107051/ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "107051/ 05.10.2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

2

3 Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες για τις παρεχόµενες επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες σε ιδιώτες πελάτες από τις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα (εφεξής ο «Όµιλος»), οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του Ν. 3606/2007. Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα ενηµέρωση, καθώς και από τις πολιτικές των παραρτηµάτων αυτής, είναι οι εξής (εφεξής οι «Καλυπτόµενες Εταιρείες»): Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Οι παρεχόµενες σε εσάς επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα, στα οποία συµφωνείτε να διενεργούνται επενδύσεις, είτε κατόπιν προηγούµενης εντολής σας είτε για λογαριασµό σας από κάποια εκ των Καλυπτόµενων Εταιρειών, καθώς και οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την παροχή των συγκεκριµένων επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών σε εσάς, περιγράφονται ειδικά στη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που θα υπογράψετε µε την εκάστοτε Καλυπτόµενη Εταιρεία. Πριν από την Υπογραφή της Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών πρέπει να έχετε µελετήσει και κατανοήσει τις πληροφορίες του παρόντος που αφορούν τις παρεχόµενες σε εσάς επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες. Για τους σκοπούς της παρούσας ενηµέρωσης έχετε κατηγοριοποιηθεί ως Ιδιώτης Πελάτης, σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην παρούσα ως Παράρτηµα 1, Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών. Έχετε το δικαίωµα να ζητήσετε να κατηγοριοποιηθείτε ως Επαγγελµατίας Πελάτης. Εφόσον ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς συµφωνήσει σε αυτή την κατηγοριοποίηση, αφού διενεργήσει τον κατάλληλο έλεγχο και πειστεί ότι πληρούνται τα απαιτούµενα κριτήρια για την ως άνω κατηγοριοποίησή σας, θα πρέπει να συνάψετε τη σχετική σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για επαγγελµατίες πελάτες. Κύρια συνέπεια της κατηγοριοποίησής σας ως Επαγγελµατία Πελάτη είναι ότι το πλαίσιο των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων ενηµέρωσης, εκτέλεσης και διαχείρισης εντολών, θα διαµορφώνεται κυρίως µε βάση τις µεταξύ µας συµφωνίες και συνεννοήσεις και δευτερευόντως από τις υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 3606/07. Ενδεικτικά, εφόσον επιλέξετε να κατηγοριοποιηθείτε ως Επαγγελµατίας Πελάτης: εν λαµβάνετε προηγούµενη ενηµέρωση επί των χρεώσεων. εν απαιτείται σύναψη έγγραφης σύµβασης για κάθε νέα υπηρεσία. εν διενεργείται έλεγχος συµβατότητας κατά τη λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολών σας. Τεκµαίρεται η γνώση και εµπειρία σας στον έλεγχο καταλληλότητας για την παροχή επενδυτικής συµβουλής ή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας. Ο Όµιλος µπορεί να σας παράσχει βελτίωση τιµής υπό προϋποθέσεις κατά την εσωτερικοποίηση πιθανών εντολών σας. ικαιούστε να καθορίζετε κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών σας. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ακολούθως παρατίθενται τα στοιχεία των εταιρειών του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα ενηµέρωση, καθώς και τα στοιχεία των αντίστοιχων εποπτευουσών αρχών: Καλυπτόµενη εταιρεία και στοιχεία επικοινωνίας Εποπτεύουσα Αρχή και στοιχεία επικοινωνίας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Αµερικής 4, Αθήνα Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλ.: (από σταθερό), (από κινητό ή το εξωτερικό), fax: , Τράπεζα της Ελλάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Αθήνα , τηλ.: , fax: , , Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Κοραή 5,, Αθήνα , τηλ.: , fax: , web site: Πειραιώς Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων, Βασιλίσσης Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, Αθήνα , τηλ.: , fax: , Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα , τηλ.: , fax: , web site: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα , τηλ.: , fax: , web site: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο Όµιλος µπορεί να σας παρέχει ενδεικτικά τις κάτωθι επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες: Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό σας, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως εξειδικεύονται στη σχετική σύµβαση που υπογράφετε. Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό σας, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συµβάσεων αγοράς ή πώλησης για λογαριασµό σας ενός ή περισσότερων χρηµατοπιστωτικών, όπως εξειδικεύονται στη σχετική σύµβαση που υπογράφετε. ιαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Καλυπτόµενης Εταιρείας, του χαρτοφυλακίου σας, στο πλαίσιο εντολής σας.. Παροχή επενδυτικών συµβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή εξατοµικευµένων συµβουλών, κατόπιν αιτήσεώς σας, σχετικά µε µία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα. Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό σας, κυρίως στο πλαίσιο παροχής µιας εκ των ανωτέρω επενδυτικών υπηρεσιών, περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών. Παροχή πιστώσεων ή δανείων προς διενέργεια συναλλαγής εκ µέρους σας σε ένα ή περισσότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα, όπως εξειδικεύονται στη σύµβαση που υπογράφετε. 03

4 Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και παροχή συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος, εφόσον συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. Αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων η τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης. Τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης. Παροχή σχετιζόµενων µε την αναδοχή υπηρεσιών. Οι ανωτέρω επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες παρέχονται από τις Καλυπτόµενες Εταιρείες, σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει η κάθε µία από αυτές και µετά την υπογραφή σχετικής σύµβασης µε εσάς. Για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας στο Παράρτηµα ΙV της παρούσας παρουσιάζονται οι επενδυτικές υπηρεσίες που δυνητικά παρέχονται από κάθε µία εκ των Καλυπτόµενων Εταιρειών. Ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς σάς επισηµαίνει ρητά ότι, εκτός και αν η Καλυπτόµενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες συµφωνήσει µε ειδική γραπτή σύµβαση να σας παρέχει Επενδυτικές Συµβουλές ή Υπηρεσίες ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου, θα πρέπει να προβείτε στη δική σας αξιολόγηση οποιασδήποτε συναλλαγής που εξετάζετε και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε οποιαδήποτε πληροφορία, πρόταση ή άλλου είδους επικοινωνία από τον Όµιλο, ως εάν αυτή αποτελούσε Επενδυτική Συµβουλή ή Υπηρεσία ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου ή οποιαδήποτε άλλη σύσταση σε σχέση µε αυτή τη συναλλαγή. Πριν από την παροχή των ως άνω επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών κατά περίπτωση, η Καλυπτόµενη Εταιρεία που θα σας παρέχει την επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία θα προβεί σε έλεγχο καταλληλότητας και/ή συµβατότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Εκτίµηση Καταλληλότητας κατά την Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών και Υπηρεσιών ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3606/2007, η Καλυπτόµενη Εταιρεία, για να εκτιµήσει την καταλληλότητα των υπηρεσιών που σχετίζονται µε επενδυτικές συµβουλές ή διαχείριση χαρτοφυλακίου, σας ζητά πληροφορίες σχετικά µε τις γνώσεις και την εµπειρία, καθώς και µε την οικονοµική σας κατάσταση και τους επενδυτικούς σας στόχους (έλεγχος καταλληλότητας), τις οποίες οφείλετε να παράσχετε. Βάσει της παραπάνω πληροφόρησης, η Καλυπτόµενη Εταιρεία εκτιµά το επενδυτικό σας προφίλ, την ικανότητά σας να κατανοήσετε τους κινδύνους του οποίους συνεπάγεται η συναλλαγή που σας συµβουλεύουµε να ενεργήσετε ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας και σας παρέχει υπηρεσίες που κρίνονται κατάλληλες για εσάς. Σκοπός εποµένως, του ελέγχου καταλληλότητας, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων σας. Αναφορικά µε τους Επαγγελµατίες Πελάτες, η Καλυπτόµενη Εταιρεία θεωρεί ότι κατέχουν την εµπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται µέσω της συµπλήρωσης σχετικού ερωτηµατολογίου, που σας χορηγείται από την Καλυπτόµενη Εταιρεία πριν από τη σύναψη σύµβασης που περιλαµβάνει τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή παροχής επενδυτικών συµβουλών και ενδέχεται να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του Οµίλου. Οι επικαιροποιηµένες πληροφορίες ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία την αλλαγή του επενδυτικού σας προφίλ. ηλώνετε δε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε κάθε φορά στις Καλυπτόµενες Εταιρείες είναι ολοκληρωµένες και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη. Σε περίπτωση που δεν λάβει από εσάς τις παραπάνω πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτίµηση της καταλληλότητας, η Καλυπτόµενη Εταιρεία δεν θα προβεί στην παροχή επενδυτικών συµβουλών προς εσάς ή στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας. 2. Εκτίµηση Συµβατότητας Χρηµατοπιστωτικών Προϊόντων κατά τη Λήψη και ιαβίβαση ή Εκτέλεση Εντολών Για την εκτίµηση της συµβατότητας των υπηρεσιών που παρέχει η Καλυπτόµενη Εταιρεία µε το επενδυτικό σας προφίλ, η Καλυπτόµενη Εταιρεία ζητά πληροφορίες για τη γνώση και την εµπειρία σας, οι οποίες θα βεβαιώνουν ότι είστε σε θέση να κατανοήσετε τους κινδύνους που συνδέονται µε το ζητούµενο επενδυτικό προϊόν ή υπηρεσία (έλεγχος συµβατότητας). Σκοπός εποµένως, του ελέγχου συµβατότητας, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των συµφερόντων σας. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται µέσω της συµπλήρωσης σχετικού ερωτηµατολογίου, που σας χορηγείται από την Καλυπτόµενη Εταιρεία πριν από τη σύναψη σχετικής σύµβασης επενδυτικών υπηρεσιών και ενδέχεται να επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του Οµίλου. ηλώνετε δε και εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε κάθε φορά στις Καλυπτόµενες Εταιρείες είναι ολοκληρωµένες και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη. Εάν δεν παρέχετε την απαιτούµενη πληροφόρηση ή η Καλυπτόµενη Εταιρεία θεωρήσει, στη βάση της διαθέσιµης πληροφόρησης, ότι το εν λόγω επενδυτικό προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι συµβατά µε το επενδυτικό σας προφίλ, σας προειδοποιεί σχετικά πριν προβεί στην παροχή της υπηρεσίας λήψης-διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών. Ειδικότερα, για υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης ή εκτέλεσης εντολών σε µη σύνθετα χρηµατοπιστωτικά µέσα (όπως, π.χ., εισηγµένες µετοχές, µη σύνθετα οµόλογα και µερίδια ΟΣΕΚΑ) σε ελληνικές και ξένες αγορές, η Καλυπτόµενη Εταιρεία δεν υποχρεούται να αξιολογήσει τη συµβατότητα του χρηµατοπιστωτικού µέσου ή της υπηρεσίας που παρέχεται, εποµένως δεν καλύπτεστε από την προστασία που απορρέει από τους σχετικούς κανόνες. Αναφορικά µε τους Επαγγελµατίες Πελάτες, η Καλυπτόµενη Εταιρεία δύναται να υποθέσει ότι έχουν την εµπειρία και την απαραίτητη γνώση για να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Οι βασικές κατηγορίες κινδύνων που σχετίζονται µε τα προϊόντα / υπηρεσίες που παρέχει ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρονται στο Παράρτηµα V της παρούσας ενηµέρωσης. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων που έχει θεσπίσει και εφαρµόζει ο Όµιλος, επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας ενηµέρωσης. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Η πολιτική εκτέλεσης εντολών του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς επισυνάπτεται ως Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας ενηµέρωσης. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Καλυπτόµενη Εταιρεία διενεργεί για λογαριασµό σας συγκεκριµένη συναλλαγή ή διαβιβάζει προς εκτέλεση σε τρίτο δική σας εντολή, εκτός των περιπτώσεων διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, σας αποστέλλει σχετικά µε κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιείται για εσάς ή εκ µέρους σας ειδοποίηση επιβεβαίωσης ή ενηµέρωσης, στην οποία καταγράφονται οι λεπτοµέρειες της συναλλαγής. Η αποστολή διενεργείται το αργότερο την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση της εντολής ή µετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που αποστέλλει στην Καλυπτόµενη Εταιρεία τυχόν τρίτος, ο οποίος µεσολάβησε στην εκτέλεση της εντολής σας. Η Καλυπτόµενη Εταιρεία δεν αποστέλλει ειδοποίηση για την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, εάν πρόκειται να αποσταλεί άµεσα σε εσάς, από τρίτο πρόσωπο που µεσολάβησε στη συναλλαγή, επιβεβαίωση που περιέχει τις ίδιες πληροφορίες. Η ειδοποίηση για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της εντολής, η οποία θα σας αποσταλεί, περιλαµβάνει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες: την ηµέρα εκτέλεσης, το χρόνο εκτέλεσης, το είδος της εντολής, τον τόπο εκτέλεσης, το είδος του χρηµατοπιστωτικού µέσου, αναφορά στη φύση της εντολής (αγορά, πώληση, ή άλλο σε περίπτωση που δεν είναι εντολή αγοράς ή πώλησης), την ποσότητα, την τιµή ανά µονάδα και το συνολικό τίµηµα. Επίσης, η ίδια ενηµέρωση θα περιλαµβάνει το συνολικό ποσό των προµηθειών και χρεώσεων, τις υποχρεώσεις σας αναφορικά µε το διακανονισµό της συναλλαγής, καθώς και γνωστοποίηση αν ο αντισυµβαλλόµενός σας ήταν η ίδια η Καλυπτόµενη Εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο του οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς ή άλλος πελάτης της Καλυπτόµενης Εταιρείας, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, εκτός εάν η εντολή εκτελέστηκε µέσω συστήµατος διαπραγµάτευσης που διευκολύνει την ανώνυµη διαπραγµάτευση. Ειδικά δε, η ειδοποίηση που σας 04

5 αποστέλλεται από Καλυπτόµενη Εταιρεία, σχετικά µε τη διεκπεραίωση αιτήσεώς σας για απόκτηση ή εξαγορά / εξόφληση µεριδίων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ή αντιπροσωπεύει, περιλαµβάνει κατά περίπτωση τις ακόλουθες πληροφορίες: την επωνυµία της ΑΕ ΑΚ που διεκπεραίωσε την αίτησή σας, τα στοιχεία του µεριδιούχου, την ηµεροµηνία και ώρα παραλαβής της αίτησης, τον τρόπο καταβολής της αξίας των µεριδίων, την ηµεροµηνία διεκπεραίωσης της αίτησης, την ονοµασία / επωνυµία του ΟΣΕΚΑ, το είδος της αίτησης (απόκτηση ή εξαγορά / εξόφληση), τον αριθµό των µεριδίων, την τιµή διάθεσης ή εξαγοράς / εξόφλησης αντίστοιχα έκαστου µεριδίου, την ηµεροµηνία αναφοράς για τον προσδιορισµό της αξίας του µεριδίου, την ακαθάριστη αξία της συναλλαγής, συµπεριλαµβανοµένων των προµηθειών διάθεσης, ή την καθαρή αξίας µετά την αφαίρεση των προµηθειών εξαγοράς / εξόφλησης και το συνολικό ποσό των προµηθειών και εξόδων µε τα οποία επιβαρυνθήκατε. 2. Κατόπιν γραπτού αιτήµατός σας, η Καλυπτόµενη Εταιρεία θα σας αποστείλει την ανάλυση των προµηθειών ή χρεώσεων, που σχετίζονται µε την εκτελεσθείσα εντολή. Επίσης, κατόπιν γραπτού αιτήµατός σας, η Καλυπτόµενη Εταιρεία µπορεί να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση της εντολής σας. 3. Κατά παρέκκλιση από την ενηµέρωση της παραγράφου 1, όταν η Καλυπτόµενη Εταιρεία εκτελεί εντολές για λογαριασµό σας που αφορούν οµόλογα για τη χρηµατοδότηση σύµβασης ενυπόθηκου δανείου σας, θα σας γνωστοποιεί τη συναλλαγή ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση των όρων του ενυπόθηκου δανείου, το αργότερο ένα µήνα µετά την εκτέλεση της σχετικής εντολής για την αγορά του οµολόγου. 4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Καλυπτόµενη Εταιρεία σάς παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, σάς αποστέλλει ή µεριµνά να σας αποσταλεί ανά εξάµηνο περιοδική ενηµέρωση, η οποία περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: Ενηµέρωση για το περιεχόµενο και την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου, καθώς και λεπτοµέρειες για κάθε χρηµατοπιστωτικό µέσο, το οποίο τηρείται στο χαρτοφυλάκιο, την αξία του στην αγορά ή την εύλογη αξία του, εάν η αξία του στην αγορά δεν είναι διαθέσιµη, το πιστωτικό υπόλοιπο κατά την αρχή και το τέλος της περιόδου που καλύπτει η ενηµέρωση, καθώς και την απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η ενηµέρωση. Το συνολικό ποσό των αµοιβών και προµηθειών που χρεώθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η ενηµέρωση, µε χωριστή αναφορά του συνόλου των αµοιβών διαχείρισης και το σύνολο των εξόδων που συνδέονται µε την εκτέλεση εντολών. Σύγκριση της απόδοσης κατά την περίοδο που καλύπτει η ενηµέρωση, σε σχέση µε τον δείκτη αναφοράς που, τυχόν, έχει συµφωνηθεί στη σύµβαση διαχείρισης. Το συνολικό ποσό των συνδεόµενων µε το χαρτοφυλάκιό σας µερισµάτων, τόκων και άλλων πληρωµών που λήφθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η ενηµέρωση. Πληροφορίες σχετικά µε εταιρικές πράξεις που παρέχουν δικαιώµατα σε σχέση µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που τηρούνται στο χαρτοφυλάκιο. Τις πληροφορίες της παραγράφου 2 για κάθε συναλλαγή η οποία εκτελέστηκε κατά την περίοδο που καλύπτει η ενηµέρωση. 5. ικαιούστε να ζητήσετε εγγράφως να λαµβάνετε την περιοδική ενηµέρωση της ανωτέρω παραγράφου ανά τρίµηνο. Επίσης, δικαιούστε να ζητήσετε εγγράφως να ενηµερώνεστε αµέσως για τις συναλλαγές που εκτελούνται στο πλαίσιο διαχείρισης του χαρτοφυλακίου σας. Στην περίπτωση αυτή, σας αποστέλλεται επιβεβαίωση κάθε συναλλαγής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ωστόσο, η ενηµέρωση της παραγράφου 6 αποστέλλεται ανά δωδεκάµηνο, εκτός και εάν έχει συµφωνηθεί µεταξύ µας η επένδυση των διαθεσίµων σε παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή διαπραγµατεύσιµους τίτλους επιλογής µε αναφορά κινητές αξίες, νοµίσµατα, επιτόκια ή αποδόσεις, εµπορεύµατα ή άλλους δείκτες ή µεγέθη. Τέλος, δικαιούστε κατόπιν γραπτού αιτήµατός σας, να λάβετε λεπτοµερή ανάλυση των αµοιβών και των προµηθειών που βαρύνουν το χαρτοφυλάκιό σας για κάθε περίοδο ενηµέρωσης. 6. Στην περίπτωση που έχει συµφωνηθεί µεταξύ µας η παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η οποία επιτρέπει τη διαχείριση µε µόχλευση, η περιοδική ενηµέρωση γίνεται τουλάχιστον ανά µήνα. 7. Επίσης, εφόσον η Καλυπτόµενη Εταιρεία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιό σας ή κινεί λογαριασµούς σας που περιλαµβάνουν ακάλυπτη ανοικτή θέση σε συναλλαγή, η οποία µπορεί να δηµιουργήσει ενδεχόµενη υποχρέωσή σας, σας γνωστοποιεί, επιπροσθέτως, κάθε ζηµία που υπερβαίνει το προκαθορισµένο όριο που έχει συµφωνηθεί µεταξύ µας στην ειδικότερη σύµβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, το αργότερο στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία σηµειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή στο κλείσιµο της επόµενης εργάσιµης ηµέρας, εάν η υπέρβαση του ορίου σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα. 8. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία η Καλυπτόµενη Εταιρεία κατέχει χρηµατοπιστωτικά σας µέσα, σάς αποστέλλει τουλάχιστον µία φορά το χρόνο κατάσταση περιουσιακών στοιχείων. Η κατάσταση αυτή περιλαµβάνει: Λεπτοµερή στοιχεία για όλα τα χρηµατοπιστωτικά σας µέσα που κατέχει η Καλυπτόµενη Εταιρεία για λογαριασµό σας, κατά το τέλος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ενηµέρωση. Ενηµέρωση κατά πόσον τα χρηµατοπιστωτικά σας µέσα αποτέλεσαν αντικείµενο συναλλαγών χρηµατοδότησης τίτλων. Ενηµέρωση κατά πόσον αποκτήσατε οποιοδήποτε όφελος ως αποτέλεσµα συµµετοχής σας σε συναλλαγή χρηµατοδότησης τίτλων, καθώς και τη γενεσιουργό αιτία αυτού του οφέλους. Η Καλυπτόµενη Εταιρεία, εφόσον κατέχει χρηµατοπιστωτικά σας µέσα εξαιτίας της παροχής προς εσάς της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, µπορεί να ενσωµατώνει την κατάσταση περιουσιακών στοιχείων πελάτη στην περιοδική ενηµέρωσή σας, σύµφωνα µε την παράγραφο 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΑΣ 1. Η Καλυπτόµενη Εταιρεία, προκειµένου να διαφυλάσσονται τα δικαιώµατά σας σε σχέση µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και κεφάλαια που σας ανήκουν: Τηρεί τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασµούς, έτσι ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγµή και χωρίς καθυστέρηση να διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασµό σας από τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για λογαριασµό οποιουδήποτε άλλου πελάτη, καθώς και από τα δικά της περιουσιακά στοιχεία. Τηρεί τα αρχεία και τους λογαριασµούς σας κατά τρόπο µε τον οποίο διασφαλίζει την ακρίβεια και ιδίως την αντιστοιχία τους µε τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τα κεφάλαια που κατέχονται για λογαριασµό σας. Εξετάζει ανά τακτά διαστήµατα τη συµφωνία µεταξύ των λογαριασµών και αρχείων που τηρεί η ίδια µε τους λογαριασµούς και τα αρχεία που τηρούν τυχόν τρίτοι, οι οποίοι κατέχουν περιουσιακά στοιχεία για λογαριασµό σας. Λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίσει ότι, τα χρηµατοπιστωτικά σας µέσα που τυχόν έχουν κατατεθεί σε τρίτο, µπορούν να διαχωριστούν από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν στην Καλυπτόµενη Εταιρεία και από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που ανήκουν σε αυτόν τον τρίτο, µε τη χρήση λογαριασµών σε διαφορετικά ονόµατα στα βιβλία του τρίτου ή µε άλλα ισοδύναµα µέτρα µε τα οποία επιτυγχάνεται το ίδιο επίπεδο προστασίας. Θεσπίζει κατάλληλες οργανωτικές ρυθµίσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ή µείωσης των περιουσιακών στοιχείων σας ή των δικαιωµάτων σε σχέση µε τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, λόγω κατάχρησης των περιουσιακών στοιχείων, απάτης, κακής διαχείρισης, πληµµελούς τήρησης αρχείου ή αµέλειας. 2. Οι συναλλαγές που καταρτίζονται µέσω των Καλυπτόµενων Εταιρειών του Οµίλου, καλύπτονται είτε από το Ταµείο Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) εφόσον διενεργούνται µέσω της Τράπεζας είτε από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (το Συνεγγυητικό), εφόσον διενεργούνται µέσω της ΑΕ ΑΚ ή της ΑΕΠΕΥ του Οµίλου, υπό την προϋπόθεση ότι τα επιβεβαιωτικά και τα λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την απαίτηση του Επενδυτή έναντι της Καλυπτόµενης Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 66 παρ. 5 του Ν. 2533/1997, είναι συντεταγµένα και φέρουν τις ενδείξεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και σχετικές αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του Συνεγγυητικού. Το ύψος της κάλυψης των παρεχόµενων προς τον Επενδυτή επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ. ( ) για το σύνολο των παρεχόµενων στον Επενδυτή επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, το Ταµείο Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι καθολικός διάδοχος του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ). Σκοπός τού ΤΕΚΕ είναι η συµβολή στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος και η προστασία των καταθετών/επενδυτών σε περίπτωση αδυναµίας ενός πιστωτικού ιδρύµατος, που συµµετέχει στο ΤΕΚΕ, να τους αποδώσει τις καταθέσεις τους ή να εκπληρώσει τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών που εκάστοτε καλύπτονται από το ΤΕΚΕ. Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ συµµετέχουν υποχρεωτικά όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύµατα που 05

6 έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, ενώ στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων υποχρεωτικά όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα εφόσον παρέχουν µία τουλάχιστον από τις εκάστοτε καλυπτόµενες επενδυτικές υπηρεσίες. Στο αντίστοιχο, κατά περίπτωση, Σκέλος του ΤΕΚΕ συµµετέχουν υποχρεωτικά και τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων, η καταστατική έδρα των οποίων βρίσκεται σε τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα, εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει ισοδύναµο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων ή αποζηµίωσης επενδυτών. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Πριν από την υπογραφή σύµβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου λαµβάνετε ειδική ενηµέρωση η οποία περιλαµβάνει: Πληροφορίες σχετικά µε τη µέθοδο και τη συχνότητα αποτίµησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων του χαρτοφυλακίου σας. Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε ανάθεση για διαχείριση κατά διακριτική ευχέρεια, που αφορά το σύνολο ή µέρος των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κεφαλαίων που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο σας. Προσδιορισµό του δείκτη αναφοράς, µε τον οποίο µπορεί να συγκριθεί η απόδοση του χαρτοφυλακίου σας. Τα είδη των χρηµατοπιστωτικών µέσων που µπορούν να συµπεριληφθούν στο χαρτοφυλάκιό σας, καθώς και τα είδη των συναλλαγών που µπορεί να διενεργηθούν επί αυτών, περιλαµβανόµενων οποιωνδήποτε ορίων. Τους διαχειριστικούς στόχους, το επίπεδο κινδύνου που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την άσκηση της διακριτικής διαχείρισης, καθώς και κάθε ειδικό περιορισµό που αφορά διαχείριση κατά διακριτική ευχέρεια. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Γενικά Επίσηµη γλώσσα επικοινωνίας µε τις Καλυπτόµενες Εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς µε έδρα την Ελλάδα ορίζεται η ελληνική. Τυχόν κείµενα ή συµβάσεις, οι οποίες σας δοθούν σε άλλη γλώσσα, είναι για τη διευκόλυνσή σας. Εκτός διαφορετικής ειδικής συµφωνίας, το κείµενο που υπερισχύει είναι αυτό στην ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την εκάστοτε Καλυπτόµενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες µέσω ταχυδροµείου, τηλεφώνου ή τηλεοµοιοτυπίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αυτοπροσώπως, εκτός και αν υποχρεούστε σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της σύµβασής σας να επικοινωνήσετε εγγράφως µε συγκεκριµένο µέσο ή τύπο. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Καλυπτόµενων Εταιρειών αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της παρούσας ενηµέρωσης. Υποβολή Παραπόνων Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο για την ποιότητα των επενδυτικών υπηρεσιών που σας προσφέρει ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς, µπορείτε να απευθυνθείτε στο συνήθη σύνδεσµό σας µε την εκάστοτε Καλυπτόµενη Εταιρεία που σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες ή να απευθύνετε επιστολή στα στοιχεία Επικοινωνίας. Το παράπονό σας θα αντιµετωπιστεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει ο Όµιλος για τη διαχείριση παραπόνων πελατών. Εάν δεν µπορείτε να διευθετήσετε το παράπονό σας, έχετε τη δυνατότητα να το αναφέρετε στο Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών (ο «Μεσολαβητής»). Αντίγραφα του «Ενηµερωτικού ελτίου» και της «Φόρµας Παραπόνων» που εκδίδονται από το Μεσολαβητή διατίθενται για δική σας χρήση, εάν το επιθυµείτε, σε όλα τα Υποκαταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ή στην έδρα των υπολοίπων Καλυπτόµενων Εταιρειών. Επικοινωνία µέσω σταθερού µέσου Η Καλυπτόµενη Εταιρεία επικοινωνεί µαζί σας µέσω έγχαρτου σταθερού µέσου, όπου αυτό επιβάλλεται από το νόµο. Για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας, θα είναι αρκετό για την Καλυπτόµενη Εταιρεία να αποδείξει ότι απευθύνθηκε στη διεύθυνση που της είχατε δηλώσει στην τελευταία επικοινωνία σας µε την Καλυπτόµενη Εταιρεία, ή ότι µετέδωσε το µήνυµα (σε περίπτωση τηλεοµοιοτυπίας) στον αριθµό που δηλώσατε τελευταίο στην Καλυπτόµενη Εταιρεία. Σε περίπτωση κοινών λογαριασµών, η επικοινωνία θα γίνεται στη διεύθυνση, τηλέφωνο ή τηλεοµοιοτυπία του πρώτου δικαιούχου, εκτός εάν ρητά συµφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Ηλεκτρονική Επικοινωνία Η Καλυπτόµενη Εταιρεία δύναται, εφόσον έχετε συχνή πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχετε συναινέσει σχετικά, να επικοινωνεί µαζί σας, αναρτώντας σχετικές πληροφορίες ή τροποποιήσεις των παρεχόµενων µε το παρόν πληροφοριών στην ιστοσελίδα της στο ιαδίκτυο ή µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η Καλυπτόµενη Εταιρεία τεκµαίρει ότι έχετε συχνή πρόσβαση στο ιαδίκτυο, εφόσον της έχετε χορηγήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ως µέσο επικοινωνίας στις µεταξύ σας σχέσεις. Σε περίπτωση επικοινωνίας µε ηλεκτρονικό µέσο, για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας θα είναι αρκετό για την Καλυπτόµενη Εταιρεία, κατά περίπτωση, να αποδείξει ότι ανάρτησε τη σχετική πληροφορία στο δικτυακό τόπο της ή απέστειλε το ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που της είχατε δηλώσει. 06

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παραρτήματα

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Ορισµοί Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, συµπεριλαµβανοµένων όλων των θυγατρικών εταιριών της Τράπεζας οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του ν. 3606/2007 ή άλλων νόµων κρατών µελών της ΕΕ µε τους οποίους ενσωµατώθηκε σε αυτά τα κράτη µέλη η Οδηγία MiFID. Ας σηµειωθεί ότι για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, οι όροι «Όµιλος» και «Όµιλος Πειραιώς» αναφέρονται στον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., συµπεριλαµβανοµένων όλων των παραρτηµάτων και θυγατρικών που υπόκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας MiFID. Ο Ν. 3606/07 και τα εκτελεστικά αυτού µέτρα (εφεξής «Νόµος») διακρίνει τις εξής κατηγορίες πελατών: Ιδιώτες πελάτες Επαγγελµατίες πελάτες, διακρινόµενοι σε: Επαγγελµατίες λόγω της φύσης τους Επαγγελµατίες λόγω του µεγέθους τους Επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους υνητικοί επαγγελµατίες πελάτες. 2. Ορισµοί και κατηγοριοποίηση πελατών Πελάτες είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στα οποία ο Όµιλος παρέχει επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες Ιδιώτες πελάτες Ιδιώτες πελάτες είναι οι πελάτες που δεν µπορούν να θεωρηθούν επαγγελµατίες. Οι Ιδιώτες πελάτες απολαµβάνουν το υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Η προστασία δεν αναφέρεται στην ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, η οποία είναι υψηλή για όλους τους πελάτες, αλλά ιδίως στον λεπτοµερή καθορισµό, σε σχέση µε τους επαγγελµατίες πελάτες, του είδους και της µορφής της παρεχόµενης από τον Όµιλο ενηµέρωσης Επαγγελµατίες πελάτες Επαγγελµατίες πελάτες είναι τα οριζόµενα στο αρθρ. 6 του Νόµου 3606/2007 πρόσωπα. Πρόκειται κυρίως για νοµικά πρόσωπα. Οι επαγγελµατίες πελάτες διακρίνονται σε: Επαγγελµατίες λόγω της φύσης τους Επαγγελµατίες λόγω του µεγέθους τους Επαγγελµατίες λόγω της φύσης τους Επαγγελµατίες λόγω της φύσης τους θεωρούνται οι ακόλουθοι: Οι επιχειρήσεις, οι οποίες υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται υποχρεωτικά σε εποπτικούς κανόνες για να ασκήσουν τις χαρακτηριστικές δραστηριότητές τους στις χρηµατοπιστωτικές αγορές ανεξάρτητα από το εάν έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος µέλος κατ εφαρµογή κοινοτικής νοµοθεσίας ή έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στους εποπτικούς κανόνες κράτους µέλους χωρίς αναφορά σε οδηγία ή είναι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε εποπτικούς κανόνες τρίτης χώρας. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες: πιστωτικά ιδρύµατα, ΕΠΕΥ, άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρίες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταµεία και οι εταιρίες διαχείρισής τους, διαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων και συναφών παραγώγων, τοπικές επιχειρήσεις (π.χ. ΑΕΕ ), ανώνυµες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και άλλοι θεσµικοί επενδυτές. Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δηµόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Άλλοι θεσµικοί επενδυτές των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηµατοδοτικές συναλλαγές Επαγγελµατίες λόγω του µεγέθους τους Πρόκειται για µεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν σε ατοµική βάση τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια µεγέθους: σύνολο ισολογισµού: ευρώ, καθαρός κύκλος εργασιών: ευρώ, ίδια κεφάλαια: ευρώ Επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι Επιλέξιµοι αντισυµβαλλόµενοι είναι οι, λόγω της φύσης τους, επαγγελµατίες πελάτες των ανωτέρω κατηγοριών, όταν η παρεχόµενη σε αυτούς επενδυτική υπηρεσία συνίσταται σε λήψη, διαβίβαση ή εκτέλεση εντολής τους. Κατηγοριοποίηση πελάτη ως επιλέξιµου δεν είναι νοητή για τις λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες, των επενδυτικών συµβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου συµπεριλαµβανόµενων υνητικοί επαγγελµατίες πελάτες υνητικοί επαγγελµατίες πελάτες είναι όσοι ιδιώτες πελάτες πληρούν τα πρόσθετα κριτήρια του άρθρου 7 του Νόµου 3606/2007 και δύνανται εξ αυτού του λόγου να αιτηθούν την αντιµετώπισή τους ως επαγγελµατιών για τα χρηµατοπιστωτικά µέσα και τις υπηρεσίες, για τις οποίες θεωρούνται ότι πληρούν τα κριτήρια αυτά. Τα κριτήρια ένταξης στη συγκεκριµένη κατηγορία είναι τα εξής, εκ των οποίων απαιτείται η πλήρωση τουλάχιστον δύο, προκειµένου να καθίσταται εφικτή η ένταξη στην εν λόγω κατηγορία: ο πελάτης πραγµατοποίησε κατά µέσον όρο δέκα συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίµηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριµήνων η αξία του χαρτοφυλακίου χρηµατοπιστωτικών µέσων του πελάτη, οριζόµενο ως καταθέσεις µετρητών συν χρηµατοπιστωτικά µέσα, υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ ο πελάτης κατέχει ή κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελµατική θέση στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόµενων συναλλαγών ή υπηρεσιών. 08

9 3. Περιπτώσεις λήψης συναίνεσης από τον πελάτη σχετικά µε την κατηγοριοποίησή του Ο Όµιλος δεν λαµβάνει ρητή συναίνεση του πελάτη, εφόσον αυτός είναι επαγγελµατίας ή ιδιώτης και έχει κατηγοριοποιηθεί στην κατηγορία, στην οποία ανήκει. Ειδικά όµως για τους επαγγελµατίες πελάτες, ο Όµιλος δεσµεύεται να παρέχει ενηµέρωση ότι έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την αλλαγή των όρων της σύµβασής τους και να κατηγοριοποιηθούν ως ιδιώτες πελάτες προκειµένου να τύχουν υψηλότερης προστασίας. Ο πελάτης που έχει κατηγοριοποιηθεί από τον Όµιλο ως επαγγελµατίας έχει το δικαίωµα να ζητήσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας, εάν θεωρεί ότι δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει ή να διαχειριστεί ορθά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται. Το υψηλότερο επίπεδο προστασίας παρέχεται, εάν ο πελάτης που θεωρείται επαγγελµατίας συνάψει συµφωνία µε τον Όµιλο ότι επιθυµεί να κατηγοριοποιηθεί ως ιδιώτης. Η συµφωνία πρέπει να διευκρινίζει εάν αυτό ισχύει για µία ή περισσότερες υπηρεσίες ή συναλλαγές, ή για ένα ή περισσότερα είδη προϊόντων ή συναλλαγών. Ο Όµιλος δεσµεύεται να λαµβάνει ρητή συναίνεση του ιδιώτη δυνητικού επαγγελµατία- πελάτη για την κατηγοριοποίησή του ως επαγγελµατία καθώς και του επαγγελµατία πελάτη για την αντιµετώπισή του ως επιλέξιµου αντισυµβαλλοµένου. Ειδικότερα για την κατηγοριοποίηση ενός δυνητικού επαγγελµατία πελάτη σε επαγγελµατία απαιτείται προηγούµενη αίτηση του πελάτη, σε χωριστό έγγραφο, µε συνηµµένη σχετική δήλωσή του περί των συγκεκριµένων υπηρεσιών και χρηµατοπιστωτικών µέσων, για τα οποία αιτείται να αντιµετωπισθεί ως επαγγελµατίας ως και περί του γεγονότος ότι έχει επίγνωση των συνεπειών που επάγεται η απώλεια της προστασίας του ως ιδιώτη. Ο Όµιλος µπορεί να αποδεχθεί την αίτηση µόνο εάν πεισθεί ευλόγως µετά από κατάλληλη αξιολόγηση της ικανότητας, της πείρας και των γνώσεων του πελάτη ότι, λαµβανοµένης υπόψη της φύσης των σχεδιαζόµενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ο πελάτης είναι ικανός να λάβει µόνος του τις συγκεκριµένες επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν. Ο Όµιλος δικαιούται, εφόσον διαπιστώσει ότι ένας πελάτης δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων ταξινοµήθηκε ως επαγγελµατίας, να λάβει τα κατάλληλα µέτρα και ιδίως να τον ταξινοµήσει ως ιδιώτη πελάτη και να τον ενηµερώσει σχετικά. Για την κατηγοριοποίηση ενός επαγγελµατία πελάτη ως επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου, απαιτείται προηγούµενη συναίνεση του πελάτη και συµφωνία των µερών ότι αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί αποκλειστικά η παροχή υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης ή/και εκτέλεσης εντολών. Μόνο εφόσον ο πελάτης συναινέσει στη σχετική από τον Όµιλο προτεινόµενη κατηγοριοποίησή του ως επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου, θα αντιµετωπισθεί ως επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος. Προκειµένου ο πελάτης αυτός να αντιµετωπισθεί ως ιδιώτης, θα πρέπει ο ίδιος µε έγγραφο αίτηµά του ρητά να ζητήσει την προστασία αυτή από τον Όµιλο και ο Όµιλος να συναινέσει στο εν λόγω αίτηµα. 4. Συνέπειες κατηγοριοποιήσεως πελατών 4.1. Ιδιώτες πελάτες Οι ιδιώτες πελάτες αντιµετωπίζονται ως προς τις επενδυτικές ευκαιρίες και την πληροφόρηση µε τη µεγαλύτερη δυνατή προστασία σύµφωνα µε το Νόµο. Ακολούθως, διάφορα χρηµατοπιστωτικά µέσα, επενδυτικές υπηρεσίες ή στρατηγικές διαπραγµάτευσης στην αγορά ενδέχεται να µην είναι κατάλληλες ή συµβατές µε την εικόνα ενός ιδιώτη πελάτη και ως εκ τούτου η κατάρτιση συναλλαγών στις ως άνω περιπτώσεις να µην είναι δυνατή για τον Όµιλο. Επιπρόσθετα, το πλαίσιο προσυµβατικής και διαρκούς ενηµέρωσης, των πληροφοριών για τις χρεώσεις συµπεριλαµβανόµενων, είναι a priori καθορισµένο ως προς το είδος και τη µορφή του, η δε δυνατότητα συµβατικής καθιέρωσης ενός διαφορετικού συστήµατος πληροφόρησης είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Τέλος, ο τρόπος προσδιορισµού της βέλτιστης εκτέλεσης περιορίζει τη δυνατότητα του Οµίλου για ευρύτερη αξιολόγηση άλλων παραµέτρων (π.χ. ταχύτητα, ποιότητα εκτέλεσης της εντολής) καθιερώνοντας την αρχή του «συνολικού τιµήµατος» επί τη βάσει του οποίου κρίνεται καταρχήν το επιτευχθέν αποτέλεσµα Επαγγελµατίες πελάτες Οι επαγγελµατίες πελάτες, των οποίων η γνώση και πείρα τεκµαίρεται, έχουν καταρχήν µεγαλύτερα περιθώρια επιλογής χρηµατοπιστωτικών µέσων, επενδυτικών υπηρεσιών και στρατηγικών διαπραγµάτευσης στην αγορά. Το πλαίσιο προσυµβατικής και διαρκούς ενηµέρωσή τους είναι περισσότερο ευέλικτο, τόσο ως προς το περιεχόµενο, όσο και ως προς τη µορφή του. ιάφορα ζητήµατα που άπτονται του τρόπου παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, της ενηµέρωσης συµπεριλαµβανόµενης, δύνανται να ρυθµίζονται µε συµφωνία του Οµίλου και του πελάτη. Τέλος, η αξιολόγηση της βέλτιστης εκτέλεσης δύναται να λαµβάνει υπόψη της και άλλες παραµέτρους (π.χ. ταχύτητα, ποιότητα εκτέλεσης). Σηµειώνεται ότι ο εντοπισµός και η ορθή διαχείριση κάθε σύγκρουσης συµφερόντων αφορά όλες τις κατηγορίες πελατών, συµπεριλαµβανοµένων των επιλέξιµων αντισυµβαλλοµένων, και όλες τις παρεχόµενες υπηρεσίες. 5.Σύνοψη Πολιτικής Κατηγοριοποίησης Πελατών του Οµίλου Η τρέχουσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών του Οµίλου συνοψίζεται στα ακόλουθα: Ο Όµιλος προτείνει στους επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους, στους οποίους παρέχει υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης ή / και εκτέλεσης εντολών, την κατηγοριοποίησή τους ως τέτοιων για όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Μέχρι τη λήψη της συναίνεσής τους και σε περίπτωση µη συναίνεσής τους, οι συγκεκριµένοι πελάτες κατηγοριοποιούνται από τον Όµιλο ως επαγγελµατίες πελάτες για όλες τις υπηρεσίες και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Όλες οι λοιπές κατηγορίες πελατών, κατηγοριοποιούνται από τον Όµιλο ως ιδιώτες πελάτες για όλες τις υπηρεσίες και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Ειδικά για τους επαγγελµατίες λόγω µεγέθους, η σχετική επιστολή ενηµέρωσης για την κατηγοριοποίηση του πελάτη η οποία αποστέλλεται από τον Όµιλο, επέχει θέση προτάσεως προς σύναψη σχετικής συµβάσεως ανα-κατηγοριοποίησής τους σε ιδιώτη πελάτη. Η συναίνεση των συγκεκριµένων πελατών στην ανα-κατηγοριοποίηση αυτή αρκεί και σιωπηρή, ήτοι θεωρείται ότι υφίσταται και η σύµβαση συνήφθη, εφόσον αυτοί δεν απορρίψουν ρητά την κατηγοριοποίηση ή συνεχίσουν να λαµβάνουν τις παρεχόµενες από τον Όµιλο επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες. Ιδιώτες πελάτες / δυνητικοί επαγγελµατίες κατηγοριοποιούνται από τον Όµιλο ως ιδιώτες για όλες τις υπηρεσίες και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Η Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών του Οµίλου µπορεί να τροποποιείται αναλόγως της µεταβολής των επιλογών κατηγοριοποίησης πελατών του Οµίλου, πάντοτε εντός των νόµιµων πλαισίων. Εφόσον η τροποποίηση απαιτεί ρητή ή σιωπηρή συναίνεση των πελατών, γίνονται οι απαραίτητες ενηµερώσεις αυτών και λαµβάνονται οι σχετικές συναινέσεις. 09

10 6. Έλεγχος καταλληλότητας και συµβατότητας Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Όµιλος παρέχει επενδυτικές συµβουλές ή υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, θα πραγµατοποιούνται έλεγχοι καταλληλότητας µε χρήση προκαθορισµένων ερωτηµατολογίων, µε σκοπό τη συγκέντρωση επαρκούς πληροφόρησης σχετικά µε την εµπειρία του πελάτη σε επενδυτικές υπηρεσίες και συναλλαγές, την οικονοµική του κατάσταση και τους επενδυτικούς του στόχους. Οι εξ ορισµού επαγγελµατίες λόγω φύσης πελάτες θα θεωρείται ότι κατέχουν εκ των προτέρων την απαραίτητη γνώση, εµπειρία και οικονοµική δυνατότητα. Ο έλεγχος καταλληλότητας σε τέτοιους πελάτες θα έχει σκοπό την άντληση πληροφοριών σχετικά µε τους επενδυτικούς τους στόχους, σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών επενδυτικών συµβουλών. Σε περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε εξ ορισµού επαγγελµατίες λόγω µεγέθους πελάτες, καθώς και σε πελάτες δυνητικούς επαγγελµατίες, πραγµατοποιείται επιπλέον έλεγχος της οικονοµικής κατάστασης του πελάτη προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης είναι σε θέση να αναλάβει τους κινδύνους που εµπεριέχει η συναλλαγή. Σε ότι αφορά τους επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους δεν πραγµατοποιείται καµιάς µορφής έλεγχος συµβατότητας. Για την παροχή υπηρεσιών απλής εκτέλεσης εντολών σε σύνθετα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, ο Όµιλος θα πραγµατοποιεί ελέγχους συµβατότητας µόνο στους πελάτες που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιώτες για την εκάστοτε συγκεκριµένη κατηγορία επενδυτικών προϊόντων, µε σκοπό να διερευνήσει τη γνώση και εµπειρία του πελάτη για να είναι σε θέση να αξιολογήσει τη συµβατότητα της επιλογής του προϊόντος Για παροχή υπηρεσιών απλής εκτέλεσης εντολών σε µη σύνθετα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα δεν θα πραγµατοποιούνται έλεγχοι συµβατότητας ούτε για τους ιδιώτες πελάτες. Εταιρείες του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Piraeus Asset Management Europe S.A. Piraeus Bank (Cyprus) Ltd 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου, ενδέχεται να διαµορφωθούν συνθήκες, από τις οποίες να προκύπτουν καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων είτε έκτακτα είτε σε επαναλαµβανόµενη βάση. Στις περιπτώσεις όπου οι καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων ενδέχεται να αποβούν επιζήµιες για τα συµφέροντα των πελατών του, ο Όµιλος έχει ως κύρια και βασική επιδίωξη τη διακρίβωση και διαχείριση των καταστάσεων αυτών, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του ισχύοντος ρυθµιστικού πλαισίου, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID). Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την Πολιτική που έχει υιοθετήσει ο Όµιλος, προκειµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ως προς τη διατήρηση και την εφαρµογή αποτελεσµατικών διοικητικών διαδικασιών για τη διακρίβωση, διαχείριση και παρακολούθηση υφιστάµενων και δυνητικών καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συµφερόντων, οι όροι «Όµιλος» και «Όµιλος Πειραιώς» αναφέρονται στην Τράπεζα Πειραιώς και στις εταιρείες του Οµίλου της, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια του ν. 3606/2007 ή άλλων νόµων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τους οποίους ενσωµατώθηκε η Οδηγία MiFID στα επιµέρους κράτη µέλη. Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IX. Οι όροι «Όµιλος» και «Όµιλος Πειραιώς» καλύπτουν, για την εφαρµογή της παρούσας, και τα υποκαταστήµατα της Τράπεζας ή εταιρειών του Οµίλου στην αλλοδαπή. Στόχος της Πολιτικής είναι να προσφέρει καθοδήγηση σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου, διευθυντικά στελέχη και υπαλλήλους των εταιρειών του Οµίλου για το πως ορίζονται οι συγκρούσεις συµφερόντων, πως µπορούν να αναγνωριστούν και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθηθούν όταν λαµβάνουν χώρα. Συγκεκριµένα, ο στόχος της Πολιτικής Σύγκρουσης Συµφερόντων είναι να χαρτογραφήσει τον τρόπο, µε τον οποίο ο Όµιλος: εντοπίζει καταστάσεις, στις οποίες µπορεί να προκύψουν συγκρούσεις συµφερόντων που ενδεχοµένως ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο για τα συµφέροντα του πελάτη, υιοθετεί κατάλληλες διαδικασίες, µηχανισµούς και συστήµατα για τη διαχείριση των εν λόγω συγκρούσεων, και σχεδιάζει και εφαρµόζει διαδικασίες και συστήµατα µε στόχο την πρόληψη τυχόν ζηµιών στα συµφέροντα των πελατών από τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων. 2. Πεδίο εφαρµογής της Πολιτικής Ορισµοί Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρείες του Οµίλου και ρυθµίζονται από τις διατάξεις της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), και στο σύνολο του προσωπικού τους, µε ιδιαίτερη έµφαση στο προσωπικό που απασχολείται στους τοµείς των επενδύσεων, των πωλήσεων και του µάρκετινγκ. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, στους πελάτες του Οµίλου περιλαµβάνονται: οι υφιστάµενοι πελάτες του Οµίλου και οι οι νέοι πελάτες Περαιτέρω, για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως "καλυπτόµενα πρόσωπα" νοούνται: οι διευθυντές, οι µέτοχοι που κατέχουν ποσοστό συµµετοχής ή δικαιωµάτων ψήφου ίσο ή ανώτερο του 5% στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, οι συνεταίροι, τα µέλη του.σ., τα διευθυντικά στελέχη και οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι της Τράπεζας, προκειµένου περί συνδεδεµένων αντιπροσώπων της Τράπεζας, οι διευθυντές, οι µέτοχοι, οι εταίροι, τα µέλη του.σ., και τα διευθυντικά στελέχη αυτών, οι διευθυντές ή ισοδύναµα πρόσωπα, τα διευθυντικά στελέχη και οι συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι των θυγατρικών της Τράπεζας (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), οι διευθυντές ή ισοδύναµα πρόσωπα, και τα διευθυντικά στελέχη των συνδεδεµένων αντιπροσώπων των θυγατρικών της Τράπεζας (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), οι υπάλληλοι της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) και των συνδεδεµένων αντιπροσώπων τους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο, οι υπηρεσίες του οποίου τίθενται στη διάθεση και υπό τον έλεγχο της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) ή του συνδεδεµένου αντιπροσώπου τους, το οποίο συµµετέχει επίσης στην παροχή και άσκηση των επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εµπλέκονται άµεσα στην παροχή υπηρεσιών στην Τράπεζα και τις θυγατρικές της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα) ή στο συνδεδεµένο αντιπρόσωπό τους, στο πλαίσιο συµφωνίας εξωτερικής ανάθεσης, µε σκοπό την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εκ µέρους της Τράπεζας και των θυγατρικών της (που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκούν επενδυτική δραστηριότητα). Ως «συνδεόµενα πρόσωπα» µε ένα καλυπτόµενο πρόσωπο θεωρούνται τα εξής: ο/η σύζυγος ή ο/η σύντροφος του προσώπου αυτού που εξοµοιώνεται µε σύζυγο, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, τα εξαρτώµενα τέκνα και τα εξαρτώµενα θετά τέκνα του καλυπτόµενου προσώπου, οι λοιποί συγγενείς του καλυπτόµενου προσώπου, οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής προσωπικής συναλλαγής, διέµεναν, επί ένα τουλάχιστον έτος, στην ίδια οικογενειακή στέγη µε το καλυπτόµενο πρόσωπο. Περαιτέρω, στην παρούσα Πολιτική ως «προσωπική συναλλαγή» νοείται συναλλαγή σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, η οποία διενεργείται από ή για λογαριασµό καλυπτόµενου προσώπου, εφόσον πληρούται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: Το καλυπτόµενο πρόσωπο ενεργεί εκτός του πεδίου των δραστηριοτήτων, τις οποίες ασκεί υπό την ιδιότητα αυτή. Η συναλλαγή πραγµατοποιείται για λογαριασµό ενός εκ των κάτωθι: του καλυπτόµενου προσώπου, οποιουδήποτε συνδεόµενου προσώπου µε το καλυπτόµενο πρόσωπο, προσώπου, του οποίου η σχέση µε το καλυπτόµενο πρόσωπο είναι τέτοια, ώστε το καλυπτόµενο πρόσωπο να έχει ένα άµεσο ή έµµεσο ουσιώδες συµφέρον που επηρεάζεται από το αποτέλεσµα της συναλλαγής, πέραν της αµοιβής ή της προµήθειας για την εκτέλεση της συναλλαγής. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «χρηµατοοικονοµικός αναλυτής» νοείται το καλυπτόµενο πρόσωπο που εκπονεί το ουσιώδες µέρος της έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων. 11

12 Ειδικά για τους σκοπούς του Κεφαλαίου 10.8 της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συµφερόντων, ως «έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων» νοείται η έρευνα ή άλλη πληροφορία, η οποία: 1. συνιστά ή συνεπάγεται, ρητά ή έµµεσα, µια επενδυτική στρατηγική σε σχέση µε χρηµατοπιστωτικά µέσα ή εκδότες χρηµατοπιστωτικών µέσων, περιλαµβανοµένης οποιασδήποτε γνώµης σχετικά µε την παρούσα ή µελλοντική αξία ή τιµή τέτοιων µέσων, 2. προορίζεται για διαύλους επικοινωνίας ή για το κοινό, 3. χαρακτηρίζεται ή περιγράφεται ως έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων ή µε παρόµοιους όρους, ή παρουσιάζεται ως αντικειµενική ή ανεξάρτητη επεξήγηση των θεµάτων που περιλαµβάνονται στη σύσταση, και 4. εάν η εν λόγω σύσταση απευθυνόταν σε πελάτη, δε θα συνιστούσε παροχή επενδυτικών συµβουλών. Επενδυτικές συστάσεις που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα, αλλά δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια αντικειµενικότητας και ανεξαρτησίας θεωρούνται επικοινωνία µάρκετινγκ και πρέπει να περιέχουν σαφή και εµφανή δήλωση ότι αποτελούν διαφηµιστική ανακοίνωση και ότι δεν έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της επενδυτικής έρευνας. Γενικές συστάσεις (π.χ. για βιοµηχανίες, κατηγορίες τύπων ενεργητικού ή τύπους χρηµατοπιστωτικών µέσων) δεν θεωρούνται επενδυτικές συστάσεις. 3. Προσδιορισµός καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων 3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων Ως σύγκρουση συµφερόντων ορίζεται η σύγκρουση που αναφύεται κατά την παροχή επενδυτικής υπηρεσίας σε πελάτη σε οποιονδήποτε τοµέα των δραστηριοτήτων του Οµίλου, η οποία δύναται να ωφελήσει τον Όµιλο ή άλλο πελάτη για λογαριασµό, του οποίου ενεργεί ο Όµιλος, και ενδέχεται να αποφέρει σηµαντικές ζηµίες στα συµφέροντα του πελάτη, στον οποίο παρέχεται η επενδυτική υπηρεσία Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων Σύγκρουση συµφερόντων µπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις, όπου ο Όµιλος ή καλυπτόµενο πρόσωπο: είναι πιθανό να αποκοµίσει οικονοµικό κέρδος ή να αποφύγει οικονοµική ζηµία εις βάρος του πελάτη, έχει, ως προς την έκβαση µιας υπηρεσίας που παρέχεται στον πελάτη ή µιας συναλλαγής που πραγµατοποιείται για λογαριασµό του πελάτη, συµφέρον, το οποίο είναι διαφορετικό από το συµφέρον του πελάτη στην έκβαση αυτή, έχει οικονοµικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συµφέροντα άλλου πελάτη ή άλλης οµάδας πελατών εις βάρος των συµφερόντων του πελάτη, ασκεί την ίδια επιχειρηµατική δραστηριότητα µε τον πελάτη, λαµβάνει ή θα λάβει από τρίτο πρόσωπο αντιπαροχή σχετιζόµενη µε υπηρεσία που παρέχεται σε πελάτη, υπό τη µορφή υπηρεσιών, αγαθών ή χρηµάτων, πέραν της συνήθους προµήθειας ή αµοιβής για την παροχή της συγκεκριµένης υπηρεσίας. 4. Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων Η παρούσα Πολιτική καλύπτει τη σύγκρουση συµφερόντων που µπορεί να προκύψει στις ακόλουθες περιπτώσεις: Συγκρούσεις µεταξύ των συµφερόντων του Οµίλου και των συµφερόντων ενός πελάτη ή µιας οµάδας πελατών. Συγκρούσεις µεταξύ των συµφερόντων ενός πελάτη ή µιας οµάδας πελατών και των συµφερόντων άλλου πελάτη ή άλλης οµάδας πελατών. Συγκρούσεις µεταξύ των συµφερόντων ενός υπαλλήλου ή µιας οµάδας υπαλλήλων του Οµίλου ή ενός καλυπτόµενου προσώπου και των συµφερόντων του Οµίλου ή/και των πελατών του. 5. Εντοπισµός, πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει σειρά οργανωτικών µέτρων και διαδικασιών για τους διαφορετικούς τύπους σύγκρουσης συµφερόντων που έχουν προσδιοριστεί, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συγκρούσεις στο µέλλον και να µπορεί να διαχειριστεί, ελέγξει και προλάβει πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα συµφέροντα των πελατών Ανεξαρτησία, ξεχωριστή εποπτεία και διαχωρισµός λειτουργιών Ο Όµιλος δεσµεύεται να εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες, σύµφωνα µε τις οποίες το προσωπικό κάθε διοικητικής µονάδας θα ενεργεί ανεξάρτητα σε ότι αφορά στα συµφέροντα των αντίστοιχων πελατών. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, ο Όµιλος λαµβάνει οργανωτικά µέτρα για τη διασφάλιση ξεχωριστής εποπτείας και διαχωρισµού των λειτουργιών των υπαλλήλων του, προκειµένου να αποτρέπεται η ταυτόχρονη εµπλοκή ενός υπαλλήλου σε διαφορετικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων ή πιθανόν να παρεµποδίσει τη σωστή διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Επιπλέον, ο Όµιλος λαµβάνει µέτρα για την ξεχωριστή εποπτεία και το λειτουργικό διαχωρισµό των µονάδων του Οµίλου που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες σε πελάτες, τα συµφέροντα των οποίων µπορεί να έρχονται σε σύγκρουση µε εκείνα άλλων πελατών (ή οµάδας πελατών) ή µε τα συµφέροντα του Οµίλου Άρνηση παροχής υπηρεσίας Σε ορισµένες περιπτώσεις όπου ο Όµιλος ήδη ενεργεί για λογαριασµό ενός πελάτη, είναι πιθανόν να µην κρίνεται σκόπιµο να ενεργήσει για λογαριασµό άλλου πελάτη, αν είναι προφανές ότι ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων, την οποία ο Όµιλος δεν µπορεί να διαχειριστεί αποτελεσµατικά. Κατά συνέπεια, σε περιπτώσεις όπου ο Όµιλος δεν είναι δυνατό να αποτρέψει ή να διαχειριστεί επιτυχώς µια κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων, ενδέχεται να αρνηθεί να παράσχει την υπηρεσία που του έχει ζητηθεί ή να επιλέξει να µην παρέχει τη συγκεκριµένη υπηρεσία εξ αρχής ιαχείριση απόρρητων / εµπιστευτικών πληροφοριών Ως απόρρητες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής νοούνται οι εσωτερικές ή εµπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν υφιστάµενο ή πιθανό πελάτη ή χρηµατοπιστωτικά µέσα και δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ενηµερώνει τον Πελάτη ότι τα προσωπικά του δεδοµένα που θα περιέρχονται στην Τράπεζα κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης, βάσει των παρόντων όρων (π.χ. στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης, τηλεφώνου, δεδοµένα οικονοµικής συµπεριφοράς) θα αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας από την Τράπεζα ή και από τρίτους, που εκτελούν την επεξεργασία κατ εντολή και για λογαριασµό της, ως εξής: Σκοπός επεξεργασίας: α) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συµβατικών σχέσεων, που δηµιουργούνται µε την αποδοχή των παρόντων, β) προάσπιση των συµφερόντων της Τράπεζας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της, γ) προώθηση πωλήσεων ή / και υπηρεσιών, µετά από συγκατάθεση του Υποκειµένου, που δίδεται στη Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. 12

13 Αποδέκτες των δεδοµένων: α) Η Τράπεζα ή / και οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόµενος µε την Τράπεζα φορέας που τυχόν αναλάβει την επεξεργασία των στοιχείων µε σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της σύµβασης, β) Θυγατρικές της Τράπεζας ή / και συνδεδεµένες µε την Τράπεζα επιχειρήσεις, εντός του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, που βρίσκονται σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, γ) ιατραπεζικά Συστήµατα Συναλλαγών ή Αρχεία Πληροφοριών, µε σκοπό την εκτέλεση συναλλαγών µέσω διατραπεζικών συστηµάτων, δ) Τρίτοι, ενεργούντες κατ εντολή της Τράπεζας, µε σκοπό τη διαφηµιστική προβολή, την έρευνα αγοράς ή / και προώθηση πωλήσεων και υπηρεσιών της Τράπεζας ή συνδεδεµένων µ αυτήν επιχειρήσεων. Η Τράπεζα γνωστοποιεί στον Πελάτη τα δικαιώµατά του που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 11 έως και 13 του Ν. 2472/97, και συγκεκριµένα: ότι δικαιούται να έχει πρόσβαση, έναντι χρηµατικού ποσού που έχει καθορίσει η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η Τράπεζα και να λαµβάνει πληροφορίες για όλα τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενηµέρωσή του, και ότι δικαιούται να υποβάλει έγγραφη αντίρρηση, έναντι του άνω χρηµατικού ποσού, για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, υποβάλλοντας αίτηµα για συγκεκριµένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή µη χρήση, δέσµευση, µη διαβίβαση ή διαγραφή, µε επιφύλαξη των συνεπειών που προβλέπονται παραπάνω στην παράγραφο 2, απευθυνόµενοι στον υπεύθυνο επεξεργασίας της Τράπεζας ιαχείριση εµπιστευτικών πληροφοριών Η διασφάλιση της εµπιστευτικότητας και η διαχείριση των πληροφοριών που λαµβάνονται από τους πελάτες σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις αποτελεί µια από τις κύριες αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες του Οµίλου. Η δυνατότητα πρόσβασης στις εµπιστευτικές πληροφορίες περιορίζεται στα πρόσωπα εκείνα που χρειάζεται να γνωρίζουν πληροφορίες εµπιστευτικής φύσης στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός του Οµίλου («Need to Know Policy»). Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η κατάχρηση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και ενδεχόµενες καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων. Η ως άνω πολιτική της απολύτως απαραίτητης πληροφόρησης διασφαλίζεται, επίσης, από τα συστήµατα πληροφορικής του Οµίλου, τα οποία δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν θεωρούνται απαραίτητες για την πραγµατοποίηση κάποιας συγκεκριµένης εργασίας. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση µόνο στις πληροφορίες / στα δεδοµένα εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους εντός του Οµίλου Εφαρµογή σινικών τειχών («Chinese Walls») µεταξύ των επιχειρησιακών µονάδων Με σκοπό την προστασία και τον έλεγχο της πρόσβασης σε σηµαντικές πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιµες στο κοινό, ο Όµιλος εφαρµόζει ένα σύστηµα σινικών τειχών («Chinese Walls»), σχεδιασµένο ώστε να προλαµβάνει τη διαρροή εµπιστευτικών πληροφοριών µεταξύ µονάδων και εταιρειών του Οµίλου. Η λειτουργία του συστήµατος αυτού δεν περιλαµβάνει µόνο τον διαχωρισµό των δεδοµένων και των συστηµάτων πληροφορικής, αλλά και τον φυσικό διαχωρισµό των διαφόρων µονάδων, ούτως ώστε τα απασχολούµενα σε κάθε µονάδα πρόσωπα να µην έχουν άµεση φυσική πρόσβαση σε αρχεία και πληροφορίες που αφορούν το αντικείµενο εργασίας άλλης µονάδας. Μέσω της καθιέρωσης και της εφαρµογής των «Chinese Walls», ο Όµιλος δηµιουργεί εµπόδια διάχυσης της πληροφορίας, για να εξασφαλίσει ότι οι κρίσιµες πληροφορίες που διαθέτει µια µονάδα ή εταιρεία του Οµίλου δεν χρησιµοποιούνται από άτοµα σε άλλη µονάδα ή εταιρεία, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εντός του Οµίλου. Περαιτέρω, τα σινικά τείχη αποτελούν βασικό εργαλείο για την πρόληψη των καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων και την αποτροπή εσωτερικών συναλλαγών ή χειραγώγησης της αγοράς. Κατά συνέπεια, η εφαρµογή συστήµατος σινικών τειχών παρέχει στον Όµιλο και τους υπαλλήλους του τη δυνατότητα να προσφέρουν στους πελάτες επενδυτικές υπηρεσίες, χωρίς να επηρεάζονται από άλλες πληροφορίες που διαθέτει ο Όµιλος και θα µπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συµφερόντων Μέτρα για αποφυγή ανάρµοστης επιρροής Η Τράπεζα λαµβάνει µέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισµό της άσκησης ανάρµοστης επιρροής στον τρόπο µε τον οποίο ένα καλυπτόµενο πρόσωπο παρέχει επενδυτικές ή παρεπόµενες υπηρεσίες ή ασκεί σχετικές δραστηριότητες Πολιτικές & διαδικασίες Ο Όµιλος λαµβάνει µέτρα και εφαρµόζει πολιτικές και διαδικασίες για τον προσδιορισµό των µέσων αντιµετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων αναφορικά µε τα ακόλουθα ζητήµατα: Αµοιβές προσωπικού ώρα και προσωπικά οφέλη Προσωπικές συναλλαγές ευτερεύουσες δραστηριότητες και εξωτερική απασχόληση Αµοιβές προσωπικού Ο Όµιλος λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα, ούτως ώστε η αµοιβή, ο τρόπος αξιολόγησης και οι ανατεθείσες αρµοδιότητες να µην ενθαρρύνουν συµπεριφορές του προσωπικού που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων ή στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων ώρα & προσωπικές ωφέλειες Η αποδοχή και η προσφορά δώρων και άλλων προσωπικών ωφελειών ρυθµίζεται από τις σχετικές πολιτικές και τις διαδικασίες του Οµίλου, οι οποίες είναι σχεδιασµένες, ούτως ώστε να αποτρέπεται η χρήση από καλυπτόµενο πρόσωπο της θέσης του εντός του Οµίλου, µε σκοπό να προσποριστεί προσωπικές ωφέλειες για το ίδιο ή συνδεδεµένο µε αυτό πρόσωπο ώρα που λαµβάνονται από τους υπαλλήλους Τα καλυπτόµενα πρόσωπα, ως αναφέρονται ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να αποδέχονται δώρα αξίας και δώρα υπό µορφή χρηµάτων ή χρηµατοπιστωτικών µέσων, ανεξαρτήτως ποσού. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται δώρα προώθησης χαµηλής αξίας, όπως π.χ. είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο της εταιρείας που προσφέρει το δώρο (έως 100). Εφόσον το καλυπτόµενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει αν η αποδοχή ενός δώρου είναι σύµφωνη µε την Πολιτική του Οµίλου, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από την Κανονιστική Συµµόρφωση Οµίλου (ΚΣΟ) ώρα που προσφέρονται σε πελάτες και συνεργάτες Επιτρέπεται να προσφέρονται δώρα στους πελάτες και στους συνεργάτες του Οµίλου, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης σχετικής προέγκρισης από την αρµόδια διοικητική Μονάδα του Οµίλου. Αρχείο των δώρων που παρέχονται σε πελάτες κατά τα ανωτέρω τηρείται από το Marketing & Επικοινωνία Οµίλου. Σε περιπτώσεις που ένα καλυπτόµενο πρόσωπο δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει αν η προσφορά ενός δώρου είναι σύµφωνη µε την Πολιτική του Οµίλου, οφείλει να ζητήσει καθοδήγηση από την ΚΣΟ. 13

14 Από την υποχρέωση λήψης προέγκρισης κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται προωθητικά δώρα χαµηλής αξίας, όπως είδη γραφείου που φέρουν το λογότυπο του Οµίλου (έως 100) Προσωπικές συναλλαγές Ο Όµιλος έχει καθιερώσει πολιτικές και διαδικασίες για την παρακολούθηση των συναλλαγών του προσωπικού. Σύµφωνα µε αυτές τις πολιτικές και διαδικασίες, τα καλυπτόµενα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να διενεργούν συναλλαγές, οι οποίες: είναι αντίθετες προς την ισχύουσα νοµοθεσία και τους ισχύοντες κανονισµούς, τους αποσπούν από τα καθήκοντα της θέσης εργασίας τους, δηµιουργούν κίνδυνο για τη φήµη του Οµίλου. Περαιτέρω, απαγορεύεται στα καλυπτόµενα πρόσωπα να χρησιµοποιούν πληροφορίες χαρακτηρισµένες ως εµπιστευτικές για τη διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών. Τα καλυπτόµενα πρόσωπα οφείλουν, επίσης, να διασφαλίζουν ότι η διενέργεια προσωπικών τους συναλλαγών δεν επιφέρει ζηµία στους πελάτες του Οµίλου. Αναφορικά µε τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόµενων προσώπων ισχύουν οι ακόλουθοι βασικοί κανόνες: εν επιτρέπονται συναλλαγές που : συνεπάγονται την κατάχρηση ή αθέµιτη γνωστοποίηση των εµπιστευτικών πληροφοριών ή σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3340/2005. αντιβαίνουν ή είναι πιθανό ότι θα αντέβαιναν σε υποχρέωση που υπέχει ο Όµιλος δυνάµει του ν. 3606/2007. Περιορισµοί βραχυπρόθεσµων επενδύσεων. Τα καλυπτόµενα πρόσωπα και τα συνδεδεµένα µε αυτά πρόσωπα οφείλουν να αποφεύγουν βραχυπρόθεσµες επενδύσεις. Απαγορεύεται η εκµετάλλευση πληροφοριών αναφορικά µε επενδυτικές προθέσεις πελάτη. Αν ένα καλυπτόµενο πρόσωπο διαθέτει πληροφορίες ότι ο Όµιλος έχει λάβει εντολή από έναν πελάτη ή θα πραγµατοποιήσει µια συναλλαγή για λογαριασµό ενός πελάτη, οφείλει να απέχει από τη διενέργεια αντίστοιχης συναλλαγής για ίδιο λογαριασµό, έως ότου η εν λόγω εντολή εκτελεστεί ή ακυρωθεί. εν επιτρέπεται το καλυπτόµενο πρόσωπο να βοηθά ή να συµβουλεύει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να εκτελέσει συναλλαγή σε χρηµατοπιστωτικά µέσα η οποία, εάν ήταν προσωπική συναλλαγή του καλυπτόµενου προσώπου, θα ενέπιπτε στις ανωτέρω συναλλαγές. Ο Όµιλος τηρεί αρχείο µε τις προσωπικές συναλλαγές των καλυπτόµενων προσώπων που ανήκουν στο προσωπικό του Οµίλου. Ειδικότερα στην περίπτωση των συµβάσεων εξωτερικής ανάθεσης, ο Όµιλος λαµβάνει µέριµνα για να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση στην οποία ανατίθεται η δραστηριότητα διατηρεί αρχείο προσωπικών συναλλαγών καλυπτόµενων προσώπων και ότι θα του παρέχει τις πληροφορίες αυτές άµεσα εφόσον ζητηθούν Εκπαίδευση & επικοινωνία Ο Όµιλος παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά µε ζητήµατα σύγκρουσης συµφερόντων σε όλα τα καλυπτόµενα πρόσωπα. Ειδικότερα, αναφορικά µε την εκπαίδευση του προσωπικού, υιοθετούνται τα ακόλουθα µέτρα: Ο Όµιλος ενισχύει την αφύπνιση της συνείδησης του προσωπικού σε ότι αφορά καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων, παρέχοντας σχετικές πληροφορίες µέσω του εσωτερικού δικτύου, εσωτερικών σεµιναρίων, ανοιχτών συζητήσεων κ.λπ. Ο Όµιλος αναπτύσσει την ικανότητα του προσωπικού να προσδιορίζει και να διαχειρίζεται καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων µέσω της επιµόρφωσης και της συνεχούς εκπαίδευσης που παρέχεται στο προσωπικό από τα αρµόδια διευθυντικά στελέχη, εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες και την ΚΣΟ. Στα προγράµµατα εκπαίδευσης και προετοιµασίας νέων υπαλλήλων έχει ληφθεί η κατάλληλη πρόνοια ώστε να καλύπτονται ζητήµατα σύγκρουσης συµφερόντων. Η ΚΣΟ διασφαλίζει ότι όλα τα καλυπτόµενα πρόσωπα γνωρίζουν επαρκώς τις υποχρεώσεις τους σχετικά µε τις καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων Παρακολούθηση καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση πιθανών καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων, ο Όµιλος εφαρµόζει διαδικασίες σχεδιασµένες, ούτως ώστε όποιες πιθανές συγκρούσεις προκύπτουν από τις εργασίες του Οµίλου να εντοπίζονται και να διευθετούνται. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων προσδιορίζονται µέσω των σχετικών διαδικασιών και καταγράφονται σε αρχείο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Ενότητα 9 της παρούσας Πολιτικής Σύγκρουσης Συµφερόντων. Επιπρόσθετα, η ΚΣΟ εξετάζει καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την παροχή νέων επενδυτικών υπηρεσιών ή συνδέονται µε νέα επενδυτικά προϊόντα, σε συνεργασία µε τις εκάστοτε αρµόδιες για το σχεδιασµό των νέων υπηρεσιών/προϊόντων Μονάδες του Οµίλου. Η ΚΣΟ σε ό,τι αφορά την Τράπεζα, και οι εκάστοτε Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συµµόρφωσης, σε ό,τι αφορά τις θυγατρικές της, διενεργούν, περιοδικούς ελέγχους συµµόρφωσης µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πολιτική στα ακόλουθα : ώρα και παροχές Ορθή εκτέλεση των εντολών των πελατών Χρεώσεις και προµήθειες 6. Ενηµέρωση πελατών για καταστάσεις σύγκρουσης συµφερόντων Σε ορισµένες περιπτώσεις, όπου, παρά τα µέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή ή διαχείριση συγκρούσεων συµφερόντων, κρίνεται ότι δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί επαρκώς η αποτροπή ή η πλήρης διαχείριση της σύγκρουσης συµφερόντων, ο Όµιλος ενηµερώνει τους πελάτες, προτού προβεί σε σχετική πράξη για λογαριασµό τους, αναφορικά µε τη φύση και την πηγή τέτοιων καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων. Η ενηµέρωση αυτή πραγµατοποιείται σε σταθερό µέσο, εφόσον ο πελάτης του Οµίλου δεν έχει συναινέσει σε άλλο τρόπο ενηµέρωσης, και περιλαµβάνει επαρκείς λεπτοµέρειες, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη (ιδιώτη επαγγελµατία επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου), ώστε να είναι σε θέση να λάβει εµπεριστατωµένη απόφαση για την παρεχόµενη επενδυτική ή παρεπόµενη υπηρεσία, στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συµφερόντων. 7. Αντιπαροχές Ως αντιπαροχή θεωρείται οποιαδήποτε αµοιβή, προµήθεια ή µη χρηµατικό όφελος που καταβάλετε ή λαµβάνεται από τον πελάτη, εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του ή τρίτο πρόσωπο στο πλαίσιο παροχής επενδυτικής ή παρεπόµενης υπηρεσίας. Σύµφωνα µε τις εσωτερικές πολιτικές του Οµίλου, δεκτές µπορούν να γίνουν αντιπαροχές µόνο εφόσον : Καταβάλλονται ή λαµβάνονται νοµίµως από τον πελάτη ή εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του στο πλαίσιο παροχής συγκεκριµένης επενδυτικής υπηρεσίας Συνδέονται µε εύλογες αµοιβές που διευκολύνουν ή είναι αναγκαίες για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά, έξοδα φύλαξης, έξοδα διακανονισµού, έξοδα µετατροπής συναλλάγµατος, τέλη ή πόροι εποπτικών αρχών, δικηγορικές αµοιβές κ.τ.λ.). Αντιπαροχές από ή προς τρίτα πρόσωπα ή εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώπους αυτών γίνονται δεκτές µόνο εφόσον γνωστοποιηθούν προηγουµένως στον πελάτη, µε ακριβή και κατανοητό τρόπο, και εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αποσκοπούν στην ενίσχυση της ποιότητας της παρεχόµενης υπηρεσίας, και δεν εµποδίζουν τον Όµιλο να συµµορφώνεται µε την υποχρέωσή του να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα του πελάτη. 14

15 8. Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων Ο Όµιλος εφαρµόζει συγκεκριµένους κανόνες και οργανωτικές διαδικασίες, προκειµένου να διαχειριστεί τις συγκρούσεις συµφερόντων, οι οποίες µπορεί να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων. Οι κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό που εµπλέκεται σε έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων (ιδίως, χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές) είναι οι ακόλουθοι: Η εποπτεία υπαλλήλων που εµπλέκονται στην έρευνα επενδύσεων δεν επιτρέπεται να γίνεται από πρόσωπα που απασχολούνται σε άλλες µονάδες του Οµίλου, των οποίων οι λειτουργίες µπορεί να έρχονται σε σύγκρουση µε την αντικειµενικότητα της παρεχόµενης επενδυτικής έρευνας. Ειδικότερα, ένα πρόσωπο του οποίου οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντά του έρχονται σε σύγκρουση µε τα συµφέροντα των προσώπων, στα οποία διαδίδεται η έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων που έχει διενεργηθεί από οποιαδήποτε µονάδα ή εταιρεία του Οµίλου, δε δύναται να είναι υπεύθυνο για: τη διεξαγωγή έρευνας στον τοµέα των επενδύσεων, την επιτήρηση των καθηµερινών εργασιών των χρηµατοοικονοµικών αναλυτών, τον καθορισµό/έγκριση του µισθού των προσώπων που διενεργούν έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων. Οι υπάλληλοι που εµπλέκονται σε έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων οφείλουν να απέχουν, µέχρι τη δηµοσίευση της έρευνας, από τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, µε τα οποία µπορεί να σχετίζεται η έρευνα. Οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές οφείλουν να µη λαµβάνουν οποιαδήποτε οικονοµικά κίνητρα και αντιπαροχές που αφορούν τη δηµοσίευση έρευνας. Οι χρηµατοοικονοµικοί αναλυτές οφείλουν να µη λαµβάνουν οποιαδήποτε αµοιβή ή άλλη ωφέλεια από τον εκδότη ενός προϊόντος, χρηµατοπιστωτικού µέσου ή υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου εµπλεκόµενου µε τη δηµοσίευση µιας έρευνας και να µην προσφέρουν ή να δέχονται αντιπαροχές για τη δηµοσίευση µιας ευνοϊκής έρευνας. εν επιτρέπεται στους χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές να υπόσχονται σε οποιονδήποτε εκδότη προϊόντος ότι θα δηµοσιεύσουν µια ευνοϊκή έρευνα. Οι υπάλληλοι που εµπλέκονται σε έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων οφείλουν να µη διενεργούν προσωπικές συναλλαγές µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που σχετίζονται µε την έρευνα, οι οποίες να είναι αντίθετες στα αποτελέσµατα και τις συστάσεις της εν λόγω δηµοσιευµένης έρευνας. Τα καλυπτόµενα πρόσωπα που εµπλέκονται στην εκπόνηση έρευνας επενδύσεων διασφαλίζουν ότι κανείς δεν µπορεί να έχει πρόσβαση σε προσχέδιο της έρευνας πριν την δηµοσιοποίησή της. Ο Όµιλος παρέχει εκπαίδευση για την αναγνώριση των καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων που ενδέχεται να ανακύψουν ειδικά σε περιπτώσεις ερευνών στον τοµέα των επενδύσεων, σε χρηµατοοικονοµικούς αναλυτές, και γενικότερα σε όλα τα καλυπτόµενα πρόσωπα που ενδέχεται να σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την έρευνα. Επιπρόσθετα, τα καλυπτόµενα πρόσωπα που εµπλέκονται σε έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων οφείλουν να ενηµερώνουν άµεσα τους προϊσταµένους τους για κάθε περίπτωση που εντοπίζουν και ενδέχεται να οδηγήσει σε σύγκρουση συµφερόντων, ώστε να λαµβάνονται εγκαίρως τα απαραίτητα µέτρα για την αποτελεσµατική διαχείριση και αντιµετώπιση των περιπτώσεων αυτών. Οι ανωτέρω κανόνες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις, όπου η έρευνα επενδύσεων που δηµοσιεύεται έχει πραγµατοποιηθεί από άλλα άτοµα ή οργανισµούς, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Το άτοµο ή ο οργανισµός που έχει διεξάγει την έρευνα επενδύσεων δεν έχει καµία σχέση µε τον Όµιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Οι συστάσεις της συγκεκριµένης έρευνας δεν έχουν τροποποιηθεί από τον Όµιλο. Ο Όµιλος δεν εµφανίζεται ως ο παραγωγός της έρευνας. Πριν από τη δηµοσίευση της έρευνας, ο Όµιλος έχει επαληθεύσει ότι το άτοµο ή οργανισµός που έχει διεξάγει την έρευνα εφαρµόζει τους ίδιους ή παρόµοιους κανόνες συµµόρφωσης µε τον Όµιλο. 9. Τήρηση αρχείου & περιοδικές αναθεωρήσεις Ο Όµιλος τηρεί αρχείο καταγραφής σύγκρουσης συµφερόντων, στο οποίο καταχωρούνται οι περιπτώσεις όπου έχει ανακύψει σύγκρουση συµφερόντων, οι δραστηριότητες/ υπηρεσίες, στο πλαίσιο διενέργειας των οποίων ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συµφερόντων, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την πρόληψη και τη διαχείριση των περιπτώσεων αυτών. Αρµόδιοι για την τήρηση και ενηµέρωση του ως άνω αρχείου είναι για µεν την Τράπεζα η ΚΣΟ, ενώ για τις θυγατρικές της που εµπίπτουν στην παρούσα Πολιτική οι εκάστοτε Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Η ΚΣΟ είναι επίσης, αρµόδια για την αξιολόγηση της Πολιτικής Σύγκρουσης Συµφερόντων σε τακτές περιόδους, προκειµένου να διαπιστώνει αν και µε ποιόν τρόπο θα πρέπει να αναθεωρηθεί η Πολιτική, ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσµατικότερα τους στόχους της. Εταιρείες του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Piraeus Asset Management Europe S.A. Piraeus Bank (Cyprus) Ltd 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες του κατά την εκτέλεση εντολών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα για λογαριασµό τους, καθώς και κατά τη λήψη και διαβίβαση εντολών τους προς εκτέλεση σε τρίτους. Η παρούσα Πολιτική συνοψίζει τις αρχές που εφαρµόζει ο Όµιλος για την εκτέλεση των εντολών πελατών του και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος κατά την εκτέλεση αυτών. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, οι όροι «Όµιλος» και «Όµιλος Πειραιώς» αναφέρονται στην Τράπεζα Πειραιώς και στις εταιρείες του Οµίλου της, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την έννοια της Οδηγίας MiFID ή/και του ελληνικού νόµου 3606/2007 ή άλλων νόµων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τους οποίους ενσωµατώθηκε η Οδηγία MiFID στα επιµέρους κράτη µέλη. Οι όροι «Όµιλος» και «Όµιλος Πειραιώς» καλύπτουν, για την εφαρµογή του παρόντος, και τα καταστήµατα της Τράπεζας ή εταιρειών του Οµίλου στην αλλοδαπή. Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Α. Όροι για τους οποίους δεν παρέχεται ειδική ερµηνεία στην παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών ερµηνεύονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Οδηγία 2004/39/ΕΕ (η Οδηγία MiFID) ή στην Οδηγία 2006/73/ΕΕ ή στον Κανονισµό (ΕΕ) 1287/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν (το Ρυθµιστικό Πλαίσιο). 2. Πεδίο εφαρµογής Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται στους επαγγελµατίες και ιδιώτες πελάτες του Οµίλου και σε όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που καλύπτονται από τον ορισµό του Παραρτήµατος Ι C της Οδηγίας MiFID. Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών εφαρµόζεται στη λήψη, διαβίβαση ή/και εκτέλεση εντολών πελατών, καθώς και κατά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου πελατών. Η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Εάν ο πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως επιλέξιµος αντισυµβαλλόµενος. Εάν ο πελάτης έχει δώσει συγκεκριµένες οδηγίες εκτέλεσης της εντολής του. Συγκεκριµένα : Εάν ο πελάτης έχει δώσει ειδικές οδηγίες για την εκτέλεση µιας εντολής ή ένα µέρος της, ο Όµιλος θα εκτελέσει την εντολή ακολουθώντας τις εν λόγω οδηγίες, γεγονός που ενδέχεται να εµποδίσει τον Όµιλο να λάβει τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. Στην περίπτωση που οι οδηγίες του πελάτη σχετίζονται µε ένα µέρος της εντολής του, ο Όµιλος θα εφαρµόσει την Πολιτική στο υπόλοιπο µέρος της εντολής που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες του Πελάτη. Εάν η εντολή αφορά προϊόντα ή/και υπηρεσίες που δεν εµπίπτουν στο Παράρτηµα Ι C της Οδηγίας MiFID. Εάν συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας, το οποίο επηρεάζει, διακόπτει ή εµποδίζει (µόνιµα ή παροδικά) τη λειτουργία της οργανωµένης αγοράς ή του πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης ή άλλου µηχανισµού συστηµατικών συναλλαγών, στον οποίο εκτελείται εντολή πελάτη. 3. Εκτέλεση εντολών Κατά την εκτέλεση των εντολών πελατών, ο Όµιλος θα διασφαλίζει ότι: οι εντολές καταχωρούνται και επιµερίζονται άµεσα και µε ακρίβεια, σε περίπτωση που υπάρχουν παρόµοιες ή οµοειδής εντολές, εκτελούνται άµεσα και µε τη σειρά που τις λαµβάνει, Σε περίπτωση που οι εντολές λαµβάνονται µέσω εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου ελέγχεται η σχέση εξουσιοδοτηµένου προσώπου και πελάτη-επενδυτή καθώς και η συνολική επενδυτική τους δραστηριότητα µε σκοπό την αποφυγή της κατ επάγγελµα διαµεσολάβησης τρίτου προσώπου µεταξύ επενδυτή και Τράπεζας ή ΑΕΠΕΥ, η οποία θα µπορούσε να συνιστά παράβαση του άρθρου 8 του Ν.3606/2007 (δηλαδή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από µη αδειοδοτηµένο από τις αρµόδιες αρχές και µη καταλλήλως συµβεβληµένο µε τον Όµιλο πρόσωπο). ο ιδιώτης πελάτης θα ενηµερώνεται σχετικά µε κάθε ουσιώδες πρόβληµα που µπορεί να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των εντολών του, αµέσως µόλις ο Όµιλος λάβει γνώση του προβλήµατος αυτού, οι εντολές για συναλλαγές εκτός οργανωµένων αγορών ή Πολυµερών Μηχανισµών ιαπραγµάτευσης θα εκτελούνται, µόνον εφόσον ο Όµιλος έχει λάβει την προηγούµενη έγγραφη συναίνεση του πελάτη, οι εντολές αγοράς και πώλησης µε όριο (limit order) θα δηµοσιοποιούνται αµέσως, ανεξάρτητα από το αν θα είναι δυνατόν να εκτελεστούν άµεσα υπό τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς, εκτός εάν ο πελάτης έχει ρητά και εγγράφως δηλώσει άλλως. Ο Όµιλος απαλλάσσεται από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης εντολών µε όριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του Ν. 3606/2007 και στα άρθρα 31 & 32 του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αριθµ. 1287/2006 για εντολές το µέγεθος των οποίων είναι µεγάλο σε σύγκριση µε το κανονικό µέγεθος της αγοράς για τη συγκεκριµένη µετοχή ή τύπο µετοχής, όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 20 του ανωτέρω Κανονισµού δεν γίνεται αθέµιτη χρήση των πληροφοριών που αφορούν εκκρεµείς εντολές πελατών του και λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα µε σκοπό να αποφευχθεί η αθέµιτη χρήση των πληροφοριών αυτών από καλυπτόµενα πρόσωπα. Εξαιρέσεις θα γίνονται µόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη ή οι συνθήκες της αγοράς επιβάλουν διαφορετικό χειρισµό, εάν τα ειδικά συµφέροντα του πελάτη επιβάλουν διαφορετικό χειρισµό. 4. Παράγοντες εκτέλεσης Ο Όµιλος Πειραιώς, όταν εκτελεί εντολές πελατών, λαµβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες, µε στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος για τους πελάτες του. Οι κύριοι παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα, είναι οι ακόλουθοι: τιµή, κόστος, ταχύτητα εκτέλεσης της εντολής, πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισµού, όγκος της εντολής, φύση της εντολής, δυνατότητα των τόπων εκτέλεσης να διαχειριστούν τις δοθείσες εντολές. Η βαρύτητα εκάστου από τους ανωτέρω παράγοντες κρίνεται κατά περίπτωση, µε βάση και τα κριτήρια της Ενότητας 5 κατωτέρω. 16

17 Ειδικά για τους ιδιώτες πελάτες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα προσδιορίζεται µε βάση το συνολικό τίµηµα. Το συνολικό τίµηµα αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοπιστωτικού µέσου και τις χρεώσεις που σχετίζονται µε την εκτέλεση της εντολής, συµπεριλαµβανοµένων όλων των εξόδων που επιβαρύνουν τον πελάτη και τα οποία συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, όπως τα τέλη του τόπου εκτέλεσης, τα τέλη εκκαθάρισης και διακανονισµού, και όλες οι λοιπές αµοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι ο Όµιλος ενδέχεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να λαµβάνει υπόψη του και άλλους παράγοντες, όπως ενδεικτικά η ταχύτητα εκτέλεσης, η πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισµού, ο όγκος και η φύση της εντολής, οι επιπτώσεις στην αγορά και οποιαδήποτε άλλα έµµεσα κόστη, και να τους δίνει προτεραιότητα σε σχέση µε τους παράγοντες άµεσης τιµής και κόστους, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος σε επίπεδο συνολικού τιµήµατος για τον ιδιώτη πελάτη. Ο Όµιλος θεωρεί ότι το συνολικό τίµηµα αποτελεί ικανοποιητική βάση για τον καθορισµό του βέλτιστου αποτελέσµατος όχι µόνον για τους ιδιώτες πελάτες του, αλλά και για τους επαγγελµατίες. Εντούτοις, υπό ορισµένες συνθήκες που θα κρίνονται κατά περίπτωση, ενδέχεται άλλοι παράγοντες να κρίνονται πιο σηµαντικοί για τους επαγγελµατίες πελάτες. Τέλος, σε περιπτώσεις συγκεκριµένων χρηµατοπιστωτικών µέσων, που διαπραγµατεύονται µόνο σε µία αγορά, ενδέχεται να υπάρχει µόνο ένας διαθέσιµος τόπος εκτέλεσης. Κατά την εκτέλεση µιας εντολής υπό αυτές τις συνθήκες, ο Όµιλος θεωρεί ότι εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα σε συστηµατική βάση, εφ όσον συµµορφώνεται µε τους ισχύοντες κανόνες της συγκεκριµένης αγοράς. 5. Κριτήρια προσδιορισµού της βαρύτητας των παραγόντων βέλτιστης εκτέλεσης Ο Όµιλος προκειµένου να προσδιορίσει τη σχετική βαρύτητα των παραγόντων εκτέλεσης που αναφέρονται στην Ενότητα 4, λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη (συµπεριλαµβανοµένης και της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελµατία). Τα χαρακτηριστικά και τη φύση της εντολής (συµπεριλαµβανοµένου του αν δίνονται συγκεκριµένες οδηγίες από τον πελάτη). Τα χαρακτηριστικά των χρηµατοπιστωτικών µέσων που αποτελούν το αντικείµενο της εντολής. Τα χαρακτηριστικά του τόπου διαπραγµάτευσης, στον οποίο θα εκτελεστεί η εντολή. 6. Τόποι ιαπραγµάτευσης ιαµεσολαβητές αγοράς Το Παράρτηµα Β της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών περιλαµβάνει, για κάθε κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων, τους τόπους διαπραγµάτευσης, στους οποίους ο Όµιλος µπορεί συστηµατικά να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα εκτέλεσης των εντολών των πελατών. Προκειµένου να εκπληρώσει την υποχρέωσή του αναφορικά µε το βέλτιστο αποτέλεσµα προς τον πελάτη, ο Όµιλος εκτελεί την εντολή του πελάτη στις οργανωµένες αγορές, στις οποίες διαθέτει άµεση πρόσβαση. Σε περιπτώσεις όπου ο Όµιλος δεν έχει άµεση πρόσβαση σε συγκεκριµένη οργανωµένη αγορά, η εντολή του πελάτη εκτελείται µε τη διαµεσολάβηση τρίτου µέρους (διαµεσολαβητής αγοράς), µε το οποίο ο Όµιλος έχει έρθει σε συµφωνία για τη διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση στη συγκεκριµένη αγορά. Ειδικότερα: Οι εντολές που αφορούν τίτλους ή παράγωγα χρηµατοπιστωτικά µέσα, τα οποία είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αθηνών θα εκτελούνται από την Τράπεζα Πειραιώς ή θα διαβιβάζονται προς εκτέλεση από την Τράπεζα σε άλλη εταιρεία του Οµίλου της ή σε τρίτο διαµεσολαβητή αγοράς, ο οποίος ενδέχεται να εκτελέσει την εντολή µε οποιοδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της εσωτερικοποίησης ή διασταύρωσης της εντολής µε εντολή άλλου πελάτη. Εντολές σχετικές µε χρηµατοπιστωτικά µέσα που διαπραγµατεύονται ή είναι εισηγµένα σε άλλες αγορές, διαβιβάζονται κατά κανόνα προς εκτέλεση σε άλλους διαµεσολαβητές αγοράς που είναι µέλη των τοπικών αγορών, µε τους οποίους ο Όµιλος Πειραιώς έχει συνάψει συµφωνίες διαβίβασης προς εκτέλεση. Εντολές σχετικές µε οµόλογα, συµπεριλαµβανοµένων των Οµολόγων Ελληνικού ηµοσίου, Τραπεζικών Οµολόγων και Εταιρικών Οµολόγων, εσωτερικού και εξωτερικού, διαβιβάζονται προς εκτέλεση κυρίως στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία δύναται να εκτελεί τις εν λόγω εντολές είτε µέσω εσωτερικοποίησής τους. Τέλος, οι εντολές σε µετοχές ΟΣΕΚΑ (Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) ή µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων που η Τράπεζα Πειραιώς αντιπροσωπεύει, διαβιβάζονται για εκτέλεση στον εκάστοτε Οίκο ιαχείρισης (Ξένος Οίκος ή η Πειραιώς Asset Management ΑΕ ΑΚ). Οι ανωτέρω διαδικασίες εκτέλεσης υπόκεινται στους κάτωθι περιορισµούς: Όταν µία εταιρεία του Οµίλου διαβιβάζει µια εντολή σε άλλες εταιρείες του Οµίλου προς εκτέλεση, η διαβιβάζουσα εταιρεία θα διασφαλίζει ότι η εταιρεία που θα εκτελέσει την εντολή εφαρµόζει την παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η επίτευξη αποτελεσµάτων για τους πελάτες του Οµίλου που είναι τουλάχιστον ισοδύναµα µε τα αποτελέσµατα που θα µπορούσαν να επιτευχθούν αν η εντολή τους διαβιβαζόταν προς εκτέλεση εκτός Οµίλου. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαθέσιµοι περισσότεροι από ένας τόποι διαπραγµάτευσης, προκειµένου να επιλέξει τον καταλληλότερο µεταξύ αυτών, ο Όµιλος εξετάζει : αν ένας συγκεκριµένος τόπος διαπραγµάτευσης επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα σε σταθερή βάση για το συγκεκριµένο είδος εντολών ή χρηµατοπιστωτικών προϊόντων στα οποία αφορά η εντολή, ή αν το κόστος για να συµπεριληφθούν περισσότεροι από έναν τόποι διαπραγµάτευσης στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών (όταν η συγκεκριµένη δαπάνη επιβαρύνει τους πελάτες) θα υπερέβαινε οποιαδήποτε τυχόν βελτίωση στην τιµή (εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος). Προκειµένου ο Όµιλος να επιλέξει τους τρίτους διαµεσολαβητές εκτός του Οµίλου, στους οποίους θα διαβιβάζει εντολές για εκτέλεση: εξετάζει κατά πόσον οι τρίτοι έχουν την ιδιότητα της ΕΠΕΥ ή ισοδύναµης εταιρείας µε άδεια λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών υπό την έννοια του άρθρου 21 της Οδηγίας MiFID, και διασφαλίζει, ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες επιλογής, ότι οι συγκεκριµένοι διαµεσολαβητές αγοράς που θα χρησιµοποιήσει συµµορφώνονται µε τις κύριες απαιτήσεις βέλτιστης εκτέλεσης, και συνεπώς µπορεί να στηρίζεται στην δική τους πολιτική εκτέλεσης εντολών. Κατάλογος µε τους τόπους εκτέλεσης εντολών, στους οποίους ο Όµιλος έχει πρόσβαση, άµεσα ή έµµεσα (δηλαδή µέσω των διαµεσολαβητών αγοράς, µε τους οποίους ο Όµιλος έχει συνάψει συµφωνίες για τη διαβίβαση προς εκτέλεση εντολών σε ξένες αγορές) και των διαµεσολαβητών αγοράς, περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β. Ο Όµιλος θα αξιολογεί τακτικά τον κατάλογο µε τους διαθέσιµους τόπους εκτέλεσης και τον κατάλογο των εγκεκριµένων διαµεσολαβητών αγοράς και θα ενηµερώνει τους εν λόγω καταλόγους αναλόγως. 7. Οµαδοποίηση & επιµερισµός εντολών Ο Όµιλος οµαδοποιεί εντολές πελάτη του µε εντολές άλλων πελατών του, µόνο εφόσον η οµαδοποίηση εντολών και των αντίστοιχων συναλλαγών δεν πρόκειται να αποβεί, συνολικά, εις βάρος πελάτη, του οποίου η εντολή πρόκειται να οµαδοποιηθεί, ακόµη και εάν η οµαδοποίηση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση µε µία συγκεκριµένη εντολή του. Σε κάθε περίπτωση ο Όµιλος γνωστοποιεί στον πελάτη του οποίου η εντολή πρόκειται να οµαδοποιηθεί, ότι η οµαδοποίηση ενδέχεται να αποβεί εις βάρος του σε σχέση µε µια συγκεκριµένη εντολή του. Ο επιµερισµός των εντολών που έχουν οµαδοποιηθεί, διενεργείται αναλογικά. 17

18 Όταν η οµαδοποίηση διενεργείται για περισσότερους του ενός οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες τους οποίους διαχειρίζεται εταιρεία του Οµίλου, ο επιµερισµός των συναλλαγών ανά οργανισµό συλλογικών επενδύσεων θα έχει προκαθοριστεί, µε κριτήριο και τον επενδυτικό προσανατολισµό κάθε οργανισµού. Ο Όµιλος δεν οµαδοποιεί εντολές πελατών του µε εντολές που εκτελούνται για λογαριασµό του Οµίλου. 8. Παρακολούθηση & αναθεώρηση Ο Όµιλος παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων και διαδικασιών που έχει επιλέξει για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών των πελατών, και γενικότερα την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, ώστε να διαπιστώνει και, αν χρειάζεται, να διορθώνει τυχόν ελλείψεις. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης αυτής, ο Όµιλος αποτιµά, µεταξύ άλλων, αν οι επιλεγµένοι τόποι διαπραγµάτευσης και οι επιλεγµένοι διαµεσολαβητές αγοράς είναι οι κατάλληλοι για την εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος για τον πελάτη ή αν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στον τρόπο εκτέλεσης. Ο Όµιλος επανεξετάζει την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών όταν κρίνεται απαραίτητο, και τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο, ώστε να την προσαρµόζει στις συνθήκες της αγοράς ή σε πιθανές αλλαγές στις πρακτικές της αγοράς. Οι εταιρείες του Οµίλου ενηµερώνουν τους πελάτες τους για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών µε σταθερό µέσο (συµπεριλαµβανοµένου του sms ή/και του διαδικτυακού τόπου τους). Α. Εταιρείες του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς που υπάγονται στην παρούσα Πολιτική Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Piraeus Bank Bulgaria A.D. Piraeus Bank Romania S.A. Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Πειραιώς ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Piraeus Asset Management Europe S.A. Piraeus Bank (Cyprus) Ltd Β. Κατάλογος τόπων διαπραγµάτευσης Ο Όµιλος έχει εξασφαλίσει πρόσβαση σε διεθνείς χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές µέσω συµφωνιών που έχει συνάψει µε τους διεθνείς αντισυµβαλλόµενους που απεικονίζονται παρακάτω, ανά κατηγορία επενδυτικών προϊόντων: Κατηγορίες Επενδυτικών Προϊόντων Μετοχές Ομόλογα Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνθετα Προϊόντα Παράγωγα Προϊόντα Συνάλλαγμα Αντισυμβαλλόμενοι ConvergEx Global I.S. Investment securities BNP Paribas Securities Services Deutsche Bank London Piraeus Bank S.A. Piraeus Bank Bulgaria Piraeus Bank Romania JP Morgan Securities BGC Partner Euro MTS ICAP Harlow (London) Ltd Reuters Dealing Franklin Templeton International Services S.a.r.l. JP Morgan Asset Management (Europe) S.a.r.l. BlackRock (Luxembourg) S.A. ING Asset Management B.V. Goldman Sachs International Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. Pictet & CIE (Europe) S.A. Invesco Asset Management S.A. Pioneer Global Investments Limited BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Pimco Europe LTD Amundi Hellas Mutual Funds Management Company Lyxor International Asset Management Societe Generale Bank & Trust Lux Πειραιώς ΑΕΠΕΥ Εθνική Χρηματιστηριακή Alpha Finance Eurobank ΑΕΠΕΥ IBG Securities Merit Securities 18 Solidus Securities EUROXX Securities

19 Κατηγορίες Επενδυτικών Προϊόντων Αντισυμβαλλόμενοι IBG Securities Merit Securities Solidus Securities EUROXX Securities BETA Securities AXIA Ventures Κύκλος ΑΕΠΕΥ Citigroup JP Morgan Bayern LB KBL Εθνική Τράπεζα Alpha Bank Eurobank Τράπεζα Αττικής Banka IMI Barclays Capital HSBC Lcf Ed. Rothschild Morgan Stanley Πειραιώς Asset management MFMC NN Investment Partners Deutsche Asset Wealth Management Θεματοφυλακή - Εκκαθάριση Τράπεζα Πειραιώς Deutsche Bank Euroclear Bank JP Morgan Securities Clearstream Banking ING Luxembourg SA BNP Paribas Securities Services Societe Generale, Paris Societe Generale Bank & Trust Lux Banco Commercial Portugues Piraeus Bank Romania SA Εθνική Τράπεζα Eurobank KBL 19

20 Β.1. Τόποι διαπραγµάτευσης µετοχών Β.1.1. Ευρωπαϊκές Κεφαλαιαγορές ΧΩΡΑ Ελλάδα Ελλάδα Κύπρος Γερμανία Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία Αγγλία Αγγλία Ιταλία Ισπανία Σουηδία Ελβετία Φιλανδία Ιρλανδία Αυστρία Δανία Ουγγαρία Τσεχοσλοβακία Πολωνία Τουρκία Ρουμανία Βουλγαρία ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Χρηματιστήριο Αθηνών Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) Χρηματιστηρίου Αθηνών Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Deutsche Boerse AG, (Xetra) Euronext Stock Exchange London Stock Exchange, London International London AIM Borsa Italiana Madrid Stock Exchange Stockholm Stock Exchange Virt-x, The Swiss Exchange Helsinki Stock Exchange Irish Stock Exchange Vienna Stock Exchange Copenhagen Stock Exchange Budapest Stock Exchange Prague Stock Exchange Warsaw Stock Exchange Istanbul Stock Exchange Bucharest Stock Exchange Sofia Stock Exchange Β.1.2. Αµερικανικές Κεφαλαιαγορές ΧΩΡΑ Η.Π.Α Καναδάς ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ New York Stock Exchange, Nasdaq, American Stock Exchange Toronto Stock Exchange, Venture Exchange Β.1.3. Ασιατικές Κεφαλαιαγορές ΧΩΡΑ Ιαπωνία Χονγκ Κονγκ Σιγκαπούρη Ταϊλάνδη ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Tokyo Stock Exchange The Stock Exchange of Hong Kong Singapore Exchange The Stock Exchange of Thailand 20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

107051/ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

107051/ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων

3.1. Ορισµός της σύγκρουσης συµφερόντων. 3.2. Παραδείγµατα καταστάσεων σύγκρουσης συµφερόντων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Οι εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς παρέχουν ένα ευρύ φάσµα επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της πολυσχιδούς δραστηριότητας του Οµίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ . ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα... 0 1. Σκοπός της παρούσας πληροφόρησης... 3 2. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τη δραστηριότητά της.... 3 2.1. Η Εταιρία και η εποπτεία αυτής...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων & Επενδυτικών Υπηρεσιών Βασικές πληροφορίες σχετικά µε την προστασία των καταθέσεων Οι καταθέσεις στην Alpha Bank καλύπτονται από το: ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής 1. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται στις ΑΕ ΑΚ. 2. Τα άρθρα 5, 6 και 7 της παρούσας απόφασης εφαρµόζονται και στις ΑΕΕΧ. Άρθρο 3 ΑΠΟΦΑΣΗ 1/462/7.2.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Κανονισµός συµπεριφοράς ΑΕ ΑΚ και ΑΕΕΧ. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 11 του ν.3283/2004 (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2013

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ (Α) του 2013 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Αρ.4608, 26.11.2012 Κ.Δ.Π. 474/2012 Αρ. 4683 14.6.2013 Κ.Δ.Π. 208/2013 Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02 του 2012 και της Οδηγίας ΟΔ 144-2007-02(Α) του 2013 ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-02

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας... 3 2 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόµενες Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2315 Κ.Δ.Π. 366/2003 Αρ. 3711, 9.5.2003 Αριθμός 366 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΚ10/2003 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ για Ιδιώτε και Επαγγελµατίε Πελάτε Από 1 ης Νοεµβρίου 2007, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») α εσπίσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 853,20 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 61,95 εκατ. εκ των οποίων 7,20 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/8/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/8/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 569,60 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,30%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 29,15 εκατ. εκ των οποίων 1,32 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυµία: ιακριτικός τίτλος: Έτος Ίδρυσης: 2 / 4 / 1996 Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιεύθυνση: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ 10559

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου

Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου Διεύθυνση Φορέων Εποπτεία ΑΕΔΑΚ και Αμοιβαίων Κεφαλαίων Βασικοί τομείς ελέγχου 2 Δεκεμβρίου 2013 Γεώργιος Καραγιάννης Προϊστάμενος Τμήματος Εποπτείας Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων EΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 15/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 824,49 µονάδες, σηµειώνοντας απώλειες 0,42%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 145,50 εκατ. εκ των οποίων 18,18 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 4/3/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 551,36 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,91%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 64,39 εκατ. εκ των οποίων 2,34 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα