Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες"

Transcript

1 Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

2

3 Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες από τις εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα (εφεξής ο «Όμιλος»), οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του Ν. 3606/2007. Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα ενημέρωση, καθώς και από τις πολιτικές των παραρτημάτων αυτής, είναι οι εξής (εφεξής οι «Καλυπτόμενες Εταιρείες»): Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Οι παρεχόμενες σε εσάς επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία συμφωνείτε να διενεργούνται επενδύσεις, είτε κατόπιν προηγούμενης εντολής σας είτε για λογαριασμό σας από κάποια εκ των Καλυπτόμενων Εταιρειών, καθώς και οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την παροχή των συγκεκριμένων επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε εσάς, περιγράφονται ειδικά στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που θα υπογράψετε με την εκάστοτε Καλυπτόμενη Εταιρεία. Πριν από την Υπογραφή της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πρέπει να έχετε μελετήσει και κατανοήσει τις πληροφορίες του παρόντος που αφορούν τις παρεχόμενες σε εσάς επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες. Για τους σκοπούς της παρούσας ενημέρωσης έχετε κατηγοριοποιηθεί ως Ιδιώτης Πελάτης, σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα ως Παράρτημα 1, Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να κατηγοριοποιηθείτε ως Επαγγελματίας Πελάτης. Εφόσον ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς συμφωνήσει σε αυτή την κατηγοριοποίηση, αφού διενεργήσει τον κατάλληλο έλεγχο και πειστεί ότι πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια για την ως άνω κατηγοριοποίησή σας, θα πρέπει να συνάψετε τη σχετική σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για επαγγελματίες πελάτες. Κύρια συνέπεια της κατηγοριοποίησής σας ως Επαγγελματία Πελάτη είναι ότι το πλαίσιο των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων ενημέρωσης, εκτέλεσης και διαχείρισης εντολών, θα διαμορφώνεται κυρίως με βάση τις μεταξύ μας συμφωνίες και συνεννοήσεις και δευτερευόντως από τις υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 3606/2007. Ενδεικτικά, εφόσον επιλέξετε να κατηγοριοποιηθείτε ως Επαγγελματίας Πελάτης: Δεν λαμβάνετε προηγούμενη ενημέρωση επί των χρεώσεων. Δεν απαιτείται σύναψη έγγραφης σύμβασης για κάθε νέα υπηρεσία. Δεν διενεργείται έλεγχος συμβατότητας κατά τη λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών σας. Τεκμαίρεται η γνώση και εμπειρία σας στον έλεγχο καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικής συμβουλής ή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας. Ο Όμιλος μπορεί να σας παράσχει βελτίωση τιμής υπό προϋποθέσεις κατά την εσωτερικοποίηση πιθανών εντολών σας. Δικαιούστε να καθορίζετε κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών σας. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία των εταιρειών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα ενημέρωση, καθώς και τα στοιχεία των αντίστοιχων εποπτευουσών αρχών: Καλυπτόμενη εταιρεία και στοιχεία επικοινωνίας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Αμερικής 4, Αθήνα Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλ.: (από σταθερό), (από κινητό ή το εξωτερικό), fax: Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Σταδίου 10, Αθήνα , τηλ.: , fax: , web site: Πειραιώς Asset Management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Βασιλίσσης Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, Αθήνα , τηλ.: , fax: , Εποπτεύουσα Αρχή και στοιχεία επικοινωνίας Τράπεζα της Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα , τηλ.: , fax: , , Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα , τηλ.: , fax: , web site: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα , τηλ.: , fax: , web site: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο Όμιλος μπορεί να σας παρέχει ενδεικτικά τις κάτωθι επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες: Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό σας, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως εξειδικεύονται στη σχετική σύμβαση που υπογράφετε. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό σας, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης για λογαριασμό σας ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως εξειδικεύονται στη σχετική σύμβαση που υπογράφετε. Διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Καλυπτόμενης Εταιρείας, του χαρτοφυλακίου σας, στο πλαίσιο εντολής σας. Παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή εξατομικευμένων συμβουλών, κατόπιν αιτήσεώς σας, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό σας, κυρίως στο πλαίσιο παροχής μιας εκ των ανωτέρω επενδυτικών υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών. _3

4 Παροχή πιστώσεων ή δανείων προς διενέργεια συναλλαγής εκ μέρους σας σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως εξειδικεύονται στη σύμβαση που υπογράφετε. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα. Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης. Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. Παροχή σχετιζόμενων με την αναδοχή υπηρεσιών. Οι ανωτέρω επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες παρέχονται από τις Καλυπτόμενες Εταιρείες, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει η κάθε μία από αυτές και μετά την υπογραφή σχετικής σύμβασης με εσάς. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας στο Παράρτημα ΙV της παρούσας παρουσιάζονται οι επενδυτικές υπηρεσίες που δυνητικά παρέχονται από κάθε μία εκ των Καλυπτόμενων Εταιρειών. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς σάς επισημαίνει ρητά ότι, εκτός και αν η Καλυπτόμενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες συμφωνήσει με ειδική γραπτή σύμβαση να σας παρέχει Επενδυτικές Συμβουλές ή Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να προβείτε στη δική σας αξιολόγηση οποιασδήποτε συναλλαγής που εξετάζετε και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε οποιαδήποτε πληροφορία, πρόταση ή άλλου είδους επικοινωνία από τον Όμιλο, ως εάν αυτή αποτελούσε Επενδυτική Συμβουλή ή Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου ή οποιαδήποτε άλλη σύσταση σε σχέση με αυτή τη συναλλαγή. Πριν από την παροχή των ως άνω επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών κατά περίπτωση, η Καλυπτόμενη Εταιρεία που θα σας παρέχει την επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία θα προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας και/ή συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Εκτίμηση Καταλληλότητας κατά την Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών και Υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3606/2007, η Καλυπτόμενη Εταιρεία, για να εκτιμήσει την καταλληλότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται με επενδυτικές συμβουλές ή διαχείριση χαρτοφυλακίου, σας ζητά πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία, καθώς και με την οικονομική σας κατάσταση και τους επενδυτικούς σας στόχους (έλεγχος καταλληλότητας), τις οποίες οφείλετε να παράσχετε. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης, η Καλυπτόμενη Εταιρεία εκτιμά το επενδυτικό σας προφίλ, την ικανότητά σας να κατανοήσετε τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η συναλλαγή που σας συμβουλεύουμε να ενεργήσετε ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας και σας παρέχει υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες για εσάς. Σκοπός επομένως, του ελέγχου καταλληλότητας, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας. Αναφορικά με τους Επαγγελματίες Πελάτες, η Καλυπτόμενη Εταιρεία θεωρεί ότι κατέχουν την εμπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου, που σας χορηγείται από την Καλυπτόμενη Εταιρεία πριν από τη σύναψη σύμβασης που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή παροχής επενδυτικών συμβουλών και ενδέχεται να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του Ομίλου. Οι επικαιροποιημένες πληροφορίες ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία την αλλαγή του επενδυτικού σας προφίλ. Δηλώνετε δε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε κάθε φορά στις Καλυπτόμενες Εταιρείες είναι ολοκληρωμένες και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη. Σε περίπτωση που δεν λάβει από εσάς τις παραπάνω πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίμηση της καταλληλότητας, η Καλυπτόμενη Εταιρεία δεν θα προβεί στην παροχή επενδυτικών συμβουλών προς εσάς ή στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας. 2. Εκτίμηση Συμβατότητας Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων κατά τη Λήψη και Διαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών Για την εκτίμηση της συμβατότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Καλυπτόμενη Εταιρεία με το επενδυτικό σας προφίλ, η Καλυπτόμενη Εταιρεία ζητά πληροφορίες για τη γνώση και την εμπειρία σας, οι οποίες θα βεβαιώνουν ότι είστε σε θέση να κατανοήσετε τους κινδύνους που συνδέονται με το ζητούμενο επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία (έλεγχος συμβατότητας). Σκοπός επομένως, του ελέγχου συμβατότητας, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου, που σας χορηγείται από την Καλυπτόμενη Εταιρεία πριν από τη σύναψη σχετικής σύμβασης επενδυτικών υπηρεσιών και ενδέχεται να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του Ομίλου. Δηλώνετε δε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε κάθε φορά στις Καλυπτόμενες Εταιρείες είναι ολοκληρωμένες και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη. Εάν δεν παρέχετε την απαιτούμενη πληροφόρηση ή η Καλυπτόμενη Εταιρεία θεωρήσει, στη βάση της διαθέσιμης πληροφόρησης, ότι το εν λόγω επενδυτικό προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι συμβατά με το επενδυτικό σας προφίλ, σας προειδοποιεί σχετικά πριν προβεί στην παροχή της υπηρεσίας λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών. Ειδικότερα, για υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης ή εκτέλεσης εντολών σε μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα (όπως, π.χ., εισηγμένες μετοχές, μη σύνθετα ομόλογα και μερίδια ΟΣΕΚΑ) σε ελληνικές και ξένες αγορές, η Καλυπτόμενη Εταιρεία δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου ή της υπηρεσίας που παρέχεται, επομένως δεν καλύπτεστε από την προστασία που απορρέει από τους σχετικούς κανόνες. Αναφορικά με τους Επαγγελματίες Πελάτες, η Καλυπτόμενη Εταιρεία δύναται να υποθέσει ότι έχουν την εμπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει ο Όμιλος, επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας ενημέρωσης. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η πολιτική εκτέλεσης εντολών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας ενημέρωσης. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Καλυπτόμενη Εταιρεία διενεργεί για λογαριασμό σας συγκεκριμένη συναλλαγή ή διαβιβάζει προς εκτέλεση σε τρίτο δική σας εντολή, εκτός των περιπτώσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σας αποστέλλει σχετικά με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται για εσάς ή εκ μέρους σας ειδοποίηση επιβεβαίωσης ή ενημέρωσης, στην οποία καταγράφονται _4

5 οι λεπτομέρειες της συναλλαγής. Η αποστολή διενεργείται το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση της εντολής ή μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που αποστέλλει στην Καλυπτόμενη Εταιρεία τυχόν τρίτος, ο οποίος μεσολάβησε στην εκτέλεση της εντολής σας. Η Καλυπτόμενη Εταιρεία δεν αποστέλλει ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, εάν πρόκειται να αποσταλεί άμεσα σε εσάς, από τρίτο πρόσωπο που μεσολάβησε στη συναλλαγή, επιβεβαίωση που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες. Η ειδοποίηση για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της εντολής, η οποία θα σας αποσταλεί, περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες: την ημέρα εκτέλεσης, το χρόνο εκτέλεσης, το είδος της εντολής, τον τόπο εκτέλεσης, το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου, αναφορά στη φύση της εντολής (αγορά, πώληση, ή άλλο σε περίπτωση που δεν είναι εντολή αγοράς ή πώλησης), την ποσότητα, την τιμή ανά μονάδα και το συνολικό τίμημα. Επίσης, η ίδια ενημέρωση θα περιλαμβάνει το συνολικό ποσό των προμηθειών και χρεώσεων, τις υποχρεώσεις σας αναφορικά με το διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και γνωστοποίηση αν ο αντισυμβαλλόμενός σας ήταν η ίδια η Καλυπτόμενη Εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ή άλλος πελάτης της Καλυπτόμενης Εταιρείας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, εκτός εάν η εντολή εκτελέστηκε μέσω συστήματος διαπραγμάτευσης που διευκολύνει την ανώνυμη διαπραγμάτευση. Ειδικά δε, η ειδοποίηση που σας αποστέλλεται από Καλυπτόμενη Εταιρεία, σχετικά με τη διεκπεραίωση αιτήσεώς σας για απόκτηση ή εξαγορά / εξόφληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει, περιλαμβάνει κατά περίπτωση τις ακόλουθες πληροφορίες: την επωνυμία της ΑΕΔΑΚ που διεκπεραίωσε την αίτησή σας, τα στοιχεία του μεριδιούχου, την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της αίτησης, τον τρόπο καταβολής της αξίας των μεριδίων, την ημερομηνία διεκπεραίωσης της αίτησης, την ονομασία / επωνυμία του ΟΣΕΚΑ, το είδος της αίτησης (απόκτηση ή εξαγορά / εξόφληση), τον αριθμό των μεριδίων, την τιμή διάθεσης ή εξαγοράς / εξόφλησης αντίστοιχα έκαστου μεριδίου, την ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό της αξίας του μεριδίου, την ακαθάριστη αξία της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διάθεσης, ή την καθαρή αξία μετά την αφαίρεση των προμηθειών εξαγοράς / εξόφλησης και το συνολικό ποσό των προμηθειών και εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε. 2. Κατόπιν γραπτού αιτήματός σας, η Καλυπτόμενη Εταιρεία θα σας αποστείλει την ανάλυση των προμηθειών ή χρεώσεων, που σχετίζονται με την εκτελεσθείσα εντολή. Επίσης, κατόπιν γραπτού αιτήματός σας, η Καλυπτόμενη Εταιρεία μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εντολής σας. 3. Κατά παρέκκλιση από την ενημέρωση της παραγράφου 1, όταν η Καλυπτόμενη Εταιρεία εκτελεί εντολές για λογαριασμό σας που αφορούν ομόλογα για τη χρηματοδότηση σύμβασης ενυπόθηκου δανείου σας, θα σας γνωστοποιεί τη συναλλαγή ταυτόχρονα με την ανακοίνωση των όρων του ενυπόθηκου δανείου, το αργότερο ένα μήνα μετά την εκτέλεση της σχετικής εντολής για την αγορά του ομολόγου. 4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Καλυπτόμενη Εταιρεία σάς παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σάς αποστέλλει ή μεριμνά να σας αποσταλεί ανά εξάμηνο περιοδική ενημέρωση, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Ενημέρωση για το περιεχόμενο και την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, καθώς και λεπτομέρειες για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, το οποίο τηρείται στο χαρτοφυλάκιο, την αξία του στην αγορά ή την εύλογη αξία του, εάν η αξία του στην αγορά δεν είναι διαθέσιμη, το πιστωτικό υπόλοιπο κατά την αρχή και το τέλος της περιόδου που καλύπτει η ενημέρωση, καθώς και την απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η ενημέρωση. Το συνολικό ποσό των αμοιβών και προμηθειών που χρεώθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η ενημέρωση, με χωριστή αναφορά του συνόλου των αμοιβών διαχείρισης και το σύνολο των εξόδων που συνδέονται με την εκτέλεση εντολών. Σύγκριση της απόδοσης κατά την περίοδο που καλύπτει η ενημέρωση, σε σχέση με τον δείκτη αναφοράς που, τυχόν, έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση διαχείρισης. Το συνολικό ποσό των συνδεόμενων με το χαρτοφυλάκιό σας μερισμάτων, τόκων και άλλων πληρωμών που λήφθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η ενημέρωση. Πληροφορίες σχετικά με εταιρικές πράξεις που παρέχουν δικαιώματα σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο. Τις πληροφορίες της παραγράφου 2 για κάθε συναλλαγή η οποία εκτελέστηκε κατά την περίοδο που καλύπτει η ενημέρωση. 5. Δικαιούστε να ζητήσετε εγγράφως να λαμβάνετε την περιοδική ενημέρωση της ανωτέρω παραγράφου ανά τρίμηνο. Επίσης, δικαιούστε να ζητήσετε εγγράφως να ενημερώνεστε αμέσως για τις συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου σας. Στην περίπτωση αυτή, σας αποστέλλεται επιβεβαίωση κάθε συναλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ωστόσο, η ενημέρωση της παραγράφου 6 αποστέλλεται ανά δωδεκάμηνο, εκτός και εάν έχει συμφωνηθεί μεταξύ μας η επένδυση των διαθεσίμων σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα ή διαπραγματεύσιμους τίτλους επιλογής με αναφορά κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη. Τέλος, δικαιούστε κατόπιν γραπτού αιτήματός σας, να λάβετε λεπτομερή ανάλυση των αμοιβών και των προμηθειών που βαρύνουν το χαρτοφυλάκιό σας για κάθε περίοδο ενημέρωσης. 6. Στην περίπτωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ μας η παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση με μόχλευση, η περιοδική ενημέρωση γίνεται τουλάχιστον ανά μήνα. 7. Επίσης, εφόσον η Καλυπτόμενη Εταιρεία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιό σας ή κινεί λογαριασμούς σας που περιλαμβάνουν ακάλυπτη ανοικτή θέση σε συναλλαγή, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ενδεχόμενη υποχρέωσή σας, σας γνωστοποιεί, επιπροσθέτως, κάθε ζημία που υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ μας στην ειδικότερη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, το αργότερο στο τέλος της εργάσιμης ημέρας κατά την οποία σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή στο κλείσιμο της επόμενης εργάσιμης ημέρας, εάν η υπέρβαση του ορίου σημειώθηκε σε μη εργάσιμη ημέρα. 8. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η Καλυπτόμενη Εταιρεία κατέχει χρηματοπιστωτικά σας μέσα, σάς αποστέλλει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κατάσταση περιουσιακών στοιχείων. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει: Λεπτομερή στοιχεία για όλα τα χρηματοπιστωτικά σας μέσα που κατέχει η Καλυπτόμενη Εταιρεία για λογαριασμό σας, κατά το τέλος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ενημέρωση. Ενημέρωση κατά πόσον τα χρηματοπιστωτικά σας μέσα αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων. Ενημέρωση κατά πόσον αποκτήσατε οποιοδήποτε όφελος ως αποτέλεσμα συμμετοχής σας σε συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων, καθώς και τη γενεσιουργό αιτία αυτού του οφέλους. Η Καλυπτόμενη Εταιρεία, εφόσον κατέχει χρηματοπιστωτικά σας μέσα εξαιτίας της παροχής προς εσάς της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, μπορεί να ενσωματώνει την κατάσταση περιουσιακών στοιχείων πελάτη στην περιοδική ενημέρωσή σας, σύμφωνα με την παράγραφο 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΑΣ 1. Η Καλυπτόμενη Εταιρεία, προκειμένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια που σας ανήκουν: Τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασμούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό σας από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου πελάτη, καθώς και από τα δικά της περιουσιακά στοιχεία. _5

6 Τηρεί τα αρχεία και τους λογαριασμούς σας κατά τρόπο με τον οποίο διασφαλίζει την ακρίβεια και ιδίως την αντιστοιχία τους με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τα κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασμό σας. Εξετάζει ανά τακτά διαστήματα τη συμφωνία μεταξύ των λογαριασμών και αρχείων που τηρεί η ίδια με τους λογαριασμούς και τα αρχεία που τηρούν τυχόν τρίτοι, οι οποίοι κατέχουν περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό σας. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι, τα χρηματοπιστωτικά σας μέσα που τυχόν έχουν κατατεθεί σε τρίτο, μπορούν να διαχωριστούν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν στην Καλυπτόμενη Εταιρεία και από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ανήκουν σε αυτόν τον τρίτο, με τη χρήση λογαριασμών σε διαφορετικά ονόματα στα βιβλία του τρίτου ή με άλλα ισοδύναμα μέτρα με τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας. Θεσπίζει κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ή μείωσης των περιουσιακών στοιχείων σας ή των δικαιωμάτων σε σχέση με τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, λόγω κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων, απάτης, κακής διαχείρισης, πλημμελούς τήρησης αρχείου ή αμέλειας. 2. Οι συναλλαγές που καταρτίζονται μέσω των Καλυπτόμενων Εταιρειών του Ομίλου, καλύπτονται είτε από το Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) εφόσον διενεργούνται μέσω της Τράπεζας είτε από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (το «Συνεγγυητικό»), εφόσον διενεργούνται μέσω της ΑΕΔΑΚ ή της ΑΕΠΕΥ του Ομίλου, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιβεβαιωτικά και τα λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την απαίτηση του Επενδυτή έναντι της Καλυπτόμενης Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 2533/1997, είναι συντεταγμένα και φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού. Το ύψος της κάλυψης των παρεχόμενων προς τον Επενδυτή επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ) για το σύνολο των παρεχόμενων στον Επενδυτή επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, το Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι καθολικός διάδοχος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ). Σκοπός τού ΤΕΚΕ είναι η συμβολή στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και η προστασία των καταθετών/επενδυτών σε περίπτωση αδυναμίας ενός πιστωτικού ιδρύματος, που συμμετέχει στο ΤΕΚΕ, να τους αποδώσει τις καταθέσεις τους ή να εκπληρώσει τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που εκάστοτε καλύπτονται από το ΤΕΚΕ. Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, ενώ στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων υποχρεωτικά όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα εφόσον παρέχουν μία τουλάχιστον από τις εκάστοτε καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. Στο αντίστοιχο, κατά περίπτωση, Σκέλος του ΤΕΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά και τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων, η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει ισοδύναμο σύστημα εγγύησης καταθέσεων ή αποζημίωσης επενδυτών. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Πριν από την υπογραφή σύμβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου λαμβάνετε ειδική ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει: Πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο και τη συχνότητα αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων του χαρτοφυλακίου σας. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε ανάθεση για διαχείριση κατά διακριτική ευχέρεια, που αφορά το σύνολο ή μέρος των χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιό σας. Προσδιορισμό του δείκτη αναφοράς, με τον οποίο μπορεί να συγκριθεί η απόδοση του χαρτοφυλακίου σας. Τα είδη των χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορούν να συμπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιό σας, καθώς και τα είδη των συναλλαγών που μπορεί να διενεργηθούν επί αυτών, περιλαμβανόμενων οποιωνδήποτε ορίων. Τους διαχειριστικούς στόχους, το επίπεδο κινδύνου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την άσκηση της διακριτικής διαχείρισης, καθώς και κάθε ειδικό περιορισμό που αφορά διαχείριση κατά διακριτική ευχέρεια. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γενικά Επίσημη γλώσσα επικοινωνίας με τις Καλυπτόμενες Εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς με έδρα την Ελλάδα ορίζεται η ελληνική. Τυχόν κείμενα ή συμβάσεις, οι οποίες σας δοθούν σε άλλη γλώσσα, είναι για τη διευκόλυνσή σας. Εκτός διαφορετικής ειδικής συμφωνίας, το κείμενο που υπερισχύει είναι αυτό στην ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκάστοτε Καλυπτόμενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αυτοπροσώπως, εκτός και αν υποχρεούστε σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασής σας να επικοινωνήσετε εγγράφως με συγκεκριμένο μέσο ή τύπο. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Καλυπτόμενων Εταιρειών αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της παρούσας ενημέρωσης. Υποβολή Παραπόνων Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο για την ποιότητα των επενδυτικών υπηρεσιών που σας προσφέρει ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε να απευθυνθείτε στο συνήθη σύνδεσμό σας με την εκάστοτε Καλυπτόμενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες ή να απευθύνετε επιστολή στα στοιχεία Επικοινωνίας. Το παράπονό σας θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει ο Όμιλος για τη διαχείριση παραπόνων πελατών. Εάν δεν μπορείτε να διευθετήσετε το παράπονό σας, έχετε τη δυνατότητα να το αναφέρετε στο Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (ο «Μεσολαβητής»). Αντίγραφα του «Ενημερωτικού Δελτίου» και της «Φόρμας Παραπόνων» που εκδίδονται από το Μεσολαβητή διατίθενται για δική σας χρήση, εάν το επιθυμείτε, σε όλα τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ή στην έδρα των υπολοίπων Καλυπτόμενων Εταιρειών. Επικοινωνία μέσω σταθερού μέσου Η Καλυπτόμενη Εταιρεία επικοινωνεί μαζί σας μέσω έγχαρτου σταθερού μέσου, όπου αυτό επιβάλλεται από το νόμο. Για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας, θα είναι αρκετό για την Καλυπτόμενη Εταιρεία να αποδείξει ότι απευθύνθηκε στη διεύθυνση που της είχατε δηλώσει στην τελευταία επικοινωνία σας με την Καλυπτόμενη Εταιρεία, ή ότι μετέδωσε το μήνυμα (σε περίπτωση τηλεομοιοτυπίας) στον αριθμό που δηλώσατε τελευταίο στην Καλυπτόμενη Εταιρεία. Σε περίπτωση κοινών λογαριασμών, η επικοινωνία θα γίνεται στη διεύθυνση, τηλέφωνο ή τηλεομοιοτυπία του πρώτου δικαιούχου, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Ηλεκτρονική Επικοινωνία Η Καλυπτόμενη Εταιρεία δύναται, εφόσον έχετε συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχετε συναινέσει σχετικά, να επικοινωνεί μαζί σας, αναρτώντας σχετικές πληροφορίες ή τροποποιήσεις των παρεχόμενων με το παρόν πληροφοριών στην ιστοσελίδα της στο Διαδίκτυο ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η Καλυπτόμενη Εταιρεία τεκμαίρει ότι έχετε συχνή πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εφόσον της έχετε χορηγήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ως μέσο επικοινωνίας στις μεταξύ σας σχέσεις. Σε περίπτωση επικοινωνίας με ηλεκτρονικό μέσο, για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας θα είναι αρκετό για την Καλυπτόμενη Εταιρεία, κατά περίπτωση, να αποδείξει ότι ανάρτησε τη σχετική πληροφορία στο δικτυακό τόπο της ή απέστειλε το ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που της είχατε δηλώσει. _6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παραρτήματα

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Ορισμοί Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων όλων των θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του Ν. 3606/2007 ή άλλων νόμων κρατών-μελών της ΕΕ με τους οποίους ενσωματώθηκε σε αυτά τα κράτη-μέλη η Οδηγία MiFID. Ας σημειωθεί ότι για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» αναφέρονται στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων και θυγατρικών που υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας MiFID. Ο Ν. 3606/2007 και τα εκτελεστικά αυτού μέτρα (εφεξής «Νόμος») διακρίνει τις εξής κατηγορίες πελατών: Ιδιώτες πελάτες Επαγγελματίες πελάτες, διακρινόμενοι σε: Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους Επαγγελματίες λόγω του μεγέθους τους Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους Δυνητικοί επαγγελματίες πελάτες. 2. Ορισμοί και κατηγοριοποίηση πελατών Πελάτες είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία ο Όμιλος παρέχει επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες Ιδιώτες πελάτες Ιδιώτες πελάτες είναι οι πελάτες που δεν μπορούν να θεωρηθούν επαγγελματίες. Οι Ιδιώτες πελάτες απολαμβάνουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Η προστασία δεν αναφέρεται στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία είναι υψηλή για όλους τους πελάτες, αλλά ιδίως στον λεπτομερή καθορισμό, σε σχέση με τους επαγγελματίες πελάτες, του είδους και της μορφής της παρεχόμενης από τον Όμιλο ενημέρωσης Επαγγελματίες πελάτες Επαγγελματίες πελάτες είναι τα οριζόμενα στο αρθρ. 6 του Ν. 3606/2007 πρόσωπα. Πρόκειται κυρίως για νομικά πρόσωπα. Οι επαγγελματίες πελάτες διακρίνονται σε: Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους Επαγγελματίες λόγω του μεγέθους τους Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους Επαγγελματίες λόγω της φύσης τους θεωρούνται οι ακόλουθοι: Οι επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές δραστηριότητές τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος-μέλος κατ εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στους εποπτικούς κανόνες κράτους-μέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες: πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, διαπραγματευτές σε χρηματιστήρια εμπορευμάτων και συναφών παραγώγων, τοπικές επιχειρήσεις (π.χ. ΑΕΕΔ), ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσμικοί επενδυτές. Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές Επαγγελματίες λόγω του μεγέθους τους Πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατομική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους: σύνολο ισολογισμού: ευρώ, καθαρός κύκλος εργασιών: ευρώ, ίδια κεφάλαια: ευρώ Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι Επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι είναι οι, λόγω της φύσης τους, επαγγελματίες πελάτες των ανωτέρω κατηγοριών, όταν η παρεχόμενη σε αυτούς επενδυτική υπηρεσία συνίσταται σε λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολής τους. Κατηγοριοποίηση πελάτη ως επιλέξιμου δεν είναι νοητή για τις λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες, των επενδυτικών συμβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου συμπεριλαμβανόμενων Δυνητικοί επαγγελματίες πελάτες Δυνητικοί επαγγελματίες πελάτες είναι όσοι ιδιώτες πελάτες πληρούν τα πρόσθετα κριτήρια του άρθρου 7 του Ν. 3606/2007 και δύνανται εξ αυτού του λόγου να αιτηθούν την αντιμετώπισή τους ως επαγγελματιών για τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις υπηρεσίες, για τις οποίες θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια αυτά. Τα κριτήρια ένταξης στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι τα εξής, εκ των οποίων απαιτείται η πλήρωση τουλάχιστον δύο, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η ένταξη στην εν λόγω κατηγορία: ο πελάτης πραγματοποίησε κατά μέσον όρο δέκα συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, η αξία του χαρτοφυλακίου χρηματοπιστωτικών μέσων του πελάτη, οριζόμενο ως καταθέσεις μετρητών συν χρηματοπιστωτικά μέσα, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στο χρηματοπιστωτικό τομέα η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών. _8

9 3. Περιπτώσεις λήψης συναίνεσης από τον πελάτη σχετικά με την κατηγοριοποίησή του Ο Όμιλος δεν λαμβάνει ρητή συναίνεση του πελάτη, εφόσον αυτός είναι επαγγελματίας ή ιδιώτης και έχει κατηγοριοποιηθεί στην κατηγορία, στην οποία ανήκει. Ειδικά όμως για τους επαγγελματίες πελάτες, ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ενημέρωση ότι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή των όρων της σύμβασής τους και να κατηγοριοποιηθούν ως ιδιώτες πελάτες προκειμένου να τύχουν υψηλότερης προστασίας. Ο πελάτης που έχει κατηγοριοποιηθεί από τον Όμιλο ως επαγγελματίας έχει το δικαίωμα να ζητήσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας, εάν θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ή να διαχειριστεί ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται. Το υψηλότερο επίπεδο προστασίας παρέχεται, εάν ο πελάτης που θεωρείται επαγγελματίας συνάψει συμφωνία με τον Όμιλο ότι επιθυμεί να κατηγοριοποιηθεί ως ιδιώτης. Η συμφωνία πρέπει να διευκρινίζει εάν αυτό ισχύει για μία ή περισσότερες υπηρεσίες ή συναλλαγές, ή για ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων ή συναλλαγών. Ο Όμιλος δεσμεύεται να λαμβάνει ρητή συναίνεση του ιδιώτη δυνητικού επαγγελματία πελάτη για την κατηγοριοποίησή του ως επαγγελματία καθώς και του επαγγελματία πελάτη για την αντιμετώπισή του ως επιλέξιμου αντισυμβαλλομένου. Ειδικότερα για την κατηγοριοποίηση ενός δυνητικού επαγγελματία πελάτη σε επαγγελματία απαιτείται προηγούμενη αίτηση του πελάτη, σε χωριστό έγγραφο, με συνημμένη σχετική δήλωσή του περί των συγκεκριμένων υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων, για τα οποία αιτείται να αντιμετωπισθεί ως επαγγελματίας ως και περί του γεγονότος ότι έχει επίγνωση των συνεπειών που επάγεται η απώλεια της προστασίας του ως ιδιώτη. Ο Όμιλος μπορεί να αποδεχθεί την αίτηση μόνο εάν πεισθεί ευλόγως μετά από κατάλληλη αξιολόγηση της ικανότητας, της πείρας και των γνώσεων του πελάτη ότι, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ο πελάτης είναι ικανός να λάβει μόνος του τις συγκεκριμένες επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Ο Όμιλος δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι ένας πελάτης δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων ταξινομήθηκε ως επαγγελματίας, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα και ιδίως να τον ταξινομήσει ως ιδιώτη πελάτη και να τον ενημερώσει σχετικά. Για την κατηγοριοποίηση ενός επαγγελματία πελάτη ως επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου, απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του πελάτη και συμφωνία των μερών ότι αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών. Μόνο εφόσον ο πελάτης συναινέσει στη σχετική από τον Όμιλο προτεινόμενη κατηγοριοποίησή του ως επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου, θα αντιμετωπισθεί ως επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος. Προκειμένου ο πελάτης αυτός να αντιμετωπισθεί ως ιδιώτης, θα πρέπει ο ίδιος με έγγραφο αίτημά του ρητά να ζητήσει την προστασία αυτή από τον Όμιλο και ο Όμιλος να συναινέσει στο εν λόγω αίτημα. 4. Συνέπειες κατηγοριοποιήσεως πελατών 4.1. Ιδιώτες πελάτες Οι ιδιώτες πελάτες αντιμετωπίζονται ως προς τις επενδυτικές ευκαιρίες και την πληροφόρηση με τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία σύμφωνα με το Νόμο. Ακολούθως, διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα, επενδυτικές υπηρεσίες ή στρατηγικές διαπραγμάτευσης στην αγορά ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες ή συμβατές με την εικόνα ενός ιδιώτη πελάτη και ως εκ τούτου η κατάρτιση συναλλαγών στις ως άνω περιπτώσεις να μην είναι δυνατή για τον Όμιλο. Επιπρόσθετα, το πλαίσιο προσυμβατικής και διαρκούς ενημέρωσης, των πληροφοριών για τις χρεώσεις συμπεριλαμβανόμενων, είναι a priori καθορισμένο ως προς το είδος και τη μορφή του, η δε δυνατότητα συμβατικής καθιέρωσης ενός διαφορετικού συστήματος πληροφόρησης είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Τέλος, ο τρόπος προσδιορισμού της βέλτιστης εκτέλεσης περιορίζει τη δυνατότητα του Ομίλου για ευρύτερη αξιολόγηση άλλων παραμέτρων (π.χ. ταχύτητα, ποιότητα εκτέλεσης της εντολής) καθιερώνοντας την αρχή του «συνολικού τιμήματος» επί τη βάσει του οποίου κρίνεται καταρχήν το επιτευχθέν αποτέλεσμα Επαγγελματίες πελάτες Οι επαγγελματίες πελάτες, των οποίων η γνώση και πείρα τεκμαίρεται, έχουν καταρχήν μεγαλύτερα περιθώρια επιλογής χρηματοπιστωτικών μέσων, επενδυτικών υπηρεσιών και στρατηγικών διαπραγμάτευσης στην αγορά. Το πλαίσιο προσυμβατικής και διαρκούς ενημέρωσή τους είναι περισσότερο ευέλικτο, τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς τη μορφή του. Διάφορα ζητήματα που άπτονται του τρόπου παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, της ενημέρωσης συμπεριλαμβανόμενης, δύνανται να ρυθμίζονται με συμφωνία του Ομίλου και του πελάτη. Τέλος, η αξιολόγηση της βέλτιστης εκτέλεσης δύναται να λαμβάνει υπόψη της και άλλες παραμέτρους (π.χ. ταχύτητα, ποιότητα εκτέλεσης). Σημειώνεται ότι ο εντοπισμός και η ορθή διαχείριση κάθε σύγκρουσης συμφερόντων αφορά όλες τις κατηγορίες πελατών, συμπεριλαμβανομένων των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, και όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 5. Σύνοψη Πολιτικής Κατηγοριοποίησης Πελατών του Ομίλου Η τρέχουσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών του Ομίλου συνοψίζεται στα ακόλουθα: Ο Όμιλος προτείνει στους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, στους οποίους παρέχει υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών, την κατηγοριοποίησή τους ως τέτοιων για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Μέχρι τη λήψη της συναίνεσής τους και σε περίπτωση μη συναίνεσής τους, οι συγκεκριμένοι πελάτες κατηγοριοποιούνται από τον Όμιλο ως επαγγελματίες πελάτες για όλες τις υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Όλες οι λοιπές κατηγορίες πελατών, κατηγοριοποιούνται από τον Όμιλο ως ιδιώτες πελάτες για όλες τις υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ειδικά για τους επαγγελματίες λόγω μεγέθους, η σχετική επιστολή ενημέρωσης για την κατηγοριοποίηση του πελάτη η οποία αποστέλλεται από τον Όμιλο, επέχει θέση προτάσεως προς σύναψη σχετικής συμβάσεως ανα-κατηγοριοποίησής τους σε ιδιώτη πελάτη. Η συναίνεση των συγκεκριμένων πελατών στην ανα-κατηγοριοποίηση αυτή αρκεί και σιωπηρή, ήτοι θεωρείται ότι υφίσταται και η σύμβαση συνήφθη, εφόσον αυτοί δεν απορρίψουν ρητά την κατηγοριοποίηση ή συνεχίσουν να λαμβάνουν τις παρεχόμενες από τον Όμιλο επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες. Ιδιώτες πελάτες / δυνητικοί επαγγελματίες κατηγοριοποιούνται από τον Όμιλο ως ιδιώτες για όλες τις υπηρεσίες και τα χρηματοπιστωτικά μέσα. _9

10 Η Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών του Ομίλου μπορεί να τροποποιείται αναλόγως της μεταβολής των επιλογών κατηγοριοποίησης πελατών του Ομίλου, πάντοτε εντός των νόμιμων πλαισίων. Εφόσον η τροποποίηση απαιτεί ρητή ή σιωπηρή συναίνεση των πελατών, γίνονται οι απαραίτητες ενημερώσεις αυτών και λαμβάνονται οι σχετικές συναινέσεις. 6. Έλεγχος καταλληλότητας και συμβατότητας Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Όμιλος παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, θα πραγματοποιούνται έλεγχοι καταλληλότητας με χρήση προκαθορισμένων ερωτηματολογίων, με σκοπό τη συγκέντρωση επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με την εμπειρία του πελάτη σε επενδυτικές υπηρεσίες και συναλλαγές, την οικονομική του κατάσταση και τους επενδυτικούς του στόχους. Οι εξ ορισμού επαγγελματίες λόγω φύσης πελάτες θα θεωρείται ότι κατέχουν εκ των προτέρων την απαραίτητη γνώση, εμπειρία και οικονομική δυνατότητα. Ο έλεγχος καταλληλότητας σε τέτοιους πελάτες θα έχει σκοπό την άντληση πληροφοριών σχετικά με τους επενδυτικούς τους στόχους, σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών. Σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε εξ ορισμού επαγγελματίες λόγω μεγέθους πελάτες, καθώς και σε πελάτες δυνητικούς επαγγελματίες, πραγματοποιείται επιπλέον έλεγχος της οικονομικής κατάστασης του πελάτη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης είναι σε θέση να αναλάβει τους κινδύνους που εμπεριέχει η συναλλαγή. Σε ότι αφορά τους επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους δεν πραγματοποιείται καμιάς μορφής έλεγχος συμβατότητας. Για την παροχή υπηρεσιών απλής εκτέλεσης εντολών σε σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, ο Όμιλος θα πραγματοποιεί ελέγχους συμβατότητας μόνο στους πελάτες που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιώτες για την εκάστοτε συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτικών προϊόντων, με σκοπό να διερευνήσει τη γνώση και εμπειρία του πελάτη για να είναι σε θέση να αξιολογήσει τη συμβατότητα της επιλογής του προϊόντος. Για παροχή υπηρεσιών απλής εκτέλεσης εντολών σε μη σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν θα πραγματοποιούνται έλεγχοι συμβατότητας ούτε για τους ιδιώτες πελάτες. Εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Piraeus Asset Management Europe S.A. Piraeus Bank (Cyprus) Ltd _10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Ομίλου, ενδέχεται να διαμορφωθούν συνθήκες, από τις οποίες να προκύπτουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων είτε έκτακτα είτε σε επαναλαμβανόμενη βάση. Στις περιπτώσεις όπου οι καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντα των πελατών του, ο Όμιλος έχει ως κύρια και βασική επιδίωξη τη διακρίβωση και διαχείριση των καταστάσεων αυτών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID). Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την Πολιτική που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος, προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τη διατήρηση και την εφαρμογή αποτελεσματικών διοικητικών διαδικασιών για τη διακρίβωση, διαχείριση και παρακολούθηση υφιστάμενων και δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» αναφέρονται στην Τράπεζα Πειραιώς και στις εταιρείες του Ομίλου της, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του Ν. 3606/2007 ή άλλων νόμων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους οποίους ενσωματώθηκε η Οδηγία MiFID στα επιμέρους κράτη-μέλη. Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IX. Οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» καλύπτουν, για την εφαρμογή της παρούσας, και τα υποκαταστήματα της Τράπεζας ή εταιρειών του Ομίλου στην αλλοδαπή. Στόχος της Πολιτικής είναι να προσφέρει καθοδήγηση σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους των εταιρειών του Ομίλου για το πως ορίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, πως μπορούν να αναγνωριστούν και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν λαμβάνουν χώρα. Συγκεκριμένα, ο στόχος της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων είναι να χαρτογραφήσει τον τρόπο, με τον οποίο ο Όμιλος: εντοπίζει καταστάσεις, στις οποίες μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο για τα συμφέροντα του πελάτη, υιοθετεί κατάλληλες διαδικασίες, μηχανισμούς και συστήματα για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων, και σχεδιάζει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα με στόχο την πρόληψη τυχόν ζημιών στα συμφέροντα των πελατών από τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. 2. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής - Ορισμοί Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρείες του Ομίλου και ρυθμίζονται από τις διατάξεις της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (MiFID), και στο σύνολο του προσωπικού τους, με ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό που απασχολείται στους τομείς των επενδύσεων, των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, στους πελάτες του Ομίλου περιλαμβάνονται: οι υφιστάμενοι πελάτες του Ομίλου και οι νέοι πελάτες. Περαιτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «καλυπτόμενα πρόσωπα» νοούνται: οι διευθυντές, οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή ανώτερο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, οι συνεταίροι, τα μέλη του Δ.Σ., τα διευθυντικά στελέχη και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι της Τράπεζας, προκειμένου περί συνδεδεμένων αντιπροσώπων της Τράπεζας, οι διευθυντές, οι μέτοχοι, οι εταίροι, τα μέλη του Δ.Σ., και τα διευθυντικά στελέχη αυτών, οι διευθυντές ή ισοδύναμα πρόσωπα, τα διευθυντικά στελέχη και οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι των θυγατρικών της Τράπεζας (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), οι διευθυντές ή ισοδύναμα πρόσωπα, και τα διευθυντικά στελέχη των συνδεδεμένων αντιπροσώπων των θυγατρικών της Τράπεζας (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), οι υπάλληλοι της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) και των συνδεδεμένων αντιπροσώπων τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου τους, το οποίο συμμετέχει επίσης στην παροχή και άσκηση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) ή στο συνδεδεμένο αντιπρόσωπό τους, στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης, με σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εκ μέρους της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα). Ως «συνδεόμενα πρόσωπα» με ένα καλυπτόμενο πρόσωπο θεωρούνται τα εξής: ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος του προσώπου αυτού που εξομοιώνεται με σύζυγο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τα εξαρτώμενα τέκνα και τα εξαρτώμενα θετά τέκνα του καλυπτόμενου προσώπου, οι λοιποί συγγενείς του καλυπτόμενου προσώπου, οι οποίοι κατά την ημερομηνία της σχετικής προσωπικής συναλλαγής, διέμεναν, επί ένα τουλάχιστον έτος, στην ίδια οικογενειακή στέγη με το καλυπτόμενο πρόσωπο. Περαιτέρω, στην παρούσα Πολιτική ως «προσωπική συναλλαγή» νοείται συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα, η οποία διενεργείται από ή για λογαριασμό καλυπτόμενου προσώπου, εφόσον πληρούται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: _11

12 Το καλυπτόμενο πρόσωπο ενεργεί εκτός του πεδίου των δραστηριοτήτων, τις οποίες ασκεί υπό την ιδιότητα αυτή. Η συναλλαγή πραγματοποιείται για λογαριασμό ενός εκ των κάτωθι: του καλυπτόμενου προσώπου, οποιουδήποτε συνδεόμενου προσώπου με το καλυπτόμενο πρόσωπο, προσώπου, του οποίου η σχέση με το καλυπτόμενο πρόσωπο είναι τέτοια, ώστε το καλυπτόμενο πρόσωπο να έχει ένα άμεσο ή έμμεσο ουσιώδες συμφέρον που επηρεάζεται από το αποτέλεσμα της συναλλαγής, πέραν της αμοιβής ή της προμήθειας για την εκτέλεση της συναλλαγής. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «χρηματοοικονομικός αναλυτής» νοείται το καλυπτόμενο πρόσωπο που εκπονεί το ουσιώδες μέρος της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Ειδικά για τους σκοπούς του Κεφαλαίου 10.8 της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων, ως «έρευνα στον τομέα των επενδύσεων» νοείται η έρευνα ή άλλη πληροφορία, η οποία: i. συνιστά ή συνεπάγεται, ρητά ή έμμεσα, μια επενδυτική στρατηγική σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε γνώμης σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία ή τιμή τέτοιων μέσων, ii. προορίζεται για διαύλους επικοινωνίας ή για το κοινό, iii. χαρακτηρίζεται ή περιγράφεται ως έρευνα στον τομέα των επενδύσεων ή με παρόμοιους όρους, ή παρουσιάζεται ως αντικειμενική ή ανεξάρτητη επεξήγηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη σύσταση, και iv. εάν η εν λόγω σύσταση απευθυνόταν σε πελάτη, δε θα συνιστούσε παροχή επενδυτικών συμβουλών. Επενδυτικές συστάσεις που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα, αλλά δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας θεωρούνται επικοινωνία μάρκετινγκ και πρέπει να περιέχουν σαφή και εμφανή δήλωση ότι αποτελούν διαφημιστική ανακοίνωση και ότι δεν έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της επενδυτικής έρευνας. Γενικές συστάσεις (π.χ. για βιομηχανίες, κατηγορίες τύπων ενεργητικού ή τύπους χρηματοπιστωτικών μέσων) δεν θεωρούνται επενδυτικές συστάσεις. 3. Προσδιορισμός καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων 3.1. Ορισμός της σύγκρουσης συμφερόντων Ως σύγκρουση συμφερόντων ορίζεται η σύγκρουση που αναφύεται κατά την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας σε πελάτη σε οποιονδήποτε τομέα των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η οποία δύναται να ωφελήσει τον Όμιλο ή άλλο πελάτη για λογαριασμό, του οποίου ενεργεί ο Όμιλος, και ενδέχεται να αποφέρει σημαντικές ζημίες στα συμφέροντα του πελάτη, στον οποίο παρέχεται η επενδυτική υπηρεσία Παραδείγματα καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις, όπου ο Όμιλος ή καλυπτόμενο πρόσωπο: είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό κέρδος ή να αποφύγει οικονομική ζημία εις βάρος του πελάτη, έχει, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του πελάτη, συμφέρον, το οποίο είναι διαφορετικό από το συμφέρον του πελάτη στην έκβαση αυτή, έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη ή άλλης ομάδας πελατών εις βάρος των συμφερόντων του πελάτη, ασκεί την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον πελάτη, λαμβάνει ή θα λάβει από τρίτο πρόσωπο αντιπαροχή σχετιζόμενη με υπηρεσία που παρέχεται σε πελάτη, υπό τη μορφή υπηρεσιών, αγαθών ή χρημάτων, πέραν της συνήθους προμήθειας ή αμοιβής για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 4. Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις: Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων του Ομίλου και των συμφερόντων ενός πελάτη ή μιας ομάδας πελατών. Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων ενός πελάτη ή μιας ομάδας πελατών και των συμφερόντων άλλου πελάτη ή άλλης ομάδας πελατών. Συγκρούσεις μεταξύ των συμφερόντων ενός υπαλλήλου ή μιας ομάδας υπαλλήλων του Ομίλου ή ενός καλυπτόμενου προσώπου και των συμφερόντων του Ομίλου ή/και των πελατών του. 5. Εντοπισμός, πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει σειρά οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών για τους διαφορετικούς τύπους σύγκρουσης συμφερόντων που έχουν προσδιοριστεί, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις στο μέλλον και να μπορεί να διαχειριστεί, ελέγξει και προλάβει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα των πελατών Ανεξαρτησία, ξεχωριστή εποπτεία και διαχωρισμός λειτουργιών Ο Όμιλος δεσμεύεται να εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό κάθε διοικητικής μονάδας θα ενεργεί ανεξάρτητα σε ότι αφορά στα συμφέροντα των αντίστοιχων πελατών. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ο Όμιλος λαμβάνει οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση ξεχωριστής εποπτείας και διαχωρισμού των λειτουργιών των υπαλλήλων του, προκειμένου να αποτρέπεται η ταυτόχρονη εμπλοκή ενός υπαλλήλου σε διαφορετικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή πιθανόν να παρεμποδίσει τη σωστή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Επιπλέον, ο Όμιλος λαμβάνει μέτρα για την ξεχωριστή εποπτεία και το λειτουργικό διαχωρισμό των μονάδων του Ομίλου που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες, τα συμφέροντα των οποίων μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με εκείνα άλλων πελατών (ή ομάδας πελατών) ή με τα συμφέροντα του Ομίλου. _12

13 5.2. Άρνηση παροχής υπηρεσίας Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου ο Όμιλος ήδη ενεργεί για λογαριασμό ενός πελάτη, είναι πιθανόν να μην κρίνεται σκόπιμο να ενεργήσει για λογαριασμό άλλου πελάτη, αν είναι προφανές ότι ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, την οποία ο Όμιλος δεν μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις όπου ο Όμιλος δεν είναι δυνατό να αποτρέψει ή να διαχειριστεί επιτυχώς μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενδέχεται να αρνηθεί να παράσχει την υπηρεσία που του έχει ζητηθεί ή να επιλέξει να μην παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία εξ αρχής Διαχείριση απόρρητων / εμπιστευτικών πληροφοριών Ως απόρρητες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής νοούνται οι εσωτερικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν υφιστάμενο ή πιθανό πελάτη ή χρηματοπιστωτικά μέσα και δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό Διαχείριση εμπιστευτικών πληροφοριών Η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και η διαχείριση των πληροφοριών που λαμβάνονται από τους πελάτες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αποτελεί μια από τις κύριες αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες του Ομίλου. Η δυνατότητα πρόσβασης στις εμπιστευτικές πληροφορίες περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα που χρειάζεται να γνωρίζουν πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός του Ομίλου («Need to Know Policy»). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η κατάχρηση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και ενδεχόμενες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Η ως άνω πολιτική της απολύτως απαραίτητης πληροφόρησης διασφαλίζεται, επίσης, από τα συστήματα πληροφορικής του Ομίλου, τα οποία δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θεωρούνται απαραίτητες για την πραγματοποίηση κάποιας συγκεκριμένης εργασίας. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες / στα δεδομένα εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους εντός του Ομίλου Εφαρμογή σινικών τειχών («Chinese Walls») μεταξύ των επιχειρησιακών μονάδων Με σκοπό την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα σύστημα σινικών τειχών («Chinese Walls»), σχεδιασμένο ώστε να προλαμβάνει τη διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ μονάδων και εταιρειών του Ομίλου. Η λειτουργία του συστήματος αυτού δεν περιλαμβάνει μόνο τον διαχωρισμό των δεδομένων και των συστημάτων πληροφορικής, αλλά και τον φυσικό διαχωρισμό των διαφόρων μονάδων, ούτως ώστε τα απασχολούμενα σε κάθε μονάδα πρόσωπα να μην έχουν άμεση φυσική πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες που αφορούν το αντικείμενο εργασίας άλλης μονάδας. Μέσω της καθιέρωσης και της εφαρμογής των «Chinese Walls», ο Όμιλος δημιουργεί εμπόδια διάχυσης της πληροφορίας, για να εξασφαλίσει ότι οι κρίσιμες πληροφορίες που διαθέτει μια μονάδα ή εταιρεία του Ομίλου δεν χρησιμοποιούνται από άτομα σε άλλη μονάδα ή εταιρεία, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός του Ομίλου. Περαιτέρω, τα σινικά τείχη αποτελούν βασικό εργαλείο για την πρόληψη των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και την αποτροπή εσωτερικών συναλλαγών ή χειραγώγησης της αγοράς. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή συστήματος σινικών τειχών παρέχει στον Όμιλο και τους υπαλλήλους του τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες επενδυτικές υπηρεσίες, χωρίς να επηρεάζονται από άλλες πληροφορίες που διαθέτει ο Όμιλος και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων Μέτρα για αποφυγή ανάρμοστης επιρροής Η Τράπεζα λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό της άσκησης ανάρμοστης επιρροής στον τρόπο με τον οποίο ένα καλυπτόμενο πρόσωπο παρέχει επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή ασκεί σχετικές δραστηριότητες Πολιτικές & διαδικασίες Ο Όμιλος λαμβάνει μέτρα και εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες για τον προσδιορισμό των μέσων αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με τα ακόλουθα ζητήματα: Αμοιβές προσωπικού Δώρα και προσωπικά οφέλη Προσωπικές συναλλαγές Δευτερεύουσες δραστηριότητες και εξωτερική απασχόληση Αμοιβές προσωπικού Ο Όμιλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε η αμοιβή, ο τρόπος αξιολόγησης και οι ανατεθείσες αρμοδιότητες να μην ενθαρρύνουν συμπεριφορές του προσωπικού που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων Δώρα & προσωπικές ωφέλειες Η αποδοχή και η προσφορά δώρων και άλλων προσωπικών ωφελειών ρυθμίζεται από τις σχετικές πολιτικές και τις διαδικασίες του Ομίλου, οι οποίες είναι σχεδιασμένες, ούτως ώστε να αποτρέπεται η χρήση από καλυπτόμενο πρόσωπο της θέσης του εντός του Ομίλου, με σκοπό να προσποριστεί προσωπικές ωφέλειες για το ίδιο ή συνδεδεμένο με αυτό πρόσωπο Δώρα που λαμβάνονται από τους υπαλλήλους Τα καλυπτόμενα πρόσωπα, ως αναφέρονται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να αποδέχονται δώρα αξίας και δώρα υπό μορφή χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξαρτήτως ποσού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται δώρα προώθησης χαμηλής αξίας, όπως π.χ. είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας που προσφέρει το δώρο (έως 100). Εφόσον το καλυπτόμενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η αποδοχή ενός δώρου είναι σύμφωνη με την Πολιτική του Ομίλου, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από την Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου (ΚΣΟ). _13

14 Δώρα που προσφέρονται σε πελάτες και συνεργάτες Επιτρέπεται να προσφέρονται δώρα στους πελάτες και στους συνεργάτες του Ομίλου, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικής προέγκρισης από την αρμόδια διοικητική Μονάδα του Ομίλου. Αρχείο των δώρων που παρέχονται σε πελάτες κατά τα ανωτέρω τηρείται από το Marketing & Επικοινωνία Ομίλου. Σε περιπτώσεις που ένα καλυπτόμενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει αν η προσφορά ενός δώρου είναι σύμφωνη με την Πολιτική του Ομίλου, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από την ΚΣΟ. Από την υποχρέωση λήψης προέγκρισης κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται προωθητικά δώρα χαμηλής αξίας, όπως είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο του Ομίλου (έως 100) Προσωπικές συναλλαγές Ο Όμιλος έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των συναλλαγών του προσωπικού. Σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές και διαδικασίες, τα καλυπτόμενα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να διενεργούν συναλλαγές, οι οποίες: είναι αντίθετες προς την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς, τους αποσπούν από τα καθήκοντα της θέσης εργασίας τους, δημιουργούν κίνδυνο για τη φήμη του Ομίλου. Περαιτέρω, απαγορεύεται στα καλυπτόμενα πρόσωπα να χρησιμοποιούν πληροφορίες χαρακτηρισμένες ως εμπιστευτικές για τη διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν, επίσης, να διασφαλίζουν ότι η διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών δεν επιφέρει ζημία στους πελάτες του Ομίλου. Αναφορικά με τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόμενων προσώπων ισχύουν οι ακόλουθοι βασικοί κανόνες: Δεν επιτρέπονται συναλλαγές που: συνεπάγονται την κατάχρηση ή αθέμιτη γνωστοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών ή σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3340/2005. αντιβαίνουν ή είναι πιθανό ότι θα αντέβαιναν σε υποχρέωση που υπέχει ο Όμιλος δυνάμει του Ν. 3606/2007. Περιορισμοί βραχυπρόθεσμων επενδύσεων. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα και τα συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα οφείλουν να αποφεύγουν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις. Απαγορεύεται η εκμετάλλευση πληροφοριών αναφορικά με επενδυτικές προθέσεις πελάτη. Αν ένα καλυπτόμενο πρόσωπο διαθέτει πληροφορίες ότι ο Όμιλος έχει λάβει εντολή από έναν πελάτη ή θα πραγματοποιήσει μια συναλλαγή για λογαριασμό ενός πελάτη, οφείλει να απέχει από τη διενέργεια αντίστοιχης συναλλαγής για ίδιο λογαριασμό, έως ότου η εν λόγω εντολή εκτελεστεί ή ακυρωθεί. Δεν επιτρέπεται το καλυπτόμενο πρόσωπο να βοηθά ή να συμβουλεύει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να εκτελέσει συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα η οποία, εάν ήταν προσωπική συναλλαγή του καλυπτόμενου προσώπου, θα ενέπιπτε στις ανωτέρω συναλλαγές. Ο Όμιλος τηρεί αρχείο με τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόμενων προσώπων που ανήκουν στο προσωπικό του Ομίλου. Ειδικότερα στην περίπτωση των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης, ο Όμιλος λαμβάνει μέριμνα για να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση στην οποία ανατίθεται η δραστηριότητα διατηρεί αρχείο προσωπικών συναλλαγών καλυπτόμενων προσώπων και ότι θα του παρέχει τις πληροφορίες αυτές άμεσα εφόσον ζητηθούν Εκπαίδευση & επικοινωνία Ο Όμιλος παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων σε όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα. Ειδικότερα, αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού, υιοθετούνται τα ακόλουθα μέτρα: Ο Όμιλος ενισχύει την αφύπνιση της συνείδησης του προσωπικού σε ότι αφορά καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες μέσω του εσωτερικού δικτύου, εσωτερικών σεμιναρίων, ανοιχτών συζητήσεων κ.λπ. Ο Όμιλος αναπτύσσει την ικανότητα του προσωπικού να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων μέσω της επιμόρφωσης και της συνεχούς εκπαίδευσης που παρέχεται στο προσωπικό από τα αρμόδια διευθυντικά στελέχη, εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες και την ΚΣΟ. Στα προγράμματα εκπαίδευσης και προετοιμασίας νέων υπαλλήλων έχει ληφθεί η κατάλληλη πρόνοια ώστε να καλύπτονται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων. Η ΚΣΟ διασφαλίζει ότι όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα γνωρίζουν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τις καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων Παρακολούθηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ο Όμιλος εφαρμόζει διαδικασίες σχεδιασμένες, ούτως ώστε όποιες πιθανές συγκρούσεις προκύπτουν από τις εργασίες του Ομίλου να εντοπίζονται και να διευθετούνται. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων προσδιορίζονται μέσω των σχετικών διαδικασιών και καταγράφονται σε αρχείο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 9 της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων. Επιπρόσθετα, η ΚΣΟ εξετάζει καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την παροχή νέων επενδυτικών υπηρεσιών ή συνδέονται με νέα επενδυτικά προϊόντα, σε συνεργασία με τις εκάστοτε αρμόδιες για το σχεδιασμό των νέων υπηρεσιών/προϊόντων Μονάδες του Ομίλου. Η ΚΣΟ σε ό,τι αφορά την Τράπεζα, και οι εκάστοτε Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σε ό,τι αφορά τις θυγατρικές της, διενεργούν, περιοδικούς ελέγχους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική στα ακόλουθα: Δώρα και παροχές Ορθή εκτέλεση των εντολών των πελατών Χρεώσεις και προμήθειες. _14

15 6. Ενημέρωση πελατών για καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων, κρίνεται ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί επαρκώς η αποτροπή ή η πλήρης διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων, ο Όμιλος ενημερώνει τους πελάτες, προτού προβεί σε σχετική πράξη για λογαριασμό τους, αναφορικά με τη φύση και την πηγή τέτοιων καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται σε σταθερό μέσο, εφόσον ο πελάτης του Ομίλου δεν έχει συναινέσει σε άλλο τρόπο ενημέρωσης, και περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη (ιδιώτη - επαγγελματία - επιλέξιμου αντισυμβαλλόμενου), ώστε να είναι σε θέση να λάβει εμπεριστατωμένη απόφαση για την παρεχόμενη επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία, στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συμφερόντων. 7. Αντιπαροχές Ως αντιπαροχή θεωρείται οποιαδήποτε αμοιβή, προμήθεια ή μη χρηματικό όφελος που καταβάλλεται ή λαμβάνεται από τον πελάτη, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή τρίτο πρόσωπο στο πλαίσιο παροχής επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές του Ομίλου, δεκτές μπορούν να γίνουν αντιπαροχές μόνο εφόσον: Καταβάλλονται ή λαμβάνονται νομίμως από τον πελάτη ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στο πλαίσιο παροχής συγκεκριμένης επενδυτικής υπηρεσίας. Συνδέονται με εύλογες αμοιβές που διευκολύνουν ή είναι αναγκαίες για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, έξοδα φύλαξης, έξοδα διακανονισμού, έξοδα μετατροπής συναλλάγματος, τέλη ή πόροι εποπτικών αρχών, δικηγορικές αμοιβές κτλ.). Αντιπαροχές από ή προς τρίτα πρόσωπα ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών γίνονται δεκτές μόνο εφόσον γνωστοποιηθούν προηγουμένως στον πελάτη, με ακριβή και κατανοητό τρόπο, και εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αποσκοπούν στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, και δεν εμποδίζουν τον Όμιλο να συμμορφώνεται με την υποχρέωσή του να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του πελάτη. 8. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων Ο Όμιλος εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες και οργανωτικές διαδικασίες, προκειμένου να διαχειριστεί τις συγκρούσεις συμφερόντων, οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό που εμπλέκεται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων (ιδίως, χρηματοοικονομικοί αναλυτές) είναι οι ακόλουθοι: Η εποπτεία υπαλλήλων που εμπλέκονται στην έρευνα επενδύσεων δεν επιτρέπεται να γίνεται από πρόσωπα που απασχολούνται σε άλλες μονάδες του Ομίλου, των οποίων οι λειτουργίες μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με την αντικειμενικότητα της παρεχόμενης επενδυτικής έρευνας. Ειδικότερα, ένα πρόσωπο του οποίου οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των προσώπων, στα οποία διαδίδεται η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων που έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε μονάδα ή εταιρεία του Ομίλου, δε δύναται να είναι υπεύθυνο για: τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα των επενδύσεων, την επιτήρηση των καθημερινών εργασιών των χρηματοοικονομικών αναλυτών, τον καθορισμό/έγκριση του μισθού των προσώπων που διενεργούν έρευνα στον τομέα των επενδύσεων. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων οφείλουν να απέχουν, μέχρι τη δημοσίευση της έρευνας, από τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, με τα οποία μπορεί να σχετίζεται η έρευνα. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές οφείλουν να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε οικονομικά κίνητρα και αντιπαροχές που αφορούν τη δημοσίευση έρευνας. Οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές οφείλουν να μη λαμβάνουν οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλη ωφέλεια από τον εκδότη ενός προϊόντος, χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου με τη δημοσίευση μιας έρευνας και να μην προσφέρουν ή να δέχονται αντιπαροχές για τη δημοσίευση μιας ευνοϊκής έρευνας. Δεν επιτρέπεται στους χρηματοοικονομικούς αναλυτές να υπόσχονται σε οποιονδήποτε εκδότη προϊόντος ότι θα δημοσιεύσουν μια ευνοϊκή έρευνα. Οι υπάλληλοι που εμπλέκονται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων οφείλουν να μη διενεργούν προσωπικές συναλλαγές με χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με την έρευνα, οι οποίες να είναι αντίθετες στα αποτελέσματα και τις συστάσεις της εν λόγω δημοσιευμένης έρευνας. Τα καλυπτόμενα πρόσωπα που εμπλέκονται στην εκπόνηση έρευνας επενδύσεων διασφαλίζουν ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε προσχέδιο της έρευνας πριν την δημοσιοποίησή της. Ο Όμιλος παρέχει εκπαίδευση για την αναγνώριση των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν ειδικά σε περιπτώσεις ερευνών στον τομέα των επενδύσεων, σε χρηματοοικονομικούς αναλυτές, και γενικότερα σε όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την έρευνα. Επιπρόσθετα, τα καλυπτόμενα πρόσωπα που εμπλέκονται σε έρευνα στον τομέα των επενδύσεων οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τους προϊσταμένους τους για κάθε περίπτωση που εντοπίζουν και ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Οι ανωτέρω κανόνες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις, όπου η έρευνα επενδύσεων που δημοσιεύεται έχει πραγματοποιηθεί από άλλα άτομα ή οργανισμούς, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Το άτομο ή ο οργανισμός που έχει διεξάγει την έρευνα επενδύσεων δεν έχει καμία σχέση με τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Οι συστάσεις της συγκεκριμένης έρευνας δεν έχουν τροποποιηθεί από τον Όμιλο. Ο Όμιλος δεν εμφανίζεται ως ο παραγωγός της έρευνας. Πριν από τη δημοσίευση της έρευνας, ο Όμιλος έχει επαληθεύσει ότι το άτομο ή οργανισμός που έχει διεξάγει την έρευνα εφαρμόζει τους ίδιους ή παρόμοιους κανόνες συμμόρφωσης με τον Όμιλο. _15

16 9. Τήρηση αρχείου & περιοδικές αναθεωρήσεις Ο Όμιλος τηρεί αρχείο καταγραφής σύγκρουσης συμφερόντων, στο οποίο καταχωρούνται οι περιπτώσεις όπου έχει ανακύψει σύγκρουση συμφερόντων, οι δραστηριότητες / υπηρεσίες, στο πλαίσιο διενέργειας των οποίων ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την πρόληψη και τη διαχείριση των περιπτώσεων αυτών. Αρμόδιοι για την τήρηση και ενημέρωση του ως άνω αρχείου είναι για μεν την Τράπεζα η ΚΣΟ, ενώ για τις θυγατρικές της που εμπίπτουν στην παρούσα Πολιτική οι εκάστοτε Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η ΚΣΟ είναι επίσης, αρμόδια για την αξιολόγηση της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων σε τακτές περιόδους, προκειμένου να διαπιστώνει αν και με ποιόν τρόπο θα πρέπει να αναθεωρηθεί η Πολιτική, ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα τους στόχους της. Εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Piraeus Asset Management Europe S.A. Piraeus Bank (Cyprus) Ltd _16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όμιλος Πειραιώς λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες του κατά την εκτέλεση εντολών σε χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό τους, καθώς και κατά τη λήψη και διαβίβαση εντολών τους προς εκτέλεση σε τρίτους. Η παρούσα Πολιτική συνοψίζει τις αρχές που εφαρμόζει ο Όμιλος για την εκτέλεση των εντολών πελατών του και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατά την εκτέλεση αυτών. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» αναφέρονται στην Τράπεζα Πειραιώς και στις εταιρείες του Ομίλου της, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια της Οδηγίας MiFID ή/και του ελληνικού Ν. 3606/2007 ή άλλων νόμων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους οποίους ενσωματώθηκε η Οδηγία MiFID στα επιμέρους κράτη-μέλη. Οι όροι «Όμιλος» και «Όμιλος Πειραιώς» καλύπτουν, για την εφαρμογή του παρόντος, και τα καταστήματα της Τράπεζας ή εταιρειών του Ομίλου στην αλλοδαπή. Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α. Όροι για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ερμηνεία στην παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών ερμηνεύονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Οδηγία 2004/39/ΕΕ (η Οδηγία MiFID) ή στην Οδηγία 2006/73/ΕΕ ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1287/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν (το Ρυθμιστικό Πλαίσιο). 2. Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στους επαγγελματίες και ιδιώτες πελάτες του Ομίλου και σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από τον ορισμό του Παραρτήματος Ι C της Οδηγίας MiFID. Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών εφαρμόζεται στη λήψη, διαβίβαση ή/και εκτέλεση εντολών πελατών, καθώς και κατά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών. Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν ο πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος. Εάν ο πελάτης έχει δώσει συγκεκριμένες οδηγίες εκτέλεσης της εντολής του. Συγκεκριμένα: Εάν ο πελάτης έχει δώσει ειδικές οδηγίες για την εκτέλεση μιας εντολής ή ένα μέρος της, ο Όμιλος θα εκτελέσει την εντολή ακολουθώντας τις εν λόγω οδηγίες, γεγονός που ενδέχεται να εμποδίσει τον Όμιλο να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Στην περίπτωση που οι οδηγίες του πελάτη σχετίζονται με ένα μέρος της εντολής του, ο Όμιλος θα εφαρμόσει την Πολιτική στο υπόλοιπο μέρος της εντολής που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες του Πελάτη. Εάν η εντολή αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι C της Οδηγίας MiFID. Εάν συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο επηρεάζει, διακόπτει ή εμποδίζει (μόνιμα ή παροδικά) τη λειτουργία της οργανωμένης αγοράς ή του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης ή άλλου μηχανισμού συστηματικών συναλλαγών, στον οποίο εκτελείται εντολή πελάτη. 3. Εκτέλεση εντολών Κατά την εκτέλεση των εντολών πελατών, ο Όμιλος θα διασφαλίζει ότι: οι εντολές καταχωρούνται και επιμερίζονται άμεσα και με ακρίβεια, σε περίπτωση που υπάρχουν παρόμοιες ή ομοειδής εντολές, εκτελούνται άμεσα και με τη σειρά που τις λαμβάνει, σε περίπτωση που οι εντολές λαμβάνονται μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ελέγχεται η σχέση εξουσιοδοτημένου προσώπου και πελάτηεπενδυτή καθώς και η συνολική επενδυτική τους δραστηριότητα με σκοπό την αποφυγή της κατ επάγγελμα διαμεσολάβησης τρίτου προσώπου μεταξύ επενδυτή και Τράπεζας ή ΑΕΠΕΥ, η οποία θα μπορούσε να συνιστά παράβαση του άρθρου 8 του Ν. 3606/2007 (δηλαδή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από μη αδειοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές και μη καταλλήλως συμβεβλημένο με τον Όμιλο πρόσωπο), ο ιδιώτης πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά με κάθε ουσιώδες πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των εντολών του, αμέσως μόλις ο Όμιλος λάβει γνώση του προβλήματος αυτού, οι εντολές για συναλλαγές εκτός οργανωμένων αγορών ή Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης θα εκτελούνται, μόνον εφόσον ο Όμιλος έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του πελάτη, οι εντολές αγοράς και πώλησης με όριο (limit order) θα δημοσιοποιούνται αμέσως, ανεξάρτητα από το αν θα είναι δυνατόν να εκτελεστούν άμεσα υπό τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς, εκτός εάν ο πελάτης έχει ρητά και εγγράφως δηλώσει άλλως. Ο Όμιλος απαλλάσσεται από την υποχρέωση δημοσιοποίησης εντολών με όριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του Ν. 3606/2007 και στα άρθρα 31 & 32 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθμ. 1287/2006 για εντολές το μέγεθος των οποίων είναι μεγάλο σε σύγκριση με το κανονικό μέγεθος της αγοράς για τη συγκεκριμένη μετοχή ή τύπο μετοχής, όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 20 του ανωτέρω Κανονισμού, δεν γίνεται αθέμιτη χρήση των πληροφοριών που αφορούν εκκρεμείς εντολές πελατών του και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα με σκοπό να αποφευχθεί η αθέμιτη χρήση των πληροφοριών αυτών από καλυπτόμενα πρόσωπα. Εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη ή οι συνθήκες της αγοράς επιβάλουν διαφορετικό χειρισμό, εάν τα ειδικά συμφέροντα του πελάτη επιβάλουν διαφορετικό χειρισμό. _17

18 4. Παράγοντες εκτέλεσης Ο Όμιλος Πειραιώς, όταν εκτελεί εντολές πελατών, λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες του. Οι κύριοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, είναι οι ακόλουθοι: τιμή, κόστος, ταχύτητα εκτέλεσης της εντολής, πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, όγκος της εντολής, φύση της εντολής, δυνατότητα των τόπων εκτέλεσης να διαχειριστούν τις δοθείσες εντολές. Η βαρύτητα εκάστου από τους ανωτέρω παράγοντες κρίνεται κατά περίπτωση, με βάση και τα κριτήρια της Ενότητας 5 κατωτέρω. Ειδικά για τους ιδιώτες πελάτες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται με βάση το συνολικό τίμημα. Το συνολικό τίμημα αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων που επιβαρύνουν τον πελάτη και τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, όπως τα τέλη του τόπου εκτέλεσης, τα τέλη εκκαθάρισης και διακανονισμού, και όλες οι λοιπές αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Όμιλος ενδέχεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να λαμβάνει υπόψη του και άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικά η ταχύτητα εκτέλεσης, η πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, ο όγκος και η φύση της εντολής, οι επιπτώσεις στην αγορά και οποιαδήποτε άλλα έμμεσα κόστη, και να τους δίνει προτεραιότητα σε σχέση με τους παράγοντες άμεσης τιμής και κόστους, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε επίπεδο συνολικού τιμήματος για τον ιδιώτη πελάτη. Ο Όμιλος θεωρεί ότι το συνολικό τίμημα αποτελεί ικανοποιητική βάση για τον καθορισμό του βέλτιστου αποτελέσματος όχι μόνον για τους ιδιώτες πελάτες του, αλλά και για τους επαγγελματίες. Εντούτοις, υπό ορισμένες συνθήκες που θα κρίνονται κατά περίπτωση, ενδέχεται άλλοι παράγοντες να κρίνονται πιο σημαντικοί για τους επαγγελματίες πελάτες. Τέλος, σε περιπτώσεις συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, που διαπραγματεύονται μόνο σε μία αγορά, ενδέχεται να υπάρχει μόνο ένας διαθέσιμος τόπος εκτέλεσης. Κατά την εκτέλεση μιας εντολής υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όμιλος θεωρεί ότι εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε συστηματική βάση, εφ όσον συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες της συγκεκριμένης αγοράς. 5. Κριτήρια προσδιορισμού της βαρύτητας των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης Ο Όμιλος προκειμένου να προσδιορίσει τη σχετική βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης που αναφέρονται στην Ενότητα 4, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη (συμπεριλαμβανομένης και της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελματία). Τα χαρακτηριστικά και τη φύση της εντολής (συμπεριλαμβανομένου του αν δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες από τον πελάτη). Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της εντολής. Τα χαρακτηριστικά του τόπου διαπραγμάτευσης, στον οποίο θα εκτελεστεί η εντολή. 6. Τόποι Διαπραγμάτευσης - Διαμεσολαβητές αγοράς Το Παράρτημα Β της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών περιλαμβάνει, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, τους τόπους διαπραγμάτευσης, στους οποίους ο Όμιλος μπορεί συστηματικά να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εκτέλεσης των εντολών των πελατών. Προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωσή του αναφορικά με το βέλτιστο αποτέλεσμα προς τον πελάτη, ο Όμιλος εκτελεί την εντολή του πελάτη στις οργανωμένες αγορές, στις οποίες διαθέτει άμεση πρόσβαση. Σε περιπτώσεις όπου ο Όμιλος δεν έχει άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένη οργανωμένη αγορά, η εντολή του πελάτη εκτελείται με τη διαμεσολάβηση τρίτου μέρους (διαμεσολαβητής αγοράς), με το οποίο ο Όμιλος έχει έρθει σε συμφωνία για τη διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση στη συγκεκριμένη αγορά. Ειδικότερα: Οι εντολές που αφορούν τίτλους ή παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα εκτελούνται από την Τράπεζα Πειραιώς ή θα διαβιβάζονται προς εκτέλεση από την Τράπεζα σε άλλη εταιρεία του Ομίλου της ή σε τρίτο διαμεσολαβητή αγοράς, ο οποίος ενδέχεται να εκτελέσει την εντολή με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικοποίησης ή διασταύρωσης της εντολής με εντολή άλλου πελάτη. Εντολές σχετικές με χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται ή είναι εισηγμένα σε άλλες αγορές, διαβιβάζονται κατά κανόνα προς εκτέλεση σε άλλους διαμεσολαβητές αγοράς που είναι μέλη των τοπικών αγορών, με τους οποίους ο Όμιλος Πειραιώς έχει συνάψει συμφωνίες διαβίβασης προς εκτέλεση. Εντολές σχετικές με ομόλογα, συμπεριλαμβανομένων των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζικών Ομολόγων και Εταιρικών Ομολόγων, εσωτερικού και εξωτερικού, διαβιβάζονται προς εκτέλεση κυρίως στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία δύναται να εκτελεί τις εν λόγω εντολές είτε μέσω εσωτερικοποίησής τους. Τέλος, οι εντολές σε μετοχές ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) ή μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων που η Τράπεζα Πειραιώς αντιπροσωπεύει, διαβιβάζονται για εκτέλεση στον εκάστοτε Οίκο Διαχείρισης (Ξένος Οίκος ή η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ). _18

19 Οι ανωτέρω διαδικασίες εκτέλεσης υπόκεινται στους κάτωθι περιορισμούς: Όταν μία εταιρεία του Ομίλου διαβιβάζει μια εντολή σε άλλες εταιρείες του Ομίλου προς εκτέλεση, η διαβιβάζουσα εταιρεία θα διασφαλίζει ότι η εταιρεία που θα εκτελέσει την εντολή εφαρμόζει την παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η επίτευξη αποτελεσμάτων για τους πελάτες του Ομίλου που είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να επιτευχθούν αν η εντολή τους διαβιβαζόταν προς εκτέλεση εκτός Ομίλου. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι από ένας τόποι διαπραγμάτευσης, προκειμένου να επιλέξει τον καταλληλότερο μεταξύ αυτών, ο Όμιλος εξετάζει: αν ένας συγκεκριμένος τόπος διαπραγμάτευσης επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε σταθερή βάση για το συγκεκριμένο είδος εντολών ή χρηματοπιστωτικών προϊόντων στα οποία αφορά η εντολή, ή αν το κόστος για να συμπεριληφθούν περισσότεροι από έναν τόποι διαπραγμάτευσης στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών (όταν η συγκεκριμένη δαπάνη επιβαρύνει τους πελάτες) θα υπερέβαινε οποιαδήποτε τυχόν βελτίωση στην τιμή (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος). Προκειμένου ο Όμιλος να επιλέξει τους τρίτους διαμεσολαβητές εκτός του Ομίλου, στους οποίους θα διαβιβάζει εντολές για εκτέλεση: εξετάζει κατά πόσον οι τρίτοι έχουν την ιδιότητα της ΕΠΕΥ ή ισοδύναμης εταιρείας με άδεια λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών υπό την έννοια του άρθρου 21 της Οδηγίας MiFID, και διασφαλίζει, ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες επιλογής, ότι οι συγκεκριμένοι διαμεσολαβητές αγοράς που θα χρησιμοποιήσει συμμορφώνονται με τις κύριες απαιτήσεις βέλτιστης εκτέλεσης, και συνεπώς μπορεί να στηρίζεται στην δική τους πολιτική εκτέλεσης εντολών. Κατάλογος με τους τόπους εκτέλεσης εντολών, στους οποίους ο Όμιλος έχει πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα (δηλαδή μέσω των διαμεσολαβητών αγοράς, με τους οποίους ο Όμιλος έχει συνάψει συμφωνίες για τη διαβίβαση προς εκτέλεση εντολών σε ξένες αγορές) και των διαμεσολαβητών αγοράς, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β. Ο Όμιλος θα αξιολογεί τακτικά τον κατάλογο με τους διαθέσιμους τόπους εκτέλεσης και τον κατάλογο των εγκεκριμένων διαμεσολαβητών αγοράς και θα ενημερώνει τους εν λόγω καταλόγους αναλόγως. 7. Ομαδοποίηση & επιμερισμός εντολών Ο Όμιλος ομαδοποιεί εντολές πελάτη του με εντολές άλλων πελατών του, μόνο εφόσον η ομαδοποίηση εντολών και των αντίστοιχων συναλλαγών δεν πρόκειται να αποβεί, συνολικά, εις βάρος πελάτη, του οποίου η εντολή πρόκειται να ομαδοποιηθεί, ακόμη και εάν η ομαδοποίηση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση με μία συγκεκριμένη εντολή του. Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος γνωστοποιεί στον πελάτη του οποίου η εντολή πρόκειται να ομαδοποιηθεί, ότι η ομαδοποίηση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση με μια συγκεκριμένη εντολή του. Ο επιμερισμός των εντολών που έχουν ομαδοποιηθεί, διενεργείται αναλογικά. Όταν η ομαδοποίηση διενεργείται για περισσότερους του ενός οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες τους οποίους διαχειρίζεται εταιρεία του Ομίλου, ο επιμερισμός των συναλλαγών ανά οργανισμό συλλογικών επενδύσεων θα έχει προκαθοριστεί, με κριτήριο και τον επενδυτικό προσανατολισμό κάθε οργανισμού. Ο Όμιλος δεν ομαδοποιεί εντολές πελατών του με εντολές που εκτελούνται για λογαριασμό του Ομίλου. 8. Παρακολούθηση & αναθεώρηση Ο Όμιλος παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και διαδικασιών που έχει επιλέξει για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών των πελατών, και γενικότερα την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, ώστε να διαπιστώνει και, αν χρειάζεται, να διορθώνει τυχόν ελλείψεις. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής, ο Όμιλος αποτιμά, μεταξύ άλλων, αν οι επιλεγμένοι τόποι διαπραγμάτευσης και οι επιλεγμένοι διαμεσολαβητές αγοράς είναι οι κατάλληλοι για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη ή αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης. Ο Όμιλος επανεξετάζει την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών όταν κρίνεται απαραίτητο, και τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, ώστε να την προσαρμόζει στις συνθήκες της αγοράς ή σε πιθανές αλλαγές στις πρακτικές της αγοράς. Οι εταιρείες του Ομίλου ενημερώνουν τους πελάτες τους για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών με σταθερό μέσο (συμπεριλαμβανομένου του sms ή/και του διαδικτυακού τόπου τους). Α. Εταιρείες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Piraeus Asset Management Europe S.A. Piraeus Bank (Cyprus) Ltd _19

20 Β. Κατάλογος τόπων διαπραγμάτευσης Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές μέσω συμφωνιών που έχει συνάψει με τους διεθνείς αντισυμβαλλόμενους που απεικονίζονται παρακάτω, ανά κατηγορία επενδυτικών προϊόντων: Κατηγορίες Επενδυτικών Προϊόντων Μετοχές Ομόλογα Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνθετα Προϊόντα Παράγωγα Προϊόντα Συνάλλαγμα Αντισυμβαλλόμενοι ConvergEx Global I.S. Investment securities BNP Paribas Securities Services Deutsche Bank London Piraeus Bank S.A. Piraeus Bank Bulgaria Piraeus Bank Romania JP Morgan Securities BGC Partner Euro MTS ICAP - Harlow (London) Ltd Reuters Dealing Franklin Templeton International Services S.a.r.l. JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l. BlackRock (Luxembourg) S.A. ING Asset Management B.V. Goldman Sachs International Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Pictet & CIE (Europe) S.A. Invesco Asset Management S.A. Pioneer Global Investments Limited BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Pimco Europe LTD Amundi Hellas Mutual Funds Management Company Lyxor International Asset Management Societe Generale Bank & Trust Lux Πειραιώς ΑΕΠΕΥ Εθνική Χρηματιστηριακή Alpha Finance Eurobank ΑΕΠΕΥ IBG Securities Merit Securities Solidus Securities EUROXX Securities BETA Securities AXIA Ventures Κύκλος ΑΕΠΕΥ Citigroup JP Morgan Bayern LB KBL Εθνική Τράπεζα Alpha Bank Eurobank Τράπεζα Αττικής Banka IMI Barclays Capital HSBC Lcf Ed. Rothschild Morgan Stanley Πειραιώς Asset management MFMC NN Investment Partners Deutsche Asset Wealth Management _20 Θεματοφυλακή - Εκκαθάριση Τράπεζα Πειραιώς Deutsche Bank Euroclear Bank JP Morgan Securities Clearstream Banking ING Luxembourg S.A. BNP Paribas Securities Services Societe Generale, Paris Societe Generale Bank & Trust Lux Banco Commercial Portugues Piraeus Bank Romania S.A. Εθνική Τράπεζα Eurobank KBL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 3 1.1. ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1.3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ... 4 2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

107051/ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

107051/ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

107051/ 05.10.2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

107051/ 05.10.2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων 10.1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων

Πολιτική Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων Πολιτική Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων 1.1.1.1 Πλαίσιο Η Δυναμική Χρηματιστηριακή Α.ΕΠ.Ε.Υ. (εφεξής Δυναμική) παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως λήψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2. ΤΡΟΠΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ... 3 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ... 3 4. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ... 4 5. ΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 1. Γενικά Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4514/2018 και τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2018

Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Οκτώβριος 2018 Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Οκτώβριος 2018 Page 1 of 40 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Το παρόν έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ATTICA BANK 1. Εισαγωγή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ATTICA BANK Η ATTICA BANK και οι Θυγατρικές της Εταιρείες παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων Σελίδα 1 Πολιτική πρόληψης και διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων 1. Γενικά Η Εταιρία σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3606/2007 και τις σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 5 3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων

Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων Πολιτική Σύγκρουσης συμφερόντων Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν κατά τη διαχείριση των Α/Κ ή / και ΟΕΕ της Εταιρίας ή την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών της Εταιρείας ανακύπτουν αντιτιθέμενα συμφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 5 3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 β Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ . ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα... 0 1. Σκοπός της παρούσας πληροφόρησης... 3 2. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τη δραστηριότητά της.... 3 2.1. Η Εταιρία και η εποπτεία αυτής...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Α Π Ο Φ Υ Γ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Η Σ Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ω Ν

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Α Π Ο Φ Υ Γ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Η Σ Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ω Ν ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Α Π Ο Φ Υ Γ Η Σ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Η Σ Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ω Ν Version 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Γενικά 3 i.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜiFID - II 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΜiFID - II 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜiFID - II 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ 30/4/2018 Η Α. ΣΑΡΡΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «Εταιρεία), σε εφαρμογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

107051/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

107051/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 107051/ 25.05.2018 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περιεχόμενα 1. ΓENIKA... 3 2. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 6 4. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ... 7 5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4514/2018 και την Κατ Εξουσιοδότηση Οδηγία 2017/593, ως αντιπαροχή θεωρείται οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια που καταβάλλεται ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4426 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. /.. της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ Magna Trust Οδηγός για τους επενδυτές 1 ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο νόμος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: 1. αφ ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 και 9/572/23.12.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές)

3. Πολιτική και διαδικασίες διακυβέρνησης προϊόντων (1η, 2η, 3, 4η και 12η κατευθυντήριες γραμμές) Προπαρασκευαστικές Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις εποπτείας και διακυβέρνησης προϊόντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων Μετά την έκδοση της Οδηγίας (EE)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΕΣΗΣ 0 Τροποποίηση όρων συμβατικής μας σχέσης 1. Ενημέρωση πριν την κατάρτιση συναλλαγών 1.1. Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές (PRIIP). Πριν από την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ανώνυμη εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ., με έδρα στην Αθήνα (Λεωφ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

FxPro Financial Services Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ( ΤΑΕ )

FxPro Financial Services Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ( ΤΑΕ ) FxPro Financial Services Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ( ΤΑΕ ) Περιεχόμενα Πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών... 3 Σκοπός του Ταμείου... 3 Διοίκηση του ΤΑΕ... 4 Καλυπτόμενοι Πελάτες...

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2013

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2013 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 474/2012 Αρ. 4683 14.6.2013 Κ.Δ.Π. 208/2013 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02(Α) του 2013 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-02

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Nuntius Χρηματιστηριακές Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Εταιρεία) είναι μέλος του Συνεγγυητικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤHΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ εκέµβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1122/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1122

ΠΟΛ 1122/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1122 ΠΟΛ 1122/2015 ιευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα ημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα