SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS"

Transcript

1 SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra

2 SATURS 1. Ievads Vara kabeļa pāra noma Augstfrekvences joslas noma FTTH GPON abonentlīnijas gala posma noma FTTB abonentlīnijas gala posma noma Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON Virtuālā atsaistīšana FTTB Savienošanas kabeļa noma Iekārtu izvietošana atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai Kabeļa izvietošana iekštelpās atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai Ethernet piekļuves punkts Ethernet atvilce Tumšās šķiedras noma atvilces vajadzībām Līguma noslēgšanas kārtība un līguma grozījumi Piekļuve IT rīkam un tā lietošana Pakalpojumu pasūtīšana Pakalpojumu bojājumu pieteikšana un novēršana Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas Pieejas nosacījumi tehniskām telpām un iekārtām Informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā Pasākumi elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai un drošībai Pielikums Nr.1 Elementu uzskaitījums atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, tās daļai un gala posmam pakalpojumu sniegšanai Pielikums Nr.2 Lattelecom kontaktpersonas Pielikums Nr.3 Līguma par atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojumiem paraugs

3 1. Ievads 1.1. SIA Lattelecom (turpmāk- Lattelecom) atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, tās daļai un abonentlīnijas gala posmam pakalpojumu pamatpiedāvājums (turpmāk - Pamatpiedāvājums) izstrādāts un publicēts saskaņā ar: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk SPRK) padomes lēmumu Nr. 244 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Lattelecom būtisku ietekmi piekļuves vairumtirdzniecības (fiziskā) tīkla infrastruktūrai (ieskaitot kopējo vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā atrašanās vietā tirgū ; SPRK padomes lēmumu Nr.23 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Lattelecom būtisku ietekmi atsaistītas piekļuves (tai skaitā daļējas piekļuves) metāliskajām abonentlīnijām un to segmentiem, lai nodrošinātu platjoslas datu pārraides pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā, tirgū (redakcijā uz šī Pamatpiedāvājuma publicēšanas dienu); Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumiem, kas apstiprināti ar SPRK padomes 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr.1/39; Noteikumiem par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai, kas apstiprināti ar SPRK padomes 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr.1/ Lattelecom sniedz atsaistītas piekļuves abonentlīnijai vai tās daļai un abonentlīnijas gala posmam pakalpojumus (turpmāk atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojumi) elektronisko sakaru komersantiem, kas reģistrēti saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk Komersanti), pamatojoties uz starp Lattelecom un Komersantu noslēgtu Līgumu par atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojumiem (turpmāk Līgums) un Līgumā noteiktā kārtībā Komersanta iesniegtiem pieteikumiem, ņemot vērā Lattelecom tehniskās un finansiālās iespējas Saskaņā ar Noteikumiem par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai, kas apstiprināti ar SPRK padomes 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr.1/11, atbilstoši Lattelecom publiskā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras struktūrai, Lattelecom nodrošina atsaistītas piekļuves abonentlīnijai izmantošanu, sniedzot šādus vairumtirdzniecības pakalpojumus un to palīgproduktus (skatīt tabulu 1). 3

4 Atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, tās daļai un gala posmam pakalpojumi Savienošanas kabeļa noma Iekārtu izvietošana atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai Kabeļa izvietošana iekštelpās atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai Pieejamie vairumtirdzniecības palīgprodukti Filtra bloka noma Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām Kabeļa izvietošana stabos atvilces vajadzībām Ethernet piekļuves punkts Vara pāra noma Jā Jā Jā Nē Jā Jā Nē Nē Nē Augstfrekvences joslas noma FTTH GPON gala posma šķiedras noma FTTB gala posma vara pāra noma Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON Virtuālā atsaistīšana FTTB Ethernet atvilce Tumšās šķiedras noma atvilces vajadzībām Jā Jā Jā Jā Jā Jā Nē Nē Nē Jā Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Jā Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Nē Jā Jā Nē Jā Nē Jā Jā Jā Nē Jā Jā Nē Jā Nē Jā Jā Jā Tabula 1 4

5 1.4. Pakalpojumi Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām un Kabeļa izvietošana stabos atvilces vajadzībām tiek sniegti saskaņā ar SIA Lattelecom saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājuma (publicēts ) noteikumiem Šajā Pamatpiedāvājumā iekļauti atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojumu noteikumi un nosacījumi, to sniegšanas kārtība un tarifi, kas saistoši, noslēdzot Līgumu ar Komersantu un sniedzot un saņemot atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojumus Komersants var iepazīties ar Lattelecom tehniskajiem standartiem, kas ievērojami veicot darbus Lattelecom infrastruktūrā un norādīti šajā Pamatpiedāvājumā, sazinoties ar Lattelecom kontaktpersonu Lattelecom ir tiesības izdarīt grozījumus Pamatpiedāvājumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bez iepriekšējas informēšanas un saskaņošanas ar Komersantiem, kā arī, iepriekš rakstveidā informējot Komersantu, izdarīt attiecīgus grozījumus noslēgtajos Līgumos Ar šī Pamatpiedāvājuma publicēšanu zaudē spēku SIA Lattelecom atsaistītas piekļuves abonentlīnijām vairumtirdzniecības pamatpiedāvājums, kas publicēts Vara kabeļa pāra noma 2.1. Pakalpojums Vara kabeļa pāra noma nodrošina pilnīgu abonentlīnijas vai abonentapakšlīnijas iznomāšanu (pilnīgu piekļuvi abonentlīnijai); 2.2. Lattelecom nodrošina pakalpojumu Vara kabeļa pāra noma divos veidos: no Lattelecom abonentlīniju krosa līdz publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam (galiekārtas vai privātā tīkla pieslēguma punktam), skatīt zīm.1.; 5

6 Lattelecom pakalpojumu piekļuves mezgls ESK Elektronisko Sakaru Komersanta Iekārta Lattelecom telpās vai citur Savienošanas kabelis Lattelecom Kross (MDF) Pilnīga piekļuve abonentlīnijai NT - datu pārraides iekārtas Klienta teritorija / Klienta telpas Klienta Iekārta Zīm no Lattelecom abonentlīniju sadales skapja līdz publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam (galiekārtas vai privātā tīkla pieslēguma punktam), skatīt zīm.2. Lattelecom pakalpojumu piekļuves mezgls ESK Elektronisko Sakaru Komersanta Iekārta Lattelecom telpās vai citur Lattelecom Kross (MDF) Pilnīga piekļuve abonentlīnijai NT - datu pārraides iekārtas Klienta teritorija / Klienta telpas Klienta Iekārta Savienošanas kabelis Zīm Lattelecom ir tiesības atteikt pakalpojuma Vara kabeļa pāra noma sniegšanu Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja Komersanta pieteiktajam gala lietotājam (Komersanta klientam) nav pieejams Lattelecom vara vadu pāris Saņemot pakalpojumu Vara kabeļa pāra noma, ir jāievēro šādi spektrālās savietojamības noteikumi: Komersantam jāievēro spektrālās savietojamības prasības pārraides signāliem, kas noteiktas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2014.gada 18.jūnija lēmumu Nr.1/11 apstiprinātajos Noteikumos par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai. Izmantojot ADSL, ISDN BRA, ISDN PRA, HDSL tehnoloģijas, vienā kabelī nav pieļaujama dažādu līnijas kodu lietošana Lattelecom izmanto šādus līniju kodus: Tehnoloģija ADSL ISDN BRA HDSL ISDN P R A Līniju kodi DMT (Discrete multitone) 2B1Q 2B1Q Ja pārraida līnijā, izmantojot HDSL, līnijas kods 2B1Q Ja tiek pielietotas citas tehnoloģijas ne ADSL, ISDN BRA, ISDN PRA, HDSL, pakalpojuma nodrošināšanai un servisa līmenim var tikt piemērotas papildus spektrālās savietojamības prasības, ņemot par pamatu izmantojamo iekārtu ražotāja prasības HDSL tehnoloģijas izmantošana pieļaujama, ja trokšņu līmenis nepārsniedz - 45dB (f=1khz 1,5MHz) Vara kabeļa pāra līnija nedrīkst saturēt blīvēšanas vai citas pārraides iekārtas Abonentlīnijām to pilnīgas atsaistes gadījumā Komersants drīkst pieslēgt tikai iekārtas, kas atbilst elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām, kuras nosaka atbilstošie Latvijas Republikas normatīvie akti. 6

7 Lattelecom prasības elektrisko parametru normām nosaka: - Tehniskais standarts TS Ekspluatācijā esoša kabeļa/kabeļa pāru elektrisko parametru normas ; - 1. Pielikums TS Kabeļa vājinājumu novērtējuma parametri ; - Tehniskais standarts TS E un D puses kabeļu elektriskie parametri pēc remonta un celtniecības darbiem Sveša sprieguma normas: - Svešs līdzspriegums: U = 0,75 V. - Svešs maiņspriegums: ~Ueff 0,75 V Izolācijas pretestības normas: - Rab, Raz, Rbz 60 M /km; - Rez 0,1 M Pēc remonta: - Rab, Raz, Rbz 2000 M (Rez 5 M ) uz 1000 m, pie tº=20ºc, mērot ar 500V līdzstrāvu 1 minūti. Ja kabelis ir īsāks par 1000 m, tad Rab, Raz, Rbz 2000 M (Rez 5 M ) Cilpas pretestība (Ω/km); Dzīslas vadītāja diametrs (mm) 0,4 0,5 0,6 0,8 Maksimālā Rc( /km) pie 20ºC Līnijas kapacitātes starp metāliskā vītā pāra a un b vadiem norma: C ab 55 nf/km Vājinājums (db/km) atkarībā no abonentlīnijas garuma un frekvences, frekvenču diapazonā no 25kHz līdz 2,2MHz. Lattelecom prasības nosaka tehniskā standarta TS Pielikums Kabeļa vājinājumu novērtējuma parametri. Piemēram, vājinājuma vērtības db/km VMOHBU kabelim ar dzīslu diametru 0.5mm f (khz)/kabeļa tips VMOHBU 0.5 mm Lattelecom prasības pretzibens un pārsprieguma aizsardzības aprīkojumam un tā ierīkošanas kārtībai nosaka: - tehniskais standarts TS Prasības zibens un pārsprieguma aizsardzības materiāliem ; - tehniskais standarts TS Zibens un pārsprieguma aizsardzības ierīkošanas kārtība telekomunikāciju tīkla līnijām ; Atsevišķu līniju aizsardzībai pielieto pārsprieguma un zibens aizsardzības elementu CP BI180AI U=180V un sazemējuma kopni

8 Ekspluatācijas rezervēm paredzēto metālisko vīto pāru skaits vienā kabelī, kas nepārsniedz 10% no kabeļa tilpuma un ir vismaz viens metāliskais vītais pāris. Lattelecom prasības ekspluatācijas rezervēm nosaka tehniskais standarts TS Kabeļu pāru skaits ekspluatācijas rezervēm Dažādu tehnoloģiju pielietošanas un pielietojamo iekārtu skaita ierobežojumi atsaistīšanai vienā kabelī, ja tas nepieciešams elektronisko sakaru tīkla aizsardzības vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī ierobežojumu principi un to aprēķinu algoritmi. Lattelecom prasības nosaka tehniskais standarts TS Pārraides sistēmu (ar kodu 2B1Q) skaits vienā kabelī Veicot pakalpojuma Vara kabeļa pāra noma Tehnisko iespēju novērtēšanu, Lattelecom veic šādas darbības: pārbauda, vai pieteikumā norādītā fiziskā persona vai juridiskā persona ir Lattelecom abonents; pārbauda, vai abonentlīnijas vara kabeļa pāris ir Lattelecom īpašums; veic izvēlētā pāra kontroles mērījumus, lai pārbaudītu, vai pāris atbilst SPRK noteikumiem, vai izvēlēto pāri iespējams izmantot abonentlīnijas pilnīgai piekļuvei un pielietot Komersanta norādīto tehnoloģiju, neradot traucējumus blakus esošajos vadu pāros, noskaidro krosa un/vai sadales skapja kapacitāti; noskaidro pieejamo savienošanas kabeļa kapacitāti; veic iespējamo abonentlīnijas pilnīgas piekļuves nodrošināšanas laika novērtējumu Ierīkojot pakalpojumu Vara kabeļa pāra noma, tiek veikta pilnīga piekļuve abonentlīnijai un pieslēgšana savienošanas kabeļa pārim Pakalpojuma pieslēgšana ietver vara kabeļa pāra saslēgšanu ar savienošanas kabeļa vara pāri Lattelecom krosā vai skapī Lattelecom atbildības robeža ir no pilnīgas piekļuves abonentlīnijas pāra gala Lattelecom statnēs vai skapī līdz publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam - pirmā rozete vai Lattelecom bijušā abonenta privātā tīkla vara kabeļa pāra vai privātā tīkla iekārtas pieslēguma punkts Lattelecom īpašumā esošam abonentlīnijas pārim Lattelecom ir tiesības veikt plānotus tīkla uzturēšanas, remonta vai rekonstrukcijas darbus arī attiecībā uz pilnīgas piekļuves abonentlīniju. Ja šo darbu laikā iespējami traucējumi vai signālu pārraides pārtraukumi, Lattelecom iepriekš informē Komersantu Ja, balstoties uz Lattelecom abonentu sūdzībām vai Lattelecom tīkla ekspluatācijas dienestu vai vadības sistēmu ziņojumiem, tiks konstatēts, ka Komersanta iekārtas vai tīkla elementi pazemina Lattelecom pakalpojumu kvalitāti vai rada pārtraukumus pakalpojuma darbībā, Lattelecom ir tiesības atslēgt Komersanta no sava tīkla resursiem Komersanta atbildība: Komersants nodrošina savu krosa statņu un skapju uzturēšanu Pēc pieprasījuma Komersants nodrošina Lattelecom tehniskā personāla piekļuvi Komersanta krosa statnēm vai skapim, kurā ir terminēts savienošanas kabelis, lai veiktu mērījumus Pēc pieprasījuma Komersants nodrošina Lattelecom tehniskā personāla iekļūšanu Komersanta klienta telpās, lai veiktu bojājumu novēršanu. 8

9 3. Augstfrekvences joslas noma 3.1. Pakalpojums Augstfrekvences joslas noma nodrošina kopēju piekļuvi abonentlīnijai, skatīt zīm Kopējas piekļuves abonentlīnijas pāra frekvenču josla tiek dalīta starp Lattelecom un Komersantu sekojošā veidā: Lattelecom nodrošina Abonentam analogā balss telefonijas (POTS) pieslēguma vai ISDN BRA pakalpojumus (par kuriem Abonents maksā Lattelecom abonēšanas maksu), izmantojot kopējas piekļuves abonentlīnijas pāra balss frekvenču (zemfrekvenču) joslu; 9

10 Komersants nodrošina šim pašam Abonentam datu pārraides pakalpojumus, izmantojot ADSL tehnoloģiju, kas darbojas kopējas piekļuves abonentlīnijas augsto frekvenču (AF) joslā Lattelecom nodrošina pakalpojumu Augstfrekvences joslas noma divos veidos: Augstfrekvences joslas noma kopējas piekļuves abonentlīnijai, kura tiek izmantota parastā balss telefonijas pieslēguma nodrošināšanai: abonentlīnijas AF daļa tiek izmantota tādām tehnoloģijām un pakalpojumiem, kas spēj darboties vienā abonentlīnijas vara kabeļa pārī vienlaicīgi ar balss telefonijas analogās abonenta līnijas pieslēgumu un pakalpojumiem (ADSL + POTS); Augstfrekvences joslas noma kopējas piekļuves abonentlīnijai, kura tiek izmantota ISDN BRA pieslēguma nodrošināšanai: abonentlīnijas AF daļa tiek izmantota tādai tehnoloģijai un pakalpojumiem, kas spēj darboties vienā abonentlīnijas vara kabeļa pārī vienlaicīgi ar ISDN BRA pakalpojumiem (ADSL + ISDN). Komersantam jāņem vērā, ka ISDN BRA pārraides spektra josla ir plašāka, nekā POTS, līdz ar to atvēlētā AF josla ir šaurāka un izmantoto tehnoloģiju maksimālais pārraides ātrums būs mazāks. Lattelecom pakalpojumu piekļuves mezgls Lattelecom iekārta ESK Elektronisko Sakaru Komersanta Iekārta Lattelecom telpās vai citur Sazarotājs AF / ZF filtrs Savienošanas kabelis Lattelecom Kross (MDF) Kopēja piekļuve abonentlīnijai POTS /ISDN BRA + AF joslas noma Sazarotājs AF / ZF filtrs Klienta teritorija / Klienta telpas NT - datu pārraides iekārtas Klienta Iekārta Zīm Pakalpojuma Augstfrekvences joslas noma pieteikšanas un ierīkošanas kārtība tiek noteikta līgumā par atsaistītu piekļuvi abonetlīnijai, ko noslēdz Komersants un Lattelecom. Pakalpojums uzskatāms par ierīkotu no brīža, kad kopīgas piekļuves abonentlīnija ir pieslēgta savienošanas kabelim Lattelecom ir tiesības atteikt pakalpojuma Augstfrekvences joslas noma sniegšanu līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja: Komersanta pieteiktajam gala lietotājam (Komersanta klientam) nav pieejams Lattelecom vara vadu pāris; Kopīgas piekļuves abonentlīnija netiek izmantota analogā balss telefonijas pieslēguma vai ISDN BRA nodrošināšanai; Pieprasītais pakalpojums nav savietojams ar Lattelecom piekļuves tīkla ekspluatācijas tehniskajām prasībām un neatbilst SPRK noteikumu par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai tehniskajām prasībām; Nav brīvu atbilstošu pāru savienošanas kabeļos vai tie nav vispār ierīkoti; Nav brīvu sazarotāju (AF/ZF atdalošie filtri) Komersanta ierīkotajā sazarotāju blokā Saņemot pakalpojumu Augstfrekvences joslas noma, papildus Līgumā noteiktajam ir jāievēro šādi tehniskie noteikumi: Abonentlīnija nedrīkst saturēt papildus elementus, kas aizņem tās pārraides spektra daļu vai citādi ietekmē elektriskos un pārraides parametrus (piem. blīvēšanas iekārtas); Pakalpojuma Augstfrekvences joslas noma sniegšanai minimālais sazarotāju skaits centrāles pusē vienā blokā ir 32. Vienā blokā vienlaikus var atrasties tikai 10

11 viena tipa POTS/ADSL vai ISDN/ADSL sazarotāji. Bloks tiek izmantots tikai Komersanta Augstfrekvences joslas nomas ierīkošanai Saņemot pakalpojumu Augstfrekvences joslas noma, ir jāievēro šādi spektrālās savietojamības noteikumi: Komersantam jāievēro spektrālās savietojamības prasības pārraides signāliem, kas noteiktas SPRK noteikumos. Izmantojot ADSL, ISDN BRA, ISDN PRA, HDSL tehnoloģijas, vienā kabelī nav pieļaujama dažādu līnijas kodu lietošana. Lattelecom izmanto šādus līniju kodus: Tehnoloģija ADSL ISDN BRA HDSL ISDN P R A Līniju kodi DMT (Discrete multitone) 2B1Q 2B1Q Ja pārraida līnijā, izmantojot HDSL, līnijas kods 2B1Q Ja tiek pielietotas citas tehnoloģijas ne ADSL, ISDN BRA, ISDN PRA, HDSL, pakalpojuma nodrošināšanai un servisa līmenim var tikt piemērotas papildus spektrālās savietojamības prasības, ņemot par pamatu izmantojamo iekārtu ražotāja prasības; HDSL tehnoloģijas izmantošana pieļaujama, ja trokšņu līmenis nepārsniedz - 45dB (f=1khz 1,5MHz); Abonentlīniju tehniskajiem parametriem jāatbilst Lattelecom tehniskajam standartam Nr.TS Prasības fiziskajām līnijām ADSL U interfeisa pieslēgšanai (pagaidu standarts); Sazarotājiem jābūt uzstādītiem un jāatbilst Lattelecom standartiem Nr. TS ADSL izvietojuma varianti piekļuves tīkla atsaistīšanas gadījumā, Nr.TS Prasības ADSL filtra iekārtai Veicot pakalpojuma Augstfrekvences joslas noma Tehnisko iespēju novērtēšanu, Lattelecom veic šādas darbības: pārbauda, vai pieteikumā norādītā fiziskā persona vai juridiskā persona ir Lattelecom abonents; veic izvēlētā pāra kontroles mērījumus, lai pārbaudītu, vai pāris atbilst SPRK noteikumiem par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, vai izvēlēto pāri iespējams izmantot kopīgai piekļuvei un pielietot Komersanta norādīto tehnoloģiju, neradot traucējumus blakus esošajos vadu pāros, noskaidro krosa un/vai sadales skapja kapacitāti; veic sazarotāja bloka kapacitātes pieejamības pārbaudi un uzstādīšanas novērtējumu; noskaidro pieejamo savienošanas kabeļu kapacitāti; veic iespējamo abonentlīnijas kopīgas piekļuves nodrošināšanas laika novērtējumu. 3.9.Ierīkojot pakalpojumu Augstfrekvences joslas noma, Lattelecom uzstāda un apkalpo POTS vai ISDN sazarotāju bloku centrāles pusē, nodrošinot kopīgu piekļuvi abonentlīnijai. 11

12 3.10. Komersants uzstāda un apkalpo sazarotājus abonenta pusē atbilstoši Lattelecom noteiktām prasībām Ja pakalpojuma Augstfrekvences joslas noma abonents vēlas mainīt Lattelecom pakalpojumu no analogās balss telefonijas uz ISDN BRA vai otrādi, Lattelecom informē Komersantu par to, ka lai saglabātu pakalpojumu Augstfrekvences joslas noma konkrētai abonentlīnijai, Komersantam saskaņā ar līgumu jāapmaksā atbilstoša sazarotāja (uzstādīšana) nomaiņa Lattelecom MDF, kā arī jānodrošina Lattelecom noteiktām prasībām atbilstoša sazarotāja uzstādīšana (nomaiņa) abonenta pusē Ja Lattelecom izbeidz sniegt abonentam kopīgas piekļuves abonentlīnijā pakalpojumus, vai ja jebkādu iemeslu dēļ tiek izbeigts līgums par elektronisko sakaru pakalpojumiem, kas noslēgts starp Lattelecom un abonentu, kura abonentlīnijas augstfrekvences joslas daļa ir iznomāta Komersantam, sniedzot pakalpojumu Augstfrekvences joslas noma, tad Lattelecom informē Komersantu par iepriekš minēto apstākļu iestāšanos un Komersantam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Lattelecom paziņojuma saņemšanas dienas pieteikt pakalpojuma Augstfrekvences joslas noma pārveidošanu un pārreģistrāciju uz pakalpojumu Vara kabeļa pāra noma, iesniedzot Pieteikumu par pakalpojumu Vara kabeļa pāra noma, kurā Komersants norāda līnijas ierīkošanas adresi, līnijas numuru un kodifikatora numuru. Šajā gadījumā Komersantam jāmaksā arī atbilstošā pakalpojuma Vara kabeļa pāra noma ierīkošanas maksa. Ja Komersants noteiktajā termiņā neiesniedz pieteikumu pakalpojuma Augstfrekvences joslas noma pārveidošanai un pārreģistrācijai uz pakalpojumu Vara kabeļa pāra noma, pakalpojuma Augstfrekvences joslas noma tiek izbeigta ar dienu, kad tā pārveidota par Vara kabeļa pāra nomu. Maksa par pakalpojumu Vara kabeļa pāra noma, saskaņā ar Līgumā noteikto minētā pakalpojuma tarifu, tiek aprēķināta sākot no pakalpojuma ierīkošanas dienas. Par pakalpojuma Augstfrekvences joslas noma pārveidošanu un pārreģistrāciju uz pakalpojumu Vara kabeļa pāra noma, norādot pārveidošanas (pilnīgas piekļuves abonentlīnijai ierīkošanas) termiņu, Lattelecom iesniedz paziņojumu Komersantam Lattelecom atbildības robeža ir no kopīgas piekļuves abonentlīnijas pāra gala Lattelecom statnēs vai skapī līdz publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam - pirmā rozete vai Lattelecom bijušā abonenta privātā tīkla vara kabeļa pāra vai privātā tīkla iekārtas pieslēguma punkts Lattelecom īpašumā esošam abonentlīnijas pārim Lattelecom ir tiesības veikt plānotus tīkla uzturēšanas, remonta vai rekonstrukcijas darbus attiecībā uz kopīgas piekļuves abonentlīniju. Ja šo darbu laikā iespējami traucējumi vai signālu pārraides pārtraukumi, Lattelecom iepriekš informē Komersantu Ja, balstoties uz Lattelecom abonentu sūdzībām vai Lattelecom tīkla ekspluatācijas dienestu vai vadības sistēmu ziņojumiem, tiks konstatēts, ka Komersanta iekārtas vai tīkla elementi pazemina Lattelecom pakalpojumu kvalitāti vai rada pārtraukumus pakalpojuma darbībā, Lattelecom ir tiesības atslēgt Komersantu no sava tīkla resursiem Komersants nodrošina savu krosa statņu un skapju uzturēšanu Pēc pieprasījuma Komersants nodrošina Lattelecom tehniskā personāla piekļuvi Komersanta krosa statnēm vai skapim, kurā ir terminēts savienošanas kabelis, lai veiktu mērījumus Pēc pieprasījuma Komersants nodrošina Lattelecom tehniskā personāla iekļūšanu Komersanta klienta telpās, lai veiktu bojājumu novēršanu. 12

13 4. FTTH GPON abonentlīnijas gala posma noma 4.1. Pakalpojuma FTTH GPON abonentlīnijas gala posma noma ietvaros Lattelecom par maksu nodrošina Komersantam pilnībā atsaistītu piekļuvi FTTH GPON abonentlīnijas gala posma šķiedrai (skat. Zīm.4) 4.2. Komersants nomā pilnībā atsaistīto FTTH GPON abonentlīnijas gala posma šķiedru savu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai savam abonentam. Lattelecom pakalpojumu piekļuves mezgls FTTH GPON abonentlīnijas gala posms ONT - datu pārraides iekārtas Klienta Iekārta Elektronisko Sakaru Komersanta Iekārta ESK Lattelecom Optiskais Kross (ODF) Savienošanas kabelis Klienta teritorija / Klienta telpas Zīm. 4 13

14 4.3. Pakalpojuma FTTH GPON abonentlīnijas gala posma noma nodrošināšanai Lattelecom pielieto sekojošas tehnoloģijas: Piekļuves tīkla tehnoloģija FTTH GPON; Atsaistītas piekļuves veids pilnībā atsaistīta piekļuve abonentlīnijas gala posmam; Atsaistīšanas tehnoloģija fiziska pārslēgšana; Atsaistītas piekļuves realizācijas vieta Lattelecom sadales skapis, kurā terminēti optiskie kabeļi Prasības FTTH GPON abonentlīnijas gala posma optiskajiem kabeļiem nosaka Lattelecom Tehniskais standarts TS Prasības optiskajiem kabeļiem iekštelpu instalācijai. Lattelecom FTTH GPON abonentlīnijas gala posma izmantojamā optiskā šķiedra atbilst ITU-T Rekomendācijai G Veicot pakalpojuma FTTH GPON abonentlīnijas gala posma noma tehnisko iespēju novērtēšanu, Lattelecom veic šādas darbības: pārbauda, vai pieteikumā norādītā fiziskā persona vai juridiskā persona ir Lattelecom abonents; pārbauda, vai abonentlīnijas gala posms ir Lattelecom īpašums; noskaidro pieejamo savienošanas kabeļa kapacitāti Ierīkojot pakalpojumu FTTH GPON abonentlīnijas gala posma noma, abonentlīnijas gala posms Lattelecom skapī tiek savienots ar Savienošanas kabeli Ierīkojot un nodrošinot pakalpojumu FTTH GPON abonentlīnijas gala posma noma, Lattelecom skapī darbus veic Lattelecom Lattelecom atbildības robeža ir no abonentlīnijas gala posma savienojuma ar Savienošanas kabeli Lattelecom skapī līdz publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam Lattelecom īpašumā esošā abonentlīnijas gala posma optiskajam spraudnim (SC / APC) abonenta telpās Tehniskās prasības optisko šķiedru kabeļu abonentlīnijas savienojuma elementiem, saskaņā ar ITU-T G.652.D rekomendāciju: OPTISKIE PARAMETRI Parametrs Vērtība Mērvienība Darba viļņa garums nm Vājinājums (maksimums) No 1310 nm līdz 1625 nm 0.36 db/km 1383 nm ± 3 nm 0.36 db/km 1550 nm 0.25 db/km Nogriešanas viļņa garums Maksimums 1260 nm Hromatiskā dispersija λ 0min 1300 nm λ 0max 1324 nm S 0max ps/nm^2*km PMD koeficients Maksimālais PMD 0.2 ps/km^1/2 Modas lauka diametrs ĢEOMETRISKIE PARAMETRI 1310 nm ± 0.6 μm Apvalka diametrs 125 ± 1 μm rādiuss 30 mm Makro izliekumu zudumi skaits 100 r.v. 14

15 Maksimums pie 1625 nm 0.1 db Serdeņa neapaļums (neregularitāte) < 0.6 μm Apvalka neapaļums (neregularitāte) < 1 % Parametrs Optiskie sadales krosi (ODF) Spraudņa veidi Spraudņa ienestie zudumi Spraudņa atstarotā signāla vājinājums Optisko šķiedru metinājuma vietā ienestie zudumi (saskaņā ar testēšanas metodiku IEC , pie viļņu garumiem 1310, 1550, 1625 nm) Atstarotā signāla vājinājums optisko šķiedru metinājuma vietā (saskaņā ar testēšanas metodiku IEC vai 2, pie viļņu garumiem 1310, 1550, 1625 nm) Apraksts Paredzēti SC spraudsavienotāju (adapteru) novietošanai un optisko slēgumu izveidošanai. SC/UPC smalki pulēta fiziskā kontakta virsma (Ultra Physical Contact) SC/PC - pulēta fiziskā kontakta virsma (Physical Contac) ne vairāk kā 0.3 db ne mazāk kā 50 db 0.1 db vidēji 0.2 db maksimālā 97% 60dB 0.3 db/km Vājinājuma mērījuma rezultāts atkarīgs no līnijas garuma, bet ne lielāks kā saskaņā ar vājinājumu teorētisko aprēķina formulu. At( ) = L * Ak + Ms * Am + Ok * Ao,kur Optisko šķiedru līniju faktiskais vājinājums mērot ar OTDR reflektometru no līnijas abām pusēm pie viļņa garuma 1550 nm At( ) - teorētiskais līnijas vājinājums, ko aprēķinām L - līnijas (trases) garums, km Ak - optiskās šķiedras vājinājums kabelī, db/km (atbilstoši kabeļa pasē norādītajam) Ms - optisko šķiedru metinājumu skaits, gab. Am - vidējais vājinājums metinājuma vietā 0,05 db Ok - optisko spraudņu skaits, gab. Ao - vidējais optisko spraudņu vājinājums savienojuma vietā 0,2dB Lattelecom ir tiesības veikt plānotus tīkla uzturēšanas, remonta vai rekonstrukcijas darbus arī attiecībā uz pilnīgas piekļuves abonentlīnijas gala posmu. Ja šo darbu laikā iespējami traucējumi vai signālu pārraides pārtraukumi, Lattelecom iepriekš informē Komersantu Ja, balstoties uz Lattelecom abonentu sūdzībām vai Lattelecom tīkla ekspluatācijas dienestu vai vadības sistēmu ziņojumiem, tiks konstatēts, ka Komersanta iekārtas vai tīkla elementi pazemina Lattelecom pakalpojumu kvalitāti 15

16 vai rada pārtraukumus pakalpojuma darbībā, Lattelecom ir tiesības atslēgt Komersanta iekārtas no sava tīkla resursiem Komersantam nav tiesību tehniski pārveidot abonentlīnijas gala posmu Pēc pieprasījuma Komersants nodrošina Lattelecom tehniskā personāla iekļūšanu Komersanta abonenta telpās, lai veiktu bojājumu novēršanu. 5. FTTB abonentlīnijas gala posma noma 5.1. Pakalpojuma FTTB abonentlīnijas gala posma noma ietvaros Lattelecom par maksu nodrošina Komersantam pilnībā atsaistītu piekļuvi FTTB abonentlīnijas gala posma vara vītajam pārim (skat.zīm.5) Komersants nomā pilnībā atsaistīto FTTB abonentlīnijas gala posma vara vīto pāri savu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai savam abonentam. Lattelecom pakalpojumu piekļuves mezgls Lattelecom aparatūras skapis Svešā ēkā FTTB abonentlīnijas gala posms NT - datu pārraides iekārtas Klienta Iekārta Elektronisko Sakaru Komersanta Iekārta ESK Lattelecom Optiskais Kross (ODF) Savienošanas kabelis Klienta teritorija / Klienta telpas Zīm. 5 16

17 5.3. Pakalpojuma FTTB abonentlīnijas gala posma noma nodrošināšanai Lattelecom pielieto sekojošas tehnoloģijas: Piekļuves tīkla tehnoloģija FTTB; Atsaistītas piekļuves veids pilnībā atsaistīta piekļuve abonentlīnijas gala posmam; Atsaistīšanas tehnoloģija fiziska pārslēgšana; Atsaistītas piekļuves realizācijas vieta Lattelecom sadales skapis, kurā terminēti vara kabeļi Lattelecom FTTB abonentlīnijas gala posmā tiek izmantoti UTP 3.kategorijas un UTP 5.kategorijas neekranētu vīto pāru kabeļi Veicot pakalpojuma FTTB abonentlīnijas gala posma noma Tehnisko iespēju novērtēšanu, Lattelecom veic šādas darbības: pārbauda, vai pieteikumā norādītā fiziskā persona vai juridiskā persona ir Lattelecom abonents; pārbauda, vai abonentlīnijas gala posms ir Lattelecom īpašums; noskaidro pieejamo savienošanas kabeļa kapacitāti Ierīkojot pakalpojumu FTTB abonentlīnijas gala posma noma, abonentlīnijas gala posms Lattelecom skapī tiek savienots ar savienošanas kabeli; 5.7. Ierīkojot un nodrošinot pakalpojumu FTTB abonentlīnijas gala posma noma, Lattelecom skapī darbus veic Lattelecom Lattelecom atbildības robeža ir no abonentlīnijas gala posma savienojuma ar Savienošanas kabeli Lattelecom skapī līdz publiskā elektronisko sakaru tīkla pieslēguma punktam Lattelecom īpašumā esošā abonentlīnijas gala posma RJ tipa spraudnim vai rozetei abonenta telpās Lattelecom ir tiesības veikt plānotus tīkla uzturēšanas, remonta vai rekonstrukcijas darbus arī attiecībā uz pilnīgas piekļuves abonentlīniju. Ja šo darbu laikā iespējami traucējumi vai signālu pārraides pārtraukumi, Lattelecom iepriekš informē Komersantu Ja, balstoties uz Lattelecom abonentu sūdzībām vai Lattelecom tīkla ekspluatācijas dienestu vai vadības sistēmu ziņojumiem, tiks konstatēts, ka Komersanta iekārtas vai tīkla elementi pazemina Lattelecom pakalpojumu kvalitāti vai rada pārtraukumus pakalpojuma darbībā, Lattelecom ir tiesības atslēgt Komersanta no sava tīkla resursiem Komersants nav tiesību tehniski pārveidot abonentlīnijas gala posmu Pēc pieprasījuma Komersants nodrošina Lattelecom tehniskā personāla iekļūšanu Komersanta abonenta telpās, lai veiktu bojājumu novēršanu. 17

18 6. Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON 6.1. Pakalpojuma Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON ietvaros Lattelecom par maksu nodrošina Komersantam pilnīgu piekļuvi FTTH GPON abonentlīnijai, pielietojot virtuālo atsaistīšanu (skat.zīm.6) 6.2. Komersants nomā virtuāli atsaistīto FTTH GPON abonentlīniju savu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai Abonentam, izmantojot vienu vai vairākas no Lattelecom piedāvātajām pakalpojuma klasēm. Pakalpojuma Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON ietvaros Lattelecom nodrošina trīs pakalpojuma klases. Katra pakalpojuma klase ir pieejama atsevišķi. Pakalpojuma klašu specifikāciju skatīt tabulā 2. Lattelecom nodrošina pakalpojuma ierīkošanu un nomu ar Lattelecom NTU vai Komersanta NTU, atkarībā no Komersanta izvēles: Lattelecom nodrošina pieslēguma punktā aktīvu NTU, ierīkojot pakalpojumu ar Lattelecom NTU. Lattelecom nenodrošina un neapmaksā aktīvās NTU elektrobarošanu. 18

19 Ierīkojot pakalpojumu ar Komersanta NTU, Komersantam jāizmanto VULA FTTH GPON saderīgās NTU iekārtas: Huawei ONT EchoLife HG8245H, ja piekļuves mezglā uzstādīta Huawei GPON iekārta; Alcatel-Lucent ONT I-240W-A, ja piekļuves mezglā uzstādīta Alcatel-Lucent GPON iekārta. Par izmaiņām saderīgo iekārtu sarakstā Lattelecom ir tiesības vienpusēji informēt Komersantu. Iekārtu konfigurācijas specifikāciju Lattelecom publicē savā mājas lapā. 6.3.Nodrošinot virtuālo atsaistīšanu FTTH GPON, Lattelecom pielieto sekojošas tehnoloģijas: piekļuves tīkla tehnoloģija GPON; atsaistītas piekļuves veids pilnībā atsaistīta piekļuve abonentlīnijai; atsaistīšanas tehnoloģija virtuālā atsaistīšana (VULA) atsaistītas piekļuves realizācijas vieta piekļuves mezgls, kurā atrodas Ethernet saskarne Pieslēguma punkta saskarne: 10 / 100 / 1000 Base-T ar RJ45 ligzdu 6.5. Pakalpojuma klašu specifikācijas SLS (Service Level Specification) FTTH GPON līnijas virtuālajai atsaistīšanai starp pieslēguma punktu un Komersanta piekļuves punktu noteiktas tabulā Katrā virtuālās atsaistīšanas pieslēgumā var tikt nomāta tikai viena vienība no katras pakalpojuma klases. 6.6.Izmantojot vairākas Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON pakalpojuma klases, pakalpojuma klašu pieslēguma ātrumi summējas. ESK Service 3 L2 S-VLAN (Service #3) ESK ESK IP IP Managed IP/MPLS backbone network Ethernet piekļuves punkts OLT GPON ONT S-VLAN (Service #3) ESK iekārta Ethernet UTP cat5 Ethernet UTP cat5 Ethernet UTP cat5 Klienta Iekārta Klienta Iekārta Klienta Iekārta Klienta telpas Klienta telpas Regional Network Access Network RAN Regional Management and Policy Domain Service Provider Domain Tīkla Vadības un Uzraudzības sistēmas Tīkla un Servisu vadības sistēmas Tīkla Elementu Vadības Sistēmas VULA FTTH GPON VULA ar ESK NTU Ethernet atvilce L2 Ethernet piekļuves punkts VULA ar Lattelecom NTU Klienta iekārtas (Datora, IPTV STB, Maršrutētāja ) Pieslēguma punkts Zīm Veicot pakalpojuma Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON Tehnisko iespēju novērtēšanu, Lattelecom veic šādas darbības: pārbauda, vai pieteikumā norādītā fiziskā persona vai juridiskā persona ir Lattelecom abonents; pārbauda, vai abonentlīnija ir Lattelecom īpašums; 19

20 6.7.3.nosaka Ethernet pieslēguma punktu. 6.8.Ierīkojot pakalpojumu Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON, tiek veikta NTU konfigurēšana un virtuāli atsaistītas piekļuves abonentlīnijai ierīkošana. 6.9.Ierīkojot un nodrošinot pakalpojumu Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON ar Lattelecom NTU, Lattelecom atbildības robeža ir no Ethernet piekļuves punkta līdz NTU RJ45 rozetēm Ierīkojot un nodrošinot pakalpojumu Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON ar Komersanta NTU, Lattelecom atbildības robeža ir no Ethernet piekļuves punkta līdz abonentlīnijas optiskajam spraudnim (SC / APC) abonenta telpās Saņemot pakalpojumu Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON, Komersantam ir jāievēro šādi noteikumi: Komersants pieslēdz atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai iekārtas, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām; Pakalpojumu Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON nedrīkst izmantot pakalpojumu sniegšanai citām personām; Slēgumu starp NTU un gala iekārtām veidot atbilstoši tehniskajam risinājumam, Komersantam aizliegts veidot cilpas starp NTU interfeisiem; Komersants ir atbildīgs par to, ka Abonents ievēro Lattelecom piederoša NTU ekspluatācijas noteikumus; Lattelecom piederošos NTU aizliegts demontēt un/vai nodot citām personām Lattelecom ir tiesības veikt plānotus tīkla uzturēšanas, remonta vai rekonstrukcijas darbus arī attiecībā uz pilnīgas piekļuves abonentlīniju. Ja šo darbu laikā iespējami traucējumi vai signālu pārraides pārtraukumi, Lattelecom iepriekš informē Komersantu Ja, balstoties uz Lattelecom abonentu sūdzībām vai Lattelecom tīkla ekspluatācijas dienestu vai vadības sistēmu ziņojumiem, tiks konstatēts, ka Komersanta iekārtas vai tīkla elementi pazemina Lattelecom pakalpojumu kvalitāti vai rada pārtraukumus pakalpojuma darbībā, Lattelecom ir tiesības atslēgt Komersanta iekārtas no sava tīkla resursiem Pēc pieprasījuma Komersants nodrošina Lattelecom tehniskā personāla iekļūšanu Komersanta abonenta telpās, lai veiktu bojājumu novēršanu. 20

21 TV pakalpojuma klase Balss pakalpojumu klase Interneta pakalpojuma klases SLS parametri Maksimālais pieslēguma ātrums Garantētais pieslēguma ātrums VLAN pakalpojuma klasei, citi nosacījumi Pārraides prioritāte tīklā Kadru aizture vienā virzienā (2) Starp-kadru laika variācija (3) lejupielāde augšupielāde lejupielāde augšupielāde lejupielāde augšupielāde lejupielāde augšupielāde lejupielāde augšupielāde 25 Mbit/s 1 Mbit/s 300 kbit/s 300 kbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 250 Mbit/s 250 Mbit/s 400 Mbit/s 400 Mbit/s 25 Mbit/s 1 Mbit/s 300 kbit/s 300 kbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s 50 Mbit/s 50 Mbit/s 80 Mbit/s 80 Mbit/s Visai pakalpojuma klasei, pielietojot multiraidi un IGMP protokolu Visai pakalpojuma klasei Visai pakalpojuma klasei vai katram klientam, pēc Komersanta izvēles augsta augsta vidēja vidēja zema zema zema zema zema zema 10 msec 10 msec 5 msec 5 msec 15 msec 15 msec 15 msec 15 msec 15 msec 15 msec 5 msec 5 msec 5 msec 5 msec 10 msec 10 msec 10 msec 10 msec 10 msec 10 msec Kadru zudumi (4) 0.3 % 0.3 % 0.4 % 0.4 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % Pieejamība (5) 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Tabula 2 21

22 7. Virtuālā atsaistīšana FTTB 7.1.Pakalpojuma Virtuālā atsaistīšana FTTB ietvaros Lattelecom par maksu nodrošina Komersantam pilnīgu piekļuvi FTTB abonentlīnijai, pielietojot virtuālo atsaistīšanu (skat.zīm.7). 7.2.Komersants nomā virtuāli atsaistīto FTTB abonentlīniju savu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai Abonentam, izmantojot vienu vai vairākas no Lattelecom piedāvātajām pakalpojuma klasēm. Pakalpojuma Virtuālā atsaistīšana FTTH GPON ietvaros Lattelecom nodrošina trīs pakalpojuma klases. Katra pakalpojuma klase ir pieejama atsevišķi. Pakalpojuma klašu specifikāciju skatīt tabulā Lattelecom nodrošina pakalpojuma ierīkošanu un nomu ar Lattelecom NTU vai Komersanta NTU, atkarībā no Komersanta izvēles: Lattelecom nodrošina pieslēguma punktā aktīvu NTU, ierīkojot pakalpojumu ar Lattelecom NTU. Lattelecom nenodrošina un neapmaksā aktīvās NTU elektrobarošanu Ierīkojot pakalpojumu ar Komersanta NTU, Komersantam jāizmanto VULA FTTB saderīgas NTU iekārtas: Technicolor TG789vn v4. Par izmaiņām saderīgo iekārtu sarakstā Lattelecom ir tiesības vienpusēji informēt Komersantu. Iekārtu konfigurācijas specifikāciju Lattelecom publicē savā mājas lapā. 7.4.Nodrošinot virtuālo atsaistīšanu FTTB, Lattelecom pielieto sekojošas tehnoloģijas: piekļuves tīkla tehnoloģija active Ethernet (gala posmā ir metālisko vīto pāru kabeļi); atsaistītas piekļuves veids pilnībā atsaistīta piekļuve abonentlīnijai atsaistīšanas tehnoloģija virtuālā atsaistīšana (VULA) atsaistītas piekļuves realizācijas vieta piekļuves mezglā, kurā atrodas Ethernet saskarne 7.5.Vairāku Virtuālā atsaistīšana FTTB pakalpojuma klašu izmatošanas gadījumā pieslēguma ātrumi nesummējas. Vienlaicīgi ar Interneta pakalpojuma klasi lietojot TV pakalpojuma klasi un / vai Balss pakalpojuma klasi, atbilstoši samazinās Interneta pakalpojuma klases pieslēguma datu pārraides ātrums Katrā virtuālās atsaistīšanas pieslēgumā var tikt nomāta tikai viena vienība no katras pakalpojuma klases. 22

23 Service 3 ESK L2 ESK IP ESK IP Managed IP/MPLS backbone network S-VLAN (Service #3) Ethernet piekļuves punkts L2 Switch Lattelecom skapī svešās telpās L2 TRUNK Ethernet L2 TRUNK NT S-VLAN (Service #3) ESK iekārta Ethernet UTP cat5 Ethernet UTP cat5 Ethernet UTP cat5 Klienta Iekārta Klienta Iekārta Klienta Iekārta Klienta telpas Klienta telpas Regional Network Access Network RAN Regional Management and Policy Domain Service Provider Domain Tīkla Vadības un Uzraudzības sistēmas Tīkla un Servisu vadības sistēmas Tīkla Elementu Vadības Sistēmas VULA FTTB VULA ar ESK NTU Ethernet atvilce L2 Zīm. 7 Ethernet piekļuves punkts VULA ar Lattelecom NTU Klienta iekārtas (Datora, IPTV STB, Maršrutētāja ) Pieslēguma punkts 7.6.Veicot pakalpojuma Virtuālā atsaistīšana FTTB Tehnisko iespēju novērtēšanu, Lattelecom veic šādas darbības: pārbauda, vai pieteikumā norādītā fiziskā persona vai juridiskā persona ir Lattelecom abonents; pārbauda, vai abonentlīnija ir Lattelecom īpašums; nosaka Ethernet pieslēguma punktu Ierīkojot pakalpojumu Virtuālā atsaistīšana FTTB tiek veikta NTU konfigurēšana un virtuāli atsaistītas piekļuves abonentlīnijai ierīkošana Ierīkojot un nodrošinot pakalpojumu Virtuālā atsaistīšana FTTB ar Lattelecom NTU, Lattelecom atbildības robeža ir no Ethernet piekļuves punkta līdz NTU RJ45 rozetēm Ierīkojot un nodrošinot pakalpojumu Virtuālā atsaistīšana FTTB ar Komersanta NTU, Lattelecom atbildības robeža ir no Ethernet piekļuves punkta līdz abonentlīnijas RJ tipa spraudnim vai rozetei abonenta telpās Saņemot pakalpojumu Virtuālā atsaistīšana FTTB, Komersantam ir jāievēro šādi noteikumi: Komersants pieslēdz atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai iekārtas, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām; Pakalpojumu Virtuālā atsaistīšana FTTB nedrīkst izmantot pakalpojumu sniegšanai citām personām; Slēgumu starp NTU un gala iekārtām veidot atbilstoši tehniskajam risinājumam, Komersantam aizliegts veidot cilpas starp NTU interfeisiem; Komersants ir atbildīgs par to, ka Abonents ievēro Lattelecom piederoša NTU ekspluatācijas noteikumus; Lattelecom piederošos NTU aizliegts demontēt un/vai nodot citām personām Lattelecom ir tiesības veikt plānotus tīkla uzturēšanas, remonta vai rekonstrukcijas darbus arī attiecībā uz pilnīgas piekļuves abonentlīniju. Ja šo darbu 23

24 laikā iespējami traucējumi vai signālu pārraides pārtraukumi, Lattelecom iepriekš informē Komersantu Ja, balstoties uz Lattelecom abonentu sūdzībām vai Lattelecom tīkla ekspluatācijas dienestu vai vadības sistēmu ziņojumiem, tiks konstatēts, ka Komersanta iekārtas vai tīkla elementi pazemina Lattelecom pakalpojumu kvalitāti vai rada pārtraukumus pakalpojuma darbībā, Lattelecom ir tiesības atslēgt Komersanta iekārtas no sava tīkla resursiem Pēc pieprasījuma Komersants nodrošina Lattelecom tehniskā personāla iekļūšanu Komersanta abonenta telpās, lai veiktu bojājumu novēršanu. 24

25 Pakalpojuma klases TV pakalpojuma klase Balss pakalpojuma klase Intermeta pakalpojuma klase SLS parametri lejupielāde augšupielāde lejupielāde augšupielāde lejupielāde augšupielāde Maksimālais pieslēguma ātrums 25 Mbit/s 1 Mbit/s 300 kbit/s 300 kbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s Garantētais pieslēguma ātrums 25 Mbit/s 1 Mbit/s 300 kbit/s 300 kbit/s 20 Mbit/s 20 Mbit/s VLAN pakalpojuma klasei, citi nosacījumi Visai pakalpojuma klasei, pielietojot multiraidi un IGMP protokolu Visai pakalpojuma klasei Visai pakalpojuma klasei vai katram klientam Pārraides prioritāte tīklā augsta augsta vidēja vidēja zema zema Kadru aizture vienā virzienā (2) 10 msec 10 msec 5 msec 5 msec 15 msec 15 msec Starp-kadru laika variācija (3) 5 msec 5 msec 5 msec 5 msec 10 msec 10 msec Kadru zudumi (4) 0.3 % 0.3 % 0.4 % 0.4 % 0.5 % 0.5 % Pieejamība (5) 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Tabula 3 25

26 8. Savienošanas kabeļa noma 8.1. Pakalpojums Savienošanas kabeļa noma nodrošina fizisku savienojumu starp Lattelecom piekļuves tīkla vara kabeļa pāriem un Komersanta tīklu/iekārtām, lai nodrošinātu pilnīgu vai kopēju piekļuvi atsaistītām abonentlīnijām Lattelecom nodrošina pakalpojumu Savienošanas kabeļa noma divos veidos: starp Lattelecom krosu un Komersanta iekārtām Lattelecom telpās vai citur (skat. zīm. 8); Lattelecom pakalpojumu piekļuves mezgls ESK Elektronisko Sakaru Komersanta Iekārta Lattelecom telpās vai citur Savienošanas kabelis Savienošanas kabeļa noma Lattelecom Kross (MDF) Zīm. 8 NT - datu pārraides iekārtas Klienta teritorija / Klienta telpas Klienta Iekārta starp Lattelecom sadales skapi un Komersanta iekārtām Lattelecom telpās vai citur (tikai pilnīgas piekļuves abonentapakšlīnijai gadījumā), (skat.zīm.9.). Lattelecom pakalpojumu piekļuves mezgls ESK Elektronisko Sakaru Komersanta Iekārta Lattelecom telpās vai citur Lattelecom Kross (MDF) NT - datu pārraides iekārtas Klienta teritorija / Klienta telpas Klienta Iekārta Savienošanas kabelis Savienošanas kabeļa noma Zīm. 9 26

27 8.3. Pakalpojums Savienošanas kabeļa noma paredz savienošanas kabeļa ierīkošanu tikai izbūvētajā Lattelecom tīkla infrastruktūrā Pakalpojums neparedz Lattelecom krosa, sadales skapju vai kabeļu kanalizācijas pārbūvi, rekonstrukciju vai tehnisko uzlabošanu Pakalpojuma Savienošanas kabeļa noma pieteikšanas un ierīkošanas kārtība tiek noteikta līgumā par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, ko noslēdz Komersants un Lattelecom Minimālais pieprasīto pāru skaits vienā savienošanas kabelī ir 100 pāru Saņemot pakalpojumu Savienošanas kabeļa noma, ir jāievēro šādi tehniskie noteikumi: Komersanta tīklam jābūt uzbūvētam saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta gada 1. marta Noteikumu Nr. 166 Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība prasībām un citiem normatīvajiem aktiem, kuri reglamentē elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu Savienošanas kabeļa elektriskiem parametriem jāatbilst SPRK Noteikumiem par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai Kopējais pieslēguma garums un elektriskie parametri veidojas no abonentlīnijas un savienošanas kabeļa garuma un parametriem Veicot pakalpojuma Savienošanas kabeļa noma Tehnisko iespēju novērtēšanu, Lattelecom veic šādas darbības: noskaidro krosa un/vai sadales skapja kapacitātes; pārbauda savienošanas kabeļa ierīkošanas tehniskās iespējas maršrutā starp Komersanta norādītajām vietām; sagatavo savienošanas kabeļa nodrošināšanas laika un izmaksu novērtējumu Ierīkojot pakalpojumu Savienošanas kabeļa noma, tiek instalēts kabelis starp atsaistes punktu Lattelecom telpās (krosā / sadales skapī) un Komersanta iekārtām Lattelecom telpās vai citur. Kabelis tiek ierīkots, ja Komersants ir uzstādījis iekārtu vai skapi kabeļa terminēšanai. Pēc pakalpojuma ierīkošanas pieprasījuma saņemšanas Lattelecom un Komersants noslēdz vienošanas par savienošanas kabeļa ierīkošanas termiņu. Ja vienošanās netiek panākta, savienošanas kabelis netiek ierīkots Lattelecom atbildības robeža ir savienošanas kabeļa gals Komersanta krosa statnēs vai skapī Lattelecom ir tiesības veikt plānotus tīkla uzturēšanas, remonta vai rekonstrukcijas darbus arī attiecībā uz savienošanas kabeli. Ja šo darbu rezultātā iespējami traucējumi vai signālu pārraides pārtraukumi, Lattelecom iepriekš informē Komersantu Ja, balstoties uz Lattelecom abonentu sūdzībām vai Lattelecom tīkla ekspluatācijas dienestu vai vadības sistēmu ziņojumiem, tiks konstatēts, ka Komersanta iekārtas vai tīkla elementi pazemina Lattelecom pakalpojumu kvalitāti vai rada pārtraukumus pakalpojuma darbībā, Lattelecom ir tiesības atslēgt Komersantu no sava tīkla resursiem Komersants nodrošina savu krosa statņu un skapju uzturēšanu Pēc pieprasījuma Komersants nodrošina Lattelecom tehniskā personāla piekļuvi Komersanta krosa statnēm vai skapim, kurā ir terminēts savienošanas kabelis, lai veiktu mērījumus. 27

28 8.15. Pēc pieprasījuma Komersants nodrošina Lattelecom tehniskā personāla iekļūšanu Komersanta klienta telpās, lai veiktu bojājumu novēršanu. 28

29 9. Iekārtu izvietošana atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai 9.1. Pakalpojums Iekārtu izvietošana atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai nodrošina Komersantam telpu vai telpas daļu iznomāšanu Lattelecom īpašumā esošajās ēkās Komersanta sakaru iekārtu izvietošanai, kuras nodrošina atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai un kurām ir nepieciešams pieslēgums pie atsaistītajām abonentlīnijām Pakalpojums Iekārtu izvietošana atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai paredz Komersanta iekārtu izvietošanu aizslēdzamos iekārtu izvietošanas skapjos (skapjus nodrošina Komersants), kurus Lattelecom pieslēdz elektrobarošanas resursiem un zemējuma punkta, ja tas nepieciešams Lattelecom nenodrošina: Telpu vai zemes platību nomu no trešajām personām; Lattelecom objektu pārbūvi vai remontu; Objektu elektroapgādes pieslēguma jaudas palielināšanu un papildus rezervētas vai nepārtrauktas elektrobarošanas avotu uzstādīšanu; Papildus mikroklimata iekārtu uzstādīšanu; Papildus drošības vai videonovērošanas sistēmu uzstādīšanu Pakalpojuma Iekārtu izvietošana atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai pieteikšanas un ierīkošanas kārtība tiek noteikta līgumā par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, ko noslēdz Komersants un Lattelecom Pakalpojums uzskatāms par ierīkotu no brīža, kad Komersanta iekārtu skapis ir uzstādīts Lattelecom objektā un pieslēgts elektrobarošanas resursiem Pakalpojuma ierīkošanas maksa ir līgumcena, jo atkarīga no konkrētā objekta adaptācijas izmaksām pakalpojuma ierīkošanai Saņemot pakalpojumu Iekārtu izvietošana atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai, jāievēro šādi tehniskie noteikumi: Iekārtas Lattelecom objektos var izvietot tikai aizslēdzamos tipveida iekārtu izvietošanas skapjos (collocation cabinets) Komersantam nav atļauts veikt nenostiprinātu kabeļu izvietošanu Komersanta iekārtu izvietošanas skapji un statnes tiek izvietoti saskaņā ar Lattelecom standartu Nr. TS Prasības telekomunikāciju statņu un skapju novietojumam telpās Komersantam nav atļauts uzstādīt iekārtas uz telpu sienām vai ēku fasādēm Pakalpojums Iekārtu izvietošana atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai nenodrošina Komersanta iekārtām īpašus apstākļus, kas atšķiras no tiem, ko Lattelecom nodrošina savām iekārtām attiecīgajā objektā 9.8. Veicot pakalpojuma Iekārtu izvietošana atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai tehnisko iespēju novērtēšanu, Lattelecom: veic Lattelecom objekta telpu platības pieejamības izpēti; veic infrastruktūras (telpu) atbilstības novērtējumu; pārbauda energoresursu u.c. resursu pieejamību; 9.9. Ierīkojot pakalpojumu Iekārtu izvietošana atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai, tiek veikta iekārtu izvietošanas skapju vai statņu montāžas darbi telpā, elektrobarošanas un zemējuma punkta pieslēguma ierīkošanu. 29

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 Ι 55 C 35 C A A B C D E F G 47 17 21 18 19 19 18 db kw kw db 2015 811/2013 Ι A A B C D E F G 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst ES regulu 811/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants),4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 6 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 6 5 v 1 2 3 4 5 6 7 Rp ½,5 1, p-c 1,5 2,

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Atļautie

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi Lapa 1 no 19 VSIA "Latvijas Vēstnesis", 2005-2011 29.11.2011. MK noteikumi Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" ("LV", 196 (4594), 14.12.2011.) [stājas spēkā 15.12.2011.] Redakcija

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/17 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 245/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz ekodizaina

Διαβάστε περισσότερα

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā.

1. Drošības pasākumi. Aizliegts veikt modifikācijas ierīces konstrukcijā. 2 Satura rādītājs 1. Drošības pasākumi... 4 2. Vispārēja informācija... 5 3. Sagatavošana darbam... 6 4. Darbs ar iekārtu... 8 5. Specifikācija... 9 6. Tehniskā apkope un tīrīšana... 10 7. Garantijas saistības.

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER 440 0,12 kw kw

MICROMASTER 440 0,12 kw kw ,12 kw - 25 kw Lietošanas instrukcija (Saīsinātā versija) Izdevums 1/6 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Izdevums 1/6 Brīdinājumi, Ieteikumi un Piezīmes Sekojošie ieteikumi, brīdinājumi

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKAIS UZDEVUMS. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a.

TEHNISKAIS UZDEVUMS. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a. B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a. 1 (5) 1. Vispārējā daļa. 1.1. Objekts: AS Grindeks, Krustpils ielā 71a,. 1.2. Krustpils ielā 71a atrodas korpuss B9, kas ir veidots kā kombinēts vairāku konteineru

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija).

TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija). TEHNISKAIS UZDEVUMS B9 korpusa rekonstrukcija Krustpils ielā 71a (2. versija). 1. Vispārējā daļa. 1.1. Objekts: AS Grindeks, Krustpils ielā 71a, Rīgā. 1.2. Krustpils ielā 71a atrodas korpuss B9, kas ir,

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats Lapa 1 (15) Apstiprinu VISA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valdes priekšsēdētājs K. Treimanis Rīgā, 2016. gada. Salaspils kodolreaktora 2015. gada vides monitoringa Pārskatu sagatavoja

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārtas Logamax plus GB162-25/35/45 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 615 620 (10/2010)

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual

PAVIRO Router PVA-4R24. lv Operation manual PAVIRO Router PVA-4R24 lv Operation manual PAVIRO Router Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšējais panelis 9 3.2 Aizmugurējais panelis 11 4 Komplektācija

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA saskaņā ar Regulas (ES) 305/2011 (par būvizstrādājumiem) III pielikumu Hilti ugunsdrošās putas CFS-F FX Nr. Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Unikālais izstrādājuma tipa

Διαβάστε περισσότερα

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 015 IZMAIŅAS 2 2016 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS AS Latvenergo, teksts, 2016 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas

Διαβάστε περισσότερα

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual

PAVIRO Controller PVA-4CR12. lv Operation manual PAVIRO Controller PVA-4CR12 lv Operation manual PAVIRO Controller Saturs lv 3 Satura rādītājs 1 Drošība 4 2 Īsa informācija 8 3 Sistēmas pārskats 9 3.1 Priekšpuse 12 3.2 Aizmugure 15 4 Komplektācija 16

Διαβάστε περισσότερα

Priekšlikumi apdzīvojuma struktūras un tās elementu, kā arī pilsētvides attīstībai un kvalitātes paaugstināšanai

Priekšlikumi apdzīvojuma struktūras un tās elementu, kā arī pilsētvides attīstībai un kvalitātes paaugstināšanai Priekšlikumi apdzīvojuma struktūras un tās elementu, kā arī pilsētvides attīstībai un kvalitātes paaugstināšanai Pētījums Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras

Διαβάστε περισσότερα

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/ ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 009/0196/1DP/1...1.5/09/IPIA/VIAA/001 ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

AKCIJU SABIEDRĪBA KRONT-M ULTRAVIOLETO STARU GAISA RECIRKULATORS BAKTERICĪDAIS DEZAR SP LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

AKCIJU SABIEDRĪBA KRONT-M ULTRAVIOLETO STARU GAISA RECIRKULATORS BAKTERICĪDAIS DEZAR SP LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA AKCIJU SABIEDRĪBA KRONT-M ULTRAVIOLETO STARU GAISA RECIRKULATORS BAKTERICĪDAIS DEZAR SP LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA 1 Uzmanību! Recirkulātora tehniskās ekspluatācijas īpašības ir norādītas šajā ekspluatācijas

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Spēkā no 26.03.2009. Publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 47 (4033) 25.03.2009. Ar grozījumiem: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 28.01.2011. normatīvie noteikumi Nr. 11 (prot. Nr.

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Radioamatieru eksaminācijas kārtība

Radioamatieru eksaminācijas kārtība APSTIPRINĀTS ar VAS Elektroniskie sakari Valdes 2016. gada 11.oktobra sēdes Lēmumu Nr. 1 (protokols Nr.21/2016) I. Normatīvais regulējums 1. Šī radioamatieru eksaminācijas kārtība ir izstrādāta, pamatojoties

Διαβάστε περισσότερα

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE.

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE. PROJEKTS Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/091/81

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE TRANSPORTBŪVJU INSTITŪTS AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums Rīga - 006 Autors... Profesors, dr.sc.ing Juris Naudžuns RTU Transportbūvju

Διαβάστε περισσότερα

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1 Atklāta konkursa Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde, 6. un 7.kārta projekta (IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

Montāžas un apkopes instrukcija

Montāžas un apkopes instrukcija Montāžas un apkopes instrukcija kondensācijas tipa gāzes apkures katlam Logano plus GB402 Apkalpošanas speciālistam Lūdzam pirms montāžas un apkopes rūpīgi izlasīt. 6 720 646 426 (10/2010) LV Satura rādītājs

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa

DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa Montāžas un ekspluatācijas instrukcija DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa A1111 Vispirms, lūdzu, izlasiet visu ekspluatācijas instrukciju! Neizmetiet to! Par zaudējumiem, kas radušies instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

tips telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes paklājs WORVERK FORMA jāprecizē

tips telpu grupas apdares veids materiāla apraksts; prasības, izmēri produkts; specifikācija tonis piezīmes paklājs WORVERK FORMA jāprecizē RTU Elektronikas un telekomunikāciju ēkas RED B 2013.07.10 tips 8 tips 9 grīdas - papildinātas apstrādes prasības grīdas - papildinātas apstrādes prasības grīdlīstes un papildus detaļas - mainīts materiāls

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma

RENOLIT WATERPROOFING 1. RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORPLAN L Brīva klājuma un balasta sistēma EXCELLENCE IZCILĪBA JUMTU IN KLĀŠANĀ ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING Brīva klājuma un balasta sistēma INFORMĀCIJA PAR IZSTRĀDĀJUMU

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu un Konstrukciju institūts. Uzdevums: 3D- sijas elements Beam 189. Programma: ANSYS 9

Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu un Konstrukciju institūts. Uzdevums: 3D- sijas elements Beam 189. Programma: ANSYS 9 Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu un Konstrukciju institūts Uzdevums: 3D- sijas elements Beam 189 Programma: ANSYS 9 Autori: E. Skuķis 1 ANSYS elements: Beam 189, 3-D Quadratic Finite Strain Beam Beam

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem

VIESMANN. Montāžas un servisa instrukcija VITODENS 200-W. apkures tehnikas speciālistiem Montāžas un servisa instrukcija apkures tehnikas speciālistiem VIESMANN Vitodens 200-W Tips B2HA, B2KA, 3,2 35 kw Pie sienas stiprināms gāzes kondensācijas katls Dabasgāzes un sašķidrinātās gāzes modelis

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

Artikuls: Versija: 01.01

Artikuls: Versija: 01.01 LV Uzstādīšanas Installation Instructions instrukcija Devireg 530, 531 and un 532 Artikuls: 08095831 Versija: 01.01 1 2 Saturs. 1. Pielietojums un funkcijas Pielietojums un funkcijas. Maksimālās grīdas

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa

DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa Montāžas un ekspluatācijas instrukcija DULCOMETER Daudzparametru regulators dialog DACa LV A1111 Vispirms, lūdzu, izlasiet visu ekspluatācijas instrukciju. Neizmetiet to. Par zaudējumiem, kas radušies

Διαβάστε περισσότερα

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS Vieglas un noslogotas koka konstrukcijas TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI Ugunsaizsardzība Ugunsizturība Ugunsdroša būvkonstrukcija Nestspējas R kritērijs Viengabalainība,

Διαβάστε περισσότερα

Ēku rekonstrukcija un restaurācija

Ēku rekonstrukcija un restaurācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Civilo ēku būvniecības katedra Ēku rekonstrukcija un restaurācija Studiju darbs Ēkas Stabu ielā 17 rekonstrukcija un restaurācija Izpildīja: Ģirts Striebulis

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

12987/11 ss 1 DG C I C

12987/11 ss 1 DG C I C EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2011.gada 15. jūlijā (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2011. gada 14. jūlijs Saņēmējs: Eiropas Savienības

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα