Α&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 Α&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ηλώσεις Προέδρου 3 ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 7 Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 11 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 15 Έκθεση Ελεγκτών προς τα Μέλη 19 Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων και Ενοποιηµένη Κατάσταση Αναγνωρισµένων Κερδών και Ζηµιών 20 Ενοποιηµένος Ισολογισµός 21 Ισολογισµός Ιθύνουσας Εταιρείας 22 Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών 23 Σηµειώσεις στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 24

3 ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Αγαπητοί Μέτοχοι, H Εταιρεία µας το 2003 συνέχισε την σταθερή πορεία της παρόλο τον εντονότατο ανταγωνισµό που είχε να αντιµετωπίσει. Σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον η µέχρι σήµερα πορεία της Εταιρείας έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση να ανταγωνιστεί αποτελεσµατικά λόγω της ψηλής ποιότητας των προϊόντων που προσφέρει, των brand names που αντιπροσωπεύει και την επιχειρηµατικότητα της ιεύθυνσης της. Υιοθετώντας µια οργανωµένη πολιτική προώθησης και προβολής που στόχευε στην συνεχή προώθηση νέων και υφιστάµενων προϊόντων δόθηκε µεγάλη σηµασία σε προωθητικές ενέργειες που είχαν σαν αποτέλεσµα την σηµαντική αύξηση στα έξοδα πωλήσεων και διανοµής. Η κερδοφορία του Συγκροτήµατος το 2003 ανήλθε σε 0,7εκ. σε σύγκριση µε 1,8εκ. το Κύριοι λόγοι για τον περιορισµό της κερδοφορίας ήταν, µεταξύ άλλων, η σηµαντική αύξηση στα έξοδα διαφηµίσεων λόγω της µεγάλης σηµασίας που δόθηκε για την προώθηση και προβολή των προϊόντων µας στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον στην προσπάθεια διατήρησης η και αύξησης των µεριδίων αγοράς σε όλα της τα κυρία προϊόντα, οι αυξηµένες αποσβέσεις και χρεολύσεις άυλων στοιχείων ενεργητικού και οι αύξηση στους µισθούς και ωφελήµατα προσωπικού. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην ισχυρή κεφαλαιουχική βάση της Εταιρείας και µηδαµινή σχέση δανείων πρός κύρια κεφάλαια. Πρόθεση και προσπάθεια του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι να ακολουθήσει µια σταθερή και υγιή µερισµατική πολιτική. Γι αυτό και εισηγείται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την παραχώρηση µερίσµατος ύψους 5,5% επί της ονοµαστικής αξίας της µετοχής των 10 σεντ. Στόχος της Εταιρείας είναι η συνέχιση επενδύσεων, µεταξύ άλλων, στην διεύρυνση του συστήµατος διανοµής,προώθησης και προβολής των προϊόντων του, καθώς επίσης, και στον εκσυγχρονισµό και αγορά νέου εξοπλισµού. Η Εταιρεία προσβλέπει στη διαρκή ενδυνάµωση της παραγωγικότητας των υφισταµένων δραστηριοτήτων, αναδιάρθρωση και τεχνολογική αναβάθµιση των συστηµάτων διοίκησης, παραγωγής και διανοµής. Η Εταιρεία συνέχισε την επέκταση της επιτυχηµένης γκάµας χυµών ΗΒΗ. Το 2003 λάνσαρε µε µεγάλη επιτυχία στην αγορά τους χυµούς ENERGY 7 στην πρωτοποριακή συσκευασία του πρίσµατος. Η σειρά αυτή λανσαρίστηκε σε τρεις γεύσεις στις συσκευασίες του ενός λίτρου και 250 ml. Επιπρόσθετα, στον τοµέα των αεριούχων αναψυκτικών λανσάραµε την PEPSI TWIST, ένα προϊόν το οποίο δεν υπάρχει όµοιο του στην Κυπριακή αγορά. Επιπλέον, προσπάθεια µας θα είναι η συνέχιση και αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων µας. Η εισδοχή της Κύπρου την 1 Μαΐου 2004 στη Ευρωπαϊκή Ένωση και η πλήρης φιλελευθεροποίηση της διακίνησης αγαθών αναµένεται να επηρεάσουν και την Εταιρεία µας. Η Εταιρεία µας διαθέτοντας την αναγκαία τεχνογνωσία,υποδοµή και σύστηµα διανοµής θα προσπαθήσει όχι µόνο να παραµείνει αλλά και να αναβαθµίσει τον ρόλο της στον κλάδο των µη αλκοολούχων ποτών και κατεψυγµένων τροφίµων. Η Εταιρεία µας επιµετρώντας τα νέα δεδοµένα και για να µπορέσει να ανταγωνισθεί στο νέο δηµιουργηµένο περιβάλλον σκοπό έχει να δώσει έµφαση στην ποιότητα, στον εµπλουτισµό γνώσεων και καλύτερη στελέχωση και αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού. 3

4 Εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου επιθυµώ να εκφράσω την εκτίµηση µας στη ιεύθυνση και όλο το προσωπικό του Συγκροτήµατος για την αφοσίωση και σκληρή δουλειά που επιτέλεσαν και να ευχαριστήσω για ακόµη µια φορά τους χιλιάδες καταναλωτές για την ιδιαίτερη προτίµηση που επιδεικνύουν στα προϊόντα µας. Με εκτίµηση Γεώργιος Παρασκευαΐδης Πρόεδρος Λευκωσία, 23 Απριλίου

5 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ιοικητικό Συµβούλιο Γεώργιος Ε. Παρασκευαΐδης Εκτελεστικός Πρόεδρος Κυριάκος Ανδρέου Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Χριστίνα Παρασκευαΐδου Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Κίκης Λευκαρίτης Αντώνης Χατζηπαύλου Γεώργιος Ανδρέου Γραµµατέας Ιάκωβος Κωνσταντινίδης Βοηθός Γραµµατέας Πανίκος Αριστοτέλους (παραιτήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2004) Γεώργιος Ανδρέου (διορίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2004) Ελεγκτές Grant Thornton Eγκεκριµένοι Λογιστές Νοµικοί Σύµβουλοι Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Τραπεζίτες Τράπεζα Κύπρου Λίµιτεδ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λίµιτεδ 7

6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Με την ειδοποίηση αυτή γνωστοποιείται ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας A&P(Andreou & Paraskevaides) Enterprises Ltd θα συγκροτηθεί στο ξενοδοχείο Atlantica Bay, στη Λεµεσό, την Πέµπτη, 27 Μαΐου 2004, στις 11:00 π.µ. για τους ακόλουθους σκοπούς: 1. Εξέταση της έκθεσης του ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Καθορισµός της αµοιβής των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. ιορισµός των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους. 4. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που µπορεί να διεξαχθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. Με εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Γεώργιος Ανδρέου Βοηθός Γραµµατέας Λευκωσία, 23 Απριλίου 2004 Σηµειώσεις: 1. Μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη Συνέλευση µπορεί να διορίσει πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του, ο οποίος να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι µέτοχος της Εταιρείας. Το έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που έχει καθοριστεί για την σύγκληση της Συνέλευσης. 2. Το µητρώο µετάβασης µετοχών θα παραµείνει ανοικτό. 11

7 ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει στους µετόχους την Ετήσια Έκθεση του µαζί µε τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Κύριες δραστηριότητες Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήµατος, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούµενο έτος, είναι η παραγωγή, εµφιάλωση και διανοµή αεριούχων αναψυκτικών, χυµών, τσαγιού και σκουός και η εµπορία µπύρας, νερού και κατεψυγµένων φαγητών. Μετοχικό κεφάλαιο εν υπήρξαν αλλαγές στο µετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας. Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος παρουσιάζονται στη σελίδα 20. Το κέρδος του Συγκροτήµατος για το έτος πριν την αφαίρεση της φορολογίας και του συµφέροντος µειοψηφίας ανήλθε στα ΛΚ0,8 εκ. (2002: ΛΚ2,3 εκ.). Το κέρδος µετά την αφαίρεση της φορολογίας και την αφαίρεση του συµφέροντος µειοψηφίας ανήλθε στα ΛΚ0,7 εκ.(2002: ΛΚ 1,8 εκ.). Μερίσµατα Το ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την καταβολή µερίσµατος χρήσεως 2003 προς 5,5% (2002: 3,6%) ή 0,55 σεντ (2002: 0,36 σεντ) κατά µετοχή ονοµαστικής αξίας 10 σεντ. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία κατέβαλε µέρισµα χρήσεως 2002 ύψους ΛΚ , που εγκρίθηκε κατά την Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 30 Ιουνίου Εταιρική διακυβέρνηση Το Συγκρότηµα δεν έχει ακολουθήσει τον κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. ιοικητικό Συµβούλιο Τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας κατά την ηµέρα της έκθεσης αυτής παρουσιάζονται στη σελίδα 7. Οι ιοικητικοί Σύµβουλοι ήταν µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου καθ όλη τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 εκεµβρίου Στις 26 Φεβρουαρίου 2004 ο κος. Γεώργιος Ανδρέου διορίστηκε Βοηθός Γραµµατέας της Εταιρείας στην θέση του παραιτηθέντος κου Πανίκου Αριστοτέλους. Ελεγκτές Οι ελεγκτές της Εταιρείας, κ.κ.grant Thornton, έχουν δηλώσει την επιθυµία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Θα κατατεθεί ψήφισµα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για τον επαναδιορισµό τους και τον καθορισµό της αµοιβής τους. Με Εντολή του ιοικητικού Συµβουλίου Γεώργιος Ε. Παρασκευαΐδης Πρόεδρος Λευκωσία, 23 Απριλίου

8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Α&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LIMITED Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 1 Έχουµε ελέγξει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Limited (η Εταιρεία) και των εξαρτηµένων της (το Συγκρότηµα) στις σελίδες 20 µέχρι 48, που αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό στις 31 εκεµβρίου 2003, και την ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, την ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδών και ζηµιών και την ενοποιηµένη κατάσταση ταµειακών ροών για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, και τις σχετικές σηµειώσεις. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις είναι ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη πάνω σ αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τον έλεγχό µας. Η έκθεση αυτή γίνεται αποκλειστικά προς τα µέλη της Εταιρείας, ως σώµα, σύµφωνα µε το Άρθρο 156 του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ Η ελεγκτική µας εργασία έχει αναληφθεί ώστε να µπορέσουµε να εκθέσουµε στα µέλη της Εταιρείας εκείνα τα θέµατα που απαιτούνται από εµάς σε µια έκθεση ελεγκτή και για κανένα άλλο σκοπό. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το νόµο, δεν αποδεχόµαστε ή αναλαµβάνουµε ευθύνη προς οποιονδήποτε εκτός της Εταιρείας και τα µέλη της Εταιρείας ως σώµα, για την ελεγκτική µας εργασία, για αυτή την έκθεση, ή για τις γνώµες που έχουµε σχηµατίσει. 2 ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν όπως προγραµµατίζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο για να πάρουµε λογικές διαβεβαιώσεις κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ουσιώδη λάθη. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, πάνω σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και άλλες πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. Ένας έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που χρησιµοποιήθηκαν, των σηµαντικών υπολογισµών που έγιναν από το ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας παρέχει µια λογική βάση για τη γνώµη µας. 3 Κατά τη γνώµη µας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συγκροτήµατος στις 31 εκεµβρίου 2003, και της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και των ταµειακών ροών του για το έτος που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου. Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων 4 Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, αναφέρουµε τα πιο κάτω: Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για σκοπούς του ελέγχου µας. Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συµφωνούν µε τα λογιστικά βιβλία. Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις που µας δόθηκαν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. Κατά τη γνώµη µας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου στη σελίδα 15 συνάδουν µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Grant Thornton Εγκεκριµένοι Λογιστές Λευκωσία, 23 Απριλίου

9 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σηµ. Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων ( ) ( ) Μεικτό κέρδος Αλλα εισοδήµατα Εξοδα πωλήσεων και διανοµής ( ) ( ) Γενικά έξοδα και έξοδα διαχείρισης ( ) ( ) Λειτουργικό κέρδος Καθαρά έξοδα χρηµατοδότησης 6 ( ) ( ) Κέρδος πριν τη φορολογία Φορολογία 8 ( ) ( ) Κέρδος µετά τη φορολογία Συµφέρον µειοψηφίας 22 (44) Καθαρό κέρδος που αναλογεί στα µέλη Κέρδος ανά µετοχή Βασικό (σέντ) 9 0,37 0,99 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝH ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΕΡ ΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ Κέρδος έτους ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου - (51.275) Επανεκτίµηση επενδύσεων (7.075) (6.441) Επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Μεταφορά σε αναβαλλόµενη φορολογία λόγω επανεκτίµησης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ( ) - Μεταφορά από αναβαλλόµενη φορολογία λόγω µείωσης των φορολογικών συντελεστών Σύνολο αναγνωρισµένων κερδών Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 48 αποτελούν µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 20

10 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στις 31 εκεµβρίου 2003 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Άυλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Χρεώστες και προπληρωµές Ποσά οφειλόµενα από συγγενικά πρόσωπα Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα Ολικό ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Συµφέρον µειοψηφίας Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενη φορολογία Αναβαλλόµενα έσοδα Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικά πρόσωπα Φορολογία Τραπεζικά παρατραβήγµατα άνεια Ολικό κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 23 Απριλίου Γεώργιος Ε. Παρασκευαΐδης Εκτελεστικός Πρόεδρος Γεώργιος Ανδρέου Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 48 αποτελούν µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 21

11 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΘΥΝΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στις 31 εκεµβρίου 2003 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Αυλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Χρεώστες και προπληρωµές Ποσά οφειλόµενα από συγγενικά πρόσωπα Μετρητά στο ταµείο και στην τράπεζα Ολικό ενεργητικού ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικά Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικά Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενη φορολογία Αναβαλλόµενα έσοδα Τρέχουσες υποχρεώσεις Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Ποσά οφειλόµενα σε συγγενικά πρόσωπα Φορολογία Τραπεζικό παρατράβηγµα Ολικό κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 23 Απριλίου Γεώργιος Ε. Παρασκευαΐδης Εκτελεστικός Πρόεδρος Γεώργιος Ανδρέου Σύµβουλος Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 48 αποτελούν µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 22

12 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ροή µετρητών από εργασίες Κέρδος πριν τη φορολογία Αναπροσαρµογές για: Αποσβέσεις Χρεόλυση άυλων στοιχείων ενεργητικού Κέρδος από πώληση στοιχείων παγίου ενεργητικού (14.266) (2.667) ιαγραφή αναβαλλόµενων εσόδων (1.092) (1.093) Τόκοι πληρωτέοι Τόκοι εισπρακτέοι ( ) ( ) Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης Αύξηση στα αποθέµατα ( ) ( ) Μείωση/(αύξηση) στους χρεώστες και προπληρωµές ( ) Μείωση/(αύξηση) στα ποσά οφειλόµενα από συγγενικά πρόσωπα ( ) (Μείωση)/αύξηση στους πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα ( ) Αύξηση/(µείωση) στα ποσά οφειλόµενα σε συγγενικά πρόσωπα (26.501) Ροή µετρητών από εργασίες Φορολογία που πληρώθηκε ( ) (10.461) Καθαρή ροή µετρητών από εργασίες Ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ( ) ( ) Τόκοι εισπρακτέοι Αγορά επενδύσεων - (11.000) Προσθήκες άυλων στοιχείων ενεργητικού ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες ( ) ( ) Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από έκδοση νέων µετοχών Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου - (51.275) Αποπληρωµή τραπεζικών δανείων - ( ) Αποπληρωµή δανείων ενοικιαγοράς (20.680) (22.154) Μερίσµατα που πληρώθηκαν ( ) - Τόκοι που πληρώθηκαν ( ) ( ) Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( ) Καθαρή αύξηση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους ( ) Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους (σηµ.27) Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 µέχρι 48 αποτελούν µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 23

13 1. Γενικά Η Εταιρεία A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Limited (η Εταιρεία ) ιδρύθηκε στην Κύπρο στις 24 Φεβρουαρίου 1959 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισµένης ευθύνης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ Στις 9 Αυγούστου 1972 η Εταιρεία µετονοµάστηκε από Λουκά & Χριστοδούλου Λίµιτεδ σε Λοΐζος Λουκά και Υιοί Λίµιτεδ και στις 7 Ιουλίου 2001 το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στη νέα µετονοµασία της Εταιρείας σε A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Limited. Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήµατος είναι η παραγωγή, εµφιάλωση και εµπορία αναψυκτικών, χυµών, τσαγιού και σκουός, καθώς επίσης η εµπορία νερού, µπύρας και κατεψυγµένων φαγητών. Στις 27 Μαρτίου 2002 οι τίτλοι της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. Το εγκεκριµένο γραφείο της Εταιρείας βρίσκεται στο κτίριο ΚΟΣΜΟ, Λεωφόρος Γωνία Γρίβα ιγενή και ηµοσθένη Σεβέρη, 4ος όροφος, Λευκωσία. Η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας είναι στην Λεωφόρο Στροβόλου 210, 2092 Λευκωσία. 2. Βάση ετοιµασίας οικονοµικών καταστάσεων Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. 113 και των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών. Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Κυπριακές λίρες. 3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές Βάση ετοιµασίας Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση ορισµένα στοιχεία πάγιου ενεργητικού και των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση που περιλαµβάνονται σε εκτιµηµένη αξία. Κύκλος εργασιών Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν ποσά που τιµολογήθηκαν σε πελάτες κατά τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζονται µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων, επιστροφών και Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. Αναγνώριση εσόδων Τα εισοδήµατα του Συγκροτήµατος αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων. Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν οι σηµαντικοί κίνδυνοι και οφέλη ιδιοκτησίας έχουν µεταφερθεί στον αγοραστή. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων όταν οι υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί. Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τους λογαριασµούς της Εταιρείας και των εξαρτηµένων εταιρειών A&P (Andreou & Paraskevaides) Foods and Beverages Limited και A&P(Andreou & Paraskevaides) Beverages Limited, που µαζί αναφέρονται ως Συγκρότηµα. Τα αποτελέσµατα των εργασιών των εξαρτηµένων εταιρειών λογίζονται από την ηµέρα ιδρύσεως των και οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µεταξύ τους ακυρώνονται κατά την ενοποίηση. 24

14 3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός παρουσιάζονται σε τιµή κόστους ή σε εκτιµηµένη αξία µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις. Το κόστος των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή αγοράς. Η εκτιµηµένη αξία καθορίζεται µε βάση την αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ως µέρος µιας επικερδούς επιχείρησης, από ανεξάρτητους εκτιµητές και τους ιευθυντές της Εταιρείας. Οποιαδήποτε πλεονάσµατα από τις επανεκτιµήσεις πιστώνονται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Ελλείµµατα κατά την επανεκτίµηση αναγνωρίζονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων εκτός εάν αποτελούν µείωση προηγούµενων πλεονασµάτων οπότε και αφαιρούνται από το αποθεµατικό επανεκτίµησης στο βαθµό που αυτό δεν έχει χρησιµοποιηθεί. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που έτυχαν επανεκτίµησης, η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του τιµήµατος πώλησης αναγνωρίζεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων ενώ το υπόλοιπο του αποθεµατικού επανεκτίµησης που σχετίζεται µε την πώληση και πραγµατοποιείται µεταφέρεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων σαν κίνηση στα αποθεµατικά. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται έτσι που να διαγράφεται το κόστος ή η εκτιµηµένη αξία µείον η υπολογιζόµενη υπολειµµατική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού µε βάση την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης είναι ως εξής: % Κτίρια 4 Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 5 Ανακαίνιση µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων 20 Ψυγεία και περίπτερα 6,67 Άδεια κιβώτια και µπουκάλια 10 Έπιπλα, εξοπλισµός και υπολογιστές Οχήµατα 6,67-10 Η γη δεν αποσβένεται. Συντήρηση, επισκευές και βελτιώσεις Οι δαπάνες για τροποποίηση ή βελτίωση των κτιρίων της Εταιρείας καθώς και οι δαπάνες για τροποποίηση, βελτίωση ή ανακαίνιση των µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων στο βαθµό που προσδίδουν οφέλη πέραν από αυτά που αρχικά είχαν υπολογιστεί, κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται µε βάση το συντελεστή που αναφέρεται πιο πάνω. Οι δαπάνες για συντήρηση και επισκευές κτιρίων και άλλων εµπράγµατων στοιχείων πάγιου ενεργητικού χρεώνονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων στο χρόνο που πραγµατοποιούνται. Αυλα στοιχεία ενεργητικού Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού παρουσιάζονται σε τιµή κόστους µείων συσσωρευµένες χρεολύσεις. Τα λογισµικά προγράµµατα αποσβένονται χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης κατά την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης τους, η οποία καθορίστηκε στα πέντε χρόνια. Η χρεόλυση παρουσιάζεται στα γενικά έξοδα και έξοδα διαχείρισης. Έξοδα για έρευνα και ανάπτυξη διαγράφονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε εξαίρεση τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία αφορούν το σχεδιασµό και δοκιµασία νέων ή βελτιωµένων προϊόντων 25

15 3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Αυλα στοιχεία ενεργητικού (συνέχεια) τα οποία αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού στο βαθµό που αναµένεται ότι από αυτά θα προκύψουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη. Τα αναβληµένα έξοδα ανάπτυξης αποσβένονται από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ανάπτυξης κάθε προϊόντος χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης κατά την διάρκεια της αναµενόµενης επωφελούς χρήσης τους, η οποία καθορίστηκε στα δέκα χρόνια. Η χρεόλυση παρουσιάζεται στα έξοδα πωλήσεων και διανοµής. Πληρωµές που αφορούν την διεύρυνση του πελατολογίου της Εταιρείας από τις οποίες προκύπτουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και οι οποίες µπορούν να αναγνωριστούν ξεχωριστά από άλλα στοιχεία, έχουν κεφαλαιοποιηθεί σύµφωνα µε τις πρόνοιες του αναθεωρηµένου ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ.38 Αυλα Στοιχεία Ενεργητικού. Τα έξοδα αυτά αποσβένονται από την αρχή της συµφωνίας µε κάθε πελάτη, χρησιµοποιώντας τη αντιλογιζόµενη Sum of the Digits µέθοδο απόσβεσης κατά την διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης χρήσης τους, η οποία καθορίζεται από την χρονική διάρκεια της συµφωνίας. Η χρεόλυση παρουσιάζεται στα έξοδα πωλήσεων και διανοµής. Σε περίπτωση πώλησης άυλων στοιχείων ενεργητικού η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και του τιµήµατος πώλησης αναγνωρίζεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων. Στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους εάν διαπιστωθεί µείωση στη λογιστική αξία του άυλου ενεργητικού η µείωση αναγνωρίζεται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων. Εµπορική εύνοια Η Εµπορική εύνοια αφορά ποσά που πληρώθηκαν για την αγορά επιχειρήσεων από την Εταιρεία. Το ιοικητικό Συµβούλιο καθόρισε την περίοδο απόσβεσης της εµπορικής εύνοιας σε 20 έτη, που θεωρήθηκε ότι αντιπροσωπεύει την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή της. Η χρεόλυση για το έτος παρουσιάζεται στα έξοδα πωλήσεων και διανοµής. Επενδύσεις (α) Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες Οι επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες παρουσιάζονται στους λογαριασµούς της Ιθύνουσας Εταιρείας σε τιµή κτήσεως, µείον ποσά που διαγράφονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων, για να αναγνωριστούν τυχόν µειώσεις της αξίας της επένδυσης. (β) Επενδύσεις που είναι διαθέσιµες προς πώληση Επενδύσεις οι οποίες πρόκειται να κρατηθούν για µια αόριστη χρονική περίοδο και µπορεί να διατεθούν για πώληση για να ικανοποιήσουν ανάγκες ρευστότητας, αυξοµείωσης επιτοκίων, ισοτιµιών συναλλάγµατος ή αλλαγές στις τιµές αξιών, κατατάσσονται ως διαθέσιµες προς πώληση. Οι επενδύσεις αυτές αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµή κτήσης τους και ακολούθως αναπροσαρµόζονται στη δίκαιη αξία τους. Για εισηγµένες αξίες ως δίκαιη αξία θεωρείται η µέση αγοραία τιµή κατά την ηµέρα του ισολογισµού. Το πλεόνασµα ή έλλειµµα επανεκτίµησης µεταφέρεται απευθείας στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Κατά την πώληση των επενδύσεων αυτών, το συνολικό κέρδος ή ζηµιά που συµπεριλήφθηκε στο αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφέρεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Οι αγορές και πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία που διεξάγεται η εµπορική συναλλαγή, που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία το Συγκρότηµα δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Οι επενδύσεις σε µη εισηγµένες εταιρείες στο τέλος του έτους φαίνονται στο κόστος αγοράς τους. 26

16 3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Ξένο συνάλλαγµα Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νοµίσµατα µεταφράζονται σε Κυπριακές Λίρες µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Φορολογία Γίνεται πρόβλεψη για φορολογία µε βάση τη νοµοθεσία και συντελεστές που ισχύουν στην Κύπρο. Αναβαλλόµενη φορολογία Γίνεται πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του αναθεωρηµένου ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου Αρ. 12 Φόρος Εισοδήµατος, µε συντελεστή του φόρου που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού λαµβάνοντας υπ όψη όλες τις προσωρινές διαφορές µεταξύ των ποσών που αποδίδονται σε στοιχεία παγίου ενεργητικού και παθητικού για φορολογικούς σκοπούς και των αντίστοιχων ποσών του ισολογισµού. Υποχρεώσεις και χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας συµψηφίζονται όταν οι φορολογίες αφορούν την ίδια φορολογική αρχή. Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόµενης φορολογίας που αφορούν φορολογικές ζηµιές σε µεταφορά, αναγνωρίζονται µόνο στο βαθµό που θεωρείται ότι στο µέλλον θα προκύψουν επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα είναι διαθέσιµα σε συµψηφισµό µε αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές. Η αναβαλλόµενη φορολογία του έτους που προκύπτει από την επανεκτίµηση στοιχείων παγίου ενεργητικού µεταφέρεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Αποθέµατα Τα αποθέµατα αναφέρονται στη χαµηλότερη της τιµής κτήσης ή της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Στον υπολογισµό της τιµής κτήσης χρησιµοποιείται η µέθοδος του πρότυπου κόστους για τα έτοιµα προϊόντα το οποίο αντιπροσωπεύει το κόστος παραγωγής που συµπεριλαµβάνει όλες τις άµεσες δαπάνες και την κατάλληλη αναλογία των σχετικών έµµεσων δαπανών µε βάση το συνηθισµένο ύψος δραστηριοτήτων. Για τα υπόλοιπα προϊόντα, χρησιµοποιείται η µέθοδος του µεσοσταθµικού κόστους που συµπεριλαµβάνει µεταφορικά και φορτοεκφορτωτικά έξοδα. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η τιµή στην οποία τα αποθέµατα µπορούν να ρευστοποιηθούν αφού αφαιρεθούν τα έξοδα ρευστοποίησης. Προβλέψεις γίνονται για αποθέµατα που είναι παλαιωµένα ή που πραγµατοποιούν αργό κύκλο πωλήσεων. Χρεώστες Χρεώστες ανεπίδεκτοι εισπράξεων διαγράφονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων και επιπλέον γίνεται πρόβλεψη για συγκεκριµένους επισφαλείς χρεώστες όπου θεωρείται αναγκαίο. Οι εµπορικοί χρεώστες αναφέρονται µετά από το συµψηφισµό της ειδικής πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες όταν υπάρχει. Κυβερνητική χορηγία Κυβερνητική χορηγία που αφορά στοιχεία παγίου ενεργητικού λογιστικοποιείται στον ισολογισµό σαν αναβαλλόµενο έσοδο που αποσβένεται σύµφωνα µε την αντίστοιχη απόσβεση των στοιχείων παγίου ενεργητικού. 27

17 3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) Εκµισθώσεις εκµετάλλευσης Οι πληρωµές που γίνονται για εκµισθώσεις εκµετάλλευσης χρεώνονται στον λογαριασµό αποτελεσµάτων µε βάση τη σταθερή µέθοδο στο διάστηµα της περιόδου εκµίσθωσης. Εκµισθώσεις όπου ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και ανταµοιβών της ιδιοκτησίας παραµένουν στον εκµισθωτή παρουσιάζονται ως εκµισθώσεις εκµετάλλευσης. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά στο ταµείο και στις τράπεζες µείον τραπεζικά παρατραβήγµατα. Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές και άλλες καταθέσεις, µεταξύ άλλων, υψηλής ρευστοποίησης επενδύσεις µε αρχική λήξη τριών µηνών ή λιγότερο ως χρηµατικά διαθέσιµα. Καθαροί τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης Οι καθαροί τόκοι και έξοδα χρηµατοδότησης περιλαµβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια ή σε τραπεζικά παρατραβήγµατα µετά την αφαίρεση τόκων εισπρακτέων και συναλλαγµατικών διαφορών. Τα έξοδα χρηµατοδότησης αναγνωρίζονται ως έξοδα την ηµεροµηνία που είναι οφειλόµενα. Οι τόκοι εισπρακτέοι υπολογίζονται µε βάση την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα. Μερίσµατα Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο έτος που εγκρίνονται από τους µετόχους της Εταιρείας. Σχέδια αφυπηρέτησης προσωπικού εν υπάρχει πάγια πολιτική όσον αφορά αφυπηρετήσεις προσωπικού του Συγκροτήµατος πέραν του Ταµείου Προνοίας που είναι σχέδιο καθορισµένης συνεισφοράς στο οποίο συνεισφέρεται συγκεκριµένο ποσοστό στις αποδοχές του προσωπικού. Η χρέωση αυτής της συνεισφοράς περιλαµβάνεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. 28

18 4. Ανάλυση κατά τοµέα δραστηριότητας Τα αποτελέσµατα του Συγκροτήµατος προκύπτουν από την παραγωγή, εµφιάλωση και εµπορία αναψυκτικών, χυµών, νερού και άλλων συναφών προϊόντων, καθώς επίσης και χονδρική πώληση και διανοµή κατεψυγµένων φαγητών. Λόγω του γεγονότος ότι οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος έχουν τον ίδιο βαθµό κινδύνου και απόδοσης καθώς επίσης και του γεγονότος ότι αυτές έλαβαν χώρο στην ίδια γεωγραφική περιοχή, µε βάση τις πρόνοιες του ΛΠ14, το ιοικητικό Συµβούλιο δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ξεχωριστοί τοµείς δραστηριότητας ή γεωγραφικοί τοµείς για τους οποίους πρέπει να παρουσιαστούν πληροφορίες κατά τοµέα. Οι δραστηριότητες του Συγκροτήµατος συγκεντρώθηκαν κυρίως στα γεωγραφικά πλαίσια της Κύπρου µε εξαγωγές στη Βόρεια Αφρική. εν παρουσιάζονται ξεχωριστοί γεωγραφικοί τοµείς, µε βάση τις πρόνοιες του ΛΠ14 αφού οι εξαγωγές είναι λιγότερες από 10% του συνολικού κύκλου εργασιών του Συγκροτήµατος. 5. Άλλα εισοδήµατα Καθαρό κέρδος από προσφερθείσες υπηρεσίες ικαιώµατα εκµετάλλευσης Κυβερνητική χορηγία Κέρδος από πώληση στοιχείων πάγιου ενεργητικού Ασφαλιστικές αποζηµιώσεις Καθαρά έξοδα χρηµαδότησης Τόκοι πληρωτέοι και άλλα έξοδα Τόκοι εισπρακτέοι ( ) ( ) Συναλλαγµατικές διαφορές (94.201) ( ) Τόκοι φορολογίας Ενοποιηµένο κέρδος πριν τη φορολογία Το ενοποιηµένο κέρδος πριν τη φορολογία, φαίνεται µετά την χρέωση των πιο κάτω: ικαιώµατα συµβούλων Αµοιβή ελεγκτών Αποσβέσεις πάγιου ενεργητικού Χρεόλυση άυλων στοιχείων ενεργητικού Μισθοί και ωφελήµατα προσωπικού Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες Οι µισθοί και ωφελήµατα προσωπικού περιλαµβάνουν εισφορές του εργοδότη σε σχέδια καθορισµένης εισφοράς ύψους (2002: ). 29

19 8. Φορολογία Η χρέωση για φορολογία βασίζεται στο κέρδος για το έτος όπως αναπροσαρµόστηκε για φορολογικούς σκοπούς και αποτελείται από τα πιο κάτω: Εταιρικός φόρος Έκτακτη εισφορά για την άµυνα Αναβαλλόµενη φορολογία (97.176) Φορολογία προηγούµενων ετών Συµφιλίωση µεταξύ φορολογικής επιβάρυνσης και λογιστικού κέρδους του Συγκροτήµατος: Λογιστικό κέρδος Εταιρείας Λογιστικό/ή κέρδος/(ζηµιά) εξαρτηµένων εταιρειών (10.422) Φορολογία πληρωτέα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς Πρόσθετος φόρος % πρόσθετη φορολογία Φορολογία προηγούµενων ετών Φορολογική επίδραση εσόδων που δεν υπόκεινται σε φορολογία ( ) ( ) Άµυνα σε τόκους εισπρακτέους Αναβαλλόµενη φορολογία (97.176) Φορολογία ως ο λογαριασµός αποτελεσµάτων Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία και τις συνδεδεµένες της εταιρείες είναι 10%. Για τα έτη 2003 και 2004 κέρδη πέραν των υπόκεινται σε επιπρόσθετο εταιρικό φόρο µε ποσοστό 5%. Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις τόκοι µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 10%. Σε τέτοιες περιπτώσεις 50% των τόκων αυτών θα εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και εποµένως θα έχουν πραγµατικό φορολογικό συντελεστή περίπου15%. Σε ορισµένες περιπτώσεις µερίσµατα από εξωτερικό µπορεί να υπόκεινται σε αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15%. Μέχρι τις 31 εκεµβρίου 2002 η Εταιρεία και οι συνδεδεµένες της εταιρείες υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε ποσοστό 20% στις πρώτες του φορολογητέου κέρδους και 25% στο υπόλοιπο. Τα φορολογητέα κέρδη υπόκεινται επίσης σε έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 3%. 30

20 9. Κέρδος ανά µετοχή Κέρδος που αναλογεί στους µετόχους Μεσοσταθµικός αριθµός µετοχών Κέρδος ανά µετοχή (σεντ) 0,37 0, Κέρδος ιθύνουσας εταιρείας Από το κέρδος της περιόδου που αναλογεί στους µετόχους της Ιθύνουσας Εταιρείας, το κέρδος που έχει συµπεριληφθεί στους ξεχωριστούς λογαριασµούς της Ιθύνουσας Εταιρείας έχει ως ακολούθως: Μερίσµατα Κατά την Γενική Συνέλευση των µετόχων που θα συγκροτηθεί την Πέµπτη, 27 Μαΐου 2004, στις 11:00 π.µ., θα προταθεί τελικό µέρισµα χρήσεως 2003 ύψους 5,5% (2002 3,6%) επί της ονοµαστικής άξιας των µετοχών (0,55 σεντ ανά µετοχή ονοµατικής αξίας 10 σεντ) συνολικού ύψους ΛΚ 1εκ. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν αυτό το πληρωτέο µέρισµα που θα λογιστεί στο συµφέρον µετόχων, ως διανοµή των κερδών που κρατήθηκαν στο έτος που λήγει στις 31 εκεµβρίου Το µέρισµα που εξαγγέλθηκε για το 2002 ήταν ΛΚ

21 12. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός Συγκρότηµα Άδεια Έπιπλα, Γη Μηχανήµατα Ψυγεία κιβώτια εξοπλισµός και και και και και Κτίρια εγκαταστάσεις περίπτερα µπουκάλια υπολογιστές Οχήµατα Ολικό Κόστος ή εκτίµηση Την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις - (10.974) (10.974) Επανεκτίµηση Στις 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις Την 1 Ιανουαρίου Χρέωση για το έτος Επί των πωλήσεων - (10.974) (10.974) Μεταφορά στο αποθεµατικό επανεκτίµησης - ( ) ( ) - - (55.014) ( ) Στις 31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία Στις 31 εκεµβρίου Στις 31 εκεµβρίου

22 12. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) Εταιρεία Άδεια Έπιπλα, Γη Μηχανήµατα Ψυγεία κιβώτια εξοπλισµός και και και και και κτίρια εγκαταστάσεις περίπτερα µπουκάλια υπολογιστές Οχήµατα Ολικό Κόστος ή εκτίµηση Την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Πωλήσεις - (10.974) (10.974) Επανεκτίµηση Στις 31 εκεµβρίου Αποσβέσεις Την 1 Ιανουαρίου Χρέωση για το έτος Επί των πωλήσεων - (10.974) (10.974) Μεταφορά στο αποθεµατικό επανεκτίµησης - ( ) ( ) - - (55.014) ( ) Στις 31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία Στις 31 εκεµβρίου Στις 31 εκεµβρίου

23 12. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός (συνέχεια) Όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην κατηγορία των Μηχανηµάτων και Εγκαταστάσεων, Ψυγείων και Περιπτέρων και Οχηµάτων επανεκτιµήθηκαν στις 31 εκεµβρίου 2003 από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που βασίστηκε στους ανεξάρτητους εκτιµητές Mitsides, Samuel & Associates (Building Services Consultants) και σε εξειδικευµένο προσωπικό της Εταιρείας µε βάση το κόστος αντικατάστασης των περιουσιακών στοιχείων µείον αποσβέσεις. Το πλεόνασµα της επανεκτίµησης που ανήλθε σε ΛΚ και η αναβαλλόµενη φορολογία ΛΚ που αναλογούσε στην επανεκτίµηση µεταφέρθηκαν στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Η πρώτη επανεκτίµηση όλων των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού έγινε την 31 εκεµβρίου 1989 από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που βασίστηκε σε ανεξάρτητους εκτιµητές και σε εξειδικευµένο προσωπικό της Εταιρείας µε βάση την λειτουργική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων στην υφιστάµενη χρήση τους. Το πλεόνασµα της επανεκτίµησης που ανήλθε σε ΛΚ και η αναβαλλόµενη φορολογία ΛΚ που αναλογούσε στην επανεκτίµηση µεταφέρθηκαν στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Την 31 εκεµβρίου 1998 επανεκτιµήθηκαν η γη και κτίρια, µηχανήµατα και εγκαταστάσεις, ψυγεία και περίπτερα και τα οχήµατα από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας που βασίστηκε σε ανεξάρτητους εκτιµητές και εξειδικευµένο προσωπικό της Εταιρείας, µε βάση την λειτουργική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων στην υφιστάµενη χρήση τους. Το πλεόνασµα της επανεκτίµησης που ανήλθε σε ΛΚ και η αναβαλλόµενη φορολογία ΛΚ που αναλογούσε στην επανεκτίµηση µεταφέρθηκαν στο αποθεµατικό επανεκτίµησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει καθορίσει την περίοδο επανεκτίµησης των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού της Εταιρείας στα τρία χρόνια. Η αξία της γης σε εκτιµηµένη αξία που συµπεριλαµβάνεται στη γη και κτίρια κατά την 31 εκεµβρίου 2003 ήταν ΛΚ (2002: ΛΚ ) ενώ το αρχικό κόστος της γης ήταν ΛΚ (2002: ΛΚ94.237). Η καθαρή λογιστική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που θα παρουσιαζόταν στις οικονοµικές καταστάσεις αν προσδιοριζόταν σε τιµή κόστους µείον αποσβέσεις, θα ήταν ως ακολούθως: Γη και κτίρια Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις Ψυγεία και περίπτερα Οχήµατα Άδεια κιβώτια και µπουκάλια Έπιπλα, εξοπλισµός και υπολογιστές Η καθαρή λογιστική αξία των στοιχείων ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που αγοράστηκαν µε τη µέθοδο της ενοικιαγοράς είναι η ακόλουθη: Οχήµατα εν υπήρχαν εµπράγµατα βάρη υπέρ τρίτων επί των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού του Συγκροτήµατος κατά την 31 εκεµβρίου

24 13. Άυλα στοιχεία ενεργητικού Συγκρότηµα Λογισµικά Προγράµµατα Αναβληµένα έξοδα ανάπτυξης Εµπορική εύνοια Έξοδα διεύρυνσης πελατολογίου Κόστος Την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Στις 31 εκεµβρίου Χρεόλυση Την 1 Ιανουαρίου Για το έτος Στις 31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία Στις 31 εκεµβρίου Στις 31 εκεµβρίου Ολικό Εταιρεία Λογισµικά Προγράµµατα Αναβληµένα έξοδα ανάπτυξης Εµπορική εύνοια Έξοδα διεύρυνσης πελατολογίου Κόστος Την 1 Ιανουαρίου Προσθήκες Στις 31 εκεµβρίου Χρεόλυση Την 1 Ιανουαρίου Για το έτος Στις 31 εκεµβρίου Καθαρή λογιστική αξία Στις 31 εκεµβρίου Στις 31 εκεµβρίου Ολικό 35

25 14. Επενδύσεις σε εξαρτηµένες εταιρείες Εταιρεία Οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί του Συγκροτήµατος ενοποιούν τα αποτελέσµατα ενεργητικού και παθητικού των εξαρτηµένων εταιρειών που φαίνονται πιο κάτω: Εξ ολοκλήρου πληρωµένο Ονοµαστική αξία Αριθµός µετοχών A&P (Andreou & Paraskevaides) Foods & Beverages Ltd A&P (Andreou & Paraskevaides) Beverages Ltd Η χώρα σύστασης, το ποσοστό συµµετοχής, η κύρια δραστηριότητα και το έτος ίδρυσης των εξαρτηµένων εταιρειών παρουσιάζεται πιο κάτω: Ποσοστό Χώρα Συµµετοχής Κύρια Ηµεροµηνία Σύστασης Εταιρείας ραστηριότητα ίδρυσης A&P (Andreou & Paraskevaides) Foods & Beverages Ltd Κύπρος 100% Εισαγωγή, πώληση και διανοµή κατεψυγµένων φαγητών A&P (Andreou & Paraskevaides) Beverages Ltd Κύπρος 80% Γενικό εµπόριο Η Εταιρεία απέκτησε τις εξαρτηµένες εταιρείες από την ηµεροµηνία ιδρύσεως των. 36

26 15. Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση Συγκρότηµα και Εταιρεία Εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Μη εισηγµένες Η κίνηση του έτους στις επενδύσεις σε µετοχές διαθέσιµες προς πώληση παρουσιάζεται πιο κάτω: Την 1 Ιανουαρίου Αγορές - Επανεκτίµηση (7.075) Στις 31 εκεµβρίου Αποθέµατα Συγκρότηµα Έτοιµα προϊόντα Πρώτες ύλες Αναλώσιµα υλικά Ανταλλακτικά και διαφηµιστικά υλικά Προϊόντα για µεταπώληση Εταιρεία Έτοιµα προϊόντα Πρώτες ύλες Αναλώσιµα υλικά Ανταλλακτικά και διαφηµιστικά υλικά Όλα τα πιο πάνω αποθέµατα παρουσιάζονται σε τιµή κτήσης. εν υπήρχαν οποιαδήποτε αποθέµατα για τα οποία χρειαζόταν να γίνει πρόβλεψη για µείωση στην αξία τους. 37

27 17. Χρεώστες και προπληρωµές Συγκρότηµα Εµπορικοί χρεώστες Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές Εταιρεία Εµπορικοί χρεώστες Άλλοι χρεώστες και προπληρωµές Όλα τα πιο πάνω ποσά είναι εισπρακτέα εντός ενός έτους Ποσά οφειλόµενα από συγγενικά πρόσωπα Συγκρότηµα C.K. Restaurant System Franchisers Ltd Φύση συναλλαγών Όγκος Συναλλαγών Υπόλοιπο Πωλήσεις/ Υπηρεσίες Lani Restaurants Ltd Πωλήσεις A & P d.o.o ικαιώµατα A.Π.Ε Εταιρεία Εµφιάλωσης Νερού (Πεδουλάς) Λτδ Υπηρεσίες A&P (Andreou & Paraskevaides) Holdings Ltd Υπηρεσίες Lapatsa Riding School Υπηρεσίες A&P (Andreou & Paraskevaides) Limited Υπηρεσίες G. Paraskevaides (1966) Ltd Υπηρεσίες

28 18. Ποσά οφειλόµενα από συγγενικά πρόσωπα (συνέχεια) Εταιρεία C.K. Restaurant System Franchisers Ltd Φύση συναλλαγών Όγκος Συναλλαγών Υπόλοιπο Πωλήσεις/ Υπηρεσίες Lani Restaurants Ltd Πωλήσεις A & P d.o.o ικαιώµατα A.Π.Ε Εταιρεία Εµφιάλωσης Νερού (Πεδουλάς) Λτδ Υπηρεσίες A&P (Andreou & Paraskevaides) Holdings Ltd Υπηρεσίες A&P (Andreou & Paraskevaides) Foods & Beverages Ltd ανειοδότηση & Υπηρεσίες G. Paraskevaides (1966) Ltd Υπηρεσίες Μέτοχοι της C.K. Restaurant System Franchisers Limited, είναι 40% η κα. Χριστίνα Παρασκευαΐδου και 30% ο κος. Κυριάκος Ανδρέου οι οποίοι είναι έµµεσα 60% µέτοχοι της Εταιρείας. Μέτοχοι της A & P (Andreou & Paraskevaides) Limited είναι 51% η κα. Χριστίνα Παρασκευαΐδου και 49% ο κος. Κυριάκος Ανδρέου. Μέτοχοι της Lani Restaurants Limited είναι 15% η εταιρεία G. Paraskevaides (1966) Limited, στην οποία είναι µέτοχος η κα. Χριστίνα Παρασκευαΐδου µε ποσοστό 31,5%. Στην εταιρεία A & P d.o.o ο κος. Κυριάκος Ανδρέου είναι ιευθυντής. Μέτοχοι της A.Π.Ε Εταιρεία Εµφιάλωσης Νερού (Πεδουλάς) Λιµιτεδ είναι 40% η κα. Χριστίνα Παρασκευαΐδου και 40% ο κος. Κυριάκος Ανδρέου. Η Lapatsa Riding School ανήκει 99.99% στην G. Paraskevaides (1966) Limited. Η A&P (Andreou & Paraskevaides) Holdings Limited είναι η τελική ιθύνουσα εταιρεία (µε µερίδιο 60,00%) της Α & P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Limited. Η Εταιρεία είναι µέτοχος της θυγατρικής A&P (Andreou & Paraskevaides) Foods & Beverages Limited σε ποσοστό 100%. Το εισπρακτέο ποσό στις 31 εκεµβρίου 2003 προκύπτει από εµπορικές συναλλαγές και από άτοκο δάνειο που παραχωρήθηκε στη θυγατρική κατά τη διάρκεια του έτους. Το δάνειο δεν φέρει όρους αποπληρωµής. 39

29 19. Μετοχικό κεφάλαιο Εγκεκριµένο συνήθεις µετοχές των 10 σεντ η κάθε µια Εκδοµένο και πλήρως πληρωµένο 1 Ιανουαρίου 2003: συνήθεις µετοχές των 10 σεντ η κάθε µια (2002: συνήθεις µετοχές των 10 σεντ η κάθε µία) ηµόσια έκδοση: συνήθεις µετοχές των 10 σεντ η κάθε µία ωρεάν έκδοση: συνήθεις µετοχές των 10 σεντ η κάθε µία από το αποθεµατικό από έκδοση νέων µετοχών υπέρ το άρτιο Ολικό: συνήθεις µετοχές των 10 σεντ η κάθε µια (2002: )

30 20. Αποθεµατικά Συγκρότηµα Αποθεµατικό Αποθεµατικό υπέρ το Αποθεµατικό επανεκτίµησης άρτιο προσόδου Ολικό Την 1 Ιανουαρίου Κέρδος έτους Επανεκτίµηση επενδύσεων (7.075) - - (7.075) Επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Μεταφορά από αναβαλλόµενη Φορολογία ( ) - - ( ) Μερίσµατα πληρωτέα - - ( ) ( ) Στις 31 εκεµβρίου Εταιρεία Αποθεµατικό Αποθεµατικό υπέρ το Αποθεµατικό επανεκτίµησης άρτιο προσόδου Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Κέρδος έτους Επανεκτίµηση επενδύσεων (7.075) - - (7.075) Επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Μεταφορά από αναβαλλόµενη φορολογία ( ) - - ( ) Μερίσµατα πληρωτέα - - ( ) ( ) Υπόλοιπο 31 εκεµβρίου Το αποθεµατικό επανεκτίµησης προκύπτει από τις επανεκτιµήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που αναφέρονται στη σηµείωση 12 αυτών των οικονοµικών καταστάσεων και από τις επανεκτιµήσεις επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση. Το αποθεµατικό επανεκτίµησης και το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο δεν είναι διανεµητέα. Από το φορολογικό έτος που αρχίζει 1 Ιανουαρίου 2003, εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία, δυο χρόνια µετά από το τέλος του σχετικού φορολογικού έτους, θα θεωρείται πως διένειµαν το 70% αυτών των κερδών σαν µέρισµα. Έκτακτη αµυντική εισφορά µε ποσοστό 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή στην έκταση πού οι µέτοχοι (φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες) είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το ποσό της λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιαδήποτε µερίσµατα θα έχουν πληρωθεί για το σχετικό έτος κατά τα επόµενα δύο έτη. Αυτή η έκτακτη αµυντική εισφορά είναι πληρωτέα για λογαριασµό των µετόχων. 41

31 21. άνεια Συγκρότηµα άνεια ενοικιαγοράς Τραπεζικά δάνεια Τα δάνεια ενοικιαγοράς είναι αποπληρωτέα: Εντός ενός έτους Μεταξύ δύο και πέντε ετών Τα δάνεια ενοικιαγοράς φέρουν τόκο 6,75% ετησίως και είναι εξασφαλισµένα µε τα στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού που έχουν αγοραστεί. 22. Αναβαλλόµενη φορολογία Συγκρότηµα και Εταιρεία Την 1 Ιανουαρίου Προέλευση προσωρινών φορολογιών Επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Μείωση στους φορολογικούς συντελεστές - ( ) Στις 31 εκεµβρίου

32 22. Αναβαλλόµενη φορολογία (συνέχεια) Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως: Συσσωρευµένες προσωρινές διαφορές µεταξύ των αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων Επανεκτίµηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Επανεκτίµηση ακίνητης περιουσίας Αναβαλλόµενα έσοδα Συγκρότηµα και Εταιρεία Αναβαλλόµενα έσοδα Κυβερνητική χορηγία Μεταφορά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων (1.092) (1.093) Τα αναβαλλόµενα έσοδα αφορούν Κυβερνητική χορηγία βάσει Κυβερνητικού σχεδίου που προνοεί ότι µεταποιητικές εταιρείες δικαιούνται χορηγίες έναντι του κόστους των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των προϊόντων τους. Η κυβερνητική χορηγία έχει εισπραχθεί και όλοι οι συναφείς όροι έχουν ικανοποιηθεί από µέρους του Συγκροτήµατος. 24. Πιστωτές και έξοδα οφειλόµενα Συγκρότηµα Πιστωτές εµπορίου Άλλοι πιστωτές και οφειλόµενα έξοδα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

SPIDERNET SERVICES PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Σελίδα ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τη σύνταξη των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31 εκεµβρίου 2003 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ετος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2006 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2000

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2000 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 6 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Σελίδα ιοικητικό συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES G. ELECTRICAL LIMITED

PIERIDES G. ELECTRICAL LIMITED Έκθεση διοικητικού συµβουλίου Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου υποβάλλουν την ετήσια έκθεση τους και τις ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήµατος για το έτος που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση 0006/00004632/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση ELMA - εξηλεγμένοι λογαριασμοί 2012 και ετήσια γενική συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001

Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2001 Εκθεση και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31 εκεµβρίου Περιεχόµενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 1 ιοικητικό συµβούλιο και άλλοι σύµβουλοι 2 Εκθεση διοικητικού συµβουλίου 3 5 Εκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI

0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD FBI 0089/00013015/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD Εγκριση των συνοπτικών μη ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για την εξαμηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ASTARTI DEVELOPMENT PLC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ιοικητικό Συµβούλιο και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

LOUIS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Αξιωµατούχοι, επαγγελµατικοί σύµβουλοι και τράπεζες 1 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και υπευθύνων για τη σύνταξη των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας. Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Ελληνικής ς Προκαταρκτικές Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου Ελληνικής ς Μη Ελεγµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες. Οικονομικές Καταστάσεις. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 0 Περιεχόμενα Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 2 Διοικητικό Συμβούλιο, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Εγγεγραμμένο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2004

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2004 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Οικονοµικής Χρήσεως 01/01-30/09/2005 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012 68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA Έκθεση Ελεγκτών και Oικονομικές Kαταστάσεις 69 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΡΧΗ) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ASPIS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και επαγγελµατικοί σύµβουλοι 1 Επεξηγηµατική κατάσταση 2-4 Μη ελεγµένος ενδιάµεσος ενοποιηµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα