Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας"

Transcript

1 Σημαντικά μηνύματα των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας Επιτροπή για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων οδηγιών Προς βελτίωση της κλινικής πρακτικής και της φροντίδας των ασθενών στην Ευρώπη ΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 2012) Ομάδα δράσης της Eυρωπαϊκής Kαρδιολογικής Eταιρίας για την βαλβιδική νόσο της καρδιάς και της ευρωπαϊκής εταιρίας καρδιο-θωρακικής χειρουργικής Πρόεδροι Alec Vahanian Service de Cardiologie, Hopital Bichat AP- HP 46 rue Henri Huchard Paris, France Tel: Fax: Ottavio Alfieri S. Raffaele University Hospital Milan Italy Tel: Fax: Συγγραφείς/ μέλη της ομάδας δράσης Felicita Andreotti (Ιταλία), Manuel J. Antunes (Πορτογαλία), Gonzalo Barσn-Esquivias (Ισπανία), Helmut Baumgartner (Γερμανία), Michael Andrew Borger (Γερμανία), Thierry P. Carrel (Ελβετία), Michele De Bonis (Ιταλία), Arturo Evangelista (Ισπανία), Volkmar Falk (Ελβετία), Bernard Iung (Γαλλία), Patrizio Lancellotti (Βέλγιο), Luc Pierard (Βέλγιο), Susanna Price (ΗΒ), Hans- Joachim Schaefers (Γερμανία), Gerhard Schuler (Γερμανία), Janina Stepinska (Πολωνία), Karl Swedberg (Σουηδία), Johanna Takkenberg (Ολλανδία), Ulrich Otto Von Oppell (ΗΒ), Stephan Windecker (Ελβετία), Jose Luis Zamorano (Ισπανία), Marian Zembala (Πολωνία) Άλλοι φορείς που συνέβαλλαν στη συγγραφή του παρόντος κειμένου: Εταιρίες:, Ευρωπαϊκή Εταιρία ηχωκαρδιογραφίας (EAΕ), Ευρωπαϊκή διαδερμικών καρδιαγγειακών παρεμβάσεων (EAPCI), Εταιρία Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) Ομάδες εργασίας: Επείγουσας Καρδιακής Φροντίδας, Καρδιαγγειακής Χειρουργικής, Βαλβιδικής Καρδιακής Νόσου, Θρόμβωσης, Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων Συμβούλια: Καρδιολογικής Πρακτικής, Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Προσωπικό της ESC Veronica Dean, Catherine Despres, Nathalie Cameron Σοφία-Αντίπολης, Γαλλία Προσαρμογή από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας και της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Καρδιοθωρακικής Χειρουργικής για την βαλβιδική νόσο της καρδιάς (European Heart Journal (2012) 33: doi: /eurheartj/ehs109 και European Journal of Cardio-Thoracic Surgery doi: /ejcts/ezs455).

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΛΒΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ 2012) Πίνακας περιεχομένων Τμήμα 1- Βασικά μηνύματα Τμήμα 2- Σημαντικά κενά στη βιβλιογραφία European Heart Journal (2012) 33: doi: /eurheartj/ehs109 και European Journal of Cardio-Thoracic Surgery doi: /ejcts/ezs455

4 Βασικά μηνύματα 1. Η λήψη των αποφάσεων αναφορικά στην αντιμετώπιση των ασθενών με βαλβιδοπάθεια θα πρέπει να γίνεται από ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών ( heart team ) με ιδιαίτερη εμπειρία στη βαλβιδική καρδιακή νόσο. Η ομάδα αυτή θα πρέπει να αποτελείται από καρδιολόγους, καρδιοχειρουργούς, εξειδικευμένους απεικονιστές, αναισθησιολόγους και επί ενδείξεων θα πρέπει να εμπλουτίζεται και από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Η προσέγγιση αυτή έχει ιδιαίτερη ένδειξη όχι μόνο στη διαχείριση ασθενών υψηλού κινδύνου αλλά και άλλων ομάδων ασθενών (όπως για παράδειγμα οι ασυμπτωματικοί ασθενείς), σε καταστάσεις δηλαδή όπου η αξιολόγηση της ανάγκης διόρθωσης της βλάβης αποτελεί το κύριο ερώτημα στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η συνολική αξιολόγηση τόσο των καρδιακών όσο και των εξωκαρδιακών νοσημάτων των ασθενών καθώς και ο συνεχής έλεγχος για την ανίχνευση συνοχής μεταξύ των απεικονιστικών και των κλινικών δεδομένων, αποτελούν αναγκαία βήματα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η λήψη αποφάσεων για ασθενείς υψηλού κινδύνου είναι επίπονη διαδικασία. Επί αδυναμίας προσδιορισμού ξεκάθαρου βαθμού κινδύνου, τα διάφορα σκορ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν την κλινική κρίση των θεραπόντων ιατρών. 2. Στους ασθενείς με σοβαρή βαλβιδική νόσο η οποία οδηγεί σε εκδήλωση κλινικής συμπτωματολογίας ή/και σε κοιλιακή δυσλειτουργία, ενδείκνυται η παρέμβαση, εκτός και αν σύμφωνα με τη κρίση της heart team ο ασθενής κρίνεται ακατάλληλος για χειρουργείο. 3. Σε ασθενείς με ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας, συχνά συνυπάρχει και παθολογική βλάβη της αορτικής ρίζας. Σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan, η μέγιστη διάμετρος της ανιούσας αορτής 50mm αποτελεί ένδειξη για χειρουργική επέμβαση, ενώ σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για εξέλιξη της νόσου, η τιμή αυτή της διαμέτρου πρέπει να είναι μικρότερη. Σε ασθενείς με δίπτυχη αορτική βαλβίδα και συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύνου, η τιμή-όριο είναι τα 50mm, ενώ επί απουσίας παραγόντων κινδύνου, αυτή ορίζεται στα 55mm. Η τιμή-όριο της διαμέτρου της αορτικής ρίζας είναι χαμηλότερη σε ασθενείς στους οποίους η αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας συνδυάζεται με αντιμετώπιση και της παθολογίας της αορτικής ρίζας ή σε εκείνους που υποβάλλονται σε διόρθωση της βαλβίδας. 4. Στην αορτική στένωση Διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (TAVI) θα πρέπει να επιχειρείται μόνο σε νοσοκομεία που διαθέτουν καρδιοχειρουργικό τμήμα και heart team έτοιμη να αξιολογήσει το επίπεδο κινδύνου κάθε ασθενούς. Η διενέργεια TAVI ενδείκνυται στους ασθενείς εκείνους με σοβαρή και έντονα συμπτωματική αορτική στένωση, οι οποίοι κρίνονται ακατάλληλοι να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, αλλά έχουν επαρκές προσδόκιμο επιβίωσης. Η απόφαση για διενέργεια TAVI σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με

5 σοβαρή και έντονα συμπτωματική αορτική στένωση θα πρέπει να λαμβάνεται μετά τον προσδιορισμό του προφίλ κινδύνου του ασθενούς κατά τη κρίση της heart team και όχι με γνώμονα τις τιμές-όρια των σκορ κινδύνου. Η TAVI δεν ενδείκνυται σε ασθενείς χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου για χειρουργική επέμβαση. Επέμβαση αντικατάστασης της αορτικής βαλβίδας θα πρέπει να εξετάζεται σε συμπτωματικούς ασθενείς με αορτική στένωση χαμηλής ροής, χαμηλής κλίσης πίεσης (<40mmHg) και φυσιολογικό κλάσμα εξώθησης, μόνο εφόσον από την συνολική αξιολόγηση προκύπτει ύπαρξη σημαντικής απόφραξης Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς χαμηλού χειρουργικού κινδύνου με φυσιολογική ανοχή στην άσκηση και πολύ σοβαρή αορτική στένωση ή προοδευτική νόσο, θα πρέπει να ελέγχεται η εφαρμογή χειρουργικής θεραπείας. Σε ασθενείς με σημαντικά αυξημένα επίπεδα νατριουρητικών πεπτιδίων, σημαντικά αυξημένη τιμή της μέσης κλίσης πίεσης στην ηχωκαρδιογραφία στην άσκηση ή σημαντική υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, θα πρέπει επίσης να ελέγχεται η πιθανότητα χειρουργικής αντιμετώπισης της νόσου. 5. Στην ανεπάρκεια της μιτροειδούς Η διόρθωση της βαλβίδας αποτελεί την προτιμητέα τεχνική, εφόσον βέβαια αυτή αναμένεται να έχει επαρκή διάρκεια ζωής. Θα πρέπει συνεπώς να αυξηθεί ο αριθμός των κέντρων αναφοράς για την αντιμετώπιση της νόσου καθώς και ο βαθμός χειρουργικής εξειδίκευσης. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με πρωτοπαθή ανεπάρκεια της μιτροειδούς, η χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να ελέγχεται σαν θεραπευτική επιλογή στους ασθενείς με διατηρημένη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, υψηλή πιθανότητα παρατεταμένης διάρκειας του αποτελέσματος της διόρθωσης, χαμηλό χειρουργικό κίνδυνο, πρόπτωση γλωχίνας προς τον αριστερό κόλπο (flail leaflet) και τελοδιαστολική διάμετρο της αριστερής κοιλίας >40mm. Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς χαμηλού χειρουργικού κινδύνου με σοβαρή διάταση του αριστερού κόλπου ή πνευμονική υπέρταση κατά τον ηχωκαρδιογραφικό έλεγχο, η χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να θεωρηθεί θεραπευτική επιλογή. Σε ασθενείς με δευτεροπαθή ανεπάρκεια της μιτροειδούς, η σοβαρή ανεπάρκεια της βαλβίδας θα πρέπει να αποκαθίσταται κατά τη διάρκεια της επέμβασης bypass. Οι ενδείξεις μεμονωμένης χειρουργικής αντιμετώπισης της βλάβης της μιτροειδούς σε συμπτωματικούς ασθενείς με σοβαρή δευτεροπαθή ανεπάρκεια και σημαντικά μειωμένη συστολική λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία επαναιμάτωσης ή στους οποίους συνυπάρχει μυοκαρδιοπάθεια, τίθενται υπό αμφισβήτηση. Διαδερμική αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας με χρήση της τεχνικής edge to edge, μπορεί να ελεγχθεί σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ή σε ανεγχείρητους ασθενείς, με νόσο ανθεκτική στη βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή, με στόχο τη βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων. 6. Στη στένωση της μιτροειδούς

6 Η πλειοψηφία των ασθενών με σοβαρή στένωση της μιτροειδούς και κατάλληλη ανατομία της βαλβίδας, υποβάλλονται σε διαδερμική βαλβιδοτομή Σε ασθενείς στους οποίους η ανατομία της βαλβίδας δεν επιτρέπει τη διαδερμική αντιμετώπιση της νόσου, η λήψη των αποφάσεων σχετικά με τις θεραπευτικές επιλογές παραμένει θέμα υπό συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πολυπαραγοντική φύση της πρόβλεψης της έκβασης της διαδερμικής βαλβιδοτομής. 7. Δεν θα πρέπει να λησμονείται η βλάβη της τριγλώχινας Η χειρουργική αντιμετώπιση της βλάβης της τριγλώχινας βαλβίδας κατά τη διάρκεια χειρουργικής αποκατάστασης βαλβιδικών βλαβών της αριστερής καρδίας έχει ένδειξη σε σοβαρή ανεπάρκεια της τριγλώχινας και θα πρέπει να εξετάζεται σε ασθενείς με πρωτοπαθή μετρίου βαθμού ανεπάρκεια ή ήπια προς μέτρια δευτεροπαθή ανεπάρκεια της τριγλώχινας με συνοδό σημαντική διάταση του δακτυλίου. Μεμονωμένη χειρουργική αντιμετώπιση της σοβαρής ανεπάρκειας της τριγλώχινας συστήνεται σε συμπτωματικούς ασθενείς καθώς και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με προοδευτική διάταση της δεξιάς κοιλίας ή/και ενδείξεις δυσλειτουργίας αυτής. 8. Η επιλογή του είδους της βαλβιδικής πρόθεσης θα πρέπει να εξατομικεύεται και να συζητείται εκτενώς με τον ασθενή και τον χειρουργό, λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς παράγοντες. Η ηλικία του ασθενούς είναι μια από τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης. Το όριο ηλικίας για εμφύτευση βιοπροσθετικής βαλβίδας έχει μειωθεί στα έτη για ασθενείς που πρόκειται να λάβουν αορτική προσθετική βαλβίδα και στα έτη για τους λαμβάνοντες μιτροειδή. Σε ασθενείς ηλικίας μεταξύ ετών που πρόκειται να λάβουν αορτική προσθετική βαλβίδα και σε ασθενείς ηλικίας μεταξύ ετών που πρόκειται να λάβουν μιτροειδή, είναι αποδεκτή η τοποθέτηση και των δύο ειδών βαλβιδικών προθέσεων και η επιλογή μεταξύ τους απαιτεί προσεκτική ανάλυση όλων των επιπλέον παραγόντων. 9. Σε ασθενείς με βιοπροσθετική βαλβίδα στη θέση της αορτικής, συστήνεται η χρήση χαμηλής δόσης ασπιρίνης για 3 μήνες μετεγχειρητικά.

7 Σημαντικά κενά στη βιβλιογραφία Λόγω της σημαντικής έλλειψης δεδομένων στο πεδίο της βαλβιδικής νόσου της καρδιάς, η πλειοψηφία των συστάσεων στηρίζεται σε συμφωνία ειδικών. Η Ομάδα Δράσης, καλεί σε επίταση των ερευνητικών προσπαθειών στο συγκεκριμένο πεδίο Θα ήταν επιθυμητή η ανάπτυξη και αξιολόγηση κλιμάκων βαθμονόμησης κινδύνου για την πρόβλεψη των εκβάσεων μετά την χειρουργική και την επεμβατική αποκατάσταση της βαλβίδας. Θα πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω ο προγνωστικός ρόλος και η διαγνωστική αξία της stress ηχωκαρδιογραφίας Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα αναφορικά στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της διόρθωσης της αορτικής βαλβίδας Απαιτείται η διενέργεια περισσότερων μελετών αναφορικά στην αξιολόγηση του ρόλου της TAVI στους ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου με στένωση της αορτικής καθώς και του ρόλου της διαδερμικής διόρθωσης της ανεπάρκειας της μιτροειδούς σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με δευτεροπαθή ανεπάρκεια της μιτροειδούς Οι ενδείξεις για παρέμβαση σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με στένωση της αορτικής ή ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας θα πρέπει να αξιολογηθούν περαιτέρω. Απαιτείται η διενέργεια ελεγχόμενων κλινικών μελετών προκειμένου να καθοριστούν καλύτερα οι όροι της χορήγησης αντιπηκτικής θεραπείας μετά την αντικατάσταση βαλβίδας με μηχανική, μετά τη τοποθέτηση βιοπροσθετικής βαλβίδας στη θέση της αορτικής ή μετά από TAVI. Είναι απαραίτητο να γίνουν κλινικές μελέτες προς αξιολόγηση της χρήσης από του στόματος αναστολέων του παράγοντα IIa ή Xa σε ασθενείς με μηχανική βαλβίδα. Θα πρέπει να αξιολογηθεί περαιτέρω ο ρόλος της TAVI σε ασθενείς μετά από αποτυχημένη εμφύτευση βιοπροσθετικής βαλβίδας.

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου 299 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 10-11, 2008 (299-305) Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της περιφερικής αρτηριακής νόσου Ε. Δ. Αυγερινός, Χ. Δ. Λιάπης Πρόσφατα ανακοινώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας

ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας ERBP Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της υπονατριαιμίας 1 Disclaimer: This document is written on behalf of ERBP which is an official body of the ERA-EDTA (European Renal Association

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ανανεωμένο κείμενο Μάρτιος 2005) M. Oelke (chairman), G. Alivizatos, M. Emberton, S. Gravas, S. Madersbacher, M. Michel, J. Nordling, C. Rioja

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης

ossijshaja Κατευθυντηρίων tuva Luxembourg Ελέγχου Ανίχνευσης and Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island ourg Magyarország Malta Moldova Monaco Nederland Federacija Sagartvelo Slovenija Slovensko Srbija i Crn ingdom Belgique Bulgaria Ceská Republika

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):116-127 Υπέρταση στα παιδιά και τους εφήβους Διάγνωση, διερεύνηση και αντιμετώπιση Κείμενο συμφωνίας της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης Η υπέρταση στα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης

Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Χρήσιμες πληροφορίες για τη δοκιμασία κόπωσης Ποια στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ασθενή μας δίνει η δοκιμασία κόπωσης; Η δοκιμασία κόπωσης σε τάπητα χρησιμοποιείται κυρίως ως αναίμακτη

Διαβάστε περισσότερα

Επίμονος πόνος στα παιδιά

Επίμονος πόνος στα παιδιά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ oλουσ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ NoΣΗΛΕΥΟΥΝ Ή ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΟΝΟ Επίμονος πόνος στα παιδιά Κύρια σημεία για ιατρούς και νοσηλευτές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education Ο Επαρκής Βρογχοσκόπος Μαθαίνοντας τη θεωρία της βρογχοσκόπησης στον κόσμο του σήμερα ΕΝΟΤΗΤΑ 1 http://www.bronchoscopy.org/education ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Καλωσήρθατε στην Ενότητα Ι του Επαρκούς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Solvency II Συχνές ερωτήσεις - 1 -

Solvency II Συχνές ερωτήσεις - 1 - Solvency II Συχνές ερωτήσεις - 1 - 1. Πώς έχει εξελιχθεί ανά τα χρόνια η διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων ; Το τρέχον νομοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των ασφαλιστικών κινδύνων έχει τις ρίζες του στη

Διαβάστε περισσότερα

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος

Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Επεμβατική σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας και ανοικτού ωοειδούς τρήματος Η φυσιολογική καρδιά Η φυσιολογική καρδιά είναι μία αντλία φτιαγμένη από μυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου

Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου Απόστολος Μαντίδης Πλοίαρχος (ΥΙ), Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Hλεκτρονικές Υπηρεσίες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1835 178 χρονια IEA 39 o ETHΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22-25 MAΪΟΥ 2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON, ΑΘΗΝΑ Χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα