ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14"

Transcript

1 ΜΜΚ 105: Πειραματική και Στατιστική Ανάλυση Δημιουργία Πινάκων και Γραφικών Παραστάσεων στην Excel 18/09/14 1. Δημιουργία Πίνακα 1.1 Εισαγωγή μετρήσεων και υπολογισμός πράξεων Έστω ότι χρειάζεται να υπολογιστεί η ταχύτητα ενός αντικειμένου, το οποίο κινείται στο οριζόντιο επίπεδο. Θεωρείται ότι η κίνηση είναι ομαλή ευθύγραμμη και η απόσταση που διανύει το αντικείμενο είναι 1m. Γίνεται επανάληψη της μέτρησης 5 φορές. Βήμα 1: Δημιουργείστε πίνακα με τις στήλες του να περιέχουν τον αριθμό του πλήθους των μετρήσεων και των μεταβλητών που αφορούν στο πρόβλημα. Για κάθε μία από τις μεταβλητές καταγράφετε τις μονάδες μέτρησης στο S.I. Βήμα 2: Εφόσον η απόσταση 1m που διανύει το σώμα είναι σταθερή, ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα για την εισαγωγή της ίδιας τιμής σε πολλά κελιά μιας στήλης: α) Εισάξετε την τιμή που επαναλαμβάνεται στο 1 ο κελί β) Τοποθετείστε τον κέρσορα στην κάτω δεξιά γωνία του κελιού γ) Διατηρώντας αριστερό κλικ κινηθείτε προς τα κάτω μέχρι το κελί που σταματούν οι τιμές α) β) γ)

2 Βήμα 3: Στη στήλη που αντιστοιχεί στο χρόνο καταγράψτε τις πειραματικές μετρήσεις Βήμα 4: Αφού η ταχύτητα υπολογίζεται από το πηλίκο της απόστασης και του χρόνου, τότε η τιμή που βρίσκεται σε κάθε ένα από τα κελιά Β2-Β6 πρέπει να διαιρεθεί με την αντίστοιχη τιμή των C2- C6. α) Στο κελί που αντιστοιχεί στην 1 η τιμη της ταχύτητας εισάξετε το σύμβολο =. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να καταχωρήσετε στο κελί οποιαδήποτε συνάρτηση επιθυμείτε. Επιλέξτε το κελί που αντιστοιχεί στον αριθμητή της συνάρτησης. β) Εισάξετε το σύμβολο / και επιλέξτε το κελί που θα αντιστοιχεί στον παρονομαστή της συνάρτησης. γ) Πατώντας Enter εφαρμόζεται η συνάρτηση και υπολογίζεται η ταχύτητα για τις συγκεκριμένες τιμές. α) β) Προσοχή! Τώρα τα κελιά Β2 και C2 περιλαμβάνονται στη συνάρτηση πηλίκου που έχετε εισάξει. Οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές αυτών, επιφέρει αλλαγή στην τιμή του D2. Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που αναγράφεται στο Βήμα 2, μπορείτε να υπολογίσετε την ταχύτητα για κάθε δείγμα μέτρησης. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να εισάξετε οποιαδήποτε συνάρτηση επιθυμείτε. Παραδείγματα: -Υπολογίστε την ταχύτητα που θα είχε το σώμα αν διένυε την ίδια απόσταση σε μισό χρόνο -Μετατρέψτε θερμοκρασίες από τιμές Κελσίου σε τιμές Kelvin (1⁰C=273K)

3 1.2 Υπολογισμός Μέσης Τιμής Για τον υπολογισμό της μέσης τιμής μιας μεταβλητής, η Excel διαθέτει έτοιμη συνάρτηση (Average). Ακολουθείστε τα πιο κάτω βήματα για τον υπολογισμό της μέσης τιμής της ταχύτητας.

4 1.3 Δεκαδικά Ψηφία και Ποσοστά Επιλέγοντας το κελί που επιθυμείτε, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό των ψηφίων μετά την υποδιαστολή σε ένα δεκαδικό αριθμό: Home Number Increase/Decrease Decimal Παρομοίως, μπορείτε να μετατρέψετε έναν αριθμό σε μορφή ποσοστού ως εξής: Home Number Percent Style

5 2. Δημιουργία Γραφικής Παράστασης Έστω ότι σε ένα ελατήριο εφαρμόζονται αυξανόμενα μεγέθη δύναμης και καταγράφεται η μετατόπιση του ελατηρίου από την αρχική του θέση, με σκοπό τον υπολογισμό της σταθεράς του ελατηρίου k. Λαμβάνονται οι πιο κάτω μετρήσεις: Α/Α Δύναμη (Ν) Μετατόπιση (m) Σας ζητείται να κατασκευάσετε τη γραφική παράσταση η οποία εκφράζει τη μετατόπιση ως σε σχέση με τη μεταβολή της δύναμης, δηλαδή F=f(x). Για τη δημιουργία της πιο πάνω γραφικής παράστασης ακολουθείστε τα εξής βήματα: Βήμα 1: Insert Charts Scatter (X,Y) or Bubble Chart Scatter with smooth lines and markers Βήμα 2: Στο λευκό κουτί που εμφανίζεται πατήστε δεξί κλικ και επιλέξτε την εντολή Select Data

6 Βήμα 3: Από το Select Data Source επιλέξτε το Add Βήμα 4: Στο Series name εισάγετε τον τίτλο της γραφικής παράστασης Στο Series X values επιλέγετε τις τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής (άξονας Χ) και στο Series Y values επιλέγετε τις τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής (άξονας Υ). Στη συνέχεια πατήστε OK.

7 Βήμα 5: Κάντε αριστερό κλικ στη γραφική και επιλέξτε τα εξής: Chart tools Design Quick Layout Layout 1 Με διπλό κλικ στις περιοχές που αναγράφεται Axis Title δώστε τίτλους στους άξονες. Πάντα να αναγράφετε σε παρένθεση τις μονάδες μέτρησης!!

8 Βήμα 6: Για να δείξετε την απόκλιση των σημείων από την ευθεία που συνδέει τα δύο μεγέθη, κάντε αριστερό κλικ στην καμπύλη, δεξί κλικ και επιλέξτε το Add trendline Αφού η σχέση που συνδέει τη δύναμη και τη μετατόπιση σ ένα ελατήριο είναι γραμμική εξ ορισμού (Νόμος του Hooke), από το trendline options επιλέξτε το linear.

9