" Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "" Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση.""

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: " Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση." Ευτυχία Φελώνη Επιβλέπων: Δρ. Σωτήρης Πλαΐνης Ακαδημαϊκό έτος

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: " Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση." Ευτυχία Φελώνη Επιβλέπων: Δρ. Σωτήρης Πλαΐνης Η παρούσα εργασία υπεβλήθη στις 30/06/2008 ως μέρος των υποχρεώσεων για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οπτική και Όραση» και παρουσιάστηκε στην Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 1. Επίτιμο Λέκτορα, Πανεπιστημίου Μάντσεστερ, Σωτήρη Πλαΐνη 2. Επίκουρο Καθηγητή Οφθαλμολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης, Μιλτιάδη Τσιλιμπάρη 3. Επίκουρη Καθηγήτρια Στατιστικής, Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήματος Ιατρικής, Ιωάννα Μοσχανδρέα Ακαδημαϊκό έτος

3 Περίληψη Σκοπός: Η αξιολόγηση της διακριτικής ικανότητας του οφθαλμικού συστήματος πραγματοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη με τη μέθοδο της οπτικής οξύτητας η οποία αποτελεί το πιο καθοριστικό στοιχείο της αίσθησης της οπτικής αντίληψης. Οι ειδικά διαμορφωμένοι UoC πίνακες που εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης (Plainis et al., 2007) αποτελούν τροποποιημένους ETDRS πίνακες αναγνώρισης γραμμάτων σε ευρύ φάσμα, ενώ οι πίνακες με το οπτότυπο Landolt-C και Illiterate-E ανήκουν σε πίνακες οξύτητας που στηρίζονται στην ανάλυση συμβόλων. Κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας των διαφορετικών αυτών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε άτομα που εμφανίζουν μειωμένη όραση. Μεθοδολογία: Η επαναληψιμότητα της οπτικής οξύτητας αξιολογήθηκε στους ειδικά διαμορφωμένους UoC πίνακες αναγνώρισης γραμμάτων (recognition acuity) και στους Landolt-C και Illiterate-E πίνακες ανάλυσης συμβόλων (resolution acuity), σε δύο διαφορετικές συνθήκες: σε φυσιολογική και σε μειωμένη όραση. Η σύγκριση των τιμών της οπτικής οξύτητας όπως αυτή εκτιμήθηκε στους διαφορετικούς αυτούς πίνακες οπτότυπων πραγματοποιήθηκε μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: Πείραμα: Αξιολογήθηκε η οπτική οξύτητα 80 ατόμων: 22 σπουδαστών (40 οφθαλμοί) του Πανεπιστημίου Κρήτης, 15 ατόμων (30 οφθαλμοί) από την ερευνητική ομάδα και το προσωπικό του Ινστιτούτου Οπτικής και Όρασης και 3 ατόμων (6 οφθαλμοί) του τμήματος Βυθού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ, ηλικίας ετών που αποτέλεσαν την πρώτη ομάδα εξεταζόμενων με φυσιολογική όραση και 25 ασθενών, ηλικίας ετών που αποτέλεσαν τη δεύτερη ομάδα εξεταζόμενων. ιαμορφώθηκαν επιπλέον δύο νέες συνθήκες υπό εξέταση (2 νέες υποομάδες): μειωμένη όραση εξαιτίας παρουσίας καταρράκτη και εξαιτίας αμφιβληστροειδοπαθειών. Στις δύο εξεταζόμενες ομάδες και στις δύο υποομάδες χρησιμοποιήθηκαν οι ειδικά διαμορφωμένοι ETDRS πίνακες (πίνακας 1 για Ο και πίνακας 2 για ΑΟ), ο πίνακας με το οπτότυπο Landolt-C και το οπτότυπο Illiterate-E. Οι πίνακες είχαν τοποθετηθεί στο καθιερωμένο φωτεινό κουτί, σε απόσταση 4 μέτρων. Τα αποτελέσματα της οπτικής οξύτητας προήλθαν από τον υπολογισμό των γραμμάτων που χάθηκαν έως την τελευταία γραμμή που διαβάστηκε. Οι πίνακες εμφανίζονταν σε τυχαία σειρά και οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν με τη συνήθη τους διόρθωση. 3

4 Αποτελέσματα: Για το δεξιό οφθαλμό η διαφορά στην οπτική οξύτητα μεταξύ των πινάκων UoC και Landolt-C είναι logmar (-2.4 γράμματα) σε φυσιολογικές συνθήκες και logmar (-6.9 γράμματα) σε συνθήκες μειωμένης όρασης, logmar (1 γράμμα) μεταξύ των πινάκων UoC και Illiterate-E και στις δύο εξεταζόμενες συνθήκες όρασης, ενώ η διαφορά στις τιμές της οπτικής οξύτητας μεταξύ των πινάκων Landolt-C και Illiterate-E ανέρχεται στα 0.02 logmar (1 γράμμα) και 0.12 logmar (5.9 γράμματα) αντίστοιχα. Για τον αριστερό οφθαλμό, η διαφορά στην οπτική οξύτητα μεταξύ των πινάκων UoC και Landolt-C είναι logmar (-1.4 γράμματα) σε φυσιολογικές συνθήκες και logmar (-6.5 γράμματα) σε συνθήκες μειωμένης όρασης, logmar (0.5 γράμμα) και logmar (-2 γράμματα) αντίστοιχα μεταξύ των πινάκων UoC και Illiterate-E, ενώ η διαφορά στις τιμές της οπτικής οξύτητας μεταξύ των πινάκων Landolt-C και Illiterate- E ανέρχεται στα 0.02 logmar και 0.09 logmar (4.7 γράμματα) αντίστοιχα. Η εκτίμηση της οπτικής οξύτητας στις δύο υποομάδες μειωμένης όρασης (ασθενείς με καταρράκτη/ πάσχοντες από αμφιβληστροειδοπάθειες) οδήγησε στα ακόλουθα αποτελέσματα: η διαφορά στην οπτική οξύτητα για το δεξιό οφθαλμό μεταξύ των πινάκων UoC και Landolt-C είναι logmar στην περίπτωση του καταρράκτη και logmar στα περιστατικά αμφιβληστροειδοπαθειών, logmar και logmar αντίστοιχα μεταξύ των πινάκων UoC και Illiterate-E, ενώ μεταξύ των πινάκων Landolt-C και Illiterate-E, η διαφορά ανέρχεται στα 0.13 logmar και 0.10 logmar αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Καταλήξαμε ότι η οπτική οξύτητα διαφέρει αρκετά μεταξύ των πινάκων του Πανεπιστημίου της Κρήτης και του Landolt-C πίνακα όταν αυτή αξιολογείται σε διαφορετικές συνθήκες όρασης (φυσιολογική και μειωμένη όραση), δε σημειώνει σημαντική διαφορά μεταξύ των πινάκων UoC και Illiterate-E, ενώ μεταξύ των Landolt-C και Illiterate-E πινάκων διαφέρει επίσης σημαντικά. Ένα επιπλέον συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι ότι η οπτική οξύτητα δε διαφέρει σημαντικά μεταξύ των πινάκων UoC και Landolt-C, UoC και Illiterate-E και Landolt-C και Illiterate-E πινάκων όταν αυτή αξιολογείται στις δύο διαφορετικές παθολογικές συνθήκες εξέτασης (καταρράκτη και αμφιβληστροειδοπάθειες). Ουσιαστικά, δηλαδή βρέθηκε ότι η καθαυτή επίδραση των συγκεκριμένων παθολογικών παραγόντων μειωμένης όρασης είναι αμελητέα στη διαφορά των τιμών της οπτικής οξύτητας που παρατηρείται ανά δύο ζεύγη συγκριθέντων πινάκων αξιολόγησής της. 4

5 ABSTRACT Purpose: The assessment of visual performance is achieved in optometric practice by the measurement of visual acuity (VA) which constitutes the most essential part of visual perception. The properly constructed UoC charts developed in the University of Crete (Plainis et al., 2007) represent modified ETDRS charts of letter recognition used in a wider range while the Landolt-C and Illiterate-E optotypes belong to visual acuity charts based on symbol resolution. The main purpose of this study was to assess the identification of these different optotypes in a normal group and in patients with vision loss. Methods: The repeatability of visual acuity was assessed using the modified UoC chart of letter recognition (recognition acuity) and the Landolt-C, Illiterate-E charts of symbol resolution (resolution acuity) in two different conditions; in normal vision and in vision loss situations. The legibility of the optotypes of these charts was evaluated by the following experiment; Experiment; Visual acuity of 80 people was assessed; of 22 students (40 eyes) of the University of Crete, 15 people (30 eyes) of the working team of the Optics and Vision Institute and 3 people (6 eyes) working in the Hospital of Heraklion in Crete (age range 23-42) with normal vision who represented the first group of the study and of 25 patients (age range 46-83) who represented the second group with vision loss. During the study, two more subgroups occurred; that of vision loss as a result of cataract and of vision loss caused by various retinopathies. All the under evaluation groups were tested with the modified UoC charts (chart 1 for RE, chart 2 for LE) and the charts with the Landolt-C (chart 3) and the Illiterate-E (chart 4) optotypes used for both eyes. The charts were installed in the standard light box at a 4m distance. Visual acuity score was derived from the calculation of missed letters up to the last readable line. All the charts were viewed in random order. Subjects were tested with their habitual spectacle correction. Results: For right eyes, the difference in visual acuity scores was logmar (-2.4 letters) between the UoC and the Landolt-C chart in normal vision conditions and logmar (-6.9 letters) in vision loss conditions, logmar (1 letters) between UoC and Illiterate-E charts in both evaluated conditions, while the mean difference of visual acuity measurements between the Landolt-C and Illiterate-E charts ranges up to 0.02 logmar (1 letter) και 0.12 logmar (5.9 letters) respectively. Following the same process for left eyes, the mean difference in visual acuity scores was

6 logmar (-1.4 letters) between the UoC and the Landolt-C chart in normal vision conditions and logmar (-6.5 letters) in vision loss conditions, logmar (0.5 letter) and logmar (-2 letters) respectively between UoC and Illiterate-E charts, while the difference of visual acuity measurements between the Landolt-C and Illiterate-E charts ranges up to 0.02 logmar (1 letter) και 0.09 logmar (4.7 letters) respectively. The evaluation of vision acuity repeatability in the two subgroups of vision loss (patients suffering from cataract/retinopathies) led to the following results; for right eyes the mean difference in visual acuity scores between the UoC charts Landolt-C charts was logmar in the cataract subgroup and logmar in the retinopathies-group, logmar and logmar respectively between the UoC and Illiterate-E charts, while the mean difference of visual acuity measurements between the Landolt-C and Illiterate-E charts ranges up to 0.13 logmar και 0.10 logmar (4.7 letters) respectively. Conclusions: The overall pattern of results suggests that the evaluation of visual acuity greatly differs between the UoC and Landolt-C charts and between Landolt-C and Illiterate-E charts, when it is assessed in different vision conditions (normal vision and vision loss), while it does not differ between UoC and Illiterate-E charts. Moreover, it is also concluded that visual acuity scores do not differ between the chosen pairs of charts (UoC-Landolt C, UoC-Illiterate E, Landolt C-illiterate E) when visual acuity is evaluated in the different pathological conditions of vision loss (cataract and retinopathies). What was basically shown was that the two specific pathological conditions do not have an effect on the mean difference of visual acuity values measured using the pairs of visual acuity charts. 6

7 Αφιερώνεται στην αδελφή μου. 7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η αίσθηση της όρασης Οπτική επεξεργασία από τον αμφιβληστροειδή ιακριτική ικανότητα Οπτική Οξύτητα Μέση οπτική οξύτητα σε φυσιολογικό οφθαλμό Αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας Πίνακες οπτότυπων Εξέλιξη των πινάκων οπτικής οξύτητας Σύγχρονοι πίνακες οπτότυπων Ο πίνακας του Snellen Ο πίνακας ETDRS (Bailey-Lovie) Ο πίνακας με το Illiterate-E οπτότυπο Ο πίνακας με το Landolt-C οπτότυπο Ο πίνακας Pelli-Robson Ο πίνακας με τα ισο-ευκρινή οπτότυπα Σύγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης οπτικής οξύτητας σε πίνακες ανάλυσης και πίνακες αναγνώρισης Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου Μέγεθος κόρης Εκτροπές υψηλής τάξης Χρωματική εκτροπή Μικρά σφάλματα εστίασης κατά την προσαρμογή Σκέδαση Συνθήκες φωτισμού ιαθλαστικά σφάλματα Μυωπία Υπερμετρωπία Αστιγματισμός Πρεσβυωπία Συχνότητα εμφάνισης των διαθλαστικών σφαλμάτων στον πληθυσμό Οπτική οξύτητα σε χαμηλές συνθήκες όρασης Ηλικιακές μεταβολές στις οπτικές ιδιότητες και Οπτική οξύτητα (Γήρανση του οφθαλμού) Blur Blur adaptation Σκοπός της μελέτης.54 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Αξιολόγηση της οπτικής οξύτητας με χρήση τεσσάρων πινάκων Συμμετέχοντες Επιπρόσθετες διαμορφωθείσες ομάδες ιαδικασία συλλογής δεδομένων Χαρακτηριστικά πινάκων εξέτασης που χρησιμοποιήθηκαν ιαδικασία μέτρησης Εξέταση οπτικής οξύτητας Βαθμολόγηση οπτικής οξύτητας Στατιστική ανάλυση.62 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποτελέσματα αξιολόγησης οπτικής οξύτητας με χρήση των 4 πινάκων Αξιολόγηση οπτικής οξύτητας σε συνθήκες φυσιολογικής όρασης Αξιολόγηση οπτικής οξύτητας του δεξιού οφθαλμού Αξιολόγηση οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού Αξιολόγηση οπτικής οξύτητας σε συνθήκες χαμηλής όρασης Αξιολόγηση οπτικής οξύτητας του δεξιού οφθαλμού Αξιολόγηση οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού Αξιολόγηση επαναληψιμότητας οπτικής οξύτητας σε συνθήκες φυσιολογικής και χαμηλής όρασης Αξιολόγηση επαναληψιμότητας οπτικής οξύτητας του δεξιού οφθαλμού Αξιολόγηση επαναληψιμότητας οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού Αξιολόγηση επαναληψιμότητας οπτικής οξύτητας σε καταρράκτη και αμφιβληστροειδοπάθειες Αξιολόγηση επαναληψιμότητας οπτικής οξύτητας του δεξιού οφθαλμού Αξιολόγηση επαναληψιμότητας οπτικής οξύτητας του αριστερού οφθαλμού 92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εισαγωγή Αξιολόγηση επαναληψιμότητας της οπτικής οξύτητας σε φυσιολογικές συνθήκες και σε συνθήκες χαμηλής όρασης Αξιολόγηση επαναληψιμότητας της οπτικής οξύτητας με χρήση διαφορετικών πινάκων, σε φυσιολογικές συνθήκες όρασης Αξιολόγηση επαναληψιμότητας της οπτικής οξύτητας με χρήση διαφορετικών πινάκων, σε συνθήκες χαμηλής όρασης Αξιολόγηση επαναληψιμότητας της οπτικής οξύτητας με χρήση διαφορετικών πινάκων, σε παθήσεις καταρράκτη και σε αμφιβληστροειδοπάθειες Σχόλια και περιοριστικοί παράγοντες μελέτης. 99 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ REFERENCES..107 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 1.1 Η αίσθηση της όρασης Η αντίληψη του φωτός, των αντικειμένων και των χρωμάτων γίνεται με την αίσθηση της όρασης η οποία συγκροτείται από συνδυασμό ποικίλων και διαφορετικών αυτόνομων ικανοτήτων. Θεωρείται η ανώτατη αισθητηριακή λειτουργία που μας φέρνει ουσιαστικά σε επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο ώστε να συνειδητοποιούμε τη θέση μας κάθε στιγμή και την κίνησή μας ως προς τα γύρω μας αντικείμενα και πρόσωπα. Στην αίσθηση της λειτουργικής όρασης οφείλεται ικανότητα που παρουσιάζει ένα άτομο να διακρίνει διάφορα αντικείμενα στον περιβάλλοντα χώρο τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση στο σχήμα, το μέγεθος, τη φωτεινότητα και την αντίθεση φωτεινότητας. Το πόσο μπορούμε να έχουμε ικανοποιητική αντίληψη αυτών και να κινούμαστε μέσα στο χώρο που τα πλαισιώνει εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικά επεξεργάζεται ο εγκέφαλος τις οπτικές πληροφορίες που δέχεται. η Σχήμα 1: Τα στάδια της οπτικής αντίληψης. Η οπτική αντίληψη αρχίζει στον αμφιβληστροειδή και πραγματοποιείται σε δύο στάδια (σχήμα 1). Το φως που διαπερνά την πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή χιτώνα προβάλλεται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, ένα εξειδικευμένο αισθητήριο όργανο στο βυθό του οφθαλμού, ο οποίος μετατρέπει τα απορροφούμενα φωτόνια (φωτεινή ενέργεια) σε ηλεκτρικά σήματα (νευρικές ώσεις). Στη συνέχεια, τα σήματα αυτά μεταβιβάζονται μέσω του οπτικού νεύρου, αρχικά στον έξω γονατώδη πυρήνα 11

12 (LGN), στη συνέχεια στο κέντρο της όρασης (V1, πρωτοταγής οπτικός φλοιός) και έπειτα σε ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου για περαιτέρω ανάλυση, αναγκαία για την αντίληψη (συγκεκριμένα, στο V4 για την αποκωδικοποίηση του χρώματος, της μορφής και του σχήματος των εικόνων και στο V5 για τον προσανατολισμό, την κίνηση και το βάθος πεδίου των εικόνων). Στα ανώτερα αυτά εγκεφαλικά κέντρα οι οπτικές πληροφορίες αναλύονται και εκδηλώνονται μέσω αντιδράσεων του μυοσκελετικού μας συστήματος. Σχήμα 2: Οι κυριότερες κατηγορίες νευρώνων του αμφιβληστροειδή (φωτοϋποδοχείς, οριζόντια, δίπολα, βραχύινα και γαγγλιακά κύτταρα) Ο αμφιβληστροειδής συμπεριλαμβάνεται στο κεντρικό νευρικό σύστημα και αποτελεί το φωτοευαίσθητο χιτώνα του οφθαλμού, γεγονός που οφείλεται στους διαφορετικούς τύπους των εξειδικευμένων εγκεφαλικών κυττάρων που διαθέτει. Οι αμφιβληστροειδικοί νευρώνες των ανώτερων θηλαστικών διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τους φωτοϋποδοχείς (ραβδιοφόρα και τα κωνιοφόρα κύτταρα), τους ενδιάμεσους νευρώνες (οριζόντια κύτταρα, δίπολα κύτταρα, βραχύινα ή αμακρύινα κύτταρα) και τα γαγγλιακά κύτταρα (σχήμα 2) Οπτική επεξεργασία από τον αμφιβληστροειδή Οι λειτουργίες της όρασης διεκπεραιώνονται με την επεξεργασία και τη μεταβίβαση των οπτικών πληροφοριών από τους νευρώνες της οπτικής οδού. Η όραση, ανάλογα με τη λειτουργικότητά της, μπορεί να διακριθεί στην κεντρική και στην περιφερική. Η κεντρική όραση είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του κεντρικού 12

13 βοθρίου της ωχράς κηλίδας [που αποτελεί το λεπτότερο σημείο του αμφιβληστροειδή (~150μm) και λόγω της υψηλής πυκνότητας των κωνίων εμφανίζει τη μέγιστη ευκρίνεια], ενώ η περιφερική όραση, του υπόλοιπου του αμφιβληστροειδή. Βέβαια, σημαντική συμμετοχή στο διαχωρισμό της όρασης σε κεντρική και περιφερική έχουν και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των γαγγλιακών κυττάρων του αμφιβληστροειδή και του οπτικού νεύρου καθώς και ο τρόπος διάταξής τους. Οι Φωτοϋποδοχείς της όρασης Η οπτική απόδοση μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα με βάση τη λειτουργία των φωτοϋποδοχέων: Στο τμήμα όπου το μάτι ανταποκρίνεται σε χαμηλά επίπεδα φωτεινότητας (σκοτοπική όραση) εξαιτίας της δράσης των ραβδίων και σε αυτό στο οποίο το μάτι ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα φωτεινότητας εξαιτίας της δράσης των κωνίων (φωτοπική όραση). Τα κωνία και τα ραβδία δεν παράγουν δυναμικά ενέργειας, αλλά σε αντίθεση με τους περισσότερους νευρώνες ανταποκρίνονται στο φως με διαβαθμισμένες αλλαγές του δυναμικού μεμβράνης. Ο αμφιβληστροειδής περιέχει περίπου 5 εκατ. κωνία και 120 εκατ. ραβδία τα οποία, όμως, δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Τα ραβδία βρίσκονται κατά βάση στην περιφέρεια και τα κωνία στο κεντρικό βοθρίο όπου απουσιάζουν εντελώς τα ραβδία. Τα κωνία είναι αυτά που διεκπεραιώνουν την έγχρωμη όραση. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι κωνίων για αυτόν το σκοπό τα οποία ξεχωρίζουν από τη χωριστή χρωστική του εκάστοτε τύπου η οποία είναι πιο ευαίσθητη σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του ορατού φάσματος (419, 531, 559μm). Αντίθετα, τα ραβδία διαθέτουν ένα μόνο είδος χρωστικής. Η διαφορετικότητα των κωνιοφόρων και ραβδιοφόρων κυττάρων του αμφιβληστροειδή έγκειται σε πολλούς ακόμη παράγοντες. Τα κωνία παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία σε σχέση με τα ραβδία, με τα κωνία να είναι πολύ ευαίσθητα στις άμεσες αξονικές ακτίνες και τα ραβδία στο άμεσα διάχυτο φως. Επίσης, τα κωνιοφόρα κύτταρα περιλαμβάνουν λιγότερη φωτοχρωστική συγκριτικά με αυτή των ραβδίων που μπορούν και δεσμεύουν περισσότερο φως. Επιπλέον, τα κωνία παρουσιάζουν ταχεία απόκριση στα ερεθίσματα άρα και μικρό χρόνο ολοκλήρωσης της φωτομεταγωγής (μεγάλη χωρική διακριτική ικανότητα), ενώ τα ραβδία εμφανίζουν βραδεία απόκριση συνεπώς και μεγάλης διάρκειας φωτομεταγωγή (μικρή χρονική διακριτική ικανότητα). 13

14 Κωνιοφόρα κύτταρα Ραβδιοφόρα κύτταρα Αριθμός 5Μ 120Μ Κατανομή Κεντρικό αμφιβληστροειδή Περιφέρεια (απουσιάζουν από το κεντρικό βοθρίο) Συνδέσεις Τα κεντρικά κωνία στέλνουν πληροφορίες σε ένα μόνο γάγγλιο Σύγκλιση πολλών ραβδίων Χρονική Απόκριση Γρήγορη ( ~ 50 msec) Αργή ( ~ 200 msec) Απόκριση στο φως Υπερπόλωση Υπερπόλωση Κατευθυντικότητα Οπτικές Χρωστικές Χρονική διακριτική ικανότητα Ναι. Ευαίσθητα στις άμεσες αξονικές ακτίνες (Stiles Crawford effect) Τρεις χρωστικές με μέγιστη ευαισθησία στα: 419, 531,559 μm Υψηλή ( ~ 55Hz) Όχι. Ευαίσθητα στο διάχυτο φως Ροδοψίνη Χαμηλή ( ~ 12Hz) Φωτεινή ευαισθησία Μικρή ~ φορές μεγαλύτερη από τα κωνία Χωρικά διακριτική ικανότητα Μεγάλη ( ~20/10) Μικρή ( ~< 1/10) Έγχρωμη όραση Ναι. Τρεις τύποι κωνίων Όχι Προσαρμογή 5-8 λεπτά 40 λεπτά Πίνακας 1: Νευροφυσιολογικές διαφορές μεταξύ ραβδίων και κωνίων ίπολα και οριζόντια κύτταρα. Το όνομά τους προέρχεται από την ίδια τους τη λειτουργικότητα. Τα δίπολα κύτταρα παρουσιάζουν δύο "πόλους" ή δύο σημεία σύνδεσης με τους φωτοϋποδοχείς. Η μία σύνδεση πραγματοποιείται με το φωτοϋποδοχέα και η άλλη με ένα γαγγλιακό κύτταρο. Ορισμένα δίπολα έρχονται σε επαφή μόνο με κωνία (cone bipolars) και άλλα μόνο με ραβδία (rod bipolars). Αν και ορισμένα κωνιο-δίπολα (κυρίως στο κέντρο του αμφιβληστροειδή) έρχονται σε άμεση επαφή με μόνο ένα κωνίο, είναι πιθανό να δέχονται και έμμεσες πληροφορίες από άλλα κωνία (μέσω των οριζόντιων κυττάρων ή συνάψεων των φωτοϋποδοχέων με άλλους φωτοϋποδοχείς). Αντίθετα, κάθε ραβδίο έρχεται σε επαφή με 2 έως 5 ραβδιοδίπολα, ενώ κάθε ραβδιο-δίπολο δέχεται πληροφορίες από 30 έως 50 διαφορετικά ραβδία. Αν και τα δίπολα κύτταρα μεταβιβάζουν τις πληροφορίες κατακόρυφα στην οπτική οδό (vertical pathway), τα οριζόντια κύτταρα μεταβιβάζουν τις πληροφορίες πλαγίως (lateral pathway). Οι αποκρίσεις τόσο των οριζόντιων όσο και των δίπολων κυττάρων πραγματοποιούνται με τη μορφή δυναμικών ενεργείας. 14

15 Σχήμα 3: Μορφολογικά χαρακτηριστικά των κυριότερων νευρώνων του αμφιβληστροειδή (φωτοϋποδοχείς, οριζόντια, δίπολα, αμακρύινα και γαγγλιακά κύτταρα από πάνω προς τα κάτω αντίστοιχα). Τα βραχύινα και τα γαγγλιακά κύτταρα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία (29 και αντίστοιχα), ενώ υπάρχουν μόνο δύο τύποι οριζόντιων κυττάρων. Αμακρύινα ή βραχύινα κύτταρα. Αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα νευρώνων του αμφιβληστροειδή και αποκαλούνται έτσι, διότι φαίνεται να μην έχουν νευρίτη. Υπάρχουν πολλοί τύποι αμακρύινων κυττάρων που διαφέρουν στο μέγεθος, στη μορφολογία και στη λειτουργία. Συχνά διαμορφώνουν διασυνδέσεις μεταξύ των διπολικών και των γαγγλιακών κυττάρων, αλλά και μεταξύ τους, διανέμοντας τις πληροφορίες πλαγίως (όπως τα οριζόντια κύτταρα). Γαγγλιακά κύτταρα. Αποτελούν την τελευταία στιβάδα κυττάρων στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Σε αντίθεση με τους φωτοϋποδοχείς οι οποίοι αποκρίνονται στο φως με βαθμιαίες αλλαγές του δυναμικού μεμβράνης, κάθε γάγγλιο διαβιβάζει τις πληροφορίες στον εγκέφαλο ως σειρές δυναμικών ενέργειας. Οι νευροάξονες (νευρικές απολήξεις) των γαγγλιακών κυττάρων σχηματίζουν το οπτικό νεύρο, το οποίο προβάλλει σε τρεις υποφλοιϊκές περιοχές: το 90% των νευροαξόνων στον έξω γονατώδη πυρήνα (LGN), ενώ το 10% των νευροαξόνων στο άνω διδύμιο για τη διεκπεραίωση των οφθαλμικών κινήσεων, καθώς και στην 15

16 προτετραδυμική περιοχή, σημαντική για την παραγωγή των αντανακλαστικών της κόρης του οφθαλμού. Οι πληροφορίες που τα γαγγλιακά κύτταρα μεταβιβάζουν στον ινιακό φλοιό προέρχονται πάντα από τους ίδιους φωτοϋποδοχείς του αμφιβληστροειδή, το λεγόμενο υποδεκτικό πεδίο του γαγγλιακού κυττάρου. Στην ουσία, το υποδεκτικό πεδίο είναι η περιοχή του αμφιβληστροειδή την οποία ελέγχει το κάθε γαγγλιακό κύτταρο (σχήμα 4). Είναι με λίγα λόγια ο χώρος του αμφιβληστροειδή για τον οποίο είναι υπεύθυνο το εκάστοτε γαγγλιακό κύτταρο. Τα υποδεκτικά πεδία είναι θεωρητικά κυκλικά, αν και τελευταίες έρευνες καταρρίπτουν εν μέρει τη θεωρία αυτή, και στο κεντρικό βοθρίο έχουν μικρή έκταση ενώ στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερα λόγω μειωμένης οπτικής οξύτητας. Σχήμα 4: υσδιάστατη και τρισδιάστατη (πάνω και κάτω αντίστοιχα) αναπαράσταση της κατανομής της ευαισθησίας (απόκρισης) ενός γαγγλιακού κυττάρου. Το υποδεκτικό του πεδίο αποτελείται από δύο περιοχές (κεντρική και περιφερική), οι οποίες επεξεργάζονται τα σήματα από φωτοϋποδοχείς με έναν τύπου Gaussian profile τρόπο i. Ανάλογα με την απόκρισή τους σε φωτεινή κηλίδα που φωτίζει το κέντρο του υποδεκτικού πεδίου χωρίζονται σε 2 είδη: 1. Τα γαγγλιακά κύτταρα φωτεινού κέντρου που διεγείρονται με φωτεινό ερέθισμα στο κέντρο του υποδεκτικού πεδίου και αναστέλλονται αν το φωτεινό ερέθισμα είναι στην περιφέρεια και 2. Τα γαγγλιακά κύτταρα σκοτεινού κέντρου που λειτουργούν αντίστροφα από τα προηγούμενα. Υπάρχουν και τα δύο σε ίδια αναλογία και κάθε φωτοϋποδοχέας στέλνει ώσεις και στα δύο ειδών κύτταρα (σχήμα 5). i Τα σήματα από το κέντρο και την περιφέρεια έχουν αντίθετη πολικότητα και αθροίζονται από το νευρώνα. Η κεντρική περιοχή είναι μικρότερη από την περιφερική, αλλά οι αποκρίσεις των δύο μηχανισμών είναι σχεδόν ίδιες, με αποτέλεσμα ο νευρώνας να αποκρίνεται αδύναμα στο διάχυτο φωτισμό (Lennie, 2004). 16

17 Τα περισσότερα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδή διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες με διαφορετικά ανατομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα midget και parasol όπως ονομάζονταν παλιότερα, αλλά η σημερινή τους ονομασία είναι κύτταρα τύπου M (από το λατινικό magni, δηλαδή μεγάλα) και τα τύπου P (από το λατινικό parvi, δηλαδή μικρά), ανάλογα με τις στιβάδες του έξω γονατώδη πυρήνα στις οποίες καταλήγουν. Σχήμα 5: Τα γαγγλιακά κύτταρα αποκρίνονται άριστα στην αντίθεση φωτισμού στο υποδεκτικό τους πεδίο και διαχωρίζονται σε κύτταρα φωτεινού και σκοτεινού κέντρου ii Ιδιότητες Κύτταρα τύπου-μ Κύτταρα τύπου-p Ταχύτητα σύναψης Υψηλή Χαμηλή Υποδεκτικά πεδία Μεγάλα Μικρά Αριθμός (σε εκατομμύρια) Απόκριση Τονική (παροδική) Φασική (παρατεταμένη) Χρωματική αντίληψη Όχι Ναι Χωρική ανάλυση Χαμηλή ( ~ 8-10 c/deg) Υψηλή ( ~ c/deg) Χρονική ανάλυση Ευαισθησία φωτεινής αντίθεσης Υψηλή (υπεύθυνα για κίνηση) Μεγάλη Χαμηλή Μικρή Λειτουργία στο σκοτάδι Ναι Όχι Πίνακας 2: Συνοπτική παράθεση λειτουργικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών των νευρώνων. ii Τα κύτταρα φωτεινού κέντρου αποκρίνονται καλύτερα όταν φωτίζεται ολόκληρη η κεντρική περιοχή του υποδεκτικού πεδίου, ενώ παραμένει σκοτεινή η περιφέρειά του. Τα κύτταρα σκοτεινού κέντρου διεγείρονται όταν φωτίζεται η περιφέρεια του υποδεκτικού πεδίου, ενώ παραμένει σκοτεινή η κεντρική του μοίρα. Και οι δύο τύποι κυττάρων αποκρίνονται αδύναμα στο διάχυτο φωτισμό, διότι κέντρο και περιφέρεια επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα. 17

18 Τα κύτταρα M είναι λίγα σε αριθμό, βρίσκονται στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδή, έχουν μεγάλο υποδεκτικό πεδίο, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μειωμένη χωρική συχνότητα (οπτική οξύτητα). Αντίθετα, τα P κύτταρα που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του κεντρικού βοθρίου, είναι περισσότερα αλλά μικρότερα σε μέγεθος και παρουσιάζουν μεγάλη χωρική συχνότητα. Τα χαρακτηριστικά των γαγγλιακών κυττάρων του αμφιβληστροειδή είναι παρόμοια με αυτά του έξω γονατώδη πυρήνα (LGN), επομένως φυσιολογικές και λειτουργικές τους ιδιότητες μελετούνται από κοινού. 1.2 ιακριτική ικανότητα Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της ανθρώπινης όρασης αποτελεί η δημιουργία ενός ευκρινούς ειδώλου στον αμφιβληστροειδή. Η χωρική διακριτική ικανότητα (spatial resolution) είναι η μικρότερη χωρική λεπτομέρεια (όπως ένα γράμμα) που μπορεί να ανιχνευθεί, να αναγνωριστεί ή να διακριθεί. Επειδή το μέγεθος των αμφιβληστροειδικών ειδώλων δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος των αντίστοιχων αντικειμένων αλλά και από την απόσταση αυτών από τον οφθαλμό, εισήχθηκε για τον υπολογισμό της διακριτικής ικανότητας ένα σταθερό μέγεθος, η οπτική γωνία. Η οπτική γωνία (visual angle) ή γωνία όρασης ορίζεται ως η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του αντικειμένου/ειδώλου και των κομβικών σημείων του φακού (σχήμα 6). Σχήμα 6: Οπτική γωνία (α) είναι η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του αντικειμένου/ειδώλου και των κομβικών σημείων του φακού iii. iii Αντικείμενα με την ίδια οπτική γωνία έχουν το ίδιο μέγεθος στον αμφιβληστροειδή. Η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι η μοίρα ( ), με υποδιαιρέσεις τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα του τόξου (1 deg = 60 arcmin = 3600 arcsec). Η συσχέτιση της οπτικής γωνίας με το πραγματικό μέγεθος του αντικειμένου (Α) και του ειδώλου (Α ) προσδιορίζεται ως εξής: εφα = Α / απόσταση κομβικού σημείου από είδωλο (στο "απλό" μοντέλο οφθαλμού ίση με 16.6mm) Επομένως, για οπτική γωνία 1, ισχύει: εφ1 = Α / 16.6mm => Α = 0.290mm δηλαδή 1 αντιστοιχεί σε 0.290mm ( ~ 300μm) 18

19 Η διακριτική ικανότητα ορίζεται ως η ικανότητα του οφθαλμού να διακρίνει με την καλύτερη διαθλαστική του διόρθωση όταν αυτή απαιτείται, δυο σημεία στο χώρο σαν ξεχωριστά, στη μέγιστη δυνατή απόσταση από αυτόν. Για να επιτευχθεί αυτό, το οπτικό σύστημα του οφθαλμού πρέπει να προβάλλει μια εστιασμένη εικόνα στο βοθρίο της ωχράς κηλίδας του αμφιβληστροειδή, μια περιοχή που έχει τη μέγιστη πυκνότητα κωνίων και κατά συνέπεια έχει τη μέγιστη ευκρίνεια και την καλύτερη έγχρωμη όραση. Η διακριτική ικανότητα του συστήματος όρασης καθορίζεται από την ποιότητα του αμφιβληστροειδικού ειδώλου, αλλά εξαρτάται και από ανατομικούς και φυσιολογικούς παράγοντες iv Οπτική οξύτητα Η ποιότητα της όρασης καθορίζεται από ποικίλα στοιχεία, όπως η οπτική οξύτητα, η αντίληψη των χρωμάτων, η προσαρμογή στο σκοτάδι και η ευαισθησία στη φωτεινή αντίθεση, ενώ έρχεται να αγγίξει την τελειότητα (στα ανώτερα θηλαστικά συνεπώς και στον άνθρωπο) με τη λειτουργία της στερεοσκοπικής διόφθαλμης όρασης. Η εκτίμηση της οπτικής οξύτητας αποτελεί ίσως το καθοριστικότερο στοιχείο της αίσθησης της οπτικής αντίληψης και αποτελεί την πρότυπη δοκιμασία αξιολόγησης της διακριτικής ικανότητας. Με τη λήψη της οπτικής οξύτητας εκτιμάται η κεντρική όραση σε αντίθεση με την περιφερική που αξιολογείται με τον έλεγχο των οπτικών πεδίων. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια ποσοτική μέτρηση της δυνατότητας διάκρισης και ανάγνωσης μιας εστιασμένης εικόνας (ενός πρότυπου σχεδίου εξέτασης) σε μια καθορισμένη θέση και αποτελεί ίσως μία από τις συνηθέστερες ψυχοφυσικές δοκιμασίες της οφθαλμολογικής εξέτασης από οφθαλμιάτρους και οπτομέτρες. Χρησιμοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη για τη διάγνωση διαθλαστικών σφαλμάτων, στη βασική έρευνα της παθο-φυσιολογίας του οφθαλμού και στην καταγραφή της προόδου και της αποτελεσματικότητας διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων. Μία επιπλέον χρήση της καθίσταται απαραίτητη για τον iv Όπως για παράδειγμα την πυκνότητα των φωτοϋποδοχέων στο κεντρικό βοθρίο (1 ) του αμφιβληστροειδή, τις οφθαλμικές κινήσεις προσήλωσης (οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μετατόπιση του αμφιβληστροειδικού ειδώλου σε ένα εύρος 0.5 deg, μια απόσταση περίπου 3arcmin σε ένα δευτερόλεπτο), τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των γαγγλιακών κυττάρων της οπτικής οδού και την νευρική επεξεργασία σε ανώτερα στάδια της οπτικής οδούς [η οποία κυρίως ευθύνεται για την αποκωδικοποίηση των χαρακτηριστικών των εικόνων (π.χ. φωτεινότητα, χρωματικότητα, περίγραμμα, προσανατολισμός]. 19

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation)

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα)

ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα) Περίληψη ιακριτική ικανότητα του οφθαλµού (Οπτική οξύτητα) Σωτήρης Πλαΐνης, PhD ΒΕΜΜΟ Visual Science Lab Αξιολόγηση οπτικής συµπεριφοράς Οπτική οξύτητα Ελάχιστη γωνία α ευκρίνειας περιοριστικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα

ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα ιακριτική ικανότητα του οθφθαλµού - Οπτική οξύτητα 1. Εισαγωγή Ψυχοφυσική της Όρασης (Visual Psychophysics) Η αίσθηση της όρασης αποτελεί ένα αµάλγαµα µιας οµάδας διαφορετικών ικανοτήτων, που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 13

Συναπτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 13 Συναπτική ολοκλήρωση Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα http://www.mpg.de/13795/learning_memory_perception?print=yes 2 Τοποθεσία συνάψεων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ενός τροποποιημένου ETDRS πίνακα με γράμματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα

Αξιολόγηση ενός τροποποιημένου ETDRS πίνακα με γράμματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση ενός τροποποιημένου ETDRS πίνακα με γράμματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητικά συστήματα. Σωματοαισθητικό σύστημα. Όραση Ακοή/Αίσθηση ισορροπίας Γεύση Όσφρηση. Αφή Ιδιοδεκτικότητα Πόνος Θερμοκρασία

Αισθητικά συστήματα. Σωματοαισθητικό σύστημα. Όραση Ακοή/Αίσθηση ισορροπίας Γεύση Όσφρηση. Αφή Ιδιοδεκτικότητα Πόνος Θερμοκρασία Αισθητικά συστήματα Σωματοαισθητικό σύστημα Αφή Ιδιοδεκτικότητα Πόνος Θερμοκρασία Όραση Ακοή/Αίσθηση ισορροπίας Γεύση Όσφρηση Σιδηροπούλου - Νευροβιολογία!1 1 Δομή αισθητικών συστημάτων Υποδοχέας Πρωτοταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ OPTICAL AND RETINAL FACTORS AFFECTING VISUAL RESOLUTION BY F.W.CAMPBELL AND D.G.GREEN Εισαγωγή Για µια εικόνα που παρατηρείται σε υψηλές φωτοπικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΟΤΥΠΟ ETDRS ΣΕ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΟΤΥΠΟ ETDRS ΣΕ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΟΠΤΟΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΠΤΟΤΥΠΟ ETDRS ΣΕ ΣΛΑΒΟΦΩΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΤΣΙΚΛΗΣ Outline Drifting technique (Sekiguchi et al.) Περιορισµοί στην διακριτική ικανότητα του οφθαλµού ιαθλαστικό σφάλµα & Wavefront aberration

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ι. Δεξιότητες 1-8. i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη όραση

Κεφάλαιο Ι. Δεξιότητες 1-8. i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη όραση Κεφάλαιο Ι Δεξιότητες 1-8 i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη όραση Τι είναι; ΘΔ 1 : Οπτική οξύτητα-ορισμός -Η διακριτική ικανότητα του οφθαλμού Πώς μετράται; -Με την ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα προτιμούσατε; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) 25/4/2012. Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη. Πέτρος Ρούσσος. Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα;

Τι θα προτιμούσατε; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) 25/4/2012. Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη. Πέτρος Ρούσσος. Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη Πέτρος Ρούσσος Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα; Τι θα προτιμούσατε; Ή να αντιμετωπίσετε τον Γκάρι Κασπάροβ σε μια παρτίδα σκάκι; 1

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία Όραση Γ Όραση Οπτική οδός Έξω γονατώδες σώµα Οπτική ακτινοβολία Οπτικό χίασµα: Οι ίνες από το ρινικό ηµιµόριο περνούν στην αντίπλευρη οπτική οδό ενώ τα κροταφικά ηµιµόρια δεν χιάζονται. Εποµένως κάθε οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Διευθυντές : Καθ. Σταύρος Α. Δημητράκος Καθ. Παναγιώτης Οικονομίδης Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Κεφάλαιο Ι Δεξιότητες 1-8 i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος:

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολογία A λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: 2013-2014 Ένα αισθητικό σύστημα στα σπονδυλωτά αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 1. Τους αισθητικούς υποδοχείς,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 4: Σφάλματα φακών: Ι Σφαιρική εκτροπή Εξεταζόμενες γνώσεις: σφάλματα σφαιρικής εκτροπής. Α. Γενικά περί σφαλμάτων φακών Η βασική σχέση του Gauss 1/s +1/s = 1/f που

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βιοφυσική. Ενότητα 11. Μαρκοπούλου Μυρσίνη Γεωργακίλας Αλέξανδρος

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Βιοφυσική. Ενότητα 11. Μαρκοπούλου Μυρσίνη Γεωργακίλας Αλέξανδρος Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Βιοφυσική Ενότητα 11 Μαρκοπούλου Μυρσίνη Γεωργακίλας Αλέξανδρος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειτα σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήματα χαμηλής όρασης.

Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Θεωρία και πράξη στην μειωμένη όραση. Βασιλείου Νίκος Οπτομέτρης ΣΟΟΒΕ Χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Χαμηλή όραση έχουμε όταν παρουσιάζεται χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF THE HUMAN VISUAL SYSTEM. Polyak 1957

ORIENTATIONAL SELECTIVITY OF THE HUMAN VISUAL SYSTEM. Polyak 1957 Polyak 1957 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/01/2005 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Hubel & Weisel ήδη από το 1959 πειραµατιζόµενοι σε γάτες έδειξαν ότι πολλοί από τούς νευρώνες του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού V1 αποκρίνονται διαφορετικά σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ελάχιστη απαίτηση. Η κύρια λειτουργία των φωτοϋποδοχέων είναι η μετατροπή του φωτός. ενέργεια.

Η ελάχιστη απαίτηση. Η κύρια λειτουργία των φωτοϋποδοχέων είναι η μετατροπή του φωτός. ενέργεια. Η ελάχιστη απαίτηση για τη δημιουργία οφθαλμού είναι η ύπαρξη συμπλέγματος φωτοϋποδεκτικών κυττάρων που περιβάλλονται από κύτταρα που περιέχουν προστατευτική μαύρη χρωστική. Η κύρια λειτουργία των φωτοϋποδοχέων

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ωχρά κηλίδα;

Τι είναι η ωχρά κηλίδα; Τι είναι η ωχρά κηλίδα; Η ωχρά κηλίδα είναι το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδή, ένα λεπτό στρώμα φωτοευαίσθητων νευρικών κυττάρων και ινών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Ο αμφιβληστροειδής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚO ΣYΣΤΗΜΑ. Αθανασιάδης Στάθης φυσικοθεραπευτής NDT

ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚO ΣYΣΤΗΜΑ. Αθανασιάδης Στάθης φυσικοθεραπευτής NDT ΟΠΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚO ΣYΣΤΗΜΑ Αθανασιάδης Στάθης φυσικοθεραπευτής NDT ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜOΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ «κοιτάζουμε με τα μάτια αλλά βλέπουμε με τον εγκέφαλο» 90% των πληροφοριών που φθάνουν στον εγκέφαλο περνούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1 Μεγεθυντικός φακός 1. Σκοπός Οι μεγεθυντικοί φακοί ή απλά μικροσκόπια (magnifiers) χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση μικροσκοπικών αντικειμένων ώστε να γίνουν καθαρά παρατηρήσιμες οι λεπτομέρειες τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Οπτική. Γεωμετρική Οπτική

Εφαρμοσμένη Οπτική. Γεωμετρική Οπτική Εφαρμοσμένη Οπτική Γεωμετρική Οπτική Κύρια σημεία του μαθήματος Η προσέγγιση της γεωμετρικής οπτικής Νόμοι της ανάκλασης και της διάθλασης Αρχή του Huygens Αρχή του Fermat Αρχή της αντιστρεψιμότητας (principle

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες . Ιδιότητες φακών 2 Απριλίου 203 Λεπτοί φακοί. Βασικές έννοιες Φακός είναι ένα οπτικό σύστημα με δύο διαθλαστικές επιφάνειες. Ο απλούστερος φακός έχει δύο σφαιρικές επιφάνειες αρκετά κοντά η μία με την

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Τι είναι το γλαύκωμα; Το γλαύκωμα περιλαμβάνει μια ομάδα παθήσεων που βλάπτουν το οπτικό νεύρο, προκαλώντας διαταραχές όρασης, οι οποίες, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να εξελιχθούν και να επιφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

DARK ADAPTATION. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου

DARK ADAPTATION. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου DARK ADAPTATION Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ήταν το 1866 όταν ιστολογικές µελέτες του Max Schultze σε αµφιβληστροειδείς διαφόρων ειδών θηλαστικών οδήγησαν στο συµπέρασµα της ύπαρξης δύο διαφορετικών τύπων

Διαβάστε περισσότερα

*Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος

*Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος *Γράφει ο Φώτης Βελισσαράκος Πότε ένα παιδί βλέπει σωστά; Ποιές είναι οι δεξιότητες εκείνες που καθορίζουν την καλή λειτουργία της όρασης του; Πώς μπορεί μια δυσλειτουργία της όρασης να επηρεάσει την απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν:

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α: ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι οι υποδοχείς και ποιος είναι ο ρόλος τους; 2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Ενότητα # 2: Σχηματισμός και αντίληψη εικόνων Καθηγητής Γιώργος Τζιρίτας Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Σχηματισμός εικόνων (1) Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νο. 4 Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας

Παρουσίαση Νο. 4 Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας Παρουσίαση Νο. 4 Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας Εισαγωγή (1/2) Για την καταγραφή εικόνας απαιτούνται «Φωτεινή» πηγή Αντικείμενο Σύστημα καταγραφής «Φωτεινή» πηγή Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ - OCT) ιάφας Σ., Κωτσίδης Σ., Χατζητόλιος Α. Κατσίκη Ν.,

ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ - OCT) ιάφας Σ., Κωτσίδης Σ., Χατζητόλιος Α. Κατσίκη Ν., ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ - OCT) ιάφας Σ., Κωτσίδης Σ., Κατσίκη Ν., Χατζητόλιος Α. Α Πανεπιστημιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Οπτικός, οπτομέτρης

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Οπτικός, οπτομέτρης ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 4 η επιστημονική διημερίδα ΣΟΟΒΕ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Οπτικός, οπτομέτρης Δημογραφική ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αισθήσεων. Αισθητικοί υποδοχείς Νευρικές αισθητικές οδοί Συνειρμικός φλοιός και διαδικασία αντίληψης Πρωτοταγής αισθητική κωδικοποίηση

Συστήματα αισθήσεων. Αισθητικοί υποδοχείς Νευρικές αισθητικές οδοί Συνειρμικός φλοιός και διαδικασία αντίληψης Πρωτοταγής αισθητική κωδικοποίηση Απ. Χατζηευθυμίου Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσιολογίας Μάρτιος 2017 Συστήματα αισθήσεων Αισθητικοί υποδοχείς Νευρικές αισθητικές οδοί Συνειρμικός φλοιός και διαδικασία αντίληψης Πρωτοταγής αισθητική κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6

Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ευαιθησιομετρία Sensitometry ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι-6 Ακτινοβολία Χ και φιλμ Οι ακτίνες- X προκαλούν στο ακτινολογικό φιλμ κατανομή διαφορετικών ΟΠ επειδή Η ομοιόμορφη δέσμη που πέφτει πάνω στο ΑΘ εξασθενεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology Department of Physics, University

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βίνος 25/05/2016 Αντίληψη

Μιχάλης Βίνος 25/05/2016 Αντίληψη Μιχάλης Βίνος 25/05/2016 Αντίληψη A. Κάποια περισσότερο περιεκτικά γραφήματα (από αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις σημειώσεις) καμπυλών (κατανομής) ενεργειακής εκπομπής διαφόρων πηγών φωτός σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (συγκεντρωμένοι ή διάσπαρτοι) ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΛΟΙΟΣ Ειδικά κύτταρα - υποδοχείς, ευαίσθητα στις αλλαγές αυτές, είναι τα κύρια μέσα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ΟΠΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 2 Ασκήσεις... 3 ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 4 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 4 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 4 Ασκήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης : «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων φυσιολογικής ενδιάμεσης και κοντινής όρασης, σε συνθήκες προσομοιωμένης πρεσβυωπίας»

Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης : «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων φυσιολογικής ενδιάμεσης και κοντινής όρασης, σε συνθήκες προσομοιωμένης πρεσβυωπίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης : «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων φυσιολογικής ενδιάμεσης και κοντινής όρασης, σε συνθήκες προσομοιωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & κατασκευή συμβολόμετρου προβολής αμφιβληστροειδικών κροσσών, για την παράκαμψη των οπτικών στοιχείων του οφθαλμού

Ανάπτυξη & κατασκευή συμβολόμετρου προβολής αμφιβληστροειδικών κροσσών, για την παράκαμψη των οπτικών στοιχείων του οφθαλμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Ανάπτυξη & κατασκευή συμβολόμετρου προβολής αμφιβληστροειδικών κροσσών, για την παράκαμψη των οπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια

Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Νέα Οπτικά Μικροσκόπια Αντίθεση εικόνας (contrast) Αντίθεση πλάτους Αντίθεση φάσης Αντίθεση εικόνας =100 x (Ι υποβ -Ι δειγμα )/ Ι υποβ Μικροσκοπία φθορισμού (Χρησιμοποιεί φθορίζουσες χρωστικές για το

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). O12 Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή υπολογίζονται πειραματικά δυο από τα πιο σημαντικά οπτικά σφάλματα (η αποκλίσεις) που παρουσιάζονται όταν φωτεινές ακτίνες διέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Διαστάσεις σε κύκλους, τόξα, γωνίες κώνους Μέθοδοι τοποθέτησης διαστάσεων Η Σωστή τοποθετηση Διαστασεων στο Μηχανολογικο Σχεδιο ειναι απαραιτητη για τη Σωστή Κατασκευή Εχετε κατι να παρατηρησετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology Department of Physics, University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου, MSc Σωτήρης Πλαΐνης, MSc, PhD Ιωάννης Παλλήκαρης, MD, PhD Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ.

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Κλειώ Χατζηστεφάνου Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ Στοιχεία οπτικής Ορισμός: Ως πρίσμα ορίζεται τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντίληψη. Η αντίληψη συμπεριλαμβάνει την ερμηνεία, είναι δηλαδή μια ερμηνευτική διαδικασία.

Αντίληψη. Η αντίληψη συμπεριλαμβάνει την ερμηνεία, είναι δηλαδή μια ερμηνευτική διαδικασία. Αντίληψη «Ο όρος αντίληψη αναφέρεται στα μέσα με τα οποία οι πληροφορίες, οι οποίες αποκτώνται μέσω των αισθητηρίων οργάνων μετατρέπονται σε εμπειρίες αντικειμένων, γεγονότων, ήχων, γεύσεων κ.λ.π.» (Roth,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology Department of Physics, University

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER 4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει μερικές εφαρμογές του Μετασχηματισμού Fourier (ΜF). Ειδικότερα στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφούν έμμεσοι τρόποι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση =0.0 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,0 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές φωτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1. Η ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ 5.1.1. Η ΕYΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΦΑIΡΑΣ - ΜEΓΙΣΤΟ ΘΕΤΙΚO, ΜEΓΙΣΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚO ΚΑΙ ΔΙΧΡΩΜΑΤΙΚO ΤΕΣΤ 5.1.1.1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚH ΕΚΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΤΡΩΠIΑΣ Η διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιλογές βοηθημάτων όρασης για τον καθημερινό ασθενή στο κατάστημα. Βασιλείου Νίκος Οπτικός - Οπτομέτρης Eyeart Laboratories

Οι επιλογές βοηθημάτων όρασης για τον καθημερινό ασθενή στο κατάστημα. Βασιλείου Νίκος Οπτικός - Οπτομέτρης Eyeart Laboratories Οι επιλογές βοηθημάτων όρασης για τον καθημερινό ασθενή στο κατάστημα Βασιλείου Νίκος Οπτικός - Οπτομέτρης Eyeart Laboratories Χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Χαμηλή όραση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο Ρόλος συστήματος αισθητηρίων οργάνων Το σύστημα αισθητηρίων οργάνων επιτρέπει στον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Προς τους φοιτητές & φοιτήτριες θ εξαμήνου της Β Οφθαλμολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Διανέμονται τα κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 4: Θεωρία Χρώματος. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συστήματα Πολυμέσων. Ενότητα 4: Θεωρία Χρώματος. Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Τμήμα Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Θεωρία Χρώματος Θρασύβουλος Γ. Τσιάτσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές κίνησης και οπτικής αντίληψης. Χειμερινό εξάμηνο 2013 2014 Διδάσκων:Ανάργυρος Καραπέτσας

Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές κίνησης και οπτικής αντίληψης. Χειμερινό εξάμηνο 2013 2014 Διδάσκων:Ανάργυρος Καραπέτσας Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές κίνησης και οπτικής αντίληψης Χειμερινό εξάμηνο 2013 2014 Διδάσκων:Ανάργυρος Καραπέτσας 1 Ο οφθαλμός απαρτίζεται από ένα οπτικό τμήμα, το οποίο εστιάζει την οπτική

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σχολή Επιστημών Υγείας Πτυχιακή εργασία ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΨΕΥΔΟΛΕΞΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άντρια Πολυκάρπου Λεμεσός, Μάιος 2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

«Η ομορφιά εξαρτάται από τα μάτια εκείνου που τη βλέπει»

«Η ομορφιά εξαρτάται από τα μάτια εκείνου που τη βλέπει» «Η ομορφιά εξαρτάται από τα μάτια εκείνου που τη βλέπει» Γνωστική Νευροεπιστήμη Πώς γίνεται αντιληπτή η αισθητική πληροφορία; Πώς σχηματίζονται οι μνήμες; Πώς μετασχηματίζονται σε λόγο οι αντιλήψεις και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συστήματος φακών με τη Μέθοδο του Newton

Μελέτη συστήματος φακών με τη Μέθοδο του Newton Μελέτη συστήματος φακών με τη Μέθοδο του Newton.Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη της εστιακής απόστασης συστήματος φακών, η εύρεση της ισοδύναμης εστιακής απόστασης του συστήματος αυτού καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d=0.20 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,20 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus. Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό

University of Cyprus. Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό University o Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics Σχεδιασμός Οπτικών Συστημάτων (Απεικόνιση) ό Φακοί για Απεικόνιση Δημιουργία εικόνας με ένα φακό Ιδανικός (Ideal) λεπτός (thin) φακός 1 1 1 = +

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Διορθωτικά Γυαλιά Οράσεως. Ηλικία: Χρόνος: 90 Λεπτά (2 Μαθήματα) Θέματα: Διορθωτικά Γυαλιά οράσεως , χρονών

Τίτλος: Διορθωτικά Γυαλιά Οράσεως. Ηλικία: Χρόνος: 90 Λεπτά (2 Μαθήματα) Θέματα: Διορθωτικά Γυαλιά οράσεως , χρονών Πλάνο Τίτλος: Διορθωτικά Γυαλιά Οράσεως Θέματα: Διορθωτικά Γυαλιά οράσεως Χρόνος: 90 Λεπτά (2 Μαθήματα) Ηλικία: 15 16, χρονών Διαφοροποίηση: Μπορεί να ζητηθεί από τους πιο ικανούς μαθητές, να υπολογίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και όραση PRESS 5 ΜΑΐΟΥ ΠΗΓΗ:

Μαθητές και όραση PRESS 5 ΜΑΐΟΥ ΠΗΓΗ: Μαθητές και όραση 5 ΜΑΐΟΥ 2010 Όπως και κάθε χρονιά στις αρχές Σεπτέμβρη και φέτος μια καινούρια στρατιά μαθητριών και μαθητών είναι στις επάλξεις για να ξεκινήσουν την μακρόχρονη μαθητική τους εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες O εγκέφαλος Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο ελέγχου του σώματος μας και ελέγχει όλες τις ακούσιες και εκούσιες δραστηριότητες που γίνονται μέσα σε αυτό. Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ»

«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ» Παπαδάτου Ελένη Διπλ/χος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

OMEGA FAR OMEGA NEAR ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ

OMEGA FAR OMEGA NEAR ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΣΤΙΑΚΟΥΣ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ OMEGA FAR OMEGA NEAR Μαλακοί πολυεστιακοί φακοί για την διόρθωση της πρεσβυωπίας Μοναδικός σχεδιασµός παραµετροποιήσιµος ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη και τα κλιν ικά δεδοµένα ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ανακουφίσετε τα ερεθισμένα μάτια σας

Πώς να ανακουφίσετε τα ερεθισμένα μάτια σας Πώς να ανακουφίσετε τα ερεθισμένα μάτια σας 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Νεότερες επεμβατικές μέθοδοι αντιμετώπισης της Πρεσβυωπίας ΤΗ πρεσβυωπία οφείλεται στη γήρανση του οπτικού συστήματος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Φως, οφθαλμοί και όραση

Φως, οφθαλμοί και όραση Φως, οφθαλμοί και όραση Σοφία Κόττου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3. Δομή του Οφθαλμού... 3.2 Εστίαση του φωτός...

Διαβάστε περισσότερα