Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ"

Transcript

1 Η αντιμετώπιση της Υπέρτασης σε άτομα με Σ ΔΕΒΕ 23ο ετήσιοσυνέδριο Χρήστος Γ. Σαββόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Τμήμα Αγγειακών Παθήσεων & Υπέρτασης Νοσ/μείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

2 Αρτηριακή Υπέρταση 40% των ασθενών με Σ τύπου 1 & 70% των ασθενών με Σ -2 Noρμολευκωματινουρία (UAE 30 mg/day) Mικρολευκωματινουρία (UAE mg/day) Maκρολευκωματινουρία (UAE 300 mg/day) Συνολικά οι ασθενείς Εμφάνιση Υπέρτασης (%) Αύξηση συνύπαρξης ΑΥ ανάλογα με ηλικία & ΒΣ 50 0 n=323 n=151 n=75 n=549 ΑΥ ορίζεται ως ΑΠ > 140/90 mm Hg. UAE = urinary albumin excretion Tarnow L et al. Diabetes Care 1994;17:

3 Ο ρόλος της αντίστασης στην ινσουλίνη στην ανάπτυξη υπέρτασης σε ασθενείς με ΣΔ-2 TRENDS in Endocrinology & Metabolism 2001; 12 (5) : , Fioretto, P, et al. Am J Kidney Dis 1992; 20:549. Savopoulos CG, Hatzitolios AI, Katsiki NA, et al. Angiology 2008;59(6): Άλλοι μοριακοί μηχανισμοί: Αυξημένη δραστικότητα ρενίνης πλάσματος & αυξημένη δραστικότητα Na-Li CT (ΣΔ-1)

4 Σακχαρώδης ιαβήτης: Επιπλοκές Μακροαγγειακές Αγγειοεγκεφαλικό επεισόδιο Μικροαγγειακές Οφθαλμική νόσος (αμφιβληστροειδοπάθεια - καταράκτης) Καρδιακή νόσος Αρτηριακή Υπέρταση Νεφροπάθεια Περιφερική αγγειακή νόσος Νευροπάθεια Προβλήματα ποδιού Meltzer et al. CMAJ 1998;20(Suppl 8):S1-S29.

5 Αύξηση ΣΑΠ αυξάνει τις επιπλοκές του Σ -ΙΙ Adler, AI, Stratton, IM, Neil, HA, et al, BMJ 2000; 321:412

6 ΑΥ & Επιπλοκές Σ Καρδιαγγειακές επιπλοκές υπερδιπλάσια συχνότητα σε ΑΥ & Σ από ότι σε κάθε νόσημα μεμονωμένα Σε Ελληνικό πληθυσμό με Σ, η συχνότητα ΑΕΕ 1,7%, ενώ όταν συνυπήρχε ΑΥ 7% Σε ελληνικό πληθυσμό, ο Σ αποτελεί τον δεύτερο σε συχνότητα παράγοντα κινδύνου εμφάνισης ΑΕΕ μετά την υπέρταση (32% vs. 77%). Αύξηση καρδιαγγειακών συμβαμάτων & θνητότητας όταν ΑΠ > 115/75 mmhg ιπλασιασμός καρδιαγγειακού κινδύνου για κάθε αύξηση ΣΑΠ κατά 20 mmhg & ΑΠ κατά 10 mmhg. Σημαντικό ρόλο στη πρόγνωση του Σ η εμφάνιση διαβητικής νεφροπάθειας, που υπερδιπλασιάζεται όταν συνυπάρχει ΑΥ. Στον Σ -Ι η ΑΥ συχνά αποτέλεσμα της υποκείμενης νεφροπάθειας Buse JB, et al. Diabetes Care 2007;30(1): Kαραμήτσος και συν. Ελληνικά ιαβητολογικά Χρονικά, 2003 Kotsaftis P, Ntaios G, Savopoulos C, Hatzitolios A, et al. Arch Gerontol Geriatr. 2009, in press

7 Σ : Συχνότερη αιτία νεφροπάθειας τελικού σταδίου Άλλα Σπειραματονεφρίτις Αριθμός αιμοκαθαιρόμενων (χιλιάδες) % Σ.Διαβήτης 50.1% οι μισοί με ΣΔ-2 13% 243,524 ΑΥ 27% 281, ,240 No. ασθενών Προέκταση 95% CI United States Renal Data System. Annual data report

8 Η επίπτωση της ESRD αυξάνει λόγω αύξησης του Σ & της ΑΥ Incidence per million population Diabetes Hypertension Glomerulonephritis Cystic kidney ESRD: ~100 => 300/ Year Η ΑΥ τόσο παράγων κινδύνου, όσο και εξέλιξης ΔΝ USRDS 2003 Annual data report

9 Μηχανισμοί χρόνιας νεφρικής βλάβης στην ΑΥ Υπερδιήθηση Υπερπλασία λείων μυικών κυττάρων Υπερπλασία μεσαγγειακών κυττάρων Ενδονεφρική φλεγμονώδης διεργασία Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία Σπειραματική υπέρταση Δυσλειτουργία σπειραματικού ηθμού Πρωτεινουρία Αρτηριακή Πίεση

10 Παθολογικές διαταραχές στο Σ που οδηγούν σε σπειραματική βλάβη & λευκωματουρία DM oxidative stress => basement membrane proteins Glycoxidation (glycation) Glucose AGEs Increased glomerular pressure basement membrane damage, endothelial dysfunction extravasation of protein Efferent arteriolar constriction Ang II Ang II =angiotensin AT 1 receptor

11 Εντατική μείωση της ΑΠ στον Σ -2 με τον συνδυασμό Per/Ind Μείωσε κατά ΜΟ την ΑΠ από 140,3/77 σε 134,7 / 74,8 mmhg & αθροιστικά κατά 9% τα μακρο- & μικρο- αγγειακά συμβάματα, για όλα τα επίπεδα της ΑΠ Ειδικότερα: Mείωσε 14% τα στεφανιαία συμβάματα & 21% τα νεφρικά συμβάματα Μείωσε 18% την καρδιαγγειακή & 14% τη συνολική θνητότητα, παρά το γεγονός ότι δεν μείωσε στατιστικά σημαντικά την εκδήλωση ΑΕΕ (6%) & ΚΑ (2%) Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν : ότι η ΑΠ θα πρέπει να ρυθμίζεται ως ρουτίνα & στο επίπεδο της βέλτιστης φυσιολογικής αν όχι και χαμηλότερα, εφόσον γίνεται ανεκτή, σε όλους τους ασθενείς με ΣΔ-2 τις συστάσεις των κατευθυντήριων οδηγιών για τη μείωση του στόχου ΑΠ στο Σ -2 (<130/80mmHg)

12 Ηypertension Optimal Treatment study. Hansson L, et al. Lancet 1998; 351: HOT study (φελοδιπίνη ) υπομάδα διαβητικών Αυστηρός έλεγχος ΑΠ μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο έως 50% No μειζόνων καρδιαγγειακών επεισοδίων (ΟΕΜ, ΑΕΕ & καρδιαγγειακός θάνατος ) ΔΑΠ mmhg n=501 n=501 n=499 Σύγκριση ΔΑΠ 85 mmhg ΔΑΠ (mmhg) ΔΑΠ 80 mmhg RR (95% CI) 3.8 έτη 90 v 85mmHg 1.32 ( ) 85 v 80mmHg 1.56 ( ) 90 v 80mmHg 2.06 ( )

13 UKPDS: Συχνότητα ΟΕΜ & εκδηλώσεων μικροαγγειοπάθειας (ΜΙΑΠ) με βάση ΣΑΠ &HbA 1c Προσαρμοσμένη συχνότητα ανά 1000 άτομα-έτη (%) ΣΑΠ10mmHg => 11% EM & 13% ΜΙΑΠ ΟΕΜ Εκδηλώσεις MΙAΠ Προσαρμοσμένη συχνότητα ανά 1000 άτομα-έτη (%) HbA1c 1% => 14% EM & 30 % ΜΙΑΠ ΟΕΜ Εκδηλώσεις ΜΙΑΠ αυστηρός έλεγχος n: 758 συνήθης έλεγχος n: 390 Mέση ΣΑΠ (mmhg) Μέση τιμή HbA 1c (%) UK Prospective Diabetes Study. Adler AI, et al. BMJ 2000, Stratton IM, et al. BMJ 2000.

14 Mελέτη Steno -2 Επιθετική συνδυασμένη αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου σε ασθενείς με Σ -ΙΙ (n=160): - γλυκαιμικός έλεγχος - ρύθμιση ΑΠ - διακοπή καπνίσματος - μείωση ΒΣ - αλλαγή διαιτητικών συνηθειών - άσκηση 53% vs της ομάδας συνήθους αγωγής Gaede et al 2003

15 Αυστηρή ρύθμιση ΑΠ Μελέτη ACCORD (Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes) σε ασθενείς με Σ -2 και πρόσθετους παράγοντες κινδύνου (πολύ αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος) υπό εξέλιξη: συγκρίνονται δύο επίπεδα στόχοι για την ΣΑΠ σε διαβητικούς, < 140 mmhg έναντι < 120mmHg Τα αποτελέσματα αναμένονται το ACCORD Study Group. ACCORD trial: design and methods. Am J Cardiol 2007;99(12A):21i-33i

16 Επιλογή αντιυπερτασικού φαρμάκου τα κύρια οφέλη της αντιυπερτασικής αγωγής οφείλονται στην ελάττωση της ΑΠ αυτής καθ εαυτής Η απόφαση για την επιλογή ενός αντιυπερτασικού πρέπει να λαμβάνει υπ όψιν 1. Τυχόν παρατηρηθείσα έλλειψη αποτελεσματικότητας ή ανεπιθύμητη ενέργεια μίας συγκεκριμένης κατηγορίας φαρμάκων (φαινότυπος ΑΥ, γονότυπος/φαρμακογενετική). 2. Την επίδραση του φαρμάκου σε συνυπάρχοντες καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου. 3. Τη συνύπαρξη υποκλινικής βλάβης σε όργανα-στόχους, Σ, έκδηλης καρδιαγγειακής ή νεφρικής νόσου. 4. Τη συνύπαρξη καταστάσεων για τιςοποίεςορισμέναφάρμακα αντενδείκνυνται. 5. Την πιθανότητα αλληλεπίδρασης με άλλα φάρμακα που χορηγούνται για συνυπάρχουσες παθήσεις. 6. Το κόστος των φαρμάκων, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση αυτό να τίθεται υπεράνω της υγείας του συγκεκριμένου ασθενή. ESH/ESC Guidelines J Hypertension 2007; 25:

17 Έναρξη αντιυπερτασικής αγωγής ιαστρωμάτωση καρδιαγγειακού κινδύνου Φυσιολογική ΣΑΠ ή ΑΠ Υψηλή Φυσιολ/κή ΣΑΠ ή ΑΠ Στάδιο 1 ΣΑΠ ή ΑΠ Στάδιο 2 ΣΑΠ ή ΑΠ Στάδιο 3 ΣΑΠ 180 ή ΑΠ 110 Κανένας Παράγοντας Κινδύνου Καμία παρέμβαση Καμία παρέμβαση αλλαγή τρόπου ζωής για αρκετους μήνες & κατόπιν έναρξη φαρμακευτικής αγωγής (εάν απαραίτητο) αλλαγή τρόπου ζωής για αρκετές εβδομάδες & κατόπιν έναρξη φαρμακευτικής αγωγής (εάν απαραίτητο) Άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής & αλλαγή τρόπου ζωής 1-2 Παράγοντες Κινδύνου αλλαγή τρόπου ζωής αλλαγή τρόπου ζωής αλλαγή τρόπου ζωής για αρκετές εβδομάδες & κατόπιν έναρξη φαρμακευτικής αγωγής (εάν απαραίτητο) αλλαγή τρόπου ζωής για αρκετές εβδομάδες & κατόπιν έναρξη φαρμακευτικής αγωγής (εάν απαραίτητο) Άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής & αλλαγή τρόπου ζωής 3 Παράγοντες Κινδύνου, ΜΣ, ή υποκλινική ΒΟΣ αλλαγή τρόπου ζωής Αλλαγή τρόπου ζωής & πιθανώς φαρμακευτική αγωγή Έναρξη φαρμακευτικής αγωγής & αλλαγή τρόπου ζωής Έναρξη φαρμακευτικής αγωγής & αλλαγή τρόπου ζωής Άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής & αλλαγή τρόπου ζωής Σακχ. ιαβήτης αλλαγή τρόπου ζωής Aλλαγή τρόπου ζωής & φαρμακευτική αγωγή Εγκατεστημένη ΚΑ ή ΝΦ νόσος Άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής & αλλαγή τρόπου ζωής Άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής & αλλαγή τρόπου ζωής Άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής & αλλαγή τρόπου ζωής Άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής & αλλαγή τρόπου ζωής Άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής & αλλαγή τρόπου ζωής

18 Αντιϋπερτασική αγωγή σε ειδικές ομάδες με υψηλό CV κίνδυνο ιαβητικοί Οργανισμός Έτος ΣΑΠ ΑΠ ESH/ESC 2007 <130 <80 JNC <130 <80 American Diabetes Association 2001 <130 <80 National Kidney Foundation 2000 <130 <80 Canadian Hypertension Society 1999 <130 <80 British Hypertension Society 1999 <140 <80 WHO & ISH 1999 <130 <85 JNC VI 1997 <130 <85 ESH/ESC Guidelines J Hypertension 2007; 25:

19 Ιδανική ρύθμιση ΑΠ στην τιμή στόχο για διαβητικούς υπερτασικούς ασθενείς George PB, et al. Am Heart J 2001; 142:

20 Ανθεκτική Υπέρταση στον Σ ανεπαρκής αγωγή ελαττωμένη συμμόρφωση στην αγωγή, πολυφαρμακία μοριακοί μηχανισμοί ενεχόμενοι στην παθογένεια της ΑΥ στον Σ μεγάλη ηλικία παχυσαρκία, υπνική άπνοια κατακράτηση υγρών ( Ν, ανεπαρκής δόση διουρητικών, λανθάνων υπεραλδοστερονισμός ) ρενινοεξαρτώμενος μηχανισμός ( Ν, μη διαγνωσθείσα νεφραγγειακή ΑΥ)

21 Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΣΚΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ!!!!

22 UKPDS = United Kingdom Prospective Diabetes Study; ABCD = Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes; MDRD = Modification of Diet in Renal Disease; HOT = Hypertension Optimal Treatment; AASK = African American Intervention Study of Kidney Disease; IDNT = Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial. Bakris GL et al. Am J Kidney Dis. 2000;36: Lewis EJ et al. N Engl J Med. 2001;345: Μέσος αριθμός αντιϋπερτασικών σε μελέτες με διαβητικούς ασθενείς Αριθμός αντιϋπερτασικών D

23 ιαφέρουν οι προστατευτικές δράσεις μεταξύ των διαφόρων αντιυπερτασικών σε άτομα με Σ ; α-μεα, ΑΤ1, β-αποκλειστές, διουρητικά & ανταγωνιστές Ca έχουν αποδείξει ότι μειώνουν τα CV επεισόδια σε διαβητικούς. Ενώ μεταναλύσεις συγκριτικών μελετών μεταξύ τους, δεν αποδεικνύουν ξεκάθαρα υπεροχή μιάς κατηγορίας στα CV επεισόδια, εντούτοις, οι αμεα & οι ΑΤ1 απέδειξαν υπεροχή με όφελος στη Ν, και στην έκβαση της CV νόσου. Οι α-μεα & οι ΑΤ1 θεωρούνται ως φάρμακα πρώτης επιλογής. Σε Σ -Ι οια-μεα καθυστερούν την εξέλιξη Ν, ανεξαρτήτως του βαθμού λευκωματουρίας. Σε Σ -ΙΙ οι αμεα & οι ΑΤ1 καθυστερούν την εξέλιξη μικρο- σε μακρολευκωματουρία, ενώ οι ΑΤ1 της έκδηλης Ν σε ESRD. Οι β-αποκλειστές συνιστώνται μόνο σε διαβητικούς με γνωστή Σ/Ν ADA, Diabetes Care 2007 Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and European Association for the Study of Diabetes (EASD). Readen L et al, Eur Heart J 2007

24 Αναστολή του ΣΡA Αγγειοτασινογόνο Ρενίνη Αρνητική Ανατροφοδότηση Παλίνδρομη Ρύθμιση Αναστολέας Ρενίνης PRA Προσαρμοσμένο από Müller DN & Luft FC Αγγειοτ/νη I Αγγειοτ/νη II AT 1 υποδοχείς Αγγειοτ/γονο Βιολογικές δράσεις Μηχανισμοί ανεξάρτητοι του ΜΕΑ ΜΕΑ α-μεα ΑΤ 1 Ρενίνη Αλισκιρένη Νεφροί Σπειραματική αγγειοσύσπαση Φλεγμονή Ίνωση Καρδιά Υπερτροφία Ίνωση Αγγειοσύσπαση Αγγεία Υπερπλασία Υπερτροφία Φλεγμονή Οξείδωση Ίνωση Εγκέφαλος Αγγειοσύσπαση

25 Φάρμακα που δρουν στο ΣΡΑΑ. Υπεροχή στη μείωση κινδύνου ΑΕΕ στους διαβητικούς; Το θέμα παραμένει αμφιλεγόμενο. Οι πρόσφατες οδηγίες ESC/ESH 2007 προτείνουν όλα τα αντιϋπερτασικά. PROGRESS ο συνδυασμός περινδοπρίλης με ινδαπαμίδη 38% τον κίνδυνο υποτροπής ΑΕΕ στην υπο-ομάδα των διαβητικών (n=761) ALLHATT αντίλογος στην υπεροχή α-μεα. Στην υπο-ομάδα των διαβητικών (n=6929), όπως και στο σύνολο, υπεροχή της χλωροθαλιδόνης & αμλοδιπίνης έναντι λισινοπρίλης στον CV κίνδυνο & τα ΑΕΕ Hatzitolios AI, Didangelos TP, Zantidis AT, et al. Diabetes Complications. 2009;23(4): Perindopril Protection Against Reccurent Stroke Study. Lancet 2001 Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial. JAMA 2002

26 HOPE α-μεα ραμιπρίλη, παρά την μικρή της ΑΠ (3-4/1-2 mmhg) σημαντική του κινδύνου ΑΕΕ (32%) Ακόμη και νορμοτασικοί ασθενείς υψηλού αγγειακού κινδύνου ωφελήθηκαν Am J Cardiol 2002;89(suppl): 27A-33A

27 Φάρμακα που δρουν στο ΣΡΑΑ. Υπεροχή στη νεφροπροστασία στους διαβητικούς; στη ΧΝΝ Νεφροπροστασία - Επιβράδυνση εξέλιξης ΧΝΝ Μείωση ενδοσπειραματικής πίεσης διήθησης Αναστολή ενεργοποίησης TGF-β - ίνωσης Μείωση παραγωγής ROS Ελάττωση οξειδωτικού stress Ελάττωση νεοεμφανιζόμενου Σ Λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες - μεγαλύτερη & χρόνια συμμόρφωση

28 Αποκλεισμός ΣΡΑΑ βλαπτικής επίδρασης ΑΙΙ : λευκωματουρίας, νεφροπροστασία Προσαγωγό Αρτηριόλιο Απαγωγό Αρτηριόλιο Νεφρώνας Κάψα Bowman s Διάταση μόνο του απαγωγού αρτηριόλιου Ενδοσπειραματικής πίεσης διήθησης Απέκκρισης αλβουμίνης Αποκατάσταση επιπέδων μεμβρανικής πρωτεΐνης νεφρίνης στα σπειράματα Επιβράδυνση νεφρικής ίνωσης / σπειραματοσκλήρυνσης & διαμεσοσωληναριακής (αναστολή έκφρασης TGF-β, μείωση σύνθεσης κολλαγόνου Ι & ΙV, ενεργοποίηση μεταλλοπρωτεϊνασών 2 & 9 θεμέλιας ουσίας ) Ελάττωση καρδιαγγειακού κινδύνου Ουδέτερο μεταβολικό προφίλ ή/και βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου Βελτίωση ενδοθηλιακής λειτουργίας, μείωση οξειδωτικού stress, απόπτωσης & αναδιαμόρφωσης Valentino VA et al. Arch Intern Med 1991;151: Fakhouri F, et al.j Am Soc Nephrol 2001;12:

29 Ασθενείς με ΧΝΝ & ΑΥ: μικρές μεταβολές στην κρεατινίνη υπό αμεα / Α ΙΙ ανταγωνιστές με μακροπρόθεσμο όφελος Serum Creatinine (mg/dl) Έναρξη ΑΜΕΑ ή ARB A B C Baseline A : unsuspected bilateral renovascular hypertension Weeks B : hypertension and mild renal impairment C : hypertension Bakris GL, Weir M. Arch Intern Med. 2000;160(5): , American Medical Association

30 ACE-I: Μεγαλύτερη νεφροπροστασία vs συμβατικής αγωγής σε Σ -1 % change in proteinuria Παρακολούθηση 3 έτη Πρωτεϊνουρία έναρξης >500 mg/ημ. Placebo P<.001 Captopril Decrease in mean arterial pressure (mmhg) Placebo NS Captopril Lewis EJ, et al. N Engl J Med. 1993;329(20):

31 Επίδραση ACEΙ σε πρωτεϊνουρικούς ασθενείς με Σ -2 FollowUp Decline GFR Investigator year n Treatment (yrs) Proteinuria (ml/min/y) Walker et al [ 92] 86 ACEI vs conv Lebovitz et al [ 94] 46 ACEI vs conv Bakris et al [ 96] 52 ACEI vs CA vs BB Nielsen et al [ 97] 36 ACEI vs BB Estacio et al [ 00] 83 ACEI vs CA Fogari et al [ 99] 51 ACEI vs CA Ημέσηετήσιαμείωση τουgfr χωρίς θεραπεία είναι 12 ml/min Parving H-H et al, Curr Opin Nephrol Hypertens, 2001

32 ACE-I σε Σ -ΙΙ με νορμολευκωματινουρία: Πρόληψη μικρολευκωματουρίας Συχνότητα Μικρολευκωματινουρίας (%) αγωγή + placebo αγωγή + Trandolapril p= Μήνες επανελέγχου BENEDICT Bergamo Nephrologic Diabetes Complication Trial Ruggenenti P et al. New Engl J Med 2004; 351:

33 MICRO-HOPE: οφέλη α-μεα στην μικρολευκωματινουρία στον ΣΔ-ΙΙ n= 3577 > 55 y CVD or 1 other CV RF 24% έκδηλης νεφροπάθειας 25% CV θανάτων, ΟΕΜ, ΑΕΕ Microalbuminuria, Cardiovascular and Renal Outcomes- Heart Outcomes Prevention Evaluation

34 ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΔ- ΤΥΠΟΥ ΙΙ BENEDICT IRMA 2 RENAAL IDNT Normoalbuminuria Micro Macro ESRD Διάρκεια ΣΔ (έτη)

35 IRMA 2 Πρόληψη εξέλιξης μικρολευκωματουρίας σε λευκωματουρία/έκδηλη νεφροπάθεια Άτομα (%) n=590 Control (συμβατική αγωγή) Irbesartan 150 mg Irbesartan 300 mg 44 % RRR p= % RRR p < Επανέλεγχος (μήνες) / εμφάνιση λευκωματουρίας IRMA 2: Irbesartan in Patients with Type 2 Diabetes and Microalbuminuria Parving H-H et al. N Engl J Med 2001;345:870 8.

36 RENAAL : εξέλιξη νεφρικής βλάβης / λευκωματουρίας Χρόνος διπλασιασμού κρεατινίνης, ESRD ή Θάνατος Ασθενείς (%) (16% ) p = % mg 47.1% n=1514 διάρκεια 3,4 έτη P = Losartan Placebo (Brenner B, et al. N Engl J Med. 2001)

37 Barnett et al. N Engl J Med 2004; Barnett et al. Acta Diabetol 2005; 42 Suppl 1:S42-S49 Parving et al. Semin Nephrol 2004;24: Λιγότερη μείωση GFR σε σχέση με την πρόβλεψη χωρίς θεραπεία GFR (ml/min/1.73 m 2 ) Χωρίς Θεραπεία Τελμισαρτάνη Όριο για ESRD Έναρξη Χρόνος (Έτη)

38 Μελέτες οργανοπροστασίας με αλισκιρένη Αλισκιρένη Το πρόγραμμα ASPIRE HIGHER είναι ένα 6ετές πρόγραμμα κλινικών μελετών (4 κατηγοριών: καρδιοπροστασίας ALOFT, ASPIRE, AVANT-GARDE, ALLAY, AQUARIUS, νοσηρότητας & θνητότητας ALTITUDE, ATMOSPHERE, ASTRONAUT, APOLLO) που αξιολογεί τα πιθανά οφέλη της χορήγησης αλισκιρένης, πέρα από τα οφέλη της θεραπείας με α-μεα & ΑΤ1 αποκλειστές. Συνολικά θα συμμετέχουν > ασθενείς και θα αξιολογηθεί πέρα από την μείωση της ΑΠ και η βελτίωση της καρδιακής & νεφρικής λειτουργίας

39 H Αλισκιρένη προκαλεί μεγαλύτερη ελάττωση των αρχικών τιμών του λόγου UACR vs placebo Γεωμετρική μέση μεταβολή των αρχικών τιμών λόγου UACR(%) 10 n= Εβδομάδα Λοσαρτάνη 100 mg και βέλτιστη αντιυπερτασική θεραπεία + Rasilez Ως αρχικές τιμές ορίστηκαν αυτές κατά την Εβδομάδα 2 Τα δεδομένα παρουσιάζονται ως μεταβολή των γεωμετρικών μέσων τιμών (95% CI) Εικονικό φάρμακο 24 Parving et al. 2007

40 Σύγκριση α-μεα με ΑΤ 1 αποκλειστή

41 Η συνδυασμένη θεραπεία με ΑΤ-1 ανταγωνιστή και α- ΜΕΑ προσφέρει πρόσθετα οφέλη CALM study Reduction from baseline (mmhg) Candesartan Lisinopril Combination Reduction from baseline (%) Candesartan Lisinopril Combination 0 SBP 0 Albumin:creatinine ratio Mogensen et al. BMJ 2000;321:

42 Ο ενθουσιασμός είναι ο πυρετός της λογικής Βίκτωρ Ουγκώ

43 Ερωτήματα που ανέκυψαν μετά την ΗΟPE Στη μελέτη HOPE αποδείχθηκε ότι η αγωγή με τον α-μεα ραμιπρίλη μειώνει τους CV θανάτους, ΕΜ, AEE & νοσηλεία για KA σε ασθενείς υψηλού CV κινδύνου (ακόμη και νορμοτασικούς), χωρίς δυσλειτουργία ΑΡ κοιλίας ή ΚΑ. Επίσης μείωσε τον κίνδυνο επιπλοκών που σχετίζονται με Σ. Ωστόσο, το 15 25% των ασθενών παρουσιάζουν δυσανεξία στους α-μεα Με βάση το γεγονός, ότι το όφελος της θεραπείας με τον α-μεα, Ραμιπρίλη ήταν πέραν της μείωσης της ΑΠ (μέση μείωση ΑΠ 3 / 1 mmhg), καθώς οι υπερτασικοί ασθενείς ήδη ελάμβαναν αποτελεσματικές θεραπείες (ασπιρίνη, υπολιπιδαιμικά, β-αποκλειστές) και σε ποσοστό περίπου 50% δεν ήταν υπερτασικοί κατά την έναρξη της μελέτης, ανέκυψε το ερώτημα εάν ένας ΑΤ 1 αποκλειστής (τελμισαρτάνη) θα αποδειχθεί το ίδιο αποτελεσματικός και σαφώς καλύτερα ανεκτός. Είναι ο συνδυασμός ανώτερος;

44 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΡΑΑ. ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ; Ο πλήρης αποκλεισμός του ΣΡΑΑ με χορήγηση συνδυασμού α-μεα και ΑΤ1 αποκλειστού, αποτελεί μία ελκυστική προς μελέτη θεραπευτική εφαρμογή στην κατεύθυνση επιπλέον οφέλους σε ασθενείς με αυξημένο CVR. Παρότι τα αποτελέσματα της μελέτης ONTARGET (τον Απρίλιο του 2008) με χορήγηση τελμισρτάνης και ραμιπρίλης δεν επιβεβαίωσαν την υπόθεση της χορήγησης συνδυασμού για πλήρη αναστολή του ΣΡΑΑ, πρόσφατη μετα-ανάλυση 49 μελετών σε > ασθενείς, αποκάλυψε σαφέστερη οργανοπροστασία, με μεγαλύτερη μείωση της πρωτεϊνουρίας Στους ασθενείς που έλαβαν συνδυασμό έναντι μονοθεραπείας. Kunz R et al. Meta-analysis. Ann Int Med 2008;148:30-48

45 Υπεροχή συνδυασμού α-μεα/αrb + ανταγωνιστή Ca ++ στις μεταβολικές παραμέτρους & τη μείωση της λευκωματουρίας Μεταβολές από την έναρξη (%) Verapamil n=11-27% Trandolapril n=12-33% Λευκωματουρία Μέση ΑΠ Trandolapril + Verapamil n=14-62% Καπτοπρίλη/HCTZ 50/25 mg Τραντολαπρίλη/βεραπαμίλη 2/180 mg Bakris et al. Kidney Int. 1998;54: Cifkova R et al. J Hum Hypertens 2000;14(6):347-54

46 Αντιϋπερτασική αγωγή σε σχέση με λευκωματουρία σε διαβητικούς-υπερτασικούς με πρωτεϊνουρία 500mg /24h Kloke HJ, et al. Kidney Int 1998; 53: Μέση ΑΠ (mmhg) Λευκωματουρία Μέση μεταβολή (%) Nιφεδιπίνη CCBs (DHP) Μη -DHP CCBs α-ace

47

48 Viberti G et al. Circulation 2002;106:672-8

49 Jamerson K et al. N Engl J Med 2008;359: ACCOMPLISH: Aml/benaz: 131,6/73,3 vs HCTZ/benaz: 132,5/74,4 (p<0,001) Combined endpoint Aml/benaz: 9,6% vs HCTZ/benaz: 11,8%. Relative risk reduction 20% (p<0,001)

50 COACH Olmesartan/amlodipin combination controlled BP regardless of age, ethnicity, presence of DM or severity of hypertension. Moreover, > 70% of patients achieved BP targets with an olmesartan/amlodipine based regimen. Chrysant, S.G., et al.,

51 Κιρκάδιος ρυθμός ΑΠ

52 Επίπτωση μεταβολών ΑΠ στην εμφάνιση ΔΝ σε διαβητικούς ασθενείς

53 Η απότομη πρωινή αύξηση της ΑΠ 24ωρο προφίλ ΑΠ Αρτηριακή πίεση (mm Hg) Ύπνος Ώρα αφύπνισης 18:00 22:00 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 Ώρα της ημέρας Millar-Craig et al. Lancet 1978;1(8068): Mancia et al. Circ Res 1983;53:96 104

54 Η απότομη πρωινή αύξηση της ΑΠ συμπίπτει με την ώρα αιχμής των καρδιαγγειακών επιπλοκών Η επίπτωση του ΑΕΕ αυξάνεται κατά περίπου 60% τις πολύ πρωινές ώρες Αιφνίδιος θάνατος Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου Τυπική στηθάγχη Σιωπηρή ισχαιμία Συνολικό ισχαιμικό φορτίο Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο Ασταθής στηθάγχη (02:00-04:00) Συνάθροιση αιμοπεταλίων 06:00-12:00 Mulcahy D, et al. Circadian variation of total ischaemic burden and its alteration with anti-anginal agents. Lancet 1988;2:

55 Elliott. Stroke 1998;29: Η απότομη πρωινή αύξηση της ΑΠ Αυξημένος κίνδυνος ισχαιμίας & αιμορραγικού Α.Ε.Ε. Μεταανάλυση 31 δημοσιεύσεων σχετικά με τον κιρκαδικό ρυθμό εμφάνισης ΑΕΕ Ποσοστό αναμενόμενων εγκεφαλικών επεισοδίων στη διάρκεια της περιόδου :00 18:00 Ισχαιμικό (n=8.250) Παροδική ισχαιμική κρίση (n=405) 18:00 00:00 00:00 06:00 06:00 12: Αιμορραγικό (n=1.801) 12:00 18:00 Σύνολο (n=11.816) 18:00 00:00 00:00 06:00 79% αύξηση της επίπτωσης του ΑΕΕ κατά την περίοδο 06:00 12:00 06:00 12:00

56

57 Ημίσεια ζωή πλάσματος Επροσαρτάνη Λοσαρτάνη Βαλσαρτάνη Καντεσαρτάνη Εύρος εξασφαλίζει ότι η αντιυπερτασική αποτελεσματικότητα διατηρείται σε όλο το 24ωρο του δοσολογικού μεσοδιαστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πολύ πρωινών ωρών Ολμεσαρτάνη Ιρβεσαρτάνη Τελμισαρτάνη Ημίσεια ζωή πλάσματος (ώρες) Burnier, Brunner. Lancet 2000;355: Brunner. J Hum Hypertens 2002;16 (Suppl 2):S13 S16

58 Nilsson PM, et al. Prevention of type 2 diabetes mellitus with antihypertensive drugs. Blood press 2006;15: Αποκλεισμός ΣΡΑΑ και νέο-εμφανιζόμενος Σ CAPPP καπτοπρίλη άλλα φάρμακα 21% HOPE ραμιπρίλη άλλα φάρμακα 33% ALLHAT λισινοπρίλη χλωροθαλιδόνη 30% ALLHAT λισινοπρίλη αμλοδιπίνη 27% Aναστολή ΑΤ1 υποδοχέων (VALUE, ALPINE, SCOPE, LIFE, 23-38%): Bελτίωση ευαισθησίας στην ινσουλίνη - η A ΙΙ εμπλέκεται στη μεταφορά της γλυκόζης, αναστέλλοντας τον μεταφορέα-4 της γλυκόζης στην κυτταρική μεμβράνη - διέγερση πυρηνικών PPAR-γυποδοχέων & αυξημένη ροή αίματος στο πάγκρεας με απελευθέρωση ινσουλίνης.

59 Dream Trial: Among persons (n=5269) with impaired fasting glucose levels or impaired glucose tolerance, the use of ramipril for 3 years does not significantly reduce the incidence of diabetes or death but does significantly increase regression to normoglycemia Effect of ramipril on the incidence of diabetes. DREAM Trial Investigators, Bosch J, Yusuf S, Gerstein HC, et al. N Engl J Med Oct 12;355(15):

60 Συμβατική αγωγή: Επίδραση στον μεταβολισμό της γλυκόζης β - αποκλειστές Σ, δυσλιπιδαιμία, σχετική αντένδειξη καρδιοεκλεκτικοί β 1 Σε υψηλές δόσεις κανείς μόνο καρδιοεκλεκτικός Ένδειξη όταν συνυπάρχει ΣΝ Διουρητικά Μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη, αντίσταση στην ινσουλίνη, δυσλιπιδαιμία κυρίως σε μεγάλες δόσεις mg HCTH χωρίς δυσμενή επίδραση Σ χαμηλές δόσεις

61 AT1 αποκλειστές: διέγερση των πυρηνικών PPAR-γ υποδοχέων Η αυξημένη δραστικότητα της Α ΙΙ και η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία φαίνεται να είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ΑΥ& Σ Θεραπεία με τους ΑΤ1 έδειξε σημαντική μείωσητουποσοστούεμφάνισης νεοεμφανιζόμενου Σ L u c ife r a s e a c tiv ity [x -fo ld in d u c tio n o v e r v e h ic le tre a te d c e lls ] Pioglitazone EC 50 = 0.2 M Telmisartan EC 50 = 5.02 M Irbesartan EC 50 = M Losartan EC 50 = >50 M µm Schupp et al. Circulation. 2004;4;109:

62 Αναστολή της Αθηροσκλήρωσης Αγγειοτασίνη II PPAR-γ Υπέρταση Οξειδωτικό στρες Κυτταρική φλεγμονή Κυτταρικός Πολλαπλασιασμός Αντίσταση στην ινσουλίνη υσλιπιδαιμία Kurtz et al; Journal of Hypertension 2004; 22 :

63 Επιλογή αντιϋπερτασικού ESC/ESH 2007 Κύηση Μεμονωμένη ΣΑΥ (ηλικιωμένοι) Ασυμπτωματική αθηροσκλήρωση «Μεταβολικό σύνδρομο» Σ Περιφερική Αρτηριακή Νόσος Μικροαλβουμινουρία / Νεφρική δυσλειτουργία Τελικού σταδίου ΧΝΝ / Πρωτεϊνουρία Υπερτροφία ΑΡ κοιλίας Κολπική μαρμαρυγή ΚΑ Στηθάγχη ΕΜ ΑΕΕ Κ /ΣΛ, CCBs (μη DHP), β-,α/β- ήα 1 - αποκλειστές ιουρητικά, CCBs α-μεα, CCBs α-μεα, ΑRBs, CCBs α-μεα, ΑRBs CCBs α-μεα, ΑRBs α-μεα, ΑRBs, διουρητικά αγκύλης α-μεα, ΑRBs, CCBs β-αποκλειστές, μη DHP-CCBs, α-μεα, ΑRBs ιουρητικά, β-αποκλειστές, α-μεα, ΑRBs ανταγωνιστές αλδοστερόνης β-αποκλειστές, CCBs β-αποκλειστές, α-μεα, ΑRBs όλα ESH-ESC Task Force on the Management of Arterial Hypertension. J Hypertens 2007;25(9):

64 JNC VII Andersen Med Clin N Am 89(2005)

65 Στρατηγική αντιϋπερτασικής θεραπείας στον Σ Μεταβολή τρόπου ζωής ενθαρρύνεται ανεξάρτητα από την ΑΠ και διευκολύνει τη φαρμακευτική ρύθμιση: απώλεια βάρους, μείωση άλατος 3-6 gr/ημέρα (διαβητικοί κατά κανόνα αλατο-ευαίσθητοι), αλκοόλ & λιπαρών προς όφελος φρούτων και λαχανικών (λίπη < % των θερμίδων- μονοακόρεστα ή πολυακόρεστα) Στόχος ΑΠ < 130/80 mmhg. Έναρξη αγωγής ΑΠ > 140/90 mmhg. Εάν ΑΠ /80-89, προσπάθεια ρύθμισης με αλλαγή τρόπου ζωής για 3 μήνες. ΗμείωσηΑΠ, ο βασικός στόχος ανεξάρτητα από την επιλογή αντιϋπερτασικού. 2-4 φάρμακα για επίτευξη της ΑΠ < 130/80 mmhg (πρώτο φάρμακο α-μεα ή ΑΤ1), < 125/75 mmhg σε λευκωματινουρία > 300 mg/dl 2oo7 ESH-ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: J Hypertens 2007 Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of ESC and EASD. Readen L et al, Eur Heart J 2007 ADA, Diabetes Care 2007

66 Στρατηγική αντιϋπερτασικής θεραπείας στον Σ Εύρεση μικροαλβουμινουρίας σε Σ -Ι και ΙΙ ένδειξη έναρξης αντιυπερτασικής αγωγής, ιδιαίτερα με αποκλειστή του ΣΡΑΑ, ανεξαρτήτως τιμών ΑΠ Σε ΣΑΠ> 20 mmhg ή ΑΠ> 10 mmhg έναρξη με 2 αντιϋπερτασικά (αμεα ή ΑΤ1 + χαμηλή δόση θειαζιδικού διουρητικού ή φουροσεμίδη αν GFR<30) Στην επιλογή του φαρμάκου & της δόσης του, συνεκτίμηση φαρμακοκινητικών & άλλων ιδιοτήτων σε συνδυασμό με την ύπαρξη επιπλοκών Σ, όπως νεφροπάθεια ή νευροπάθεια ( ορθοστατική υπόταση, αντίληψη υπογλυκαιμίας, ΣΝ ) Μέτρηση ΑΠ και σε όρθια θέση. Στους ηλικιωμένους σταδιακή μείωση λόγω διαταραχής αυτορρύθμισης. ESH-ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: J Hypertens 2007 Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of ESC and EASD. Readen L et al, Eur Heart J 2007 ADA, Diabetes Care 2007

67 Στρατηγική αντιϋπερτασικής θεραπείας στον Σ Στην κύηση ΑΠ όχι < 110/65 mmhg, λόγω κινδύνου ελαττωμένης ανάπτυξης εμβρύου. Ενδείκνυνται κεντρικώς δρώντα ΣΛ, ανταγωνιστές Ca (μη DHP), β-, α/βήα 1 - αποκλειστές 24ωρη καταγραφή AΠ: σε ανθεκτική ΑΥ ή μη ρυθμιζόμενη ΑΥ & για αναγνώριση υπότασης φαρμακευτικής ή από δυσλειτουργία του ΑΝΣ Στόχος νεφρο- & καρδιο-προστασία. Λευκωματινουρία όσο γίνεται χαμηλότερη πτώση GFR< 2 ml/min/έτος. ίαιτα χαμηλή σε πρωτεΐνες, 0,6-0,8 g/kg ΒΣ/ ημέρα ESH-ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: J Hypertens 2007 Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of ESC and EASD. Readen L et al, Eur Heart J 2007 ADA, Diabetes Care 2007

68 Στρατηγική αντιϋπερτασικής θεραπείας στον Σ α-μεασεασθενείςμεσ (ιδίως τύπου Ι ) & αποκλειστής ΑΤ 1 (ιδίως τύπου ΙΙ) σημαντικά νεφροπροστατευτικά οφέλη Σε μη μείωση λευκωματινουρίας ή/και μη ρύθμιση ΑΠ στα όρια στόχους, συνδυασμός ΑΤ1, α-μεα ή /και μη διυδρο-πυριδινικού αναστολέα Ca ++ (προτιμάται του διπλασιασμού της δόσης κάθε κατηγορίας) β-αναστολείς σε ΣΝ Αντιμετώπιση συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου: Αυστηρός γλυκαιμικός έλεγχος HbA 1 c< 7%, στατίνες LDL < 100 mg/dl, πρόληψη θρομβώσεων (ακετυλσαλικυλικό οξύ > 40 ετών), διακοπή καπνίσματος 2oo7 ESH-ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: J Hypertens 2007 Task Force on Diabetes and Cardiovascular Diseases of ESC and EASD. Readen L et al, Eur Heart J 2007 ADA, Diabetes Care 2007

69 Συμπεράσματα Το ποσοστό συνύπαρξης ΑΥ σε Σ πολύ αυξημένο Η συνύπαρξη ΑΥ & Σ αυξάνει συνεργικά τον κίνδυνο εκδήλωσης ΧΝΝ και εξέλιξής της σε ESRD. Η συνύπαρξη ΑΥ, Σ & ΧΝΝ αυξάνει δραματικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο Σας ευχαριστώ Ανάγκη αυστηρότερης ρύθμισης ΑΠ & λευκωματουρίας, ανάλογης σημασίας με τη ρύθμιση του σακχάρου Απαιτείται συνήθως πολλαπλός συνδυασμός αντιϋπερτασικών με φάρμακα εκλογής αυτά που δρουν στο ΣΡΑΑ Επιβάλλεται συνολική παρέμβαση για την αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Δρ. Παντελής Α. Σαραφίδης Α Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στόχοι αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΣΔ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ. Κ. Καρατζίδου Α Παθ. Κλινική ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΣΔ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ. Κ. Καρατζίδου Α Παθ. Κλινική ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΣΔ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ Κ. Καρατζίδου Α Παθ. Κλινική ΓΝΘ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» The Third National Health and Nutrition Evaluation Survey (NHANES III) Am J Prev Med 22:42 48, 2002 75% ατόμων με ΣΔ ΑΥ 29%

Διαβάστε περισσότερα

Ο αποκλεισμός του άξονα ρενίνης ως βάση της συνδυαστικής θεραπείας

Ο αποκλεισμός του άξονα ρενίνης ως βάση της συνδυαστικής θεραπείας Ο αποκλεισμός του άξονα ρενίνης ως βάση της συνδυαστικής θεραπείας Ευστράτιος Βαρσαμής Διευθυντής Β' Παθολογικής Κλινικής, Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» Αγγειοτασινογόνο Χυμάση Αγγειοτασίνη

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες αντιµετώπισης Αρτηριακής Υπέρτασης

Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες αντιµετώπισης Αρτηριακής Υπέρτασης Νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες αντιµετώπισης Αρτηριακής Υπέρτασης Χρήστος Γ. Σαββόπουλος Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας Τµήµα Αγγειακών Παθήσεων & Υπέρτασης Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

H αντιμετώπιση της υπέρτασης στο άτομο με ΣΔ και έκδηλη νεφρική νόσο

H αντιμετώπιση της υπέρτασης στο άτομο με ΣΔ και έκδηλη νεφρική νόσο H αντιμετώπιση της υπέρτασης στο άτομο με ΣΔ και έκδηλη νεφρική νόσο Αντώνης Αλαβέρας Διευθυντής Παθολόγος Γ Παθολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Κοργιαλένειο-Μπενάκειο ΕΕΣ Διαβήτης και τελικό στάδιο νεφρικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες και σακχαρώδης διαβήτης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος Μετα-ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ

Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Μεικτή αθηρογόνος δυσλιπιδαιμία: βελτιώνοντας το συνολικό λιπιδαιμικό προφίλ Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ LDL-C : μείζων

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης και υπέρταση

Σακχαρώδης Διαβήτης και υπέρταση Σακχαρώδης Διαβήτης και υπέρταση Β. ΚΩΤΣΗΣ MD, Ph.D, FESH ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ-24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ European Society Hypertension Center of Excellence Γ ΠΑΘOΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση Και Υψηλός Καρδιαγγειακός Κίνδυνος

Αρτηριακή Υπέρταση Και Υψηλός Καρδιαγγειακός Κίνδυνος Αρτηριακή Υπέρταση Και Υψηλός Καρδιαγγειακός Κίνδυνος Δημήτρης Π. Παπαδόπουλος-FESC Επιμελητής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» Υπεύθυνος Αντιυπερτασικού Ιατρείου Clinical Hypertension Specialist

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και αγγειακή βλάβη

Υπέρταση και αγγειακή βλάβη Υπέρταση και αγγειακή βλάβη Β. ΚΩΤΣΗΣ MD, Ph.D, FESH ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ-24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ European Society Hypertension Center of Excellence Γ ΠΑΘOΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού

Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού Επιλογή 1 ου αντιϋπερτασικού φαρμάκου Επιλογή 1 oυ Φαρµάκου: Συνήθως δεν έχει τόσο µεγάλη σηµασία 1. Η επίτευξη άριστης ρύθµισης έχει µεγαλύτερη σηµασία στη µείωση του κινδύνου 2. Στις περισσότερες περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Πρωτογενής πρόληψη : το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

gr

gr Σ τύπου ΙΙ και καρδιαγγειακή νόσος Οι διαβητικοί ασθενείς παρουσιάζουν τετραπλάσια αύξηση της συχνότητας καρδιαγγειακής νόσου απ ότι οι µη διαβητικοί ασθενείς Το 50% των νεοδιαγνωσµένων διαβητικών ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Επιβράδυνση εξέλιξης και αντιμετώπιση επιπλοκών ΧΝΝ

Επιβράδυνση εξέλιξης και αντιμετώπιση επιπλοκών ΧΝΝ 3 ο Περιφερικό Συμπόσιο Γεν. Ιατρικής Κ. Μακεδονίας Θεσ/νίκη 2010 Επιβράδυνση εξέλιξης και αντιμετώπιση επιπλοκών ΧΝΝ Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας Α Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Επιπολασμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης σε διαβητικούς ασθενείς σημεία αντιπαράθεσης. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας ΑΠΘ

Αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης σε διαβητικούς ασθενείς σημεία αντιπαράθεσης. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας ΑΠΘ Αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης σε διαβητικούς ασθενείς σημεία αντιπαράθεσης Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας ΑΠΘ 1 ο Περιστατικό Ασθενής 58 ετών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 και χωρίς εμφανείς εκδηλώσεις μακρο

Διαβάστε περισσότερα

εξουδετερώσει πλήρως;

εξουδετερώσει πλήρως; Καρδιαγγειακός Κίνδυνος από την Υπέρταση Τον έχετε εξουδετερώσει πλήρως; «Aυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ»

«ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ομάδα Εργασίας: «ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ» Συστάσεις και κατευθυντήριες οδηγίες από τους μεγάλους οργανισμούς (ADA 2007,ESC 2007, EASD 2007) «ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού.

Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού. Μακροαγγειακές επιπλοκές και παράγοντες κινδύνου. Συνύπαρξη και ο ρόλος τους στην αιτιοπαθογένεια και στη βαρύτητα του Διαβητικού Ποδιού. Σκούτας Δ, Καραγιάννη Δ, Σέκερη Ζ, Σιώμος Κ,Κοντόπουλος Μ, Λαζαρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση και Νεφροί: Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία

Υπέρταση και Νεφροί: Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία Υπέρταση και Νεφροί: Οι βλάβες, η διάγνωση, η θεραπεία Δημήτριος Β. Βλαχάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Νεφρολογίας B Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Νεφρολογική Μονάδα Πανεπιστημιακό Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας

Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας LDL-C : μείζων παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου Μετα-ανάλυση 61 προοπτικών μελετών παρατήρησης σε υγιείς ενήλικες (n=892.237) Lancet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Wednesday, March 4, 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με ΧΝΑ αποτελούν το 11% του

Διαβάστε περισσότερα

Μικροαλβουμινουρία. Δείκτης νεφρικής νόσου ή/και καρδιαγγειακών επιπλοκών;

Μικροαλβουμινουρία. Δείκτης νεφρικής νόσου ή/και καρδιαγγειακών επιπλοκών; Μικροαλβουμινουρία Δείκτης νεφρικής νόσου ή/και καρδιαγγειακών επιπλοκών; Αντώνης Αλαβέρας Διευθυντής Παθολόγος Γ Παθολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ Μικροαλβουμινουρία Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: «Πώς επιτυγχάνω καλή ρύθμιση στις δύσκολες περιπτώσεις: Σχέδιο δράσης» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Δρ. Α. Μελιδώνης Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Διαβητολογικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Η μείωση της αρτηριακής πιέσεως ή οι πλειοτροπικές δράσεις των αντιυπερτασικών φαρμάκων έχουν μεγαλύτερη σημασία;

Η μείωση της αρτηριακής πιέσεως ή οι πλειοτροπικές δράσεις των αντιυπερτασικών φαρμάκων έχουν μεγαλύτερη σημασία; Στρογγυλό τραπέζι: Υπέρταση Η μείωση της αρτηριακής πιέσεως ή οι πλειοτροπικές δράσεις των αντιυπερτασικών φαρμάκων έχουν μεγαλύτερη σημασία; Μανώλης Φουκαράκης Καρδιολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Βενιζέλειο-Πανάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΖΑΪΥΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ.

ΠΑΖΑΪΥΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. Γιατί μας απασχολεί Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και 2 συνοδεύονται από μικρο και μακροαγγειακές επιπλοκές Σημαντικότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας του διαβητικού πληθυσμού Ο κίνδυνος για καρδιαγγειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CONFLICT OF INTEREST ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Να καταγράψει τον επιπολασμό του καρδιαγγειακού κινδύνου σε υπερτασικούς ασθενείς υπό θεραπεία, που

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΘ Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Μ Α Τ Ι Δ Ο Υ Μ Α Ρ Ι Α Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ρ Ι Α T E, M S C, Μ Ε Θ Α, Π Γ Ν Α Χ Ε Π Α ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Όπως είναι ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας

Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας Αναθεωρημένες Ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ: ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΩΥΣΗΣ ΕΛΙΣΑΦ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΝΙΔΙΠΙΝΗ Αποκλείει τους L-type διαύλους Ca 2+, αλλά επίσης και τους T-type

Διαβάστε περισσότερα

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα Θετική επίδραση της ιβαμπραδίνης στη συμπαθητική υπερδραστηριότητα και την αρτηριακή σκληρότητα σε υπερτασικούς ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή

Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασυµπτωµατικό διαβητικό ασθενή Κωνσταντίνος Αζναουρίδης Επιµελητής Καρδιολογίας 1 η Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΑ ΑΤΟΜΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ. Καφαντάρης Ι., Μεϊμέτη Ε., Δόνου Α., Βογιατζόγλου Δ. Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες αντιμετώπιση Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Δυσλιπιδαιμίες LDL-C HDL-C < 40 mg/dl Τριγλυκερίδια 150-199 mg/dl : οριακά

Διαβάστε περισσότερα

«Αρτηριακή υπέρταση σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Ο ρόλος των νεότερων έτοιμων συνδυασμών φαρμάκων στην αντιμετώπιση της υπέρτασης»

«Αρτηριακή υπέρταση σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Ο ρόλος των νεότερων έτοιμων συνδυασμών φαρμάκων στην αντιμετώπιση της υπέρτασης» SOCIETY OF STUDYING CARDIOVASCULAR DISEASES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ www.sos-cardiovascular.org & www.sos-cvd.com «Αρτηριακή υπέρταση σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ Σεμερτζίδης Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Δούμας Μ., Τριανταφύλλου Α., Δούμα

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης. στο σακχαρώδη διαβήτη. Ποια η καλύτερη θεραπευτική επιλογή;

Η θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης. στο σακχαρώδη διαβήτη. Ποια η καλύτερη θεραπευτική επιλογή; Η θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης στο σακχαρώδη διαβήτη. Ποια η καλύτερη θεραπευτική επιλογή; Αντώνης Αλαβέρας Διευθυντής Παθολόγος Γ Παθολογικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο Κοργιαλένειο Μπενάκειο ΕΕΣ Μια

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει η αντιπρωτεϊνουρική δράση να αποτελεί στόχο της αντιϋπερτασικής αγωγής;

Πρέπει η αντιπρωτεϊνουρική δράση να αποτελεί στόχο της αντιϋπερτασικής αγωγής; Πρέπει η αντιπρωτεϊνουρική δράση να αποτελεί στόχο της αντιϋπερτασικής αγωγής; Ρήγας Γ. Καλαϊτζίδης gg Νεφρολόγος, Επιμελητής Α ΕΣΥ, Νεφρολογική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση. Νικόλαος Ι. Μαρινάκης Καρδιολόγος Λήμνος

Αρτηριακή Υπέρταση. Νικόλαος Ι. Μαρινάκης Καρδιολόγος Λήμνος Αρτηριακή Υπέρταση Νικόλαος Ι. Μαρινάκης Καρδιολόγος Λήμνος Θάνατοι το 1996 (χιλιάδες) 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Καρδιαγγειακές παθήσεις η πρώτη αιτία θανάτου 959.2 544.7 93.8 32.7 CVD

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες

Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Θεραπευτικός αλγόριθμος για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών Ελληνικές οδηγίες Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Καρδιαγγειακά νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΧΑΝΤΑΝΗΣ Διευθυντής Καρδιολογίας Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιάς Μεταβολικό Σύνδρομο Γλυκόζης νηστείας 110mg/dl Σπλαχνική παχυσαρκία [>102cm (m) >88cm (f)] TG 150mg/dl αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ Νικολέτα Καρτάλη Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ Burwell et al, Am J Med 1956 SLEEP BREATHING DISORDERS ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (NHANES ): Ο επιπολασμός της προϋπέρτασης ήταν 31% στο γενικό πληθυσμό των Αμερικανών ενηλίκων και ήταν συχνότερη στους άνδρες.

EΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ (NHANES ): Ο επιπολασμός της προϋπέρτασης ήταν 31% στο γενικό πληθυσμό των Αμερικανών ενηλίκων και ήταν συχνότερη στους άνδρες. Η JNC-7 εισήγαγε τον όρο «προϋπέρταση» προσδιορίζοντας άτομα των οποίων τα επίπεδα συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) κυμαίνονται μεταξύ 120 έως 139mmHg και 80 έως 89mmHg αντίστοιχα. Chobanian

Διαβάστε περισσότερα

ιονύσιος Τσαντίλας 1, Απόστολος Ι. Χαζητόλιος 2, Κωνσταντίνος Τζιόμαλος 2, Τριαντάφυλλος ιδάγγελος 2, ημήτριος Παπαδημητρίου 3, ημήτριος Καραμήτσος 2

ιονύσιος Τσαντίλας 1, Απόστολος Ι. Χαζητόλιος 2, Κωνσταντίνος Τζιόμαλος 2, Τριαντάφυλλος ιδάγγελος 2, ημήτριος Παπαδημητρίου 3, ημήτριος Καραμήτσος 2 Η επίδραση της βουφλομεδίλης στην περιφερική μικροκυκλοφορία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 χωρίς κλινικές εκδηλώσεις μικρο- ή μακροαγγειοπάθειας ιονύσιος Τσαντίλας 1, Απόστολος Ι. Χαζητόλιος

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις 267 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την θεραπεία της χοληστερόλης: Οριοθετήσεις και επισημάνσεις Χ. Βέρρας 1, Α. Μελιδώνης 2 1 Τμήμα Γενικής Ιατρικής και 2 Α Παθολογική Κλινική &

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG

Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών IFG Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στον προ-διαβήτη. Έχει θέση; IFG Δρ Σταύρος Μπούσμπουλας Διευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά Προ-διαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»

Αντιυπερτασικά & σεξ. Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Αντιυπερτασικά & σεξ Σοκολάκης Ιωάννης, MD, MSc Ειδικευόμενος Β Ουρολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝΘ «Παπαγεωργίου» Υπέραταση & ED Η Υπέρταση αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για ED Feldman et al. J Urol

Διαβάστε περισσότερα

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ

Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος. Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Λέκτορας Παθολογίας ΑΠΘ SGOT 60 IU/l, SGPT 72 IU/l, γgt 92 IU/l, ALP κ.φ., CPK κ.φ., θυρεοειδική λειτουργία κ.φ. Παρουσίαση περιστατικού Άνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης : Ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου

Σακχαρώδης Διαβήτης : Ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου Σακχαρώδης Διαβήτης : Ισοδύναμο στεφανιαίας νόσου? Δρ. Χρήστος Μανές Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Γ..Ν «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός. Δούμας Μιχάλης Παθολόγος

Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός. Δούμας Μιχάλης Παθολόγος Πρωτοπαθής αλδοστερονισμός Δούμας Μιχάλης Παθολόγος Πρωτοπαθής Αλδοστερονισμός Σύνδρομο: υπέρταση αλδοστερόνη ρενίνη Ερωτήματα Γιατί πρέπει να ψάξουμε; Είναι συχνός; Αξίζει τον κόπο και τα χρήματα; Ποιούς

Διαβάστε περισσότερα

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH 196 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Υπέρτασης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης και της Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης ISH/ASH Σ. Αντωνόπουλος, Π. Μιστυλής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΣ Στεργίου. Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία

ΓΣ Στεργίου. Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ - 2010 ΓΣ Στεργίου Κέντρο Υπέρτασης, Γ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Σωτηρία PROSPECTIVE STUDIES COLLABORATION Δεδομένα 1.000.000 αρρώστων 61 Mελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»

Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων. Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Αρτηριακή Υπέρταση Λειτουργικός έλεγχος βλαβών οργάνων στόχων Σταμάτης Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Επιμελητής Α Καρδιολογικής Κλινικής ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» Τίτλος της εφημαρίδας St. Louis Post-Dispatch, 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. β-αποκλειστές: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. β-αποκλειστές: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ 20 ο ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ β-αποκλειστές: ποιο φάρμακο σε ποιον άρρωστο; Χαράλαμπος Βλαχόπουλος Λέκτορας, Α Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Υπέρταση Γενικά οι β 1 -εκλεκτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Διάλεξη 5: Σακχαρώδης Διαβήτης και Άσκηση Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς, Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 5 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Τα Νέα της Εταιρείας μας...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Τα Νέα της Εταιρείας μας... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ των Ομάδων Εργασίας της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ Συντακτική Επιτροπή ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 ΕΤΟΣ 2o, ΤΕΥΧΟΣ 4o ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ. Παναγιωτάκος Α. Τσελέπης ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς,Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 4 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ 1 Στις 2 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. Τηλέμαχος Α. Τσίτσιος Νεφρολογικό τμήμα ΓΝ Κομοτηνής

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ. Τηλέμαχος Α. Τσίτσιος Νεφρολογικό τμήμα ΓΝ Κομοτηνής ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Τηλέμαχος Α. Τσίτσιος Νεφρολογικό τμήμα ΓΝ Κομοτηνής Αύξηση του πληθυσμού ηλικίας >65 ετών JNCV, Arch Intern Med 1993 Ηλικιακή κατανομή των υπερτασικών στον πληθυσμό των ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη διαβητικής νεφροπάθειας

Πρόληψη διαβητικής νεφροπάθειας : 185-189, 2014 Βραχεία ανασκόπηση Πρόληψη διαβητικής νεφροπάθειας Φ. Ηλιάδης 1 Δ. Καραμήτσος 2 Περίληψη Η διαβητική σπειραματοσκλήρυνση αποτελεί συχνή αιτία τελικού σταδίου νεφρικής νόσου και η πρόληψή

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο

Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο Προδιαβήτης και µεταβολικό σύνδροµο ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ Ι. Ιωαννίδης Παθολόγος Υπεύθυνος ιαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας Κωνσταντοπούλειο Συγκρότηµα Γ.Ν.Ν.Ιωνίας«Αγία Όλγα» Προδιαβήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Β ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ Cardiovascular Continuum Η υπέρταση αποτελεί τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθής Αρτηριακή Υπέρταση. Μάριος Παπασωτηρίου Νεφρολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.Πατρών

Πρωτοπαθής Αρτηριακή Υπέρταση. Μάριος Παπασωτηρίου Νεφρολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.Πατρών Πρωτοπαθής Αρτηριακή Υπέρταση Μάριος Παπασωτηρίου Νεφρολογικό Κέντρο Π.Γ.Ν.Πατρών Πρωτοπαθής Αρτηριακή Υπέρταση Η έννοια της Αρτηριακής Υπέρτασης Στάδια Αιτιολογία / Παθογένεια Κλινικές εκδηλώσεις / Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Προτιμώμενοι συνδυασμοί αντιυπερτασικών φαρμάκων. Κυρπιζίδης Χρήστος Καρδιολόγος

Προτιμώμενοι συνδυασμοί αντιυπερτασικών φαρμάκων. Κυρπιζίδης Χρήστος Καρδιολόγος Προτιμώμενοι συνδυασμοί αντιυπερτασικών φαρμάκων Κυρπιζίδης Χρήστος Καρδιολόγος 1.Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης 2.Μείωση συμβαμάτων Ρύθμιση Α.Π. Percentage of patients with controlled BP (

Διαβάστε περισσότερα

Circulation. 2014;129:e28-e292

Circulation. 2014;129:e28-e292 Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία Σταµάτης Σ. Μακρυγιάννης, Καρδιολόγος Σε ασθενείς µε νεφρική δυσλειτουργία 30-40% 13% πληθυσµού παρουσιάζουν νεφρική δυσλειτουργία (AHA για τις ΗΠΑ) 6% για τις ηλικίες

Διαβάστε περισσότερα

Αγγειοτασίνης-Αλδοστερόνης

Αγγειοτασίνης-Αλδοστερόνης Συνδυασμοί με Βάση τους Αποκλειστάς του Συστήματος Ρενίνης-Αγγειοτασίνης Αγγειοτασίνης-Αλδοστερόνης Αλδοστερόνης και Διουρητικό Αθανάσιος Ι. Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας

Διαβάστε περισσότερα

YΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κάρμεν Τασιοπούλου. Τασιοπούλου Επιμελήτρια Β ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

YΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κάρμεν Τασιοπούλου. Τασιοπούλου Επιμελήτρια Β ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ YΠΕΡΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κάρμεν Τασιοπούλου Τασιοπούλου Επιμελήτρια Β ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Παχυσαρκία: Τάσεις Η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου

Αρτηριακή Υπέρταση. V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου Αρτηριακή Υπέρταση V Kotsis 2011 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική, Νοσ. Παπαγεωργίου V Kotsis 2008 Ιατρείο Υπέρτασης-24ωρης καταγραφής ΑΠ, Γ Παθολογική Πανεπιστηµιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΑΛΛΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Καρδιολογικό τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ασθενoύς με νεφραγγειακή υπέρταση Γκαλιαγκούση Ευγενία MD, PhD Medical School, King s College University of London Νεφραγγειακή νόσος Safian RD,NEJM,2001 Αιτίες στένωσης

Διαβάστε περισσότερα

DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα

DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα DECODE σχετικός κίνδυνος θνητότητας από κάθε αίτιο σε µη διαβητικά άτοµα 2.5 Hazard ratio 2.0 1.5 1.0 0.5 0

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική νεφροπάθεια

Διαβητική νεφροπάθεια Διαβητική νεφροπάθεια Αρχικά Στάδια Νεφρικής Βλάβης Μικρολευκωµατινουρία - Μακρολευκωµατουρία, Αντιµετώπιση Δρ. Γεώργιος Βισβάρδης Δ/ντής Νεφρολόγος Ιστορικά στοιχεία τον 18ο αιώνα αναγνωρίζονται σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της συνδυασμένης αντιυπερτασικής αγωγής στη θεραπευτική αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου

Ο ρόλος της συνδυασμένης αντιυπερτασικής αγωγής στη θεραπευτική αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου Ο ρόλος της συνδυασμένης αντιυπερτασικής αγωγής στη θεραπευτική αντιμετώπιση της καρδιαγγειακής νόσου Αστέριος Καραγιάννης MD, FESH, FASA Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο

Διαβάστε περισσότερα

Εξατομίκευση της θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μέσα από τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες

Εξατομίκευση της θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μέσα από τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες Εξατομίκευση της θεραπείας στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 μέσα από τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες Σ. Λιάτης Επιμελητής Α ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» www.idf.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Φανή Παπουλίδου Νεφρολόγος ΓΝ Καβάλας

ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Φανή Παπουλίδου Νεφρολόγος ΓΝ Καβάλας ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ Φανή Παπουλίδου Νεφρολόγος ΓΝ Καβάλας 1 δισεκατομμύριο άτομα έχουν υπέρταση 1,56 δισεκατομμύρια άτομα θα έχουν υπέρταση το 2025 639 εκ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή της αρχικής αντιυπερτασικής αγωγής. Υπάρχει φάρμακο πρώτης επιλογής?

Επιλογή της αρχικής αντιυπερτασικής αγωγής. Υπάρχει φάρμακο πρώτης επιλογής? Επιλογή της αρχικής αντιυπερτασικής αγωγής. Υπάρχει φάρμακο πρώτης επιλογής? Κων/νος Τσιούφης Λέκτορας Α Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Ιπποκράτειο ΓΝΑ ESC/ESH: Οδηγητήριες

Διαβάστε περισσότερα

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη;

CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; CHADS&ή CHADSVASc στην προληψη θροµβοεµβολικων επεισοδιων σε ασθενεις µε κολπικη µαρµαρυγη; Α.Μπουγας, Β.Τερπος, Δ.Γκολιδακης, Χ.Παπαδοπουλος, Χ.Κυρπιζιδης, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιος Βαμβάκης Κλινικός - Αθλητικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος (MSc)

Αναστάσιος Βαμβάκης Κλινικός - Αθλητικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος (MSc) Αναστάσιος Βαμβάκης Κλινικός - Αθλητικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος (MSc) Επιστημονικός Συνεργάτης Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής (Διαβητολογικό Κέντρο), Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη Διαβητική Νεφροπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ (ΠΑΝ): Ο Σφυρο-Βραχιόνιος Δείκτης (ΣΒΔ) ως βασικό διαγνωστικό µέσο της ΠΑΝ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα

Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα Eκτίμηση καρδιαγγειακής νοσηρότητας ανάλογα με τη φυσική πορεία της ανθεκτικής υπέρτασης: ανάλυση 4έτους μελέτης παρακολούθησης με τη χρήση χρονοεξαρτώμενων μεταβλητών Α.Κορδαλής, Κ.Τσιούφης, Θ.Καλός,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Bλάβης Eνδοθηλίου και Mικρολευκωματινουρία

Μηχανισμοί Bλάβης Eνδοθηλίου και Mικρολευκωματινουρία Μηχανισμοί Bλάβης Eνδοθηλίου και Mικρολευκωματινουρία Δημήτριος Βλαχάκος Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών «Αττικό» Νοσοκομείο, Αθήνα Ventricular Dilation/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 14 ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Κ. ΤΣΙΟΥΦΗΣ, Α. ΜΑΝΩΛΗΣ, Ι. ΖΑΡΙΦΗΣ, Ε. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ, Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς. Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό»

Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς. Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» Συζήτηση περίπτωσης ασθενούς Σ. Λιάτης Παθολόγος Επιμελητής Β ΕΣΥ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝΑ «Λαϊκό» Κυρία Α.Ν, 74 ετών, νοικοκυρά Πολυουρία, πολυδιψία και απώλεια βάρους

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία

Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Χρόνια νοσήματα του ήπατος και υπολιπιδαιμική θεραπεία Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Χρόνια νοσήματα του ήπατος Το 15% του

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Παλέτας. Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση. Παχυσαρκία και Υπέρταση. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ

Κώστας Παλέτας. Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση. Παχυσαρκία και Υπέρταση. Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Μη Φαρµακευτικές Παρεµβάσεις στην υπέρταση Παχυσαρκία και Υπέρταση Κώστας Παλέτας Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ ιευθυντής Γ Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης Ταξινόµηση Αρτηριακής

Διαβάστε περισσότερα

H επίδραση της αερόβιας άσκησης στα επίπεδα απελίνης και γκρελίνης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τυπου 2

H επίδραση της αερόβιας άσκησης στα επίπεδα απελίνης και γκρελίνης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τυπου 2 H επίδραση της αερόβιας άσκησης στα επίπεδα απελίνης και γκρελίνης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τυπου 2 Ν. Καδόγλου, Ι. Βράμπας, Α. Καπελούζου, Ν. Σάιλερ, Α. Κωστάκης, Ν. Αγγελοπούλου Τμήμα Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

«Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012»

«Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012» «Θεραπευτικός αλγόριθµος ADA/EASD 2012» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 Ηλίας Ν. Μυγδάλης Συντονιστής Διευθυντής Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα 9o Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ. ρ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα. Υπεύθυνη ιαβητολογικού Ιατρείου

ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ. ρ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα. Υπεύθυνη ιαβητολογικού Ιατρείου ΕΓΚΑΙΡΗ ΙΑΓΝΩΣΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ρ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα ιευθύντρια Β Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Χανίων Υπεύθυνη ιαβητολογικού Ιατρείου Πινακοθήκη ήµου Χανίων, 17/02/2012 Συχνότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Aντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας σε διαβητικούς ασθενείς

Aντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας σε διαβητικούς ασθενείς 22ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΙΑΒΗΤΟΛOΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 13-15 15 Νοεμβρίου 2008 Aντιμετώπιση καρδιακής ανεπάρκειας σε διαβητικούς ασθενείς Φ.ΦιλιππίδηςΦιλιππίδης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ»

ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» 11 0 Πανελλήνιο Συνέδριο Υπέρτασης ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ: ΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ «ΕΥΑΛΩΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» Α. Κασιακόγιας, Κ. Τσιούφης, Κ. Θωμόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Η ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Λεβισιανού Δ 1, Κουκούλη Μ.Π. 1, Φουφοπούλου Ε 1, Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ. Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ Φώτης Καψιμάλης Αν. Δ/ντής Πνευμονολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο ( ΣΑΥ) Συχνή διαταραχή (5%

Διαβάστε περισσότερα

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director

YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director YΠΕΡΤΑΣΗ & ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ Χημικος ΑΠΘ Marketing Director Κυριώτεροι Παράγοντες Κινδύνου Στεφανιαίας Νόσου Τροποποιήσιμοι παράγοντες Υπερχοληστερολαιμία Κάπνισμα Υπέρταση Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ

ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡ ΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ημήτριος Μ. Γρέκας Καθηγητής Παθολογίας Νεφρολογίας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ( Ν) 1. Επιμένουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο

Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αντιμετώπιση ασθενούς με στεφανιαία και περιφερική αγγειακή νόσο Αθανάσιος Καπετανόπουλος Καπετανόπουλος, FACC, FESC, FSCAI Επεμβατικός Καρδιολόγος, EUROMEDICA, Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης Συχνότητα συνδυασμένης

Διαβάστε περισσότερα

Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση

Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση Νεφραγγειακή υπέρταση Επιδημιολογικά στοιχεία και διαγνωστική προσέγγιση Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας Παν/μίου Θεσσαλίας Λάρισα, Νοέμβριος 2007 Στένωση νεφρικών αρτηριών: ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ 200 0 200 0 ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ 1. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΣΑΠ NON DIPPERS 2. ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ, Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΜSc Εργαστήριο Ιατρικής της Άθλησης Α.Π.Θ. Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Παραρτημα III Μεταβολες στις περιληψεις των χαρακτηριστικων του προϊοντος και στα φυλλα οδηγιων χρησης

Παραρτημα III Μεταβολες στις περιληψεις των χαρακτηριστικων του προϊοντος και στα φυλλα οδηγιων χρησης Παραρτημα III Μεταβολες στις περιληψεις των χαρακτηριστικων του προϊοντος και στα φυλλα οδηγιων χρησης Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Μαρία Σκουρολιάκου, PhD

ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Μαρία Σκουρολιάκου, PhD ΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Μαρία Σκουρολιάκου, PhD Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ιαβήτης Ελλάδα: 1,000,000 ασθενείς Αδιάγνωστοι? Παγκοσµίως µια από τις κυριότερες

Διαβάστε περισσότερα