Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013"

Transcript

1 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013

2 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/ ) και την υπ αριθμ. 1/477/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/ ) 1 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/487/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/2256/ ) 2 η Τροποποίηση σύμφωνα με τις από , και αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ.1/502/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/747/ ) 3 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 3/563/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/2122/ ) 4 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 41/586/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1064/ ) 5 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 594/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1841./ ) 6 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 14/633/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2/645/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/647/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5/657/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

3 Πίνακας Περιεχομένων Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού Ορισμοί Πρόσβαση στις Αγορές του Χ.Α Γενικές Ρυθμίσεις Πρόσβαση στις Αγορές του Χ.Α Ιδιότητα Μέλους & Ειδικού Διαπραγματευτή Ευθύνη Μέλους Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους Πρόσωπα που γίνονται δεκτά ως Μέλη Προϋποθέσεις απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας Μέλους Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Οργανωτικές απαιτήσεις Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθάριση και διακανονισμός των συναλλαγών Δικαιώματα συμμετοχής στις Αγορές και ετήσιας συνδρομής Επικοινωνία με τα Μέλη Αρχεία Μελών Αρχεία συνδιαλέξεων Ειδικός Διαπραγματευτής Προϋποθέσεις για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή Ελάχιστη διάρκεια ειδικής διαπραγμάτευσης Σχέση Ειδικού Διαπραγματευτή και εκδότη στην Αγορά Αξιών Παρακολούθηση της ειδικής διαπραγμάτευσης Διαφάνεια ειδικής διαπραγμάτευσης Δημοσιεύσεις Πρόσβαση στο σύστημα Σύνδεση με Δ.Χ.Σ Εξουσιοδοτημένοι χρήστες Έλεγχος χρηστών Κωδικοί χρηστών Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΑ) και Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά (ΑπΕΠΑ) Υποχρεώσεις Μελών Γενικές υποχρεώσεις η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 1 από 172

4 Οικονομικές υποχρεώσεις Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Έλεγχος και παρακολούθηση συναλλαγών και Μελών Ειδικές υποχρεώσεις Μελών στην Αγορά Αξιών του Χ.Α Γενικά Κανόνες τήρησης κωδικών και παροχής στοιχείων στο Χ.Α. από τα Μέλη Υποχρέωση ως προς την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών Ειδικές υποχρεώσεις Μελών στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α Γενικά Κωδικοί Μελών στο Σύστημα Διαδικασία ανοίγματος κωδικών στο Σύστημα Παραίτηση Μέλους ή Ειδικού Διαπραγματευτή Η διαπραγμάτευση στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α Γενικές παράμετροι αγοράς Γενική Διάταξη Διάκριση Χρηματοπιστωτικών Μέσων ανά Αγορά Αγορά Repos Τιμή εισαγωγής-έκδοσης Τιμή εκκίνησης Τιμή ανοίγματος Βήμα τιμής Τιμή τελευταίας πράξης Τιμή κλεισίματος Μονάδα Διαπραγμάτευσης Ειδικές ρυθμίσεις για τα Παράγωγα και τις Συμβάσεις Repos Εντολές Στοιχεία Εντολών Διακρίσεις εντολών ως προς την τιμή Γενική διάταξη Ελεύθερη εντολή Οριακή εντολή Εντολή στην τιμή ανοίγματος Εντολή στο κλείσιμο Διακρίσεις εντολών ως προς την ποσότητα Διακρίσεις Διακρίσεις εντολών με συνθήκη Εντολές με συνθήκη Εντολές με συνθήκη «ΣΤΟΠ» Εντολές με συνθήκη «άμεση ή ακύρωση» η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 2 από 172

5 Εντολές με συνθήκη «εκτέλεση ή ακύρωση» Εντολές με συνθήκη «όλα ή τίποτα» Εντολές με συνθήκη «εκτέλεση και καταχώρηση» Εντολές με συνθήκη «σε πολλαπλάσιο» Εντολές με συνθήκη «με ελάχιστο μέγεθος» Διακρίσεις εντολών ως προς τη διάρκεια Ορισμός διάρκειας Εντολές ημερήσιες Εντολές «έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί» Εντολές «με ημερομηνία» Εντολές «μέχρι τη λήξη» Συγκεντρωτικές εντολές Γενική διάταξη Εντολές για ομάδα επενδυτών Εντολές μεταβατικού λογαριασμού διαπραγμάτευσης Εντολές με βάση τον αριθμό των σειρών Πεδίο εφαρμογής Διακρίσεις Εντολές Συνδυασμού Τροποποίηση και ακύρωση εντολής Τροποποίηση εντολής Ακύρωση εντολής Προτεραιότητα / κριτήρια κατάταξης εντολών Μέθοδοι διαπραγμάτευσης Γενική διάταξη Μέθοδος 1: Αυτόματη & συνεχής κατάρτιση συναλλαγών Κριτήρια ταύτισης Ειδικοί όροι εκτέλεσης και καταχώρησης Κριτήρια ταύτισης για τις εντολές μη τυποποιημένου συνδυασμού Κριτήρια ταύτισης για τις εντολές τυποποιημένου συνδυασμού Ειδικοί όροι για τες εντολές συνδυασμού Μέθοδος 2: Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών Δημοπρασία (Call Auction) Κριτήρια κατάταξης Προσδιορισμός τιμής δημοπρασίας Κριτήρια ταύτισης Ειδικοί όροι εκτέλεσης και καταχώρησης Μέθοδος 3: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση στο κλείσιμο (συνεχής στο κλείσιμο) Βασικοί όροι μεθόδου Κριτήρια ταύτισης Μέθοδος 4: Επιλεκτική κατάρτιση (Hit & Take) η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 3 από 172

6 Μέθοδος 5-1: Εκποιήσεις Βασικοί όροι εκποιήσεων Διαδικασία εκποιήσεων Μέθοδος 5-2: Εκποίηση με τη Μέθοδο 4 ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση Διαδικασία και όροι εκποίησης Μέθοδος 6: Προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα) στην Αγορά Αξιών Είδη προσυμφωνημένων συναλλαγών Μέθοδος 6-1: Απλό πακέτο Μέθοδος 6-2: Πακέτα διακανονισμού Μέθοδος 6-3: Πακέτο αποκατάστασης Μέθοδος 7: Προσυμφωνημένες συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων Πεδίο εφαρμογής Μέθοδος 7-1: Προσυμφωνημένη συναλλαγή Μέθοδος 7-2: Συναλλαγή με αντίθετη εγγραφή Μέθοδος 8: Συμβάσεις Repos Η Μέθοδος γενικά Μέθοδος 8-1: Μέθοδος Repos Μέθοδος 8-2: Μέθοδος Reverse Repos Ανανέωση θέσεων Μέθοδος 8-3: Μέθοδος συμβάσεων επαναγοράς (STRAs) Κανόνες μετάβασης μεταξύ Μεθόδων Πίνακες διαπραγμάτευσης Πίνακες διαπραγμάτευσης Αγοράς Αξιών Πίνακες διαπραγμάτευσης Αγοράς Παραγώγων και Αγοράς Repos Ειδικές Λειτουργίες Διαδικασία Υποστήριξης Συναλλαγών Διαδικασία συναινετικής ακύρωσης συναλλαγών Διαδικασία διόρθωσης συναλλαγών Ειδική Διαπραγμάτευση Υποχρεώσεις Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών Συναλλαγές Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών Ειδικοί όροι ειδικής διαπραγμάτευσης Αξιών Υποχρεώσεις Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων Υπηρεσίες στις προς εισαγωγή και στις εισηγμένες Κινητές Αξίες Υπηρεσίες στις προς εισαγωγή Κινητές Αξίες Υπηρεσία ΗBIΠ Προαγορά Υπηρεσίες προς τις εισηγμένες Κινητές Αξίες Υπηρεσία ΗBIΠ η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 4 από 172

7 Προαγορά Μέτρα προστασίας της Αγοράς Γενική διάταξη Μεταβολή του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης Όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αναγκαστική ακύρωση εντολών Αναγκαστική ακύρωση συναλλαγών Άρση ή μεταβολή των υποχρεώσεων ειδικής διαπραγμάτευσης Ανάθεση καθηκόντων Ειδικού Διαπραγματευτή σε ειδικές περιπτώσεις Αναστολή της διαπραγμάτευσης Χρηματοπιστωτικού Μέσου Αναστολή Κινητών Αξιών Αναστολή της διεξαγωγής συναλλαγών στις Συμβάσεις Repos Παύση εισαγωγής ή διαγραφή σειρών Παραγώγου ή Σύμβασης Repos Διαγραφή Χρηματοπιστωτικού Μέσου Διαγραφή Σύμβασης Repos Ειδικοί όροι αναστολής και διαγραφής Ενημέρωση Διαφάνεια Συναλλακτικές πληροφορίες Προσυναλλακτικές και μετασυναλλακτικές πληροφορίες Λοιπές συναλλακτικές πληροφορίες Δημοσίευση στοιχείων συναλλαγών στο Η.Δ.Τ Γενική διάταξη Στοιχεία συναλλαγών επί Κινητών Αξιών Καταχωρούμενα στοιχεία για τις μετοχές Καταχωρούμενα στοιχεία για τους παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών (μετοχών) Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών (μετοχών) Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί μετοχών Καταχωρούμενα στοιχεία για τα δικαιώματα επί μετοχών Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί δικαιωμάτων επί μετοχών Καταχωρούμενα στοιχεία για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί τίτλων σταθερού εισοδήματος Καταχωρούμενα στοιχεία για τα Μερίδια Δ.Α.Κ Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί Μεριδίων Δ.Α.Κ Στοιχεία Συναλλαγών σε Συμβόλαια Παράγωγων και σε Συμβάσεις Repos Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές σε ΣΜΕ Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές σε συμβάσεις προαίρεσης η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 5 από 172

8 Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές σε συμβάσεις πώλησης Κινητών Αξιών με σύμφωνο επαναγοράς Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές σε συμβάσεις αγοράς Κινητών Αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης και σε συμβάσεις επαναγοράς Καταχωρούμενα στοιχεία για τα Σ.Χ.Π Καταχωρούμενα για τις συναλλαγές επί Σ.Χ.Π Κανόνες Εισαγωγής στις Αγορές του Χ.Α Αγορά Αξιών Γενικές Ρυθμίσεις - Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών και ένταξης σε κατηγορίες Προϋποθέσεις εισαγωγής / ένταξης στη Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης (Κύρια Αγορά) Ίδια Κεφάλαια Οικονομικές καταστάσεις Κερδοφορία Διασπορά Φορολογικός έλεγχος Εταιρική διακυβέρνηση Απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών Δημιουργία ομίλου Αξιολόγηση καταλληλότητας εκδότη Ελάχιστη αξία προς διάθεση μετοχών Τακτική αναθεώρηση της ένταξης στις Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Υπολογισμός διασποράς Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς Κατηγορία Επιτήρησης Κατηγορία Προς Διαγραφή Αναθεώρηση της ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και στην Κατηγορία Προς Διαγραφή Ειδική ρύθμιση Ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει του κλάδου δραστηριότητας Ασφαλιστικές Εταιρείες Γενικά Ειδικές προϋποθέσεις Λοιπά στοιχεία Κατασκευαστικές Εταιρείες Γενικά Φορολογικός έλεγχος κοινοπραξιών ( Κ/Ξ ) Εταιρείες Εμπορίας Αυτοκινήτων Γενικά Δημιουργία ομίλου η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 6 από 172

9 Φορολογικός έλεγχος Οικονομική κατάσταση Μετοχές αλλοδαπών εκδοτών και εκδοτών με μετοχές εισηγμένες σε άλλο χρηματιστήριο Εισαγωγή Ομολογιών, Τίτλων Παραστατικών Κινητών Αξιών και Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών Εισαγωγή Ομολογιών Εισαγωγή Τίτλων Παραστατικών Μετοχών και Ομολόγων Εισαγωγή Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές αποφάσεις (Παραστατικοί Τίτλοι ΤΧΣ) Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εισαγωγή Μεριδίων Δ.Α.Κ Κατηγορία Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Εισαγωγή Σ.Χ.Π Αξιολόγηση καταλληλότητας και ειδικές ρυθμίσεις Έμμεση Εισαγωγή Περιπτώσεις έμμεσης εισαγωγής Προϋποθέσεις έμμεσης εισαγωγής - κυρώσεις Διαδικασία και ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού - κυρώσεις Διαδικασία εισαγωγής Γενικά Διαδικασία πρωτογενούς εισαγωγής μετοχών με ή χωρίς δημόσια προσφορά Πρώτο Στάδιο: Αξιολόγηση αίτησης εισαγωγής από το Χ.Α Δεύτερο Στάδιο: Έγκριση εισαγωγής Τρίτο Στάδιο: Έναρξη διαπραγμάτευσης Διαδικασία πρωτογενούς εισαγωγής λοιπών Κινητών Αξιών με ή χωρίς δημόσια προσφορά Αγορά Παραγώγων Πεδίο εφαρμογής Διαδικασία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση Παραγώγων Κριτήρια εισαγωγής Όροι εισαγωγής του Παραγώγου Τροποποίηση των όρων εισαγωγής του Παραγώγου Ενημέρωση Γενικοί κανόνες ως προς τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Γενικά Σειρές Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τον ημερήσιο χρηματικό διακανονισμό Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την λήξη του Συμβολαίου η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 7 από 172

10 Συμβάσεις Προαίρεσης Ορισμός Σειρές Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη σύμβαση Σύμβαση Πώλησης Κινητών Αξιών με Σύμφωνο Επαναγοράς Ορισμός Σειρές Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη σύμβαση Σύμβαση Αγοράς Κινητών Αξιών με Σύμφωνο Επαναπώλησης Ορισμός Σειρές Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη σύμβαση Συμβάσεις Επαναγοράς Ορισμός Σειρές Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη σύμβαση Συμβάσεις ανταλλαγών και άλλες συμβάσεις χρηματοοικονομικών μέσων Σύμβαση Ανταλλαγών (Swap) Συμβάσεις επί Χρηματοοικονομικών Μέσων Υποχρεώσεις ενημέρωσης εκδοτών εισηγμένων Κινητών Αξιών Υποχρεώσεις ενημέρωσης για εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. μετοχές Γενικές Ρυθμίσεις Διακρίσεις Βασικοί όροι ενημέρωσης Γλώσσες ενημέρωσης Παράταση προθεσμιών υποβολής ενημέρωσης Υποχρεώσεις τακτικής ενημέρωσης Υποχρεώσεις έκτακτης ενημέρωσης Είδος υποχρεώσεων Ενημέρωση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Ενημέρωση για αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ενημέρωση για καταβολή μερίσματος ή προμερίσματος και λοιπών χρηματικών διανομών Ενημέρωση για εταιρικές πράξεις Ενημέρωση για προνομιακές πληροφορίες και σχετικά δημοσιεύματα Ενημέρωση για τα στοιχεία διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/ Ενημέρωση για γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων του ν. 3340/ Ενημέρωση για αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων Απαντήσεις σε ερωτήματα του Χ.Α Ενημέρωση προς αναλυτές Έκδοση πληροφοριακού σημειώματος για εταιρικά γεγονότα η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 8 από 172

11 Υποχρεώσεις ενημέρωσης ειδικών κατηγοριών Υποχρεώσεις ενημέρωσης σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, συγχώνευσης, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας Γενική ρύθμιση Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό συγχώνευση ή απορρόφηση εταιρίας Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας Ενημέρωση για την απόκτηση ή μεταβίβαση ιδίων μετοχών Ειδικές υποχρεώσεις Οικονομικό Ημερολόγιο Ενημέρωση προς αναλυτές Ειδικές υποχρεώσεις για εκδότες με μετοχές στην Κατηγορία Επιτήρησης Υποχρεώσεις ενημέρωσης για εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. ομολογίες Υποχρεώσεις ενημέρωσης για τα ΕΛ.ΠΙΣ και τους Παραστατικούς Τίτλους ΤΧΣ Υποχρεώσεις ενημέρωσης για Εκδότριες Δ.Α.Κ Ενημέρωση για Σ.Χ.Π Αλλοδαπές εταιρίες Τρόποι επικοινωνίας και διαχείρισης της πληροφορίας Αποστολή της ενημέρωσης Συστήματα επικοινωνίας Η ιστοσελίδα του Χ.Α Λειτουργία του Συστήματος Επικοινωνίας και της ιστοσελίδας Διαδικασία επικοινωνίας του Χ.Α. με τους εκδότες για τη διάχυση πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό Χρηματικές Διανομές Εταιρικές πράξεις & επαναδιαπραγμάτευση Κινητών Αξιών που τελούν σε αναστολή Γενικές ρυθμίσεις Ημέρα αποκοπής και ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων Διαδικασίες εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης Εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Τρίτο Στάδιο Εισαγωγή ομολογιών Εισαγωγή δωρεάν μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μη διανεμηθέντων κερδών Πρώτο Στάδιο η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 9 από 172

12 Δεύτερο Στάδιο Τρίτο Στάδιο Εισαγωγή δωρεάν μετοχών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής με διάσπαση ή συνένωση μετοχών (split / reverse split) Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Τρίτο Στάδιο Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής χωρίς έκδοση νέων μετοχών - Επιστροφή κεφαλαίου Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Εισαγωγή μετοχών λόγω μετατροπής ομολογιών ή άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Εισαγωγή μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Τρίτο Στάδιο Εισαγωγή νέων μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία συγχώνευσης με απορρόφηση, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Αλλαγή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Εισαγωγή μετοχών από πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (dividend reinvestment plan) Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Ακύρωση μετοχών και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή ακύρωση ομολογιών Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Διαδικασία εισαγωγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ή τραπεζικών ομολόγων Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Εταιρικές πράξεις για Μερίδια Δ.Α.Κ Συνδυασμός εταιρικών πράξεων Εισαγωγή κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών ή Εκδοτριών Δ.Α.Κ Εταιρικές πράξεις επί Σ.Χ.Π Παράβαση υποχρεώσεων η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 10 από 172

13 5.1. Επαναδιαπραγμάτευση Κινητών Αξιών Κριτήρια επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών Επαναδιαπραγμάτευση μετοχών υπό αναστολή χωρίς εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών για την οποία προβλέπεται έκδοση και έγκριση ενημερωτικού δελτίου Επαναδιαπραγμάτευση Μεριδίων Δ.Α.Κ. υπό αναστολή Επαναδιαπραγμάτευση μετοχών υπό αναστολή και αίτηση εισαγωγής συμπληρωματικής σειράς μετοχών για την οποία προβλέπεται έκδοση και έγκριση ενημερωτικού δελτίου Τιμή έναρξης Διαδικασία Επαναδιαπραγμάτευση μετοχών υπό αναστολή και ταυτόχρονη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά Επαναδιαπραγμάτευση λοιπών Κινητών Αξιών υπό αναστολή Διανομή μερίσματος από εκδότες Χρηματικές Διανομές Διαδικασία ελέγχου της τήρησης του Κανονισμού Γενική διάταξη Διαδικασία ελέγχου των Μελών Μέτρα κατά των Μελών Περιπτώσεις επιβολής μέτρων Παραβάσεις καθηκόντων Ειδικού Διαπραγματευτή Αρμόδια όργανα & διαδικασία επιβολής μέτρων Επανέλεγχος αποφάσεων Εκτέλεση αποφάσεων Κοινοποίηση αποφάσεων Ενημέρωση Διαδικασία ελέγχου των εκδοτών και λοιπών προσώπων εφαρμογής του Κανονισμού Επιβαλλόμενα μέτρα Διαδικασία εξέτασης υποθέσεων Επανέλεγχος αποφάσεων του Χ.Α Τροποποίηση Κανονισμού - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασία τροποποίησης Επιτροπή Τροποποίησης του Κανονισμού Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Αποφάσεις Χ.Α Ισχύς Μεταβατικές & καταργούμενες διατάξεις Ισχύς & Μεταβατικές διατάξεις της 2 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά τις από , και συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 11 από 172

14 Ισχύς της 3 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α Ισχύς της 4 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α Ισχύς της 7 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α Ισχύς της 8 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α Ισχύς της 9 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 12 από 172

15 Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού 1 1) Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) ως και των τυχόν τροποποιήσεών του, ο Κανονισμός του Χ.A., όπως εκάστοτε ισχύει, δεσμεύει τα Μέλη των Οργανωμένων Αγορών του Χ.A., τους εκδότες κινητών αξιών που είναι εισηγμένες ή έχουν υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή τους σε Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. και εν γένει τα πρόσωπα στα οποία αφορά ο Κανονισμός αυτός, σύμφωνα με τις επί μέρους περί ισχύος διατάξεις του. 2) Με την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους ή για την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χ.Α. τεκμαίρεται ότι ο αιτών αποδέχεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. 3) Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπονται υποχρεώσεις που βαρύνουν πρόσωπα τα οποία δεν είναι Μέλη του Χ.Α., ούτε εταιρίες εκδότριες κινητών αξιών των οποίων κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν σε Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α., αλλά τα οποία συνδέονται με τα Μέλη ή τις εκδότριες, ενδεικτικώς με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του βοηθού εκπληρώσεως-προστηθέντος, τα Μέλη του Χ.Α. και οι εισηγμένες εταιρίες οφείλουν να διασφαλίζουν με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με τις τυχόν υποδείξεις του Χ.Α. τη δέσμευση των προσώπων αυτών ως προς τις διατάξεις του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό. 4) Η επαρκής γνώση και η τήρηση των κανόνων του παρόντος Κανονισμού είναι αυτοτελής υποχρέωση των προσώπων που αναφέρονται στην (1) και δεν τα απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από άλλες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία ή επιβάλλονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, εποπτική αρχή. 5) Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και την ισχύουσα χρηματιστηριακή πρακτική, με γνώμονα τη διασφάλιση της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς και την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών. Στον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 173, 193, 196, 200 και 288 του Αστικού Κώδικα. Ενδεχόμενη μη ισχύς κάποιας διάταξης του παρόντος Κανονισμού, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θίγει την ισχύ και δεσμευτικότητα των υπολοίπων διατάξεων του Κανονισμού. 6) Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, όπου γίνεται σε αυτόν αναφορά σε νόμους, κανονιστικές αποφάσεις, κανονισμούς, περιλαμβανομένου του παρόντος Κανονισμού, κοινοτικές οδηγίες ή κοινοτικούς κανονισμούς και γενικότερα σε κείμενα θεσμικού περιεχομένου, νοούνται τα παραπάνω, όπως ισχύουν κάθε φορά. 7) Ως υποχρεώσεις από τον Κανονισμό νοούνται και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις που εκδίδονται με βάση εξουσιοδοτικές αυτού διατάξεις. 1 Οι παράγραφοι 1 και 3 του Πεδίου Εφαρμογής αντικαταστάθηκαν ως έχουν και η παράγραφος 7 προστέθηκε με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την από 26/5/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 13 από 172

16 Ορισμοί 2 Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής έννοια: Αγορά ή Οργανωμένη Αγορά Κάθε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 του ν. 3606/2007, της οποίας διαχειριστής αγοράς είναι το Χ.Α. και της οποίας οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω της ΕΤ.ΕΚ. Όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα Κανονισμό σε Αγορά Αξιών και Αγορά Παραγώγων νοούνται οι Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α. με αντικείμενο διαπραγμάτευσης Κινητές Αξίες και Παράγωγα, αντίστοιχα. Αγορά Repos Μηχανισμός συναλλαγών της Αγοράς Παραγώγων μέσω του οποίου καταρτίζονται οι Συμβάσεις Repos. Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΑ) 3 Η ρύθμιση μέσω της οποίας ΕΠΕΥ, η οποία είναι Μέλος Αγοράς επιτρέπει σε συγκεκριμένους πελάτες (περιλαμβανομένων και επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων) την ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών στα εσωτερικά ηλεκτρονικά συστήματα διαπραγμάτευσής της, προκειμένου οι εν λόγω εντολές να προωθούνται αυτόματα στην Αγορά με χρήση του κωδικού διαπραγμάτευσης της ΕΠΕΥ. Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά (ΑπΕΠΑ) Η ρύθμιση μέσω της οποίας ΕΠΕΥ, η οποία είναι Μέλος Αγοράς, επιτρέπει σε συγκεκριμένους πελάτες την ηλεκτρονική απευθείας διαβίβαση εντολών στην Αγορά με χρήση του κωδικού διαπραγμάτευσής της, χωρίς οι εντολές αυτές να διακομίζονται μέσω των εσωτερικών ηλεκτρονικών συστημάτων διαπραγμάτευσης της ΕΠΕΥ. 4 Απόφαση Απόφαση που εκδίδεται, σε εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, από το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο του Χ.Α. και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Αρμόδια Αρχή Η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής ή υποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση, του προσώπου στο οποίο αφορά κάθε φορά. Βάθος Εντολών Ο συνολικός, ανά Βιβλίο Εντολών, αριθμός Εντολών και Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που οι Εντολές αυτές αντιπροσωπεύουν σε κάθε επίπεδο τιμών, ως προς τα καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης, όπως εκάστοτε ορίζονται από το Χ.Α. και δημοσιοποιούνται μέσω του Συστήματος. 2 Με την από απόφαση του ΔΣ του Χ.Α που εγκρίθηκε με την 3/563/ απόφαση του Δ.Σ της Ε.Κ. και ισχύει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην του παρόντος, ο ορισμός με τίτλο «Κεφάλαια Ασφαλειοδοτικού Χαρακτήρα» καταργήθηκε και τροποποιήθηκαν οι παρακάτω ορισμοί: «Αγορά ή Οργανωμένη Αγορά», «ΕΤΕΚ», «ΕΧΑΕ», «Κανονισμός ή Κανονισμός του Χ.Α», «Μέλη (Αγοράς)», «Μέλη ΕΤΕΚ ή Εκκαθαριστικά Μέλη» και «Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ)». Με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την από 26/5/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ., καταργήθηκε ο ορισμός του «Ειδικού Συμβούλου» και προστέθηκαν οι ορισμοί «Εκδότης», «Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης» και Νόμισμα Διαπραγμάτευσης» και αντικαταστάθηκε ο ορισμός «Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα». 3 Ο ορισμός προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 4 Ο ορισμός προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 14 από 172

17 Βιβλίο Εντολών Το ηλεκτρονικό αρχείο που δημιουργείται στο Σύστημα, ως προς κάθε Αγορά του Χ.Α. και είδος διαπραγματεύσιμων σε αυτή Χρηματοπιστωτικών Μέσων, στο οποίο καταχωρούνται οι εντολές προς διενέργεια συναλλαγών επ αυτών. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Δ.Α.Κ. Τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα ή για τα μερίδια των οποίων έχει κατατεθεί αίτηση εισαγωγής σε Αγορά του Χ.Α., ήτοι: α) αμοιβαία κεφάλαια κατά την έννοια του άρθρου 24α παρ. 1 του ν. 3283/2004 και β) αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν χρηματιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, εκτός Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εφόσον η εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά προβλέπεται στον κανονισμό τους και εφόσον πληρούνται οι όροι της απόφασης 2/435/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ή Δ.Χ.Σ. Το διαχειριζόμενο από το Χ.Α. δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ του Συστήματος και των Μελών ή και λοιπών προσώπων που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων οι οποίες εξαιρούνται από την Οδηγία 2004/39/ΕΚ και διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό μέσω μηχανισμών παροχής άμεσης πρόσβασης στην αγορά (ΑΠΑ) ή απευθείας πρόσβασης στην αγορά (ΑπΕΠΑ) 5 Ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7: Οι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος Κανονισμού αντίστοιχα. Ε.Π.Ε.Υ. Η Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3606/2007, περιλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3606/2007. Ειδικός Διαπραγματευτής Το Μέλος που δραστηριοποιείται σε Αγορές του Χ.Α. σε συνεχή βάση και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασμό, αγοράζοντας και πωλώντας διαπραγματεύσιμα σε αυτές Χρηματοπιστωτικά Μέσα έναντι ιδίων κεφαλαίων σε τιμές που έχει καθορίσει ο ίδιος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Εκδότης Το πρόσωπο που εισάγει κινητές αξίες του στην Αγορά Αξιών του ΧΑ. Εκδότρια Δ.Α.Κ. Εάν μεν πρόκειται για ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στο ν. 3283/2004 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων, εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ Διαχειρίστρια Εταιρία. Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές αποφάσεις» Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, στην περίπτωση Τίτλων Παραστατικών Δικαιώματος προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και τις κατ εξουσιοδότηση 5 Ο ορισμός αντικαταστάθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 15 από 172

18 αυτού κανονιστικές αποφάσεις, η εκδότρια των παριστώμενων κινητών αξιών έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εκδότριας. 6 EΤ.ΕΚ. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ATHEX Clear» που ενεργεί ως διαχειριστής του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Κανονισμοί ΕΤ.ΕΚ.) αντίστοιχα.. Ε.Χ.Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» που διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ. ως Διαχειριστής του ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ή Η.Δ.Τ. Το επίσημο δελτίο τιμών του Χ.Α., όπως αυτό εκδίδεται και τηρείται από το Χ.Α. σε ηλεκτρονική ή και άλλη μορφή, στο οποίο δημοσιεύονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στον παρόντα Κανονισμό, ως και κάθε άλλο στοιχείο κατ επιλογή του Χ.Α. Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης Το ημερολόγιο των ημερών διαπραγμάτευσης που ισχύει για τις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α., όπως αυτό εκδίδεται και δημοσιοποιείται από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «εργάσιμες ημέρες» ή «ημέρες συναλλαγών» ή «ημέρες συνεδρίασης» νοούνται οι ημέρες που περιλαμβάνονται στο ως άνω ημερολόγιο. Κανονισμός ή Κανονισμός του Χ.Α. Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας των Οργανωμένων Αγορών του Χ.Α. που καταρτίζεται από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3606/2007. Όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος Κανονισμός νοούνται και οι εκάστοτε Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του. Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Οι κατηγορίες διαπραγμάτευσης Κινητών Αξιών της Αγοράς Αξιών Κινητές Αξίες Οι κινητές αξίες κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 13 του ν. 3606/2007 και του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3371/2005, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, ο όρος Κινητές Αξίες περιλαμβάνει και τα Μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.A.K.). Μέθοδος: Μέθοδος διαπραγμάτευσης της 2.3. μέσω της οποίας διενεργούνται συναλλαγές στο Χ.Α. Μέθοδοι 1, 2, 3, 4, 5-1, 5-2, 6, 7 και 8: Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης των , , , , , , , , και αντίστοιχα. 6 Ο ορισμός προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, που εγκρίθηκε με την από απόφαση του ΔΣ της Ε.Κ.. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 16 από 172

19 Μέλη (Αγοράς) Τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε Αγορές του Χ.Α. προς διενέργεια συναλλαγών σε διαπραγματεύσιμα σε αυτές Χρηματοπιστωτικά Μέσα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Μέλη ΕΤ.ΕΚ. ή Εκκαθαριστικά Μέλη Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα Συστήματα της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται σε Αγορές του Χ.Α. Μερίδια Δ.Α.Κ. Τα μερίδια της Κατηγορίας Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.. ΜΗΑΣ Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών μετοχής κατά την έννοια του άρθρου 33 και του Πίνακα 2 του Παραρτήματος II του Κανονισμού 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νόμισμα διαπραγμάτευσης Το νόμισμα στο οποίο διαπραγματεύονται Χρηματοπιστωτικά μέσα σε Αγορά. Παράγωγα Τα παράγωγα μέσα των περιπτώσεων (δ) έως (ι) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί από το Χ.Α. για την άσκηση σε Μέλος εργασιών διεξαγωγής συναλλαγών σε Αγορές του Χ.Α. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή Αξιών και Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή Παραγώγων νοούνται οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές για την πρόσβαση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων αντίστοιχα. Προσφέρων Ο προσφέρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (ι) του ν. 3401/2005. Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) Το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ αυτών μεταβολών και εν γένει διεξαγωγής των πράξεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο ν. 3756/2009 και στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ε.X.A.E. Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στα αρχεία της Ε.X.A.E. Σύστημα ή ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών) Το ηλεκτρονικό σύστημα που τελεί υπό την διαχείριση του Χ.Α. μέσω του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές στο Χ.Α. Συμβάσεις Repos Οι συμβάσεις πώλησης Κινητών Αξιών στην ΕΤ.ΕΚ. με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης, οι συμβάσεις αγοράς Κινητών Αξιών από την ΕΤ.ΕΚ. με σύμφωνο επαναπώλησης ή επαναγοράς, οι συμβάσεις επαναγοράς και κάθε άλλη συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διεξάγεται στην Αγορά Repos. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 17 από 172

20 Σύμβουλος Ο Σύμβουλος κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 της απόφασης 3/460/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύστημα Επικοινωνίας Το εγκεκριμένο από το Χ.Α. σύστημα «ΕΡΜΗΣ» ή άλλο σύστημα επικοινωνίας που ορίζεται από το Χ.Α. με Απόφασή του, μέσω του οποίου οι εκδότες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για αποστολή της απαιτούμενης ενημέρωσης στο Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ή Σ.Χ.Π.: Οι κινητές αξίες της περίπτωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και που εισάγονται ή είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» που λειτουργεί ως διαχειριστής αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9 του ν. 3606/2007. Χρηματοπιστωτικά Μέσα Τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. Χρηματική Διανομή Η διανομή χρηματικού ποσού από Εκδότη προς δικαιούχους, ιδίως με τη μορφή μερίσματος, προμερίσματος, ειδικών και πάσης φύσεως αποθεματικών, επιστροφής κεφαλαίου, τόκου προνομίου, τόκου ομολογιακού δανείου 7. 7 Ο ορισμός προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 18 από 172

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Αθήνα 2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 11η Τροποποίηση - 16/9/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ αριθμ. 19/697/10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ 900Β/16.6.04 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/195/17.08.2007) και την εγκριτική απόφαση 7/556/8.7.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της 1.2. του Κανονισμού του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» όπως τροποποιήθηκε με την από 24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ την από 6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Άρθρο 1. Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών», Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 22.10.2015 και 15.09.2016 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών.

Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 Διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας Μέλους στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και κατάλογος δικαιολογητικών. Αφού έλαβε υπ όψιν: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 8-7-2004)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα συναφή θέματα»

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) «ΑΠΟΦΑΣΗ 27 «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών» (όπως τροποποιήθηκε με την από 29-4- 2010, την 11/19-7-2012, την 23-5-2013 και την από 25-7-2013 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 2. (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕT.EK.) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους στο Σύστημα Αξιών και στο Σύστημα Παραγώγων, την παραίτηση από την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους και άλλα θέματα Εκκαθαριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 4 «Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε με την από 28-6-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών 12 Μαΐου του 1880: Στο πρώτο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών που δημοσίευσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, συμπεριλαμβάνονταν 17 κινητές αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A. PLUS - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α. PLUS; Σε ποιες εταιρίες απευθύνεται η ΕΝ.Α. PLUS; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ένταξης στην ΕΝ.Α. PLUS; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/649/3.6.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας στην ΕΝ.Α; EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ αριθμ 1/461/ (ΦΕΚ Β 195/ ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1. Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Σ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΆΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Απόφαση 3/304/10.6.2004 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 901/16.6.2004) Σύμφωνα με την παρ. 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 1.2.8., 1.5.2.,3.1.8.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.;

Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Τι είναι η ΕΝ.Α.; Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης όπως αυτός περιγράφεται στο ν. 3606/2007 καθώς και στην Οδηγία MiFID. Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά». Δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από και αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ & Δ τροποποίηση και κωδικοποίηση δυνάμει των από 23-10-2008 και 29-1-2009 αποφάσεων του ΔΣ του ΧΑ Ε τροποποίηση δυνάμει της από 6-9-2010 απόφασης του ΔΣ του ΧΑ ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών μιας εταιρίας EN.A - Συχνές Ερωτήσεις Τι είναι η ΕΝ.Α.; Ποιός ασκεί εποπτεία στην ΕΝ.Α.; Σε ποιούς απευθύνεται η ΕΝ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ΕΝ.Α.; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη προς διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 1. Οι Κανόνες Λειτουργίας του Πολυμερούς Μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Τιµές Εντολές Μέθοδοι Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ΑγοράΑξιώντουΧ.Α.: µετοχές, δικαιώµαταεπίµετοχών, τίτλοισταθερούεισοδήµατος, ΕΛ.ΠΙΣ., τίτλοι παραστατικοί µετοχών, µερίδια.α.κ., Σ.Χ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1.1 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μάρτιος 2014 Version 1.1 Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Μάρτιος 2014 Version 1.1 Πίνακας Περιεχομένων Πλεονεκτήματα για τις εκδότριες εταιρείες Υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ Δυνατότητες που παρέχει ο Όμιλος ΕΧΑΕ

Διαβάστε περισσότερα