EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31"

Transcript

1 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL

2 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής ήλωση συµβατότητας κατασκευαστικώνπροτύπων της ΕΕ Επισκόπηση των διάφορων τύπων Συσκευασία Περιγραφή συσκευών Παρελκόµενα (βλέπε επίσης τον κατάλογο τιµών) ιαστάσεις οµή συσκευής ZS οµή συσκευής ZW Ηλεκτρική καλωδίωση Περιγραφή λειτουργίας Θέρµανση Ζεστό νερό Κυκλοφορητής οχείο διαστολής Τεχνικά χαρακτηριστικά 10 2 Κανονισµοί 11 3 Εγκατάσταση Σηµαντικές υποδείξεις Επιλογή του χώρου τοποθέτησης Ελάχιστες αποστάσεις Τοποθέτηση της ράγας ανάρτησης και της υδραυλικής βάσης σύνδεσης και διανοµής Εγκατάσταση των σωληνώσεων Τοποθέτηση της συσκευής Έλεγχος συνδέσεων 15 4 Ηλεκτρική σύνδεση Σύνδεση της συσκευής Σύνδεση θερµοστατών Σύνδεση θερµοσίφωνα (ZS..) 17 5 Εκκίνηση/Πίνακας οργάνων Πριν την εκκίνηση Θέση της συσκευής σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας Θέση της θέρµανσης σε λειτουργία Ρύθµιση της θέρµανσης µε θερµοστάτη Ρύθµιση της θερµοκρασίας του θερµοσίφωνα (ZS..) Θερµοκρασία και ποσότητα θερµού νερού (ZW..) Θερινή λειτουργία (µόνο παραγωγή ζεστού νερού) Αντιπαγετική προστασία Προστασία κυκλοφορητή από µπλοκάρισµα ιάγνωση βλαβών 20 6 Ρύθµιση αερίου Ρύθµιση από τον κατασκευαστή Τρόπος λειτουργίας Service Ονοµαστική θερµική φόρτιση Μέθοδος ρύθµισης µέσω της µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια Μέθοδος ρύθµισης µέσω µέτρησης του όγκου Θερµική ισχύς Ρύθµιση µέσω της µεθόδου µέτρησης της πίεσης στα ακροφύσια Μέθοδος ρύθµισης µέσω µέτρησης του όγκου Μετατροπή για άλλο είδος αερίου 26 7 Συντήρηση Τακτικές εργασίες συντήρησης Εκκένωση του συστήµατος θέρµανσης Εκκίνηση µετά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης 28 8 Βλάβες Μηνύµατα βλαβών Αποκατάσταση βλαβών 32 2

3 Οδηγίες για την ασφάλειά σας Οδηγίες για την ασφάλειά σας Αν µυρίσετε αέριο B Κλείστε το διακόπτη αερίου. B Ανοίξτε τα παράθυρα. B Μην ανοιγοκλείνετε τους ηλεκτρικούς διακόπτες. B Σβήστε τυχόν ακάλυπτες φωτιές. B Τηλεφωνήστε αµέσως από εξωτερικό τηλέφωνο στην επιχείρηση παροχής αερίου και στο εξουσιοδοτηµένο ειδικό συνεργείο Αν µυρίσετε καυσαέρια B ιακόψτε τη λειτουργία της συσκευής (βλέπε σελίδα 19). B Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα. B Ειδοποιήστε το ειδικό συνεργείο. Τοποθέτηση, µετατροπή B Η τοποθέτηση καθώς και τυχόν µετατροπές στη συσκευή επιτρέπεται να γίνουν µόνο από εξουσιοδοτηµένο ειδικό συνεργείο. B Μη κάνετε µετατροπές στα εξαρτήµατα απαγωγής καυσαερίων. B Μην κλείνετε και µη µικραίνετε ανοίγµατα αερισµού και εξαερισµού σε πόρτες, παράθυρα και τοίχους. Αν τα παράθυρα διαθέτουν στεγανούς αρµούς πρέπει να εξασφαλιστεί η παροχή αέρα. Συντήρηση B Σύσταση προς τον πελάτη: Κλείστε ένα συµβόλαιο συντήρησης µ ένα εξουσιοδοτηµένο ειδικό συνεργείο και δώστε του την εντολή να συντηρεί τη συσκευή µια φορά το χρόνο. B Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη φιλικότητα της εγκατάστασης προς το περιβάλλον. B Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά! Ενηµέρωση του πελάτη B Ενηµερώστε τον πελάτη σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής κι εκπαιδεύστε τον στο χειρισµό της. B Υποδείξτε στον πελάτη, ότι δεν επιτρέπεται να διεξάγει οποιεσδήποτε µετατροπές ή επισκευές. Ερµηνεία συµβόλων Λέξεις-σήµατα χαρακτηρίζουν τη σοβαρότητα του κινδύνου ο οποίος δηµιουργείται όταν δεν τηρηθούν τα προστατευτικά µέτρα. Προσοχή σηµαίνει ότι µπορεί να προκληθούν µικρές υλικές ζηµιές. Προειδοποίηση σηµαίνει ότι µπορεί να προκληθούν µικρές βλάβες σε άτοµα ή βαριές υλικές ζηµιές. Κίνδυνος σηµαίνει ότι µπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες σε άτοµα. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνοςζωής.. i Οι οδηγίες ασφαλείας στο κείµενο σηµαδεύονται µ ένα προειδοποιητικό τρίγωνο κι έχουν γκρίζο φόντο. Οι υποδείξεις στο κείµενο σηµαδεύονται µε το διπλανό σύµβολο. Περιορίζονται µε οριζόντιες γραµµές επάνω ή κάτω από το κείµενο. Οι υποδείξεις περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες σε περιπτώσεις στις οποίες δεν απειλείται ούτε η ανθρώπινη ζωή ούτε η συσκευή. Εκρηκτικά κι εύφλεκτα υλικά B Μην κάνετε χρήση και µην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά (χαρτιά, διαλυτικά µέσα, χρώµατα κτλ.) κοντά στη συσκευή. Αέρας καύσης και χώρος τοποθέτησης B Ο αέρας καύσης και ο χώρος τοποθέτησης πρέπει να µην περιέχουν διαβρωτικά υλικά (π.χ. αλογονυδρογονάνθρακες που περιέχουν χλώριο κι ενώσεις φθορίου). Έτσι αποφεύγεται η διάβρωση. 3

4 Περιγραφή της συσκευής 1 Περιγραφή της συσκευής 1.1 ήλωση συµβατότητας κατασκευαστικώνπροτύπων της ΕΕ Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις ισχύουσεςδιατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 90/396/EΟΚ, 92/42/ EΟΚ, 73/23/ EΟΚ, 89/336/ EΟΚ και στο κατασκευαστικό πρότυπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό δοκιµής των κατασκευαστικών προτύπων της ΕΕ. Prod.-ID-Nr. CE-0085 BO 0215 Χώρα προορισµού Ελλάδα Κατηγορία II 2H3+ Είδος συσκευής πίνακας Επισκόπηση των διάφορων τύπων ZS 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 31 πίνακας 2 Z Κεντρική συσκευή θέρµανσης S Σύνδεση µε έµµεσα θερµαινόµενο δοχείο W Θέρµανση νερού χρήσης 23 Θερµική ισχύς 23 kw -1 Οριζόντιες συνδέσεις K Συσκευή ανοιχτού θαλάµου καύσης E Αυτόµατη έναυση 23 Χαρακτηριστικό ψηφίο Φυσικού αερίου H 31 Χαρακτηριστικό ψηφίο Υγραερίου Το χαρακτηριστικό ψηφίο αναφέρει την οικογένεια αερίου σύµφωνα µε EN 437: Χαρακτηρισ τικόψηφίο είκτης Wobbe B 11BS Οικογένεια αερίου 1.3 Συσκευασία Λέβητας θέρµανσης µε αέριο για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης Ράγα συναρµολόγησης για στερέωση σε τοίχο Υδραυλική βάση σύνδεσης και διανοµής Σετ στερέωσης (βίδες µε εξαρτήµατα) Σετ σύνδεσης (φλάντζες) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Περιγραφή συσκευών Συσκευή για τοποθέτηση σε τοίχο Ενδείξεις θερµοκρασίας, λειτουργίας καύσης και βλαβών Ατµοσφαιρικός καυστήρας για φυσικό αέριο / υγραέριο Ηλεκτρονική έναυση Κυκλοφορητής οχείο διαστολής Αισθητήρας και ρυθµιστής ποσότητας νερού Μανόµετρο ιατάξεις ασφαλείας: Επιτήρηση φλόγας (επιτήρηση ιονισµού) Βαλβίδα ασφαλείας (υπερπίεση στο κύκλωµα θέρµανσης) Οριακός θερµοστάτης ασφαλείας Επιτήρηση καυσαερίων Επιτήρηση καυσαερίων 230 V, 50 Hz. 1.5 Παρελκόµενα (βλέπε επίσης τον κατάλογο τιµών) Πίνακας σύνδεσης οργάνων Θερµοστάτης χώρου: TR 12 TRZ 12-2 µε εβδοµαδιαίο πρόγραµµα Σετ µετατροπής για άλλο είδος αερίου: Από φυσικό αέριο σε υγραέριο και αντίστροφα Σετ προετοιµασίας της τοποθέτησης ,7-15,2 kwh/m ,6-25,6 kwh/kg πίνακας 3 Φυσικά αέρια κι αέρια πετρελαίου, οµάδα H προπάνιο/ βουτάνιο 4

5 Περιγραφή της συσκευής 1.6 ιαστάσεις εικόνα Περίβληµα 103 Χειριστήριο 320 Ράγες ανάρτησης 5

6 Περιγραφή της συσκευής 1.7 οµή συσκευής ZS.. εικόνα 2 2 Οριακός θερµοστάτης ασφαλείας 3 Υποδοχή µέτρησης πίεσης 6/1 Επιτήρηση καυσαερίων 7 Υποδοχή µέτρησης πίεσης στη σύνδεση 8 Μανόµετρο 8/1 Ενδείξεις θερµοκρασίας, διάγνωσης βλαβών, λειτουργίας καύσης 9 Οπλισµός αερίου 12 By-pass 15 Βαλβίδα ασφαλείας 18 Κυκλοφορητής µε διαχωριστή αέρα 20 οχείο διαστολής 26 Βαλβίδα για έλεγχο δοχείου διαστολής 27 Aυτόµατο εξαεριστικό 29 Ακροφύσιο 30 Καυστήρας 32 Ηλεκτρόδιο επιτήρησης 33 Ηλεκτρόδιο έναυσης 36 Αισθητήρας θερµοκρασίας θέρµανσης 43 Προσαγωγή θέρµανσης 44 Προσαγωγή θερµοσίφωνα [ζεστό νερό] 45 Αέριο 46 Επιστροφή θερµοσίφωνα [κρύο νερό] 47 Επιστροφή θέρµανσης 55 Φίλτρο αερίου 84 Τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής 380 Βίδα ρύθµισης αερίου MAX 382 Κινητήρας για την τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής 6

7 Περιγραφή της συσκευής 1.8 οµή συσκευής ZW.. εικόνα 3 2 Οριακός θερµοστάτης ασφαλείας 3 Υποδοχή µέτρησης πίεσης 5 Αισθητήρας ζεστού νερού (NTC) 6 Αισθητήρας ροής νερού 6/1 Επιτήρηση καυσαερίων 7 Υποδοχή µέτρησης πίεσης στη σύνδεση 8 Μανόµετρο 8/1 Ενδείξεις θερµοκρασίας, διάγνωσης βλαβών, λειτουργίας καύσης 9 Οπλισµός αερίου 12 By-pass 15 Βαλβίδα ασφαλείας 18 Κυκλοφορητής µεδιαχωριστή αέρα 20 οχείο διαστολής 26 Βαλβίδα για έλεγχο δοχείου διαστολής 27 Αυτόµατο εξαεριστικό 29 Ακροφύσιο 30 Καυστήρας 32 Ηλεκτρόδιο επιτήρησης (ιονισµού) 33 Ηλεκτρόδιο έναυσης 36 Αισθητήρας θερµοκρασίας θέρµανσης 38 Βάνα πλήρωσης (κύκλωµα θέρµανσης) 43 Προσαγωγή θέρµανσης 44 Ζεστό νερό 45 Αέριο 46 Κρύο νερό 47 Επιστροφή θέρµανσης 55 Φίλτρο αερίου 84 Τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής 93 Φίλτρο νερού 380 Βίδα ρύθµισης αερίου MAX 381 Πλακοειδής εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης 382 Κινητήρας για την τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής 383 Αισθητήρας ροής νερού 7

8 Περιγραφή της συσκευής 1.9 Ηλεκτρική καλωδίωση 1.10 Περιγραφή λειτουργίας Θέρµανση Όταν ζητηθεί θέρµανση από το θερµοστάτη του λέβητα: ξεκινά ο κυκλοφορητής (18). ανοίγει ο οπλισµός αερίου (9). η τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής (382) ανοίγει την επιστροφή θέρµανσης (47). Μόλις ανοίξει ο οπλισµός αερίου (9) η πλακέτα ενεργοποιεί τη διάταξη ανάφλεξης: Στα δυο ηλεκτρόδια (33) δηµιουργείται ένας σπινθήρας ανάφλεξης υψηλής τάσης, ο οποίος αναφλέγει το µίγµα αέρος-αερίου. Ένα ηλεκτρόδιο ιονισµού (32) αναλαµβάνει την επιτήρηση της φλόγας. ιακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ασφαλείας Αν εντός ενός χρόνου ασφαλείας (10 δευτερολέπτων) δεν σχηµατιστεί φλόγα, ακολουθεί µια δεύτερη δοκιµή ανάφλεξης. Αν αποτύχει κι αυτή η δοκιµή, διακόπτεται η λειτουργία για λόγους ασφαλείας. εικόνα 4 2 Οριακός θερµοστάτης ασφαλείας 5 Αισθητήρας θερµοκρασίας ζεστού νερού χρήσης 6 Αισθητήρας ροής νερού 6.1 Επιτήρηση καυσαερίων 9 Οπλισµός αερίου 18 Κυκλοφορητής 32 Ηλεκτρόδιο επιτήρησης 33 Ηλεκτρόδιο έναυσης 36 Αισθητήρας θερµοκρασίας θέρµανσης (NTC) 382 Κινητήρας για την τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής 8 ιακοπή λειτουργίας σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου ασφαλείας Η πλακέτα ελέγχει τη θερµοκρασία προσαγωγής δια µέσου αισθητήρα NTC (36). Σε περίπτωση πολύ υψηλής θερµοκρασίας ο οριακός θερµοστάτης ασφαλείας διακόπτει τη λειτουργία για λόγους ασφαλείας. Για να επαναθέσετε τη συσκευή σε λειτουργία µετά από µια διακοπή για λόγους ασφαλείας: B Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς Ζεστό νερό Συνδυασµένες συσκευές (ZW...) Όταν τρέξει ζεστό νερό χρήσης ο αισθητήρας ροής νερού (6) στέλνει ένα σήµα στη πλακέτα. Το σήµα έχει σαν αποτέλεσµα: τη θέση σε λειτουργία του κυκλοφορητή (18) την ανάφλεξη του καυστήρα. η τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής (382) φράζει το κύκλωµα θέρµανσης.. Η πλακέτα επιτηρεί τη θερµοκρασία του νερού δια µέσου του αισθητήρα NTC (5) και ρυθµίζει την ισχύ του καυστήρα ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Συνδυασµένες συσκευές (ZS...) Όταν ο αισθητήρας θερµοκρασίας στον κυκλοφορητή αναγνωρίσει µια πολύ χαµηλή θερµοκρασία, ξεκινά ο κυκλοφορητής (18), ο καυστήρας ανάβει, η τρίοδη βαλβίδα µεταγωγής (382) φράζει το κύκλωµα θέρµανσης και γεµίζει τον κυκλοφορητή µε ζεστό νερό.

9 Περιγραφή της συσκευής Κυκλοφορητής Όταν στη συσκευή δεν έχει συνδεθεί θερµοστάτης, θερµοστάτης χώρου ή χρονοδιακόπτης, ο κυκλοφορητής ξεκινά µόλις η συσκευή τεθεί στη λειτουργία θέρµανσης. Όταν υπάρχει θερµοστάτης χώρου ή χρονοδιακόπτης, ο κυκλοφορητής ξεκινά όταν: η θερµοκρασία χώρου είναι πιο χαµηλή από εκείνη που έχει ρυθµιστεί στο θερµοστάτη (TR 12). η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία και η θερµοκρασία χώρου είναι πιο χαµηλή από εκείνη που έχει ρυθµιστεί στο θερµοστάτη (TRZ 12-2). η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία µείωσης και η θερµοκρασία είναι πιο χαµηλή από τη θερµοκρασία µείωσης (TRZ 12-2). Ταχύτητα I Ταχύτητα II Ταχύτητα III 1.11 οχείο διαστολής Η συσκευή διαθέτει ένα δοχείο διαστολής µε χωρητικότητα 6 l και πίεση πλήρωσης 0,75 bar, το οποίο εξουδετερώνει τις αυξήσεις της πίεσης που προκαλούνται από τις αντίστοιχες αυξήσεις της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής. Ο µέγιστος όγκος νερού της εγκατάστασης καθορίζεται µε βάση τη µέγιστη πίεση της εγκατάστασης θέρµανσης υπό τη µέγιστη θερµοκρασία προσαγωγής ζεστού νερού 90 C. Μέγιστη πίεση (bar) Όγκος νερού (l) πίνακας 4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1, Για να επεκτείνετε τη χωρητικότητα: B Ανοίξτε τη βαλβίδα ελέγχου (26) και κατεβάστε την πίεση στην προσαγωγή στα 0,5 bar. εικόνα 5 Χαρακτηριστική καµπύλη κυκλοφορητή 9

10 Περιγραφή της συσκευής 1.12 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ισχύς Ζεστό νερό Ονοµαστική θερµική ισχύς Ονοµαστική θερµική φόρτιση Θέρµανση Ονοµαστική θερµική ισχύς Ονοµαστική θερµική φόρτιση Βαθµοί απόδοσης Μονάδα ZS/ZW 23-1 KE.. kw 7,0-22,6 8,4-25,3 kw 8,0-22,6 9,6-25,3 Βαθµός απόδοσης W-Eta σε 100% ονοµαστική ισχύ % 88.0 Βαθµός απόδοσης W-Eta σε 30% ονοµαστική ισχύ % 85,5 Κατανάλωση Φυσικό αέριο H (H ub = 9,5 kwh/m 3 ) m 3 /h 2,7 Υγραέριο H (H u = 12,8 kwh/kg) Kg\h 2,0 Επιτρεπτή τιµή πίεσης για σύνδεση αερίου Φυσικό αέριο H mbar Υγραέριο mbar οχείο διαστολής Πίεση δοχείου bar 0,75 Συνολικός όγκος l 6 Χαρακτηριστικά καυσαερίων Απαραίτητος ελκυσµός mbar 0,015 Μάζα καυσαερίων kg/h 57 Θερµοκρασία καυσαερίων C 140 Θέρµανση Θερµοκρασία C Μέγιστη πίεση bar 3 Ονοµαστικός όγκος νερού σε t = 20 K, 18 kw l/h 800 ελάχιστο ύψος στάθµης παροχής στον ονοµαστικό όγκο νερού bar 0,2 Παραγωγή ζεστού νερού (ZW..) Θερµοκρασία C µέγιστη πίεση νερού bar 10 Μέγιστη παροχή νερού l/min 10 Μέγιστη ροή νερού για 60 C (10 C θερµοκρασία εισόδου) l/min 6,5 ελάχιστη πίεση νερού bar 0,35 Ειδική ροή νερού (D) για t = 30K, σύµφωνα µε EN625 1) l/min 10,4 Γενικά ιαστάσεις (H x B x T) mm 700 x 400 x 295 Βάρος, χωρίς συσκευασία kg 28,0 Ηλεκτρική τάση VAC 230 Συχνότητα Hz 50 Κατανάλωση W 90 Κατηγορία προστασίας IP X4D ελέγχθηκε σύµφωνα µε τον κανονισµό EN 297 πίνακας 5 1) Ο όγκος πόσιµου νερού που σύµφωνα µε τον κατασκευαστή παρέχει ο λέβητας σε δυο αλλεπάλληλες λήψεις σε µέση αύξηση της θερµοκρασίας κατά 30K. 10

11 Κανονισµοί 2 Κανονισµοί 3 Εγκατάσταση Πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες και κανονισµοί (παρακαλούµε προσαρµόστε/ συµπληρώστε): Ο πολεοδοµικός κανονισµός της εκάστοτε χώρας Οι διατάξεις της αρµόδιας επιχείρησης παροχής αερίου. i Η τοποθέτηση, η ηλεκτρική σύνδεση, η σύνδεση µε το δίκτυο αερίου,η απαγωγή καυσαερίων και η εκκίνηση πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε από µια επιχείρηση εξουσιοδοτηµένη από την επιχείρηση παροχής αερίου ή από την επιχείρηση ηλεκτρισµού. 3.1 Σηµαντικές υποδείξεις B Πριν την εγκατάσταση πρέπει να έχει εκδοθεί γνωµοδότηση της εταιρίας παροχής αερίου. B Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε κλειστά συστήµατα ζεστού νερού και θέρµανσης σύµφωνα µε την προδιαγραφή DIN 4751, Μέρος 3. Για τη λειτουργία δεν είναι απαραίτητη η κυκλοφορία µιας ελάχιστης ποσότητας νερού. B Μετατροπή ανοιχτών εγκαταστάσεων θέρµανσης σε κλειστά συστήµατα.σε διατάξεις θέρµανσης µέσω αδράνειας: Συνδέστε τη συσκευή στο υπάρχον δίκτυο σωλήνων µέσω µιας υδραυλικής διακλάδωσης. B Μη χρησιµοποιείτε γαλβανισµένα θερµαντικά σώµατα και σωλήνες. Έτσι αποφεύγεται ο σχηµατισµός αναθυµιάσεων. B Αν χρησιµοποιείτε θερµοστάτη χώρου: Μην τοποθετήσετε θερµοστατική βαλβίδα στο δωµάτιο /στο χώρο τοποθέτησης τού θερµοστάτη. B Προβλέψτε ένα εξαεριστικό για κάθε θερµαντικό σώµα (χειροκίνητο ή αυτόµατο), καθώς και στρόφιγγες πλήρωσης και εκκένωσης στο πιο χαµηλό σηµείο της εγκατάστασης. Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία: B Αφήστε να κυκλοφορήσει νερό για να καθαρίσετε την εγκατάσταση από τυχόν υπάρχοντα ξένα σώµατα ή λιποειδή σωµατίδια, τα οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την άψογη λειτουργία της συσκευής. i Για τον καθαρισµό µη χρησιµοποιείτε διαλύτες ή αρωµατικούς υδρογονάνθρακες (βενζίνη, πετρέλαιο κτλ.) B Αν χρειαστεί, χρησιµοποιήστε µεν ένα απορρυπαντικό, ξεπλύνετε όµως στη συνέχεια καλά την εγκατάσταση. B Σαν αντιδιαβρωτικο µέσο εγκρίθηκε το Varidos 1+1 (από τη φίρµα Schilling Chemie). 11

12 Εγκατάσταση 3.2 Επιλογή του χώρου τοποθέτησης Κανονισµοί για το χώρο τοποθέτησης B Τηρείτε τις προδιαγραφές και οδηγίες της εκάστοτε χώρας. B Εγκαταστήστε τη συσκευή σ ένα καλά αεριζόµενο χώρο προστατευµένο από τον παγετό. B Τοποθετήστε έναν κατάλληλο αγωγό καυσαερίων. Σε περίπτωση τοποθέτησης µέσα σε κλειστό χώρο (π.χ. ντουλάπι, µικρή αποθήκη): B Βεβαιωθείτε, ότι η αποθήκη διαθέτει τρύπα αερισµού η οποία οδηγεί σε µια ελεύθερη επιφάνεια µε εµβαδόν του λάχιστον 600 cm. 2 fόhrt. Αέρας καύσης Για να αποφευχθεί η διάβρωση ο αέρας καύσης πρέπει να µην περιέχει διαβρωτικά υλικά. Τέτοιες ουσίες είναι οι αλογονυδρογονάνθρακες επειδή αυτοί περιέχουν χηµικές ενώσεις χλωρίου και φθορίου, οι οποίες µπορεί, π.χ. να περιέχονται σε διαλύτες, χρώµατα, κόλλες, σπρέι και απορρυπαντικά που χρησιµοποιείτε στο νοικοκυριό σας. Θερµοκρασία επιφάνειας Η µέγιστη θερµοκρασία στην επιφάνεια της συσκευής είναι χαµηλότερη από 85 C. Γι αυτό, σύµφωνα µε την TRGI και/ή την TRF, δεν απαιτούνται ειδικά µέτρα προστασίας για εύφλεκτα υλικά ή για εντοιχισµένα έπιπλα. Λαµβάνετε υπόψη σας τυχόν αποκλίνοντες κανονισµούς της εκάστοτε χώρας. 3.3 Ελάχιστες αποστάσεις Κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης πρέπει να εκπληρώνονται οι παρακάτω προϋποθέσεις: B Κρατήστε τη µέγιστη απόσταση από όλες τις ανωµαλίες στις διάφορες επιφάνειες (σωλήνες, αγωγοί, προεκτάσεις τοίχων κτλ.). B Εξασφαλίστε την ανεµπόδιστη πρόσβαση για τη διεξαγωγή των εργασιών τοποθέτησης και συντήρησης βλέπε σχετικά τις ελάχιστες αποστάσεις στη εικόνα 6. εικόνα 6 A B C D Ελάχιστες αποστάσεις µπροστά 0,5 cm, στις πλευρές 1 cm 40 cm 30 cm 2 cm 3.4 Τοποθέτηση της ράγας ανάρτησης και της υδραυλικής βάσης σύνδεσης και διανοµής B Στερεώστε το πατρόν τοποθέτησης σε µια κατάλληλη θέση µέσα στο χώρο τοποθέτησης (βλέπε κεφάλαιο 3.3). B Σηµαδέψτε τις τρύπες για τη στερέωση της ράγας ανάρτησης και της υδραυλικής βάσης σύνδεσης και διανοµής και ακολούθως τρυπήστε. B Αφαιρέστε το πατρόν. B Στερεώστε στον τοίχο τη ράγα ανάρτησης µε τα συµπαραδιδόµενα πλαστικά βύσµατα και τις συµπαραδιδόµενες βίδες µη σφίξετε ακόµη τις βίδες. B Στερεώστε στον τοίχο την υδραυλική βάση στήριξης και διανοµής µε τα συµπαραδιδόµενα πλαστικά βύσµατα και τις συµπαραδιδόµενες βίδες µη σφίξετε ακόµη τις βίδες. 3.5 Εγκατάσταση των σωληνώσεων B Οι σωληνώσεις κι οι οπλισµοί του ζεστού νερού πρέπει να διαστασιοποιηθούν έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η ανάλογη µε την εκάστοτε πίεση τροφοδότησης επαρκής ροή νερού στα σηµεία λήψης. B Κατά την εγκατάσταση τοποθετήστε στο πιο χαµηλό σηµείο της εγκατάστασης µια στρόφιγγα πλήρωσης και µια στρόφιγγα εκκένωσης. 12

13 Εγκατάσταση B Οι αγωγοί αερίου πρέπει να διαστασιοποιηθούν έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή αερίου σε όλες τις συνδεµένες συσκευές. B Συνδέστε τους αγωγούς χωρίς να βρίσκονται υπό πίεση. B Χρησιµοποιήστε το σετ προετοιµασίας της τοποθέτησης για να τοποθετήσετε σωστά τους αγωγούς σύνδεσης της συσκευής. 13

14 Εγκατάσταση 3.6 Τοποθέτηση της συσκευής Προσοχή: Ζηµιές από κατάλοιπα! B Ξεπλύνετε το δίκτυο των σωληνώσεων για να τις καθαρίσετε από τυχόν κατάλοιπα. B Κατεβάστε τον πίνακα οργάνων και αναρτήστε τον στη θέση Service. B Αφαιρέστε τη συσκευασία, δώστε προσοχή στις υποδείξεις επάνω στη συσκευασία. B Ελέγξτε αν το περιεχόµενο της συσκευασίας είναι άρτιο. B Αφαιρέστε τα πώµατα από τις συνδέσεις αερίου και νερού. Αφαιρέστε τον πίνακα οργάνων και το περίβληµα i Για λόγους ηλεκτρικής ασφαλείας ο πίνακας οργάνων και το περίβληµα προστατεύονται από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση µε δυο βίδες ασφαλείας. B Στερεώνετε τον πίνακα οργάνων και το περίβληµα πάντοτε µε τις βίδες αυτές. B Αφαιρέστε τις βίδες ασφαλείας. εικόνα 8 Θέση Service B Για να αφαιρέσετε τελείως τον πίνακα οργάνων θέστε τον στη θέση που φαίνεται στην εικόνα, ανασηκώστε τον προς τα επάνω και αφαιρέστε τον από µπροστά. εικόνα 7 Βίδες ασφαλείας εικόνα 9 Aφαίρεση του πίνακα οργάνων 14

15 Εγκατάσταση B Αφαιρέστε τις βίδες στερέωσης του περιβλήµατος. B Προβλέψτε ενδεχοµένως προστασία από τον άνεµο. 3.7 Έλεγχος συνδέσεων Συνδέσεις νερού εικόνα 10 Περίβληµα B Αφαιρέστε το περίβληµα από µπροστά. Στερέωση της συσκευής B Τοποθετήστε τις φλάντζες στα διπλά ρακόρ της υδραυλικής βάσης στήριξης και διανοµής. B Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στις προετοιµασµένες συνδέσεις των σωλήνων. B Ανασηκώστε τη συσκευή και αναρτήστε την στη ράγα ανάρτησης. B Ελέγξτε, αν κάθονται άψογα όλες οι φλάντζες ακολούθως σφίξτε τα ρακόρ των συνδέσεων. Σύνδεση του καπναγωγού Ο λέβητας θέρµανσης µε αέριο πρέπει να συνδεθεί στερεά και απόλυτα στεγανά µ ένα καπναγωγό καυσαερίων. Αγωγοί από τα παρακάτω υλικά είναι κατάλληλοι για την απαγωγή καυσαερίων: γαλβανισµένη λαµαρίνα σιδήρου Αλουµίνιο ανοξείδωτος χάλυβας ινώδες σκυρόδεµα.. B Λάβετε υπόψη σας τη απαραίτητη κλίση του αγωγού καυσαερίων: Μήκος έως 1 m 1 1 m έως 3 m 3 3 m έως 6 m 10 πίνακας 6 Κλίση (cm/m) B Λάβετε υπόψη σας τη απαραίτητη κλίση του αγωγού καυσαερίων: B Ευθυγραµµίστε και στερεώστε τον αγωγό καυσαερίων. B Για την περαιτέρω συναρµολόγηση τηρήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που συµπαραδόθηκαν µαζί µε τα εξαρτήµατα για τα καυσαέρια. B Σε συσκευές ZW: Ανοίξτε τη στρόφιγγα κρύου νερού και γεµίστε το κύκλωµα ζεστού νερού (µέγιστη πίεση ελέγχου: 10 bar). B Ανοίξτε τη βάνα πλήρωσης της θέρµανσης και γεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης. B Για να βγάλετε τον εγκλωβισµένο αέρα εντός της συσκευής, ξεβιδώστε το καπάκι από το αυτόµατο εξαεριστικό που βρίσκεται πάνω στον κυκλοφορητή (εικόνα 11). i εικόνα 11 Καπάκι αυτόµατου εξαερισµού B Ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων (µέγιστη πίεση ελέγχου: 2,5 bar στο µανόµετρο) B Εξαερίστε τη συσκευή µέσω τού ενσωµατωµένου αυτόµατου εξαερισµού. B Ελέγξτε τη στεγανότητα όλων των θέσεων διαχωρισµού. Αγωγός αερίου Αφού φύγει ο αέρας αφήστε το καπάκι ξεβιδωµένο B Κλείστε τη στρόφιγγα αερίου για να προστατεύσετε τον οπλισµό αερίου από ζηµιές λόγω υπερπίεσης (µέγιστη πίεση 150 mbar). B Ελέγξτε τον αγωγό αερίου. B ιεξάγετε αποσυµπίεση. Απαγωγή καυσαερίων B Ελέγξτε τη στεγανότητα του αγωγού καυσαερίων. B Ελέγξτε το τέρµα τής καπνοδόχου και, αν υπάρχει, την προστασία από άνεµο, µήπως έχουν υποστεί βλάβη ή µήπως εµποδίζονται. 15

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE 31 ?????????? GR (2007.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE 31 ?????????? GR (2007. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE 31?????????? GR (2007.03) JS Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Οδηγίες για την

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR ZS/W 24-2 LH KE 23/31 [el] Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH AE 23 ZW 24-2 LH AE 23 ZS 24-2 LH AE 31 ZW 24-2 LH AE 31 X XXX XXX XXX GR (2007.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH AE 23 ZW 24-2 LH AE 23 ZS 24-2 LH AE 31 ZW 24-2 LH AE 31 X XXX XXX XXX GR (2007. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH AE 23 ZW 24-2 LH AE 23 ZS 24-2 LH AE 31 ZW 24-2 LH AE 31 X XXX XXX XXX GR (2007.03) JS Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Logamax U022K B/I. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό. Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για

Logamax U022K B/I. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό. Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για 2061 2194 03/2005 GR Για τον ειδικό Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο Logamax U0K B/I 6 720 611 807-00.1O Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν

Διαβάστε περισσότερα

EUROSMARTbalcony/incasso

EUROSMARTbalcony/incasso Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο EUROSMARTbalcony/incasso 6 720 611 353-00.1O ZWA 24-1 AI ZWA 24-1 AB ZWA 28-1 AI ZWA 28-1 AB GR OSW Πίνακας περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

/1 a. b c. d e. f g

/1 a. b c. d e. f g Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνοσ: Ηλεκτροπληξία! B Πριν αρχίσετε την εργασία διακüψτε οπωσδήποτε την παροχή ρεύµατοσ απü το δίκτυο (ασφάλεια, διακüπτησ LS). 4.2 Σύνδεση θερµοστατών B Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό

/2006 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό 2061 2630 03/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων

Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων 2061 2631 10/2010 GR Για τον ειδικό Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052 24/28 K 6 720 612 263-00.1O Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα

Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Τιμοκατάλογος 2013 Προϊόντα και παρελκόμενα Μάιος 2013 Περιεχόμενα Condens 3000 W ZWB 28-3 C Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπίκνωσης 28-42 kw Condens 7000 W ZSBR 28-3 A Condens 7000 W ZWBR 35-3 A 1 Condens

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 616 640-11/2007 GR

Διαβάστε περισσότερα

επίτοιχο λέβητα αερίου CERACLASSEXCELLENCE

επίτοιχο λέβητα αερίου CERACLASSEXCELLENCE Παράρτημα για τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων για επίτοιχο λέβητα αερίου CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZWC 4- MFA ZWC 8- MFA 6 70 6 784 GR (007/05) OSW Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Για την ασφάλεια σας WR 275-3K..B.. WR 350-3K..B.. WR 400-3K..B.. Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ασφάλεια φλόγας µε ιονισµό 6 720 606 687 (03.09)

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW

Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής 4 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..G... WR14..G... WR18..G...

GR (05.03) JS WR11..G... WR14..G... WR18..G... 6 720 607 609 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11G WR14G WR18G Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIGMA GREEN EVO EXT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIGMA GREEN EVO EXT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PIGMA GREEN EVO EXT Τεχνολογία έξω, άνεση µέσα H τεχνολογία συμπύκνωσης στο μικρότερο δυνατό πακέτο και η μέγιστη ευελιξία εγκατάστασης καθιστούν τον

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

CGW. ** Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 360

CGW. ** Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 360 ComfortLine Επίτοιχη κεντρική μονάδα λέβητα συμπύκνωσης αερίου με ανοξείδωτο μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης υψηλής απόδοσης για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό Ομάδες έκπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch

Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Άνεση και αξιοπιστία σε µικρές διαστάσεις Επίτοιχοι λέβητες αερίου από τη Bosch Gaz 4000 W. Αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Ο επίτοιχος λέβητας Gaz 4000 W της Bosch είναι µικρός σε διαστάσεις, δυνατός σε

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp 45-65

talia GREEN SYStEm hp 45-65 ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ talia GREEN SYStEm hp 45-65 O ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΧΥ Με την θερμαντική ισχύ των 45 ή 65 kw, o talia Green System hp είναι η καλύτερη λύση για μεγάλες κτηριακές

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 100-W TOUCH Presentation 2 Version

VITODENS 100-W TOUCH Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 35,0 KW Τεχνικά στοιχεία Λέβητας αερίου συμπύκνωσης, κατηγορίας ΙΙ 2H3P Ονομαστικό εύρος θερμικής ισχύος σε λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B...

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B... 6 720 607 607 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11B WR14B WR18B Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα:

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: City FFI UNO FFI TREND CSI MICROLF FFI Έκδοση 1 H Σεπτέµβριος 2003 MT2003CL008801001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 8-3 C... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 5. Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Pelletech 15/25/35/50 ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET

Pelletech 15/25/35/50 ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET Pelletech 5/25/5/50 ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET Λέβητες Pellet µε ενσωµατωµένο καυστήρα και δοχείο καυσίµου www.caminodesign.gr 5/25/5/50 ΛΕΒΗΤΕΣ PELLET 50 kw 5 kw 25 kw 5 kw ΛΕΒΗΤΑΣ PELLET ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές συνδέσεις VERA HE

Υδραυλικές συνδέσεις VERA HE Vera he αποδοση και ευελιξια Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η σειρά λεβήτων Vera HE είναι η νέα γκάμα επίτοιχων λεβήτων συμπυκνωμάτων με προανάμειξη, οι οποίοι ταιριάζουν για όλους τους τύπους εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 2. Logano. SK655 120-600 kw Σελ. 28. SK755 730-1.850 kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293. Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 293 25 26 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες

Διαβάστε περισσότερα

Logano plus GB102S. Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό

Logano plus GB102S. Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6708189-00.1Wo 6 70 81 106 (01/0) GR Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης Logano plus GB10S Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

CITY CLASS K από 25 έως 35 kw

CITY CLASS K από 25 έως 35 kw Λέβητας συμπύκνωσης CITY CLASS K από 25 έως 35 kw Πρωτοποριακός σχεδιασμός Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής Κορυφαία τεχνολογία καύσης Θερμική άνεση με μέγιστη οικονομία A A C συμπαγής κατασκευή 700 mm 400

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755

Κεφάλαιο 3. Logano. SK kw Σελ. 28. SK kw Σελ. 29. Τεχνικό Παράρτημα Σελ Logano SK655 / SK755 SK655 / SK755 Κεφάλαιο 3 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου / αερίου 120-1.850 kw SK655 120-600 kw Σελ. 28 SK755 730-1.850 kw Σελ. 29 Τεχνικό Παράρτημα Σελ. 314 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016-2017 25 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Visio ΣΟΜΠΑ PELLET. NEΑ Σόµπα Pellet για σύνδεση στο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης.

Visio ΣΟΜΠΑ PELLET. NEΑ Σόµπα Pellet για σύνδεση στο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης. Visio ΣΟΜΠΑ PELLET NEΑ Σόµπα Pellet για σύνδεση στο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης www.caminodesign.gr Visio ΣΟΜΠΑ PELLET 24 kw ΣΟΜΠΑ - ΛΕΒΗΤΑΣ PELLETS ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σόµπα εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD. Παράρτημα για την απαγωγή καυσαερίων (2011/01) GR

O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD. Παράρτημα για την απαγωγή καυσαερίων (2011/01) GR 6 70 64 886-00.O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 4- AD Παράρτημα για την απαγωγή καυσαερίων GR Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...............................

Διαβάστε περισσότερα

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR

4729-00.4R. Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό 6 720 641 865 (2009/09) GR 4729-00.4R Μπόιλερ S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... el Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3 1.1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. GB kw Σελ. 81. GB062 24,1 kw Σελ. 82. GB072 22,5 kw Σελ. 83. GB172 22,8 kw Σελ. 84. GB172i 28-39,9 kw Σελ.

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. GB kw Σελ. 81. GB062 24,1 kw Σελ. 82. GB072 22,5 kw Σελ. 83. GB172 22,8 kw Σελ. 84. GB172i 28-39,9 kw Σελ. Logamax plus GB7i Κεφάλαιο 7 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 4-00kW GB0 5 kw Σελ. 8 GB06 4, kw Σελ. 8 GB07,5 kw Σελ. 8 GB7,8 kw Σελ. 84 GB7i 8-9,9 kw Σελ. 85 GB6 65-00 kw Σελ. 86 Bosch

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

WG10 /0-D εκδ. ZM-LN Πρόσθετο φύλλο στο εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας φυλλάδιο Αρ.: 554

WG10 /0-D εκδ. ZM-LN Πρόσθετο φύλλο στο εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας φυλλάδιο Αρ.: 554 WG10 /0-D εκδ. ZM-LN Πρόσθετο φύλλο στο εγχειρίδιο Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας φυλλάδιο Αρ.: 554 83160649-1/2004 Πρέπει να διαβασθούν οι βασικές οδηγίες ασφαλείας και παρατηρήσεις στο φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U054-24 Logamax U054-24K Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ.

Κεφάλαιο 1. Buderus Logano plus. GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7. GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8. GB kW (Πετρελαίου) Σελ. GB102 Κεφάλαιο 1 Buderus πετρελαίου/αερίου GB102 - Regular 16-42kW (Αερίου) Σελ. 7 GB102s - System 16-30kW (Αερίου) Σελ. 8 GB105 20-30kW (Πετρελαίου) Σελ. 9 GB125 18-49kW (Πετρελαίου) Σελ. 10 GB225 45-68kW

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 Page 1 / 13 Θερμοστάτης χώρου 2734000 ART Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου με ημερήσιο πρόγραμμα θέση ebus AWT Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας με εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. GB kw Σελ. 81. GB062 24,1 kw Σελ. 82. GB072 22,5 kw Σελ. 83. GB172 22,8 kw Σελ. 84. GB172i 28-39,9 kw Σελ.

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. GB kw Σελ. 81. GB062 24,1 kw Σελ. 82. GB072 22,5 kw Σελ. 83. GB172 22,8 kw Σελ. 84. GB172i 28-39,9 kw Σελ. Logamax plus GB7i Κεφάλαιο 7 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 4-00kW GB0 5 kw Σελ. 8 GB06 4, kw Σελ. 8 GB07,5 kw Σελ. 8 GB7,8 kw Σελ. 84 GB7i 8-9,9 kw Σελ. 85 GB6 65-00 kw Σελ. 86 Bosch

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6302 0068 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 και Logano G215 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615

Κεφάλαιο 4. Logano. SΒ kw Σελ. 58. SK kw Σελ. 63. SK kw Σελ. 65. Logano plus SB615 Logano plus SB615 Κεφάλαιο 4 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου/ αερίου 71-1.850 kw SΒ615 145-640 kw Σελ. 58 SK645 120-600 kw Σελ. 63 SK745 730-1.850 kw Σελ. 65 55 56 Logano Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες συντήρησης. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες συντήρησης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

/2000 GR (GR)

/2000 GR (GR) 7207 700 2/2000 GR (GR) Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Οδηγίες συντήρησης επιτοιχίου λέβητα Logamax U002/U004/U02/U04 Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν µε προσοχή πριν τη χρήση της συσκευής! Πρόλογος Σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

O ασφαλής και έξυπνος Λέβητας Αερίου DAEWOO κάνει τη ζωής σας πιο υγιεινή. Για την εξέλιξη των ανθρώπων

O ασφαλής και έξυπνος Λέβητας Αερίου DAEWOO κάνει τη ζωής σας πιο υγιεινή. Για την εξέλιξη των ανθρώπων O ασφαλής και έξυπνος Λέβητας Αερίου DAEWOO κάνει τη ζωής σας πιο υγιεινή Για την εξέλιξη των ανθρώπων Το υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας και ένα υψηλά ενεργειακό σύστημα ALTOEN DAEWOO Λέβητας Αερίου Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31

CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 GR (05.12) JS Περιεχόµενα Περιεχόµενα Οδηγίες ασφαλείας 3 Επεξήγηση συµβόλων 3 1 Προδιαγραφές συσκευής 4 1.1 ήλωση συµµόρφωσης µε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα