Κλάδος Οπωροκηπευτικών Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΙΕΛΚΑ, 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κλάδος Οπωροκηπευτικών Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΙΕΛΚΑ, 2012)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 1. ΚΛΑΔΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Η συνεισφορά του αγροτικού τομέα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας ανήλθε σε 3,1% (στοιχεία 2010). Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού το οποίο απασχολείται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, και το οποίο ανερχόταν το 2010 στο 9,2% του συνολικού εργατικού δυναμικού, είναι διπλάσιο του αντίστοιχου της Ε.Ε. των 27 (4,7%). Κλάδος Οπωροκηπευτικών Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΙΕΛΚΑ, 2012) 1.1 Στάδιο παραγωγής Η Ελλάδα είναι η 5 η παραγωγός χώρα σε ροδάκινα παγκοσμίως και η 3 η στην Ε.Ε. μετά από την Ιταλία και την Ισπανία. Όσον αφορά στα υπόλοιπα προϊόντα του δείγματος, η Ελλάδα κατατάσσεται 16 η χώρα παγκοσμίως και 3 η στην Ε.Ε. στην παραγωγή πορτοκαλιών, 15 η παγκοσμίως και 6 η στην Ε.Ε. στην παραγωγή μαρουλιών, καθώς και 15 η παγκοσμίως και 3 η στην Ε.Ε. στην παραγωγή τομάτας. Στην παραγωγή πατάτας, μήλων και αγγουριών, η Ελλάδα βρίσκεται εκτός των είκοσι (20) πρώτων παραγωγών χωρών. Η ελληνική παραγωγή οπώρων αντιπροσώπευε το 7,1% της συνολικής παραγωγής της Ε.Ε. το 2011, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αναλογικά με τον πληθυσμό της 1 Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης για τα αποτελέσματα της έρευνας στον κλάδο των οπωροκηπευτικών, βάσει του άρθρου 40 του Ν. 3959/2011, θα δημοσιευθεί τις προσεχείς μέρες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όταν ολοκληρωθεί και η επεξεργασία των απόρρητων στοιχείων και εμπιστευτικών πληροφοριών των φορέων της αγοράς που απάντησαν στα ερωτηματολόγια της ΓΔΑ. 1

2 Ενημερωτικό Σημείωμα Ωστόσο, η εγχώρια παραγωγή οπωροκηπευτικών σταδιακά συρρικνώνεται την τελευταία 20ετία. Όγκος εγχώριας παραγωγής οπωροκηπευτικών Όγκος εγχώριας παραγωγής (σε τόνους) Κηπευτικά Οπώρες Πηγή: Food and Agriculture Organization Η καλλιεργούμενη γεωργική γη στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου 38,2 εκατ. στρέμματα (στοιχεία 2009), με αγροτικές εκμεταλλεύσεις μικρού ή μέσου μεγέθους (47 στρ.), μέγεθος που υπολείπεται αισθητά του μέσου όρου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε. (126 στρ.). Περαιτέρω, το 49,6% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην Ελλάδα αφορά σε καλλιέργειες με έκταση λιγότερο από 20 στρ. Λόγω του μικρού και κατακερματισμένου γεωργικού κλήρου, αλλά και της απουσίας οργανωμένων δομών σε επίπεδο παραγωγού, δεν επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακος, σε αναντιστοιχία με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις άλλων χωρών της Ευρώπης. Η Ελλάδα έχει πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο, και βαθμό αυτάρκειας που ξεπερνά το 10, και στα τρία εξεταζόμενα φρούτα (μήλα, πορτοκάλια και ροδάκινα). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό αναφορικά με τα τρία εξεταζόμενα φρούτα. Η φαινομενική κατανάλωση των μήλων και των ροδάκινων παρουσιάζει διαχρονικά αύξηση, σε αντίθεση με αυτή των πορτοκαλιών η οποία παρουσιάζει συρρίκνωση. Όσον αφορά στα λαχανικά, οι πατάτες κυρίως, και δευτερευόντως οι τομάτες, παρουσιάζουν ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, σε αντίθεση με τα αγγούρια όπου το ισοζύγιο είναι θετικό. Παρόλα αυτά, και στις δύο ως άνω ελλειμματικές περιπτώσεις (πατάτες και τομάτες) η εικόνα του ισοζυγίου έχει βελτιωθεί την εξαετία με τις εξαγωγές να ανακάμπτουν σε βάρος των εισαγωγών. Η παραγωγή των οπωροκηπευτικών προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα και το κόστος απόκτησης των μέσων παραγωγής (εισροές στην παραγωγή), όπως είναι οι καλλιεργητικοί σπόροι και το πολλαπλασιαστικό υλικό, τα λιπάσματα-εδαφοβελτιωτικά και τα φυτοφάρμακα, η αγορά και συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων, η ηλεκτρική ενέργεια και το πετρέλαιο. Σύμφωνα με τους Γενικούς Δείκτες Τιμών Εισροών Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής (που αφορούν στο σύνολο των προϊόντων) διαφαίνεται μια αύξηση στο κόστος παραγωγής την περίοδο , η οποία προκύπτει αφενός 2

3 μεν από την αύξηση κατηγοριών του μεταβλητού κόστους, που αφορούν στην ενέργεια (καύσιμα) και στα λιπάσματα, και αφετέρου από την αύξηση στο σταθερό κόστος των παραγωγών, λόγω του κόστους των τόκων των δανείων, η οποία δεν αντισταθμίζεται από τη μείωση του εργατικού κόστους. Το νομικό πλαίσιο σχετικά με τη συλλογική οργάνωση των παραγωγών ρυθμίζεται πλέον κυρίως από το Ν. 4015/2011 («Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους», ΦΕΚ Α 210/ ), ο οποίος προβλέπει τρία είδη Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΣΑΟ): (α) τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, (β) τις Ομάδες Παραγωγών, και (γ) τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις. 1.2 Στάδιο χονδρικής Συνοπτικά, παρατηρούνται τα ακόλουθα αναφορικά με την εμπορική πολιτική των χονδρεμπόρων: Οι τιμές χονδρικής αγοράς καθορίζονται μετά από διαπραγμάτευση, με κυριότερα κριτήρια προσδιορισμού τους τη ζήτηση και τον ανταγωνισμό σε σχέση με άλλους χονδρεμπόρους. Συναφώς, οι τιμές χονδρικής πώλησης καθορίζονται, επίσης μετά από διαπραγμάτευση, με κυριότερο κριτήριο προσδιορισμού τα κόστη της χονδρεμπορικής επιχείρησης. Οι τιμές χονδρικής πώλησης δεν είναι ίδιες προς όλους τους πελάτες. Τα κυριότερα κριτήρια διαφοροποίησης είναι ο όγκος των αγορών (όσο μεγαλύτερος, τόσο χαμηλότερη η τιμή), καθώς και ο τρόπος πληρωμής (η πίστωση οδηγεί σε υψηλότερη τιμή). Στη διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά πελάτη λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια, δευτερεύουσας, ωστόσο, σημασίας (έξοδα μεταφοράς, ποικιλία/γκάμα προϊόντων, διάρκεια συνεργασίας κλπ.). Οι κατηγορίες πελατών που αντιμετωπίζουν συνήθως τις υψηλότερες τιμές χονδρικής πώλησης είναι τα εστιατόρια και τα οπωροπωλεία, ενώ τις χαμηλότερες τιμές απολαμβάνουν τα σούπερ μάρκετ και οι λοιποί χονδρέμποροι εντός ή εκτός Λαχαναγοράς. Ο όγκος αγορών είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο τα σούπερ μάρκετ απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές. Οι τιμές χονδρικής πώλησης μεταβάλλονται συχνά, τουλάχιστον εβδομαδιαίως, κυρίως λόγω αλλαγών στις τιμές προμηθευτών και ανταγωνιστών. Το μεγαλύτερο κόστος των χονδρεμπόρων σχετίζεται με την αγορά του προϊόντος (με ποσοστό που κυμαίνεται από 63% έως 89% ανάλογα το προϊόν), ενώ ανά περίπτωση σημαντικά μπορεί να είναι, εκτός των λειτουργικών εξόδων, η μεταφορά, η συσκευασία, η διαλογή (περιλαμβανομένου ποιοτικού ελέγχου και φύρας) και η φορτοεκφόρτωση (όταν ο χονδρέμπορος δραστηροποιείται σε Κεντρικές Αγορές). 3

4 Δομή κόστους χονδρεμπόρων (αντιπροσωπευτικό δείγμα) Δομή Κόστους Χονδρεμπόρων Αποσβέσεις Φύρα Εργατικά Λειτουργικά έξοδα Χ1 Χ2 Χ3 Χ4 Χ5 Χ6 Χ7 Χ8 Φορτοεκφόρτωση (για ΚΑΑ/ΚΑΘ) Μεταφορά Αποθήκευση/ψύξη Συσκευασία Ποιοτικός ελέγχος Διαλογή Κόστος Αγοράς Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από ΓΔΑ Το μεικτό περιθώριο κέρδους των χονδρεμπόρων για τα εξεταζόμενα κηπευτικά προϊόντα (αγγούρια, τομάτες, μαρούλια, πατάτες) εκτιμάται έως και, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα φρούτα (μήλα, πορτοκάλια) είναι σαφώς υψηλότερο, και εκτιμάται έως και το 25%. Οι πηγές προμήθειας των χονδρεμπόρων ποικίλουν ανάλογα με το προϊόν. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί/ομάδες παραγωγών είναι οι σημαντικότεροι προμηθευτές των χονδρεμπόρων για τα πορτοκάλια (79%) και τα μαρούλια (67%). Τα δημοπρατήρια αποτελούν σημαντική πηγή εφοδιασμού των χονδρεμπόρων για τα αγγούρια (31%) και τις τομάτες (29%). Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί καταγράφουν υψηλά ποσοστά ως προμηθευτές στα ροδάκινα και στα μήλα (41% και 21% αντίστοιχα). Οι εισαγωγές φαίνεται να αποτελούν σημαντική πηγή προμήθειας μόνο στην περίπτωση της πατάτας (11%). Η διακίνηση μεταξύ χονδρεμπόρων (πωλήσεις από χονδρέμπορους σε χονδρέμπορους, δηλ. παρεμβολή περισσότερων ενδιάμεσων/μεσαζόντων από τον παραγωγό στα τελικά σημεία πώλησης) παρουσιάζει αισθητά υψηλά ποσοστά σε όλα τα προϊόντα του δείγματος (από 19% έως 56% ανάλογα το προϊόν), ανεξαρτήτως των νομοθετικών περιορισμών αναφορικά με τον αριθμό των επιτρεπόμενων συναλλαγών κατά τη διακίνηση ή/και επιβολής ανώτατου περιθωρίου κέρδους που ίσχυαν για ορισμένα προϊόντα κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Κατηγορίες προμηθευτών χονδρεμπόρων 4

5 Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από ΓΔΑ Οι χονδρέμποροι πωλούν κυρίως προς τα σούπερ μάρκετ με μεγαλύτερα μερίδια για τις τομάτες (75%), τις πατάτες (59%) και τα μαρούλια (5) και χαμηλότερα για τα μήλα, τα πορτοκάλια και τα αγγούρια. Κατηγορίες πελατών χονδρεμπόρων Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από ΓΔΑ 1.3 Στάδιο λιανικής Τα κυριότερα κανάλια διάθεσης οπωροκηπευτικών προϊόντων στους καταναλωτές είναι τα εξής: (α) οι λαϊκές αγορές, (β) τα σούπερ μάρκετ και (γ) τα οπωροπωλεία. Οι λαϊκές αγορές κατέχουν την 1 η θέση μεταξύ των καναλιών λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών, με ποσοστό έως και 58%, αλλά σαφώς με πτωτική τάση (ο ρόλος τους φθίνει διαχρονικά έναντι των σούπερ μάρκετ). Ακολουθούν τα σούπερ μάρκετ με 32% και σαφώς ανοδική τάση. Τα παραδοσιακά οπωροπωλεία χάνουν διαχρονικά μερίδιο και πλέον μόλις ένα των καταναλωτών τα προτιμούν ως το κύριο κανάλι προμήθειας οπωροκηπευτικών (στοιχεία ΙΕΛΚΑ, 2012 και επεξεργασία στοιχείων από τη ΓΔΑ). Οι δραστηριοποιούμενοι στις Λαϊκές Αγορές της Αττικής είναι συνήθως κατά 5 παραγωγοί και κατά 5 επαγγελματίες πωλητές. Τα οπωροκηπευτικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 5%-6% του συνολικού κύκλου εργασιών των σούπερ μάρκετ, με μια ανοδική τάση την τελευταία διετία. Ο τζίρος πωλήσεων οπωροκηπευτικών στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ ήταν της τάξεως των 420 εκ. ευρώ για το 2010, αυξημένος κατά 58% σε σχέση με το Αναφορικά με τους βασικούς προμηθευτές των σούπερ μάρκετ προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι πηγές προμήθειας των σούπερ μάρκετ ποικίλουν ανάλογα με το προϊόν. Ωστόσο, η κύρια πηγή εφοδιασμού τους εξακολουθούν να είναι οι χονδρέμποροι με ποσοστό που διαχρονικά μειώνεται. Οι παραγωγοί στα μαρούλια, τα πορτοκάλια, τις πατάτες και τα αγγούρια κατέχουν σημαντικό μερίδιο στον εφοδιασμό των σούπερ μάρκετ με ποσοστά που αυξάνονται διαχρονικά. 5

6 Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί στα μήλα, στα ροδάκινα και στις τομάτες κατέχουν αξιοσημείωτο μερίδιο. Το ποσοστό συμμετοχής των Κεντρικών Αγορών είναι σχετικά μικρό και βαίνει μειούμενο διαχρονικά. Περαιτέρω, παρατηρούνται τα ακόλουθα αναφορικά με την εμπορική πολιτική των σούπερ μάρκετ: Η τιμή αγοράς είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων προμηθευτή - σούπερ μάρκετ και προσδιορίζεται κυρίως από το κόστος παραγωγής. Οι τιμές λιανικής καθορίζονται συνήθως κεντρικά από τα σούπερ μάρκετ και είναι κατά κανόνα ίδιες για όλα τα καταστήματα της αλυσίδας. Τα βασικά κριτήρια προσδιορισμού της λιανικής τιμής είναι ο ανταγωνισμός από άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και το κόστος αγοράς. Το σύνολο σχεδόν των σούπερ μάρκετ παρακολουθούν τις τιμές των ανταγωνιστών τους σε εβδομαδιαία βάση. Ανταγωνισμός σε επίπεδο τιμής παρατηρείται ιδίως μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ (και όχι μεταξύ αυτών και των λαϊκών αγορών ή των οπωροπωλείων), καθώς και σε επίπεδο τοπικό. Η λιανική τιμή μεταβάλλεται περισσότερες από μία φορές μέσα στην εβδομάδα, κυρίως λόγω μεταβολής της τιμής αγοράς των προϊόντων. Γενικά, οι τιμές οριμένων προϊόντων του δείγματος (μήλα, πορτοκάλια, τομάτες) είναι χαμηλότερες στις λαϊκές αγορές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ (έως 15% με για τις τομάτες και τα μήλα, ανεξαρτήτως ωστόσο της σχέσης ποιότητα/προέλευσης και τιμής). Αντίστροφα, η τιμή της πατάτας είναι χαμηλότερη στα σούπερ μάρκετ (έως περίπου) βλ. αναλυτικότερα στοιχεία ανά προϊόν στην ενότητα 2 κατωτέρω. Σύγκριση λιανικών τιμών λαϊκής με σούπερ μάρκετ Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Παρατηρητηρίου Τιμών ΥΠΑΝ Η τιμή αγοράς των προϊόντων αποτελεί το σημαντικότερο μέρος στη δομή κόστους των σούπερ μάρκετ. Ακολουθούν η φύρα και τα εργατικά και δευτερευόντως άλλα, σαφώς μικρότερα, έξοδα (μεταφορικά, η συσκευασία, ο ποιοτικός έλεγχος, οι αποσβέσεις και λοιπά λειτουργικά έξοδα). Συνήθως, το μεταφορικό κόστος επωμίζονται σχεδόν εξίσου προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. 6

7 Δομή κόστους σούπερ μάρκετ (αντιπροσωπευτικό δείγμα) Δομή Κόστους Σούπερ Μάρκετ Αποσβέσεις Λειτουργικά έξοδα Μεταφορά Αποθήκευση Συσκευασία Ποιοτικός ελέγχος Εργατικά Φύρα Κόστος Αγοράς Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από ΓΔΑ Το μέσο σταθμισμένο περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ κυμαίνεται περίπου στο, με μικρές διακυμάνσεις ανάλογα με το προϊόν (από 17% στις τομάτες έως 27% στα μαρούλια). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το περιθώριο κέρδους ήταν ελαφρώς μικρότερο από αυτό που όριζε ο νόμος ως ανώτατο επιτρεπτό για τα μαρούλια, τα ροδάκινα, τα αγγούρια, τις τομάτες, και τις πατάτες. Τα ροδάκινα εμφανίζουν παρόμοια περιθώρια με τα μήλα και τα πορτοκάλια (αν και τα δύο τελευταία δεν ενέπιπταν στις προϊσχύουσες διατάξεις για ανώτατο όριο εμπορικού κέρδους). 1.4 Εξέλιξη τιμών Αλυσίδα σ/μ "Α" Αλυσίδα σ/μ "Β" Αλυσίδα σ/μ "Γ" Αλυσίδα σ/μ "Δ" Αλυσίδα σ/μ "Ε" Αναφορικά με τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή συνάγονται συνοπτικά τα ακόλυθα (βλ. αναλυτικότερα στοιχεία ανά προϊόν στην ενότητα 2 κατωτέρω): Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής την εξεταζόμενη περίοδο των δύο τιμών (παραγωγού- καταναλωτή) είναι θετικός για το σύνολο των προϊόντων (πλην αγγουριών), αν και παρατηρείται σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών από το 2010 για την πλειοψηφία των προϊόντων. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής στις τιμές παραγωγού είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των τιμών καταναλωτή για 4 προϊόντα του δείγματος (πορτοκάλια, ροδάκινα, μαρούλια, τομάτες), και ίδιος ή ελαφρώς μικρότερος για τα υπόλοιπα τρία. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής παρουσιάζεται στα αγγούρια (διαφορά 4 ποσοστιαίων μονάδων, με την τιμή καταναλωτή να αυξάνεται παρά την πτώση της τιμής παραγωγού) και τα μαρούλια (διαφορά 3 μονάδων με την τιμή παραγωγού να αυξάνεται περισσότερο από την τιμή καταναλωτή). Κατά την περίοδο , πτωτική τάση παρουσιάζουν οι τιμές καταναλωτή για τα μήλα και τα πορτοκάλια, αυξητικές τάσεις παρουσιάζουν οι τιμές καταναλωτή για τις τομάτες και τις πατάτες, ενώ γραμμικά σταθερές παρουσιάζονται οι τιμές καταναλωτή για τα μαρούλια και τα αγγούρια. 7

8 Ιαν-05 Απρ-05 Ιουλ-05 Οκτ-05 Ιαν-06 Απρ-06 Ιουλ-06 Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 Οκτ-07 Ιαν-08 Απρ-08 Ιουλ-08 Οκτ-08 Ιαν-09 Απρ-09 Ιουλ-09 Οκτ-09 Ιαν-10 Απρ-10 Ιουλ-10 Οκτ-10 Ιαν-11 Απρ-11 Ενημερωτικό Σημείωμα Ο παράγοντας της εποχικότητας δεν επιδρά εξίσου στη διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή σε όλα τα προϊόντα του δείγματος, με την τιμή καταναλωτή της τομάτας να παρουσιάζει τις πιο απότομες μεταβολές από περίοδο σε περίοδο και τις τιμές καταναλωτή για τα μαρούλια και τα αγγούρια να εμφανίζουν τη μεγαλύτερη σταθερότητα. Εξέλιξη μηνιαίων τιμών καταναλωτή Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ 2.1 Μήλο Οι τιμές παραγωγού και καταναλωτή αυξάνονται διαχρονικά, αν και σε οριακό επίπεδο (1% και 3% αντίστοιχα), ενώ οι τιμές χονδρεμπόρου μειώνονται οριακά. Ευρώ/κιλ. 2,20 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,00 Μήλα - Εξέλιξη Τιμών Τιμή παραγωγού Τιμή ΟΚΑΑ Τιμή Καταναλωτή Ο δείκτης τιμών 2 χονδρεμπόρου παρουσιάζει εντονότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τους δείκτες τιμών παραγωγού και καταναλωτή. 2 Ο δείκτης τιμών υπολογίστηκε με την παραδοχή ότι η πρώτη παρατήρηση στις εκάστοτε χρονοσειρές των τιμών είναι ίση με τη μονάδα. 8

9 Η τιμή παραγωγού ανέρχεται στο 43% της τελικής τιμής του μήλου, ενώ η τιμή λιανικής στο 39% της τελικής τιμής του προϊόντος. Ευρώ/κιλό 1,60 1,40 1,20 1,00-0,65 Μήλο - Τρόπος διαμόρφωσης τιμής 0,78 Παραγωγός Χονδρέμπορος Λιανέμπορος Καταναλωτής (Τελική Τιμή με ΦΠΑ) Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ 1,36 1, Μήλο - Ανάλυση τιμής 9% 39% 9% 43% ΦΠΑ Λιανική Χονδρική Παραγωγός Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ Οι χονδρέμποροι παραμένουν σημαντικότερη πηγή εφοδιασμού, ενώ οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ενισχύουν διαχρονικά το ρόλο τους ως προμηθευτές τόσο των χονδρεμπόρων όσο και των τελικών σημείων πώλησης (απευθείας πωλήσεις σε σούπερ μάρκετ), γεγονός που οφείλεται ιδίως στην ισχυροποίηση «επώνυμων» συνεταιριστικών μήλων (όπως αυτά του Συνεταιρισμού Ζαγοράς). 9

10 Τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν το μήλο σε σταθερά υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις λαϊκές αγορές και τα οπωροπωλεία. Ευρώ /κιλό 2,00 Τιμές Λιανικής - Μήλα 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,00 Σούπερ Μάρκετ Οπωροπωλεία Λαϊκές αγορές Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Παρατηρητηρίου Τιμών από τη ΓΔΑ Το σταθμισμένο μεικτό περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ στα μήλα κυμαίνεται διαχρονικά κατά μέσο όρο στο 23% περίπου, με σημαντικές ωστόσο διακυμάνσεις ανά αλυσίδα. 4 35% 3 25% 15% 5% Μεικτό περιθώριο κέρδους Μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ - Μήλα Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο Πηγή: Επεξεργασία απαντήσεων ερωτηματολογίων από τη ΓΔΑ Με βάση τα εμπειρικά στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης, προκύπτει ότι η αγορά του μήλου χαρακτηρίζεται από μη συμμετρική μετακύλιση τιμής για τον παραγωγό και τον λιανέμπορο. Οι παραγωγοί μήλου με εξαίρεση όσους συμμετέχουν σε οργανωμένους και καθετοποιημένους αγροτικούς συνεταιρισμούς (π.χ. Συνεταιρισμός Ζαγοράς) δεν εμφανίζουν δύναμη αγοράς (market power) και υφίστανται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τα άλλα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αντιθέτως, οι χονδρέμποροι διαθέτουν συγκριτικά αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη συνολική διαμόρφωση των τιμών του μήλου προς όφελός τους. Και τούτο, διότι τυχόν αυξήσεις της τιμής χονδρεμπόρου μεταδίδονται πιο γρήγορα στους παραγωγούς και στους λιανέμπορους σε σχέση με τυχόν αντίστοιχες μειώσεις. 10

11 Ιαν-05 Απρ-05 Ιουλ-05 Οκτ-05 Ιαν-06 Απρ-06 Ιουλ-06 Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 Οκτ-07 Ιαν-08 Απρ-08 Ιουλ-08 Οκτ-08 Ιαν-09 Απρ-09 Ιουλ-09 Οκτ-09 Ιαν-10 Απρ-10 Ιουλ-10 Οκτ-10 Ιαν-11 Απρ-11 Ενημερωτικό Σημείωμα Συγκεντρωτικά Εμπειρικά Αποτελέσματα Μετάδοσης Τιμών για τα Μήλα Τιμή Εξαρτημένης Μεταβλητής Τιμές Ερμηνευτικών Μεταβλητών Τύπος Μετάδοσης Παραγωγός (Πίνακας 1, Παρ. ΙΙ) Χονδρέμπορος, Λιανέμπορος Μη συμμετρική (WP, CP) WP και CP μεταδίδονται πιο γρήγορα στον παραγωγό Λιανέμπορος (Πίνακας 2, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Χονδρέμπορος Συμμετρική (PP), μη συμμετρική (WP) WP μεταδίδονται πιο γρήγορα στον λιανέμπορο Χονδρέμπορος (Πίνακας 3, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Λιανέμπορος Συμμετρική (PP, CP) PP τιμή παραγωγού, WP τιμή χονδρεμπόρου, CP τιμή λιανέμπορου Η μετάδοση τιμών σε όλα τα επίπεδα κρίθηκε ως μακροχρόνια (τα κατάλοιπα των μοντέλων διόρθωσης σφάλματος είναι στάσιμα). 2.2 Πορτοκάλι Οι τιμές του πορτοκαλιού στα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζουν διαχρονικά μικρή αύξηση και σε ίσα ποσοστά. Εμφανίζονται, επίσης, έντονες διακυμάνσεις λόγω διαφοροποίησης του χρόνου συγκομιδής των διαφόρων ποικιλιών. Ευρώ/κιλ. 1,40 Πορτοκάλια - Εξέλιξη Τιμών ,20 1,00 0,00 Τιμή παραγωγού Τιμή ΟΚΑΑ Τιμή Καταναλωτή Ο δείκτης τιμών χονδρεμπόρου παρουσιάζει εντονότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τους δείκτες τιμών παραγωγού και καταναλωτή. 11

12 Η τιμή παραγωγού ανέρχεται στο 4 της τελικής τιμής του πορτοκαλιού, η τιμή χονδρέμπορου στο 24%, ενώ η τιμή λιανικής στο 27% της τελικής τιμής του προϊόντος. Ευρώ/κιλό 0,70 0,50 0,30 0,10-0,30 Πορτοκάλι - Τρόπος διαμόρφωσης τιμής 0,48 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ 0,68 0,75 Παραγωγός Χονδρέμπορος Λιανέμπορος Καταναλωτής (Τελική Τιμή με ΦΠΑ) Πορτοκάλι - Ανάλυση τιμής 9% 27% 24% 4 ΦΠΑ Λιανική Χονδρική Παραγωγός Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ Οι χονδρέμποροι εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο φρούτα που εξετάζονται στην κλαδική έρευνα (μήλα και ροδάκινα), οι παραγωγοί των πορτοκαλιών δεν είναι επαρκώς οργανωμένοι, ούτε και καθετοποιημένοι σε επίπεδο συσκευασίας και αποθήκευσης, παρόλο που οι συνθήκες ιδίως στην περιοχή της Αργολίδας θα ευνοούσαν μια τέτοια εξέλιξη. Ωστόσο, και παρά την περιορισμένη δραστηριοποίηση αγροτικών συνεταιρισμών, οι παραγωγοί ενισχύουν διαχρονικά το ρόλο τους ως προμηθευτές των τελικών σημείων πώλησης (απευθείας πωλήσεις σε σούπερ μάρκετ). Οι τιμές λιανικής πώλησης πορτοκαλιού στις λαϊκές αγορές είναι, στο 65% των περιπτώσεων του δείγματος, φθηνότερες των αντίστοιχων τιμών σε σούπερ μάρκετ και οπωροπωλεία. Ευρώ /κιλό 1,40 Τιμές Λιανικής - Πορτοκάλια 1,20 1,00 - Σούπερ Μάρκετ Οπωροπωλεία Λαϊκές αγορές 12

13 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Παρατηρητηρίου Τιμών από τη ΓΔΑ Το σταθμισμένο μεικτό περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ στα μήλα κυμαίνεται διαχρονικά κατά μέσο όρο στο 25% περίπου. Ωστόσο, το περιθώριο κέρδους διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το σούπερ μάρκετ (λιγότερο από έως και 35%). 4 35% 3 25% 15% 5% Μεικτό περιθώριο κέρδους Μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ - Πορτοκάλια Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο Πηγή: Επεξεργασία απαντήσεων ερωτηματολογίων από τη ΓΔΑ Με βάση τα εμπειρικά στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης, προκύπτει ότι η αγορά του πορτοκαλιού χαρακτηρίζεται από μη συμμετρική μετακύλιση τιμής για όλα τα επίπεδα. Οι λιανέμποροι κερδίζουν ένα υψηλότερο περιθώριο κέρδους σε σχέση με τους παραγωγούς, το οποίο όμως συμπιέζεται σε σχέση με τους χονδρεμπόρους. Συνολικά, τόσο οι λιανέμποροι όσο και οι χονδρέμποροι διαθέτουν εξίσου διαπραγματευτική δύναμη, με τον παραγωγό να βρίσκεται διαχρονικά στην πλέον αδύναμη θέση. Συγκεντρωτικά Εμπειρικά Αποτελέσματα Μετάδοσης Τιμών για τα Πορτοκάλια Τιμή Εξαρτημένης Μεταβλητής Τιμές Ερμηνευτικών Μεταβλητών Τύπος Μετάδοσης Παραγωγός (Πίνακας 4, Παρ. ΙΙ) Χονδρέμπορος, Λιανέμπορος Συμμετρική (WP), μη συμμετρική (CP) CP μεταδίδονται πιο γρήγορα στον παραγωγό Λιανέμπορος (Πίνακας 5, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Χονδρέμπορος Μη συμμετρική (PP), συμμετρική (WP) PP μεταδίδονται πιο γρήγορα στον λιανέμπορο Χονδρέμπορος (Πίνακας 6, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Λιανέμπορος Συμμετρική (PP), μη συμμετρική (CP) CP μεταδίδονται πιο γρήγορα στον χονδρέμπορο PP τιμή παραγωγού, WP τιμή χονδρεμπόρου, CP τιμή λιανέμπορου Η μετάδοση τιμών σε όλα τα επίπεδα κρίθηκε ως μακροχρόνια (τα κατάλοιπα των μοντέλων διόρθωσης σφάλματος είναι στάσιμα) 2.3 Ροδάκινο Οι τιμές του ροδάκινου και στα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζουν διαχρονικά αύξηση, τη μεγαλύτερη δε αύξηση μεταξύ όλων των προϊόντων της κλαδικής μελέτης. 13

14 Ενημερωτικό Σημείωμα 2,5 Ευρώ/κιλό Ροδάκινα - Εξέλιξη τιμών ,5 1 0,5 0 Τιμή παραγωγού Τιμή ΟΚΑΑ Τιμή Καταναλωτή Και οι τρεις δείκτες τιμών (παραγωγού, χονδρεμπόρου και καταναλωτή) παρουσιάζουν μια σχετικά μεγάλη μεταβλητότητα, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού σε αρκετές περιόδους είναι υψηλότερος από τους άλλους δύο δείκτες. Επίσης, εμφανίζονται περίοδοι, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή δείχνει χαμηλότερος σε σχέση με τους δείκτες τιμών παραγωγού και χονδρεμπόρου. Περαιτέρω, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής τιμών παραγωγού είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλο προϊόν, καθώς και από τους αντίστοιχους ρυθμούς μεταβολής τιμών χονδρεμπόρου και λιανέμπορου. Αυτό συνιστά ένδειξη ότι τα επόμενα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας απορροφούν διαχρονικά μέρος της αύξησης των τιμών παραγωγού. Η τιμή παραγωγού ανέρχεται στο 36% της τελικής τιμής του ροδάκινου, η τιμή χονδρεμπόρου στο 33%, ενώ η τιμή λιανικής μόλις στο 21% της τελικής τιμής του προϊόντος. Ευρώ/κιλό 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,00 0,63 Ροδάκινο - Τρόπος διαμόρφωσης τιμής 1,22 1,59 1,76 Παραγωγός Χονδρέμπορος Λιανέμπορος Καταναλωτής (Τελική Τιμή με ΦΠΑ) 14

15 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ Ροδάκινο - Ανάλυση τιμής 21% 33% 36% ΦΠΑ Λιανική Χονδρική Παραγωγός Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί αποτελούν σημαντικό κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ και οι μεμονωμένοι παραγωγοί ενισχύουν το ρόλο τους διαχρονικά ως προμηθευτές των τελικών σημείων πώλησης (απευθείας πωλήσεις σε σούπερ μάρκετ με ποσοστά 18% και 15% αντίστοιχα, διπλασιάζοντας το μερίδιό τους εντός της πενταετίας). H λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών κρίνεται ιδιαιτέρως επιτυχής, γεγονός που έχει ενισχύσει τη διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών ροδάκινου, όπως καταδεικνύεται άλλωστε και στα εμπειρικά αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης. Αντιθέτως, ο ρόλος των χονδρεμπόρων φθίνει διαχρονικά. Μεταξύ των τριών καναλιών λιανικής πώλησης (λαϊκές αγορές, οπωροπωλεία, σούπερ μάρκετ), δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα αναφορικά με το εάν κάποιο κανάλι είναι συστηματικά φθηνότερο. Σε αντίθεση όμως με τα λοιπά προϊόντα της κλαδικής έρευνας, τα οπωροπωλεία εμφανίζονται φθηνότερα τόσο σε σχέση με τις λαϊκές αγορές, όσο και σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, για αρκετούς από τους εξεταζόμενους μήνες. Ευρώ /κιλό 2,50 Τιμές Λιανικής - Ροδάκινα 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Σούπερ Μάρκετ Οπωροπωλεία Λαϊκές αγορές Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Παρατηρητηρίου Τιμών από τη ΓΔΑ Το σταθμισμένο μεικτό περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ στα ροδάκινα κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 25% περίπου, με χαμηλότερο εύρος το 17% και υψηλότερο το 35% (που συνιστά και το προϊσχύον ανώτατο επιτρεπόμενο 15

16 περιθώριο). Περαιτέρω, τα ροδάκινα εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα φρούτα που εξετάζονται στην κλαδική έρευνα. 4 35% 3 25% 15% 5% Μεικτό περιθώριο κέρδους Μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ - Ροδάκινα Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο Πηγή: Επεξεργασία απαντήσεων ερωτηματολογίων από τη ΓΔΑ Με βάση τα εμπειρικά στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης, προκύπτει ότι η αγορά του ροδάκινου χαρακτηρίζεται από μη συμμετρική μετακύλιση τιμής για τον παραγωγό και τον λιανέμπορο. Οι παραγωγοί ροδάκινου, σε αντίθεση με όλα τα άλλα προϊόντα της κλαδικής έρευνας, φαίνονται πιο ευνοημένοι σε σχέση με τους χονδρεμπόρους και τους λιανέμπορους, δεδομένου ότι τυχόν αυξήσεις των τιμών χονδρεμπόρου και λιανέμπορου μεταδίδονται πιο γρήγορα στον παραγωγό σε σχέση με τυχόν αντίστοιχες μειώσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι οι παραγωγοί είναι διαχρονικά σε θέση να διατηρούν σταθερό το περιθώριο κέρδους τους, επιτυγχάνοντας υψηλότερη τιμή, ενώ τα περιθώρια χονδρεμπόρων και λιανέμπορων συμπιέζονται. Συγκεντρωτικά Εμπειρικά Αποτελέσματα Μετάδοσης Τιμών για τα Ροδάκινα Τιμή Εξαρτημένης Μεταβλητής Τιμές Ερμηνευτικών Μεταβλητών Τύπος Μετάδοσης Παραγωγός (Πίνακας 7, Παρ. ΙΙ) Χονδρέμπορος, Λιανέμπορος Μη συμμετρική (CP, WP) CP και WP μεταδίδονται πιο γρήγορα στον παραγωγό Λιανέμπορος (Πίνακας 8, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Χονδρέμπορος Συμμετρική (PP), μη συμμετρική (WP) WP μεταδίδονται πιο γρήγορα στον λιανέμπορο Χονδρέμπορος (Πίνακας 9, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Λιανέμπορος Συμμετρική (PP, CP) PP τιμή παραγωγού, WP τιμή χονδρεμπόρου, CP τιμή λιανέμπορου Η μετάδοση τιμών σε όλα τα επίπεδα κρίθηκε ως μακροχρόνια (τα κατάλοιπα των μοντέλων διόρθωσης σφάλματος είναι στάσιμα) 2.4 Τομάτα Οι τιμές και για τα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζουν διαχρονικά αύξηση, με μεγαλύτερη αυτή της τιμής παραγωγού. Την ίδια τάση, σε μικρότερο ωστόσο βαθμό, ακολουθούν και οι τιμές χονδρεμπόρου και καταναλωτή. Και τούτο, ανεξαρτήτως των διακυμάνσεων λόγω εποχικότητας, αυξημένης προσφοράς/ εισαγωγών ή/και άλλων εξωγενών παραγόντων. 16

17 Ιαν-05 Απρ-05 Ιουλ-05 Οκτ-05 Ιαν-06 Απρ-06 Ιουλ-06 Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 Οκτ-07 Ιαν-08 Απρ-08 Ιουλ-08 Οκτ-08 Ιαν-09 Απρ-09 Ιουλ-09 Οκτ-09 Ιαν-10 Απρ-10 Ιουλ-10 Οκτ-10 Ιαν-11 Απρ-11 Ενημερωτικό Σημείωμα Ευρώ/κιλ. 1,80 Τομάτες - Εξέλιξη Τιμών ,60 1,40 1,20 1,00 0,00 Τιμή παραγωγού Τιμή ΟΚΑΑ Τιμή Καταναλωτή Ο δείκτης τιμών χονδρεμπόρου παρουσιάζει εντονότερη μεταβλητότητα σε σχέση με τους δείκτες τιμών παραγωγού και καταναλωτή. Η τιμή παραγωγού ανέρχεται στο 37% της τελικής τιμής της τομάτας, η τιμή χονδρεμπόρου στο 18%, ενώ η τιμή λιανικής στο 35% της τελικής τιμής. Ευρώ/κιλό 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 - Τομάτα - Τρόπος διαμόρφωσης τιμής 0,63 0,94 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ 1,53 1,69 Παραγωγός Χονδρέμπορος Λιανέμπορος Καταναλωτής (Τελική Τιμή με ΦΠΑ) Τομάτα - Ανάλυση τιμής % 35% 18% 37% ΦΠΑ Λιανική Χονδρική Παραγωγός Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ 17

18 Ο ρόλος των παραγωγών είναι ιδιαίτερα κρίσιμος και ενισχύεται διαχρονικά, ιδίως μέσω της ενδυνάμωσης των αγροτικών συνεταιρισμών και των δημοπρατηρίων. Οι απευθείας πωλήσεις τους σε σούπερ μάρκετ ανέρχονται πλέον στο 43% των συνολικών προμηθειών, με αυξητική τάση, ενώ σημαντική πτωτική τάση καταγράφουν οι κεντρικές αγορές (λαχαναγορές). Τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν την τομάτα σε σταθερά (και συχνά σημαντικά) υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις λαϊκές αγορές και τα οπωροπωλεία. Οι λαϊκές αγορές είναι συστηματικά το φθηνότερο κανάλι διανομής για την τομάτα, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας (π.χ. 8:00 π.μ. σε σχέση με 14:00 μ.μ.) η τιμή της μπορεί να μειωθεί έως και 5, λόγω της ευπάθειας του προϊόντος, αλλά και της ανάγκης για συγκομιδή και διάθεση νέας ποσότητας την επόμενη μέρα. Ευρώ /κιλό 2,50 Τιμές Λιανικής - Τομάτες 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Σούπερ Μάρκετ Οπωροπωλεία Λαικές Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Παρατηρητηρίου Τιμών από τη ΓΔΑ Το σταθμισμένο μεικτό περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ κυμαίνεται διαχρονικά κατά μέσο όρο στο 17% περίπου, με σημαντικές ωστόσο διακυμάνσεις που ξεκινούν από (κυρίως λόγω αγορών με σχετικά υψηλό κόστος το χειμώνα) και φτάνουν έως 25% (προϊσχύον ανώτατο επιτρεπόμενο όριο). 3 Μεικτό περιθώριο κέρδους Μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ - Τομάτες 25% 15% 5% Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο Πηγή: Επεξεργασία απαντήσεων ερωτηματολογίων από τη ΓΔΑ Με βάση τα εμπειρικά στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης, προκύπτει ότι η αγορά της τομάτας χαρακτηρίζεται από μη συμμετρική μετακύλιση τιμής μόνο για το χονδρέμπορο. Οι παραγωγοί και οι λιανέμποροι αντιδρούν συμμετρικά ως προς τις μεταβολές τιμών που συμβαίνουν στα άλλα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ οι χονδρέμποροι εμφανίζονται ευνοημένοι, δεδομένου ότι τυχόν αυξήσεις των τιμών παραγωγού μεταδίδονται πιο γρήγορα στον χονδρέμπορο, σε σχέση με τυχόν αντίστοιχες μειώσεις. Αυτό συνεπάγεται ότι εάν η τιμή παραγωγού μειωθεί, και το περιθώριο τιμών αυξηθεί, τη διαφορά την καρπώνονται οι χονδρέμποροι. Συνεπώς, οι 18

19 Ιαν-05 Απρ-05 Ιουλ-05 Οκτ-05 Ιαν-06 Απρ-06 Ιουλ-06 Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 Οκτ-07 Ιαν-08 Απρ-08 Ιουλ-08 Οκτ-08 Ιαν-09 Απρ-09 Ιουλ-09 Οκτ-09 Ιαν-10 Απρ-10 Ιουλ-10 Οκτ-10 Ιαν-11 Απρ-11 Ενημερωτικό Σημείωμα χονδρέμποροι διαθέτουν συγκριτικά αυξημένη δύναμη αγοράς, και μπορούν να επηρεάζουν τη συνολική διαμόρφωση των τιμών προς όφελός τους. Συγκεντρωτικά Εμπειρικά Αποτελέσματα Μετάδοσης Τιμών για τις Τομάτες Τιμή Εξαρτημένης Μεταβλητής Τιμές Ερμηνευτικών Μεταβλητών Τύπος Μετάδοσης Παραγωγός (Πίνακας 10, Παρ. ΙΙ) Χονδρέμπορος, Λιανέμπορος Συμμετρική (WP, CP) Λιανέμπορος (Πίνακας 11, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Χονδρέμπορος Συμμετρική (PP, WP) Χονδρέμπορος (Πίνακας 12, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Λιανέμπορος Μη συμμετρική (PP), συμμετρική (CP) PP μεταδίδονται πιο γρήγορα στον χονδρέμπορο PP τιμή παραγωγού, WP τιμή χονδρεμπόρου, CP τιμή λιανέμπορου Η μετάδοση τιμών σε όλα τα επίπεδα κρίθηκε ως μακροχρόνια (τα κατάλοιπα των μοντέλων διόρθωσης σφάλματος είναι στάσιμα) 2.5 Αγγούρια Οι τιμές και για τα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζουν διαχρονικά οριακές αυξομειώσεις (-3% για τον παραγωγό, για το χονδρέμπορο και 1% για τον καταναλωτή). Ευρώ/τεμ. Αγγούρια - Εξέλιξη Τιμών ,70 0,50 0,30 0,10 0,00 Τιμή παραγωγού Τιμή ΟΚΑΑ Τιμή Καταναλωτή Ο δείκτης τιμών χονδρεμπόρου είναι χαμηλότερος σε σχέση με τους δείκτες παραγωγού και καταναλωτή, ωστόσο η μεταβλητότητα τους παρουσιάζει όμοια πορεία. 19

20 Η τιμή παραγωγού ανέρχεται στο 38% της τελικής τιμής του αγγουριού, η τιμή χονδρέμπορου στο 21%, ενώ η τιμή λιανικής στο 33% της τελικής τιμής του προϊόντος. Ευρώ/τεμ. 0,50 0,30 0,10 Αγγούρια - Τρόπος διαμόρφωσης τιμής 0,45 0,29 0,18 0,49 - Παραγωγός Χονδρέμπορος Λιανέμπορος Καταναλωτής (Τελική Τιμή με ΦΠΑ) Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ Αγγούρια - Ανάλυση τιμής 9% 33% 21% 38% ΦΠΑ Λιανική Χονδρική Παραγωγός Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ Ο ρόλος των παραγωγών (δημοπρατήρια, αγροτικοί συνεταιρισμοί, εταιρικές συμπράξεις και μεμονωμένοι παραγωγοί) ενισχύεται διαχρονικά, αφού τόσο τα σούπερ μάρκετ (σε ποσοστό 5) όσο και οι χονδρέμποροι (σε ποσοστό 67% των αγορών τους) προμηθεύονται απευθείας από αυτούς. Μεταξύ των τριών καναλιών λιανικής πώλησης (λαϊκές αγορές, οπωροπωλεία, σούπερ μάρκετ), δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα αναφορικά με το εάν κάποιο κανάλι είναι συστηματικά φθηνότερο. Ωστόσο, τα σούπερ μάρκετ είναι συνήθως το φθηνότερο κανάλι διανομής κατά την περίοδο Μαΐου Αυγούστου. Ευρώ / τεμ. Τιμές Λιανικής - Αγγουράκι 0,70 0,50 0,30 0,10 0,00 Σούπερ Μάρκετ Οπωροπωλεία Λαϊκές αγορές Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Παρατηρητηρίου Τιμών από τη ΓΔΑ 20

21 Ιαν-05 Απρ-05 Ιουλ-05 Οκτ-05 Ιαν-06 Απρ-06 Ιουλ-06 Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 Οκτ-07 Ιαν-08 Απρ-08 Ιουλ-08 Οκτ-08 Ιαν-09 Απρ-09 Ιουλ-09 Οκτ-09 Ιαν-10 Απρ-10 Ιουλ-10 Οκτ-10 Ιαν-11 Απρ-11 Ενημερωτικό Σημείωμα Το σταθμισμένο μεικτό περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ στα αγγούρια κυμαίνεται διαχρονικά στο περίπου, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά σούπερ μάρκετ (από 13% έως και 25%, το ανώτερο προϊσχύον όριο). 3 25% 15% 5% Μεικτό περιθώριο κέρδους Μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ - Αγγούρια Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο Πηγή: Επεξεργασία απαντήσεων ερωτηματολογίων από τη ΓΔΑ Με βάση τα εμπειρικά στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης, προκύπτει ότι η αγορά του αγγουριού χαρακτηρίζεται από συμμετρική μετακύλιση τιμής για όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι όποιες διαφορές ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές μεταβολές των τιμών διορθώνονται, με αποτέλεσμα η προ μεταβολών ισορροπία να αποκαθίσταται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Συγκεντρωτικά Εμπειρικά Αποτελέσματα Μετάδοσης Τιμών για τα Αγγούρια Τιμή Εξαρτημένης Μεταβλητής Τιμές Ερμηνευτικών Μεταβλητών Τύπος Μετάδοσης Παραγωγός (Πίνακας 13, Παρ. ΙΙ) Χονδρέμπορος, Λιανέμπορος Συμμετρική (WP, CP) Λιανέμπορος (Πίνακας 14, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Χονδρέμπορος Συμμετρική (PP, WP) Χονδρέμπορος (Πίνακας 15, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Λιανέμπορος Συμμετρική (PP, CP) PP τιμή παραγωγού, WP τιμή χονδρεμπόρου, CP τιμή λιανέμπορου Η μετάδοση τιμών σε όλα τα επίπεδα κρίθηκε ως μακροχρόνια (τα κατάλοιπα των μοντέλων διόρθωσης σφάλματος είναι στάσιμα) 2.6 Μαρούλια Οι τιμές παραγωγού και καταναλωτή παρουσιάζουν διαχρονικά αύξηση, με μεγαλύτερη η τιμή του παραγωγού. Αντίθετα οι τιμές χονδρικής φαίνεται να παραμένουν σταθερές. Ευρώ/τεμ. 0,90 Μαρούλια - Εξέλιξη Τιμών ,70 0,50 0,30 0,10 0,00 Τιμή παραγωγού Τιμή ΟΚΑΑ Τιμή Καταναλωτή 21

22 Ο δείκτης τιμών χονδρεμπόρου δείχνει πιο έντονη μεταβλητότητα σε σχέση με τους δείκτες τιμών παραγωγού και λιανέμπορου. Η τιμή παραγωγού ανέρχεται στο 47% της τελικής τιμής του μαρουλιού, η τιμή χονδρέμπορου στο 26%, ενώ η τιμή λιανικής στο 18% της τελικής τιμής του προϊόντος. Ευρώ/τεμ. 0,50 0,30 0,10-0,23 Μαρούλι - Τρόπος διαμόρφωσης τιμής 0,36 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ 0,45 0,49 Παραγωγός Χονδρέμπορος Λιανέμπορος Καταναλωτής (Τελική Τιμή με ΦΠΑ) Μαρούλι - Ανάλυση τιμής 9% 18% 26% 47% ΦΠΑ Λιανική Χονδρική Παραγωγός Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών (σ/ μ) από τη ΓΔΑ Ο ρόλος των μεμονωμένων παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι ο πλέον ενισχυμένος σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα, με τη συμμετοχή των χονδρέμπορων βαίνει διαρκώς μειούμενη (και τη συμμετοχή των λαχαναγορών σταθερή). Προς τούτο, κατατείνει και η ίδια φύση του προϊόντος, δεν μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (μέγιστη διάρκεια ζωής 2 εβδομάδες), με 22

23 αποτέλεσμα η παραγωγή να είναι κατ ανάγκη εγγύτερα στην κατανάλωση. Συναφώς, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα οπωροκηπευτικά, στα μαρούλια καταγράφεται διαχρονικά και η μικρότερη ψαλίδα μεταξύ τιμής παραγωγού και τιμής καταναλωτή. Μεταξύ των τριών καναλιών λιανικής πώλησης, οι τιμές μαρουλιού στα οπωροπωλεία είναι συστηματικά υψηλότερες για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Ωστόσο, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα αναφορικά με το εάν κάποιο από τα άλλα δύο κανάλια διανομής (λαϊκές αγορές και σούπερ μάρκετ) είναι συστηματικά φθηνότερο, δεδομένων των σημαντικών διακυμάνσεων των τιμών μαρουλιού στα σούπερ μάρκετ (άνοδος το χειμώνα, πτώση το καλοκαίρι). Περαιτέρω, αν και θα αναμενόταν οι λαϊκές αγορές να είναι συστηματικά φθηνότερες από τα σούπερ μάρκετ, λόγω της ευπάθειας του προϊόντος (όπως προκύπτει π.χ. στην τομάτα), κάτι τέτοιο δεν παρατηρείται από τη διαχρονική ανάλυση των στοιχείων. Ευρώ /τεμ. Τιμές Λιανικής - Μαρούλι 0,70 0,50 0,30 0,10 - Σούπερ Μάρκετ Οπωροπωλεία Λαϊκές αγορές Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Παρατηρητηρίου Τιμών από τη ΓΔΑ Το σταθμισμένο μεικτό περιθώριο κέρδους των σούπερ μάρκετ στα μαρούλια κυμαίνεται διαχρονικά στο 26% περίπου, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά σούπερ μάρκετ (από έως και 35%, το προϊσχύον ανώτερο επιτρεπόμενο όριο). 4 35% 3 25% 15% 5% Μεικτό περιθώριο κέρδους Μεγάλες αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ - Μαρούλια Ελάχιστο Μέγιστο Μέσο Πηγή: Επεξεργασία απαντήσεων ερωτηματολογίων από τη ΓΔΑ Με βάση τα εμπειρικά στοιχεία της οικονομετρικής ανάλυσης, προκύπτει ότι η αγορά του μαρουλιού χαρακτηρίζεται από μη συμμετρική μετακύλιση τιμής για τον χονδρέμπορο. Οι λιανέμποροι διαθέτουν συγκριτικά αυξημένη δύναμη αγοράς, και μπορούν να επηρεάζουν τη συνολική διαμόρφωση των τιμών προς όφελός τους. Όταν οι λιανικές τιμές αυξάνονται, το περιθώριο χονδρεμπόρου λιανέμπορου παραμένει αυξημένο, διότι οι χονδρέμποροι δεν αντιδρούν σε αυτή την αύξηση (δηλαδή, τα 23

24 Ιαν-05 Απρ-05 Ιουλ-05 Οκτ-05 Ιαν-06 Απρ-06 Ιουλ-06 Οκτ-06 Ιαν-07 Απρ-07 Ιουλ-07 Οκτ-07 Ιαν-08 Απρ-08 Ιουλ-08 Οκτ-08 Ιαν-09 Απρ-09 Ιουλ-09 Οκτ-09 Ιαν-10 Απρ-10 Ιουλ-10 Οκτ-10 Ιαν-11 Απρ-11 Ενημερωτικό Σημείωμα σημεία λιανικής πώλησης είναι σε θέση να κερδίζουν διαχρονικά ένα υψηλότερο περιθώριο τιμής). Συγκεντρωτικά Εμπειρικά Αποτελέσματα Μετάδοσης Τιμών για τα Μαρούλια Τιμή Εξαρτημένης Μεταβλητής Τιμές Ερμηνευτικών Μεταβλητών Τύπος Μετάδοσης Παραγωγός (Πίνακας 16, Παρ. ΙΙ) Χονδρέμπορος, Λιανέμπορος Συμμετρική (WP, CP) Λιανέμπορος (Πίνακας 17, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Χονδρέμπορος Συμμετρική (PP, WP) Χονδρέμπορος (Πίνακας 18, Παρ. ΙΙ) Παραγωγός, Λιανέμπορος Συμμετρική (PP), μη συμμετρική (CP) CP μεταδίδονται πιο γρήγορα στον χονδρέμπορο PP τιμή παραγωγού, WP τιμή χονδρεμπόρου, CP τιμή λιανέμπορου Η μετάδοση τιμών σε όλα τα επίπεδα κρίθηκε ως μακροχρόνια (τα κατάλοιπα των μοντέλων διόρθωσης σφάλματος είναι στάσιμα) 2.7 Πατάτες Οι τιμές και για τα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζουν διαχρονικά αύξηση, με μεγαλύτερη αυτή της τιμής παραγωγού και μικρότερη την αντίστοιχη χονδρεμπόρου. Προκύπτει, επίσης, σημαντική διακύμανση σε μηνιαία βάση και είναι υψηλότερες το χειμώνα (κυρίως τον Ιανουάριο) και χαμηλότερες το καλοκαίρι (Ιούνιο-Ιούλιο, ιδίως λόγω αυξημένης διαθέσιμης εγχώρια ποσότητας). Ευρώ/κιλ. 1,00 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 0,00 Πατάτα - Εξέλιξη Τιμών Τιμή παραγωγού Τιμή ΟΚΑΑ Τιμή Καταναλωτή Κατά τους πρώτους μήνες του 2011, λόγω αυξημένων τιμών διεθνώς (γεγονός που οφείλεται στη μειωμένη παραγωγή της Ρωσίας), παρουσιάστηκαν και στη χώρα μας ιδιαίτερα αυξημένες τιμές (τιμή παραγωγού άνω των 0,5 ευρώ/κιλό, και τιμές καταναλωτή περίπου 0,9 ευρώ/κιλό). Σημειωτέον, επίσης, ότι από το 2012 έως σήμερα (δηλ. μετά την εξεταζόμενη περίοδο), η τιμή της πατάτας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα γεγονός που οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω μείωση των εγχώριων καλλιεργούμενων εκτάσεων και στη μείωση της εγχώριας προσφοράς εν γένει, και στον περιορισμό της δυνατότητας εισαγωγών είτε από Γαλλία, λόγω του τρόπου εξόφλησης που ζητούν οι έμποροι από τους Έλληνες επιτηδευματίες (υψηλές εγγυήσεις ή/και μετρητά), είτε από Αίγυπτο, λόγω γεωπολιτικής αστάθειας που επικρατεί στην περιοχή. Οι πατάτες είναι το προϊόν με τις μεγαλύτερες εισαγωγές και, 24

25 επομένως, εμφανίζει το μικρότερο βαθμό αυτάρκειας σε σχέση με όλα τα υπό εξέταση προϊόντα της κλαδικής. Οι δείκτες τιμών παραγωγού και καταναλωτή ακολουθούν την ίδια πορεία. Ενώ ο δείκτης τιμών χονδρεμπόρου κινείται σχετικά απομακρυσμένα σε σχέση με τα άλλα δύο στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, ακολουθεί, επίσης, την ίδια τάση. Για την εξεταζόμενη πάντα περίοδο ( ), η τιμή παραγωγού ανέρχεται στο 55% της τελικής τιμής της πατάτας, η τιμή χονδρέμπορου στο 13%, ενώ η τιμή λιανικής στο 23% της τελικής τιμής του προϊόντος. Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών( λαϊκή) από τη ΓΔΑ Πατάτα - Ανάλυση τιμής 9% 23% 13% 55% ΦΠΑ Λιανική Χονδρική Παραγωγός Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010,ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών( λαϊκή) από τη ΓΔΑ 25

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερμανία Παραθέτουμε συνημμένα ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις για την γερμανική αγορά αγροτικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 1

ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 1 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σε συνέχεια σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 1

ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 1 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σε συνέχεια σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ο Κλάδος Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου Οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«Αγορές Target για τις Ελληνικές Εξαγωγές» Αντιγόνη Αμπελακιώτη CustomerSupport Manager Infobank Hellastat Α.Ε.

«Αγορές Target για τις Ελληνικές Εξαγωγές» Αντιγόνη Αμπελακιώτη CustomerSupport Manager Infobank Hellastat Α.Ε. «Αγορές Target για τις Ελληνικές Εξαγωγές» Αντιγόνη Αμπελακιώτη CustomerSupport Manager Infobank Hellastat Α.Ε. Εισαγωγική & εξαγωγική δραστηριότητα Το 2015 οι εξαγωγές της χώρας, περιλαμβανομένης της

Διαβάστε περισσότερα

«Μειωμένο το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με ταυτόχρονη συρρίκνωση του εορταστικού τζίρου, εκτιμά η ΕΣΕΕ»

«Μειωμένο το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με ταυτόχρονη συρρίκνωση του εορταστικού τζίρου, εκτιμά η ΕΣΕΕ» «Μειωμένο το κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού με ταυτόχρονη συρρίκνωση του εορταστικού τζίρου, εκτιμά η ΕΣΕΕ» Φθηνότερο κατά 2,02%, σε σχέση με πέρυσι, αναμένεται το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» Οριακά ακριβότερο κατά 1,82% σε σχέση με το 2014, αναμένεται το φετινό χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ *

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ * ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ * Διαπιστώσεις Διαπίστωση Ι: Ο όγκος και η αξία των εξαγωγών ελληνικών ελιών στην Ιαπωνία -αν και σε αυξητική πορεία την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού :

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Ανάλυση της Απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης, Στατιστικολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών για την εγχώρια αγορά

Η εξέλιξη των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών για την εγχώρια αγορά Η εξέλιξη των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών για την εγχώρια αγορά 1. Τα ανωτέρω στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών, επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία που τηρεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 Νοεμβρίου 2015 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεάμηνου 2015 Ιστορικά υψηλά λειτουργικά αποτελέσματα Ομίλου, αυξημένες εξαγωγές, διατήρηση ομαλής τροφοδοσίας αγοράς μετά τα capital controls

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Σύμφωνα με το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο του αρμόδιου Υπουργείου Οικονομικών (web: http://www.minfin.bg/en/page/542) και τα ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΡΟΚΟΥ 2012-2011 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΟΚΟΥ 2012/11 (ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ) ΕΤΟΣ 2012 ΕΤΟΣ 2011 72,887,476 68,122,417 61,571,878

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25 Αυγούστου 2016 Αποτελέσματα Β Τριμήνου / Α Εξαμήνου 2016 Βελτίωση στα αποτελέσματα λόγω αυξημένης παραγωγής, παραγωγικότητας και πωλήσεων, παρά την υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά

Συγκριτική Αναφορά Αγορών Ελαιολάδου. Γενικά Γενικά Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος ελαιοπαραγωγός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο όπου κατάφερε να διπλασιάσει την παραγωγή της μετά το 1990, ενώ ακολουθώντας σχεδιασμένη πολιτική παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...1 1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ.

Η αγορά ελαιολάδου στο Ισραήλ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 00972 3 6055299 Fax. 6055296 e-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr Η αγορά ελαιολάδου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιανουάριος 2013 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού Η καλλιέργεια κριθαριού στην Ελλάδα Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής παραγωγής κριθαριού προοριζόταν για χρήση στην κτηνοτροφία,

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,2008 1 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Ενηµερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερµανία Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό δελτίο µε ειδήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών

Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Έρευνα αγοράς κλάδου παραγωγής ιχθυηρών Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 ετών η Ελληνική υδατοκαλλιέργεια, αναπτύχθηκε και ανέδειξε τη χώρα ως τη μεγαλύτερη παραγωγό ιχθύων στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2015 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιούνιος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ & ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στην Τύνιδα 6, rue St. Fulgence, Notre Dame Tunis 1082 Tel. +216 71 288411-846632 Fax +216 71 789518

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1

Παγκόσμια οικονομία. Διεθνές περιβάλλον 1 Παγκόσμια οικονομία Διεθνές περιβάλλον 1 Επιλεγμένοι δείκτες ασιατικών χωρών Διεθνές περιβάλλον 2 Αλλαγές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον Πρωτεύον ρόλος της κίνησης στην κίνηση των κεφαλαίων σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς Πολωνίας για τη φέτα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς Πολωνίας για τη φέτα ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βαρσοβία, 1η Ιουλίου 2010 Α.Π.: Φ.2215/AΣ 231 ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς Πολωνίας για τη φέτα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του Tμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Ιστιαία 25-10-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ Περίληψη 1. Εισαγωγή 2. Η αγορά εσπεριδοειδών στην Τσεχία 2.1. Παραγωγή 2.2. Κατανάλωση 2.3. Εισαγωγές 2.4. Η Ελληνική παρουσία στην αγορά εσπεριδοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές

Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Πραγματικότητα & Προοπτικές Νικόλαος Μυλωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιούνιος 2012 1 Επιχειρηματικό κλίμα στην Ελλάδα και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ Ονοματεπώνυμο: Τολιόπουλος Κωνσταντίνος Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκις Γεώργιος Δεκέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικά μηχανήματα & ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αγροτικά μηχανήματα & ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του

Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007. Όνομα: Επώνυμο: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του Εξετάσεις Θεωρίας και Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου Ιούλιος 2007 Α Όνομα: Επώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Έτος: Επιθυμώ να μην περάσω το μάθημα εάν η βαθμολογία μου είναι του 1. Η χώρα Α έχει 10.000 μονάδες εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Ενότητα 27 η : Κόστος Εμπορίας των Αγροτικών Προϊόντων Χρίστος Καμενίδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Mόναχο, 18 εκεµβρίου 2007 Αρ. Πρωτ. : 430/920/600 Προς: Β4 /νση Β8 /νση Ε.. : Γρ. Γεν. Προξένου κας Κόρκα Κοιν. : - ιπλ.

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ. 251/ Σελ 1 Αθήνα 16.4,28 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Η αγορά χυµών της Γερµανίας Παραθέτουµε συνηµµένα το πρώτο ενηµερωτικό σηµείωµα σχετικά µε την αγορά χυµών της Γερµανίας, που συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική προβατοτροφία

Βιολογική προβατοτροφία Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέμα: «Ερευνα αγοράς της Πολωνίας για νωπά φρούτα εσπεριδοειδή λαχανικά και νωπά οπωροκηπευτικά». Παραθέτουμε συνημμένα την διαβιβασθείσα, με το αριθ Α.Π.Φ. 2215/ΑΣ 152/4

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013

Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΙΡΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο Αλβανίας Όγκος Εμπορίου Με βάση τα τελευταία προσωρινά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (INSTAT), η

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS)

INCOFRUIT - (HELLAS) Προς ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο για την αγορά αγροτικών προϊόντων στη Γερμανία Παραθέτουμε συνημμένα ενημερωτικό δελτίο με ειδήσεις για την γερμανική αγορά αγροτικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΝΩ-ΠΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Ι. Βασικά στατιστικά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου Πορτογαλίας και διμερούς εμπορίου Ελλάδος-

Διαβάστε περισσότερα

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ...3 1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014.

Η συγκεκριµένη ποσοστιαία αύξηση είναι υψηλότερη σε σύγκριση µε την αρχική πρόβλεψη για άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,6% το 2014. Εβδοµαδιαία ανασκόπηση 09/02-13/02/2015 Άκρως ενδιαφέρουσα αναµένεται η συνάντηση στο Eurogroup της ευτέρας όπου η Ελλάδα ευελπιστεί σε αµοιβαία σύγκλιση και λύση στο θέµα διαχείρισης του χρέους. Οι τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Επιτελική Σύνοψη Α] Εισαγωγή - Κατάσταση Αγοράς - Ρύθμιση ΝΟΜΕ Στην παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση: Λεωνίδας Σπανέλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών

Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ Κύμη 3-12-2012 ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Βασικό συστατικό μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

περσινό τρίμηνο, με την αύξηση στις κατηγορίες των χυμών και των ποτών ενέργειας να αντισταθμίζει εν μέρει την πτώση στην κατηγορία των ανθρακούχων

περσινό τρίμηνο, με την αύξηση στις κατηγορίες των χυμών και των ποτών ενέργειας να αντισταθμίζει εν μέρει την πτώση στην κατηγορία των ανθρακούχων Περιληπτική Ενημέρωση Καθώς οι διαφορετικές τάσεις, που παρατηρήθηκαν στις αγορές μας στη διάρκεια του 2015, συνεχίστηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2016, προσαρμόσαμε ανάλογα τις εμπορικές μας πρωτοβουλίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία ( )

Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος. Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία ( ) Σύντοµα σηµειώµατα για θέµατα εξαγωγικού ενδιαφέροντος Νο.47 Ιούλιος 2009 Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος µε τις χώρες της Μεσογείου στη νέα δεκαετία (2000-2008) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα