ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε."

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου / Μ. Πιτσίκα Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου Συµβουλίου Πιστοποίησης : Συµβούλιο Πιστοποίησης ΕΛΟΤ Ηµεροµηνία σύνταξης/ τροποποίησης : Ηµεροµηνία έγκρισης:

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 4 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 4 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΑΤ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ/ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ ΧΡΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ / ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 14 ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΣΣ/Σ ΑΤ) 8. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΟΙKΟΝΟΜΙKΟΙ ΟΡΟΙ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΠΕ/Σ ΑΤ) 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 01/00/ Σελίδα 2 από 18

3 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Με το Νόµο 372/76 Περί Συστάσεως και Λειτουργίας του ΕΛΟΤ, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Νόµο 1682/1997 και το Προεδρικό ιάταγµα 155/97 Σύσταση και Καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρείας «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Α.Ε.», ανατίθεται στον ΕΛΟΤ η ανάπτυξη δραστηριοτήτων Πιστοποίησης. Με βάση την Υπουργική Απόφαση 22729/509/ / ΦΕΚ 708/Β/ , ιαδικασίες Πιστοποίησης του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης Α.Ε., ο ΕΛΟΤ εφαρµόζει ιαδικασίες και Συστήµατα Πιστοποίησης (π.χ. Συστήµατα Πιστοποίησης του ιεθνούς Οργανισµού ISO). Στο πλαίσιο των ιαδικασιών αυτών απονέµει Σήµατα Συµµόρφωσης και χορηγεί Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης που υποδηλώνουν τη συµµόρφωση προϊόντων, διεργασιών, δραστηριοτήτων, οργανισµών, συστηµάτων και προσώπων µε τις απαιτήσεις τυποποιητικών εγγράφων, και τα οποία ονοµάζονται Σήµατα Συµµόρφωσης/Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης ΕΛΟΤ ΟΡΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Όλοι οι όροι που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο και έχουν σχέση µε την Ασφάλεια Τροφίµων, είναι σύµφωνοι µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1416 Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (HACCP) και ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση και Συναφείς ραστηριότητες Γενικό Λεξιλόγιο. Οι συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται στο παρόν κείµενο είναι οι εξής : ΠΣΣ ΑΤ: Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ΑΠΣ ΑΤ: Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων : ιεύθυνση Πιστοποίησης ΕΛΟΤ ΕΣΣ/Σ ΑΤ: Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ΕΝ: Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΑ: Ευρωπαϊκή ιαπίστευση ISO: ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης IEC: ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή ΜΠΕ: Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points 0.3. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ (Third party) Η ανεξαρτησία του ΕΛΟΤ διασφαλίζεται από το Νοµικό του Πλαίσιο, την οργανωτική του διάρθρωση και τη λειτουργία του Συµβουλίου Πιστοποίησης. Ο ΕΛΟΤ εξάλλου, στα πλαίσια της λειτουργίας του ως Οργανισµός Πιστοποίησης, δεν εµπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και εφαρµογή των Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων. Στα πλαίσια του παρόντος Kανονισµού και σύµφωνα µε την ορθή πρακτική των ιαδικασιών Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων: 01/00/ Σελίδα 3 από 18

4 ο ΕΛΟΤ συνεργάζεται µε τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µε αντικείµενο την ορθή ερµηνεία του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και την ορθή εφαρµογή των ιαδικασιών Πιστοποίησης. όλες οι επιχειρήσεις, οι οποίες έρχονται σε επαφή µε τον ΕΛΟΤ, αντιµετωπίζονται ισότιµα. οι όροι της Πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους Πιστοποιητικών. 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ Ο παρών Γενικός Kανονισµός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων αφορά: στις διαδικασίες που εφαρµόζει ο ΕΛΟΤ για τη χορήγηση και διατήρηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των κατόχων του ΠΣΣ ΑΤ καθώς και στις υποχρεώσεις του ΕΛΟΤ στους σχετικούς οικονοµικούς όρους Η συνολική διαχείριση και χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45012, της Οδηγίας ISO/IEC 62 και τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑ. Το ΠΣΣ ΑΤ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι η πιστοποιηθείσα επιχείρηση έχει τεκµηριώσει, εφαρµόζει και τηρεί Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, µέσω του οποίου διασφαλίζεται η ασφάλεια των παραγόµενων, διατιθέµενων ή/και διακινούµενων τροφίµων. Πρέπει να γίνει σαφές ότι το ΠΣΣ ΑΤ δεν σχετίζεται καθ ουδένα τρόπο µε την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των παραγόµενων, διατιθέµενων ή/και διακινούµενων τροφίµων. Εποµένως, το ΠΣΣ ΑΤ δεν είναι Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Προϊόντων και δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτό, ούτε να χρησιµοποιείται ως τέτοιο. 2. ΙΑ ΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ 2.1. ΓΕΝΙKΑ Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του ΠΣΣ ΑΤ περιλαµβάνει τα κατωτέρω στάδια: Αρχικές Συνοµιλίες/ Ανταλλαγή Πληροφοριών Υποβολή και Αξιολόγηση Αίτησης Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης Επιθεώρηση Αξιολόγησης, Επιθεωρήσεις Επιτήρησης Επαναληπτικές Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης Ειδικές Επιθεωρήσεις 01/00/ Σελίδα 4 από 18

5 Κατά τα ανωτέρω στάδια εφαρµόζονται οι αρχές, οι οποίες περιγράφονται στα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ , ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΛΟΤ ΕΝ ΑΡΧΙKΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Στα πλαίσια των αρχικών συνοµιλιών µε ενδιαφερόµενους, η παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες, την χρονική διάρκεια και τον προϋπολογισµό του κόστους της κάθε Επιθεώρησης. Η παροχή των πληροφοριών αυτών µπορεί να δοθεί και µε τη µορφή έγγραφης προσφοράς. Κατά την διάρκεια των αρχικών συνοµιλιών διευκρινίζονται επίσης θέµατα που αφορούν στο πεδίο Πιστοποίησης, τις µονάδες προς Πιστοποίηση, τον αριθµό των απασχολούµενων ατόµων και τυχόν άλλα ζητήµατα που θέτει ο ενδιαφερόµενος. Οι αρχικές συνοµιλίες δεν έχουν κανένα κόστος για τον ενδιαφερόµενο ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυµούν την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, υποβάλλουν στον ΕΛΟΤ Αίτηση, σύµφωνα µε το ειδικό έντυπο αιτήσεων που διατίθεται από τον ΕΛΟΤ, συνοδευόµενη από: τα ιαγράµµατα Ροής, στα οποία θα είναι σηµειωµένα τα Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου το Εγχειρίδιο HACCP Κατάλογο ιαδικασιών Στην Αίτησή του, ο ενδιαφερόµενος πρέπει να δηλώνει το ακριβές πεδίο εφαρµογής της Πιστοποίησης, µαζί µε σχετική αναφορά στον κατάλογο τοµέων του παραρτήµατος ΙΙΙ. Πρέπει επίσης να ορίσει, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416, τον Συντονιστή HACCP, ο οποίος θα έχει την αρµοδιότητα για τη διενέργεια επαφών µε την Οµάδα Επιθεώρησης, καθώς και τον Αναπληρωτή του. Ο ενδιαφερόµενος παραλαµβάνει από την τον παρόντα Γενικό Kανονισµό και την Αίτηση. Αφού η επιχείρηση υποβάλει την Αίτηση και την απαραίτητη τεκµηρίωση στην, συγκροτείται από τη η Οµάδα Επιθεώρησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4. του παρόντος κανονισµού. Εφόσον καθοριστεί η τελική σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, αυτή συνέρχεται µε σκοπό τη µελέτη και αξιολόγηση των κατατιθέµενων από τον ενδιαφερόµενο στοιχείων τεκµηρίωσης (Αίτηση, ιαγράµµατα Ροής, Εγχειρίδιο HACCP, Κατάλογο ιαδικασίων καθώς και όποιο άλλο σχετικό έγγραφο έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόµενο), µε στόχο την εξέταση της συµβατότητας των στοιχείων αυτών µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και του παρόντος Κανονισµού. Εάν από την εξέταση των παραπάνω στοιχείων διαπιστωθεί συµβατότητα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και του παρόντος Κανονισµού, η Οµάδα Επιθεώρησης επικοινωνεί µε τον ενδιαφερόµενο µε σκοπό τον καθορισµό των λεπτοµερειών της διενέργειας της Επιθεώρησης και ειδικότερα του προγράµµατος αυτής. Η επικοινωνία αυτή µπορεί να έχει τη µορφή συνάντησης στα γραφεία του ΕΛΟΤ, ενώ όταν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό ο Συντονιστής Επιθεώρησης επικοινωνεί τηλεφωνικώς ή γραπτώς µε την επιχείρηση. 01/00/ Σελίδα 5 από 18

6 Σε περίπτωση που από την εξέταση των κατατιθέµενων από τον ενδιαφερόµενο στοιχείων διαπιστωθεί µεγάλης έκτασης ασυµβατότητα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και του παρόντος Κανονισµού, η Αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται γραπτώς για τους λόγους µη αποδοχής αυτής τόσο η επιχείρηση όσο και το Συµβούλιο Πιστοποίησης ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Η Οµάδα Επιθεώρησης συγκροτείται από τη, µε βάση τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις του πεδίου Πιστοποίησης της επιχείρησης που πρόκειται να επιθεωρηθεί. Η Οµάδα Επιθεώρησης αποτελείται από ένα Συντονιστή Επιθεώρησης και τουλάχιστον έναν Επιθεωρητή ή Εκπαιδευόµενο Επιθεωρητή, ή/και Τεχνικό Εµπειρογνώµονα όταν το τελευταίο κρίνεται απαραίτητο για την πλήρη κάλυψη των ειδικών τεχνικών απαιτήσεων. Όλοι οι ανωτέρω επιλέγονται από τους καταλόγους των εγκεκριµένων Επιθεωρητών/ Τεχνικών Εµπειρογνωµόνων του ΕΛΟΤ. Κατά την επιλογή εξωτερικών συνεργατών για συµµετοχή τους σε Οµάδα Επιθεώρησης και προκειµένου να διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και αµεροληψία της Οµάδας, η δίνει ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην συµπεριληφθεί στην Οµάδα Επιθεώρησης άτοµο που: έλαβε µέρος ως σύµβουλος στον σχεδιασµό (οργάνωση και λειτουργία) ή/ και την επέκταση του Συστήµατος που θα επιθεωρηθεί εργάζεται ή έχει οποιαδήποτε σχέση µε ανταγωνιστική επιχείρηση. Τα ονόµατα και η επαγγελµατική ιδιότητα των Επιθεωρητών/ Τεχνικών Εµπειρογνωµόνων, που συγκροτούν την Οµάδα Επιθεώρησης, ανακοινώνονται στην επιχείρηση. Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους ή και µελών από τους εξωτερικούς επιθεωρητές της Οµάδας Επιθεώρησης, εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. θίγεται ή κινδυνεύει η ασφάλεια της τεχνογνωσίας της επιχείρησης). Σε τέτοιες περιπτώσεις η επανακαθορίζει την Οµάδα Επιθεώρησης. Εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί να παρίσταται κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης οποιοσδήποτε Σύµβουλος, ο οποίος έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, θα πρέπει να ενηµερώσει τον ΕΛΟΤ. Ο Σύµβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωµα παρέµβασης στη ιαδικασία Επιθεώρησης ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης αποτελεί µία προαιρετική διαδικασία, η οποία πραγµατοποιείται εφόσον ζητηθεί από την επιχείρηση. Λαµβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και η διάρκειά της δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) ανθρωποηµέρες. Κατά την Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης γίνεται ανασκόπηση όλης της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης και εφόσον εντοπιστούν Κύριες Μη Συµµορφώσεις ως προς τις απαιτήσεις του Προτύπου Πιστοποίησης ή του παρόντος Κανονισµού, η επιχείρηση ενηµερώνεται γραπτά ώστε να προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την 01/00/ Σελίδα 6 από 18

7 διενέργεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης. Οι διορθωτικές ενέργειες πρέπει να κοινοποιούνται εγκαίρως και γραπτώς στην. Κατά την διάρκεια των Προκαταρκτικών Επισκέψεων Αξιολόγησης, οι Μη Συµµορφώσεις που εντοπίζονται από την Οµάδα Επιθεώρησης καταγράφονται στην σχετική Έκθεση Επιθεώρησης, ως Παρατηρήσεις ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω στην παράγραφο 2.3, ο Συντονιστής Επιθεώρησης, βασιζόµενος στην Αίτηση και στην µελέτη της τεκµηρίωσης που έχει τεθεί στην διάθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, αλλά και στην Έκθεση Επιθεώρησης πιθανής Προκαταρκτικής Επίσκεψης Αξιολόγησης, καθορίζει σε συνεργασία µε τον ενδιαφερόµενο, το Πρόγραµµα Επιθεώρησης Αξιολόγησης, δηλαδή την ακριβή ιαδικασία, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση που θα λάβει η Αξιολόγηση. Για να διενεργηθεί η Επιθεώρηση Αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης εφαρµογή του προς Πιστοποίηση Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων και η ύπαρξη αντίστοιχων αρχείων, για διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων (4) µηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διενέργεια, εκ µέρους της επιχείρησης µιας ολοκληρωµένης Επαλήθευσης και Επικύρωσης του Συστήµατος και Ανασκόπησής του από την ιοίκηση. Κατά την διάρκεια της Εναρκτήριας Σύσκεψης και της Σύσκεψης Ανασκόπησης, οι οποίες διενεργούνται αντίστοιχα στην αρχή και στο πέρας των Επιθεωρήσεων, θα πρέπει να είναι παρούσα η ιοίκηση της επιχείρησης καθώς και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της (Συντονιστής HACCP). Το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης εξετάζεται και επιθεωρείται στο σύνολό του κατά την Επιθεώρηση Αξιολόγησης, για να διαπιστωθεί ότι καλύπτει τα σηµεία που απαιτούνται, σύµφωνα µε το Πρότυπο Πιστοποίησης και τον παρόντα Κανονισµό. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται ανασκόπηση όλης της τεκµηρίωσης του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, ελέγχεται η εφαρµογή του και αξιολογείται η καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητά του. Κατά την έννοια των ανωτέρω, οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του Προτύπου Πιστοποίησης ή του παρόντος Κανονισµού µακροσκοπικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 1. Κύρια Μη Συµµόρφωση: η παντελής έλλειψη ή η πληµµελής καταγραφή µιας απαιτητής από το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 ιαδικασίας ή η µη εφαρµογή µιας τέτοιας ιαδικασίας ή η µη τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισµού. 2. Απλή Μη Συµµόρφωση: παρατηρηθείσα απόκλιση περιορισµένης έκτασης στην τεκµηρίωση ή εφαρµογή µιας ιαδικασίας του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων σε σχέση µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ Παρατήρηση : α) µεµονωµένη παρατηρηθείσα απόκλιση στην τεκµηρίωση ή στην εφαρµογή ιαδικασίας του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων που ενδέχεται να γίνει µη συµµόρφωση στο µέλλον β) στοιχείο της τεκµηρίωσης ή της εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, το οποίο εµφανίζει τάση ή είναι πιθανή µελλοντική αιτία για Μη Συµµόρφωση. 01/00/ Σελίδα 7 από 18

8 Σηµαντικός αριθµός Απλών Μη Συµµορφώσεων (όπως ορίζονται ανωτέρω) που συστηµατικά εστιάζονται σε µια συγκεκριµένη ιαδικασία του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, συνιστά Κύρια Μη Συµµόρφωση. Ο ΕΛΟΤ δεν προβαίνει στη χορήγηση ΠΣΣ ΑΤ µέχρι τη διαπίστωση, µέσω Αξιολόγησης, της αποτελεσµατικής άρσης όλων των Κυρίων Μη Συµµορφώσεων και τη δέσµευση της επιχείρησης για την άρση των Απλών Μη Συµµορφώσεων σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µετά την παρέλευση του οποίου είναι δυνατόν να απαιτηθεί από τον ΕΛΟΤ Αξιολόγηση των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν. Η ολοκλήρωση των ανωτέρω πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί το αργότερο σε τρεις (3) µήνες µετά τη διενέργεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης. Ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει γραπτώς τη µόλις προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Η, ανάλογα µε την φύση των Μη Συµµορφώσεων, µπορεί είτε να επαληθεύσει τις διορθωτικές ενέργειες µε την κατάθεση, από τον ενδιαφερόµενο σχετικής τεκµηρίωσης είτε να προβεί σε επιτόπου Ειδική Επιθεώρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υλοποιούνται οι διορθωτικές ενέργειες, η προβαίνει σε αρνητική εισήγηση στο Συµβούλιο Πιστοποίησης. Αν εντοπισθούν σοβαρά προβλήµατα κατά τα πρώτα στάδια της Επιθεώρησης, δηλαδή το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης δεν συµµορφώνεται σε µεγάλη έκταση µε το Πρότυπο Πιστοποίησης και τον παρόντα Κανονισµό, ο Συντονιστής του ΕΛΟΤ είναι υποχρεωµένος να το αναφέρει στη ιοίκηση της επιχείρησης χωρίς καθυστέρηση, ώστε να διακοπεί αµέσως η Επιθεώρηση και να υπάρξει µείωση του κόστους της, ενώ υποβάλλει σχετική Έκθεση, στην οποία αιτιολογείται η απόφαση, χωρίς να απαιτείται αναλυτική καταγραφή των Μη Συµµορφώσεων. Στην περίπτωση αυτή η Επιθεώρηση, µε εκατέρωθεν συµφωνία, µπορεί να συνεχισθεί είτε ως Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης ή να διακοπεί τελείως για να δοθεί στην επιχείρηση ο χρόνος που θα επιτρέψει την διόρθωση των Μη Συµµορφώσεων που έχουν εντοπισθεί. Η Επιθεώρηση Αξιολόγησης µπορεί να επαναληφθεί το νωρίτερο µετά από τρεις (3) µήνες. Αν κατά την διάρκεια της νέας Επιθεώρησης Αξιολόγησης σηµειωθούν πάνω από τέσσερις (4) Κύριες Μη Συµµορφώσεις, τότε η προβαίνει σε αρνητική εισήγηση στο Συµβούλιο Πιστοποίησης. Σε περιπτώσεις όπου η Οµάδα Επιθεώρησης αντιµετωπίζει προβλήµατα συνεργασίας µε το προσωπικό της επιχείρησης (έλλειψη παρουσίας, συνεχή τηλεφωνήµατα, έντεχνη άρνηση απάντησης σε ερωτήµατα, παραπλανητικές µεθόδους, µεθόδους επηρεασµού κλπ), πρέπει να το αναφέρει αµέσως στον Συντονιστή Επιθεώρησης. Ο Συντονιστής Επιθεώρησης, ανάλογα µε την έκταση του προβλήµατος, ενηµερώνει τη ιοίκηση της επιχείρησης. Αν το θέµα δεν λυθεί και συνεχιστούν τα εµπόδια, ο Συντονιστής Επιθεώρησης αποφασίζει τη διακοπή της Επιθεώρησης. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της Επιθεώρησης Αξιολόγησης, οι Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ παραδίδουν στην επιχείρηση την Έκθεση Επιθεώρησης, η οποία ακολούθως υποβάλλεται και στην. Η εισηγείται στο Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, το οποίο αποφασίζει για τη χορήγηση ή µη του ΠΣΣ ΑΤ, εφόσον έχουν υποβληθεί από τη επιχείρηση τεκµήρια για την εφαρµογή των απαιτούµενων διορθωτικών ενεργειών και έχει γίνει η σχετική επαλήθευση από την Οµάδα Επιθεώρησης. 01/00/ Σελίδα 8 από 18

9 2.7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης µπορούν να είναι µία ή δύο κατ έτος. Η συχνότητα διενέργειάς τους καθορίζεται από την, λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα ευρήµατα προηγουµένων Επιθεωρήσεων του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης και την απαιτούµενη παρακολούθηση της εφαρµογής τους. Ο σκοπός των Επιθεωρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρµογή των ιαδικασιών του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΕΛΟΤ, όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Kανονισµό και στην υπογραφείσα, µεταξύ ΕΛΟΤ και επιχείρησης, σύµβαση. Σε κάθε Επιθεώρηση Επιτήρησης, ελέγχονται τουλάχιστον τα ακόλουθα σηµεία: η εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών ενεργειών που προκύπτουν από προηγούµενες Επιθεωρήσεις του ΕΛΟΤ, οι επαληθεύσεις και επικυρώσεις του συστήµατος, τα αποτελέσµατα των ανασκοπήσεων από την ιοίκηση, τα παράπονα των πελατών, τα αρχεία µη συµµορφώσεων και διορθωτικών ενεργειών, τις αλλαγές που περιγράφονται στην παράγραφο του Προτύπου Πιστοποίησης, οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές έχουν συµβεί, εντοπιστεί και επηρεάζουν το σύστηµα, η χρήση του ΠΣΣ ΑΤ, όσα σηµεία απαιτούνται, ώστε να καλυφθεί ο έλεγχος των απαιτήσεων του Προτύπου Πιστοποίησης εντός της τριετίας ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ και εφόσον δεν έχει ζητηθεί από την επιχείρηση η διακοπή του ΠΣΣ ΑΤ, διενεργείται η Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης. Η Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης διενεργείται σύµφωνα µε τις αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 2.6. του παρόντος Κανονισµού, ενώ επέχει τη θέση και της αντίστοιχης χρονικά Επιθεώρησης Επιτήρησης ΕΙ ΙKΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Οι Ειδικές Επιθεωρήσεις διενεργούνται: α) Όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των Μη Συµµορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης ή Επιτήρησης β) Εάν υπάρχουν στοιχεία ή ενδείξεις ότι δεν ικανοποιούνται πλέον οι απαιτήσεις του σχετικού Προτύπου και του παρόντος Κανονισµού (π.χ. µετά από παράπονα πελατών της πιστοποιηµένης επιχείρησης, παράβαση υφιστάµενης νοµοθεσίας διαπιστωθείσα από αρµόδια Αρχή). 01/00/ Σελίδα 9 από 18

10 γ) Όταν η Ειδική Επιθεώρηση απαιτηθεί στα πλαίσια διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µε άλλους Φορείς/ Οργανισµούς Πιστοποίησης ή ζητηθεί από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µετά από αίτησή τους και µετά από συµφωνία προς τούτο, της επιχείρησης ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την επέκταση του πεδίου Πιστοποίησης, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει νέα Αίτηση και τη σχετική τεκµηρίωση στην. Ακολουθούνται οι ιαδικασίες της παραγράφου 2.6. του παρόντος. Ανάλογα µε την περίπτωση µπορεί να γίνει Επιθεώρηση Αξιολόγησης σε συνδυασµό µε την Επιθεώρηση Επιτήρησης ή την Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης. 3. ΣΥΝΘΗKΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ 3.1. ΓΕΝΙKΑ Το ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ πιστοποιεί ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση έχει εγκαταστήσει, διατηρεί και εφαρµόζει αποτελεσµατικά Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, το οποίο συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και του παρόντος Κανονισµού. Το ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ εποµένως σηµαίνει ότι η επιχείρηση διαθέτει τις οργανωτικές δοµές, τα τεχνικά µέσα καθώς και το εκπαιδευµένο προσωπικό που είναι απαραίτητα για να εξασφαλίζεται η παραγωγή, διάθεση ή/και διακίνηση ασφαλών τροφίµων ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ ΤΟΥ ΕΛΟΤ Η διάρκεια ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ είναι τρία (3) έτη. Υπάρχει περίπτωση να χορηγηθεί και ΠΣΣ ΑΤ µικρότερης χρονικής ισχύος, εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος γραπτώς µε την Αίτησή του και για συγκεκριµένους λόγους. Η χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ αποφασίζεται από το Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, µετά από εισήγηση της. Το Συµβούλιο Πιστοποίησης δύναται αιτιολογηµένα επίσης να αποφασίζει: - Τη µη χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ στην επιχείρηση, - Τη προσωρινή ή οριστική διακοπή της χρήσης του ΠΣΣ ΑΤ. Η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης γνωστοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόµενο. Αφού εγκριθεί η χορήγηση ΠΣΣ ΑΤ από το Συµβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ και πριν τούτο παραδοθεί στην επιχείρηση, υπογράφεται σύµβαση µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης, η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του ΕΛΟΤ και της πιστοποιηµένης επιχείρησης. Η απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης, αναφορικά µε τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης έχει διάρκεια ισχύος τριών (3) µηνών. Στην περίπτωση ανανέωσης του ΠΣΣ ΑΤ υπογράφεται εκ νέου σύµβαση και εφόσον δεν έχουν υπάρξει αλλαγές, η διεκπεραίωση γίνεται από την. Τυχόν δευτερεύουσες αλλαγές που αφορούν το ΠΣΣ ΑΤ, π.χ. αλλαγή επωνυµίας επιχείρησης, δευτερεύουσα 01/00/ Σελίδα 10 από 18

11 αλλαγή στο πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΑΤ ή στους κωδικούς, διενεργούνται από την, ενώ ενηµερώνεται σχετικά το Συµβούλιο Πιστοποίησης. 4. ΙKΑΙΩΜΑΤΑ/ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ KΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΑΤ 4.1. Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ µπορεί να το χρησιµοποιήσει χωρίς κανένα περιορισµό για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, συµφωνιών και κυρίως σε περιπτώσεις που θέλει να πετύχει την απλοποίηση, την µείωση ή την πλήρη αποφυγή της Επιθεώρησής του από τους πελάτες του. Επίσης µπορεί να το χρησιµοποιήσει για σκοπούς προβολής ή για να αποδείξει την συµµόρφωση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησής του µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΑΤ υποχρεούται : - να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά όλα τα στοιχεία (π.χ. διαδiκασίες, µελέτες και σχέδια HACCP) που περιλαµβάνονται στο Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης, σύµφωνα µε την τεκµηρίωση του Πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων - να εφαρµόζει τις διορθωτικές ενέργειες που αφορούν στις Κύριες και Απλές Μη Συµµορφώσεις, που εντοπίζονται κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων, εντός του συµφωνηµένου, µε την Οµάδα Επιθεώρησης, χρονικού διαστήµατος, καθώς και αυτές που αφορούν στις Παρατηρήσεις µέχρι τη διενέργεια της επόµενης Επιθεώρησης. Αν οι Απλές Μη Συµµορφώσεις και οι Παρατηρήσεις εντοπιστούν εκ νέου κατά την διενέργεια της επόµενης Επιθεώρησης, καταγράφονται αντίστοιχα ως Κύριες Μη Συµµορφώσεις/ Απλές Μη Συµµορφώσεις - να δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλει το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησής του µόνο για τα προϊόντα/ κατηγορίες προϊόντων και µονάδες παραγωγής που αφορά το συγκεκριµένο ΠΣΣ ΑΤ και µε σαφή αναφορά στο Πρότυπο Πιστοποίησης, βάσει του οποίου του έχει χορηγηθεί το ΠΣΣ ΑΤ - να διακόψει εντός µίας το πολύ εβδοµάδας κάθε χρήση ή διαφήµιση του ΠΣΣ ΑΤ, καθώς και κάθε αναφορά σ' αυτό, εάν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιστραφούν στον ΕΛΟΤ τα αντίστοιχα πρωτότυπα των πιστοποιητικών ΕΛΟΤ και να ενηµερωθεί γραπτώς ο ΕΛΟΤ για την απόσυρση όλων των σχετικών αναφορών στο ΠΣΣ ΑΤ/ στο ΕΣΣ/Σ ΑΤ - να ειδοποιεί αµέσως τον ΕΛΟΤ εάν το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης δεν ικανοποιεί πλέον τις απαιτήσεις του Προτύπου βάσει του οποίου έχει αξιολογηθεί - να µην επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων που ήταν σε εφαρµογή κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης χωρίς την γραπτή ενηµέρωση της (π.χ. αλλαγή δοµής, επέκταση δραστηριοτήτων ή παύση παραγωγής, αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης, αλλαγή Συντονιστή HACCP κλπ). Σε κάθε περίπτωση αλλαγής, η σχετική πληροφόρηση θα πρέπει να υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ γραπτώς εντός είκοσι (20) ηµερών από την 01/00/ Σελίδα 11 από 18

12 εφαρµογή της µεταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση ο ΕΛΟΤ µπορεί να λαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα µέτρα - να διατηρεί και να θέτει στην διάθεση του ΕΛΟΤ κατά τις επιθεωρήσεις, αρχείο µε τα παράπονα τα οποία του απευθύνονται, που σχετίζονται µε το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων το οποίο εφαρµόζει και τις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες που πραγµατοποιεί. Η µη τήρηση του ως ανωτέρω περιγραφόµενου αρχείου καταγράφεται ως Κύρια Μη Συµµόρφωση από την Οµάδα Επιθεώρησης του ΕΛΟΤ στην σχετική Έκθεση Επιθεώρησης. - να αναγνωρίζει τα ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ που έχουν χορηγηθεί σε άλλες επιχειρήσεις, ως απόδειξη της ύπαρξης και της εφαρµογής Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων το οποίο συµµορφώνεται προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 και του παρόντος Κανονισµού. εν είναι όµως υποχρεωµένος να παραιτηθεί του δικαιώµατος επαλήθευσης των ανωτέρω, µε δική του δαπάνη, αν έχει ισχυρούς λόγους να πιστεύει ότι τούτο είναι αναγκαίο. - να χρησιµοποιεί το ΠΣΣ ΑΤ, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 7 του παρόντος Κανονισµού - να ενηµερώνει την για οποιεσδήποτε επικίνδυνες καταστάσεις έχουν οδηγήσει την επιχείρηση στην ανάκληση προϊόντων της από την αγορά - να ενηµερώνει τον ΕΛΟΤ για τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τον ΕΦΕΤ ή από άλλον αρµόδιο φορέα ελέγχου - να µην κάνει οποιαδήποτε χρήση ή αναφορά στα ΠΣΣ ΑΤ και ΕΣΣ/Σ ΑΤ σε περίπτωση ανάκλησης του ΠΣΣ ΑΤ 4.3. Ο ενδιαφερόµενος αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει ακριβείς πληροφορίες στους Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ, σε ότι αφορά το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων που εφαρµόζει. Η επιχείρηση πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία της Επιθεώρησης, λαµβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά µέτρα και αναλαµβάνει την υποχρέωση ώστε να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της, ο εκπρόσωπός της και το υπεύθυνο προσωπικό. Το προσωπικό αυτό θα είναι διαθέσιµο κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης για ενδεχόµενες πληροφορίες, εξηγήσεις ή συζητήσεις µε τους Επιθεωρητές του ΕΛΟΤ. Επίσης όλα τα έγγραφα της επιχείρησης που έχουν σχέση µε την Επιθεώρηση πρέπει να είναι έτοιµα και διαθέσιµα Η επιχείρηση υποχρεούται να αποδέχεται τις ηµεροµηνίες διεξαγωγής Επιθεωρήσεων Επιτήρησης που καθορίζονται από τον ΕΛΟΤ, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίο και πρέπει να εκτίθενται στην. Η επαναλαµβανόµενη µη αποδοχή των ηµεροµηνιών διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων ή οι συνεχείς αιτήσεις για αναβολές ή αλλαγές στις ηµεροµηνίες διεξαγωγής των Επιθεωρήσεων, θα συνεκτιµώνται από τον ΕΛΟΤ και µπορεί να συνιστούν λόγο για ανάκληση του ΠΣΣ ΑΤ Εάν, λόγω µεταβολών ή αποκλίσεων του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης, χρειαστεί να γίνει πρόσθετη Αξιολόγηση, το κόστος αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση. 01/00/ Σελίδα 12 από 18

13 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ 5.1. Ο ΕΛΟΤ υποχρεούται, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, να προβάλλει και να δηµοσιοποιεί τα ΠΣΣ ΑΤ, ΕΣΣ/Σ ΑΤ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι συλλογικές ενέργειες προβολής και δηµοσιότητας των Συστηµάτων Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, αποφασίζονται από τον ΕΛΟΤ σε συνεργασία µε το Συµβούλιο Πιστοποίησης Ο ΕΛΟΤ πραγµατοποιεί τις Επιθεωρήσεις µε ειδικευµένο προσωπικό, κατά τον καλύτερο τρόπο, σύµφωνα µε τις γνώσεις του και την εµπειρία του. Αν µία επιχείρηση διατυπώσει αιτιολογηµένα παράπονα για την ποιότητα και την αντικειµενικότητα συγκεκριµένης Επιθεώρησης, ο ΕΛΟΤ θα προβεί σε νέα Επιθεώρηση, µε δικά του έξοδα, και αν τούτο είναι αναγκαίο, µε διαφορετική Οµάδα Επιθεώρησης Ο ΕΛΟΤ δεν ευθύνεται στην περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις λόγω χρήσης ή κατανάλωσης µη ασφαλών τροφίµων της πιστοποιηµένης επιχείρησης. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες εγείρονται τέτοιου είδους απαιτήσεις, η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει αµέσως και γραπτώς τον ΕΛΟΤ O ΕΛΟΤ υποχρεούται να πληροφορεί τις πιστοποιηµένες επιχειρήσεις για τις αλλαγές του Προτύπου µε βάση το οποίο χορηγήθηκε το ΠΣΣ ΑΤ στη συγκεκριµένη επιχείρηση, ώστε να προγραµµατίζονται και οι επερχόµενες αλλαγές στο Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων ή να αποποιείται η επιχείρηση το ΠΣΣ ΑΤ. 6. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ Ο ΕΛΟΤ δύναται να προβεί σε ανάκληση του ΠΣΣ ΑΤ. Ενδεικτικά, καταγράφονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης: - αν διαπιστωθούν σηµαντικές αλλαγές, κατά τη διάρκεια ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ, για τις οποίες δεν έχει ειδοποιηθεί ο ΕΛΟΤ, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παράγραφο 4 του παρόντος Κανονισµού - αν η άρση Κύριων Μη Συµµορφώσεων, οι οποίες εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων, δεν πραγµατοποιείται εντός του συµφωνηµένου, µεταξύ ΕΛΟΤ και επιχείρησης, χρονικού διαστήµατος - αν η επιχείρηση χρησιµοποιεί κατά τρόπο παραπλανητικό το ΠΣΣ ΑΤ ή το ΕΣΣ/Σ ΑΤ - αν κατά την διάρκεια των Επιθεωρήσεων, δοθούν στην Οµάδα Επιθεώρησης παραπλανητικές ή ψευδείς πληροφορίες - αν η επιχείρηση δεν εκπληρώνει τις οικονοµικές της υποχρεώσεις που αφορούν στη ιαδικασία Πιστοποίησης - αν η επιχείρηση χρεωκοπήσει - αν η επιχείρηση δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της, όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος Κανονισµού Κατά τις παραπάνω αναφερόµενες περιπτώσεις, αν δεν επηρεάζονται άµεσα τα παραγόµενα/διατιθέµενα/διακινούµενα προϊόντα, η ανάκληση είναι προσωρινή. Αν δεν 01/00/ Σελίδα 13 από 18

14 υλοποιηθούν όµως, εκ µέρους της επιχείρησης, σχετικές διορθωτικές ενέργειες, η ανάκληση γίνεται οριστική. Κατά το χρονικό διάστηµα της ανάκλησης, η επιχείρηση δεν µπορεί να κάνει οποιαδήποτε χρήση του ΕΣΣ/Σ ΑΤ και οποιαδήποτε αναφορά στο ΠΣΣ ΑΤ. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον ΕΛΟΤ τα πρωτότυπα των Πιστοποιητικών ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση της οριστικής ανάκλησης, η επιχείρηση διαγράφεται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων (ΜΠΕ/Σ ΑΤ) (βλ. Κεφάλαιο 12). Στην περίπτωση της προσωρινής ανάκλησης, η κάνει σχετική επισήµανση στο ΜΠΕ/Σ ΑΤ. 7. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΣΣ ΑΤ/ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΣΣ/Σ ΑΤ) 7.1. Μετά τη χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ, η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιήσει στο έντυπο και διαφηµιστικό υλικό της το Ελληνικό Σήµα Συµµόρφωσης Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ΕΣΣ/Σ ΑΤ) Ο λογότυπος του ΕΣΣ/Σ ΑΤ σε αναλογικές διαστάσεις είναι ο κατωτέρω: 7.3. Ο λογότυπος του ΕΣΣ/Σ ΑΤ πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τον κωδικό αριθµό και τον αριθµό καταχώρησης τοµέα του ΠΣΣ ΑΤ, το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 και την ένδειξη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP) σύµφωνα µε το ακόλουθο σχήµα: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP) ΕΛΟΤ Aρ.... Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΑΤ δεν καλύπτει το σύνολο των προϊόντων ή /και το σύνολο των µονάδων της επιχείρησης, το ΕΣΣ/Σ ΑΤ πρέπει εκτός των προαναφερόµενων ενδείξεων να συνοδεύεται και από την ένδειξη που θα προσδιορίζει αυτά τα προϊόντα και/ή µονάδες. Οι ανωτέρω ενδείξεις µπορούν να αναγράφονται σε άλλες γλώσσες. Ο λογότυπος του ΕΣΣ/Σ ΑΤ πρέπει να τυπώνεται αποκλειστικά σε µονοχρωµία Το ΕΣΣ/Σ ΑΤ είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του ΕΛΟΤ, ο λογότυπος του οποίου έχει κατοχυρωθεί µε δήλωση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, µπορεί δε να κατοχυρωθεί και σε άλλες χώρες για τη διασφάλιση της προστασίας του. Το ΕΣΣ/Σ ΑΤ αφορά αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί και δεν επιτρέπεται η µεταβίβασή του καθ οιονδήποτε τρόπο Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΑΤ δεσµεύεται να χρησιµοποιεί το ΠΣΣ ΑΤ και το ΕΣΣ/Σ ΑΤ µε τις εξής προϋποθέσεις: 01/00/ Σελίδα 14 από 18

15 Το ΠΣΣ ΑΤ και το ΕΣΣ/Σ ΑΤ δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να συσχετίζεται µε συγκεκριµένα προϊόντα, κατά τρόπο που να δίνει την εντύπωση ότι τα ίδια τα προϊόντα είναι πιστοποιηµένα. Σε περίπτωση Πιστοποιηµένου Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, επί των προϊόντων είναι δυνατή η χρησιµοποίηση αποκλειστικά και µόνον της έκφρασης : Η/Ο/To... (επωνυµία επιχείρησης)... εφαρµόζει Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων (HACCP) πιστοποιηµένο από τον ΕΛΟΤ κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1416, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από κείµενες διατάξεις. Η επιχείρηση δεσµεύεται να διακόψει τη χρήση του ΕΣΣ/Σ ΑΤ, εάν ο ΕΛΟΤ το απαιτήσει αιτιολογηµένα ή λήξει ο χρόνος ισχύος του αντίστοιχου ΠΣΣ ΑΤ Για την εξασφάλιση της σωστής εφαρµογής της παραπάνω παραγράφου, πριν από την καθ οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίηση του ΕΣΣ/Σ ΑΤ, ο κάτοχός του υποχρεούται να θέτει υπόψη της τα έγγραφα/έντυπα και τις θέσεις στις οποίες προτίθεται να το τοποθετήσει καθώς και το διαφηµιστικό υλικό το οποίο αναφέρεται σ αυτό και να ζητά τη σύµφωνη γνώµη της. Σε αντίθετη περίπτωση καθώς και σε κάθε παραπλανητική χρήση τόσο του ΠΣΣ ΑΤ όσο και του ΕΣΣ/Σ ΑΤ, ο ΕΛΟΤ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Κανονισµού Tο ΠΣΣ ΑΤ του ΕΛΟΤ µπορεί να περιορίζεται σε µερικούς µόνον τοµείς των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του ενδιαφερόµενου ή µόνο σε µερικές παραγωγικές µονάδες ή προϊόντα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πεδίο εφαρµογής του ΠΣΣ ΑΤ καλύπτει µέρος των παραγόµενων προϊόντων ή µέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, το Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της επιχείρησης θα πρέπει να περιλαµβάνει αναφορά, σύµφωνα µε την οποία, η επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιεί στους πελάτες της τις περιπτώσεις προµήθειάς τους µε προϊόντα τα οποία δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής και δεν καλύπτονται από το ΠΣΣ ΑΤ. Η ανωτέρω γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται πριν από την παραγγελία των αντίστοιχων προϊόντων/ υπηρεσιών Η δήλωση ότι τα προϊόντα και/ή οι υπηρεσίες της επιχείρησης είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416 θεωρείται παραπλανητική Σε περιπτώσεις παραπλανητικής χρήσης των ΠΣΣ ΑΤ / ΕΣΣ/Σ ΑΤ, ο ΕΛΟΤ λαµβάνει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος Κανονισµού. 8. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 8.1. Κατά των αποφάσεων του ΕΛΟΤ για θέµατα Πιστοποίησης, ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει προσφυγή στον ΕΛΟΤ µέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης Για την προσφυγή αποφασίζει Τριµελής ιαιτητική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης ή πρόσωπο οριζόµενο από αυτόν ως Πρόεδρο, τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΛΟΤ και εκπρόσωπο του προσφεύγοντος. 01/00/ Σελίδα 15 από 18

16 8.3. Η απόφαση εκδίδεται µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής και εφαρµόζεται υποχρεωτικά από τα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Μέχρι να εκδοθεί η παραπάνω απόφαση ισχύει η απόφαση που έχει ληφθεί από το Συµβούλιο Πιστοποίησης. 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ Ο ΕΛΟΤ και ιδιαίτερα η, το Συµβούλιο Πιστοποίησης καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες του ΕΛΟΤ, αναλαµβάνουν την ευθύνη να χειρίζονται τα έντυπα και τις πληροφορίες που περιέχονται στην κατοχή τους κατά την διενέργεια των ιαδικασιών Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων επιχειρήσεων ως αυστηρώς εµπιστευτικές και να τις χρησιµοποιούν αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς των επαφών µε την επιχείρηση και της διεξαγωγής των αξιολογήσεων του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων της. 10. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Ο παρών Γενικός Kανονισµός µπορεί να υποστεί αλλαγές ή αναθεωρήσεις, σε µέρος του ή στο σύνολό του, µόνο κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ. Τυχόν αλλαγές ή αναθεωρήσεις γνωστοποιούνται γραπτώς στις επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί ΠΣΣ ΑΤ, καθορίζοντας και τα χρονικά όρια προσαρµογής της επιχείρησης στις καινούργιες απαιτήσεις. Σε περιπτώσεις διαφωνίας µε τις παραπάνω αναφερόµενες αλλαγές, η επιχείρηση µπορεί να διακόψει τη χρήση του ΠΣΣ ΑΤ. 11. ΟΙKΟΝΟΜΙKΟΙ ΟΡΟΙ ΓΕΝΙΚΑ Για τη χορήγηση και διατήρηση του ΠΣΣ ΑΤ καταβάλλεται στον ΕΛΟΤ ετησίως αµοιβή ίση προς το απαιτούµενο Συνολικό Kόστος (ΣK). Τα επιµέρους κόστη που διαµορφώνουν, ανάλογα µε την περίπτωση, αυτό το Συνολικό Κόστος είναι τα ακόλουθα: Αρχικό Κόστος (ΑΚ): Το Αρχικό Κόστος (ΑΚ) ισούται µε ένα από τα απόλυτα ποσά της παραγράφου 1 του Παραρτήµατος Ι, όπως αυτά διαµορφώνονται ανάλογα µε το µέγεθος της προς επιθεώρηση επιχείρησης. Καταβάλλεται εφάπαξ στον ΕΛΟΤ µαζί µε την Αίτηση που υποβάλει η επιχείρηση για Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων και δεν επιστρέφεται ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα της Αξιολόγησης και την χορήγηση ή µη του ΠΣΣ ΑΤ. Ετήσιο Kόστος (ΕK): Το Ετήσιο Kόστος (ΕK), ισούται µε ένα από τα απόλυτα ποσά της παραγράφου 2 του Παραρτήµατος Ι, όπως αυτά διαµορφώνονται ανάλογα µε το µέγεθος της προς επιθεώρηση επιχείρισης. Αποτελεί το πάγιο ετήσιο κόστος επιθεώρησης και καταβάλλεται συνολικά τρεις (3) φορές εντός της τριετίας ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ. Κόστος Επιθεώρησης (ΚΕ): Το Κόστος Επιθεώρησης (ΚΕ) (Προκαταρκτική Επίσκεψη Αξιολόγησης, Επιθεώρηση Αξιολόγησης, Επιθεώρηση Επιτήρησης, Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης, Ειδική Επιθεώρηση) αποτελείται από το κόστος προετοιµασίας 01/00/ Σελίδα 16 από 18

17 επιθεώρησης, το κόστος ανθρωποηµερών επιθεωρητών και το κόστος διαµονής, διατροφής και µεταφοράς των επιθεωρητών, όπως αυτά αναλύονται στην παράγραφο 3 του Παρατήµατος Ι. Kάθε ηµερολογιακό έτος οι οικονοµικοί όροι, οι οποίοι περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος Κανονισµού είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται µε Αποφάσεις του.σ. του ΕΛΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ KΟΣΤΟΥΣ Ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον ΕΛΟΤ τον προϋπολογισµό του κόστους της ιαδικασίας Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση ο προϋπολογισµός του κόστους καταρτίζεται σύµφωνα µε την χρονική διάρκεια της εργασίας που απαιτείται και είναι αναγκαία, και γίνεται µετά από την πρώτη επαφή των υπευθύνων του ΕΛΟΤ µε την επιχείρηση ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ α) Αρχική χορήγηση ΠΣΣ ΑΤ Το Συνολικό Κόστος κατά το έτος της αρχικής χορήγησης του ΠΣΣ ΑΤ αποτελείται από τα ακόλουθα επιµέρους κόστη: Το Αρχικό Kόστος (ΑK) Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του έτους υπογραφής της σύµβασης. Τούτο καταβάλλεται εάν η Απόφαση του Συµβουλίου Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ για την χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ έχει ληφθεί προ της 1ης εκεµβρίου του συγκεκριµένου έτους. το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ) που έχουν ήδη διενεργηθεί (Προκαταρκτικές Επισκέψεις Αξιολόγησης, Επιθεώρηση Αξιολόγησης και Ειδικές Επιθεωρήσεις). Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ), οι οποίες προγραµµατίζονται να διενεργηθούν κατά την διάρκεια του έτους υπογραφής της σύµβασης (Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, Ειδικές Επιθεωρήσεις). Από τα παραπάνω κόστη, το αρχικό κόστος (ΑΚ) καταβάλλεται µε την υποβολή της αίτησης, ενώ τα υπόλοιπα καταβάλλονται µετά την ολοκλήρωση της ιαδικασίας Αξιολόγησης και πριν από την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης (Παράγραφος 3.2) και τη χορήγηση του αντιστοίχου ΠΣΣ ΑΤ. β) Ανανέωση ΠΣΣ ΑΤ Το Συνολικό Κόστος κατά το έτος της ανανέωσης του ΠΣΣ ΑΤ αποτελείται από τα ακόλουθα επιµέρους κόστη Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του έτους υπογραφής της σύµβασης ανανέωσης του ΠΣΣ ΑΤ, εάν τούτο δεν έχει ήδη καταβληθεί ως Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του τελευταίου έτους ισχύος της σύµβασης της αρχικής χορήγησης του ΠΣΣ ΑΤ Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ) που έχουν ήδη διενεργηθεί (Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης και Ειδικές Επιθεωρήσεις) στα πλαίσια της ανανέωσης του ΠΣΣ ΑΤ. 01/00/ Σελίδα 17 από 18

18 Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ), οι οποίες προγραµµατίζονται να διενεργηθούν κατά την διάρκεια του έτους υπογραφής της σύµβασης ανανέωσης του ΠΣΣ ΑΤ (Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, Ειδικές Επιθεωρήσεις). Το Συνολικό Κόστος καταβάλλεται στον ΕΛΟΤ µετά την ολοκλήρωση της Επαναληπτικής Επιθεώρησης Αξιολόγησης και πριν από την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ του ΕΛΟΤ και της επιχείρησης για την ανανέωση του αντίστοιχου ΠΣΣ ΑΤ. γ) Κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης χορήγησης/ ανανέωσης και του αντιστοίχου ΠΣΣ ΑΤ Κατά τα έτη της διάρκειας ισχύος της σύµβασης (πέραν του έτους υπογραφής της) καταβάλλονται εντός του πρώτου τριµήνου εκάστου έτους: Το Ετήσιο Κόστος (ΕΚ) του τρέχοντος έτους Το Κόστος Επιθεωρήσεων (ΚΕ), οι οποίες έχουν διενεργηθεί ή έχει προγραµµατιστεί να διενεργηθούν κατά το τρέχον έτος (Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, Ειδικές Επιθεωρήσεις). Στο τέλος κάθε έτους γίνεται εκκαθάριση του Κόστους Επιθεωρήσεων (KE), µε βάση τις ενέργειες οι οποίες υλοποιήθηκαν, τα αποτελέσµατα της οποίας συµψηφίζονται µε την χρήση του επόµενου έτους. δ) ιαφοροποιήσεις στον προαναφερόµενο τρόπο πληρωµής Στην περίπτωση που µία επιχείρηση έχει ήδη πιστοποιηµένο από τον ΕΛΟΤ Σύστηµα Ποιότητας ή υποβάλει αίτηση για κοινή αξιολόγηση και πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας και ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων, το κόστος που αφορά την Επιθεώρηση και Πιστοποίηση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων περιορίζεται στα εκάστοτε κόστη επιθεώρησης (ΚΕ), όπως αναλύονται παραπάνω. 12. ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΠΕ/Σ ΑΤ) Έχει θεσπισθεί στον ΕΛΟΤ, Μητρώο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων (ΜΠΕ/Σ ΑΤ), µε αντικείµενο τη δηµοσιοποίηση της χορήγησης και την παρακολούθηση της διατήρησης του ΠΣΣ ΑΤ. Το ΜΠΕ περιλαµβάνει την επωνυµία της επιχείρησης, την κατηγορία ή το είδος των προϊόντων που καλύπτονται από το πεδίο εφαρµογής του, το Πρότυπο σύµφωνα µε το οποίο έγινε η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση, αναφορά στον κατάλογο τοµέων καθώς και άλλες πληροφορίες οι οποίες κατά περίπτωση µπορεί να απαιτούνται. 01/00/ Σελίδα 18 από 18

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 00/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Κ.Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 00/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΠΣ ΕΠ-ΥΕΠΚ) Έκδοση /Τροποποίηση : 01/00 Τροποποιήθηκε από/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/00 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. 3 ΔΙΑΔΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΠ (ΣΣ/ΚΕΠ ΠΣ/ΚΕΠ) ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/03 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : 04/00/ Σελίδα 2 από 33

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : 04/00/ Σελίδα 2 από 33 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΔΙΠ/ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 6 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι»

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ «ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ Ι» Σύνταξη: Π. Νικολιδάκης - Ν. Σκορδαράς Έγκριση: ΕΚ ΟΣΗ 2.0 Ηµεροµηνία: 2003-01-28 ν ια Σελίδα 1 από 20

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 26/10/2009 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 26/10/2009 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η/ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης 3354/91/8-2-2001 (ΦΕΚ 149/Β/2001) ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ/01/02/06-12-2005 1/5 ΕΣΥ Ε-ΦΠΕ-ΥΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Για την υποστήριξη στον σχεδιασµό και εφαρµογή συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, κατά τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 : 2008» Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/05/12-11-2014 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 05 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 12-11-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ..

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΕΠΕΣ /01/04/14-07-2011 1/4 ΕΣΥ ΕΠΕΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Έκδοσης: 11-03-2002 Αναθεώρησης: 14-07-2011 Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /02/06/08-01-09 1/17 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 08-01-2009 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Εισανωνή Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ..

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ε.ΣΥ.. Υπ. Σύνταξης: Υπ. Έγκρισης: (Υ Π του Ε.ΣΥ..) (Προϊστάµενος Ε.ΣΥ..) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ε.ΣΥ.. ως µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για την ιαπίστευση (European cooperation for Accreditation EA) και του ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ TÜV AUSTRIA HELLAS µεταξύ της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ HACCP & ISO 22000:2005 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑ /03/00/26-02-2015 1/16 ΕΣΥ ΚΑ Έκδοση: 03 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 08-01-1997 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: O Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: Σελίδα 1 από 16 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ FSSC Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης

Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Κανονισμός Πιστοποίησης Συστημάτων ιαχείρισης Αντίγραφο Νο Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος Κανονισμού χωρίς γραπτή άδεια της NOVA ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.E.

Διαβάστε περισσότερα