ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.)"

Transcript

1 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Βαθμοφόρων Σ.Ε.Π.) Οκτώβριος, 2001

2 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής σελ 3 2. Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης σελ 6 3. Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους σελ 9 Α. Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή σελ 9 Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών Β. Σχολή Διακριτικού Δάσους σελ 12 Γ. Στάδιο Μελέτης και Εφαρμογής σελ 15 Προσκοπικού Προγράμματος Δ. Απονομή Πτυχίου Διακριτικού Δάσους σελ Εκπαίδευση Ηγεσίας Ενηλίκων σελ Ειδική Εκπαίδευση σελ 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Έντυπο Προϋπολογισμού Σχολής Έντυπο Απολογισμού Σχολής Έντυπο Αίτησης για Έγκριση Αρχικής Σχολής Έντυπο Αίτησης για Έγκριση Βασικής Σχολής Έντυπο Αίτησης για Έγκριση Πανελλήνιας Σχολής Έντυπο Συμμετοχής σε Σχολή Έντυπο Αίτησης Μελέτης

3 3 1. ΑΡΧΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ. Δικαίωμα Συμμετοχής : Βαθμοφόροι 18 ετών και άνω με Προσωρινή Εντολή Διοικήσεως, που υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής (όπως συνημμένο υπόδειγμα), υπογεγραμμένη από τον/την Αρχηγό Συστήματος και τον/την προϊστάμενο/η Έφορο. Ο/Η Αρχηγός Συστήματος και ο/η προϊστάμενος/η Έφορος έχουν την ευθύνη της ακρίβειας των αναγραφομένων στοιχείων στην Αίτηση Συμμετοχής και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν στην καταβολή ή μη της Ετήσιας Συνδρομής ( Απογραφή ). Στη Σχολή γίνονται δεκτοί Βαθμοφόροι που έχουν Εντολή Διοίκησης και έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή τους στο Σ.Ε.Π., οι ίδιοι και τα Κλιμάκια που ασκούν τα καθήκοντα τους. Οι Εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει όσες επιμορφωτικές συναντήσεις προσκοπικής τεχνικής είναι απαραίτητες για να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στη δοκιμασία που προβλέπει η συγκεκριμένη Σχολή. Οι προϊστάμενοι του/της Εκπαιδευομένου/ης Βαθμοφόροι Ενηλίκων, δηλ. ο/η Αρχηγός Συστήματος και ο/η προϊστάμενος/η του Έφορος, με την υπογραφή τους στην Αίτηση Συμμετοχής στη Σχολή επιβεβαιώνουν μεταξύ των άλλων, ότι έχουν φροντίσει για την κατάλληλη προετοιμασία του/της Εκπαιδευόμενου/ης. Αριθμός Εκπαιδευομένων: 12 έως 40 (συνιστάται ο αριθμός των Εκπαιδευομένων να μην υπερβαίνει τους 30) χωρισμένοι σε Εξερευνητικές Ομάδες των 3-5 μελών, με επικεφαλής Παραστάτη, μέλος του Επιτελείου της Σχολής. Ευθύνη λειτουργίας : Οι Εφορείες Περιοχών έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού και λειτουργίας των Σχολών αυτών και ενημερώνουν σχετικά τους Βαθμοφόρους με το Ετήσιο συγκεντρωτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Εφορείας Περιοχής και με ιδιαίτερη για κάθε Εκπαιδευτική Δραστηριότητα Ανακοίνωση. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων καταρτίζεται το μήνα Μάιο από το ειδικό Συμβούλιο Προγραμματισμού Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Εφορείας Περιοχής που συγκαλεί ο/η Έφορος Εκπαίδευσης με την συμμετοχή όλων των Περιφερειακών Εφόρων και των Εφόρων Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών (όπως προβλέπει ο Κανονισμός Διοίκησης). Το πρόγραμμα καλύπτει το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου - Ιουνίου της επόμενης προσκοπικής χρονιάς. Το πρόγραμμα αυτό υποβάλλεται στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. για την παρακολούθηση της υλοποίησής του. Οργάνωση και Στελέχωση Επιτελείου Σχολής : Ο/Η Αρχηγός, ο/η οποίος/α μπορεί να είναι Αρχηγός Εκπαιδευτής/τρια η Εκπαιδευτής/τρια Βαθμοφόρων ορίζεται από τον/την Έφορο Εκπαίδευσης της Εφορείας Περιοχής. Η Σχολή πρέπει να έχει και δύο Υπαρχηγούς, (μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης) που επιλέγει ο/η Αρχηγός : α. έναν/μια υπεύθυνο/η για το πρόγραμμα, με τυπική και ουσιαστική δυνατότητα αναπλήρωσης του/της Αρχηγού και β. έναν/μια υπεύθυνο/η για τα θέματα διοικητικής μέριμνας. Το Επιτελείο στελεχώνεται και με αριθμό Παραστατών όσες οι Εξερευνητικές Ομάδες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης (Μέρος 2 ο κεφ. Β.ΙΙ. β.7). Παραστάτης μιας Εξερευνητικής Ομάδας μπορεί να είναι ένας/μια Βοηθός Εκπαιδευτής/τρια ή οποιοσδήποτε Βαθμοφόρος που έχει πολύ καλή γνώση, ευχέρεια χρήσης και ικανότητα μετάδοσης όλων των προσκοπικών γνώσεων που περιλαμβάνει η Εξερεύνηση Δοκιμασία της Αρχικής Σχολής και έχει βοηθήσει με επιτυχία σε τρεις τουλάχιστον εκπαιδευτικές συναντήσεις προσκοπικής τεχνικής. Ο/Η Αρχηγός της Σχολής συγκροτεί το Επιτελείο του, σε συνεργασία με τον/την Έφορο Εκπαίδευσης της Εφορείας Περιοχής, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπαιδευτών/τριών από διαφορετικές Περιφερειακές Εφορείες και να εξασφαλίζονται για όλους τους/τις Εκπαιδευτές/τριες ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην εκπαίδευση. Μορφή της Σχολής : Η Σχολή λειτουργεί με τη μορφή διήμερης εξερεύνησης, με έντονα στοιχεία

4 4 περιπέτειας και υποχρεωτική διανυκτέρευση στο ύπαιθρο, εκτός Προσκοπικών Κέντρων ή άλλων οργανωμένων χώρων. Στη διάρκεια της εξερεύνησης οι Εκπαιδευόμενοι, έχουν την ευκαιρία να δείξουν ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιούν σωστά στην πράξη όλες τις προσκοπικές γνώσεις και τεχνικές ασφαλούς και άνετης διαβίωσης στο ύπαιθρο που περιγράφονται στο Εγκόλπιο του Προσκόπου. Οι Εκπαιδευόμενοι είναι χωρισμένοι σε Εξερευνητικές Ομάδες των 3 5 ατόμων, που δρουν αυτοτελώς. Κάθε Εξερευνητική Ομάδα συντονίζει ο/η Παραστάτης της που είναι μέλος του Επιτελείου της Σχολής. Στη Σχολή δεν λειτουργούν εργαστήρια εκμάθησης προσκοπικής τεχνικής. Διάρκεια της Σχολής : Η Σχολή πρέπει να διαρκεί ένα διήμερο για να μπορούν να εφαρμοσθούν στην πράξη από όλους τους εκπαιδευόμενους οι Γνώσεις και Ικανότητες Προσκοπικής Τεχνικής και οπωσδήποτε περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση στο ύπαιθρο. Τόπος Διεξαγωγής της Σχολής : Η Σχολή πρέπει να πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο ύπαιθρο και η διανυκτέρευση να γίνεται εκτός Προσκοπικών Κέντρων ή άλλων οργανωμένων χώρων. Η πρόσβαση στον τόπο και τον χώρο διεξαγωγής της εξερεύνησης θα πρέπει να είναι εύκολη για όλους/ες τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες. Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων ή μη εύκολα προσπελάσιμων περιοχών η μετακίνηση των Εκπαιδευομένων στον χώρο θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα με μέριμνα του Επιτελείου της Σχολής. Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Σχολής : Η άδεια Λειτουργίας της Σχολής εκδίδεται από την Εφορεία Περιοχής μετά από αίτηση του/της Αρχηγού της Σχολής (όπως το συνημμένο υπόδειγμα), ο/η οποίος/α συνυποβάλλει 10 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της Σχολής τα εξής στοιχεία : αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής, λεπτομέρειες για τις διαδρομές που θα ακολουθήσουν οι Εξερευνητικές Ομάδες, το σενάριο της περιπέτειας που θα βιώσουν οι Εκπαιδευόμενοι/ες, αναλυτικό προϋπολογισμό (όπως το συνημμένο υπόδειγμα), διαιτολόγιο και τρόπο μαγειρεύματος, πίνακα υλικών ( π.χ. σχοινιά, ξύλα, σκηνές, έντυπα κ.α. ) και γενικά κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την οργάνωση και την πραγματοποίηση της Σχολής. Η έγκριση λειτουργίας της Σχολής που υπογράφεται από τον/την Έφορο Εκπαίδευσης της Περιοχής και τον/την Έφορο Περιοχής κοινοποιείται στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. μία βδομάδα πριν την πραγματοποίηση της Σχολής και ο/η Έφορος Σχολών Γ.Ε. διατηρεί την ευθύνη του ελέγχου των προϋποθέσεων λειτουργίας της Σχολής. Τρόπος Αρίθμησης: Η Εφορεία Περιοχής δίνει συνεχόμενη αρίθμηση στις Αρχικές Σχολές με έναρξη την Ο τίτλος της Σχολής θα έχει την εξής σειρά α/α/έτος/εφορεία Περιοχής π.χ. 4 η /2001/Ε.Π. Κρήτης, 5 η /2001/Ε.Π. Κρήτης κ.ο.κ.. Οικονομική Διαχείριση: Μία Περιφερειακή Εφορεία αναλαμβάνει, στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Εφορείας Περιοχής, την ευθύνη της υποστήριξης της Σχολής από πλευράς οργάνωσης, υποδομής, διοικητικής μέριμνας, οικονομικής διαχείρισης - ενίσχυσης, τροφοδοσίας, εντύπων, μετακινήσεων κ.α. Η ανάθεση της οργανωτικής ευθύνης γίνεται σε όλες τις Περιφερειακές Εφορείες της Εφορείας Περιοχής (συμμετρικά) στο ειδικό Συμβούλιο Προγραμματισμού Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων της Εφορείας Περιοχής με την συμμετοχή όλων των Περιφερειακών Εφόρων και των Εφόρων Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών. Υπεύθυνος για τη διαχείριση της Σχολής είναι ένας/μια εκ των Υπαρχηγών της Σχολής που επικουρείται από ένα/μια Βαθμοφόρο ή μέλος Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορείας που έχει αναλάβει την οργανωτική στήριξη της Σχολής. Κόστος Συμμετοχής : Με Ανακοίνωση της Εφορείας Σχολών Γ.Ε. κάθε χρόνο καθορίζεται το ανώτατο

5 5 όριο κόστους συμμετοχής. Το κόστος αυτό καταβάλλεται από τις Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαράστασης του Συστήματος ή του Κλιμακίου που ασκεί τα καθήκοντά του ο/η Εκπαιδευόμενος/η. Προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης : Εκτός από τα γενικά κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης (Μέρος 2 ο, παρ. Θ), οι Εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να αποδείξουν στην πράξη ότι κατέχουν ένα ελάχιστο αριθμό Γνώσεων και Ικανοτήτων Προσκοπικής Τεχνικής. Ειδικότερα στην διάρκεια της εξερεύνησης, όλοι οι Εκπαιδευόμενοι/ες καλούνται από τον/την Παραστάτη της Εξερευνητικής τους Ομάδας, να εφαρμόσουν σωστά στην πράξη όλες τις Προσκοπικές Γνώσεις και Ικανότητες Προσκοπικής Τεχνικής, όπως περιγράφονται στο Εγκόλπιο του Προσκόπου. Οι Παραστάτες, κατά το μέτρο του δυνατού, βοηθούν με υποδείξεις και πρακτικές εφαρμογές τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες να καλύψουν τις τυχόν μικρές ελλείψεις που έχουν σε κάποιο αντικείμενο. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων : Η Εφορεία Περιοχής, μετά την υποβολή του φακέλου της Σχολής από τον/την Αρχηγό, εκδίδει Ανακοίνωση η οποία αναφέρει τον αριθμό, τον τόπο, την ημερομηνία πραγματοποίησης και τον/την Αρχηγό της Σχολής καθώς και τα ονόματα των Βαθμοφόρων που παρακολούθησαν με επιτυχία τη Σχολή και τον αύξοντα αριθμό του Πτυχίου τους. Η Ανακοίνωση κοινοποιείται στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε., στους/στις προϊσταμένους Εφόρους των Εκπαιδευομένων και στους/στις Εκπαιδευόμενους/ες που παρακολούθησαν επιτυχώς τη Σχολή (μαζί με το Πτυχίο τους ). Βεβαιωτικό ( Ποιος/α εκδίδει - Αρίθμηση Ποιος/α Υπογράφει - Αρχείο ): Εκδίδεται Πτυχίο που υπογράφει ο/η Αρχηγός της Σχολής και ο/η Έφορος Εκπαίδευσης της Εφορείας Περιοχής που οργάνωσε τη Σχολή. Η αρίθμηση των Πτυχίων είναι συνεχόμενη με αρχή την και δεν αλλάζει κάθε χρόνο. Η Εφορεία Περιοχής τηρεί φάκελο με τις Ανακοινώσεις από τον οποίο προκύπτει σαφώς η συνέχεια της αρίθμησης των Σχολών και των Πτυχίων και λειτουργεί σαν αρχείο για την εξακρίβωση της επιτυχούς ή μη παρακολούθησης της Αρχικής Σχολής από κάποιο/α Βαθμοφόρο. Ενημέρωση Ατομικού Βιβλιαρίου Εξέλιξης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρου : Το Ατομικό Βιβλιάριο του/της Βαθμοφόρου ενημερώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον/την προϊστάμενό Έφορο με βάση τα στοιχεία της Ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Σχολής. Απολογιστικά Στοιχεία : Το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος της Σχολής ο/η Αρχηγός υποβάλλει στον/στην Έφορο Εκπαίδευσης της Εφορείας Περιοχής τα εξής : Έκθεση - αξιολόγηση της Σχολής από το Επιτελείο Στοιχεία Αξιολόγησης της Σχολής από τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες, Ομαδική φωτογραφία της Σχολής, φωτογραφία του Επιτελείου και ξεχωριστές φωτογραφίες των Εξερευνητικών Ομάδων με τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες τοποθετημένους κατά αλφαβητική σειρά. Στην παρουσίαση των φωτογραφιών αναγράφονται ο τύπος, ο αριθμός, ο χρόνος, ο τόπος διεξαγωγής, ο/η Αρχηγός της Σχολής και τα ονόματα των Εκπαιδευτών/τριών και των Εκπαιδευομένων στις αντίστοιχες φωτογραφίες του Επιτελείου και των Εξερευνητικών Ομάδων. Πρακτικό αξιολόγησης των Εκπαιδευομένων από τους/τις Παραστάτες των Εξερευνητικών Ομάδων, πρακτικό για όσους/ες δεν διήλθαν επιτυχώς τη δοκιμασία και κατάσταση των Επιτυχόντων. Οικονομικό Απολογισμό με όλα τα σχετικά παραστατικά, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορείας που είχε την οργανωτική ευθύνη της Σχολής. Αντίγραφο του παραδίδεται στην Εφορεία Περιοχής. Αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας και της απόδοσης των Εκπαιδευτών/τριών. Ο φάκελος με όλα τα παραπάνω στοιχεία φυλάσσεται επί μία πενταετία στην Εφορεία Περιοχής και στη συνέχεια οι φωτογραφίες της Σχολής μαζί με την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Σχολής και τον Οικονομικό Απολογισμό φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο - αρχείο της Εφορείας Περιοχής. Δύο αντίγραφα αποτελεσμάτων και δύο φωτογραφίες αποστέλονται στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. η μια από τις οποίες θα παραδοθεί στο ιστορικό Αρχείο του ΣΕΠ.

6 6 Αξιολόγηση Εκπαιδευτών/τριών : Η αξιολόγηση των Εκπαιδευτών/τριών της Σχολής, η οποία συντάσσεται από τον/την Αρχηγό της Σχολής, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των Εκπαιδευομένων με βάση τα θέματα που ανέπτυξαν, τις δραστηριότητες που οργάνωσαν και τη γενικότερη συμβολή στο πρόγραμμα του κάθε Εκπαιδευτή/τριας, υποβάλλεται με το φάκελο της Σχολής στον/στην Έφορο Εκπαίδευσης της Εφορείας Περιοχής και κοινοποιείται στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. ώστε να ενημερώνεται το ΦΥΛΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ κάθε Εκπαιδευτή/τριας. 2. ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δικαίωμα Συμμετοχής : Όσοι/ες Βαθμοφόροι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία την Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής ή είναι Πρόσκοποι Έθνους δύνανται να παρακολουθήσουν τη Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης. Ακόμη οι Εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν Εντολή Διοικήσεως, να έχουν καταβάλλει την ετήσια συνδρομή τους προς το Σ.Ε.Π. (οι ίδιοι και τα Κλιμάκια που ασκούν τα καθήκοντά τους), να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής, (συνημμένο υπόδειγμα) όπως προβλέπεται και για την Αρχική Σχολή. Αριθμός Εκπαιδευομένων: 12 έως 40 χωρισμένοι σε Εξάδες, Ενωμοτίες, Ομίλους ή Επιτελεία Εφορειών ή Συστημάτων των 7-10 μελών. Ιδανικός αριθμός Εκπαιδευομένων θεωρείται η συμμετοχή ατόμων. Ευθύνη λειτουργίας : Οι Εφορείες Περιοχών έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού και λειτουργίας των Σχολών αυτών. Οργάνωση και Στελέχωση Επιτελείου της Σχολής : Η Εφορεία Περιοχής πριν την ανάθεση της Σχολής προτείνει στον/στην Έφορο Σχολών Γ.Ε., τον/την Αρχηγό, ο/η οποίος/α πρέπει να είναι Αρχηγός Εκπαιδευτής/τρια ή Εκπαιδευτής/τρια Βαθμοφόρων και ο/η οποίος/α έχει τα προσόντα των παρ. 3 & 4, Μέρος 3 Β του Κανονισμού Εκπαίδευσης. Οι Αρχηγοί των Σχολών Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι/ες για τις εκάστοτε εξελίξεις στη μεθοδολογία του Κλάδου, αν πρόκειται να διευθύνουν Σχολή με αντικείμενο τη μεθοδολογία ενός Κλάδου ή την πολιτική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της Γενικής Εφορείας αν πρόκειται να διευθύνουν Σχολή που αφορά Εφόρους και Αρχηγούς Συστημάτων. Η Σχολή πρέπει να έχει δύο Υπαρχηγούς, (μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης) που επιλέγει ο/η Αρχηγός: α. έναν/μια υπεύθυνο/η για το πρόγραμμα, με τυπική και ουσιαστική δυνατότητα αναπλήρωσης του/της Αρχηγού και β. έναν/μια υπεύθυνο για τα θέματα διοικητικής μέριμνας.. Ο/Η Αρχηγός της Σχολής συγκροτεί το Επιτελείο του/τις, σε συνεργασία με τον/την Έφορο Εκπαίδευσης της Εφορείας Περιοχής, που έχει την ευθύνη λειτουργίας της συγκεκριμένης Σχολής, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπαιδευτών/τριών από διαφορετικές Περιφερειακές Εφορείες και να εξασφαλίζονται για όλους τους Εκπαιδευτές/τριες ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην εκπαίδευση. Μορφή της Σχολής : Η Βασική Εκπαίδευση λειτουργεί με τη μορφή Σχολής και διακρίνεται, ανάλογα με το αντικείμενο που καλύπτει σε: Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Λυκοπούλων, Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Προσκόπων, Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Ανιχνευτών ή Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Εφόρων και Αρχηγών Συστημάτων, ανεξάρτητα από τον Κλάδο που καλύπτει κάθε Σχολή οι παρουσιάσεις των θεμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία σύγκρισης με τη μεθοδολογία των υπολοίπων Κλάδων, ώστε να μπορέσουν οι

7 7 Εκπαιδευόμενοι/ες να κατανοήσουν ότι και στους τρεις Κλάδους εφαρμόζεται η ίδια παιδαγωγική μέθοδος, η Προσκοπική Μέθοδος, η οποία προσαρμόζεται κατάλληλα στα χαρακτηριστικά της ηλικίας των παιδιών και νέων που απασχολεί ο κάθε Κλάδος. Διάρκεια της Σχολής : Η Σχολή έχει διάρκεια ανάλογη των θεμάτων και των δραστηριοτήτων που έχει να καλύψει (δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα ή τρία Σαββατοκύριακα ή πέντε συνεχόμενες ημέρες). Το πρόγραμμα των Σχολών Βασικής Εκπαίδευσης πρέπει να καλύπτει όλα τα προβλεπόμενα από το εγκεκριμένο θεματολόγιο θέματα, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εφορείας Σχολών Γ.Ε. Τόπος Διεξαγωγής της Σχολής : Η Σχολή πρέπει να λειτουργεί σε Προσκοπικό Κέντρο ή άλλο χώρο που να προσφέρει δυνατότητες άνετης παρουσίασης και παρακολούθησης των θεμάτων, χώρους για δραστηριότητες κλειστού και ανοικτού χώρου και να προβλέπονται χώροι αξιοπρεπούς ενδιαίτησης και διαμονής. Η πρόσβαση στον τόπο και το χώρο διεξαγωγής της Σχολής θα πρέπει να είναι εύκολη για όλους τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες. Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων Προσκοπικών Κέντρων η μετακίνηση των Εκπαιδευομένων στο χώρο θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα με μέριμνα του Επιτελείου της Σχολής. Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Σχολής : Για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας ο/η Αρχηγός Σχολής υποβάλλει, στην Εφορεία Εκπαίδευσης της Εφορείας Περιοχής, φάκελλο με τα εξής στοιχεία : * Αίτηση έγκρισης λειτουργίας Σχολής, Αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής, που θα καλύπτει όλο το προβλεπόμενο θεματολόγιο, με αναφορά των υπευθύνων κάθε θέματος και δραστηριότητας, ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αναλυτικό προϋπολογισμό, Ονόματα των Υπαρχηγών της Σχολής, Διαιτολόγιο, Υλικά που θα χρειασθεί η Σχολή από την Εφορεία Περιοχής (π.χ. σχοινιά, ξύλα, σκηνές, έντυπα κ.α.), Διευκολύνσεις που θα πρέπει να τύχει η Σχολή από τους αρμόδιους του Προσκοπικού Κέντρου (υλικά, χώροι, φαγητό κ.α.) και γενικά κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την οργάνωση και την πραγματοποίηση της Σχολής. Ο πλήρης φάκελος, με υπογεγραμμένη την αίτηση έγκρισης από τον/την Αρχηγό της Σχολής, τον/την Έφορο Εκπαίδευσης της Εφορείας Περιοχής και τον/την Έφορο Περιοχής, υποβάλλεται στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. 10 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της Σχολής. Έγκριση Λειτουργίας : Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. εκδίδει την Έγκριση Λειτουργίας της Σχολής, σε δυο αντίγραφα, τα οποία αποστέλλει στην Εφορεία Περιοχής, που πρέπει να παραδόσει το ένα στον/στην Αρχηγό της Σχολής με τις τυχόν παρατηρήσεις της Εφορείας Σχολών Γ.Ε. Πρόγραμμα - Τρόπος λειτουργίας: Η Σχολή λειτουργεί σαν ένα πρότυπο Τμήμα του Κλάδου που πραγματοποιεί όλες τις συνηθισμένες δράσεις και δραστηριότητες που προβλέπει το πρόγραμμα του Κλάδου. Οι Εκπαιδευόμενοι/ες οργανώνονται σε μικρότερες ομάδες κατά τα πρότυπα του Τμήματος ή

8 8 των διοικητικών Κλιμακίων που αφορά η κάθε εκπαίδευση και βιώνουν ρόλους ανάλογους των μελών των Τμημάτων ή των Κλιμακίων, ώστε να κατανοήσουν πλήρως ΠΩΣ πρέπει να γίνεται πράξη το Προσκοπικό Πρόγραμμα. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω ειδικών ή τοπικών συνθηκών απαιτείται να ενταχθεί θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από το επίσημο θεματολόγιο της Σχολής, απαιτείται ειδική προς τούτο έγκριση του/της Εφόρου Σχολών Γ.Ε. Τρόπος Αρίθμησης: Στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. τηρείται ενιαίο βιβλίο αρίθμησης Σχολών Βασικής Εκπαίδευσης κατά Κλάδο και δίδεται αρίθμηση σε κάθε Σχολή, αμέσως μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών, η οποία αρχίζει από την Οικονομική Διαχείριση: Όπως και η Αρχική Σχολή. Κόστος Συμμετοχής : Όπως και η Αρχική Σχολή. Προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης : Όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων (Μέρος 2 ο, παρ. Θ). Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων : Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. εκδίδει Ανακοίνωση η οποία αναφέρει τη Σχολή, τον Κλάδο, τον αριθμό, τον τόπο, την ημερομηνία πραγματοποίησης και τον/την Αρχηγό της Σχολής. Στη συνέχεια αναφέρονται τα ονόματα των Βαθμοφόρων που παρακολούθησαν με επιτυχία τη συγκεκριμένη Σχολή και τον αύξοντα αριθμό του Πτυχίου τους. Η Ανακοίνωση κοινοποιείται στους/στις προϊσταμένους Εφόρους των Εκπαιδευομένων και στους/στις Εκπαιδευόμενους/ες που παρακολούθησαν επιτυχώς τη Σχολή (μαζί με το Πτυχίο τους). Βεβαιωτικό ( Ποιος/α εκδίδει - Αρίθμηση Ποιος/α Υπογράφει - Αρχείο ): Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. με βάση την Ανακοίνωση των επιτυχόντων των Σχολών Βασικής Εκπαίδευσης Κλάδων ή Εφόρων & Αρχηγών Συστημάτων εκδίδει Πτυχίο Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων που υπογράφουν ο/η Αρχηγός της αντίστοιχης Σχολής και ο/η Έφορος Σχολών Γ.Ε.. Η αρίθμηση των Πτυχίων γίνεται από την Εφορεία Σχολών Γ.Ε. και είναι συνεχής και ενιαία για όλα τα έτη και για όλες τις Εφορείες Περιοχών. Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. εκδίδει σε τακτά χρονικά διαστήματα Ανακοινώσεις με όλους τους νέους Πτυχιούχους Βασικής Εκπαίδευσης που μαζί με το αντίστοιχο Πτυχίο παραδίδονται στην Εφορεία Περιοχής που ασκούν τα καθήκοντά τους, προκειμένου να τους επιδοθούν. Στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε., σε τέσσερα ξεχωριστά βιβλία - αρχεία (ένα για κάθε Κλάδο και ένα για Εφόρων & Αρχηγών Συστημάτων), καταχωρούνται οι Πτυχιούχοι Βασικής Εκπαίδευσης με βάση τον αύξοντα αριθμό του Πτυχίου τους. Τα βιβλία αυτά που τηρούνται από την αρχή της Ελληνικής Προσκοπικής Εκπαίδευσης αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες πηγές εξακρίβωσης της επιτυχούς παρακολούθησης ή μη Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων και υπερισχύουν οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου παρακολούθησης. Ενημέρωση Ατομικού Βιβλιαρίου Εξέλιξης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρου : Όπως στην Αρχική Σχολή. Απολογιστικά Στοιχεία : Το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος της Σχολής ο/η Αρχηγός υποβάλλει στην Εφορεία Περιοχής τα εξής : Έκθεση - αξιολόγηση της Σχολής από το Επιτελείο Στοιχεία Αξιολόγησης της Σχολής από τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες, Ομαδική φωτογραφία της Σχολής, φωτογραφία του Επιτελείου και ξεχωριστές φωτογραφίες των Εξάδων/Ενωμοτιών/Ομίλων με τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες τοποθετημένους κατά αλφαβητική σειρά. Στην παρουσίαση των φωτογραφιών αναγράφονται ο τύπος, ο αριθμός, ο χρόνος, ο τόπος διεξαγωγής, ο/η Αρχηγός της Σχολής και τα ονόματα των Εκπαιδευτών/τριών και των Εκπαιδευομένων στις αντίστοιχες φωτογραφίες του Επιτελείου και των Εξάδων/Ενωμοτιών/Ομίλων. Πρακτικό αξιολόγησης των Εκπαιδευομένων από τους/τις Παραστάτες των Εξάδων/Ενωμοτιών/Ομίλων, πρακτικό για όσους/ες δεν διήλθαν επιτυχώς τη Σχολή και

9 9 κατάσταση των Επιτυχόντων. Οικονομικό Απολογισμό με όλα τα σχετικά παραστατικά, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορείας που είχε την οργανωτική ευθύνη της Σχολής. Αντίγραφο του παραδίδεται στην Εφορεία Περιοχής. Αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας και της απόδοσης των Εκπαιδευτών/τριών. Ο φάκελος με όλα τα παραπάνω στοιχεία φυλάσσεται επί μία πενταετία στην Εφορεία Περιοχής και στη συνέχεια οι φωτογραφίες της Σχολής μαζί με την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Σχολής και τον Οικονομικό Απολογισμό φυλάσσεται σε ειδικό φάκελο - αρχείο της Εφορείας Περιοχής. Η Εφορεία Περιοχής υποβάλλει αντίγραφο του φακέλου με τα πιο πάνω στοιχεία στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. Αξιολόγηση Εκπαιδευτών/τριών : Κατ αναλογία με όσα αναφέρονται στην Αρχική Σχολή. 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Η Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους ολοκληρώνεται σε τρία Στάδια : Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών Σχολή Διακριτικού Δάσους Στάδιο Μελέτης και Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος Α. ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ή ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής Κλάδου Λυκοπούλων, Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής Κλάδου Προσκόπων και Σχολή Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών Δικαίωμα Συμμετοχής : Όσοι/ες Βαθμοφόροι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τη Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης του αντίστοιχου Κλάδου. Κατά τα λοιπά (Αιτήσεις κ.α) όπως τα προβλεπόμενα για την Αρχική και Βασική Σχολή. Αριθμός Εκπαιδευομένων: Όπως στη Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης. Ευθύνη λειτουργίας : Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. έχει την ευθύνη του προγραμματισμού και λειτουργίας των Σχολών αυτών, μετά από προτάσεις των Εφόρων Περιοχών και σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο. Ανακοίνωση Λειτουργίας: Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. εκδίδει Ανακοίνωση λειτουργίας των Σχολών. Οργάνωση και Στελέχωση Επιτελείου της Σχολής : Ο/Η Έφορος Σχολών Γ.Ε. σε συνεργασία με τους/τις Εφόρους Κλάδων Γ.Ε. επιλέγει τον/την Αρχηγό, ο/η οποίος/α πρέπει να είναι Αρχηγός Εκπαιδευτής/τρια ή Εκπαιδευτής/τρια Βαθμοφόρων με πλούσια κατασκηνωτική εμπειρία και βαθιά γνώση της μεθοδολογίας του Κλάδου. Η Σχολή πρέπει να έχει και δύο Υπαρχηγούς, (μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης) που επιλέγει ο/η Αρχηγός : α. έναν/μια υπεύθυνο/η για το πρόγραμμα, με τυπική και ουσιαστική δυνατότητα αναπλήρωσης του/της Αρχηγού και β. έναν/μια υπεύθυνο/η για τα θέματα διοικητικής μέριμνας. Ο/Η Αρχηγός της Σχολής συγκροτεί το Επιτελείο του, σε συνεργασία με τον/την Έφορο Σχολών Γ.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπαιδευτών/τριών από διαφορετικές Εφορείες Περιοχών και να

10 10 εξασφαλίζονται για όλους τους Εκπαιδευτές/τριες ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην Εκπαίδευση. Τρόπος προσέγγισης θεμάτων : Κάθε θέμα εξετάζεται με βάση το τι πρέπει να γίνει ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ την Κατασκήνωση ή τη Μεγάλη Δράση Υπαίθρου. Κατά τα άλλα τα θέματα παρουσιάζονται και τεκμηριώνονται όπως και στη Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης. Διάρκεια της Σχολής : Η Σχολή έχει διάρκεια ανάλογη των θεμάτων και των δραστηριοτήτων που έχει να καλύψει. Η Σχολή λειτουργεί σε 5-6 συνεχόμενες ημέρες. Δύναται να λειτουργεί και σε δύο μέρη και ιδανικός χρόνος για την ολοκλήρωση αυτού του τύπου της Σχολής θεωρούνται τα δύο Παρασκευοσαββατοκύριακα (από Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή απόγευμα). Στις Σχολές γίνεται ενδεικτική προσέγγιση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Κατασκηνώσεων ή των Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου των Τμημάτων όλων των Κλάδων με κατάλληλη προσαρμογή στα συνήθη χρονικά όρια λειτουργίας μιας Εκπαίδευσης. Προσοχή! Η βίωση ρόλου είναι εκπαιδευτικό μέσο και όχι εκπαιδευτικός σκοπός ή στόχος. Σε καμία περίπτωση η ανάγκη βίωσης ρόλων δεν θα πρέπει να λειτουργεί σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να επιμηκύνει το χρόνο της Σχολής κατά τρόπο που να δημιουργεί προβλήματα τόσο στην οργάνωσή της όσο και στη δυνατότητα συμμετοχής των Εκπαιδευτών/τριών και των Εκπαιδευομένων. Τόπος Διεξαγωγής της Σχολής : Η Σχολή πρέπει να λειτουργεί σε χώρο που να διαθέτει όσον το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά ιδανικού κατασκηνωτικού χώρου. Για λόγους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για χώρους παρουσίασης θεμάτων, όχι απαραίτητα εσωτερικούς. Η πρόσβαση στον τόπο και τον χώρο διεξαγωγής της Σχολής θα πρέπει να είναι εύκολη για όλους τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες. Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων Προσκοπικών Κέντρων η τελική μετακίνηση των Εκπαιδευομένων στο χώρο θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα με μέριμνα του Επιτελείου της Σχολής. Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Σχολής : Για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας μαζί με την αίτηση, ο/η Αρχηγός της Σχολής θα πρέπει να υποβάλλει στον /στην Έφορο Σχολών Γ.Ε. 10 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της Σχολής όσα στοιχεία περιγράφονται και στο αντίστοιχο μέρος της Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης. Έγκριση Λειτουργίας : Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. εκδίδει άδεια λειτουργίας της Σχολής μετά από σχετική αίτηση που υπογράφει ο/η Αρχηγός της Σχολής, που έχει επιλεγεί ως ανωτέρω να διευθύνει την Εκπαίδευση. Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αφού εξετάσει όλα τα συνυποβληθέντα στοιχεία ( όπως περιγράφονται παρακάτω ) εκδίδει άδεια λειτουργίας της Σχολής, που υπογράφεται από τον/την Έφορο Σχολών Γ.Ε. και παραδίδεται μαζί με τις τυχόν ιδιαίτερες οδηγίες στον/στην Αρχηγό της Σχολής. Πρόγραμμα - Τρόπος λειτουργίας: Η Σχολή λειτουργεί σαν ένα πρότυπο Τμήμα του Κλάδου που πραγματοποιεί μια πρότυπη σε περιεχόμενο και οργάνωση Κατασκήνωση ή Μεγάλη Δράση Υπαίθρου Ανιχνευτών. Οι Εκπαιδευόμενοι/ες οργανώνονται σε μικρότερες ομάδες κατά τα πρότυπα του Τμήματος που αφορά η κάθε εκπαίδευση. Στη Σχολή οι Εκπαιδευόμενοι/ες έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για το ΠΩΣ πρέπει να οργανώνεται μια Κατασκήνωση ή μια Μεγάλη Δράση Υπαίθρου και βιώνουν ρόλους ανάλογους των μελών των Τμημάτων όταν ευρίσκονται σε μεγάλες σε διάρκεια και πρόγραμμα δράσεις υπαίθρου. Το πρόγραμμα των Σχολών αυτών, που αποτελούν μέρος της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους, πρέπει να καλύπτει όλα τα προβλεπόμενα από το εγκεκριμένο θεματολόγιο θέματα. Στις Σχολές αυτές οι Εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε πρότυπη μορφή όλους τους τύπους δράσεων και δραστηριοτήτων που προβλέπει η μεθοδολογία του αντίστοιχου Κλάδου για τις Κατασκηνώσεις και τις Μεγάλες Δράσεις Υπαίθρου. Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Επιτελείο της Σχολής για να έχουν οι Εκπαιδευόμενοι/ες πρότυπες παραστάσεις για όλους τους τύπους των δραστηριοτήτων της Κατασκήνωσης ή της Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου του Τμήματός τους. Η οργάνωση δραστηριοτήτων από τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες θα πρέπει να γίνεται μόνον στα πλαίσια

11 11 της εμπέδωσης του τρόπου προγραμματισμού και πραγματοποίησης δραστηριοτήτων και μόνον αφού έχουν ήδη βιώσει ανάλογη δραστηριότητα που οργάνωσε το Επιτελείο της Σχολής. Τρόπος αρίθμησης: Η αρίθμηση είναι ενιαία σε πανελλήνιο επίπεδο, είναι διαχρονικά συνεχόμενη και παρακολουθείται κατά Κλάδο από την Εφορεία Σχολών Γ.Ε. που μαζί με την έγκριση λειτουργίας δίνει και τον αριθμό της Σχολής ο οποίος ξεκινά από την Οικονομική Διαχείριση: Μία Περιφερειακή Εφορεία ή Εφορεία Περιοχής, στην περιοχή της οποίας θα πραγματοποιηθεί η Σχολή αναλαμβάνει την ευθύνη της υποστήριξης της Σχολής από πλευράς οργάνωσης, υποδομής, διοικητικής μέριμνας, οικονομικής διαχείρισης - ενίσχυσης, τροφοδοσίας, εντύπων, μετακινήσεων κ.α. Οι Σχολές Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών υποβάλουν τον οικονομικό απολογισμό τους στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Σ.Ε.Π. Υπεύθυνος για τη διαχείριση της Σχολής είναι ένας/μια εκ των Υπαρχηγών της Σχολής που επικουρείται από ένα/μια Βαθμοφόρο ή μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορείας ή της Εφορείας Περιοχής που έχει αναλάβει την οργανωτική στήριξη της Σχολής. Κόστος Συμμετοχής : Όπως στην Αρχική και Βασική Σχολή. Προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης : Όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων (Μέρος 2 ο, παρ. Θ). Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων : Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. εκδίδει Ανακοίνωση η οποία αναφέρει τη Σχολή, τον Κλάδο, τον αριθμό, τον τόπο λειτουργίας, τη ημερομηνία πραγματοποίησης και τον/την Αρχηγό της Σχολής. Στη συνέχεια αναφέρονται τα ονόματα των Βαθμοφόρων που παρακολούθησαν με επιτυχία τη συγκεκριμένη Σχολή και τον αύξοντα αριθμό του Πτυχίου τους. Η Ανακοίνωση κοινοποιείται στους/στις προϊσταμένους Εφόρους των Εκπαιδευομένων και στους/στις Εκπαιδευόμενους/ες που παρακολούθησαν επιτυχώς την εκπαίδευση (μαζί με το Πτυχίο τους). Βεβαιωτικό ( Ποιος/α εκδίδει - Αρίθμηση Ποιος/α Υπογράφει - Αρχείο ) : Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. εκδίδει Πτυχίο Κατασκηνωτικής Τεχνικής Κλάδου ή Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου Ανιχνευτών που υπογράφουν ο/η Αρχηγός της Σχολής και ο/η Έφορος Σχολών Γ.Ε. Η αρίθμηση των Πτυχίων γίνεται από την Εφορεία Σχολών Γ.Ε. και είναι συνεχής και ενιαία για όλα τα έτη λειτουργίας των Σχολών αυτών με έναρξη από την Στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. σε τρία ξεχωριστά βιβλία - αρχεία (ένα για κάθε Κλάδο), καταχωρούνται οι Πτυχιούχοι της Εκπαίδευσης αυτής ομαδοποιημένοι κατά Σχολή και με βάση τον αύξοντα αριθμό του Πτυχίου τους. Τα βιβλία αυτά που τηρούνται από την αρχή της Εκπαίδευσης αυτής, αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες πηγές εξακρίβωσης της επιτυχούς παρακολούθησης ή μη της Σχολής αυτής και υπερισχύουν οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου παρακολούθησης. Ενημέρωση Ατομικού Βιβλιαρίου Εξέλιξης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρου : Όπως Αρχική και Βασική Σχολή. Απολογιστικά Στοιχεία : Όπως και στη Βασική Σχολή. Αξιολόγηση Εκπαιδευτών/τριων : Κατ αναλογία με όσα αναφέρονται στην Αρχική και τη Βασική Σχολή. Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ. Σχολή Διακριτικού Δάσους Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων, Σχολή Διακριτικού Δάσους Βαθμοφόρων Κλάδου Προσκόπων και Σχολή Διακριτικού Δάσους Βαθμοφόρων Κλάδου Ανιχνευτών

12 12 Δικαίωμα Συμμετοχής : Όσοι/ες Βαθμοφόροι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τη Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης του αντίστοιχου Κλάδου. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής, παρόμοιες με αυτές των άλλων Σχολών, υποβάλλονται στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα για την Αρχική και Βασική Σχολή. Αριθμός Εκπαιδευομένων: Όπως στη Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης. Ευθύνη λειτουργίας : Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. έχει την ευθύνη του προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών αυτών. Ανακοίνωση Λειτουργίας: Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. με Ανακοίνωση που κυκλοφορεί στις αρχές κάθε έτους καθορίζει τις ημερομηνίες, τους τόπους, τους/τις Αρχηγούς και όλες τις άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τις Σχολές Διακριτικού Δάσους που πρόκειται να λειτουργήσουν. Οργάνωση και Στελέχωση Σχολής : Ο/Η Έφορος Σχολών Γ.Ε. σε συνεργασία με τους/τις Εφόρους Κλάδων Γ.Ε., επιλέγει τον/την Αρχηγό κάθε Σχολής Διακριτικού Δάσους, ο/η οποίος/α πρέπει να είναι Αρχηγός Εκπαιδευτής/τρια με πλούσια εμπειρία και βαθιά γνώση της μεθοδολογίας του Κλάδου. Ο/Η Αρχηγός της Σχολής Διακριτικού Δάσους θα πρέπει να έχει διατελέσει Υπαρχηγός, με συνεχή παρουσία, σε μία τουλάχιστον Σχολή Διακριτικού Δάσους με ίδια δομή και θεματολόγιο με αυτή που πρόκειται να διευθύνει, ώστε να έχει πρακτική εμπειρία από όλες τις φάσεις της λειτουργίας της Σχολής. Η Σχολή πρέπει να έχει και δύο Υπαρχηγούς, (μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης) που επιλέγει ο/η Αρχηγός : α. έναν/μια υπεύθυνο/η για το πρόγραμμα, με τυπική και ουσιαστική δυνατότητα αναπλήρωσης του/της Αρχηγού και β. έναν/μια υπεύθυνο/η για τα θέματα διοικητικής μέριμνας. Ο/Η Αρχηγός της Σχολής συγκροτεί το Επιτελείο του, σε συνεργασία με τον/την Έφορο Σχολών Γ.Ε. ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή Εκπαιδευτών/τριών από διαφορετικές περιοχές, να εξασφαλίζονται για όλους τους/τις Εκπαιδευτές/τριες ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην Εκπαίδευση και να προετοιμάζονται οι μελλοντικοί Αρχηγοί παρόμοιων Σχολών. Προσοχή χρειάζεται στην επιλογή των εισηγητών/τριών, που δεν είναι μέλη της Προσκοπικής Κίνησης. Θα πρέπει έγκαιρα και εγγράφως να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το θέμα που θέλουμε να αναπτύξει, το επίπεδο των ατόμων που θα παρακολουθήσουν την παρουσίαση, τα διαθέσιμα χρονικά περιθώρια, τις εργασίες που θα ανατεθούν στους/στις Εκπαιδευόμενους/ες, το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση, τα έντυπα που θα διανεμηθούν κ.α. Πρόγραμμα - Τρόπος λειτουργίας : Η Σχολή λειτουργεί σαν ένα πρότυπο Τμήμα του Κλάδου και οι Εκπαιδευόμενοι/ες οργανώνονται σε μικρότερες ομάδες κατά τα πρότυπα του Τμήματος που αφορά η κάθε Σχολή. Στη Σχολή οι Εκπαιδευόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν πιο συστηματικά την παιδαγωγική διάσταση της Προσκοπικής Κίνησης εμβαθύνοντας περισσότερο σε θέματα σχετικά με το Σκοπό, τη Μέθοδο, τις Αρχές και το Προσκοπικό Πρόγραμμα. Ακόμη στη Σχολή αυτή οι Εκπαιδευόμενοι/ες ανακαλύπτουν την παιδαγωγική σκοπιμότητα κάθε στοιχείου της μεθοδολογίας του Κλάδου και μαθαίνουν πως επιλέγονται και εξυπηρετούνται οι ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί στόχοι του Τμήματός τους. Στη Σχολή προσεγγίζονται και θέματα Ηγεσίας και Επικοινωνίας. Τέλος μια σειρά από υψηλής ποιότητος δράσεις και δραστηριότητες που σχεδιάζονται από το Επιτελείο της Σχολής και υλοποιούνται από τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες συμβάλλουν στην κατανόηση όλων των λεπτομερειών της μεθοδολογίας του Κλάδου. Το πρόγραμμα των Σχολών αυτών, που αποτελούν μέρος της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους, πρέπει

13 13 να καλύπτει όλα τα προβλεπόμενα από το εγκεκριμένο θεματολόγιο θέματα. Τρόπος προσέγγισης θεμάτων : Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται με τρόπο που να αναδεικνύει το ΓΙΑΤΙ, δηλαδή την παιδαγωγική σκοπιμότητα κάθε ενέργειας του/της Βαθμοφόρου μέσα στο Τμήμα, με σαφή αναφορά στις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας του αύριο. Επειδή τα θέματα που αναπτύσσονται στη Σχολή αυτή είναι σύνθετα και αρκετά θεωρητικά είναι χρήσιμο τα θέματα να προσεγγίζονται μέσα από μελέτη περιπτώσεων και με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των Εκπαιδευομένων. Η Σχολή αυτή αποτελεί το επιστέγασμα της Προσκοπικής Εκπαίδευσης και θα πρέπει να διακρίνεται για την ποιότητα των εισηγήσεων και την αισθητική των δράσεων που πραγματοποιούνται. Για το σκοπό αυτό είναι χρήσιμο να μετέχουν στη Σχολή εισηγητές /τριες μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλα πραγματικά φωτισμένα άτομα τα οποία θα προσφέρουν στους/στις Εκπαιδευόμενους/ες εκπαιδευτικές εμπειρίες ανωτέρου επιπέδου. Τα θέματα θα πρέπει να αναπτύσσονται σε χώρους που λόγω φυσικού κάλλους, ιστορικού ή πολιτισμικού ενδιαφέροντος θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις ευκολότερης προσέγγισης των θεμάτων της Σχολής. Η όλη λειτουργία της Σχολής θα πρέπει να κατατείνει στην απόκτηση μοναδικών εμπειριών και στην ανάπτυξη μοναδικών συναισθημάτων που θα καταστήσουν τους/τις, μελλοντικούς/ες Πτυχιούχους Διακριτικού Δάσους ικανούς/ες να ξεχωρίζουν για το ύφος και το ήθος τους. Τόπος διεξαγωγής της Σχολής : Η Σχολή αυτή λόγω του πανελλήνιου χαρακτήρα της θα πρέπει να λειτουργεί σε διαφορετικά μέρη συμβάλλοντας μεταξύ των άλλων και στην προσκοπική ανάπτυξη διαφόρων περιοχών. Για τους λόγους που προαναφέραμε η γεωγραφική περιοχή που επιλέγεται για τη λειτουργία της Σχολής θα πρέπει να διαθέτει πολλές και εύκολα προσπελάσιμες τοποθεσίες ή χώρους με ιδιαίτερο φυσικό, ιστορικό, πολιτισμικό κ.α ενδιαφέρον. Η πρόσβαση στον τόπο και το χώρο διεξαγωγής της Σχολής θα πρέπει να είναι εύκολη για όλους τους/τις Εκπαιδευόμενους/ες. Σε περιπτώσεις απομακρυσμένων εκπαιδευτικών χώρων η τελική μετακίνηση των Εκπαιδευομένων στο χώρο θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα με μέριμνα του Επιτελείου της Σχολής. Διάρκεια της Σχολής : Η Σχολή έχει διάρκεια ανάλογη των θεμάτων και των δραστηριοτήτων που έχει να καλύψει. Οι χρόνοι της Σχολής πρέπει να είναι άνετοι και να προσφέρουν τη δυνατότητα στους/στις Βαθμοφόρους να συζητούν σε βάθος και σε έκταση τα διάφορα θέματα της Σχολής χωρίς χρονική πίεση και εξαντλητικούς ρυθμούς. Η Σχολή αυτή λειτουργεί σε 6 7 συνεχόμενες ημέρες. Η λειτουργία της Σχολής σε περισσότερα από ένα μέρη θα πρέπει να αποφεύγεται και να προτιμάται μόνον για ειδικές περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται χρόνος τουλάχιστον τριών περιόδων, κάθε μία από τις οποίες θα αρχίζει απόγευμα Παρασκευής και θα τελειώνει απόγευμα Κυριακής. Έγκριση Λειτουργίας : Ο/Η Αρχηγός που έχει επιλεγεί να διευθύνει τη Σχολή Διακριτικού Δάσους υποβάλλει στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. όλα τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω. Στη συνέχεια η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αφού εξετάσει τα στοιχεία αυτά εκδίδει άδεια λειτουργίας της Σχολής, που υπογράφεται από τον/την Έφορο Σχολών Γ.Ε. και παραδίδεται μαζί με τις τυχόν ιδιαίτερες οδηγίες στον/στην Αρχηγό της Σχολής. Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Σχολής : Για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της Σχολής Διακριτικού Δάσους ο/η Αρχηγός της Σχολής υποβάλλει στον /στην Έφορο Σχολών Γ.Ε. 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της Σχολής όσα στοιχεία περιγράφονται και στο αντίστοιχο τμήμα της Βασικής Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφερθούν τα μέρη που έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη των θεμάτων και τα πλεονεκτήματα κάθε μέρους σε σχέση με το θεματολόγιο. Τρόπος Αρίθμησης των Σχολών : Η αρίθμηση είναι ενιαία σε πανελλήνιο επίπεδο, είναι διαχρονικά συνεχόμενη και παρακολουθείται κατά Κλάδο από την Εφορεία Σχολών Γ.Ε., η οποία μαζί με την έγκριση λειτουργίας δίνει και τον αριθμό της Σχολής.

14 14 Οικονομική Διαχείριση : Μία Περιφερειακή Εφορεία ή Εφορεία Περιοχής, στην περιοχή της οποίας θα πραγματοποιηθεί η Σχολή Διακριτικού Δάσους, αναλαμβάνει την ευθύνη της υποστήριξης της Σχολής από πλευράς οργάνωσης, υποδομής, διοικητικής μέριμνας, οικονομικής διαχείρισης τροφοδοσίας, εντύπων, μετακινήσεων κ.α. Οι Σχολές Διακριτικού Δάσους ενισχύονται οικονομικά από την Κεντρική Διοίκηση και ο οικονομικός απολογισμός υποβάλλεται στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Σ.Ε.Π. Υπεύθυνος/η για τη διαχείριση της Σχολής είναι ένας/μια εκ των Υπαρχηγών της Σχολής που επικουρείται από ένα/μια Βαθμοφόρο ή μέλος της Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης της Περιφερειακής Εφορείας ή της Εφορείας Περιοχής που έχει αναλάβει την οργανωτική στήριξη της Σχολής. Κόστος Συμμετοχής : Όπως και στην Αρχική και Βασική Σχολή. Προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης : Όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρων (Μέρος 2 ο, παρ. Θ). Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων : Όπως στη Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών. Βεβαιωτικό ( Ποιος/α εκδίδει - Αρίθμηση Ποιος/α Υπογράφει - Αρχείο ) : Όπως στην Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών. Απολογιστικά Στοιχεία : Όπως στη Βασική Σχολή και τη Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου Ανιχνευτών. Αξιολόγηση Εκπαιδευτών/τριών : Κατ αναλογία με όσα αναφέρονται στην Αρχική Σχολή. Ατομικό Βιβλιάριο Εξέλιξης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρου : Όπως στην Αρχική και Βασική Σχολή. Γ. ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ. Δικαίωμα Συμμετοχής : Όσοι/ες Βαθμοφόροι έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία τον Κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης του αντίστοιχου Κλάδου. Οι Αιτήσεις (όπως συνημμένο υπόδειγμα), υποβάλλονται στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. η οποία έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των διαδικασιών του Εκπαιδευτικού αυτού Σταδίου. Ορισμός Συμβούλου Εκπαιδευτή/τριας : Η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. ορίζει το/τη Σύμβουλο Εκπαιδευτή/τρια από το Σχετικό Πίνακα, που καταρτίζει το Συμβούλιο Εκπαίδευσης. Ο ορισμός του/της Συμβούλου Εκπαιδευτή/τριας γίνεται αμέσως μετά την κατάθεση της Αίτησης και τα στοιχεία του κοινοποιούνται στον/στην Εκπαιδευόμενο/η. Είναι απαραίτητο ο/η Σύμβουλος Εκπαιδευτής/τρια να κατοικεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον/στην Εκπαιδευόμενο/η για να είναι εύκολη και συνεχής η επικοινωνία - συνεργασία τους. Ο/Η Σύμβουλος Εκπαιδευτής/τρια στην προσπάθεια για ολοκληρωμένη προσέγγιση του Σταδίου αυτού και αποτελεσματικότερη βοήθεια προς τον/την Εκπαιδευόμενο/η υποστηρίζεται από Αρχηγό Εκπαιδευτή/τρια που ορίζεται ταυτόχρονα και στον/στην οποίο/α μπορεί να απευθύνεται για βοήθεια, πρόσθετη ενημέρωση και πληροφόρηση. Χρόνος ολοκλήρωσης: Ένα χρόνο από την πρώτη συνάντηση μεταξύ Εκπαιδευομένου/ης και Συμβούλου Εκπαιδευτή/τρια. Βεβαιωτικό : Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ο/η Σύμβουλος Εκπαιδευτής/τρια συντάσσει έκθεση, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εφορείας Σχολών Γ.Ε., η οποία υπογράφεται από τον/την Αρχηγό

15 15 Εκπαιδευτή/τρια και δίδεται στον/στην Εκπαιδευόμενο/η Βεβαιωτικό που υπογράφει ο/η Έφορος Σχολών Γ.Ε. Στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. σε τρία ξεχωριστά βιβλία (ένα για κάθε Κλάδο) καταχωρούνται όσοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία το στάδιο αυτό της Εκπαίδευσης Διακριτικού Δάσους και με βάση τον αύξοντα αριθμό του Βεβαιωτικού τους. Ο/Η Έφορος Σχολών Γ.Ε., σε κάθε περίπτωση, έχει την τελική ευθύνη αξιολόγησης της μελέτης. Ενημέρωση Ατομικού Βιβλιαρίου Εξέλιξης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρου: Όπως στη Βασική Σχολή. Δ. ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Σε όσους/ες Βαθμοφόρους έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία ΟΛΑ τα παρακάτω : 1. Τη Σχολή Κατασκηνωτικής Τεχνικής ή Μεγάλων Δράσεων του Κλάδου τους, 2. Τη Σχολή Διακριτικού Δάσους του Κλάδου τους και 3. Το Στάδιο Μελέτης και Εφαρμογής του Προσκοπικού Προγράμματος, απονέμεται το Πτυχίο Διακριτικού Δάσους του Κλάδου τους που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ε.Π., τον/την Γενικό/η Έφορο Σ.Ε.Π και τον/την Έφορο Σχολών Γ.Ε. Η αρίθμηση των Πτυχίων είναι διαχρονική και συνεχόμενη κατά Κλάδο. Η απονομή των Πτυχίων Διακριτικού Δάσους γίνεται μόνο στην Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους. Στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. σε τρία ξεχωριστά βιβλία (ένα για κάθε Κλάδο) καταχωρούνται οι Πτυχιούχοι Διακριτικού Δάσους κάθε Κλάδου με βάση τον αύξοντα αριθμό του Πτυχίου τους. Στο βιβλίο αυτό σημειώνονται και τα στοιχεία της Συνάντησης Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους κατά την οποία έγινε η απονομή για κάθε Πτυχιούχο ξεχωριστά. Ενημέρωση Ατομικού Βιβλιαρίου Εξέλιξης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρου : Το Ατομικό Βιβλιάριο του/της Βαθμοφόρου ενημερώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον/την προϊστάμενό/η του Έφορο με βάση τα στοιχεία του Πτυχίου Διακριτικού Δάσους. 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ο Όπως η Εκπαίδευση Διακριτικού Δάσους (Κανονισμός Εκπαίδευσης Μέρος 2, Κεφάλαιο Ε). 5. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Κανονισμός Εκπαίδευσης Μέρος 2 ο κεφ. Στ ) Δικαίωμα Συμμετοχής : Τις ειδικές Εκπαιδεύσεις κατά Ειδικότητα παρακολουθούν Βαθμοφόροι που έχουν Πτυχίο Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης. (πλην της Σχολής Αεροπροσκοπικής Προπαίδευσης η οποία εντάσεται στις ειδικές Εκπαιδεύσεις κατά αντικείμενο) Β.Ε. 21/ Τις Ειδικές Εκπαιδεύσεις κατά (ηλικίας 17 ετών και άνω). Αντικείμενο παρακολουθούν Βαθμοφόροι και Ανιχνευτές/τριες Αριθμός Εκπαιδευομένων: Όπως και στη Βασική Σχολή. Ευθύνη λειτουργίας : Οι Εφορείες Περιοχών έχουν την ευθύνη του προγραμματισμού και λειτουργίας των Σχολών εκτός από τη Σχολή Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, Σχολή Ανοιχτής Θάλασσας, Πανελλήνια Ειδική Σχολή Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων, Πανελλήνια Σχολή Ανεμοπορίας την ευθύνη του προγραμματισμού και λειτουργίας των οποίων έχει η Εφορεία Σχολών Γ.Ε.

16 16 Μορφή της Σχολής : Οι Ειδικές Εκπαιδεύσεις λειτουργούν με την μορφή Σχολής. Στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις οι Εκπαιδευόμενοι/ες έχουν την ευκαιρία ν αποκτήσουν ειδική κατάρτιση σε θέματα ειδικότητας καθώς και στα αντικείμενα ειδικών γνώσεων οι οποίες εμπλουτίζουν το Προσκοπικό Πρόγραμμα. Στις Ειδικές Εκπαιδεύσεις οι Εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οποιοδήποτε τεχνικό θέμα εισάγεται στο πρόγραμμα των Τμημάτων μόνο με την εφαρμογή της Προσκοπικής Μεθόδου. Διάρκεια της Σχολής : Ανάλογα της Ειδικής Εκπαίδευσης και μετά από έγκριση της Εφορείας Σχολών Γ.Ε. Πρόγραμμα - Τρόπος λειτουργίας: Όπως και η Βασική Σχολή. Ανακοίνωση Λειτουργίας: Οι Εφορείες Περιοχών ή η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αντίστοιχα. Ορισμός Αρχηγού : Ο/Η Έφορος Εκπαίδευσης της Εφορείας Περιοχής προτείνει τον /την Αρχηγό, ο/η οποίος/α πρέπει να είναι Αρχηγός Εκπαιδευτής/τρια ή Εκπαιδευτής/τρια Βαθμοφόρων. Οι Αρχηγοί των Σχολών Ειδικών Εκπαίδευσης πρέπει να είναι Αρχηγοί Εκπαιδευτές/τριες ή Εκπαιδευτές/τριες Βαθμοφόρων οι οποίοι ορίζονται από την Εφορεία Περιοχής η την Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αντίστοιχα. Επιτελείο Σχολής : Όπως και η Βασική Σχολή. Τόπος Διεξαγωγής της Σχολής : Όπως και η Βασική Σχολή. Έγκριση Λειτουργίας : Η Εφορεία Περιοχής ή η Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αντίστοιχα. Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Λειτουργίας Σχολής : Όπως και η Αρχική Σχολή, από την Εφορεία Περιοχής ή την Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αντίστοιχα. Τρόπος Αρίθμησης των Σχολών : Όπως και η Αρχική Σχολή για όλες της Σχολές Ειδικής Εκπαίδευσης εκτός από της Σχολές Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, Σχολής Ανοιχτής Θάλασσας, Πανελλήνια Ειδική Σχολή Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Αεροπροσκόπων, Πανελλήνια Σχολή Ανεμοπορίας, η αρίθμηση των οποίων είναι ενιαία σε Πανελλήνιο επίπεδο χρονικά συνεχόμενη και παρακολουθείται κατά Ειδικότητα και κατά Σχολή από την Εφορεία Σχολών Γ.Ε.. Οργάνωση - Οικονομική Διαχείριση : Όπως αντίστοιχα. η Αρχική Σχολή ή η Σχολή Διακριτικού Δάσους Κόστος Συμμετοχής : Όπως και η Αρχική Σχολή. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων - Κοινοποιήσεις : Όπως η Αρχική Σχολή από την Εφορεία Περιοχής ή την Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αντίστοιχα. Βεβαιωτικό (Ποιος/α εκδίδει - Αρίθμηση Ποιος/α Υπογράφει - Αρχείο): Όπως η Αρχική Σχολή από την Εφορεία Περιοχής ή την Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αντίστοιχα. Ενημέρωση Ατομικού Βιβλιαρίου Εξέλιξης και Ανάπτυξης Βαθμοφόρου : Όπως η Αρχική Σχολή από την Εφορεία Περιοχής ή την Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αντίστοιχα. Απολογιστικά Στοιχεία : Όπως η Αρχική Σχολή στην Εφορεία Περιοχής ή στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αντίστοιχα. Αξιολόγηση Εκπαιδευτών/τριων: Όπως η Αρχική Σχολή στην Εφορεία Περιοχής ή στην Εφορεία Σχολών Γ.Ε. αντίστοιχα.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 17

18

19 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 1. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 3. ΚΑΥΣΙΜΑ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 1. ΥΛΙΚΑ 1. Σ.Ε.Π. 2. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2. Ε.Κ.Σ. 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΝΤΥΠΑ Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ. ΔΩΡΕΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΕΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ. ΛΟΙΠΑ Δ. ΛΟΙΠΑ Ε. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ Σ.Ε.Π./Ε.Κ.Σ. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

20 20 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 6. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ 7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 8. ΚΑΥΣΙΜΑ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 5. ΥΛΙΚΑ 6. Σ.Ε.Π. 6. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 7. Ε.Κ.Σ. 7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΕΝΤΥΠΑ Γ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ. ΔΩΡΕΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΕΣ 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ. ΛΟΙΠΑ Δ. ΛΟΙΠΑ Ε. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ Σ.Ε.Π./Ε.Κ.Σ. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

21 ΠΡΟΣ : ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.... ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παρακαλώ να εγκρίνετε τη λειτουργία ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο.. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ. ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.. ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.. ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ 1)... 2)... 3).. 4).. 5) 6) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Συνημμένα σας υποβάλλω και τα ακόλουθα στοιχεία : Αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής. Τις διαδρομές που θα ακολουθήσουν οι εξερευνητικές ομάδες. Το σενάριο της περιπέτειας που θα βιώσουν οι Eκπαιδευόμενοι. Αναλυτικό προϋπολογισμό ( όπως το υπόδειγμα ). Διαιτολόγιο και τρόπο μαγειρέματος. Πίνακα υλικών.

22 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 22 Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΧΟΛΗΣ

23 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟ : ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣ : ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΩΝ Γ. Ε. Παρακαλώ να εγκρίνετε τη λειτουργία ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ..... ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ... ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ.. ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΧΟΛΗΣ... ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.... ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ... ΒΟΗΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ... ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Συνημμένα σας υποβάλλω και τα ακόλουθα στοιχεία : Αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής. Κατάσταση θεματολογίου με τους υπεύθυνους κάθε θέματος. Κατάσταση δραστηριοτήτων με τους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας. Αναλυτικό προϋπολογισμό ( όπως το υπόδειγμα ). Διαιτολόγιο. Πίνακα υλικών. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΧΟΛΗΣ Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Π. Ο ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

24 24 ΠΡΟΣ : ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΧΟΛΩΝ Γ. Ε. Παρακαλώ να εγκρίνετε την λειτουργία ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ. ΣΧΟΛΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΧΟΛΗΣ.. ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΗΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ... ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.... ΒΟΗΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ.... ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Συνημμένα σας υποβάλλω και τα ακόλουθα στοιχεία : Αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής. Κατάσταση θεματολογίου με τους υπεύθυνους κάθε θέματος. Κατάσταση δραστηριοτήτων με τους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας. Αναλυτικό προϋπολογισμό ( όπως το υπόδειγμα ). Διαιτολόγιο. Πίνακα υλικών. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε στις 3.11.1999 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΓΕΝΙΚΑ... 3 Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Β. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ... 3 Γ. ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0384 Αρ. Φακ.: 214 ΠΡΟΣ: Γενικό Έφορο Αναπληρωτή Γενικό Έφορο Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11. - Εφόρους Γενικής Εφορείας. : Φάκελος Ομαδικής Αποστολής στο Εξωτερικό ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑ : - Αρχηγούς Συστήματος - Περιφερειακούς Εφόρους : - Εφόρους Περιοχών - Εφόρους Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21. ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 ΑΠΟ : Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς Οµάδων Προσκόπων - Αρχηγούς και Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους

Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους 2.5.1. Οργάνωση Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Κανονισμός Εκδρομής Εξερεύνησης Χρυσού Βέλους Η Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους όπως καθορίζεται από τον Κανονισμό των Προσκοπικών Κλάδων έχει διάρκεια 2 μέρες, πραγματοποιείται στο ύπαιθρο, οι Πρόσκοποι μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση

Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης για Συμμετοχή στην Προσκοπική Εκπαίδευση Εισαγωγή Το παρόν κείμενο έχει σκοπό να εξηγήσει με απλό τρόπο, τη χρήση του προγράμματος e-εκπαίδευση, από τον Αρχηγό Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ

προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ προσκοπισμός αναγνωρίσιμος, αποδεκτός, απαραίτητος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 2013-2015 λίγα λόγια ως πρόλογος... Tο παρόν Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134. ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟ : Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 134 ΠΡΟΣ : - Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Αγελών Λυκοπούλων - Αρχηγούς και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων - Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ 2016 2017 Ο ακόλουθος οδηγός έχει ετοιμαστεί με στόχο την τυποποίηση του προγράμματος και των διαδικασιών λειτουργίας των Σχολών Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων του Σώματος Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ 4 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Με οδηγό την πανελλήνια έρευνα στις Ομάδες Προσκόπων στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠ ΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2 Σ Ω Μ Α Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Π Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ.σελίδα 3 ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων & Ενεργειών 26η Π.Α.Π.Ε. Ειδική Δοκιμασία Προσκόπων Έθνους 53ο JOTA 14ο JOTI 13οι Πανελλήνιοι Αερομοντελικοί Αγώνες 2η βάση ανακάλυψης «Προσκόπου του Κόσμου» Σχεδιασμός και κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 3 2. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ... 3 3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65. Οδηγίες για τη λειτουργία της Αρχικής Σχολής Προσκοπικής Τεχνικής (Άµεση Εφαρµογή από 1/10/2003) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 26 Σεπτεµβρίου 2003 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65 ΑΠΟ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Εφορεία Σχολών - Εφόρους Περιοχής - Περιφερειακούς Εφόρους - Μέλη Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΩΝ Ημερομηνία Έγκρισης: 21 Νοεμβρίου 2013 Λευκωσία Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα: 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Α. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 2 Β. Γ ΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Οργανωτική Δομή Τα Επιμορφωτικά Κέντρα υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και την ευθύνη λειτουργίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, όπως πάντα, θα είναι παρόν και σε αυτή τη μεγάλη, παγκόσμια προσκοπική δράση με οργανωμένη αποστολή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, όπως πάντα, θα είναι παρόν και σε αυτή τη μεγάλη, παγκόσμια προσκοπική δράση με οργανωμένη αποστολή. ΓΕΝΙΚH ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 82 ΑΠΟ : Εφορεία Διεθνών Σχέσεων ΠΡΟΣ : Όλα τα ενήλικα μέλη του Σ.Ε.Π. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού ΘΕΜΑ : 15ο Παγκόσμιο Προσκοπικό MOOT Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97. : Εφορεία Σχολών. : Όλους τους Βαθμοφόρους. ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97. : Εφορεία Σχολών. : Όλους τους Βαθμοφόρους. ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009. ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97 ΑΠΟ ΠΡΟΣ : Εφορεία Σχολών : Όλους τους Βαθμοφόρους ΘΕΜΑ : Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων 2008-2009 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα (Απρίλιος 2013) Πανελλήνια Αποτύπωση Ταυτοτήτων των Ομάδων Προσκόπων Πρώτα συμπεράσματα () Εισαγωγικά Τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε για πρώτη φορά μια προσπάθεια για την πανελλήνια αποτύπωση της ταυτότητας των Ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ Περιεχόµενα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. 4 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ 4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ. 1 ΚΕΦ. 2 ΚΕΦ. 3 Προσόντα ιοικητική ιαβάθµιση Εντολές ιοίκησης Αντιµετώπιση Παραπτωµάτων 1 ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΙ ΚΕΦ.1ο: Προσόντα Βαθµοφόρων / ιοικητική ιαβάθµιση 1. Προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4 ΠΡΟΣ : - Περιφερειακούς Εφόρους - Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Συστημάτων - Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Τμημάτων - Μέλη Ε.Κ.Σ. - Μέλη Ε.Π.Π. ΚΟΙΝ. : - Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 52 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Η δηµιουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Νοέμβριος 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Παράγραφος Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 14-10-2007 Μέρος 1 ο Άρθρο 3.3 Περί Οικονομικού ελέγχου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ.Δ/νση: Μενάνδρου 22 Τ.Κ: 105 52 Αθήνα

ΠΡΟΣ : όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ.Δ/νση: Μενάνδρου 22 Τ.Κ: 105 52 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.: 80/67552 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΞΥΠ/ΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μενάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ. & Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ. & Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΤΜΗΜΑ & Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΟΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ή ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ο/Η υπογραφόμενος........... Αρχηγός της.... βεβαιώνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Π. Εγκρίθηκε την 15 η Μαΐου 1999 ΜΕΡΟΣ 1ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 30 10 2009 2 2.4. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚH ΕΦΟΡEIA Λευκωσία, 29 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: 2016/0443 Αρ. Φακ.: 521 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Πρακτικά Συνεδρίας Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εγχειρίδιο υλοποίησης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Εγχειρίδιο υλοποίησης ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εγχειρίδιο υλοποίησης Σύνταξη: Ευτυχία Ναθαναήλ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Βόλος, Απρίλιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 1 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φεβρουάριος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Αρχηγούς Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτη Εκπαίδευση Μοντέλο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Στελεχών «.Η εκπαίδευση γίνεται µε βάση συγκεκριµένες µεθόδους, σε ένα ειδικά σχεδιασµένο πρόγραµµα, µε συγκεκριµένους µαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. (Τροποποίηση 1 ου Μέρους Ιούλιος 2004) Μάϊος 1999 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 5 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 5 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011

Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Έπαθλο Ειδικότητας Αεροπροσκόπων 2010-2011 ναυλωμένη πτήση Οδηγίες διεξαγωγής του Επάθλου Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Νοέμβριος 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση Δ.Σ. Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 ΒΕ 6 30-10-2009 2 2.4. Εξερεύνηση Χρυσού Βέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων

Ο Προγραµµατισµός. Στην Οµάδα Προσκόπων Ο Προγραµµατισµός Στην Οµάδα Προσκόπων Ποια χαρακτηριστικά έχει ο ιδανικός, για τον Προσκοπισµό, πολίτης του αύριο; Πόσο διαρκεί αυτή η παιδαγωγική παρέµβαση; Με ποιές διαδικασίες ο Προσκοπισµός συµβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Κ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Κ.Σ. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Οι Επιτροπές Κοινωνικής Συμπαραστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Εγκρίθηκε από το Δ.Σ./ΣΕΠ στη συνεδρίαση της 16.11.1994) Περιεχόμενα Ι. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Δ.Σ./ΣΕΠ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Πρόγραμμα Δράσεων Γενικής Εφορείας 2015 2016 Σεπτέμβριος 2015 2 Σεπτέμβριος 2015 7 19-20 26-27 Συνάντηση Εκπαιδευτικής Ομάδας Σχολή Προκαταρκτικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων ( Σειρά Α

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Νοέμβριος 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29-12-2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης ή κατάργησης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ Αθήνα 21 Ιουνίου 2006 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ... 3 Άρθρο 2 ο ΥΠΟΣΤΑΣΗ... 3 Άρθρο 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 3 Άρθρο 4 ο ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59. ΘΕΜΑ : 67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ιακριτικού άσους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59. ΘΕΜΑ : 67η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων ιακριτικού άσους ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 59 ΑΠΟ : Εφορεία Εκπαίδευσης ΠΡΟΣ : - Πτυχιούχους ιακριτικού άσους - Σώµα Προσκόπων Κύπρου ΚΟΙΝ. : -Περιφερειακές Εφορείες - Εφόρους Γενικής Εφορείας ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ι. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.Σ./ΣΕΠ ΙΙ. ΕΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. (Ενεκρίθη από το.σ./σεπ στη συνεδρίαση της 16.11.1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α

Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Β. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Γ. ΕΝΩΜΟΤΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑ Α Η Οµάδα Προσκόπων Η ΟΜΑ Α ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Α. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Παιδιά που συµπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι µαθητές της ΣΤ' ηµοτικού και το αργότερο µέχρι να συµπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΜΕΛΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ Ένα γενικό πλάνο με 7 βήματα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΧΡΟΝΙΑ 1. Οι ΑΟΠ - ΑΣ με Τ.Ε. αποφασίζουν την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 25.6.2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ... 3 3. ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

...ο Σύστημα...Προσκόπων...

...ο Σύστημα...Προσκόπων... ...ο Σύστημα.Προσκόπων... Δελτίο Μέλους Ονοματεπώνυμο:... Αριθμός προσκοπικής ταυτότητας: Όνομα πατρός:επάγγελμα:. Όνομα μητρός:επάγγελμα:.. Διέυθυνση:...τκ:.. Τηλέφωνο σπιτιού...κινητό πατρός...κινητό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ Εγκρίθηκε στις 20.11.1997 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Κεφάλαιο Άρθρο Περιεχόμενο 1 Ανακοίνωση 154 29 12 2011 Θ 4 Σε περίπτωση διάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88. ΘΕΜΑ : 63η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88. ΘΕΜΑ : 63η Ετήσια Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 88 ΑΠΟ : Εφορεία Εκπαίδευσης ΠΡΟΣ : - Πτυχιούχους Διακριτικού Δάσους - Σώμα Προσκόπων Κύπρου ΚΟΙΝ. : - Εφορείες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 23-12-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 11561 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ' ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΕΡΟΣ 3ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ Εγκρίθηκε στις 13.12.1994 1. ΓΕΝΙΚΑ Έφηβοι (αγόρια και κορίτσια) που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 10573 Αθήνα, 9-05-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ. Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η. Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ Μάρτιος 2016 έκδοση 2 η Λίγα λόγια για την χρήση αυτού του Ενημερωτικού Φυλλάδιο Ο ρόλος αυτού του Ενημερωτικού Φυλλαδίου είναι να βοηθήσει τους Περιφερειακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Νοέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ. 4 1. ΙΑΚΡΙΣΗ ΡΑΣΕΩΝ σελ. 4 2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚ ΡΟΜΗ σελ. 6 2.1. Προϋποθέσεις ιεξαγωγής σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ : όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.: 700 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΞΥΠ/ΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Κ: 105 52 Αθήνα ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος

Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1 Οδηγός Γραμματείας Βασικές πληροφορίες για τους σπουδαστές του Τμήματος 1. Εγγραφή σπουδαστών 1 ου Εξαμήνου Σπουδαστές θεωρούνται όσοι εγγράφονται στο Τμήμα μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Eν Εξελίξει. Απογραφή έτους 2008 Υπεύθυνος. 1η Πανελλήνια Συνάντηση Βαθμοφόρων Κοινοτήτων Ανιχνευτών

Eν Εξελίξει. Απογραφή έτους 2008 Υπεύθυνος. 1η Πανελλήνια Συνάντηση Βαθμοφόρων Κοινοτήτων Ανιχνευτών Eν Εξελίξει Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων & Ενεργειών Σ.Ε.Π. Μάιος 2008 - Αρ. Φύλλου 104 Απογραφή έτους 2008 Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. Τηλ. 210 72 32165 e-mail: vkaraiskou@sep.org.gr Ανακ. 31/18 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π. Οργάνωση Διοικησης και Εκπαίδευσης 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ.Ε.Π. Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Εισαγωγή Όπως κάθε άλλο Ίδρυμα έτσι και το Σ.Ε.Π. έχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας

πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας πρόγραμμα δράσης γενικής εφορείας 2010 2011 Έλληνες Πρόσκοποι κίνηση για τους νέους του σήμερα, εγγύηση για τους πολίτες του αύριο ΓΕΝΙΚΑ Tο Πρόγραμμα Δράσης της Γενικής Εφορείας ( Μάϊος 2010 - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Λογιστική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας. Ηγετικές ικανότητες - Λήψη Αποφάσεων. Συνέργια - Ομαδικότητα

Η Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας. Ηγετικές ικανότητες - Λήψη Αποφάσεων. Συνέργια - Ομαδικότητα Πληροφορίες: Ε. Μαράκη, Μ. Καδιανάκη Τηλ.: 6942558286, 6977714973 e-mail: iakekriti@gmail.com Website: iake.weebly.com ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας Ηγετικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ

Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Αναγνώριση Προσπάθειας 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α Σ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόµενα CD Rom Θέµατα 1ου Κεφαλαίου Συχνά θα παρατηρείς στην Αγέλη την προσπάθεια που καταβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Μαρίνας 34, 2059 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Διεύθυνση Αλληλογραφίας : Τ.Θ , 2090 Λευκωσία Τηλέφωνο :(+357)

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Μαρίνας 34, 2059 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος Διεύθυνση Αλληλογραφίας : Τ.Θ , 2090 Λευκωσία Τηλέφωνο :(+357) Προς Γονείς και Κηδεμόνες Λυκοπούλων Στρόβολος 15 Νοεμβρίου, 2014 Θέμα: Πρώτο Διήμερο Αγέλης και Κινηματογραφική παράσταση Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η Πρώτη Διήμερη Δράση της Αγέλης μας θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα CD Rom Θέματα 1ου Κεφαλαίου Για την κατανόηση του θέματος καθώς το διαβάζουμε θα πρέπει γνωρίζουμε ή να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά, συμπυκνωμένα

Διαβάστε περισσότερα