Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013"

Transcript

1 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013

2 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/ ) και την υπ αριθμ. 1/477/ εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/ ) 1 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/487/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/2256/ ) 2 η Τροποποίηση σύμφωνα με τις από , και αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ.1/502/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/747/ ) 3 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 3/563/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/2122/ ) 4 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 41/586/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1064/ ) 5 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 594/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1841./ ) 6 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 14/633/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 2/645/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 1/647/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9 η Τροποποίηση σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 5/657/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

3 Πίνακας Περιεχομένων Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού Ορισμοί Πρόσβαση στις Αγορές του Χ.Α Γενικές Ρυθμίσεις Πρόσβαση στις Αγορές του Χ.Α Ιδιότητα Μέλους & Ειδικού Διαπραγματευτή Ευθύνη Μέλους Προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους Πρόσωπα που γίνονται δεκτά ως Μέλη Προϋποθέσεις απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας Μέλους Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Οργανωτικές απαιτήσεις Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθάριση και διακανονισμός των συναλλαγών Δικαιώματα συμμετοχής στις Αγορές και ετήσιας συνδρομής Επικοινωνία με τα Μέλη Αρχεία Μελών Αρχεία συνδιαλέξεων Ειδικός Διαπραγματευτής Προϋποθέσεις για την απόκτηση και διατήρηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή Ελάχιστη διάρκεια ειδικής διαπραγμάτευσης Σχέση Ειδικού Διαπραγματευτή και εκδότη στην Αγορά Αξιών Παρακολούθηση της ειδικής διαπραγμάτευσης Διαφάνεια ειδικής διαπραγμάτευσης Δημοσιεύσεις Πρόσβαση στο σύστημα Σύνδεση με Δ.Χ.Σ Εξουσιοδοτημένοι χρήστες Έλεγχος χρηστών Κωδικοί χρηστών Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΑ) και Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά (ΑπΕΠΑ) Υποχρεώσεις Μελών Γενικές υποχρεώσεις η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 1 από 172

4 Οικονομικές υποχρεώσεις Κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Έλεγχος και παρακολούθηση συναλλαγών και Μελών Ειδικές υποχρεώσεις Μελών στην Αγορά Αξιών του Χ.Α Γενικά Κανόνες τήρησης κωδικών και παροχής στοιχείων στο Χ.Α. από τα Μέλη Υποχρέωση ως προς την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών Ειδικές υποχρεώσεις Μελών στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α Γενικά Κωδικοί Μελών στο Σύστημα Διαδικασία ανοίγματος κωδικών στο Σύστημα Παραίτηση Μέλους ή Ειδικού Διαπραγματευτή Η διαπραγμάτευση στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α Γενικές παράμετροι αγοράς Γενική Διάταξη Διάκριση Χρηματοπιστωτικών Μέσων ανά Αγορά Αγορά Repos Τιμή εισαγωγής-έκδοσης Τιμή εκκίνησης Τιμή ανοίγματος Βήμα τιμής Τιμή τελευταίας πράξης Τιμή κλεισίματος Μονάδα Διαπραγμάτευσης Ειδικές ρυθμίσεις για τα Παράγωγα και τις Συμβάσεις Repos Εντολές Στοιχεία Εντολών Διακρίσεις εντολών ως προς την τιμή Γενική διάταξη Ελεύθερη εντολή Οριακή εντολή Εντολή στην τιμή ανοίγματος Εντολή στο κλείσιμο Διακρίσεις εντολών ως προς την ποσότητα Διακρίσεις Διακρίσεις εντολών με συνθήκη Εντολές με συνθήκη Εντολές με συνθήκη «ΣΤΟΠ» Εντολές με συνθήκη «άμεση ή ακύρωση» η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 2 από 172

5 Εντολές με συνθήκη «εκτέλεση ή ακύρωση» Εντολές με συνθήκη «όλα ή τίποτα» Εντολές με συνθήκη «εκτέλεση και καταχώρηση» Εντολές με συνθήκη «σε πολλαπλάσιο» Εντολές με συνθήκη «με ελάχιστο μέγεθος» Διακρίσεις εντολών ως προς τη διάρκεια Ορισμός διάρκειας Εντολές ημερήσιες Εντολές «έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί» Εντολές «με ημερομηνία» Εντολές «μέχρι τη λήξη» Συγκεντρωτικές εντολές Γενική διάταξη Εντολές για ομάδα επενδυτών Εντολές μεταβατικού λογαριασμού διαπραγμάτευσης Εντολές με βάση τον αριθμό των σειρών Πεδίο εφαρμογής Διακρίσεις Εντολές Συνδυασμού Τροποποίηση και ακύρωση εντολής Τροποποίηση εντολής Ακύρωση εντολής Προτεραιότητα / κριτήρια κατάταξης εντολών Μέθοδοι διαπραγμάτευσης Γενική διάταξη Μέθοδος 1: Αυτόματη & συνεχής κατάρτιση συναλλαγών Κριτήρια ταύτισης Ειδικοί όροι εκτέλεσης και καταχώρησης Κριτήρια ταύτισης για τις εντολές μη τυποποιημένου συνδυασμού Κριτήρια ταύτισης για τις εντολές τυποποιημένου συνδυασμού Ειδικοί όροι για τες εντολές συνδυασμού Μέθοδος 2: Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών Δημοπρασία (Call Auction) Κριτήρια κατάταξης Προσδιορισμός τιμής δημοπρασίας Κριτήρια ταύτισης Ειδικοί όροι εκτέλεσης και καταχώρησης Μέθοδος 3: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση στο κλείσιμο (συνεχής στο κλείσιμο) Βασικοί όροι μεθόδου Κριτήρια ταύτισης Μέθοδος 4: Επιλεκτική κατάρτιση (Hit & Take) η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 3 από 172

6 Μέθοδος 5-1: Εκποιήσεις Βασικοί όροι εκποιήσεων Διαδικασία εκποιήσεων Μέθοδος 5-2: Εκποίηση με τη Μέθοδο 4 ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση Διαδικασία και όροι εκποίησης Μέθοδος 6: Προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα) στην Αγορά Αξιών Είδη προσυμφωνημένων συναλλαγών Μέθοδος 6-1: Απλό πακέτο Μέθοδος 6-2: Πακέτα διακανονισμού Μέθοδος 6-3: Πακέτο αποκατάστασης Μέθοδος 7: Προσυμφωνημένες συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων Πεδίο εφαρμογής Μέθοδος 7-1: Προσυμφωνημένη συναλλαγή Μέθοδος 7-2: Συναλλαγή με αντίθετη εγγραφή Μέθοδος 8: Συμβάσεις Repos Η Μέθοδος γενικά Μέθοδος 8-1: Μέθοδος Repos Μέθοδος 8-2: Μέθοδος Reverse Repos Ανανέωση θέσεων Μέθοδος 8-3: Μέθοδος συμβάσεων επαναγοράς (STRAs) Κανόνες μετάβασης μεταξύ Μεθόδων Πίνακες διαπραγμάτευσης Πίνακες διαπραγμάτευσης Αγοράς Αξιών Πίνακες διαπραγμάτευσης Αγοράς Παραγώγων και Αγοράς Repos Ειδικές Λειτουργίες Διαδικασία Υποστήριξης Συναλλαγών Διαδικασία συναινετικής ακύρωσης συναλλαγών Διαδικασία διόρθωσης συναλλαγών Ειδική Διαπραγμάτευση Υποχρεώσεις Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών Συναλλαγές Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών Ειδικοί όροι ειδικής διαπραγμάτευσης Αξιών Υποχρεώσεις Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων Υπηρεσίες στις προς εισαγωγή και στις εισηγμένες Κινητές Αξίες Υπηρεσίες στις προς εισαγωγή Κινητές Αξίες Υπηρεσία ΗBIΠ Προαγορά Υπηρεσίες προς τις εισηγμένες Κινητές Αξίες Υπηρεσία ΗBIΠ η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 4 από 172

7 Προαγορά Μέτρα προστασίας της Αγοράς Γενική διάταξη Μεταβολή του χρόνου διεξαγωγής της συνεδρίασης Όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αναγκαστική ακύρωση εντολών Αναγκαστική ακύρωση συναλλαγών Άρση ή μεταβολή των υποχρεώσεων ειδικής διαπραγμάτευσης Ανάθεση καθηκόντων Ειδικού Διαπραγματευτή σε ειδικές περιπτώσεις Αναστολή της διαπραγμάτευσης Χρηματοπιστωτικού Μέσου Αναστολή Κινητών Αξιών Αναστολή της διεξαγωγής συναλλαγών στις Συμβάσεις Repos Παύση εισαγωγής ή διαγραφή σειρών Παραγώγου ή Σύμβασης Repos Διαγραφή Χρηματοπιστωτικού Μέσου Διαγραφή Σύμβασης Repos Ειδικοί όροι αναστολής και διαγραφής Ενημέρωση Διαφάνεια Συναλλακτικές πληροφορίες Προσυναλλακτικές και μετασυναλλακτικές πληροφορίες Λοιπές συναλλακτικές πληροφορίες Δημοσίευση στοιχείων συναλλαγών στο Η.Δ.Τ Γενική διάταξη Στοιχεία συναλλαγών επί Κινητών Αξιών Καταχωρούμενα στοιχεία για τις μετοχές Καταχωρούμενα στοιχεία για τους παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών (μετοχών) Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών (μετοχών) Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί μετοχών Καταχωρούμενα στοιχεία για τα δικαιώματα επί μετοχών Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί δικαιωμάτων επί μετοχών Καταχωρούμενα στοιχεία για τους τίτλους σταθερού εισοδήματος Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί τίτλων σταθερού εισοδήματος Καταχωρούμενα στοιχεία για τα Μερίδια Δ.Α.Κ Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές επί Μεριδίων Δ.Α.Κ Στοιχεία Συναλλαγών σε Συμβόλαια Παράγωγων και σε Συμβάσεις Repos Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές σε ΣΜΕ Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές σε συμβάσεις προαίρεσης η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 5 από 172

8 Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές σε συμβάσεις πώλησης Κινητών Αξιών με σύμφωνο επαναγοράς Καταχωρούμενα στοιχεία για τις συναλλαγές σε συμβάσεις αγοράς Κινητών Αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης και σε συμβάσεις επαναγοράς Καταχωρούμενα στοιχεία για τα Σ.Χ.Π Καταχωρούμενα για τις συναλλαγές επί Σ.Χ.Π Κανόνες Εισαγωγής στις Αγορές του Χ.Α Αγορά Αξιών Γενικές Ρυθμίσεις - Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών και ένταξης σε κατηγορίες Προϋποθέσεις εισαγωγής / ένταξης στη Γενική Κατηγορία Διαπραγμάτευσης (Κύρια Αγορά) Ίδια Κεφάλαια Οικονομικές καταστάσεις Κερδοφορία Διασπορά Φορολογικός έλεγχος Εταιρική διακυβέρνηση Απαγόρευση μεταβίβασης μετοχών Δημιουργία ομίλου Αξιολόγηση καταλληλότητας εκδότη Ελάχιστη αξία προς διάθεση μετοχών Τακτική αναθεώρηση της ένταξης στις Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Υπολογισμός διασποράς Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς Κατηγορία Επιτήρησης Κατηγορία Προς Διαγραφή Αναθεώρηση της ένταξης στην Κατηγορία Επιτήρησης, στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και στην Κατηγορία Προς Διαγραφή Ειδική ρύθμιση Ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής βάσει του κλάδου δραστηριότητας Ασφαλιστικές Εταιρείες Γενικά Ειδικές προϋποθέσεις Λοιπά στοιχεία Κατασκευαστικές Εταιρείες Γενικά Φορολογικός έλεγχος κοινοπραξιών ( Κ/Ξ ) Εταιρείες Εμπορίας Αυτοκινήτων Γενικά Δημιουργία ομίλου η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 6 από 172

9 Φορολογικός έλεγχος Οικονομική κατάσταση Μετοχές αλλοδαπών εκδοτών και εκδοτών με μετοχές εισηγμένες σε άλλο χρηματιστήριο Εισαγωγή Ομολογιών, Τίτλων Παραστατικών Κινητών Αξιών και Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών Εισαγωγή Ομολογιών Εισαγωγή Τίτλων Παραστατικών Μετοχών και Ομολόγων Εισαγωγή Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές αποφάσεις (Παραστατικοί Τίτλοι ΤΧΣ) Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Εισαγωγή Μεριδίων Δ.Α.Κ Κατηγορία Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Εισαγωγή Σ.Χ.Π Αξιολόγηση καταλληλότητας και ειδικές ρυθμίσεις Έμμεση Εισαγωγή Περιπτώσεις έμμεσης εισαγωγής Προϋποθέσεις έμμεσης εισαγωγής - κυρώσεις Διαδικασία και ελάχιστο περιεχόμενο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού - κυρώσεις Διαδικασία εισαγωγής Γενικά Διαδικασία πρωτογενούς εισαγωγής μετοχών με ή χωρίς δημόσια προσφορά Πρώτο Στάδιο: Αξιολόγηση αίτησης εισαγωγής από το Χ.Α Δεύτερο Στάδιο: Έγκριση εισαγωγής Τρίτο Στάδιο: Έναρξη διαπραγμάτευσης Διαδικασία πρωτογενούς εισαγωγής λοιπών Κινητών Αξιών με ή χωρίς δημόσια προσφορά Αγορά Παραγώγων Πεδίο εφαρμογής Διαδικασία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση Παραγώγων Κριτήρια εισαγωγής Όροι εισαγωγής του Παραγώγου Τροποποίηση των όρων εισαγωγής του Παραγώγου Ενημέρωση Γενικοί κανόνες ως προς τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Γενικά Σειρές Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τον ημερήσιο χρηματικό διακανονισμό Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την λήξη του Συμβολαίου η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 7 από 172

10 Συμβάσεις Προαίρεσης Ορισμός Σειρές Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη σύμβαση Σύμβαση Πώλησης Κινητών Αξιών με Σύμφωνο Επαναγοράς Ορισμός Σειρές Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη σύμβαση Σύμβαση Αγοράς Κινητών Αξιών με Σύμφωνο Επαναπώλησης Ορισμός Σειρές Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη σύμβαση Συμβάσεις Επαναγοράς Ορισμός Σειρές Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη σύμβαση Συμβάσεις ανταλλαγών και άλλες συμβάσεις χρηματοοικονομικών μέσων Σύμβαση Ανταλλαγών (Swap) Συμβάσεις επί Χρηματοοικονομικών Μέσων Υποχρεώσεις ενημέρωσης εκδοτών εισηγμένων Κινητών Αξιών Υποχρεώσεις ενημέρωσης για εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. μετοχές Γενικές Ρυθμίσεις Διακρίσεις Βασικοί όροι ενημέρωσης Γλώσσες ενημέρωσης Παράταση προθεσμιών υποβολής ενημέρωσης Υποχρεώσεις τακτικής ενημέρωσης Υποχρεώσεις έκτακτης ενημέρωσης Είδος υποχρεώσεων Ενημέρωση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Ενημέρωση για αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ενημέρωση για καταβολή μερίσματος ή προμερίσματος και λοιπών χρηματικών διανομών Ενημέρωση για εταιρικές πράξεις Ενημέρωση για προνομιακές πληροφορίες και σχετικά δημοσιεύματα Ενημέρωση για τα στοιχεία διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/ Ενημέρωση για γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων του ν. 3340/ Ενημέρωση για αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων Απαντήσεις σε ερωτήματα του Χ.Α Ενημέρωση προς αναλυτές Έκδοση πληροφοριακού σημειώματος για εταιρικά γεγονότα η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 8 από 172

11 Υποχρεώσεις ενημέρωσης ειδικών κατηγοριών Υποχρεώσεις ενημέρωσης σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, συγχώνευσης, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας Γενική ρύθμιση Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό συγχώνευση ή απορρόφηση εταιρίας Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας Ενημέρωση για την απόκτηση ή μεταβίβαση ιδίων μετοχών Ειδικές υποχρεώσεις Οικονομικό Ημερολόγιο Ενημέρωση προς αναλυτές Ειδικές υποχρεώσεις για εκδότες με μετοχές στην Κατηγορία Επιτήρησης Υποχρεώσεις ενημέρωσης για εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. ομολογίες Υποχρεώσεις ενημέρωσης για τα ΕΛ.ΠΙΣ και τους Παραστατικούς Τίτλους ΤΧΣ Υποχρεώσεις ενημέρωσης για Εκδότριες Δ.Α.Κ Ενημέρωση για Σ.Χ.Π Αλλοδαπές εταιρίες Τρόποι επικοινωνίας και διαχείρισης της πληροφορίας Αποστολή της ενημέρωσης Συστήματα επικοινωνίας Η ιστοσελίδα του Χ.Α Λειτουργία του Συστήματος Επικοινωνίας και της ιστοσελίδας Διαδικασία επικοινωνίας του Χ.Α. με τους εκδότες για τη διάχυση πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό Χρηματικές Διανομές Εταιρικές πράξεις & επαναδιαπραγμάτευση Κινητών Αξιών που τελούν σε αναστολή Γενικές ρυθμίσεις Ημέρα αποκοπής και ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων Διαδικασίες εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης Εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Τρίτο Στάδιο Εισαγωγή ομολογιών Εισαγωγή δωρεάν μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μη διανεμηθέντων κερδών Πρώτο Στάδιο η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 9 από 172

12 Δεύτερο Στάδιο Τρίτο Στάδιο Εισαγωγή δωρεάν μετοχών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής με διάσπαση ή συνένωση μετοχών (split / reverse split) Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Τρίτο Στάδιο Μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής χωρίς έκδοση νέων μετοχών - Επιστροφή κεφαλαίου Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Εισαγωγή μετοχών λόγω μετατροπής ομολογιών ή άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Εισαγωγή μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Τρίτο Στάδιο Εισαγωγή νέων μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία συγχώνευσης με απορρόφηση, αναδοχής κλάδου ή εισφοράς περιουσίας Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Αλλαγή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Εισαγωγή μετοχών από πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (dividend reinvestment plan) Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Ακύρωση μετοχών και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή ακύρωση ομολογιών Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Διαδικασία εισαγωγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ή τραπεζικών ομολόγων Πρώτο Στάδιο Δεύτερο Στάδιο Εταιρικές πράξεις για Μερίδια Δ.Α.Κ Συνδυασμός εταιρικών πράξεων Εισαγωγή κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών ή Εκδοτριών Δ.Α.Κ Εταιρικές πράξεις επί Σ.Χ.Π Παράβαση υποχρεώσεων η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 10 από 172

13 5.1. Επαναδιαπραγμάτευση Κινητών Αξιών Κριτήρια επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών Επαναδιαπραγμάτευση μετοχών υπό αναστολή χωρίς εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών για την οποία προβλέπεται έκδοση και έγκριση ενημερωτικού δελτίου Επαναδιαπραγμάτευση Μεριδίων Δ.Α.Κ. υπό αναστολή Επαναδιαπραγμάτευση μετοχών υπό αναστολή και αίτηση εισαγωγής συμπληρωματικής σειράς μετοχών για την οποία προβλέπεται έκδοση και έγκριση ενημερωτικού δελτίου Τιμή έναρξης Διαδικασία Επαναδιαπραγμάτευση μετοχών υπό αναστολή και ταυτόχρονη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά Επαναδιαπραγμάτευση λοιπών Κινητών Αξιών υπό αναστολή Διανομή μερίσματος από εκδότες Χρηματικές Διανομές Διαδικασία ελέγχου της τήρησης του Κανονισμού Γενική διάταξη Διαδικασία ελέγχου των Μελών Μέτρα κατά των Μελών Περιπτώσεις επιβολής μέτρων Παραβάσεις καθηκόντων Ειδικού Διαπραγματευτή Αρμόδια όργανα & διαδικασία επιβολής μέτρων Επανέλεγχος αποφάσεων Εκτέλεση αποφάσεων Κοινοποίηση αποφάσεων Ενημέρωση Διαδικασία ελέγχου των εκδοτών και λοιπών προσώπων εφαρμογής του Κανονισμού Επιβαλλόμενα μέτρα Διαδικασία εξέτασης υποθέσεων Επανέλεγχος αποφάσεων του Χ.Α Τροποποίηση Κανονισμού - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Τροποποίηση του Κανονισμού Διαδικασία τροποποίησης Επιτροπή Τροποποίησης του Κανονισμού Τελικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις Αποφάσεις Χ.Α Ισχύς Μεταβατικές & καταργούμενες διατάξεις Ισχύς & Μεταβατικές διατάξεις της 2 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά τις από , και συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 11 από 172

14 Ισχύς της 3 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α Ισχύς της 4 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α Ισχύς της 7 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α Ισχύς της 8 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α Ισχύς της 9 ης τροποποίησης του Κανονισμού, όπως υιοθετήθηκε κατά την από συνεδρίαση του Δ.Σ. του Χ.Α η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 12 από 172

15 Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού 1 1) Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (X.A.) ως και των τυχόν τροποποιήσεών του, ο Κανονισμός του Χ.A., όπως εκάστοτε ισχύει, δεσμεύει τα Μέλη των Οργανωμένων Αγορών του Χ.A., τους εκδότες κινητών αξιών που είναι εισηγμένες ή έχουν υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή τους σε Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. και εν γένει τα πρόσωπα στα οποία αφορά ο Κανονισμός αυτός, σύμφωνα με τις επί μέρους περί ισχύος διατάξεις του. 2) Με την υποβολή αίτησης για την απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους ή για την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χ.Α. τεκμαίρεται ότι ο αιτών αποδέχεται το σύνολο των διατάξεων του Κανονισμού και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν. 3) Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπονται υποχρεώσεις που βαρύνουν πρόσωπα τα οποία δεν είναι Μέλη του Χ.Α., ούτε εταιρίες εκδότριες κινητών αξιών των οποίων κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή πρόκειται να εισαχθούν σε Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α., αλλά τα οποία συνδέονται με τα Μέλη ή τις εκδότριες, ενδεικτικώς με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του βοηθού εκπληρώσεως-προστηθέντος, τα Μέλη του Χ.Α. και οι εισηγμένες εταιρίες οφείλουν να διασφαλίζουν με τον κατάλληλο τρόπο και σύμφωνα με τις τυχόν υποδείξεις του Χ.Α. τη δέσμευση των προσώπων αυτών ως προς τις διατάξεις του Κανονισμού και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Κανονισμό. 4) Η επαρκής γνώση και η τήρηση των κανόνων του παρόντος Κανονισμού είναι αυτοτελής υποχρέωση των προσώπων που αναφέρονται στην (1) και δεν τα απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από άλλες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία ή επιβάλλονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, εποπτική αρχή. 5) Οι διατάξεις του Κανονισμού ερμηνεύονται σύμφωνα με την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και την ισχύουσα χρηματιστηριακή πρακτική, με γνώμονα τη διασφάλιση της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς και την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών. Στον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 173, 193, 196, 200 και 288 του Αστικού Κώδικα. Ενδεχόμενη μη ισχύς κάποιας διάταξης του παρόντος Κανονισμού, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θίγει την ισχύ και δεσμευτικότητα των υπολοίπων διατάξεων του Κανονισμού. 6) Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, όπου γίνεται σε αυτόν αναφορά σε νόμους, κανονιστικές αποφάσεις, κανονισμούς, περιλαμβανομένου του παρόντος Κανονισμού, κοινοτικές οδηγίες ή κοινοτικούς κανονισμούς και γενικότερα σε κείμενα θεσμικού περιεχομένου, νοούνται τα παραπάνω, όπως ισχύουν κάθε φορά. 7) Ως υποχρεώσεις από τον Κανονισμό νοούνται και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις που εκδίδονται με βάση εξουσιοδοτικές αυτού διατάξεις. 1 Οι παράγραφοι 1 και 3 του Πεδίου Εφαρμογής αντικαταστάθηκαν ως έχουν και η παράγραφος 7 προστέθηκε με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την από 26/5/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 13 από 172

16 Ορισμοί 2 Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής έννοια: Αγορά ή Οργανωμένη Αγορά Κάθε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 του ν. 3606/2007, της οποίας διαχειριστής αγοράς είναι το Χ.Α. και της οποίας οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω της ΕΤ.ΕΚ. Όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα Κανονισμό σε Αγορά Αξιών και Αγορά Παραγώγων νοούνται οι Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α. με αντικείμενο διαπραγμάτευσης Κινητές Αξίες και Παράγωγα, αντίστοιχα. Αγορά Repos Μηχανισμός συναλλαγών της Αγοράς Παραγώγων μέσω του οποίου καταρτίζονται οι Συμβάσεις Repos. Άμεση Πρόσβαση στην Αγορά (ΑΠΑ) 3 Η ρύθμιση μέσω της οποίας ΕΠΕΥ, η οποία είναι Μέλος Αγοράς επιτρέπει σε συγκεκριμένους πελάτες (περιλαμβανομένων και επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων) την ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών στα εσωτερικά ηλεκτρονικά συστήματα διαπραγμάτευσής της, προκειμένου οι εν λόγω εντολές να προωθούνται αυτόματα στην Αγορά με χρήση του κωδικού διαπραγμάτευσης της ΕΠΕΥ. Απευθείας Πρόσβαση στην Αγορά (ΑπΕΠΑ) Η ρύθμιση μέσω της οποίας ΕΠΕΥ, η οποία είναι Μέλος Αγοράς, επιτρέπει σε συγκεκριμένους πελάτες την ηλεκτρονική απευθείας διαβίβαση εντολών στην Αγορά με χρήση του κωδικού διαπραγμάτευσής της, χωρίς οι εντολές αυτές να διακομίζονται μέσω των εσωτερικών ηλεκτρονικών συστημάτων διαπραγμάτευσης της ΕΠΕΥ. 4 Απόφαση Απόφαση που εκδίδεται, σε εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, από το Δ.Σ. του Χ.Α. ή άλλο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο του Χ.Α. και δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Χ.Α. Αρμόδια Αρχή Η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής ή υποδοχής, ανάλογα με την περίπτωση, του προσώπου στο οποίο αφορά κάθε φορά. Βάθος Εντολών Ο συνολικός, ανά Βιβλίο Εντολών, αριθμός Εντολών και Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που οι Εντολές αυτές αντιπροσωπεύουν σε κάθε επίπεδο τιμών, ως προς τα καλύτερα επίπεδα τιμών αγοράς και πώλησης, όπως εκάστοτε ορίζονται από το Χ.Α. και δημοσιοποιούνται μέσω του Συστήματος. 2 Με την από απόφαση του ΔΣ του Χ.Α που εγκρίθηκε με την 3/563/ απόφαση του Δ.Σ της Ε.Κ. και ισχύει κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην του παρόντος, ο ορισμός με τίτλο «Κεφάλαια Ασφαλειοδοτικού Χαρακτήρα» καταργήθηκε και τροποποιήθηκαν οι παρακάτω ορισμοί: «Αγορά ή Οργανωμένη Αγορά», «ΕΤΕΚ», «ΕΧΑΕ», «Κανονισμός ή Κανονισμός του Χ.Α», «Μέλη (Αγοράς)», «Μέλη ΕΤΕΚ ή Εκκαθαριστικά Μέλη» και «Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ)». Με την από απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. που εγκρίθηκε με την από 26/5/2011 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ., καταργήθηκε ο ορισμός του «Ειδικού Συμβούλου» και προστέθηκαν οι ορισμοί «Εκδότης», «Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης» και Νόμισμα Διαπραγμάτευσης» και αντικαταστάθηκε ο ορισμός «Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα». 3 Ο ορισμός προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 4 Ο ορισμός προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 14 από 172

17 Βιβλίο Εντολών Το ηλεκτρονικό αρχείο που δημιουργείται στο Σύστημα, ως προς κάθε Αγορά του Χ.Α. και είδος διαπραγματεύσιμων σε αυτή Χρηματοπιστωτικών Μέσων, στο οποίο καταχωρούνται οι εντολές προς διενέργεια συναλλαγών επ αυτών. Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Δ.Α.Κ. Τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα ή για τα μερίδια των οποίων έχει κατατεθεί αίτηση εισαγωγής σε Αγορά του Χ.Α., ήτοι: α) αμοιβαία κεφάλαια κατά την έννοια του άρθρου 24α παρ. 1 του ν. 3283/2004 και β) αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν χρηματιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, εκτός Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εφόσον η εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά προβλέπεται στον κανονισμό τους και εφόσον πληρούνται οι όροι της απόφασης 2/435/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Δίκτυο Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ή Δ.Χ.Σ. Το διαχειριζόμενο από το Χ.Α. δίκτυο διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ του Συστήματος και των Μελών ή και λοιπών προσώπων που έχουν πρόσβαση στο Σύστημα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων οι οποίες εξαιρούνται από την Οδηγία 2004/39/ΕΚ και διαπραγματεύονται για ίδιο λογαριασμό μέσω μηχανισμών παροχής άμεσης πρόσβασης στην αγορά (ΑΠΑ) ή απευθείας πρόσβασης στην αγορά (ΑπΕΠΑ) 5 Ενότητες 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7: Οι 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος Κανονισμού αντίστοιχα. Ε.Π.Ε.Υ. Η Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3606/2007, περιλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3606/2007. Ειδικός Διαπραγματευτής Το Μέλος που δραστηριοποιείται σε Αγορές του Χ.Α. σε συνεχή βάση και αναλαμβάνει να συναλλάσσεται για ίδιο λογαριασμό, αγοράζοντας και πωλώντας διαπραγματεύσιμα σε αυτές Χρηματοπιστωτικά Μέσα έναντι ιδίων κεφαλαίων σε τιμές που έχει καθορίσει ο ίδιος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Εκδότης Το πρόσωπο που εισάγει κινητές αξίες του στην Αγορά Αξιών του ΧΑ. Εκδότρια Δ.Α.Κ. Εάν μεν πρόκειται για ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στο ν. 3283/2004 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων, εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ Διαχειρίστρια Εταιρία. Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές αποφάσεις» Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, στην περίπτωση Τίτλων Παραστατικών Δικαιώματος προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 και τις κατ εξουσιοδότηση 5 Ο ορισμός αντικαταστάθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 15 από 172

18 αυτού κανονιστικές αποφάσεις, η εκδότρια των παριστώμενων κινητών αξιών έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εκδότριας. 6 EΤ.ΕΚ. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «ATHEX Clear» που ενεργεί ως διαχειριστής του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (Κανονισμοί ΕΤ.ΕΚ.) αντίστοιχα.. Ε.Χ.Α.Ε. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» που διαχειρίζεται το Σ.Α.Τ. ως Διαχειριστής του ενεργώντας ως Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ημερήσιο Δελτίο Τιμών ή Η.Δ.Τ. Το επίσημο δελτίο τιμών του Χ.Α., όπως αυτό εκδίδεται και τηρείται από το Χ.Α. σε ηλεκτρονική ή και άλλη μορφή, στο οποίο δημοσιεύονται τα στοιχεία που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στον παρόντα Κανονισμό, ως και κάθε άλλο στοιχείο κατ επιλογή του Χ.Α. Ημερολόγιο Ημερών Διαπραγμάτευσης Το ημερολόγιο των ημερών διαπραγμάτευσης που ισχύει για τις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α., όπως αυτό εκδίδεται και δημοσιοποιείται από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται ο όρος «εργάσιμες ημέρες» ή «ημέρες συναλλαγών» ή «ημέρες συνεδρίασης» νοούνται οι ημέρες που περιλαμβάνονται στο ως άνω ημερολόγιο. Κανονισμός ή Κανονισμός του Χ.Α. Ο παρών Κανονισμός λειτουργίας των Οργανωμένων Αγορών του Χ.Α. που καταρτίζεται από το Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3606/2007. Όπου στο παρόν αναφέρεται ο όρος Κανονισμός νοούνται και οι εκάστοτε Αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή του. Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Οι κατηγορίες διαπραγμάτευσης Κινητών Αξιών της Αγοράς Αξιών Κινητές Αξίες Οι κινητές αξίες κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 13 του ν. 3606/2007 και του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3371/2005, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένες σε Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, ο όρος Κινητές Αξίες περιλαμβάνει και τα Μερίδια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.A.K.). Μέθοδος: Μέθοδος διαπραγμάτευσης της 2.3. μέσω της οποίας διενεργούνται συναλλαγές στο Χ.Α. Μέθοδοι 1, 2, 3, 4, 5-1, 5-2, 6, 7 και 8: Οι Μέθοδοι διαπραγμάτευσης των , , , , , , , , και αντίστοιχα. 6 Ο ορισμός προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, που εγκρίθηκε με την από απόφαση του ΔΣ της Ε.Κ.. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 16 από 172

19 Μέλη (Αγοράς) Τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε Αγορές του Χ.Α. προς διενέργεια συναλλαγών σε διαπραγματεύσιμα σε αυτές Χρηματοπιστωτικά Μέσα σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Μέλη ΕΤ.ΕΚ. ή Εκκαθαριστικά Μέλη Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα Συστήματα της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. για την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται σε Αγορές του Χ.Α. Μερίδια Δ.Α.Κ. Τα μερίδια της Κατηγορίας Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Αγοράς Αξιών του Χ.Α.. ΜΗΑΣ Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών μετοχής κατά την έννοια του άρθρου 33 και του Πίνακα 2 του Παραρτήματος II του Κανονισμού 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νόμισμα διαπραγμάτευσης Το νόμισμα στο οποίο διαπραγματεύονται Χρηματοπιστωτικά μέσα σε Αγορά. Παράγωγα Τα παράγωγα μέσα των περιπτώσεων (δ) έως (ι) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Το φυσικό πρόσωπο που έχει πιστοποιηθεί από το Χ.Α. για την άσκηση σε Μέλος εργασιών διεξαγωγής συναλλαγών σε Αγορές του Χ.Α. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνεται αναφορά σε Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή Αξιών και Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή Παραγώγων νοούνται οι Πιστοποιημένοι Διαπραγματευτές για την πρόσβαση στην Αγορά Αξιών και στην Αγορά Παραγώγων αντίστοιχα. Προσφέρων Ο προσφέρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (ι) του ν. 3401/2005. Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) Το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ αυτών μεταβολών και εν γένει διεξαγωγής των πράξεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο ν. 3756/2009 και στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ε.X.A.E. Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στα αρχεία της Ε.X.A.E. Σύστημα ή ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών) Το ηλεκτρονικό σύστημα που τελεί υπό την διαχείριση του Χ.Α. μέσω του οποίου διενεργούνται οι συναλλαγές στο Χ.Α. Συμβάσεις Repos Οι συμβάσεις πώλησης Κινητών Αξιών στην ΕΤ.ΕΚ. με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης, οι συμβάσεις αγοράς Κινητών Αξιών από την ΕΤ.ΕΚ. με σύμφωνο επαναπώλησης ή επαναγοράς, οι συμβάσεις επαναγοράς και κάθε άλλη συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 1287/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διεξάγεται στην Αγορά Repos. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 17 από 172

20 Σύμβουλος Ο Σύμβουλος κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 της απόφασης 3/460/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύστημα Επικοινωνίας Το εγκεκριμένο από το Χ.Α. σύστημα «ΕΡΜΗΣ» ή άλλο σύστημα επικοινωνίας που ορίζεται από το Χ.Α. με Απόφασή του, μέσω του οποίου οι εκδότες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για αποστολή της απαιτούμενης ενημέρωσης στο Χ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ή Σ.Χ.Π.: Οι κινητές αξίες της περίπτωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και που εισάγονται ή είναι εισηγμένες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» που λειτουργεί ως διαχειριστής αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 9 του ν. 3606/2007. Χρηματοπιστωτικά Μέσα Τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, που εκάστοτε εισάγονται ή είναι εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. Χρηματική Διανομή Η διανομή χρηματικού ποσού από Εκδότη προς δικαιούχους, ιδίως με τη μορφή μερίσματος, προμερίσματος, ειδικών και πάσης φύσεως αποθεματικών, επιστροφής κεφαλαίου, τόκου προνομίου, τόκου ομολογιακού δανείου 7. 7 Ο ορισμός προστέθηκε με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Σελίδα 18 από 172

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 160 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο μίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα