Stresa novēršanas rokasgrāmata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Stresa novēršanas rokasgrāmata"

Transcript

1 Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas izmantošanu LLP PT-GRUNDTVIG-GMP i

2 STRESSLESS Partneri: Sociedade Portuguesa de Inovação Sara Brandão URL: Health Education Milada Krejčí URL: University of Nottingham Stavroula Leka URL: University of Patras Konstantinos Poulas URL: Latvian Adult Education Association Sarmite Pilate URL: Association Européenne des Enseignants Jean-Claude Gonon URL: MBO Raad Manfred Polzin URL: Vedoma Olga Pregl URL: ASOCIĒTAIS PARTNERIS: European Trade Union Committee for Education Susan Flocken URL: ETUCE_en.html Haute École d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud Ariane Dumont URL: ii

3 Saturs 1. Kopsavilkums STRESSLESS Projekts Metodoloģija Labās prakses piemēri Labās prakses piemēris Grieķija Labās prakses piemērs Portugālel Labās prakses piemērs Apvienotā karaliste Avoti iii

4 1. Kopsavilkums 1. Executive Summary 1

5 Stresa novēršanas rokasgrāmata ir viens no STRESSLESS projekta Stresa noturības veicināšana pedagogiem produktiem. Rokasgrāmatas mērķis ir iepazīstināt ar stresa mazināšanas un noturības veicināšanas labas prakses piemēriem. Te ir aprakstīta arī pielietojamā metodoloģija un pedagoģiskās tehnoloģijas. Rokasgrāmatā atradīsiet piemērus no izglītības sektora. Daži no tiem piemērojami skolotāja individuālā stresa novēršanai vai mazināšanai darba vidē. Citi piemēri ir vērsti uz institūcijām izglītības sektorā. Šos piemērus skolas direktors var pielietot kā stresa mazināšanas politikas pasākumus. Dažādu labas prakses piemēru iekļaušanas rokasgrāmatā mērķis ir dot pēc iespējas vairāk iedvesmas atbilstošajam ieinteresētajām pusēm izglītības sektorā. Rokasgrāmata saīsināta versija iekļauj sevī labas prakses piemērus no Grieķijas, Portugāles un Apvienotās Karalistes. Garāks rokasgrāmatas variants ir pieejams internetā un tas ietver sevī piemērus no Čehijas Republikas, Spānijas, Latvijas, Slovēnijas, Brazīlijas, Šveices, Holandes un Beļģijas. 2

6 2. STRESSLESS Project 2. STRESSLESS Projekts 3

7 Eiropas Komisijas 2010.gada izglītības un mācību darba programmā kā prioritāte tika noteikta pedagogu izglītības un mācību uzlabošana. Šī programma atspoguļo kvalificētu un motivētu cilvēku piesaistes un saglabāšanas skolotāja profesijai nozīmību. Skolotāju izglītības un mācīšanas kvalitāte ir uzsvērta kā pamat faktors izglītības sasniegumu līmeņa paaugstināšanai un Lisabonas mērķu sasniegšanai 1. Ņemot vērā jaunās prasības skolotāja profesijai, ir nepieciešami jauni risinājumi paaugstinātam sociālam spiedienam uz izglītības sistēmu kā tādu un pedagogu paaugstinātam stresam darba vidē. (abi dod negatīvu ietekmi uz mācību procesu un tā rezultātiem). Eiropas darba drošības un veselības aģentūra stresu ir uzrādījusi kā otru biežāk sastopamo ar darba vidi saistīto veselības problēmu izglītības sektorā. Tas prasa daudzšķautnainu iejaukšanos, kas apvienotu adekvātu riska analīzi, kā arī uz darba vidi un darbinieku orientētus pasākumus, iesaistot piemērotus ārējos ekspertus, ilgstošas preventīvas aktivitātes. Nav iespējams ignorēt Eiropas Riska observatorijas atskaites faktus (2009), kas parāda, ka stress ietekmē vairāk nekā 22% ES strādājošo un to, ka palielinās cilvēku skaits, kas cieš no dažādiem ar stresu saistītiem apstākļiem. Kad prasības darbā pārsniedz darbinieku spēju tikt galā vai kontrolēt tās, stress darba vidē tiek asociēts ar daudziem riska faktoriem un iekļauj sevī reakciju uz stresu fizioloģiskā, psiholoģiskā un uzvedības līmenī. Stresam darba vidē var būt ilgstošas negatīvas sekas uz strādājošajiem (izraisa sirds asinsvadu, kaulu un muskuļu slimības un ietekmē garīgo veselību) un institūcijām (palielinās darba kavējumi un pasliktinās darba kvalitāte). Ņemot vērā darba vides stresa komplekso raksturu, STRESSLESS projekta Stresa noturības veicināšana pedagogiem, mērķis ir izmantot integrētu pieeju, kas pedagogiem var norādīt ceļu uz zināšanu un kompetenču uzlabošanu, radot inovatīvas atbildes uz vecām un augošām problēmām un radot pozitīvu ietekmi uz mācīšanās kvalitāti un efektivitāti, tiekot galā ar stresu skolās un nostiprinot pedagogu veselību (uzlabojot kompetenci, kā tikt galā ar stresu). 1 Kad valstu vadītāji tikās Lisabonas Sammitā, gada martā, Eiropas Savienības līderi izklāstīja jaunu stratēģiju, pamatojoties uz Dalībvalstu konsenusu, lai Eiropa kļūtu dinamiskāka un konkurētspējīgāka. Šī iniciatīva kļūva pazīstama kā Lisabonas Stratēģija un pārklāja ļoti plaša spectra politiku. Stratēģijas ieviešana tika uzsākta 2005.gada pavasarī un vairāk tika vērsta uz attīstību un darba vidi. 4

8 Tādēļ STRESSLESS projekts, divu gadu iniciatīva, kas sākusies gada novembrī, atzīst nepieciešamību attīstīt efektīvus risinājumus ar darba vidi saistītam stresam, īpaši izglītības jomā. Izstrādājot praktisko Ceļvedi, kas palīdzēs pedagogiem un izglītības iestādēm veicināt stresa noturību pret psiho sociāliem riskiem, projekts ietekmēs trīs pamat jomas: Indivīdu un iestāžu labklājības paaugstināšanu; Nodarbināto un organizāciju stresa mazināšanu; Izglītības kvalitātes uzlabošanu. 5

9 3. Methodology 4. Metodoloģija 6

10 Labas prakses piemēri tika meklēti pamatojoties uz partneru izstrādātajiem kritērijiem. Lai tos iekļautu rokasgrāmatā, labas prakses piemēriem bija jābūt dažādiem un jāatbilst izglītības sektora vajadzībām. Stresa novēršanas labās prakses piemēri atbilst STRESSLESS projekta mērķa grupām- skolotājiem, pedagogiem un dažādu izglītības iestāžu vadītājiem. Tas nozīmē, ka katrs labās prakses piemērs ir domāts vai nu indivīdam, strādājošam izglītības iestādē vai izglītības iestādei kopumā, kur vadītājs vai administrācija tos varētu ieviest kā daļu no stresa mazināšanas politikas. Otrs kritērijs tika ņemts no PRIMA-EF projekta Vadlīnijas psihosociālā riska menedžmenta Eiropas ietvaram 2, kurā aprakstīts ar darba vidi saistīts stress. Projekta ietvaros tika noteikti ar darba vidi saistīta stresa novēršanas trīs veidi, kuri tika definēti, kā primārais, sekundārais un terciārais stresa novēršanas veids. Primārais stresa novēršanas veids ir saistīts ar darba organizēšanas un vadīšanas paņēmienu maiņu. Piemēri ietver darba pārplānošanu, piemērotas komunikāciju sistēmu attīstību un apbalvošanas sistēmas pārskatīšanu. Sekundārais stresa novēršanas veids saistīts ar stress menedžmenta mācībām individuālo prasmju attīstībai. Šādu mācību piemēri var būt relaksācijas un laika menedžmenta mācības. Terciārais stresa novēršanas veids saistīts ar darba vidi saistīta stresa seku novēršanu uz strādājošo veselību, attīstot atbilstošas rehabilitācijas un atgriešanās dabā sistēmas un paplašinot drošības pasākumus strādājošo veselības nodrošināšanai darba vidē. Te ietverti arī darba ņēmēju konfidenciālu konsultāciju piemēri un kognitīvas uzvedības mācības. Partneri šinī rokasgrāmatā mēģināja ievietot visu trīs līmeņu stresa novēršanas veidu piemērus

11 Trešais kritērijs labas prakses piemēra iekļaušanai rokasgrāmatas īsajā versijā bija ES dalībvalstu pārstāvība, lai būtu pārstāvēti visu trīs līmeņu stresa novēršanas veidi. Šinī ceļvedī ietverti labas prakses piemēri no Apvienotās Karalistes (stresa līmenis te ir zemāks par ES vidējo līmeni) Portugāles (stresa līmenis ir ES vidējā līmenī), un Grieķijas (stresa līmenis te ir augstāks par ES vidējo līmeni) Labās prakses piemēri ir aprakstīti vadoties pēc vienotas formas, ietverot šādus aspektus: Kopsavilkums Ievads Piemēra apraksts Rezultāti un diskusijas Praktiskas nodarbības Secinājumi un ieteikumi Atcerieties, ka ir pieejams arī garākais Stresa novēršanas rokasgrāmatas variants, kas ietver vairāk stresa novēršanas piemērus. Tas pieejams angļu valodā lapā. 8

12 4. Selected Good Practices 6. Labās prakses piemēri 9

13 Labās prakses piemērs Grieķija KOPSAVILKUMS Darba ņēmēju atbalsta programmas (Employee Assistance Programs EAPs) dod iespējas izmantot daudzpusīgas iesaistes sistēmas stresa novēršanai darba vietā. Kā labas prakses piemēru var minēt Grieķijas organizāciju Hellas darba ņēmēju atbalsta programma. Šī organizācija adaptē un ievieš starptautiski sertificēto EAPs programmu Grieķijas darba kultūrā. IEVADS Darba ņēmēju atbalsta programma (EAP) ir organizācijas resurss, kas izmanto specifiskas pamata tehnoloģijas, lai paaugstinātu darba ņēmēju un darba vietas efektivitāti, identificējot un novēršot personiskos un produktivitātes problemātiskos jautājumus (EAPA Int ). EAPs ir darba vietā balstīta sistēma, kura integrē zināšanas un prasmes biznesā un izturēšanās mākslā, lai efektīvi vadītu atsevišķus organizācijas izaicinājumus, piemēram: Personīgo & darba stresu Apstākļus, kuri darba vietā izraisa stresu, kā piemēram, reorganizāciju, apvienošanu, pārņemšanu Nepiemērotu uzvedību darba vietā, piemēram vardarbību, uzmākšanos, psiholoģisko vardarbību, mobingu utt. Garīgās veselības jautājumus Psihosociālos riski (organizācijas kultūru, pārslodzi, prasības darba vietā, savstarpējās attiecības darba vietā utt) Personīgās & ģimenes lietas Produktivitāti & izpildes aspektus Galvenie EAPs mērķi daudzpusīgas iesaistes sitēmas ieviešanai darba vietā ir: Efektīva ar darba vidi saistīta stresa mazināšana Garīgās un fiziskās veselības stresa faktoru minimizēšana Cilvēku pašsajūtas uzlabošana Psiho-sociālo risku mazināšana darba vietā Slimību profilakse Veselīgas darba vides un darbinieku veselības saglabāšana PRAKTISKO SOĻU APRAKSTS EAPs metadoloģijas vajadzību analīze. EAPs modeļa izstrādei nepieciešami uz pierādījumiem balstīti dati no darba vietas. Pirmais solis ir cilvēkresursu vajadzību un organizācijas darba vietu izaicinājumu novērtēšana un definēšana, izanalizējot : Vajadzību izvērtēšanas aptauju, kura izstrādāta atbilstoši organizācijas vajadzībām un 10

14 starptautiskajiem EAPs standartiem, rezultātus; Informāciju, kas iegūta, izvērtējot organizācijas darbību, organizācijas iekšējos pētījumus, psihometriskos vērtējumus, mērķa grupas, darba nespējas lapu datus, produktivitāti u.c. datus. Lai izvērtētu ar darba vidi saistīta stresa iemeslus un sekas, ar EAPs pakalpojumu palīdzību iespējams izmantot šādus papildus instrumentus darbinieku psiho-sociālā un labklājības līmeņa noteikšanai.: Veselības riska izvērtēšana: darbinieku pasaules uztveres un patreizējās garīgās un fiziskās veselības izvērtējums (fiziskās nodarbības, diēta, veselības pārbaudes & rūpes par savu veselību, alkohola patēriņš, medikamentu lietošana utt.) Stresa izvērtēšana: aptauja stresa simptomu izvērtēšanai Uzvedības riska izvērtēšana: darbinieku uzvedības riska izvērtēšana saistībā ar vardarbību, darba slodzi, komunikāciju jautājumiem, darba drošību utt. Psiho-sociālā izvērtēšana: pārbaudes, aptaujas, saistītas ar sociālo un darba dzīvi, ģimenes slimību vēsturi. Pakalpojuma modeļa izstrāde Balstoties uz augstāk minētajiem datiem, jāizstrādā piemērots EAPs modelis, atbilstoši konstatētajām darbinieku un organizācijas vajadzībām. Holistiska, daudzpusīga stresa menedžmenta sistēma darba vietai (menedžments, darbinieki un viņu ģimenes locekļi). Tas attiecas uz profesionālu atbalstu, organizācijas vadības, darbinieku un viņu ģimenes locekļu sagatavošanu un apmācību, balsoties uz CBT- (Cognitive-Behavioral Treatment) kognitīvās uzvedības koriģēšanas modeli. Mērķis ir atbalstīt indivīdus stresa situāciju vadīšanā darba vidē un personīgajā dzīvē, veicināt psiho-sociālo labsajūtu visā organizācijā sākot no vadības līmeņa. Statistika & pakalpojumu izmantošanas līmenis EAPs programmas tiek lietotas, lai analizētu kvantitatīvus un kvalitatīvus datus, kas iegūti analizējot atskaites ar šādu informāciju: Demogrāfija (vecums, dzimums, atrašanās vieta, stāvoklis utt); EAPs pakalpojumu izmantošana; Stresa faktori (saistīti ar darba vidi, personīgo un ģimenes dzīvi, kas traucē, ietekmē, uztrauc cilvēku); Apmierinātības pakāpe saistībā ar programmas īstenošanu; ROI (Atgriešanās pie investīcijām). Stresa mazināšana- trīs darbības asis Balstoties uz vajadzību analīzi, jāizstrādā un jāadaptē vispusīga stresa novēršanas un menedžmenta programma, kas vērsta uz konkrētām organizācijas vajadzībām. (3 darbības asis): 1. ass: Novēršana: Primārā novēršana: vērsta uz veselīgas, darbiniekus atbalstošas darba vides veidošanu, un aktīvu 11

15 stresa novēršanas un labklājības veicināšanu. Sekundārā novēršana: ietver sevī savlaicīgu risku, kuri var izsaukt psihosociālus traucējumus darbā, atzīšanu un paredz atbilstošas darbības, lai tās minimizētu. Terciārā novēršana: vērsta uz tiem darbiniekiem, kuru augstais stresa līmenis ir ietekmējis viņu garīgo veselību un pašsajūtu (izdegšana, depresija, panikas lēkmes, atkarības utt.) un kuriem nepieciešama profesionāla palīdzība rehabilitācijai un veiksmīgai atgriešanai darbā. 2. ass: Konkrēta palīdzība Tiem identificētajiem indivīdiem, kuriem nepieciešams individuāls terapijas plāns, lai atvieglotu stresa simptomus. Tas ietver: Problēmas un simptomu izpēte Īstermiņa mērķu noteikšana Ilgtermiņa mērķu noteikšana Jaunu prasmju un tehniku apgūšana stresa simptomu mazināšanai Termiņu noteikšana izvirzīto mērķu sasniegšanai. 3. ass: Turpinājums un izvērtēšana: Aktivitāšu turpināšana: lai novērotu progresu un novērtētu rezultātus. EAPs realizētie pakalpojumi stresa novēršanai katrai asij: NOVĒRŠANA Stresa novēršanas un pašsajūtas uzlabošanas politika un noteikumi darba vietā. 24/7/365 Telefona atbalsta līnija stresa menedžmentam. Īstermiņa atbalsts, konsultācijas darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem to personīgo un ģimenes problēmu risināšanai, kuras paaugstina viņu stresa līmeni un ietekmē darbu. Mācības par veselību & pašsajūtas uzlabošanu (vadītājiem un/vai darbiniekiem). Mācību programmas stresa pārvarēšanai, noturības un optimisma veicināšanai, problēmu risināšanas prasmju un psiho-sociālās imunitātes sistēmas uzlabošanai. Veselības & pašsajūtas uzlabošanas semināri un prezentācijas zināšanu paaugstināšanai, prasmju apguvei un pašsajūtas uzlabošanai, neskatoties uz stresu (tēmas saistītas ar garīgo & fizisko veselību, pareizu ēšanu, fiziskām aktivitātēm, relaksācijas un pretsmēķēšanas programmām utt.). 12

16 KONKRĒTA PALĪDZĪBA TURPINĀJUMS UN IZVĒRTĒŠANA Individuālas konsultācijas: Kognitivās uzvedības izmantošanas (CBT) modelis. CBT pieejas mērķis izmainīt stresainas un negatīvas domāšanas veidus, kuri negatīvi ietekmē pakalpojuma saņēmēja emocijas un uzvedību. Kritisko notikumu stresa menedžments CISM: Neparedzēta kritiska starpgadījuma (darbā vai ārpus tā, piemēram laupīšanas, avārijas, negaidīta zaudējuma, terorisma akta, vardarbības, ugunsgrēka, dabas katastrofas utt.) izraisīta stresa menedžments. CISM ir daudzpusīga starpniecības sistēma, kas atbalsta kritiska negadījuma upuri/aculiecinieku darbā un personīgajā dzīvē. Negadījumu menedžments paredz un piedāvā pārraudzības plāna nepārtrauktību katrā individuālā gadījumā. Šis plāns ietver sevī telefonisku palīdzību indivīdiem, kuri izmantojuši EAPs pakalpojumus. Papildus, ar anonīmu aptauju palīdzību, negadījumu menedžmenta profesionāļi veic klienta apmierinājuma pakāpes un piedāvātā pakalpojuma panākumu novērtējumu. REZULTĀTI UN DISKUSIJAS EAPs programmas ieviešanas un adaptācijas rezultāti Grieķijas kultūrā, kā holistiska anti-stresa stratēģija: Hellas EAPs pētījumā 2009 un 2010 gadā tika aptaujāti 1427 darbinieki no 7 Grieķijā dislocētiem nacionāliem un starptautiskiem uzņēmumiem, kuri ir saņēmuši EAPs pakalpojumus un tika iegūti šādi rezultāti par stresa līmeņa paaugstinošiem faktoriem: Faktori, kas paaugstina stresa līmeni. 8,50% 16% 49,50% 8,50% 17,50% work-related stress lack of collaboration with collegues other problems conflicts at the work place difficulties in balancing work and personal life 1. Cits Hellas EAPs pētījums, kurā tika aptaujāti 1077 darbinieki no liela uzņēmuma (A) Grieķijā, kurš realizē starptautiski sertificētu kritisko negadījumu stresa menedžmenta (CISM) programmu, uzrāda šādus rezultātus par faktoriem, kuri paaugstina darbinieku stresa līmeni: 13

17 Faktori, kas paaugstina darbinieku stresa līmeni 14% 8% 8% 56% 15% work-related stress conflicts at the work place anger difficulties in balancing work and personal life other problems Ar darba vidi saistīts stress ietver sevī pārslodzi un nedrošību darbā, spiedienu uz darba izpildes termiņiem un plānoto mērķu sasniegšanu, spiedienu no prasīgiem klientiem, konfliktus ar pārraugiem, negodīgu darba sadali starp darbiniekiem utt. Citas problēmas: panikas lēkmes uzbrukumi, depresija, garīgās & fiziskās slimības, sarežģījumi savstarpējās attiecībās, šķiršanās, mīļotā nāve, hroniskas slimības ģimenē, vecāku aprūpes jautājumi utt.. 2. Trešajā Hellas EAPs, pētījumā 2007, 08 un 09. gadā, aptaujājot 250 darbiniekus banku sektorā, kuri bija cietuši no kritiska negadījuma un saņēma kritisko negadījumu stresa menedžmenta atbalstu; 97% no darbiniekiem uzskatīja, ka Hellas EAPs CISM sniegto pakalpojumu atbalsts viņiem bijis nozīmīgs vai ļoti nozīmīgs; 93% no darbiniekiem uzskatīja, ka CISM starpniecība deva nozīmīgu vai ļoti nozīmīgu ieguldījumu viņu darba uzlabošanā; 99% no darbiniekiem uzskatīja, ka viņiem arī turpmāk nepieciešams papildus atbalsts, lai tiktu galā ar stresu darbā un personīgajā dzīvē; 3. Ceturtajā Hellas EAPs pētījumā tika aptaujāti darbinieki un viņu ģimenes locekļi (Grieķi un citu tautību pārstāvji), kuri saņēma EAPs pakalpojumus saistībā ar stresu darbā un personīgajā dzīvē. Rezultāti uzrādīja 98% apmierinātības līmeni; 4. Atgriežoties pie investīcijām (R.O.I) organizācijas, kuras izmantojušas EAPs pakalpojumus sniegušas šādus datus: uzņēmums A: 1:19 (Rūpnieciskais sektors) uzņēmums B: 1:36 (Rūpnieciskais sektors) uzņēmums C: 1:30 (Banku sektors) uzņēmums D: 1:32 (Banku sektors) gadā Hellas EAPs klienta organizācija (B), kura nodarbināja vairāk nekā 5,000 cilvēku, 14

18 publiski paziņoja, ka izmantojot EAPs pamata pakalpojumus (24/7/365 telefona atbalsta līniju, individuālās konsultāciju sesijas un kritisko negadījumu menedžmenta programmu- CISM), darba nespējas lapu skaits samazinājies par 0.6%. 6. HELLAS EAPs iesaka 2012.gadā izmantot speciālo EAPs darba nespējas menedžmenta programmu. PRAKTIKĀS NODARBĪBAS Izaicinājumi EAP darbībai Grieķijas organizācijās: Saskarsme ar organizācijas vadības nepatiku izpētīt un izvērtēt ieguvumus no inovatīvu metožu un programmu realizācijas psiho-sociālās veselības un pašsajūtas uzlabošanai, izmainot darbinieku vadības metodes. Darbs pie grūtību pārvarēšanas EAPs starptautisko modeļu un principu ieviešanā, lai tie efektīvi kalpotu Grieķijas organizācijas darba kultūrai un darbiniekiem. Nepieciešamība pēc valsts un privātā sektora vadītāju apmācībām un informētības palielināšanas par globālo EAPs palīdzību darbiniekiem efektīvi tikt galā ar darba un personīgās dzīves izaicinājumiem, kuri palielina stresu un ietekmē viņu garīgo, fizisko veselību un pašsajūtu. Patstāvīgas rūpes veicinot veselīgas darba kultūras vērtības. Pārpratumu mazināšana darbinieku vidū attiecībā uz EAPs pakalpojumu konfidencialitāti. Cīņa pret darbinieku ar garīgām saslimšanām izstumšanu no kolektīva. Vadošā personāla mācības par robežu noteikšanu attiecībā uz viņu lomu un iespējām, kad iet runa par darbinieku garīgām saslimšanām darba vietā. Šādi gadījumi jāatstāj EAPs profesionāļu ziņā. Grieķijā dislocētās starptautiskās organizācijas ir atvērtākas EAPs pakalpojumu izmantošanā, jo viņu mātes uzņēmumiem ir liela pieredze šo pakalpojumu izmantošanā. Grūtību pārvarēšana attiecībā uz datu neesamību valsts un privātos uzņēmumos par zaudējumiem saistībā ar darbinieku slimošanu, ko izraisījis stress vai darbinieku zemāku produktivitāti, medicīnas izdevumiem. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI EAPs pakalpojumi ir vispāratzīti starptautiskā un Eiropas līmenī tādās valstīs kā ASV, Kanādā, Austrālijā, Ķīnā, Āfrikā, Īrijā, Apvienotajā Karalistē un Somijā. Šie pakalpojumi tiek izmantoti gan valsts gan privātajā sektorā jau vairāk kā 40 gadus ar pārliecinošiem kvantitatīviem un kvalitatīviem rezultātiem. Dažās no augstāk minētajām valstīm, piemēram Somijā, pirms EAPs pakalpojumu ieviešanas Valsts institūcijās, tika veikts izpētes darbs, ko finansēja no Eiropas Sociālā fonda, Sociālo pakalpojumu ministrijas un Nacionālās veselības veicināšanas izpētes centra līdzekļiem, kā arī no privātu iestāžu līdzekļiem. Papildus EAPs ir ieviesis anti-stresa stratēģiju valsts iestādēs Eiropā (1992a, 1992b), ko finansiāli atbalstīja Starptautiskā darba organizācija (ILO), Pasaules veselības organizācija (WHO) un Darba drošības un veselības administrācija (OSHA). Šodien EAPs māca zinātņu doktoriem starptautiskā līmenī. Hellas EAPs pirmā ieviesa šo programmu Grieķijā Hellenijas reģionā. EAPs kā zinātniska un ar 15

19 labiem rezultātiem pārbaudīta sistēma var būt veiksmīga Grieķijas darba vidē lai mazinātu stresu nopietnu finansu krīžu laikā. Citiem vārdiem sakot EAPs: Darbosies kā anti-stresa stratēģija, veicinot veselīgu darba vides kultūru ar tiešiem un netiešiem rezultātiem darba vietā, ģimenes dzīvē, organizācijā un sabiedrībā; Veicinās labvēlīgas darba kultūras efektīvu attīstību; Veicināšana fizisko, garīgo veselības un psiho-sociālo drošību darba vidē; Paaugstinās darbinieku noturību sarežģītos periodos; Radīs veselīgākas darba vietas un paaugstinās darbinieku labsajūtas līmen; Paaugstinās darba spēka produktivitāti; Paaugstinās biznesa konkurētspēju un pakalpojumu kvalitāti Labās prakses piemērs Portugāle KOPSAVILKUMS Šis labās prakses piemērs ir vairāku universitāšu Portugālē, Brazīlijā un Spānijā kopīgs pētījums. Pētījuma mērķis bija atrast risinājumu kā novērst stresu un izdegšanu skolotājiem un veselības speciālistiem un kā paaugstināt viņu motivāciju. Lai realizētu šo mērķi, minētajai mērķa grupai tika izstrādāta stresa menedžmenta kursi. Tas bija 50 stundu kurss, sadalīts 11 sesijās. 10 sesijās tika organizēta kolēģu profesionāla pieredzes apmaiņa, identificējot stresa faktorus un izstrādājot iespējamās stratēģijas, kā ar to tikt galā, Iracionālas cerības aizstājot ar atbilstošākām un praktizējot relaksācijas un pašpārliecības vingrinājumus. Papildus viena diena tika veltīta kādas iestādes apmeklējumam, apskatot praksē šo stratēģiju pielietojumu. Analizējot mācību programmas rezultātus, tika konstatēts, ka programmu beidzot, dalībnieki uzrādīja nozīmīgu pašsajūtas un pašapziņas paaugstināšanos. IEVADS 2004.gadā profesori no Algarves Universitātes, Dienvidu Rio Grande Katoļu Universitātes izglītības fakultātes un Malagas Universitātes psiholoģijas fakultātes Spānijā veica pētījumu. Pētījuma mērķis bija mēģināt risināt stresa, izdegšanas un motivācijas trūkuma jautājumus, īpaši skolotāju un veselības darbinieku vidū, jo viņi pārstāv augsta riska grupu stresa izraisītu slimību jomā. Stresa jautājumi (ieskaitot izdegšanu, depresiju, motivācijas trūkumu utt.), ir kompleksa problēma, kurai nav viennozīmīgu risinājumu. Tomēr bieži kā risinājums šinī kontekstā tiek ieteiktas mācības un treniņi. Šāda tipa kursi un treniņi var uzlabot cilvēka apmierinātību ar darbu, paaugstināt pašapziņu un veicināt viņu profesionālo un personīgo attīstību. Šinī kontekstā īpaši šim mērķim tika izstrādāti kursi personīgo problēmu novēršanai. Pirmā programma tika izstrādāta 30 stundām un sadalīta 10 sesijās. Tā ietvēra sevī arī dažādus vingrinājumus. Šim kursam bija panākumi, kaut arī dalībnieki uzskatīja, ka nepieciešams vairāk sesijas/laiks, lai 16

20 jautājumus izskaidrotu detalizētāk. Tā šis stresa menedžmenta kurss balstās uz pirmo izstrādāto kursu, bet papildus ietver atbilstošākas tēmas un ir garāks, ko arī prasīja pirmā kursa dalībnieki. PRAKTISKO SOĻU APRAKSTS Mācību kurss tika strukturēts 11 sesijās un tā garums ir 50 stundas. Katra sesija tika sadalīta pa 4 stundām un no 11 sesijām, 10 notiek klases telpās, bet viena (10 stundas-1 diena) ārpus tām. Metodoloģija paredzēja novērtēt kursa saturu neatkarīgi no pasniedzēja. Kurss tika realizēts ar 2 dažāda tipa pasniedzējiem un tanī tika iekļauta arī kontroles un eksperimentāla grupa. Kurss tika realizēts ar 28 profesoriem, kuri mācīja vidējam līmenim. 21 no viņiem bija sievietes un 7 vīrieši. Tā bija eksperimentālā grupa. Kontroles grupā bija 30 profesori, 19 no viņiem sievietes un 11 vīrieši. Arī viņi mācīja vidējam līmenim. REZULTĀTI UN DISKUSIJAS Izmantotie indikatori parādīja atšķirības starp vērtējumu kursa pirmajā un pēdējā dienā. Kopumā pēc programmas dalībnieku profesionālā labsajūta tika novērtēta augstāk, dalībnieki jutās laimīgāki un vairāk motivēti turpināt darbu savā sektorā. Kā jau tika gaidīts arī kontroles grupa uzrādīja nozīmīgas izmaiņas. Kursa ietekme uz dažādiem cilvēkiem atšķīrās, kaut arī mācības notika profesionālas izpētes apstākļos un kuru rezultātus tika plānots izmantot turpmākajām analīzēm. Ir vērts pasvītrot, ka rezultāti dažādiem cilvēkiem bija atšķirīgi, tomēr kopumā dalībnieku stresa līmenis bija mazinājies un pēc kursa viņi jutās daudz labāk. PRAKTISKĀS NODARBĪBAS Mācību programma bija šāda: SESSIJAS AKTIVITĀTE Iepazīstināšana ar kursu, programmu un dalībniekiem. 1 Primārais dalībnieku problēmu/bēdu un pašsajūtas izvērtējums darba vidē. Problēmu/bēdu simptomu vai indikatoru identifikācija darba vidē. 2 Potenciālo faktoru identifikācija šīm problēmām/bēdām. Iespējamo problēmu risināšanas ceļu stratēģiju identifikācija, kuras profesionāļi 3 varētu izmantot grūtību pārvarēšanai. Negatīvo un iracionālo domu par indivīdiem un profesionālo dzīvi identifikācija un aizstāšana ar pozitīvām un racionālām. 4 Kompetences attīstība, lai labāk tiktu galā ar profesionālajiem pienākumiem, gaidām un mērķiem. Menedžmenta kompetences attīstība saistībā ar problēmu izraisītiem simptomiem 5 (elpošanas un relaksācijas vingrinājumi). Darba laika menedžmenta kompetences attīstība. 6 Sanāksmju un komandas vadīšanas kompetences attīstība. Draudzīgu attiecību uzturēšanai nepieciešamo īpašību identifikācija. 7 Līderības prasmju attīstība starptautiskajām vajadzībām. 8 Aizstāvēšanas prasmju attīstība un identifikācija. 17

21 Potenciālo konflikta situāciju risināšanas kompetences attīstība profesionālā darba vidē. Veselīga dzīves veida likumu identifikācija. 9 Dalībnieku individuālo darbības stratēģiju izstrāde. 10 Grupu dinamiskie vingrinājumi. Mūžizglītības perspektīvas un risinājumi katra dalībnieka profesionālajā un personīgajā dzīvē. 11 Pašsajūtas un problēmu/bēdu darba vietā gala izvērtējums un kursa lietderīgums dalībnieku skatījumā. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI Eksperimentālā grupa apgalvoja, ka kursu beidzot viņi uzrādījuši augstāku apmierinātības pakāpi ar darbu un viņi arī bija vairāk motivēti turpināt darbu savā jomā. Rezultāti būtu jāizmanto turpmākām diskusijām par pašsajūtas uzlabošanu ar izglītības palīdzību priekšmetos, kuri var uzlabot cilvēku pašsajūtu, jo kā uzrādīja pētījuma rezultāti, mācību kurss deva pozitīvus rezultātus tā dalībniekiem. 18

22 Labās prakses piemērs Apvienotā Karaliste KOPSAVILKUMS Oksfordšīras novada pašvaldības pārziņā ir gandrīz 300 skolu. Pašvaldība atzina, ka skatoties no slimību biežuma un arodbiedrību datiem, dažās skolās stress bija problēma. Šī jautājuma risināšanai pašvaldība izstrādāja Darba dzīves uzlabošanas shēmu (WLE). Shēma balstās uz pieciem soļiem, kuri ietver organizācijas sagatavošanu, datu savākšanu, problēmas izpēti un risinājumu meklēšanu, risinājumu dokumentēšanu, monitoringu un rezultātu pārbaudi. Shēma balstās uz sistemātisku pieeju, kā iesaka Darba drošības un veselības eksperti (HSE)- Menedžmenta standarta pieeja. Realizējot programmu, tika ņemta vērā vietējā situācija konkrētās skolās. Tā ietvēra sevī reorganizāciju, atbalsta personāla ieviešanu, kā arī stresa menedžmenta mācības. Rezultāti parādīja stabilus uzlabojumus skolās, kurās shēma tika pielietota. Personāls samazināja iespējamo risku stresa līmeņa paaugstināšanai un pašsajūtas pasliktināšanai darba vietā, rēķinot pēc HSE menedžmenta standartiem. Kopš tā laika darba dzīves uzlabošana kļuvusi par ievērojamu Oksfordšīras novada pašvaldības labklājības programmas daļu. Tiek strādāts pie shēmas paplašināšanas citās pašvaldības jomās. IEVADS Oksfordšīras novada pašvaldība ir atbildīga par daudziem vietējiem pakalpojumiem. Katru gadu pašvaldība apsaimnieko 845 miljonus valsts naudas šo pakalpjumu nodrošināšanai Oksfordšīras 615,000 iedzīvotājiem. Tā ir lielākais darba devējs Oksfordšīrā- ar vairāk kā 20,000 darbiniekiem. Daļa no pašvaldības atbildības ir pārvaldīt 300 skolas visā novadā. Oksfordšīras novada pašvaldība atzīst, ka stress bija problēma dažās skolās, skatoties pēc arodbiedrības datiem par darbinieku slimošanas biežumu. Pašvaldība iedrošināja skolas ierobežot stresu un tās Veselības nodrošināšanas departamentam tika uzdots izstrādāt darbības programmu, kas palīdzētu mazināt stresu skolās. Lai sāktu cīnīties ar šo problēmu, gadā tika nolemts izmantot Nacionālās Labklājības programmu, kuras modeli bija izstrādājis Skolotāju atbalsta tīkls. Pašvaldība izstrādāja pati savu programmu- Darba vides uzlabošanas shēmu (WLE). Darbu katrā skolā finansēja pati skola un tas nozīmē, ka programma bija reāla, īpaši daudzajām mazajām lauku skolām. WLE darbojas jau četrus gadus un tā ir daļa no pašvaldības veselības un darba drošības stratēģijas. Šinī shēmā turpina ienākt jaunas skola, vai nu konstatējot tādu nepieciešamību, vai arī to konstatē Veselības un darba drošības audits. Darba vides uzlabošana pieejama arī citos pašvaldības departamentos, strādājošo veselības uzlabošanai un stresa mazināšanai. PRAKTISKO SOĻU APRAKSTS Darba vides uzlabošanas shēmā, kas tiek ieviesta skolās ir 5 pamata elementi. Tie ir aprakstīti 1. tabulā. Šis process darbiniekiem palīdz atklātāk runāt par stresa jautājumiem un parādīt, ka skola ir gatava cīnīties pret stresu, kā arī pašvaldības vēlmi uzlabot situāciju. 19

23 ORGANIZĀCIJAS SAGATAVOŠANA DATU VĀKŠANA PROBLĒMU IZPĒTE UN RISINĀJUMU MEKLĒŠANA SECINĀJUMU DOKUMENTĒŠANA MONITORINGS UN PĀRBAUDE Darba vides uzlabošanas shēmas pamatelementi Būtiska ir skolotāju informēšana par procesu, lai viņi būtu sagatavoti ieguldīt nepieciešamos resursus shēmas aktivitātes realizācijai un rezultātu atpazīšanai. Ir skaidrs, ka shēma palīdz skolai rūpēties par saviem darbiniekiem atbilstoši likumdošanai. WLE komandas dalībnieks apmeklē skolu stresa pētījuma veikšanai. Visām darbinieku grupām ir iespēja piedalīties anonīmā aptaujā, kura balstās uz HSE menedžmenta standartiem attiecībā uz potenciālajiem ar darba vidi saistītiem jautājumiem. Skolās atbilstoši speciālisti palīdz nodrošināt procesu un labas kvalitātes informācijas savākšanu no aptaujām. Viņi arī nodrošina, ka visi darbinieki zina pētījuma mērķi. Analizējot aptaujā savāktos datus, tiek izveidots skolas raksturojums. Šis raksturojums tiek izdiskutēts ar skolas administrāciju un procesa vadītāju. Procesā apmācīti cilvēki pozitīvā nekritizējošā veidā sniedz atgriezenisko saiti. Tad skolas administrācijas pārstāvji un procesa vadītājs sniedz informāciju visiem darbiniekiem un kopīgi vienojās par galvenajiem veicamajiem pasākumiem. Katras skolas darbiniekiem tiek piedāvāts stresa apzināšanās mācības- laika menedžmenta mācības, komunikācija vai citi jautājumi, kas identificēti pētījumā. Shēmas vadītāji, konsultējoties ar visiem skolas darbiniekiem, izstrādā darbības plānu. Viņi var ieteikt pasākumus, kuri devuši labus rezultātus citās skolās vai pasākumus, kuri īpaši piemēroti vietējai situācijai. Skolas administrācijas pārstāvji un procesa vadītāji regulāri tiekas sanāksmēs, lai apmainītos ar labas prakses piemēriem. Šinī brīdī kā rīcības komiteja, shēmā iesaistās arī pašvaldības Izglītības, veselības un darba drošības pasākumu grupa. Pētījums tiek veikts ik gadu, lai redzētu progresu, izvērtētu jaunu pasākumu un risinājumu nepieciešamību. REZULTĀTI UN DISKUSIJAS Atsevišķās skolās, realizējot programmu, īpaši tiek ņemta vērā vietējā situācija. Daži piemēri: Kādā pamatskolā, iepazīstinot skolas administrācijas pārstāvjus ar darbinieku aptaujas pētījuma rezultātiem, tika konstatēts, ka atsevišķi skolēni nerespektē skolas atbalsta personālu. Darbinieki ieteica sistēmu, kur atbalsta personāls varētu izvēlēties kādu no pirmajām reakcijām un atbilstošās 20

24 sekas uz skolēna slikto uzvedību, izdodot viņiem dzeltenas vai sarkanas kartiņas. Šīs kartiņas tiks atdotas klases audzinātājam, kuram jāizlemj vai atbalsta personālam jāturpina pildīt savi pienākumi. Tas uzliek atbildību klases audzinātājam un atvieglo spiedienu uz atbalsta personālu. Sistēma tika izdiskutēta ar visiem atbildīgajiem darbiniekiem un tad sanāksmē ar to tika iepazīstināti skolēni. Šīs sistēmas rezultātā skolēnu uzvedība uzlabojās. 1. Kāda vidusskola savā budžetā paredzēja finansējumu Darba vides uzlabošanas koordinatoram visu skolas darbinieku pašsajūtas uzlabošanai darbā. rezultātā uzlabojās darba vides raksturojums. Pagāja laiks, kamēr shēmas ieguvumi bija redzami un pierādāmi, bet tagad tie ir atzīti visā skolā. 2. Kāda cita vidusskola iedrošināja savus darbiniekus uzlabot darba un personīgās dzīves balansu, nenesot darbu uz mājām un iet mājās noteiktā laikā. Tas lika darbiniekiem padomāt par darba slodzi un laika menedžmentu un izbeigt ilgu darba stundu kultūru. 3. Viena skola konstatēja, ka darba slodze skolotājiem kļūst par problēmu noteiktos laika posmos gadā (piemēram eksāmenu laikā u.c.) Tika nolemts izpētīt, kā izbrīvēt skolotāju laiku eksāmenu periodā. Rezultātā tika pārkārtotas darba sanāksmes un koriģēti skolēnu mājas darbi (uzdodot mājas darbus, kuri nav skolotājam jāpārbauda) tā samazinot laiku mājas darbu labošanai. Tas mazināja spiedienu uz skolotājiem, laikā kad darba slodze tiešām ir liela. 4. Shēmas vadītājam strādājot ar administrācijas komandu, darba slodze tika identificēta kā liels stresa izraisītājs. Viņi ieviesa dežūru sistēmu, lai mazinātu darba apjomu. 5. Stresa menedžmenta mācības iekļauj pārtraukuma iespēju atzīšanu un tā efektīvu izmantošanu. Šī ir daudzu skolu problēma darba specifikas dēļ, tomēr darbinieki uzskatīja, ka ir būtiski izmantot starpbrīžus savas enerģijas līmeņa atjaunošanai dienas garumā darba efektivitātes nodrošināšanai. Skolās, kur pētījumi regulāri tika atkārtoti, pielietojot HSE menedžmenta standartus, rezultāti uzrādīja stabilus uzlabojumus, darbiniekiem mazinājās stresa līmeņa paaugstināšanās iespēja un uzlabojās viņu pašsajūta darbā. Rezultāti parādīti nākošajā grafikā. Skolas, kas piedalījās 2006/07 un 2007/08 21

25 NB reitingi ir 1-4 (nevis 1-5) kur 1 zemākais vērtējums PRAKTISKĀS NODARBĪBAS Kā iesaka Veselības un darba drošības speciālisti (HSE) Apvienotajā Karalistē, Menedžmenta standarta pieeja tāpat kā Eiropas Komisija, Psiho-sociālā riska menedžments: pieci organizācijas sagatavošanas soļiem- datu vākšanai, problēmu izpētei un risinājumu meklēšanai, secinājumu dokumentēšanai un monitoringam, kā arī rezultātu pārbaudei jābalstās uz sistemātisku pieeju. Kā jau iepriekš minēts, sekojot šādai pieejai, varam gūt ilgstošus un noturīgus panākumus darbiniekiem un arī organizācijām. Daži piemēri no programmas aprakstīti zemāk: "Darba dzīves uzlabošanas mācībās es jutos tuvu asarām, jo visas emocijas plūda pāri malām un es jutos tik stresains. Runāt par to bija ļoti grūti. Mācības lika man izprast stresu un iedeva man ieročus tikt galā ar to". Jauns skolotājs no Oksfordšīras pamatskolas. "Iespaids uz skolu bija sataustāms un pozitīvs. Lielākā daļa skolas līderu apzinājās, ka viņiem jārūpējas par savas komandas vajadzībām un katram gribējās domāt, ka ikviens ir apmierināts strādājot kopā ar viņiem". Vidusskolas administrācijas pārstāvis. "Darba dzīves uzlabošanas mācības paaugstināja visu darbinieku pašsajūtu. Tās cēla viņu pašapziņu, deva iespēju runāt par savu darbu un tā ietekmi uz indivīdu un arī par skolu kopumā". Pamatskolas administrācijas pārstāvis. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI Shēmas panākumu dēļ katru gadu tajā iesaistās arvien jaunas skolas. Skolas administrācija, pašvaldības un skolas darbinieki var redzēt ieguvumus no iesaistes šinī procesā. Shēmas realizācijas un attīstības laikā dažas skolas izstrādāja arī paši savas pašsajūtas uzlabošanas aktivitātes ārpus oriģinālās shēmas. Darba dzīves uzlabošana kļuva par nozīmīgu Oksfordšīras novada pašvaldības labklājības programmas darba daļu un šo shēmu sāka ieviest arī citās pašvaldības nodaļās. 22

26 5. References 7. Avoti 23

27 1. LABĀS PRAKSES PIEMĒRS Eiropas darba apstākļu fonda atskaite par stresu darba vietā, 2010, Eiropas Fonds darba un dzīves apstākļu uzlabošanai ΗΕLLAS DARBINIEKU ATBALSTA PROGRAMMA LTD. Dr. Anastasia P. Rush Hellas EAP Ltd. klīnisko pakalpojumu direktors 2. LABĀS PRAKSES PIEMĒRS Pētījums Formação em gestão do stresse Pieejams: 3. LABĀS PRAKSES PIEMĒRS Oksfordšīras novada pašvaldība stresa piemēri izglītība. Pieejams: Menedžmenta standarti ar darba vidi saistītam stresam. Pieejams: 24

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα/Δομή των Workshops

Χρονοδιάγραμμα/Δομή των Workshops Χρονοδιάγραμμα/Δομή των Workshops Resilient Educators, Resilient Learners Αύγουστος 2011 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για την κατάσταση του άγχους

Αναφορά για την κατάσταση του άγχους Αναφορά για την κατάσταση του άγχους Ιούλιος 2011 Προσχέδιο Αναφοράς This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία για την Αξιολόγηση και την Πιστοποίηση

Μεθοδολογία για την Αξιολόγηση και την Πιστοποίηση Μεθοδολογία για την Αξιολόγηση και την Πιστοποίηση Αύγουστος 2011 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πρόληψης του Άγχους

Εγχειρίδιο Πρόληψης του Άγχους www.google.com Εγχειρίδιο Πρόληψης του Άγχους Μοντέλα και Καλές Πρακτικές Σύντομη Έκδοση Οκτώβριος 2011 Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ιστοσελίδα και το

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πρόληψης του Άγχους

Εγχειρίδιο Πρόληψης του Άγχους Εγχειρίδιο Πρόληψης του Άγχους Μοντέλα και Καλές Πρακτικές Σύντομη Έκδοση Οκτώβριος 2011 This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects

Διαβάστε περισσότερα

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam 2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr. 17 31. ) Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014. 2020. gadam 1. Apstiprināt Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020. gadam (turpmāk pamatnostādnes).

Διαβάστε περισσότερα

Ministru kabineta noteikumi Nr.351 Rīgā 2005.gada 24.maijā (prot. Nr )

Ministru kabineta noteikumi Nr.351 Rīgā 2005.gada 24.maijā (prot. Nr ) Ministru kabineta noteikumi Nr.351 Rīgā 2005.gada 24.maijā (prot. Nr.31 12. ) Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ:

«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ: «ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ EMPLOYEE ASSISTANCE, WORK-LIFE & WELLNESS PROGRAMS» ΕΙΣΗΓΗΣΗ Για το 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας µε κύριο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Spēkā no 26.03.2009. Publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 47 (4033) 25.03.2009. Ar grozījumiem: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 28.01.2011. normatīvie noteikumi Nr. 11 (prot. Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

12987/11 ss 1 DG C I C

12987/11 ss 1 DG C I C EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2011.gada 15. jūlijā (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2011. gada 14. jūlijs Saņēmējs: Eiropas Savienības

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī

Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība. Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Vitamīni, uztura bagātinātāji un sievietes veselība Profesore Dace Rezeberga 2014.gada 8.februārī Ievads Vitamīni ir ķīmiski atšķirīgu organisku vielu savienojums, kas mazos daudzumos ir būtiski organisma

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Kaulu vielmaiņas bioķīmiskos marķierus

Kaulu vielmaiņas bioķīmiskos marķierus 16 PRAKSE endokrinoloģija Ingvars Rasa endokrinologs Latvijas Osteoporozes un Kaulu metabolo slimību asociācijas prezidents Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas stacionārs Gaiļezers Anda Krišāne

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. TEMATS SILTUMS UN DARBS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_02_P1 Senie laiki Skolēna darba lapa F_11_SP_02_P2 Enerģija 19. gadsimtā: tvaika dzinēja laikmets

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Inflamac 50 mg cietās kapsulas 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 cietā kapsula satur 50 mg diklofenaka nātrija (diclofenacum natricum) Pilnu palīgvielu sarakstu

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Oriflame. Vēstnesis. Dabiska svara samazināšanas programma. Jonass Vramels. InTense - nobriedušas ādas skaistumam.

Oriflame. Vēstnesis. Dabiska svara samazināšanas programma. Jonass Vramels. InTense - nobriedušas ādas skaistumam. Oriflame Vēstnesis Nr. 7 2009 Lielā Motivācijas Tikšanās - ar pārliecību par rītdienu Dabiska svara samazināšanas programma Lasiet 6. lpp. InTense - nobriedušas ādas skaistumam. Lasiet 13. lpp. Jonass

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus:

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: ķīmiskos fizikālos bioloģiskos sociālos psiho-sociālos kā arī šo faktoru īstermiņa un ilgtermiņa

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

2012. GADA MAIJS KONVERĢENCES ZIŅOJUMS GADA MAIJS EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

2012. GADA MAIJS KONVERĢENCES ZIŅOJUMS GADA MAIJS EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV 2012. GADA MAIJS EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA KONVERĢENCES ZIŅOJUMS KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2012. GADA MAIJS Visās 2012. gada publikācijās attēlots 50 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2012. GADA

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts:

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: dabasgåze måjås Ûurnåls a/s «Latvijas Gåze» klientiem 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: «Gåzes cenas pieaugums Latvijå nebüs tik liels kå Rietumos» Rîcîbas plåns tiem, kuri nolémußi gazificét

Διαβάστε περισσότερα

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS FIZIKA 10. 12. KLASEI MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS IEVADS Mācību priekšmeta programma ir vispārējās izglītības programmas sastāvdaļa, kuru veido mācību priekšmeta: 1) mērķis un uzdevumi; 2) mācību

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Extavia 250 mikrogrami/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Extavia flakons satur 300 mikrogramus

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. 1 apvalkotā tablete satur 50 mg, 100 mg vai 200 mg sulpirīda (Sulpiridum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS BETAMAKS 50 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 100 mg apvalkotās tabletes BETAMAKS 200 mg apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 apvalkotā tablete

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Seroloģiskie audzēju marķieri onkoginekoloģijā

Seroloģiskie audzēju marķieri onkoginekoloģijā Seroloģiskie audzēju marķieri onkoginekoloģijā Dr.med. Simona Doniņa RAKUS, Latvijas Onkoloģijas centrs Audzēja marķieris var būtb jebkurš bioloģisks isks substrāts, ts, kas saistās s ar audzēja attīst

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Nplate 250 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai Nplate 500 mikrogrami pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/6 nolikums. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2.

Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma identifikācijas Nr. JP 2014/6 nolikums. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8 2. NOLIKUMS APSTIPRINĀTS 2014. gada 26. martā iepirkuma komisijas sēdē protokols Nr. 3 Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, Dr. Ruta Viesture Paraksts: Iepirkuma Holteru un tā programmatūras iegāde, Iepirkuma

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts:

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolotājiem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolotājiem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolotājiem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. 1 ampula ar 2 ml šķīduma injekcijām satur 75 mg diklofenaka nātrija (Diclofenacum natricum).

ZĀĻU APRAKSTS. 1 ampula ar 2 ml šķīduma injekcijām satur 75 mg diklofenaka nātrija (Diclofenacum natricum). ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Diclofenac-ratiopharm SF 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ampula ar 2 ml šķīduma injekcijām satur 75 mg diklofenaka nātrija (Diclofenacum natricum). Palīgviela:

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI

FOTO TEHNIKAS JAUNUMI FOTO TEHNIKAS JAUNUMI PAVASARIS / VASARA 2016 α6300 Jauna E-bajonetes kamera ar pasaulē ātrāko autofokusu Jaunā bezspoguļa kamera ir aprīkota ar pasaulē ātrāko AF ar lielāko AF fokusa punktu skaitu, kā

Διαβάστε περισσότερα

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp 1. Ievads bioloģijā Grāmatas 6. 37. lpp Zaļā krāsa norāda uz informāciju, kas jāapgūst Ar dzeltenu krāsu izcelti īpaši jēdzieni, kas jāapgūst Ar sarkanu krāsu norādīti papildus informācijas avoti vai papildus

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8

Convulex 100 mg ml šķ inj Page 1 of 8 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM Convulex 100 mg/ml šķīdums injekcijām Natrii valproas Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Yarina 3000/ 30 mikrogramu apvalkotās tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete satur 3000 mikrogramu drospirenona (Drospirenonum) un 30 mikrogramu

Διαβάστε περισσότερα

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI BÈSTAMO VIELU KONTROLE BALTIJAS JËRAS REÌIONÅ VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI PUBLIKÅCIJA Baltijas Vides Forums Autori: Hanna Andersson, Zviedrijas Vides Pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

NOOFEN 250 mg tabletes

NOOFEN 250 mg tabletes Apstiprināts ZVA14027-240409 1. ZĀĻU NOSAUKUMS 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Aktīvā viela: Phenibutum (fenibuts). Katra tablete satur 250 mg fenibuta. Katra tablete satur 180 mg laktozes.

Διαβάστε περισσότερα

Kā radās Saules sistēma?

Kā radās Saules sistēma? 9. VISUMS UN DAĻIŅAS Kā radās Saules sistēma? Planētas un zvaigznes Galaktikas un Visums Visuma evolūcija. Habla likums Zvaigžņu evolūcija Visuma apgūšanas perspektīvas Lielu ātrumu un enerģiju fizika

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

DOBELES NOVADA ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU UN ENERGOEFEKTIVITĀTES IZMANTOŠANAS IESPĒJU ANALĪZE

DOBELES NOVADA ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU UN ENERGOEFEKTIVITĀTES IZMANTOŠANAS IESPĒJU ANALĪZE 2012 Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/094 Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai (vienošanās

Διαβάστε περισσότερα