Θέμα: Πρότυπη Αγροτική επιχείρηση μέσω της ανάπτυξης δικτύου αγροτών συνεργατών. Πουλτσίδης Ι. Γεώργιος Γενικός Διευθυντής emphyton

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Πρότυπη Αγροτική επιχείρηση μέσω της ανάπτυξης δικτύου αγροτών συνεργατών. Πουλτσίδης Ι. Γεώργιος Γενικός Διευθυντής emphyton"

Transcript

1 Θέμα: Πρότυπη Αγροτική επιχείρηση μέσω της ανάπτυξης δικτύου αγροτών συνεργατών Πουλτσίδης Ι. Γεώργιος Γενικός Διευθυντής emphyton

2 Όμιλος emphyton ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Μονάδα παραγωγής Δενδρυλλίων μηλιάς από το 1964 Εισαγωγή και διανομή εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης των καλλιεργειών από το 2008 Εμπορία φρούτων από το 2008 Μήλο KIKU.

3 Τάσεις της δενδροκομίας - Συμπίεση τιμών παραγωγού - Αναβάθμιση ποιότητας παραγόμενων προϊόντων - Έλεγχο κόστους παραγωγής, μείωσης εισροών, προστασία περιβάλλοντος-καταναλωτή - Αλλαγή τρόπων καλλιέργειας ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ 1. Ομαδοποίηση παραγωγών 2. Εξειδίκευση 3. Σχεδιασμός προοπτικών. Επιχειρηματικότητα.

4 ΟΡΙΣΜΟΣ- Τι είναι Συμβολαιακή Γεωργία? Η Ολοκληρωμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα ενός προϊόντος η οποία πλαισιώνεται με μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης στην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν σαφής αρμοδιότητες, - ο παραγωγός ΠΑΡΑΓΕΙ, - ο γεωπόνος ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ, - ο διακινητής ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ το τελικό προϊόν. Η επιτυχία της στηρίζεται: -στην καινοτομία, -στην ιεράρχηση των αρμοδιοτήτων, -στην ανάπτυξη βάση επιχειρηματικού πλάνου και -στην επιχειρηματική ευελιξία στα πλαίσια των συμβολαιακών υποχρεώσεων.

5 ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ - Πολυετής καλλιέργεια (Από χρόνια) με κίνδυνο ανατροπής σκηνικού. - Μεγάλο κόστος εγκατάστασης ανά Στρέμμα=> μεγάλη βαρύτητα απόφασης. - Πολύ τεμαχισμός των αγροτικών δενδροκομικών εκτάσεων, έλλειψη οικονομιών κλίμακας, αναγκαία η συνένωση των παραγωγών σε ομάδες λόγω του μικρού κλήρου. - Υψηλό Ρίσκο λόγω αλλαγών στο εμπορικό και οικονομικό σκηνικό από την χρονική στιγμή της φύτευσης έως την ολοκλήρωση της εμπορικής ζωής της επένδυσης. (Αγοραστική δύναμη καταναλωτή, ανταγωνισμός, αλλαγή καταναλωτικών συνηθειών)

6 ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - Δημιουργία παραγωγικής κουλτούρας στην ομάδα. - Ο παραγωγός γίνεται συμμέτοχος σε μια επιτυχημένη εμπορική δραστηριότητα που στο τέλος καρπώνεται το αποτέλεσμα. - Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών από ειδικευμένο γεωτεχνικό. Παρουσία στο χωράφι. - Ταύτιση του προϊόντος με τον παραγωγό. - Ο καλός παραγωγός να αμείβεται περισσότερο. Ο παραγωγός θα πρέπει να παρακολουθεί τα στάδια του φρούτου «από το χωράφι στο ράφι». - Σταθερή ποιότητα τελικού προϊόντος μέσα στον χρόνο. Ο καταναλωτής δεν συγχωρεί. - Ξεκάθαρη οικονομική σχέση των εμπλεκόμενων μερών από την αρχή της συνεργασίας.

7 ΑΠΌ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΑ ΜΗΛΑ KIKU Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ-ΟΡΑΜΑ - Εντοπισμός ανάγκης ποιοτικού μήλου στην αγορά. Ταράξαμε τα νερά της αγοράς (χονδρεμπόριο- λιανεμπόριο) με ένα μη κόκκινο μήλο πλην όμως ιδιαίτερης γεύσης και συντηρησιμότητας. - Επινόηση του λογοτύπου και του εμπορικού σήματος - Παραγωγή του πολ/κου υλικού και εγκατάσταση αποδεικτικών αγρών

8 ΤΑ ΜΗΛΑ KIKU ΤΑ ΝΗΠΙΑΚΑ ΒΗΜΑΤΑ - Σταδιακή γνωριμία του τελικού προϊόντος με το αγοραστικό κοινό με ταυτόχρονη μέτρηση της αποδοχής του (κοινό στόχος) - Διαρκώς αυξανόμενη επικοινωνία του brand ΤΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ- Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ -Εξάπλωση φυτεύσεων με ταυτόχρονη προβολή στα παραγωγικά κέντρα (Ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια επιλογής παραγωγών) -Εξασφάλιση ποιοτικού προϊόντος με σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας -Ταύτιση στα μάτια των καταναλωτών του ονόματος KIKU με την σταθερή και παράλληλα υψηλή ποιότητα.

9 ΤΑ ΜΗΛΑ KIKU Η ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ- ΕΔΡΑΙΩΣΗ - Εξασφαλίσαμε ποσότητες τέτοιες ώστε όχι απλώς να επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς αλλά και να εξασφαλίζουν υψηλές τιμές παραγωγού - Επενδύουμε στην προβολή του προϊόντος με σύγχρονες μεθόδους με στόχο πλέον αποκλειστικά τον καταναλωτή. - Αξιοποιούμε κατά το καλύτερο τρόπο όλη την παραγωγή: -μικρού μεγέθους καρπούς => ειδική συσκευασία, -καρπούς CLASS II => μεταποίηση με branded ετικέτα. - Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια φρέσκια καταναλωτική κουλτούρα εισάγοντας τα μικρού μεγέθους μήλα σε ένα premium προϊόν με ένα πλέον αναγνωρίσιμο σήμα.

10 ΤΑ ΜΗΛΑ KIKU ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

11 Καλλιέργεια της μηλιάς στην Ελλάδα - Μεταπολεμικά :Δέντρα ιδιαίτερα ζωηρά-σπορόφυτα 1980 s: Κλωνικά υποκείμενα 1990 s: Στήριξη των δέντρων σε παλμέτα 2003: Πυκνή φύτευση 2010: Πυκνή φύτευση με αντιχαλαζική προστασία

12 Πυκνή Φύτευση Μηλιάς Αποστάσεις φύτευσης: 3,5 x 1,25m Αρχικό υλικό: σχηματισμένο φυτό 18 μηνών Υποκείμενα: Μ9, Μ δένδρα / στρέμμα Απαραίτητη η στήριξη των δένδρων με πασσάλους 3,5 x 12m 24 πάσσαλοι Αντιχαλαζική προστασία Κόστος εγκατάστασης ανάλογα με την περίμετρο και κλίση του χωραφιού

13 1η Συνάντηση Νέων Αγροτών Πυκνή Φύτευση Μηλιάς

14 1η Συνάντηση Νέων Αγροτών Πυκνή Φύτευση Μηλιάς Κτήμα 3ο έτος Κτήμα 3ο έτος Κτήμα 3ο έτος Κτήμα 3ο έτος

15 Πυκνή Φύτευση Μηλιάς Κόστος εγκατάστασης: a) Έδαφος b) Πολλαπλασιαστικό υλικό 230 δένδρα x 3.50 = 800 c) Πάσσαλοι Μ.Κ / στρέμμα d) Σύρματα 30 / στρέμμα e) Λάστιχα άρδευσης 75 / στρέμμα f) Διάρκεια εμπορικής ζωής δένδρων: 12 έτη

16 Παραγωγικότητα Όλες οι ποιότητες

17 Κόστος Παραγωγής 1ο έτος: / στρέμμα 2ο έτος: 300 / στρέμμα 3ο έτος: 450 / στρέμμα 4ο έτος: 500 / στρέμμα *Εργατικά, φυτοπροστατευτικά, λιπάνσεις, καύσιμα*

18 Όροι Συμφωνητικού - Ο συμβεβλημένος παραγωγός παραδίδει το 100% της παραγωγής του. - Η emphyton παρέχει τεχνική στήριξη και ενημέρωση στους συμβεβλημένους παραγωγούς - Κατά την παραλαβή παρών ο εκπρόσωπος της emphyton και ο παραγωγός. - Τιμή ασφαλείας 0,40 το κιλό για το σύνολο της παραδοθείσας παραγωγής Class I - Συντήρηση των καρπών στις εγκαταστάσεις μας - Διαλογή των μήλων πριν την πώληση παρουσία του παραγωγού και συσκευασία. Τα μήλα που πληρούν τα KIKU standards συσκευάζονται και πωλούνται ως KIKU και τα υπόλοιπα ως Fuji. Κάθε συσκευασία φέρει το όνομα του παραγωγού. Ιχνηλασιμότητα μέχρι το αγροτεμάχιο.

19 Όροι Συμφωνητικού - Λειτουργικά έξοδα 0,30 για κάθε πωληθέν κιλό (Μεταφορά, ψύξη, εργατικά διαλογής, υλικό συσκευασίας). - Ποσοστό κέρδους εμπόρου 10% επί της τιμής πώλησης. - Royalties 10% επί της τιμής πώλησης. 5% στην KIKU L.t.d και 5% στην emphyton για διαφημιστική προβολή. - Ποινική ρήτρα 1000 το στρέμμα προς τον παραγωγό στην περίπτωση που δεν διαθέσει το σύνολο της παραγωγής του όπως ορίζει το συμβόλαιο. - Χρονική ισχύ του συμβολαίου προαιρετική.

20 Αχλαδοχώρι 750μ. υψομ δένδρα Άρνισσα 500 μ. υψομ δένδρα Φιλώτας 580μ. υψομ δένδρα Καστοριά 650μ. υψομ δένδρα Πιέρια 200μ. υψομ δένδρα Καρυά 800μ. υψομ δένδρα Σταυρούπουλη 200μ. υψομ δένδρα Ακροπόταμος 150μ. υψόμ δένδρα Club παραγωγών KIKU με την καθοδήγηση της emphyton Στην Ελλάδα φτάνει τα 1800 στρέμματα με τις φυτεύσεις το 2014 Σαραντάπορο 620μ. υψομ δένδρα

21 Τεχνικές διαφήμισης και marketing

22 Στόχοι Διαφήμισης - Αρχικός στόχος: «Γνωριμία του προϊόντος με το δίκτυο διακίνησης φρουτολαχανικών» - Επόμενος στόχος: «Γνωριμία του μήλου με το καταναλωτικό κοινό» - Έμμεσος στόχος: «Ο παραγωγός να είναι υπερήφανος για το προϊόν του»

23 1η Συνάντηση Νέων Αγροτών Τμήμα Προώθησης Λαχαναγορά Αθηνών Λαχαναγορά Αθηνών Λαχαναγορά Θεσ/νίκης

24 Συμμετοχή στην Έκθεση Τροφίμων στην Αθήνα 2011

25 Συμμετοχή στην Έκθεση Τροφίμων στην Αθήνα 2012

26 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ AGROTICA 2008, 2010, 2012, 2014

27 ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - ΑΘΗΝΑ

28 ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

29 ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - ΚΡΗΤΗ 1η Συνάντηση Νέων Αγροτών

30 ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΑΛΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΕΣ

31 ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΛΑΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΛΑΧ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ

32 ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΒΕΡΟΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

33 ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑ και έπεται συνέχεια.

34 KIKU INTERNATIONAL ΑΣΙΑ ΗΠΑ ΕΥΡΩΠΗ ΧΙΛΗ Ν. ΑΦΡΙΚΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

35 1η Συνάντηση Νέων Αγροτών To KIKU στον κόσμο Ιταλία Ουγγαρία Γερμανία Σλοβενία Αυστρία Ελλάδα Ελβετία Σερβία

36 ΡΟΛΟΣ KIKU Pool Europe Τα μέλη κατοχυρώνουν το trademark σε εθνικό επίπεδο και θεμελιώνουν την εμπορία εντός συνόρων Οι εξαγωγές σε άλλα κράτη μη μέλη πραγματοποιούνται υπό την αυστηρή καθοδήγηση της κεντρικής εταιρίας KIKU Ltd με σεβασμό στα μέλη Ευρωπαϊκά ισχυροποιείται το KIKU ώστε να αντικρούσει εισαγωγές Fuji κυρίως από την Κίνα.

37 To KIKU στον κόσμο Ν. Ημισφαίριο KIKU NΖ KIKU Νότιας Αφρικής KIKU America KIKU Νοτίου Αμερικής

38 Ο ρόλος του KIKU παγκοσμίως Παραγωγή φρέσκου μήλου 12 μήνες το χρόνο Ισχυροποίηση του ονόματος KIKU με επέκταση σε αγορές όπως Κίνα Γίνεται διεθνής ανταλλαγή απόψεων και τάσεων σχετικά με την κίνηση της αγοράς Ανταλλαγές εμπειριών στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας προώθησης του μήλου Χάραξη διεθνούς στρατηγικής προώθησης

39 KIKU E-SHOP

40 Ευχαριστώ

41

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες. Ημερίδα για την Ιχνηλασιμότητα - Ελληνοποιήσεις

Δραστηριότητες. Ημερίδα για την Ιχνηλασιμότητα - Ελληνοποιήσεις Ημερίδα για την Ιχνηλασιμότητα - Ελληνοποιήσεις Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με θέμα Ιχνηλασιμότητα Ελληνοποιήσεις, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. αποζημιωσεις. Η απόφαση για τις έκτακτες ενισχύσεις ύψους 33 εκατ. στους ροδακινοπαραγωγούς

Αγροτικος. Τύπος. αποζημιωσεις. Η απόφαση για τις έκτακτες ενισχύσεις ύψους 33 εκατ. στους ροδακινοπαραγωγούς Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #49 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος ΕΑΣ Καβάλας Στην κινεζική αγορά «ταξιδεύουν» τα ακτινίδια»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΡΙΖΑ Τμήμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η διεθνής αγορά ελαιολάδου και οι εφαρμογές του εξαγωγικού μάρκετινγκ στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΝΟΥ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ. Καλούνται τα φυτά, από

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012

Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Το περίπτερο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Agrotica 2012 Εντυπωσιακή η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αgrotica 2012 Βραβεύτηκε το περίπτερό του με το Ειδικό Βραβείο Διοργανωτή Πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για το ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας της Ελλάδος στο Ντουµπάϊ Hellenic Trade Centre P.O. Box 7706 Dubai, U.A.E Tel. +971 4 2272106 Fax +971

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ιούλιος 2013 1 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΒΙΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα