Εισαγωγή στο Lab VIEW και τα Εικονικά Όργανα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στο Lab VIEW και τα Εικονικά Όργανα"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εισαγωγή Αναφορές 1. Τα Βασικά του LabVIEW 2. Δύο Παραδείγματα Εικονικών Οργάνων του Lab VIEW 2.1 Ένα Εικονικό Όργανο για τη Μετατροπή των Βαθμών Κελσίου σε Φαρενάϊτ 2.2 Εικονικό όργανο για τη Μέτρηση της Στάθμης Δεξαμενής Υγρού 3. Παράδειγμα Κατασκευής Εικονικού Οργάνου στο LabVIEW 1

2 Πρόλογος Η παρούσα «Εισαγωγή στο LabVIEW και τα Εικονικά Όργανα» βασίζεται στο βιβλίο του Dan Nesculescu, Mechatronics, Prentice Hall, μετάφραση στα ελληνικά Κ. Παρίσης-Ν. Πουλάκης, εκδόσεις Τζιόλα. Σε σχέση με την ελληνική μετάφραση του βιβλίου, στις σημειώσεις αυτές έχει γίνει εκτεταμένη αναθεώρηση, ώστε το περιεχόμενο τους να προσαρμοστεί στις νεότερες εκδόσεις του Lab VIEW (Lab VIEW 2009). Εισαγωγή Στο μέρος αυτό, γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στα βασικά της γλώσσας γραφικού προγραμματισμού Lab VIEW της εταιρείας National Instruments. Απευθύνεται σε φοιτητές που δεν έχουν καμία εξοικείωση με το θέμα. Το γραφικό περιβάλλον του Lab VIEW και οι απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας, που προσφέρει, με όλα τα πρωτόκολλα και σχεδόν όλα τα επιστημονικά και βιομηχανικά όργανα μετρήσεων και ελέγχου, καθιστούν το πακέτο αυτό ιδανικό για την ανάπτυξη εφαρμογών HMI/SCADA ή εφαρμογών λήψης και καταγραφής δεδομένων από πολλά ταυτόχρονα κανάλια σε μεγάλες ταχύτητες. Για κάποιον που έχει κάποια εξοικείωση, το Lab VIEW διαθέτει μια σειρά από επιπρόσθετα πακέτα (Modules), όπως το Datalogging and Supervisory Control (DSC) module, με το οποίο μπορεί κανείς να αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου μερικών δεκάδων ώς χιλιάδων σημείων. Το πακέτο αυτό διαθέτει εργαλεία για επικοινωνία με συνηθισμένα PLC, όπως επίσης και με PAC (Programmable Automation Controllers), για καταγραφή των δεδομένων σε βάσεις δεδομένων, εργαλεία για διαχείριση σημάτων κινδύνου (alarm) και ειδοποίηση συμβάντων και για ανάπτυξη HMI όλα μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον Lab VIEW. Αναφορές 1. Για μια γρήγορη εισαγωγή στα βασικές έννοιες του LabVIEW και τον γραφικό προγραμματισμό, βλ.: 2. Για μια σειρά παρουσιάσεων γύρω από το Τι είναι και Ποιές είναι οι δυνατότητες του περιβάλλοντος γραφικού προγραμματισμού Lab VIEW, βλ., 3. Για μια βιντεοπαρουσίαση για το πως μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς το λογισμικό National Instruments LabVIEW για να αναπτύξει συτήματα HMI/SCADA, βλ., 4. Ένα καλό βιβλίο στα ελληνικά με εκτενή ανάλυση και πολλά παραδείγματα για το Lab VIEW και τα συστήματα DAQ είναι το : Lab VIEW για Μηχανικούς Προγραμματισμός Συστημάτων DAQ, Κ. Καλοβρέκτης, Εκδ. Τζιώλας. 2

3 1. Τα Βασικά του LabVIEW Το LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) είναι ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη προγραμμάτων λήψης δεδομένων και ελέγχου οργάνων με υπολογιστές, που βασίζεται στο γραφικό προγραμματισμό. Το LabVIEW πρωτοεκδόθηκε το 1986 για Macintosh και το 1992 για Windows [62] και, στην τρέχουσα μορφή του, μπορεί να δημιουργήσει σύνθετα προγράμματα τα οποία εκτελούνται αυτόνομα. Ένα πρόγραμμα LabVIEW ονομάζεται Εικονικό Όργανο (Virtual Instrument - VI). Ένα VI αντικαθιστά με λογισμικό ένα μεγάλο μέρος ενός παραδοσιακού οργάνου. Επιπλέον, το LabVIEW περιλαμβάνει βιβλιοθήκες έτοιμων εργαλείων για λήψη δεδομένων, ανάλυση, αποθήκευση και παρουσίαση, όπως επίσης και για δημιουργία εξόδων σήματος για έλεγχο ενεργοποιητών (actuators). Τα βασικά στοιχεία ενός Εικονικού Οργάνου LabVIEW είναι η Εμπρόσθια Επιφάνεια (frond panel) και το Δομικό Διάγραμμα (Block Diagram). Η Εμπρόσθια Επιφάνεια ενός εικονικού οργάνου είναι η γραφική διασύνδεση του χρήστη με το VI και αντικαθιστά την εμπρόσθια επιφάνεια των παραδοσιακών οργάνων. To δομικό διάγραμμα ενός VI είναι ο γραφικός κώδικας του προγράμματος. Αυτός ο γραφικός κώδικας καθορίζει τη ροή των δεδομένων από τις εισόδους της εμπρόσθιας επιφάνειας και τους αισθητήρες ή τους μετατροπείς μέσω των διαφόρων βαθμίδων της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων ώς την εμφάνιση των τιμών στις ενδείξεις της εμπρόσθιας επιφάνειας και την αποθήκευση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και για τον έλεγχο των ενεργοποιητών. Οι γραφικές διασυνδέσεις για τη ροή των δεδομένων σε ένα δομικό διάγραμμα ενός VI αντικαθιστούν τα καλώδια για τη μεταφορά του ηλεκτρικού σήματος στα παραδοσιακά όργανα. Η σχεδίαση και η σύνταξη της Εμπρόσθιας Επιφάνειας και του Δομικού Διαγράμματος γίνονται με τη βοήθεια των εργαλείων που βρίσκονται σε γραφική μορφή στην Παλέττα Εργαλείων (Tools) [Εικ. 1(α)], στην Παλέττα Ελέγχου (Controls) [Εικ. 1(β)] και στην Παλέττα Λειτουργιών (Functions) (Εικ. 2). Η Παλέττα Ελέγχου είναι προσβάσιμη από την οριζόντια γραμμή του μενού της Εμπρόσθιας Επιφάνειας ώς ακολούθως: View Controls Palette Η Παλέττα Λειτουργιών είναι προσβάσιμη από την οριζόντια γραμμή του μενού του Δομικού Διαγράμματος ώς ακολούθως: View Functions Palette ενώ, η Παλέττα Εργαλείων είναι προσβάσιμη τόσο από την Εμπρόσθια Επιφάνεια όσο και από το Δομικό Διάγραμμα: View Tools Palette Η Παλέττα Εργαλείων (Tools Palette), Εικ. 1(β), περιλαμβάνει τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση των αντικειμένων τόσο της εμπρόσθιας επιφάνειας όσο και του δομικού διαγράμματος. Η Παλέττα Ελέγχου (Controls Palette) περιλαμβάνει τα (εικονικά) κουμπιά ελέγχου (controls) της εμπρόσθιας επιφάνειας για την εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη και τους 3

4 (εικονικούς) δείκτες (indicators) για την έξοδο και την εμφάνιση των αποτελεσμάτων στον χρήστη. Έτσι, στην Παλέττα Ελέγχου βλέπουμε: Num Ctrls (Numeric Controls), για την εισαγωγή αριθμητικών τιμών, Buttons, για την εισαγωγή δυδικών (Boolean) τιμών, δηλαδή, τιμών True ή False, Text Ctrls (Text Controls), για την εισαγωγή κειμένων σε μορφή χαρακτήρων ASCII, User Ctrls (User Controls), για κουμπιά ελέγχου φτιαγμένα ειδικά από χρήστη, Num Inds (Numeric Indicators), για την εμφάνιση αριθμητικών τιμών-αποτελεσμάτων, LEDs, για την εμφάνιση δυδικών (Boolean) τιμών, δηλαδή, καταστάσεων ON ή OFF, Text Inds (Text Indicators), για την εμφάνιση κειμένων σε μορφή χαρακτήρων ASCII, όπως, π.χ., η εμφάνιση ενός κειμένου προειδοποίησης και Graph Indicators, για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή γραφικών παραστάσεων Η Παλέττα Λειτουργιών (Functions Palette), Εικ. 2, περιέχει μια ποικιλία από αντικείμενα, τα οποία τοποθετούνται στο Δομικό Διάγραμμα και με τα οποία κάνουμε τον προγραμματισμό του VI. Έτσι, στην Παλέττα Λειτουργιών, μεταξύ άλλων, βρίσκουμε αντικείμενα για: Προγραμματισμό (Programming), όπως Δομές (Structures) βρόχων επανάληψης, κ.λ.π, Διανύσματα και Πίνακες τιμών (Arrays), Βασικές Αριθμητικές Πράξεις (Numeric), Λογικές Πράξεις (Boolean), Ακολουθίες χαρακτήρων ASCII (String), Συγκρίσεις (α) (β) Εικόνα 1 (α) Παλέττα Εργαλείων (Tools) και (β) Παλέττα Ελέγχου (Functions) του περιβάλλοντος προγραμματισμού LabVIEW (Πηγή: National Instruments) 4

5 (Comparison), Είσοδος/Έξοδος Αρχείων (File I/O), κ.λ.π., Είσοδο/Έξοδο Μετρήσεων (Measurement I/O), όπως σύνδεση με κάρτα λήψης δεδομένων, κ.λ.π., Σύνδεση με Όργανα (Instrument I/O), όπως οι εντολές για σειριακή (RS-232) επικοινωνία, επικοινωνία GPIB, κ.λ.π., Προχωρημένες Μαθηματικές Πράξεις (Mathematics), όπως ολοκληρώματα, παραγωγίσεις, πράξεις πιθανοτήτων και στατιστικής, κ.λ.π., Επεξεργασία Σήματος (Signal Processing), όπως παραγωγή σημάτων, φιλτράρισμα, ανάλυση Fourier, κ.α., Μεταφορά-Μετάδοση Δεδομένων (Data Communication), όπου, εκτός των άλλων, περιλαμβάνονται και οι πράξεις σύνδεση με τα πρωτόκολλα TCP, Bluetooth, IrDA, SMTP mail, κ.α., Εσαγωγή ενός VI (Select a VI ), που υπάρχει ήδη στη βιβλιοθήκη του LabVIEW, για να χρησιμοποιηθεί σαν υπορουτίνα (sub-vi) στο πρόγραμμα που φτιάχνουμε. Αξίζει να αναφερθεί, ότι η λίστα των κατηγοριών αντικειμένων που αναφέρουμε παραπάνω περιλαμβάνεται στο βασικό πακέτο του Lab VIEW. Η λίστα αυτή συμπληρώνεται με επιπλέον αντικείμενα όσο εγκαθιστούμε επιπλέον πακέτα (modules) του προγράμματος οι οποίες συνήθως χρεώνονται έξτρα. Ενα τέτοιο πακέτο, για παράδειγμα, είναι το πακέτο με τα αντικείμενα για λήψη και έλεγχο εικόνας και κίνησης (Vision and Motion), με τα οποία μπορούμε άμεσα να πάρουμε και να επεξεργαστουμε μια εικόνα και να κινήσουμε έναν βηματικό κινητήρα. Έαν άλλο πακέτο αφορά τα αντικείμενα για έλεγχο και προσομοίωση (Control Design and Simulation) που σχετίζονται με τη σχεδίαση και λειτουργία συστημάτων αυτομάτου ελέγου και την προσομοίωση τέτοιων συστημάτων. 5

6 Εικόνα 2 Παλέττα Λειτουργιών (Functions) του περιβάλλοντος προγραμματισμού LabVIEW. (Πηγή: National Instruments) 6

7 2. Δύο Παραδείγματα Εικονικών Οργάνων του LabVIEW Στη συνέχεια, θα δείξουμε δύο παραδείγματα Εικονικών Οργάνων του LabVIEW ενός με τίτλο Conversion Celsius to Fahrenheit.vi, το οποίο μετατρέπει τη θερμοκρασία Κελσίου σε θερμοκρασία Fahrenheit και ενός άλλου με τίτλο Liquid Level Height Measurement.vi, με το οποίο προσομοιώνουμε το ύψος της στάθμης μιας δεξαμενής υγρού. 2.1 Ένα Εικονικό Όργανο για τη Μετατροπή των Βαθμών Κελσίου σε Φαρενάϊτ Η Εικόνα 3 δείχνει την Εμπρόσθια Επιφάνεια του Conversion Celsius to Fahrenheit.vi και η η Εικόνα 4 δείχνει το Δομικό του Διάγραμμα. Εικόνα 3 Η Εμπρόσθια Επιφάνεια του Conversion Celsius to Fahrnheit.vi Στην εμπόσθια επιφάνεια ελέγχου του εικονικού οργάνου, ένα ψηφιακό κουμπί ελέγχου (control), με τίτλο Temperature (degree Celsius), επιτρέπει στον χρήστη να εισάγει την τιμή της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου. Οι δείκτες (indicators) της εμπρόσθιας επιφάνειας είναι ένα θερμόμετρο και με τίτλο Thermometer (degree Celsius) και ένα δεύτερο θερμόμετρο με τίτλο Temperature (degree Fahrenheit). Το πρώτο θερμόμετρο δείχνει την τιμή εισόδου της θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου, ενώ το δεύτερο θερμόμετρο δείχνει τη μετατροπή της σε βαθμούς Φαρενάϊτ. Τα κουμπιά ελέγχου και οι δείκτες της εμπρόσθιας επιφάνειας εμφανίζονται σαν τερματικά στοιχεία στο δομικό διάγραμμα στην Εικ. 4. Το τερματικό στοιχείο εισόδου Temperature (degree Celsius) αντιστοιχεί στο κουμπί ελέγχου της εμπρόσθιας επιφάνειας με τον ίδιο τίτλο. Το τερματικο στοιχείο με τίτλο Thermometer (degree Celsius) αντιστοιχεί στον ομώνυμο δείκτη. Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο τερματικό Temperature (degree Fahrenheit), το οποίο αντιστοιχεί στον δείκτη (θερμόμετρο) της εμπρόσθιας επιφάνειας με τον ίδιο τίτλο. 7

8 Εικόνα 4 Το Δομικό Διάγραμμα του Conversion Celsius to Fahrnheit.vi Αλλα στοιχεία του δομικού διαγράμματος είναι οι δύο αριθμητικές σταθερές (με τιμές 1.8 και 32), ο αριθμητικός πολλαπλασιασμός και η αριθμητική πρόσθεση. Αυτά τα στοιχεία συνδέονται με γραμμές που αναπαριστούν τη ροή των δεδομένων σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση της θερμοκρασιακής μετατροπής Temperature (degrees Fahreneit) = Temperature (degrees Celsius) Για μια περισσότερο συμπαγή εικόνα του δομικού διαγράμματος, οι αριθμητικές πράξεις της μετατροπής μπορούν να περιληφθούν σε ένα subvi με τίτλο C F. Στην Εικόνα 5(α), φαίνεται το δομικό διάγραμμα του εικονικού οργάνου με το subvi C F. Το δομικό διάγραμμα του subvi C F παρουσιάζεται στην Εικ. 5(β). Η δημιουργία subvi βοηθά στην απλοποίηση της εμφάνισης του δομικού διαγράμματος και χρησιμοποιείται διότι διευκολύνει την αντικατάσταση προσομοιωμένων εισόδων σήματος από πραγματικές εισόδους σήματος από αισθητήρες και μετατροπείς. Το ζήτημα αυτό θα μελετήσουμε εκτενέστερα στo Μέρος ΙΙΙ όταν θα εξετάσουμε τη χρήση καρτών λήψης δεδομένων (DAQ). 8

9 (α) (β) Εικόνα 5 (α) Το Δομικό Διάγραμμα του εικονικού οργάνου Conversion Celsius to Fahrnheit.vi με το sub-vi C F και (β) το δομικό διάγραμμα του sub-vi C F. 9

10 1. Εικονικό όργανο για τη Μέτρηση της Στάθμης Δεξαμενής Υγρού Σχηματική απεικόνηση του συστήματος μέτρησης της στάθμης υγρού φαίνεται στην Εικ. 6. Το ύψος της επιφάνειας του υγρού μετράται από την κατακόρυφη θέση ενός πλωτήρα συνδεμένου σταθερά με την ψήκτρα ενός ποτενσιόμετρου. Ο πλωτήρας κινεί την ψήκτρα κατακόρυφα σαν αποτέλεσμα των μεταβολών της στάθμης του υγρού. Το ποτενσιόμετρο τροφοδοτείται με μια DC τάση V S = 10 V. y l V S = 10V V Εικόνα 6 Σχηματικό διάγραμμα του συστήματος μέτρησης της στάθμης υγρού. Η τάση εξόδου V του ποτενσιόμετρου μετράται χρησιμοποιώντας ένα όργανο με αντίσταση εισόδου πολύ μεγαλύτερη από την αντίσταση του ποτενσιόμετρου (π.χ., μια κάρτα DAQ ή ένα ψηφιακό βολτόμετρο), οπότε ισχύει η ακόλουθη γραμμική σχέση: όπου, y είναι η κατακόρυφη θέση της ψύκτρας και l είναι το συνολικό μήκος του ποτενσιμόμετρου. Το εικονικό όργανο για τη μέτρηση της στάθμης ενός υγρού με τίτλο Liquid Level Height Measurement.vi δείχνεται στην Εικ. 7(α). Τα δεδομένα μιας μέτρησης του ύψους y μιας τυχαία κινούμενης επιφάνειας πάνω από μια ελάχιστη στάθμη των 40 cm προσομοιώνονται με μια αριθμητική σταθερα με τιμή 40.0 συν μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών στην κλίμακα 0-1 (Random Number 0-2), όπως φαίνονται στο Δομικό Διάγραμμα του εικονικού οργάνου μέτρησης Liquid Level Height Measurement.vi της Εικ. 7(β). Η μέση τιμή των τυχαίων αριθμών είναι 0.5 και, συνεπώς, η τιμή του μέσου ύψους της στάθμης προκύπτει 40.5 cm. Το κουμπί ελέγχου της εμπρόσθιας επιφάνειας είναι ένας διακόπτης On/Off (στη μορφή του γνωστού διακόπτη με ελατήριο, toggle switch) για να ξεκινά/σταματά ο χρήστης τη λειτουργία του εικονικού οργάνου. Ένα παράδειγμα των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στους δύο δείκτες, τη δεξαμενή [Height (cm)]και το γράφημα (Height vs Time) της εμπρόσθιας επιφάνειας της Εικ. 7(α). Η στάθμη της δεξαμενής Height (cm) και ο ψηφιακός δείκτης δίπλα του δείχνουν την τρέχουσα τιμή, ενώ το γράφημα Height vs Time απεικονίζει την κυματομορφή των τιμών του ύψους με το χρόνο. Η επαναλαμβανόμενη εκτέλεση του προγράμματος (για τη δημιουργία των τιμών του ύψους σαν συνάρτηση του χρόνου) επιτυγχάνεται με ένα βρόχο While Loop, ο οποίος εκτελείται συνεχώς όταν ο διακόπτης On/Off είναι On και σταματά όταν γίνει Off. Λόγω του χρονομέτρου Wait Until Nest ms Multiple, ο βρόχος εκτελείται κάθε 1 sec (1000 ms). 10

11 (α) (β) Εικόνα 7 (α) Εμπρόσθια Επιφάνεια και (β) Δομικό Διάγραμμα του εικονικού οργάνου Liquid Level Height Measurement.vi. 11

12 Το μέρος του εικονικού οργάνου της Εικ. 7(β), που αντιστοιχεί στην προσομοίωση (simulation) της εισόδου των δεδομένων από τις διαδοχικές μετρήσεις του ύψους, μπορεί να αντικατασταθεί από ένα sub-vi. Η Εικόνα 8 δείχνει (α) το Δομικό Διάγραμμα του εικονικού οργάνου Liquid Level Height Measurement with SubVI.vi και (β) το Δομικό Διάγραμμα του sub-vi Simulated Height Data.vi. (α) (β) Εικόνα 8 (α) Το Δομικό Διάγραμμα του Liquid Level Height Measurement with SubVI.vi και (β) το Δομικό Διάγραμμα του sub-vi Simulated Height Data.vi. 12

13 3. Παράδειγμα Κατασκευής Εικονικού Οργάνου στο LabVIEW Μια εκπαιδευτική σειρά για φοιτητές, με τίτλο Getting Started with NI LabVIEW Student Training, προσφέρει μια εισαγωγή στα βασικά του προγραμματισμού στο λογισμικό Lab VIEW μέσω τριών μεθόδων εκμάθησης: διδασκαλία, video και ασκήσεις Αναλυτική παρουσίαση προγραμματισμού στο LabVIEW παρέχεται από τον οδηγό χρήσης του Lab VIEW ( Lab VIEW User Manual ) το οποίο βρίσκεται σε μορφή αρχείου pdf στη θέση Επίσης, υπάρχουν διάφορα βιβλία γραμμένα για το LabVIEW 1, 2. Παρακάτω, θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα προγραμματισμού ενός εικονικού οργάνου για το σύστημα μέτρησης του ύψους της στάθμης ενός υγρού, που φαίνεται στην Εικ. 6. Αφού εκκινήσουμε το πρόγραμμα LabVIEW, εμφανίζεται του κουτί διαλόγου, που φαίνεται στην Εικ. 9. Πατώντας το Blank VI, εμφανίζεται μια κενή εμπρόσθια επιφάνεια. Επιλέγοντας File Save As από τη γραμμή εργαλείων, μπορούμε να δώσουμε το όνομα αρχείου, όπως, π.χ., Liquid Level A.vi και να το σώσουμε στον φάκελο της επιλογής μας. Εικόνα 9 Το κουτί διαλόγου του Lab VIEW (version 2009). 1 R. Jamal, H. Pichlik, Lab VIEW Applications and Solutions, Prentice Hall, J. Essick, Advanced Lab VIEW Labs, Prentice Hall,

14 Η εμπρόσθια επιφάνεια του Liquid Level Height Measurement.vi [Εικ. 7(α)] φτιάχνεται ως εξής: Το κουμπί ελέγχου On/Off λαμβάνεται από την παλέττα ελέγχου που εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ πάνω στην εμπρόσθια επιφάνεια. Επιλέγοντας Controls Buttons Toggle Switch το μεταφέρουμε και τοποθετούμε στην εμπρόσθια επιφάνεια. Κάνοντας διπλό κλίκ πάνω στην επιγραφή του (Boolean), μπορούμε να του δώσουμε τίτλο γράφοντας On/Off (βλ., Liquid Level A.vi στην Εικ. 10.) Εικόνα 10 Liquid Level A.vi Οι δύο δείκτες, η δεξαμενη και το γράφημα, λαμβάνονται απο την παλέττα ελέγχου, επίσης, επιλέγοντας, αντίστοιχα και Controls Num Inds Tank Controls Graph Indica Chart όπως δείχνεται στις Εικόνες 11 (Liquid Level B.vi) και 12 (Liquid Level C.vi). Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, μπορούμε να τους δώσουμε τίτλους στους δύο δείκτες γράφοντας Ηeight (cm) και Ηeight vs Τime, αντίστοιχα. 14

15 Εικόνα 11 Liquid Level B.vi Εικόνα 12 Liquid Level C.vi 15

16 Για να συμπληρώσουμε το δομικό διάγραμμα του Liquid Level Height Measurement.vi, που φαίνεται στην Εικ. 7(β), πρέπει να προστεθούν τα στοιχεία για να παίρνουμε τα δεδομένα της προσομοιωμένης μέτρησης. Μετά τη σχεδίαση της εμπρόσθιας επιφάνειας, το αντίστοιχο δομικό διάγραμμα περιλαμβάνει ήδη τα τερματικά στοιχεία του κουμπιού On/Off και των δύο δεικτών Height (cm) και Height vs Time. Εμφανίζουμε το Δομικό Διάγραμμα είτε πατώντας Ctrl + E είτε πηγαίνοντας στην γραμμή του μενού στο επάνω μέρος και επιλέγοντας Windows Show Block Diagram. Η γεννήτρια τυχαίων αριθμών 0-1 από την παλέττα λειτουργιών (Functions) την οποία εμφανίζουμε κάνοντας δεξί κλικ στο δομικό διάγραμμα. Στην συνέχεια επιλέγουμε Functions Programming Numeric Random Number (0-1) όπως δείχνεται στην Εικόνα 13 για το Liquid Level D.vi Diagram : Εικόνα 13 Liquid Level D.vi Diagram Το στοιχείο Add επιλέγεται από την ίδια παλέττα Functions Programming Numeric Add. Ο σταθερή τιμή των 40 cm συμπληρώνεται ως ακολούθως: Functions Programming Numeric Numeric Constant. 16

17 Εικόνα 14 Liquid Level E.vi Diagram Αφου τοποθετηθεί η εικόνα στο δομικό διάγραμμα, μπορεί να γραφεί σε αυτή η σταθερή τιμή Η Εικόνα 14 δείχνει το προκύπτον Liquid Level E.vi Diagram. Η σύνδεση πραγματοποιείται με το εργαλείο καλωδίωσης (connect wire) από την παλέττα εργαλείων (βλ, επιλεγμένο εργαλείο στην παλέττα Tools δεξιά): Tools Connect Wire. Η πραγματοποίηση της σύνδεσης με γραμμές (καλώδια) των αντικειμένων του δομικού διαγράμματος γίνεται τοποθετώντας το εργαλείο καλωδίωσης πάνω σε ένα στοιχείο, ώστε να εμφανιστεί ο ακροδέκτης στο στοιχείο, όπου θα αρχίσει το καλώδιο, σύροντας το εργαλείο μέχρι πάνω στο στοιχείο με το οποίο πρόκειται να συνδεθεί και τοποθετώντας το εργαλείο πάνω στον ακροδέκτη, όπου το καλώδιο καταλήγει. Το αποτέλεσμα της καλωδίωσης φαίνεται στο Liquid Level F.vi Diagram της Εικ. 15. Σ αυτήν την εικόνα, δείχνονται οι εξής συνδέσεις (καλωδιώσεις): από αριθμητική σταθερά (40.0) και γεννήτρια τυχαίων αριθμών 0-1 προς το στοιχείο Add και 17

18 από το στοιχείο Add προς τα δυο τερματικά, Height (cm) και Height vs Time. Εικόνα 15 Liquid Level F.vi Diagram O βρόχος επανάληψης While Loop προστίθεται, όπως δείχνεται στην Εικ. 16, από την παλέττα λειτουργιών (Functions), επιλέγοντας: Functions Programming Structures While Loop. Όλα τα προηγούμενα στοιχεία του δομικού διαγράμματος μπορούν να περιληφθούν στο εσωτερικό του βρόχου σύροντας μια γωνία του βρόχου. Το τερματικό στοιχείο On/Off συνδέεται με το τερματικό κατάστασης του βρόχου, όπως δείχνεται στην Εικ. 16. Με το βρόχο επιτυγχάνουμε επαναλαμβανόμενη παραγωγή δεδομένων μέτρησης όσο χρόνο ο κατακόρυφος διακόπτης On/Off στην εμπρόσθια επιφάνεια βρίσκεται στη θέση On. Η εκτέλεση αυτού του γραφικού προγράμματος LabVIEW αρχίζει να εκτελείται φέροντας τον διακόπτη On/Off στην θέση On και πατώντας το κουμπί Run εργαλείων. στη γραμμή 18

19 Εικόνα 16 Liquid Level G.vi Diagram Το τμήμα του δομικού διαγράμματος του Liquid Level G.vi (Εικ. 16), που αντιστοιχεί στην προσομοίωση των τιμών της μέτρησης μπορεί να αντικατασταθεί με ένα sub-vi όπως δείχνεται στην Εικ. 17. Η επιλογή των αντικειμένων του δομικού διαγράμματος, που θα συμπεριλάβουμε στο sub-vi πραγματοποιείται με το εργαλείο τοποθέτησης/διάστασης/επιλογής (Position/Size/Select) της παλέττας εργαλείων (βλ, επιλεγμένο εργαλείο στην παλέττα Tools δεξιά). Η δημιουργία του sub-vi επιτυγχάνεται ως εξής: με το εργαλείο Position/Size/Select επιλέγουμε τα στοιχεία του δομικού διαγράμματος που πρόκειται να περιληφθούν στο Sub VI, 19

20 από τη γραμμή μενού πάνω επιλέγουμε Edit Create SubVI, ανοίγουμε το sub-vi, που δημιουργείται, πιέζοντας δυο φορές πάνω στην εικόνα με τον προεπιλεγμένο τίτλο Untitled # (SubVI) κάνουμε δεξί κλικ στην εικόνα VI, και επιλέγουμε Edit Icon, πάνω δεξιά στην εμπρόσθια επιφάνεια του sub- στο παράθυρο Edit Icon, που ανοίγει, στην καρτέλλα Icon Text, πληκτρολογούμε Sim στην καρτέλλα Layers, στην επιλογή User Layers, κάνουμε κλικ δεξιά στο VI Icon ώστε να γίνει αόρατο 3. Εικόνα 17 Liquid Level H.vi Diagram Για να ελέγξουμε το ρυθμό των επαναλήψεων του While Loop, εισάγουμε ένα χρονόμετρο από την παλέττα λειτουργιών Functions Programming Timing Wait Until Next ms Multiple στην είδοδο του οποίου συνδέουμε τον σταθερό αριθμό 1000, έτσι ώστε να ο βρόχος να εκτελείται μια φορά κάθε 1000 ms = 1 s (βλ., Liquid Level I.vi Diagram, Εικ. 18) 3 Το παράθυρο Edit Icon (ιδιαίτερα από την έκδοση Lab VIEW 2009 και μετά) περιλαμβάνει πληθώρα επιλογών σχεδίασης με τις οποίες ουσιαστικά μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε μορφή στο εικονίδιο του sub-vi, που έχουμε δημιουργήσει. 20

21 Εικόνα 18 Liquid Level Ι.vi Diagram Επιπλέον βελτίωση του εικονικού οργάνου μπορεί να επιτευχθεί με την προσθήκη ενός δείκτη κινδύνου, ο οποίος θα προειδοποιεί για την υπέρβαση ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου του ύψους της στάθμης του υγρού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το επιλεγμένο αυτό όριο είναι cm. Η Εικόνα 19 δείχνει την εμπρόσθια επιφάνεια (α) και το δομικό διάγραμμα (β) του Liquid Level J.vi, το οποίο περιλαμβάνει ένα δείκτη κινδύνου. 21

22 (α) (β) Εικόνα 19 (α) Εμπρόσθια Επιφάνεια και (β) Δομικό Διάγραμμα του Liquid Level J.vi με ενσωματωμένο δείκτη κινδύνου (Danger) 22

23 Η προσθήκη του δείκτη κινδύνου στην εμπρόσθια επιφάνεια αυτού του εικονικού οργάνου γίνονται από την Παλέττα Ελέγχου Στο δείκτη δίνουμε τον τίτλο Danger. Controls LEDs Round LED. Ενα τερματικό στοιχείο TF (True/False) θα εμφανιστεί στο δομικό διάγραμμα. Εισάγουμε το στοιχείο σύγκρισης Greater? από την Παλέττα Λειτουργιών επιλέγοντας Functions Programming Comparison Greater? Εισάγουμε, επίσης μια αριθμητική σταθερά Functions Programming Numeric Numeric Constant μέσα στην οποία γράφουμε την οριακή τιμή 40.99, την ανώτερη επιτρεπόμενη τιμή: Τέλος, με το εργαλείο καλωδίωσης Tools Connect Wire. συνδέουμε τα νέα στοιχεία, του δείκτη κινδύνου TF συμπεριλαμβανομένου, όπως δείχνεται στην Εικ. 19 (β). Το στρογγυλο LED κινδύνου θα ενεργοποιείται κάθε φορά που το ύψος Height (cm) θα παίρνει μια τιμή μεγαλύτερη από cm. Οι τυχαίες τιμές του ύψους ως προς τον χρόνο, οι οποίες αποτυπώνονται στην κυματομορφή του γραφήματος, μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για να υπολογίσουμε μια μέση τιμή για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η προσομοίωση. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας: Function Mathematics Probability and Statistics Mean.vi. Τοποθετούμε το Mean.vi στο δομικό διάγραμμα εκτός του βρόχου, όπως δείχνεται στην Εικ. 20(β): Τοποθετούμε τον αριθμητικό δείκτη Controls Num Inds Numeric Indicator. στην εμπρόσθια επιφάνεια, όπως στην Εικ. 20(α) και του δίνουμε τον τίτλο Mean Height. Στο δομικό διάγραμμα, τοποθετούμε το αντίστοιχο τερματικό Mean Height εκτός του βρόχου και, χρησιμοποιώντας το εργαλείο καλωδίωσης συνδέουμε με γραμμές τα νέα στοιχεία, όπως φαίνεται στην Εικ. 20(β). Προκειμένου να επιτρέψουμε στη συλλογή των δεδομένων να περάσει στο Mean.vi, μετά τον τερματισμό της λειτουργίας του βρόχου, η γραμμή από τη δεξιά πλευρά του βρόχου προς το Mean.vi, που έχει το σημάδι της διακοπής, πρέπει να αντικατασταθεί με συνεχή πορτοκαλιά γραμμή ως ακολούθως: Κάνουμε δεξί κλιμ πάνω στο τούνελ, που βγαίνει από τη δεξία πλευρά του βρόχου και από το μενού που εμφανίζεται, επιλέγουμε Enable Indexing. Η τελική μορφή του εικονικού οργάνου, στο οποίο δίνουμε το όνομα Liquid Level Measurement.vi, δίνεται στην Εικ. 20(β). Η εκτέλεσή του ξεκινά πατώντας το κουμπί Run στην γραμμή εργαλείων. Τα αποτελέσματα φαίνονται στους δείκτες της Εικ. 20(α). 23

24 (α) (β) Εικόνα 20 (α) Εμπρόσθια Επιφάνεια και (β) Δομικό Διάγραμμα του Liquid Level Measurement.vi με δείκτη μέσης τιμής στάθμης (Mean Height) 24

25 Μια Χρήσιμη Πληροφορία Για τις περισσότερες εφαρμογές LabVIEW, ιδιαίτερα όταν είναι κανείς νέος στο LabVIEW, είναι πολύ βολικό και χρήσιμο να ξεκινήσει από ένα έτοιμο παράδειγμα από τη λίστα των παραδειγμάτων (examples) και να τροποποιήσει τον κώδικά του ώστε να το προσαρμόζει στις δικές του ανάγκες. Οδηγίες, για τη λίστα των έτοιμων παραδειγμάτων, βλ.: 25

Μέρος 2. Εισαγωγή στο Lab VIEW και τα Εικονικά Όργανα

Μέρος 2. Εισαγωγή στο Lab VIEW και τα Εικονικά Όργανα Μέρος 2 Εισαγωγή στο Lab VIEW και τα Εικονικά Όργανα Πρόλογος Η «Εισαγωγή στο LabVIEW και τα Εικονικά Όργανα» βασίζεται στο βιβλίο του Dan Nesculescu, Mechatronics, Prentice Hall Μετάφραση στα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ)

Μέρος 3. Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ) Μέρος 3 Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ) Μέρος 3α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσθήκη Αναλογικών Εισόδων σε ένα Εικονικό Όργανο Το Παράδειγμα του Liquid Level Measurement.vi 2. Μέτρηση Θερμοκρασίας με Χρήση του Αισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 2o Εργαστήριο Σ.Α.Ε. Ενότητα : Εισαγωγή στο Labview

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 2o Εργαστήριο Σ.Α.Ε. Ενότητα : Εισαγωγή στο Labview ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 2o Εργαστήριο Σ.Α.Ε Ενότητα : Εισαγωγή στο Labview Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου. Εργαστήριο Αναλογικού και Ψηφιακού Ελέγχου Ι

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου. Εργαστήριο Αναλογικού και Ψηφιακού Ελέγχου Ι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου Εργαστήριο Αναλογικού και Ψηφιακού Ελέγχου Ι 1 Το LabVIEW αποτελεί εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Τ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA. Μέρος 5. Δικτύωση για Απομακρυσμένο Έλεγχο και Μεταφορά Δεδομένων

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA. Μέρος 5. Δικτύωση για Απομακρυσμένο Έλεγχο και Μεταφορά Δεδομένων ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA Μέρος 5 Δικτύωση για Απομακρυσμένο Έλεγχο και Μεταφορά Δεδομένων 1 Αναφορές 1. Taking Your Measurements to the Web with Lab VIEW : Ενδιαφέρον και περιεκτικό άρθρο από την ιστοσελίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 4.1: Εισαγωγή βρόγχου while-loop.

Σχήµα 4.1: Εισαγωγή βρόγχου while-loop. Ο βρόγχος While-loop 1. Ο βρόγχος while-loop εκτελείται έως ότου ικανοποιηθεί µία προκαθορισµένη συνθήκη. 2. Ο αριθµός των επαναλήψεων ενός βρόγχου while-loop δεν είναι εκ των προτέρων προκαθορισµένος,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW. Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW.

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW. Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW. Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW. Γνωριμία με το περιβάλλον LabVIEW. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Σκοπός Εμπρόσθιο Πλαίσιο (Front Panel). Δομικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα SCADA. Πουλάκης Νικόλαος Πατουλίδης Γεώργιος Εξαδάκτυλος Παντελής. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Συστήματα SCADA. Πουλάκης Νικόλαος Πατουλίδης Γεώργιος Εξαδάκτυλος Παντελής. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Συστήματα SCADA Πουλάκης Νικόλαος Πατουλίδης Γεώργιος Εξαδάκτυλος Παντελής Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ i Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΗΥ 130 : Ψηφιακή σχεδίαση Βόλος 2015 1 Εισαγωγή Το Multisim είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον προσομοίωσης της συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 9 Ανάλυση Fourier: Από τη Θεωρία στην Πρακτική Εφαρμογή των Μαθηματικών Τύπων. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 7 Ακούγοντας Πρώτη Ματιά στην Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης LabVIEW

Περιβάλλον Ανάπτυξης LabVIEW Εφαρμογές Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων Πρόλογος 13 Συμβολισμοί & Συμβάσεις 15 Λίστα Εικόνων 16 Κεφάλαιο 1 Περιβάλλον Ανάπτυξης LabVIEW Εισαγωγή... 31 1.1 Σκοπός και Χρήση του LabVIEW... 32 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 6.1: Εισαγωγή της εντολής Read From Spreadsheet File στο Block Diagram.

Σχήµα 6.1: Εισαγωγή της εντολής Read From Spreadsheet File στο Block Diagram. Εισαγωγή αρχείων δεδοµένων 1. Η εισαγωγή αρχείων δεδοµένων στο LaVIEW γίνεται στο Block Diagram µε την εντολή Read From Spreadsheet File. 2. Εισάγουµε την εντολή Read From Spreadsheet File στο Block Diagram

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Χρήση του Simulation Interface Toolkit για την Εξομοίωση και Πειραματισμό Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Γ. Νικολακόπουλος, Μ. Κουνδουράκης, Α. Τζες και Γ. Γεωργούλας Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW.

3. Στο Block Diagram αναπτύσουµε το υπολογιστικό µέρος του προγράµµατος. Σχήµα 1.1: Το Front Panel του LabVIEW. Front Panel και Block Diagram 1. Το LAbVIEW αποτελείται από δύο καρτέλες. Το Front Panel και το Block Diagram. Εναλλασσόµαστε ανάµεσα στις δύο καρτέλες µε τη συντόµευση CTRL+E ή µε το µενού Windows / Show

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων. Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Σκοπός Μάθημα 2 Δραστηριότητα 1 Μέτρηση Θερμοκρασίας με τον αισθητήρα TMP36. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front panel). Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 8 Επεξεργασία Σήματος με την Ανάλυση Fourier. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Οργάνων στη Λήψη Δεδομένων (πρωτόκολλα επικοινωνίας RS-232, GPIB, Ethernet)

Χρήση Οργάνων στη Λήψη Δεδομένων (πρωτόκολλα επικοινωνίας RS-232, GPIB, Ethernet) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SCADA Μέρος 4 Χρήση Οργάνων στη Λήψη Δεδομένων (πρωτόκολλα επικοινωνίας RS-232, GPIB, Ethernet) 1 Αναφορές 1. Instrument Control Fundamentals: Main Page (http://www.ni.com/whitepaper/4359/en/).

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ)

Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εισαγωγή Αναφορές 1. Γενικά για τη Λήψη Δεδομένων 2. Μετατροπείς (Αισθητήρες) 3. Σήματα 3.1 Αναλογικά Σήματα 3.1.1 Επίπεδο 3.1.2 Μορφή 3.1.3 Συχνότητα 3.2 Ψηφιακά Σήματα 3.2.1 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου

Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου Microsoft PowerPoint 2010 Πανεπιστήμιο Κύπρου Ιούλιος 2017 Copyright 2017 Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Δημιουργός: Λευτέρης Γ. Ζαχαρία Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή....

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 2.1: Εισαγωγή array στο Front Panel.

Σχήµα 2.1: Εισαγωγή array στο Front Panel. Arrays (Πίνακες) 1. Στο LAbVIEW η εισαγωγή πινάκων γίνεται µε τα arrays. Για να εισάγουµε ένα array στο Front Panel κάνουµε δεξί κλικ σε αυτό και επιλέγουµε την εντολή «Array» από το µενού «Array, Matrix

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονικό κύκλωμα με την χρήση LabVIEW

Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονικό κύκλωμα με την χρήση LabVIEW ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονικό κύκλωμα με την χρήση LabVIEW Τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Σπουδαστής ΚΟΝΤΥΛΗΣ ΟΝΕΤΟΡ Εισηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5. Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 5 Ρυθμίζοντας τη Φορά Περιστροφής DC Κινητήρα. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο Πλαίσιο (front

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 3 Μέτρηση Θερμοκρασίας Σύστημα Ελέγχου Θερμοκρασίας με Θερμοστάτη. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1. Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Σκοπός Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 1 Arduino + LabVIEW: Μέτρηση Έντασης Φωτός με Φωτοαντίσταση. Σύστημα Συλλογής & Επεξεργασίας Μετρήσεων Βασική δομή ενός προγράμματος στο LabVIEW. Εμπρόσθιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ LABVIEW Labview ονοµάζεται ο γραφικός προγραµµατισµός που µπορεί να εφαρµοστεί για την δηµιουργία προγραµµάτων σε Block

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Χ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ - Κ. ΚΑΡΑΦΑΣΟΥΛΗΣ ΨΑΧΝΑ, 2007 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Εργαστήριο 1 MATLAB ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Θέμα εργαστηρίου: Εισαγωγή στο MATLAB και στο Octave

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Εργαστήριο 1 MATLAB ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1. Θέμα εργαστηρίου: Εισαγωγή στο MATLAB και στο Octave ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Θέμα εργαστηρίου: Εισαγωγή στο MATLAB και στο Octave Περιεχόμενο εργαστηρίου: - Το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων Octave - Διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων MATLAB - Απλά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Visual Flowchart Γενικά

Visual Flowchart Γενικά Visual Flowchart 3.020 -Γενικά Το Visual Flowchart ή «Data-Flow Visual Programming Language 3.020» (http://www. emu8086.com/fp) είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης και εκτέλεσης αλγορίθμων απευθείας σε μορφή

Διαβάστε περισσότερα

3. Έλεγχος της Εμπρόσθιας Επιφάνειας ενός VI μέσω Web Server από Πολλούς Υπολογιστές Ταυτόχρονα.

3. Έλεγχος της Εμπρόσθιας Επιφάνειας ενός VI μέσω Web Server από Πολλούς Υπολογιστές Ταυτόχρονα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Αναφορές 1. Γενικά για τον Web Server του Lab VIEW 2. Ενεργοποίηση και Διαμόρφωση του Web Server 3. Έλεγχος της Εμπρόσθιας Επιφάνειας ενός VI μέσω Web Server από Πολλούς Υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα και εφαρμογές τους στο λογισμικό LabVIEW 2009

Αντικείμενα και εφαρμογές τους στο λογισμικό LabVIEW 2009 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αντικείμενα και εφαρμογές τους στο λογισμικό LabVIEW 2009

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε πληροφοριακά μετρητικά συστήματα

Εισαγωγή σε πληροφοριακά μετρητικά συστήματα Εισαγωγή σε πληροφοριακά μετρητικά συστήματα 1.1 Εισαγωγή Προγραμματιστικά μετρητικά συστήματα όπως το LabView (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) είναι εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του Arduino IDE

Εγκατάσταση του Arduino IDE ΑΣΠΑΙΤΕ Συλλογή και Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE), για το προγραμματισμό του Arduino. Χρησιμοποιώντας το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Τα βασικά µέρη της εργαστηριακής διάταξης είναι κατασκευασµένα από την εταιρεία LUCAS-NULLE.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σεµινάριο επιµόρφωσης - Νο 1 (36 ώρες)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σεµινάριο επιµόρφωσης - Νο 1 (36 ώρες) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σεµινάριο επιµόρφωσης - Νο 1 (36 ώρες) Α/Α ΩΡΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 3 Γνωριµία µε το εργασίας 2 3 Ο Πίνακας Ελέγχου ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γνωριµία µε το εργασίας functions subvi

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTILOG

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTILOG 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MULTILOG Η πραγματοποίηση αρμονικής ταλάντωσης μικρού πλάτους με τη χρήση μάζας δεμένης σε ελατήριο. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Value Added Services Integrated System

Value Added Services Integrated System Value Added Services Integrated System ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2 Εκπαιδευτικό Υλικό VASIS ΟΠΤΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ: ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αρχές Λειτουργίας Fiber Bragg Grating (FBG) (1/2)

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 5.1: Εισαγωγή της δοµής formula node στο Block Diagram.

Σχήµα 5.1: Εισαγωγή της δοµής formula node στο Block Diagram. Η δοµή Formula Node 1. Η δοµή Formula Node επιτρέπει την εισαγωγή αναλυτικών σχέσεων στο Block Diagram µε πληκτρολόγηση, αποφεύγοντας έτσι την εισαγωγή των εικονίδιων συναρτήσεων απλών αλγεβρικών πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

Μία Προγραµµατιζόµενη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση.

Μία Προγραµµατιζόµενη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. Μία Προγραµµατιζόµενη Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση. Με το άρθρο αυτό θα γίνει µία πρώτη προσπάθεια παρουσίασης µίας νέας τεχνικής για την δηµιουργία µίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Στην εποχή µας οι εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

CAMIN V5 CONTROL AND MONITORING INSTRUMENT NETWORK

CAMIN V5 CONTROL AND MONITORING INSTRUMENT NETWORK 2015 CAMIN V5 CONTROL AND MONITORING INSTRUMENT NETWORK CAMIN Manual V5 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 Συνδεσμολογία συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ασκήσεις 1-2 Εισαγωγή

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Ασκήσεις 1-2 Εισαγωγή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Εφαρµογές Προγραµµατιζόµενων Λογικών Ελεγκτών-Εργαστήριο Εργαστηριακός Συνεργάτης: Βέλλος Κων/νος Ασκήσεις 1-2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα SCADA. Μέρος 3. Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ)

Συστήματα SCADA. Μέρος 3. Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ) Συστήματα SCADA Μέρος 3 Εισαγωγή στη Λήψη Δεδομένων (DAQ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά για τη Λήψη Δεδομένων Αισθητήρες (μετατροπείς) Σήματα Αναλογικά Σήματα Ψηφιακά Σήματα Επεξεργασία Σήματος Συσκευές για τη λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Μαθηματικών με γραφικές παραστάσεις

Συνδυασμός Μαθηματικών με γραφικές παραστάσεις Το πρόγραμμα Origin Συνδυασμός Μαθηματικών με γραφικές παραστάσεις Δημιουργία γραφικής παράστασης συνάρτησης Για να δημιουργήσετε τη γραφική παράσταση από μια συνάρτηση επιλέξτε File-New-Graph To Origin

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Γιώργος Σούλτης 167

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Γιώργος Σούλτης 167 Προσομοίωση πραγματικών συστημάτων στο MATLAB Είδαμε μέχρι τώρα πως μπορούμε να υπολογίσουμε την συνάρτηση μεταφοράς σε πραγματικά συστήματα. Ο υπολογισμός της συνάρτησης μεταφοράς στη ουσία είναι η «γραμμικοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Οι εργαστηριακές ασκήσεις Βιομηχανικών Ελεγκτών διεξάγονται τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη (ώρες 16:00 19:00 και 19:00

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2 - Εργαστήριο Ενότητα 11: Simulink Διδάσκουσα: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Παράθυρα των εγγράφων Επιφάνεια του σχεδίου. Σχεδιάστε εδώ νέα αντικείμενα με τα εργαλεία σημείων, διαβήτη, σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων και κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας 4 Συνθετική εργασία

Φύλλο Εργασίας 4 Συνθετική εργασία Φύλλο Εργασίας 4 Συνθετική εργασία Ομάδα Πετυχαίνοντας το στόχο Α1. Προγραμματισμός στόχου: Για τον προγραμματισμό των ρομποτικών μηχανών, όπως ήδη είδαμε, χρησιμοποιούμε το λογισμικό Lego Mindstorms Edu

Διαβάστε περισσότερα

Καλαντζόπουλος Αθανάσιος

Καλαντζόπουλος Αθανάσιος Σχεδίαση και Υλοποίηση Ολοκληρωµένου Συστήµατος µε DSPs για Λήψη, Επεξεργασία και ιαχείριση Εικόνας Ειδική Επιστηµονική Εργασία Καλαντζόπουλος Αθανάσιος Αντικείµενο µελέτης Οσχεδιασµός και η υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το Excel 2007

Γνωρίστε το Excel 2007 Εισαγωγή τύπων Γνωρίστε το Excel 2007 Πληκτρολογήστε το σύμβολο της ισότητας (=), χρησιμοποιήστε ένα μαθηματικό τελεστή (+,-,*,/) και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πρόσθεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός και αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

To SIMULINK του Matlab

To SIMULINK του Matlab ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΘ. Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Χ. ΧΑΤΖΗΔΟΥΚΑΣ Τ.Θ. 472 54 124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Μάθημα: ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans

Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Δημιουργία μιας εφαρμογής Java με το NetBeans Για να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα : Αρχικά πρέπει να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα περιέχει όλα τα αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης

PowerPoint Ένα εργαλείο παρουσίασης Εργασία 7η 2 Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι σε θέση να χειρίζεται ί ά άνετα έ ένα πρόγραμμα ό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 75% από το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο και 25% από εθνικούς πόρους. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ORIGIN ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u Εφαρμογή 1: Το ρομπότ INTELITEK ER-2u Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier)

Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier) Μελέτη και έλεγχος της διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση σώματος. (Ανάλυση video μέσω του Σ.Σ.Λ.Α, LoggerPro της Vernier) Στόχοι Να μελετήσουμε τις μεταβολές της κινητικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest i Εγχειρίδιο Invest ii Copyright 2004, 2005 Raphael Slinckx Copyright 2007 Terrence Hall Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους ""όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ - ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΑ.Λ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ - ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΑ.Λ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

AΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

AΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ AΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ T.T. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ T.E. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LabView and Vi Server Connectibillity Μισύρης Χριστόδουλος Στρατής Αλβέρτος Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE

Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE Βήμα 1, εγκατάσταση VHOPE Η εφαρμογή VHOPE θα πρέπει να εγκατασταθεί στο PC σας προτού μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το υλικό παρουσίασης σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 3.1: Εισαγωγή shift register σε βρόγχο for-loop.

Σχήµα 3.1: Εισαγωγή shift register σε βρόγχο for-loop. Η δοµή «Shift register» 1. Η δοµή «Shift register» εισάγεται στο βρόγχο for-loop αλλά και σε άλλους βρόγχους που θα δούµε στη συνέχεια, όπως ο βρόγχος «While loop». Ο τρόπος εισαγωγής και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Πράξεις με Πολυωνυμικές Εκφράσεις... 66

4.1 Πράξεις με Πολυωνυμικές Εκφράσεις... 66 Περιεχόμενα Ευρετήριο Πινάκων... 7 Ευρετήριο Εικόνων... 8 Εισαγωγή... 9 Κεφάλαιο 1-Περιβάλλον Εργασίας - Στοιχεία Εντολών... 13 1.1 Το Πρόγραμμα... 14 1.2.1 Εισαγωγή Εντολών... 22 1.2.2 Εισαγωγή Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας 6 - Θερμόμετρο εξωτερικού χώρου. Το κύκλωμα σε breadboard

Φύλλο εργασίας 6 - Θερμόμετρο εξωτερικού χώρου. Το κύκλωμα σε breadboard Φύλλο εργασίας 6 - Θερμόμετρο εξωτερικού χώρου Σε αυτήν την δραστηριότητα θα κατασκευάσουμε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου. Θα χρησιμοποιήσουμε τον αισθητήρα θερμοκρασίας LM35 και για την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Power Point Μέρος 1

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Power Point Μέρος 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο ΕΠΛ001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Power Point Μέρος 1 Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

0 Οδηγίες σύνδεσης στο Π.Σ. - Λειτουργικό Σύστηµα Win XP 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 4 2. Σύνδεση του netmod µε τον Η/Υ... 5 3. Εγκατάσταση του netmod σε windows XP... 8 4 Οδηγίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Power Point Μέρος 1

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο. Microsoft Power Point Μέρος 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο ΕΠΛ001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Εργαστήριο Microsoft Power Point Μέρος 1 Παναγιώτης Χατζηχριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα aprentza@unipi.gr Εργαστηριακός Συνεργάτης: Δρ. Βασιλική Κούφη vassok@unipi.gr 1 Δομημένος προγραμματισμός έναντι αντικειμενοστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μην τροφοδοτείτε το καταγραφικό με διαφορετική παροχή ισχύος από αυτή που αναγράφεται στο τροφοδοτικό του.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μην τροφοδοτείτε το καταγραφικό με διαφορετική παροχή ισχύος από αυτή που αναγράφεται στο τροφοδοτικό του. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Μην τροφοδοτείτε το καταγραφικό με διαφορετική παροχή ισχύος από αυτή που αναγράφεται στο τροφοδοτικό του. Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα στο κουτί του

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα Φυσικής µε το MultiLog

Πειράµατα Φυσικής µε το MultiLog Φόρτιση κι Εκφόρτιση Πυκνωτή Εισαγωγή Όταν ένας πυκνωτής, χωρητικότητας C, συνδέεται µέσω αντίστασης R, σε πηγή συνεχούς τάσης (DC), µε ΗΕ ε, φορτίζεται σταδιακά. Όσο χρόνο t διαρκεί η φόρτιση, η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4: ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4: ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4: ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ 4.3 Τεχνικά Φυλλάδια και Εκπαιδευτικό Υλικό Υποστήριξης Λογισμικού REVISION HISTORY Revision Description of Changes Author

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Λογισμικό Προσομοίωσης LogiSim καιχρήση KarnaughMaps Διδάσκοντες: Δρ. Αγαθοκλής Παπαδόπουλος & Δρ. Γιώργος Ζάγγουλος Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Προγραμματισμός Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων

Ανάπτυξη & Προγραμματισμός Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων Ανάπτυξη & Προγραμματισμός Συστημάτων Συλλογής Δεδομένων 2013 email: kkalovr@uth.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ LABVIEW Η σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών διατάξεων για την πραγματοποίηση μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς

Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας. Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-3: Παρουσίαση Εργασίας Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Αρκετοί πιστεύουν πως η επιτυχία μιας παρουσίασης είναι δεδομένη εάν ο παρουσιαστής κατέχει το θέμα που πρόκειται να παρουσιάσει και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Οργάνων στη Λήψη Δεδομένων (πρωτόκολλα επικοινωνίας RS-232, GPIB, Ethernet)

Χρήση Οργάνων στη Λήψη Δεδομένων (πρωτόκολλα επικοινωνίας RS-232, GPIB, Ethernet) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Εισαγωγή Αναφορές 1. Γενικά για τη Χρήση Οργάνων στη Λήψη Δεδομένων 2. Θύρες και Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Οργάνων Υπολογιστή 2.1 Σειριακή (RS232) 2.2 GPIB 2.3 Ethernet 3. Σύνδεση του

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοι- νωνία Σ Σειριακή Επικοινωνία

Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοι- νωνία Σ Σειριακή Επικοινωνία Συλλογή & Επεξεργασία Δεδομένων Εργαστήριο 2 USB και Σειριακή Επικοινωνία. Σειριακή Επικοινωνία USB Σύνδεση / Πρωτόκολλο Σκοπός Εντολή επιλογής (if) Εντολή Επανάληψης (while) Πίνακες 1 Μέρος Α : Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα