Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK GR (02.12) OSW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW"

Transcript

1 Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW

2 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής ήλωση συµβατότητας κατασκευαστικών προτύπων της ΕΚ Επισκόπηση των διάφορων τύπων Συσκευασία εριγραφή συκευών Παρελκόµενα ( έν περιλαµβάνονται στή συσκευασία) ιαστάσεις οµή συσκευής/σχήµα λειτουργιών Ηλεκτρική καλωδίωση Τεχνικά χαρακτηριστικά 8 2 Κανονισµοί 9 3 Εγκατάσταση Επιλογή του χώρου τοποθέτησης Τοποθέτηση τής υδραυλικής βάσης στήριξης καί διανοµής και της ράγας ανάρτησης Σύνδεση σωληνώσεων Σύνδεση της συσκευής Έλεγχος των συνδέσεων 14 6 Ρύθµιση τού λέβητα Μηχανικές ρυθµίσεις Ρύθµιση µέσω Bosch Heatronc 22 7 Προσαρµογή στό τύπο αερίου Ρύθµιση αερίου Μετατροπή γιά άλλο τύπο αερίου 32 8 Συντήρηση Τακτικές εργασίες συντήρησης Εκκένωση τής συσκευής 34 9 Παράρτηµα Κωδικός σφαλµάτων Τιµές ρύθµισης της πίεσης στα ακροφύσια στις ZWE 24-4 MFK Ογκος παροχής αερίου (l/mn) Πρωτόκολλο εκκίνησης 38 4 Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο Σύνδεση της συσκευής Σύνδεση θερµοστατών, χειριστηρίων ή χρονοδιακοπτών 16 5 Εκκίνηση Πριν την εκκίνηση Θέση της συσκευής σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας Θέση της θέρµανσης σε λειτουργία Pύθµιση της θέρµανσης Συσκευές ΖWE: Θερµοκρασία ζεστού νερού Θερινή λειτουργία (προσφέρεται µόνο ζεστό νερό) Αντιπαγετική προστασία Βλάβες Επιτήρηση καυσαερίων Προστασία του κυκλοφορητή από µπλοκάρισµα 20 2

3 Οδηγίες για την ασφάλειά σας Οδηγίες για την ασφάλειά σας Όταν µυρίσετε αέριο: B Κλείστε το διακόπτη αερίου (βλέπε σελίδα 18). B Ανοίξτε τα παράθυρα. B Μην ανοιγοκλείνετε τους ηλεκτρικούς διακόπτες. B Σβήστε τυχόν ακάλυπτες φωτιές. B Τηλεφωνήστε αµέσως από εξωτερικό τηλέφωνο στην επιχείρηση παροχής αερίου και στο εξουσιοδοτηµένο ειδικό συνεργείο. Αν µυρίσετε καυσαέρια: B ιακόψτε τη λειτουργία της συσκευής (βλέπε σελίδα 18). B Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα. B Ειδοποιήστε το ειδικό συνεργείο. Τοποθέτηση, µετατροπή B Η τοποθέτηση καθώς και τυχόν µετατροπές επιτρέπεται να διαξαχτούν µόνο από ένα εξουσιοδοτηµένο ειδικό συνεργείο. B Μη διεξάγετε καµιά µετατροπή στα στοιχεία απαγωγής καυσαερίων. B Οταν ο αέρας καύσης λαµβάνεται απο το χώρο: Μην κλείνετε και µη µικραίνετε ανοίγµατα αερισµού και εξαερισµού σε πόρτες, παράθυρα και τοίχους. Αν τα παράθυρα διαθέτουν στεγανούς αρµούς πρέπει να εξασφαλιστεί η παροχή αέρα. Συντήρηση B Σύσταση προς τον πελάτη: Κλείστε ένα συµβόλαιο συντήρησης µ ένα εξουσιοδοτηµένο ειδικό συνεργείο και δώστε του εντολή να συντηρεί τη συσκευή µια φορά το χρόνο. B Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη φιλικότητα της εγκατάστασης προς το περιβάλλον (Οµοσπονδιακός Νόµος περί προστασίας της ατµόσφαιρας από ρυπάνσεις). B Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά! Ενηµέρωση του πελάτη B Ενηµερώστε τον πελάτη σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής κι εκπαιδεύστε τον στο χειρισµό της. B Υποδείξτε στον πελάτη, ότι δεν επιτρέπεται να κάνει οποιεσδήποτε µετατροπές ή επισκευές. Εµηνεία Συµβόλων Λέξεις-σήµατα χαρακτηρίζουν τη σοβαρότητα του κινδύνου ο οποίος δηµιουργείται όταν δεν τηρηθούν τα προστατευτικά µέτρα. Προσοχή σηµαίνει ότι µπορεί να προκληθούν µικρές υλικές ζηµιές. Προειδοποίηση σηµαίνει ότι µπορεί να προκληθούν βλάβες σε άτοµα ή βαριές υλικές ζηµιές. Κίνδυνος σηµαίνει ότι µπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες σε άτοµα. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος ζωής. Οι οδηγίες ασφαλείας στο κείµενο σηµαδεύονται µ ένα προειδοποιητικό τρίγωνο κι έχουν γκρίζο φόντο. ΟΙ υποδείξεις στο κείµενο χαρακτηρίζονται από το διπλανό σύµβολο. Περιορίζονται µε οριζόντιες γραµµές επάνω ή κάτω από το κείµενο. Οι υποδείξεις περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες σε περιπτώσεις στις οποίες δεν απειλείται ούτε ή ανθρώπινη ζωή ούτε οι συσκευές. Εκρηκτικά κι εύφλεκτα υλικά B Μη χρησιµοποιείτε και µην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά (χαρτιά, διαλύτες, χρώµατα κτλ.) κοντά στη συσκευή. Αέρας καύσης και χώρου τοποθέτησης B Ο αέρας καύσης και χώρου τοποθέτησης πρέπει να µην περιέχει διαβρωτικές ουσίες (π.χ. αλογονυδρογονάθρακες, που περιέχουν χλώριο κι ενώσεις φθορίου). Έτσι αποφεύγεται η διάβρωση. 3

4 Περιγραφή της συσκευής 1 Περιγραφή της συσκευής 1.1 ήλωση συµβατότητας κατασκευαστικών προτύπων της ΕΚ Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις ισχύουσες διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών 90/396/EΟΚ, 92/42/EΟΚ, 73/23/EΟΚ, 89/336/EΟΚ και στο κατασκευαστικό πρότυπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό δοκιµής των κατασκευαστικών προτύπων της ΕΚ. Εκπληρώνει τις απαιτήσεις για λέβητες θέρµανσης χαµηλής θερµοκρασίας. Αριθ. προϊόντος. ZE/ZWE 24-4 MFK Κατηγορία II 2H 3+ Είδος συσκευής Πίνακας Επισκόπηση των διάφορων τύπων Z Κεντρική συσκευή θέρµανσης W Παροχή ζεστού νερού χρήσης E Τύπος συσκευής Euro Θερµαντική ισχύς 24 kw -4 Κατασκευαστική σειρά MF Οθόνη πολλαπλων ενδείξεων [Dsplay] K Συσκευή γιά σύνδεση σε καπνοδόχο 23 Φυσικό αέριο H 31 Υγραέριο CE-0058AT0145 B 11BS ZWE 24-4 MF K 23 ZWE 24-4 MF K 31 Πίνακας. 2 Το χαρακτηριστικό ψηφίο αναφέρει την οικογένεια αερίου σύµφωνα µε EN 437: Χαρακ τηριστ ικό ψηφίο είκτης Wobbe Οικογένεια αερίου 23 12,7-15,2 kwh/m 3 Φυσικά αέρια και αέρια πετρελαίου, οµάδα 2H 1.3 Συσκευασία Συσκευή θέρµανσης µε αέριο για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης Σέτ στήριξης (βίδες µε εξαρτήµατα) Οδηγίες χρήσης καί εγκατάστασης. 1.4 Περιγραφή συσκευών Συσκευή για τοποθέτηση στον τοίχο και για σύνδεση σε καπνοδόχο Εναλλάκτης θερµότητας Bosch Heatronc µε οθόνη πολλαπλών ενδείξεων συνεχώς ρυθµιζόµενη ισχύς αυτόµατη ανάφλεξη ολοκληρωµένη ασφάλεια µέσω Heatronc µε επιτήρηση ιονισµού και οπλισµό αερίου σύµφωνα µε EN 298 Οριακός θερµοστάτης ασφαλείας στο κυκλωµα των 24 V Αυτόµατο εξαεριστικό στον κυκλοφορητή, χειροκίνητο στο δοχείο διαστολής οχείο διαστολής Αισθητήρας θερµοκρασίας και θερµοστάτης για τη θέρµανση Αισθητήρας θερµοκρασίας καί θερµοστάτης για το ζεστό νερό Προταιρεότητα ζεστού νερού Επιτήρηση καυσαερίων δεν απαιτείται η κυκλοφορία ελάχιστου όγκου νερού Σύστηµα αντιπαγετικής προστασίας για το κύκλωµα θέρµανσης υνατότητα ελάττωσης της ισχύος στή θέρµανση µε ταυτόχρονη διατήρηση της µέγιστης ισχύος του νερού χρήσης Προστασία µπλοκαρίσµατος για τον κυκλοφορητή Μανόµετρο για την πίεση τού κυκλώµατος θέρµανσης ,2 - Προπάνιο/ 24,2 kwh/m 3 Bουτάνιο οµάδα 3+ Πίνακας. 3 4

5 Περιγραφή της συσκευής 1.5 Παρελκόµενα ( έν περιλαµβάνονται στή συσκευασία) Αντιστάθµιση Χρονοδιακόπτης Θερµοστάτης χώρου Σετ µετατροπής αερίου. 1.6 ιαστάσεις Eικόνα 1 13 Υδραυλική βάση στήριξης καί διανοµής 101 Περίβληµα 103 Καπάκι 320 Ράγα ανάρτησης 338 Θέση για την έξοδο του ηλεκτρικού καλωδίου στον τοίχο 5

6 Περιγραφή της συσκευής 1.7 οµή συσκευής/σχήµα λειτουργιών ZWE 24-4 MFK J J E Eικόνα Υποδοχή για µέτρηση αερίου(πίεση στα ακροφύσια) 4 Bosch Heatronc 6 Οριακός θερµοστάτης ασφαλείας 6.1 Επιτήρηση καυσαερίων 6.3 Αισθητήρας θερµοκρασίας για ζεστό νερό 7 Υποδοχή για µέτρηση αερίου (πίεση στό δίκτυο) 8.1 Μανόµετρο 11 Bypass 13 Υδραυλική βάση στήριξης καί διανοµής 14 Σιφόνι (Εξάρτηµα) 15 Βαλβίδα ασφαλείας (κύκλωµα θέρµανσης) 18 Κυκλοφορητής 20 οχείο διαστολής 26 Βαλβίδα αέρα δοχείου διαστολής Αυτόµατο εξαεριστικό 27.2 Χειροκίνητο εξαεριστικό 29 Ακροφύσια 30 Καυστήρας 32 Ηλεκτρόδιο επιτήρησης 33 Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 34 Αγωγός νερού χρήσης (ZW...) 35 Εναλλάκτης 36 Αισθητήρας θερµοκρασίας στην προσαγωγή 39 Ασφάλεια ροής καυσαερίων R 43 Προσαγωγή θέρµανσης 44 Ζεστό νερό χρήσης 45 Αέριο 46 Αέριο 47 Επιστροφή θέρµανσης 48 Εκροή 53 Ρυθµιστής πίεσης 55 Φίλτρο 56 Οπλισµός αερίου 57 Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας 2 61 Κουµπί επαναφοράς 63 Παξιµάδι ρύθµισης για µέγιστο όγκο αερίου 64 Παξιµάδι ρύθµισης για ελάχιστο όγκο αερίου 69 Ρυθµιστική βαλβίδα αερίου 93 Ρυθµιστής παροχής νερού µε φίλτρο νερού 317 Οθόνη 411 Θάλαµος καύσης 413 Αισθητήρας ροής νερού (τουρµπίνα)(zwe...) 441 Άνοιγµα για αντιστάθµιση της πίεσης 6

7 Περιγραφή της συσκευής 1.8 Ηλεκτρική καλωδίωση V 230 V V/AC L N Ns Ls LR M M R Eικόνα Μετασχηµατιστής ανάφλεξης 6 Οριακός θερµοστάτης ασφαλείας 6.1 Επιτήρηση καυσαερίων 6.3 Αισθητήρας θερµοκρασίας για ζεστό νερό 18 Κυκλοφορητής 32 Ηλεκτρόδιο επιτήρησης 33 Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 36 Αισθητήρας θερµοκρασίας στην προσαγωγή 56 Οπλισµός αερίου 57 Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας 2 61 Κουµπί επαναφοράς 68 Μαγνήτης ρύθµισης 84 Βαλβίδα µεταγωγής (ZSE...) 135 Κεντρικός διακόπτης 136 Θερµοστάτης για προσαγωγή θέρµανσης 151 Ασφάλεια T 2,5 A, AC 230 V 153 Μετασχηµατιστής 161 Γέφυρα 300 Κωδικοποιηµένο βύσµα 302 Σύνδεση για προστατευτικό αγωγό 303 Σύνδεση αισθητήρα µπόιλερ( NTC ) 310 Θερµοστάτης για ζεστό νερό 312 Ασφάλεια T 1,6 A 313 Ασφάλεια T 0,5 A 314 Σύνδεση για TA 211 E 315 Σύνδεση για θερµοστάτη ΤR. 317 Οθόνη 318 Σύνδεση χρονοδιακόπτη 319 Σύνδεση για θερµοστάτη θερµοσίφωνα 325 Πλακέτα 328 Κλέµα παροχής AC 230 V Γέφυρα 329 Σύνδεση γιά LSM 363 Λάµπα ελέγχου λειτουργίας καυστήρα 364 Λάµπα ελέγχου «Ηλεκτρικό δίκτυο ΟΝ» 365 Πλήκτρο καπνοδοχοκαθαριστή 366 Πλήκτρο Servce 367 Πλήκτρο ECO 413 Αισθητήρας ροής νερού (τουρµπίνα)(zwe...) 7

8 Περιγραφή της συσκευής 1.9 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μονάδα ZWE 24-4 «23» φυσικό αέριο «31» υγραέριο Μέγιστη ονοµαστική θερµική ισχύς kw 24,3 Μέγιστη ονοµαστική θερµική φόρτισηςkw 27,9 Ελάχιστη ονοµαστική θερµική ισχύςkw 8,0 Ονοµαστική θερµική φόρτισηςkw 9,2 Ονοµαστική θερµική ισχύς (ζεστού νερού) kw 24,3 Κατανάλωση αερίου «23» Φυσικό αέριο (G 20) m 3 /h 3,0 «31» Bουτάνιο (G 30)/Προπάνιο (G 31) kg/h 2,2 Επιτρεπτά όρια πίεσης αερίου «23» Φυσικό αέριο (G 20) mbar «31» Bουτάνιο (G 30)/Προπάνιο (G 31) mbar οχείο διαστολής Πίεση δοχείου bar 0,75 Συνολικός όγκος l 11 Ωφέλιµος όγκος l 5,6 Θέρµανση Ποσότητα νερού συσκευήςl 1,3 Μέγιστη θερµοκρασία προσαγωγής C 87 Ελάχιστη θερµοκρασία προσαγωγής C 45 Μέγιστη επιτρεπή πίεση λειτουργίας (Θέρµανση) bar 3 Ελάχιστη πίεση λειτουργίας (Θέρµανση) bar 0,5 Ζεστό νερό χρήσης Ποσότητα νερού συσκευήςl 0,6 Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού l/mn 2 Μέγιστη παροχή ζεστού νερού l/mn 10 Θερµοκρασία εξόδου C Μέγ. επιτρεπτή πίεση ζεστού νερού bar 10 Ελάχιστη πίεση ροήςbar 0,2 Ειδικός όγκος ροής l/mn 11,4 Τιµές καυσαερίων για τον υπολογισµό της διατοµής σύµφωνα µε DIN 4705 Μάζα καυσαερίων υπό ονοµαστ./ελάχ. θερµική ισχύ. kg/h 73/57 67/54 Θερµοκρασία καυσαερίων υπό µέγ./ελάχ. θερµική ισχύ C 140/90 CO 2 υπό µέγιστη θερµική ισχύ CO 2 υπό ελάχιστη θερµική ισχύ % % 5,5 2,2 6,7 2,3 Κατηγορία NO x 3 Σύνδεση καυσαερίων mm Ø 130 Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής σύνδεσης Ηλεκτρική τάση AC... V 230 Συχνότητα Hz 50 Κατανάλωση ισχύος: Κυκλοφορητής στη θέση 1 Κυκλοφορητής στη θέση 2 Κυκλοφορητής στη θέση 3 W W W X4D Συνεχής ρύθµιση 24 V Κατηγορία προστασίαςip Συνδεση θερµοστάτη Γενικά Βάρος (χωρίς συσκευασία) kg 36 Ύψος mm 850 Πλάτος mm 440 Βάθος mm 360 Πίνακας. 4 8

9 Κανονισµοί 2 Κανονισµοί Πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες και κανονισµοί: Πολεοδοµικός κανονισµός Οι διατάξεις της αρµόδιας επιχείρησης παροχής αερίου DIN-Normen [Προδιαγραφές DIN], Εκδοτικός Οίκος Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraίe Berln [Βερολίνο] DIN 1988, TRWI (Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις πόσιµου νερού) DIN VDE 0100, Tel [Μέρος] 701 Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µε ονοµαστικές τάσεις έως 1000 V, χώροι µε µπανιέρα ή ντουζ) DIN 4708 (Κεντρικές εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού) DIN 4751 (Εγκαταστάσεις θέρµανσης Τεχνική ασφάλεια εξοπλισµού µέτρησης µε ζεστό νερό και θερµοκρασίες προσαγωγής έως 110 C) DIN 4807 ( οχεία διαστολής). 9

10 Εγκατάσταση 3 Εγκατάσταση Κίνδυνος: Έκρηξη! B Κλείνετε πάντοτε το διακόπτη αερίου πριν διεξάγετε οποιεσδήποτε εργασίες σε τµήµατα ή εξαρτήµατα που διαρρέονται από το αέριο. Η τοποθέτηση, η σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο, η σύνδεση µε το δίκτυο αερίου, η απαγωγή των καυσαερίων καθώς και η εκκίνηση πρέπει να γίνουν όπωσδήποτε από µια επιχείρηση εξουσιοδοτηµένη από την επιχείρηση παροχής αερίου ή/και την επιχείρηση ηλεκτρισµού. B Πριν την εγκατάσταση πρέπει να έχει εκδοθεί γνωµοδότηση της εταιρείας παροχής αερίου. B Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε κλειστά συστήµατα ζεστού νερού και θέρµανσης σύµφωνα µε την προδιαγραφη DIN 4751, Μέρος 3. Για τη λειτουργία δεν είναι απαραίτητη η κυκλοφορία ενός ελάχιστου όγκου νερού. B Ανοιχτές εγκαταστάσεις θέρµανσης πρέπει να µετατραπούν σε κλειστά συστήµατα. B Σε διατάξεις θέρµανσης µέσω αδράνειας: Συνδέστε το υπάρχον δίκτυο σωλήνων µέσω µια υδραυλικής διακλάδωσης. B Μη χρησιµοποιείτε γαλβανισµένα θερµαντικά σώµατα και σωλήνες. Έτσι αποτρέπεται ο σχηµατισµός αναθυµιάσεων. B Όταν χρησιµοποιείτε θερµοστάτη χώρου: Μην τοποθετήσετε θερµοστατικές βαλβίδες στα θερµαντικά σώµατα στο δωµάτιο-πιλότο. B Για να αποφεύγετε τυχόν θορύβους ροής: Σε δισωλήνια συστήµατα τοποθετήστε στο πιο αποµακρυσµένο θερµαντικό σώµα µια βαλβίδα υπερχείλισης (αρ. εξαρτ. 687) ή µια τριοδη βαλβίδα. B Η συσκευή είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις θέρµανσης µε πλαστικούς σωλήνες (P.E.R.). B Προβλέψτε εξαεριστικά σε όλα τα θερµαντικά σώµατα (χειροκίνητα ή αυτόµατα), καθώς επίσης και στρόφιγγες πλήρωσης και εκκένωσης στο πιο χαµηλό σηµείο της εγκατάστασης. Αντιδιαβρωτικά µέσα Επιτρέπεται η χρήση των εξής αντιδιαβρωτικών µέσων: Κατασκευαστής Ονοµασία Συγκέντρωση Fernox Copal 1 % Schllng Cheme BWT Wassertechnk Vardos AP 1-2 % Vardos KK 0,5 % Vardos % Randophos HS Unversalαντικ αταστάθηκε από το:cllt- HSComb 2 Cllt-HSComb 2-0,5 % Ondeo Nalco Nalco % Gemnox(Γαλλία) Inbal 1-2 % Betz Dearborn(Βέλγιο) Πίνακας. 5 Sentnel X 100 1,1 % Μη χρησιµοποιείτε µέσα στεγανοποίησης και διαλύτες. 10

11 Εγκατάσταση 3.1 Επιλογή του χώρου τοποθέτησης Κανονισµοί για το χώρο τοποθέτησης Για εγκαταστάσεις έως 50 kw ισχύουν οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος φύλλου εργασίας DVGW-TRGI για συσκευές µε υγραέριο της TRF. B Τηρείτε τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας. B Λάβετε υπόψην σας την απαραίτητη απόσταση από την οροφή, τα απαραίτητα ανοίγµατα εξαερισµού και την απόσταση από τυχόν επένδυση, εικόνα ικόνα 4 600cm 2 600cm Ανοίγµατα εξαερισµού σε περίπτωση εγκατάστασης σε ντουλάπι Αέρας καύσης Για την αποφυγή διαβρώσεων ο αέρας καύσης δεν πρέπει να περιέχει διαβρωτικά υλικά. Σα διαβρωτικές ουσίες ισχύουν οι αλογονυδρογονάνθρακες, επειδή περιέχουν χηµικές ενώσεις χλωρίου και φθορίου που µπορεί π.χ. να περιέχονται σε διαλύτες, χρώµατα, κόλες, σπρέι και απορρυπαντικά που χρησιµοποιείτε στο νοικοκυριό σας. Θερµοκρασία επιφάνειας Η µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας της συσκευής είναι χαµηλότερη από 85 C. Γι αυτόν δε χρειάζεται να λάβετε ιδιαίτερα µέτρα προστασίας για ευφλεκτα υλικά και εντοιχισµένα έπιπλα. Λαµβάνετε υπόψην σας τυχόν αποκλίνουσες διατάξεις των διάφορων κρατών. Εγκαταστάσεις υγραερίου χαµηλότερα από την επιφάνεια της γης Όταν η συσκευή τοποθετηθεί χαµηλότερα από την επιφάνεια της γης πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις του κανονισµού TRF 1996, κεφάλαιο 7.7. Συνιστούµε την εγκατάσταση µιας µαγνητικής βαλβίδας, ώστε η προσαγωγή αερίου να επιτρέπεται µόνο όταν χρειάζεται. Απαγωγή καυσαερίων B Εξακριβώστε την απαραίτητη διατοµή του καπνοδόχου σύµφωνα µε τη προδιαγραφή DIN 4705 και επενδύστε ενδεχοµένως τον καπνοδόχο ή λάβετε µέτρα µόνωσης του καπναγωγού και της καπνοδόχου. B Για να αποφευχθεί η διάβρωση χρησιµοποιείτε µόνο καπναγωγούς από αλουµίνιο. B Τοποθετείτε τους αγωγούς καυσαερίων στεγανά, σύµφωνα µε τον Τεχνικό κανονισµό DVGW-TRGI. 3.2 Τοποθέτηση τής υδραυλικής βάσης στήριξης καί διανοµής και της ράγας ανάρτησης Καθορίστε το χώρο τοποθέτησης της συσκευής λαµβάνοντας υπόψην σας τους παρακάτω περιορισµούς: Μέγιστη απόσταση από όλες τις ανώµαλες επιφάνειες όπως από σωλήνες, αγωγούς, προεξοχές τοίχων κλπ. Πλήρης δυνατότητα πρόσβασης για τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης (αν είναι δυνατόν, απόσταση τουλάχιστον 50 mm γύρω από τη συσκευή). Στερέωση στον τοίχο B Ευθυγραµµίστε και στερεώστε το πλαίσιο [το καλούπι] συναρµολόγησης στην επιθυµητή θέση επάνω στον τοίχο. B Ανοιξτε τις τρύπες για τις βίδες στερέωσης (διάµετρος 8 mm). Κάτω απο τη συσκευή θέρµανσης πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ύψους τουλάχιστον 200 mm για µπορεί να κατεβαίνει ο πίνακας χειρισµού. Αφαιρέστε το πλαίσιο συναρµολόγησης πριν στερεώσετε τη ράγα ανάρτησης, την πλάκα συναρµολόγησης του πίνακα διανοµής και των άλλων εξαρτηµάτων. B Συναρµολογήστε τη ράγα ανάρτησης στον τοίχο µε δυο από τις βίδες και τα πλαστικά βύσµατα που συµπαραδίδονται µαζί µε τη συσκευή. B Στερεώστε στον τοίχο την υδραυλική βάση διανοµής µε τις συµπαραδιδόµενες βίδες και τα συµαπαραδιδόµενα πλαστικά βύσµατα. 11

12 Εγκατάσταση B Ελέγξτε την ευθυγράµµιση της ράγας ανάρτησης και της υδραυλικής βάσης διανοµής και σφίξτε καλά τις βίδες. Συνδέσεις αερίου και νερού Eικόνα 6 43 Προσαγωγή θέρµανσης (3/4") 47 Επιστροφή θέρµανσης (3/4") 112 Σύνδεση αερίου (3/4") 114 Σύνδεση ζεστού νερού (1/2") 173 Σύνδεση κρύου νερού (1/2") 3.3 Σύνδεση σωληνώσεων Νερό χρήσης Όταν οι βρύσες είναι όλες κλειστές η πίεση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 bar. ιαφορετικά: Eικόνα 5 B Εξοπλίστε την εγκατάστασαη µ ένα µειωτή πίεσης. Αν η εγκατάσταση διαθέτει µια βαλβίδα αναστροφής ή έναν περιοριστή πίεσης στην εισροή του νερού χρήσης: B Τοποθετηστε µια βαλβίδα ασφαλείας η οποία προβλέπει τη σύνδεση σε µια ορατή διάταξη εκροής σε περίπτωση που στο κύκλωµα εµφανιστεί µια υπερπίεση. Οι σωληνώσεις και οι διακόπτες του νερού χρήσης πρέπει να διαστασιοποηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής η ροή νερού στα σηµεία αποµάστευσης, ανάλογα µε την εκάστοτε πίεση τροφοδότησης. 12

13 Εγκατάσταση Θέρµανση B Αφαιρέστε το περίβληµα από µπροστά. Βαλβίδα ασφαλείας θέρµανσης Η βαλβίδα αυτή προστατεύει τη θέρµανση και όλη την εγκατάσταση από µια ενδεχόµενη υπερπίεση. Η βαλβίδα είναι ρυθµισµένη από τον κατασκευαστή έτσι, ώστε να ενεργοποιείται όταν η πίεση στο κύκλωµα φτάσει στα 3 bar περίπου Σύνδεση µε το δίκτυο του αερίου Οι αγωγοί αερίου πρέπει να διαστασιοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν επαρκώς την παροχή αερίου σε όλες τις συνδεµένες συσκευές. 3.4 Σύνδεση της συσκευής B Αφαιρέστε τη συσκευασία δίνοντας προσοχή στις υποδείξεις επάνω στη συσκευασία. Αφαίρεση του περιβλήµατος Προειδοποίηση: Η συσκευή µπορεί να υποστεί βλάβη από τυχόν κατάλοιπα στο δίκτυο σωληνώσεων. B Κλείνετε πάντοτε το διακόπτη αερίου πριν διεξάγετε οποιεσδήποτε εργασίες σε τµήµατα ή εξαρτήµατα που διαρρέονται από το αέριο. B Ξεπλύντε το δίκτυο των σωληνώσεων για να καθαρίσετε τις σωληνώσεις από τυχόν κατάλοιπα. Το περίβληµα προστατεύεται µε µια βίδα από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση B Ασφαλίζετε το περίβληµα πάντοτε µε τη βίδα αυτή. B Αφαιρέστε τη βιδα στη δεξιά πλευρά της συσκευής. B Πατήστε το µοχλό ασφάλισης προς τα πίσω O Eικόνα 7 Προετοιµασία της στερέωσης B Αντικαταστήστε οπωσδήποτε τίς πλαστικές τάπες όλων των συνδέσεων µε τις γνήσιες φλάντζες που συµπαραδίδονται µαζί µε τη συσκευή. Στερέωση της συσκευής B Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στην υδραυλική βάση διανοµής. B Ανασηκώστε τη συσκευή και αναρτήστε την στη ράγα ανάρτησης αφήνοντάς την να «γλυστρίσει» σιγά-σιγά κατά µήκος του τοίχου. B Ελέγξτε αν όλες οι φλάντζες κάθονται άψογα επάνω στίς υποδοχές του πίνακα διανοµής και σφίξτε τα ρακόρ των συνδέσεων των σωλήνων. Σύνδεση του καπναγωγού Για να αποφευχθεί η διάβρωση χρησιµοποιείτε µόνο καπναγωγούςαπό αλουµίνιο. Στεγανοποιήστε τους καπναγωγούς. Κίνδυνος: Από διαφυγή καυσαερίων! εν επιτρέπεται η στρέβλωση του συγκρατήρα της επιτήρησης καυσαερίων! 13

14 Εγκατάσταση 3.5 Έλεγχος των συνδέσεων Συνδέσεις νερού B Ανοίξτε τό διακόπτη κρύου νερού και γεµίστε το κύκλωµα ζεσού νερού (µέγιστη πίεση ελέγχου 10 bar). B Ανοίξτε τούς διακόπτες θέρµανσης για την προσαγωγή και την επιστροφή θέρµανσης και γεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης. B Εξαερίστε τη συσκευή µέσω των ενσωµατωµένων διατάξεων εξαερισµού. B Ελέγξτε τη στεγανότητα όλων των σηµείων σύνδεσης. Εξαερισµός της εγκατάστασης Το δοχείο διαστολής διαθέτει ένα χειροκίνητο εξαεριστή Στον κυκλοφορητή έχει τοποθετηθεί ένας συµπληρωµατικός αυτόµατος εξαεριστής B Γεµίστε το κύκλωµα θέρµανσης µέχρι να επιτευχτεί πίεση 1 έως 2 bar. B Ανοίξτε τους δυο εξαεριστές και εξαερίστε την εγκατάσταση. B Κλείστε τον χειροκίνητο εξαεριστή Ο αυτόµατος εξαεριστής 27.1 στον κυκλοφορητή πρέπει να µείνει ανοιχτός. B Γεµίστε πάλι την εγκατάσταση θερµανσης µέχρι να επιτευχτεί πίεση 1 έως 2 bar. Αγωγός αερίου B Κλείστε το διακόπτη αερίου για να προστατεύσετε τον οπλισµό αερίου από τυχόν ζηµιές λόγω υπερπίεσης (µέγιστη πίεση 150 mbar). B Ελέγξτε τον αγωγό αερίου. B ιεξάγετε αποσυµπίεση. 14

15 Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο 4 Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο Κίνδυνος: από ηλεκτροπληξία! B Πριν αρχίσετε την εργασία διακόψτε οπωσδήποτε την παροχή ρεύµατος από το δίκτυο στο ηλεκτρικό τµήµα της εγκατάστασης (ασφάλεια, διακόπτης LS). Άνοιγµα του σηµείου παροχής B Τραβήξτε και αφαιρέστε το πλαίσιο από το κάτω µέρος. Όλες οι διατάξεις ελέγχου, παροχής και ασφαλείας είναι καλωδιωµένες, ελεγµένες και έτοιµες για λειτουργία. Στον τοµέα προστασίας 3 η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί µόνο µέσω ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής FI. B Αφήστε το καλώδιο να προεξέχει από τον τοίχο 50 cm τουλάχιστον. B Για προστασία από ψεκασµό µε νερό (IP): Επιλέξτε την τρύπα για το πέρασµα του καλωδίου ανάλογα µε τη διάµετρο του καλωδίου, εικόνα 14. B Σε διφασικό δίκτυο (δίκτυο IT): Για την εξασφάλιση επαρκούς ρεύµατος ιονισµού συνδέστε µια αντίσταση (αριθ. παραγγ ) µεταξύ του ουδέτερου αγωγού N και του ακροδέκτη του προστατευτικού αγωγού. Eικόνα 8 B Ξεβιδώστε τη βίδα κι αφαιρέστε το καπάκι από εµπρός. 4.1 Σύνδεση της συσκευής Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διεξαχτεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς για τις εγκαταστάσεις σε κατοικίες. B Απαιτείται οπωσδήποτε γείωση. Eικόνα 9 B Κόψτε το στυπιοθλίπτη ανάλογα µε τη διάµετρο του καλωδίου. B Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διεξαχτεί µέσω µιας διάταξης αποµόνωσης (π. χ. ασφάλειες, διακόπτες LS) σε πίνακα. Για προστασία βαθµού ΙP: Επιλέξτε την τρύπα τών στυπιοθλιπτών ανάλογα µε τη διάµετρο του καλωδίου, εικόνα 14, γιά νά διασφαλίσετε τή µόνωση καί προστασία τής συσκευής από νερά.). Κατάλληλοι τύποι καλωδίων: NYM-I 3 x 1,5 mm 2. Eικόνα 10 B Περάστε το καλώδιο µέσα από το στυπιοθλίπτη και ακολούθως συνδέσετε το. 15

16 Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο B Ασφαλίστε το ηλεκτρικό καλώδιο µε το στυπιοθλίπτη. Τό καλώδιο σύνδεσης µε τη γείωση πρέπει να είναι µακρύτερο από τά υπολοιπα. 4.2 Σύνδεση θερµοστατών, χειριστηρίων ή χρονοδιακοπτών Αντιστάθµιση θερµοκρασιών TA 211 E B Η σύνδεση στη συσκευή πρέπει να γίνει όπως περιγράφεται στις οδηγίες συναρµολόγησης. Θερµοστάτης συνεχούς ρύθµισης 24 V B Οι θερµοστάτες συνεχούς ρύθµισης TR 100, TR 200 πρέπει να συνδεθούν όπως δείχνεται παρακάτω: Eικόνα 11 Eικόνα 12 Χειριστήρια και χρονοδιακόπτες B Χειριστήρια TW 2, TFQ 2 T/W ή χρονοδιακόπτες DT 1, DT 2 πρέπει να συνδέονται στη συσκευή όπως περιγράφεται στις οδηγίες συναρµολόγησης. 16

17 Εκκίνηση 5 Εκκίνηση Eικόνα Mανόµετρο 14 Σιφόνι (Εξάρτηµα) 15.1 Εκροή βαλβίδας ασφαλείας 61 Κουµπί επαναφοράς 135 Κεντρικός διακόπτης 136 Θερµοστάτης για προσαγωγή θέρµανσης 170 ιακόπτες θέρµανσης στην προσαγωγή και επιστροφή 171 Σύνδεση ζεστού νερού 172 ιακόπτης αερίου (κλειστός) 173 Σύνδεση κρύου νερού (1/2") 295 Αυτοκόλλητο τύπου της συσκευής 310 Θερµοστάτης για ζεστό νερό 317 Οθόνη 363 Λάµπα ελέγχου λειτουργίας καυστήρα 364 Λάµπα ελέγχου «Ηλεκτρικό δίκτυο ΟΝ» 365 Πλήκτρο καπνοδοχοκαθαριστή 366 Πλήκτρο Servce 367 Πλήκτρο ECO Μετά την εκκίνηση πρέπει να συµπληρωθεί το πρωτόκολλο εκκίνησης (σελίδα 38). 5.1 Πριν την εκκίνηση Προειδοποίηση: Η εκκίνηση χωρίς νερό καταστρέφει τη συσκευή! B εν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής χωρίς νερό. B εν επιτρέπεται ν ανοίξετε το διακόπτη αερίου πριν γεµίσετε την εγκατάσταση µε νερό. B Ανοίξτε τό διακόπτη για το κρύο νερό (173) και κάνετε τον εξαερισµό της εγκατάστασης από την πλευρά του νερού χρήσης. B Ρυθµίστε την ασχική πίεση του δοχείου διαστολής ανάλογα µε το στατικό ύψος της εγκατάστασης θέρµανσης (βλ. σελίδα 21). B Ανοίξτε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων. B νοίξτε τούς διακόπτες θέρµανσης (170). B Γεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης σιγάσιγά µέχρι να επιτευχτεί πίεση 1-2 bar. B Εξαερίστε τα θερµαντικά σώµατα. B Κλείστε τον χειροκίνητο εξαεριστή

18 Εκκίνηση Ο αυτόµατος εξαεριστής 27.1 στον κυκλοφορητή πρέπει να µείνει ανοιχτός. B Ξαναγεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης µέχρι να επιτευχτεί πίεση 1-2 bar. B Ελέγξτε, αν το είδος αερίου που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστή ταυτίζεται µε το παρεχόµενο είδος αερίου. B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου (172). 5.2 Θέση της συσκευής σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας 5.3 Θέση της θέρµανσης σε λειτουργία B Γυρίστε το θερµοστάτη για να προσαρµόσετε τη θερµοκρασία προσαγωγής στην εγκατάσταση θέρµανσης: Θερµοστάτης στή θέση E (περίπου 75 C) Γιά θερµοκρασίες µέχρι 90 C περίπου: Θέση max (βλέπε σελίδα 21, «Ακύρωση του περιορισµού οικονοµικής θερµοκασίας». Όταν λειτουργεί ο καυστήρας ανάβει η κόκκινη ένδειξη. Θέση σε λειτουργία B Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία µε τον κεντρικό διακόπτη (I). Ανάβει η πράσινη λυχνία ελέγχου και στην οθόνη φαίνεται η θερµοκρασία προσαγωγής του κυκλώµατος θέρµανσης. Eικόνα O 5.4 Pύθµιση της θέρµανσης B Γυρίστε το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου (TR...) στην επιθυµητή θερµοκρασία χώρου O Eικόνα C 25 Μετά τη θέση σε λειτουργία εµφανίζεται για 10 s περίπου η ένδειξη P1 έως P Θέση εκτός λειτουργίας B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας µε τον κεντρικό διακόπτη (0). Σβήνει η λυχνία ελέγχου O Eικόνα 16 Κίνδυνος: από ηλεκτροπληξία! B Πριν αρχίσετε την εργασία διακόψτε οπωσδήποτε την παροχή ρεύµατος από το δίκτυο στο ηλεκτρικό τµήµα της εγκατάστασης (ασφάλεια, διακόπτης LS). 18

19 Εκκίνηση 5.5 Συσκευές ΖWE: Θερµοκρασία ζεστού νερού Η θερµοκρασία του ζεστού νερού µπορεί να ρυθµιστεί µε το θερµοστάτη µεταξύ 40 C και 60 C περίπου. Η ρυθµισµένη θερµοκρασία δέν εµφανίζεται στην οθόνη. Eικόνα 17 Θέση θερµοστάτη Τέρµα αριστερά Τέρµα δεξιά Πίνακας O Θερµοκρασία νερού περίπου 40 C περίπου 55 C περίπου 60 C Πλήκτρο ECO Πατώντας και κρατώντας για λίγο πατηµένο το πλήκτρο µεταβαίνετε από την άνετη [κοµφόρ] λειτουργία στη λειτουργία ECO. Άνετη λειτουργία, το πλήκτρο δεν ανάβει (ρύθµιση κατασκευαστή) Η συσκευή λειτουργεί µε βάση τη ρυθµισµένη θερµοκρασία. Γι αυτό η συσκευή µπαίνει σε λειτουργία κατά διαστήµατα ακόµη κι αν δεν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού χρήσης. Λειτουργία ECO, το πλήκτρο ανάβει Η συσκευή λειτουργεί µε βάση τη ρυθµισµένη θερµοκρασία, µόνο όταν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού χρήσης. Η προτεραιόττα ζεστού νερού παραµένει ενεργοποιηµένη. 5.6 Θερινή λειτουργία (προσφέρεται µόνο ζεστό νερό) B Σηµειώστε στη συσκευή τη θέση του θερµοστάτη. B Γυρίστε στη συσκευή το θερµοστάτη αριστερά. τέρµα Η θέρµανση τίθεται εκτός λειτουργίας. Η παροχή ζεστού νερού καθώς και η παροχή ηλεκτρικής τάσης για τη ρύθµιση της θέρµανσης και για το χρονοδιακόπτη παραµένουν. 5.7 Αντιπαγετική προστασία Αντιπαγετική προστασία για τη θέρµανση: B Μη θέσετε τη θέρµανση εκτός λειτουργίας, θέστε το θερµοστάτη τουλάχιστον στη θέση 1. Αντιπαγετική προστασία για ένα θερµοσίφωνα: B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά (10 C) Όταν η θέρµανση έχει τεθεί εκτός λειτουργίας: B προσµίξτε στο νερό της θέρµανσης αντιπαγετικό µέσο FSK, από τη Schllng Cheme (ποσοστό 22 % - 55 %) ή Glythermn N, από την BASF (ποσοστό 20 % - 62 %) (Αντιπαγετική προστασία µόνο για τη θέρµανση). 5.8 Βλάβες Προειδοποίηση: Κίνδυνος παγώµατος της εγκατάστασης θέρµανσης. Κατά τη θερινή λειτουργία αντιπαγετική προστασία µόνο για τη συσκευή. Στη σελίδα 35 θα βρείτε ένα πίνακα µε την περίληψη των βλαβών. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας µπορεί να εµφανιστούν βλάβες. Στη οθόνη δείχνεται µια βλάβη και το πλήκτρο µπορεί να αναβοσβήνει. Όταν αναβοσβήνει το πλήκτρο : B Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο, ώσπου στην οθόνη να εµφανιστεί. Η συσκευή µπαίνει πάλι σε λειτουργία και φαίνεται η θερµοκρασία προσαγωγής. Όταν το πλήκτρο δεν αναβοσβήνει: B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και πάλι σε λειτουργία. Η συσκευή µπαίνει πάλι σε λειτουργία και φαίνεται η θερµοκρασία προσαγωγής. Αν η βλάβη δεν αποκατασταθεί: B Τηλεφωνήστε σ ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο, περιγράψτε του τη βλάβη και ανακοινώστε του τα στοιχεία των συσκευών. 19

20 Εκκίνηση 5.9 Επιτήρηση καυσαερίων Σε περίπτωση διαφυγής των καυσαερίων η επιτήρηση καυσαερίων διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής. Στην οθόνη εµφανίζεται A4. Μετά την πάροδο 20 λεπτών η συσκευή τίθεται εκ νέου αυτόµατα σε λειτουργία. B Ελέγξτε την επιτήρηση καυσαερίων όταν θέσετε την εγκατάσταση σε λειτουργία (βλέπε κεφάλαιο 8.1). Αν αυτή η διακοπή λειτουργίας συµβαίνει συχνά: B Αναθέστε τον έλεγχο της συσκευής και ενδεχοµένως της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων σ ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Προστασία του κυκλοφορητή από µπλοκάρισµα Η λειτουργία αυτή εµποδίζει το µπλοκάρισµα του κυκλοφορητή θέρµανσης όταν αυτός ήταν ακινητοποιηµένος για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Μετά από κάθε διακοπή της λειτουργίας του κυκλοφορητή ακολουθεί µέτρηση του παρερχόµενου χρόνου και µετά την παρέλευση 24 ωρών η συσκευή τίθεται παροδικά σε λειτουργία. 20

21 Ρύθµιση τού λέβητα 6 Ρύθµιση τού λέβητα 6.1 Μηχανικές ρυθµίσεις Έλεγχος του µεγέθους του δοχείου διαστολής Το επόµενο διάγραµµα επιτρέπει τον υπολογισµό, αν η χωρητικότητα τού εγκαταστηµένου δοχείου διαστολής είναι επαρκής ή πρέπει να εγκατασταθεί ένα συµπληρωµατικό δοχείο (όχι για ενδοδαπέδια θέρµανση). Οι απεικονιζόµενες χαρακτηριστικές καµπύλες βασίζονται στα παρακάτω βασικά στοιχεία: 1 % του νερού λέβητα στο δοχείο διαστολής ή 20 % του ονοµαστικού όγκου στο δοχείο διαστολής ιαφορά πίεσης λειτουργίας ύψους 0,5 bar, σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή Η προρυθµισµένη πίεση [αρχική πίεση] στο δοχείο διαστολής αναλογεί στο στατικό ύψος της εγκατάστασης. µέγιστη πίεση λειτουργίας: 3 bar Ρύθµιση της θερµοκρασίας προσαγωγής Η θερµοκρασία προσαγωγής µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 45 C και 90 C περίπου. Περιορισµός οικονοµικής θερµοκρασίας Ο θερµοστάτης έχει περιοριστεί από τον κατασκευαστή στη θέση E και περιορίζει τη µέγιστη θερµοκρασία προσαγωγής σε 75 C. εν είναι απαραίτητη η ρύθµιση της θερµαντικής ισχύος σύµφωνα µε την υπολογισµένη αναγκαία θέρµανση. Ακύρωση του περιορισµού χαµηλής θερµοκρασίας Ο περιορισµός οικονοµικής θερµοκρασίας µπορεί να καταργηθεί σε εγκαταστάσεις θέρµανσης µε υψηλότερες θερµοκρασίες προσαγωγής. B Ανασηκώστε µ ένα κατσαβίδι το κίτρινο κουµπί στο θερµοστάτη. Eικόνα 18 I II III IV V A B tv VA tv ( C ) 40 0 A B Αρχική πίεση 0,2 bar Αρχική πίεση 0,5 bar Αρχική πίεση 0,75 bar (Ρύθµιση από τον κατασκευαστή) Αρχική πίεση 1,0 bar Αρχική πίεση 1,3 bar Περιοχή λειτουργίας του δοχείου διαστολής Απαιτείται συµπληρωµατικό δοχείο διαστολής Θερµοκρασία προσαγωγής Όγκος της εγκατάστασης σε λίτρα B Στην οριακή περιοχή: Εξακριβώστε το ακριβές µέγεθος του δοχείου σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή. B Όταν το σηµείο τοµής βρίσκεται δεξιά, από την καµπύλη: Εγακταστήστε ένα συµπληρωµατικό δοχείο διαστολής O Eικόνα 19 B Γυρίστε το κίτρινο κουµπί κατά 180 κι επανατοποθετήστε το (η τελεία πρέπει να δείχνει προς στα µέσα). Η θερµοκρασία προσαγωγής δεν περιόριζεται πλέον O VA ( l ) Θέση Θερµοκρασία προσαγωής 1 περίπου 45 C 2 περίπου 51 C 3 περίπου 57 C 4 περίπου 63 C 5 περίπου 69 C E περίπου 75 C max περίπου 87 C Πίνακας. 7 21

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31. Εγχειρίδιο για το χρήστη (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE/AE 23/31 el Εγχειρίδιο για το χρήστη 6 720 680 418 (2009/09) GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και ερμηνεία συμβόλων.................3

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

/1 a. b c. d e. f g

/1 a. b c. d e. f g Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνοσ: Ηλεκτροπληξία! B Πριν αρχίσετε την εργασία διακüψτε οπωσδήποτε την παροχή ρεύµατοσ απü το δίκτυο (ασφάλεια, διακüπτησ LS). 4.2 Σύνδεση θερµοστατών B Κατεβάστε

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό

/2006 GR Για το χειριστή. Οδηγίες χειρισµού. Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K. ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό 2061 2630 03/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 050-W Presentation 2 Version

VITODENS 050-W Presentation 2 Version Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό ισχύος έως 33,0 KW Εναλλάκτης Inox-Radial Κυλινδρικός καυστήρας Έξοδος καυσαερίων Δοχείο διαστολής Βαλβίδα αερίου Εναλλάκτης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH AE 23 ZW 24-2 LH AE 23 ZS 24-2 LH AE 31 ZW 24-2 LH AE 31 X XXX XXX XXX GR (2007.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH AE 23 ZW 24-2 LH AE 23 ZS 24-2 LH AE 31 ZW 24-2 LH AE 31 X XXX XXX XXX GR (2007. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH AE 23 ZW 24-2 LH AE 23 ZS 24-2 LH AE 31 ZW 24-2 LH AE 31 X XXX XXX XXX GR (2007.03) JS Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE 31 ?????????? GR (2007.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE 31 ?????????? GR (2007. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ceraclass ZS 24-2 LH KE 23 ZW 24-2 LH KE 23 ZS 24-2 LH KE 31 ZW 24-2 LH KE 31?????????? GR (2007.03) JS Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 1 Οδηγίες για την

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH KE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 417 (2013/10) GR ZS/W 24-2 LH KE 23/31 [el] Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας........... 3 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων............................

Διαβάστε περισσότερα

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR

GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας 6 720 680 420 (2009/09) GR GAZ 3000 W ZS/W 24-2 LH AE 23/31 el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας GR 2 Πίνακας Περιεχομένων GR Πίνακας Περιεχομένων 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύμβολα.... 3 1.1 Ερμηνεία συμβόλων..................

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Logamax U022K B/I. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό. Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για

Logamax U022K B/I. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό. Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για 2061 2194 03/2005 GR Για τον ειδικό Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο Logamax U0K B/I 6 720 611 807-00.1O Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR

Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 24/28-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. Οδηγίες χρήσης 6 720 640 913 (2009/09) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA M... ZWC 35-3 MFA M.. GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

EUROSMARTbalcony/incasso

EUROSMARTbalcony/incasso Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο EUROSMARTbalcony/incasso 6 720 611 353-00.1O ZWA 24-1 AI ZWA 24-1 AB ZWA 28-1 AI ZWA 28-1 AB GR OSW Πίνακας περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR

O. Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 28-3 C... Οδηγίες χρήσης (2010/10) GR 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Condens 3000 W ZWB 8-3 C... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 5. Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A...

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 28-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 42-3 A... 70 80 99-00-O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSBR 8-3 A... ZWBR 3-3 A... ZBR 4-3 A... Οδηγίες χρήσης 70 807 04 (03/03) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Condens 7000 W ZSR 8-3 A... ZR 4-3 A... GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.......

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων

Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων 2061 2631 10/2010 GR Για τον ειδικό Παράρτημα απαγωγής καυσαερίων Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052 24/28 K 6 720 612 263-00.1O Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U054-24 Logamax U054-24K Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

10 Έλεγχος των τιμών καυσαερίων

10 Έλεγχος των τιμών καυσαερίων Έλεγχος των τιμών καυσαερίων 10 Έλεγχος των τιμών καυσαερίων 10.1 Πλήκτρο καπνοδοχοκαθαριστή Με το πάτημα του πλήκτρου μέτρησης καυσαερίων μέχρι να ανάψει μπορούν να επιλεγούν και οι ακόλουθες λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 616 640-11/2007 GR

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

επίτοιχο λέβητα αερίου CERACLASSEXCELLENCE

επίτοιχο λέβητα αερίου CERACLASSEXCELLENCE Παράρτημα για τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων για επίτοιχο λέβητα αερίου CERACLASSEXCELLENCE 6 70 6 087-00.O ZWC 4- MFA ZWC 8- MFA 6 70 6 784 GR (007/05) OSW Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

/2000 GR (GR)

/2000 GR (GR) 7207 700 2/2000 GR (GR) Για τον ειδικό Οδηγίες συντήρησης Οδηγίες συντήρησης επιτοιχίου λέβητα Logamax U002/U004/U02/U04 Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν µε προσοχή πριν τη χρήση της συσκευής! Πρόλογος Σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Για την ασφάλεια σας WR 275-3K..B.. WR 350-3K..B.. WR 400-3K..B.. Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ασφάλεια φλόγας µε ιονισµό 6 720 606 687 (03.09)

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..G... WR14..G... WR18..G...

GR (05.03) JS WR11..G... WR14..G... WR18..G... 6 720 607 609 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11G WR14G WR18G Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31

CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο CELSIUS WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 GR (05.12) JS Περιεχόµενα Περιεχόµενα Οδηγίες ασφαλείας 3 Επεξήγηση συµβόλων 3 1 Προδιαγραφές συσκευής 4 1.1 ήλωση συµµόρφωσης µε τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B...

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B... 6 720 607 607 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11B WR14B WR18B Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό (2011/01) GR

O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ZWC 24/28-3 MFA... ZWC 35-3 MFA M... ZSC 35-3 MFA M...

ZWC 24/28-3 MFA... ZWC 35-3 MFA M... ZSC 35-3 MFA M... 70 3 303-00.O Επίτοιχος λέβητας αερίου Gaz 7000 W ZWC 4/8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA M... ZSC 35-3 MFA M... Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον ειδικό GR GR GR Πίνακας περιεχομένων 3 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Logamax U022K B. Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό

Logamax U022K B. Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό /2005 GR Για τον ειδικό 2061 2192 03/2005 GR Για τον ειδικό Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο Logamax U022K B Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp 45-65

talia GREEN SYStEm hp 45-65 ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ talia GREEN SYStEm hp 45-65 O ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΧΥ Με την θερμαντική ισχύ των 45 ή 65 kw, o talia Green System hp είναι η καλύτερη λύση για μεγάλες κτηριακές

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6302 0068 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 και Logano G215 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα:

Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οικογένεια : Επίτοιχοι λέβητες Οµάδα: Compact Μοντέλα: City FFI UNO FFI TREND CSI MICROLF FFI Έκδοση 1 H Σεπτέµβριος 2003 MT2003CL008801001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης

2.2 Τοποθέτηση: 1. Ξεβιδώστε την βίδα (7) στερέωσης του καλύµµατος των κλεµµοσειρών (Σχήµα 2). 2. Αφαιρέστε το κάλυµµα (6) των κλεµοσειρών καλωδίωσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101b 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης 60509 04/00 GR Για την τεχνική εταιρία Οδηγίες συναρµολόγησης και συντήρησης Μπόιλερ-θερµαντήρας νερού Logalux SU 400, 500, 750 και 000 Να διαβαστεί προσεκτικά πριν από την συναρµολόγηση και τη συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Logano plus GB102S. Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό

Logano plus GB102S. Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης. Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6708189-00.1Wo 6 70 81 106 (01/0) GR Προαιρετικό σετ σύνδεσης για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης Logano plus GB10S Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα