ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε."

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 00/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Λιάνα Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα Ηµεροµηνία σύνταξης/ τροποποίησης : Ηµεροµηνία έγκρισης:

2 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΣΣ ΥΑΕ) 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΥΑΕ 4. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΥΑΕ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ ΥΑΕ 7. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ ΥΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ) 8. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 11. ΟΙKΟΝΟΜΙKΟΙ ΟΡΟΙ 12. ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΥΑΕ (ΜΠΕ/ΥΑΕ) 13. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΟΙ / ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ EA ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 00/00/ Σελίδα 2 από 23

3 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1. ΝΟΜΙKΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. Με το Νόµο 372/76 Περί Συστάσεως και Λειτουργίας του ΕΛΟΤ, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Νόµο 1682/1997 και το Προεδρικό ιάταγµα 155/97 Σύσταση και καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε», ανατίθεται στον ΕΛΟΤ η ανάπτυξη δραστηριοτήτων Πιστοποίησης. Με βάση την Υπουργική Απόφαση 22729/509/ / ΦΕΚ 708/Β/ , ιαδικασίες Πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης Α.Ε., ο ΕΛΟΤ εφαρµόζει ιαδικασίες και Συστήµατα Πιστοποίησης (π.χ. Συστήµατα Πιστοποίησης του ιεθνούς Οργανισµού ISO). Στο πλαίσιο των ιαδικασιών αυτών απονέµει Σήµατα Συµµόρφωσης και χορηγεί Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης που υποδηλώνουν την συµµόρφωση προϊόντων, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισµών, συστηµάτων και προσώπων µε τις απαιτήσεις τυποποιητικών εγγράφων, και τα οποία ονοµάζονται Σήµατα Συµµόρφωσης/ Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης ΕΛΟΤ ΟΡΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Όλοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο και έχουν σχέση µε την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, είναι σύµφωνοι µε τους αναφερόµενους στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8402, ΕΛΟΤ OHSAS 18001, ΕΛΟΤ ΕΝ Γενικοί Όροι και Ορισµοί τους για την Τυποποίηση και τις Συναφείς ραστηριότητες και µε τους όρους και ορισµούς που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο είναι οι εξής : ΠΣΣ ΥΑΕ: Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ΑΠΣ ΥΑΕ: Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ΙΠ/ΕΛΟΤ: ιεύθυνση Πιστοποίησης ΕΛΟΤ ΕΑ: Ευρωπαϊκή ιαπίστευση (European Accreditation) ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ: Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ΕΝ: Ευρωπαϊκό Πρότυπο (European Norm) ISO: ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Standardization Organization) IEC: ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (International Electrotechnical Committee) ΜΠΕ/ΥΑΕ: Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων / ΥΑΕ 00/00/ Σελίδα 3 από 23

4 0.3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ (Third party) Η ανεξαρτησία του ΕΛΟΤ διασφαλίζεται από το Νοµικό του Πλαίσιο, την οργανωτική του διάρθρωση και τη λειτουργία του Συµβουλίου Πιστοποίησης. Ο ΕΛΟΤ εξάλλου, στα πλαίσια της λειτουργίας του, ως Οργανισµός Πιστοποίησης µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν εµπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και εφαρµογή των Συστηµάτων ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του παρόντος Kανονισµού και σύµφωνα µε την ορθή πρακτική των ιαδικασιών Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, ο ΕΛΟΤ συνεργάζεται µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µε αποκλειστικό αντικείµενο την ορθή ερµηνεία των Προτύπων / Προδιαγραφών που αφορούν Συστήµατα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και την ορθή εφαρµογή των ιαδικασιών Πιστοποίησης. Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται σε επαφή µε τον ΕΛΟΤ, στα πλαίσια της ιαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, αντιµετωπίζονται ισότιµα. Οι όροι της Πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους Πιστοποιητικών. 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 1.1. Ο παρών Γενικός Kανονισµός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία αφορά τις διαδικασίες που εφαρµόζει ο ΕΛΟΤ για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, σύµφωνα µε ΕΛΟΤ OHSAS και τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού. Η συνολική διαχείριση και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45012, της Οδηγίας ISO/IEC 62 και τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες της EA. Το ΠΣΣ ΥΑΕ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι η πιστοποιηθείσα επιχείρηση έχει τεκµηριώσει, έχει εφαρµόσει και τηρεί Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, το οποίο αποτελεί ένα µέσο διασφάλισης του γεγονότος ότι συµµορφώνεται µε όλες τις ισχύουσες υποχρεωτικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας και ταυτόχρονα έχει αναλάβει την υποχρέωση για συνεχή βελτίωση των συνολικών επιδόσεων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Η επιλογή των προτεραιοτήτων και του βαθµού βελτίωσης από την επιχείρηση πρέπει να µπορεί να αιτιολογηθεί ως συσχετιζόµενη µε την εκτίµηση της επικινδυνότητας. 00/00/ Σελίδα 4 από 23

5 Είναι σαφές ότι το ΠΣΣ ΥΑΕ δεν σχετίζεται κατ ουδένα τρόπο µε την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των παραγοµένων προιόντων και παρεχοµένων υπηρεσιών ούτε µε την Αξιολόγηση του άλλου Συστήµατος ιαχείρισης (π.χ. Ποιότητας ή Περιβαλλοντικής ιαχείρισης) που πιθανά εφαρµόζει η πιστοποιηµένη επιχείρηση. Ο παρών Κανονισµός ισχύει και στις περιπτώσεις όπου τα Συστήµατα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία των επιχειρήσεων αξιολογούνται και πιστοποιούνται σύµφωνα µε άλλα, πέραν του Προτύπου ΕΛΟΤ OHSAS 18001, αντίστοιχα Εθνικά/Ευρωπαϊκά/ ιεθνή Πρότυπα ή τυποποιητικά έγγραφα. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ισχύουν οι αναφορές του Κανονισµού αυτού στο Πρότυπο ΕΛΟΤ OHSAS αλλά οι αντίστοιχες του εφαρµοζόµενου Προτύπου ή άλλου τυποποιητικού εγγράφου Πεδίο Πιστοποίησης: Το ΠΣΣ ΥΑΕ µπορεί να αναφέρεται είτε σε όλες τις δραστηριότητες και τις µονάδες της προς πιστοποίηση επιχείρησης (π.χ. χώρος παραγωγής, αποθήκες, γραφεία, υποκαταστήµατα, συνεργεία εγκατάστασης/συντήρησης, οχήµατα, εργοτάξια κ.λπ.), είτε σε συγκεκριµένες µονάδες ή δραστηριότητες. Ο περιορισµός του εύρους του πεδίου εφαρµογής του ΠΣΣ ΥΑΕ από την επιχείρηση, δεν πρέπει να εξαιρεί από την αξιολόγηση του Συστήµατος ιαχείρισης λειτουργίες ή δραστηριότητες αναγκαίες για τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης ή να έχει αρνητική επίδραση στην Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων της και όλων των άλλων που πρέπει να καλύπτονται από το Σύστηµα. Το Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία πρέπει να καλύπτει εργαζοµένους, υπεργολάβους, εποχιακούς εργαζόµενους, επισκέπτες και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εργάζεται ή ευρίσκεται στους προς πιστοποίηση χώρους της επιχείρησης. 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΣΣ ΥΑΕ) 2.1. ΓΕΝΙKΑ Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του ΠΣΣ ΥΑΕ περιλαµβάνει τα κατωτέρω στάδια: - Αρχικές συνοµιλίες/ Ανταλλαγή πληροφοριών - Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις/ Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης - Επιθεώρηση Αξιολόγησης, - Επιθεωρήσεις Επιτήρησης - Επαναληπτικές Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης - Ειδικές Επιθεωρήσεις 00/00/ Σελίδα 5 από 23

6 Κατά τα ανωτέρω στάδια εφαρµόζονται οι αρχές, οι οποίες περιγράφονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO , ΕΛΟΤ ΕΝ ISO , ΕΛΟΤ ΕΝ ISO καθώς και ΕΛΟΤ OHSAS και Η επιχείρηση οφείλει κατά τις Επιθεωρήσεις να γνωστοποιεί στον ΕΛΟΤ τις απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται από την νοµοθεσία (Εθνική και Κοινοτική), προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνεται σε ότι αφορά το Σύστηµα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία. Οι Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ ελέγχουν εάν οι απαιτήσεις αυτές έχουν δεόντως ενσωµατωθεί στο Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης και επαληθεύουν εάν έχουν χορηγηθεί οι τυχόν απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες. Επίσης οι Επιθεωρητές έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα αρχεία ελέγχων, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιηθεί από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες/ Φορείς Πιστοποίησης/ άλλους Φορείς ή Οργανισµούς. Όταν διενεργούνται Επιθεωρήσεις στο εξωτερικό, ελέγχεται η εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας, στην συγκεκριµένη χώρα, νοµοθεσίας και η ενσωµάτωση των απαιτήσεων αυτής στο Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης ΑΙΤΗΣΗ Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυµούν την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, υποβάλλουν στον ΕΛΟΤ Αίτηση, σύµφωνα µε το ειδικό έντυπο αιτήσεων, που διατίθεται από τον ΕΛΟΤ, συνοδευόµενη από το Εγχειρίδιό τους για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. Kάθε Αίτηση που υποβάλλεται αφορά µόνο σε µια µονάδα παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τον Πίνακα Τοµέων Πιστοποίησης της EA (Παράρτηµα IV). Επίσης χωριστή Αίτηση πρέπει να υποβληθεί για επέκταση σε νέους τοµείς, για τους οποίους θα απονεµηθεί και χωριστό ΠΣΣ ΥΑΕ. Σε περίπτωση όπου έχουν πιστοποιηθεί όλες οι µονάδες παραγωγής µίας επιχείρησης και όλες οι δραστηριότητές της, δύναται να εκδοθεί ενιαίο ΠΣΣ ΥΑΕ, στο οποίο θα αναγράφονται όλες οι µονάδες παραγωγής και οι αντίστοιχες δραστηριότητες. Στην Αίτησή του, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να δηλώνει το πεδίο εφαρµογής της Πιστοποίησης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 1.2. Ο ενδιαφερόµενος παραλαµβάνει από την ΙΠ/ΕΛΟΤ τον παρόντα Γενικό Kανονισµό και την Αίτηση. 00/00/ Σελίδα 6 από 23

7 Για να αρχίσουν οι Προπαρασκευαστικές Συνοµιλίες καθώς επίσης και ο κύκλος των Επιθεωρήσεων, πρέπει να θέσει ο ενδιαφερόµενος στην διάθεση της ΙΠ/ΕΛΟΤ την Αίτηση, το Εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και ελεγχόµενο κατάλογο των ιαδικασιών του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, µε ένδειξη της κατάστασής τους (έκδοση, ηµεροµηνία κλπ). Η κατάθεση των ιαδικασιών του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία είναι προαιρετική. Ο ενδιαφερόµενος πρέπει επίσης να ορίσει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου του Προτύπου ΕΛΟΤ OHSAS 18001, τον εκπρόσωπο της ιοίκησης για τα θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, ο οποίος θα έχει και την αρµοδιότητα για τη διενέργεια επαφών µε την Οµάδα Επιθεώρησης, καθώς και τον Αναπληρωτή του. Εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί να παρίσταται κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης οποιοσδήποτε Σύµβουλος, ο οποίος έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, θα πρέπει να ενηµερώσει τον ΕΛΟΤ. Ο Σύµβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς παρέµβαση στη ιαδικασία Επιθεώρησης. Αφού η επιχείρηση υποβάλει την Αίτηση και την απαραίτητη τεκµηρίωση στην ΙΠ/ΕΛΟΤ, συγκροτείται από την ΙΠ/ΕΛΟΤ η Οµάδα Επιθεώρησης. Σε περιπτώσεις που η Αίτηση απορρίπτεται, ενηµερώνεται γραπτώς η επιχείρηση για τους λόγους µη αποδοχής αυτής, καθώς και το Συµβούλιο Πιστοποίησης. Η ΙΠ/ΕΛΟΤ συγκροτεί την Οµάδα Επιθεώρησης έτσι ώστε να διαθέτει ως σύνολο την απαραίτητη εµπειρία και γνώση σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, στις σχετικές µε αυτά απαιτήσεις νόµων, κανονισµών και διατάξεων, στα Συστήµατα ιαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και στα σχετικά µε αυτά Πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα, στις διαδικασίες και τεχνικές επιθεώρησης των Συστηµάτων αυτών και στην ικανότητα εντοπισµού και αξιολόγησης των κινδύνων στο χώρο εργασίας. Επίσης, ένα τουλάχιστον µέλος της Οµάδας Επιθεώρησης πρέπει να διαθέτει τεχνικές γνώσεις που αφορούν στον συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η Οµάδα Επιθεώρησης αποτελείται από έναν Συντονιστή Επιθεώρησης (Lead Auditor) και τουλάχιστον έναν Επιθεωρητή (Auditor) ή Εκπαιδευόµενο Επιθεωρητή (Trainee Auditor), Η Οµάδα Επιθεώρησης θα συµπεριλαµβάνει και Τεχνικούς Εµπειρογνώµονες ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. Τα µέλη της Οµάδας επιλέγονται από τους καταλόγους των εγκεκριµένων Επιθεωρητών/ Τεχνικών Εµπειρογνωµόνων του ΕΛΟΤ. Τα ονόµατα και η επαγγελµατική ιδιότητα των ανωτέρω Επιθεωρητών/ Τεχνικών Εµπειρογνωµόνων, που συγκροτούν την Οµάδα Επιθεώρησης, ανακοινώνονται στην επιχείρηση. 00/00/ Σελίδα 7 από 23

8 Όταν καθορίζεται η Οµάδα Επιθεώρησης, και εφόσον σ αυτήν συµµετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες, και για να διασφαλίζεται η αµεροληψία και η αντικειµενικότητά της, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από την ΙΠ/ΕΛΟΤ ώστε να µην συµπεριληφθεί στην Οµάδα Επιθεώρησης άτοµο που έλαβε µέρος ως σύµβουλος στον σχεδιασµό (οργάνωση και λειτουργία) ή/ και την επέκταση του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία που θα επιθεωρηθεί και να µην εργάζεται ή να έχει οποιαδήποτε σχέση µε την υπό επιθεωρητική ανταγωνιστική της επιχείρηση. Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους ή και µελών από τους εξωτερικούς Επιθεωρητές της Οµάδας Επιθεώρησης, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. θίγεται η ανταγωνιστικότητά του ή κινδυνεύει η ασφάλεια της τεχνογνωσίας της επιχείρησης λόγω σύνδεσης του/ των Επιθεωρητών µε ανταγωνιστές του). Σε τέτοιες περιπτώσεις η ΙΠ/ΕΛΟΤ επανακαθορίζει την Οµάδα Επιθεώρησης ΑΡΧΙKΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η ΙΠ/ΕΛΟΤ πληροφορεί τους ενδιαφερόµενους για τις ιαδικασίες, την χρονική διάρκεια και το κόστος της κάθε Επιθεώρησης. Αν ζητηθεί, µπορεί επίσης να συντάξει οικονοµικό προϋπολογισµό. Οι Αρχικές Συνοµιλίες δεν έχουν κανένα κόστος για τον ενδιαφερόµενο. Κατά την διάρκεια των Αρχικών Συνοµιλιών διευκρινίζονται επίσης θέµατα που αφορούν στο πεδίο Πιστοποίησης, το Πρότυπο Πιστοποίησης, τις µονάδες προς Πιστοποίηση και τυχόν άλλα θέµατα που θέτει ο ενδιαφερόµενος ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα της διενέργειας της Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ρυθµίζονται κατόπιν συνεργασίας της ΙΠ/ΕΛΟΤ µε τον ενδιαφερόµενο. Οι Προπαρασκευαστικές αυτές Συναντήσεις µπορεί να γίνουν σε οποιοδήποτε στάδιο της ιαδικασίας πριν από την Επιθεώρηση Αξιολόγησης και έχουν ως σκοπό τον καθορισµό των λεπτοµερειών της διενέργειας της Επιθεώρησης Αξιολόγησης και ειδικότερα του προγράµµατος αυτής. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συνάντηση στα γραφεία του ΕΛΟΤ, ο Συντονιστής επικοινωνεί τηλεφωνικώς ή γραπτώς µε την επιχείρηση. Kατά τη φάση των Προπαρασκευαστικών Συναντήσεων η Οµάδα Επιθεώρησης µελετά το Εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και όποιο άλλο έγγραφο έχει τεθεί υπόψη της από τον ενδιαφερόµενο, µε στόχο την εξέταση της συµβατότητάς τους µε τις απαιτήσεις του αντιστοίχου Προτύπου ή άλλου τυποποιητικού εγγράφου και του παρόντος Κανονισµού. Η ιαδικασία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί και στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ως Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης, εφόσον ζητηθεί από την επιχείρηση. 00/00/ Σελίδα 8 από 23

9 Η διάρκεια των Προπαρασκευαστικών Συναντήσεων/ Προκαταρκτικών Επισκέψεων Αξιολόγησης δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) ανθρωποηµέρες. Εάν κατά την διάρκεια της ανασκόπησης της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης, εντοπιστούν Κύριες Μη Συµµορφώσεις ως προς τις απαιτήσεις του Προτύπου ή άλλου τυποποιητικού εγγράφου και του παρόντος Κανονισµού, η επιχείρηση ενηµερώνεται γραπτά ώστε να προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την διενέργεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης. Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως και γραπτώς στην ΙΠ/ΕΛΟΤ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο Συντονιστής Επιθεώρησης, βασιζόµενος στην Αίτηση, στην µελέτη της τεκµηρίωσης που έχει τεθεί στην διάθεσή του, στις Προπαρασκευαστικές Συναντήσεις ή/και στην Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης, καθορίζει σε συνεργασία µε τον ενδιαφερόµενο, το Πρόγραµµα Επιθεώρησης Αξιολόγησης, δηλαδή την ακριβή ιαδικασία, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση που θα λάβει η Αξιολόγηση, καθώς και τους τοµείς της επιχείρησης, τους οποίους αυτή θα περιλάβει. Για να διενεργηθεί η Επιθεώρηση Αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης εφαρµογή του προς πιστοποίηση Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και η ύπαρξη αντίστοιχων αρχείων του συστήµατος, για διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διενέργεια, εκ µέρους της επιχείρησης µιας ολοκληρωµένης Εσωτερικής Επιθεώρησης του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και µιας Ανασκόπησης του Συστήµατος από τη ιοίκηση. Κατά την διάρκεια της Εναρκτήριας Σύσκεψης και της Σύσκεψης Ανασκόπησης (οι οποίες διενεργούνται αντίστοιχα στην αρχή και στο πέρας των Επιθεωρήσεων), θα πρέπει να είναι παρούσα η ιοίκηση της επιχείρησης καθώς και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της (Υπεύθυνος για το Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία). Το προς πιστοποίηση Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία εξετάζεται και επιθεωρείται στο σύνολό του κατά την Επιθεώρηση Αξιολόγησης, για να διαπιστωθεί αν καλύπτει τα σηµεία που απαιτούνται, σύµφωνα µε το αντίστοιχο Πρότυπο ή άλλο τυποποιητικό έγγραφο αναφοράς και τον παρόντα Κανονισµό. Επιπρόσθετα επιθεωρείται η πραγµατική εφαρµογή του Συστήµατος, οι οργανωτικές δοµές, οι ιαδικασίες/ Οδηγίες/ Έντυπα της επιχείρησης καθώς και η καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος, αναφορικά µε τους στόχους και την Πολιτική για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία της επιχείρησης, τα οποία και αξιολογούνται. 00/00/ Σελίδα 9 από 23

10 Η Αξιολόγηση του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης, δεν περιορίζεται µόνο στα σηµεία που καλύπτονται από το Εγχειρίδιο Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, αλλά επεκτείνεται στην Αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που κατά την τεκµηριωµένη άποψη των επιθεωρητών του ΕΛΟΤ έχουν σχέση ή επηρεάζουν τη λειτουργία του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης, ως προς το καθορισµένο πεδίο Πιστοποίησης. Κατά την έννοια των ανωτέρω, οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του Προτύπου Πιστοποίησης ή άλλου τυποποιητικού εγγράφου ή του παρόντος Κανονισµού κατατάσσονται σε γενική προσέγγιση στις εξής κατηγορίες: 1.- Κύρια Μη Συµµόρφωση: η παντελής έλλειψη ή η πληµµελής καταγραφή µιας απαιτητής από το Πρότυπο Αναφοράς (ΕΛΟΤ OHSAS ή άλλο αντίστοιχο τυποποιητικό έγγραφο) ιαδικασίας ή η µη εφαρµογή µιας τέτοιας ιαδικασίας ή η µη τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισµού. 2.- Απλή Μη Συµµόρφωση: παρατηρηθείσα απόκλιση περιορισµένης έκτασης στην τεκµηρίωση ή εφαρµογή µιας ιαδικασίας του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Προτύπου Αναφοράς (ΕΛΟΤ OHSAS ή άλλο αντίστοιχο τυποποιητικό έγγραφο). 3.- Παρατήρηση : α) µεµονωµένη παρατηρηθείσα απόκλιση στην τεκµηρίωση ή στην εφαρµογή ιαδικασίας του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία που ενδέχεται να γίνει µη συµµόρφωση στο µέλλον β) στοιχείο της τεκµηρίωσης ή της εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, το οποίο εµφανίζει τάση ή είναι πιθανή µελλοντική αιτία για Μη Συµµόρφωση. Σηµαντικός αριθµός Απλών Μη Συµµορφώσεων (όπως ορίζονται ανωτέρω) που συστηµατικά εστιάζονται σε µια συγκεκριµένη ιαδικασία του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, συνιστά Κύρια Μη Συµµόρφωση. Ο ΕΛΟΤ δεν προβαίνει στη χορήγηση ΠΣΣ ΥΑΕ µέχρι τη διαπίστωση, µέσω Αξιολόγησης, της αποτελεσµατικής άρσης όλων των Κυρίων Μη Συµµορφώσεων και τη δέσµευση της επιχείρησης για την άρση των Απλών Μη Συµµορφώσεων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µετά την παρέλευση του οποίου είναι δυνατόν να απαιτηθεί από τον ΕΛΟΤ Αξιολόγηση των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί το αργότερο σε τρεις (3) µήνες µετά τη διενέργεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης. 00/00/ Σελίδα 10 από 23

11 Η ενδιαφερόµενη επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ειδοποιήσει γραπτώς τη ΙΠ/ΕΛΟΤ µόλις προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Η ΙΠ/ΕΛΟΤ, ανάλογα µε την φύση των Μη Συµµορφώσεων, µπορεί είτε να επαληθεύσει τις διορθωτικές ενέργειες µέσω της κατάθεσης, από τον ενδιαφερόµενο σχετικής τεκµηρίωσης είτε να προβεί σε επιτόπου Ειδική Επιθεώρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υλοποιούνται οι διορθωτικές ενέργειες, η ΙΠ/ΕΛΟΤ προβαίνει σε αρνητική εισήγηση στο Συµβούλιο Πιστοποίησης. Αν εντοπισθούν σοβαρά προβλήµατα κατά τα πρώτα στάδια της Επιθεώρησης, δηλαδή το Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης δεν συµµορφώνεται σε µεγάλη έκταση µε το Πρότυπο ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα Πιστοποίησης και τον παρόντα Κανονισµό, ο Συντονιστής του ΕΛΟΤ είναι υποχρεωµένος να το αναφέρει στη Γενική ιεύθυνση της επιχείρησης χωρίς καθυστέρηση, ώστε να διακοπεί αµέσως η Επιθεώρηση και να υπάρξει µείωση του κόστους της, ενώ υποβάλλει σχετική Έκθεση, στην οποία αιτιολογείται η απόφαση, χωρίς να απαιτείται αναλυτική καταγραφή των Μη Συµµορφώσεων. Στην περίπτωση αυτή η Επιθεώρηση, µε εκατέρωθεν συµφωνία, µπορεί να συνεχισθεί είτε ως Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης ή να διακοπεί τελείως για να δοθεί στην επιχείρηση ο χρόνος που θα επιτρέψει την διόρθωση των Μη Συµµορφώσεων που έχουν εντοπισθεί. Η Επιθεώρηση Αξιολόγησης µπορεί να επαναληφθεί το νωρίτερο µετά από τέσσερις (4) µήνες. Αν κατά την διάρκεια της νέας Επιθεώρησης Αξιολόγησης σηµειωθούν πάνω από τέσσερις (4) Κύριες Μη Συµµορφώσεις, τότε η ΙΠ/ΕΛΟΤ προβαίνει σε αρνητική εισήγηση στο Συµβούλιο Πιστοποίησης. Κατά την διάρκεια των Προκαταρκτικών Επισκέψεων Αξιολόγησης, οι Μη Συµµορφώσεις που εντοπίζονται από την Οµάδα Επιθεώρησης, καταγράφονται στην σχετική Έκθεση Επιθεώρησης ως Παρατηρήσεις. Σε περιπτώσεις όπου η Οµάδα Επιθεώρησης αντιµετωπίζει προβλήµατα συνεργασίας µε το προσωπικό της επιχείρησης (έλλειψη παρουσίας, συνεχή τηλεφωνήµατα, έντεχνη άρνηση απάντησης στα ερωτήµατα, παραπλανητικές µεθόδους, µεθόδους επηρεασµού κλπ), πρέπει να το αναφέρει αµέσως στον Συντονιστή. Ο Συντονιστής, ανάλογα µε την έκταση του προβλήµατος, ενηµερώνει την ιοίκηση της επιχείρησης. Αν το θέµα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εµπόδια, ο Συντονιστής αποφασίζει τη διακοπή της επιθεώρησης. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της Επιθεώρησης Αξιολόγησης, οι Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ παραδίδουν στην επιχείρηση την Έκθεση Επιθεώρησης, η οποία ακολούθως υποβάλλεται και στην ΙΠ/ΕΛΟΤ. Η ΙΠ/ΕΛΟΤ εισηγείται στο Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, το οποίο αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη του ΠΣΣ ΥΑΕ, εφόσον έχουν υποβληθεί από τη επιχείρηση τεκµήρια για την εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών (εάν έχουν απαιτηθεί από την Οµάδα Επιθεώρησης) και έχει γίνει η σχετική επαλήθευση από την Οµάδα Επιθεώρησης. 00/00/ Σελίδα 11 από 23

12 2.6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης µπορούν να είναι από µία έως και τέσσερις κατ έτος. Η συχνότητα διενέργειάς τους καθορίζεται από την ΙΠ/ΕΛΟΤ, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα ευρήµατα προηγουµένων Επιθεωρήσεων του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης και την απαιτούµενη παρακολούθηση της εφαρµογής τους. Ο σκοπός των Επιθεωρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρµογή των ιαδικασιών του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΕΛΟΤ, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Kανονισµό και στην υπογραφείσα, µεταξύ ΕΛΟΤ και επιχείρησης, σύµβαση. Σε κάθε Επιθεώρηση Επιτήρησης, ελέγχονται τουλάχιστον τα ακόλουθα σηµεία: - εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών ενεργειών που προκύπτουν από προηγούµενες Επιθεωρήσεις του ΕΛΟΤ - η υλοποίηση των εσωτερικών επιθεωρήσεων και η εφαρµογή των διορθωτικών ενεργειών που προέκυψαν από αυτές - αποτελέσµατα των ανασκοπήσεων από την ιοίκηση - τα παράπονα των ενδιαφεροµένων µερών - τα αρχεία καταγγελιών - τα αρχεία και όλα τα γραπτά στοιχεία που δηµιουργήθηκαν µετά την τελευταία επιθεώρηση και σχετίζονται µε την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, την δυνατότητα αξιολόγησης των επαγγελµατικών κινδύνων και των παραµέτρων βελτίωσης αυτών - τα αρχεία µη συµµορφώσεων και διορθωτικών/ προληπτικών ενεργειών - οποιεσδήποτε αλλαγές στην οργανωτική δοµή, το αντικείµενο και τις δραστηριότητες της επιχείρησης - η χρήση του ΠΣΣ ΥΑΕ και του ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ - οποιαδήποτε ληφθέντα νέα µέτρα - όσα σηµεία απαιτούνται, ώστε να καλυφθεί ο έλεγχος των απαιτήσεων του Προτύπου ή άλλου τυποποιητικού εγγράφου Πιστοποίησης, εντός της τριετίας ισχύος του ΠΣΣ ΥΑΕ - τα αρχεία επιθεωρήσεων από τις σχετικές µε την Υγιεινή και Ασφάλεια τις Αρµόδιες Αρχές ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του ΠΣΣ ΥΑΕ και εφόσον δεν έχει ζητηθεί από την επιχείρηση η διακοπή του ΠΣΣ ΥΑΕ, διενεργείται πάντα η Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης. Η Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης διενεργείται σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 2.5. του παρόντος Κανονισµού, ενώ επέχει τη θέση και της αντίστοιχης χρονικά Επιθεώρησης Επιτήρησης. 00/00/ Σελίδα 12 από 23

13 2.8. ΕΙ ΙKΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις διενεργούνται: α) Όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των Μη Συµµορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης ή Επιτήρησης β) Εάν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις ότι δεν ικανοποιούνται πλέον οι απαιτήσεις του σχετικού Προτύπου ή άλλου τυποποιητικού εγγράφου αναφοράς και του παρόντος Κανονισµού (π.χ. µετά από παράπονα ενδιαφεροµένων, παράβαση υφιστάµενης νοµοθεσίας διαπιστωθείσα από αρµόδια Αρχή) γ) Όταν η Ειδική Επιθεώρηση απαιτηθεί στα πλαίσια διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µε άλλους Φορείς/ Οργανισµούς Πιστοποίησης ή ζητηθεί από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µετά από αίτησή τους και µετά από συµφωνία προς τούτο, της επιχείρησης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την επέκταση του πεδίου Πιστοποίησης, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει νέα Αίτηση και την σχετική τεκµηρίωση στην ΙΠ/ΕΛΟΤ. Ακολουθούνται οι ιαδικασίες της παραγράφου 2.5. του παρόντος. Ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να γίνει Επιθεώρηση Αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την Επιθεώρηση Επιτήρησης ή την Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης. 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΥΑΕ 3.1. ΓΕΝΙKΑ Το ΠΣΣ ΥΑΕ του ΕΛΟΤ πιστοποιεί ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση έχει εγκαταστήσει, διατηρεί και εφαρµόζει αποτελεσµατικά Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, το οποίο συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ OHSAS ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων και του παρόντος Κανονισµού. Το ΠΣΣ ΥΑΕ του ΕΛΟΤ εποµένως σηµαίνει ότι η επιχείρηση διαθέτει τις οργανωτικές δοµές, τα τεχνικά µέσα καθώς και το εκπαιδευµένο προσωπικό που είναι απαραίτητα για να διασφαλίζεται ότι συµµορφώνεται µε όλες τις ισχύουσες υποχρεωτικές διατάξεις για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία και ταυτόχρονα έχει την δυνατότητα να στοχεύει στην συνεχιζόµενη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 00/00/ Σελίδα 13 από 23

14 3.2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ ΥΑΕ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Η διάρκεια ισχύος του ΠΣΣ ΥΑΕ είναι τρία (3) έτη. Υπάρχει περίπτωση να χορηγηθεί και ΠΣΣ ΥΑΕ µικρότερης χρονικής ισχύος εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος γραπτώς µε την Αίτησή του, και για συγκεκριµένους λόγους. Η χορήγηση του ΠΣΣ ΥΑΕ του ΕΛΟΤ αποφασίζεται από το Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, µετά από εισήγηση της ΙΠ/ΕΛΟΤ. Το Συµβούλιο Πιστοποίησης δύναται αιτιολογηµένα επίσης να αποφασίζει: - Τη µη χορήγηση του ΠΣΣ ΥΑΕ στην επιχείρηση, - Τη προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης του ΠΣΣ ΥΑΕ. Η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης γνωστοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόµενο. Αφού εγκριθεί η χορήγηση ΠΣΣ ΥΑΕ από το Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ και πριν τούτο παραδοθεί στην επιχείρηση, υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης, η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του ΕΛΟΤ και της πιστοποιηµένης επιχείρησης. Η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης, αναφορικά µε τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης έχει διάρκεια ισχύος τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση ανανέωσης του ΠΣΣ ΥΑΕ υπογράφεται εκ νέου σύµβαση και εφόσον δεν έχουν υπάρξει αλλαγές, η διεκπεραίωση γίνεται από την ΙΠ/ΕΛΟΤ. Τυχόν δευτερεύουσες αλλαγές που αφορούν το ΠΣΣ ΥΑΕ, π.χ. αλλαγή επωνυµίας επιχείρησης, δευτερεύουσα αλλαγή στο πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΥΑΕ ή στους κωδικούς, διενεργούνται από την ΙΠ/ΕΛΟΤ, ενώ ενηµερώνεται σχετικά το Συµβούλιο Πιστοποίησης. 4. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΥΑΕ 4.1. Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΥΑΕ του ΕΛΟΤ µπορεί να το χρησιµοποιήσει χωρίς κανένα περιορισµό, πάντα όµως στα πλαίσια των προϋποθέσεων και όρων που θέτει αυτός ο Κανονισµός, για επαγγελµατικούς σκοπούς και για σκοπούς προβολής. Επίσης µπορεί να το χρησιµοποιήσει για να αποδείξει την συµµόρφωση του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησής του µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ OHSAS ή άλλο τυποοποιητικό έγγραφο, όπως επίσης για να αποδείξει στις Αρµόδιες Αρχές τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 00/00/ Σελίδα 14 από 23

15 4.2. Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΥΑΕ υποχρεούται : - να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά τις ιαδικασίες που περιλαµβάνονται στο Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης, σύµφωνα µε την τεκµηρίωση του πιστοποιηµένου Συστήµατος. - να εφαρµόζει τις διορθωτικές ενέργειες που αφορούν στις Κύριες και Απλές Μη Συµµορφώσεις, που εντοπίζονται κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων, εντός του συµφωνηµένου, µε την Οµάδα Επιθεώρησης, χρονικού διαστήµατος, καθώς και αυτές που αφορούν στις Παρατηρήσεις µέχρι την διενέργεια της επόµενης Επιθεώρησης. Αν οι Απλές Μη Συµµορφώσεις και οι Παρατηρήσεις εντοπιστούν εκ νέου κατά την διενέργεια της επόµενης Επιθεώρησης, καταγράφονται αντίστοιχα ως Κύριες Μη Συµµορφώσεις/ Απλές Μη Συµµορφώσεις - να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλει το ΠΣΣ ΥΑΕ της επιχείρησής του µόνο για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες/ µονάδες παραγωγής στις οποίες αφορά το συγκεκριµένο ΠΣΣ ΥΑΕ και µε σαφή αναφορά στο Πρότυπο ή άλλο τυποποιητικό έγγραφο µε βάση το οποίο του έχει χορηγηθεί το ΠΣΣ ΥΑΕ - να διακόψει εντός µίας το πολύ εβδοµάδας κάθε χρήση ή διαφήµιση του ΠΣΣ ΥΑΕ, καθώς και κάθε αναφορά σ' αυτό εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστραφεί στον ΕΛΟΤ το αντίστοιχο πρωτότυπο του χορηγηθέντος πιστοποιητικού και να ενηµερωθεί γραπτώς ο ΕΛΟΤ για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στο ΠΣΣ ΥΑΕ και στο ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ - να ειδοποιεί αµέσως τον ΕΛΟΤ εάν το Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης δεν ικανοποιεί περαιτέρω τις απαιτήσεις των Προτύπων ή άλλων τυποποιητικών εγγράφων, µε βάση τα οποία έχει αξιολογηθεί, - να µην επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία που ήταν σε εφαρµογή κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης χωρίς την γραπτή ενηµέρωση της ΙΠ/ΕΛΟΤ(π.χ. αλλαγή δοµής, επέκταση δραστηριοτήτων ή παύση παραγωγής, αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης, αλλαγή εκπροσώπου για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας κλπ). Σε κάθε περίπτωση αλλαγής, η σχετική πληροφόρηση θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ γραπτώς εντός είκοσι (20) ηµερών από την εφαρµογή της µεταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΕΛΟΤ µπορεί να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα - να διατηρεί και να θέτει στην διάθεση του ΕΛΟΤ κατά τις επιθεωρήσεις, αρχείο µε τα παράπονα, καταγγελίες, µηνύσεις, κ.ά. τα οποία του απευθύνονται, που σχετίζονται µε το Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο εφαρµόζει και τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που πραγµατοποιεί. Η µη τήρηση του ως ανωτέρω περιγραφόµενου αρχείου καταγράφεται ως Κύρια Μη Συµµόρφωση από την Οµάδα Επιθεώρησης του ΕΛΟΤ στην σχετική Έκθεση Επιθεώρησης. 00/00/ Σελίδα 15 από 23

16 - να αναγνωρίζει τα ΠΣΣ ΥΑΕ του ΕΛΟΤ που έχουν χορηγηθεί σε άλλες επιχειρήσεις, ως απόδειξη της ύπαρξης και της εφαρµογής Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία το οποίο συµµορφώνεται προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ OHSAS ή άλλων αντίστοιχων τυποποιητικών εγγράφων και του παρόντος Κανονισµού. εν είναι όµως υποχρεωµένος να παραιτηθεί του δικαιώµατος επαλήθευσης των ανωτέρω, µε ίδια µέσα, αν έχει ισχυρούς λόγους να πιστεύει ότι τούτο είναι αναγκαίο. Εξαιρούνται από την παραπάνω υποχρέωση, Επιθεωρήσεις που αφορούν στη συµµόρφωση προς απαιτήσεις Προτύπων οι οποίες σχετίζονται µε Πιστοποίηση Προϊόντος ή άλλα συστήµατα. ιαχείρισης. - να χρησιµοποιεί τα ΠΣΣ ΥΑΕ και ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 7 του παρόντος Κανονισµού - να ενηµερώνει την ΙΠ/ΕΛΟΤ για οποιαδήποτε σοβαρά συµβάντα (όπως ατυχήµατα, καταγγελίες, µηνύσεις, δικαστήρια) που σχετίζονται µε αντικείµενο και το πεδίο εφαρµογής του Συστήµατος. - να µην κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά στα ΠΣΣ ΥΑΕ και ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ σε περίπτωση ανάκλησης του ΠΣΣ ΥΑΕ Ο ενδιαφερόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ, σε ότι αφορά το Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρµόζει. Η επιχείρηση πρέπει να διευκολύνει την διαδικασία της Επιθεώρησης, λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα και αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της, ο εκπρόσωπός της και το υπεύθυνο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης για ενδεχόµενες πληροφορίες, εξηγήσεις ή συζητήσεις µε τους Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ. Επίσης όλα τα έγγραφα της επιχείρησης που έχουν σχέση µε την Επιθεώρηση πρέπει να είναι έτοιµα και διαθέσιµα Η επιχείρηση υποχρεούται να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής Επιθεωρήσεων Επιτήρησης που καθορίζονται από τον ΕΛΟΤ, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι και πρέπει να εκτίθενται στην ΙΠ/ΕΛΟΤ. Η επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των ηµεροµηνιών διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων ή οι συνεχείς αιτήσεις για αναβολές ή αλλαγές στις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων, θα συνεκτιµώνται από τον ΕΛΟΤ και µπορεί να συνιστούν λόγο για ανάκληση του ΠΣΣ ΥΑΕ Εάν λόγω µεταβολών ή αποκλίσεων του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης χρειασθεί να γίνει πρόσθετη Αξιολόγηση, το κόστος αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. 00/00/ Σελίδα 16 από 23

17 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 5.1. Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να προβάλει και να δηµοσιοποιεί τα ΠΣΣ ΥΑΕ και ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συλλογικές ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας των Συστηµάτων Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, αποφασίζονται και υλοποιούνται από τον ΕΛΟΤ, σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Πιστοποίησης Ο ΕΛΟΤ πραγµατοποιεί τις Επιθεωρήσεις µε ειδικευµένο προσωπικό, κατά τον καλύτερο τρόπο, σύµφωνα µε τις γνώσεις του και την εµπειρία του. Αν µία επιχείρηση διατυπώσει αιτιολογηµένα παράπονα για την ποιότητα και την αντικειµενικότητα συγκεκριµένης Επιθεώρησης, ο ΕΛΟΤ θα προβεί σε νέα Επιθεώρηση, µε δικά του έξοδα, και -αν τούτο είναι αναγκαίο- µε διαφορετική Οµάδα Επιθεώρησης Ο ΕΛΟΤ δεν ευθύνεται στην περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις λόγω µη τήρησης διατάξεων που απορρέουν από την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εγείρονται τέτοιου είδους απαιτήσεις, η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει αµέσως και γραπτώς τον ΕΛΟΤ O ΕΛΟΤ υποχρεούται να πληροφορεί τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις για τις αλλαγές που υφίστανται τα Πρότυπα ή άλλα τυποποιητικά έγγραφα µε βάση τα οποία χορηγήθηκε το ΠΣΣ ΥΑΕ στη συγκεκριµένη επιχείρηση, ώστε να προγραµµατίζονται και οι επερχόµενες αλλαγές στο Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία ή να αποποιείται η επιχείρηση το ΠΣΣ ΥΑΕ. 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ ΥΑΕ Ο ΕΛΟΤ δύναται να προβεί σε ανάκληση του ΠΣΣ ΥΑΕ. Ενδεικτικά καταγράφονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης: - αν διαπιστωθούν σηµαντικές αλλαγές, κατά τη διάρκεια ισχύος του ΠΣΣ ΥΑΕ, για τις οποίες δεν έχει ειδοποιηθεί ο ΕΛΟΤ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος Κανονισµού - αν η άρση Κυρίων Μη Συµµορφώσεων, οι οποίες εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων, δεν πραγµατοποιείται εντός του συµφωνηµένου µεταξύ ΕΛΟΤ και επιχείρησης, χρονικού διαστήµατος - αν η επιχείρηση χρησιµοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό το ΠΣΣ ΥΑΕ και το ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ - αν κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων, δοθούν στην Οµάδα Επιθεώρησης παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες 00/00/ Σελίδα 17 από 23

18 - αν η επιχείρηση δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές της υποχρεώσεις που αφορούν στη ιαδικασία Πιστοποίησης - αν η επιχείρηση χρεωκοπήσει - αν η επιχείρηση δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος Κανονισµού Κατά τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, αν δεν επηρεάζεται άµεσα το Σύστηµα?? για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία, η ανάκληση είναι προσωρινή. Αν δεν υλοποιηθούν όµως, εκ µέρους της επιχείρησης, σχετικές διορθωτικές ενέργειες, η ανάκληση γίνεται οριστική. Κατά το χρονικό διάστηµα της ανάκλησης, η επιχείρηση δεν µπορεί να κάνει οποιαδήποτε χρήση του ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ και οποιαδήποτε αναφορά στο ΠΣΣ ΥΑΕ. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον ΕΛΟΤ το πρωτότυπο του Πιστοποιητικού. Στην περίπτωση της οριστικής ανάκλησης, η επιχείρηση διαγράφεται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων/ΥΑΕ (ΜΠΕ/ΥΑΕ) (βλέπε Κεφ. 12). Στην περίπτωση της προσωρινής ανάκλησης, η ΙΠ/ΕΛΟΤ κάνει σχετική επισήµανση στο ΜΠΕ/ΥΑΕ. 6. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ ΥΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ) 7.1. Μετά την χορήγηση του ΠΣΣ ΥΑΕ, η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει, στο έντυπο και διαφηµιστικό υλικό της, το Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης Συστηµάτων ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ) Ο λογότυπος του ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ σε αναλογικές διαστάσεις είναι ο κατωτέρω: 7.3. Ο λογότυπος του ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον κωδικό αριθµό και τον αριθµό καταχώρησης τοµέα του ΠΣΣ ΥΑΕ, το Πρότυπο µε βάση το οποίο έχει γίνει η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία και την ένδειξη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΟΤ OHSAS Aρ /00/ Σελίδα 18 από 23

19 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΥΑΕ δεν καλύπτει το σύνολο των µονάδων ή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, το ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ πρέπει εκτός των προαναφερθεισών ενδείξεων να συνοδεύεται και από ένδειξη που θα προσδιορίζει αυτές τις µονάδες παραγωγής. Οι ανωτέρω ενδείξεις µπορούν να αναγράφονται και σε άλλες γλώσσες. Ο λογότυπος του ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ πρέπει να τυπώνεται αποκλειστικά σε κίτρινο χρώµα RAL Το ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΛΟΤ, ο λογότυπος του οποίου έχει κατοχυρωθεί µε δήλωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, µπορεί δε να κατοχυρωθεί και σε άλλες χώρες για τη διασφάλιση της προστασίας του. Το ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ αφορά αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί και δεν επιτρέπεται η µεταβίβασή του καθ οιονδήποτε τρόπο Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ιαδικασίες Πιστοποίησης που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισµό υλοποιούνται µε βάση τις διατάξεις τυποποιητικών εγγράφων (Προδιαγραφών, Προτύπων ή-ιδίως- Κανονισµών) που καθορίζουν ιδιαίτερους τρόπους σήµανσης, η τοποθέτηση, χρήση και λοιπές απαιτήσεις για τα αντίστοιχα Σήµατα ή σηµάνσεις είναι σύµφωνες µε τα καθοριζόµενα σε αυτά τα τυποποιητικά έγγραφα. 7.6.Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΥΑΕ δεσµεύεται να χρησιµοποιεί το ΠΣΣ ΥΑΕ και το ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ µε τις εξής προϋποθέσεις: - Το ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ µπορεί να χρησιµοποιείται µόνο από την πιστοποιηµένη επιχείρηση, σε όλα τα έγγραφα/έντυπα, θέσεις και διαφηµιστικό υλικό υπό την προυπόθεση ότι δεν θα δηµιουργείται παραπλάνηση. Η χρησιµοποίηση αυτή πρέπει να σχετίζεται κατά σαφή τρόπο µε την διακριτική ονοµασία της επιχείρησης, ενώ πρέπει να αφορά αποκλειστικά στο πεδίο εφαρµογής του αντίστοιχου ΠΣΣ ΥΑΕ και στις µονάδες και δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτό. - Το ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να χρησιµοποιείται για τη διαφήµιση προιόντων ή υπηρεσιών ή πάνω σε προιόντα ή στην συσκευασία αυτών. - Η επιχείρηση δεσµεύεται να διακόψει τη χρήση του ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ όταν ο ΕΛΟΤ το απαιτήσει αιτιολογηµένα ή λήξει ο χρόνος ισχύος του αντίστοιχου ΠΣΣ ΥΑΕ Για την εξασφάλιση της σωστής εφαρµογής της παραπάνω παραγράφου ο κάτοχος του ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ, υποχρεούται να θέτει υπόψη της ΙΠ/ΕΛΟΤ, πριν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίησή τους τα έγγραφα/ έντυπα και τις θέσεις στις οποίες προτίθεται να το τοποθετήσει καθώς και το διαφηµιστικό υλικό το οποίο αναφέρεται σ' αυτό και να ζητά τη σύµφωνη γνώµη του. Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε κάθε παραπλανητική χρήση τόσο του ΠΣΣ ΥΑΕ όσο και του ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ, ο ΕΛΟΤ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος. 00/00/ Σελίδα 19 από 23

20 7.8.Το ΠΣΣ ΥΑΕ του ΕΛΟΤ µπορεί να περιορίζεται µόνο σε µερικές µονάδες. παραγωγικές Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΥΑΕ καλύπτει ορισµένες µόνο παραγωγικές µονάδες της επιχείρησης, το Σύστηµα ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαµβάνει αναφορά, σύµφωνα µε την οποία, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στους ενδιαφερόµενους τις µονάδες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής και δεν καλύπτονται από το ΠΣΣ ΥΑΕ Σε περιπτώσεις παραπλανητικής χρήσης του ΠΣΣ ΥΑΕ και του ΕΣΣ/Σ ΥΑΕ, ο ΕΛΟΤ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Κανονισµού. 7. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 8.1. Κατά των αποφάσεων του ΕΛΟΤ για θέµατα Πιστοποίησης, ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει προσφυγή στον ΕΛΟΤ µέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν, της σχετικής απόφασης Για την προσφυγή αποφασίζει Τριµελής ιαιτητική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ή πρόσωπο οριζόµενο από αυτόν ως Πρόεδρο, τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ και εκπρόσωπο του προσφεύγοντος Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω απόφαση, ισχύει η απόφαση που έχει ληφθεί από το Συµβούλιο Πιστοποίησης. 8. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Ο ΕΛΟΤ και ιδιαίτερα η ΙΠ/ΕΛΟΤ, το Συµβούλιο Πιστοποίησης καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΛΟΤ, αναλαµβάνουν την ευθύνη να χειρίζονται τα έντυπα και τις πληροφορίες που περιέχονται στην κατοχή τους κατά την διενέργεια των ιαδικασιών Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία επιχειρήσεων ως αυστηρώς εµπιστευτικές και να τις χρησιµοποιούν αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς των επαφών µε την επιχείρηση και της διεξαγωγής των αξιολογήσεων και επιτηρήσεων του Συστήµατος ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία της. 00/00/ Σελίδα 20 από 23

21 9. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ο παρών Γενικός Kανονισµός µπορεί να υποστεί αλλαγές ή αναθεωρήσεις, σε µέρος του ή στο σύνολό του, µόνο κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ. Τυχόν αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται γραπτώς στις επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί ΠΣΣ ΥΑΕ, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής της επιχείρησης στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας µε τις παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές, η επιχείρηση µπορεί να διακόψει την χρήση του ΠΣΣ ΥΑΕ. 10. ΟΙKΟΝΟΜΙKΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ Για το ΠΣΣ ΥΑΕ καταβάλλεται στον ΕΛΟΤ ετησίως αµοιβή ίση προς το απαιτούµενο Συνολικό Kόστος (ΣK). Το Συνολικό Κόστος (ΣΚ) αποτελείται από το Αρχικό Kόστος (ΑK),το Ετήσιο Kόστος (ΕK) και το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ). Το Αρχικό Κόστος (ΑΚ) αποτελείται από τα αντίστοιχα επιµέρους απόλυτα ποσά της παραγράφου 1 του Παραρτήµατος Ι και συνυπολογίζεται στην διαµόρφωση του Συνολικού Κόστους (ΣΚ) µόνον στις χρονικές περιόδους στις οποίες διενεργούνται Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης. Το Ετήσιο Kόστος (ΕK), αποτελείται από τα αντίστοιχα επί παραγράφου 2 του Παραρτήµατος Ι. µέρους απόλυτα ποσά της Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ) (πριν ή µετά την χορήγηση του ΠΣΣ ΥΑΕ) ισούται µε το Συνολικό Κόστος των (πριν ή µετά την χορήγηση του ΠΣΣ ΥΑΕ) Προκαταρκτικών Επισκέψεων Αξιολόγησης, Επιθεώρησης Αξιολόγησης, Επιθεωρήσεων Επιτήρησης, Επαναληπτικών Επιθεωρήσεων Αξιολόγησης και Ειδικών Επιθεωρήσεων. Τα Κόστη όλων των σταδίων για την χορήγηση του ΠΣΣ ΥΑΕ του ΕΛΟΤ αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος. Kάθε ηµερολογιακό έτος οι οικονοµικοί όροι, οι οποίοι περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο του παρόντος Κανονισµού είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται µε Αποφάσεις του.σ. του ΕΛΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ KΟΣΤΟΥΣ Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ΕΛΟΤ τον προϋπολογισµό του κόστους της ιαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. 00/00/ Σελίδα 21 από 23

22 Σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση ο προϋπολογισµός του κόστους καταρτίζεται σύµφωνα µε την χρονική διάρκεια της εργασίας που απαιτείται και είναι αναγκαία, και γίνεται µετά από την πρώτη επαφή των υπευθύνων του ΕΛΟΤ µε την επιχείρηση ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ α) Αρχική χορήγηση ΠΣΣ ΥΑΕ Το Αρχικό Kόστος (ΑK) καταβάλλεται στον ΕΛΟΤ µαζί µε την Αίτηση για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση της επιχείρησης. Μετά την ολοκλήρωση της ιαδικασίας Αξιολόγησης και πριν από την υπογραφή της συµβάσεως µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης (Παράγραφος 3.2) και την χορήγηση του αντιστοίχου ΠΣΣ ΥΑΕ, καταβάλλονται στον ΕΛΟΤ : - το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ) που έχουν ήδη διενεργηθεί (Προκαταρκτικές Επισκέψεις Αξιολόγησης, Επιθεώρηση Αξιολόγησης και Ειδικές Επιθεωρήσεις). - Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του έτους υπογραφής της σύµβασης. Τούτο καταβάλλεται εάν η Απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ για την χορήγηση του ΠΣΣ ΥΑΕ έχει ληφθεί προ της 1ης εκεµβρίου του συγκεκριµένου έτους. Συνολικά εντός της τριετίας η επιχείρηση καταβάλλει τρεις (3) φορές το ΕΚ. - Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ), οι οποίες προγραµµατίζονται ότι θα διενεργηθούν κατά την διάρκεια του έτους της υπογραφής της σύµβασης (Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, Ειδικές Επιθεωρήσεις). β) Ανανέωση ΠΣΣ ΥΑΕ Μετά την ολοκλήρωση της Επαναληπτικής Επιθεώρησης Αξιολόγησης και πριν από την υπογραφή της συµβάσεως µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης για την ανανέωση του αντίστοιχου ΠΣΣ ΥΑΕ, καταβάλλονται στον ΕΛΟΤ: - Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ) που έχουν ήδη διενεργηθεί (Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης και Ειδικές Επιθεωρήσεις). - Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του έτους υπογραφής της σύµβασης ανανέωσης του ΠΣΣ ΥΑΕ, εάν τούτο δεν έχει ήδη καταβληθεί ως Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του τελευταίου έτους ισχύος της σύµβασης της αρχικής χορήγησης του ΠΣΣ ΥΑΕ - Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ), οι οποίες προγραµµατίζονται ότι θα διενεργηθούν κατά την διάρκεια του έτους της υπογραφής της σύµβασης ανανέωσης του ΠΣΣ ΥΑΕ (Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, Ειδικές Επιθεωρήσεις). 00/00/ Σελίδα 22 από 23

23 γ) Κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης χορήγησης/ ανανέωσης και του αντιστοίχου ΠΣΣ ΥΑΕ. Κατά τα έτη της διάρκειας ισχύος της σύµβασης (πέραν του έτους υπογραφής της) καταβάλλονται εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου έτους: - Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του τρέχοντος έτους - Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ), οι οποίες προγραµµατίζονται ότι θα διενεργηθούν κατά το τρέχον έτος (Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, Ειδικές Επιθεωρήσεις). Το Αρχικό Κόστος (ΑK) δεν επιστρέφεται ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα της Αξιολόγησης και την χορήγηση ή µη του ΠΣΣ ΥΑΕ. Στο τέλος κάθε έτους γίνεται εκκαθάριση του Κόστους Επιθεωρήσεων (KE) µε βάση τις ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα της οποίας συµψηφίζονται µε την χρήση του εποµένου έτους. 12. ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/YAE (ΜΠΕ/ΥΑΕ) Έχει θεσπισθεί στον ΕΛΟΤ, Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων/YAE (ΜΠΕ/YAE), µε αντικείµενο τη δηµοσιοποίηση της χορήγησης και την παρακολούθηση της διατήρησης του ΠΣΣ ΥΑΕ. Το ΜΠΕ/YAE περιλαµβάνει την επωνυµία της επιχείρησης, τις µονάδες και τις δραστηριότητες που καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΥΑΕ, το Πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο έγινε η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση, αναφορά στον κατάλογο τοµέων της EA καθώς και άλλες πληροφορίες οι οποίες κατά περίπτωση µπορεί να απαιτούνται. 13. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ο ΕΛΟΤ µπορεί να υπογράφει συµφωνίες συνεργασίας ή αµοιβαίας αναγνώρισης µε Οργανισµούς/ Φορείς οι οποίοι εφαρµόζουν Συστήµατα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία, και λειτουργούν σε συµµόρφωση µε το Πρότυπο ΕΝ 45012, την Οδηγία IEC/ISO 62 και τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες EA. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ανωτέρω Οργανισµοί/ Φορείς δεν είναι διαπιστευµένοι, ο ΕΛΟΤ είναι υπεύθυνος για την Αξιολόγησή τους σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ και την Οδηγία ISO/IEC 62. Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται να µην κοινοποιεί στους Οργανισµούς/ Φορείς αυτούς έγγραφα σχετικά µε επιχειρήσεις που έχουν κάνει Αίτηση ή τους έχει χορηγηθεί το ΠΣΣ ΥΑΕ, χωρίς την προηγούµενη συµφωνία της επιχείρησης. 00/00/ Σελίδα 23 από 23

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 00/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 00/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Κ.Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΠΣ ΕΠ-ΥΕΠΚ) Έκδοση /Τροποποίηση : 01/00 Τροποποιήθηκε από/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Κ. Λιάνα Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου Συµβουλίου Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. 3 ΔΙΑΔΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΠ (ΣΣ/ΚΕΠ ΠΣ/ΚΕΠ) ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : 04/00/ Σελίδα 2 από 33

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : 04/00/ Σελίδα 2 από 33 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/00 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΔΙΠ/ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 6 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/03 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Σύνταξη: Π. Νικολιδάκης - Ν. Σκορδαράς Έγκριση: ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ηµεροµηνία: 2003-01-28 ν ια Σελίδα 1 από 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 26/10/2009 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 26/10/2009 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξανδρούπολη 27/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4094 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΥ 1.943,40 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/05/27-1-2011 1/4 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 27-1-2011 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3702, 28/3/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τον έλεγχο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/10 ΕΣΥ Α_Φ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ. απαιτήσεις αξιοπιστίας, στις απαιτήσεις ασφάλειας, στις απαιτήσεις λειτουργίας κλπ. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Γενικές έννοιες Ποιότητα: ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών εκπληρώνει τις απαιτήσεις. Απαίτηση: ανάγκη ή προσδοκία που δηλώνεται ρητώς, συνάγεται ως συμπέρασμα ή προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

κλειδιά

κλειδιά ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN02.2. HOTEL ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 9 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων δωµατίων (ΞΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΔΗΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Έκδοση 02 15 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...3 2 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ...3 2.1 Γενικά...3 2.2 Λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS µεταξύ της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα