ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: Κατανόηση της έννοιας της επιτάχυνσης και της ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης. 1. Ποια από τα παρακάτω φυσικά μεγέθη δεν είναι διανυσματικό; α. η μετατόπιση β. το διάστημα γ. η ταχύτητα δ. η επιτάχυνση 2. Η επιτάχυνση ενός κινητού σε ευθύγραμμη κίνηση έχει πάντοτε την ίδια κατεύθυνση με α. την ταχύτητα β. την μετατόπιση γ. την μεταβολή της ταχύτητας δ. κανένα από τα παραπάνω διανύσματα 3. Η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης ισούται με α. τον ρυθμό μεταβολής της θέσης με τον χρόνο β. τον λόγο του μέτρου της ταχύτητας προς τον χρόνο γ. τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας με τον χρόνο δ. τη μεταβολή στην ταχύτητα 4. Ένα αυτοκίνητο κάνει ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με επιτάχυνση 3 m/s 2. Αυτό σημαίνει ότι α. η μετατόπιση του αυτοκινήτου κάθε δευτερόλεπτο είναι 3 m. β. το αυτοκίνητο κάθε δευτερόλεπτο αυξάνει ή μειώνει την ταχύτητα του κατά 3 m/s 2. γ. ότι η απόσταση που διανύει το αυτοκίνητο σε ένα δευτερόλεπτο είναι 3 m. δ. ότι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου κάθε δευτερόλεπτο αυξάνει κατά 3 m/s Σε μία ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση α. το μέτρο της επιτάχυνσης είναι σταθερό β. το διάνυσμα της επιτάχυνσης είναι σταθερό γ. το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερό δ. ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης είναι σταθερός 6. Ένα σώμα κάνει ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με αρνητική επιτάχυνση και θετική αρχική ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι α.. η συντεταγμένη της θέσης του σώματος είναι οπωσδήποτε αρνητική. β. η ταχύτητα του σώματος είναι οπωσδήποτε αρνητική. γ. το σώμα κάνει ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση Σελ. 2

3 δ. το διάνυσμα της επιτάχυνσης έχει φορά προς τα αρνητικά 7. Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα η αρχική ταχύτητα και η επιτάχυνση είναι θετικές. Αυτό σημαίνει ότι α. το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. β. το μέτρο της ταχύτητας αρχικά μειώνεται και μετά αυξάνεται. γ. το μέτρο της ταχύτητας αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται. δ. η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας εξαρτάται από την αρχική θέση του κινητού. 8. Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα η αρχική ταχύτητα και η επιτάχυνση είναι αρνητικές. Αυτό σημαίνει ότι α. το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. β. το μέτρο της ταχύτητας αρχικά μειώνεται και μετά αυξάνεται. γ. το μέτρο της ταχύτητας αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται. δ. η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας εξαρτάται από την αρχική θέση του κινητού. 9. Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα η αρχική ταχύτητα είναι θετική και η επιτάχυνση είναι αρνητική. Αυτό σημαίνει ότι α. το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται. β. το μέτρο της ταχύτητας αρχικά μειώνεται και μετά αυξάνεται. γ. το μέτρο της ταχύτητας αρχικά αυξάνεται και μετά μειώνεται. δ. η μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας εξαρτάται από την αρχική θέση του κινητού. Εξισώσεις κίνησης. 10. Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση κίνησης για την μετατόπιση είναι Δx = 3Δt 2 (S.I.) Αυτό σημαίνει ότι α. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση α = 3 m/s 2. β. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση α = 6 m/s 2. γ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση α = 1,5 m/s 2. δ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση α = 1/3 m/s Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση κίνησης για την ταχύτητα είναι v = 5t (S.I.) Αυτό σημαίνει ότι α. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 5 m/s. β. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με επιτάχυνση α = 5 m/s 2. γ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 5 m/s. δ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με επιβράδυνση α = 5 m/s 2. Σελ. 3

4 12. Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση κίνησης για την μετατόπιση είναι Δx = 3Δt + 2Δt 2 (S.I.) Αυτό σημαίνει ότι α. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 3 m/s και επιτάχυνση α = 2 m/s 2. β. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 3 m/s και επιτάχυνση α = 4 m/s 2. γ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 3 m/s και επιτάχυνση α = 2 m/s 2. δ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 3 m/s και επιτάχυνση α = 4 m/s Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση κίνησης για την ταχύτητα είναι v = 4 + 2Δt (S.I.) Αυτό σημαίνει ότι α. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 4 m/s και επιτάχυνση α = 2 m/s 2. β. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 4 m/s και επιτάχυνση α = 4 m/s 2. γ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 4 m/s και επιτάχυνση α = 2 m/s 2. δ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 4 m/s και επιτάχυνση α = 4 m/s Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση κίνησης για την μετατόπιση είναι Δx = 20Δt - 3Δt 2 (S.I.) Αυτό σημαίνει ότι α. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 20 m/s και επιτάχυνση α = 3 m/s 2. β. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 20 m/s και επιτάχυνση α = 6 m/s 2. γ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 20 m/s και επιτάχυνση α = 6 m/s 2. δ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 20 m/s και επιτάχυνση α = 3 m/s Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση κίνησης για την ταχύτητα είναι v = 5 0,5Δt (S.I.) Αυτό σημαίνει ότι α. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 5 m/s και επιτάχυνση α = 0,5 m/s 2. β. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 5 m/s και επιτάχυνση α = 1 m/s 2. Σελ. 4

5 γ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 5 m/s και επιτάχυνση α = 0,5 m/s 2. δ. η κίνηση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη με αρχική ταχύτητα v 0 = 5 m/s και επιτάχυνση α = 1 m/s Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση κίνησης για την ταχύτητα είναι v = 20 1,5Δt (S.I.). Επιλέξτε την γραφική παράσταση που αναπαριστά ορθά αυτή την εξίσωση. α. β. γ. δ. 17. Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση κίνησης για την ταχύτητα είναι v = 5 + 4Δt (S.I.). Επιλέξτε την γραφική παράσταση που αναπαριστά ορθά αυτή την εξίσωση. α. β. γ. δ. Σελ. 5

6 18. Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση κίνησης για την μετατόπιση είναι Δx = 40Δt - 2Δt 2 (S.I.) Επιλέξτε την γραφική παράσταση που αναπαριστά ορθά αυτή την εξίσωση. α. β. γ. δ. 19. Σε μία ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η εξίσωση κίνησης για την μετατόπιση είναι Δx = 2,5Δt 2 (S.I.) Επιλέξτε την γραφική παράσταση που αναπαριστά ορθά αυτή την εξίσωση. α. β. γ. δ. Σελ. 6

7 Aσκήσεις 1-9 :Κατανόηση της έννοιας της επιτάχυνσης. Υπολογισμοί. 1. Παρατηρώ ένα ποδήλατο που κάνει επιταχυνόμενη κίνηση. Την χρονική στιγμή 10:00:00 έχει ταχύτητα 5m/s και την χρονική στιγμή 10:00:04 έχει ταχύτητα 7m/s. Υπολογίστε την επιτάχυνσή του. Απ. α=0,5m/s 2 2. Ένας προπονητής χρονομετρεί αθλητές. Την χρονική στιγμή 4s ο Γιάννης έχει ταχύτητα 8m/s και την χρονική στιγμή 6s έχει ταχύτητα 8,5m/s. Υπολογίστε την επιτάχυνσή του αθλητή. Απ. α=0,25m/s 2 3. Ένας μηχανικός μετρά την επιβράδυνση ενός αυτοκινήτου. Την χρονική στιγμή 5s το αυτοκίνητο έχει ταχύτητα 54km/h και την χρονική στιγμή 9s έχει ταχύτητα 36 km/h. Υπολογίστε την επιβράδυνση του αυτοκινήτου. Απ. α=-1,25 m/s 2 4. Η πιο δίπλα γραφική παράσταση είναι η ταχύτητα σε σχέση με τον χρόνο μιας μοτοσυκλέτας που κάνει ΕΟΜ κίνηση. Υπολογίστε την επιτάχυνσή της. Απ. α=2m/s u(m/s) u(m/s) Στην γραφική παράσταση που 30 παρατίθεται απεικονίζεται η ταχύτητα σε σχέση με τον χρόνο ενός αυτοκινήτου που φρενάρει. Υπολογίστε την επιβράδυνσή του. Απ. α=-2,5 m/s Σελ. 7

8 6. Στην πιο δίπλα γραφική παράσταση απεικονίζεται η ταχύτητα σε σχέση με τον χρόνο από ένα κόκκινο και από ένα μπλε αυτοκίνητο. Υπολογίστε την επιτάχυνση κάθε αυτοκινήτου. 40 u(m/s) Μπλε Κόκκινο Σε μία ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις) α) Η επιτάχυνση α και η ταχύτητα υ είναι ομόρροπες. β) Η επιτάχυνση α και η μεταβολή της ταχύτητας Δ υ είναι αντίρροπες. γ) Το μέτρο της επιτάχυνσης α αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. δ) Η επιτάχυνση μπορεί να έχει αρνητική τιμή. 8. Σε μία ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση (Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις) α) Η επιτάχυνση α και η ταχύτητα υ είναι αντίρροπες. β) Η επιτάχυνση α και η μεταβολή της ταχύτητας Δ υ είναι ομόρροπες. γ) Το μέτρο της επιτάχυνσης α αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. δ) Η επιτάχυνση μπορεί να έχει θετική τιμή. 9. Μία Porsche Cayman S επιταχύνει από km σε 5,1s ενώ μία μηχανή Honda 125 RS επιτυγχάνει αυτή την μεταβολή της ταχύτητας σε 3,7s. Υπολογίστε την επιτάχυνση του αυτοκινήτου και της μηχανής σε km/h/s και σε m/s 2. Απ. α P =19,6km/h/s=5,44m/s 2, α H =27 km/h/s=7,5m/s 2, Ασκήσεις 10-20: Εξισώσεις κίνησης. Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων. Σε όλες τις παρακάτω ασκήσεις να θεωρηθεί x 0 =0 m εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 10. Ένας κροταλίας που παραμονεύει ακίνητος επιτίθεται σε ένα θήραμά του κάνοντας Ε.Ο.Ε κίνηση. Το θήραμα βρίσκεται σε 25cm απόσταση από αυτόν και το δαγκώνει σε 0,1s. Υπολογίστε την επιτάχυνσή του. Σελ. 8

9 Απ. α=50m/s Τζετ-σκι κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα 4m/s. Την χρονική στιγμή 3 s η ταχύτητά του είναι 19m/s. α) Υπολογίστε την θέση του εκείνη την χρονική στιγμή. β) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις α-t, υ-t, x-t από 0-3s. Απ. x=34,5 m 12. Αυτοκίνητο κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα 20m/s. Την χρονική στιγμή 5 s η ταχύτητά του είναι 10m/s. α)υπολογίστε την θέση του εκείνη την χρονική στιγμή. β) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις α-t, υ-t, x-t από 0-5s. Απ. x=75m 13. Κινητό κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα. Την χρονική στιγμή 6s έχει διανύσει 72m. α) Υπολογίστε την ταχύτητά του εκείνη την χρονική στιγμή. β) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις α-t, υ-t, x-t από 0-6s. Απ. υ=24m/s 14. Κινητό κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα 30m/s. Την χρονική στιγμή 5s έχει διανύσει 125m. Υπολογίστε α) την επιβράδυνσή του. β) την ταχύτητά του εκείνη την χρονική στιγμή. γ) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις α-t, υ-t, x-t από 0-30s. Απ. α=2m/s 2, υ=20m/s. 15. Ένα αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία με επιτάχυνση 5m/s 2. Με αυτή την επιτάχυνση κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση για 10s. Κατόπιν κινείται για 5s κάνοντας ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και αμέσως μετά φρενάρει με επιβράδυνση 2,5m/s 2 και ακινητοποιείται. α) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις α-t, υ-t, x-t. 16. Το τσιτάχ είναι το πιο γρήγορο ζώο πάνω στην γη. Το τσιτάχ όταν κυνηγά το θήραμά του επιτυγχάνει ταχύτητα 96km/h σε χρόνο 3s. Την ταχύτητα αυτή μπορεί να την κρατήσει για 1min. Αν υποθέσουμε ότι το αιλουροειδές κινείται ευθύγραμμα ξεκινώντας από την ακινησία κινούμενο για 1min και 3s, όπως περιγράψαμε παραπάνω, υπολογίστε α) την επιτάχυνσή του. β) την απόσταση που έχει διανύσει από την αρχή της επίθεσής του. Σελ. 9

10 γ) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις α-t, υ-t, x-t από 0-63s. Απ. α=8,89m/s 2, 1636m. 17. Δύο κινητά Α και Β έχουν σταθερές επιταχύνσεις για τις οποίες ισχύει α Α =2.α Β και η αρχική τους θέση και η αρχική ταχύτητα είναι μηδέν. Μετά απο χρόνο t α) x A = x B β) x Α = x B /2 γ) x Α = 2.x B δ) x Α = 4.x B 18. Δύο κινητά Α και Β έχουν σταθερές επιταχύνσεις για τις οποίες ισχύει α Α =2.α Β και η αρχική τους θέση και η αρχική ταχύτητα είναι μηδέν. Μετά απο χρόνο t α) υ A = υ B β) υ Α = υ B /2 γ) υ Α = 2.υ B δ) υ Α = 4.υ B 19. Δύο κινητά Α και Β έχουν σταθερές επιταχύνσεις για τις οποίες ισχύει α Α =α Β /2 και η αρχική τους θέση και η αρχική ταχύτητα είναι μηδέν. Το Α κινείται για χρόνο t Α και φτάνει στην θέση x A με ταχύτητα υ Α και το Β για χρόνο t Β και φτάνει στην θέση x Β με ταχύτητα υ Β όπου t Α =2t B. Ισχύει α) x A = x B β) x Α = 2.x B γ) x Α = 4.x B δ) x Α = 8.x B ε) υ A = υ B στ) υ Α = 2.υ B ζ) υ Α = 4.υ B η) υ Α = 8.υ B 20. Δύο κινητά Α και Β έχουν σταθερές επιταχύνσεις για τις οποίες ισχύει α Α =2α Β και για τις αρχικές τους ταχύτητες υ 0Α και υ 0Β ισχύει υ 0Α = 4υ 0Β. Η αρχική θέση και των δύο είναι μηδέν. Το Α κινείται για χρόνο t Α και φτάνει στην θέση x A με ταχύτητα υ Α και το Β για χρόνο t Β και φτάνει στην θέση x Β με ταχύτητα υ Β όπου t Α =2t B. Ισχύει α) x A = x B β) x Α = 2.x B γ) x Α = 4.x B δ) x Α = 8.x B Ασκήσεις : Αναγνώριση γραφικών παραστάσεων. 21. Τα κινητά Α, Β C κάνουν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Αντιστοιχίστε τις πιο δίπλα γραφικές παραστάσεις με την σωστή εξίσωση θέσης. x(m) A B C x = t 2 x = 4t 2 x = 8t + 4t 2 x = 8t Σελ. 10

11 22. Τα κινητά Α, Β κάνουν ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Αντιστοιχίστε τις πιο δίπλα γραφικές παραστάσεις με την σωστή εξίσωση θέσης. x(m) B x = 8t x = 4t + t 2 x = 8t 0.5t 2 A 23. Τα κινητά Α, Β C κάνουν ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση μέχρις ότου μηδενιστεί η ταχύτητα τους. Αντιστοιχίστε τις πιο δίπλα γραφικές παραστάσεις με την σωστή εξίσωση θέσης. x(m) B A x = 8t 0,5t 2 x = 8t - t 2 x = 8t - 2t 2 x = 2t 2 C 24. Δύο κινητά κάνουν ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με την ίδια επιτάχυνση. Αντιστοιχίστε τις γραφικές παραστάσεις x-t με τις γραφικές παραστάσεις υ-t. x(m) u(m/s) A B 1 2 Σελ. 11

12 Ασκήσεις : Φυσικά μεγέθη που προκύπτουν από την επεξεργασία των γραφικών παραστάσεων. 25. Κινητό κάνει ευθύγραμμη κίνηση και η γραφική παράσταση ταχύτηταςχρόνου είναι η πιο δίπλα. Αν α Α η επιτάχυνση του Α και α Β η επιτάχυνση του Β ισχύει α) α Α > α Β β) α Α = α Β γ) α Α < α Β 26. Κινητό κάνει ευθύγραμμη κίνηση και η γραφική παράσταση ταχύτηταςχρόνου είναι η πιο δίπλα. Αν α Α το μέτρο της επιτάχυνσης του Α και α Β το μέτρο της επιτάχυνσης του Β ισχύει α) α Α > α Β β) α Α = α Β γ) α Α < α Β 27. Κινητό κάνει ευθύγραμμη κίνηση και η γραφική παράσταση θέσης-χρόνου είναι η πιο δίπλα. Αν υ 2 είναι η ταχύτητα του κινητού την χρονική στιγμή 2 s και υ 6 είναι η ταχύτητα του κινητού την χρονική στιγμή 6 s ισχύει α) υ 2 > υ 6 β) υ 2 = υ 6 γ) υ 2 < υ 6 Σελ. 12

13 28. Κινητό κάνει ευθύγραμμη κίνηση και η γραφική παράσταση θέσης-χρόνου είναι η πιο δίπλα. Αν υ 2 είναι η ταχύτητα του κινητού την χρονική στιγμή 2 s και υ 6 είναι η ταχύτητα του κινητού την χρονική στιγμή 6 s ισχύει α) υ 2 > υ 6 β) υ 2 = υ 6 γ) υ 2 < υ Κινητό κάνει ευθύγραμμη κίνηση και η γραφική παράσταση θέσης-χρόνου είναι η πιο δίπλα. ι) Χαρακτηρίστε τις κινήσεις από 0-5 s, 5-7 s, 7-9 s. ιι) Αν υ 2 είναι η ταχύτητα του κινητού την χρονική στιγμή 2 s και υ 9 είναι η ταχύτητα του κινητού την χρονική στιγμή 9 s ισχύει α) υ 2 > υ 9 β) υ 2 = υ 9 γ) υ 2 < υ Κινητό κάνει ευθύγραμμη κίνηση και η γραφική παράσταση ταχύτηταςχρόνου είναι η πιο δίπλα. α) Χαρακτηρίστε το είδος κάθε μίας κίνησης. β) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις α-t, x-t. u(m/s) Σελ. 13

14 31. Κινητό κάνει ευθύγραμμη κίνηση και η γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου είναι η πιο δίπλα. α) Χαρακτηρίστε το είδος κάθε μίας κίνησης. β) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις α-t, x-t. γ) Πόση είναι η μετατόπισή του και πόσο το διάστημα που έχει διανύσει από 0-13s και από 0-16s. 40 u(m/s) Κινητό κάνει ευθύγραμμη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα και η γραφική παράσταση επιτάχυνσης-χρόνου είναι η πιο δίπλα. α) Χαρακτηρίστε το είδος κάθε μίας κίνησης. β) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις υ-t, x-t. a(m/s^2) a(m/s^2) 33. Κινητό κάνει ευθύγραμμη κίνηση χωρίς αρχική ταχύτητα και η γραφική παράσταση επιτάχυνσης-χρόνου είναι η πιο δίπλα. α) Χαρακτηρίστε το είδος κάθε μίας κίνησης. β) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις υ-t, x-t. 34. *Δύο αυτοκίνητα Α και Β κάνουν ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση και η γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου είναι η πιο δίπλα. α) Γράψτε το υ 0 και το t 0 για κάθε κινητό. β) Υπολογίστε την επιτάχυνση κάθε αυτοκινήτου. γ) Πότε τα δύο αυτοκίνητα έχουν την u(m/s) Σελ B A

15 ίδια ταχύτητα και πόσο απέχει το ένα από το άλλο τότε; δ) Πότε το αυτοκίνητο B θα είναι πίσω από το αυτοκίνητο Α 2 m; Απ. α)a:υ 0 =2m/s, t 0 =0s, B:υ 0 =0 m, t 0 =2s β)α Α =4m/s 2, α B =8m/s 2 γ) t=4,5s, Δx=26,5m δ) t=8s Ασκήσεις 35-37: Απόσταση και χρόνος ακινητοποίησης. 35. Ένας τρυποκάρυδος χτυπά το ράμφος του σε ένα δέντρο. Όταν το ράμφος ακουμπά το δέντρο έχει ταχύτητα 7,49m/s και σταματά σε 1,87mm. Υποθέστε την επιβράδυνση σταθερή και υπολογίστε την. Απ. α 1, m/ s Μοτοσυκλέτα με αρχική ταχύτητα 30m/s φρενάρει κάνοντας ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση 6m/s 2. Υπολογίστε α) πόσο χρόνο χρειάζεται για να σταματήσει. β) πόση απόσταση χρειάζεται για να ακινητοποιηθεί. γ) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις α-t, υ-t, x-t μέχρι να σταματήσει. Απ. t max =5s, s max = 75m 37. Κινητό φρενάρει κάνοντας ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση 5m/s 2. Αν σταματά σε 22,5m υπολογίστε α) την αρχική του ταχύτητα. β) πόσο χρόνο χρειάζεται για να σταματήσει. γ) Σχεδιάστε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις α-t, υ-t, x-t μέχρι να σταματήσει. Απ. υ 0 = 15m/s, t max =3s, Ασκήσεις 38-40: Υπολογισμός υ όταν είναι γνωστό το x. 38. Αγωνιστικό αυτοκίνητο κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα 10m/s και επιτάχυνση 6m/s 2. Όταν βρίσκεται στην θέση 272m υπολογίστε α) την χρονική στιγμή. α) την ταχύτητά του εκείνη την χρονική στιγμή. Απ. t=8s, υ=58m/s. 39. Κινητό κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα 5m/s και επιτάχυνση 4m/s 2. Όταν έχει διανύσει 18m υπολογίστε α) την χρονική στιγμή. Σελ. 15

16 α) την ταχύτητά του εκείνη την χρονική στιγμή. Απ. t=2s, υ=13m/s. 40. Αυτοκίνητο με αρχική ταχύτητα 30m/s φρενάρει κάνοντας ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση 2m/s 2. Υπολογίστε α) πόσο χρόνο χρειάζεται για να σταματήσει. β) πόση απόσταση χρειάζεται για να ακινητοποιηθεί γ) την χρονική στιγμή όταν έχει διανύσει 125m. δ) την ταχύτητά του όταν έχει διανύσει 125m. Απ. t max =7,5s, s max = 225 m, t=5s, υ=20m/s. Ασκήσεις 41-43: Ασκήσεις με χρόνο αντίδρασης. 41. Ο Αποστόλης κινείται σε μία ευθεία στην εθνική οδό με ταχύτητα 45m/s (152km/h). Ξαφνικά αντιλαμβάνεται μπλόκο της τροχαίας με φορητό ραντάρ σε απόσταση 300m από αυτόν. Σε 0,7s αφού είδε το μπλόκο αρχίζει να φρενάρει κάνοντας ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση α=5m/s 2. Ο τροχονόμος μετρά την ταχύτητα του Αποστόλη 2,7s αφού τον είδε ο Αποστόλης. α) Ποια ταχύτητα μετρά ο τροχονόμος (σε m/s και σε km/h); β) Πόση απόσταση απέχει τότε ο Αποστόλης από τον τροχονόμο; Απ. υ=35m/s=126km/h, s=188,5m. 42. Ένας οδηγός κινείται με σταθερή ταχύτητα 12m/s (43,2km/h) όταν αντιλαμβάνεται σε απόσταση 20m από αυτόν τον σηματοδότη να ανάβει πορτοκαλί. Σε 0,7s αφού είδε το πορτοκαλί αρχίζει να φρενάρει κάνοντας ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση με επιβράδυνση α=5 m/s 2. Το πορτοκαλί διαρκεί 2s. α) Θα προλάβει ο οδηγός να σταματήσει πριν ανάψει κόκκινο; β) Σε πόση απόσταση από το φανάρι θα σταματήσει ο οδηγός; Απ. Όχι, s=2,8m μετά το φανάρι. 43. Αν ο οδηγός της προηγούμενης άσκησης μετά τα 0,7s επιτάχυνε το αυτοκίνητό του με επιτάχυνση 3m/s 2 α) θα προλάβαινε να περάσει το φανάρι; β) Σε πόση απόσταση από το φανάρι θα βρίσκεται ο οδηγός όταν ανάψει το κόκκινο; Απ. Ναι, s=6,535 m μετά το φανάρι. Aσκήσεις : Ασκήσεις συνάντησης - προπόρευσης. 44. Ο Κεραυνός ΜακΚουίν κάνοντας ευθύγραμμη ομαλή κίνηση περνά μπροστά από μία διαφημιστική γιγαντοαφίσα με ταχύτητα 18m/s. Πίσω από την γιγαντοαφίσα, 4s αργότερα, ξεκινά ο Σελ. 16

17 σερίφης καταδιώκοντας τον Κεραυνό ΜακΚουίν. Ο σερίφης κάνει ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με επιτάχυνση 10m/s 2. Σε πόσο χρόνο ο σερίφης θα φτάσει τον ΜακΚουίν και σε πόση απόσταση από την γιγαντοαφίσα; Απ. t =10s, x=180m. 45. Ένας ποδηλάτης που κινείται με ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση 1m/s 2 περνά μπροστά από ένα πάρκινγκ με ταχύτητα 4m/s. Από το πάρκινγκ 4s αργότερα ξεκινά αυτοκίνητο που κάνει ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση με επιτάχυνση 8m/s 2. α) Μετά από πόσο χρόνο το αυτοκίνητο θα προσπεράσει το ποδήλατο; β) Σε πόση απόσταση από το πάρκινγκ θα συναντηθούν; γ) Ποια θα είναι η ταχύτητα του ποδηλάτου και ποια του αυτοκινήτου κατά την προσπέραση; δ) Σχεδιάστε σε κοινούς άξονες τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου μέχρι την χρονική στιγμή της προσπέρασης. Απ. t =8s, x=64m, υ π =12m/s, υ A =32m/s. 46. Ένας Τουρκομάνος ιππέας Ταρκάν (κινητό Α) που είναι αρχικά ακίνητος, ξεκινά να κινείται με ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση 0,4m/s 2. Την ίδια χρονική στιγμή ένας κατάφρακτος λογχοφόρος ιππέας του Βυζαντινού στρατού (κινητό Β) ξεκινά να κινείται εναντίον του Τουρκομάνου με ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση 1,6m/s 2. Οι δύο ιππείς κινούνται αντίθετα. Αν αρχικά οι δύο στρατιώτες απέχουν 400m υπολογίστε α) Μετά από πόσο χρόνο θα συμπλακούν οι δύο ιππείς; β) Σε πόση απόσταση από τον Τουρκομάνο θα γίνει η μάχη; γ) Ποια θα είναι η ταχύτητα του Βυζαντινού και ποια του Τουρκομάνου κατά την σύγκρουση; δ) Σχεδιάστε σε κοινούς άξονες τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου μέχρι να συμπλακούν οι δύο ιππείς. Απ. t =20s, x=80m, υ Τ =8m/s, υ Β =32m/s. 47. Ένας πράσινο φορτηγό περνά από τα διόδια από την λουρίδα ηλεκτρονικής πληρωμής (epass) με ταχύτητα 5m/s. Μόλις περνά τα διόδια αρχίζει να επιταχύνεται με επιτάχυνση 1m/s 2. Την χρονική στιγμή που περνά το πράσινο φορτηγό, από την διπλανή λουρίδα ξεκινά από την ακινησία ένα κόκκινο φορτηγό με επιτάχυνση 2m/s 2. α) Μετά από πόσο χρόνο το κόκκινο φορτηγό θα περάσει το πράσινο; β) Σε πόση απόσταση από τα διόδια θα γίνει η προσπέραση; γ) Ποια θα είναι η ταχύτητα του πράσινου και ποια του κόκκινου φορτηγού κατά την προσπέραση; δ) Ποια χρονική στιγμή το κόκκινο φορτηγό είναι 28m μπροστά από το πράσινο φορτηγό; ε) Σχεδιάστε σε κοινούς άξονες τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου μέχρι την στιγμή της προσπέρασης. Απ. t =10s, x=100m, υ Π =15m/s, υ Κ =20m/s, t=14s. Σελ. 17

18 Aσκήσεις : Κινητά που έχουν μήκος. 48. Μία μηχανή τραίνου έχει μήκος 20m και κινείται με ταχύτητα 20m/s. Η μηχανή έχει εισέλθει όλη σε ψηλή γέφυρα μήκους 200m όταν ο μηχανοδηγός αντιλαμβάνεται στην μέση της γέφυρας μια τραυματισμένη αλεπού που κινείται με ταχύτητα 2m/s. Την στιγμή αυτή ο μηχανοδηγός αρχίζει να επιβραδύνει με σταθερή επιβράδυνση 1,5m/s 2 και η αλεπού αρχίζει να επιταχύνει με σταθερή επιτάχυνση 0,5 m/s 2. α) Ποια χρονική στιγμή θα φτάσει το τραίνο την αλεπού; β) Θα έχει προλάβει η αλεπού να έχει φτάσει στην άκρη της γέφυρας ή θα αναγκαστεί να πηδήξει; (Σε πόση απόσταση από την αρχική θέση της αλεπούς θα συναντηθούν); γ) Σχεδιάστε σε κοινούς άξονες τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου. Απ. t =8s, x=32m. 49. Ο Λούκυ Λουκ βρίσκεται μέσα σε μια ατμομηχανή που έχει μήκος 20m και κυνηγά τους Ντάλτον που βρίσκονται μπροστά από αυτόν μέσα σε μία ίδια ατμομηχανή. Όταν η ατμομηχανή του Λούκυ Λουκ έχει εισέλθει όλη σε σήραγγα μήκους 200m έχει ταχύτητα 20m/s και επιτάχυνση 1,4m/s 2. Την ίδια στιγμή το πίσω μέρος της ατμομηχανής των Ντάλτον βρίσκεται στο μέσο της σήραγγας. Η ατμομηχανή των Ντάλτον έχει ταχύτητα 14m/s και επιτάχυνση 1m/s 2. α) Ποια χρονική στιγμή θα φτάσει ο Λούκυ Λουκ τους Ντάλτον; β) Η συνάντηση θα γίνει μέσα στην σήραγγα; (Σε πόση απόσταση από την αρχική θέση των Ντάλτον θα συναντηθούν); γ) Σχεδιάστε σε κοινούς άξονες τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου. Απ. t =10s, x=190m. 50. Παράλληλα σε μία ευθεία της εθνικής οδού βρίσκεται η σιδηροδρομική γραμμή. Ο Γιάννης οδηγεί με ταχύτητα 20m/s και σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 όταν το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου του ευθυγραμμίζεται με το πίσω μέρος μιας αμαξοστοιχίας που κινείται ομόρροπα με αυτόν. Εκείνη την στιγμή η αμαξοστοιχία κινείται με ταχύτητα 15m/s και σταθερή επιτάχυνση 3m/s 2. Το μήκος του αυτοκινήτου του Γιάννη είναι 6m και της αμαξοστοιχίας 60m. α) Ποια χρονική στιγμή o Γιάννης θα έχει προσπεράσει τελείως την αμαξοστοιχία; (το πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Γιάννη να είναι ευθυγραμμισμένο με το εμπρός μέρος του τραίνου). β) Πόση απόσταση θα έχει διανύσει τότε το αυτοκίνητο του Γιάννη; γ) Πόση θα είναι τότε η ταχύτητα της αμαξοστοιχίας και πόση του αυτοκινήτου; δ) Σχεδιάστε σε κοινούς άξονες τις γραφικές παραστάσεις ταχύτητας χρόνου. Απ. t =6s, x=210m, υ Α =50m/s, υ T =33m/s, Ασκήσεις 51-55: Σύστημα εξισώσεων. 51. * Οδηγός περνά μπροστά από μπλόκο της τροχαίας με ταχύτητα 10m/s και αμέσως μετά αρχίζει και επιταχύνει κάνοντας ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Αν μετά από 250m έχει ταχύτητα 40m/s βρείτε Σελ. 18

19 α) τον χρόνο που χρειάστηκε για να διανύσει τα 250m. β) την επιτάχυνσή του Απ. t=10s, α=3m/s * Μοτοσυκλέτα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Όταν περνά μπροστά από ένα φανάρι έχει ταχύτητα 5m/s και παρακάτω μπροστά από ένα περίπτερο έχει ταχύτητα 35m/s. Αν το περίπτερο απέχει από το φανάρι 300m υπολογίστε α) τον χρόνο που χρειάστηκε για να διανύσει τα 300m. β) την επιτάχυνσή του Απ. t=15s, α=2m/s * Ένα άλογο κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Το άλογο περνά μπροστά από ένα δέντρο με ταχύτητα υ 0. Το άλογο 5s αφού πέρασε μπροστά από το δέντρο έχει διανύσει 65m, και 10s αφού πέρασε μπροστά από το δέντρο έχει διανύσει 230m. Υπολογίστε την αρχική του ταχύτητά του και την επιτάχυνσή του. Απ. υ 0 =3m/s, α=3m/s * Ένας συρμός του μετρό επιταχύνεται ή επιβραδύνεται με α=1,6m/s 2. H απόσταση δύο σταθμών Α και Β είναι 1000m. Ο συρμός ξεκινά από τον σταθμό Α και σταματά στον Β. Υπολογίστε α) τον χρόνο που χρειάστηκε για να μεταβεί από τον σταθμό Α στον Β. β) την μέγιστη ταχύτητά του. Υπόδειξη: Κάντε την γραφική παράσταση υ-t για όλη την διαδρομή υποθέτοντας ότι t 1 είναι ο χρόνος που επιταχύνει και t 1 ο χρόνος που επιβραδύνει. Απ. t=50s, υ m =40m/s 55. * Ένας συρμός του μετρό ξεκινά από τον σταθμό Α και σταματά στον σταθμό Β. Αρχικά επιταχύνεται με α=2m/s 2, κατόπιν κινείται για 190s με την μέγιστη ταχύτητα που απέκτησε και στο τέλος επιβραδύνεται με α=2m/s 2. H απόσταση των δύο σταθμών Α και Β είναι 4000m. Υπολογίστε α) τον χρόνο που χρειάστηκε για να μεταβεί από τον σταθμό Α στον Β. β) την μέγιστη ταχύτητά του. Υπόδειξη: Κάντε την γραφική παράσταση υ-t για όλη την διαδρομή υποθέτοντας ότι t 1 είναι ο χρόνος που επιταχύνει και t 1 ο χρόνος που επιβραδύνει. Απ. t=210s, υ m =20m/s Σελ. 19

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στις κινήσεις

Ασκήσεις στις κινήσεις Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Αμαξοστοιχία κινείται με ταχύτητα 72km/h και διασχίζει σήραγγα μήκους 900m. Ο χρόνος που μεσολάβησε από τη στιγμή που το μπήκε η μηχανή μέχρι να βγει και το τελευταίο βαγόνι από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Τα φυσικά μεγέθη, θέση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ http://users.sch.gr/cdfan Τα φυσικά μεγέθη, θέση, χρονική στιγμή, μετατόπιση,

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση

Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Ασκήσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 1. Κινητό που εκτελεί ΕΟΚ περνά από τη θέση x 1 =12m τη χρονική στιγμή t 1 =9s και από τη θέση x 2 =2m τη χρονική στιγμή t 2 =14s. Να βρείτε: α) την κατεύθυνση προς

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 1 ο Διαγώνισμα Α Λυκείου Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 Διάρκεια Εξέτασης 3 ώρες Ονοματεπώνυμο. ΘΕΜΑ Α: Στις ερωτήσεις Α1 ως και Α4 επιλέξτε την σωστή απάντηση: Α1. Αν υ η ταχύτητα ενός κινητού και α η επιτάχυνσή

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΟΝΑΔΕΣ Β. ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΩΝΙΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ- ΘΕΩΡΙΑ Μετατόπιση (Δx): Είναι η διαφορά μεταξύ της αρχικής και της τελικής θέσης ενός σώματος και έχει μονάδες τα μέτρα (m).

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική.

Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. Κριτήριο αξιολόγησης στην κινηματική. ΘΕΜΑ Α (Για τις ερωτήσεις Α. έως και Α.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή πρόταση.) Α. Στην ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 25/12/2016 1 Ασκήσεις στις κινήσεις 1. Σώμα κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση x 0 =0. α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr. υ m s 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστημα που έχει διανύσει είναι ίσο με : α) 2πR β) πr 2 πr δ) καμία από τις παραπάνω τιμές Το μέτρο της μετατόπισης που έχει υποστεί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΕΛ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Μ. ΦΥΣΙΚΟΣ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Ορισμός: Είναι η ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή σε μέτρο και φορά ταχύτητα. Εξισώσεις ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηματική Ομάδα Δ.

1.1. Κινηματική Ομάδα Δ. 1.1.41. Μια μπάλα κινείται. 1.1. Ομάδα Δ. Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται μια μπάλα που κινείται ευθύγραμμα, κατά μήκος ενός χάρακα, ενώ στο διτο χρόνο. πλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της θέσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Φυσική Γενικής Παιδείας Α Λυκείου ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Φυσική Γενικής Παιδείας Α Λυκείου ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Φυσική Γενικής Παιδείας Α Λυκείου ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ Σ (Το τυπολόγιο αυτό δεν αντικαθιστά το βιβλίο. Συγκεντρώνει απλώς τις ουσιώδεις σχέσεις του βιβλίου και σχολιάζει κάποια σημεία τους).

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής

1 / 6. Ασκήσεις Κινηματικής Ασκήσεις Κινηματικής 1. Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα 20 m/s πάνω σε μια ευθεία που έχει βαθμολογηθεί ως άξονας, ξεκινώντας από το χ ο = 400m. a) Να γραφεί η εξίσωση της θέσης χ=f(t). b) Πότε

Διαβάστε περισσότερα

12 ο Λύκειο Πάτρας t (s)

12 ο Λύκειο Πάτρας t (s) ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 1) Κινητό που κινείται σε άξονα χχ ξεκινά τη χρονική στιγμή t 0 = 0 και έχει εξίσωση κίνησης χ = 0 4t (S.I.). Να βρεθούν: α) Η αρχική θέση και η ταχύτητά του β) Ποια

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμες Κινήσεις

Ευθύγραμμες Κινήσεις Ευθύγραμμες Κινήσεις Μεγέθη της Κίνησης. Η ένδειξη της ταχύτητας σε ένα αυτοκίνητο είναι 7km/h και σε μία μοτοσικλέτα 08km/h. Ποιες είναι οι ταχύτητες των δύο οχημάτων σε μονάδες του διεθνούς συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ. Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ Κινητική του υλικού σηµείου Ερωτήσεις Ασκήσεις Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεών

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 20 εκέµβρη 2015 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc

Γ. Β Α Λ Α Τ Σ Ο Σ. 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1. Γιώργος Βαλατσός Φυσικός Msc 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Πότε τα σώματα θεωρούνται υλικά σημεία; Αναφέρεται παραδείγματα. Στη φυσική πολλές φορές είναι απαραίτητο να μελετήσουμε τα σώματα χωρίς να λάβουμε υπόψη τις διαστάσεις τους. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I.

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εξής μεγέθη. Στην παρένθεση φαίνεται η μονάδα μέτρησής τους στο S.I. m: μάζα (kg), (χιλιόγραμμα) t: χρόνος (s), (δευτερόλεπτα) l: μήκος (m) (μέτρα) χ: θέση (m)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ Α Α. ΚΙΝΗΣΗ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Στις ακόλουθες προτάσεις να διαλέξετε την σωστή απάντηση: 1. Ένα σημειακό αντικείμενο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα.

1.1. Κινηµατική Η µετατόπιση είναι διάνυσµα Η µετατόπιση στην ευθύγραµµη κίνηση Μετατόπιση και διάστηµα. 1.1. 1.1.1. Η µετατόπιση είναι διάνυσµα. Ένα σώµα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο ξεκινώντας από το σηµείο Α του σχήµατος. Μετά από λίγο φτάνει στο σηµείο Β. y 4 (m) B Γ 1 Α x 0,0 1 5 x(m) y i) Σχεδιάστε

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι

Ζήτημα ) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : 2) Σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση κατά την οποία η μετατόπιση είναι 1 Επώνυμο... Όνομα... Αγρίνιο 22-12-213 Ζήτημα 1 Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Ένα κινητό εκτελεί μεταβαλλόμενη κίνηση, αν : α) Μεταβάλλεται το μέτρο της ταχύτητας. β) Μεταβάλλεται η διεύθυνση της

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1 2 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h.

ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10- 2011. 1) α) Μονάδα μέτρησης ταχύτητας στο Διεθνές Σύστημα μονάδων (S.I.) είναι το 1Km/h. ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16- - 2011 ΘΕΜΑ 1 0 Για τις ερωτήσεις 1-5, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά από αυτόν, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Κινηματική

Κεφάλαιο 1: Κινηματική Κεφάλαιο 1: Κινηματική Θέμα Β: 3763 Β 3768 Β1 3770 Β1 377 Β 4980 Β1 498 Β1 4986 Β1 4989 Β 4995 Β1 5044 Β1 5046 Β1 5050 Β1 505 Β1 5090 Β1 515 Β1 518 Β1 513 Β 563 Β1 535 Β1 535 Β 539 Β1 5515 Β1 6154 Β1 8996

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου. Ενδεικτικές Λύσεις. Θέµα Α 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Α.1. Η µονάδα 1m/s 2 δηλώνει ότι : Ενδεικτικές Λύσεις Θέµα Α (γ) η ταχύτητα του κινητού µεταβάλλεται κατά 1m/s σε

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Να αναφέρετε ποια από τα σώματα που φαίνονται στην εικόνα κινούνται. Α. Ως προς τη Γη B. Ως προς το αυτοκίνητο. Α. Ως προς τη Γη κινούνται το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο και ο γλάρος.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΣΕΙΣ. Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 01-013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1//1 ΘΕΜΑ 1 ο ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2014 ΘΕΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2013 ΜΘΗΜ / ΤΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡ: (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ: 13/1/13 ΘΕΜ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου

1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου 1ο ιαγώνισµα Α Τάξης Ενιαίου Λυκείου Κυριακή 30 Νοέµβρη 2014 Κινηµατική Υλικού Σηµείου Σύνολο Σελίδων: έξι (6) - ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες Βαθµολογία % Ονοµατεπώνυµο: Θέµα Α Στις ηµιτελείς προτάσεις Α.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1. Τι ονομάζουμε κίνηση; Τι ονομάζουμε τροχιά; Ποια είδη τροχιών γνωρίζετε; Κίνηση ενός αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.

Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Ασκήσεις για την επιτάχυνση και την ευθύγραμμη και ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. 1. Σημειακό κινητό εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση στον άξονα xx' και έχει τη χρονική στιγμή t1=3s ταχύτητα αλγεβρικής τιμής υ1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 0 1 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη;

1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης. Στην Κινηματική

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κίνηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Τι είναι η Κινηματική; Ποια κίνηση ονομάζεται ευθύγραμμη; Κινηματική είναι ο κλάδος της Φυσικής που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της κίνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις

Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις Ο µαθητής που έχει µελετήσει το κεφάλαιο ευθύγραµµες κινήσεις πρέπει: Να γνωρίζει ποια µεγέθη λέγονται µονόµετρα και ποια διανυσµατικά. Να γνωρίζει τις έννοιες χρονική στιγµή και χρονική διάρκεια. Να ξεχωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του

α) την επιτάχυνση όταν η κίνηση του οχηματος ήταν ομαλά μεταβαλλόμενη β) τα διαστήματα τα οποία διανύει το όχημα σε κάθε φάση της κίνησής του Δύο σταθμοί απέχουν μεταξύ τους απόσταση ΑΒ=8 Κm. Ένα όχημα διανύει την απόσταση αυτή σε χρόνο t=220 sec. Στην αρχή η κίνησή του είναι ομαλά επιταχυνόμενη για χρονικό διάστημα t 1 =20sec στη συνέχεια γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι:

1. Όταν λέμε ότι κάποιος κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση 5m/s 2 εννοούμε ότι: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2016 ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Σάββατο 11 Νοεμβρίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο. Φυσική Α Λυκείου: Διαγώνισμα Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Φυσική Α Λυκείου Διαγώνισμα Κινηματική. Θέμα 1 ο 1.1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη ομαλή όταν: α) Η τροχιά είναι ευθεία. β) Η ταχύτητα έχει σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η

Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Μ Α Θ Η Μ Α : Δ Ι ΑΓ Ω Ν ΙΜ Α: A Σ ΑΞ Η ΛΤ Κ Ε Ι ΟΤ Υ Τ Ι Κ Η Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στη Φυσική ΜΕΡΟΣ 1 : Ευθύγραμμες Κινήσεις 1. Να επαναληφθεί το τυπολόγιο όλων των κινήσεων - σελίδα 2 (ευθύγραμμων και ομαλών, ομαλά μεταβαλλόμενων) 2. Να επαναληφθούν όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ A ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/10/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 214-2 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/1/214 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Άρχων Μάρκος, Γεράσης Δημήτρης, Τζαγκαράκης Γιάννης ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση)

Λυμένες Ασκήσεις. Λύση. (βασική απλή άσκηση) Λυμένες Ασκήσεις (βασική απλή άσκηση) 1. Ένα μικρό σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ = 108 km/h και για να μεταβει το σώμα από το σημείο Α στο σημείο Β, χρειάστηκε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1: Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση κατά την οποία η ταχύτητά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ. = t. (1) 2 επειδή Δx 1 = Δx 2 = Δ xoλ / 2 Επειδή Δx 1 = u 1 t 1, από την 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 1) Δίνεται η διπλανή γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο. Να γίνει το διάγραμμα (θέσης χρόνου ), αν όταν o= είναι o =. Υπόδειξη Βρείτε τα εμβαδά μεταξύ της γραφικής παράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Α Λυκείου 9 Μαρτίου 014 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε τετράδιο που θα σας δοθεί (το οποίο θα παραδώσετε στο τέλος της εξέτασης). Εκεί θα σχεδιάσετε και όσα γραφήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα Διαγράμματα 1. Ένας πεζοπόρος κινείται σε ευθύ δρόμο με σταθερό μέτρο ταχύτητας υ = 2m/s. Την χρονική στιγμή t o = 0 βρίσκεται στην θέση x αρχ = 10m. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 07 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 07 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ηµιτελείς προτάσεις Α - Α4 να µεταφέρετε στο απαντητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1 Α. Για κάθε μία από τις ερωτήσεις 1-5 να επιλέξετε το

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ημερομηνία: Κυριακή 30 Οκτωβρίου 016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο 1. Κίνηση σε μία διάσταση Κεφάλαιο 1 Κίνηση σε μία διάσταση Κινηματική Περιγράφει την κίνηση, αγνοώντας τις αλληλεπιδράσεις με εξωτερικούς παράγοντες που ενδέχεται να προκαλούν ή να μεταβάλλουν την κίνηση. Προς το παρόν, θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

0. Ασκήσεις επανάληψης.

0. Ασκήσεις επανάληψης. 0. Ασκήσεις επανάληψης. 1. Κίνηση με μεταβλητή κατακόρυφη δύναμη Ένα σώμα μάζας 2kg βρίσκεται ακίνητο στο έδαφος. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μιας μεταβλητής κατακόρυφης δύναμης F, το μέτρο της

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 015 Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. H αλγεβρική

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 16-10-11 ΣΕΙΡΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (1) υ(m/s) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ () ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΞΗ.. ΘΕΜΑ Α Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις με (Σ) αν είναι σωστή ή με (Λ) αν είναι λανθασμένη. α) Αν η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ. Προτεινόµενα Θέµατα Α Λυκείου Νοέµβριος 2013 ΘΕΜΑ Α

Β ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ. Προτεινόµενα Θέµατα Α Λυκείου Νοέµβριος 2013 ΘΕΜΑ Α Προτεινόµενα Θέµατα Α Λυκείου Νοέµβριος 01 Φυσική γενιικής παιιδείίας ΘΕΜΑ Α Να γράψετε τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστά απάντηση 1 Στην

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1η εξεταστική περίοδος από 4/10/15 έως 08/11/15 γραπτή εξέταση στο μάθημα ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Α Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Θ Ε Μ Α Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία %

Περι-Φυσικής. Θέµα 1ο. 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης. Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % 1ο ιαγώνισµα - Κινηµατική της Ευθύγραµµης Κίνησης Ηµεροµηνία : Νοέµβρης 2012 ιάρκεια : 3 ώρες Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία % Θέµα 1ο Στις ερωτήσεις 1.1 1.4 επιλέξτε την σωστη απάντηση (4 5 = 20 µονάδες )

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική γενικής παιδείας

Φυσική γενικής παιδείας Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕ.Λ. Νοέμβριος 016 Φυσική γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις από Α1-Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α1. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση: α) η επιτάχυνση είναι σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 12ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Οµάδα Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΕΤΡ/ΝΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ονοµατεπώνυµο: Τµήµα: Ηµεροµηνία: 17/12/2010 Ζήτηµα 1ο Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 1) Μια

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσική Α Λυκείου 23/12/2012

Διαγώνισμα Φυσική Α Λυκείου 23/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 - Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Διαγώνισμα Φυσική Α Λυκείου 23/12/2012 Θέμα 1. 1. Η θέση ενός κινητού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ. Παρατηρώντας τις εικόνες προσπαθήστε να ορίσετε τις θέσεις των διαφόρων ηρώων των κινουμένων σχεδίων. Ερώτηση: Πότε ένα σώμα

Διαβάστε περισσότερα

1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να σημειώσετε στο τετράδιό σας τη σωστή απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 1. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: α. Η μετατόπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση Επιμέλεια: ΑΓΚΑΝΑΚΗΣ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Φυσικός https://physicscorses.wordpress.com/ Βασικές Έννοιες Ένα σώμα καθώς κινείται περνάει από διάφορα σημεία.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 1 Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου 9/11/2014 Ζήτημα 1 o Α) Να επιλέξτε την σωστή απάντηση 1) Η μετατόπιση ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα σε άξονα Χ ΟΧ είναι ίση με μηδέν : Αυτό σημαίνει ότι: α) η αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας Αρχή 1 ης Σελίδας ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα σώμα που κινείται σε ευθεία γραμμή δίνεται στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2ο-ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 Οκτωβρίου 2013. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 2ο

ΜΑΘΗΜΑ 2ο-ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 Οκτωβρίου 2013. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 2ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ 2ο 1. Πόση απόσταση θα διανύσει ένα αμάξι το oποιο κινείται προς τα εμπρός με ταχύτητα 50km/h κατά τη διάρκεια ενός δευτερόλεπτου, οπου ο οδηγός έχει στρέψει το βλέμμα του στην οθόνη του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ.

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ- ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ A Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 2 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 3 Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 4 ΒΑΣ1ΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ν.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 5 1. Πότε ένα σώμα κινείται και πότε

Διαβάστε περισσότερα

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o

. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς η παράμετρος χρόνος υποχρεωτικά μεταβάλλεται σε κάθε είδους κίνηση. Η επιλογή της χρονικής στιγμής t o Στις ασκήσεις Κινητικής υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να δουλέψουμε. Ένας από αυτούς είναι με τη σωστή χρήση των εξισώσεων θέσης (κίνησης) και ταχύτητας των σωμάτων που περιγράφονται. Τα βήματα που ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης

Έργο Δύναμης Έργο σταθερής δύναμης Παρατήρηση: Σε όλες τις ασκήσεις του φυλλαδίου τα αντικείμενα θεωρούμε ότι οι δυνάμεις ασκούνται στο κέντρο μάζας των αντικειμένων έτσι ώστε αυτά κινούνται μόνο μεταφορικά, χωρίς να μπορούν να περιστραφούν.

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α

Β ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα Α ΓΕΛ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Φυσική ΘΕΜΑ Α Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το μέτρο της στιγμιαίας ταχύτητας είναι ίσο με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας Διατήρηση της ολικής ενέργειας και υποβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η 1 Σκοπός Να αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να απαντούν σε ερωτήματα που εμφανίζονται στην καθημερινή μας ζωή και έχουν σχέση με την ταχύτητα, την επιτάχυνση, τη θέση ή το χρόνο κίνησης ενός κινητού.

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A

2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται σε προσανατολισμένη ευθεία, ομαλά. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχα, A ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ - 1 Ος,2 Ος ΝΟΜΟΣ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ Ημερομηνία: 22/12/14 Διάρκεια διαγωνίσματος: 120 Υπεύθυνος καθηγητής: Τηλενίκης Ευάγγελος ΖΗΤΗΜΑ 1 Στις ερωτήσεις 1-6

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή Μ>m, θα είναι: (1), (2) α 1 <α 2, δηλαδή ο πατέρας έχει μεγαλύτερη μάζα από την κόρη του και θα αποκτήσει μικρότερη επιτάχυνση από αυτήν.

Επειδή Μ>m, θα είναι: (1), (2) α 1 <α 2, δηλαδή ο πατέρας έχει μεγαλύτερη μάζα από την κόρη του και θα αποκτήσει μικρότερη επιτάχυνση από αυτήν. ΘΕΜΑ 1 ο (10 μονάδες): Λύση α) Ο πατέρας ασκεί δύναμη F στην κόρη του και η κόρη του ασκεί δύναμη F σε αυτόν. Θα ισχύει F=F (3 ος νόμος του Νεύτωνα) β) Σύμφωνα με το ο νόμο του Νεύτωνα θα ισχύει: επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Με διάγραμμα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Με διάγραμμα : Νόμος Νόμοι Πρότυπο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ (Ε.Ο.Μ.Κ.) Πρότυπο ευθύγραμμης ομαλά μεταβαλλόμενης κίνησης (Ε.Ο.Μ.Κ) Όταν η επιτάχυνση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 04 Α Λυκείου 9 Μαρτίου 04 ΟΔΗΓΙΕΣ:. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε χαρτί Α4 ή σε Τετράδιο το οποίο θα σας δοθεί και το οποίο θα παραδώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ένας οδηγός χρονομέτρησε τη διαδρομή από την είσοδο της ευθύγραμμης σήραγγας του Αρτεμισίου μέχρι την έξοδο και βρήκε ότι χρειάστηκε 70s.

Ένας οδηγός χρονομέτρησε τη διαδρομή από την είσοδο της ευθύγραμμης σήραγγας του Αρτεμισίου μέχρι την έξοδο και βρήκε ότι χρειάστηκε 70s. 1 ευθύγραμμη ομαλή κίνηση Θέμα 1 ο Ένας οδηγός χρονομέτρησε τη διαδρομή από την είσοδο της ευθύγραμμης σήραγγας του Αρτεμισίου μέχρι την έξοδο και βρήκε ότι χρειάστηκε 70s. α. Πόσο είναι το μέτρο της μέσης

Διαβάστε περισσότερα

9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 9 o Ε.Λ. ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα: Α 2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο:.. Πειραιάς 4 /12 / 2006 Οδηγίες: Στις τρεις πρώτες ερωτήσεις, να επιλέξτε την σωστή πρόταση. Προσοχή!! Υπάρχει και η πίσω σελίδα. Μην ξεχάσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Α Λυκείου Φυσική Ευθύγραμμη Κίνηση ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 17, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

o ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

o ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2015-2016 1 o ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περιεχόμενα ΚΙΝΗΣΕΙΣ... 4 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ - ΔΙΑΣΤΗΜΑ... 4 Μετατόπιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 015-016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/01/016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Γιάννης Τζαγκαράκης Απαντήσεις ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/12/2012 A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ A ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις ημιτελείς προτάσεις Α 1 -Α 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. υ = σταθερη (1) - Με διάγραμμα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. υ = σταθερη (1) - Με διάγραμμα : Πρότυπο Πρότυπα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ Η Φυσική για να ερμηνεύσει τα φαινόμενα, δημιουργεί τα πρότυπα ή μοντέλα. Τα πρότυπα αποτελούνται από ένα πλέγμα

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα