Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά"

Transcript

1 Προγραμματισμός Ροής Εργασιών Εισαγωγικά «Έργο είναι μία μοναδική δέσμη συντονισμένων δραστηριοτήτων με σαφές σημείο έναρξης και λήξης, οι οποίες αναλαμβάνονται από ένα άτομο ή οργανισμό προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και με συγκεκριμένο κόστος». Χαρακτηριστικά του έργου: 1. μοναδικότητα στόχου 2. προκαθορισμένος στόχος 3. χρονικά περιορισμένο (καθορισμένη αρχή και τέλος) 4. συγκεκριμένο κόστος παραδείγματα: - έργα κατασκευής συγκοινωνιακής υποδομής όπως αεροδρόμιο, δρόμοι, σιδηροδρομικό δίκτυο κα - διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων όπως ολυμπιακοί αγώνες, euro κα - παραγωγή οπτικοαουστικών έργων μεγάλου προϋπολογισμού και πολυπλοκότητας Διαχειριστής έργου και εκτελεστικοί/λειτουργικοί manager Εκτελεστικός manager είναι ο επικεφαλής κάθε μίας από τις κυριότερες λειτουργίες που επιτελούνται μέσα σε έναν οργανισμό. Είναι υπεύθυνος για τα άτομα που εργάζονται στα τμήματά τους, υπό τις εντολές τους. Διαχειριστής έργου είναι ο αρμόδιος για τον έλεγχο των λειτουργιών των εκτελεστικών manager. Πχ. Σε ένα έργο για την δημιουργία μίας πολύγλωσσης διαδραστικής πολυμεσικής έκδοσης για τον Αρχαιολογικό Χώρο και τα Μουσεία της Ολυμπίας. 1

2 Αρμοδιότητες & Χαρακτηριστικά του διαχειριστή έργου - λειτουργεί μέσα σε δομές που υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου - επίλυση διαφορών & προβλημάτων - υπεύθυνος για την ορθή συνεργασία και τον συντονισμό όλων των λειτουργιών του έργου, μέσω των εκτελεστικών manager. - Αρμόδιος για την επικοινωνία με τον πελάτη (μέσα στα πλαίσια που θέτει η διοίκηση του έργου και πάντα για θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς του) Βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει: 1. Ηγέτης 2. Επικοινωνιακός 3. Ικανότητα Διαπραγμάτευσης 4. Επιρροή στον εργασιακό χώρο 5. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Είναι απαραίτητη η εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων & τεχνικών, έτσι ώστε οι δραστηριότητες του έργου να κατευθύνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς την ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των παραγόντων του έργου (απαραίτητες γενικές γνώσεις εκτός από την κλασική διοίκηση και διαχείριση οι γνώσεις από την περιοχή της εφαρμογής) Παράγοντες του έργου - Εκείνοι που αποφασίζουν τη διεξαγωγή του έργου - Χρηματοδότες - Εργολήπτες ή Ανάδοχοι (μπορούμε να έχουμε κοινοπραξία ή υπεργολάβους) - Πελάτης (στον οποίο ανήκει το προϊόν) Οι ανάγκες, οι απαιτήσεις, οι προσδοκίες, και οι δυνατότητες όλων αυτών καθορίζουν το έργο. 2

3 Πόροι και Υπηρεσίες του έργου - Ανθρώπινοι πόροι Για κάθε έργο, ανεξάρτητα από το αντικείμενό του, οι ανθρώπινοι πόροι είναι πάντα οι πλέον καθοριστικοί. Πχ στην παραγωγή ενός reality show όπως το survivor, τα μηχανήματα του γυρίσματος και της μεταπαραγωγής είναι σημαντικό να είναι τα καλύτερα αλλά ο σκηνοθέτης, ο δ/ντής παραγωγής, οι εικονολήπτες και οι μοντέρ, ο post production supervisor και ο project manager είναι αυτοί που δίνουν μορφή και χαρακτήρα στο έργο. Γι αυτό και σε πολλά έργα κυρίως του οπτικοαουστικού τομέα τα βιογραφικά και τα show reel αυτών των ανθρώπων είναι πολύ σημαντικά. - Εξοπλισμός: Μηχανές και εργαλεία - Αναλώσιμα όπως πρώτες ύλες & υλικά - Οικονομικοί πόροι: απαιτούμενα κεφάλαια - Κόστος έργου: το κόστος από τη χρήση των πόρων και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται - Προϋπολογισμός: εκ των προτέρων προσεγγιστική εκτίμηση του κόστους και η λογιστική του ανάλυση 3

4 Γενικότεροι Παράγοντες που επηρεάζουν το έργο 1. οικονομικός: ύψος του κόστους και η υπέρβασή του (πχ απρόβλεπτες καταστάσεις όπως φυσικές καταστροφές, μεσολάβηση μεγάλου διαστήματος μεταξύ προϋπολογισμού και υλοποίησης, κακή εκτίμηση, ελλιπής σχεδιασμός) 2. χρόνος: η χρονική διάρκεια επιδρά στο κόστος. Ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με βάση τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το έργο. Κάθε καθυστέρηση επηρεάζει αρνητικά το κόστος όπως και η παράδοση νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το επηρεάζει θετικά. Υπέρβαση χρονοδιαγράμματος έχουμε για παράδειγμα, λόγω ανεξέλεγκτων αιτιών (πχ απεργίες), λόγω κακού συντονισμού ή γραφειοκρατίας. Υπάρχουν βέβαια έργα για τα οποία η ημερομηνία παράδοσής τους δεν μπορεί να πάρει παράταση. Τέτοια είναι για παράδειγμα τα Ολυμπιακά έργα, η δημιουργία ενός οπτικοαουστικού έργου για προβολή σε προγραμματισμένη εκδήλωση κα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η εξασφάλιση του χρονοδιαγράμματος υποκλίνεται στο κόστος. 3. ποιότητα: βρίσκεται σε αλληλεξάρτηση με το κόστος και τον χρόνο. Συνήθως ακολουθούνται πρότυπα και προδιαγραφές για την διασφάλισής της (πχ ISO, τοπικά standards όπως ο αντισεισμικός νόμος μια περιοχής κα) 4. εργασία: προβλήματα που προκύπτουν εδώ επηρεάζουν και τους τρεις προηγούμενους παράγοντες. 5. κοινωνία 6. θεσμικός & νομικός παράγων: το δεσμευτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το έργο (πχ διεθνής συμβάσεις για τον υγιή ανταγωνισμό, τοπικές νομοθεσίες ή κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας) 7. παγκοσμιοποίηση και πολύ-πολιτισμικότητα: επικοινωνία (γλώσσα), τεχνολογικά & πολιτισμικά χαρακτηριστικά Το βασικό τρίγωνο που κρίνει αν το αποτέλεσμα είναι θετικό η αρνητικό είναι: Κόστος - Χρόνος Ποιότητα πρέπει πάντα να ακολουθούμε την χρυσή τομή! 4

5 Ο Κύκλος ζωής του έργου Για τον καλύτερο έλεγχο του έργου το χωρίζουμε σε υποενότητες που λέγονται «Φάσεις». Κάθε φάση αποτελείται από ένα σύνολο εργασιών οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη σχέση μεταξύ τους αλλά και κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας από άλλες. Σε κάθε μία ολοκληρώνονται οι επιμέρους στόχοι, οι οποίοι καλούνται παραδοτέα και με τα οποία διασφαλίζεται η ορθή συνέχεια του έργου. Τα λέμε και σημεία ελέγχου του έργου. Το σύνολο των φάσεων του έργου αποτελούν το κύκλο ζωής του έργου. Φάσεις: 1.Σύλληψη ή Ορισμός του έργου (έναρξης ζωής του) καθορισμός του έργου μελάτη σκοπιμότητας στρατηγική οργάνωσης 2.Σχεδιασμός της διαδικασίας μελέτη & προκαταρτικές εργασίες ανάλυση πόρων επίλυση διαφορών ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Λάθη & σχεδιαστική ανεπάρκεια σε αυτή τη φάση δημιουργούν προβλήματα σε όλο το έργο, εδώ διαμορφώνεται το κόστος του έργου. 3.Εκτέλεση & Παράδοση του έργου Λέγοντας εκτέλεση εννοούμε την έναρξη των εργασιών υλοποίησης και της παρακολούθησης της εξέλιξης των εργασιών σε σχέση με τη μελέτη. Αναπροσαρμογή του αρχικού πλάνου όπου χρειάζεται. Λέγοντας παράδοση εννοούμε την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και την αποδοχή του προϊόντος από τον πελάτη (δεν υπάρχουν εκκρεμότητες). 4.Ανάπτυξη της διαδικασίας του έργου Βελτίωση του προϊόντος και των διαδικασιών με αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε από το έργο (σύνδρομο σκαντζόχοιρου). 5

6 Αλληλεπίδραση Φάσεων 1. Αυστηρή διαδοχή: κάθε φάση αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενη, δεν επιτρέπεται η επιστροφή σε προηγούμενη και προβλέπονται καταληκτικές ημερομηνίες για κάθε μία. 2. Ευέλικτες Μέθοδοι: Α. Η επόμενη φάση μπορεί να ξεκινά πριν το τέλος της προηγούμενης Β. προβλέπεται η δυνατότητα πισωγυρίσματος σε προηγούμενη φάση (αν οι συνθήκες το επιτρέπουν ή το απαιτούν) Μοντέλο εισροών-εκροών Το πιο βασικό μοντέλο λειτουργικού συστήματος είναι αυτό των εισροών εκροών. Χρησιμοποιείται ως μονάδα ανάλυσης των δραστηριοτήτων του έργου. Βασικό Σχήμα: 6

7 Οι εισροές είναι η μια μορφή επιθυμίας ή ανάγκης για τη δημιουργία ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιείται μέσω της διαδικασίας. Οι περιορισμοί είναι μία δέσμη ελέγχων που προέρχονται έξω από το έργο και είτε παρέχουν τη βάση για τις όποιες υποθέσεις είτε περιορίζουν το έργο. Περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο εύρος θεμάτων που ο διαχειριστής πρέπει να λάβει υπόψη του και να συμβιβάζει με τις επιθυμίες και τις ανάγκες. Οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να είναι: -χρόνος -κόστος -ποιότητα -νομικοί -ηθικοί -περιβαλλοντικοί -λογικοί -δραστηριοποίησης -έμμεσες επιδράσεις Οι μηχανισμοί είναι εκείνοι οι πόροι που καθιστούν εφικτή τη διαδικασία του μετασχηματισμού. Αυτοί είναι: -άνθρωποι -γνώση & πείρα -κεφάλαιο -εργαλεία & τεχνικές -τεχνολογία Η εκροή είναι η ικανοποιημένη ανάγκη, που συνήθως έχει τη μορφή: -πληροφοριών (προδιαγραφές προϊόντων) -υλικού προϊόντος -αλλαγών σε πρόσωπα (από την νέα γνώση που λαμβάνουν π.χ. συμμετοχή σε σεμινάρια) 7

8 Η διαχείριση έργου μέσα στο πλαίσιο των επτά σημείων: Το πλαίσιο των 7 σημείων παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ζητημάτων που πρέπει να μελετηθούν, επιτρέπει την ταξινόμηση των καθηκόντων της αρμοδιότητας του διαχειριστή έργου και διασφαλίζει ότι ο διαχειριστής έργου θα ξέρει που να αναζητήσει βοήθεια, αν προκύψουν νέες καταστάσεις. 8

9 Το περιβάλλον και η πολυπλοκότητα των έργων: Α. το περιβάλλον Ευρωπαϊκή Ένωση και Παγκοσμιοποίηση: - μείωση / κατάργηση των εμποδίων που υπήρχαν στις εμπορικές συναλλαγές - αύξηση διεθνών συνεργασιών αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να έχουμε έργα πιο πολύπλοκα: - καινοτομία - παροχή «πακέτου» - συμβάσεις «με το κλειδί στο χέρι» - διαχείριση ποιότητας Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας επηρεάζει τα έργα: - χρόνο - διαχείριση ανθρώπινων πόρων - τεχνολογία - προσοχή στρέφεται και στον πελάτη - πιο στενή συνεργασία πελάτη προμηθευτή - αύξηση του τομέα των υπηρεσιών Συνοψίζοντας, η πολυπλοκότητα, η πληρότητα, ο ανταγωνισμός και η εστίαση στον πελάτη είναι τα σημεία που αποτελούν το περιβάλλον ενός έργου. 9

10 Β. η πολυπλοκότητα Κάθε έργο είναι διαφορετικό γι αυτό δεν είναι κάθε φορά δυνατή η πλήρης αξιοποίηση όλων των εργαλείων, τεχνικών & ιδεών που αφορούν τη διαχείρισή του. Η ταξινόμηση της πολυπλοκότητας μας βοηθά στην κατανόηση και στην διαχείριση ενός έργου. Ο βαθμός πολυπλοκότητας είναι συνάρτηση τριών χαρακτηριστικών: 1. οργανωτικής πολυπλοκότητας 2. πολυπλοκότητας πόρων 3. τεχνικής πολυπλοκότητας 10

11 Συνολική Πολυπλοκότητα= [οργανωτική πολυπλοκότητα] Χ [πολυπλοκότητα πόρων] Χ [τεχνική πολυπλοκότητα] 11

12 12

13 13

14 Οικονομική Προσέγγιση του Έργου Η εκτίμηση και η διαχείριση του κόστους του έργου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για την ανάληψή του όσο και για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Κόστος του έργου αποτελούν οι δαπάνες που γίνονται και αφορούν το έργο. Περιλαμβάνει το κόστος των πόρων και των υπηρεσιών που συμβάλλουν στην διεκπεραίωση του έργου. 1. Κοστολογικές Εκτιμήσεις 1.1. Ο ρόλος της διαδικασίας ανάληψης έργου Α. ο πελάτης = εργολήπτης (π.χ. σε εσωτερικά έργα) - γενική αποτίμηση για να αποφασίσουν αν αξίζει τον κόπο να γίνει το έργο - αναλυτική αποτίμηση αν πρόκειται μετά αυτή να χρησιμεύσει σαν βάση για το κοστολόγιο (π.χ. νέο προϊόν) Το κοστολόγιο αφορά μόνο τον εργολήπτη και δείχνει το πραγματικό κόστος του έργου. Β. ο πελάτης # εργολήπτη - κοστολόγηση εργολήπτη (πραγματικό κόστος) - κοστολόγηση πελάτη (πραγματικό κόστος + αμοιβή εργολήπτη) Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που μπορούμε να συναντήσουμε i. ο πελάτης ζητά μία προσφορά για κάποιο συγκεκριμένο έργο ii. ο πελάτης προτείνει μια τιμή στον εργολήπτη για ένα συγκεκριμένο έργο 1.2. Ο ρόλος των συμβάσεων Η σύμβαση παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση του κόστους όσο και στις χρηματικές ροές (εισπράξεις & πληρωμές) αφού καθορίζει εκτός από το ύψος των ποσών και τη διαδικασία καταβολής τους. Με τη διαδικασία της υπογραφής της σύμβασης οριστικοποιούνται, μεταξύ των άλλων, και οι ρόλοι εργολήπτη και πελάτη σε σχέση με τον έλεγχο και τη χρηματοδότηση του έργου. Κυριότεροι τύποι συμβάσεων εργολήπτη πελάτη είναι: Α. «Διαχείρισης Έργου», αφορά κυρίως έργα χωρίς απόλυτα ξεκαθαρισμένες βασικές επιλογές, στα οποία προβλέπονται αρκετές σχεδιαστικές μεταβολές 14

15 σε συνεργασία πελάτη-εργολήπτη με αποτέλεσμα την έλλειψη δυνατότητας εκτίμησης του τελικού κόστους του έργου. Ο πελάτης ενδιαφέρεται για τη διαμόρφωση του κόστους όσο και για την εξέλιξή του (άρα κόστος πρέπει να είναι προσιτό και για τους δύο) Β. «Κατ αποκοπή», «με το κλειδί στο χέρι», «κατασκευή, εκμετάλλευση και μεταβίβαση» το κόστος και η εξέλιξή του αφορά μόνο τον εργολήπτη. Ο εργολήπτης είναι υπεύθυνος για ολόκληρο το έργο, από τις αρχικές μελέτες μέχρι την παράδοσή του. Στην 3 η περίπτωση ο εργολήπτης χρηματοδοτεί το έργο με αντάλλαγμα την εκμετάλλευσή του για κάποια χρόνια. Γ. «Τιμή μονάδας» το κόστος και η εξέλιξή του αφορά μόνο τον εργολήπτη 1.3. Ο ρόλος του κύκλου ζωής του έργου Οι κοστολογικές εκτιμήσεις ποικίλουν ανάλογα με τη φάση του έργου. * Στάδιο πρώτης επαφής: «χονδρική» αποτίμηση των οικονομικών παραμέτρων. Πρώιμες Εκτιμήσεις (π.χ. τάξη μεγέθους κόστους) * Στάδιο κατάρτισης οικονομικής προσφοράς: μεγαλύτερη προσέγγιση & στρογγυλοποίηση προς τα πάνω για να καλυφθούν τα τυχόν απρόοπτα. Προκαταρτικές Εκτιμήσεις * Στάδιο ολοκλήρωσης σχεδιασμού: μεγαλύτερη προσέγγιση και κοστολόγηση προς τα κάτω αφού οι συμβάσεις με τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους επιδιώκονται σε χαμηλότερες τιμές. Λεπτομερείς Εκτιμήσεις 1.4. Ο ρόλος του άμεσου & του έμμεσου κόστους Κατά πόσο το κόστος αφορά άμεσα την εργασία που σχετίζεται με το έργο καθεαυτό ή όχι. Άμεσο κόστος: δαπάνες αποκλειστικά για το έργο Έμμεσο κόστος: δεν αφορά συγκεκριμένα κάποια λειτουργία του έργου αλλά το επιβαρύνει (πχ. ΔΕΗ, ενοίκιο, λειτουργικά έξοδα κα) και εμφανίζεται στους προϋπολογισμούς σαν Γενικά Έξοδα 1.5. Άλλοι παράγοντες Το πόσο ακριβής θα είναι οι κοστολογικές εκτιμήσεις εξαρτάται από: - τον χρόνο που διαθέτει κανείς για να τις κάνει - τις διαθέσιμες πληροφορίες 15

16 - τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές - τη γνώση και την εμπειρία - τις προδιαγραφές του έργου - το επίπεδο της επικινδυνότητας και αβεβαιότητας του έργου - τη συνολική θεώρηση της εργασίας 2. Προϋπολογισμός - οικονομική καταγραφή των πόρων και υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου - σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της εξέλιξης του κόστους αλλά και της απόδοσης των πόρων του έργου - σημείο αναφορά για διαπραγματεύσεις μεταξύ των παραγόντων του έργου 3. Παράγοντες που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις κόστους Όσο μεθοδικά κι αν κάνουμε την εκτίμηση του κόστους ενός έργου πολλά μπορούν να συμβούν και να προκαλέσουν οικονομικές απώλειες. Α. γενικές αιτίες: - υποτίμηση της απαιτούμενης εργασίας, - επανάληψη ή πρόσθετη εργασία εξ αιτίας σφαλμάτων σχεδιασμού ή κατασκευαστικών λαθών, - απώλεια εργασίας εξ αιτίας απεργιών, καιρικών συνθηκών, καθυστερήσεων υλικών ή βλαβών, - καθυστερήσεις που οφείλονται σε αντιξοότητες του χώρου εργασίας ή σε μειωμένη απόδοση Γι αυτούς τους λόγους πρέπει στον προϋπολογισμό να προβλέπουμε ένα ποσοστό για την καλυψή τους. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από: - το είδος του έργου - την ικανότητα της εταιρείας και την εμπειρία της - τον βαθμό κινδύνου και αβεβαιότητας και συνήθως γίνεται εμπειρικά με βάση την πείρα από προηγούμενα έργα. Β. πληθωρισμός (είναι η ποσοστιαία μεταβολή του γενικού επιπέδου των τιμών μιας οικονομίας μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο). 16

17 Αφορά συνήθως μακροχρόνια έργα λόγω αύξησης τιμών εργασίας, υλικών, εξοπλισμού και λόγω απώλειας χρήματος κατά τις εισροές. Ο εργολήπτης δεν επιβαρύνεται με τις συνέπειες μόνο στην περίπτωση της σύμβασης διαχείρισης έργου. Γ. Νομισματικές μεταβολές Στις περιπτώσεις που η πληρωμή γίνεται σε διαφορετικό νόμισμα 17

18 Xρονική Προσέγγιση του Έργου «Αν δεν έχεις σχέδιο, τότε σχεδιάζεις τη αποτυχία σου» Ένα έργο είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες, δηλαδή εργασίες που η υλοποίησή τους απαιτεί χρόνο, χρήμα, μέσα, πόρους σε προσωπικό μηχανήματα, υλικά κ.λ.π. Οι δραστηριότητες είναι λογικά εξαρτημένες μεταξύ τους, με την έννοια ότι μερικές από αυτές μπορούν να ξεκινήσουν μόνο όταν έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες άλλες ή μόνο αν έχει περάσει κάποια χρονική περίοδος από το ξεκίνημα μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων. Εκτός από τις δραστηριότητες μπορεί να έχουμε και γεγονότα, δηλαδή ένα καθορισμένο επίτευγμα από το οποίο ξεκινάει ή καταλήγει μία ή περισσότερες δραστηριότητες. Βασικός σκοπός του σχεδιασμού (planning) ενός έργου είναι ο προσδιορισμός των δραστηριοτήτων που ο αποτελούν, ο καθορισμός των σχέσεων αλληλεξάρτησής τους και μία γραφικά απεικόνιση, αναπαράσταση, ολόκληρης της πορείας του έργου. Η ουσία και η αξία στην παραγωγή σχεδίων είναι πολλαπλή: είναι μια τεχνική, ένα εργαλείο το οποίο μας βοηθά στον χρονικό προγραμματισμό και την παρακολούθηση της προόδου του έργου δίνει την ευκαιρία στον υπεύθυνο για βελτίωση του συστήματος του έργου & βοηθάει στην αποφυγή προβλημάτων Οι κυριότερες αναθεωρήσεις πρέπει να γίνονται νωρίς στη διάρκεια του κύκλου σχεδιασμού και μετέπειτα να γίνονται οι δευτερεύουσες βελτιώσεις 18

19 Οι τεχνικές που βασίζονται σε σχεδιαγράμματα προτιμώνται γιατί : - επιτρέπουν την κατασκευή μιας σφαιρικής αλλά κατανοητής εικόνας των δραστηριοτήτων του έργου - φέρνουν σε επαφή το ένα πεδίο με τα άλλα, ο σκοπός τους είναι να εξηγήσουν τις σχέσεις ανάμεσα στις δραστηριότητες και το χρόνο Μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι το ραβδόγραμμα ή διάγραμμα GANTT. Διαγράμματα GANTT Το διάγραμμα Γκαντ είναι ένα γραμμικό διάγραμμα που αναπτύχθηκε ως εργαλείο ελέγχου παραγωγής τη δεκαετία του 1910, από τον Χένρι Γκαντ. Το διάγραμμα Γκαντ παρέχει μια γραφική απεικόνιση ενός έργου που βοηθά το σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εξειδίκευση των εργασιών σε ένα έργο. Ένα διάγραμμα Gantt κατασκευάζεται με έναν οριζόντιο άξονα που αντιπροσωπεύει τη συνολική χρονική έκταση του έργου, που χωρίζεται σε διαστήματα (π.χ., ημέρες, εβδομάδες, ή μήνες) και ένα κάθετο άξονα που αντιπροσωπεύει τις εργασίες που αποτελούν το έργο. Η χρονική διάρκεια που διαρκεί μία δραστηριότητα παριστάνεται με μία οριζόντια ευθεία γραμμή. Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος είναι ανάλογο της χρονικής διάρκειας της δραστηριότητας. Έτσι οι διάφορες δραστηριότητες απεικονίζονται με τη μορφή ευθύγραμμων παράλληλων τμημάτων κάτω από μία ορισμένη χρονική κλίμακα Στο διάγραμμα Cantt προβάλλονται ημερολογιακά οι δραστηριότητες του έργου, αφού έχει ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον στο ίδιο διάγραμμα εκτός από τον προγραμματισμό των εργασιών μπορούμε να προβάλουμε και την πρόοδό τους. Κατασκευή ενός Διαγράμματος Gantt: Άξονα Y δραστηριότητες Άξονα Χ χρόνο Χρονική διάρκεια μιας δραστηριότητας αναπαρίσταται με οριζόντια ράβδο 19

20 Ο χρόνος μετριέται από τα αριστερά προς τα δεξιά Οι δραστηριότητες διατάσσονται από πάνω προς τα κάτω, σύμφωνα με τη σειρά πραγματοποίησης τους Παράδειγμα: ένας φοιτητής θέλει να παρουσιάσει στον επόπτη του τον σχεδιασμό της διατριβής του Βασικά Βήματα - εντοπισμός κύριων δραστηριοτήτων - καθορισμός σειράς τους - εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου Αρχική Μορφή: Δραστηριότητα Χρόνος Ημερομηνία έναρξης 2/5 1. Εξέταση βιβλιογραφίας 2/5 20/6 2. Προγραμματισμός επισκέψεων 20/6 4/7 3. Κατάρτιση ερωτηματολογίου 4/7 25/7 4. Επανεξέταση ερωτηματολογίου 25/7 8/8 5. Παράδοση ερωτηματολογίου 8/8 26/9 6. Ανάλυση αποτελεσμάτων 26/9 2/11 7. Σύνταξη έκθεσης 2/11-9/12 Ημερομηνία παράδοσης 9/12 Χρονικοί περιορισμοί: ημερομηνία έναρξης και παράδοσης Τα ειδικά τριγωνικά σύμβολα, ονομάζονται ορόσημα σταδιοδείκτες (milestones), και παριστάνουν γεγονότα που έχουν ξεχωριστή σημασία στην πρόοδο των εργασιών. Στο παράδειγμά μας είναι οι δύο σταθερές ημερομηνίες. Δύο είναι οι σημαντικές ενέργειες του μαθητή: 20

21 1. Μελλοντικός χρονοπρογραμματισμός ξεκινά τις δραστηριότητες σε συγκεκριμένη ημερομηνία και τις διαμόρφωσε έτσι ώστε να τελειώνουν την ημερομηνία παράδοσης 2. Αναδρομικός χρονοπρογραμματισμός ξέροντας πότε πρέπει να παραδώσει το έργο προσδιόρισε τις ενέργειες προς τα πίσω με βάση την ημερομηνία παράδοσης Γενικά όπου ο χρόνος ήταν ανεπαρκής οι δραστηριότητες συντομεύθηκαν και όπου υπήρχε επιπλέον χρόνος χρησιμοποιήθηκε για την επιμήκυνση άλλων δραστηριοτήτων. Οι λογικές σχέσεις υπογραμμίζονται με τη χρήση των βελών. Η κεφαλή του βέλους δείχνει μια δραστηριότητα που δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν ολοκληρωθεί η δραστηριότητα που είναι στην ουρά του βέλους. Οι ρόμβοι δείχνουν τα ορόσημα, τα σημαντικά σημεία στη ζωή του έργου. Σε αυτό το παράδειγμα την ημερομηνία έναρξης και παράδοσης. Βήματα: 1. Γίνεται η ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες και καθορίζεται η σειρά τους 2. Εκτιμάται η χρονική διάρκεια κάθε δραστηριότητας 3. Τοποθετούνται οι δραστηριότητες στο διάγραμμα σύμφωνα με την προγραμματισμένη χρονική αλληλουχία που προσδιορίστηκε στο βήμα 2 4. Αν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου τότε διορθώνεται ανάλογα (αν χρειάζεται) ο χρονικός προγραμματισμός των εργασιών, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια Πλεονεκτήματα + εύκολη σχεδίαση που δεν χρειάζεται εξειδικευμένες γνώσεις + διαβάζονται εύκολα + καλά για στατικά περιβάλλοντα + χρησιμεύουν στην παρακολούθηση του έργου + ευρεία χρήση + αποτελούν τη βάση της διασύνδεσης γραφικών για τα περισσότερα προϊόντα λογισμικού υπολογιστών 21

22 Μειονεκτήματα - δύσκολα ενημερώνονται με το χέρι - δεν εξισώνουν τον χρόνο με το κόστος - δεν βοηθούν στην καλύτερη δυνατή κατανομή πόρων - δεν παρέχει την δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι αστάθμητοι παράγοντες Πίνακας Εξάρτησης Για να γίνει σωστά ο έλεγχος του έργου θα πρέπει για κάθε εργασία να αναζητηθούν απαντήσεις στα ακόλουθα απλά ερωτήματα: Ποιά είναι η αμέσως προηγούμενη εργασία; Ποιές άλλες εργασίες θα πρέπει να τελειώσουν πριν αρχίσει η εργασία αυτή; Ποιές εργασίες ακολουθούν ευθύς αμέσως; Ποιές εργασίες δεν μπορούν να αρχίσουν μέχρι ότου η εργασία αυτή περατωθεί; Ποιές εργασίες μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα; Οι απαντήσεις αυτές μπορούν να παρασταθούν με ένα περισσότερο συστηματικό τρόπο με τη μορφή ενός πίνακα εξάρτησης Πίνακας: επιμέρους εργασίες και η εξάρτησή τους Αριθμός Περιγραφή δραστηριότητας Αμέσως προηγούμενες Συντρέχουσες Αμέσως επόμενες Α B, F Β... Α F C C... Β - D, G D... C G E Ε... D, G - Η F... A B K G... C D E Η... E - - K... F

23 Πίνακας εξάρτησης δραστηριοτήτων Α B C D E F G H K Α * Α Α Β Π * Α Σ C Π * Α Α D Π * Α Σ E Π * Π Α F Π Σ * Α G Π Σ Α * H Π * K Π * Π = αμέσως προηγούμενες ενέργειες Σ = μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα (συντρέχουσες) Α = αμέσως επόμενες Ο πλήρης πίνακας επιτρέπει ένα εύκολο έλεγχο των απαντήσεων στις ερωτήσεις που θέσαμε νωρίτερα: Οι συντρέχουσες εργασίας (Σ) πρέπει να είναι συμμετρικές, ενώ κάθε ακολουθούσα (Α) θα πρέπει να έχει μία προηγούμενη (Π) εργασία στη συμμετρική της θέση και αντίστροφα. Σχεδιασμός Δικτύου Έργου Σχέσεις μεταξύ δραστηριοτήτων: Σχέσεις τέλους έναρξης: Η έναρξη μιας δραστηριότητας εξαρτάται από το τέλος κάποιας άλλης. Σχέσεις τέλους τέλους: Το τέλος μιας δραστηριότητας εξαρτάται από το τέλος κάποιας άλλης. Σχέσεις έναρξης τέλους: Το τέλος μιας δραστηριότητας εξαρτάται από την έναρξη κάποιας άλλης. Σχέσεις έναρξης έναρξης: Η έναρξη μιας δραστηριότητας εξαρτάται από την έναρξη κάποιας άλλης. 23

24 Δίκτυο ενός έργου είναι η αποτύπωση της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των δραστηριοτήτων μεταξύ τους (Project Network). Είναι μία γραφική παράσταση η οποία επιτρέπει τη συμβολική παρουσίαση ενός έργου σαν σύνολο δραστηριοτήτων, λογικά συνδεδεμένων μεταξύ τους. Ο σχεδιασμό του δικτύου εξαρτάται από την επιλογή του τύπου του. Γενικά υπάρχουν δύο τύποι δικτύων: Τα Τοξωτά Δίκτυα, στα οποία οι δραστηριότητες παριστάνονται με βέλη (βέλη δραστηριότητας). Τα Κομβικά Δίκτυα, στα οποία κάθε δραστηριότητα παριστάνεται με έναν κόμβο δικτύου (κόμβος δραστηριότητας). Τα τοξωτά δίκτυα Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τις εξής ενέργειες: 1. εντοπισμός δραστηριοτήτων 2. καθορισμός σειράς τους 3. εκτίμηση χρόνου για κάθε μία Παράδειγμα: Έχουμε δύο δραστηριότητες την Α και την Β. Η Β δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν ολοκληρωθεί η Α. Ο χρόνος για την Α είναι 5 μέρες και για την Β επτά μέρες. 1 Α (5 μέρες) 2 Β (7 μέρες) 3 Ο κωδικός και η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας επισημαίνονται πάνω στο βέλος το οποίο την απεικονίζει στο δίκτυο, ενώ τα υπόλοιπα χρονικά χαρακτηριστικά (πχ νωρίτερη έναρξη, βραδύτερο τέλος κα) αναφέρονται στα γεγονότα έναρξης και τέλους της. 24

25 Κάθε γεγονός ορίζει το τέλος μιας δραστηριότητας και την αρχή μιας άλλης εκτός από το Αρχικό Γεγονός (Start Event), το οποίο καθορίζει της έναρξη του έργου και το Τελικό Γεγονός (Finish Event), το οποίο καθορίζει το τέλος του έργου. Το Τοξωτό Δίκτυο πρέπει (σχεδιαστικά) να αρχίζει και να τελειώνει πάντοτε με ένα γεγονός. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός χρησιμοποιούνται οι πλασματικές δραστηριότητες για τη σχεδιαστική εξομάλυνση του δικτύου. Ειδικότερα - Τα δομικά στοιχεία ενός τοξωτού δικτύου είναι τα γεγονότα και οι δραστηριότητες. - Τα γεγονότα ορίζουν την αρχή και το τέλος της δραστηριότητας και παριστάνονται με έναν κύκλο. - Το βέλος αρχίζει και τελειώνει με ένα γεγονός - Το βέλος έχει κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά (δηλ. ο χρόνος μετριέται από αριστερά προς τα δεξιά) και δείχνει την προτεραιότητα και την ακολουθία των δραστηριοτήτων του δικτύου. - Τα γεγονότα και οι δραστηριότητες χαρακτηρίζονται με μονοσήμαντους χαρακτηρισμούς ή ετικέτες - Ένα γεγονός πραγματοποιείται εφόσον οι δραστηριότητες που καταλήγουν σε αυτό έχουν όλες περατωθεί. - Μία δραστηριότητα θεωρείται ότι αρχίζει εφόσον έχει πραγματοποιηθεί το γεγονός έναρξής της. 1 Α 2 Π.χ. Το γεγονός 1 αποτελεί την έναρξη της δραστηριότητας Α και το γεγονός 2 το τέλος της 25

26 - Απαγορεύονται οι κυκλικές διαδρομές στο δίκτυο Π.χ. ΛΑΘΟΣ 1 Α Γ 3 2 Β - Για κάθε δραστηριότητα υπάρχει ένα γεγονός έναρξης και τέλους και για κάθε γεγονός τουλάχιστο μία προηγούμενη ή επόμενη (ή και τα δύο) δραστηριότητα. - Οι δραστηριότητες μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα 2 Α 1 Β 3 26

27 - Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η λειτουργική σύνδεση δύο γεγονότων, η οποία δεν αποτελεί δραστηριότητα (δεν απαιτεί χρόνο ή πόρους). Η σύνδεση αυτή ονομάζεται Πλασματική Δραστηριότητα και συμβολίζεται με διακεκομμένο βέλος. 1 Α 2 -Δύο δραστηριότητες δεν μπορούν να έχουν τα ίδια γεγονότα σαν αρχή και τέλος. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιούνται πλασματικές δραστηριότητες. ΛΑΘΟΣ 1 2 Α Β ΣΩΣΤΟ 1 2 Α Β 3 - Μία δραστηριότητα (εκτός της πρώτης) ξεκινά αμέσως μόλις τελειώσει η προηγούμενή της. Αν συμβαίνει μία δραστηριότητα να πρέπει να ξεκινήσει όταν έχει ολοκληρωθεί μέρος της προηγούμενής της, τότε θα πρέπει να ανακαθοριστούν οι δραστηριότητες αυτές. Για παράδειγμα, αν κατά την ανέγερση μιας κατοικίας η θεμελίωση μπορεί να αρχίσει πριν την ολοκλήρωση της εκσκαφής, τότε η δραστηριότητα της εκσκαφής θα πρέπει να διασπαστεί 27

28 σε δύο δραστηριότητες Α1 και Α2, ώστε η θεμελίωση να αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της Α1 και η εκσκαφή να εξελίσσεται παράλληλα με την Α2 Μία διαδοχική σειρά δραστηριοτήτων που εκτείνεται από την αρχή μέχρι το τέλος του δικτύου ονομάζεται Διαδρομή ή Δρομολόγιο ή Δρόμος (Path). Παράδειγμα Ας υποτεθεί ότι ο πίνακας παρουσιάζει τις δραστηριότητες ενός έργου Πίνακας: Δραστηριότητες Έργου Δραστηριότητα Διάρκεια (μήνες) Σχέσεις Αρχή του έργου Αρχή του έργου Μετά το τέλος της Ένα μήνα μετά την έναρξη της Μετά το τέλος των 200,300 και 400 Το έργο ξεκινά με τις δραστηριότητες 100 και 200 Επειδή η δραστηριότητα 400 αρχίζει πριν το τέλος της 200, η 200 πρέπει να διασπαστεί σε δυο δραστηριότητες 200α και 200β, έτσι ώστε η 400 να ξεκινά αμέσως μετά το τέλος της 200α και το τέλος της 200β να συμπίπτει με το τέλος της

29 Τοξωτό Δίκτυο 2 300/4 100/ /4 400/2 Ι 600/0 200α /1 3 Ι 5 200β/3 Παρατηρώντας το δίκτυο διαπιστώνουμε τα εξής: 1. Το γεγονός 1 είναι το αρχικό γεγονός του δικτύου (αρχή του έργου) και το γεγονός 6 το τελικό γεγονός (τέλος του έργου) 2. Το έργο ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας Η δραστηριότητα 600 είναι πλασματική και προήλθε από το γεγονός ότι τα γεγονότα 3 και 4 δεν μπορεί να ορίζουν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές δραστηριότητες (δηλ. τις 400 και 200β) 4. Διαδρομές του δικτύου αποτελούν οι: Α) 100, 300, 500 Β) 200α, 400, 500 και Γ) 200α, 200β, 600,

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών Διοίκηση Έργων Πληροφορικής - Τηλεπικοινωνιών ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΙΓΚΟΥ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α 2 0 1 2 (1/2) Ένα έργο (project) Πληροφορικής είναι ένα σύνολο από δραστηριότητες, δηλαδή εργασίες που η υλοποίηση τους απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΕΟ 40 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Έργο είναι μια ακολουθία μοναδικών, σύνθετων και αλληλοσυσχετιζόμενων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση» Ενότητα 6: Τεχνικές παρακολούθησης (μέρος 1ο) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 24η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

«Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση» Ενότητα 6: Τεχνικές παρακολούθησης (μέρος 1ο) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 24η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ «Διαχείριση Έργων στη Δημόσια Διοίκηση» Ενότητα 6: Τεχνικές παρακολούθησης (μέρος 1ο) ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 24η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 9: Διαχείριση Έργων (1ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Διοίκηση και Προγραμματισμός Έργων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βασικές έννοιες 2. Ανάλυση του έργου και διαμόρφωση του δικτύου 3. Επίλυση δικτύου 1 1. Βασικές έννοιες Με τον όρο έργο, εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ PROJECT MANAGEMENT

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ PROJECT MANAGEMENT 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - Τρόποι πρόληψης της αποτυχίας Η ΣΑΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Διοίκηση Εργοταξίου Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Χρονικός προγραμματισμός κατασκευής τεχνικών έργων. Μέθοδος Gantt, Μέθοδος κρίσιμης όδευσης (CPM). Επίλυση ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

1 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαχείριση Τεχνικών Έργων 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Βασικές αρχές τεχνικού έργου Σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Τµ. Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Πλάνο έργου Εργαλείο ελέγχου για την πορεία του έργου. Περιγραφή έργου Απαιτήσεις Τµηµατοποίηση έργου Χρονο-προγραµµατισµός έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46 Περιεχόμενα Πρόλογος Σημείωμα του συγγραφέα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 18 1. Τι είναι έργο; 21 2. Έργο εναντίον γραμμής παραγωγής 23 3. Τύποι έργων 26 4. Τι είναι διαχείριση έργου; 29 5.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 7: Εκτέλεση, παρακολούθηση και έλεγχος έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ. Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Κατερίνα Αδάμ, Μ. Sc., PhD Eπίκουρος Καθηγήτρια ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2 Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ. ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, PhD. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ ΈΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ (1) ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΕΡΓΟ Κοινά στοιχεία & διαφορές Διενεργούνται από ανθρώπους (και) μηχανές Διαθέτουν περιορισμένους πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ βάφοντας το σαλόνι Ent-teach Kεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ βάφοντας το σαλόνι Ent-teach Kεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ βάφοντας το σαλόνι Ent-teach Kεφάλαιο 6 Διαχείριση Έργου Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Εσύ μαζί με 3 φίλους σου αποφασίζετε να βάψετε το καθιστικό. Για να μπορέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 I. ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ PROJECT MANAGER... 17 Συχνά προβλήματα των project... 17 Παγίδες στα project... 18 Οι συνέπειες της κακής διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

2. Ανάλυση Ενδιαφερομένων Μερών

2. Ανάλυση Ενδιαφερομένων Μερών 2. Ανάλυση Ενδιαφερομένων Μερών To Περιβάλλον του Έργου Ενδιαφερόμενα Μέρη (Interested Parties or Stakeholders) Άτομα ή Ομάδες Που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την εκτέλεση ή/και για την επιτυχία του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων

Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Αριθμητική εύρεση ριζών μη γραμμικών εξισώσεων Με τον όρο μη γραμμικές εξισώσεις εννοούμε εξισώσεις της μορφής: f( ) 0 που προέρχονται από συναρτήσεις f () που είναι μη γραμμικές ως προς. Περιέχουν δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435

Διαβάστε περισσότερα

Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα ως διαστάσεις ενός έργου

Η πολυπλοκότητα και η αβεβαιότητα ως διαστάσεις ενός έργου Διοίκηση Έργων Τι είναι έργο Με τον όρο έργο, εκτός από κάθε μεγάλη και μοναδική τεχνική κατασκευή, εννοούμε προϊόντα συστημάτων παραγωγής, που δεν έχουν όλα αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαχείριση Τεχνικών Έργων 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ-ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ορισμοί Κόστος κατασκευής: το σύνολο των δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών

9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 208 9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Οι συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών είναι επεξεργαστές ειδικού σκοπού οι οποίοι είναι συνήθως προσκολλημένοι σε

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

5. (Λειτουργικά) Δομικά Διαγράμματα

5. (Λειτουργικά) Δομικά Διαγράμματα 5. (Λειτουργικά) Δομικά Διαγράμματα Γενικά, ένα λειτουργικό δομικό διάγραμμα έχει συγκεκριμένη δομή που περιλαμβάνει: Τις δομικές μονάδες (λειτουργικά τμήματα ή βαθμίδες) που συμβολίζουν συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ "Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας" ιαχείριση Ενέργειας και ιοίκηση Έργων

ΠΜΣ Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας ιαχείριση Ενέργειας και ιοίκηση Έργων ιαχείριση Ενέργειας και ιοίκηση Έργων 18. Σχεδιασμός Έργων - Χρονική Ανάλυση ση ικτύων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα -

Διοίκηση Λειτουργιών. Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα - Διοίκηση Λειτουργιών Διοίκηση Έργων II (Δίκτυα Έργων & Χρονοπρογραμματισμός) - 6 ο μάθημα - Θεματολογία Μορφές δικτύων έργων Χρονικός προγραμματισμός έργων Ανδρέας Νεάρχου Συμβολισμοί για δίκτυα έργων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων Διαχείριση Έργων Ενότητα 5: Χρονοδιάγραμμα προμηθειών, προγραμματισμός πόρων Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 29/12/2014 Παράδοση Εργασίας: 31/01/2015 Γενικά: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill

GARRISON NOREEN. Διοικητική Λογιστική. Ένατη Έκδοση. Irwin/McGraw-Hill GARRISON NOREEN Διοικητική Λογιστική Ένατη Έκδοση Κεφάλαιο 1 Η Διοικητική Λογιστική και το Επιχειρησιακό περιβάλλον Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική παρέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Η έννοια της επιχείρησης 1 Κάθε οικονομικό σύστημα λειτουργεί με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των καταναλωτών. Μέσα σε αυτό υπάρχουν οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί, τράπεζες, επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 3: Κύκλος Προγραμματισμού και ελέγχου. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Διοίκηση Έργου. Ενότητα 3: Κύκλος Προγραμματισμού και ελέγχου. Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Διοίκηση Έργου Ενότητα 3: Κύκλος Προγραμματισμού και ελέγχου Σαμαρά Ελπίδα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού)

4.6 Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού) . Critical Path Analysis (Μέθοδος του κρίσιμου μονοπατιού) Η πετυχημένη διοίκηση των μεγάλων έργων χρειάζεται προσεχτικό προγραμματισμό, σχεδιασμό και συντονισμό αλληλοσυνδεόμενων δραστηριοτήτων (εργσιών).

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΟΜΑΔΑ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος).

1.1. ΟΜΑΔΑ Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος). ΑΘ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ : ΑΟΘ για ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. ΟΜΑΔΑ Α 1.1.1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ Στις παρακάτω ερωτήσεις να σημειώσετε το χαρακτηρισμό Σ (σωστό) ή Λ (λάθος).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΦΟΡΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚ. ΦΟΡΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Οργάνωση κατασκευαστικού φορέα Κλασσικές μορφές οργάνωσης Αμοιβή εργαζομένων στα έργα Η οργανωτική δομή

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com

Σχεδιασμός διαδικασιών. Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Source: Joe Schwarz, www.joyrides.com Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός διαδικασιών Σχεδιασμός δικτύου εφοδιασμού Στρατηγική παραγωγής Διάταξη και ροή Σχεδιασμός Διοίκηση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές

Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές Σελ 1 Υποστηρικτικό Υλικό για τους εκπαιδευτές Οι εταιρείες κεραμικής κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον οικολογικό σχεδιασμό έχοντάς τα σαν ορόσημο για μια βιώσιμη ανάπτυξη Με στόχο την αύξηση και την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου (ιστορία, πρότυπα, ενοποίηση)

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου (ιστορία, πρότυπα, ενοποίηση) Διαχείριση Έργων Ενότητα 1: Εισαγωγή στη διαχείριση έργου (ιστορία, πρότυπα, ενοποίηση) Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W:

Περικλέους Σταύρου Χαλκίδα Τ: & F: W: & 6937016375 Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού

Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού Ενότητα 3: Σύλληψη και ανάλυση απαιτήσεων Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσαλαπάτα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΗΜΜΥ 420 htsalapa@inf.uth.gr (e-ce.uth.gr) 1 Εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος Ιστοσελίδα: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/mhx330/

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά οι ερωτήσεις θα είναι ασκησο-θεωρίες ή τύπου σωστού λάθους όπως παρακάτω: Σημειώστε «Σωστό» ή «Λάθος» στις παρακάτω προτάσεις:

Γενικά οι ερωτήσεις θα είναι ασκησο-θεωρίες ή τύπου σωστού λάθους όπως παρακάτω: Σημειώστε «Σωστό» ή «Λάθος» στις παρακάτω προτάσεις: ΓΕΝΙΚΑ 1. Το διαγώνισμα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στις 12:00 μμ στο κτίριο ΓΚΙΝΗ (Πατησίων). 2. Το διαγώνισμα θα γίνει με κλειστά βιβλία και κάθε είδους σημειώσεις, λυμένες ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων

Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Βασικά Στοιχεία Διαχείρισης Έργων Ενότητα 1-Το γενικό πλαίσιο της διαχείρισης έργων Δρ. Δημήτριος Τσέλιος Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.- ΤΕΙ Θεσσαλίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφική επίλυση γραμμικού συστήματος με δύο αγνώστους.

Γραφική επίλυση γραμμικού συστήματος με δύο αγνώστους. ΜΕΡΟΣ Α 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ 71 3. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ Αν έχουμε δύο γραμμικές εξισώσεις με δύο αγνώστους,, π.χ. α + β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α.Μ. 4000 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μέθοδοι Διοίκησης Έργων Σελίδα 1 Copyright Aθανασία Καπελώνη, 2013 Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεωρία του Έργου. Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής. Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Θεωρία του Έργου Διαχείριση Έργου Κύκλος Ζωής Μαρίνα Α.Τσιρώνη Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Οκτώβριος 2009 Διαχείριση του Έργου (Project Management) Ορισμοί Κάθε μιά όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γενικά περί ελέγχου των έργων Συστήματα ελέγχου Έλεγχος ποιότητας Έλεγχος κόστους και χρόνου Ανάλυση αποκτημένης αξίας (E.V.A.) ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Το αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο βασίζεται η εξέταση είναι το αναλυτικό πρόγραμμα του Μαθήματος Κατεύθυνσης Πληροφορική Επιστήμη Η.Υ της Γ Ενιαίου Λυκείου Γενικός Σκοπός Το μάθημα κατεύθυνσης της στη Γ'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

3 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

3 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Διαχείριση Τεχνικών Έργων 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΔΡ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Μέθοδοι κατανομής πόρων Ορισμοί-Παραδοχές: Πόροι: προσωπικό,

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση. Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς

Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση. Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς Κυβερνητική θεωρία και Δημόσια Διοίκηση Η ροή των πληροφοριών μέσα στους διοικητικούς θεσμούς Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις

Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις Συναρτήσεις Θεωρία Ορισμοί - Παρατηρήσεις Ορισμός: Έστω Α, Β R. Πραγματική συνάρτηση πραγματικής μεταβλητής από το σύνολο Α στο σύνολο Β ονομάζουμε την διαδικασία κατά την οποία κάθε στοιχείο του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου

Διαχείριση Έργων. Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου Διαχείριση Έργων Ενότητα 2: Διεργασία και σχέδιο διαχείρισης, κύκλος ζωής και μελέτη σκοπιμότητας έργου Μπεληγιάννης Γρηγόριος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Βασικοί ορισμοί Χαρακτηριστικά έργου Κατηγορίες τεχνικών έργων Παράγοντες των έργων Κριτήρια επιτυχίας Κύκλος ζωής του έργου Επιρροή

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου

Η Δραστηριότητα του Ελέγχου Η Δραστηριότητα του Ελέγχου 1 Η αναγκαιότητα του Ελέγχου Η δραστηριότητα του ελέγχου εξασφαλίζει την αποδοτική εκπλήρωση τω στόχων της επιχείρησης H Δραστηριότητα είναι αναγκαία γιατί: Δεν μπορούν να εκπληρωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ενότητες : 1.2, 1.3) Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Α Ομάδα Α1. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψεις στο τετράδιό σου τον αριθμό της κάθε μιας πρότασης και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Έργων. Εμμανουηλίδου Μαρία. Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Καρδίτσα, 2014

Διαχείριση Έργων. Εμμανουηλίδου Μαρία. Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Καρδίτσα, 2014 Διαχείριση Έργων Εμμανουηλίδου Μαρία Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας meemmano@agro.auth.gr Στόχοι Σεμιναρίου Η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των έργων και της διαχείρισης έργων. Η ανάδειξη των πιθανών

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα