9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9. Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών"

Transcript

1 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών Συστολικές Συστοιχίες Επεξεργαστών Οι συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών είναι επεξεργαστές ειδικού σκοπού οι οποίοι είναι συνήθως προσκολλημένοι σε ένα κεντρικό υπολογιστή και εκτελούν κάποιες πολύ συγκεκριμένες εργασίες κατά τον βέλτιστο παράλληλο τρόπο. Οι εργασίες που εκτελούνται συνήθως από τους συστολικούς επεξεργαστές είναι μαθηματικές ρουτίνες οι οποίες είναι επαναληπτικές, ομοιόμορφες και ο κώδικάς τους δεν περιέχει εντολές αλμάτων (umps). Το παρακάτω σχήμα δείχνει μια τυπική αρχιτεκτονική μιας συστοιχίας επεξεργαστών. Υπολογιστής υποδοχής (Host) CU Η συστοιχία επικοινωνεί με τον υπολογιστή που την φιλοξενεί (host machne) μέσω μιας μονάδας ελέγχου (Control Unt - CU) η οποία δέχεται εντολές και δίνει ή παίρνει δεδομένα προς και από τον host. Τα βασικά χαρακτηριστικά μιας συστοιχίας είναι τα εξής 1. Υπάρχει απλός έλεγχος ροής του προγράμματος (δεν υπάρχουν umps) 2. Δεν έχει λειτουργικό σύστημα. Ο υπολογιστής host είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της συστοιχίας, για την τροφοδοσία της με δεδομένα, κλπ. 3. Εκτελεί περιορισμένο αριθμό αλγορίθμων και είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη για να έχει βέλτιστη παράλληλη απόδοση σε αυτούς κάνοντας μέγιστη εκμετάλλευση της παραλληλισιμότητας τους. 4. Συνήθως η συστοιχία αποτελείται από ειδικά σχεδιασμένα chps τα οποία κάνουν μέγιστη εκμετάλλευση της δομής του αλγορίθμου που είναι ο στόχος. Σπανιότερα οι αποτελούνται από επεξεργαστές γενικού σκοπού όπως SP (gtal Sgnal Processors). 5. Το κόστος είναι συνήθως μεγάλο. 6. Κάθε επεξεργαστής εκτελεί την ίδια εντολή σε διαφορετικά δεδομένα (μοντέλο SIM).

2 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών Μεθοδολογία απεικόνισης ενός αλγορίθμου σε συστολική συστοιχία. Σαν εκπαιδευτικό παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τον αλγόριθμο πολλαπλασιασμού πίνακα επί διάνυσμα. Έστω A[][] ο πίνακας και B[] το διάνυσμα εισόδου (δεδομένα) και C[] το διάνυσμα εξόδου (αποτέλεσμα) του αλγορίθμου. Ο αλγόριθμος σε ψευδοκώδικα γράφεται ως εξής: for (=1 to m) { C[] = 0 for (=1 to n) { C[] = C[] + A[][] * B[] Η μεθοδολογία απεικόνισης αποτελείται από τα εξής 5 βήματα: 1. Μετατροπή του κώδικα σε κώδικα μοναδικής ανάθεσης 2. Σχεδιασμός Γράφου Εξάρτησης (ΓΕ) 3. Μετατροπή μακρινών συνδέσεων σε τοπικές 4. Προβολή, χρονοδιάγραμμα 5. Σχεδιασμός συστολικού επεξεργαστή Τα βήματα αυτά περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω χρησιμοποιώντας το παράδειγμα πολλαπλασιασμού πίνακα επί διάνυσμα Βήμα 1: Μετατροπή του κώδικα σε κώδικα μοναδικής ανάθεσης Γράφουμε ξανά τον κώδικα έτσι ώστε σε κάθε μεταβλητή να γίνεται ανάθεση το πολύ μια μόνο φορά (sngle-assgnment code). Στον παραπάνω κώδικα στη μεταβλητή C[], για οποιοδήποτε, ανατίθεται n+1 φορές (έχουμε μια ανάθεση έξω από το -loop και n αναθέσεις μέσα στο -loop). Για κάθε μια ανάθεση θα χρησιμοποιήσουμε και μια ξεχωριστή μεταβλητή C[][], οπότε έχουμε for (=1 to m) { C[][1] = 0 for (=1 to n) { C[][+1] = C[][] + A[][] * B[]

3 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών Βήμα 2: Σχεδιασμός Γράφου Εξάρτησης (ΓΕ) Σχεδιάζουμε το Γράφο Εξάρτησης (ependence graph) του αλγορίθμου. Ο γράφος αυτός είναι ένα πλέγμα τόσων διαστάσεων όσοι και οι βρόχοι οι οποίοι είναι φωλιασμένοι ο ένας μέσα στον άλλο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε 2 βρόχους (ένα βρόχο για και ένα βρόχο για ) και άρα ο Γράφος Εξάρτησης είναι 2 διαστάσεων. Για το συγκεκριμένο αλγόριθμο ο γράφος εξάρτησης είναι ο παρακάτω: Β[4] 4 Β[3] 3 Β[2] 2 Β[1] Σχήμα 62. Ο Γράφος Εξάρτησης του αλγόριθμου του πολλαπλασιασμού πίνακα επί διάνυσμα. (Υποθέτουμε για απλούστευση ότι ο πίνακας έχει διάσταση 4 4 και άρα τα διανύσματα εισόδου και εξόδου έχουν διάσταση 4). O Γράφος Εξάρτησης αποτελείται από κόμβους που αντιστοιχούν σε πράξεις και από ακμές που αντιστοιχούν σε λογικές εξαρτήσεις μεταξύ των πράξεων. Έτσι για παράδειγμα ο κόμβος που βρίσκεται στο πλέγμα στη θέση <=2,=3> αντιστοιχεί στην πράξη που γίνεται στον αλγόριθμο μέσα στο εσωτερικό loop για =2 και =3. Μια ματιά στον κώδικα μας επιβεβαιώνει ότι η πράξη αυτή είναι η C[2][4] = C[2][3] + A[2][3]*B[3]

4 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 211 η οποία χρησιμοποιεί σαν είσοδο τις τιμές C[2][3], A[2][3], B[3] και δίνει σαν έξοδο την τιμή C[2][4]. Γενικά, ο κόμβος <,> εκτελεί τις πράξεις C[][+1] = C[][] + A[][]*B[] Οι είσοδοι του κόμβου είναι οι τιμές που εμφανίζονται στα δεξιά της ανάθεσης (=) δηλαδή οι τιμές C[][], A[][], B[] και η έξοδος του κόμβου είναι η τιμή στα αριστερά της ανάθεσης δηλαδή C[][+1]. Το σχεδιάγραμμα των εισόδων και εξόδων του κόμβου <,> φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα: C[][+1] Κόμβος <,> A[][] C[][] B[] Κάθε κόμβος του γράφου εκτελεί κάποιες πράξεις οι οποίες περιγράφονται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα C[][+1] B[] B[] A[][] C[][] Από τον ορισμό του αλγορίθμου βλέπουμε ότι για να εκτελεστεί ο κόμβος <,+1> χρησιμοποιείται η τιμή C[][+1] η οποία προέρχεται από τον υπολογισμό του κόμβου <,>. Έτσι λέμε ότι υπάρχει μια εξάρτηση μεταξύ του κόμβου <,+1> και του κόμβου <,> την οποία συμβολίζουμε με μια κατευθυνόμενη ακμή από τον δεύτερο κόμβο προς τον πρώτο. (Ο δεύτερος κόμβος είναι ο «παραγωγός» του δεδομένου και ο πρώτος είναι ο «καταναλωτής» του). Για τον λόγο αυτό υπάρχουν οι κατακόρυφες ακμές από νότο προς βορρά στο Σχήμα 62.

5 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 212 Επί πλέον παρατηρούμε ότι όλοι οι κόμβοι με το ίδιο χρησιμοποιούν την τιμή B[] (βλ. ορισμό του αλγορίθμου). Για το λόγο αυτό υπάρχει μια μεγάλη οριζόντια γραμμή στο Σχήμα 62 η οποία μεταδίδει την τιμή B[] σε κάθε κόμβο της γραμμής (B[1] στην πρώτη γραμμή, B[2] στη δεύτερη γραμμή, κοκ) Βήμα 3: Μετατροπή μακρινών συνδέσεων σε τοπικές Οι μακρινές γραμμές μετάδοσης των τιμών B[] αποτελούν πρόβλημα στην παράλληλη επεξεργασία γιατί αντιστοιχούν σε γραμμές bus οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στο συγχρονισμό των επεξεργαστών ιδίως όταν οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Επί πλέον, το δίκτυο bus είναι ακατάλληλο για την μαζική παράλληλη επεξεργασία και για το λόγο αυτό οι μεγάλες γραμμές αποφεύγονται. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; Μετατρέπουμε τις μακρινές συνδέσεις σε τοπικές όπως φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα. Β[4] Β[3] Β[2] Β[1] Σχήμα 63. Ο γράφος του Σχήματος 62 αφού μετασχηματίσαμε τις μακρινές συνδέσεις σε τοπικές. Η τιμή δεν μεταδίδεται ταυτόχρονα και στους 4 κόμβους της ίδιας σειράς αλλά μεταδίδεται από κόμβο σε κόμβο. Έτσι βέβαια εισάγουμε κάποιες επί πλέον εξαρτήσεις μεταξύ των κόμβων οι οποίες δεν υπήρχαν στον αρχικό αλγόριθμο, αλλά αυτός είναι και ο μόνος ασφαλής τρόπος για να εξαφανίσουμε τις μακρινές συνδέσεις χωρίς επιβάρυνση (τις περισσότερες φορές) στον χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου.

6 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών Βήμα 4: Προβολή, χρονοδιάγραμμα Κάνουμε προβολή των κόμβων του γράφου σε ένα γράφο μικρότερης διάστασης που λέγεται Γράφος Ροής Σήματος (Sgnal Flow Graph). Επίσης ορίζουμε ένα χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των πράξεων δηλαδή μια χρονική σειρά εκτέλεσής τους. Πρώτα ορίζουμε μια κατεύθυνση προβολής του γράφου με κάποιο διάνυσμα p. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσουμε το διάνυσμα προβολής p = [1 0] στον γράφο του Σχήματος 63 παίρνουμε τον παρακάτω Γράφο Ροής Σήματος (ΓΡΣ) p=[1 0] Ε4 Ε3 Ε2 Ε1 Με την προβολή αυτή οι κόμβοι της γραμμής =1 προβάλλονται στον επεξεργαστή Ε1, οι κόμβοι της γραμμής =2 προβάλλονται στον επεξεργαστή Ε2, κοκ. Αυτό σημαίνει ότι οι κόμβοι της γραμμής =1 θα εκτελεστούν από τον επεξεργαστή Ε1, οι κόμβοι της γραμμής =2 θα εκτελεστούν από τον επεξεργαστή Ε2, κλπ. Οι ακμές του γράφου επίσης προβάλλονται σε ακμές πάνω στο ΓΡΣ. Συγκεκριμένα οι ακμές από νότο προς βορά προβάλλονται σε ακμές με κατεύθυνση επίσης από νότο προς βορρά, ενώ οι ακμές από δύση προς ανατολή προβάλλονται σε κυκλικές ακμές που μοιάζουν με θηλιές. Ο λόγος είναι ότι οι ακμές αυτές ενώνουν κόμβους από το επίπεδο πάλι στο ίδιο επίπεδο και άρα ενώνουν τον επεξεργαστή E με τον εαυτό του. Αυτό που απομένει τώρα είναι να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του προγράμματος, δηλαδή να ορίσουμε πότε πρέπει να εκτελεστεί κάθε κόμβος στον αντίστοιχό του επεξεργαστή. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να γίνει αυτό, αλλά ο απλούστερος τρόπος είναι το γραμμικό χρονοδιάγραμμα. Στο γραμμικό

7 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 214 χρονοδιάγραμμα ορίζουμε ένα διάνυσμα κατεύθυνσης c και λέμε ότι όλοι οι κόμβοι που βρίσκονται σε κάποιο επίπεδο κάθετο στο c εκτελούνται την ίδια χρονική στιγμή. Για το λόγο αυτό μάλιστα τα επίπεδα κάθετα στο c καλούνται ισόχρονα επίπεδα. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε το διάνυσμα c=[1 1] το οποίο μας δίνει τα παρακάτω ισόχρονα επίπεδα p=[1 0] t=7 t=6 t=5 c=[1 1] t=1 t=2 t=3 t=4 Σύμφωνα με το παραπάνω χρονοδιάγραμμα τα ισόχρονα επίπεδα (διακεκομμένες γραμμές) εκτελούνται με τη χρονική σειρά t=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 που φαίνεται στο Σχήμα. Λέγοντας ότι ένα ισόχρονο επίπεδο «εκτελείται» εννοούμε ότι εκτελούνται οι πράξεις στους κόμβους που περιέχονται σ αυτό το επίπεδο. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με το παραπάνω χρονοδιάγραμμα, κατά τον πρώτο κύκλο (t=1) εκτελείται ο κόμβος <1,1>, κατά το δεύτερο κύκλο (t=2) εκτελούνται οι κόμβοι <1,2>, <2,1>, κατά τον τρίτο κύκλο (t=3) εκτελούνται οι κόμβοι <1,3>, <2,2>, <3,1>, κοκ. Αν είναι ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στην εκτέλεση δύο διαδοχικών ισόχρονων επιπέδων μπορούμε να γράψουμε την καθυστέρηση που αντιστοιχεί σε κάθε ακμή του Γράφου Ροής Σήματος όπως φαίνεται στα δεξιά του παραπάνω σχήματος. Υπάρχουν ωστόσο περιορισμοί στο χρονοδιάγραμμα που μπορούμε να επιλέξουμε αφού κάποια χρονοδιαγράμματα δεν είναι επιτρεπτά. Γενικά δεν είναι επιτρεπτό ένα χρονοδιάγραμμα, (α) αν υπάρχει ένα ζευγάρι κόμβων A, B, τέτοιο ώστε ο κόμβος Β να εξαρτάται από τον Α (δηλ. να υπάρχει ακμή Α Β) και ο κόμβος Β να εκτελείται χρονικά πριν από τον Α. Αυτό είναι άλλωστε λογικό αφού η πράξη που γίνεται στο Β εξαρτάται από το αποτέλεσμα της πράξης του Α. Επίσης δεν επιτρέπεται οι κόμβοι Α και Β να βρίσκονται στο ίδιο ισόχρονο επίπεδο, δηλαδή δεν επιτρέπεται να εκτελούνται την

8 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 215 ίδια χρονική στιγμή. Και αυτός ο περιορισμός είναι επίσης λογικός αφού η πράξη που γίνεται στον κόμβο Α παίρνει μη-μηδενικό χρόνο να εκτελεστεί και επίσης η μεταφορά των δεδομένων από τον Α στον Β παίρνει μη-μηδενικό χρόνο άρα οι δύο κόμβοι δεν μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα. (β) αν δύο κόμβοι A, B που ανήκουν στο ίδιο χρονοεπίπεδο προβάλλονται στον ίδιο επεξεργαστή από την προβολή d. Προφανώς δε μπορούν και οι δύο να εκτελεστούν την ίδια στιγμή, στον ίδιο επεξεργαστή. Αυτό συμβαίνει όταν το διάνυσμα χρονοδιαγράμματος c είναι κάθετο στο διάνυσμα προβολής p. Μαθηματικά οι παραπάνω περιορισμοί περιγράφονται από την εξής πρόταση. Για να είναι ένα χρονοδιάγραμμα c αποδεκτό πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες: για κάθε ακμή e του γράφου εξάρτησης να έχουμε c e > 0, όπου ο συμβολισμός a b για δύο n-διάστατα διανύσματα συμβολίζει το εσωτερικό γινόμενο δηλαδή την πράξη =1,...,n a *b c p 0. Με το χρονοδιάγραμμα c ορίζουμε το πότε θα εκτελεστούν οι κόμβοι ενός αλγορίθμου. Με την προβολή p που περιγράψαμε πιο πριν ορίζουμε πού (σε ποιους επεξεργαστές) θα εκτελεστούν οι διάφοροι κόμβοι. Έτσι έχοντας ορίσει το πού και το πότε έχουμε μια πλήρη περιγραφή της παράλληλης εκτέλεσης του αλγορίθμου Βήμα 5: Σχεδιασμός συστολικού επεξεργαστή Στο βήμα 4 παραπάνω είμαστε ήδη έτοιμοι να σχεδιάσουμε ένα παράλληλο επεξεργαστή για τις ανάγκες του αλγορίθμου μας. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο επεξεργαστής μας είναι μια μονοδιάστατη συστολική συστοιχία η οποία φαίνεται παρακάτω (στο Σχήμα φαίνεται και η εσωτερική λεπτομέρεια κάθε επεξεργαστή)

9 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 216 A[][] Το εσωτερικό κάθε επεξεργαστή θυμίζει το εσωτερικό του κόμβου του γράφου εκτός από το γεγονός ότι οι καθυστερήσεις () των ακμών έχουν μετατραπεί σε regsters (flp-flops) και έχουν σχεδιαστεί στο εσωτερικό κάθε κόμβου. Κατά τα άλλα η συστολική συστοιχία έχει ακριβώς την ίδια τοπολογία με το Γράφο Ροής Σήματος. Ο επεξεργαστής μας για το συγκεκριμένο αλγόριθμο περιέχει μια μονάδα πρόσθεσης και μια μονάδα πολλαπλασιασμού και δύο μονάδες καθυστέρησης (καταχωρητές). 9.2 Παραδείγματα Παράδειγμα 21. Δίνεται ο παρακάτω γράφος εξάρτησης

10 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 217 Ο γράφος αυτός περιέχει τεσσάρων ειδών ακμές. Αυτές περιγράφονται παρακάτω: e 1 =[1 0] e 2 =[0 1] e 3 =[1 1] e 4 =[-1 1] Ερώτηση: Αν p = [1 1], ποια από τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα είναι αποδεκτά; (α) c = [1 1], (β) c = [1 0], (γ) c = [1 2]. Απάντηση: (α) Το χρονοδιάγραμμα c = [1 1] δεν είναι αποδεκτό διότι c e 4 = 1*( 1) + 1*1 = 0 (όχι >0). (β) Το χρονοδιάγραμμα c = [1 0] είναι επίσης μη-αποδεκτό διότι c e 4 = 1*( 1) + 0*1 = 1 < 0. (γ) Το χρονοδιάγραμμα c = [1 2] είναι αποδεκτό διότι c e 1 = 1*1 + 1*0 = 1 > 0 c e 2 = 1*0 + 1*1 = 1 > 0 c e 3 = 1*1 + 1*1 = 2 > 0 c e 4 = 1*( 1) + 2*1 = 1 > 0. c p = 1*1 + 2*1 = 3 0. Παράδειγμα 22. Βρείτε το Γράφο Εξάρτησης του παρακάτω αλγορίθμου sortng for (=1 to N) { m[][] = - for (=1 to ) { m[+1][] = max(x[][],m[][]) x[][+1] = mn(x[][],m[][]) Ο αριθμός N είναι το πλήθος των αριθμών που θέλουμε να κατατάξουμε σε αύξουσα σειρά. Για απλούστευση θα υποθέσουμε ότι Ν=4. Τα δεδομένα του αλγορίθμου είναι οι αρχικές τιμές x[1][1], x[2][1], x[3][1], x[4][1].

11 Κεφάλαιο 9: Συστολικές συστοιχίες επεξεργαστών 218 Πρώτ απ όλα βλέπουμε ότι ο αλγόριθμος περιέχει δύο βρόχους τον ένα μέσα στον άλλο οπότε η διάσταση του γράφου είναι 2. Κατόπιν παρατηρούμε ότι η καρδιά του εσωτερικού βρόχου περιέχει τις τιμές m[][[] και x[][] στα αριστερά των αναθέσεων και τις τιμές m[+1][], x[][+1] στα αριστερά των αναθέσεων. Έτσι ο κόμβος <,> θα έχει τιμές εισόδου τις m[][[] και x[][] και τιμές εξόδου τις m[+1][], x[][+1]. Το εσωτερικό του κόμβου φαίνεται στο παρακάτω Σχήμα x[][] m[][] ΜΑΧ m[+1][] ΜIN x[][+1] Προφανώς οι εξαρτήσεις μεταξύ των κόμβων είναι οι εξής δύο: ο κόμβος <+1,> εξαρτάται από τον κόμβο <,> λόγω του m[+1][] ενώ ο κόμβος <,+1> εξαρτάται από τον κόμβο <,> λόγω του x[][+1]. Ο γράφος εξάρτησης είναι ο παρακάτω - m[1][1] x[1][1] x[2][1] x[3][1] x[4][1] - m[5][1] m[2][2] m[5][2] - m[3][3] m[5][3] - m[4][4] m[5][4]

Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM)"

Σημειώσεις για το μάθημα Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM) ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις για το μάθημα "Σχεδίαση με υπολογιστές και δίκτυα παραγωγής (CAD/CAM" Εαρινό εξάμηνο 5 Χ. Οικονομάκος . Γενικά Χρήση γεωμετρικών μετασχηματισμών στα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωτσάκης Σ., Ταταράκη Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ρ Χρήστου Νικολαϊδη Δεκέμβριος Περιεχόμενα Κεφάλαιο : σελ. Τι είναι ένας πίνακας. Απλές πράξεις πινάκων. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

Διαβάστε περισσότερα

9 Τριγωνισμοί Delaunay

9 Τριγωνισμοί Delaunay 9 Τριγωνισμοί Delaunay Παρεμβολή καθ ύψος Ότανσεπροηγούμενακεϕάλαιααναϕερθήκαμεσεχάρτεςενόςτμήματοςτης επιϕάνειας της Γης, υποθέσαμε σιωπηρά ότι δεν υπάρχουν υψομετρικές διαϕορές. Η παραδοχή αυτή πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχος αυτού του Κεφαλαίου είναι η γνωριμία με τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι πράξεις στο εσωτερικό του Υπολογιστή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν απλοποιημένα τα βασικά σημεία της θεωρίας των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων Κεφάλαιο 5: Κίνηση... Σε αυτό το κεφάλαιο: 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων 5.2 Κίνηση με συντεταγμένες 5.3 Ομαλή κίνηση 5.4 Ολοκληρωμένο παράδειγμα... Δώσε μου τόπο να σταθώ και κινώ και την γη ακόμα (Αρχιμήδης)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης

Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Προγραμματίζω με το ΒΥΟΒ 1 Κεφάλαιο 1.Εντολές κίνησης Από το μάθημα της Φυσικής γνωρίζουμε ότι κίνηση σημαίνει αλλαγή της θέσης ενός αντικειμένου. Οι εντολές κίνησης που μας παρέχει το ΒΥΟΒ χωρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός

Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Αλγόριθμοι για Υπολογιστές Ένας μικρός οδηγός Μάνος Καρβούνης Για το μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 2 Περιεχόμενα: Πρόλογος Σελ 3 Τι είναι ένας αλγόριθμος; Και τι είναι ένας αλγόριθμος για υπολογιστές;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική

Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική... Σε αυτό το κεφάλαιο: 6.1 Ζωγραφική 6.2 Απλά ζωγράφισε 6.3 Χρώμα, σκιά και μέγεθος 6.4 Παράδειγμα... «Ζωγραφίζω πράγματα που σκέφτομαι, όχι πράγματα που βλέπω!» (Πικάσο) 6.1 Ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)

Άσκηση 8. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) Άσκηση 8 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1.1 Η εξέλιξη των αυτοματισμών και οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC) Η εξέλιξη των αυτοματισμών ακολούθησε την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προσομοίωση Φυσικού Επιπέδου και Επιπέδου Σύνδεσης Δεδομένων Ασύρματου Δικτύου Ιατρικών Αισθητήρων

ΘΕΜΑ. Προσομοίωση Φυσικού Επιπέδου και Επιπέδου Σύνδεσης Δεδομένων Ασύρματου Δικτύου Ιατρικών Αισθητήρων Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Επιστηµών Υγείας Τµήµα Ιατρικής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP...

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Περιεχόμενα 8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4 8.2.1 Στόχοι και Ρόλος MRP συστήματος... 4 8.2.2 Λογική MRP συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κων/νος Διαμαντάρας Τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σίνδος 2011 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1 Εισαγωγή στη μοντέρνα αρχιτεκτονική των υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α

Πρώτο μάθημα. Στάδιο 0: Κρατούμενο Κ = 0. Κρατούμενο Κ 0 Προσθετέος Π 0 5 6 7 Προσθετέος Ρ 0 9 4 7 Αποτέλεσμα Α Πρώτο μάθημα Αλγόριθμοι: Κεντρική θέση στο θέμα του μαθήματος (αλλά και στην επιστήμη της Πληροφορικής γενικότερα) κατέχουν έννοιες όπως αλγόριθμοι, δεδομένα, τύποι και αναπαράσταση δεδομένων, πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Β Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα