Υπόγεια νερά ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπόγεια νερά ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:"

Transcript

1 Υπόγεια νερά Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2009 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υ ΡΟΦΟΡΕΙΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΗΣΗ 1

2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΓΗ 10 3 km % ΕΤΗΣΙΑ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥΣΤΗΝΞΗΡΑ10 3 km Παγετώνες, µόνιµα χιόνια Υπόγεια νερά και εδαφική υγρασία Λίµνες και έλη % 2,12 1,12 12,9 Εξατµισοδιαπ νοή Επιφανειακή απορροή Υπόγεια απ ορροή Ατµοσφαιρικό νερό Ποταµοί Βιολογικό νερό 50% τωνυπογείωννερώνβρίσκονται σε βάθος κάτω από 800 µέτρα ΜΕΣΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ Επιφανειακή απορροή 2.12 km 3 /44.7 km 3 ανά έτος = 17 ηµέρες Υπόγεια απορροή km 3 /2.3 km 3 ανά έτος = 4585 έτη Όµως το 25-50% του επιφανειακού νερού έχει προέλθει από εκροή υπογείων νερών άρα: Υπόγεια απορροή km 3 /25 km 3 ανά έτος = 420 έτη ΕΙ ΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Υδροφορέας (aquifer) Μπορεί να αποθηκεύσει µια αξιόλογη ποσότητα νερού και να τη µεταφέρει µε υδρολογικά σηµαντικό ρυθµό Ηµιπερατός (aquitard) Επιτρέπει την κίνηση νερού µε πολύ χαµηλό ρυθµό (υποδεκαπλάσιο) σε σχέση µε τον υδροφορέα Γεωλογικοί σχηµατισµοί και νερό ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Κροκαλοπαγή Αµµώδη (ψαµµίτες) Ασβεστολιθικά και δολοµίτες (ανθρακικά) Μεταµορφωσιγενή (χαλαζίτης, γνεύσιος) Εκρηξιγενή (γρανίτης, βασάλτης) Αδιαπέρατος (aquiclude) Πιθανόν να περιέχει σηµαντικές ποσότητες νερού, όµως σε κανονικές συνθήκες δεν επιτρέπει την κίνηση νερού στο εσωτερικό του Αδιαπέρατος στεγανός (aquifuge) εν περιέχει νερό και δεν επιτρέπει την κίνηση νερού στο εσωτερικό του Πηλός Άργιλος Σχιστόλιθοι Εκρηξιγενή 2

3 ΦΡΕΑΤΙΟΣ Υ ΡΟΦΟΡΕΑΣ Κορεσµένο την υγρή περίοδο Ποτάµι Βάλτος Ζώνη αερισµού Ζώνη κορεσµού Κορεσµένο όλοτοχρόνο Στρώµαεδαφικήςυγρασίας Ζώνη αερισµού Φρεάτιος ορίζοντας υγρής περιόδου Ζώνη κορεσµού Φρεάτιος ορίζοντας υγρής περιόδου Φρεάτιος ορίζοντας ξηρής περιόδου Περιοχή τροφοδοσίας ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ Other Aquifer Υ ΡΟΦΟΡΕΑΣ Features υνητικός φρεάτιος ορίζοντας Μη αναβλύζον αρτεσιανό πηγάδι Επίπεδο που µπορεί να ανέβει το νερό Αρτεσιανές πηγές Αδιαπέρατα Αρτεσιανό πηγάδι Περιορισµένος υδροφορέας Αδιαπέρατα Ρήγµα 3

4 ΦΡΕΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ Υ ΡΟΦΟΡΕΑΣ Υδροφορέας: Γεωλογική µονάδα η οποία µπορεί να αποθηκεύσει µια αξιόλογη ποσότητα νερού και να τη µεταφέρει µε υδρολογικά σηµαντικό ρυθµό Φρεάτιος ορίζοντας Περιοχή επαναφόρτισης Πιεζοµετρική επιφάνεια Αρτεσιανό πηγάδι Γεώτρηση φρεάτιου υδροφορέα Φρεάτιος ορίζοντας Γεώτρηση περιορισµένου υδροφορέα Αδιαπέρατο στρώµα Φρεάτιος υδροφορέας Αδιαπέρατο στρώµα Περιορισµένος υδροφορέας ΠΗΓΑ ΙΑ Αρχαίο πηγάδι στο Παλαίκαστρο Αρχαίο πηγάδι στην Ελευσίνα 4

5 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Ο αρχαίος αθηναϊκός πολιτισµός εκτός από τεχνικά έργα ανέπτυξε ένα πλαίσιο νόµων και θεσµών για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Οι πρώτοι γνωστοί κανόνες εισήχθησαν από τον Σόλωνα που ήρθε στην εξουσία το 594 π.χ και διαµόρφωσε ένα νοµικό σύστηµα τοοποίο περιγράφεται από τον Πλούταρχό ( µ.χ) στοέργοτου Σόλων. Σχετικά µε ταυπόγεια νερά αναφέρεται: εδοµένου ότι η περιοχή δεν τροφοδοτείται µε αρκετό νερό από τα ποτάµια, λίµνες και πηγές, οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιµοποιούσαν πηγάδια. Ο Σόλων έκανε ένα νόµο όπου: εάν υπήρχε ένα δηµόσιο πηγάδι σε απόσταση 4 σταδίων (710 µέτρα) όλοι θα χρησιµοποιούσαν αυτό εάν το πηγάδι ήταν µακρύτερα θα έπρεπε να ανοιχτεί πηγάδι µε ιδιωτικάµέσα εάν είχαν σκάψει για 18 µέτρα και δεν είχαν βρει νερό είχαν το δικαίωµα να παίρνουν µια υδρία (20 λίτρα) 2 φορές την ηµέρα από τους γείτονές τους Έτσι µε τονόµο αυτό εξυπηρετούνταν οι ανάγκες χωρίς να επιβραβεύεται η τεµπελιά. Ένας συγκεκριµένος δηµόσιος αξιωµατούχος (κρουνών επιµελητής) ήταν υπεύθυνος για την τήρηση των νόµων και των κανονισµών. Το αξίωµα αυτόθεωρείτοτόσοσηµαντικό ώστε ήταν ένα από τα λίγα που δινόταν µε ψηφοφορία(τα περισσότερα αξιώµατα στην αρχαία Αθήνα δίνονταν µε κλήρωση). Το αξίωµα αυτό είχε καταλάβει και ο Θεµιστοκλής. Αργότερα όταν τα δηµόσια έργα αυξήθηκαν µε υδραγωγεία και κρήνες, τα ιδιωτικά έργα (πηγάδια, δεξαµενές άρχισαν να εγκαταλείπονται. εδοµένης της αναγκαιότητάς τους σε κατάσταση πολέµου οι ιδιοκτήτες τους υποχρεώθηκαν από κανονισµούς να διατηρούν τα πηγάδια σε καλή κατάσταση και έτοιµα προς χρήση. QANAT (kareez, foggara) Τεχνική αξιοποίησης υπογείων νερών που αναπτύχθηκε σε ηµιάνυδρα κλίµατα. Τα πρώτα qanat έγιναν στην Περσία και η τεχνική αυτή εξαπλώθηκε µε τις Μουσουλµανικές κατακτήσεις στη Βόρειο Αφρική και την Ιβηρική χερσόνησο. Κατακόρυφα ορύγµατα πρόσβασης Αρδευόµενες εκτάσεις Έξοδος Qanat Κανάλι Qanat Υπόγειος ορίζοντας Συνήθεις διαστάσεις καναλιού Ύψος: 1.5 m Πλάτος: 0.75 m Μήκος: µέχρι 70 km 5

6 QANAT (kareez, foggara) Σηµαντικό σηµείο στην κατασκευή είναι η σωστή κλίση του καναλιού. Τα κατακόρυφα ορύγµατα (ύψους µέχρι και 60 m) χρησιµοποιούνται για παροχή αέρα, καθαρισµόσυντήρηση και την αποφυγή κατασκευής σήραγγας µεγάλου µήκους Κατακόρυφα ορύγµατα πρόσβασης Έξοδος ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ εν είναι απαραίτητη η κατασκευή ταµιευτήρων, αφού οι υδροφορείς πρακτικά συµπεριφέρονται ως ταµιευτήρες υπερετήσιας εξίσωσης Πολλές φορές οι υδροφορείς αναπτύσσονται κάτω από τις εκτάσεις όπου γίνεται η κατανάλωση του νερού, οπότε αποφεύγεται η κατασκευή µεγάλων έργων µεταφοράς Οι γεωτρήσεις εκµετάλλευσης των υπόγειων νερών µπορούν να κατασκευάζονται και να λειτουργούν αυτόνοµα και ανεξάρτητα, κάτι που ευνοεί τη σταδιακή ανάπτυξη του συστήµατος εκµετάλλευσης Κατά κανόνα η ποιότητα του υπόγειου νερού είναι καλύτερη από αυτήν του επιφανειακού Σηµαντικό µειονέκτηµα της εκµετάλλευσηςτωνυπόγειωννερώνείναιη απαραίτητη άντληση του νερού, συχνά από µεγάλα βάθη, ηοποίασυνεπάγεται σηµαντική ενεργειακή, άρα και οικονοµική, επιβάρυνση. Έτσι, για µεγάλης κλίµακας ανάπτυξη υδατικών πόρων, το συνολικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας των έργων εκµετάλλευσης υπόγειου νερού διαµορφώνεται σε πολύ µεγαλύτεραεπίπεδααπότααντίστοιχατωνέργωνεκµετάλλευσης επιφανειακού νερού. 6

7 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΡΑ ΕΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Η τροφοδοσία των επιφανειακών υδάτινων σωµάτων από τα υπόγεια νερά γίνεται µε οµαλούς, σχεδόν οµοιόµορφους ρυθµούς, σε αντίθεση µε τους έντονα µεταβαλλόµενους και διαλείποντες ρυθµούς της πληµµυρικής απορροής Από διαχειριστική άποψη, τα υπόγεια υδάτινα σώµατα µπορούν να θεωρηθούν ως φυσικοί ταµιευτήρες, πλησιάζοντας ως προς τη συµπεριφορά τους τις φυσικές και τεχνητές επιφανειακές λίµνες Η ρύπανση των υπόγειων νερών εξελίσσεται µε ιδιαίτερα βραδείς ρυθµούς µε αποτέλεσµα, η κακή διαχείρισή τους να οδηγεί πολλές φορές σε πρακτικώς µηαναστρέψιµααποτελέσµατα ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΛΟΓΩ: έντονης γεωγραφικής µεταβλητότητας (ανοµοιοµορφία) και ανισοτροπίας των χαρακτηριστικών των υδροφορέων δυσχέρειας ακριβούς γνώσης τόσο της γεωµετρίας, όσο και των χαρακτηριστικών των υδροφορέων ανάπτυξης των υπόγειων ροών σε δύο ή τρεις χωρικές διαστάσεις, σε αντίθεση µε την κατά κανόνα µονοδιάστατη εικόνα των επιφανειακών ροών ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Η άντληση υπόγειου νερού σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές µετακινεί τη διεπιφάνεια που σχηµατίζεται ανάµεσα στο υπόγειο γλυκό νερό και το νερό της θάλασσας. Το τελευταίο προωθείται προς την ξηρά και στη συνέχεια αντλείται ποιοτικά υποβαθµισµένο (υφαλµύριση) ήακόµη και θαλασσινό νερό. Η επαναφορά στην προϋπάρχουσα κατάσταση µπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια. Ανάλογα φαινόµενα παρατηρούνται σε υδροφορείς που γειτνιάζουν µε άλλους υδροφορείς που περιέχουν νερό χαµηλότερης ποιότητας ή µολυσµένο. Η ταπείνωση της στάθµης των φρεάτιων υδροφορέων και η αφαίρεση σηµαντικών ποσοτήτων νερού από περιορισµένους υδροφορείς µπορεί να προκαλέσει καθιζήσεις. Η ταπείνωση της στάθµης των φρεάτιων οριζόντων ή της πίεσης των περιορισµένων υδροφορέων αυξάνει το κόστοςάντλησηςσεγραµµική αναλογία. Η ταπείνωση ενός φρεάτιου υδροφορέα από µία γεώτρηση µπορεί να οδηγήσει γειτονικές αβαθέστερες γεωτρήσεις σε αστοχία, δηµιουργώντας ουσιαστικά και νοµικά προβλήµατα. Η µείωση της επιφανειακής ή υπόγειας τροφοδοσίας των λιµνών και των υγροτόπων µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα οικοσυστήµατά τους και να περιορίσει τις απολήψεις νερού από αυτά. Η µείωση της εκροής υπόγειου γλυκού νερού προς τη θάλασσα µπορεί να έχει δυσµενείς συνέπειες στα παράκτια οικοσυστήµατα. 7

8 Υφαλµύρωση Στάθµη θάλασσας ιεπιφάνεια αλµυρού νερύ Υπόγειος ορίζοντας Αλµυρό νερό Γλυκό νερό Υφαλµύρωση Εισροή αλµυρού νερού από εντατική χρήση γεώτρησης Γεώτρηση-Πηγάδι Γεώτρηση-Πηγάδι Θάλασσα Στάθµη υδροφορέα Υδροφορέας Υφάλµυρο νερό Γλυκό νερό Αδιαπέρατο στρώµα 8

9 Σεγανοποιητικό διάφραγµα Υφαλµύρωση Επαναφόρτιση υδροφορέα Αντιµετώπιση Πηγάδι επαναφόρτισης Πηγάδια εκµετάλλευσης Στάθµη θάλασσας Αλµυρό νερό Φρεάτιος ορίζοντας Γλυκό νερό ΓΕΩΤΡΗΣΗ 9

10 Υλοποίηση γεωτρήσεων Οποιαδήποτε οπή που ανοίγεται στο έδαφος µε χειροκίνητοηµηχανοκίνητο τρόπο ονοµάζεται γεώτρηση. Γεωτρύπανο είναι το µηχάνηµα που ανοίγει τη γεώτρηση Οι γεωτρήσεις µπορεί να είναι: εκµετάλλεύσης ερευνητικές δειγµατοληπτικές (εξαγωγή δειγµάτων πετρωµάτων) και ειδικού σκοπού (π.χ. τσιµεντενέσεις) Μηχανισµοί γεωτρύπανου χειρισµού κοπτικού εργαλείου (το κοπτικό εργαλείο εισέρχεται στο έδαφος µε περιστροφή) εξαγωγής των προϊόντων συντριβής (εισέρχεται αφού έχει βγει το κοπτικό εργαλείο και εισάγεται νερό στα προϊόντα της συντριβής για να γίνουν πολτός) τοποθέτησης/αφαίρεσης προσωρινής σωλήνωσης (εισάγεται και αφαιρείται σε τµήµατα για στήριξη της γεώτρησης και τελικά αντικαθίσταται από την οριστική σωλήνωση µεταφίλτρα) Γεωτρύπανο Φιλτροσωλήνες Γεωτρύπανο µε δυνατότητα διάνοιξης γεώτρησης βάθους 915 m ιατρητικά στελέχη από βελτιωµένο χάλυβα (µήκους 7.62 µέτρα) Κοπτικό Φωτογραφίες: από πτυχιακή εργασία των Παλιαλέξη ηµήτρη & Κατόπη ηµήτρη 10

11 Στάδια διάνοιξης γεώτρησης 1. Εγκατάσταση γεωτρύπανου 2. ιάνοιξη της οπής 3. Προσωρινή σωλήνωση 4. Λήψη δειγµάτων πετρωµάτων για την σύνταξη της γεωλογικής τοµήςστρωµατογραφίας (ώστε να τοποθετηθούν τα φίλτρα της οριστικής σωλήνωσης και να εντοπιστούν τυχόν επικίνδυνα στρώµατα) 5. Καθαρισµός γεώτρησης 6. Τοποθέτηση οριστικής σωλήνωσης 7. Χαλίκωση της γεώτρησης 8. Εξαγωγή προσωρινής σωλήνωσης 9. ιενέργεια δοκιµαστικής άντλησης Γεωλογική τοµή και χαρακτηριστικά γεωτρήσεων 11

12 Ε ΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ Μέγεθος κόκκων εδαφών 0-2 µm 2-60µm 60 µm - 2mm 2-60 mm > 60 mm Άργιλος Ιλύς Άµµος Χαλίκι Κροκάλα Αµµώδη εδάφη Αποτελούνται από µεγάλαστερεάσωµατίδια. Είναι περατά από το νερό και αποστραγγίζονται εύκολα εν διογκώνονται ή συρρικνώνονται κάτω από την επίδραση υγρασίας εν παρουσιάζουν σηµαντικά τριχοειδή φαινόµενα Αργιλώδη εδάφη Αποτελούνται από µικροσκοπικά στερεά σωµατίδια. Ηεπιφάνειατωνσωµατιδίων είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτήν των αµµωδών, µεαποτέλεσµα την παρουσία σηµαντικών µοριακών δυνάµεων µεταξύ των αργιλικών στερεών και του νερού Είναι πρακτικώς αδιαπέρατα ιογκώνονται και συρρικνώνονται σηµαντικά κάτω από µεταβολές υγρασίας Παρουσιάζουν σηµαντικά τριχοειδή φαινόµενα. ΜΕΤΩΠΟ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ Επιφάνεια εδάφους Πριν τη βροχόπτωση Υδροφορέας Κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης Αµέσως µετά τη βροχόπτωση Εξάτµιση Φόρτιση υδροφορέα Ώρες µετά τη βροχόπτωση Εξάτµιση Φόρτιση υδροφορέα Ηµέρες µετά τη βροχόπτωση 12

13 Μέγεθος και διαβάθµιση κόκκων εδάφους ιάταξη κόκκων εδάφους ιάφοροι τύποι πορωδών µέσων Παράγοντες που επηρεάζουν το πορώδες Σχήµα διακενών Υλικό πλήρωσης των κενών Γεωλογική ιστορία του εδάφους Καλά διαβαθµισµένη ιζηµατογενής απόθεση µε µεγάλο πορώδες Καλά διαβαθµισµένη ιζηµατογενής απόθεση που αποτελείται από πορώδεις κόκκους, µευψηλόσυνολικόπορώδες Πέτρωµα πουαπέκτησε πορώδες µετά από χηµική διάλυση Ελάχιστα διαβαθµισµένη ιζηµατογενής απόθεση µε χαµηλό πορώδες Καλά διαβαθµισµένη ιζηµατογενής απόθεση µε χαµηλό πορώδες λόγω της πλήρωσης των διακένων από ορυκτά υλικά Πέτρωµα πουαπέκτησε πορώδες µετά από ρηγµάτωση ΝΟΜΟΣ DARCY (1856) Q=K*A*( h/l) Q παροχή (m 3 /s) K υδραυλική αγωγιµότητα (m/s) L απόσταση πιεζοµέτρων (m) h διαφορά πιεζοµέτρικού ύψους (m) A εµβαδόν επιφάνειας αναφοράς (m 2 ) L h A Q 13

14 ίδονται: Υδραυλική αγωγιµότητα K: 50 m/day Μέσο ύψος υδροφορέα: 30 m Μέσο πλάτος υδροφορέα:5 km ΝΟΜΟΣ DARCY (1856) Εµβαδόν επιφάνειας: 30 m * 5000 m = m 2 Υδραυλική κλίση: 5/1000 = 5 x 10-3 Παροχή: 50 m/day * m 2 * 5 x 10-3 = m 3 /day Ταχύτητα: m 3 /day / m 2 = 0.25 m/day Τροφοδοσία L=1000 m h=5 m 30 m Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ Εκρηξιγενή και µεταµορφωµένα πετρώµατα Βασάλτης (διαπερατός) Ρηγµατωµένο εκρηξιγενές ή µεταµορφωµένο πέτρωµα Γρανίτης (εξαλλοιωµένος µανδύας) Γάβρος (εξαλλοιωµένος µανδύας) Ιζηµατογενή πετρώµατα Ιλυόλιθος Αργιλικός σχιστόλιθος Ασβεστόλιθος, δολοµίτης Ψαµµίτης Καρστικός ασβεστόλιθος Αλλουβιακές αποθέσεις Άργιλος Πηλός Άµµος Χαλίκι K (m/s) 14

15 ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΑ Γεώτρηση Φρεάτιος ορίζοντας Πηγάδι Φρεάτιος υδροφορέας Πιεζοµετρική επιφάνεια Αδιαπέρατο Περιορισµένος υδροφορέας Αδιαπέρατο ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΑ ίκτυα Ροής ισδιάστατη απεικόνιση της κατανοµής του υδραυλικού φορτίου και της ροής του υπόγειου νερού σε κατάσταση ισορροπίας Ισοπιεζοµετρικές είναιοικαµπύλες ίσου υδραυλικού φορτίου Γραµµές ροής είναιοιοδοίδιέλευσηςτουνερούκαιείναικάθετεςστιςισοπιεζοµετρικές Γραµµές ροής Περιορισµένος Υδροφορέας Αδιαπέρατο στρώµα w s Ισοπιεζοµετρικές γραµµές 15

16 ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ Υ ΡΟΦΟΡΕΑ Επιφάνεια (F) Συνολικός όγκος (Vt) Όγκος διακένων (Vv) ( z) Ταπείνωση φρεάτιου ορίζοντα Όγκος νερού που απελευθερώνεται ( V) Όγκος νερού που κατακρατείται αντιστεκόµενο στη βαρύτητα ( Vr) Πορώδες: n=vv/vt Ειδική απόδοση Sy: V/(F* z) Ειδική κατακράτηση Sr: Vr/(F* z) n=sy+sr 16

17 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΟΡΩ ΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΕ ΙΑΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΜΕΣΑ Γεωλογικό µέσο Άργιλος Πηλός Λεπτόκκοκη άµµος Μέση άµµος Χονδρόκκοκη άµµος Λεπτόκοκκο χαλίκι Μέσο χαλίκι Χονδρόκοκκο χαλίκι Ψαµµίτης Ιλυόλιθος Αργιλικός σχιστόλιθος Ασβεστόλιθος ολοµίτης Γρανίτης (εξαλλοιωµένος µανδύας) Γάβρος (εξαλλοιωµένος µανδύας) Βασάλτης Ηφαιστειακή τόφα Πορώδες Ελάχ. Μέσ. Μέγ. Αλλουβιακές αποθέσεις Ιζηµατογενή πετρώµατα Εκρηξιγενή πετρώµατα Ειδική απόδοση Ελάχ. Μέσ. Μέγ (Dingman, 1994). 17

18 οκιµαστική άντληση Πηγή: 18

19 οκιµαστική άντληση 1. Εσωτερική διάµετρος της γεώτρησης ή του φρέατος. 2. Βάθος της γεώτρησης 3. Κατώτατη στάθµη του νερού στην γεώτρηση (µέτρηση η οποία γίνεται µετά από 24 ή 48 ώρες συνεχόµενης άντλησης) 4. Παροχή του νερού που θα αντλήσουµεώστενασταθεροποιείταιτο ύψος του νερού ( υναµική στάθµη) 5. Ανώτερη στάθµη του νερού στην γεώτρηση (Στατική στάθµη) 6. Φίλτρα (Θέση τοποθέτησης στα υδροφόρα στρώµατα της γεώτρησης και είδος 7. Με βάση τα προηγούµενα καθορίζονται (α) το βάθος τοποθέτησης (µεταξύ της κατώτατης και της δυναµικής στάθµης) και (β) η παροχή της αντλίας. 8. Ανάλυση νερού από όπου προκύπτει η ποιότητα και το ποσοστό χώµατος 9. Κατάρτιση στρωµατογραφίας όπου φαίνονται τα υδροφόρα στρώµατα ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ Υ ΡΟΦΟΡΕΑΣ-MH ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ Εξίσωση Theis: s(r,t)=h 0 -h(r,t)=(q/4πτ)*w[u(r,t)] Επιφάνεια εδάφους Q Αρχική πιεζοµετρική επιφάνεια 2*r w Καµπύλη πτώσης στάθµης (t 1 ) r 2 h(r 2,t 1 ) h 0 Καµπύλη πτώσης στάθµης (t 2 ) r 1 h(r 1,t 2 ) Αδιαπέρατο στρώµα h w b Περιορισµένος υδροφορέας 19

20 ΣΧΕΣΗ THEIS Q s( r, t ) = W ( u ) 4 π T ln( u), 1.03u 0.71e W ( u) =, u u e ( u 1), 2 u u < u 9 u > 9 u ( r, t ) = 2 Sr 4 Tt Για µεγάλους χρόνους (t) και µικρές αποστάσεις: W ( u) = ln( u) Q Q 4Tt s( r, t ) = [ln( 1 / u ) + ln e ] = [ln + ln ] 2 4 π T 4 π T r S Εξίσωση Jacob: Q 2. 25Tt s(r,t) = ln 2 4 π T r S ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ Υ ΡΟΦΟΡΕΑΣ-ΜΟΝΙΜΗ ΡΟΗ Επιφάνεια εδάφους Q Αρχική πιεζοµετρική επιφάνεια 2*r w Καµπύλη πτώσης στάθµης r 1 r 2 Αδιαπέρατο στρώµα h w h 1 h 2 b Περιορισµένος υδροφορέας Q 2. 25Tt Q 2. 25Tt Q r2 2 Q r2 h 2 h1 = s2(r2,t) s 1(r 1,t) = ln ln = ln( ) = ln( ) 2 2 Εξίσωση Thiem 4πT r 4πT 4πT r1 2πT r 2 S r1 S 1 20

21 ΦΡΕΑΤΙΟΣ Υ ΡΟΦΟΡΕΑΣ Επιφάνεια εδάφους Q H 2 -h 2 =(Q/πK)*ln(R/r) Αρχική στάθµη υδροφορέα Καµπύλη πτώσης στάθµης Η r h R ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Q Q Q 25m 25m 0 ΠΤΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ s (m) x 25-x x ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m) 21

ιαχείριση υδατικών πόρων

ιαχείριση υδατικών πόρων Υ ΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ιαχείριση υδατικών πόρων Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Τοµέας Υδατικών Πόρων Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα»

«Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΡΟΣ 3 : «Τεχνικά χαρακτηριστικά πετρωμάτων Επίδραση των γεωλογικών χαρακτηριστικών των γεωϋλικών στα τεχνικά έργα» Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΕΙ ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7.

1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 6. ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 13 7. 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΓΕΝΙΚΑ 3 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4 4.2 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 5 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 6 5.1 ΓΕΝΙΚΑ 6 5.2 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης

Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Προληπτική Συντήρηση για Δύκτια Υδρευσης Συνεργάτες Computer Technology Institute & Press http://www.cti.gr HS Data Ltd http://www.hsdata.com Centre for Assessment of Natural Hazards & Proactive Planning

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Διπλωματική Μελέτη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Μελέτη Μοντελοποίηση υπόγειου υδροφορέα υπό κλίση Βαρβάρης Ιωάννης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΝΕΣΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Τεχνικά έργα - Φράγματα, Θ. Μακεδών Τα φράγματα είναι κατασκευές που περιορίζουν τη ροή ποταμών και ρεμάτων δημιουργώντας τεχνητές λίμνες ή δεξαμενές. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο της ΣΜΠΕ καταγράφεται, αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΒΕΛΒΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΟΪΡΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ Φυσικά Χαρακτηριστικά των Εδαφών Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ Ε ΑΦΩΝ 2.1 Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η προέλευση των εδαφικών υλικών και παρουσιάζονται τα φυσικά τους χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2.1. Αβιοτικά γνωρίσµατα 2.1.1. Κλίµα Το κλίµα στην περιοχή της oϊράνης επηρεάζεται εκτός από παράγοντες, όπως είναι το υψόµετρο, το γεωγραφικό µήκος και πλάτος, από τη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑ ΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ E.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. M.Sc. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΤΑ 2013 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προέλευση, Ταξινόμηση, Κατανομή, Αποθέματα, Υγρότοποι, Αξιοποίηση, ιαχείριση)

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προέλευση, Ταξινόμηση, Κατανομή, Αποθέματα, Υγρότοποι, Αξιοποίηση, ιαχείριση) ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (Προέλευση, Ταξινόμηση, Κατανομή, Αποθέματα, Υγρότοποι, Αξιοποίηση, ιαχείριση) Δρ. Θεόδωρος Σ. Κουσουρής Υδρο-περιβαλλοντολόγος Εισαγωγή Από πολύ παλιά ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ. Αύγουστος 2013. K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΕΡΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί

ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ. Εισαγωγή - Ορισμοί ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ Εισαγωγή - Ορισμοί Ως «υπόγειο νερό» ορίζεται το προερχόμενο από τη διήθηση νερού ατμοσφαιρικής προέλευσης, που πληροί τα δομικά κενά των γεωλογικών υλικών και μαζών κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συστήµατα τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συστήµατα τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων Τ.Ε.Ι. ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συστήµατα τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρτιος Ιούνιος 2007

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Μάρτιος Ιούνιος 2007 Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία Σίνα 32, Αθήνα 106 72 Τηλ. 210-3617824 / Φαξ 210-3643476 e-mail: ellspe@otenet.gr & info@speleological society.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα