ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 817 (ειδ. αρ. 6221) Φειδίου 10, ΤΚ 10678, Αθήνα (Γρ. ΠΜ/ΣΑΣΥ/ΠΝ), Τηλ/FAX: ηλεκτρονική διεύθυνση: ΠΡΟΣ : Αρ. Πρωτ. 106/2014 Ως πίνακα αποδεκτών Αθήνα, 10 Ιουλ 2014 ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : Μισθολόγιο Στρατιωτικών ΣΧΕΤ : α. ΝΔ 53/1974 (ΦΕΚ 256 Α, «Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4 ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20 ης Μαρτίου 1952») β. Υπ αριθ. Φ /2449/Σ.150/ /ΓΕΣ/ΔΟΡ/3β (ΦΕΚ 94 Α, απόφαση ΥΦΕΘΑ «Περί κυρώσεως του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας των στρατευμάτων ΣΚ 20-2») γ. Ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126 Α «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεων διατάξεων ταύτης») δ. Υπ αριθ Φ.012.5/57/ (ΦΕΚ 719 Β, ΚΥΑ «Περί της καθιερώσεως 5νθήμερης εβδομάδας εργασίας επί του εν γένει προσωπικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και επί των Αγροφυλάκων και Αρχιφυλάκων Αγροφυλακής») ε. Υπ αριθ Φ.012.5/58/ (ΦΕΚ 719 Β, ΚΥΑ «Περί της καθιερώσεως αποζημιώσεως για το προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των Υπηρεσιών αυτού που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα») στ. Υπ αριθ /4033/ (ΦΕΚ 43 Α, ΚΥΑ «Για την καθιέρωση αποζημίωσης στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που θα εργάζεται πλέον του 5νθημέρου την εβδομάδα») ζ. Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α, «Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις») η. Υπ αριθ /2184/ , (ΚΥΑ «Περί της καθιερώσεως αποζημιώσεως για το φυλακτικό προσωπικό των Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων του ΥΠ.Π.Ε. της Ε.Π.Μ.Α.Σ. και Λ.Ε.Μ.Μ. και Μ.Ε.Λ.Τ.» όπως κυρώθηκε από το νόμο 1284/1982 ΦΕΚ 114 Α ) θ. Ν.1426/1984 (ΦΕΚ 32 Α, «Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη») ι. Ν.1513/1985 (ΦΕΚ 12 Α «Οπλίτες του στρατού ξηράς με πενταετή υποχρέωση και άλλες διατάξεις») ια. Ν.184/1989 (ΦΕΚ 112 Α «Προέλευση των μονίμων αξιωματικών του Οικονομικού και του Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»)

2 - 2 - ιβ. ιγ. ιδ. ιε. Υπ αριθ / Εγκύκλιος του ΥΠΠΟ με θέμα, «Οδηγίες και διευκρινήσεις για τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, καθώς και για τον τρόπο αποζημίωσης Κυριακών Εξαιρέσιμων και πέραν του πενθημέρου του φυλακτικού προσωπικού του ΥΠΠΟ» ΠΔ 21/1991 (ΦΕΚ 9 Α «Εθελοντές Εθελόντριες Μακράς θητείας») Ν.2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α, «Αύξηση συντάξεων και άλλες διατάξεις») Ν.2187/1994 (ΦΕΚ16 Α, «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις») ιστ. Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α, «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις») ιζ. Ν.2400/1996 (ΦΕΚ 96 Α, «Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ αριθμ. 11 Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του μηχανισμού ελέγχου που θεσπίστηκε από τη Σύμβαση») ιη. Ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις») ιθ. Ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α «Μισθολογικές ρυθμίσεις μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος») κ. ΠΔ 88/1999 (ΦΕΚ 94 Α, «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ») κα. ΠΔ 394/2001 (ΦΕΚ 274 Α, «Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας») κβ. Ν.2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις») κγ. Ν.3036/2002 (ΦΕΚ 171 Α «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις») κδ. Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α, «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις») κε. Υπ αριθ. 2/72757/0022/ Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α )» κστ. Υπ αριθ. 2/70289/0022/2003 (ΦΕΚ 1915 Β, ΚΥΑ «Ειδική αποζημίωση προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα») κζ. ΠΔ 76/2005 {ΦΕΚ 117 Α, «Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 [Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ] (ΦΕΚ 94 Α ) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»} κη. Ν.3408/2005 (ΦΕΚ 272 Α ) «Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις» κθ. Υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ 769 Β, απόφαση «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.») λ. Υπ αριθ. Φ.420/ /Σ.249/ (ΦΕΚ 1271 Β, απόφαση ΥΕΘΑ «Καθορισμός του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των

3 - 3 - Μονάδων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας») λα. Ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α, «Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις») λβ. Υπ αριθ. 8002/32/122-α/ (ΦΕΚ 1803 Β, ΚΥΑ «Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος») λγ. Ν.3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α, «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» λδ. Υπ αριθ. Φ.400/142909/ (ΦΕΚ 657 Β, απόφαση ΥΕΘΑ «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.010/80789/Σ.5480/ απόφασης ΥΕΘΑ περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ») λε. Υπ αριθ. 2/2381/0022/ (ΦΕΚ 928 Β, ΚΥΑ «Χορήγηση επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος») λστ. Υπ αριθ.3880/ (ΦΕΚ 69 Β απόφαση «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης») λζ. Υπ αριθ. 3881/ (ΦΕΚ 69 Β, απόφαση «Νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης αυτών») λη. Υπ αριθ. 3882/ (ΦΕΚ 69 Β, απόφαση «Εργασία του προσωπικού φρούρησης που υπηρετεί εντός των Καταστημάτων Κράτησης και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης πέραν του πενθημέρου») λθ. Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» μ. Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» μα. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις») μβ. Το από Πλαίσιο Διαλόγου Για Ένα Νέο Μισθολόγιο των Υπουργείων Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. μγ. ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες») μδ. Το από Προσχέδιο Μελέτης για τις μισθολογικές εξελίξεις στο δημόσιο των Υπουργείων Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. με. Απόφαση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1746/2006 μστ. Απόφαση Επιτροπής Υπουργών Ευρ.Συμβ/Rec(2010)4 μζ. Υπ αριθ. Φ.951.1/3/682259/σ.82/ ΚΥΑ «Πάγια Μηνιαία Κράτηση Υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού» μη. Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ») μθ. ΠΟΛ 1148/ «Παρακράτηση από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους

4 - 4 - από μέχρι με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011» μι. Υπ αριθ. 2/55702/0022/ εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων» ν. Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής») να. ΠΟΛ. 1246/ «Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από και με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν.4024/2011» νβ. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ») νγ. Δελτίο Τύπου της 3/1/2012 της ΕΛΣΤΑΤ με θέμα «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών το 2010, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2009» νδ. Δελτίο Τύπου της 10/1/2013 της ΕΛΣΤΑΤ για το Γενικό Δείκτη Τιμών νε. Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) Δελτίο Τύπου Ιαν του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ. για την Αύξηση του Κόστους του Οικογενειακού Καλαθιού ενός μεσαίου Ελληνικού Νοικοκυριού. νστ. Ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.») νζ. ΠΟΛ. 1010/ «Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από και με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17 Α / )» νη. Υπ αριθμ. πρωτ. 14/ έγγραφο ΣΥΣΜΕΔ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας, την περίοδο που διανύουμε είναι τουλάχιστον κακή. Πανθομολογούμενη διαπίστωση επίσης αποτελεί και η ανάγκη για περιορισμό των κρατικών δαπανών προς μείωση του δημοσίου ελλείμματος. 2. Η αντιμετώπιση των ανωτέρω διαπιστωθέντων προβλημάτων σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συντελεστεί μέσω της οικονομικής εξαθλίωσης του Έλληνα στρατιωτικού, ο οποίος είδε την τελευταία τριετία να χάνει το 45%, των ήδη πενιχρών αποδοχών του. 3. Ο τομέας της άμυνας εκτός από τη διαρκή αναβάθμιση και συντήρηση του εξοπλισμού του, απαιτεί και τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του ηθικού του ανθρώπινου δυναμικού του, που λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος και επιτρέπει στις Ένοπλες Δυνάμεις να αποδώσουν τα μέγιστα. Ατυχώς στα πλαίσια της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής προσβλήθηκε το ηθικό των Ελλήνων στρατιωτικών, το οποίο θα πρέπει τάχιστα να αποκατασταθεί αποδεικνύοντας ότι η πολιτεία δεν τους έχει

5 - 5 - εγκαταλείψει. 4. Αυτό εν ολίγοις σημαίνει ότι ο Έλληνας στρατιωτικός πρέπει να πάψει να αμείβεται με μισθούς κατώτερους των δημοσίων υπαλλήλων έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσει ένα δυσκολότερο εργασιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο, τόσο οι ομαλές συνθήκες εργασίας όσο και η ύπαρξη ωραρίου είναι ζητούμενα και όχι αυτονόητα. 5. Συμμεριζόμενοι την αγωνία της πολιτείας για τη διάσωση της οικονομίας και στοιχιζόμενοι με την επιταγή για δημιουργία ενός μισθολογίου που θα αμείβει τον στρατιωτικό, σωρευτικά, βάσει των προσόντων του, της ευθύνης που επωμίζεται και του έργου που παράγει, αιτούμαστε κατ ελάχιστον την εφαρμογή και προσαρμογή του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, προκειμένου να πάψει ο μύθος του προνομιούχου στρατιωτικού που εντέχνως έχει καλλιεργηθεί και διαδοθεί το τελευταίο διάστημα. 6. Προς τούτο, και προς ενίσχυση της δικής σας προσπάθειας, η οποία ευελπιστούμε πως έχει κοινούς στόχους, παρουσιάζουμε την πρότασή μας για το νέο ειδικό μισθολόγιο των στρατιωτικών. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Η δομή του ισχύοντος μισθολογίου των στρατιωτικών το οποίο είναι κοινό για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, θεσπίστηκε αρχικά το 1996 με το ν.2448/1996 (ΦΕΚ 279 Α ). 2. Την ίδια δομή και φιλοσοφία, με ελάχιστες τροποποιήσεις στους συντελεστές των βαθμών και τα επιδόματα, διατήρησε και ο νόμος 3205/2003 (ΦΕΚ 297Α ), ο οποίος εξαιρώντας από το νέο μισθολόγιο τους στρατιωτικούς, τους στέρησε την δυνατότητα να εξομοιώσουν τις αποδοχές τους με αυτές των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι είδαν τις αμοιβές τους να αυξάνονται κατακόρυφα με την ενσωμάτωση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, αλλά και άλλων ειδικών επιδομάτων στο βασικό μισθό. 3. Διατηρώντας, λοιπόν, τους βασικούς τους μισθούς σε επίπεδα υποδεέστερα των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ελάμβαναν αυξήσεις πολύ μικρότερες αυτών. Με τη πάροδο του χρόνου, και μέσω της εφαρμογής της ετήσιας προσαρμογής της εισοδηματικής πολιτικής, το χάσμα στις αμοιβές στρατιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων βάθυνε ακόμη περισσότερο, αυξανόμενο με γεωμετρική πρόοδο υπέρ των τελευταίων, αφού οι εκάστοτε αυξήσεις υπολογίζονταν στο βασικό μισθό και όχι στο σύνολο των αποδοχών. Η ρύθμιση αυτή είχε αντίκτυπο και στο ύψος των καταβαλλόμενων συντάξεων, αφού αυτές υπολογίζονταν πλέον για τους δημοσίους υπαλλήλους επί μεγαλύτερων ποσών. 5. Ενδεικτικοί της άνισης αυτής μεταχείρισης είναι οι παρακάτω πίνακες, στους οποίους συγκρίνονται ο βασικός μισθός ενός δημοσίου υπαλλήλου με το άθροισμα του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας ενός στρατιωτικού τής, κατ αναλογία και για το σκοπό της παρούσας μελέτης - πρότασης, αντίστοιχης κατηγορίας και με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας. Όπου δε, αναφέρονται βαθμοί του Στρατού Ξηράς εννοούνται και οι αντίστοιχοι του Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και των Κοινών σωμάτων.

6 - 6 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Β.Μ. ΤΩΝ Δ.Υ. ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Β.Μ. ΚΑΙ Ε.Χ.Υ. ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΚΩΝ προερχομένων από Α.Σ.Ε.Ι. (ΣΣΕ -ΣΝΔ - ΣΙ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ) εκ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ Δ.Υ. ΜΙΣΘΟΛ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Δ.Υ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Δ.Υ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΡΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. ΔΙΑΦΟΡΑ (ι) - (ζ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΒΜ ΤΩΝ Δ.Υ. α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ 0 0% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 1 4% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 2 4% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 3 8% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 4 8% ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Ε ,32% 5 12% ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Ε ,40% 6 12% ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Ε ΜΚ ,00% 7 16% ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ Ε ΜΚ ,6 1055,6-169,4-13,83% 8 16% ΥΠΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ Δ ,6 1055,6-325,4-23,56% 9 20% ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ Δ ,6 1113,6-267,4-19,36% 10 20% ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ Δ ΜΚ ,6 1113,6-295,4-20,97% 11 24% ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ Δ ΜΚ , ,72-258,28-18,33% 12 24% ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ Δ ΜΚ , ,72-286,28-19,92% 13 28% ΛΓΟΣ ΛΓΟΥ Γ , ,84-400,16-25,20% 14 28% ΛΓΟΣ ΤΧΗ Γ , ,88-345,12-21,73% 15 32% ΛΓΟΣ ΤΧΗ Γ ΜΚ , ,72-338,28-20,88% 16 32% ΛΓΟΣ ΤΧΗ Γ ΜΚ , ,72-338,28-20,88% 17 36% ΛΓΟΣ ΤΧΗ Γ ΜΚ , ,56-331,44-20,06% 18 36% ΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ Γ ΜΚ , ,32-275,68-16,69% 19 40% ΤΧΗΣ ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1446,2-497,8-25,61% 20 40% ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ Β ΜΚ ,2 1551,2-392,8-20,21% 21 44% ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ Β ΜΚ , ,52-348,48-17,93% 22 44% ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ Β ΜΚ , ,52-387,48-19,54% 23 48% ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ Β ΜΚ , ,84-343,16-17,31% 24 48% ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ Β ΜΚ , ,84-343,16-17,31% 25 52% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,2 1953,2-185,8-8,69% 26 52% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,2 1953,2-185,8-8,69% 27 56% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,6 2004,6-134,4-6,28% 28 56% ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ , ,28-133,72-6,13% 29 60% ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,8 2100,8-81,2-3,72% 30 60% ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,8 2100,8-81,2-3,72% 31 60% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ Α ΜΚ ,37% 32 60% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ Α ΜΚ ,37% 33 60% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ Α ΜΚ ,37% 34 60% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ Α ΜΚ ,28% 35 60% ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ Α ΜΚ ,6 2281,6-127,4-5,29% 36 60% ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ Α ΜΚ ,6 2281,6-127,4-5,29% 37 60% ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ Α ΜΚ ,4 2366,4-42,6-1,77% 38 60% ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ Α ΜΚ ,4 2366,4-42,6-1,77% 39 60% ΑΝΤΓΟΣ ΓΕΠΣ Α ,4 2534,4 1. Οι βαθμοί των Στρ/κών έχουν αντιστοιχηθεί βάσει του χρόνου υπηρεσίας με τους βάθμους των Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καταληκτικός βαθμός για τους Αξκούς κατηγορίας ΑΣΕΙ, είναι ο βαθμός του Υπτγου. Οι βαθμοί των Αντιστρατήγων και άνω αποτελούν Ειδικές Θέσεις στις οποίες επιλέγονται από Ειδικό Κυβερνητικό Συμβούλιο (ΚΥΣΕΑ). 2. Οι Αξκοί ειδικών καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου και ελαφράς υπηρεσίας) κατηγορίας ΑΣΕΙ, καταλήγουν οι δε απόφοιτοι ΣΔΙΕΠ στο βαθμό του Σχη, ενώ όσοι δεν είναι απόφοιτοι ΣΔΙΕΠ καταλήγουν στο βαθμό του Ανχη. 3. Η αντιστοίχηση έγινε με ορίζοντα 40ετίας και βάσει των διατάξεων του ν.3883/2010 που τέθηκαν σε ισχύ από 1/1/2012.

7 - 7 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Β.Μ. ΤΩΝ Δ.Υ. ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Β.Μ. ΚΑΙ Ε.Χ.Υ. ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΚΩΝ - ΑΝΘΣΤΩΝ - ΥΠΞΚΩΝ προερχ. από ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων ν.2838/2000 & 3016/2002 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ Δ.Υ. ΜΙΣΘΟΛ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Δ.Υ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Δ.Υ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΡΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. ΔΙΑΦΟΡΑ (ι) - (ζ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΒΜ ΤΩΝ Δ.Υ. α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ 0 0% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 1 4% ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΗ 2 4% ΛΧΙΑΣ ΛΧΙΑ ΣΤ' ,72 746,72-290,28-27,99% 3 8% ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ ΣΤ' ,6 831,6-205,4-19,81% 4 8% ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ ΣΤ' ,6 831,6-205,4-19,81% 5 12% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ,44 881,44-259,56-22,75% 6 12% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,44 881,44-282,56-24,27% 7 16% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,92 912,92-251,08-21,57% 8 16% ΑΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Δ ,36 923,36-388,64-29,62% 9 20% ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Δ ,6 987,6-324,4-24,73% 10 20% ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ ,6 987,6-350,4-26,19% 11 24% ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,52-317,48-23,73% 12 24% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Δ ΜΚ , ,92-301,08-22,06% 13 28% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Δ ΜΚ , ,24-266,76-19,54% 14 28% ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,44-389,56-25,31% 15 32% ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,36-353,64-22,98% 16 32% ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,2 1201,2-368,8-23,49% 17 36% ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,6 1237,6-332,4-21,17% 18 36% ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,92-347,08-21,68% 19 40% ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ Β ,8 1339,8-471,2-26,02% 20 40% ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ Β ΜΚ ,8 1339,8-507,2-27,46% 21 44% ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΧΗ Β ΜΚ , ,24-448,76-24,30% 22 44% ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΧΗ Β ΜΚ , ,24-448,76-24,30% 23 48% ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ Α , ,76-494,24-24,81% 24 48% ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ Α , ,76-494,24-24,81% 25 52% ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΧΗ Α , ,16-421,84-21,18% 26 52% ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΧΗ Α ΜΚ , ,16-461,84-22,73% 27 56% ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ Α ΜΚ , ,48-303,52-14,94% 28 56% ΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ Α ΜΚ , ,48-344,52-16,62% 29 60% ΛΓΟΣ ΣΧΗ Α ΜΚ ,6 1833,6-239,4-11,55% 30 60% ΛΓΟΣ ΣΧΗ Α ΜΚ ,6 1833,6-239,4-11,55% 31 60% ΛΓΟΣ ΣΧΗ Α ΜΚ ,6 1833,6-280,4-13,26% 32 60% ΛΓΟΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,91% 33 60% ΛΓΟΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,91% 34 60% ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,50% 35 60% ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,50% 36 60% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,34% 37 60% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,34% 38 60% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,34% 39 60% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,34% 40 60% ΣΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ Α ΜΚ ,34% 1. Οι βαθμοί των Στρ/κών έχουν αντιστοιχηθεί βάσει του χρόνου υπηρεσίας με τους βάθμους των Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καταληκτικός βαθμός για τους Αξκούς κατηγορίας ΑΣΣΥ είναι ο βαθμός του Ανχη. Στο βαθμό του Σχη προάγονται μόνο όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. 2. Οι Αξκοί ειδικών καταστάσεων κατηγορίας ΑΣΣΥ καταλήγουν, οι δε Υπηρεσίας Γραφείου στο βαθμό του Λγού, οι δε Ελαφράς Υπηρεσίας στο βαθμό του Υπολοχαγού. 3. Η αντιστοίχηση έγινε με ορίζοντα 40ετίας και βάσει των διατάξεων του ν.3883/2010, που τέθηκαν σε ισχύ από 1/1/2012

8 - 8 - ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΕΧΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Β.Μ. ΤΩΝ Δ.Υ. ΜΕ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Β.Μ. ΚΑΙ Ε.Χ.Υ. ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΣΤΩΝ - ΥΠΑΞΚΩΝ προερχομένων από ΕΠΥ - ΕΜΘ ν.2838_2000 & ν.3016_2002 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ Δ.Υ. ΜΙΣΘΟΛ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Δ.Υ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ 0 0% ΔΝΕΑΣ ΔΝΕΑ ΣΤ' ,84% 1 4% ΔΝΕΑΣ ΔΝΕΑ ΣΤ' ,96 518,96-339,04-39,52% 2 4% ΛΧΙΑΣ ΛΧΙΑ Ε ,72 746,72-197,28-20,90% 3 8% ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ Ε ,6 831,6-112,4-11,91% 4 8% ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ Ε ΜΚ ,6 831,6-131,4-13,64% 5 12% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,44 881,44-81,56-8,47% 6 12% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,44 881,44-100,56-10,24% 7 16% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,92 912,92-69,08-7,03% 8 16% ΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,36 923,36-78,64-7,85% 9 20% ΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,2 955,2-46,8-4,67% 10 20% ΕΠΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Δ ΜΚ ,2 955,2-152,8-13,79% 11 24% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,36-120,64-10,68% 12 24% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,36-120,64-10,68% 13 28% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,92-111,08-9,63% 14 28% ΕΠΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,44-99,56-8,63% 15 32% ΕΠΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Γ , ,36-162,64-13,02% 16 32% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Γ , ,56-116,44-9,32% 17 36% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Γ MK , ,88-107,12-8,41% 18 36% ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,39% 19 40% ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,70% 20 40% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,2 1257,2-67,8-5,12% 21 44% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,12-31,88-2,41% 22 44% ΑΛΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Β ,4 1310,4-188,6-12,58% 23 48% ΑΛΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Β ,8 1346,8-152,2-10,15% 24 48% ΑΛΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Β ,8 1346,8-152,2-10,15% 25 52% ΑΝΘΣΤΗΣ ΛΓΟΥ Β ΜΚ , ,56-149,44-9,58% 26 52% ΑΝΘΣΤΗΣ ΛΓΟΥ Β ΜΚ , ,56-149,44-9,58% 27 56% ΑΝΘΣΤΗΣ ΤΧΗ Β ΜΚ , ,76-45,24-2,90% 28 56% ΑΝΘΣΤΗΣ ΤΧΗ Β ΜΚ , ,76-76,24-4,79% 29 60% ΑΝΘΣΤΗΣ ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,8 1652,8 61,8 3,88% 30 60% ΑΝΘΣΤΗΣ ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,8 1652,8 61,8 3,88% 31 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,46% 32 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,46% 33 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,46% 34 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,38% 35 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,38% 36 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,38% 37 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,32% 38 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,32% 39 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,32% 40 60% ΑΝΘΣΤΗΣ 1/2 ΣΧΗ Β ΜΚ ,32% 1. Οι βαθμοί των Στρκών έχουν αντιστοιχηθεί βάσει του χρόνου υπηρεσίας με τους βάθμους των Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καταληκτικός βαθμός για τους Υπαξκούς ΕΜΘ είναι ο βαθμός του Ανθστή. 2. Με γκρί σκίαση καλύπτονται οι βαθμοί που δεν υπάρχουν πλέον αφού ο θεσμός των ΕΠΥ - ΕΜΘ αντικαταστάθηκε από το θεσμό των ΕΠΟΠ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Δ.Υ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΡΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ (ι) - (ζ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΒΜ ΤΩΝ Δ.Υ.

9 - 9 - ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΣΤΡΚΩΝ ΚΑΙ Δ.Υ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ Β.Μ. ΤΩΝ Δ.Υ. ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ Β.Μ. ΚΑΙ Ε.Χ.Υ. ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΑΞΚΩΝ ΕΠ.ΟΠ. (ν.2936_2001 & ν.3036_2002) ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. ΕΧΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΙ Δ.Υ. ΜΙΣΘΟΛ. ΚΛΙΜΑΚΙΟ Δ.Υ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Δ.Υ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΤΡΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β.Μ. + Ε.Χ.Υ. ΔΙΑΦΟΡΑ (ι) - (ζ) ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΒΜ ΤΩΝ Δ.Υ. α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ 0 0% ΣΤΡΤΗΣ ΛΧΙΑ ΣΤ' ,32% 1 4% ΣΤΡΤΗΣ ΛΧΙΑ ΣΤ' ,72 746,72-111,28-12,97% 2 4% ΔΝΕΑΣ ΛΧΙΑ Ε ,72 746,72-197,28-20,90% 3 8% ΔΝΕΑΣ ΕΠΧΙΑ Ε ,6 831,6-112,4-11,91% 4 8% ΔΝΕΑΣ ΕΠΧΙΑ Ε ΜΚ ,6 831,6-131,4-13,64% 5 12% ΔΝΕΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,44 881,44-81,56-8,47% 6 12% ΔΝΕΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Ε ΜΚ ,44 881,44-100,56-10,24% 7 16% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ Δ ,92 912,92-173,08-15,94% 8 16% ΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Δ ,36 923,36-162,64-14,98% 9 20% ΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Δ ΜΚ ,2 955,2-152,8-13,79% 10 20% ΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ Δ ΜΚ ,2 955,2-152,8-13,79% 11 24% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,36-120,64-10,68% 12 24% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,36-120,64-10,68% 13 28% ΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,92-111,08-9,63% 14 28% ΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Δ ΜΚ , ,44-99,56-8,63% 15 32% ΕΠΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ Γ , ,36-162,64-13,02% 16 32% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Γ , ,56-116,44-9,32% 17 36% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,88-107,12-8,41% 18 36% ΕΠΧΙΑΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,59% 19 40% ΕΠΧΙΑΣ ΑΝΘΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,70% 20 40% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,2 1257,2-41,8-3,22% 21 44% ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ , ,12-31,88-2,41% 22 44% ΕΠΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Γ ΜΚ ,4 1310,4-41,6-3,08% 23 48% ΑΛΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Β ,8 1346,8-152,2-10,15% 24 48% ΑΛΧΙΑΣ ΥΠΛΓΟΥ Β ,8 1346,8-152,2-10,15% 25 52% ΑΛΧΙΑΣ ΛΓΟΥ Β ΜΚ , ,56-118,44-7,75% 26 52% ΑΛΧΙΑΣ ΛΓΟΥ Β ΜΚ , ,56-118,44-7,75% 27 56% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΤΧΗ Β ΜΚ , ,92-36,08-2,36% 28 56% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΤΧΗ Β ΜΚ , ,92-67,08-4,30% 29 60% ΑΛΧΙΑΣ ΤΧΗ Β ΜΚ ,6 1553,6-6,4-0,41% 30 60% ΑΛΧΙΑΣ ΤΧΗ Β ΜΚ ,6 1553,6-6,4-0,41% 31 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2 28,2 1,77% 32 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2 28,2 1,77% 33 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2 28,2 1,77% 34 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-3,8-0,23% 35 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-3,8-0,23% 36 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-3,8-0,23% 37 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-35,8-2,16% 38 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-35,8-2,16% 39 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-35,8-2,16% 40 60% ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΧΗ Β ΜΚ ,2 1619,2-68,8-4,08% Οι βαθμοί των Στρκών έχουν αντιστοιχηθεί βάσει του χρόνου υπηρεσίας με τους βάθμους των Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη ότι καταληκτικός βαθμός για τους Υπαξκούς κατηγορίας ΕΠΟΠ είναι ο βαθμός του Αλχία.

10 Οι πίνακες επιβεβαιώνουν ότι και μετά τις σκληρές μειώσεις που υπέστησαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι στρατιωτικοί εξακολουθούν να είναι αρκετά πίσω από αυτούς. Συγκεκριμένα αυτό που προκύπτει από τους πίνακες είναι ότι οι βασικές αποδοχές (βασικός μισθός + επίδομα χρόνου υπηρεσίας) της κατηγορίας αποφοίτων ΑΣΕΙ είναι κατά μέσο όρο 17% χαμηλότερες των βασικών μισθών, των αντιστοίχων (βάσει του χρόνου υπηρεσίας), δημοσίων υπαλλήλων. Η αρνητική εις βάρος των στρατιωτικών διαφορά διατηρείται καθ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου, υπερβαίνοντας ακόμη και το -25%. Παρόμοια διαπιστώνουμε ότι στην κατηγορία αποφοίτων ΑΣΣΥ οι διαφορές στις βασικές αποδοχές, οι οποίες και σε αυτή την περίπτωση διατηρούνται σε όλο το εύρος του εργασιακού βίου, είναι αρνητικές σε βάρος των στρατιωτικών, με μέση τιμή -19,1% και μέγιστη -29,62%. Οι αντίστοιχη μέση τιμή ανά βαθμό για την κατηγορία των ΕΜΘ- ΕΠΟΠ είναι για τους πρώτους -6,9% και για τους δεύτερους -8,5%. Το αρνητικό πρόσημο των διαφορών των ΕΜΘ- ΕΠΟΠ, διατηρείται μέχρι το 30 ο έτος υπηρεσίας, μετά το οποίο παρατηρείται μία σχετική εξίσωση των βασικών αποδοχών τους με τις αντίστοιχες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Συμπερασματικά οι στρατιωτικοί κάθε κατηγορίας μέχρι τα 25 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν κατά μέσο όρο 20% μικρότερες βασικές αποδοχές από τους αντίστοιχους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ μετά τα 25 έτη (30 για τη 2 η κατηγορία) το ποσοστό της διαφοράς γίνεται μονοψήφιο παραμένοντας όμως αρνητικό σε βάρος των στρατιωτικών. 7. Έτσι, έχουμε μια άνιση μεταχείριση έναντι των χαμηλόβαθμων και νεώτερων στελεχών και γενικά μια ασύμμετρη και ανομοιογενή αύξηση των αποδοχών κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Με το ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ), μειώθηκαν αναδρομικά από 1/1/2010 κατά ποσοστό 12% όλα τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονταν στους στρατιωτικούς, πλην του επιδόματος ειδικών συνθηκών και της οικογενειακής παροχής. Επιπλέον μειώθηκαν κατά ποσοστό 30% τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. 2. Με το ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ) μειώθηκαν περαιτέρω τα πάσης φύσεως επιδόματα, πλην επιδόματος ειδικών συνθηκών και της οικογενειακής παροχής κατά ποσοστό 8%, ενώ ο υπολογισμός των δώρων εορτών και αδείας αποσυνδέθηκε από το ύψος των βασικών αποδοχών. Καθορίσθηκε το ύψος τους στα 500 για το δώρο Χριστουγέννων και στα 250 για το δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας, ενώ επιβλήθηκαν ταυτόχρονα προϋποθέσεις καταβολής τους, βάσει των οποίων τα επιδόματα δεν καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων δώρων, υπερβαίνουν τα το μήνα υπολογιζόμενες σε 12μηνη βάση. 3. Με την υπ αριθμ. Φ.951.1/3/682259/Σ.82/7 Ιαν 2011 ΚΥΑ αυξήθηκε από 1/2/2011, η μηνιαία κράτηση που επιβάλλεται επί του αθροίσματος των ποσών του βασικού μισθού και του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας των μηνιαίων αποδοχών των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, από 4% σε 5%. Ανάλογη αύξηση επιβλήθηκε στις μηνιαίες κρατήσεις και των δύο λοιπών ταμείων, ήτοι του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, στους μετόχους αυτών. 4. Με το ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α ) μειώθηκε περαιτέρω από 1/7/2011, κατά 10% το επίδομα ειδικής απασχόλησης.

11 Με το άρθρο 38 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 297 Α ) ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας (4% κατ έτος) και οι μισθολογικές προαγωγές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, οι οποίες πραγματοποιούνταν βάσει των άρθρων 5 και 6 του ν.2838/2000 (ΦΕΚ 179 Α ), όπως τροποποιήθηκαν από το ν.3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α ) και των άρθρων 6 του π.δ. 21/1991 (ΦΕΚ 9 Α ) και 10 του ν.2936/2001 (ΦΕΚ 166 Α ), που αφορούν τους Εθελοντές Μακράς Θητείας και τους Επαγγελματίες Οπλίτες αντίστοιχα. 6. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α ) παρατάθηκε, αδικαιολόγητα, η αναστολή χορήγησης του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας αλλά και των μισθολογικών προαγωγών, αφού αυτή προβλέπονταν να καταργηθεί με την ψήφιση του νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Τελικά η ισχύς της ανωτέρω αναστολής καταργήθηκε στις 12 Νοεμβρίου του 2012, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης 38β της υποπαραγράφου Γ1 του 1 ου άρθρου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ), στερώντας όμως επί μία διετία σημαντικό μέρος των αποδοχών, που θα ελάμβαναν τα στελέχη, αφού η επαναχορήγησή τους δε συνοδεύτηκε από αναδρομική καταβολή. 7. Σε συνέχεια των δημοσιονομικών ρυθμίσεων επιβλήθηκε αναδρομικά από 1/1/2011 με το άρθρο 38 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α ), ειδική εισφορά για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων και 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ./Ο.Α.Ε.Δ. που με το άρθρο 2 παρ. 11 του ν. 4024/ αποδίδεται υπέρ Μ.Τ.Σ., για το προσωπικό που είναι εκεί ασφαλισμένο, επίσης αναδρομικά από Με το άρθρο 29 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α ), επιβλήθηκε πλέον των υπολοίπων μέτρων ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις Αυτή υπολογίζεται για εισόδημα από έως σε ποσοστό 1% επί ολόκληρου του ποσού, για εισόδημα από έως σε ποσοστό 2%, για εισόδημα από έως σε ποσοστό 3% και για εισόδημα από ευρώ και άνω σε ποσοστό 5%. Στην ουσία η κράτηση αυτή επιβλήθηκε αναδρομικά από 1/1/2010. Η είσπραξη των αναλογούντων ποσών για το 2011 έγινε εφάπαξ με αποστολή εκκαθαριστικού σημειώματος ενώ οι κρατήσεις που αναλογούν στο έτος 2012, 2013 και 2014 θα παρακρατούνται μηνιαίως από το μισθό βάσει της τροποποίησης που επέφερε η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν.4024/ Με το ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) μειώθηκαν περαιτέρω, κατά μέσο όρο 28%, τα πάσης φύσεως επιδόματα και 12% οι βασικοί μισθοί και οι συντελεστές προσαύξησης αυτών, ενώ καταργήθηκαν πλήρως τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας. 10. Οι διαδοχικές περικοπές στους μισθούς και η επιβολή νέων εισφορών και κρατήσεων συνοδεύτηκε από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), οι οποίες μείωσαν το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος μισθωτών από τα τα έτη 2009, 2010 στα τα έτη 2011, 2012 και υπό προϋποθέσεις στα το έτος 2013, ενώ παράλληλα αύξησαν τους συντελεστές των κλιμακίων, εκτοξεύοντας στα ύψη την αναλογούσα φορολογία εισοδήματος, (ν.3485/2010, ν.3986/2011, ν.4024/2011, ν.4110/2013). 11. Χαρακτηριστικό παράδοξο της τριετούς φορολογικής μεταρρύθμισης, είναι ότι αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό, στη σταδιακή μείωση μέχρι και την πλήρη

12 εξάλειψη, του ποσού που προσαύξανε το αφορολόγητο όριο της κλίμακας, βάσει των τέκνων του φορολογουμένου μεταβάλλοντας ευθέως την επιμέλεια των παιδιών σε τεκμήριο διαβίωσης. Η παρέμβαση αυτή επέφερε αύξηση του αναλογούντος φόρου 1290% στις τρίτεκνες οικογένειες και τουλάχιστον 1370% στις πολύτεκνες προκαλώντας επιπλέον μείωση των ετήσιων αποδοχών κατά έναν ή και δύο μισθούς. 12. Από τον Δεκέμβριο του 2012 οι αποδοχές των Ελλήνων Στρατιωτικών μειώθηκαν περαιτέρω κατά μέσο όρο 5%, αφού έπαψαν να καταβάλλονται οι Πάγιες Ημέρες Εκτός Έδρας μηνός λόγω θέσης και βαθμού και οι Ημέρες Εκτός έδρας Παραμεθορίου που δίδονταν ως αποζημίωση μέρους των δεδουλευμένων και πέραν των καθοριζομένων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία υπερωριών. Είχε προηγηθεί από το Νοέμβριο του 2010 η παύση καταβολής των Παγίων Ημερών Εκτός Έδρας που καταβάλλονταν σε τριμηνιαία βάση. 13. Σχετική με την επιβληθείσα ακρίτως ανωτέρω μείωση είναι και η σύγκριση των αναρτηθέντων και δημοσιευθέντων στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σχετικών αποφάσεων για την Κατανομή Πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών Ετών 2012 και 2013, (Φ.800/224/138325/Σ.2551/ και Φ.812/91/135598/Σ.2361/ /ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ), από την οποία προκύπτει ότι για το 2013 ο Κωδικός Αριθμός Εξόδων ΚΑΕ 711 που αντιστοιχεί στη δαπάνη για Έξοδα Μετακίνησης στο Εσωτερικό Μονίμου Προσωπικού του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων είναι μειωμένος κατά ,00 ευρώ ήτοι 80% σε σχέση με τον αντίστοιχο Κωδικό Αριθμό Εξόδου του Τα ποσά που ελάμβαναν οι στρατιωτικοί ως ημερήσια αποζημίωση μέσω της καταβολής Παγίων Ημερών Εκτός Έδρας λόγω θέσης και βαθμού μηνός και τριμήνου, αλλά και ως αποζημίωση Παραμεθορίου και τα οποία έπαψαν πλέον να χορηγούνται, είναι κατά βαθμό και θέση τα παρακάτω: Α/Α ΘΕΣΗ - ΠΑΓΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΑΡΑΜΕ -ΘΟΡΙΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΒΑΘΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 1 Α/ΓΕΕΘΑ 105,6 330,1 330,1 545, ,60 2 Α/ΓΕΣ - ΓΕΠΣ 105,6 316,9 132,1 466, ,96 3 ΑΝΤΓΟΣ 105,6 316,9 132,1 466, ,96 4 ΥΠΤΓΟΣ 105,6 264,1 132,1 413, ,12 5 ΤΑΞΧΟΣ 105,6 237,7 132,1 387, ,20 6 ΣΧΗΣ 105,6 211,3 118,8 356, ,48 7 ΑΝΧΗΣ 105,6 184,9 118,8 330, ,56 8 ΤΧΗΣ 105,6 158,5 118,8 303, ,64 9 ΛΓΟΣ - ΥΠΛΓΟΣ - ΑΝΘΛΓΟΣ 105,6 132,1 105,6 272, ,80 10 ΑΝΘΣΤΗΣ 105,6 132,1 105,6 272, ,80 11 ΑΛΧΙΑΣ - ΕΠΧΙΑΣ - ΛΧΙΑΣ 105,6 118,8 79,23 250, ,80 12 ΔΝΕΑΣ 105,6 92,44 52,82 215, ,16 13 ΣΤΡΤΗΣ 105,6 79,23 26,41 193, , Οι μειώσεις που έχουν δεχθεί από το 2009 μέχρι σήμερα οι αποδοχές των Ελλήνων Στρατιωτικών, ξεπερνώντας κατά πολύ το όριο κινδύνου της φτώχειας, απεικονίζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες οι οποίοι μεταφέρονται αυτούσιοι από

13 την με αριθμό πρωτοκόλλου 14/ σχετική συγκριτική μελέτη του ΣΥΣΜΕΔ. (πίνακας Ε1) Α/Α α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ιστ ιζ ιη ιθ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος με 4 παιδιά Έγγαμος με 3 παιδιά Έγγαμος με 2 παιδιά Έγγαμος με 1 παιδί Έγγαμος χωρίς παιδιά Άγαμος ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ετους 2013 κατά Οικογενειακή Κατάσταση και Κατηγορία Στελεχών με τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ του Έτους 2009 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΕΣ με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΝΩΤ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 29 ΣΧΗΣ Υπτγου ,2% 25 ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,4% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,0% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,6% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,6% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,3% 30 ΑΝΘΣΤΗΣ Ανχη ,5% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,2% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,3% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,9% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,9% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,2% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,4% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 18 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Λγού ,6% 28 ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,8% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,1% 18 ΑΛΧΙΑΣ Ανθλγού ,4% 37 Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ,9% 33 ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,4% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,2% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,7% 15 ΛΓΟΣ Τχη ,5% 33 ΤΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,2% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,8% 25 ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,0% 20 ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 Τχη ,3% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Ανθλγού ,6% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,9% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,7% 13 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,0% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,8% 13 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,0% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού ,8% 10 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,5% ΕΜΘ 15 ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,0% ΕΠΟΠ 10 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΑΣΕΙ 10 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,3% ΑΣΣΥ 8 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΕΠΟΠ 8 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΠΟΠ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ 2009 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ Διαφορά στο Πληρωτέο σε και επί τοις % χωρις Η.Ε.Ε. με Η.Ε.Ε. 8 ΑΝΘΛΓΟΣ Υπλγού ,1% 4 ΑΝΘΛΓΟΣ Ανθλγού ,7% 5 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% 2 ΛΧΙΑΣ Λχία ,4% 5 ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% 3 ΔΝΕΑΣ Επχία ,5% 1 ΣΤΡΤΗΣ Λχία ,1% 2013 ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛ. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ (%)

14 Α/Α (πίνακας Ε2) α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ιστ ιζ ιη ιθ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ετους 2013 κατά Οικογενειακή Κατάσταση και Κατηγορία Στελεχών με τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ του Έτους 2009 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΕΣ με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος με 4 παιδιά Έγγαμος με 3 παιδιά Έγγαμος με 2 παιδιά Έγγαμος με 1 παιδί Έγγαμος χωρίς παιδιά 6 Άγαμος ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΝΩΤ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 29 ΣΧΗΣ Υπτγου ,6% 25 ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,1% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,6% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,3% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,7% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,6% 30 ΑΝΘΣΤΗΣ Ανχη ,4% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,3% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,5% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,5% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,5% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,3% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 18 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Λγού ,8% 28 ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,9% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,4% 18 ΑΛΧΙΑΣ Ανθλγού ,3% 37 Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ,9% 33 ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,0% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,0% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,6% 15 ΛΓΟΣ Τχη ,2% 33 ΤΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,3% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,9% 25 ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,4% 20 ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 Τχη ,9% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Ανθλγού ,5% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,8% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,5% 13 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,2% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 13 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,8% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού ,8% 10 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,4% ΕΜΘ 15 ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,3% ΕΠΟΠ 10 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,6% ΑΣΕΙ 10 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,4% ΑΣΣΥ 8 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,8% ΕΠΟΠ 8 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,8% ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΠΟΠ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Διαφορά στο Πληρωτέο σε και επί τοις % 8 ΑΝΘΛΓΟΣ Υπλγού ,5% 4 ΑΝΘΛΓΟΣ Ανθλγού ,3% 5 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,1% 2 ΛΧΙΑΣ Λχία ,0% 5 ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,1% 3 ΔΝΕΑΣ Επχία ,8% 1 ΣΤΡΤΗΣ Λχία ,4% ΕΙΣΦ. ΑΛΛ. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ χωρις Η.Ε.Ε. με Η.Ε.Ε. (%)

15 Α/Α (πίνακας Μ1) α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ιστ ιζ ιη ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος με 4 παιδιά Έγγαμος με 3 παιδιά Έγγαμος με 2 παιδιά Έγγαμος με 1 παιδί Έγγαμος χωρίς παιδιά Άγαμος ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ετους 2013 κατά Οικογενειακή Κατάσταση και Κατηγορία Στελεχών με τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ του Έτους 2009 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΕΣ με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΝΩΤ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ 29 ΣΧΗΣ Υπτγου ,2% 25 ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,4% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,0% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,6% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,6% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,3% 30 ΑΝΘΣΤΗΣ Ανχη ,5% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,2% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,3% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,9% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,9% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,2% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,4% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 18 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Λγού ,6% 28 ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,8% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,1% 18 ΑΛΧΙΑΣ Ανθλγού ,4% 37 Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ,9% 33 ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,4% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,2% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,7% 15 ΛΓΟΣ Τχη ,5% 33 ΤΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,2% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,8% 25 ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,0% 20 ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 Τχη ,3% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Ανθλγού ,6% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,9% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,7% 13 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,0% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,8% 13 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,0% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού ,8% 10 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,5% ΕΜΘ 15 ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,0% ΕΠΟΠ 10 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΑΣΕΙ 10 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,3% ΑΣΣΥ 8 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΕΠΟΠ 8 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΠΟΠ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ 2009 ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. 8 ΑΝΘΛΓΟΣ Υπλγού ,1% 4 ΑΝΘΛΓΟΣ Ανθλγού ,7% 5 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% 2 ΛΧΙΑΣ Λχία ,4% 5 ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% 3 ΔΝΕΑΣ Επχία ,5% 1 ΣΤΡΤΗΣ Λχία ,1% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα δώρα και το επίδομα αδείας του 2009 έχουν επιμεριστεί ισόποσα στους 12 μηνιαίους μισθούς ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ Διαφορά στο Πληρωτέο σε και επί τοις % χωρις Η.Ε.Ε. με Η.Ε.Ε. (%)

16 Α/Α (πίνακας Μ2) α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ιστ ιζ ιη ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ετους 2013 κατά Οικογενειακή Κατάσταση και Κατηγορία Στελεχών με τις ΑΠΟΔΟΧΕΣ του Έτους 2009 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΕΣ με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμος με 4 παιδιά Έγγαμος με 3 παιδιά Έγγαμος με 2 παιδιά Έγγαμος με 1 παιδί Έγγαμος χωρίς παιδιά 6 Άγαμος ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΝΩΤ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΜΘ 29 ΣΧΗΣ Υπτγου ,6% 25 ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,1% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,6% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,3% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,7% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,6% 30 ΑΝΘΣΤΗΣ Ανχη ,4% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,3% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,5% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,5% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,5% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 28 ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,3% 23 ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 18 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Λγού ,8% 28 ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,9% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,4% 18 ΑΛΧΙΑΣ Ανθλγού ,3% 37 Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ,9% 33 ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,0% 28 ΣΧΗΣ Υπτγου ,0% 23 ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,6% 15 ΛΓΟΣ Τχη ,2% 33 ΤΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,3% 30 ΛΓΟΣ Σχη ,9% 25 ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,4% 20 ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 Τχη ,9% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Ανθλγού ,5% 25 ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,8% 23 ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,5% 13 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,2% 18 ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,1% 13 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,8% 15 ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού ,8% 10 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,4% 15 ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,3% 10 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,6% ΑΣΕΙ 10 ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,4% ΑΣΣΥ 8 ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,8% ΕΠΟΠ 8 ΛΧΙΑΣ Αλχία ,8% ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ ΕΠΟΠ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. 8 ΑΝΘΛΓΟΣ Υπλγού ,5% 4 ΑΝΘΛΓΟΣ Ανθλγού ,3% 5 ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,1% 2 ΛΧΙΑΣ Λχία ,0% 5 ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,1% 3 ΔΝΕΑΣ Επχία ,8% 1 ΣΤΡΤΗΣ Λχία ,4% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα δώρα και το επίδομα αδείας του 2009 έχουν επιμεριστεί ισόποσα στους 12 μηνιαίους μισθούς. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΣ ΠΑΓΙΕΣ Η.Ε.Ε. ΣΥΝΟΛΟ Διαφορά στο Πληρωτέο σε και επί τοις % χωρις Η.Ε.Ε. με Η.Ε.Ε. (%)

17 Α/Α (πίνακας Ε3) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 κατά Είδος Νοικοκυριού και Κατηγορία Στελεχών με το ΚΑΤΩΦΛΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ΕΤΟΥΣ 2009 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΕΝΟ με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) ΕΙΔΟΣ ΝΟΙΚΥΡΙΟΥ 2 ενήλικες και 4 εξαρτώμενα παιδιά, ηλικίας άνω των 13 ετών 2 ενήλικες και 4 εξαρτώμενα παιδιά, (3 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 3 εξαρτώμενα παιδιά, ηλικίας άνω των 13 ετών 2 ενήλικες και 4 εξαρτώμενα παιδιά, (2 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 3 εξαρτώμενα παιδιά, (2 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά, ηλικίας άνω των 13 ετών 2 ενήλικες και 4 εξαρτώμενα παιδιά, (1 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 3 εξαρτώμενα παιδιά, (1 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά, (1 ηλικίας άνω των 13 ετών) 2 ενήλικες και 1 εξαρτώμενο παιδί ηλικίας άνω των 13 ετών ΟΡΙΟ ΑΝΥΣΜΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 27579, , , , , , , , , , ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛ. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013 ΜΕ ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΕΥΡΩ Διαφορά 2013 (%) 30 ΑΣΕΙ ΣΧΗΣ Υπτγου ,6% 30 ΑΣΣΥ ΛΓΟΣ Σχη ,4% 30 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Ανχη ,4% 30 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Τχη ,9% 28 ΑΣΕΙ ΣΧΗΣ Υπτγου ,5% 28 ΑΣΣΥ ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,5% 28 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,1% 28 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ 2/3 Τχη ,6% 28 ΑΣΕΙ ΣΧΗΣ Υπτγου ,2% 28 ΑΣΣΥ ΛΓΟΣ 2/3 Σχη ,0% 28 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Τχη ,3% 28 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ 2/3 Τχη ,9% 25 ΑΣΕΙ ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,3% 25 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,3% 25 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,6% 25 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Λγού ,6% 25 ΑΣΕΙ ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,7% 25 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,4% 25 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,3% 25 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Λγού ,3% 25 ΑΣΕΙ ΑΝΧΗΣ 2/3 Ταξχου ,8% 25 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ Ανχη ,8% 25 ΕΜΘ ΑΝΘΣΤΗΣ Λγού ,5% 25 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Λγού ,5% 23 ΑΣΕΙ ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,0% 23 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,4% 23 ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,8% 23 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,8% 23 ΑΣΕΙ ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,7% 23 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,7% 23 ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,8% 23 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,8% 23 ΑΣΕΙ ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,3% 23 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,0% 23 ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,9% 23 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,9% 23 ΑΣΕΙ ΤΧΗΣ 2/3 Σχη ,8% 23 ΑΣΣΥ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,3% 23 ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,9% 23 ΕΠΟΠ ΑΛΧΙΑΣ Υπλγού ,9%

18 Α/Α α β γ δ ε στ ζ η θ ι ια ιβ ιγ ιδ ιε ΕΙΔΟΣ ΝΟΙΚΥΡΙΟΥ 2 ενήλικες και 4 εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω 2 ενήλικες και 3 εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω 2 ενήλικες και 1 εξαρτώμενο παιδί ηλικίας 13 ετών και κάτω ΟΡΙΟ ΑΝΥΣΜΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 21275, , , , ενήλικες χωρίς παιδιά , Ένα (1) άτομο 7879, ΕΤΗ ΥΠΗΡΕ ΣΙΑΣ ΠΡΟΕ- ΛΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΣ ΜΙΣΘ/ΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟ- ΓΙΣΤΕΟ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΕΙ ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,4% 18 ΑΣΣΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Λγού ,6% 18 ΕΜΘ ΑΛΧΙΑΣ Ανθλγού ,6% 18 ΕΠΟΠ ΕΠΧΙΑΣ Ανθλγού ,6% 18 ΑΣΕΙ ΛΓΟΣ 2/3 Ανχη ,3% 15 ΑΣΣΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 Υπλγού ,1% 15 ΕΜΘ ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,6% 15 ΕΠΟΠ ΕΠΧΙΑΣ Ανθστή ,6% 15 ΑΣΕΙ ΛΓΟΣ Τχη ,3% 13 ΑΣΣΥ ΑΛΧΙΑΣ 2/3 Ανθλγού ,0% 13 ΕΜΘ ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,3% 13 ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ 2/3 Ανθστή ,3% 13 ΑΣΕΙ ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,6% 10 ΑΣΣΥ ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,5% 10 ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ Αλχία ,2% 10 ΑΣΕΙ ΥΠΛΓΟΣ Λγού ,8% 8 ΑΣΣΥ ΑΛΧΙΑΣ Αλχία ,6% 8 ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ Αλχία ,6% 8 ΑΣΕΙ ΑΝΘΛΓΟΣ Υπλγού ,9% 5 ΑΣΣΥ ΕΠΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% 5 ΕΠΟΠ ΛΧΙΑΣ 2/3 Αλχία ,2% ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Στο Συνοπτικό Πίνακα αναγράφονται τα πιο αντιπροσωπευτικά μισθολογικά κλιμάκια της κάθε κατηγορίας στελεχών για κάθε έιδος νοικοκυριού. 2. Περισσότερα κλιμάκια και πληροφορίες περιέχονται στους αναλυτικούς πίνακες σύγκρισης αποδοχών της συγκριτικής μελέτης. 3. Στις αποδοχές δεν έχει συμπεριληφθεί το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας (43 ) που δίδεται μόνο σε όσους υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές και σε όσους υπηρετούν στην προκάλυψη ή μονάδες που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα Επίσης δε συμπεριλαμβάνεται η αποζημίωση κινδύνου που λαμβάνουν οι ιπτάμενοι και οι υπηρετούντες στις ειδικές δυνάμεις και τα υποβρύχια. ΚΡΑ- ΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛ. ΠΛΗΡΩ- ΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013 ΜΕ ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΕΥΡΩ Διαφορά 2013 (%)

19 (πίνακας ΕΠ3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΞΚΩΝ ΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. Ε.Χ.Υ. % ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ % 4 8% ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ % ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΑΝΘΛΓΟΥ % ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ % ΥΠΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ % ΥΠΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ ΥΠΛΓΟΥ % ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ % ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ % ΛΓΟΣ ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ % ΛΓΟΣ ΛΓΟΥ ΥΠΛΓΟΣ ΛΓΟΥ % ΛΓΟΣ ΛΓΟΥ ΛΓΟΣ ΛΓΟΥ % ΛΓΟΣ ΤΧΗ ΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΛΓΟΣ ΤΧΗ ΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΤΧΗΣ ΤΧΗ ΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΤΧΗΣ ΤΧΗ ΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΤΧΗΣ ΑΝΧΗ ΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ ,0% 19 40% ΤΧΗΣ ΑΝΧΗ ΤΧΗΣ ΑΝΧΗ % ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ % ΑΝΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ,9% 22 44% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ,9% 23 48% ΑΝΧΗΣ ΣΧΗ ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ,0% 24 48% ΑΝΧΗΣ ΣΧΗ ΤΧΗΣ 2/3 ΣΧΗ ,0% 25 48% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ % ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ % ΣΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ,0% 28 56% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ ,7% 29 60% ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ ,5% 30 60% ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ ΑΝΧΗΣ ΤΑΞΧΟΥ ,1% 31 60% ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ,7% 32 60% ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ,3% 33 60% ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ,3% 34 60% ΑΝΤΓΟΣ ΓΕΠΣ ΣΧΗΣ ΥΠΤΓΟΥ ,5% 35 60% ΓΕΠΣ Α/ΓΕΣ ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ ,9% 36 60% Α/ΓΕΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΤΑΞΧΟΣ 1/3 ΑΝΤΓΟΥ ,4% 37 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,5% 38 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ΥΠΤΓΟΣ ΑΝΤΓΟΥ ,5% 39 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΝΤΓΟΣ ΓΕΠΣ ,1% 40 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ΓΕΠΣ Α/ΓΕΣ ,5% 41 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΣ Α/ΓΕΕΘΑ ,3% 42 60% Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ Α/ΓΕΕΘΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ προερχόμενοι από ΑΣΕΙ εκ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 1. Με χακί χρώμα σημαίνονται οι διοικητικές προαγωγές όλων των στελεχών. 2. Με πράσινο χρώμα σημαίνονται οι διοικητικές προαγωγές των στελεχών βάσει της νέας βαθμολογικής εξέλιξης που επέβαλε από 1/1/2013 η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.3883/ Με την εφαρμογή της νέας βαθμολογικής κλίμακας οι ετήσιες αποδοχές των αξκών μειώνονται από 292 (2%) έως (24,5%)

20 (πίνακας ΕΠ4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΞΚΩΝ ΑΣΣΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛ. Ε.Χ.Υ. % ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 2013 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ % 2 4% ΛΧΙΑΣ ΛΧΙΑ ΛΧΙΑΣ ΛΧΙΑ % ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ % ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ ΛΧΙΑΣ ΕΠΧΙΑ % ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ % ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ % ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ ΕΠΧΙΑΣ 2/3 ΑΛΧΙΑ % ΑΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ ΑΛΧΙΑΣ ΑΛΧΙΑ % ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ % ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ % ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ ΑΛΧΙΑΣ ΑΝΘΣΤΗ % ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ % ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ ΑΛΧΙΑΣ 2/3 ΑΝΘΛΓΟΥ % ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ % ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΥΠΛΓΟΥ % ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ % ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ ΥΠΛΓΟΥ % ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΛΓΟΥ ΑΝΘΣΤΗΣ 2/3 ΛΓΟΥ % ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ % ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ ΑΝΘΛΓΟΣ 2/3 ΤΧΗ % ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΧΗ ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΥΠΛΓΟΣ ΤΧΗ ΑΝΘΛΓΟΣ ΤΧΗ % ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ % ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΑΝΧΗ % ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΧΗ ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΧΗ % ΛΓΟΣ ΑΝΧΗ ΥΠΛΓΟΣ ΑΝΧΗ % ΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ ΥΠΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ % ΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ ΛΓΟΣ 2/3 ΣΧΗ % ΛΓΟΣ ΣΧΗ ΛΓΟΣ ΣΧΗ % ΛΓΟΣ ΣΧΗ ΛΓΟΣ ΣΧΗ % ΤΧΗΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ ΛΓΟΣ ΣΧΗ ,1% 32 60% ΤΧΗΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ ΛΓΟΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ % ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΛΓΟΣ 1/3 ΤΑΞΧΟΥ ,8% 34 60% ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ % ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΤΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ,0% 36 60% ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΑΝΧΗΣ 2/3 ΤΑΞΧΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΞΚΟΙ προερχόμενοι από ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων ν.2838/2000 & 3016/2002 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 1. Με χακί χρώμα σημαίνονται οι διοικητικές προαγωγές όλων των στελεχών. 2. Με πράσινο χρώμα σημαίνονται οι διοικητικές προαγωγές των στελεχών βάσει της νέας βαθμολογικής εξέλιξης που επέβαλε από 1/1/2013 η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.3883/ Με την εφαρμογή της νέας βαθμολογικής κλίμακας οι ετήσιες αποδοχές των αξκών μειώνονται από 392 (2%) έως (6,1%)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ με τους ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ των ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ με το ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ του Ν.4024/2011 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ των ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αρ. Πρωτ. 122/2016 κ. Πάνο Καμμένο Αθήνα, 11 Απρ 2016

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αρ. Πρωτ. 122/2016 κ. Πάνο Καμμένο Αθήνα, 11 Απρ 2016 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ

ΖΩΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ Ε.Δ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Υπλγος (Ο) Ηλίας Νατσιούλας 3/12/2012 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ 2012-ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2012-ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΙΟΥΛΙΟ -ΑΥΓΟΥΣΤΟ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΙΟΥΛΙΟ σε ΙΟΥΛ ΣΕ ΝΟΕ ΜΕ ΙΟΥΛ ΙΟΥΛΙΟ (ΧΩΡΙΣ Α/ΓΕΕΘΑ ΑΓΑΜΟΣ 60% 5,555.27 4,434.80-1,120.47-20.1695% 5,009.37 574.57 51.2794%

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία αύξηση, ενδεικτικά από 1 Μαΐου 2014, στο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αυτό που κατατίθεται στην

Μηνιαία αύξηση, ενδεικτικά από 1 Μαΐου 2014, στο ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (αυτό που κατατίθεται στην Σε αναμονή της καθαρογραφής και δημοσίευσης της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και αν επαληθευτεί η δημοσιογραφική διαρροή για επαναφορά μισθών και επιδομάτων που ίσχυαν με την 31-7-2012, συντάχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως

1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως 1. Να μην υπάρξει μεγαλύτερη περικοπή από τα 250 μηνιαίως και μάλιστα όχι αναδρομικά από 1-8-2012 2. Για τους συναδέλφους που θεμελίωσαν έως 31-12-2010 συνταξιοδοτικό δικαίωμα (25ετία) και παρέμειναν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012 Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012 ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Μελέτη του Ηλία Νατσιούλα Υπολοχαγού (Ο) ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ

Φ.951.1/1/682193/Σ.61/5 Ιαν 2011/ΥΠΕΘΑ/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ ΠΡΟΣ: ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Τηλέφ. 210-6552403 Φ.951.1/49/6897 ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ.Οικ. Σ. 2385 ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ Αθήνα, 21 Μαρ 2011 ΓΕΣ/ΕΓ-Δνσεις ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ-1ο-2ο-3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η. Διευκρινήσεις - παραδείγματα για την αναγνώριση ως συντάξιμα έτη σπουδών, στρατιωτική θητεία και μάχιμη 5ετία

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η. Διευκρινήσεις - παραδείγματα για την αναγνώριση ως συντάξιμα έτη σπουδών, στρατιωτική θητεία και μάχιμη 5ετία Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Διευκρινήσεις - παραδείγματα για την αναγνώριση ως συντάξιμα έτη σπουδών, στρατιωτική θητεία και μάχιμη 5ετία Δεκέμβριος 2016 1 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Καθορισμός αποζημίωσης και λοιπών εξόδων υπηρετούντων στην Κύπρο Στρατιωτικών» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-11- 2014 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/80054/ΔΕΠ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com

Hλεκτρονική διεύθυνση: www.espeth.gr και espeth.blogspot.gr e-mail : espeth2012@gmail.com ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.) Νόµιµα αναγνωρισµένο σωµατείο µε την υπ αριθµ. 361/2012 διαταγή του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Λάρισας, καταχωρηµένο στα βιβλία σωµατείων του αυτού δικαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : κ. κ. ΥΠΟΙΚ, ΑΝΥΠΟΙΚ Αρ. Πρωτ. 144/2016 Αθήνα, 13 Μαϊ 2016

ΠΡΟΣ : κ. κ. ΥΠΟΙΚ, ΑΝΥΠΟΙΚ Αρ. Πρωτ. 144/2016 Αθήνα, 13 Μαϊ 2016 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Φ.951.1/36/492461 Σ. 1401 Αθήνα, 8 Μαρ 2007 ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταµείο Στρατού (ΜΤΣ) ΣΧΕΤ: α. Φ. 951.1/101/64/Σ. 2819/ Μαϊ 2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 783) β. Φ. 951.1/132/8839/Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ

ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ ΠΡΟΣ: - ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΜΤΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ Κολοκοτρώνη 13 Τηλ. 2106552403 Τ.Κ 105 62, Αθήνα Φ.951.1/27/669566 - ΟΛΚΕΣ Σ. 2003 - ΣΣΕ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΣΜΥ Αθήνα, 13 Απρ 2009 ΚΟΙΝ: - ΣΓ/ΥΕΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

posyfy.gr Αθήνα, 11 /12/2014 Αρ.Πρωτ.οικ.2/95266/ΔΕΠ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών posyfy.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)-ΤΜΗΜΑ Α -- 1341 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 71 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1132830/2276/Α'0012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1330 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014»

ΘΕΜΑ: ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του Ν.4307/2014» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

*ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 77 Η.Π /Ε.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995

*ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 77 Η.Π /Ε.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995 -- 172 -- *ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 77 Η.Π. 17.11.95/Ε.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1128049/2911/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ & Δ.Π. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

2. Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθιο, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2005. 1. Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Σ.ΠΕ.Θ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Σ.ΠΕ.Θ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ε.Σ.ΠΕ.Θ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1) Μισθολόγιο. 2) Ωράριο εργασίας αποζημίωση υπερωριών, νυκτερινών 3) Μεταθέσεις. 4) Ασφαλιστικό Συνταξιοδοτικό. 5) Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ \ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΓΤΛΟ «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΉΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016, ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ;

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Παραδείγματα: Τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55

* ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 - 1455 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * No. 55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα 22 Νοεμβρίου 1999 Αρ.Πρωτ.: 1109136/1664/A

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΝΣΗ Β2/1 ΤΜ. ΕΘΝ. ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΛ. ΣΧΟΛΩΝ Τηλέφ. 2106574234 Φ.337.1/260/257234 Σ. 2009 Aθήνα, 5 Iουν 14 ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8.

Φόρος κλιμακίου 5.000 0 0 5.000 0 7.000 10 700 12.000 700 4.000 18 720 16.000 1.420 10.000 25 2.500 26.000 3.920 14.000 35 4.900 40.000 8. I. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΤΑΜΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΑΜΕΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΤΣ ΜΤΝ ΜΤΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΟΑΣ ΕΛΟΑΝ ΕΛΟΑΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΚΟΕΜΣ ΕΚΟΕΜΝ ΕΚΟΕΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΞ/ΝΣΗ - ΒΙΩΣ/ΤΗΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΜΤΣ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ν. 4354/2015 ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Εισηγητής: - Κωνσταντίνος Μπλάγας, Δ/νων Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Νέο μισθολόγιο Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 7) + Δημοτικές Επιχειρήσεις Μισθολογικά κλιμάκια (άρθρο 9) Αποσύνδεση μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΜΕΡΟΣ ΣΤ «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του

Διαβάστε περισσότερα

Με την τελευταία κωδικοποίηση από το Νόμο 4472/2017. Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

Με την τελευταία κωδικοποίηση από το Νόμο 4472/2017. Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Με την τελευταία κωδικοποίηση από το Νόμο 4472/2017 Άρθρο 39 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 1.α. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού

Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού Βοήθηµα Οικογενειακής Επαγγελµατικής Αυτοτέλειας» (ΒΟΕΑ) Μετοχικου Ταµείου Ναυτικού! ΣΚΟΠΟΣ : Παροχή στα παιδιά των µετόχων και µερισµατούχων του Ταµείου, εφάπαξ βοηθήµατος για τη δηµιουργία ή την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 44137/613 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 26 Μαΐου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ - ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Μαΐου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.πρωτ:Δ12Α/931/18-5-2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Στεγάσεις Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Πλήν 0700-0730, 4534-4544) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ/1 ο Τηλεφ. (Εσωτ.) 3407 ΚΟΙΝ : ΓΕΣ/ Υ Μ/1 ο ΜΠ/1α Φ. 910/ 33 / 384346 Σ. 1554 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 31 Δεκ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΕΛΟΑΣ ΕΚΟΕΜΣ) Α. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΤΣ) ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ Ο συνολικός

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ.

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222-12/11/2012) Μειώνονται οι συντάξεις και καταργείται το δώρο και το επίδομα αδείας σ όλους τους συνταξιούχους ακόμα και του ΟΓΑ. Η διάταξη ορίζει: «ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. α. Η μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το 2010 παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη νομοθετική παρέμβαση, όσον αφορά στην καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ Τ.Κ ΤΗΛ FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ Τ.Κ ΤΗΛ FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1246/7.12.2011. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛ.1246/7.12.2011. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2011 ΠΟΛ.1246/7.12.2011 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ /12/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

ΠΟΛ /12/2006 Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων Θέμα: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2007 Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ:23 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 50 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ!

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ:23 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 50 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ:23 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 50 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ:23 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 50 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ! Το χάρτη όλων των δραματικών (23) περικοπών στις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (Ενημερωτικό Σημείωμα του Δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Ρίζου) Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικά για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. Πρωτ.: /2016/0092. ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.02.15 09:57:05 EET Reason: Location: Athens Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23155 6 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2293 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ330/76/501906/Σ.3403 Προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του

Διαβάστε περισσότερα

Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου

Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Για Ενα Νέο Μισθολόγιο: Πλαίσιο Διαλόγου 30 Σεπτεμβρίου 2010 Περιεχόμενο I. Εξέλιξη μισθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 3233 Φ.400/28/322787

Διαβάστε περισσότερα

ενημερωθεί για τα θέματα που αφορούν στον κλάδο των αποστράτων.

ενημερωθεί για τα θέματα που αφορούν στον κλάδο των αποστράτων. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 7/2017 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ Αθήνα, 5 Φεβ. 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 77 Την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας, συνάντηση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1121055/2340/Α0012 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ.: 1154 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46035 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4550 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών κίνησης εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α (ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ) -Αποδοχές -Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Χ. Τσαμπανάκη Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215194 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αθήνα, 23 Μαΐου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Μαΐου 2017 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Συλλόγου Ηλεκτρονικών του Πολεµικού Ναυτικού (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ΠΑΣΕΓΕΣ Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου δόθηκε στην δημοσιότητα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΠΟΦΑΣΗ

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΠΟΦΑΣΗ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΠΟΦΑΣΗ Μετάθεση Ημερομηνίας Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ αριθ. 16/2016 Ανάδειξης Εξωτερικού Πιστοποιημένου Ελεγκτή για την Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικού και

Διαβάστε περισσότερα

5262 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 618/

5262 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β' 618/ 5262 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ Τεύχος Β' 618/28.02.2017 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII, Τύπος Χαρακτήρων (Characterset

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΥΝΑΣ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008. (Πρόταση νόμου του βουλευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΦΟΡ.& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 5 η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς & Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας : 104 37, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (Π.Ο.Ε.Σ.) Νόμιμα αναγνωρισμένη Ομοσπονδία με την υπ αριθμ. 453/2013 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στα βιβλία Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ Α Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙ Α ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟ ΡΟΛΟΓΙ ΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

, 21 2010 /2282/2010 & .: 1188 : 10 : 101 84 : : 210 3375314-6 : 210 3375001 , 2011. 1. , 1 2011, , , 57 9 1

, 21 2010 /2282/2010 & .: 1188 : 10 : 101 84 : : 210 3375314-6 : 210 3375001 , 2011. 1.   ,     1 2011, , ,   57   9    1 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 εκεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 12Α/2282/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΛΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΛΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 / 8 /11 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 80 ΑΡ: 64 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011

Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων. Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Κωδικοποίηση διατάξεων εφαρµογής του νέου µισθολογίου ηµοσίων Υπαλλήλων Ν. 4024/2011 Έναρξη ισχύος 01/11/2011 Πεδίο Εφαρµογής Στις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου υπάγονται οι µόνιµοι & δόκιµοι πολιτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ... 3 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ...9 Πίνακας Α: Α 1: Σύνθεση ΑΣΕΠ από την 1 η Ιανουαρίου έως και την 17 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΑΕΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΙ Ζωγράφου, 15.05.2017 Aρ. Πρωτ. 81 ΠΡΟΣ: - Υπουργό Οικονομικών, κ. Γιώργο Χουλιαράκη - Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου - Υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου - Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΙΟΣ 2010 Πλοίαρχος (Ο) Ι.Αντωνιάδης Π.Ν. 1 Α. UΑΠΟΔΟΧΕΣ 1. Οι αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού διακρίνονται από τις αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1

ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ. Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Πέτρος Ραπανάκης Οικονομολόγος -Εργασιακός Σύμβουλος 1 Υπερισχύς των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας σε περίπτωση συρροής 2 ΕΓΣΣΕ (30.3.2017) Ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 35172 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210 7466405 Φ.800/12/126615 Σ.131 ΑΠΟΦΑΣΗ Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΜΠ/1β (20 αντιγρ.) Τηλ. (Εσωτ.):2347 Φ.400/3/782561 Σ.160 Αθήνα, 26 Οκτ 2006 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες Στελεχών ΣΧΕΤ: α. ΝΔΑ 18/1984/ΓΕΕΘΑ/4 η ΜΕΟ/ΔΜ3.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ:ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΜΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28/7/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/55702/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα