ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων"

Transcript

1 Ιωάννινα, 23 Σεπτεµβρίου 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Ανεξέλεγκτη απόθεση Ζωικών Αποβλήτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Η υπ αρ. 545 α /11 κλίση για ανάκριση σχετικά µε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα Ελευθερία 1. Στην µελέτη «ΤΟΜΕΑΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ) Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» που συντάχθηκε το 1996 από την Περιφέρεια Ηπείρου αναφέρεται: Πτηνοτροφία Όσον αφορά τις πτηνοτροφικές µονάδες, η ρύπανση οφείλεται κυρίως στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και τη διάθεση των νεκρών ζώων. Κύρια αιτία των προβληµάτων είναι η έλλειψη αποτελεσµατικών συστηµάτων επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων των µονάδων (εγκατατάσεις κοπροσωρού) και η ανεξέλεγκτη διάθεση της κοπριάς χωρίς προηγούµενη µείωση του ρυπαντικού φορτίου µε βάση τις αρχές της υγειονοµικής µηχανικής. Η στρώµνη (άχυρο, πριονίδι κλπ) µαζί µε τα περιττώµατα µαζεύεται στο τέλος κάθε εκτροφής και στις περισσότερες περιπτώσεις διασκορπίζεται στους αγρούς χωρίς προηγούµενη επεξεργασία. Χοιροτροφία Η συντριπτική πλειοψηφία των χοιροτροφικών µονάδων είναι µικρής δυναµικότητας µε δυναµικότητα µέχρι 100 χοιροµητέρες. Οι εγκαταστάσεις τους χαρακτηρίζονται υποτυπώδεις έως µέτριες. Συνήθως αποθέτουν τα απόβλητά τους στο περιβάλλον (χωράφια, ρυάκια, ποτάµια κ.λ.π.) ως έχουν ή ύστερα από υποτυπώδη επεξεργασία, µε δυσµενή αποτελέσµατα τόσο για την υγιεινή των ίδιων των µονάδων, όσο και για την υγεία των κατοίκων γενικότερα καθώς ένας µεγάλος αριθµός µονάδων βρίσκεται κοντά ή µέσα σε κατοικηµένες περιοχές. Αντίθεα µε τις µικρές, οι χοιροτροφικές µονάδες µεσαίου και µεγάλου µεγέθους έχουν ικανοποιητικές έως πολύ καλές εγκατασάσεις. Η χοιροτροφία, αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στο περιβάλλον. Οι µονάδες υποχρεώνονται να κάνουν επεξεργασία των αποβλήτων. Όµως, παρ όλα αυτά µόνο ένα µικρό ποσοστό των µονάδων, που κυµαίνεται από 15-17% διαθέτει ολοκληρωµένα συστήµατα συλλογής-επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων. Οι µονάδες αυτές είναι σύγχρονες και συνήθως µεγάλης δυναµικότητας. Οι υπόλοιπες διαθέτουν τα απόβλητά τους ως έχουν στο περιβάλλον, επιβαρύνοντάς το σοβαρά. 1/9

2 Συγκεκριµένα, τα προβλήµατα ρύπανσης που προκαλούνται από τις χοιροτροφικές µονάδες οφείλονται στην αδυναµία επεξεργασίας των ιδιαίτερα βεβαρηµένων υγρών και στερεών αποβλήτων τους µε τρόπο αποτελεσµατικά και οικονοµικά βιώσιµο. Έτσι, οι περισσότερες µονάδες µικρής δυναµικότητας δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις καθαρισµού των αποβλήτων, παρά µόνο στεγανούς ή απορροφητικούς βόθρους και στη συνέχεια τα απόβλητα διατίθενται στους αγρούς, σε αποστραγγιστικές τάφρους ή απευθείας στα επιφανειακά νερά των γειτονικών περιοχών. Οι µεγαλύτερης δυναµικότητας µονάδες συνήθως διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων τους οι οποίες όµως λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίας αλλά και λόγω ανεπαρκούς συντήρησής τους, υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα συστήµατα επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων αποτελούν σηµαντική επένδυση για τους παραγωγούς καθώς το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας τους αντιπροσωπεύει συνήθως το 5-15% της ζωικής παραγωγής. Μόλυνση Τα ζωικά απόβλητα είναι φορείς παθογόνων µικροοργανισµών που µπορεί να µεταδοθούν ε άλλα ζώα ή στον άνθρωπο µέσω µολυσµένου νερού ή τροφίµων. Οι παθογόνοι παράγοντες που µπορεί να εµφανιστούν στα απόβλητα, σε περίπτωση επιδηµίας αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία καθώς στην πλειοψηφία των κτηνοτροφικών µονάδων δεν γίνεται αποτελεσµατικός χειρισµός των αποβλήτων. Στα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για την ελάττωση του µικροβιακού φορτίου και την εξουδετέρωση των παθογόνων παραγόντων περιλαµβάνεται η παρατεταµένη παραµονή των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και η απολύµανσή της τεχνικής απορροής, συνήθως µε χλωρίωση, για την προστασία του τελικού αποδέκτη. Οργανική και ανόργανη ρύπανση Η ανεπαρκής επεξεργασία των ζωικών αποβλήτων στις περισσότερες πτηνοχοιροτροφικές µονάδες έχει σαν αποτέλεσµα τα απόβλητα να διατίθενται στον αποδέκτη (έδαφος ή επιφανειακά νερά) µε ύψηλό οργανικά φορτίο, δηλαδή µε υψηλές τιµές βιολογικά απαιτούµενου οξυγόνου (BOD5). Συνέπεια της οργανικής ρύπανσης είναι η µείωση του διαλυµένου οξυγόνου στον αποδέκτη, η οποία οδηγεί σε δηµιουργία αναερόβιων συνθηκών, ανάπτυξη ανεπιθύµητων µικροοργανισµών, έκλυση δυσάρεστων οσµών και γενικά σε φαινόµενα διαταραχής του οικοσυστήµατος του αποδέκτη και της γύρω περιοχής. Σε συνθήκες υψηλής οργανικής ρύπανσης ο αποδέκτης καθίσταται ακατάλληλος για χρήση. Η ανόργανη ρύπανση του αποδέκτη των ζωικών αποβλήτων, ο οποίος στις περιπτώσεις που είναι υδάτινος (άµεσα µε απευθείας διάθεση των αποβλήτων ή έµµεσα λόγω των διαλυµένων στην επιφανειακή απορροή ρύπων) οφείλεται στην περιεκτικότητά τους σε ανόργανες ουσίες όπως ιχνοστοιχεία και βαρέα µέταλλα αλλά κυρίως σε θρεπτικά άλατα αζώτου και φωσφόρου είναι δυνατό να οδηγήσει σε φαινόµενα ευτροφισµού µε κυριότερη συνέπεια την αύξηση της φυτοπλαγκονικής βιοµάζας και τη διαταραχή της ισορροπίας του οικοσυστήµατος λόγω συσσώρευσης οργανικού φορτίου και ελάττωσης του διαλυµένου οξυγόνου του υδάτινου αποδέκτη. 2/9

3 Λίµνη Παµβώτιδα Η Παµβώτιδα είναι ο Αποδέκτης των απορροών του νοτίου και νοτιανατολικού τµήµατος του Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ρύπων που παράγονται στην περιοχή αυτή προέρχονται κυρίως από τον πρωτογενή αλλά και από δευτερογενή τοµέα. Επιγραµµατικά οι ρυπογόνες δραστηριότητες που επηρεάζουν τη λίµνη είναι χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, Βουστάσια, βιοτεχνικές µονάδες, αστικά λύµατα (βόθροι και παράνοµες συνδέσεις) απορρίµµατα και γεωργικές καλλιέργειες. Σηµειώνεται ότι παρότι λειτουργεί µονάδα βιολογικής επεξεργασίας των λυµάτων των Ιωαννίνων η λίµνη συνεχίζει να επιβαρύνεται από παράνοµες συνδέσεις και υπερχειλίσεις βόθρων αφού µέρος µόνο του αποχετευτικού δικτύου έχει ολοκληρωθεί. Η κατάσταση της λίµνης όπως έχει διαµορφωθεί από τη διάθεση (άµεσα ή έµµεσα) των υψηλών ρυπαντικών φορτίων που περιέχονται στα απόβλητα των παραπάνω δραστηριοτήτων επιγραµµατικά περιγράφεται από τα εξής: (ΥΠΕΧΩ Ε, 1994) - Η υπερτροφική κατάσταση της λίµνης είναι σοβαρό γεγονός και συνοδεύεται από προβλήµατα τα οποία γίνονται οξύτερα τη θερινή περίοδο. - Είναι µέτρια ως βαριά µολυσµένη. - Παρουσιάζει έντονη διαταραχή και υποβάθµιση του οικοσυστήµατός της. Επίσης έχει εκτιµηθεί (ΥΠΕΧΩ Ε, 1994) ότι η µεγαλύτερη πηγή ρυπαντικών φορτίων αζώτου και φωσφόρου είναι απόβλητα από την κτηνοτροφική δραστηριότητα, και κυρίως από τη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία, ενώ τα φορτία των ρύπων αυτών που τελικά καταλήγουν στη λίµνη προέρχονται τόσο από τα κτηνοτροφικά όσο και από τα αστικά απόβλητα. 3/9

4 Ποσότητες αποβλήτων και ρύπων Ετήσιες Ποσότητες Παραγόµενων Αποβλήτων από τις Πτηνοτροφικές Μονάδες του Ν. Ιωαννίνων ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (tn) ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (tn) Μονάδες κρεατοπαραγωγής µέλη Α.Π.Σ.Ι. Μονάδες κρεατοπαραγωγής συνεργαζόµενες µε ΝΗΤΣΙΑΚΟ Μονάδες αυγών κατανάλωσης Μονάδες αυγών αναπαραγωγής ΣΥΝΟΛΟ Ετήσιες Ποσότητες Παραγόµενων Αποβλήτων από Πτηνοτροφικές Μονάδες Κατανεµηµένες στις Υδρολογικές Λεκάνες του Ν. Ιωαννίνων Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Ποσότητα στερεών αποβλήτων Ολικό Άζωτο (Ν) Στοιχειακός φώσφορος (P) Στοιχειακό Κάλιο (Ka) Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Βόρειο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων Νότιο Λεκάνη Καλαµά Λεκάνη Αράχθου Λεκάνη Αώου Λεκάνη Λούρου /9

5 Στη συνέχεια υπολογίστηκαν τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν σε υδάτινους αποδέκτες βάση συντελεστών και σειράς εκτιµήσεων. Οι εκτιµήσεις προσεγγίζουν την πραγµατικότητα σε επίπεδο τάξης µεγέθους, δίνουν παρόλα αυτά µια γενική εικόνα της ρύπανσης σε κάθε υδρολογική λεκάνη Ετήσια Φορτία Αζώτου και Φωσφόρου που καταλήγουν στις Υδρολογικές Λεκάνες (επιφανειακά και υπόγεια νερά) Ν. Ιωαννίνων από την Πτηνοτροφική δραστηριότητα Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Νότιο Λεκανοπέδιο (Λεκάνη Παµβώτιδας) Βόρειο Λεκανοπέδιο (Λεκάνη τάφρου Λαψίστας) Άζωτο (Ν) Φώσφορος (P) Λεκάνη Καλαµά (Ν. Ιωαννίνων) Λεκάνη Αράχθου Λεκάνη Αώου 17 2 Λεκάνη Λούρου 8 1 Ετήσια Φορτία Αζώτου, Φωσφόρου και BOD5 που καταλήγουν στις Υδρολογικές Λεκάνες (επιφανειακά και υπόγεια νερά) Ν. Ιωαννίνων από την Χοιροτροφική δραστηριότητα Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ Νότιο Λεκανοπέδιο (Λεκάνη Παµβώτιδας) Λεκάνη Καλαµά (Ν. Ιωαννίνων) (µαζί µε το Βόρειο Λεκανοέδιο λεκάνη τάφρου Λαψίστας) Άζωτο (Ν) Φώσφορος (P) BOD Λεκάνη Αώου Λεκάνη Αράχθου Υπόγεια νερά (Καταβόθρες) /9

6 2. Η άσχηµη κατάσταση της Παµβώτιδας έχει επισηµανθεί και στην έρευνα-µελέτη του ΤΕΕ Τµήµα Ηπείρου Η ρύπανση στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που συντάχθηκε το 1986 όπου αναφέρεται: Η λίµνη βρίσκεται ήδη σε οριακή κρίσιµη για την ύπαρξή της κατάσταση. Ο ευτροφισµός των λιµνών είναι ένα φυσικό µη αντιστρεπτό φαινόµενο που εξελίσσεται µε πολύ αργό ρυθµό. Ο ευτροφισµός µαζί µε τη συσσώρευση ιζηµάτων και προσχώσεων στο βυθό και στην περίµετρο, οδηγεί τις λίµνες στο φυσικό τους θάνατο. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες που επαυξάνουν την ενέργεια αυτών των παραγόντων, συντελούν στον πρόωρο θάνατό τους. Για να βελτιωθεί η κατάσταση της λίµνης Ιωαννίνων και να αποφευχθεί ο πρόωρος θάνατός της, τουλάχιστο από την πλευρά του φωσφόρου, πρέπει οι εισερχόµενες ετησίως ποσότητές του να περιορισθούν πολύ πιο κάτω από της σηµερινές των 14,2 τόνων. Στη βάση του µοντέλου Vollenweider, αυτό σηµαίνει ότι η εισερχόµενη ετησίως ποσότητα φωσφόρου πρέπει να είναι µικρότερη των 8 περίπου τόνων, ενώ για να είναι ολιγοτροφική, πρέπει να είναι µικρότερη από τους 3 περίπου τόνους. 3. Από τις παραπάνω µελέτες καθίσταται σαφές ότι η διαχείριση των ζωικών αποβλήτων είναι ένα πολύ µεγάλο, σοβαρό και δύσκολο θέµα καθώς: Η ποσότητα στερεών αποβλήτων µόνο από πτηνοτροφικές µονάδες το 1996 στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων ήταν 118 χιλιάδες τόνοι, όταν για σύγκριση ο ήµος Ιωαννιτών παράγει ετησίως 44 χιλιάδες τόνους αστικών στερεών απορριµµάτων (Μελέτη Χωροθέτησης Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Περιφέρεια Ηπείρου, εκέµβριος 2010). Η ανεξέλεγκτη διάθεση των πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών αποβλήτων αποτελεί την κύρια πηγή ρύπανσης για τη λίµνη Παµβώτιδα. Ο φώσφορος, στοιχείο που κυρίως ευθύνεται για τον ευτροφισµό των λιµνών, που καταλήγει στην Παµβώτιδα από την ανεξέλεγκτη διάθεση των πτηνοτροφικών και χοιροτροφικών αποβλήτων είναι της τάξης των 42+3 = 45 τόνοι ετησίως, όταν η συνολική ετήσια εισερχόµενη ποσότητα πρέπει να είναι µικρότερη από 3 τόνους. 4. Λειτουργία µονάδων χωρίς άδεια λειτουργίας: Κάθε µονάδα κρεατοπαραγωγής υποχρεούται, σύµφωνα µε την άδεια λειτουργίας της, σε συγκεκριµένη διαδικασία επεξεργασίας των ζωικών της αποβλήτων. Πολλές όµως από τις πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές µονάδες που λειτουργούν επί δεκαετίες δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας και κατάλληλες υποδοµές, ενώ και όσες διαθέτουν δεν εφαρµόζουν τα όσα προβλέπονται στην άδεια. 6/9

7 5. Αυτοψία 26 Μαΐου 2011, Κουτσελιό Κατά την αυτοψία που διενεργήσαµε ο υπογράφων ως πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων µαζί µε τον πρόεδρο του Φορέα ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας κ. Πέτρο Τσουµάνη, διαπιστώσαµε την ανεξέλεγκτη διάθεση κοπροσωρών σε υγρότοπους στην περιοχή Κουτσελιού από όπου και οι φωτογραφίες που παρατίθενται στο τέλος. Σε κανένα πτηνοτροφείο δεν είδαµε αποθηκευµένους κοπροσωρούς. Οι υγρότοποι που δέχονται ζωικά απόβλητα και µπάζα παρουσιάζουν έλλειψη ζωής, έχουν καταστραφεί, ενώ σε πολλούς παρατηρείται σηµαντική µείωση της έκτασής τους. 6. Απουσία αποθηκευµένων κοπροσορών Το πρόβληµα επεσήµανε και ο κ. Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδορς Καχριµάνης κατά τον χαιρετισµό του στην ιηµερίδα «Καλαµάς, κοιτίδα αξιοβίωτης ανάπτυξης και πολιτισµού ή ένας ακόµη υδάτινος πόρος;» στις 24 Ιουνίου 2011 στην Ηγουµενίτσα, όπου ανέφερε ότι από αυτοψία που διενήργησε δεν είδε σε κανένα πτηνοτροφείο να υπάρχουν αποθηκευµένοι κοπροσωροί. Οι κοπροσωροί πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγασµένο µέρος στις εγκαταστάσεις των πτηνοτροφείων, τα στραγγίδιά τους να οδηγούνται σε βόθρους, και µετά την ξήρανσή τους να στρώνονται σε χωράφια ως λίπασµα. Εναλλακτικά οι κοπροσωροί µπορούν να οδηγούνται σε εργοστάσια επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων, όµως υφιστάµενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας µπορούν να καλύψουν µικρό µόνο ποσοστό των συνολικών παραγόµενων ζωικών αποβλήτων. Κατά συνέπεια η απουσία ύπαρξης αποθηκευµένων κοπροσωρών στις εγκαταστάσεις των πτηνοτροφείων επιβεβαιώνει ότι η ανεξέλεγκτη διάθεση των πτηνοτροφικών αποβλήτων είναι η συνήθης πρακτική. 7. Ανυπαρξία ελέγχων Η ανυπαρξία ελεγκτικού µηχανισµού του τρόπου διάθεσης των ζωικών αποβλήτων, και η ανοχή της πολιτείας στη συνεχιζόµενη λειτουργία εγκαταστάσεων χωρίς άδεια λειτουργίας, έχουν καταστήσει την ανεξέλεγκτη διάθεση των ζωικών αποβλήτων τη συνήθη πρακτική. Σχετικά δηµοσιεύµατα διαβάζουµε κάθε χρόνο στον τοπικό τύπο - «Εφιάλτης» η ανεξέλεγκτη εναπόθεση ζωϊκών αποβλήτων, Ανεξέρτητος &catid=36:top-news - Βρώµα και δυσωδία, Ελευθερία Ο Συντάξας Κωνσταντίνος Σακκάς Πολιτικός Μηχανικός Κιν /9

8 Κουτσελιό, υγρότοπος 1 που δέχεται ζωικά απόβλητα και µπάζα Κουτσελιό, υγρότοπος 2, ζωικά απόβλητα και µπάζα 8/9

9 Κουτσελιό, υγρότοπος 2 Κουτσελιό, υγρότοπος 2, λεπτοµέρεια 9/9

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28ης Οκτωβρίου 6, 454 44 Ιωάννινα τηλ. 26510 35997 email: info@ecoioannina.gr ιστοχώρος: http://www.ecoioannina.gr/ Προς Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.)

ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 3-4 Β. ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού Προτάσεις αντιμετώπισής του Αθήνα, Ιούλιος 2009 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου»

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ. Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Βιώσιµη κατανάλωση στα νοικοκυριά Τάσεις και πολιτικές στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ Μια έρευνα του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Η έρευνα του ΟΟΣΑ Η βιώσιµη κατανάλωση έχει γίνει θέµα προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO 2009 ISSN 1831-0826 Ειδική έκθεση αριθ. 3 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1994-1999

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Λουκάτος Ανδρέας 1, Πραγιάτη Μαίρη 1, ρ. Νταλής ηµήτρης 2 1 ΕΠΕΜ Α.Ε. - Αχαρνών 141Β & Λαερτίου, Τ.Κ. 112 51, ΑΘΗΝΑ 2 Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.740.000 ευρώ Νοέµβριος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi 2\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ&Φ.Α ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α. ΚΟΥΓΙΑ Επιβλέπων καθηγητής ΜΑΡΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Καβάλα 2010 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...4 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Τεχνική Έκθεση

Τελική Τεχνική Έκθεση ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF MEDITERRANEAN TEMPORARY PONDS IN CRETE LIFE04NAT/GR/000105 Τελική Τεχνική Έκθεση Μελέτη ανθρωπογενών πιέσεων και ποιότητας νερού και εδάφους στα Μεσογειακά Εποχικά Λιµνία

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης

Φιλίππου Παύλος. Επιβλέπων Καθηγητής. Δημήτριος Γεωργακάκης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ EΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» «Παραγωγή βιοαερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις ηµέρες µας όλο και πιο φλέγον ζήτηµα είναι η ρύπανση του εδάφους. Το έδαφος αποτελεί το «σπίτι» µας για δισεκατοµµύρια χρόνια. Παρόλα αυτά τους τελευταίους δύο αιώνες ο άνθρωπος µε τις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα