ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Άρθρο : Γενικά. Τα αναφερόµενα στο Κεφάλαιο αυτό θέτουν τις γενικές αρχές και επισηµαίνουν τις βασικές υποχρεώσεις στρατιωτικής αγωγής και συµπεριφοράς του προσωπικού του Π.Ν. Άρθρο : Η στρατιωτική αγωγή στο Π.Ν. 1. Η στρατιωτική αγωγή έχει σκοπό να προετοιµάσει τα άτοµα σωµατικά και ψυχικά για την εκπλήρωση του προορισµού τους. Ιδιαίτερα στο Π.Ν., µε την στρατιωτική αγωγή εννοούµε την σωµατική και ναυτική παιδεία και εξάσκηση διά των οποίων επιδιώκεται η δηµιουργία ατόµων ικανών να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και υποχρεώσεις που απαιτούν οι συνθήκες της ζωής, της δράσεως και της πειθαρχίας στις Ναυτικές υνάµεις και στις υποστηρίζουσες αυτές Ναυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες. 2. Η στρατιωτική αγωγή, προσαρµοσµένη ως ανωτέρω στην Ναυτική ζωή και πειθαρχία, αποκτάται από τους µεν µόνιµους Αξιωµατικούς και Υπαξιωµατικούς στις αντίστοιχες Σχολές του Π.Ν., από δε τους εθελοντές και στρατευµένους θητείας στα κέντρα εκπαιδεύσεως και στις αντίστοιχες Σχολές, σύµφωνα µε τους οικείους αυστηρούς οργανισµούς και κανονισµούς εκπαιδεύσεως, που αποδίδουν πρωταρχική σηµασία στην ως άνω έννοια της στρατιωτικής αγωγής στο Π.Ν. 3. Η στρατιωτική αγωγή, που διδάσκεται ως ανωτέρω στο προσωπικό του Π.Ν. στα αρχικά βήµατα της σταδιοδροµίας του, συνεχίζεται επί των Ναυτικών υνάµεων και λοιπών µονάδων του Π.Ν., ώστε αδιάκοπα να προετοιµάζεται διά την ανάληψη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στα ακόλουθα άρθρα αυτού του Κεφαλαίου. Άρθρο : Υποχρεώσεις του Αξιωµατικού σχετικά µε τους νόµους, τις διατάξεις και τις διαταγές. Κάθε Αξιωµατικός στην υπηρεσία του Π.Ν. οφείλει να γνωρίζει, να υπακούει και, διά την αρµοδιότητα που του έχει ανατεθεί, να εφαρµόζει τους νόµους, τις διατάξεις και τις διαταγές που αφορούν στο Π.Ν. οφείλει να ασκεί τα καθήκοντα της θέσεώς του µε το µέγιστο των ικανοτήτων του και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, τις διαταγές και τον στρατιωτικό όρκο. Σε περίπτωση ελλείψεως οδηγιών οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε το ενιαίο πνεύµα, τα ήθη, έθιµα και την παράδοση του Π. Ν., δια να προστατεύσει το δηµόσιο συµφέρον.

2 Άρθρο : Η απαίτηση δια παραδειγµατική συµπεριφορά. Όλοι οι διοικούντες και γενικά κάθε ένας µε ανατεθειµένη εξουσία µέσα στο Π.Ν. υποχρεούνται: α. Να δίδουν οι ίδιοι το παράδειγµα στρατιωτικής αρετής, τιµής, πατριωτισµού και υπακοής. β. Να επαγρυπνούν δια την επίβλεψη της διαγωγής του προσωπικού που έχει τεθεί υπό τις διαταγές τους. γ. Να προλαµβάνουν και να καταστέλλουν κάθε διαλυτική και ανήθικη συνήθεια ή πράξη και να επαναφέρουν στο σωστό δρόµο όσους υποπίπτουν σε αυτές, σύµφωνα µε τους νόµους και τις ισχύουσες διατάξεις. δ. Να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα σύµφωνα µε τους νόµους, τις διατάξεις και τα ήθη και έθιµα του Π.Ν., δια να διαφυλάσσουν και αναπτύσσουν το ηθικό, την ψυχική ευεξία και την γενική προκοπή των Αξιωµατικών και πληρωµάτων υπο τις διαταγές τους. Άρθρο : Υποχρεώσεις όλων των υπηρετούντων. 1. Όλοι οι υπηρετούντες στο Π.Ν., διοικούντες και διοικούµενοι, οφείλουν να δίδουν το καλό παράδειγµα υπακοής, θάρρους, ευπρεπείας και προσηλώσεως στο καθήκον. Οφείλουν, µε το µέγιστο των ικανοτήτων τους και στα πλαίσια της αρµοδιότητός τους, να φροντίζουν δια την ευταξία και την πειθαρχία και γενικά δια την απόδοση των µονάδων στις οποίες υπηρετούν. 2. Κάθε άτοµο που υπηρετεί στο Π.Ν. οφείλει : α. Να τηρεί τις επιταγές του Συντάγµατος και τους Νόµους του Κράτους. β. Να τιµά την Σηµαία, τις Εθνικές παραδόσεις και να τηρεί τις παραδόσεις του Π.Ν. γ. Να αποφεύγει κάθε ενέργεια ή συµπεριφορά που είναι αντίθετη µε τα συµφέροντα και την Τιµή του Έθνους. δ. Να σέβεται τους θεσµούς, θρησκεία, ήθη και έθιµα του τόπου, στον οποίο ευρίσκεται. ε. Να εξασφαλίζει την προστασία του απορρήτου. 3. Στα πλαίσια της ευθύνης για την εκτέλεση των καθηκόντων του κάθε άτοµο που υπηρετεί στο Π.Ν. οφείλει :

3 α. Να παρέχει πρόθυµα την συνδροµή του για την εκπλήρωση της αποστολής της µονάδος του και, κατά παράδοση στο Π.Ν., να ενδιαφέρεται δια την ανάδειξή της. β. Να συµµετέχει ενεργώς στην διατήρηση και την ανύψωση της επιχειρησιακής ετοιµότητας της µονάδος του. γ. Να ενδιαφέρεται δια την επαγγελµατική του κατάρτιση. δ. Να εξασκείται δια να είναι αποδοτικός στην πράξη. ε. Να προετοιµάζεται σωµατικά και ψυχικά δια την εκπλήρωση του προορισµού του σε καιρό ειρήνης και σε καιρό πολέµου. Άρθρο : Επανόρθωση αδικίας - παράπονα. Οποιοσδήποτε υπηρετεί στο Π.Ν., εάν θεωρήσει τον εαυτό του αδικηθέντα από διαταγή ανωτέρου του ή προϊσταµένου του, οφείλει να συνεχίσει να συµπεριφέρεται µε τον ίδιο σεβασµό και υπακοή στον ανώτερό του και δύνάται να αναφέρει την θεωρουµένη αδικία µε τον τρόπο που καθορίζεται στο σχετικό κεφάλαιο 18. Άρθρο : Καθήκοντα κατά την µάχη Τα καθήκοντα του ιοικητού Ναυτικής υνάµεως, του Κυβερνήτου και κάθε µαχητού, αναπτύσσονται στο ιδιαίτερο για το θέµα ακροτελεύτιο 53ο Κεφάλαιο των ιατάξεων, το οποίο φέρει τον τίτλο "Πόλεµος - Μάχη". Άρθρο : Μεταχείριση αιχµαλώτων πολέµου Οι αιχµάλωτοι πολέµου δικαιούνται από το δίκαιο πολέµου ανθρωπιστικής µεταχειρίσεως. Σε περίπτωση συλλήψεως ή παραλαβής αιχµαλώτων πολέµου, ο ιοικών αξιωµατικός οφείλει να εξασφαλίσει ότι: Προστατεύονται από πράξεις βίας και από επιθέσεις και την περιέργεια του κοινού Η προσωπική τους περιουσία διαφυλάσσεται Τους επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν προσωπικά τους αντικείµενα αναγκαία για την υγεία τους. ιατρέφονται µε τις κανονικές µερίδες φαγητού Φρουρούνται ικανοποιητικά και τους έχουν αφαιρεθεί όλα τα µέσα δι' απόδραση ή ανταρσία και ότι

4 Ακολουθούνται οι διατάξεις της συνθήκης της Γενεύης (1949) οι σχετικές µε την µεταχείριση αιχµαλώτων πολέµου. Άρθρο : Υποχρεώσεις του στρατιωτικού του Π.Ν. σε περίπτωση αιχµαλωσίας. 1. Καθήκον κάθε µαχητού είναι να αποφεύγει την αιχµαλωσία και να επιδιώκει µε κάθε τρόπο να επιστρέψει στην βάση του. 2. Εάν συλληφθεί αιχµάλωτος έχει καθήκον να ανθίσταται µε όλα τα µέσα. Οφείλει να κάνει κάθε προσπάθεια να αποδράσει και να βοηθήσει συναιχµαλώτους του να κάνουν το ίδιο. εν αποδέχεται απελευθέρωση επί λόγω τιµής ούτε δέχεται εύνοια από τον εχθρό. 3. Είναι πιστός στους συναιχµαλώτους του. εν δίδει πληροφορίες, ούτε συµµετέχει σε ενέργειες που θα µπορούσαν να τους βλάψουν. Εάν είναι ο αρχαιότερος των συναιχµαλώτων, αναλαµβάνει την ιοίκηση, εάν όχι, υπακούει τις νόµιµες διαταγές των προϊσταµένων συναιχµαλώτων του και τους στηρίζει µε κάθε τρόπο. 4. Εάν ερωτηθεί, δίδει µόνο το ονοµατεπώνυµό του, τον βαθµό, τον αριθµό µητρώου και την ηµεροµηνία γεννήσεως του. Με όλη την δύναµη αντιστάσεως και καρτερίας αποφεύγει να δώσει πληροφορίες στον εχθρό και να κάνει γραπτές ή προφορικές δηλώσεις που θα έβλαπταν την πατρίδα. 5. εν ξεχνά ότι είναι ένας Έλληνας µαχητής και ότι πρέπει να διατηρήσει το αίσθηµα Τιµής και Εθνικής αξιοπρέπειας, δια να ξεπεράσει τις δοκιµασίες της αιχµαλωσίας και να αντισταθεί στις πιέσεις του εχθρού. Άρθρο : Κανόνες στρατιωτικής συµπεριφοράς. Γενικά α. Το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν., το οποίο έχει την τιµή να φέρει την Ναυτική στολή, επιβάλλεται να έχει άψογη εµφάνιση και συµπεριφορά σε κάθε περίπτωση µέσα και έξω από την Υπηρεσία. Η εµφάνιση και συµπεριφορά πρέπει πάντοτε να παρουσιάζουν εικόνα ατόµου πειθαρχικού, σοβαρού και ευπρεπούς. β. Στα άρθρα Ν 1411 έως Ν 1423 που ακολουθούν αναπτύσσονται: (1) Οι τύποι εκδηλώσεως σεβασµού που περιλαµβάνουν την απόδοση και ανταπόδοση του στρατιωτικού χαιρετισµού, τις προσαγορεύσεις και προσφωνήσεις και τους τρόπους παρουσιάσεως και αναφοράς µεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων.

5 (2) Τα θέµατα που αφορούν την παράσταση, την εµφάνιση και την στολή του προσωπικού του Π.Ν. Άρθρο : Στρατιωτικός χαιρετισµός στο Π.Ν. 1. Γενικά α. Ο "εν στολή" Αξιωµατικός, Ανθυπασπιστής, Υπαξιωµατικός ή Ναύτης, οποιοδήποτε και αν φέρει κάλυµµα, χαιρετά ή ανταποδίδει τον στρατιωτικό χαιρετισµό ως ακολούθως: Φέρει στο δεξιό µέρος του γείσου ή προς το δεξιό µέρος του καλύµµατος του τα άκρα των δακτύλων του δεξιού χεριού, ενωµένα ζωηρά αλλά όχι βεβιασµένα, µε την παλάµη προς τα κάτω, τον αγκώνα υψωµένο µέχρι τον ώµο και στρέφει ζωηρά το κεφάλι και το βλέµµα προς το χαιρετώµενο πρόσωπο. Το αριστερό χέρι φέρεται τεταµένο προς τα κάτω στο αριστερό πλευρό όπως στη στάση προσοχής. β. Ο κατώτερος ή νεώτερος χαιρετά πρώτος και ο ανώτερος ή αρχαιότερος ανταποδίδει. γ. Όταν διέρχεται ανώτερος ή αρχαιότερος ο χαιρετισµός αρχίζει προ της συναντήσεως και εξακολουθεί µέχρις ότου αντιπαρέλθει. δ. Κάθε ανώτερος ανταποδίδει τον προς αυτόν χαιρετισµό. Ο χαιρετισµός προς περισσότερους ανωτέρους, όταν ευρίσκονται στον ίδιο χώρο, ανταποδίδεται από τον αρχαιότερο. ε. Ο νεώτερος οποιουδήποτε βαθµού χαιρετά τον ανώτερο του όταν αυτός διέρχεται, απευθύνεται προς αυτόν ή όταν ο ανώτερος τον καλέσει. Ο ανώτερος ανταποδίδει τον χαιρετισµό. στ. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση απονοµής χαιρετισµού οι στρατιωτικοί όταν : (1) Εκτελούν χρέη τροχονόµου ή συνοδεύουν κρατουµένους. (2) Εκτελούν εργασία που δεν επιτρέπεται να διακοπεί. (3) Μεταφέρουν αντικείµενο το οποίο τους εµποδίζει να χαιρετήσουν. (4) Οδηγούν όχηµα. Οι επιβάτες απονέµουν τον χαιρετισµό. (5) Είναι καθισµένοι στις τραπεζαρίες την ώρα του φαγητού. ζ. Ο χαιρετισµός "εν στάσει" αποδίδεται πάντοτε σε στάση προσοχής. η. Σε κλειστούς χώρους οι βαθµοφόροι "εν στολή" και ασκεπείς χαιρετούν µε ελαφρά κλίση της κεφαλής.

6 θ. Ο εντεταγµένοι σε στρατιωτικό τµήµα χαιρετούν κατόπιν διαταγής. Ο τρόπος απονοµής τιµών και χαιρετισµού από στρατιωτικά τµήµατα, σκοπούς, φρουρές και πλωτά µέσα καθορίζεται στα αντίστοιχα περί τιµών και χαιρετισµών Κεφάλαια 22 και 23 των ιατάξεων. ι. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν., απονέµουν χαιρετισµό στους ανωτέρους τους του Στρατού Ξηράς, της Πολεµικής Αεροπορίας και του Λιµενικού Σώµατος και όταν χαιρετώνται από κατώτερους τους αντιστοίχως ανταποδίδουν τον χαιρετισµό. ια. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου, χαιρετισµός απονέµεται και προς τους Αξιωµατικούς των Ε.. ξένων χωρών. 2. Χαιρετισµός στη Σηµαία. Οι ακόλουθοι τρόποι χαιρετισµού έχουν καθιερωθεί δια την εκδήλωση του οφειλοµένου σεβασµού στο Σύµβολο του Έθνους: α. Κάθε ανερχόµενος την κλίµακα Πολεµικού Πλοίου µε επηρµένη την Σηµαία, δι' επιβίβαση, ή κατερχόµενος, δι' αποβίβαση, λαµβάνει την στάση της προσοχής προς τη Σηµαία και χαιρετά στρατιωτικά στην κεφαλή της κλίµακος. Ο χαιρετισµός απονέµεται και από στρατιωτικούς µε πολιτική περιβολή και ιδιώτες δια της στάσεως της προσοχής προς την Σηµαία. β. Κατά την έπαρση και υποστολή της Σηµαίας, οι στρατιωτικοί στρέφουν προς την Σηµαία και χαιρετούν. Αν η Σηµαία δεν φαίνεται, ακούγεται όµως το εµβατήριο της Σηµαίας ή το προβλεπόµενο σύριγµα, οι στρατιωτικοί, εφόσον ευρίσκονται σε ανοικτό χώρο, λαµβάνουν την στάση της προσοχής. γ. Σε περίπτωση παρατάξεως στρατιωτικών τµηµάτων µε την πολεµική Σηµαία ακίνητη, στρατιωτικός "εν στολή" διερχόµενος εµπρός από αυτήν, σταµατά όταν φθάσει στο ύψος της, στρέφει προς αυτήν και χαιρετά. Μετά τον χαιρετισµό στρέφει προς την κατεύθυνση που εβάδιζε και συνεχίζει την κίνησή του. δ. Σε περίπτωση συναντήσεως καθ' οδόν της Πολεµικής Σηµαίας που φέρεται από Στρατιωτικό τµήµα, ο στρατιωτικός χαιρετά όπως καθορίζεται στην κατωτέρω παράγραφο 4α. ε. Οι ανωτέρω χαιρετισµοί της Σηµαίας απονέµονται και στις Σηµαίες ξένων κρατών. 3. Χαιρετισµός ένδον α. Επί των πλοίων και στις Ναυτικές υπηρεσίες ο στρατιωτικός χαιρετισµός απονέµεται κατά την πρώτη συνάντηση της ηµέρας. Οποιαδήποτε όµως ώρα της ηµέρας ο χαιρετισµός απονέµεται στον

7 Κυβερνήτη ή αρχαιότερους αυτού Αξιωµατικούς, στους Αξιωµατικούς που επισκέπτονται το πλοίο ή την υπηρεσία, στους Αξιωµατικούς που επιθεωρούν, όπως επίσης και στην περίπτωση κλήσεως απά ανώτερο ή αναφοράς κατωτέρου προς ανώτερο ή απευθύνσεως του τελευταίου προς κατώτερο. β. Κατά την είσοδο ανωτάτου Αξιωµατικού, ιοικητού οµάδος ή µοίρας πλοίων ή του Κυβερνήτου ή του ιοικητού της Ναυτικής Υπηρεσίας σε υποφράγµατα ή διαµερίσµατα πλοίου ή διαµερίσµατα Ναυτικής Υπηρεσίας, ο πρώτος που αντιλαµβάνεται τον εισερχόµενο δίδει το παράγγελµα "προσοχή", µε το οποίο όλοι λαµβάνουν την στάση της προσοχής. Ο αρχαιότερος Αξιωµατικός ή Υπαξιωµατικός χαιρετά στρατιωτικά. γ. Είσοδος σε κλειστό χώρο (ι) Κατά την προσέλευση δι' υπηρεσία σε ανώτερο, εντός γραφείου ή διαµερίσµατος, ο προσερχόµενος κτυπά την πόρτα και αναµένει την άδεια εισόδου. Κατά την είσοδο αποκαλύπτεται και τοποθετεί το πηλήκιο ή τον πηλίσκο (µε το εθνόσηµο ή την ταινία εµπρός) κάτω από την αριστερά µασχάλη, πλησιάζει, λαµβάνει την θέση της προσοχής και αναµένει διαταγές ή αναφέρει µε συντοµία και σαφήνεια. Μετά την συνεργασία ή απάντηση του ανωτέρου, ο αναφερόµενος ή καλούµενος, εάν είναι Αξιωµατικός, χαιρετά µε ελαφρά κλίση της κεφαλής και αποσύρεται, εάν δε είναι Υπαξιωµατικός ή Ναύτης, εκτελεί µετά βολή και αποσύρεται. (2) Εάν εισερχόµενος ως ανωτέρω, Αξιωµατικός φέρει ξίφος και πηλήκιο, τα κρατεί όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο πεζικών ασκήσεων. (3) Εάν είναι άοπλος ή φέρει παραγναθίδα, δεν αποκαλύπτεται αλλά λαµβάνει την στάση της προσοχής και χαιρετά στρατιωτικά. δ. Άτοµα απασχοληµένα σε εργασία ή σε αθλητική δραστηριότητα, χαιρετούν µόνο όταν ανώτερος απευθυνθεί προς αυτά. 4. Χαιρετισµός εκτός υπηρεσίας α. Στρατιωτικός του Π.Ν. "εν στολή", όταν συναντά στην ξηρά: (1) Την Σηµαία (2) Τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας (3) Τον Τίµιο Σταυρό σταµατά εγκαίρως, στρέφει το µέτωπο προς το µέρος που θα περάσουν, λαµβάνει την στάση της προσοχής και όταν φθάσουν σε απόσταση τεσσάρων βηµάτων από αυτόν στρέφει την κεφαλή και το βλέµµα προς το µέρος τους και χαιρετά µέχρις ότου διαβούν τέσσερα βήµατα από εµπρός του. Εάν είναι ακίνητος και τα ανωτέρω σύµβολα ή πρόσωπο διέρχονται εµπρός του, λαµβάνει την θέση της προσοχής και χαιρετά κατά τον ίδιο τρόπο. Εάν ο στρατιωτικός διαβαίνει εµπρός τους, στρέφει την κεφαλή προς αυτά, χαιρετά από απόσταση τεσσάρων

8 βηµάτων και εξακολουθεί τον χαιρετισµό δια τέσσερα βήµατα µετά την διέλευσή του. Εάν ο στρατιωτικός είναι όπισθεν των ανωτέρω δεν προσπερνά. β. Με τον ίδιο τρόπο της ανωτέρω παραγράφου 4α χαιρετούν οι Υπαξιωµατικοί και Ναύτες: (1) Τον Πρωθυπουργό (2) Τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης (3) Τον Αναπληρωτή ή Υφυπουργό Εθνικής Αµύνης (4) Πατριάρχη ή Αρχιεπίσκοπο (5) Τους "εν στολή" ανωτάτους Αξιωµατικούς του Π.Ν. και των λοιπών κλάδων των Ε.., ενώ οι Αξιωµατικοί χαιρετούν αυτούς όπως στην κατωτέρω παράγραφο (γ). γ. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. που βαδίζει και συναντά ανώτερο του, τον χαιρετά στρατιωτικά από απόσταση τεσσάρων βηµάτων και εξακολουθεί να βαδίζει διατηρώντας την στάση του χαιρετισµού µέχρι να προσπεράσει τον ανώτερο του. Όταν βαδίζει πίσω από αυτόν και είναι αναγκασµένος να τον προσπεράσει, χαιρετά όταν φθάσει στο ύψος του και διατηρεί την στάση του χαιρετισµού µέχρι να τον προσπεράσει. δ. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. απονέµει τον χαιρετισµό της προηγουµένης παραγράφου 4γ και προς Μητροπολίτη και Επίσκοπο που φέρουν το Αρχιερατικό εγκόλπιο. ε. Κάθε στρατιωτικός που ευρίσκεται "εν στάσει" χαιρετά τον διερχόµενο ανώτερο του. Εάν κάθεται, εγείρεται όταν πλησιάσει ο ανώτερος, λαµβάνει την στάση της προσοχής και χαιρετά. Εάν ο ανώτερος κάθεται, ανταποδίδει τον χαιρετισµό, αφού προηγουµένως εγερθεί. στ. Κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου ή του Εθνικού Ύµνου ξένου Κράτους, µεµονωµένοι στρατιωτικοί λαµβάνουν την στάση της προσοχής και χαιρετούν σε ανοικτό χώρο, ενώ σε κλειστό χώρο λαµβάνουν την στάση της προσοχής και αποκαλύπτονται. Άρθρο : Χαιρετισµός στρατιωτικών µέσα σε οχήµατα. 1. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. "εν στολή"οι οποίοι οδηγούν αυτοκίνητα, δίκυκλα και ποδήλατα δεν χαιρετούν ούτε στρέφουν την κεφαλή τους όταν συναντήσουν ανώτερο τους. 2. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. µέσα σε οχήµατα χαιρετούν ή ανταποδίδουν τον χαιρετισµό καθισµένοι.

9 3. Στρατιωτικοί, οδηγοί οχηµάτων ή επιβάτες, κατά την συνάντηση τους µε τα σύµβολα ή τα υψηλά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4α του άρθρου Ν 1411, εάν οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν, σταµατούν το όχηµα στο δεξιό του δρόµου, εξέρχονται από αυτό και χαιρετούν. Εάν η στάση είναι αδύνατη, το όχηµα ελαττώνει ταχύτητα και οι στρατιωτικοί, πλην του οδηγού, χαιρετούν καθισµένοι. Άρθρο : Χαιρετισµός µε πολιτική ενδυµασία. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. µε πολιτική ενδυµασία αποδίδουν ή ανταποδίδουν τον χαιρετισµό µε κατάλληλη κίνηση και δικαιούνται χαιρετισµού από κάθε κατώτερο τους, εφόσον ο τελευταίος τους γνωρίζει. Άρθρο : Χαιρετισµός µε χειραψία. 1. Ο ανώτερος είναι εκείνος ο οποίος τείνει πρώτος το χέρι προς τον κατώτερο και ο τελευταίος ανταποκρίνεται στη περίπτωση αυτή. Εάν ο κατώτερος φορά γάντια αφαιρεί το δεξί γάντι διά την χειραψία εκτός εάν και ο ανώτερος φορά γάντια. 2. Στρατιωτικοί "εν γραµµή" ή επικεφαλής τµηµάτων ενεργούν ως ανωτέρω χωρίς να αφαιρούν τα γάντια τους. 3. Κατά τον χαιρετισµό µε χειραψία, οι στρατιωτικοί δεν υποκλίνονται, αν όµως είναι ασκεπείς κλίνουν ελαφρά την κεφαλή. Άρθρο : Μαθητές στρατιωτικών Σχολών. 1. Οι µαθητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Αξιωµατικών απονέµουν χαιρετισµό προς τους ανωτέρους τους µαθητές και προς όλους τους Αξιωµατικούς των Ενόπλων υνάµεων. Προς τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικούς δεν απονέµουν χαιρετισµό ούτε δικαιούνται χαιρετισµού από αυτούς. 2. Οι µαθητές των σχολών Υπαξιωµατικών απονέµουν χαιρετισµό προς τούς ανωτέρους τους µαθητές και προς όλους γενικά τους στρατιωτικούς, εκτός από τους κληρωτούς, από τους οποίους ούτε και αυτοί δικαιούνται χαιρετισµού. Άρθρο : Παρακολούθηση Τελετών. 1. Κατά τις θρησκευτικές τελετές ουδεµία τιµή απονέµεται εντός του Ναού. 2. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. εντός του Ναού, παρακολουθούντες την θεία λειτουργία, δοξολογία, επιµνηµόσυνη δέηση ή άλλη θρησκευτική τελετή, κρατούν το πηλήκιο, το ξίφος και τα γάντια (όταν φέρονται) ή τον πηλίσκο στην θέση του "αποκαλύφθητε" και λαµβάνουν την στάση της

10 προσοχής, οπωσδήποτε, κατά την διάρκεια : α. Της αναγνώσεως του Ιερού Ευαγγελίου. β. Της εξόδου του Ιερέως µε τα σύµβολα των Άχραντων Μυστηρίων. γ. Της εκφωνήσεως του Συµβόλου της Πίστεως και της Κυριακής Προσευχής. δ. Της Προσφοράς µε την αναφώνηση του Ιερέως "Τα Σα εκ των Σων". 3. Κατά την παρακολούθηση τελετής σε ανοικτό χώρο και διά το θρησκευτικό µέρος οι στρατιωτικοί του Π.Ν. ακολουθούν τα αναφερόµενα στην προηγουµένη παράγραφο, ενώ δια το υπόλοιπο µέρος της: α. Χαιρετούν, όπως απαιτείται, στην προσέλευση και αποχώρηση της Σηµαίας, στην προσέλευση και αποχώρηση της θρησκευτικής ποµπής, στην έπαρση και υποστολή της Σηµαίας και τυχόν διακριτικού Σήµατος ιοικήσεως ως και στην ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου. β. Λαµβάνουν την στάση της προσοχής οπωσδήποτε κατά την ανάκρουση της προσευχής από το τµήµα µουσικής, κατά την τήρηση του λεπτού σιγής, κατά το προσκλητήριο των νεκρών, και όταν δίδεται ο στρατιωτικός όρκος. Συµµορφώνονται κατά τα λοιπά µε τα παραγγέλµατα του Έχοντος το Γενικό Πρόσταγµα. Άρθρο : Η Στολή. 1. Οι διάφορες στολές του στρατιωτικού προσωπικού του Π.Ν., ανδρών και γυναικών, τα είδη, τα διακριτικά, τα εξαρτήµατα αυτών καθώς και ο τρόπος και οι περιπτώσεις που φέρονται, καθορίζονται λεπτοµερώς από τον Κανονισµό Στολών του Π.Ν. 2. Η στολή του στρατιωτικού του Π.Ν., δεν εκπροσωπεί µόνο το άτοµο το οποίο την φέρει. Εκπροσωπεί την µονάδα του, τον Στόλο, το Π.Ν. στο σύνολο του, συµβολίζει τις παραδόσεις του και φέρει στην µνήµη τους αγώνες εκείνων οι οποίοι µε όµοια στολή έγραψαν την ένδοξη ιστορία του. Αξίζει συνεπώς τον σεβασµό και την τιµή από εκείνους που εκάστοτε την φέρουν. 3. Η κανονικότης της στολής αποτελεί επίσης την ισχυρότερη ένδειξη πειθαρχίας αλλά και την εµφανέστερη ένδειξη σεβασµού του στρατιωτικού του Π.Ν. προς τον Ελληνικό λαό, ο οποίος έχει την δίκαια απαίτηση να βλέπει το στρατιωτικό προσωπικό του Π.Ν. µε άψογη εµφάνιση και συµπεριφορά. 4. Η τήρηση της κανονικότητας της στολής αποτελεί συνεπώς ένα από τα βασικότερα θέµατα, που απαιτούν την προσοχή κάθε υπηρετούντος ή

11 υπηρετούσης στο Π.Ν. και την µέριµνα και αυστηρή επίβλεψη από όλα τα Κλιµάκια ιοικήσεως του Π.Ν. 5. Υπεύθυνος δια την µετάδοση του ανωτέρω πνεύµατος είναι κάθε προϊστάµενος, ο οποίος και οφείλει να επιβλέπει µε την πρέπουσα αυστηρότητα την απόκτηση των προβλεπόµενων στολών από το προσωπικό, την οµοιοµορφία των στολών, την κανονικότητα τους, και ιδιαίτερα να εξασφαλίζει την άριστη εµφάνιση της στολής εξόδου των υπηρετούντων υπό τις διαταγές του. 6. Ιδιαίτερα σηµεία προσοχής δια την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου εµφανίσεως των στολών είναι τα ακόλουθα : α. Η συχνή επιθεώρηση ιµατισµού δια τον έλεγχο των στολών όπως καθορίζεται στο Κεφάλαιο 49 των ιατάξεων Ναυτικού. β. Η καθηµερινή επιθεώρηση του προσωπικού στα πλοία και Ναυτικές υπηρεσίες υπό του Υπάρχου ή Υποδιοικητού. γ. Η αυστηρή επιθεώρηση του εξερχοµένου σε άδεια προσωπικού. δ. Η συχνή διδασκαλία δια τον ορθό τρόπο που πρέπει να φέρεται η στολή και τα διακριτικά της. ε. Ο έλεγχος δια την εφαρµογή των διαταγών δια το είδος της στολής που εκάστοτε φέρεται εντός και εκτός υπηρεσίας. Άρθρο : Χρήση της στολής στην αλλοδαπή. 1. Η στολή στην αλλοδαπή φέρεται µόνο από το στρατιωτικό προσωπικό που επισήµως έχει τοποθετηθεί ή αποσταλεί σε ξένη χώρα, όπως: α. Από τους τοποθετηµένους στις Ελληνικές πρεσβείες και τα συµµαχικά στρατηγεία. β. Τους ευρισκοµένους σε επίσηµη αποστολή. γ. Τους εκπαιδευοµένους σε στρατιωτικές σχολές. δ. Τους Αξιωµατικούς και τα πληρώµατα των Ναυτικών υνάµεων που επισκέπτονται ξένες χώρες. 2. Τυχόν υπάρχουσες ειδικές οδηγίες δια την χρήση της στολής σε επίσηµες αποστολές στην αλλοδαπή, θα γνωρίζονται στους ενδιαφεροµένους από το ΓΕΝ. 3. Το ως άνω επισήµως τοποθετούµενο ή αποστελλόµενο στην αλλοδαπή προσωπικό, ως και ο ιοικητής Ναυτικής υνάµεως σε ξένη χώρα, συµµορφούνται και µε τα ήθη, έθιµα και οδηγίες των τοπικών αρχών δια

12 την χρήση της στολής. 4. Το στρατιωτικό προσωπικό που ευρίσκεται ή µεταβαίνει σε άδεια στην αλλοδαπή δεν επιτρέπεται να φέρει στολή. Εάν έχουν κληθεί σε επίσηµη ή ιδιωτική τελετή µε στολή, δύνανται να την φέρουν µόνο κατόπιν αδείας της υπηρεσίας. Άρθρο : Πολιτική ενδυµασία 1. Οι στρατιωτικοί του Π.Ν. επιτρέπεται να φέρουν πολιτική ενδυµασία εκτός υπηρεσίας. 2. Οι Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές, µόνιµοι και εθελοντές Υπαξιωµατικοί δύνανται να φέρουν πολιτική ενδυµασία κατά την είσοδο και έξοδο από τις µονάδες τους. Τούτο δεν επιτρέπεται στους µαθητές των στρατιωτικών Σχολών του Π.Ν., οι οποίοι εισέρχονται και εξέρχονται µε στολή. 3. Οι στρατευµένοι θητείας Υπαξιωµατικοί και Ναύτες υπηρετούντες επί πλοίων εισέρχονται και εξέρχονται στα πλοία τους µε στολή. 4. Μόνιµη ιαταγή του ΓΕΝ ρυθµίζει σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται στο προσωπικό στρατευµένων θητείας να εισέρχεται και να εξέρχεται µε πολιτική ενδυµασία σε Ναυτικές Υπηρεσίες. Άρθρο 1420: Συµπληρωµατικές διατάξεις δια την εµφάνιση και συµπεριφορά εκτός υπηρεσίας. Η εµφάνιση και συµπεριφορά των στρατιωτικών του Π.Ν. εκτός υπηρεσίας, πρέπει να τιµά τους ίδιους ως άτοµα και το Π.Ν. Το γενικό αυτό καθήκον επιβάλλει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των ακολούθων βασικών υποχρεώσεων: α. Εµφανίσεως (1) Της κανονικότητος της στολής όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν Η στολή πρέπει να είναι καθαρή, σιδερωµένη, τα υποδήµατα στιλβωµένα και τα πηλήκια και οι πηλίσκοι σε καλή κατάσταση. (2) Της κουράς. Η κόµη των ανδρών πρέπει να είναι κοσµία ώστε να µην προεξέχει από το πηλήκιο ή τον πηλίσκο. (3) Του ξυρίσµατος και της υγιεινής του σώµατος. (4) Του µέτρου και της ευπρέπειας στην εµφάνιση εκείνων στους οποίους έχει επιτραπεί να τρέφουν γενειάδα. Αυτή απαγορεύεται στους προπαιδευόµενους και τους µαθητές των στρατιωτικών Σχολών.

13 (5) Της εξαλείψεως διά διδασκαλίας και αυστηρού ελέγχου του φαινοµένου της κυκλοφορίας πληρωµάτων µε το πηλήκιο ή τον πηλίσκο ανά χείρας. (6) Της χρησιµοποιήσεως ευπρεπούς και αναλόγου µε τον τόπο πολιτικής ενδυµασίας από τους βαθµοφόρους του Π.Ν. β. Συµπεριφοράς (1) Του σεβασµού στους νόµους και της τηρήσεως των αστυνοµικών διατάξεων και ειδικά του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας. (2) Της συµπεριφοράς µε αξιοπρέπεια και ευγένεια προς τους πολίτες. Να αποφεύγονται οι προστριβές και οι προκλήσεις αλλά να µην γίνονται δεκτές προσβολές της στολής. (3) Του σεβασµού που οφείλουν οι κατώτεροι στους ανωτέρους και εκτός υπηρεσίας. Τούτο δεν πρέπει να συγχέεται µε την κολακεία η οποία είναι ελάττωµα. (4) Της αποδόσεως και ανταποδόσεως του χαιρετισµού όπως καθορίζεται στο άρθρο Ν (5) Της αποφυγής χρησιµοποιήσεως χυδαίων εκφράσεων και βλάσφηµης γλώσσας. (6) Της συµπεριφοράς των στρατιωτικών του Π.Ν. όταν χρησιµοποιούν τα αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς. Οι κατώτεροι όταν κάθονται σε αστικά µέσα µαζικής µεταφοράς προσφέρουν την θέση τους στους ανωτέρους τους. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. µετακινούµενος µε αυτά, προσφέρει την θέση του σε πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια. Οι Ναύτες κάθονται µόνο όταν υπάρχουν κενές θέσεις. Άρθρο : Προσαγορεύσεις. 1. Κάθε κατώτερος απευθυνόµενος σε ανώτερο του, τον προσαγορεύει µε την λέξη "Κύριε", την οποία ακολουθεί ο τίτλος της θέσεως που κατέχει. 2. Οι ως άνω τίτλοι στο Π.Ν. είναι οι ακόλουθοι: α. ια τους επιβαίνοντες στα Πολεµικά Πλοία: Αρχηγός, ιοικητής, Κυβερνήτης, Ύπαρχος, ιευθυντής ιευθύνσεως, Αξιωµατικός Επιστασίας. β. ια τους υπηρετούντες στο ΓΕΝ : Αρχηγός, Υπαρχηγός, Κλαδάρχης, ιευθυντής ( ιευθύνσεως), Τµηµατάρχης Υπασπιστής, Γραµµατεύς. γ. ια τους υπηρετούντες στα άλλα Επιτελεία : Αρχηγός (µόνο στο επιτελείο Α.Σ.), ιοικτιτής, Αρχιεπιστολεύς Επιστολεύς, ιευθυντής (Κλάδου ή ιευθύνσεως), Τµηµατάρχης, Υπασπιστής, Γραµµατεύς.

14 δ. ια τους υπηρετούντες σε Ναυτικές Υπηρεσίες: ιοικητής, ιευθυντής, Υποδιοικητής, Υποδιευθυντής, Τµηµατάρχης. 3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις µη υπάρξεως τιτλού θέσεως ή άγνοιας αυτού από τον κατώτερο, της λέξεως "κύριε" έπεται ο βαθµός του ανωτέρου. 4. Οι Ανώτατοι Αξιωµατικοί από του βαθµού του Υποναυάρχου και άνω, όταν δεν προσαγορεύονται µε τον τίτλο τους, προσαγορεύονται µε την φράση "Κύριε Ναύαρχε". 5. Ανώτερος, απευθυνόµενος προς κατώτερο, προσαγορεύει αυτόν δια του βαθµού του προτάσσοντας την λέξη "Κύριε" αν είναι Αξιωµατικός, Ανθυπασπιστής ή Μόνιµος Υπαξιωµατικός, ή τον προσφωνεί µε τον τίτλο του ή τον βαθµό του. 6. Το προσωπικό στρατευµένων θητείας, Υπαξιωµατικοί και Ναύτες, προσφωνούνται µε το επώνυµό τους. 7. Οι Ελληνίδες που υπηρετούν στο Π.Ν. προσαγορεύονται όπως και το ανδρικό προσωπικό. Όπου, πριν από το βαθµό ή το επώνυµο, προβλέπεται η λέξη "Κύριε", χρησιµοποιείται η λέξη "Κυρία". 8. Οι ακόλουθες προσαγορεύσεις χρησιµοποιούνται από όλο το προσωπικό των Ε.. δια: α. Τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας : Κύριε Πρόεδρε β. Τον Πρωθυπουργό : Κύριε Πρωθυπουργέ γ. Τον Υ.Ε.Θ.Α. : Κύριε Υπουργέ δ. Τον ΥΦ.ΕΘ.Α. : Κύριε Υφυπουργέ ε. Τον ΑΓΕΕΘΑ και τους Αρχηγούς Κλάδων των Ε. : Κύριε Αρχηγέ Άρθρο : Προφορικές αναφορές 1. Όταν κατώτερος παρουσιάζεται δια να αναφέρει προφορικά σε ανώτερο του, τον πλησιάζει, λαµβάνει την θέση της προσοχής, χαιρετά και µετά τον χαιρετισµό προτάσσει την φράση "Ευπειθώς αναφέρω", αναφέρει τον βαθµό του, το επώνυµο και το όνοµά του και συνεχίζει την αναφορά του µιλώντας ζωηρά και µε σαφήνεια. 2. Κατώτερος όταν καλείται από τον ανώτερο του, έρχεται εµπρός του λαµβάνει την στάση της προσοχής, χαιρετά, λέγει " ιατάξετε" και αναµένει τις διαταγές του ανωτέρου. Μετά την απάντηση του, χαιρετά και αποχωρεί.

15 3. Ο τρόπος αναφοράς από ένοπλο στρατιωτικό καθορίζεται στο διο πεζικών ασκήσεων. 4. Όταν κατώτερος απευθύνεται, κατά την διάρκεια της εργασίας του, σε ανώτερο, λαµβάνει την στάση της προσοχής, εφ όσον οι συνθήκες εργασίας το επιτρέπουν. Άρθρο : Τρόπος κατά τον οποίο ανώτερος δέχεται τις αναφορές. 1. Η ακρόαση των τακτικών αναφορών, όπως η λαµβανοµένη από τον Ύπαρχο ή Υποδιοικητή, γίνεται τον καθορισµένο χρόνο και τόπο και µε την καθορισµένη στολή. Λεπτοµέρειες δια αυτήν δίδονται στο Κεφάλαιο 36 των ιατάξεων Π.Ν. 2. Ο προϊστάµενος δέχεται έκτακτες αναφορές ακροάσεως διά τις οποίες καθορίζει τον χρόνο και την στολή. Ο κατώτερος, ο οποίος εζήτησε την ακρόαση, οφείλει να αναφερθεί µε όλο τον σεβασµό που απαιτείται. Ο ανώτερος τον δέχεται σε ακρόαση µε όλη την επιβαλλοµένη προσοχή. 3. Η ακρόαση δι' αναφορά εµπιστευτικού περιεχοµένου ή παραπόνου γίνεται ιδιαιτέρως. 4. Ο τρόπος χειρισµού εγγράφων αναφορών καθορίζεται στο Κεφάλαιο 18 των ιατάξεων Π.Ν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ. Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΤΕΛΕΤΕΣ Άρθρο 2601 : Εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά. Οι εορτές και τελετές - παρατάξεις και παρελάσεις στην ξηρά κατά τις οποίες συµµετέχουν όλοι οι Κλάδοι των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 538/1989 (Φ.Ε.Κ. Α-224/ )

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 538/1989 (Φ.Ε.Κ. Α-224/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 538/1989 (Φ.Ε.Κ. Α-224/ 6.10.1989) "Υποχρεώσεις και δικαιώµατα του αστυνοµικού προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης". (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ( Έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΠΕΝΘΗ - ΕΠΙΚΗ ΕΙΕΣ ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2501. Μεγάλο και µικρό πένθος. Λαµβανόµενα µέτρα. 1. Τα ακόλουθα µέτρα λαµβάνονται από τα Π.Πλοία και τις Ν.Υπηρεσίες, όπου αυτά είναι δυνατόν να εκτελεσθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Άρθρο 0301: Στρατιωτική εξουσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 03 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 1. Η άσκηση ιοικήσεως στηρίζεται πάντοτε στην ανάθεση αντιστοίχου και συµφώνου προς τους νόµους στρατιωτικής εξουσίας. 2. Η στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ. 3. Τιµές διά της συρίκτρας στην κλίµακα αποδίδονται από την ώρα επάρσεως της Σηµαίας µέχρι της υποστολής της στους ακολούθους : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΤΙΜΕΣ Άρθρο : 2201. Γενικές διατάξεις. 1. Στα καθοριζόµενα περί τιµών στις ιατάξεις του Π.Ν. το ρήµα "αποδίδω" χρησιµοποιείται διά να δείξει τις επιβαλλόµενες ενέργειες από τον πρώτον απονέµοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 04 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ Άρθρο 0401: Κλιµάκωση της ιοικήσεως στο Π.Ν. 1. Μετά τον Υπουργό Εθνικής Αµύνης και τον Αναπληρωτή Υπουργό ή/ και Υφυπουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 07 ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0701: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται κυρίως στον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Άρθρο : 1301. Ο προορισµός του Στρατιωτικού στο Π.Ν. Ο Στρατιωτικός όρκος. 1. Οι Έλληνες και Ελληνίδες που υπηρετούν στις τάξεις του Πολεµικού Ναυτικού έχουν προορισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ -1- ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Η αποστολή του Στρατού είναι, να εξασφαλίζει την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 οπως τροποποιήθηκε το 2002 Π.Δ. 130/10.4.84 (ΦΕΚ 42 Α ) : Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εχοντας υπόψη : α) Τα αρθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 20-1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ/3β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚ 20-1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ... 3 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1

Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 Π.Δ. 130 της 20.3/10.4.84: Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό. (Α` 42). Έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 5 παράγραφος 8 και 18 παράγραφος 1 εδάφιο ι του Νόμου 660/77 "περί Υπουργείου Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατεύσιμο και Πολιτικό Προσωπικό της Τακτικής Αεροπορίας, Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ αναλαμβάνω σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΛΑΙΟ 23 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Άρθρο : 2301. Χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου Γενικές διατάξεις. 1. Ο χαιρετισµός διά βολών πυροβόλου όπως καθορίζεται στα κατωτέρω άρθρα αυτού του Κεφαλαίου αποδίδεται ή ανταποδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Π.Ν. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο : 1501. Αντικειµενική και αµερόληπτη µεταχείριση. Κάθε ανώτερος ασκεί τα καθήκοντα του µε αντικειµενικότητα και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο : 2401. Εκτέλεση επισκέψεων εντός 24 ωρών από του κατάπλου. 1. Οι πρώτες επισκέψεις εκτελούνται εντός 24 ωρών από τον κατάπλου, εάν δεν εκτελεσθούν αµέσως.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΣΗΜΑΙΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΑ Άρθρο : 2101. ιακριτικά σηµεία Πολεµικού Πλοίου : 1. Τα διακριτικά σηµεία κάθε Πολεµικού Πλοίου είναι : α. Η Εθνική Σηµαία. β. Το Επίσηµο. γ. Ο Επισείων ή άλλο ιακριτικό Σήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/28/322787

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/132/317922

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα : 21 10 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 01/οικ. 1352 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΣ: 1. Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου

Πρόσκληση. Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Πρόσκληση Σας προσκαλούµε να τιµήσετε µε την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις της 149ης Επετείου του ολοκαυτώµατος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Η Αντπεριφερειάρχης Ρεθύµνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / /16. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ β Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/31/325129

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 626 11 Μαΐου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του κανονισµού εσωτερικής υπηρεσίας του Αναθεωρητικού ικαστηρίου.. Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4α Τηλεφ. (εσωτ) 3036 Φ.400/239/339968

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα:

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Ανώνυµη εταιρεία µέλος του ΣΑΤΕ υπέβαλε το ακόλουθο ερώτηµα: Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Αθήνα, 14.4.2015 ΘΕΜΑ: Νέο νοµοθετικό καθεστώς σχετικά µε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης Ανώνυµη εταιρεία µέλος

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε το πρόγραμμα του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. 1 / 5 Αναλυτικά το δελτίο τύπου των εκδηλώσεων Για το φετινό εορτασμό της Εθνικής Επετείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α )

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α ) Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ΤΑΧΥΤΕΡΗ & καλύτερη ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ολόκληρου του κειµένου στο WORD (select all) και καλύτερη εκτύπωση συνιστάται η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Η πετοσφαίριση στο Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Η πετοσφαίριση στο Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η πετοσφαίριση στο Α.Π.Σ. και.ε.π.π.σ. της Φυσικής Αγωγής ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Στόχοι της διδασκαλίας του βόλεϊ στο Α.Π.Σ. Στόχοι ψυχοκινητικού τοµέα Εκµάθηση των κινήσεων (τεχνικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑ Ι ΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Παραδίδω σήμερα τα καθήκοντα του Αρχηγού της Τακτικής Αεροπορίας και του ιοικητού

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) 864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ολόκληρη η προκήρυξη των θέσεων Αν δεν έχεις τον Acrobat Reader κάνε click στο εικονίδιο και στο παράθυρο που θα ανοίξει διάλεξε "Ανοιγμα" Επικοινωνία Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μερικές χρήσιµες συµβουλές στους γονείς για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων Η πρόληψη του τροχαίου ατυχήµατος αφορά όλους µας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΥΠΗΡΕΣΙΑ:... ΑΡΙΘ. ΦΑΚΕΛΟΥ:... ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:... ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Συντάχθηκε από τον/την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ ηµοτικό Κατάστηµα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεµαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Πίνακες Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ «Ε», «ΣΤ», «Ζ» Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΚΟΙΝ: ΣΓ ΥΕΘΑ-ΣΓ ΥΦΕΘΑ ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΙΟΙΚΗΤΕΣ Άρθρο 0801: Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις που αναπτύσσονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται στον Αρχηγό Στόλου και τους ιοικητές

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας

Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας Υπενθύµιση Εγκυκλίων Οδηγιών Λειτουργικών και Οργανωτικών Θεµάτων Τοµέα Υγείας /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ.Ε.: Γ32/1300/26.9.2006 Για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ.) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1

ΦΕΚ 127 Α. Νόµος υπ άριθ 324/1976. Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας. Άρθρο 1 ΦΕΚ 127 Α Νόµος υπ άριθ 324/1976 Περί Αξιωµατικών Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιµότητας Άρθρο 1 Προέλευση Κατάταξη 1. όκιµοι έφεδροι αξκοί ανήκοντες εις τα Όπλα, το Σώµα Εφοδιασµού -Μεταφορών και εις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/46/368778

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2007 2008. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί της Εθνικής Φρουράς 2006. (Πρόταση νόμου του κ. Νεόφυτου Κωνσταντίνου, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιωµατικοί, Υπαξιωµατικοί, Σµηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας,

Αξιωµατικοί, Υπαξιωµατικοί, Σµηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, Ηµερήσια ιαταγή Παραλαµβάνοντος Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου Αξιωµατικοί, Υπαξιωµατικοί, Σµηνίτες και Πολιτικό Προσωπικό του Αρχηγείου Τακτικής σύµφωνα µε σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η HM: 24/10/2016 21:39:07. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι 24/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 18804 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ/νση: Ιάσονος & Εθν. Αντίστασης Λουτράκι, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ Π& Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ -------- Ταχ.Δ/νση:Ηρώς Κων/πούλου 13Β Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ηµ.Υπογραφής: 12.04.1991 Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ Αδαμαντία Μπαλαφούτα Προϊσταμένη χειρουργικής κλινικής Γ.Ν. Κορίνθου Τα τελευταία χρόνια η οδήγηση ποδηλάτου έχει αυξηθεί µεταξύ των κατοίκων του αναπτυγµένου κόσµου. Λόγω της συνεχιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

2. Να αναπτύσσει τις επαγγελματικές του γνώσεις και να τις βελτιώνει μελετώντας τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

2. Να αναπτύσσει τις επαγγελματικές του γνώσεις και να τις βελτιώνει μελετώντας τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. WE CARE ABOUT FOOTBALL-ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 1. Υποχρεώσεις προς το παιχνίδι 1. Να προάγει τις πραγματικές αξίες του αθλήματος του ποδοσφαίρου για να κερδίσει την υποστήριξη και τον ενθουσιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η Μάχη της Κρήτης έχει µια ξεχωριστή θέση στη ροή των γεγονότων του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Ο Ελληνικός λαός στη Κρήτη, εγκαταλελειµµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες

ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ( A Α :) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Α7/2 ΕΓΑ/ΤΜ/2-3 Γ2 - ΥΓ- 124 ΠΒΕ - Αερονοµία Ολες τις ιοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και τις Στρατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 9.1 Γενικά. Είναι γεγονός ότι όλες οι ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. αφορούν άμεσα στον κάθε οδηγό και πολύ περισσότερο στον επαγγελματία οδηγό. Άρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Το καθημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.15 π.μ. Μετά την ώρα αυτή η πόρτα του σχολείου κλείνει. 2. Οι μαθητές προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Δημοτικό Κατάστημα, 25 ης Μαρτίου 15, Τ.Κ. 50 200 Πτολεμαΐδα, τηλ 24633 50100, FAX 24633 50150 Πτολεμαΐδα 04-10-2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ ) και τα Πρότυπα Επαγγ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας (ΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y P Q R S Mirage 2000-5Mk.2 Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ Πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή στο αεροδρόµιο της Τανάγρας όπου εδρεύει η 114 Πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 12/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.:οικ.451793/1735 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Tαχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Ελένη Νικολαϊδου-Τσατίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 60 55 5 50 10 45 15 40 20 35 25 30 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 55 60 5 50 10 45 15 40 20 35 30 25 ΣΚΟΠΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Στολών του στρατιωτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον.

(α) Να είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον. Επιλογή Υποψήφιων Βαθμοφόρων (Υ/Β) Οι Νεοσύλλεκτοι Στρατιώτες (Ν/Σ) οι οποίοι εξέφρασαν, με τη δήλωση επιλογικών στοιχείων, επιθυμία επιλογής ως Υ/Β, χαρακτηρίζονται ως υποψήφιοι και τους επιτρέπεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός: Φ. 411 /253437/Σ. 23 Έτος: 2013 ΦΕΚ: Β 1631 20130701 Τέθηκε σε ισχύ: 01.07.2013 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο µόνο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθµ. 210/16.6.1992 (ΦΕΚ - 99 Α ): Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών ιαταγµάτων του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β KΛAΔOΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τηλ.(εξωτ.) 210 657 5152 Φ. 400/ 4/ 491450 Σ. 371 (ΦΕΚ 219/ 31-01-2017, τ. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ

ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΠΡΟΣ : ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ ΓΕΣ/ΕΓΑ - ΓΕΝ/ΕΓΑ ΓΕΑ/ΕΓΑ - ΑΟΟΑ/ Σ ΠΡΟΣ: Ως οι υπογράφοντες Μέλη του ΑΟΟΑ ΚΟΙΝ : Γρ. ΥΕΘΑ Αλμυρός 2 Ιουν 2016 ΣΑΣΙ- ΕΣΜΑ- ΣΑΣΣΑΣ ΣΑΣΝ ΕΑΑΣ ΕΑΑΝ - ΕΑΑΑ ΘΕΜΑ : Οργάνωση και Λειτουργία ΑΟΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΘΑ ΤΗΣ 3 ΝΟΕ Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΘΑ ΤΗΣ 3 ΝΟΕ Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΕΘΑ ΤΗΣ 3 ΝΟΕ 2011 Άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων Παραδίδω σήμερα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΚΥΣΕΑ, τα καθήκοντα του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων Έναρξη των εξετάσεων (i) (ii) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή O κανονισμός αυτός προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων, των φοιτητών, των επιτηρητών για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων 1. Προπαρασκευή των εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα