Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 11 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 978/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές, Αικατερίνη Φράγκου, Πρόεδρο Πληµµελειοδικών, Κοσµία Γιαννούση, Πληµµελειοδίκη - Εισηγήτρια και Νικόλαο Παύλου, Πληµµελειοδίκη. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕ στο γραφείο της Προέδρου στις 13 Αυγούστου 2013, παρουσία και της Γραµµατέως Κλεονίκης Περπερίδου, προκειµένου να αποφανθεί για ποινική υπόθεση, περί της οποίας η Αντεισαγγελέας Ευαγγελία Π. Πουλιού, εισήγαγε τη µε αριθµό (842) ΕΓ12-12/101/ έγγραφη πρόταση της, η οποία έχει ως εξής : «Εισάγω στο Συµβούλιό Σας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32 π. 1, 4, 138 π. 2, 308 παρ. 1 και 309 ΚΠ, την ΑΒΜ ΣΤ2010/Εγχ/522 ανακριτική δικογραφία που σχηµατίστηκε, κατόπιν της από εγκλήσεως της Ε.Λ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης, κατά της Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης, σε βάρος της οποίας ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπεξαίρεση από εντολοδόχο αντικειµένου ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας και συνολικά άνω των ευρώ κατ' εξακολούθηση (άρθρο 98, 375 παρ. 1 και 2 εδ. α', β του Ποινικού Κώδικα). Ακολούθως, παραγγέλθηκε προς την Ανακρίτρια του 2ου Τακτικού Τµήµατος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η διενέργεια κύριας ανάκρισης, η οποία (Ανακρίτρια) σηµειωτέον απέδωσε στην κατηγορουµένη την κατηγορία της υπεξαίρεσης από εντολοδόχο αντικειµένου ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση (άρθρο 98, 375 παρ. 1 και 2 εδ. α' του Ποινικού Κώδικα), καθόσον κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο νοµικό µέρος της παρούσας, ήδη το ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, που αναφέρεται στην π. 1 και π. 2 του αρθρ. 375 ΠΚ, αναπροσαρµόστηκε στο ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ( ) ευρώ µε την παρ. 1 περ. ιγ' του άρθρου 25 Ν. 4055/2012.ΦΕΚ Α 51/ Έναρξη ισχύος 2 Απριλίου Ειδικότερα η ως άνω Ανακρίτρια απέδωσε στην κατηγορουµένη την κάτωθι κατηγορία: Στον παρακάτω τόπο, κατά τους κάτωθι µνηµονευόµενους χρόνους, µε περισσότερες από µία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήµατος, µε πρόθεση ιδιοποιήθηκε παράνοµα ξένα ολικά κινητά πράγµατα, που περιήλθαν στην κατοχή της και της τα είχαν εµπιστευθεί λόγω της ιδιότητας της ως εντολοδόχου, πρόκειται δε για αντικείµενα ιδιαίτερα µεγάλης αξίας. Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστηµα από το µήνα Φεβρουάριο του έτους 2007 έως το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 2008 και στις κάτωθι ειδικότερα αναφερόµενες ηµεροµηνίες, παράνοµα ιδιοποιήθηκε τα κατωτέρω αναφερόµενα χρηµατικά ποσά, συνολικού ύψους ,32 ευρώ, τα οποία της είχε καταβάλλει και εµπιστευθεί η εγκαλούσα Ε.Λ., προκειµένου να τα επενδύσει για δικό της λογαριασµό σε µετοχές δικής της επιλογής (της κατηγορουµένης), ενσωµατώνοντας τα στην ατοµική της περιουσία και δη αγοράζοντας µετοχές για τον εαυτό της. Συγκεκριµένα η εγκαλούσα της κατέβαλε για τον ανωτέρω σκοπό, την το ποσό των ευρώ, την το

2 Σελίδα 2 από 11 ποσό των ευρώ, την το ποσό των ευρώ, την το ποσό των ευρώ, σε µη διακριβωθείσα ηµέρα του µηνός Ιουλίου του έτους 2007 το ποσό των ευρώ, την το ποσό των ευρώ, σε µη διακριβωθείσα ηµέρα του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2007 το ποσό των ευρώ, την το ποσό των ευρώ, την το ποσό των ευρώ, σε µη διακριβωθείσα ηµέρα του µηνός Απριλίου του έτους 2008 το ποσό των ευρώ και την το ποσό των ευρώ, δηλαδή το συνολικό ποσό των ευρώ. Από τα χρήµατα που της καταβλήθηκαν µέχρι την , συνολικού ύψους ( =) ευρώ, χρησιµοποίησε κατ' αρχάς για τον ανωτέρω σκοπό µόνο το ποσό των ευρώ, ενώ ενσωµάτωσε εξαρχής άπαντα τα λοιπά χρηµατικά ποσά στην προσωπική της περιουσία. Εν συνεχεία, ιδιοποιήθηκε παράνοµα και την αξία των µετοχών, που αγόρασε για λογαριασµό της εγκαλούσας και µε χρήµατα αυτής, καθόσον ρευστοποίησε τις µετοχές αυτές και όταν τα χρήµατα, που αντιστοιχούσαν στην αξία τους, κατατέθηκαν σε λογαριασµό της εγκαλούσας, ζήτησε από την εγκαλούσα να της τα παραδώσει, όπως αυτή έπραξε, για να τα επενδύσει σε νέες µετοχές, πράγµα που ουδέποτε έπραξε, αλλά αντιθέτως ιδιοποιήθηκε τα χρηµατικά αυτά ποσά παράνοµα, ενσωµατώνοντας τα στην προσωπική της περιουσία. Συγκεκριµένα, η εγκαλούσα ανέλαβε από τους λογαριασµούς στους οποίους είχαν κατατεθεί τα χρήµατα, που προέρχονταν από τη ρευστοποίηση των µετοχών της και κατέβαλε στην κατηγορουµένη τα εξής χρηµατικά ποσά: την το ποσό των ευρώ, την το ποσό των ευρώ, την το ποσό των ευρώ, την το ποσό των ευρώ και την το ποσό των 4.969,32 ευρώ. ρώντας µε τον προπεριγραφόµενο τρόπο ιδιοποιήθηκε παράνοµα, ενσωµατώνοντας στην ατοµική της περιουσία, το συνολικό ποσό των ( = ,32 =) ,32, το οποίο είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας. Ήδη η κυρία ανάκριση έχει περαιωθεί µε τη νόµιµη γνωστοποίηση του πέρατος της στους πληρεξούσιους δικηγόρους και αντίκλητους της κατηγορουµένης και της εγκαλούσας - πολιτικώς ενάγουσα αντίστοιχα. Μετά ταύτα εκθέτω τα ακόλουθα: Κατά τη διάταξη του άρθρου 375 1, 2 εδ. α', 3 του ΠΚ «1. Όποιος ιδιοποιείται παρανόµως ξένο (ολικά ή εν µέρει) κινητό πράγµα, που περιήλθε στην κατοχή του µε οποιονδήποτε τρόπο τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών και, αν το αντικείµενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων ( ) δραχµών [ ευρώ], ο υπαίτιος τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών». «2. Αν πρόκειται για αντικείµενο ιδιαίτερα µεγάλης αξίας που το έχουν εµπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητας του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεµόνα του παθόντος, ή ως µεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα ετών. Αν το συνολικό αντικείµενο της πράξης του προηγούµενο εδαφίου υπερβαίνει σε ποσό τα είκοσι πέντε εκατοµµύρια ( ) δραχµές [εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000)

3 Σελίδα 3 από 11 ευρώ]. Ήδη το ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, που αναφέρεται στην π. 1 και π. 2, αναπροσαρµόστηκε στο ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ( ) ευρώ µε την παρ. 1 περ. ιγ' του άρθρου 25 Ν. 4055/2012 «3. Με το ξένο πράγµα εξοµοιώνεται και: α) το τίµηµα που έλαβε ο υπαίτιος για κινητό πράγµα που του το είχαν εµπιστευθεί για να το πουλήσει καθώς και β) το κινητό πράγµα που απέκτησε ο υπαίτιος µε χρήµατα ή µε άλλο πράγµα που του το είχαν εµπιστευθεί για να αγοράσει ή να ανταλλάξει αντίστοιχα το πράγµα που απέκτησε.» Επίσης κατά το άρθρο 98 παρ. 2 Π.Κ. ο χαρακτηρισµός της αξίας του αντικειµένου της πράξεως, της περιουσιακής βλάβης και οφέλους γίνεται µε βάση το αποτέλεσµα στο οποίο απέβλεπε συνολικά ο δράστης. Στις περιπτώσεις αυτές ο ποινικός χαρακτήρας της πράξεως προσδιορίζεται µε βάση τη συνολική αξία του αντικειµένου και τη συνολική περιουσιακή βλάβη ή το συνολικό περιουσιακό όφελος που ανάλογα µε το έγκληµα επήλθε ή σκοπήθηκε. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την συγκρότηση του εγκλήµατος της υπεξαιρέσεως απαιτείται ο δράστης να έχει λάβει στην κατοχή του κινητό πράγµα που να είναι ολικά ή µερικά ξένο µε την έννοια ότι η κυριότητα του ανήκει κατά το αστικό δίκαιο σε άλλον, να το ιδιοποιηθεί παρανόµως και να έχει δόλια προαίρεση προς τούτο η οποία εκδηλώνεται µε οποιαδήποτε ενέργεια εξωτερίκευσης της θέλησης του να το ενσωµατώσει στην περιουσία του άνευ δικαιώµατος. Περαιτέρω για τον χαρακτηρισµό της κατ' εξακολούθηση υπεξαιρέσεως ως κακουργηµατικής, απαιτείται το αντικείµενο της να ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, που είναι ζήτηµα πραγµατικό και κρίνεται µε βάση τις συνθήκες της αγοράς και την αξία στις συναλλαγές, κατά τον κρίσιµο χρόνο τελέσεως του εγκλήµατος να συντρέχει στο πρόσωπο του δράστη κάποια από τις περιοριστικά αναφερόµενες στο άνω άρθρο ιδιότητες όπως αυτή του εντολοδόχου και ότι για να ληφθεί υπόψη το σύνολο της αξίας των επί µέρους πράξεων, πρέπει ο δράστης να απέβλεπε µε αυτές στο εν λόγω οικονοµικό αποτέλεσµα, ενώ συνιστά επιβαρυντική περίπτωση εκείνη κατά την οποία το συνολικό αντικείµενο της υπεξαιρέσεως ήδη υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, οπότε αρκεί το µέγεθος της αξίας για τον κακουργηµατικό χαρακτήρα του εγκλήµατος. Έτσι υπαίτιος υπεξαιρέσεως σε βαθµό κακουργήµατος καθίσταται και ο εντολοδόχος, ο οποίος κατ' άρθρο 713 ΑΚ., έχει την υποχρέωση να διεξαγάγει χωρίς αµοιβή την υπόθεση νοµικής ή υλικής φύσεως, η οποία του ανετέθη από τον εντολέα και αρνείται να αποδώσει στον τελευταίο το ιδιαίτερα µεγάλης αξίας κινητό πράγµα που αυτός του εµπιστεύθηκε (ΑΚ. 719). Ο εντολοδόχος δε δεν αποκτά κυριότητα επί των προκαταβαλλοµένων σε αυτόν χρηµάτων, είτε η προκαταβολή γίνεται µε παράδοση αυτών είτε µε τη λογιστική µεταφορά τους σε προσωπικό λογαριασµό του εντολοδόχου σε τράπεζα µε την οποία γίνεται αυτός δικαιούχος και αποκτά δικαίωµα αναλήψεως τους κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.δ. της 17-7/ Γι αυτό σε περίπτωση µη ανάλωσης και παράνοµης ιδιοποίησης αυτών (προκαταβαλλοµένων χρηµάτων) ο εντολοδόχος διαπράττει το αδίκηµα της υπεξαίρεσης (ΑΠ 871/2012, ΑΠ 828/2012, ΑΠ 612/2012 ΝΟΜΟΣ).

4 Σελίδα 4 από 11 Από το αποδεικτικό υλικό της παρούσας δικογραφίας, αξιολογουµένου κατά την αρχή της ηθικής αποδείξεως (άρθρο 177 ΚΠ ) και ειδικότερα από τις µαρτυρικές καταθέσεις, τα έγγραφα, που αναλυτικώς µνηµονεύονται, και την απολογία της κατηγορουµένης, προέκυψαν τα ακόλουθα: Η εγκαλούσα, που ήταν εργάτρια (γαζώτρια), και ήδη είναι συνταξιούχος, τον εκέµβριο του 2006, ασχολούνταν µε το χρηµατιστήριο και συγκεκριµένα επένδυε σε αγορές - πωλήσεις µετοχών. Τότε γνώρισε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριµένα στην οικία της αδελφής της Μ.Λ. και του συζύγου της Α.Τ., µέσω του κοινού τους φίλου Ι.Π., την κατηγορουµένη. Η εγκαλούσα (η οποία σηµειωτέον καταµήνυσε την κατηγορουµένη για τις πράξεις της κακουργηµατικής απάτης και της κακουργηµατικής υπεξαίρεσης), ισχυρίζεται, µεταξύ άλλων (κυρίως σε σχέση µε την κατηγορία που βαρύνει πλέον την κατηγορουµένη), ότι ο Ι.Π. της είχε αναφέρει σε προγενέστερο χρόνο ότι η κατηγορουµένη ήταν χρηµατίστρια, ότι αυτή γνώριζε αυτή πολύ καλά τα χρηµατιστηριακά θέµατα και ότι διατηρούσε δικό της γραφείο στην, εδρεύουσα στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού, ανώνυµη εταιρία επενδυτικής διαµεσολάβησης µε την επωνυµία «Σ. ΑΕΕ». Ακόµη, ότι κατά την ως άνω αρχική της συνάντηση µε την κατηγορουµένη, η τελευταία της συστήθηκε ως εξαιρετικά επιτυχηµένη και έµπειρη χρηµατίστρια και ότι της είπε, µεταξύ άλλων, ότι συνεργαζόταν µε την «Σ. ΑΕΕ» και την «Ι..Χ. ΑΕΠΕΥ», ότι µπορούσε να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο της εγκαλούσας, η αξία του οποίου τότε ήταν ευρώ, αφού αυτή είχε σηµαντικές γνωριµίες και µπορούσε να εξασφαλίσει πληροφορίες «εκ των έσω» και ότι µπορούσε να την εµπιστευθεί για την τοποθέτηση των χρηµάτων της. Ότι αφού αναπτύχθηκαν µεταξύ τους φιλικές σχέσεις, έπεισε την εγκαλούσα, την , να υπογράψει έντυπο χρηµατιστηριακού λογαριασµού, προκειµένου να ανοιχθεί λογαριασµός στο όνοµα της, µέσω του οποίου θα πραγµατοποιούνταν όλες οι χρηµατιστηριακές συναλλαγές της. Ότι κατόπιν τούτου εκδόθηκε ο κωδικός της ( ) µέσω της τράπεζας «ALPHA ΒΑΝΚ», παρουσία της κατηγορουµένης, ότι µέσω της «ΑLPHA ΒΑΝΚ» πιστώθηκε, την , αρχικά στο λογαριασµό της το ποσό ευρώ, που προήλθε από τη ρευστοποίηση των µετοχών που διέθετε µέχρι τότε και το οποίο τότε παρέδωσε στην κατηγορουµένη, µε την εντολή να προβεί σε αγορά µετοχών εταιριών που ήταν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στο όνοµα και για λογαριασµό της εγκαλούσας (βλ. το από σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης). Ότι εν συνεχεία, τον Ιούλιο του έτους 2007, κατέβαλλε, για την ίδια αιτία, σε µετρητά στην κατηγορουµένη, το ποσό των ευρώ, που προήλθε από ανάληψη µε κάρτα από το λογαριασµό που διέθετε η εγκαλούσα στη «GΕΝΙΚΙ ΒΑΝΚ» (βλ. τις από αποδείξεις της Γενικής Τράπεζας, ποσού 600 ευρώ εκάστη). Περαιτέρω, η εγκαλούσα ισχυρίζεται ότι, κατόπιν προτροπής της κατηγορουµένης, κατήρτισε διάφορες συµβάσεις τραπεζικών δανείων, µε σκοπό να επενδύσει σε µετοχές τα χρήµατα που θα λάµβανε. Συγκεκριµένα ότι αυτή κατήρτισε τις κάτωθι συµβάσεις δανείων: την , την υπ' αριθ. / , σύµβαση ανοιχτού δανείου µε την «ΑLPΗΑ ΒΑΝΚ», ύψους ευρώ (βλ. και

5 Σελίδα 5 από 11 την σχετική τραπεζική απόδειξη εκταµίευσης του ποσού αυτού), την , την υπ' αριθ. / σύµβαση καταναλωτικού δανείου µε την «GΕΝΙΚΙ ΒΑΝΚ», ύψους ευρώ και την υπ 1 αριθ. / σύµβαση καταναλωτικού δανείου µε την «ΕFG ΕUROΒΑΝΚ ΕRGASIAS», ύψους ευρώ και ότι, ενώ παρέδωσε όλα αυτά τα χρήµατα στην κατηγορουµένη, στα πλαίσια της ως άνω εντολής της, δηλ. προκειµένου να τα επενδύσει η κατηγορουµένη σε µετοχές, στο όνοµα και για λογαριασµό της εγκαλούσας, αυτή επένδυσε τελικά µόνο το ποσό των ευρώ. Ότι την αυτή (η εγκαλούσα) προέβη σε ανάληψη ποσού ευρώ, από την «Εµπορική Τράπεζα» (βλ. το σχετικό ένταλµα πληρωµής), το οποίο και παρέδωσε στην κατηγορουµένη για τον ίδιο σκοπό, (βλ. το από δελτίο κατάθεσης), κατά τους ισχυρισµούς δε της κατηγορουµένης αυτό αποτελούσε κέρδος από την επένδυση της σε µετοχές, ενώ αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το ως άνω ποσό ήταν αξίες µετοχών του χαρτοφυλακίου της, οι οποίες είχαν ρευστοποιηθεί εν αγνοία της. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι, και πάλι κατόπιν προτροπής της κατηγορουµένης, την κατήρτισε την υπ 1 αριθ../ σύµβαση δανείου µε την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος» ύψους ευρώ, στην οποία µεταφέρθηκε το σύνολο του προαναφερθέντος δανείου της «ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ», καθώς και ευρώ από το προαναφερθέν δάνειο της «ΕFG ΕUROBANK ΕRGASIAS», ότι από τη µεταφορά αυτή έλαβε ως δώρο το ποσό των ευρώ, το οποίο επίσης παρέδωσε στην εντολοδόχο κατηγορουµένη, καθώς και ότι τον Νοέµβριο του 2007 κατήρτισε και άλλη σύµβαση ανοιχτού - καταναλωτικού δανείου µε την «ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ», ύψους ευρώ (βλ. τις σχετικές τραπεζικές αποδείξεις εκταµίευσης του ποσού αυτού), το οποίο επίσης παρέδωσε στην κατηγορουµένη. Ότι η κατηγορουµένη της είπε ότι (η εγκαλούσα) δικαιούνταν από την «ΕFG ΕUROBANK ΕRGASIAS», το ποσό των ευρώ, που προερχόταν από την µεταφορά των ως άνω δανείων στην «Εθνική Τράπεζα» και ότι αφού η εγκαλούσα το εισέπραξε, την , (βλ. το σχετικό δελτίο ανάληψης) από την ανωτέρω τράπεζα, το παρέδωσε στην κατηγορουµένη. Ότι, και πάλι κατόπιν προτροπής της κατηγορουµένης, την , κατήρτισε την υπ' αριθ. / σύµβαση ανοιχτού - καταναλωτικού δανείου µε την «ΜΙLLΕΝNIUM ΒΑΝΚ», ύψους ευρώ, το οποίο επίσης παρέδωσε στην κατηγορουµένη και ότι τότε η τελευταία εξέδωσε σε διαταγή της εγκαλούσας την υπ' αριθ. επιταγή της «ΕFG EUROBANK ERGASIAS», ποσού ευρώ, µε ηµεροµηνία έκδοσης , σε χρέωση του λογαριασµού της στην ανωτέρω τράπεζα, προς εξασφάλιση εξόφλησης δύο δανείων της εγκαλούσας, στη συνέχεια δε, κατόπιν αιτήσεως της κατηγορουµένης, η ηµεροµηνία της ως άνω επιταγής άλλαξε αρχικώς σε και εν συνεχεία σε (βλ. την επιταγή). Ακόµη, ισχυρίζεται ότι η κατηγορουµένη την , κατέθεσε στο λογαριασµό της εγκαλούσας, που τηρούσε στην «ΑLPHA ΒΑΝΚ», ποσό ,25 ευρώ, ως προϊόν κέρδους από το χρηµατιστήριο και ότι την , αφού την ενηµέρωσε για το κέρδος αυτό, µετέβησαν µαζί στην «ΑLPHA

6 Σελίδα 6 από 11 ΒΑΝΚ», όπου η εγκαλούσα προέβη σε ανάληψη ποσού ευρώ, το οποίο παρέδωσε στην κατηγορουµένη για τον ίδιο λόγο, ενώ τον Απρίλιο του 2008, της παρέδωσε σε µετρητά το ποσό των ευρώ. Στη συνέχεια ισχυρίζεται, ότι την κατήρτισε την υπ' αριθ. / σύµβαση καταναλωτικού δανείου µε την «ΜΙLLENNIUM ΒΑΝΚ», ύψους ευρώ (βλ. και τις σχετικές δίγραµµες επιταγές της τράπεζας αυτής), µε σκοπό την αποπληρωµή των υπόλοιπων ποσών των δανείων που είχε λάβει από την «ΕFG ΕUROBANK ΕRGASIAS» ( ευρώ) και την «ΑLPHA ΒΑΝΚ» ( ευρώ), ενώ την 5/ κατήρτισε την τελευταία σύµβαση καταναλωτικού δανείου, µε την «ΑLPHA ΒΑΝΚ», ύψους ευρώ (βλ. τις από και αποδείξεις και το από έγγραφο της «ΑLPHA ΒΑΝΚ» για την εκταµίευση του ποσού αυτού), το οποίο επίσης παρέδωσε στην κατηγορουµένη και ότι, την , η τελευταία, προς εξασφάλιση αυτού του δανείου, εξέδωσε σε διαταγή της εγκαλούσας, τρεις συναλλαγµατικές, ποσού ευρώ, ευρώ, ευρώ και µε ηµεροµηνία λήξης , και αντίστοιχα, τις οποίες αποδέχθηκε η ίδια, ενώ υποσχέθηκε να της παραδώσει και τέταρτη συναλλαγµατική ύψους ευρώ. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι είχε παραδώσει στην κατηγορουµένη, στα πλαίσια της ανωτέρω εντολής, και το συνολικό ποσό των ,32 ευρώ, που αντιστοιχούσε σε ποσά που προέρχονταν από τη ρευστοποίηση των αρχικών µετοχών, στις οποίες είχε επενδυθεί το προαναφερθέν ποσό των ευρώ και συγκεκριµένα ότι της παρέδωσε την , ποσό ευρώ, , ποσό ευρώ, την , ποσό ευρώ και την , ποσό 4.969,32 ευρώ (βλ. τα σχετικά αποδεικτικά ανάληψης των ποσών αυτών από την εγκαλούσα) και ότι τελικά, από τα ως άνω χρήµατα που η εγκαλούσα της παρέδωσε, συνολικού εν τέλει ποσού ,32 ευρώ, η κατηγορουµένη, σε εκτέλεση της ανωτέρω εντολής, χρησιµοποίησε µόνο το αρχικό ποσό των ευρώ και το προαναφερθέν ποσό των ευρώ, δηλαδή συνολικά το ποσό των ευρώ, ενώ τελικά κατακράτησε και ιδιοποιήθηκε παρανόµως το υπόλοιπο ποσό των ,32 ευρώ, ενσωµατώνοντας το στην προσωπική της περιουσία και χρησιµοποιώντας το σε προσωπικές της επενδύσεις σε µετοχές, καθώς και ότι γι αυτό το λόγο άλλωστε, µετά την τελευταία επικοινωνία τους, την , αυτή εξαφανίστηκε. Καταλήγει δε, ότι, αφενός, µετά την εξαφάνιση της κατηγορουµένης, τον Φεβρουάριο του 2009 η Κ.Κ. -διευθύνουσα σύµβουλος της «Σ. ΑΕΕ» από το έτος 1996, την ενηµέρωσε α) ότι, κατά προεκτεθέντα, είχαν τοποθετηθεί στον κωδικό της εγκαλούσας µόνο τα ποσά των ευρώ και ευρώ και όσες αγοραπωλησίες µετοχών ακολούθησαν πραγµατοποιούνταν µε την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων, β) ότι τον Οκτώβριο του 2007, ρευστοποιήθηκε το χαρτοφυλάκιο της και από τότε η καρτέλα της ήταν µηδενική (βλ. την από χρηµατική καρτέλα), γ) ότι, κατά τα προκτεθέντα, το ποσό των ευρώ, που είχε παραδώσει στην κατηγορουµένη, την , ήταν προϊόν της, εν αγνοία της, ρευστοποίησης µετοχών της, ότι το ποσό αυτό κατατέθηκε την ίδια ηµέρα στον προσωπικό

7 Σελίδα 7 από 11 κωδικό της κατηγορουµένης, µέσω της «ΕFG ΕURΟΒΑΝΚ ΕRGASIAS» και ότι το ίδιο συνέβη, ως προς την προέλευση των χρηµάτων, µε το ποσό των ,32 ευρώ, δ) ότι η κατηγορουµένη έλεγε στην Κ.Κ. ότι όλο αυτό τον καιρό η εγκαλούσα απουσίαζε και ε) ότι η κατηγορουµένη ποτέ δεν υπήρξε υπάλληλος της «Σ. ΑΕΕ», αφετέρου ότι η κατηγορουµένη, µε την ίδια µέθοδο, καρπώθηκε το συνολικό ποσό των ευρώ περίπου, που της είχαν δώσει η αδελφή της Μ.Λ. και ο σύζυγος αυτής και οι οποίοι είχαν υποβάλλει την ΑΒΜ Γ2009Εγχ/ έγκληση σε βάρος της για κακουργηµατική απάτη, καθώς και ποσό που της είχε δώσει η έτερη αδελφή της Α. Λ - Κ. (βλ. το από ιδιωτικό συµφωνητικό - απόδειξη και την υπ' αριθ. επιταγή της «ΕFG EUROBANK ERGASIAS»), ενώ επιχείρησε, ανεπιτυχώς, να καρπωθεί και χρήµατα του αδελφού της Θ.Λ. και της θυγατέρας αυτού, Ι.Λ. (βλ. την έγκληση, την από κατάθεση της εγκαλούσας και το επικαλούµενο στην έγκληση το άνευ ηµεροµηνίας «ιδιωτικό συµφωνητικό»). Όµως οι ως άνω ισχυρισµοί της εγκαλούσας, όπως και αυτοί των προταθέντων από αυτήν µαρτύρων Μ.Λ. και Θ.Λ. (βλ. τις από και από αντίστοιχες καταθέσεις τους), καταρρίπτονται από τα λοιπά στοιχεία της δικογραφίας, από τα οποία προκύπτει ότι η κατηγορουµένη ουδέποτε υπήρξε εντολοδόχος της εγκαλούσας, αλλά αντίθετα, όπως και η ίδια συνοµολογεί, από το έτος 1997 ασχολούνταν µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών, επενδύοντας χρήµατα σε µετοχές εταιριών εισηγµένων σε αυτό και ότι και αυτή διενεργούσε χρηµατιστηριακές συναλλαγές µέσω της «Σ. ΑΕΛ Ε». Η εγκαλούσα δε, η οποία σε κάθε περίπτωση ασχολούνταν µε το χρηµατιστήριο πολύ πριν γνωρίσει την κατηγορουµένη και ως εκ τούτου γνώριζε τη σχετική διαδικασία, που ακολουθούνταν ως προς την αγοραπωλησία µετοχών, διαβλέποντας προφανώς ότι η κατηγορουµένη ήταν πιο έµπειρη από αυτήν ως προς τα θέµατα του χρηµατιστηρίου, της ζήτησε να την φέρει σε επαφή µε την «Σ. ΑΕΕ», προκειµένου να επενδύσει και η ίδια σε µετοχές µέσω «Σ. ΑΕΕ», κατά τα κατωτέρω, όπως και έγινε. Ειδικότερα: Α) Σύµφωνα µε την από κατάθεση της προαναφερθείσας Κ.Κ. - διευθύνουσας συµβούλου της «Σ. ΑΕΕ», η εγκαλούσα έγινε πελάτισσα της «Σ. ΑΕΕ», κατόπιν συστάσεως της από την κατηγορουµένη. Η εγκαλούσα πήγε στην εταιρία αυτή το έτος 2007, οπότε άνοιξε χρηµατιστηριακό κωδικό, η δε «Σ. ΑΕΕ» µεσολαβούσε µεταξύ των πελατών και της χρηµατιστηριακής εταιρίας µε την επωνυµία «. ΑΧΕΠΕΥ» και ο ρόλος της ήταν να διαβιβάζει στην χρηµατιστηριακή εταιρία τις εντολές των πελατών της, οι οποίες ήταν πάντα έγγραφες, σχετικά µε την αγορά και την πώληση των µετοχών και οι οποίες εκτελούνταν από τη χρηµατιστηριακή εταιρία. Η εγκαλούσα έδινε πάντα τις εντολές που αφορούσαν τις συναλλαγές της (όπως άλλωστε µεταγενέστερα και η εγκαλούσα κατέθεσε στην από κατάθεση της), ενώ η κατηγορουµένη δεν είχε καµία απολύτως σχέση µε αυτό, τα χρήµατα δε για την αγορά µετοχών κατατίθεντο από τον εντολέα (δηλ. εν προκειµένω από την εγκαλούσα) σε τραπεζικό λογαριασµό της χρηµατιστηριακής εταιρίας, ενώ καµία σχέση εντολής

8 Σελίδα 8 από 11 δεν συνέδεε την εγκαλούσα µε την κατηγορουµένη, αφού και αυτή ήταν απλώς πελάτισσα της «Σ. ΑΕΕ». Σε περίπτωση δε πώλησης των µετοχών, τα χρήµατα κατατίθεντο από την χρηµατιστηριακή εταιρία σε τραπεζικό λογαριασµό του εντολέα της, όπως δηλ. της εγκαλούσας, σχέση δε εντολής υπήρχε µόνο µεταξύ των πελατών της «Σ. ΑΕΕ», όπως δηλ. της εγκαλούσας και της χρηµατιστηριακής εταιρίας. Ακόµη σε καµία περίπτωση δεν µπορούσε να γίνει ρευστοποίηση των µετοχών της εγκαλούσας εν αγνοία της, ενόψει του γεγονότος ότι κάθε µήνα η χρηµατιστηριακή εταιρία έστελνε έγγραφη ενηµέρωση σχετικά µε τη θέση του χαρτοφυλακίου (βλ. και το φ/ο της από κατάθεση της ιδίας µάρτυρος). Άλλωστε και η εγκαλούσα στην έγκληση της αναφέρει ότι από τον Απρίλιο του έτους 2007 άρχισε να παραλαµβάνει τις αναλυτικές παρουσιάσεις της χρηµατιστηριακής της θέσης, µέσω των οποίων έβλεπε ότι τα χρήµατα της είχαν επενδυθεί. Ο ισχυρισµός της δε, στην από κατάθεση της, ότι κάθε µήνα η χρηµατιστηριακή εταιρία την ενηµέρωνε εγγράφως για τη θέση του χαρτοφυλακίου της, αλλά ότι αυτή δεν τα διάβαζε τα έγγραφα αυτά για να δει εάν τα χρήµατα της έµπαιναν ή όχι στον κωδικό της, δεν κρίνεται πειστικός. Β) Σύµφωνα µε από απολογητικό υπόµνηµα της κατηγορουµένης, αυτή ήταν ανέφικτο να ελέγχει, ως απλή επενδύτρια η ίδια, το χαρτοφυλάκιο της εγκαλούσας, αφού οι ανώνυµες εταιρίες επενδυτικής διαµεσολάβησης (όπως εν προκειµένων η «Σ. ΑΕΕ») όπως και οι ανώνυµες εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών (ΑΕΛ Ε) έχουν τη µόνη και αποκλειστική αρµοδιότητα να λαµβάνουν προσωπικά ή τηλεφωνικά από τους ίδιους τους πελάτες τους εντολές για χρηµατιστηριακές πράξεις και να τις διαβιβάζουν προς την εκάστοτε ανώνυµη χρηµατιστηριακή εταιρία (ΑΧΕ), ο δε πελάτης καταθέτει τα χρήµατα που θέλει να επενδύσει σε αριθµό τραπεζικού λογαριασµού της ΑΧΕ, µε αιτιολογία, το ονοµατεπώνυµο του και τον αριθµό του χρηµατιστηριακού του κωδικού, όλες δε οι εντολές περί αγοραπωλησίας µετοχών δόθηκαν µόνον από την εγκαλούσα και αυτή επένδυσε, για το λόγο αυτό, µόνο το ποσό των ευρώ. Περαιτέρω η κατηγορουµένη διατείνεται, ότι η διαφορά της µε τη µηνύτρια είναι αστικής φύσεως, προερχόµενη από σύµβαση δανείου που συνήφθη µεταξύ τους και ότι, για το λόγο αυτό, η εγκαλούσα της δάνεισε σταδιακά το συνολικό ποσό των ευρώ, προκειµένου να το επενδύσει η ίδια η κατηγορουµένη σε µετοχές, στον προσωπικό της χρηµατιστηριακό κωδικό και µε τη συµφωνία να επιστραφεί στην εγκαλούσα το κεφάλαιο της, ενώ σε περίπτωση κέρδους να το µοιραστούν, προκειµένου δε η εγκαλούσα να διασφαλιστεί, της έδωσε την προαναφερθείσα επιταγή και τις προαναφερθείσες τρεις συναλλαγµατικές, συνολικού ποσού ευρώ, (σηµειωτέον δε ότι η εγκαλούσα ουδεµία αναφορά κάνει για την τύχη αυτών). Το ότι η εγκαλούσα γνώριζε ότι τα χρήµατα αυτά θα επενδύονταν κατά τον ανωτέρω τρόπο, προκύπτει από το ότι, όταν, κατά τα προεκτεθέντα, την , η εγκαλούσα της δάνεισε το ποσό των ευρώ, η κατηγορουµένη το κατέθεσε αυθηµερόν στον τραπεζικό λογαριασµό της «. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», µε την αιτιολογία «Κ.Α.», δηλαδή µε το ονοµατεπώνυµο της και τον χρηµατιστηριακό της κωδικό, το παραστατικό δε της

9 Σελίδα 9 από 11 σχετικής κατάθεσης το παρέδωσε την ίδια στιγµή στην εγκαλούσα, η οποία και το προσκόµισε µε την έγκληση της. Λόγω δε της, εν συνεχεία, καθοδικής πορείας του χρηµατιστηρίου, όχι µόνο δεν υπήρξαν κέρδη από τις επενδύσεις της κατηγορουµένης, αλλά απωλέσθηκε και το ποσό των ευρώ. Η κατηγορουµένη όµως, προκειµένου να τηρήσει τη συµφωνία της µε την εγκαλούσα, κατέβαλλε (κατά τους ισχυρισµούς της συνολικό ποσό ευρώ) σταδιακά διάφορα ποσά στις τράπεζες, από τις οποίες η εγκαλούσα είχε λάβει δάνεια, εξοφλώντας κατ' αυτό τον τρόπο εν µέρει τα ποσά των δανείων της εγκαλούσας και ταυτόχρονα της οφειλής της προς αυτήν, προς απόδειξη δε του ισχυρισµού της προσκοµίζει τα από , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , παραστατικά της «GΕΝΙΚΙ ΒΑΝΚ», τα από , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , παραστατικά της «ΑLPHA ΒΑΝΚ», τα από , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος», τα από , , , , , , , , , , , , , της παραστατικά «ΕFG EUROBANK ERGASIAS» και τα από , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , παραστατικά της «ΜΙLLENNIUM BANK»). Υπό αυτά τα δεδοµένα, ο ισχυρισµός της εγκαλούσας, στην από κατάθεση της, ότι ποτέ δεν δάνεισε χρήµατα στην κατηγορουµένη και ότι το άγνωστο ποσό χρηµάτων που κατέθεσε η τελευταία στην τράπεζα για την αποπληρωµή δανείων της εγκαλούσας, ήταν τα κέρδη από τις επενδύσεις της, δεν κρίνεται πειστικός. Και Γ) Κατόπιν, της προαναφερθείσας εγκλήσεως της αδελφής της εγκαλούσας, Μ.Λ. και του συζύγου της, Α.Τ., ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της κατηγορουµένης για κακουργηµατική απάτη και συγκεκριµένα για απάτη κατ' εξακολούθηση, µε συνολικό όφελος αντίστοιχη προσκληθείσα ζηµία άνω των ευρώ. Η υπόθεση αυτή ήδη κρίθηκε µε το υπ' αριθ. /2012 βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης, που κατέστη αµετάκλητο (βλ. την

10 Σελίδα 10 από 11 από σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση του τµήµατος βουλευµάτων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης) και το οποίο αποφάνθηκε να µην γίνει κατηγορία σε βάρος της κατηγορουµένης για την ανωτέρω πράξη. Με βάση τα προεκτεθέντα πραγµατικά περιστατικά καθίσταται σαφές ότι η ως άνω συµπεριφορά της κατηγορουµένης δεν στοιχειοθετεί τη νοµοτυπική µορφή του εγκλήµατος της υπεξαίρεσης από εντολοδόχο αντικειµένου ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση (άρθρο 98, 375 παρ. 1 και 2 εδ. α' του Ποινικού Κώδικα), αφού δεν βεβαιώθηκαν από την ανάκριση, όλα τα στοιχεία που συνιστούν την αντικειµενική και υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αυτού, όπως η έννοια αυτού σηµειώθηκε στο νοµικό µέρος της προτάσεως µας. Συνακόλουθα, πρέπει το Συµβούλιό Σας να διατάξει, σύµφωνα µε τα άρθρα 309 π. 1α και 310 παρ. 1α ΚΠ, να µη γίνει κατηγορία σε βάρος της κατηγορουµένης για την ως άνω πράξη. Τέλος τα έξοδα της παρούσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του ηµοσίου. ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ: Να µη γίνει κατηγορία κατά της Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης, για την πράξη της υπεξαίρεσης από εντολοδόχο αντικειµένου ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση (άρθρο 98, 375 παρ. 1 και 2 εδ. α 1 του Ποινικού Κώδικα), που φέρεται ότι τέλεσε αυτή στη Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστηµα το µήνα Φεβρουάριο του έτους 2007 έως το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 2008, σε βάρος της Ε.Λ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης. ΚΑΙ Β} Τα έξοδα της παρούσας να επιβληθούν σε βάρος του ηµοσίου. Θεσσαλονίκη 21 Ιουλίου 2013 Η Εισαγγελέας Ευαγγελία Π. Πούλιου Αντεισαγγελέας Πληµµελειοδικών» ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σε βάρος της κατηγορουµένης Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης, ασκήθηκε ποινική δίωξη για την πράξη της υπεξαίρεσης από εντολοδόχο αντικειµένου ιδιαίτερη µεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση (άρθρα 98, 375 παρ. 2 εδ. α, παρ. 1 εδ. α' ΠΚ), κατόπιν της από εγκλήσεως της Ε.Λ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης και διενεργήθηκε κύρια ανάκριση από τον ανακριτή του 2ου Τακτικού Τµήµατος Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία περατώθηκε νόµιµα, µε την απολογία της κατηγορουµένης, στην οποία δεν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και γνωστοποιήθηκε νοµότυπα στην αντίκλητο ικηγόρο της το πέρας της ανάκρισης (άρθρο 308 παρ. 4 ΚΠ ). Κατόπιν τούτου, νόµιµα εισάγεται η σχηµατισθείσα δικογραφία ενώπιον αυτού του Συµβουλίου (άρθρα 132 παρ. 2β' και 308 παρ. 1 ΚΠ ), µε την υπ' αριθ. (842) ΕΓ12-12/101/ πρόταση του αρµόδιου Εισαγγελέα. Από το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την κύρια ανάκριση και συγκεκριµένα από τις καταθέσεις των εξετασθέντων µαρτύρων, από όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, σε συνδυασµό και µε την απολογία της

11 Σελίδα 11 από 11 κατηγορουµένης, προέκυψαν, κατά την κρίση του παρόντος Συµβουλίου, τα πραγµατικά περιστατικά που εκτίθενται αναλυτικά και αιτιολογηµένα στην εισαγγελική πρόταση, στις ορθές και νόµιµες σκέψεις της οποίας και το Συµβούλιο αναφέρεται κατά τα λοιπά, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων [βλ. ΟλΑΠ 1227/1979 ΠοινΧρ Λ', 253, (Συµβ)ΑΠ 1762/2006 ΝοΒ , (Συµβ)ΑΠ 597/1995 ΠοινΧρ ΜΕ'.953, (Συµβ)ΑΠ 1199/1990 ΠοινΧρ ΜΑ'.5Ο9]. Βάσει αυτών, δεν υφίστανται καθόλου ενδείξεις ενοχής για την παραποµπή στο ακροατήριο της ως άνω κατηγορουµένης για την πράξη της υπεξαίρεσης από εντολοδόχο αντικειµένου ιδιαίτερη µεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση, που της αποδίδεται. Εποµένως, πρέπει να µη γίνει κατηγορία εναντίον της για την ανωτέρω διωκόµενη πράξη, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ. 1 περ. α' και 310 παρ. 1 εδ. α' ΚΠ. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της οινικής διαδικασίας δεν θα επιδικαστούν σε βάρος της εγκαλούσας, καθόσον η έγκληση δεν προέκυψε ότι υποβλήθηκε από δόλο ή βαρεία αµέλεια της (άρθρο 585 παρ. 4 ΚΠ ). ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Έχοντας υπ' όψιν και τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ. 1 περ. α' και 310 παρ. 1 εδ. α' ΚΠ. Αποφαίνεται να µη γίνει κατηγορία κατά της κατηγορουµένης Α.Κ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης για την πράξη της υπεξαίρεσης από εντολοδόχο αντικειµένου ιδιαίτερη µεγάλης αξίας κατ' εξακολούθηση, που φέρεται ότι τελέσθηκε στη Θεσσαλονίκη, κατά το χρονικό διάστηµα από το µήνα Φεβρουάριο του έτους 2007 έως και το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 2008, σε βάρος της εγκαλούσας Ε.Λ. του Ι., κατοίκου Θεσσαλονίκης. ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΕΓΙΝΕ στη Θεσσαλονίκη στις 13 Αυγούστου 2013 και ΕΚ ΟΘΗΚΕ στον ίδιο τόπο στις 16/08/2013. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β Ο Υ Λ Ε Υ Μ Α 3 9 6 / 2 01 2 www.dikigoros.gr

Β Ο Υ Λ Ε Υ Μ Α 3 9 6 / 2 01 2 www.dikigoros.gr Σελίδα 1 από 17 ΒΟΥΛΕΥΜΑ 396/2012 TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟ ΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Παναγιώτη Παυλίδη, Πρόεδρο Πληµµελειοδικών, Κωνσταντίνο Αλεξίου και Μαρία Τοµπάζη, Πληµµελειοδίκες.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: 1517. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Ν. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 5 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ)

Αθήνα 5 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας - Νομικός Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 06 Μαΐου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 1732. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ

ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΑ: ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ NB (2002) σελ. 949-950. Υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγµάτων κατά τη διάταξη του άρθρου 147 του Ν.2287/95 (Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα). (Σε ποιου την κυριότητα ανήκουν υπεξαιρεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

-Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επί των προϋποθέσεων της προσωρινής κρατήσεως

-Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς επί των προϋποθέσεων της προσωρινής κρατήσεως ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Παναγιώτη ΜΟΥΣΣΑ του Σωτηρίου και της Ανθής, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Μουσών αρ. 48, και προσωρινώς κρατούμενου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014 Αθήνα, 21-01-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/29-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) -----------

Αθήνα, 01 Δεκεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 1567. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ άρθρο 37 παρ. 2 και 3 ΚΠΔ) ----------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: oalexiou@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 Αθήνα, 11-07-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/11-07-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1549

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ. : 1549 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Γ. Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Τηλ: 210-6460734 Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές διατάξεις: άρ. 13 εδ. στ` ΠΚ - άρ. 2 παρ. 1 και 3, 12, 66 παρ. 1 και 3 Ν. 2121/1993

Σχετικές διατάξεις: άρ. 13 εδ. στ` ΠΚ - άρ. 2 παρ. 1 και 3, 12, 66 παρ. 1 και 3 Ν. 2121/1993 26/2008 ΠΛΗΜΜ ΡΟΔ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ Αριθμ. 26/2008 Δικαστές Χ. Δημητριάδης, Πρόεδρος, Νεκταρία Σουκαρά, Η. Μέτσκας Εισαγγελεύς Α. Κεσίσης, Αντεισαγγελεύς Πρωτοδικών Σχετικές διατάξεις: άρ. 13 εδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 148/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 148/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/865-1/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 148/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών.

ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007. Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. ΣΤΡΑΤΟ ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθµ. Βουλ. 1157/2007 Το ικαστικό Συµβούλιο του Στρατοδικείου Αθηνών. Συγκροτήθηκε από τους ικαστές: 1. Παπαδακάκη Νικόλαο, Στρατιωτικό ικαστή Β,Προεδρεύοντα,επειδή κωλύεται ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2898/23-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 60/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς ν.4321 με τροπ. με ν.4337/2015 «1. Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MEΡOΣ A Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας Περ. αριθ. Σελ. Κεφ. Ι. Γενική εισαγωγή 1. Η ιδιοκτησία ως αντικείμενο προσβολής... 1-4 1 2. Xαρακτηριστικά των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας... 5-7

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:

Τηλ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Όλγα Αλεξίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ: 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: oalexiou@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 27 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 Αθήνα, 25-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2996/25-04-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013 Αθήνα, 19-11-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/19-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4351/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4351/ Αθήνα, 15-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4351/15-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρόληψη και καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15/4/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1542 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα.

Τα αρ.σ81/4/10.1.2002 και Σ00/10/12.6.2008 Γενικά Έγγραφα. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar @ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους κ.λπ. εργοληπτικών επιχειρήσεων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 10.6.2014 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για µέλη δ.σ., στελέχη, µετόχους, εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης 4013/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Δικάσιμος: 01.10.2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ (που αναπτύχθηκαν προφορικώς και καταχωρίζονται στα πρακτικά της συνεδρίασης κατ άρθρ. 141 παρ. 2 ΚΠΔ) Των:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012 Αθήνα, 02-05-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3168/02-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 17-6-2010 Αριθ.Πρωτ.521,523 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαναπατριζόμενα κεφάλαια. Σχετικά: τα με αριθμ.πολ.1059, 1058 έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1861/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/491-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/491-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/2015 Αθήνα, 02-03-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/491-1/02-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013 Αθήνα, 12-12-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7133-1/12-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 33 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 33 η της Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 33 η της 30-11-2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 33 η Συνεδρίαση της 30-11-2016 της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

859/2010 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

859/2010 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Άρειος Πάγος Απόφαση 859/2010 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Έγκληση ανώνυμης εταιρείας από υποκατάστατο. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., που υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό. Απορρίπτει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Νέα Φιλαδέλφεια 31/5/2017 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 15/2014 /A Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 41 / 2006

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 41 / 2006 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα 11.7.2006 ΑΠ: 4639 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Κ.Π. (m) Αριθμός 239/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Δεκεμβρίου 2013, με την εξής σύνθεση: Ε. Σαρττ, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Άρθρο 1

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Άρθρο 1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Άρθρο 1 Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3126/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ. Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ Αρ. 243 ΠΚ: Παράλειψη βεβαίωσης ταυτότητας Υπάλληλος που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν κατά την έκδοση ή τη σύνταξή τους παραλείπει να βεβαιωθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Στέφανος Φακής, Δικηγόρος, Ms Ποινικού Δικαίου ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) Ποια τα στοιχεία της κλοπής; Κλοπή : άρθρο 372 Στοιχεία:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 13/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 13/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 13/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α5 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604553 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 05 /01/2017 Αριθμός απόφασης: 78 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 Καλλιθέα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

H ποινική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου

H ποινική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου H ποινική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου 24 Νοεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή Ποινική ευθύνη Ζημία Εργατικά/ Εργασιακά/ Ασφαλιστικές εισφορές Προσωπικά δεδομένα Αθέμιτος/ Ελεύθερος Ανταγωνισμός Πνευματική/

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5969-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 181/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5969-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 181/2014 Αθήνα, 05-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5969-1/05-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 181/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθμ. 391/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος Ε' Συνεδρίαση τη ς 19ης Νοεμβρίου 2013 Σύνθεση: Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη ».

ΘΕΜΑ:«Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη ». ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ -FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤMHMA Α Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 ΠΟΛ.:1228 ΠΡΟΣ: Ως Π..

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 . Αθήνα, 20-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/20-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠΧ-ΔΛΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 5 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3869/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 51 /2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3869/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 51 /2017 Αθήνα, 15-05-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3869/15-05-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 51 /2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/471/24-01-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 09/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 8 / 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 8 / 2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2017 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/562/24-01-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 8 / 2017 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013 Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2410/04-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 47 / 2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. ΕΝΤΟΛΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ Η ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik.

Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ Ταχ. Κώδ. :101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΙΝΑΚΑ ΙΑΝΟΜΗΣ Τηλέφωνο :210-3253767 FAX :210-3236438 E-mail :kefalaio-a1@ky.ypoik. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.:1019431/114/Α0013 ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΟΛ.1122 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση :Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ

Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ Ηλεκτρονική σάρωση όλων των συναλλαγών από το ΥΠΟΙΚ Περιουσιολόγιο: Διασταύρωση στοιχείων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος 09 Δεκ 2015 Ηλεκτρονικό «μάτι» σε όλες τις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του νόμου

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του νόμου Ν. 4022/2011 (ΦΕΚ Α 219/03.10.2011) Εκδίκαση πράξεων διαφθοράς Πολιτικών και Κρατικών Αξιωματούχων, υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2134/ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2134/ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2014 Αθήνα, 02.04.2014 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2134/02-04-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο κατάστηµά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα