ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το κείμενο προνοεί διαφορετικά: 1.1. Αριθμός Εμπόρου σημαίνει τον αριθμό αναφοράς που δίνει η JCC με την εγγραφή του Εμπόρου στα Συστήματα Καρτών Διαχωριστική Πώληση (Split Sale) σημαίνει τη συμπλήρωση δύο ή περισσοτέρων Εντύπων Πώλησης για την ίδια Συναλλαγή με σκοπό την αποφυγή Έγκρισης Διεθνείς Κανονισμοί Συστημάτων Καρτών σημαίνει τους εκάστοτε εν ισχύ κανονισμούς οι οποίοι ρυθμίζουν τη λειτουργία του κάθε Συστήματος Κάρτας Δικαίωμα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΔΕΠ) σημαίνει το ποσό που χρεώνει η JCC τον Έμπορο για τη διεκπεραίωση κάθε συναλλαγής ως αυτό καθορίζεται στη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών, ως αυτό θα μπορεί να τροποποιείται από καιρού εις καιρόν από την JCC Έγκριση σημαίνει την έγκριση/εξουσιοδότηση που πρέπει να δοθεί από την JCC ή τα Συστήματα Καρτών για Συναλλαγή που υπερβαίνει το Όριο Πώλησης Έντυπο σημαίνει το Έντυπο Επιστροφής και/ή το Έντυπο πώλησης, ανάλογα με την περίπτωση Έντυπο Επιστροφής σημαίνει το έντυπο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της Συναλλαγής για επιστροφή ποσού από τον Έμπορο στον κάτοχο της Κάρτας και που θα αποσταλεί στην JCC για επεξεργασία ώστε να πιστωθεί ο λογαριασμός του κατόχου της Κάρτας και να χρεωθεί ο λογαριασμός του Εμπόρου Έντυπο Πώλησης σημαίνει το Έντυπο στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της Συναλλαγής και εκτυπώνεται από το Τερματικό Ηλεκτρονικός Πίνακας Ανακλήσεων (Stop List) σημαίνει τον κατάλογο που περιλαμβάνει τις Κάρτες που δεν γίνονται αποδεκτές από τα Συστήματα Καρτών για διάφορους λόγους και αποστέλλεται από την JCC ηλεκτρονικά για ενημέρωση του Τερματικού Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα πλην των Τραπεζικών Αργιών, όπως καθορίζονται στον περί Τραπεζικών Αργιών Νόμο Κάρτες σημαίνει τις Κάρτες που εκδίδονται από Τράπεζες ή άλλους οργανισμούς καθώς και οποιαδήποτε άλλη κάρτα που μπορεί να υποδειχθεί από την JCC στον Έμπορο Κατάθεση σημαίνει την αποστολή των Συναλλαγών από το Τερματικό προς την JCC για επεξεργασία Λογαριασμός του Εμπόρου σημαίνει τον Τραπεζικό λογαριασμό με οποιαδήποτε από τις Τράπεζες που είναι συμβεβλημένες με την JCC και που έχει υποδειχθεί από τον Έμπορο και πιστοποιηθεί από την Τράπεζά του προς την JCC μέσω της αίτησης ένταξης στα Συστήματα Καρτών, για να γίνονται μέσω του όλες οι σχετικές χρεοπιστώσεις Νόμος σημαίνει τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Ν.138(Ι)/ Οδηγός Αποδοχής Καρτών σημαίνει το εγχειρίδιο που έχει δοθεί από την JCC και/ή που θα αποστέλλεται από την JCC στον Έμπορο από καιρού εις καιρόν, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από τον Έμπορο για την επεξεργασία και συλλογή των Συναλλαγών οι οποίες, σε κάθε περίπτωση, θα υπόκεινται στους εκάστοτε κανονισμούς των Συστημάτων Καρτών. Ο Οδηγός Αποδοχής Καρτών βρίσκεται στην ιστοσελίδα της JCC ( Όριο Πώλησης σημαίνει το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο μπορούν να γίνονται Συναλλαγές χωρίς Έγκριση και που καθορίζεται από το Τερματικό ή/και από την Κάρτα Πίνακας Δικαιωμάτων Προεξόφλησης σημαίνει τον πίνακα που καταρτίζεται από κάθε Κυπριακή εκδότρια Τράπεζα που συμμετέχει στο Σχέδιο Δόσεων αναφορικά με την υπηρεσία αυτή. Ο Έμπορος μπορεί να ενημερώνεται για τους Πίνακες Δικαιωμάτων Προεξόφλησης των Τραπεζών από ανακοινώσεις των τραπεζών στον εγχώριο τύπο και από την ιστοσελίδα της JCC ( Συμφωνία σημαίνει τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου Συναλλαγή σημαίνει τη συναλλαγή με Κάρτα (συμπεριλαμβανομένης Συναλλαγής JCC Express ή Συναλλαγής Αγοράς με Δόσεις ή Συναλλαγής DCC) μεταξύ του Εμπόρου και του νόμιμου κατόχου Κάρτας για την πώληση ή ενοικίαση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών ή οποιαδήποτε επιστροφή από τον Έμπορο στον κάτοχο, ως αναγράφεται σε Έντυπο Πώλησης ή Έντυπο Επιστροφής ανάλογα με την περίπτωση Συναλλαγή Επιστροφής σημαίνει τη Συναλλαγή με Κάρτα μεταξύ του Εμπόρου και του νόμιμου κατόχου Κάρτας με την οποία εκτελείται πιστωτική πράξη επιστροφής χρημάτων (RETURN) στον κάτοχο Κάρτας, ως θα αναγράφεται στο Έντυπο Επιστροφής Συναλλαγή με Δόσεις σημαίνει τις Συναλλαγές που διεκπεραιώνονται με Κάρτα εκδοθείσα από Κυπριακή εκδότρια Τράπεζα μέλος του Σχεδίου Δόσεων, στις οποίες ο κάτοχος Κάρτας συμφωνεί να πληρώσει, έναντι της αγοράς προϊόντος ή υπηρεσίας με Κάρτα, στη βάση μηνιαίων δόσεων, στα πλαίσια του Σχεδίου Δόσεων Συναλλαγή DCC σημαίνει τις Συναλλαγές που γίνονται σε ξένο νόμισμα, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 9 κατωτέρω Συναλλαγή JCC Εxpress σημαίνει τις Συναλλαγές οι οποίες για την ολοκλήρωσή τους δε θα χρειάζεται η υπογραφή ή η καταχώρηση του προσωπικού μυστικού αριθμού (PIN) του κατόχου της Κάρτας Συστήματα Καρτών σημαίνει τα συστήματα καρτών VISA, MASTERCARD και DINERS CLUB INTERNATIONAL-DCI (συμπεριλαμβάνει και DISCOVER) στα οποία η JCC είναι μέλος και οποιοδήποτε άλλο Σύστημα Κάρτας που μπορεί να υποδειχθεί από την JCC στον Έμπορο Σχέδιο Δόσεων σημαίνει το σχέδιο δόσεων της Κυπριακής αγοράς καρτών στο οποίο συμμετέχουν οι Τράπεζες που αναφέρονται κάθε φορά στην ιστοσελίδα της JCC ( Τερματικό σημαίνει το ηλεκτρονικό σημείο πώλησης που επιτρέπει την αυτόματη συγκέντρωση πληροφοριών των Συναλλαγών, την αυτόματη λήψη Έγκρισης αναφορικά με αυτές και την αυτόματη μετάδοση αυτών και το οποίο ο Έμπορος ενοικιάζει από την JCC με βάση τους πιο κάτω όρους ή αγοράζει από εξουσιοδοτημένους, από την JCC, προμηθευτές Υπηρεσία DCC σημαίνει την υπηρεσία με την οποία παρέχεται στον Έμπορο η δυνατότητα διεκπεραίωσης Συναλλαγών DCC Υπηρεσία JCC Express σημαίνει την υπηρεσία με την οποία παρέχεται στον Έμπορο η δυνατότητα διεκπεραίωσης Συναλλαγών JCC Express Υπηρεσία Αγορών με Δόσεις σημαίνει την υπηρεσία με την οποία παρέχεται στον Έμπορο η δυνατότητα διεκπεραίωσης Συναλλαγών με Δόσεις PCI-DSS: Payment Card Industry Data Security Standard σημαίνει το διεθνές συμβούλιο ασφάλειας δεδομένων Καρτών που έχει δημιουργηθεί από τα Συστήματα Καρτών. Το PCI-DSS είναι το διεθνές πρότυπο που έχει τεθεί σε εφαρμογή και περιέχει τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για τα δεδομένα Καρτών και αφορά όλους τους οργανισμούς (συμπ. Έμπορο, Τράπεζες, Κέντρα Επεξεργασίας Συναλλαγών, κλπ) που φυλάττουν, μεταδίδουν ή αποθηκεύουν δεδομένα καρτών Αντιπρόσωπος/Συνεργάτης σημαίνει τον όρο που δίνεται σε ένα δικό σας παροχέα υπηρεσιών ή σε ένα τρίτο μέλος που έρχεται σε επαφή με στοιχεία κατόχων Καρτών ως μέρος της προσφοράς υπηρεσιών του προς εσάς (Έμπορος). Πιο συγκεκριμένα, ο Αντιπρόσωπος/Συνεργάτης, με την έννοια όπως καθορίζεται από τα συστήματα καρτών, είναι μόνο αυτός που αποθηκεύει, μεταδίδει ή επεξεργάζεται στοιχεία κατόχων Καρτών πελατών σας κατά τη συνεργασία σας και ο οποίος πρέπει να εγγραφεί στα συστήματα Καρτών. 2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ 2.1. Να αποδέχεται χωρίς διάκριση όλες τις παρουσιαζόμενες έγκυρες και εμπρόθεσμες Κάρτες για Συναλλαγές. Νοείται ότι ο Έμπορος δεν θα αυξάνει τις τιμές ούτε θα επιβάλλει οποιαδήποτε χρέωση στους πελάτες του που χρησιμοποιούν Κάρτες και ούτε θα καθορίζει ελάχιστο ή μέγιστο αριθμό Συναλλαγών και/ή ποσό για τις οποίες θα δέχεται Κάρτες και ούτε θα επιβαρύνει τους κάτοχους Καρτών με τα δικαιώματα και/ή άλλα ποσά που είναι πληρωτέα από τον Έμπορο σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο κάτω όρων και της Συμφωνίας Nα συμμορφώνεται με όλες τις οδηγίες της JCC, τις πρόνοιες της Συμφωνίας, και τον Οδηγό Αποδοχής Καρτών Να διατηρεί τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας όπως ορίζεται από το πρότυπο PCI-DSS για την προστασία των δεδομένων των Καρτών. Η JCC έχει το δικαίωμα να επιβάλλει επιπρόσθετες δικλείδες ασφαλείας αναφορικά με τα δεδομένα των Καρτών εάν και όταν ορίζεται από τα Συστήματα Καρτών. Η JCC μπορεί επίσης να υποχρεώσει τον Έμπορο να συμπληρώνει ετήσια ερωτηματολόγιο που να επιβεβαιώνει την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων αυτών, βάσει του προτύπου PCI-DSS Οποτεδήποτε του ζητηθεί από την JCC ή οποτεδήποτε ο ίδιος λογικά θεωρήσει ότι μια Κάρτα έχει αλλοιωθεί, πλαστογραφηθεί ή περιλαμβάνεται στον Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακλήσεων (Stop List) να την κατακρατά, νοουμένου ότι αυτό το γεγονός δεν θα θέτει σε οποιονδήποτε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του ιδίου, του κατόχου της Κάρτας και γενικότερα του άμεσού του περιβάλλοντος Να εκθέτει διαφημιστικό υλικό που θα τον εφοδιάζει η JCC από καιρό σε καιρό, καθώς και αυτοκόλλητα σήματα που θα απεικονίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των Καρτών για σκοπούς αναγνώρισης από το κοινό Να φυλάσσει σε ασφαλές μέρος όλες τις πληροφορίες (που με οποιοδήποτε τρόπο περιέρχονται στην κατοχή του) που αφορούν τους κατόχους Καρτών. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν θα πρέπει να δίνονται σε τρίτους χωρίς την εξουσιοδότηση της JCC Σε καμία περίπτωση και σε κανένα στάδιο της Συναλλαγής ο Έμπορος, και κατ επέκταση τα συστήματα της επιχείρησής του που είναι συνδεδεμένα με τα Συστήματα Καρτών της JCC, δεν θα αποθηκεύουν στοιχεία Καρτών των πελατών του. Στοιχεία Καρτών εννοούνται οι αριθμοί των Καρτών, οι ημερομηνίες λήξης τους και οτιδήποτε άλλα στοιχεία όπως αυτά συλλέγονται κατά τη Συναλλαγή.

2 2.8. Να ειδοποιεί αμέσως την JCC για οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στις πληροφορίες που δίνονται με την αίτηση εγγραφής του Εμπόρου σύμφωνα με τη Σύμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών που συνάφθηκε μεταξύ του Εμπόρου και της JCC (την «Αίτηση Συμμετοχής») καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά το Λογαριασμό του Εμπόρου Να ειδοποιεί αμέσως την JCC για οποιαδήποτε συμφωνία έχει συνάψει με κάποιο αντιπρόσωπο/συνεργάτη όπως ο όρος ερμηνεύεται πιο πάνω. Εάν ο Έμπορος συνεργάζεται με ένα τέτοιο αντιπρόσωπο/συνεργάτη τότε θα πρέπει να επικοινωνήσει με την JCC για να τον καθοδηγήσει για τη διαδικασία εγγραφής του αντιπρόσωπου/συνεργάτη στα συστήματα Καρτών Να συμμορφώνεται με όλους τους νόμους που αφορούν τις δραστηριότητες του εμπόρου συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό, οποιουσδήποτε περιορισμούς που αφορούν εισαγωγές, εξαγωγές, τελωνεία ή άλλους περιορισμούς που αφορούν την διανομή οποιονδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλήθηκαν από τον έμπορο Να φυλάσσει, για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια όλα τα έντυπα και να παράσχει στην JCC εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ζήτησης αυτών αντίγραφα και/ή πρωτότυπα των εν λόγω Εντύπων. Με την έλευση της περιόδου των τριών (3) χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης των πιο πάνω εντύπων, ο Έμπορος προτρέπεται να τα καταστρέψει κατά τρόπο που η ανάγνωσή τους να καθίσταται αδύνατη Σε περιπτώσεις έκδοσης Εντύπων εν σχέση με παροχή υπηρεσιών διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο και/ή έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων και/ή ενοικίασης αυτοκινήτου να φυλάσσει, για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, οποιαδήποτε συμβόλαια, λεπτομέρειες λογαριασμών και καρτέλες εγγραφής των πελατών (για ξενοδοχεία), και αντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων (για αερογραμμές). Νοείται ότι η JCC θα έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τον έλεγχο αυτών των εγγράφων και/ή ηλεκτρονικών δεδομένων. 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Διεκπεραίωση Συναλλαγών εκτός στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4.2 θα γίνεται με τη χρήση Τερματικού στο χρόνο και τόπο της Συναλλαγής σύμφωνα με τα ακόλουθα: 3.1. Ο Έμπορος θα διεκπεραιώνει όλες τις Συναλλαγές σύμφωνα με τις οδηγίες της JCC που δυνατό να κοινοποιούνται στον Έμπορο από καιρού εις καιρόν, τις πρόνοιες της Συμφωνίας, και τον Οδηγό Αποδοχής Καρτών O Έμπορος, προτού δεχθεί μια Κάρτα για Συναλλαγή, πρέπει να ελέγχει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Κάρτας, όσον αφορά τη γνησιότητά της, και τα οποία περιέχονται σε αυτή. Εάν η κάρτα φαίνεται να είναι πλαστή τότε ο Έμπορος θα πρέπει να αρνηθεί την ολοκλήρωση / αποδοχή της συγκεκριμένης Συναλλαγής και να επικοινωνήσει με την JCC για περαιτέρω οδηγίες Σε κάθε Έντυπο Πώλησης πρέπει να φαίνεται το σύνολο της τιμής των προϊόντων και/ή υπηρεσιών, η ημερομηνία της Συναλλαγής, ο αριθμός έγκρισης (εάν ζητήθηκε για τη συγκεκριμένη Συναλλαγή), η υπογραφή (όπου απαιτείται) του κατόχου της Κάρτας και να εκτυπώνονται/αναγράφονται σ αυτό ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της Κάρτας (βάση των εκάστοτε οδηγιών της JCC) Σε περίπτωση που κάποια πώληση δεν πραγματοποιείται κατόπιν της εισδοχής των πληροφοριών στο Τερματικό ή έχουν καταχωρηθεί λανθασμένες πληροφορίες, τότε ο Έμπορος θα ακυρώνει τη Συναλλαγή σύμφωνα με τη διαδικασία ακύρωσης (VOID) που αναφέρεται στον Οδηγό Χρήσης Τερματικού. Ο Έμπορος συμφωνεί να εκτελεί πιστωτική πράξη επιστροφής χρημάτων (RETURN) μόνο στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της Κάρτας επιστρέφει προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία έχουν πληρωθεί με Κάρτα. Για οποιεσδήποτε άλλες διορθώσεις για τις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμιά από τις πιο πάνω διαδικασίες, ο Έμπορος οφείλει να επικοινωνήσει με την JCC Όλες οι Συναλλαγές που αποστέλλονται στην JCC θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών, 3.6. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση μιας Συναλλαγής, είναι η παρουσίαση της Κάρτας από τον κάτοχό της ούτως ώστε τα στοιχεία της Κάρτας να αναγνωριστούν από το Τερματικό του Εμπόρου Ο Έμπορος θα τηρεί την ίδια πολιτική για επιστροφές από πωλήσεις με Κάρτες όπως και με μετρητά χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο οποιαδήποτε δικαιώματα της JCC. Σημειώνεται ότι η πολιτική αυτή για να έχει ισχύ, σε περίπτωση διαφοράς βάσει των Διεθνών Κανονισμών Συστημάτων Καρτών, πρέπει να κοινοποιείται γραπτώς στον κάτοχο κάρτας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής Ουδεμία επιστροφή θα γίνεται με επιστροφή μετρητών προς τον κάτοχο αναφορικά με Συναλλαγή αλλά με τη διεκπεραίωση Συναλλαγής Επιστροφής. Ο κάτοχος θα παίρνει ένα αντίγραφο του Εντύπου Επιστροφής. Το Έντυπο Επιστροφής δεν θα χρησιμοποιείται για επιστροφή σε σχέση με πώληση που έγινε με μετρητά. 4. ΜΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 4.1. Η αποδοχή οποιασδήποτε Κάρτας πρέπει να γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τον όρο 3.1 πιο πάνω. Ο Έμπορος αποδέχεται ότι οι Συναλλαγές που γίνονται με χρήση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας ΔΕΝ είναι εξασφαλισμένες, υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος η Συναλλαγή να μην γίνει αποδεχτή από τον κάτοχο της Κάρτας και ως εκ τούτου το ποσό της εν λόγω Συναλλαγής να χρεωθεί πίσω στο Λογαριασμό του Εμπόρου. Με βάση τα πιο πάνω, ο Έμπορος αποδέχεται ότι οι Συναλλαγές που γίνονται με μη ενδεδειγμένες από την JCC διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό την πληκτρολόγηση αριθμού Κάρτας στο Τερματικό, τη χρήση χειροκίνητης μηχανής για αποδοχή Κάρτας, τη χρησιμοποίηση Κάρτας σε Συναλλαγή εν τη απουσία του νόμιμου κατόχου αυτής όπως π.χ. παραγγελία μέσω ταχυδρομείου (mail order ( MO )), παραγγελία μέσω τηλεφώνου (telephone order ( TO )), γίνονται με ευθύνη του Εμπόρου. Ο Έμπορος εάν επιθυμεί να δέχεται Συναλλαγές που γίνονται με μη ενδεδειγμένες από την JCC διαδικασίες, θα πρέπει επιπρόσθετα να καταγράφει και τα στοιχεία της Συναλλαγής όπως αυτά καταγράφονται στις διαδικασίες για μη εξασφαλισμένες Συναλλαγές στον Οδηγό Αποδοχής Καρτών Σε περίπτωση βλάβης του Τερματικού, διακοπής τηλεπικοινωνιών, πρόβλημα στα Διεθνή Συστήματα Καρτών ή της JCC, ή σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Έμπορος αδυνατεί να καταχωρήσει και/ή να μεταδώσει πληροφορίες (data) από το Τερματικό, τότε ο Έμπορος εάν επιθυμεί να δέχεται Κάρτες μπορεί να χρησιμοποιεί τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Οδηγό Αποδοχής Καρτών και οι οποίες γίνονται με ευθύνη του Εμπόρου. Ο Έμπορος αποδέχεται ότι οι Συναλλαγές αυτές δεν θα είναι εξασφαλισμένες. 5. ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 5.1. Ο Έμπορος θα υπόκειται σε χρέωση κατά την εγγραφή του στα Συστήματα Καρτών σύμφωνα με τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών Ο Έμπορος θα πληρώνει στην JCC δικαιώματα (ΔΕΠ), σύμφωνα με τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών. Η JCC θα πληρώνει στον Έμπορο ολόκληρο το ποσό που φαίνεται σε κάθε Έντυπο Πώλησης, αφού αφαιρεθούν τα ΔΕΠ και άλλα δικαιώματα, με κατευθείαν κατάθεση στο Λογαριασμό του Εμπόρου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασίσει η JCC Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των Όρων Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που αφορά το Λογαριασμό του Εμπόρου, θα υπερισχύουν οι Όροι Η παροχή Έγκρισης δεν επηρεάζει το δικαίωμα της JCC να ακυρώνει πληρωμές και/ή να απαιτεί πληρωμές από τον Έμπορο σε σχέση με οποιαδήποτε Συναλλαγή. Σε καμιά περίπτωση η παροχή Έγκρισης για συγκεκριμένη Συναλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί εκ μέρους της JCC αποδοχή ότι η Συναλλαγή είναι έγκυρη, εξουσιοδοτημένη και/ή απαλλαγμένη από οποιαδήποτε απαίτηση ή διαφορά ή ότι η Συναλλαγή γίνεται με το νόμιμο κάτοχο της Κάρτας Καμιά πληρωμή Συναλλαγής θα θεωρείται ως τελική εφ όσον η Συναλλαγή υπόκειται σε χρέωση σύμφωνα με τον Όρο 5. Η JCC έχει το δικαίωμα σε εκείνες τις περιπτώσεις που κατά την κρίση της θεωρεί ορθό, να μη δέχεται Έντυπα Πώλησης για κατάθεση ή πληρωμή ή εάν τέτοια κατάθεση ή πληρωμή έχει γίνει αποδεκτή, να χρεώνει τον Έμπορο με τα ποσά που φαίνονται στα Έντυπα Πώλησης όταν: Λογικά αποφασίζει ότι το ποσό αυτό δεν μπορεί να εισπραχθεί από το λογαριασμό του κατόχου Κάρτας στον οποίο θα χρεωνόταν. Η Συναλλαγή δεν επιτρεπόταν να γίνει. Το Έντυπο Πώλησης συμπληρώθηκε κατά παράβαση των Όρων Συμμετοχής ή των κανονισμών των Συστημάτων Καρτών. Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της παρούσας πρόνοιας η JCC μπορεί επίσης να χρεώνει τον Έμπορο σε οποιανδήποτε από τις πιο κάτω περιπτώσεις: O αριθμός της Κάρτας είναι άκυρος H Κάρτα έχει ακυρωθεί ή ανακληθεί ή δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ O αριθμός της Κάρτας περιέχεται στον Ηλεκτρονικό Πίνακα Ανακλήσεων (Stop List) H Συναλλαγή έγινε χωρίς έγκριση (όπου απαιτείται) Tο Έντυπο Πώλησης δεν είναι υπογραμμένο (όπου απαιτείται) ή η υπογραφή σ αυτό είναι διαφορετική από εκείνη της Κάρτας ή αφορά παλιά χρέη Η Συναλλαγή έγινε κατά παράβαση του Όρου 2.9 της παρούσας σύμβασης Yπάρχει οποιαδήποτε λογική διαφορά ή απαίτηση εκ μέρους του κατόχου της Κάρτας H Συναλλαγή έχει επεξεργασθεί προηγουμένως Yπάρχει Διαχωριστική Πώληση (Split Sale) Tα στοιχεία ασφαλείας της Κάρτας δεν έχουν ελεγχθεί Tο ίδιο Έντυπο Πώλησης έχει καταχωρηθεί σε άλλο οργανισμό για πληρωμή H Συναλλαγή αφορά άλλον Έμπορο H Κατάθεση δεν αποστάληκε στην JCC εντός της περιόδου που προνοείται στον Όρο 7.

3 Άρνηση ή παράληψη του Εμπόρου να παράσχει στην JCC εντός (7) ημερών από την ημερομηνία ζήτησης αντίγραφα και/ή πρωτότυπα των Εντύπων Πώλησης Επιπρόσθετα, ο Έμπορος θα πληρώνει, όταν του ζητηθεί: Όλες τις χρεώσεις που γίνονται σύμφωνα με τον Όρο Έξοδα διαιτησίας που επιβαρύνεται η JCC από τα Συστήματα Καρτών για εξακρίβωση της εγκυρότητας μίας συναλλαγής και για τα οποία, κατά την κρίση της JCC, ευθύνεται ο Έμπορος Επιβαρύνσεις και πρόστιμα τα οποία επιβάλλουν τα Συστήματα Καρτών στην JCC για μη τήρηση και συμμόρφωση του Εμπόρου με τους κανονισμούς των Συστημάτων Καρτών και για τα οποία, κατά την κρίση της JCC, ευθύνεται ο Έμπορος Δικηγορικά και δικαστικά έξοδα που επιβαρύνεται η JCC για οποιοδήποτε λόγο και για τα οποία, κατά την κρίση της JCC, ευθύνεται ο Έμπορος. Η JCC μπορεί να εισπράττει όλα τα έξοδα, πληρωμές και χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στον Όρο 5 που οφείλονται από τον Έμπορο με απευθείας ανάληψη από το Λογαριασμό του Εμπόρου, ή με απευθείας πληρωμή από τον Έμπορο στην JCC ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποφασίσει η JCC συμπεριλαμβανομένων της αποκοπής, από την JCC ποσών από μελλοντικές πληρωμές. Νοείται ότι οι χρεώσεις και τα έξοδα που αναφέρονται πιο πάνω μπορούν να επιβάλλονται και μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών και σε περίπτωση που ο Λογαριασμός του Εμπόρου κλείσει ή δεν διαθέτει αρκετά χρήματα για ικανοποίηση οποιασδήποτε οφειλής προς την JCC. Με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της JCC, τα οποία αναφέρονται πιο πάνω, ο Έμπορος αναλαμβάνει να υπογράψει και να παραδώσει στην JCC ρητή και ανέκκλητη εξουσιοδότηση η οποία δίδει το δικαίωμα στην JCC να προβαίνει σε κάθε ενέργεια πίστωσης/χρέωσης του λογαριασμού του. Η ρητή και ανέκκλητη εξουσιοδότηση θα υπογράφεται κατά ή περί το χρόνο σύναψης της Συμφωνίας Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών. Για την αποφυγή οιασδήποτε αμφιβολίας ο Έμπορας υποχρεούται όπως υπογράψει και την ανάλογη Αίτηση και εξουσιοδότηση η οποία θα του υποδειχθεί από την JCC. 6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 6.1. Έμπορος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η JCC, εάν κατά την κρίση της, θεωρεί ότι, οι δραστηριότητες του Εμπόρου θα μπορούσαν να βλάψουν τα συμφέροντα της και/ή τα δικαιώματα της και/ ή την αξιοπιστία της και/ή θα μπορούσαν να προκαλέσουν πιθανή οικονομική ζημιά είτε στην JCC ή στον τραπεζικό κλάδο, θα δημιουργήσει ένα αρχικό αποθεματικό (το «Αρχικό Αποθεματικό») μόλις αυτό είναι εφικτό με την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας από τον Έμπορο, ούτως ώστε να διασφαλίσει τις υποχρεώσεις του Εμπόρου βάσει της Συμφωνίας αυτής. Το Αρχικό Αποθεματικό θα κρατηθεί ως ασφάλεια έναντι χρεώσεων (chargebacks) και / ή Συναλλαγών που αφορούν απάτη και / ή πιθανές επιβαρύνσεις από τα Συστήματα Καρτών και / ή πρόστιμα, απαιτήσεις από οποιαδήποτε κυβερνητική υπηρεσία για οποιαδήποτε παραβίαση κυβερνητικών κανονισμών που μπορεί να υπάρξουν καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις του Εμπόρου δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας ή οποιασδήποτε άλλης Συμφωνίας μεταξύ της JCC και του Εμπόρου. Το Αρχικό Αποθεματικό θα αποτελείται είτε από το ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα όπως καθορίζεται στη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών: Το «Ποσό Κυλιόμενου Αποθεματικού» : Παρακράτηση από την JCC ενός ποσοστού, που καθορίζεται από την JCC στη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών, επί του συνόλου των ακαθάριστων πωλήσεων από όλες τις Συναλλαγές (μείον δικαιώματα εξυπηρέτησης πελατών) για κάθε συγκεκριμένη ημέρα. Η JCC θα παρακρατήσει το Ποσό Κυλιόμενου Αποθεματικού για μια περίοδο που καθορίζεται από την JCC στη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών, την "Κυλιόμενη Περίοδο για Κυλιόμενο Αποθεματικό" μετά την οποία τα παρακρατηθέντα ποσά θα δοθούν στον Έμπορο Τη «Τραπεζική Εγγύηση»: Η κατάθεση χρηματικής εγγύησης από τον Έμπορο με την JCC ως δικαιούχο για ποσό ίσο με ένα ποσοστό επί των αναμενόμενων ακαθάριστων πωλήσεων, όπως καθορίζεται από την JCC στη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών (το «Ποσό Τραπεζικής Εγγύησης»). Το Ποσό Τραπεζικής Εγγύησης μπορεί να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί σε μηνιαία βάση Η JCC διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ένα ποσό ίσο με τις χρεώσεις (chargebacks) και / ή των συναλλαγών που αφορούν απάτη από το Ποσό Τραπεζικής Εγγύησης ή το Ποσό Κυλιόμενου Αποθεματικού. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει να αλλάξει το Ποσό Κυλιόμενου Αποθεματικού, ανάλογα με το ύψος του ποσοστού των χρεώσεων (chargebacks) και τον μηνιαίο κύκλο εργασιών του Εμπόρου Η JCC θα έχει το δικαίωμα να αφαιρεί από, να ανακτήσει ή να συμψηφίσει από το Αρχικό Αποθεματικό οποιαδήποτε ποσά οφείλονται από τον Έμπορο στην JCC Με τον τερματισμό της Συμφωνίας, η JCC θα διατηρήσει το Αρχικό Αποθεματικό, εάν και εφόσον υπάρχει, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής πριν το επιστρέψει στον Έμπορο ή επ αόριστον, εάν υπήρχε σημαντική παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας. Η JCC μπορεί να παρακρατήσει το Αρχικό Αποθεματικό αποθεματικά και να το χρησιμοποιήσει για να πληρώσει τις χρεώσεις (chargebacks) ή πρόστιμα ακόμη και εάν ο Έμπορος τεθεί υπό εκκαθάριση (είτε εκούσια, από τα μέλη του ή από τους πιστωτές του, είτε από το δικαστήριο σύμφωνα με τους κανονισμούς του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όπως τροποποιείται από καιρό εις καιρό) ή εάν ο Έμπορος είναι φυσικό πρόσωπο κηρύξει πτώχευση σύμφωνα με τον περί Πτώχευσης Νόμο (ΚΕΦ.5) όπως τροποποιείται από καιρό εις καιρό Η JCC μπορεί να λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη λογική ενέργεια και μέτρα, με άμεση ισχύ και οποτεδήποτε, αυτά τα μέτρα και ενέργειες, είναι απαραίτητα για να προστατευθεί από τις χρεώσεις (chargebacks), πρόστιμα και επιστροφές (credits) συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, όπως να αλλάζει το χρονοδιάγραμμα πληρωμής του Εμπόρου για Συναλλαγές ή να αρνείται να εγκρίνει οποιαδήποτε ή όλες τις Συναλλαγές. 7. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 7.1. Η κατάθεση του τερματικού θα πρέπει να γίνεται καθημερινά. Η κατάθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει έγκυρες Συναλλαγές μεταξύ του ιδίου και κατόχων Καρτών. Οι πληρωμές των καταθέσεων θα γίνονται σύμφωνα με τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών. Η JCC διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τις Συναλλαγές και να καθυστερεί οποιαδήποτε πληρωμή όταν λογικά κρίνει ότι οι Συναλλαγές πιθανόν να διεκπεραιώθηκαν λανθασμένα ή κατά παράβαση των όρων της Συμφωνίας ή των κανονισμών των Συστημάτων Καρτών. Η JCC διατηρεί το δικαίωμα να καθυστερεί επ αόριστο μέρος ή και όλο το ποσό της πληρωμής του ποσού της κατάθεσης για τη δημιουργία και διατήρηση Αρχικού Αποθεματικού σύμφωνα με τον όρο 6 της παρούσας Συμφωνίας, εάν κατά τη δική της κρίση και μόνο, εύλογα κρίνει ότι οι κίνδυνοι από τις δραστηριότητες του Εμπόρου είναι αυξημένοι και οι δραστηριότητες του Εμπόρου διακυβεύονται τα συμφέροντά της Ο Έμπορος έχει την ευθύνη να ελέγχει ότι η Κατάθεση έχει σταλεί στην JCC για επεξεργασία Ο Έμπορος εγγυάται ότι κάθε Έντυπο Πώλησης αποτελεί πραγματική και σωστή εγγραφή της Συναλλαγής που αναφέρεται και αποστέλλοντας το για πληρωμή εγγυάται ότι όλα τα προϊόντα έχουν παραδοθεί και/ή οι υπηρεσίες εκτελεσθεί Σε περίπτωση χρησιμοποίησης από τον Έμπορο εξωτερικών μεσαζόντων για την παράδοση Προϊόντων / Υπηρεσιών, τα μέσα αυτά θα θεωρούνται ως αντιπρόσωποι του Εμπόρου που συμφωνεί ότι αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αντιπροσώπων αυτών με οποιοδήποτε κανονισμό του Οδηγού Αποδοχής Καρτών ή των Συστημάτων Καρτών και για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί η JCC. O Έμπορος συμφωνεί ότι η ευθύνη της JCC να πληρώνει τον Έμπορο για Συναλλαγές που αφορούν Προϊόντα / Υπηρεσίες που παραδίδονται μέσω των αναφερόμενων αντιπροσώπων περιορίζεται σύμφωνα με το ποσό των Συναλλαγών που παραδόθηκαν από αυτούς Ο Έμπορος εγγυάται ότι κάθε Συναλλαγή που θα αποστέλλεται στην JCC για επεξεργασία θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό όριο που αναφέρεται στον Όρο πιο πάνω και ότι κανένα έντυπο που θα αποστέλλεται για πληρωμή θα παρουσιαστεί και σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό για πληρωμή Ο Έμπορος συμφωνεί και αναλαμβάνει να μην αποστέλλει στην JCC Συναλλαγές που αποτελούν Διαχωριστική Πώληση (Split Sale). 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 8.1. Η JCC μπορεί, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση της, να προτείνει τροποποίηση της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων αυτής) και τους όρους αυτής, της πολιτικής της, τις διαδικασίες και τα έντυπα και να τερματίζει οποιαδήποτε υπηρεσία, με προειδοποίηση τουλάχιστον δύο μηνών από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης Κάθε τροποποίηση της Συμφωνίας που προτείνει η JCC θα θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή από τον Έμπορο εάν αυτός δεν γνωστοποιήσει στην JCC τη μη αποδοχή της τροποποίησης πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος Όταν προταθεί από την JCC οποιαδήποτε τροποποίηση της Συμφωνίας, ο Έμπορος δικαιούται να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία αμέσως και χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης Η JCC μπορεί, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της ισχύος της Συμφωνίας να ζητήσει από τον Έμπορο τη δημιουργία, προς όφελός της, Αρχικού Αποθεματικού σύμφωνα με τον όρο 6 της παρούσας Συμφωνίας εάν κατά τη δική της κρίση και μόνο, θεωρεί ότι με τις δραστηριότητες του Εμπόρου διακυβεύονται τα συμφέροντά της ή εάν τέτοιο Αρχικό Αποθεματικό έχει δημιουργηθεί να ζητήσει αύξηση του όταν λογικά κρίνει ότι οι κίνδυνοι από τις δραστηριότητες του Εμπόρου είναι αυξημένοι Kατά τη διάρκεια της ισχύος της Συμφωνίας, η JCC δικαιούται: Nα επανεξετάζει, για σκοπούς επαλήθευσης, οποιαδήποτε πληροφορία της έχει δοθεί από τον Έμπορο Να απαιτεί από τον Έμπορο την παράδοση οικονομικών καταστάσεων και/ή εκθέσεων με σκοπό την εξακρίβωση της φερεγγυότητας και της χρηματικής ευχέρειας του Εμπόρου Να επιθεωρεί οποτεδήποτε, μέσα σε λογικές ώρες (ώρες εργασίας του Εμπόρου), τους χώρους εργασίας του Εμπόρου, ο οποίος και συμφωνεί να συνεργάζεται σε τέτοιες επιθεωρήσεις. 9. ΧΡΗΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ

4 9.1. Ο Έμπορος δηλώνει ότι δεν έχει κατ οποιοδήποτε τρόπο επηρεασθεί από την JCC αναφορικά με την επιλογή του τύπου του Τερματικού που θα ενοικιάσει και/ή αγοράσει και πως την επιλογή του αυτή την έχει κάνει με ελεύθερη βούληση. Η ημερομηνία έναρξης θα είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Τερματικό θα εγκατασταθεί στο χώρο του Εμπόρου έτοιμο για λειτουργία Ο Έμπορος είναι υπεύθυνος: (α) Για τον εφοδιασμό, με δικά του έξοδα, κατάλληλου χώρου για εγκατάσταση του Τερματικού και κατάλληλης τηλεφωνικής γραμμής. (β) Για τις αναγκαίες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του Τερματικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις οδηγίες της JCC για εγκατάσταση, προγραμματισμό και λειτουργία του Τερματικού Στην περίπτωση που ο Έμπορος θα ενοικιάζει το Τερματικό από την JCC, η τελευταία θα παρέχει όλη την τεχνική και άλλη υποστήριξη αναφορικά με τον προγραμματισμό του Τερματικού που θα ενοικιάζεται στον Έμπορο. Ο Έμπορος δεν θα επιτρέψει σε άλλο πρόσωπο εκτός από την JCC ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της να προγραμματίσει το Τερματικό. Στην περίπτωση που το Τερματικό έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένους, από την JCC, προμηθευτές, τότε ο Έμπορος και οι προμηθευτές έχουν την ευθύνη για τον προγραμματισμό του Τερματικού Ο Έμπορος θα είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους εκάστοτε εν ισχύ κανονισμούς τηλεπικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των κανονισμών που εφαρμόζουν οι διάφοροι οργανισμοί τηλεπικοινωνίας Ο Έμπορος θα χρησιμοποιεί το Τερματικό για τη λήψη Έγκρισης, συλλογή πληροφοριών και μετάδοση όλων των Συναλλαγών σύμφωνα με τον Οδηγό Αποδοχής Καρτών. Ο Έμπορος δεν θα χρησιμοποιεί το Τερματικό για οποιοδήποτε σκοπό άλλον από εκείνον για τον οποίο ενοικιάστηκε/αγοράστηκε και θα προστατεύει το Τερματικό από οποιεσδήποτε ζημιές ή αιτίες που μπορούν να το καταστρέψουν. Ο Έμπορος δεν θα εγκαταστήσει ή προσθέσει οποιοδήποτε μηχάνημα ή εξάρτημα στο Τερματικό που μπορεί να εμποδίσει τη λειτουργία ή χρήση του Τερματικού ή που δεν θα μπορεί να αφαιρεθεί αμέσως χωρίς να προκληθεί ζημιά στο Τερματικό Σε περίπτωση που ο Έμπορος στην προσπάθειά του να πάρει Έγκριση μέσω του Τερματικού για μια Συναλλαγή πάρει αρνητική απάντηση, τότε του προσφέρονται τρεις επιλογές: (α) να αρνηθεί τη Συναλλαγή, (β) να τηλεφωνήσει στην JCC για επανεξέταση της συγκεκριμένης Κάρτας, και (γ) να δοκιμάσει ξανά μέσω του Τερματικού για να πάρει Έγκριση αλλά για μικρότερο ποσό. Εάν ο Έμπορος καταφέρει να πάρει Έγκριση με τη χρήση της τελευταίας επιλογής, τότε του αφαιρείται το δικαίωμα να προσπαθήσει ξανά για άλλο ποσό, μικρότερο ή μεγαλύτερο του εγκεκριμένου, μέχρι να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες από την εξουσιοδοτημένη Συναλλαγή Στην περίπτωση που ο Έμπορος θα ενοικιάζει το Τερματικό από την JCC, η τελευταία, μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, θα διατηρεί το Τερματικό που ενοικιάζεται σε καλή λειτουργήσιμη κατάσταση και θα είναι υπεύθυνη για την επισκευή του. Ο Έμπορος κατά διαστήματα μέσα σε εργάσιμες ώρες θα διαθέτει το Τερματικό στο χώρο που είναι εγκατεστημένο για επιθεώρηση, συντήρηση και αν χρειαστεί για αντικατάσταση και θα προσφέρει στην JCC για επιθεώρηση τα αρχεία του που αφορούν το Τερματικό. Στην περίπτωση που το Τερματικό έχει αγοραστεί από εξουσιοδοτημένους προμηθευτές, τότε ο Έμπορος πρέπει να διατηρεί το Τερματικό σε καλή λειτουργήσιμη κατάσταση και θα είναι υπεύθυνος για την επισκευή-αναβάθμισή του Ο Έμπορος θα ειδοποιεί την JCC μόλις αντιληφθεί απώλεια, κλοπή, υποκλοπή ή έκθεση σε κατάχρηση του Τερματικού ή χρήση αυτού χωρίς εξουσιοδότηση Ο Έμπορος θα ειδοποιεί έγκαιρα την JCC για οποιαδήποτε μη κανονική λειτουργία του Τερματικού και για το χρόνο, τόπο και φύση τέτοιας μη κανονικής λειτουργίας Ο Έμπορος θα φροντίζει ώστε το Τερματικό να το χειρίζεται πάντοτε εκπαιδευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις οδηγίες της JCC και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και σύμφωνα με οποιεσδήποτε άλλες οδηγίες και διαδικασίες που θα εκδίδονται από την JCC από καιρό σε καιρό Στην περίπτωση που ο Έμπορος θα ενοικιάζει το Τερματικό από την JCC, το Τερματικό που θα ενοικιάζεται θα είναι κατά κάθε ουσιώδη χρόνο αποκλειστική ιδιοκτησία της JCC. Ο Έμπορος δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον σ αυτό, εκτός του δικαιώματος να το χρησιμοποιεί για τη συνηθισμένη λειτουργία της επιχείρησής του στο χώρο εγκατάστασής του ή όπως διαφορετικά προνοείται στην παρούσα Συμφωνία. Η JCC μπορεί, οποτεδήποτε, να επικολλήσει ετικέτες πάνω στο Τερματικό, οι οποίες θα υποδεικνύουν την ιδιοκτησία του Τερματικού από την JCC Η JCC μπορεί, οποτεδήποτε, να επικολλήσει διαφημιστικό υλικό πάνω στα Τερματικά, είτε αυτά ενοικιάζονται από την JCC είτε αυτά είναι ιδιοκτησία του Εμπόρου Στην περίπτωση που ο Έμπορος θα ενοικιάζει το Τερματικό από την JCC, θα είναι υπόχρεος όπως διατηρεί το Τερματικό που ενοικιάζει ελεύθερο από κάθε δικαίωμα επίσχεσης, αξίωσης, απαίτησης, επιβάρυνσης ή διαδικασίας. Ο Έμπορος χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της JCC δεν θα υπενοικιάσει ή αποξενώσει το Τερματικό ή εκχωρήσει την παρούσα Συμφωνία. Στην περίπτωση Τερματικού ιδιοκτησίας του Εμπόρου, ο Έμπορος οφείλει να ειδοποιήσει την JCC γραπτώς για τυχόν αλλαγή στην ιδιοκτησία του Τερματικού Απώλεια ή άλλη ζημιά στο Τερματικό καθώς και η μη χρήση του για οποιοδήποτε λόγο (εξαιρουμένης της μη λειτουργίας του που δεν θα οφείλεται στην αμέλεια του Εμπόρου), δεν θα ελαττώνει το ενοίκιο. Ο Έμπορος αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη να ασφαλίσει το Τερματικό έναντι όλων των κινδύνων. Σε περίπτωση που το Τερματικό χαθεί, κλαπεί, καταστραφεί, υποστεί ζημιά ή καταστεί μη λειτουργήσιμο, ο Έμπορος θα είναι υπεύθυνος για τα έξοδα και την επισκευή του. Σε περίπτωση που το Τερματικό δεν μπορεί να επισκευασθεί τότε ο Έμπορος θα ευθύνεται για το ποσό που θα είναι ίσο με την υπολειμματική αξία του Τερματικού (κόστος μείον απόσβεση) Με τον τερματισμό της Συμφωνίας ο Έμπορος θα επιστρέψει το Τερματικό που ενοικιάζει στην JCC στην ίδια εμφάνιση και κατάσταση που το παρέλαβε εξαιρουμένης φυσικής φθοράς. Ανεξάρτητα από οποιανδήποτε πρόνοια της Συμφωνίας, και οποιουσδήποτε Όρους, ο Έμπορος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο Τερματικό μέχρι να παραδοθεί στην JCC. Σε περίπτωση που ο Έμπορος δεν παραδώσει το Τερματικό στην JCC εντός 15 ημερών από τον τερματισμό της Συμφωνίας η JCC θα έχει το δικαίωμα όπως χρεώσει τον Έμπορο με το ποσό της υπολειμματικής αξίας του Τερματικού. 10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ - DCC (Dynamic Currency Conversion) Νοουμένου ότι ο Έμπορος επιλέξει να συμμετέχει στην παροχή της Υπηρεσίας DCC, τότε: Ο Έμπορος θα απολαμβάνει το δικαίωμα να μπορεί να εκτελεί πράξεις σε ξένο νόμισμα με κατόχους καρτών του εξωτερικού Ο Έμπορος υποχρεούται όπως διασφαλίζει πάντα ότι αυτός ή οι υπάλληλοί του δίνουν στον κάτοχο ξένης Κάρτας την επιλογή του νομίσματος της Συναλλαγής για το υπό πώληση προϊόν/υπηρεσία τόσο σε ΕΥΡΩ ( ) όσο και στα ξένα νομίσματα τα οποία καθορίζονται από το Τερματικό με την αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία που παρέχεται στο τερματικό βάσει της ισοτιμίας της Λαϊκής Τράπεζας καθώς επίσης και την επιβάρυνση του κατόχου (mark-up). Η επιλογή του νομίσματος της Συναλλαγής είναι αποκλειστικά απόφαση του κατόχου ξένης Κάρτας, χωρίς να γίνεται επηρεασμός από τον Έμπορο ή τους υπαλλήλους της επιχείρησης. 11. ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ Νοουμένου ότι ο Έμπορος επιλέξει να συμμετέχει στην παροχή της Υπηρεσίας Αγορά με Δόσεις, τότε: Ο Έμπορος θα μπορεί να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε Συναλλαγή με Δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων που μπορούν να προσφερθούν από τον Έμπορο θα πρέπει να συμφωνεί με τον εκάστοτε εν ισχύ Πίνακα Δικαιωμάτων Προεξόφλησης της εκδότριας Τράπεζας της Κάρτας (μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα της JCC- Σχέδια Δόσεων) με την οποία θα γίνει η Συναλλαγή Ο Έμπορος θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να διεκπεραιώσει Συναλλαγή με Δόσεις αναφορικά με Κάρτες συγκεκριμένης Τράπεζας εάν θεωρεί ότι τα ποσοστά των δικαιωμάτων προεξόφλησης, ως θα αναγράφονται στον Πίνακα Δικαιωμάτων Προεξόφλησης, είναι υπερβολικά Ο τρόπος υλοποίησης και εφαρμογής Συναλλαγών με Δόσεις (π.χ. κατά πόσο οι δόσεις θα είναι άτοκες ή έντοκες) θα καθορίζεται από τον ίδιο τον Έμπορο, νοουμένου πάντοτε ότι ο τρόπος αυτός θα συνάδει και δεν θα βρίσκεται σε αντίθεση με τους όρους της Συμφωνίας και του Σχεδίου Δόσεων. Ο Έμπορος έχει την αποκλειστική ευθύνη να ενημερώνει τους πελάτες του τόσο προφορικά όσο και με την ανάρτηση ανακοινώσεων προς τούτω, της πολιτικής που θα εφαρμόζει σε κάθε περίοδο αναφορικά με τον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής Συναλλαγών με Δόσεις από αυτόν. Η JCC ουδεμία ευθύνη φέρει από τυχόν παράληψη του Εμπόρου να ενημερώσει σωστά τους κατόχους Καρτών και πελάτες του αναφορικά με το πιο πάνω Το μέγιστο ύψος του ποσού που επιτρέπεται για κάθε Συναλλαγή με Δόσεις θα ελέγχεται σε επίπεδο Τερματικού Η ελάχιστη μηνιαία Δόση που επιτρέπεται για κάθε Συναλλαγή με Δόσεις πρέπει να συμφωνεί με την εκάστοτε πολιτική της κάθε Τράπεζας που συμμετέχει στο Σχέδιο Δόσεων και η εφαρμογή της οποίας θα επαληθεύεται σε επίπεδο Τερματικού Ο Έμπορος συμφωνεί ότι η JCC και/ή οποιαδήποτε εκ των Κυπριακών Εκδοτριών Τραπεζών που λαμβάνουν μέρος στο Σχέδιο Δόσεων θα έχουν το δικαίωμα να ανακοινώνουν δημόσια σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας της JCC στο διαδίκτυο ( ή και τις ιστοσελίδες των εν λόγω Κυπριακών Εκδοτριών Τραπεζών ότι ο Έμπορος αποδέχεται Συναλλαγές με Δόσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Δόσεων, κοινοποιώντας επίσης τη διεύθυνση του Εμπόρου Όλες οι συναλλαγές με Δόσεις εγκρίνονται από την εκδότρια Τράπεζα μέσω του τερματικού. Με την έγκριση της συναλλαγής η JCC θα είναι υπόχρεη όπως εξασφαλίσει την εξόφληση του Εμπόρου, ανεξάρτητα εάν ο κάτοχος της Κάρτας θα καταβάλλει τις μηνιαίες του δόσεις ή μη. Σε περίπτωση αμφισβήτησης Συναλλαγής με Δόσεις από τον κάτοχο της Κάρτας ή της Τράπεζας αυτού, ή σε περίπτωση έρευνας για απάτη στην οποία εμπλέκεται ο Έμπορος ή ο κάτοχος της Κάρτας, η υποχρέωση της JCC να εξασφαλίσει την εξόφληση του Εμπόρου δεν θα ισχύει Η πρώτη δόση αναφορικά με κάθε Συναλλαγή με Δόσεις θα καθίσταται πληρωτέα σε τέτοια ημερομηνία ως θα συμφωνηθεί, μεταξύ του Εμπόρου και του κατόχου Κάρτας. Νοείται ότι τέτοια ημερομηνία θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να ορίζεται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία της Συναλλαγής με Δόσεις και ακολούθως, κάθε μηνιαία δόση θα καθίσταται πληρωτέα την ίδια ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η εν λόγω μέρα πρέπει να είναι μεταξύ 1ης και 28ης κάθε μήνα, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στους μήνες του έτους που έχουν λιγότερες ημέρες. Η τήρηση των πιο πάνω θα ελέγχεται σε επίπεδο τερματικού Ο Έμπορος, θα έχει τις ακόλουθες δύο επιλογές αναφορικά με τον τρόπο εξόφλησης (προς αυτόν) των Συναλλαγών με Δόσεις που θα διεκπεραιώνει:

5 Πλήρης εξόφληση (μείον δικαιώματα προεξόφλησης) κατά την ημερομηνία της 1ης δόσης. Αυτό σημαίνει ότι ο Έμπορος θα χρεωθεί με τα δικαιώματα προεξόφλησης που θα αναγράφονται στον Πίνακα Δικαιωμάτων Προεξόφλησης που αφορά τη συγκεκριμένη Συναλλαγή με Δόσεις, (τα δικαιώματα προεξόφλησης θα υπολογίζονται επί του ποσού της Συναλλαγής με Δόσεις αφού αφαιρεθούν από αυτό τα Δικαιωμάτων Εξυπηρέτησης Πελατών αναφορικά με την εν λόγω συναλλαγή) Εξόφληση με μηνιαίες δόσεις κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι ο Έμπορος θα λαμβάνει τις μηνιαίες πληρωμές κατά τις ημερομηνίες και στο ύψους που θα συμφωνούνται μεταξύ του Εμπόρου και του κατόχου Κάρτας σύμφωνα με την παράγραφο 10.8 ανωτέρω, ανεξάρτητα εάν ο κάτοχος Κάρτας θα έχει καταβάλει τη δόση του ή μη. Το ποσό των ως άνω μηνιαίων πληρωμών στον Έμπορο, θα ισούται με τη διαφορά του μηνιαίου ποσού της Δόσης και του Δικαιώματος Εξυπηρέτησης Πελατών που θα αντιστοιχεί στο ποσό αυτό. Νοείται ότι ο Έμπορος θα έχει το δικαίωμα αλλαγής της επιλογής εξόφλησης οποιαδήποτε στιγμή, ειδοποιώντας την JCC γραπτώς τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες προηγουμένως. Η νέα επιλογή θα έχει ισχύ για όλα τα τερματικά του Εμπόρου και μόνο για μελλοντικές Συναλλαγές με Δόσεις Σε περίπτωση χρέωσης του Εμπόρου (chargeback) κατόπιν αμφισβήτησης του ποσού της Συναλλαγής με Δόσεις από τον κάτοχο της Κάρτας ή την εκδότρια Τράπεζα, τα δικαιώματα προεξόφλησης που τυχόν να έχουν χρεωθεί στον Έμπορο στα πλαίσια της Συναλλαγής με Δόσεις δυνατόν να επιστρέφονται στον Έμπορο, είτε ολικώς είτε μερικώς, ανάλογα με την περίπτωση Το Τερματικό θα παράγει λεπτομερή κατάσταση των Συναλλαγών με Δόσεις που θα διεκπεραιώνονται από τον Έμπορο μέσα σε μια συγκεκριμένη ημέρα ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ αναφορικά με Συναλλαγές με Δόσεις δεν θα μπορεί να γίνονται από τον Έμπορο μέσω του Τερματικού αλλά μόνο με γραπτή ειδοποίηση προς την JCC. 12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ JCC express Νοουμένου ότι ο Έμπορος επιλέξει να συμμετέχει στην παροχή της Υπηρεσίας JCC express τότε: Ο Έμπορος θα μπορεί να διεκπεραιώνει Συναλλαγές JCC express νοουμένου ότι (i) η Κάρτα που θα χρησιμοποιηθεί για τη Συναλλαγή θα έχει εκδοθεί από Κυπριακή Τράπεζα, και (ii) το ποσό Συναλλαγής θα είναι χαμηλότερο από το Όριο Πώλησης του Εμπόρου. Σε Συναλλαγές JCC express το Τερματικό θα εκδίδει αυτόματα μόνο μια απόδειξη. Ο κάτοχος κάρτας θα πρέπει να υπογράφει ή να πληκτρολογεί το PIN του για κάθε συναλλαγή που δεν εμπίπτει στο JCC express Σε συναλλαγές JCC express, το τερματικό θα αναγνωρίζει αυτόματα την προέλευση της κάρτας που θα παρουσιάζεται για πληρωμή και θα εκδίδει αυτόματα την αντίστοιχη απόδειξη η οποία θα φέρει την ονομασία JCC express και θα παραδίδεται στον κάτοχο Κάρτας. Το Τερματικό δε θα εκδίδει δεύτερη απόδειξη για φύλαξη από τον Έμπορο Σε συναλλαγές JCC express, δεν θα είναι δυνατή η πληκτρολόγηση των στοιχείων οποιασδήποτε Κάρτας μέσω του Τερματικού ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής. Η ανάγνωση των στοιχείων της κάρτας από το Τερματικό θα γίνεται περνώντας την κάρτα από την ειδική εσοχή του Τερματικού Ο Έμπορος δεν θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να διεκπεραιώσει οποιαδήποτε Συναλλαγή JCC express, όσο μικρό και να είναι το ποσό αυτής Ο Έμπορος συμφωνεί ότι η JCC θα έχει το δικαίωμα να ανακοινώνει δημόσια σε οποιοδήποτε μέσω ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου και της ιστοσελίδας της JCC στο διαδίκτυο ( ότι ο Έμπορος συμμετέχει στην Υπηρεσία JCC express δίνοντας επίσης τη διεύθυνση του Εμπόρου. 13. ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ JCC PAYMENT SYSTEMS LTD Η JCC δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι η φύλαξη και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία θα συγκεντρώνονται ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας θα γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Τέτοια δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες αναφορικά με τον Έμπορο και/ή Συναλλαγές που γίνονται και/ή θα γίνονται με τον Έμπορο και οι οποίες (i) έχουν δοθεί και/ή θα δοθούν στο μέλλον στην JCC από εσάς, κατά την υποβολή αιτήσεων ή διεκπεραίωση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής, και (ii) έχουν ή θα έχουν εξασφαλιστεί από τρίτα πρόσωπα που σας συστήνουν ή οργανισμούς που υπάρχουν σήμερα ή δυνατό να δημιουργηθούν στο μέλλον ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον Έμπορο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ευαίσθητα δεδομένα είναι πληροφορίες που σχετίζονται με φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικές, φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την ερωτική ζωή και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών, αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του Εμπόρου. Αποδέκτες των πληροφοριών (εκτός αυτών που είναι ευαίσθητες), είναι όλοι οι εξουσιοδοτημένοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι στο χειρισμό των πληροφοριών υπάλληλοι της JCC, Τράπεζες μέλη ή μη της JCC, συνεργάτες της JCC και τα Διεθνή Συστήματα Καρτών Εχεμύθεια: Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου όλες οι προσωπικές πληροφορίες θα τηρούνται ως απόρρητες και θα τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. Καμιά πληροφορία θα αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός στις περιπτώσεις που ο Νόμος το επιτρέπει. Οι περιπτώσεις αυτές είναι: Όταν η αποκάλυψη γίνεται με παράκληση ή με τη συγκατάθεση του Εμπόρου. Η συγκατάθεση δεν είναι αναγκαίο να είναι γραπτή αν η υπηρεσία προσφέρεται τηλεφωνικά. Όταν ο Έμπορος έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Όταν η αποκάλυψη γίνεται διότι αυτό απαιτείται από το Νόμο ή δικαστικό διάταγμα. Όταν η αποκάλυψη γίνεται στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας μεταξύ της JCC και του Εμπόρου. Όταν η αποκάλυψη γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την προστασία των συμφερόντων της JCC. Η JCC από καιρού εις καιρό δυνατό να χρησιμοποιεί αντιπροσώπους και/ή προμηθευτές και/ή συνεργάτες της με σκοπό τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών. Η υποχρέωση για τήρηση του απορρήτου θα επεκτείνεται και στους αντιπρόσωπους, προμηθευτές και συνεργάτες της JCC και η όλη επεξεργασία θα γίνεται με την καθοδήγηση της JCC και θα υποστηρίζεται με γραπτό συμβόλαιο. Σε περιπτώσεις όπου η JCC θα αναθέτει σε άλλους οργανισμούς την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, θα απαιτείται όπως οι οργανισμοί αυτοί συμμορφώνονται με τις αρχές εχεμύθειας της JCC και όπως επιτρέπουν τη διενέργεια ελέγχων, από την JCC, με σκοπό την διακρίβωση της συμμόρφωσής τους με τις αρχές αυτές. Περαιτέρω, η JCC δυνατό να διαβιβάζει προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τον Έμπορο στα Διεθνή Συστήματα Καρτών (όπως VISA, MasterCard και Diners Club International). Σε τέτοια περίπτωση η JCC αναλαμβάνει όπως διασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας όπως παρέχεται από τον Νόμο Ασφάλεια των Δεδομένων: H JCC θα λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη τέτοιων δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή θεμιτή καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη αθέμιτη επεξεργασία Χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών: Η JCC θα μπορεί να φυλάττει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Εμπόρου είτε σε φυσική μορφή είτε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της JCC και θα τα χρησιμοποιεί για τους ακόλουθους σκοπούς: Την εξέταση της αίτησης του Εμπόρου και λήψη απόφασης για την ένταξή του στα Διεθνή Συστήματα καρτών. Για τους σκοπούς αυτούς, η JCC δυνατό να προβαίνει σε περαιτέρω έρευνες. Οι έρευνες μπορεί να επεκταθούν σε άτομα που συστήνουν τον Έμπορο, ή στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Ακάλυπτες Επιταγές ή άλλα αρχεία ή οργανισμούς που υπάρχουν σήμερα ή δυνατό να δημιουργηθούν στο μέλλον, ή Άλλα πρόσωπα που συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο μαζί με τον Έμπορο. Τον έλεγχο της ταυτότητας του Εμπόρου, την παρεμπόδιση απάτης, την παρεμπόδιση άλλων αδικημάτων συμπεριλαμβανομένου και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τη διεκπεραίωση των Συναλλαγών που γίνονται από τον Έμπορο. Στις περιπτώσεις που η JCC πιστεύει ότι συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν που προσφέρει δυνατό να ενδιαφέρει τον Έμπορο, και με σκοπό την ενημέρωσή του για την υπηρεσία ή το προϊόν αυτό, η JCC θα μπορεί να επικοινωνεί μέσω ταχυδρομείου (συνηθισμένου ή ηλεκτρονικού), τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλη λογική μέθοδο ούτως ώστε να του παράσχει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία ή το νέο αυτό προϊόν στον Έμπορο. Τη μελέτη των ατομικών αναγκών και τάσεων της αγοράς με σκοπό να βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η JCC Δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η πιο πάνω πληροφόρηση για τους σκοπούς και τη χρήση Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τις υποχρεώσεις της JCC με βάση το Νόμο. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, ο Έμπορος θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στις λεπτομέρειες των προσωπικών του δεδομένων που η JCC θα έχει καταγράψει, έναντι πληρωμής του σχετικού δικαιώματος και ο Έμπορος θα έχει το δικαίωμα να προβάλει οποιαδήποτε αντίρρηση, τηρουμένων πάντοτε των σχετικών προνοιών του Νόμου Δήλωση: Με την υπογραφή του στην παρούσα Συμφωνία ο Έμπορος βεβαιώνει ότι: Έχει διαβάσει και ενημερωθεί για το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής και δίνει ελεύθερα και με πλήρη επίγνωση τη ρητή συγκατάθεση και αποδοχή του για τη νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς που περιγράφονται πιο πάνω. Συμφωνεί ότι όλες οι εταιρείες που συνεργάζονται κατά καιρούς με την JCC θα έχουν πρόσβαση και δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων που τον αφορούν. Συμφωνεί ότι ευαίσθητα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από την JCC θα τύχουν επεξεργασίας μόνο για την παραχώρηση της/των υπηρεσίας/ων για την οποία ο Έμπορος έχει υποβάλει αίτηση. 14. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Η JCC μπορεί να τερματίσει τη παρούσα Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση δύο μηνών προς τον Έμπορο.

6 14.2. Ο Έμπορος μπορεί να τερματίσει τη παρούσα Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση 15 ημερών προς την JCC εκτός και εάν τίθεται σε ισχύ ο όρος Τηρουμένων όλων των άλλων όρων, η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματίζεται από την JCC χωρίς προειδοποίηση στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) διαπιστωθεί ότι ο Έμπορος έχει δώσει οποιεσδήποτε λανθασμένες πληροφορίες στην JCC αναφορικά με αυτόν ή σε σχέση με Συναλλαγές. (β) όλα ή σχεδόν όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Εμπόρου πουληθούν ή μεταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν καθ οιονδήποτε τρόπο (γ) εκκρεμεί αίτηση για πτώχευση ή διάλυσης του Εμπόρου. (δ) υπάρχει ουσιώδης αλλαγή στην οικονομική κατάσταση του Εμπόρου. (ε) τίθεται εν ισχύ ο όρος 8.3 πιο πάνω. (ζ) διαπιστωθεί ότι ο Έμπορος έχει προβεί σε δόλιες / παράνομες ενέργειες. (η) ο Έμπορος έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε δραστηριότητες που είναι παράνομες, ηθικά απαράδεκτες ή αντιτίθενται είτε με Συνθήκες των Ηνωμένων Εθνών είτε με Διεθνής Συνθήκες και Συμφωνίες, πολιτικές ασφάλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς περιορισμό, τρομοκρατία και γενικές πολιτικές της JCC. Ο Έμπορος συμφωνεί όπως ειδοποιεί αμέσως την JCC σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε από τα πιο πάνω γεγονότα Με τον τερματισμό της Συμφωνίας ο Έμπορος θα επιστρέφει στην JCC το Τερματικό (νοουμένου ότι αυτό θα ενοικιάζεται από την JCC), όλο το διαφημιστικό υλικό, και οτιδήποτε άλλο έχει προμηθευτεί από την JCC κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας O Τερματισμός της Συμφωνίας δεν θα επηρεάζει τα δικαιώματα της JCC αναφορικά με Έντυπα Πωλήσεων που έχουν αποσταλεί πριν τον τερματισμό της και ούτε θα έχει υποχρέωση να πληρώσει οποιαδήποτε Έντυπα Πώλησης από το χρόνο ισχύος του τερματισμού, καθώς και εκείνα που δεν θα έχουν ακόμη εισαχθεί στο σύστημα επεξεργασίας της JCC. Η JCC δικαιούται να κατακρατεί τυχόν πληρωμές που εκκρεμούν προς τον Έμπορο μέχρις ότου ξεκαθαρίσουν οποιεσδήποτε τυχόν αμφισβητήσεις της εγκυρότητας των Συναλλαγών του Εμπόρου από τους κατόχους Κάρτας ή μέχρις ότου εξοφληθούν οποιεσδήποτε οφειλές του Εμπόρου προς την JCC O Έμπορος θα πληρώνει στην JCC όλα τα εκκρεμή δικαιώματα, χρεώσεις και όλα τα έξοδα και ποσά που είναι πληρωτέα με βάση την Συμφωνία, αμέσως με τον τερματισμό της Συμφωνίας Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Τερματικού, παύουν να ισχύουν με τον Τερματισμό της Συμφωνίας Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών. 15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της Συμφωνίας θα είναι ένας (1) χρόνος με αυτόματη ανανέωση για κάθε επιπρόσθετο χρόνο. 16. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Ο Έμπορος θα αποζημιώνει την JCC για οποιαδήποτε ευθύνη, απώλεια, ζημιά, απαίτηση ή αίτημα και για δικηγορικά ή άλλα έξοδα που δυνατόν να προκληθεί(ουν) από: (α) μη τήρηση ή μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε πρόνοια της Συμφωνίας. (β) απάτη λόγω αμέλειας του Εμπόρου. (γ) μη παρουσίαση της Κάρτας στη Συναλλαγή. (δ) μη τήρηση ή παράβαση οποιουδήποτε κανονισμού των Συστημάτων Καρτών ή νόμου. (ε) οποιαδήποτε πράξη και/ή παράλειψη του Εμπόρου και/ή των υπαλλήλων και/ή αντιπροσώπων του Η υποχρέωση για αποζημίωση θα παραμένει σε ισχύ και μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας Ο Έμπορος συμφωνεί ότι θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις του σε περίπτωση κατακράτησης εκ μέρους του οποιασδήποτε Κάρτας και θα αποζημιώνει την JCC για οποιαδήποτε απαίτηση αναφορικά με τέτοια κατακράτηση Η JCC δεν θα είναι κατ οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη για ζημιές ή απώλειες που θα προκληθούν στον Έμπορο ή σ οποιονδήποτε από τους πελάτες του και που θα έχουν σχέση με το γεγονός ότι η JCC είναι μέρος της Συμφωνίας. 17. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο Έμπορος θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποφεύγεται η διαρροή ή αποκάλυψη πληροφοριών που αφορούν κατόχους Κάρτας σε τρίτα πρόσωπα και δεν θα αντιγράφονται, αναπαράγονται ή φυλάσσονται σε οποιαδήποτε μορφή τα ονόματα και οι διευθύνσεις των κατόχων Κάρτας για οποιοδήποτε λόγο. Διευκρινίζεται σχετικά ότι οι υποχρεώσεις του παρόντος όρου θα ισχύουν και μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της Συμφωνίας. 18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση ή παράλειψη εκτέλεσης της Συμφωνίας από οποιοδήποτε μέρος, δε θα συνιστά παράβαση της Συμφωνίας, εάν και για όσο χρόνο η καθυστέρηση και/ή παράλειψη οφείλονται σε οποιαδήποτε γεγονότα, πράξεις ή ατυχήματα πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθμιστικής αρχής, φυσική καταστροφή, επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέμους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποπομπές εργασιών ή κλείσιμο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δημοσίων υπηρεσιών ή μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες. 19. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Ο έμπορος εγγυάται ότι το άτομο που υπογράφει την συμφωνία αυτή είναι εξουσιοδοτημένο άτομο εκ μέρους του εμπόρου και θα υπογράφει και δεσμεύει την εταιρεία του με τους όρους και κανονισμούς που περιέχονται στην συμφωνία αυτή. 20. ΑΝΤΙΤΥΠΑ (Counterparts) Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε αριθμό αντιτύπων (counterparts), τα οποία, στο σύνολό τους, αποτελούν ένα και το ίδιο έγγραφο και κάθε μέρος μπορεί να συνάψει την παρούσα Συμφωνία με την εκτέλεση ενός αντίτυπου. 21. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟ Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ της JCC και του Εμπόρου χωρίς αποτέλεσμα, ο Έμπορος μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Κεντρική Τράπεζα η οποία ως αρμόδια Εποπτική Αρχή είναι υπεύθυνη να οργανώνει διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. 22. ΓΕΝΙΚΑ Η Συμφωνία είναι δεσμευτική για τον Έμπορο και για την JCC, τους διαδόχους και εκδοχείς τους Οι Όροι Συμμέτοχης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Κανένας όρος της Συμφωνίας μπορεί να ακυρωθεί, εκτός κατόπιν γραπτής ακύρωσης από την JCC Η Συμφωνία είναι δεσμευτική για όλα τα συμβεβλημένα καταστήματα του Εμπόρου με την JCC καθώς επίσης και αυτά που θα συμβληθούν στο μέλλον Η Συμφωνία δεν μπορεί να εκχωρηθεί από τον Έμπορο χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της JCC Σε περίπτωση που οποιαδήποτε πρόνοια κριθεί άκυρη ή δεν εφαρμόζεται δεν θα επηρεάζει τις υπόλοιπες πρόνοιες της Συμφωνίας H Συμφωνία αποτελεί ολόκληρη και τη μόνη συμφωνία μεταξύ του Εμπόρου και της JCC και καταργεί οποιαδήποτε προηγούμενη Συμφωνία ή επικοινωνία γραπτή ή προφορική Η Συμφωνία διέπεται από την Κυπριακή Νομοθεσία Κάθε μέρος εγγυάται στο άλλο ότι έχει κάθε αναγκαία εξουσία και δυνατότητα να υπογράψει και εφαρμόσει την παρούσα Συμφωνία Εκτός όπου το κείμενο προνοεί διαφορετικά ο ενικός περικλείνει και τον πληθυντικό O Έμπορος αποδέχεται την Συμμετοχή του στις υπηρεσίες που έχει επιλέξει στη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών με τις ανάλογες χρεώσεις Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Κάθε αναφορά στις Πρόνοιες της Συμφωνίας αυτής στην Συμφωνία περιλαμβάνει και τον Οδηγό Αποδοχής Καρτών και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που μπορεί να αντικαθιστούν ή τροποποιούν από καιρό σε καιρό τα έγγραφα αυτά Οποιαδήποτε τυχόν καθυστέρηση στη διεκδίκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της JCC ή θεραπείας, δε θα θεωρείται σαν παραίτηση ή εγκατάλειψη του εκτός και εάν δοθεί γραπτώς από την JCC και φέρει την υπογραφή της. Ο Έμπορος με την υπογραφή του βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τα πιο πάνω. Υπογραφή Εμπόρου: Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο Υπογράφοντος:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA

ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων ΒΑΣΙΚH ΕΡΓΑΤΙΚH ΝΟΜΟΘΕΣΙA Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από την Κυπριακή ηµοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα