Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK GR (02.12) OSW

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... 6 720 611 057 GR (02.12) OSW"

Transcript

1 Λέβητες θέρµανσης µε αέριο για σύνδεση σε καπνοδόχο EUROSTAR ZWE 24-4 MFK... OSW

2 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Εµηνεία Συµβόλων 3 1 Περιγραφή της συσκευής ήλωση συµβατότητας κατασκευαστικών προτύπων της ΕΚ Επισκόπηση των διάφορων τύπων Συσκευασία εριγραφή συκευών Παρελκόµενα ( έν περιλαµβάνονται στή συσκευασία) ιαστάσεις οµή συσκευής/σχήµα λειτουργιών Ηλεκτρική καλωδίωση Τεχνικά χαρακτηριστικά 8 2 Κανονισµοί 9 3 Εγκατάσταση Επιλογή του χώρου τοποθέτησης Τοποθέτηση τής υδραυλικής βάσης στήριξης καί διανοµής και της ράγας ανάρτησης Σύνδεση σωληνώσεων Σύνδεση της συσκευής Έλεγχος των συνδέσεων 14 6 Ρύθµιση τού λέβητα Μηχανικές ρυθµίσεις Ρύθµιση µέσω Bosch Heatronc 22 7 Προσαρµογή στό τύπο αερίου Ρύθµιση αερίου Μετατροπή γιά άλλο τύπο αερίου 32 8 Συντήρηση Τακτικές εργασίες συντήρησης Εκκένωση τής συσκευής 34 9 Παράρτηµα Κωδικός σφαλµάτων Τιµές ρύθµισης της πίεσης στα ακροφύσια στις ZWE 24-4 MFK Ογκος παροχής αερίου (l/mn) Πρωτόκολλο εκκίνησης 38 4 Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο Σύνδεση της συσκευής Σύνδεση θερµοστατών, χειριστηρίων ή χρονοδιακοπτών 16 5 Εκκίνηση Πριν την εκκίνηση Θέση της συσκευής σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας Θέση της θέρµανσης σε λειτουργία Pύθµιση της θέρµανσης Συσκευές ΖWE: Θερµοκρασία ζεστού νερού Θερινή λειτουργία (προσφέρεται µόνο ζεστό νερό) Αντιπαγετική προστασία Βλάβες Επιτήρηση καυσαερίων Προστασία του κυκλοφορητή από µπλοκάρισµα 20 2

3 Οδηγίες για την ασφάλειά σας Οδηγίες για την ασφάλειά σας Όταν µυρίσετε αέριο: B Κλείστε το διακόπτη αερίου (βλέπε σελίδα 18). B Ανοίξτε τα παράθυρα. B Μην ανοιγοκλείνετε τους ηλεκτρικούς διακόπτες. B Σβήστε τυχόν ακάλυπτες φωτιές. B Τηλεφωνήστε αµέσως από εξωτερικό τηλέφωνο στην επιχείρηση παροχής αερίου και στο εξουσιοδοτηµένο ειδικό συνεργείο. Αν µυρίσετε καυσαέρια: B ιακόψτε τη λειτουργία της συσκευής (βλέπε σελίδα 18). B Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα. B Ειδοποιήστε το ειδικό συνεργείο. Τοποθέτηση, µετατροπή B Η τοποθέτηση καθώς και τυχόν µετατροπές επιτρέπεται να διαξαχτούν µόνο από ένα εξουσιοδοτηµένο ειδικό συνεργείο. B Μη διεξάγετε καµιά µετατροπή στα στοιχεία απαγωγής καυσαερίων. B Οταν ο αέρας καύσης λαµβάνεται απο το χώρο: Μην κλείνετε και µη µικραίνετε ανοίγµατα αερισµού και εξαερισµού σε πόρτες, παράθυρα και τοίχους. Αν τα παράθυρα διαθέτουν στεγανούς αρµούς πρέπει να εξασφαλιστεί η παροχή αέρα. Συντήρηση B Σύσταση προς τον πελάτη: Κλείστε ένα συµβόλαιο συντήρησης µ ένα εξουσιοδοτηµένο ειδικό συνεργείο και δώστε του εντολή να συντηρεί τη συσκευή µια φορά το χρόνο. B Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και τη φιλικότητα της εγκατάστασης προς το περιβάλλον (Οµοσπονδιακός Νόµος περί προστασίας της ατµόσφαιρας από ρυπάνσεις). B Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά! Ενηµέρωση του πελάτη B Ενηµερώστε τον πελάτη σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής κι εκπαιδεύστε τον στο χειρισµό της. B Υποδείξτε στον πελάτη, ότι δεν επιτρέπεται να κάνει οποιεσδήποτε µετατροπές ή επισκευές. Εµηνεία Συµβόλων Λέξεις-σήµατα χαρακτηρίζουν τη σοβαρότητα του κινδύνου ο οποίος δηµιουργείται όταν δεν τηρηθούν τα προστατευτικά µέτρα. Προσοχή σηµαίνει ότι µπορεί να προκληθούν µικρές υλικές ζηµιές. Προειδοποίηση σηµαίνει ότι µπορεί να προκληθούν βλάβες σε άτοµα ή βαριές υλικές ζηµιές. Κίνδυνος σηµαίνει ότι µπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες σε άτοµα. Σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος ζωής. Οι οδηγίες ασφαλείας στο κείµενο σηµαδεύονται µ ένα προειδοποιητικό τρίγωνο κι έχουν γκρίζο φόντο. ΟΙ υποδείξεις στο κείµενο χαρακτηρίζονται από το διπλανό σύµβολο. Περιορίζονται µε οριζόντιες γραµµές επάνω ή κάτω από το κείµενο. Οι υποδείξεις περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες σε περιπτώσεις στις οποίες δεν απειλείται ούτε ή ανθρώπινη ζωή ούτε οι συσκευές. Εκρηκτικά κι εύφλεκτα υλικά B Μη χρησιµοποιείτε και µην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά (χαρτιά, διαλύτες, χρώµατα κτλ.) κοντά στη συσκευή. Αέρας καύσης και χώρου τοποθέτησης B Ο αέρας καύσης και χώρου τοποθέτησης πρέπει να µην περιέχει διαβρωτικές ουσίες (π.χ. αλογονυδρογονάθρακες, που περιέχουν χλώριο κι ενώσεις φθορίου). Έτσι αποφεύγεται η διάβρωση. 3

4 Περιγραφή της συσκευής 1 Περιγραφή της συσκευής 1.1 ήλωση συµβατότητας κατασκευαστικών προτύπων της ΕΚ Η συσκευή αυτή ανταποκρίνεται στις ισχύουσες διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών 90/396/EΟΚ, 92/42/EΟΚ, 73/23/EΟΚ, 89/336/EΟΚ και στο κατασκευαστικό πρότυπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό δοκιµής των κατασκευαστικών προτύπων της ΕΚ. Εκπληρώνει τις απαιτήσεις για λέβητες θέρµανσης χαµηλής θερµοκρασίας. Αριθ. προϊόντος. ZE/ZWE 24-4 MFK Κατηγορία II 2H 3+ Είδος συσκευής Πίνακας Επισκόπηση των διάφορων τύπων Z Κεντρική συσκευή θέρµανσης W Παροχή ζεστού νερού χρήσης E Τύπος συσκευής Euro Θερµαντική ισχύς 24 kw -4 Κατασκευαστική σειρά MF Οθόνη πολλαπλων ενδείξεων [Dsplay] K Συσκευή γιά σύνδεση σε καπνοδόχο 23 Φυσικό αέριο H 31 Υγραέριο CE-0058AT0145 B 11BS ZWE 24-4 MF K 23 ZWE 24-4 MF K 31 Πίνακας. 2 Το χαρακτηριστικό ψηφίο αναφέρει την οικογένεια αερίου σύµφωνα µε EN 437: Χαρακ τηριστ ικό ψηφίο είκτης Wobbe Οικογένεια αερίου 23 12,7-15,2 kwh/m 3 Φυσικά αέρια και αέρια πετρελαίου, οµάδα 2H 1.3 Συσκευασία Συσκευή θέρµανσης µε αέριο για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης Σέτ στήριξης (βίδες µε εξαρτήµατα) Οδηγίες χρήσης καί εγκατάστασης. 1.4 Περιγραφή συσκευών Συσκευή για τοποθέτηση στον τοίχο και για σύνδεση σε καπνοδόχο Εναλλάκτης θερµότητας Bosch Heatronc µε οθόνη πολλαπλών ενδείξεων συνεχώς ρυθµιζόµενη ισχύς αυτόµατη ανάφλεξη ολοκληρωµένη ασφάλεια µέσω Heatronc µε επιτήρηση ιονισµού και οπλισµό αερίου σύµφωνα µε EN 298 Οριακός θερµοστάτης ασφαλείας στο κυκλωµα των 24 V Αυτόµατο εξαεριστικό στον κυκλοφορητή, χειροκίνητο στο δοχείο διαστολής οχείο διαστολής Αισθητήρας θερµοκρασίας και θερµοστάτης για τη θέρµανση Αισθητήρας θερµοκρασίας καί θερµοστάτης για το ζεστό νερό Προταιρεότητα ζεστού νερού Επιτήρηση καυσαερίων δεν απαιτείται η κυκλοφορία ελάχιστου όγκου νερού Σύστηµα αντιπαγετικής προστασίας για το κύκλωµα θέρµανσης υνατότητα ελάττωσης της ισχύος στή θέρµανση µε ταυτόχρονη διατήρηση της µέγιστης ισχύος του νερού χρήσης Προστασία µπλοκαρίσµατος για τον κυκλοφορητή Μανόµετρο για την πίεση τού κυκλώµατος θέρµανσης ,2 - Προπάνιο/ 24,2 kwh/m 3 Bουτάνιο οµάδα 3+ Πίνακας. 3 4

5 Περιγραφή της συσκευής 1.5 Παρελκόµενα ( έν περιλαµβάνονται στή συσκευασία) Αντιστάθµιση Χρονοδιακόπτης Θερµοστάτης χώρου Σετ µετατροπής αερίου. 1.6 ιαστάσεις Eικόνα 1 13 Υδραυλική βάση στήριξης καί διανοµής 101 Περίβληµα 103 Καπάκι 320 Ράγα ανάρτησης 338 Θέση για την έξοδο του ηλεκτρικού καλωδίου στον τοίχο 5

6 Περιγραφή της συσκευής 1.7 οµή συσκευής/σχήµα λειτουργιών ZWE 24-4 MFK J J E Eικόνα Υποδοχή για µέτρηση αερίου(πίεση στα ακροφύσια) 4 Bosch Heatronc 6 Οριακός θερµοστάτης ασφαλείας 6.1 Επιτήρηση καυσαερίων 6.3 Αισθητήρας θερµοκρασίας για ζεστό νερό 7 Υποδοχή για µέτρηση αερίου (πίεση στό δίκτυο) 8.1 Μανόµετρο 11 Bypass 13 Υδραυλική βάση στήριξης καί διανοµής 14 Σιφόνι (Εξάρτηµα) 15 Βαλβίδα ασφαλείας (κύκλωµα θέρµανσης) 18 Κυκλοφορητής 20 οχείο διαστολής 26 Βαλβίδα αέρα δοχείου διαστολής Αυτόµατο εξαεριστικό 27.2 Χειροκίνητο εξαεριστικό 29 Ακροφύσια 30 Καυστήρας 32 Ηλεκτρόδιο επιτήρησης 33 Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 34 Αγωγός νερού χρήσης (ZW...) 35 Εναλλάκτης 36 Αισθητήρας θερµοκρασίας στην προσαγωγή 39 Ασφάλεια ροής καυσαερίων R 43 Προσαγωγή θέρµανσης 44 Ζεστό νερό χρήσης 45 Αέριο 46 Αέριο 47 Επιστροφή θέρµανσης 48 Εκροή 53 Ρυθµιστής πίεσης 55 Φίλτρο 56 Οπλισµός αερίου 57 Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας 2 61 Κουµπί επαναφοράς 63 Παξιµάδι ρύθµισης για µέγιστο όγκο αερίου 64 Παξιµάδι ρύθµισης για ελάχιστο όγκο αερίου 69 Ρυθµιστική βαλβίδα αερίου 93 Ρυθµιστής παροχής νερού µε φίλτρο νερού 317 Οθόνη 411 Θάλαµος καύσης 413 Αισθητήρας ροής νερού (τουρµπίνα)(zwe...) 441 Άνοιγµα για αντιστάθµιση της πίεσης 6

7 Περιγραφή της συσκευής 1.8 Ηλεκτρική καλωδίωση V 230 V V/AC L N Ns Ls LR M M R Eικόνα Μετασχηµατιστής ανάφλεξης 6 Οριακός θερµοστάτης ασφαλείας 6.1 Επιτήρηση καυσαερίων 6.3 Αισθητήρας θερµοκρασίας για ζεστό νερό 18 Κυκλοφορητής 32 Ηλεκτρόδιο επιτήρησης 33 Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 36 Αισθητήρας θερµοκρασίας στην προσαγωγή 56 Οπλισµός αερίου 57 Βαλβίδα ασφαλείας Βαλβίδα ασφαλείας 2 61 Κουµπί επαναφοράς 68 Μαγνήτης ρύθµισης 84 Βαλβίδα µεταγωγής (ZSE...) 135 Κεντρικός διακόπτης 136 Θερµοστάτης για προσαγωγή θέρµανσης 151 Ασφάλεια T 2,5 A, AC 230 V 153 Μετασχηµατιστής 161 Γέφυρα 300 Κωδικοποιηµένο βύσµα 302 Σύνδεση για προστατευτικό αγωγό 303 Σύνδεση αισθητήρα µπόιλερ( NTC ) 310 Θερµοστάτης για ζεστό νερό 312 Ασφάλεια T 1,6 A 313 Ασφάλεια T 0,5 A 314 Σύνδεση για TA 211 E 315 Σύνδεση για θερµοστάτη ΤR. 317 Οθόνη 318 Σύνδεση χρονοδιακόπτη 319 Σύνδεση για θερµοστάτη θερµοσίφωνα 325 Πλακέτα 328 Κλέµα παροχής AC 230 V Γέφυρα 329 Σύνδεση γιά LSM 363 Λάµπα ελέγχου λειτουργίας καυστήρα 364 Λάµπα ελέγχου «Ηλεκτρικό δίκτυο ΟΝ» 365 Πλήκτρο καπνοδοχοκαθαριστή 366 Πλήκτρο Servce 367 Πλήκτρο ECO 413 Αισθητήρας ροής νερού (τουρµπίνα)(zwe...) 7

8 Περιγραφή της συσκευής 1.9 Τεχνικά χαρακτηριστικά Μονάδα ZWE 24-4 «23» φυσικό αέριο «31» υγραέριο Μέγιστη ονοµαστική θερµική ισχύς kw 24,3 Μέγιστη ονοµαστική θερµική φόρτισηςkw 27,9 Ελάχιστη ονοµαστική θερµική ισχύςkw 8,0 Ονοµαστική θερµική φόρτισηςkw 9,2 Ονοµαστική θερµική ισχύς (ζεστού νερού) kw 24,3 Κατανάλωση αερίου «23» Φυσικό αέριο (G 20) m 3 /h 3,0 «31» Bουτάνιο (G 30)/Προπάνιο (G 31) kg/h 2,2 Επιτρεπτά όρια πίεσης αερίου «23» Φυσικό αέριο (G 20) mbar «31» Bουτάνιο (G 30)/Προπάνιο (G 31) mbar οχείο διαστολής Πίεση δοχείου bar 0,75 Συνολικός όγκος l 11 Ωφέλιµος όγκος l 5,6 Θέρµανση Ποσότητα νερού συσκευήςl 1,3 Μέγιστη θερµοκρασία προσαγωγής C 87 Ελάχιστη θερµοκρασία προσαγωγής C 45 Μέγιστη επιτρεπή πίεση λειτουργίας (Θέρµανση) bar 3 Ελάχιστη πίεση λειτουργίας (Θέρµανση) bar 0,5 Ζεστό νερό χρήσης Ποσότητα νερού συσκευήςl 0,6 Ελάχιστη παροχή ζεστού νερού l/mn 2 Μέγιστη παροχή ζεστού νερού l/mn 10 Θερµοκρασία εξόδου C Μέγ. επιτρεπτή πίεση ζεστού νερού bar 10 Ελάχιστη πίεση ροήςbar 0,2 Ειδικός όγκος ροής l/mn 11,4 Τιµές καυσαερίων για τον υπολογισµό της διατοµής σύµφωνα µε DIN 4705 Μάζα καυσαερίων υπό ονοµαστ./ελάχ. θερµική ισχύ. kg/h 73/57 67/54 Θερµοκρασία καυσαερίων υπό µέγ./ελάχ. θερµική ισχύ C 140/90 CO 2 υπό µέγιστη θερµική ισχύ CO 2 υπό ελάχιστη θερµική ισχύ % % 5,5 2,2 6,7 2,3 Κατηγορία NO x 3 Σύνδεση καυσαερίων mm Ø 130 Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής σύνδεσης Ηλεκτρική τάση AC... V 230 Συχνότητα Hz 50 Κατανάλωση ισχύος: Κυκλοφορητής στη θέση 1 Κυκλοφορητής στη θέση 2 Κυκλοφορητής στη θέση 3 W W W X4D Συνεχής ρύθµιση 24 V Κατηγορία προστασίαςip Συνδεση θερµοστάτη Γενικά Βάρος (χωρίς συσκευασία) kg 36 Ύψος mm 850 Πλάτος mm 440 Βάθος mm 360 Πίνακας. 4 8

9 Κανονισµοί 2 Κανονισµοί Πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες και κανονισµοί: Πολεοδοµικός κανονισµός Οι διατάξεις της αρµόδιας επιχείρησης παροχής αερίου DIN-Normen [Προδιαγραφές DIN], Εκδοτικός Οίκος Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraίe Berln [Βερολίνο] DIN 1988, TRWI (Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις πόσιµου νερού) DIN VDE 0100, Tel [Μέρος] 701 Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µε ονοµαστικές τάσεις έως 1000 V, χώροι µε µπανιέρα ή ντουζ) DIN 4708 (Κεντρικές εγκαταστάσεις θέρµανσης νερού) DIN 4751 (Εγκαταστάσεις θέρµανσης Τεχνική ασφάλεια εξοπλισµού µέτρησης µε ζεστό νερό και θερµοκρασίες προσαγωγής έως 110 C) DIN 4807 ( οχεία διαστολής). 9

10 Εγκατάσταση 3 Εγκατάσταση Κίνδυνος: Έκρηξη! B Κλείνετε πάντοτε το διακόπτη αερίου πριν διεξάγετε οποιεσδήποτε εργασίες σε τµήµατα ή εξαρτήµατα που διαρρέονται από το αέριο. Η τοποθέτηση, η σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο, η σύνδεση µε το δίκτυο αερίου, η απαγωγή των καυσαερίων καθώς και η εκκίνηση πρέπει να γίνουν όπωσδήποτε από µια επιχείρηση εξουσιοδοτηµένη από την επιχείρηση παροχής αερίου ή/και την επιχείρηση ηλεκτρισµού. B Πριν την εγκατάσταση πρέπει να έχει εκδοθεί γνωµοδότηση της εταιρείας παροχής αερίου. B Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε κλειστά συστήµατα ζεστού νερού και θέρµανσης σύµφωνα µε την προδιαγραφη DIN 4751, Μέρος 3. Για τη λειτουργία δεν είναι απαραίτητη η κυκλοφορία ενός ελάχιστου όγκου νερού. B Ανοιχτές εγκαταστάσεις θέρµανσης πρέπει να µετατραπούν σε κλειστά συστήµατα. B Σε διατάξεις θέρµανσης µέσω αδράνειας: Συνδέστε το υπάρχον δίκτυο σωλήνων µέσω µια υδραυλικής διακλάδωσης. B Μη χρησιµοποιείτε γαλβανισµένα θερµαντικά σώµατα και σωλήνες. Έτσι αποτρέπεται ο σχηµατισµός αναθυµιάσεων. B Όταν χρησιµοποιείτε θερµοστάτη χώρου: Μην τοποθετήσετε θερµοστατικές βαλβίδες στα θερµαντικά σώµατα στο δωµάτιο-πιλότο. B Για να αποφεύγετε τυχόν θορύβους ροής: Σε δισωλήνια συστήµατα τοποθετήστε στο πιο αποµακρυσµένο θερµαντικό σώµα µια βαλβίδα υπερχείλισης (αρ. εξαρτ. 687) ή µια τριοδη βαλβίδα. B Η συσκευή είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις θέρµανσης µε πλαστικούς σωλήνες (P.E.R.). B Προβλέψτε εξαεριστικά σε όλα τα θερµαντικά σώµατα (χειροκίνητα ή αυτόµατα), καθώς επίσης και στρόφιγγες πλήρωσης και εκκένωσης στο πιο χαµηλό σηµείο της εγκατάστασης. Αντιδιαβρωτικά µέσα Επιτρέπεται η χρήση των εξής αντιδιαβρωτικών µέσων: Κατασκευαστής Ονοµασία Συγκέντρωση Fernox Copal 1 % Schllng Cheme BWT Wassertechnk Vardos AP 1-2 % Vardos KK 0,5 % Vardos % Randophos HS Unversalαντικ αταστάθηκε από το:cllt- HSComb 2 Cllt-HSComb 2-0,5 % Ondeo Nalco Nalco % Gemnox(Γαλλία) Inbal 1-2 % Betz Dearborn(Βέλγιο) Πίνακας. 5 Sentnel X 100 1,1 % Μη χρησιµοποιείτε µέσα στεγανοποίησης και διαλύτες. 10

11 Εγκατάσταση 3.1 Επιλογή του χώρου τοποθέτησης Κανονισµοί για το χώρο τοποθέτησης Για εγκαταστάσεις έως 50 kw ισχύουν οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος φύλλου εργασίας DVGW-TRGI για συσκευές µε υγραέριο της TRF. B Τηρείτε τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας. B Λάβετε υπόψην σας την απαραίτητη απόσταση από την οροφή, τα απαραίτητα ανοίγµατα εξαερισµού και την απόσταση από τυχόν επένδυση, εικόνα ικόνα 4 600cm 2 600cm Ανοίγµατα εξαερισµού σε περίπτωση εγκατάστασης σε ντουλάπι Αέρας καύσης Για την αποφυγή διαβρώσεων ο αέρας καύσης δεν πρέπει να περιέχει διαβρωτικά υλικά. Σα διαβρωτικές ουσίες ισχύουν οι αλογονυδρογονάνθρακες, επειδή περιέχουν χηµικές ενώσεις χλωρίου και φθορίου που µπορεί π.χ. να περιέχονται σε διαλύτες, χρώµατα, κόλες, σπρέι και απορρυπαντικά που χρησιµοποιείτε στο νοικοκυριό σας. Θερµοκρασία επιφάνειας Η µέγιστη θερµοκρασία επιφάνειας της συσκευής είναι χαµηλότερη από 85 C. Γι αυτόν δε χρειάζεται να λάβετε ιδιαίτερα µέτρα προστασίας για ευφλεκτα υλικά και εντοιχισµένα έπιπλα. Λαµβάνετε υπόψην σας τυχόν αποκλίνουσες διατάξεις των διάφορων κρατών. Εγκαταστάσεις υγραερίου χαµηλότερα από την επιφάνεια της γης Όταν η συσκευή τοποθετηθεί χαµηλότερα από την επιφάνεια της γης πρέπει να εκπληρώνει τις απαιτήσεις του κανονισµού TRF 1996, κεφάλαιο 7.7. Συνιστούµε την εγκατάσταση µιας µαγνητικής βαλβίδας, ώστε η προσαγωγή αερίου να επιτρέπεται µόνο όταν χρειάζεται. Απαγωγή καυσαερίων B Εξακριβώστε την απαραίτητη διατοµή του καπνοδόχου σύµφωνα µε τη προδιαγραφή DIN 4705 και επενδύστε ενδεχοµένως τον καπνοδόχο ή λάβετε µέτρα µόνωσης του καπναγωγού και της καπνοδόχου. B Για να αποφευχθεί η διάβρωση χρησιµοποιείτε µόνο καπναγωγούς από αλουµίνιο. B Τοποθετείτε τους αγωγούς καυσαερίων στεγανά, σύµφωνα µε τον Τεχνικό κανονισµό DVGW-TRGI. 3.2 Τοποθέτηση τής υδραυλικής βάσης στήριξης καί διανοµής και της ράγας ανάρτησης Καθορίστε το χώρο τοποθέτησης της συσκευής λαµβάνοντας υπόψην σας τους παρακάτω περιορισµούς: Μέγιστη απόσταση από όλες τις ανώµαλες επιφάνειες όπως από σωλήνες, αγωγούς, προεξοχές τοίχων κλπ. Πλήρης δυνατότητα πρόσβασης για τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης (αν είναι δυνατόν, απόσταση τουλάχιστον 50 mm γύρω από τη συσκευή). Στερέωση στον τοίχο B Ευθυγραµµίστε και στερεώστε το πλαίσιο [το καλούπι] συναρµολόγησης στην επιθυµητή θέση επάνω στον τοίχο. B Ανοιξτε τις τρύπες για τις βίδες στερέωσης (διάµετρος 8 mm). Κάτω απο τη συσκευή θέρµανσης πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ύψους τουλάχιστον 200 mm για µπορεί να κατεβαίνει ο πίνακας χειρισµού. Αφαιρέστε το πλαίσιο συναρµολόγησης πριν στερεώσετε τη ράγα ανάρτησης, την πλάκα συναρµολόγησης του πίνακα διανοµής και των άλλων εξαρτηµάτων. B Συναρµολογήστε τη ράγα ανάρτησης στον τοίχο µε δυο από τις βίδες και τα πλαστικά βύσµατα που συµπαραδίδονται µαζί µε τη συσκευή. B Στερεώστε στον τοίχο την υδραυλική βάση διανοµής µε τις συµπαραδιδόµενες βίδες και τα συµαπαραδιδόµενα πλαστικά βύσµατα. 11

12 Εγκατάσταση B Ελέγξτε την ευθυγράµµιση της ράγας ανάρτησης και της υδραυλικής βάσης διανοµής και σφίξτε καλά τις βίδες. Συνδέσεις αερίου και νερού Eικόνα 6 43 Προσαγωγή θέρµανσης (3/4") 47 Επιστροφή θέρµανσης (3/4") 112 Σύνδεση αερίου (3/4") 114 Σύνδεση ζεστού νερού (1/2") 173 Σύνδεση κρύου νερού (1/2") 3.3 Σύνδεση σωληνώσεων Νερό χρήσης Όταν οι βρύσες είναι όλες κλειστές η πίεση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 bar. ιαφορετικά: Eικόνα 5 B Εξοπλίστε την εγκατάστασαη µ ένα µειωτή πίεσης. Αν η εγκατάσταση διαθέτει µια βαλβίδα αναστροφής ή έναν περιοριστή πίεσης στην εισροή του νερού χρήσης: B Τοποθετηστε µια βαλβίδα ασφαλείας η οποία προβλέπει τη σύνδεση σε µια ορατή διάταξη εκροής σε περίπτωση που στο κύκλωµα εµφανιστεί µια υπερπίεση. Οι σωληνώσεις και οι διακόπτες του νερού χρήσης πρέπει να διαστασιοποηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής η ροή νερού στα σηµεία αποµάστευσης, ανάλογα µε την εκάστοτε πίεση τροφοδότησης. 12

13 Εγκατάσταση Θέρµανση B Αφαιρέστε το περίβληµα από µπροστά. Βαλβίδα ασφαλείας θέρµανσης Η βαλβίδα αυτή προστατεύει τη θέρµανση και όλη την εγκατάσταση από µια ενδεχόµενη υπερπίεση. Η βαλβίδα είναι ρυθµισµένη από τον κατασκευαστή έτσι, ώστε να ενεργοποιείται όταν η πίεση στο κύκλωµα φτάσει στα 3 bar περίπου Σύνδεση µε το δίκτυο του αερίου Οι αγωγοί αερίου πρέπει να διαστασιοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζουν επαρκώς την παροχή αερίου σε όλες τις συνδεµένες συσκευές. 3.4 Σύνδεση της συσκευής B Αφαιρέστε τη συσκευασία δίνοντας προσοχή στις υποδείξεις επάνω στη συσκευασία. Αφαίρεση του περιβλήµατος Προειδοποίηση: Η συσκευή µπορεί να υποστεί βλάβη από τυχόν κατάλοιπα στο δίκτυο σωληνώσεων. B Κλείνετε πάντοτε το διακόπτη αερίου πριν διεξάγετε οποιεσδήποτε εργασίες σε τµήµατα ή εξαρτήµατα που διαρρέονται από το αέριο. B Ξεπλύντε το δίκτυο των σωληνώσεων για να καθαρίσετε τις σωληνώσεις από τυχόν κατάλοιπα. Το περίβληµα προστατεύεται µε µια βίδα από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση B Ασφαλίζετε το περίβληµα πάντοτε µε τη βίδα αυτή. B Αφαιρέστε τη βιδα στη δεξιά πλευρά της συσκευής. B Πατήστε το µοχλό ασφάλισης προς τα πίσω O Eικόνα 7 Προετοιµασία της στερέωσης B Αντικαταστήστε οπωσδήποτε τίς πλαστικές τάπες όλων των συνδέσεων µε τις γνήσιες φλάντζες που συµπαραδίδονται µαζί µε τη συσκευή. Στερέωση της συσκευής B Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω στην υδραυλική βάση διανοµής. B Ανασηκώστε τη συσκευή και αναρτήστε την στη ράγα ανάρτησης αφήνοντάς την να «γλυστρίσει» σιγά-σιγά κατά µήκος του τοίχου. B Ελέγξτε αν όλες οι φλάντζες κάθονται άψογα επάνω στίς υποδοχές του πίνακα διανοµής και σφίξτε τα ρακόρ των συνδέσεων των σωλήνων. Σύνδεση του καπναγωγού Για να αποφευχθεί η διάβρωση χρησιµοποιείτε µόνο καπναγωγούςαπό αλουµίνιο. Στεγανοποιήστε τους καπναγωγούς. Κίνδυνος: Από διαφυγή καυσαερίων! εν επιτρέπεται η στρέβλωση του συγκρατήρα της επιτήρησης καυσαερίων! 13

14 Εγκατάσταση 3.5 Έλεγχος των συνδέσεων Συνδέσεις νερού B Ανοίξτε τό διακόπτη κρύου νερού και γεµίστε το κύκλωµα ζεσού νερού (µέγιστη πίεση ελέγχου 10 bar). B Ανοίξτε τούς διακόπτες θέρµανσης για την προσαγωγή και την επιστροφή θέρµανσης και γεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης. B Εξαερίστε τη συσκευή µέσω των ενσωµατωµένων διατάξεων εξαερισµού. B Ελέγξτε τη στεγανότητα όλων των σηµείων σύνδεσης. Εξαερισµός της εγκατάστασης Το δοχείο διαστολής διαθέτει ένα χειροκίνητο εξαεριστή Στον κυκλοφορητή έχει τοποθετηθεί ένας συµπληρωµατικός αυτόµατος εξαεριστής B Γεµίστε το κύκλωµα θέρµανσης µέχρι να επιτευχτεί πίεση 1 έως 2 bar. B Ανοίξτε τους δυο εξαεριστές και εξαερίστε την εγκατάσταση. B Κλείστε τον χειροκίνητο εξαεριστή Ο αυτόµατος εξαεριστής 27.1 στον κυκλοφορητή πρέπει να µείνει ανοιχτός. B Γεµίστε πάλι την εγκατάσταση θερµανσης µέχρι να επιτευχτεί πίεση 1 έως 2 bar. Αγωγός αερίου B Κλείστε το διακόπτη αερίου για να προστατεύσετε τον οπλισµό αερίου από τυχόν ζηµιές λόγω υπερπίεσης (µέγιστη πίεση 150 mbar). B Ελέγξτε τον αγωγό αερίου. B ιεξάγετε αποσυµπίεση. 14

15 Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο 4 Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο Κίνδυνος: από ηλεκτροπληξία! B Πριν αρχίσετε την εργασία διακόψτε οπωσδήποτε την παροχή ρεύµατος από το δίκτυο στο ηλεκτρικό τµήµα της εγκατάστασης (ασφάλεια, διακόπτης LS). Άνοιγµα του σηµείου παροχής B Τραβήξτε και αφαιρέστε το πλαίσιο από το κάτω µέρος. Όλες οι διατάξεις ελέγχου, παροχής και ασφαλείας είναι καλωδιωµένες, ελεγµένες και έτοιµες για λειτουργία. Στον τοµέα προστασίας 3 η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί µόνο µέσω ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής FI. B Αφήστε το καλώδιο να προεξέχει από τον τοίχο 50 cm τουλάχιστον. B Για προστασία από ψεκασµό µε νερό (IP): Επιλέξτε την τρύπα για το πέρασµα του καλωδίου ανάλογα µε τη διάµετρο του καλωδίου, εικόνα 14. B Σε διφασικό δίκτυο (δίκτυο IT): Για την εξασφάλιση επαρκούς ρεύµατος ιονισµού συνδέστε µια αντίσταση (αριθ. παραγγ ) µεταξύ του ουδέτερου αγωγού N και του ακροδέκτη του προστατευτικού αγωγού. Eικόνα 8 B Ξεβιδώστε τη βίδα κι αφαιρέστε το καπάκι από εµπρός. 4.1 Σύνδεση της συσκευής Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διεξαχτεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς για τις εγκαταστάσεις σε κατοικίες. B Απαιτείται οπωσδήποτε γείωση. Eικόνα 9 B Κόψτε το στυπιοθλίπτη ανάλογα µε τη διάµετρο του καλωδίου. B Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διεξαχτεί µέσω µιας διάταξης αποµόνωσης (π. χ. ασφάλειες, διακόπτες LS) σε πίνακα. Για προστασία βαθµού ΙP: Επιλέξτε την τρύπα τών στυπιοθλιπτών ανάλογα µε τη διάµετρο του καλωδίου, εικόνα 14, γιά νά διασφαλίσετε τή µόνωση καί προστασία τής συσκευής από νερά.). Κατάλληλοι τύποι καλωδίων: NYM-I 3 x 1,5 mm 2. Eικόνα 10 B Περάστε το καλώδιο µέσα από το στυπιοθλίπτη και ακολούθως συνδέσετε το. 15

16 Σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο B Ασφαλίστε το ηλεκτρικό καλώδιο µε το στυπιοθλίπτη. Τό καλώδιο σύνδεσης µε τη γείωση πρέπει να είναι µακρύτερο από τά υπολοιπα. 4.2 Σύνδεση θερµοστατών, χειριστηρίων ή χρονοδιακοπτών Αντιστάθµιση θερµοκρασιών TA 211 E B Η σύνδεση στη συσκευή πρέπει να γίνει όπως περιγράφεται στις οδηγίες συναρµολόγησης. Θερµοστάτης συνεχούς ρύθµισης 24 V B Οι θερµοστάτες συνεχούς ρύθµισης TR 100, TR 200 πρέπει να συνδεθούν όπως δείχνεται παρακάτω: Eικόνα 11 Eικόνα 12 Χειριστήρια και χρονοδιακόπτες B Χειριστήρια TW 2, TFQ 2 T/W ή χρονοδιακόπτες DT 1, DT 2 πρέπει να συνδέονται στη συσκευή όπως περιγράφεται στις οδηγίες συναρµολόγησης. 16

17 Εκκίνηση 5 Εκκίνηση Eικόνα Mανόµετρο 14 Σιφόνι (Εξάρτηµα) 15.1 Εκροή βαλβίδας ασφαλείας 61 Κουµπί επαναφοράς 135 Κεντρικός διακόπτης 136 Θερµοστάτης για προσαγωγή θέρµανσης 170 ιακόπτες θέρµανσης στην προσαγωγή και επιστροφή 171 Σύνδεση ζεστού νερού 172 ιακόπτης αερίου (κλειστός) 173 Σύνδεση κρύου νερού (1/2") 295 Αυτοκόλλητο τύπου της συσκευής 310 Θερµοστάτης για ζεστό νερό 317 Οθόνη 363 Λάµπα ελέγχου λειτουργίας καυστήρα 364 Λάµπα ελέγχου «Ηλεκτρικό δίκτυο ΟΝ» 365 Πλήκτρο καπνοδοχοκαθαριστή 366 Πλήκτρο Servce 367 Πλήκτρο ECO Μετά την εκκίνηση πρέπει να συµπληρωθεί το πρωτόκολλο εκκίνησης (σελίδα 38). 5.1 Πριν την εκκίνηση Προειδοποίηση: Η εκκίνηση χωρίς νερό καταστρέφει τη συσκευή! B εν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής χωρίς νερό. B εν επιτρέπεται ν ανοίξετε το διακόπτη αερίου πριν γεµίσετε την εγκατάσταση µε νερό. B Ανοίξτε τό διακόπτη για το κρύο νερό (173) και κάνετε τον εξαερισµό της εγκατάστασης από την πλευρά του νερού χρήσης. B Ρυθµίστε την ασχική πίεση του δοχείου διαστολής ανάλογα µε το στατικό ύψος της εγκατάστασης θέρµανσης (βλ. σελίδα 21). B Ανοίξτε τις βαλβίδες των θερµαντικών σωµάτων. B νοίξτε τούς διακόπτες θέρµανσης (170). B Γεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης σιγάσιγά µέχρι να επιτευχτεί πίεση 1-2 bar. B Εξαερίστε τα θερµαντικά σώµατα. B Κλείστε τον χειροκίνητο εξαεριστή

18 Εκκίνηση Ο αυτόµατος εξαεριστής 27.1 στον κυκλοφορητή πρέπει να µείνει ανοιχτός. B Ξαναγεµίστε την εγκατάσταση θέρµανσης µέχρι να επιτευχτεί πίεση 1-2 bar. B Ελέγξτε, αν το είδος αερίου που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστή ταυτίζεται µε το παρεχόµενο είδος αερίου. B Ανοίξτε το διακόπτη αερίου (172). 5.2 Θέση της συσκευής σε λειτουργία κι εκτός λειτουργίας 5.3 Θέση της θέρµανσης σε λειτουργία B Γυρίστε το θερµοστάτη για να προσαρµόσετε τη θερµοκρασία προσαγωγής στην εγκατάσταση θέρµανσης: Θερµοστάτης στή θέση E (περίπου 75 C) Γιά θερµοκρασίες µέχρι 90 C περίπου: Θέση max (βλέπε σελίδα 21, «Ακύρωση του περιορισµού οικονοµικής θερµοκασίας». Όταν λειτουργεί ο καυστήρας ανάβει η κόκκινη ένδειξη. Θέση σε λειτουργία B Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία µε τον κεντρικό διακόπτη (I). Ανάβει η πράσινη λυχνία ελέγχου και στην οθόνη φαίνεται η θερµοκρασία προσαγωγής του κυκλώµατος θέρµανσης. Eικόνα O 5.4 Pύθµιση της θέρµανσης B Γυρίστε το θερµοστάτη θερµοκρασίας χώρου (TR...) στην επιθυµητή θερµοκρασία χώρου O Eικόνα C 25 Μετά τη θέση σε λειτουργία εµφανίζεται για 10 s περίπου η ένδειξη P1 έως P Θέση εκτός λειτουργίας B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας µε τον κεντρικό διακόπτη (0). Σβήνει η λυχνία ελέγχου O Eικόνα 16 Κίνδυνος: από ηλεκτροπληξία! B Πριν αρχίσετε την εργασία διακόψτε οπωσδήποτε την παροχή ρεύµατος από το δίκτυο στο ηλεκτρικό τµήµα της εγκατάστασης (ασφάλεια, διακόπτης LS). 18

19 Εκκίνηση 5.5 Συσκευές ΖWE: Θερµοκρασία ζεστού νερού Η θερµοκρασία του ζεστού νερού µπορεί να ρυθµιστεί µε το θερµοστάτη µεταξύ 40 C και 60 C περίπου. Η ρυθµισµένη θερµοκρασία δέν εµφανίζεται στην οθόνη. Eικόνα 17 Θέση θερµοστάτη Τέρµα αριστερά Τέρµα δεξιά Πίνακας O Θερµοκρασία νερού περίπου 40 C περίπου 55 C περίπου 60 C Πλήκτρο ECO Πατώντας και κρατώντας για λίγο πατηµένο το πλήκτρο µεταβαίνετε από την άνετη [κοµφόρ] λειτουργία στη λειτουργία ECO. Άνετη λειτουργία, το πλήκτρο δεν ανάβει (ρύθµιση κατασκευαστή) Η συσκευή λειτουργεί µε βάση τη ρυθµισµένη θερµοκρασία. Γι αυτό η συσκευή µπαίνει σε λειτουργία κατά διαστήµατα ακόµη κι αν δεν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού χρήσης. Λειτουργία ECO, το πλήκτρο ανάβει Η συσκευή λειτουργεί µε βάση τη ρυθµισµένη θερµοκρασία, µόνο όταν υπάρχει ζήτηση ζεστού νερού χρήσης. Η προτεραιόττα ζεστού νερού παραµένει ενεργοποιηµένη. 5.6 Θερινή λειτουργία (προσφέρεται µόνο ζεστό νερό) B Σηµειώστε στη συσκευή τη θέση του θερµοστάτη. B Γυρίστε στη συσκευή το θερµοστάτη αριστερά. τέρµα Η θέρµανση τίθεται εκτός λειτουργίας. Η παροχή ζεστού νερού καθώς και η παροχή ηλεκτρικής τάσης για τη ρύθµιση της θέρµανσης και για το χρονοδιακόπτη παραµένουν. 5.7 Αντιπαγετική προστασία Αντιπαγετική προστασία για τη θέρµανση: B Μη θέσετε τη θέρµανση εκτός λειτουργίας, θέστε το θερµοστάτη τουλάχιστον στη θέση 1. Αντιπαγετική προστασία για ένα θερµοσίφωνα: B Γυρίστε το θερµοστάτη τέρµα αριστερά (10 C) Όταν η θέρµανση έχει τεθεί εκτός λειτουργίας: B προσµίξτε στο νερό της θέρµανσης αντιπαγετικό µέσο FSK, από τη Schllng Cheme (ποσοστό 22 % - 55 %) ή Glythermn N, από την BASF (ποσοστό 20 % - 62 %) (Αντιπαγετική προστασία µόνο για τη θέρµανση). 5.8 Βλάβες Προειδοποίηση: Κίνδυνος παγώµατος της εγκατάστασης θέρµανσης. Κατά τη θερινή λειτουργία αντιπαγετική προστασία µόνο για τη συσκευή. Στη σελίδα 35 θα βρείτε ένα πίνακα µε την περίληψη των βλαβών. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας µπορεί να εµφανιστούν βλάβες. Στη οθόνη δείχνεται µια βλάβη και το πλήκτρο µπορεί να αναβοσβήνει. Όταν αναβοσβήνει το πλήκτρο : B Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο, ώσπου στην οθόνη να εµφανιστεί. Η συσκευή µπαίνει πάλι σε λειτουργία και φαίνεται η θερµοκρασία προσαγωγής. Όταν το πλήκτρο δεν αναβοσβήνει: B Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και πάλι σε λειτουργία. Η συσκευή µπαίνει πάλι σε λειτουργία και φαίνεται η θερµοκρασία προσαγωγής. Αν η βλάβη δεν αποκατασταθεί: B Τηλεφωνήστε σ ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο, περιγράψτε του τη βλάβη και ανακοινώστε του τα στοιχεία των συσκευών. 19

20 Εκκίνηση 5.9 Επιτήρηση καυσαερίων Σε περίπτωση διαφυγής των καυσαερίων η επιτήρηση καυσαερίων διακόπτει τη λειτουργία της συσκευής. Στην οθόνη εµφανίζεται A4. Μετά την πάροδο 20 λεπτών η συσκευή τίθεται εκ νέου αυτόµατα σε λειτουργία. B Ελέγξτε την επιτήρηση καυσαερίων όταν θέσετε την εγκατάσταση σε λειτουργία (βλέπε κεφάλαιο 8.1). Αν αυτή η διακοπή λειτουργίας συµβαίνει συχνά: B Αναθέστε τον έλεγχο της συσκευής και ενδεχοµένως της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων σ ένα εξουσιοδοτηµένο συνεργείο Προστασία του κυκλοφορητή από µπλοκάρισµα Η λειτουργία αυτή εµποδίζει το µπλοκάρισµα του κυκλοφορητή θέρµανσης όταν αυτός ήταν ακινητοποιηµένος για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα. Μετά από κάθε διακοπή της λειτουργίας του κυκλοφορητή ακολουθεί µέτρηση του παρερχόµενου χρόνου και µετά την παρέλευση 24 ωρών η συσκευή τίθεται παροδικά σε λειτουργία. 20

21 Ρύθµιση τού λέβητα 6 Ρύθµιση τού λέβητα 6.1 Μηχανικές ρυθµίσεις Έλεγχος του µεγέθους του δοχείου διαστολής Το επόµενο διάγραµµα επιτρέπει τον υπολογισµό, αν η χωρητικότητα τού εγκαταστηµένου δοχείου διαστολής είναι επαρκής ή πρέπει να εγκατασταθεί ένα συµπληρωµατικό δοχείο (όχι για ενδοδαπέδια θέρµανση). Οι απεικονιζόµενες χαρακτηριστικές καµπύλες βασίζονται στα παρακάτω βασικά στοιχεία: 1 % του νερού λέβητα στο δοχείο διαστολής ή 20 % του ονοµαστικού όγκου στο δοχείο διαστολής ιαφορά πίεσης λειτουργίας ύψους 0,5 bar, σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή Η προρυθµισµένη πίεση [αρχική πίεση] στο δοχείο διαστολής αναλογεί στο στατικό ύψος της εγκατάστασης. µέγιστη πίεση λειτουργίας: 3 bar Ρύθµιση της θερµοκρασίας προσαγωγής Η θερµοκρασία προσαγωγής µπορεί να ρυθµιστεί µεταξύ 45 C και 90 C περίπου. Περιορισµός οικονοµικής θερµοκρασίας Ο θερµοστάτης έχει περιοριστεί από τον κατασκευαστή στη θέση E και περιορίζει τη µέγιστη θερµοκρασία προσαγωγής σε 75 C. εν είναι απαραίτητη η ρύθµιση της θερµαντικής ισχύος σύµφωνα µε την υπολογισµένη αναγκαία θέρµανση. Ακύρωση του περιορισµού χαµηλής θερµοκρασίας Ο περιορισµός οικονοµικής θερµοκρασίας µπορεί να καταργηθεί σε εγκαταστάσεις θέρµανσης µε υψηλότερες θερµοκρασίες προσαγωγής. B Ανασηκώστε µ ένα κατσαβίδι το κίτρινο κουµπί στο θερµοστάτη. Eικόνα 18 I II III IV V A B tv VA tv ( C ) 40 0 A B Αρχική πίεση 0,2 bar Αρχική πίεση 0,5 bar Αρχική πίεση 0,75 bar (Ρύθµιση από τον κατασκευαστή) Αρχική πίεση 1,0 bar Αρχική πίεση 1,3 bar Περιοχή λειτουργίας του δοχείου διαστολής Απαιτείται συµπληρωµατικό δοχείο διαστολής Θερµοκρασία προσαγωγής Όγκος της εγκατάστασης σε λίτρα B Στην οριακή περιοχή: Εξακριβώστε το ακριβές µέγεθος του δοχείου σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή. B Όταν το σηµείο τοµής βρίσκεται δεξιά, από την καµπύλη: Εγακταστήστε ένα συµπληρωµατικό δοχείο διαστολής O Eικόνα 19 B Γυρίστε το κίτρινο κουµπί κατά 180 κι επανατοποθετήστε το (η τελεία πρέπει να δείχνει προς στα µέσα). Η θερµοκρασία προσαγωγής δεν περιόριζεται πλέον O VA ( l ) Θέση Θερµοκρασία προσαγωής 1 περίπου 45 C 2 περίπου 51 C 3 περίπου 57 C 4 περίπου 63 C 5 περίπου 69 C E περίπου 75 C max περίπου 87 C Πίνακας. 7 21

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου 6 720 612 229-00.1O Για τον ειδικό Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

6 720 612 630 07/2006 GR

6 720 612 630 07/2006 GR 6 720 612 630 07/2006 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Επίτοιχος λέβητας αερίου Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 Logamax U054-24K Logamax U054-24 6 720 612 229-00.1O ιαβάστε προσεκτικά πριν το

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logamax plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-14 GB072-20 GB072-24K. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24K Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 647 541 (03/2011) GR Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας. Λέβητας πετρελαίου/ αερίου. Logano SK645 Logano SK745. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου/ αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 Logano SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 646 759 (08/2010) GR

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ PRIMUS ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου πριν την εγκατάσταση. H ΜΑΒΙΛ ΑΒΕΕ έχει το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 34000-93200 G 12/01 E 06/01

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10

IPC. Οδηγίες λειτουργίας 08.10 - 51192351 08.10 IPC 08.10 - Οδηγίες λειτουργίας g 51192351 08.10 Πρόλογος Για τον ασφαλή χειρισµό του ανυψωτικού οχήµατος διαδρόµων απαιτούνται γνώσεις, τις οποίες µπορείτε να αποκτήσετε µε τη βοήθεια των προκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ

THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΕΡΙΟΥ THERM 20 CX, LX, LXZ THERM 28 CX, LX, LXZ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε ΠΡΩΤΟΠΠΑΠΑ 8 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ : 010 9920523 / 9961961 FAX : 010-9962267 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.) Χρήση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA.

Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA. Φυλλάδιο οδηγιών ΦΟΥΡΝΟΣ GR Ελληνικά FQ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 F/HA FZ 103 GP.1 IX F /HA FQ 103 GP.1 / HA FZ 103 GP.1 IX/HA FZ 1032 GP.1 IX F/HA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5

Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 Περιεχόµενα 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ...3 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 2.1 Τοποθέτηση στον πάγκο...4 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ...5 4. ΣΥΝ ΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ...6 4.1 Συνδέοντας µε το LPG (υγραέριο)...6 4.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα