Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ 16 5 ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ 17 6 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 17 7 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ 17 8 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΑΤ 19 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΙΕΒΠ Α.Ε ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ / ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΜΗΤΡΩΟ) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 24

2 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων του Ινστιτούτου Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε., όπου στο εξής για συντοµία θα καλείται ΙΕΒΠ Α.Ε., αποτελεί κείµενο µε το οποίο πρέπει να συµµορφώνεται κάθε πελάτης προς τον οποίο χορηγείται Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ΠΣΣ ΑΤ). Ο Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων πραγµατεύεται τον τρόπο έκδοσης και κατ επέκταση τη χρήση ενός Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ΠΣΣ ΑΤ), που εκδίδεται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO Το ΠΣΣ ΑΤ πιστοποιεί τη συµµόρφωση του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων της Επιχείρησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO Η χορήγηση διαπιστευµένου από το ΕΣΥ ΠΣΣ ΑΤ δεν αποτελεί ούτε υπονοεί µε κανέναν τρόπο έγκριση προϊόντων ή υπηρεσιών από το ΕΣΥ. Tο ΠΣΣ ΑΤ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει ότι η πιστοποιηθείσα Επιχείρηση έχει τεκµηριώσει, εφαρµόζει και τηρεί Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, µέσω του οποίου διασφαλίζεται η ασφάλεια των από αυτήν παραγοµένων, διατιθεµένων ή/και διακινουµένων τροφίµων. Η έκδοση ενός ΠΣΣ ΑΤ δεν πιστοποιεί κατ' ουδένα τρόπο την ποιότητα των από την Επιχείρηση παραγοµένων, διατιθεµένων ή/και διακινουµένων τροφίµων. Εποµένως το ΠΣΣ ΑΤ δεν είναι Πιστοποιητικό Ποιότητας Προϊόντος και δεν πρέπει να συγχέεται µε αυτό, ούτε να χρησιµοποιείται σαν τέτοιο ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ Σκοπός του παραπάνω όρου είναι η εξάλειψη κάθε πιθανότητας επηρεασµού της αµεροληψίας των αποφάσεων του ΙΕΒΠ Α.Ε., όσον αφορά την απονοµή, διατήρηση, επέκταση, υποβάθµιση, αναστολή ή απόσυρση της Πιστοποίησης, η οποία πιθανότητα θα µπορούσε να προέλθει από ενδεχόµενη αντίθεση συµφερόντων. Το ΙΕΒΠ Α.Ε. λειτουργεί ως ανεξάρτητος Φορέας Πιστοποίησης Συστηµάτων και Προϊόντων. Η ανεξαρτησία και αµεροληψία του ΙΕΒΠ Α.Ε. εξασφαλίζεται από το Νοµικό Πλαίσιο της ίδρυσης και λειτουργίας της, την οικονοµική της ανεξαρτησία, τη λειτουργία της Επιτροπής Πιστοποίησης, τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Συµβουλίου Πιστοποίησης και την οργανωτική της διάρθρωση. Το ΙΕΒΠ Α.Ε. εξάλλου, στα πλαίσια της λειτουργίας της, ως Φορέας Πιστοποίησης, δεν εµπλέκεται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την οργάνωση και εφαρµογή των Συστηµάτων ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων των ενδιαφεροµένων Επιχειρήσεων. Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται σε επαφή µε το ΙΕΒΠ Α.Ε., στα πλαίσια της ιαδικασίας που περιγράφεται στον παρόντα Κανονισµό, αντιµετωπίζονται ισότιµα. Οι όροι της Πιστοποίησης είναι οι ίδιοι, τόσο για τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις όσο και για τους κατόχους Πιστοποιητικών. Για την διασφάλιση της ακεραιότητας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας, το ΙΕΒΠ Α.Ε. έχει επιπλέον υιοθετήσει τις ακόλουθες ρυθµίσεις: Το προσωπικό του ΙΕΒΠ Α.Ε. δεν εµπλέκεται καθ οιονδήποτε τρόπο στο σχεδιασµό, την οργάνωση και την εφαρµογή των Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων των επιχειρήσεων που επιθεωρούνται από το ΙΕΒΠ Α.Ε.

3 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 3 ΑΠΟ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Το ΙΕΒΠ Α.Ε. εξασφαλίζει την εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα έναντι των πελατών του, σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. Το Α.Σ.Π, η Επιτροπή Πιστοποίησης, οι Επιθεωρητές της καθώς και όλοι οι εµπλεκόµενοι εξωτερικοί συνεργάτες του, ευθύνονται για τη διαχείριση εγγράφων, δεδοµένων και κάθε πληροφόρησης που θα έλθει στην αντίληψη ή περιέρχεται στην κατοχή τους κατά τη συνεργασία τους µε το ΙΕΒΠ Α.Ε., ως αυστηρά εµπιστευτικής φύσης. Η πληροφόρηση αυτή θα χρησιµοποιείται µόνο για τους σκοπούς υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου που αναλαµβάνουν. Συγκεκριµένα: Το ΙΕΒΠ Α.Ε. χειρίζεται µε απόλυτη εχεµύθεια κάθε έγγραφο πελατών που βρίσκεται στην κατοχή της. Όλες οι πληροφορίες καθώς και περιεχόµενα εγγράφων ή/και ηλεκτρονικών δεδοµένων που τυχόν έρχονται σε γνώση του ΙΕΒΠ Α.Ε. ή/και των επιθεωρητών του παραµένουν απολύτως εµπιστευτικές. Όλοι οι επιθεωρητές και το προσωπικό του ΙΕΒΠ Α.Ε. λειτουργούν αυστηρά µέσα στα πλαίσια των διαδικασιών του ΙΕΒΠ Α.Ε. και υπογράφουν δηλώσεις εµπιστευτικότητας. Στην περίπτωση που επιβάλλεται νοµικά η διάθεση πληροφοριών σε τρίτο µέρος, το ΙΕΒΠ Α.Ε. ενηµερώνει σχετικά τον πελάτη. 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ Ο παρών Kανονισµός Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων αφορά τις διαδικασίες που εφαρµόζει το ΙΕΒΠ Α.Ε. για την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΙSO και το ISO και τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισµού και του Κανονισµού ιαπίστευσης του ΕΣΥ (ΕΣΥ ΚΑ ). Η συνολική διαχείριση και η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΙSO 17021, του ISO 22003, τις αντίστοιχες Κατευθυντήριες Οδηγίες της EA και του IAF. Το ΠΣΣ ΑΤ είναι το έγγραφο που υποδηλώνει, µετά από αξιολόγηση, ότι η πιστοποιηθείσα επιχείρηση έχει τεκµηριώσει, έχει εφαρµόσει και τηρεί Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ανωτέρω προτύπων. Είναι σαφές ότι το ΠΣΣ ΑΤ δεν σχετίζεται κατ ουδένα τρόπο µε την Αξιολόγηση και Πιστοποίηση των παραγοµένων προϊόντων. Εποµένως τα ΠΣΣ ΑΤ δεν είναι Πιστοποιητικά Συµµόρφωσης Προϊόντων και δεν πρέπει να συγχέονται µε αυτά ούτε να χρησιµοποιούνται ως τέτοια. 2. ΙΑ ΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ 2.1. ΓΕΝΙKΑ Η διαδικασία χορήγησης και διατήρησης του ΠΣΣ ΑΤ περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: - Αρχικές συνοµιλίες/ Ανταλλαγή πληροφοριών, - Προκαταρκτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης, - Επιθεώρηση Αξιολόγησης, - Επιθεωρήσεις Επιτήρησης, (διενεργείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης µία φορά ανά έτος) - Επιθεωρήσεις Έκτακτες,

4 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 4 ΑΠΟ 24 - Επαναληπτικές Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης, - Απόφαση - Χορήγηση Κατά τα ανωτέρω στάδια εφαρµόζονται οι αρχές, οι οποίες περιγράφονται στα εκάστοτε ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα. Η επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιεί στο ΙΕΒΠ Α.Ε. τις απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται από τη νοµοθεσία, προς τις οποίες πρέπει να συµµορφώνονται οι δραστηριότητές της καθώς και τα παραγόµενα απ αυτήν προϊόντα και/ ή οι παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι Επιθεωρητές του ΙΕΒΠ Α.Ε. ελέγχουν εάν οι απαιτήσεις αυτές έχουν δεόντως ενσωµατωθεί στο Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων της επιχείρησης και επαληθεύουν εάν έχουν χορηγηθεί οι τυχόν απαιτούµενες άδειες και εγκρίσεις από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες. Επίσης οι Επιθεωρητές έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα αρχεία ελέγχων, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιηθεί από τις Αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες / Φορείς Πιστοποίησης / άλλους Φορείς ή Οργανισµούς. Όταν διενεργούνται Επιθεωρήσεις στο εξωτερικό, ελέγχεται η εφαρµογή της εκάστοτε ισχύουσας, στη συγκεκριµένη χώρα, νοµοθεσίας και η ενσωµάτωση των απαιτήσεων αυτής στο Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων της επιχείρησης ΑΙΤΗΣΗ Η προετοιµασία για την επιθεώρηση του Συστήµατος ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων µιας Επιχείρησης που επιθυµεί να πιστοποιηθεί αρχίζει από τη στιγµή που η Επιχείρηση θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον της αυτό. Κατά τη διάρκεια των αρχικών συνοµιλιών διευκρινίζονται επίσης θέµατα που αφορούν στο πεδίο Πιστοποίησης, το Πρότυπο Πιστοποίησης, τις µονάδες προς Πιστοποίηση και τυχόν άλλα θέµατα που θέτει ο ενδιαφερόµενος. Εάν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά µε τον Κανονισµό ή τη διαδικασία Πιστοποίησης, µπορούν να προγραµµατιστούν µια ή περισσότερες προκαταρκτικές συναντήσεις µεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και του Υπευθύνου ιαχείρισης Ποιότητας του ΙΕΒΠ Α.Ε. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς (τηλεφωνικά από τον πελάτη ή γραπτά εάν αυτός το επιθυµεί) ο Υπ. Πιστοποίησης αποστέλλει την Αίτηση Πιστοποίησης ΙSO (Ε 30B) προς συµπλήρωση. Μαζί µε την αίτηση ζητείται να αποστέλλεται η Άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, ένα αντίγραφο του Καταλόγου Προαπαιτούµενων, των Προαπαιτούµενων Προγραµµάτων, αντίγραφο καταλόγου εγγράφων Σ ΑΤ και ιαγράµµατα Ροής. Μετά την ανασκόπηση της αίτησης του πελάτη από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης αποστέλλεται στον πελάτη η Σύµβαση/Άδεια χορήγησης ΠΣΣ και σήµατος συµµόρφωσης (Ε 209) η οποία και επιστρέφεται στο ΙΕΒΠ Α.Ε. υπογεγραµµένη από τον πελάτη. Η Επιχείρηση ενηµερώνεται για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Πιστοποίηση και κατά συνέπεια από τη χρήση του ΠΣΣ ΑΤ, από τον Κανονισµό Υπηρεσιών Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων ΚΑΝ 05 που βρίσκεται αναρτηµένος στο site του ΙΕΒΠ Α.Ε. Η υπογραφή της σύµβασης από τον πελάτη δηλώνει την συµφωνία του µε τον παρόντα Κανονισµό. Σε περιπτώσεις που η Αίτηση απορριφθεί, η επιχείρηση ενηµερώνεται γραπτώς για τους λόγους µη αποδοχής αυτής.

5 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 5 ΑΠΟ Προγραµµατισµός διεξαγωγής της επιθεώρησης. Οι επιθεωρήσεις διακρίνονται σε αρχική επιθεώρηση δύο σταδίων, επιθεωρήσεις επιτήρησης τον πρώτο και δεύτερο χρόνο και επιθεώρηση επαναξιολόγησης τον τρίτο χρόνο πριν την λήξη της πιστοποίησης. Ο τριετής κύκλος πιστοποίησης ξεκινά µε την απόφαση πιστοποίησης/ επαναπιστοποίησης. Ο Υπ. Πιστοποίησης σε συνεργασία µε τον Συντονιστή Επιθεωρητή αποφασίζουν για τον συνολικό χρόνο της επιθεώρησης. Ο χρόνος αυτός καθορίζεται, έχοντας ως αναφορά τόσο το σχετικό πίνακα των κατευθυντήριων οδηγιών της ΕΑ όσο και την Κατευθυντήρια οδηγία ISO/PDTS (N ) και λαµβάνοντας υπ` όψιν στοιχεία όπως: το είδος και το µέγεθος της επιχείρησης, την πολυπλοκότητα των διεργασιών, τα αποτελέσµατα προηγούµενων επιθεωρήσεων, τον αριθµό τοποθεσιών δραστηριότητας της επιχείρησης, την κατάσταση και ωριµότητα του συστήµατος και άλλους κατά περίπτωση παράγοντες. Ο προσδιορισµός του ελάχιστα απαιτούµενου χρόνου της επιτόπιας επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης γίνεται βάσει του ακόλουθου πίνακα Β: ΠΙΝΑΚΑΣ Β Κατηγορία (βάσει του πίνακα Α1) D βασικός χρόνος επιτόπιας αξιολόγησης (ηµέρες επιθεώρησης) H για κάθε πρόσθετη µελέτη HACCP (ηµέρες επιθεώρησης) MS απουσία σχετικού πιστοποιηµένου συστήµατος ποιότητας (ηµέρες επιθεώρησης) FTE αριθµός εργαζοµένων (ηµέρες επιθεώρησης) Για κάθε πρόσθετη µονάδα A 0,75 0,25 B 0,75 0,25 C 1,50 0,50 D 1,00 0,50 E 1,50 0, = =0, =1, =1, =2,0 50% του ελάχιστα απαιτούµενου χρόνου της επιτόπιας αρχικής αξιολόγησης F 1,50 0, =2,5 G 1,00 0,50 0, =3,0 H 1,00 0,50 I 1,00 0,25 J 1,00 0, =3, =4,0 K 1,00 0,25 L 1,50 0, =4,5 M 1,00 0,25 >5000=5,0 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ο υπολογισµός του ελάχιστα απαιτούµενου χρόνου της επιτόπιας επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης (Ts) γίνεται βάσει της ακόλουθης σχέσης Ts=(D+H+MS+FTE) Όπου

6 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 6 ΑΠΟ 24 D: ο βασικός χρόνος επιτόπιας αξιολόγησης (ηµέρες επιθεώρησης) H : οι ηµέρες επιθεώρησης για κάθε πρόσθετη µελέτη HACCP MS: οι ηµέρες επιθεώρησης σε περίπτωση απουσίας σχετικού πιστοποιηµένου συστήµατος ποιότητας FTE: οι ηµέρες επιθεώρησης βάσει του αριθµού των πλήρως απασχολούµενων εργαζοµένων Ο ελάχιστα απαιτούµενος χρόνος επιθεώρησης για κάθε πρόσθετη µονάδα είναι Tm, όπου Tm= Ts x 50/100 Στον ελάχιστα απαιτούµενο χρόνο επιθεώρησης συµπεριλαµβάνονται και τα δυο στάδια επιθεώρησης (στάδιο 1 & 2) ενώ δεν συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος για την προετοιµασία της έκθεσης επιθεώρησης. Ο χρόνος επιθεώρησης ενός συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων µπορεί να αυξηθεί εξαιτίας ορισµένων παραγόντων όπως ο αριθµός γραµµών παραγωγής, ο αριθµός των κατηγοριών προϊόντων, ο αριθµός των CCPs, ο αριθµός των προαπαιτούµενων προγραµµάτων, η υποδοµή, οι εγκαταστάσεις, εργαστηριακές αναλύσεις που πραγµατοποιούνται εντός της επιχείρησης, ανάγκες µετάφρασης κ.α. Για την επιθεώρηση επιτήρησης του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων ως ελάχιστα απαιτούµενος χρόνος επιθεώρησης ορίζεται το 1/3 του χρόνου της επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης που όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 0,5 ηµέρα επιθεώρησης. Για την επιθεώρηση επαναπιστοποίησης του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων ως ελάχιστα απαιτούµενος χρόνος επιθεώρησης ορίζονται τα 2/3 του χρόνου της επιθεώρησης αρχικής αξιολόγησης που όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 0,5 ηµέρα επιθεώρησης. Η διάρκεια του Stage 2 δε θα πρέπει να είναι λιγότερη από µία (1) ανθρωποηµέρα. Στις περιπτώσεις όπου η πιστοποίηση ως προς το Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000) συνδυάζεται µε πιστοποίηση Συστήµατος ιαχείρισης (ISO 9001), ο χρόνος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, για µεν το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO παραµένει ο ίδιος, για δε το ISO 9001 µπορεί να µειώνεται µέχρι 50% ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ H διαδικασία αξιολόγησης επιχείρησης, υλοποιείται σε δύο (2) στάδια. Ο φορέας υλοποιεί πάντα το STAGE 1, στην περίπτωση που πρόκειται για αρχική αξιολόγηση. Το βήµα αυτό (STAGE 1) θα πρέπει να γίνει επί τόπου στον πελάτη. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση θα πρέπει να υλοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις κατωτέρω για το στάδιο 1 και STAGE 1 (α) O Φορέας θα πρέπει να επιβεβαιώσει, µε ανασκόπηση των διαθέσιµων στοιχείων και συµπληρώνοντας το έντυπο «Έκθεση Επιθεώρησης ISO Stage 1 (E 213B), ότι οι απαιτήσεις των προτύπων καλύπτονται.

7 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 7 ΑΠΟ 24 (β) Στόχος του STAGE 1 είναι να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση έχει κατανοήσει το Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, τις πολιτικές και τους στόχους που σχετίζονται µε την ασφάλεια και ιδιαίτερα ότι η οργάνωσή του είναι κατάλληλη για την διενέργεια του STAGE 2 µε επισήµανση σηµείων όπως: η επιχείρηση έχει αναγνωρίσει τα κατάλληλα PRPs για τη µονάδα (ρυθµιστικές και νοµικές απαιτήσεις) το Σύστηµα περιλαµβάνει κατάλληλη διαδικασία και µεθόδους για τον προσδιορισµό των κινδύνων κατά τα στάδια της παραγωγής και ως επακόλουθο τον προσδιορισµό της σηµασίας τους και των µέτρων ελέγχου τους για τις σχετικές δραστηριότητες της επιχείρησης, άδειες λειτουργίας είναι σε ισχύ είναι διαθέσιµη η σχετική νοµοθεσία ασφάλειας τροφίµων µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης το Σύστηµα έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να επιτύχει την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίµων. Η τεκµηρίωση του Συστήµατος δικαιολογεί την διενέργεια του STAGE 2 Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις καλύπτουν τις απαιτήσεις του Προτύπου Η τεκµηρίωση του Συστήµατος περιλαµβάνει την απόκριση της επιχείρησης (επικοινωνία) µε εξωτερικά ενδιαφερόµενα µέρη πρόσθετη τεκµηρίωση θα πρέπει να ανασκοπηθεί και ποια επιπρόσθετη γνώση θα πρέπει να αποκτηθεί (γ) Ο Φορέας και η επιχείρηση συµφωνούν που και πως απαιτείται αναθεώρηση εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση η επίλυση των σηµείων που εντοπίστηκε πρόβληµα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του STAGE 2. (δ) O Φορέας πρέπει να λάβει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες: τεκµηρίωση του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών), και, κατά προτίµηση, ένα κατάλογο παραποµπής που συνδέει την τεκµηρίωση µε τις σχετικές απαιτήσεις του προτύπου µια περιγραφή της οργάνωσης και πως οι διαδικασίες εφαρµόζονται επιτόπου µια επισκόπηση των εφαρµόσιµων κανονισµών (συµπεριλαµβανοµένων των εγκρίσεων/των αδειών), και οποιεσδήποτε συµφωνίες µε τις αρχές Προγράµµατα και εκθέσεις εσωτερικής επιθεώρησης (ε) Ο Φορέας πρέπει να καταστήσει την οργάνωση ενήµερη ότι οι ακόλουθες πρόσθετες πληροφορίες µπορούν να απαιτηθούν για το Stage 1 και ζητούνται για λεπτοµερέστερο έλεγχο κατά την διάρκεια του STAGE 2, όπως: αρχεία (συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε αρχείων των γεγονότων, των παραβιάσεων του κανονισµού ή της νοµοθεσίας και της σχετικής αλληλογραφίας µε τις αρχές) στα οποία η επιχείρηση βάσισε την αξιολόγηση συµµόρφωσής της µε νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις λεπτοµέρειες οποιωνδήποτε εσωτερικά προσδιορισµένων µη συµµορφώσεων µαζί µε τις λεπτοµέρειες σχετικών διορθωτικών και προληπτικών µέτρων που λαµβάνονται στους προηγούµενους 12 µήνες (ή το διάστηµα από την έναρξη της εφαρµογής του Συστήµατος FSMS εάν αυτά είναι λιγότερο από 12 µήνες) Αρχεία ανασκόπησης διοίκησης αρχεία οποιωνδήποτε σχετικών µε το FSMS επικοινωνιών λαµβανόµενων και οποιωνδήποτε ενεργειών που λαµβάνονται στην απάντηση τους.

8 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 8 ΑΠΟ 24 (ζ) όταν στο Stage 1, συµπεριλαµβανοµένης της ανασκόπησης εγγράφων, δεν έχει γίνει από ένα µεµονωµένο πρόσωπο του Φορέα, ο Φορέας θα πρέπει να είναι σε θέση να καταδείξει πώς οι δραστηριότητες των διάφορων µελών οµάδας συντονίζονται. Κατά την υλοποίηση του STAGE 1, συντάσσεται πάντα Έκθεση Επιθεώρησης (Ε 213Β), στην οποία δεν σηµειώνονται µη συµµορφώσεις, αλλά µόνο παρατηρήσεις. Ο Φορέας και ο Οργανισµός θα πρέπει να συµφωνήσουν που και πως απαιτείται αναθεώρηση εγγράφων. Σε κάθε περίπτωση αναθεωρήσεις εγγράφων ή/και άλλες διευθετήσεις που προκύψουν από το STAGE 1, θα πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη του STAGE 2. Στην περίπτωση που τα αποτελέσµατα του Stage 1 οδηγήσουν σε καθυστέρηση ή ακύρωση της πραγµατοποίησης του Stage 2, η επιχείρηση θα πρέπει να ενηµερωθεί. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ Stage 1 και Stage 2 δε θα πρέπει να υπερβαίνει τους 6 µήνες STAGE 2 (α) βάσει των ευρηµάτων του STAGE 1, o Φορέας θα συντάξει ένα πρόγραµµα επιθεώρησης για την υλοποίηση του STAGE 2 που πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. (β) οι στόχοι του STAGE 2 είναι: για να επιβεβαιώσει ότι η οργάνωση εµµένει στις πολιτικές, τους στόχους και τις διαδικασίες της για να επιβεβαιώσει ότι το FSMS προσαρµόζεται µε σε όλες τις απαιτήσεις των προτύπων FSMS και επιτυγχάνει τους στόχους της επιχείρησης. (γ) για να κάνει αυτό, στο STAGE 2 θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρµογή όλων των στοιχείων (παραγράφων) του προτύπου που δεν εξετάστηκαν στο STAGE 1 και επιπροσθέτως, κατά την υλοποίηση του STAGE 2 πρέπει να περιλαµβάνονται προς επιθεώρηση τουλάχιστον τα ακόλουθα : πληροφορίες και αντικειµενικές αποδείξεις, για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε όλες τις απαιτήσεις του εφαρµοζόµενου προτύπου πιστοποίησης καθώς και άλλα κανονιστικά έγγραφα επίδοση παρακολούθησης, µέτρησης, αναφορών και ανασκόπησης σε σχέση µε βασικούς αντικειµενικούς στόχους και δείκτες (οι οποίοι είναι σχετιζόµενοι µε τις προσδοκίες από την εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας καθώς και άλλων κανονιστικών εγγράφων). Το σύστηµα διαχείρισης του πελάτη και την επίδοσή του σε σχέση µε τη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Λειτουργικό έλεγχο των διεργασιών του πελάτη εσωτερική επιθεώρηση και ανασκόπηση από την διοίκηση Ευθύνη της διοίκησης για την εφαρµογή της πολιτική ασφάλειας Συνδέσεις µεταξύ των νοµικών απαιτήσεων, της πολιτικής, της επίδοσης των στόχων και των δεικτών (οι οποίοι είναι σχετιζόµενοι µε τις προσδοκίες από την εφαρµογή του συστήµατος ποιότητας καθώς και άλλων κανονιστικών εγγράφων), όποιων εφαρµόσιµων νοµικών απαιτήσεων, των αρµοδιοτήτων, των προγραµµάτων, των διαδικασιών, των στοιχείων απόδοσης, της εσωτερικής επιθεώρησης και ανασκόπησης αυτών. Για τη διενέργεια του STAGE 2 συµπληρώνονται τα έντυπα «Έκθεση Επιθεώρησης» (Ε 204) και «Έκθεση Επιθεώρησης-Απαιτήσεις-Τµήµατα ISO22000» (Ε 206Β) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 9 ΑΠΟ 24 Ο Υπ.Πιστοποίησης καταρτίζει το Πρόγραµµα Επιθεώρησης (E 201) και το κοινοποιεί εγκαίρως στην Επιχείρηση για ενηµέρωση και τυχόν διαφωνίες. Η ηµεροµηνία επιθεώρησης, τα ονόµατα και η επαγγελµατική ιδιότητα των µελών της Οµάδας Επιθεώρησης, ανακοινώνονται εγκαίρως στην επιχείρηση, πριν από την συµφωνηθείσα ηµεροµηνία επιθεώρησης. Όταν κοινοποιηθεί η σύνθεση της Οµάδας Επιθεώρησης, ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως επιπλέον πληροφορίες για τα µέλη της Οµάδας Επιθεώρησης αλλά και την αντικατάσταση µέλους ή και µελών της εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι και τεκµηριώσει το σχετικό αίτηµα (π.χ. θίγεται η ανταγωνιστικότητά του ή κινδυνεύει η ασφάλεια της τεχνογνωσίας της επιχείρησης λόγω σχέσης του/ των Επιθεωρητού/ -ών µε ανταγωνιστές του). Σε τέτοιες περιπτώσεις το ΙΕΒΠ Α.Ε. επανακαθορίζει την Οµάδα Επιθεώρησης. Ο αριθµός των επιθεωρητών που συµµετέχουν στην Οµάδα Επιθεώρησης, ένας εκ των οποίων θα είναι ο Επικεφαλής (ή Συντονιστής) Επιθεωρητής, είναι αποκλειστική ευθύνη του ΙΕΒΠ Α.Ε. Η επιλογή του Επικεφαλής Επιθεωρητή καθώς και η διασφάλιση ότι η Οµάδα Επιθεώρησης την οποία εγκρίνει, καλύπτει πλήρως τις ειδικές και τεχνικές απαιτήσεις του αντικειµένου/ πεδίου για το οποίο ζητείται η Πιστοποίηση, είναι αποκλειστική ευθύνη του ΙΕΒΠ Α.Ε. Η Οµάδα Επιθεώρησης, o Επικεφαλής Επιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής, µπορεί να περιλαµβάνει τεχνικούς εµπειρογνώµονες, εκπαιδευόµενους επιθεωρητές, καθώς και παρατηρητές, µε την προϋπόθεση, πάντοτε, ότι η Επιχείρηση συµφωνεί µε τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί. Οι ιδιότητες και οι αρµοδιότητες των µελών της Οµάδας είναι: α) Συντονιστής Επιθεωρητής : Ηγείται της Οµάδας Επιθεώρησης και µπορεί να αναθέσει σε κάθε µέλος της οµάδας τον έλεγχο συγκεκριµένων διαδικασιών, πεδίων και περιοχών ανάλογα µε την ικανότητά τους και το ρόλο τους.. β) Επιθεωρητής: Πραγµατοποιεί επιθεώρηση στις επιχειρήσεις και συµπληρώνει τα έντυπα της επιθεώρησης. γ) Εκπαιδευόµενος (ή όκιµος) Επιθεωρητής. Συµµετέχει στην επιθεώρηση και δύναται να την πραγµατοποιεί και να συµπληρώνει τα έντυπα της επιθεώρησης µόνο υπό την εποπτεία εγκεκριµένου επιθεωρητή που τον αξιολογεί κάθε φορά. Ο εγκεκριµένος επιθεωρητής φέρει την ευθύνη για τις ενέργειες και τα ευρήµατα του εκπαιδευόµενου και συνυπογράφει τα έντυπα επιθεώρησης. δ) Εµπειρογνώµονας: Άτοµο µε ειδικές γνώσεις επί της επιθεωρούµενης δραστηριότητας. Τα καθήκοντα του περιορίζονται µόνο στην παροχή τεχνικών συµβουλών προς την Οµάδα Επιθεώρησης, σε καµιά περίπτωση δεν λειτουργεί ως επιθεωρητής και δεν προβάλλει τις επιστηµονικές του απόψεις στον επιθεωρούµενο. ε) Παρατηρητής: άτοµο που παρευρίσκεται κατά την επιθεώρηση αλλά δεν εµπλέκεται στη διαδικασία Στην περίπτωση που στην οµάδα αξιολόγησης υπάρχει Τεχνικός Εµπειρογνώµονας, τα καθήκοντα του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του/της στην επιτόπου επιθεώρηση περιορίζονται µόνο στην παροχή τεχνικών συµβουλών προς την Οµάδα Επιθεώρησης. Σε καµιά περίπτωση ο/η τεχνικός εµπειρογνώµων δεν λειτουργεί ως επιθεωρητής και δεν προβάλλει τις επιστηµονικές του απόψεις στον επιθεωρούµενο.

10 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 10 ΑΠΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ Κατά την διάρκεια της Εναρκτήριας Σύσκεψης και της Σύσκεψης Ανασκόπησης, οι οποίες διενεργούνται αντίστοιχα στην αρχή και στο πέρας των Επιθεωρήσεων, θα πρέπει να είναι παρούσα η ιοίκηση καθώς και ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπός της (Υπεύθυνος για το Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων). Την πρώτη ηµέρα της επιτόπου επιθεώρησης για την αξιολόγηση και πριν την έναρξη της, η Οµάδα Επιθεώρησης συναντάται µε την ιοίκηση και τους εκπροσώπους της εταιρείας. Σκοπός της σύσκεψης αυτής είναι: Να γνωριστούν η ιοίκηση και οι εκπρόσωποι της Επιχείρησης µε την Οµάδα Επιθεώρησης Να γίνει ανασκόπηση του αντικειµένου, καθώς και των στόχων της επιθεώρησης Να ενηµερωθούν η ιοίκηση και οι εκπρόσωποι της Εταιρεία για τις µεθόδους και τις διαδικασίες της επιθεώρησης αξιολόγησης. Να ενηµερωθεί η Εταιρεία ότι κατά την εκτέλεση της επιθεώρησης / αξιολόγησης οι επιθεωρητές του ΙΕΒΠ Α.Ε. δρουν σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες που περιγράφονται στο πρότυπο ISO Nα καθορισθούν οι επίσηµοι σύνδεσµοι επικοινωνίας µεταξύ της Οµάδας Επιθεώρησης και της ιοίκησης της Επιχείρησης. Να συµφωνηθεί το πρόγραµµα επιθεώρησης Να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα µέσα και οι πηγές πληροφόρησης που απαιτούνται από την Οµάδα Επιθεώρησης είναι διαθέσιµα. Να διευκρινισθούν όποιες ασάφειες υπάρχουν σχετικά µε τη διαδικασία της επιθεώρησης. Να γίνει η απαραίτητη διαβεβαίωση προς τη ιοίκηση της Επιχείρησης ότι η διαδικασία της επιθεώρησης αξιολόγησης καλύπτεται από την αρχή της εµπιστευτικότητας. Να επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι κανόνες ασφάλειας τηρούνται. Να καθορισθεί η ηµεροµηνία και η ώρα της καταληκτικής σύσκεψης, καθώς και τυχόν ενδιάµεσων συσκέψεων, που θα γίνουν µεταξύ των εκπροσώπων της Επιχείρησης και της Οµάδας Επιθεώρησης ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Aνάλογα µε το µέγεθος της Επιχείρησης, η Οµάδα Επιθεώρησης λειτουργεί είτε ως σύνολο ή χωρίζεται σε µικρότερα τµήµατα. Η επιθεώρηση µπορεί να διενεργηθεί και σε τµήµατα ή τοµείς µόνον της Επιχείρησης για τα οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για Πιστοποίηση. Η Επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων στα πλαίσια της επιθεώρησης. Για την αξιολόγηση ενός συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων εξετάζονται: - η συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας ή του(των) προτύπου(ων) βάση των οποίου(ων) θα διενεργηθεί η επιθεώρηση - η εφαρµογή του. Για να διενεργηθεί η Επιθεώρηση Αξιολόγησης απαιτείται η πλήρης εφαρµογή του προς Πιστοποίηση Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων και η ύπαρξη αντίστοιχων αρχείων ποιότητας, για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διενέργεια, εκ µέρους της επιχείρησης µιας Εσωτερικής Επιθεώρησης του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων της και Ανασκόπησης του από την ιοίκηση.

11 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 11 ΑΠΟ 24 - η διατήρηση και η αποτελεσµατικότητά του αναφορικά µε τους στόχους και την πολιτική ποιότητας της επιχείρησης και τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νοµοθεσίας - η αναγνώριση των σηµείων που απαιτούν βελτίωση Η Αξιολόγηση του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων της επιχείρησης, δεν περιορίζεται µόνο στα σηµεία που καλύπτονται από το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, αλλά επεκτείνεται στην Αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, που κατά την τεκµηριωµένη άποψη των επιθεωρητών του ΙΕΒΠ Α.Ε. έχουν σχέση ή επηρεάζουν τη λειτουργία του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων της Επιχείρησης, ως προς το πεδίο πιστοποίησης. Σκοπός της επιτόπου επιθεώρησης αξιολόγησης είναι να διαπιστωθεί εάν οι διαδικασίες του Συστήµατος εφαρµόζονται στην πράξη. Ως µέσον χρησιµοποιείται η τεχνική των συνεντεύξεων µε τους εργαζόµενους και τους παραγωγούς, και η παρακολούθηση του τρόπου εφαρµογής των οδηγιών που έχουν λάβει. Είναι δυνατόν επίσης να ζητηθεί και η επίδειξη από τους εργαζόµενους του τρόπου εκτέλεσης κάποιας εργασίας. Για τον λόγο αυτό, η Οµάδα Επιθεώρησης επικοινωνεί/ απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο µε το εµπλεκόµενο προσωπικό. Εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί, δύναται να παρίσταται κατά τη διάρκεια της Επιθεώρησης οποιοσδήποτε Σύµβουλος, ο οποίος έχει συµµετάσχει στην ανάπτυξη του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων. Ο Σύµβουλος θα παρίσταται ως παρατηρητής, χωρίς παρέµβαση στη ιαδικασία Επιθεώρησης. Συστάσεις ή κριτική πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Εάν κατά τη διάρκεια της επιτόπου επιθεώρησης αξιολόγησης, το Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων της Επιχείρησης δε συµµορφώνεται µε το πρότυπο πιστοποίησης, µε τον παρόντα Κανονισµό, µε την Πολιτική Ποιότητας, τους στόχους και σκοπούς και για το λόγο αυτό εντοπισθεί κάποια Κρίσιµη ή Κύρια Μη Συµµόρφωση, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής είναι υποχρεωµένος, χωρίς καθυστέρηση, να ενηµερώσει αµέσως τη ιοίκηση της Επιχείρησης για το εύρηµα. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης εντοπιστεί κάποιος άµεσος και σηµαντικός κίνδυνος τότε ο επιθεωρητής, ανάλογα µε τη σοβαρότητα, θα πρέπει να ενηµερώσει άµεσα, εκτός από τη ιοίκηση και το Φορέα ώστε να αποφασιστούν οι απαραίτητες ενέργειες. Ο επιθεωρητής ενηµερώνει το Φορέα για το αποτέλεσµα αυτών των ενεργειών. Στην περίπτωση αυτή, ακολουθείται κάποια από τις τρεις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω, σε συµφωνία πάντοτε µε τη ιοίκηση της Επιχείρησης. i) Είτε να συνεχιστεί η επιθεώρηση, εφόσον κατά την απόλυτη κρίση και εµπειρία του Επικεφαλής Επιθεωρητή, η Κρίσιµη ή Κύρια αυτή Μη Συµµόρφωση µπορεί να διορθωθεί από την Επιχείρηση εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος [ενδεικτικά εντός έξι (6) εβδοµάδων]. ii) iii) Ή να διακοπεί η επιθεώρηση εάν ο παραπάνω όρος της παραγράφου (i) δεν µπορεί να εφαρµοσθεί, για να δοθεί στην επιχείρηση ο χρόνος που θα επιτρέψει τη διόρθωση των Μη Συµµορφώσεων που έχουν εντοπισθεί. Ή να αλλάξει ο χαρακτήρας της επιθεώρησης, µε εκατέρωθεν συµφωνία, από επιθεώρηση αξιολόγησης σε προκαταρκτική επιθεώρηση αξιολόγησης και να καθορισθεί µια νέα ηµεροµηνία για την επιθεώρηση αρχικής αξιολόγησης.

12 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 12 ΑΠΟ 24 Για κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις ενηµερώνεται το ΙΕΒΠ Α.Ε. Εάν η επιθεώρηση αξιολόγησης ολοκληρωθεί επιτυχώς, ο Επικεφαλής Επιθεωρητής συγκεντρώνει και ελέγχει τα ευρήµατα και συµπεράσµατα της/ των Οµάδας/ων Επιθεώρησης. Τα σχετικά συµπεράσµατα και ευρήµατα των επιθεωρητών πρέπει να υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία και οι Μη Συµµορφώσεις που εντοπίσθηκαν σηµειώνονται σε σχέση µε την παράγραφο του προτύπου µε βάση το οποίο διενεργείται η συγκεκριµένη επιθεώρηση αξιολόγησης. Οι εκτοπισθείσες Μη Συµµορφώσεις και οι αντικειµενικές αποδείξεις συζητούνται µε τον πελάτη ώστε να είναι κατανοητές. Οι αποκλίσεις από τις απαιτήσεις του προτύπου πιστοποίησης ή του παρόντος Κανονισµού µακροσκοπικά κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 1.- Κρίσιµη ή Κύρια Μη Συµµόρφωση: η παντελής έλλειψη ή η πληµµελής καταγραφή µιας απαιτητής από το αντίστοιχο πρότυπο ή τυποποιητικό έγγραφο ιαδικασίας/ ιεργασίας ή η µη εφαρµογή µιας τέτοιας ιαδικασίας/ ιεργασίας ή η µη τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισµού 2.- ευτερεύουσα Μη Συµµόρφωση: παρατηρηθείσα απόκλιση περιορισµένης έκτασης στην τεκµηρίωση ή εφαρµογή µιας ιαδικασίας/ ιεργασίας του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων σε σχέση µε τις απαιτήσεις του αντιστοίχου προτύπου ή τυποποιητικού εγγράφου 3.- Παρατήρηση : α) µεµονωµένη παρατηρηθείσα απόκλιση στην τεκµηρίωση ή στην εφαρµογή ιαδικασίας/ ιεργασίας του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων που ενδέχεται να γίνει µη συµµόρφωση στο µέλλον ή β) στοιχείο της τεκµηρίωσης ή της εφαρµογής του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων το οποίο εµφανίζει τάση ή είναι πιθανή µελλοντική αιτία Μη Συµµόρφωσης. Σηµαντικός αριθµός ευτερευουσών Μη Συµµορφώσεων (όπως ορίζονται ανωτέρω) που συστηµατικά εστιάζονται σε µια συγκεκριµένη ιαδικασία/ ιεργασία του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, συνιστά Κύρια Μη Συµµόρφωση. Το ΙΕΒΠ Α.Ε. δεν προβαίνει στη χορήγηση ΠΣΣ ΑΤ µέχρι τη διαπίστωση, µέσω Αξιολόγησης, της αποτελεσµατικής άρσης όλων των Μη Συµµορφώσεων (Κύριων - ευτερευουσών). Ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει γραπτώς το ΙΕΒΠ Α.Ε. µόλις προβεί στις αντίστοιχες διορθωτικές ενέργειες. Το ΙΕΒΠ Α.Ε., ανάλογα µε την φύση των Μη Συµµορφώσεων, µπορεί είτε να επαληθεύσει τις διορθωτικές ενέργειες µε τη κατάθεση, από τον ενδιαφερόµενο σχετικής τεκµηρίωσης είτε να προβεί σε επιτόπου Ειδική Επιθεώρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υλοποιούνται οι διορθωτικές ενέργειες, ενηµερώνεται σχετικά η Επιτροπή Πιστοποίησης και δεν χορηγείται το Πιστοποιητικό. Σε περιπτώσεις όπου η Οµάδα Επιθεώρησης αντιµετωπίζει προβλήµατα συνεργασίας µε το προσωπικό της επιχείρησης ο Συντονιστής ενηµερώνει τη ιοίκηση της επιχείρησης και αποφασίζει, αν απαιτείται, διακοπή της Επιθεώρησης ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

13 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 13 ΑΠΟ 24 Η καταληκτική σύσκεψη µεταξύ των µελών της Οµάδας Επιθεώρησης, της ιοίκησης και των εκπροσώπων της Επιχείρησης γίνεται µετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης αξιολόγησης, την τελευταία ηµέρα. Οι Επιθεωρητές του ΙΕΒΠ Α.Ε. παραδίδουν στην επιχείρηση αντίγραφο όλων των Εκθέσεων Επιθεώρησης. Για κάθε µη συµµόρφωση που εντοπίζεται και εφ` όσον γίνει αποδεκτή, η ιοίκηση της εταιρείας ή/και εκπρόσωπος της, υπογράφει το σχετικό έντυπο και δύναται επιτόπου να συµφωνείται το χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των σχετικών διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται. Στην περίπτωση που ο επιθεωρούµενος δεν θέλει να δεσµευθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο επιθεωρητής τον ενηµερώνει ότι µπορεί να απαντήσει εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος. Εάν υπάρχει διαφωνία ως προς τα ευρήµατα και δεν µπορεί να επιλυθεί επιτόπου τότε αυτή θα πρέπει να καταγραφεί. Το πρόγραµµα των διορθωτικών ενεργειών πρέπει να περιλαµβάνει τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί η Εταιρεία µέσα στο χρονοδιάγραµµα που συµφωνήθηκε κατά την καταληκτική σύσκεψη, για την άρση αυτών των Μη Συµµορφώσεων. Ακόµη, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων και ότι τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης έχουν γίνει κατανοητά από όλους. Παρατηρήσεις: 1) Εάν εντοπισθεί κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης µια Κρίσιµη ή Κύρια Μη Συµµόρφωση που υπόκειται στην παράγραφο (i) του , τότε η έκθεση επιθεώρησης θα ολοκληρωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή µόνον αφού αρθεί αυτή η Μη Συµµόρφωση µέσα στο χρονοδιάγραµµα που έχει συµφωνηθεί µε την Εταιρεία κατά την καταληκτική σύσκεψη. Η άρση της Μη Συµµόρφωσης αυτής πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή είτε µε επιτόπια επιθεώρηση ή µε άλλο κατάλληλο τρόπο. 2) Εάν µόνον ευτερεύουσες Μη Συµµορφώσεις εντοπισθούν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αξιολόγησης, η έκθεση επιθεώρησης θα ολοκληρωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή µόνον αφού αρθούν αυτές οι Μη Συµµορφώσεις µέσα στο χρονοδιάγραµµα που έχει συµφωνηθεί µε την εκµετάλλευση κατά την καταληκτική σύσκεψη. Η άρση των Μη Συµµορφώσεων αυτών πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον Επικεφαλής Επιθεωρητή είτε µε επιτόπια επιθεώρηση ή µε άλλο κατάλληλο τρόπο. Η επιχείρηση ενηµερώνεται σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον επιθεώρηση ή τεκµηρίωση για την επιβεβαίωση των διορθωτικών µέτρων όπως και για τα αποτελέσµατα της ανασκόπησης και επιβεβαίωσής τους από τον επιθεωρητή. Σε καµιά περίπτωση ο χρόνος ολοκλήρωσης της έκθεσης επιθεώρησης (συµπεριλαµβανοµένης της αποστολής διορθωτικών ενεργειών εκ µέρους της εταιρείας και την αποδοχή τους από τον φορέα) δεν µπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του Stage 2 και τους δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των επιτηρήσεων µε υπαιτιότητα του επιθεωρούµενου. 2.5 ΑΠΟΦΑΣΗ Η απόφαση (Ε 207) για τη χορήγηση ή µη του Πιστοποιητικού Ποιότητας λαµβάνεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης του ΙΕΒΠ Α.Ε.

14 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 14 ΑΠΟ 24 Το ΙΕΒΠ Α.Ε. προβαίνει στη χορήγηση του ΠΣΣ ΑΤ µετά τη διαπίστωση, µέσω αξιολόγησης, της αποτελεσµατικής άρσης όλων των κρισίµων ή κύριων και ευτερευουσών µη συµµορφώσεων. Μετά την ολοκλήρωση των προηγούµενων διαδικασιών, η έκθεση αξιολογείται από την Επιτροπή Πιστοποίησης και η σχετική απόφαση λαµβάνεται σε χρονικό διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τον (1) µήνα. 2.6 ΧΟΡΗΓΗΣΗ Εφόσον η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι θετική, γίνεται η χορήγηση του Πιστοποιητικού Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων. Το Πιστοποιητικό Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων που χορηγεί το ΙΕΒΠ Α.Ε. πιστοποιεί ότι ο πελάτης έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει αποτελεσµατικά ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων το οποίο συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του προτύπου ως προς το οποίο πιστοποιήθηκε. Το ΠΣΣ ΑΤ αφορά αποκλειστικά τον πελάτη στον οποίο χορηγήθηκε και µόνο τις διαδικασίες και τοµείς που αυτό καλύπτει. Εάν το ΠΣΣ ΑΤ καλύπτει ένα µόνο µέρος των παραγοµένων προϊόντων και υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων της επιχείρησης, η εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στους πελάτες της τα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτονται από το ΠΣΣ ΑΤ. Όλα τα έγγραφα τα οποία χορηγούνται από το ΙΕΒΠ Α.Ε. και αποτελούν µέρος της διαδικασίας πιστοποίησης αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΕΒΠ Α.Ε. 3. ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Η διατήρηση του Πιστοποιητικού Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων προϋποθέτει την συνεχή τήρηση από τον πελάτη (επιχείρηση) των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων. Για το σκοπό αυτό το ΙΕΒΠ Α.Ε. προβαίνει τακτικά σε επιθεωρήσεις επιτήρησης οι οποίες είναι προγραµµατισµένες (µία φορά ετησίως) ή και έκτακτες που διενεργούνται χωρίς αποστολή του Ε 201 «Πρόγραµµα επιθεώρησης» αλλά µε ειδοποίηση του επιχειρηµατία λίγο πριν την επίσκεψη στη µονάδα. Έκτακτη επιθεώρηση διενεργείται όταν: γίνουν σηµαντικές τροποποιήσεις του συστήµατος ποιότητας του πελάτη, οι οποίες µπορεί να επηρεάσουν τη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις υπάρχουν στοιχεία που την καθιστούν αναγκαία (όπως π.χ. καταγγελίες, παράπονα πελατών, στοιχεία από τρίτα µέρη, παραβάσεις που διαπιστώνονται από την Αρµόδια Αρχή κ.λ.π.) υπάρχει αµφιβολία για την εφαρµογή προβλεπόµενων διορθωτικών ενεργειών ή ως προς τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας έχει προηγηθεί αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικού κριθεί αναγκαίο από το ΙΕΒΠ Α.Ε. όταν απαιτείται η επιτόπια επαλήθευση διορθωτικών ενεργειών προς άρση των µη συµµορφώσεων που εντοπίστηκαν κατά την διάρκεια της Επιθεώρησης Αξιολόγησης ή Επιτήρησης Η συχνότητα διεξαγωγής των επιθεωρήσεων επιτήρησης καθορίζεται από τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης, υλοποιείται κατ` ελάχιστο µία φορά ετησίως στην επιχείρηση και λαµβάνει

15 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 15 ΑΠΟ 24 υπόψη τα ευρήµατα προηγούµενων επιθεωρήσεων, τη φύση του εφαρµοζόµενου συστήµατος ποιότητας, την επικινδυνότητα των προϊόντων και πιθανώς πληροφορίες που υποδηλώνουν ανεπαρκή εφαρµογή του εγκεκριµένου συστήµατος Ασφάλειας. Ο σκοπός των Επιθεωρήσεων αυτών είναι να εξασφαλίζεται η συνεχής ορθή εφαρµογή του Συστήµατος ιαχείρισης της επιχείρησης και η ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΙΕΒΠ Α.Ε., όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Kανονισµό και στην υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του ΙΕΒΠ Α.Ε. και της εκµετάλλευσης. Μια επιθεώρηση επιτήρησης µπορεί να είναι συνολική (έλεγχος όλων των στοιχείων του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων) ή τµηµατική (έλεγχος συγκεκριµένων στοιχείων). Εάν οι επιθεωρήσεις επιτήρησης είναι τµηµατικές, σχεδιάζονται έτσι ώστε όλα τα στοιχεία του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων να επιθεωρούνται τουλάχιστον µία φορά στη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Στοιχεία τα οποία ελέγχονται οπωσδήποτε σε κάθε επιθεώρηση είναι: - Εσωτερική επιθεώρηση και Ανασκόπηση ιοίκησης - η εφαρµογή και αποτελεσµατικότητα των διορθωτικών ενεργειών από προηγούµενες επιθεωρήσεις. Επαναλαµβανόµενες µη συµµορφώσεις που έχουν εντοπισθεί σε προηγούµενες επιθεωρήσεις και δεν έχουν αντιµετωπισθεί ικανοποιητικά µπορούν να αναβαθµισθούν κατά την κρίση της οµάδας επιθεώρησης. - τα παράπονα των πελατών, - η αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος σε σχέση µε την επίτευξη των στόχων που τίθενται - ραστηριότητες που στοχεύουν στην συνεχή βελτίωση - εξασφάλιση του επαρκούς ελέγχου των λειτουργιών της επιχείρησης - ανασκόπηση αλλαγών στην οργανωτική δοµή και γενικά - έλεγχος χρήσης σήµατος πιστοποίησης και οποιεσδήποτε σχετικές αναφορές Εάν κατά τις επιθεωρήσεις επιτήρησης εντοπισθούν µη συµµορφώσεις, αυτές πρέπει να αίρονται σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που δε θα υπερβαίνει τους 2 µήνες και αξιολογούνται ενδεχοµένως και µε νέα επιθεώρηση, οι διορθωτικές ενέργειες. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήµατος η µη άρση των κύριων µη συµµορφώσεων αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού. Καθ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ο πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως τον Υπεύθυνο Πιστοποίησης του ΙΕΒΠ Α.Ε. για οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη τροποποίηση του εφαρµοζόµενου συστήµατος ποιότητας. Ο Υπεύθυνος Πιστοποίησης κρίνει πόσο σηµαντικές είναι οι προγραµµατιζόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει εάν χρειάζεται να γίνει πρόσθετη αξιολόγηση. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα παραδείγµατα σηµαντικών τροποποιήσεων: αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος αλλαγή υπευθύνων για την εφαρµογή του συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων σηµαντικές τροποποιήσεις στις εφαρµοζόµενες διεργασίες, όπως αλλαγή στην οργανωτική δοµή (Πολιτική ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, τεχνικές και τεχνολογίες που επηρεάζουν το Σύστηµα) η επέκταση ή η αλλαγή δραστηριοτήτων ή η παύση παραγωγής

16 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 16 ΑΠΟ 24 αλλαγή τοποθεσίας διεξαγωγής διεργασιών παραγωγής ή /και ελέγχου των προϊόντων προσθήκη νέας κατηγορίας προϊόντων Ο εντοπισµός κατά τη διάρκεια επιθεώρησης επιτήρησης σηµαντικών τροποποιήσεων του εφαρµοζόµενου Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων για τις οποίες δεν ενηµερώθηκε το ΙΕΒΠ Α.Ε., αποτελεί αιτία για την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού. Η διατήρηση του Πιστοποιητικού Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων προϋποθέτει τη συνεχή τήρηση από τον πελάτη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το παρόντα Κανονισµό. Οι Επιθεωρήσεις Επιτήρησης µπορούν να είναι από µία έως και δύο κατ έτος. Η συχνότητα διενέργειάς τους καθορίζεται από το ΙΕΒΠ Α.Ε., λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα ευρήµατα προηγουµένων Επιθεωρήσεων του Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων της Επιχείρησης καθώς και τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Η αρχική πιστοποίηση, η οποία περιλαµβάνει 1 ο και 2 ο στάδιο αξιολόγησης συµµόρφωσης και σχετικών επισκέψεων αξιολόγησης, έχει τριετή ισχύ µε την προϋπόθεση της διενέργειας συστηµατικής και προγραµµατισµένης αξιολόγησης συνεχιζόµενης συµµόρφωσης στο πλαίσιο προγραµµατισµένων επισκέψεων επιτήρησης και αξιολόγησης συµµόρφωσης στο πλαίσιο προγραµµατισµένης επίσκεψης επαναπιστοποίησης πριν από την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της. Ο φορέας Πιστοποίησης διεξάγει σε τακτά προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστο εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της αρχικής αξιολόγησης Stage 2, επίσκεψη 1 ης επιτήρησης και εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της πρώτης επιτήρησης, επίσκεψη 2 ης επιτήρησης) επισκέψεις (επιτόπιες) επιτήρησης της συµµόρφωσης του αδειούχου µε τις υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε τις συνθήκες που καθορίζονται στη σχετική διαδικασία και στον αντίστοιχο Κανονισµό Πιστοποίησης. 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ Πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ και εφόσον δεν έχει ζητηθεί από την επιχείρηση η διακοπή του ΠΣΣ ΑΤ, διενεργείται πάντα η Επαναπιστοποίηση. Η Επαναπιστοποίηση προγραµµατίζεται και υλοποιείται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επαληθεύσει τη συνεχιζόµενη εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του εφαρµοζόµενου προτύπου πιστοποίησης και άλλων κανονιστικών εγγράφων. Ο σκοπός της επαναπιστοποίησης είναι να επιβεβαιωθεί η συνεχιζόµενη συµµόρφωση και αποτελεσµατικότητα του εφαρµοζόµενου συστήµατος στο σύνολό του, η συνεχόµενη συνάφεια και εφαρµογή µε το πεδίο της πιστοποίησης λαµβάνοντας υπόψη πιθανές αλλαγές και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η επιχείρηση και της πολιτικής της. Περιλαµβάνει επίσης την επίδοση του συστήµατος κατά την περίοδο της πιστοποίησης που προηγήθηκε, καθώς επίσης και την ανασκόπηση των προηγούµενων επιτηρήσεων. Η επαναπιστοποίηση διεξάγεται όπως ακριβώς η αρχική αξιολόγηση συµµόρφωσης µε εξαίρεση τη διενέργεια του Stage 1 όπου δεν απαιτείται να πραγµατοποιηθεί εκτός της περίπτωσης ύπαρξης σηµαντικών αλλαγών στο Σύστηµα ιαχείρισης, στην επιχείρηση ή στο πλαίσιο που λειτουργεί το Σύστηµα (π.χ. αλλαγές στη νοµοθεσία). Εάν η πιστοποίηση λάβει χώρα µετά τη λήξη ισχύος της αρχικής πιστοποίησης, τότε το έργο λογίζεται από το ΦΠ ως εντελώς νέο και αντιµετωπίζεται σαν περίπτωση αρχικής πιστοποίησης. Η διεξαγωγή της επιθεώρησης επαναπιστοποίησης πραγµατοποιείται το αργότερο 3 µήνες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού ώστε σε περίπτωση εντοπισµού Μη Συµµορφώσεων να υπάρχει το

17 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 17 ΑΠΟ 24 περιθώριο λήψης και εφαρµογής των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών εντός του καθορισµένου διαστήµατος των 3 µηνών. Εάν κάποια πιστοποιηµένη από το ΙΕΒΠ Α.Ε. Επιχείρηση επιθυµεί να διακόψει τη συνεργασία της µε αυτό, θα πρέπει να κοινοποιήσει στο ΙΕΒΠ Α.Ε. την πρόθεσή της τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ. 5. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΣΣ ΑΤ Η διάρκεια ισχύος τoυ ΠΣΣ ΑΤ είναι Τρία (3) έτη. Υπάρχει περίπτωση να χορηγηθεί και ΠΣΣ ΑΤ µικρότερης χρονικής ισχύος εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος γραπτώς µε την Αίτησή του και για συγκεκριµένους λόγους. Σε καµιά περίπτωση πάντως, δεν µπορεί να χορηγηθεί ΠΣΣ ΑΤ µε διάρκεια ισχύος µικρότερη του ενός έτους. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία ισχύος του ΠΣΣ ΑΤ, αυτό παύει να ισχύει και απαιτείται η έκδοση ενός νέου ΠΣΣ ΑΤ. 6. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Για την επέκταση ή µείωση του πεδίου Πιστοποίησης, η επιχείρηση µπορεί να υποβάλει νέα Αίτηση καταθέτοντας και τη σχετική τεκµηρίωση στο ΙΕΒΠ Α.Ε. Η αίτηση ανασκοπείται και καθορίζεται αν απαιτείται επιθεώρηση, ειδικότερα για την επέκταση του πεδίου, όπου µπορεί να διεξαχθεί σε συνδυασµό µε την Επιθεώρηση Επιτήρησης ή την Επαναληπτική Επιθεώρηση Αξιολόγησης. Υπάρχει περίπτωση να µη χρειαστεί Επιθεώρηση π.χ στην περίπτωση αιτήµατος διακοπής πιστοποίησης. Σε κάθε περίπτωση λαµβάνεται η σχετική απόφαση από την Επιτροπή Πιστοποίησης. Μια περίπτωση µείωσης του πεδίου πιστοποίησης αποτελεί όταν το πιστοποιηµένο σύστηµα της επιχείρησης, αδυνατεί να καλύψει τις απαιτήσεις του εφαρµοζόµενων απαιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την αποτελεσµατικότητά του, για συγκεκριµένα µέρη του πεδίου πιστοποίησης. Οι επιχειρήσεις όπου έχει πραγµατοποιηθεί επέκταση/µείωση του πεδίου πιστοποίησης γνωστοποιούνται κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου µέρους. 7. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΣΣ ΑΤ Το ΙΕΒΠ Α.Ε. µπορεί να προβεί σε αναστολή ή/και οριστική ανάκληση των χορηγηθέντων πιστοποιητικών. Την απόφαση για την αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών την λαµβάνει η Επιτροπή Πιστοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης αναστολής: σηµαντικές αλλαγές του εφαρµοζόµενου Συστήµατος ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων για τις οποίες δεν ενηµερώθηκε το ΙΕΒΠ Α.Ε. µη άρση κύριων και δευτερευουσών µη συµµορφώσεων εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος το πιστοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης δεν ικανοποιεί συστηµατικά τις απαιτήσεις της πιστοποίησης και της αποτελεσµατικότητας του παραπλανητική χρήση πιστοποιητικού

18 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 18 ΑΠΟ 24 παραπλανητικές ή /και ψευδείς πληροφορίες από τους εκπροσώπους του πελάτη προς την οµάδα επιθεώρησης κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης ο πιστοποιηµένος πελάτης δεν επιτρέπει την πραγµατοποίηση των επιθεωρήσεων επίβλεψης/ επαναπιστοποίησης στους καθορισµένους χρόνους µη εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων του πελάτη προς το ΙΕΒΠ Α.Ε. αναφορικά µε τη διαδικασία πιστοποίησης χρεοκοπία εταιρείας µη τήρηση των υποχρεώσεων του πελάτη βάσει του παρόντος Κανονισµού αίτηση του πελάτη για διακοπή χρήσης του χορηγηθέντος πιστοποιητικού αποκλίσεις από νοµικές υποχρεώσεις σε χώρους εκτός πεδίου πιστοποίησης που συνδέονται µε τα πιστοποιηµένα πεδία. Στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη αναστολής/ανάκλησης της άδειας χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης, ο απαιτούµενος χρόνος προηγούµενης ειδοποίησης προ της αναστολής / ανάκλησης της άδειας διαφοροποιείται αναλόγως της αιτίας που προκάλεσε την ενέργεια αυτή. Κατά συνέπεια ακολουθείται το ακόλουθο σχήµα: Κατάσταση που απαιτεί κοινοποίηση επερχόµενης αναστολής / ανάκλησης της άδειας χρήσης του Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης Επιθυµία του αδειούχου Παραβίαση των καθορισµένων χρονικών διαστηµάτων διενέργειας επιθεωρήσεων επιτήρησης ή/και επαναπιστοποίησης Μη καταβολή οικονοµικών οφειλών στο Φορέα Πιστοποίησης Αδυναµία εκπλήρωσης άλλων όρων (δευτερευόντων) της παρούσας σύµβασης Υποχρεωτική συµµόρφωση µε νέες απαιτήσεις λόγω αναθεώρησης του ισχύοντος προτύπου Μέγιστος χρόνος κοινοποίησης προ της αναστολής / ανάκλησης της άδειας χρήσης του ΠΣΣΠ Μέγιστο 30 ηµέρες Μέγιστο 15 ηµέρες Κατόπιν διαπραγµατεύσεων Μέγιστο 60 ηµερολογιακές ηµέρες ιαπραγµατεύσιµη µεταξύ αδειούχου και Φορέα Πιστοποίησης Παραβίαση του εφαρµοζόµενου προτύπου Μέγιστο 90 ηµέρες στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης και 60 ηµερολογιακές ηµέρες στο πλαίσιο της επιτήρησης Αντικανονική / παραπλανητική χρήση της πιστοποίησης (σήµα ή πιστοποιητικό) Αλλαγή σε πιστοποιηµένες δραστηριότητες που επηρεάζουν τη συµµόρφωση αυτών µε τις απαιτήσεις πιστοποίησης Χορήγηση ψευδούς πληροφόρησης στο Φορέα Πιστοποίησης όσον αφορά το Σύστηµα Ποιότητας της εταιρείας Αποδεδειγµένη σχέση ή άλλη εξάρτηση µεταξύ µελών της Οµάδας Αξιολόγησης και του πιστοποιηµένου Οργανισµού/επιχείρησης ή/και Συµβούλου ανάπτυξης 90 ηµερολογιακές ηµέρες 90 ηµερολογιακές ηµέρες Άµεσα Άµεσα

19 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/04 ΣΕΛΙ Α 19 ΑΠΟ 24 του Συστήµατος ιαχείρισης Μη άρση µη συµµορφώσεων σε επιθεωρήσεις Μέγιστο 90 ηµέρες στο πλαίσιο αρχικής πιστοποίησης ή Επαναπιστοποίησης και 60 ηµερολογιακές ηµέρες στο πλαίσιο της επιτήρησης, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά και τεκµηριωθεί ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως λόγοι ανωτέρας βίας. O Φορέας Πιστοποίησης κρίνει ότι η παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή/και η διάθεση των προϊόντων εγκυµονεί κινδύνους (υγιεινή, ασφάλεια κτλ) Άµεσα κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή ή το µέγιστο 30 ηµερών κατόπιν απόφασης του Υπευθύνου Πιστοποίησης του Φορέα Πιστοποίησης. Η αναστολή του χορηγηθέντος πιστοποιητικού γνωστοποιείται γραπτώς από το ΙΕΒΠ Α.Ε. στον πελάτη, και καθορίζονται οι απαιτούµενοι όροι/ διορθωτικές ενέργειες για την άρση της. Ο πελάτης δεσµεύεται, µέσω της σύµβασης, να µην κάνει χρήση του πιστοποιητικού καθ όλη τη χρονική διάρκεια της αναστολής. Η αναστολή του πιστοποιητικού σηµαίνεται στον Κατάλογο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων (ΚΠΕ). Το ΙΕΒΠ Α.Ε. παρέχει δυνατότητα ενηµέρωσης κάθε ενδιαφεροµένου, σχετικά µε το status πιστοποίησης των πελατών της τηρώντας ενήµερο τον Κατάλογο Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων (ΚΠΕ). Όταν εκπληρωθούν οι προκαθορισµένοι όροι γίνεται άρση της αναστολής και ο πελάτης ειδοποιείται γραπτά από το ΙΕΒΠ Α.Ε. Στην περίπτωση που τα µέτρα που έχουν ληφθεί δε θεωρούνται ικανοποιητικά, το ΙΕΒΠ Α.Ε. µπορεί να δώσει νέα διορία έως 30 ηµερών για την επιβολή διορθωτικών ενεργειών πριν την οριστική Ανάκληση της Πιστοποίησης. Γενικά η διάρκεια της αναστολής δε θα υπερβαίνει τους 6 µήνες και θα οδηγεί σε απόσυρση ή µείωση του σκοπού πιστοποίησης ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του προτύπου. Εάν δεν υλοποιηθούν ικανοποιητικές διορθωτικές ενέργειες γίνεται οριστική ανάκληση του χορηγηθέντος πιστοποιητικού και διαγραφή του πελάτη από τον Κατάλογο των Πιστοποιηµένων Επιχειρήσεων. Η οριστική Ανάκληση κοινοποιείται εγγράφως στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στο ΙΕΒΠ Α.Ε. όλα τα χορηγηθέντα πρωτότυπα Πιστοποιητικά και Σήµατα πιστοποίησης. Το ΙΕΒΠ Α.Ε. τηρεί Κατάλογο Αποσυρθέντων / Προσωρινά Ανακληθέντων Πιστοποιητικών (Ε 211) και γνωστοποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του ενδιαφερόµενου µέρους. 8. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΣΣ ΑΤ Ο κάτοχος του ΠΣΣ ΑΤ µπορεί να το χρησιµοποιήσει για επαγγελµατικούς σκοπούς, ειδικότερα σε περιπτώσεις προσφορών, συµφωνιών, επιβεβαίωσης παραγγελιών, για σκοπούς προβολής και για απόδειξη της συµµόρφωσης του συστήµατος ποιότητας της εταιρείας του µε το πρότυπο ως προς το οποίο έχει πιστοποιηθεί. 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 9.1 Κάθε πιστοποιηµένη από το ΙΕΒΠ Α.Ε., επιχείρηση υποχρεούται: - να εφαρµόζει συνεχώς και αποτελεσµατικά το Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων, - να βελτιώνει συνεχώς το Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων,

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3

0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/03 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO Κ 05/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 05/07 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 24 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO 9001-Κ 06/

Ι.Ε.Β.Π. Α.Ε.-ISO 9001-Κ 06/ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: Κ 06/06 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 23 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 3 2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΠΣΣ ) 3 3 ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣΣ 12 4

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) Έκδοση 04 30 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΠΣ ΕΠ-ΥΕΠΚ) Έκδοση /Τροποποίηση : 01/00 Τροποποιήθηκε από/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός ιευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/04/2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 6 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 04/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Κ. Λιάνα Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ:Κ 05/2 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 03/10/2014 ΚΩΔΙΚΟΣ/ΕΚΔΟΣΗ: ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 19 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. 3 ΔΙΑΔΙKΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΠ (ΣΣ/ΚΕΠ ΠΣ/ΚΕΠ) ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/00 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΥ ΑΦ Ε/01/00/14-07-2014 1/10 ΕΣΥ Α_Φ Ε Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 14-07-2014 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: Υπεύθυνος Σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΣΑ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 00/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Κ.Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES

INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 8 Σελίδα 1 από 18 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΚΠΠ - Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Πρόσωπο το οποίο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Δ12 Διαδικασία Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 00/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάση Β Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ Π4.6: Γενικά για το Εγχειρίδιο ΣΔΥΑΕ Ανάδοχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 26/10/2009 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Γενικός Διευθυντής ΗΜ/ΝΙΑ : 26/10/2009 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 37 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1 ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ISO 14001 KAI EMAS) 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 00/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 5.

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας

Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ3 Διαδικασία Ανασκόπησης Συστήµατος Διαχειριστικής Επάρκειας Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος.

Προβαίνοντας σε άµεσες σχετικές διορθωτικές ενέργειες και επικοινωνώντας µε τον ενδιαφερόµενο για τη διευθέτηση του θέµατος. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 5 1. Αντικείµενο, Πεδίο Εφαρµογής και Πολιτική του Φορέα Καθορισµός των µεθόδων που ακολουθούνται από τον GMCert για την αντιµετώπιση οποιασδήποτε έκφρασης παραπόνων, ενστάσεων και διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO/IEC 17020 ΚΑΙ ΕΝ 45011 ΕΣΥ ΜΑΦ/01/04/13-01-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

κλειδιά

κλειδιά ΚΩ ΙΚΟΣ:S-KAN02.2. HOTEL ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 9 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την κατάταξη των ξενοδοχείων και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων δωµατίων (ΞΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΣ Π Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία τροποποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα Διαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Διαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ιαδικασίες ιαπίστευσης ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/00/06-06-07 1/12 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 06-06-2007 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E.

1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. Έντυπο Ενηµέρωσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης A.E. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης 6. Οι Εκδόσεις ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : 04/00/ Σελίδα 2 από 33

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : 04/00/ Σελίδα 2 από 33 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ / ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: 10 Σελίδα: 1 από 51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 10 Σελίδα: 2 από 51 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ... 5 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 8 4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 55 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 55 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 4 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΣΚΟΠΟΣ. 1 2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 1 3. ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.. 1 4. ΜΕΘΟ ΟΣ: 2 4.1 ιάγραµµα Ροής..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Κωδικός Αριθμός: ΚΠΣΔΑΤ Ισχύει από: 31/05/2016 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 1 από 74 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) Αριθμός Έκδοσης: 4 Σελίδα: 2 από 74 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/01/14-02-2012 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 14-02-2012 Υπεύθυνος Σύνταξης: Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01

ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΑΠΣΠΔ Ε.01 ΔΙΠ/ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠΔ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/01 Επανεκδόθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης

Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κανονισµός Πιστοποίησης της DQS για τα Συστήµατα ιαχείρισης 1. Υπηρεσίες Πιστοποίησης και Αξιολόγησης 1.1 Εφαρµογή Ο παρόν Κανονισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων ιαχείρισης εφαρµόζεται από την DQS για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ /02/03/21-07-2015 1/13 ΕΣΥ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 03 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 15-02-1999 Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 21-07-2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης στο πλαίσιο της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία

Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιστοποίηση ποιότητας ISO σε σχολεία Πιντζοπούλου Ελένη, ΠΕ03-ΠΕ11 Κατσιαούνη Σοφία, ΠΕ04.02 Διαχείριση ποιότητας είναι το σύνολο των ενεργειών ή διαδικασιών που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι

Διαβάστε περισσότερα

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ιορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ05 Κωδικός: Ρ05 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών

Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Δ13 Διαδικασία Εντοπισµού µη- Συµµορφώσεων και Διορθωτικών Προληπτικών Ενεργειών Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΣΟ ΓΠ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΣΟ ΓΠ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΣΟ ΓΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 2 Σελίδα: 1 από 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός Έκδοσης: 2 Σελίδα: 2 από 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής»

κυκλοφορίας οχηµάτων ιδιαίτερης κατασκευής» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 Φεβρουαρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: οικ. 9814 /530 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Αναστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 1 από 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Αριθμός Έκδοσης: 1 Σελίδα: 2 από 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ANTIKEIMENO... 5 2. ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ01 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ AegeanCuisine Σελίδα 1 από 5 1. Εισαγωγή Η παρούσα διαδικασία περιγράφει το τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης εντάσσονται στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝ 02/ 6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ IRIS Σελ 1 από 22 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ IRIS 2 3. ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 3 4. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης

Αναστολή, Ανάκληση και Μείωση του Πεδίου Πιστοποίησης 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο καθορισμός της μεθόδου για την αναστολή, ανάκληση και μείωση του πεδίου πιστοποίησης ενός πελάτη. 2.0 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρμόζεται σε όλους τους πελάτες πιστοποιημένους από την QMSCERT. 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εισαγωγή 3 1. Παρουσίαση του Iνστιτούτου ΒΙΟΕΛΛΑΣ 3 2. ιαπιστεύσεις- Εγκρίσεις 4 3. Πιστοποιητικό Προϊόντος 5 4. Αµεροληψία, Ανεξαρ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α Εισαγωγή 3 1. Παρουσίαση του Iνστιτούτου ΒΙΟΕΛΛΑΣ 3 2. ιαπιστεύσεις- Εγκρίσεις 4 3. Πιστοποιητικό Προϊόντος 5 4. Αµεροληψία, Ανεξαρ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Βιολογικών Προϊόντων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ A.E. «ΒΙΟΕΛΛΑΣ» ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΕΛΛΑΣ ΚΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Κ. Λιάνα Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου Συµβουλίου Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO/IEC 17021:2011 Παρακαλώ να δακτυλογραφήσετε ή να γράψετε µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα