7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο"

Transcript

1 Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ στη Σύγχρνη Κινωνία Α Ανακίνωση Οκτωβρίυ 2015 Μαγγίνει Αµφιθέατρ - Αρεταίει Νσκµεί Αµφιθέατρ «Ιωάννης ρακόπυλς» - κεντρικό κτήρι ΕΚΠΑ Αίγλη Ζαππείυ Υπό την αιγίδα: Εθνικόν και Καπδιστριακόν Πανεπιστήμιν Αθηνών

2 7 Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραμματισμύ & 2 Μαθητικό Συνέδρι Οκτωβρίυ 2015 Μήνυµα Πρέδρυ Κυρίες και κύριι, Εκ μέρυς τυ Διικητικύ Συμβυλίυ της Ελληνικής Εταιρείας Οικγενειακύ Πργραμματισμύ, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας, έχω την τιμή να σας καλωσρίσω στ 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραμματισμύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι, με θέμα «Η Ολιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραμματισμύ στη Σύγχρνη Κινωνία», πυ θα διεξαχθεί στις Οκτωβρίυ 2015, στην Αθήνα. Η Ελληνική Εταιρεία Οικγενειακύ Πργραμματισμύ, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας, επίσημς φρέας τυ Οικγενειακύ Πργραμματισμύ στη χώρα μας, πρωθεί τ σημαντικό θέμα Δημόσιας Υγείας με παγκόσμια απήχηση. Λαμβάνντας υπόψη τις παρύσες κινωνικικνμικές συνθήκες και ανάγκες της Ελληνικής κινωνίας αλλά και την υπενθύμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη μέλη ότι ι επενδύσεις στην αναπαραγωγική υγεία και τν Οικγενειακό Πργραμματισμό απτελύν έναν από τυς πλέν απδτικύς και υσιαστικύς τρόπυς πρώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης μιας χώρας, Οικγενειακός Πργραμματισμός καλείται να συμβάλλει υσιαστικά και ενεργά στην πράσπιση της σεξυαλικής και αναπαραγωγικής υγείας τυ κινωνικύ συνόλυ. Στ πλαίσι αυτό, Οικγενειακός Πργραμματισμός στχεύει στην εύκλη και ισότιμη πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πρωτβάθμιας Φρντίδας Υγείας αλλά και στην πιτική ενημέρωση τυ πληθυσμύ, από κατάλληλα εκπαιδευμένυς επιστήμνες, για θέματα πρόληψης, ισότητας, σεξυαλικής διαπαιδαγώγησης και διαμόρφωσης υπεύθυνων και υγειών γενετήσιων σχέσεων. Η θεματλγία τυ Συνεδρίυ είναι πρσαρμσμένη στις παρύσες ανάγκες και εξελίξεις της χώρας μας και στχεύει στην λιστική πρσέγγιση διαχρνικών αλλά και νέων πρκλήσεων όπως η Σεξυαλική Υγεία και Διαπαιδαγώγηση των Νέων, HPV Εμβλιασμός, η Αντισύλληψη, τα Σεξυαλικώς Μεταδιδόμενα Νσήματα, η Εγκυμσύνη, η Υπγνιμότητα και η Πρόληψη τυ Γυναικλγικύ Καρκίνυ. Επίσης, με ενεργό παρυσία και συμμετχή νέων μαθητών θα συζητηθύν θέματα όπως ι κίνδυνι από τη μη ασφαλή χρήση τυ διαδικτύυ, η σεξυαλική υγεία και η πρόληψη. Ελπίζυμε στη δυναμική συμμετχή σας, σημαντική συμβλή στην επιτυχία τυ Συνεδρίυ και γενικότερα στην πρσπάθεια πρώθησης τυ Οικγενειακύ Πργραμματισμύ. Με φιλικύς χαιρετισμύς, Νικόλας Σαλάκς Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικλγίας Ιατρικής Σχλής Πανεπιστημίυ Αθηνών Πρόεδρς Ελληνικής Εταιρείας Οικγενειακύ Πργραμματισμύ, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας

3 7 Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραμματισμύ & 2 Μαθητικό Συνέδρι Οκτωβρίυ 2015 Οργανωτική Επιτρπή Πρόεδρς: Νικόλας Σαλάκς Αντιπρόεδρς: Ευθύμις Δεληγεώργλυ Μέλη: Γεώργις Αντωνάκης Φωτεινή Ανυφαντάκη Παρασκευή Βλάκη Γεώργις Γαλάζις Βασιλική Δρεπανύ Εμμανυήλ Καλαμπόκας Θεόδωρς Καλαμπόκας Μιχάλης Καλειδάς Γεώργις Κυμαντάκης Αντώνις Κυμυσίδης Μαρία Κρεατσά Ελισσάβετ Μανιατέλλη Ιωάννης Μπύτας Σπυριδύλα Νεφύτυ Ουρανία Νικλπύλυ Στυλιανή Παλιάτσιυ Γεώργις Παλτόγλυ Κωνσταντίνς Παπαδόπυλς Περικλής Παναγόπυλς Λεϊλά Τπ Παναγιώτης Τσικύρας Παντελής Τσίμαρης

4 7 Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραμματισμύ & 2 Μαθητικό Συνέδρι Οκτωβρίυ 2015 Επιστηµνική Επιτρπή Πρόεδρς: Γεώργις Κ. Κρεατσάς Μέλη: György Bartfai Αριάδνη Μαλαμίτση - Πύχνερ Teresa Bombas Γεώργις Μαστράκς Hakan Satiroglou Χαράλαμπς Μελετιάδης Γεώργις Ανδρύτσς Κωνσταντίνς Νταφόπυλς Νικόλας Βαϊδάκης Χαράλαμπς Οικνόμυ Αναστασία Βατπύλυ Περικλής Παναγόπυλς Νικόλας Βλάχς Θεόδωρς Πανσκάλτσης Νικόλας Βραχνής Κωνσταντίνς Πανυλής Γεώργις Γαλάζις Κωνσταντίνς Πάντς Οδυσσέας Γρηγρίυ Χρήστς Παπαδημητρίυ Αλέξανδρς Δαπόντε Αλέξις Παπανικλάυ Ευθύμις Δεληγεώργλυ Νικόλας Παπαντωνίυ Ιωάννης Ζέρβας Καλλιόπη Παππά Στέφανς Ζερβύδης Ευάγγελς Παρασκευαΐδης Γεώργις Ζωγράφς Νικόλας Σαλάκς Νικλέτα Ιακωβίδυ Ευαγγελία Σιαφαρίκα Γεώργις Ιατράκης Κωνσταντίνς Στεφανίδης Σφία Καλανταρίδυ Θεόδωρς Στέφς Γεώργις Καλλιπλίτης Ιωάννης Τύντας Ζωή Κσμαΐδυ - Αραβίδυ Παναγιώτης Τσικύρας Γεώργις Κυμαντάκης Άρτεμις Τσίτσικα Ευγένις Κυμαντάκης Γεώργις Φαρμακίδης Δημήτρις Λάζαρης Μαρία Χιόνη Χρήστς Λινής Χαράλαμπς Χρέλιας Αντώνις Μακρυγιαννάκης

5 7 Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραμματισμύ & 2 Μαθητικό Συνέδρι Γενικές Πληρφρίες Οκτωβρίυ 2015 Χώρς διεξαγωγής - Χρόνς Τ Συνέδρι θα πραγματπιηθεί στην Αθήνα, Οκτωβρίυ Οκτωβρίυ 2015 στ Μαγγίνει Αμφιθέατρ τυ Αρεταίειυ Νσκμείυ Βασ. Σφίας 76 και στ Αμφιθέατρ «Ιωάννης Δρακόπυλς» κεντρικό κτήρι ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίυ & 18 Οκτωβρίυ 2015 στην Αίγλη Ζαππείυ, Κήπς «Αίγλη Ζαππείυ» Γλώσσα Συνεδρίυ Η επίσημη γλώσσα τυ Συνεδρίυ είναι η Ελληνική Έκθεση Συνεδρίυ Κατά τη διάρκεια τυ Συνεδρίυ θα λειτυργεί έκθεση φαρμακευτικών και άλλων πρϊόντων, καθώς και ιατρικύ εξπλισμύ (στην Αίγλη Ζαππείυ) Ιστότπς Ελληνικής Εταιρείας Οικγενειακύ Πργραμματισμύ, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας: Εργασίες - Πρθεσμία υπβλής Εργασιών Λήξη πρθεσμίας υπβλής περιλήψεων εργασιών: Παρασκευή 28 Αυγύστυ 2015 Οι περιλήψεις των εργασιών υπβάλλνται ηλεκτρνικά στη γραμματεία τυ Συνεδρίυ, FREE SPIRIT, στην ηλεκτρνική διεύθυνση υπεύθυνη κ. Ιωσηφίνα Πλίτη Οδηγίες σύνταξης περίληψης εργασιών - Τ κείμεν της περίληψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200 λέξεις (χωρίς τις λέξεις- κλειδιά, τν τίτλ, νόματα & φρείς) - Ο τίτλς της εργασίας να είναι γραμμένς με κεφαλαίυς χαρακτήρες, έντνη γραφή (bold) και κεντρική στίχιση - Τα νόματα των συγγραφέων θα πρέπει να είναι στην νμαστική με πεζά γράμματα, πρώτα να αναφέρεται τ επώνυμ και μετά τ όνμα λγράφως, ενώ τα νόματα τυ συγγραφέα πυ θα παρυσιάσει την εργασία θα πρέπει να είναι υπγραμμισμέν, π.χ Παπαδόπυλς Γεώργις - Κάτω από τα νόματα των συγγραφέων, θα πρέπει να υπάρχει τ κέντρ πρέλευσης τυ κάθε συγγραφέα, γραμμέν με πεζά γράμματα, καθώς και η πόλη στην πία βρίσκεται τ κέντρ πρέλευσης τυ κάθε συγγραφέα - Τ κείμεν θα πρέπει να χρησιμπιεί τη γραμματσειρά Arial 11 pt., να είναι μρφπιημέν σε μνό διάστημα και να έχει πλήρη στίχιση (justified) - Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να είναι δμημένη ως εξής: Εισαγωγή, Σκπός, Υλικό, Μέθδς, Απτελέσματα, Συμπέρασμα - Είναι απαραίτητ να δηλωθεί η θεματική κατηγρία στην πία εντάσσεται η εργασία, καθώς και επιθυμητός τρόπς παρυσίασης (ελεύθερη ή αναρτημένη ανακίνωση) Οδηγίες υπβλής περιλήψεων εργασιών Γενικές παρατηρήσεις - Κάθε περίληψη εργασίας θα πρέπει να συνδεύεται υπχρεωτικά από μια εγγραφή μέλυς της συγγραφικής μάδας - Περιλήψεις εργασιών πυ υπβάλλνται μετά τη λήξη της πρθεσμίας υπβλής δεν θα γίννται δεκτές - Αλλαγές - διρθώσεις στις εργασίες δε θα γίννται δεκτές μετά την υπβλή τυς στη γραμματεία τυ Συνεδρίυ - Απαραίτητη πρϋπόθεση για την υπβλή περίληψης εργασίας απτελεί η καταβλή τυ δικαιώματς συμμετχής τυλάχιστν ενός συγγραφέα ανά εργασία (κατά πρτίμηση τυ συγγραφέα πυ θα παρυσιάσει την εργασία). Σε περίπτωση πυ ένας συγγραφέας παρυσιάζει περισσότερες από μία εργασίες θα πρέπει να υπάρχει καταβλή δικαιώματς συμμετχής τυλάχιστν ενός άλλυ συγγραφέα από την μάδα

6 7 Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραμματισμύ & 2 Μαθητικό Συνέδρι Οκτωβρίυ 2015 Εγγραφές: Ειδικευμένι ιατρί Ειδικευόμενι ιατρί Μαίες & Νσηλευτικό Πρσωπικό Φιτητές / τριες, Σπυδαστές / στριες Συμμετχή σε σεμινάρι 50,00 30,00 20,00 Δωρεάν 20,00 Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23% Οι συμμετέχντες είναι απαραίτητ να πρσκμίζυν κατάλληλ έγγραφ πυ θα επιβεβαιώνει την ιδιότητα τυς. Τ κόστς συμμετχής περιλαμβάνει: Παρακλύθηση των εργασιών τυ Συνεδρίυ Παραλαβή τυ έντυπυ υλικύ τυ Συνεδρίυ Είσδ στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών Ηλεκτρνική απστλή πιστπιητικύ παρακλύθησης με μόρια εφόσν καλυφθεί απαιτύμενς χρόνς παρακλύθησης Συμμετχή στα διαλείμματα καφέ Τρόπς πληρωμής: Κατάθεση στ λγαριασμό της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΙΒΑΝ: GR SWIFT CODE: PIRBGRAA ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ι.ΒΟΥΤΣΑΣ - Α.ΜΑΣΤΟΡΑΣ Ε.Π.Ε *Παρακαλώ όπως απστείλετε μαζί με τ δελτί εγγραφής και τ απδεικτικό κατάθεσης πρς δική σας ' διευκόλυνση Διργάνωση: Βασ. Σφίας 76, Αθήνα, Τηλ.: / Fax: Οργάνωση - Γραμματεία: Θεσσαλνίκης 12, Γέρακας Αττικής Τηλ.: / Fax:

7 7 Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραμματισμύ & 2 Μαθητικό Συνέδρι Οκτωβρίυ 2015 Θεµατλγία Επιστηµόνικύ Πργράµµατς : Αγωγή Υγείας Σεξυαλική Υγεία -Διαπαιδαγώγηση Διαδίκτυ -Bulling Οικγενειακός Πργραμματισμός Αντισύλληψη -Διακπή Κύησης Σεξυαλικώς Μεταδιδόμενα Νσήματα Γυναικλγικές Λιμώξεις HPV -Εμβλιασμός Παιδική και Εφηβική Γυναικλγία Υπγνιμότητα Εγκυμσύνη -Τκετός Θηλασμός Γυναικλγικός Καρκίνς Καρκίνς Μαστύ '

8 Διργάνωση: Βασ. Σφίας 76, Αθήνα, Τηλ.: / Fax: Οργάνωση - Γραμματεία: Θεσσαλνίκης 12, Γέρακας Αττικής Τηλ.: / Fax:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου. Ιωάννης Ε. Μεσσήνης, ΜD, PhD

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς. Ο Πρόεδρος του Συνεδρίου. Ιωάννης Ε. Μεσσήνης, ΜD, PhD 1 Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Η Γυναικολογική Ενδοκρινολογία αποτελεί τη βάση της λειτουργίας του γεννητικού συστήματος. Ανήκει στην Ιατρική της Αναπαραγωγής, η οποία είναι μία από τις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

5 ο. Τελικό Π ρόγραμμα. Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. 31 Ιανουαρίου 01 Φεβρουαρίου. free spιrιt. Αίγλη Ζαππείου Α θ ή ν α

5 ο. Τελικό Π ρόγραμμα. Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας. 31 Ιανουαρίου 01 Φεβρουαρίου. free spιrιt. Αίγλη Ζαππείου Α θ ή ν α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας 31 Ιανουαρίου 01 Φεβρουαρίου Αίγλη Ζαππείου Α θ ή ν α 2015 Τελικό Π ρόγραμμα Xορηγούνται 10 μόρια

Διαβάστε περισσότερα

20 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

20 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE 20 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ www.hsim.gr Α Ανακοίνωση 11-13 Δεκεμβρίου 2014 Αθήνα Αίγλη Ζαππείου ΥΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ 10 ο ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 31 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Πανελλήνιο Συνέδριο. Υπό την αιγίδα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Πανελλήνιο Συνέδριο. Υπό την αιγίδα 8o Πανελλήνιο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων Νοεµβρίου www.eeel.gr Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME Credits) και µόρια από το ιεθνές

Διαβάστε περισσότερα

υγείας και κοινό. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

υγείας και κοινό. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Μετά την μεγάλη επιτυχία της 1 ης Πανελλήνιας Συνάντησης έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω στην 2 η Πανελλήνια Συνάντηση «AIDS & Ηπατίτιδες», όπου για δεύτερη συνεχή χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση

Πανελλήνιο Συνέδριο. Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού 6-8. Φεβρουαρίου 2014. Royal Olympic Hotel. Αθήνα. Α Ανακοίνωση o Πανελλήνιο Συνέδριο Εταιρίας Μελέτης Παθήσεων ιαβητικού Ποδιού Με διεθνή συµµετοχή 6-8 Φεβρουαρίου 2014 Royal Olympic Hotel Αθήνα Α Ανακοίνωση Χαιρετισμός Η Εταιρία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

2 o ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 1213 Μαρτίου 2010 ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης

2 o ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 1213 Μαρτίου 2010 ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης Οργάνωση Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΠΝ Τρίπολης 6ο Περιφερειακό Τμήμα ΕΝΕ Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ε λ λ η ν ι κ η Ε τ α ι ρ Ε ι α Ε λ Ε γ χ ο υ λ ο ι μ ω ξ Ε ω ν ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 8 & 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α θ ή ν α, Ε θ ν ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Ε ρ ε υ ν ώ ν Θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα»

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα» www.eeel.gr Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων «Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: «Royal Olympic» Αθήνα 6-7 Νοεµβρίου Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου. 4oΠανελλήνιο Συνέδριο. Νικόλαος Πισκοπάκης Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Μήνυμα Προέδρου. 4oΠανελλήνιο Συνέδριο. Νικόλαος Πισκοπάκης Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων 4oΠανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων Γεώργιος Νούλης Μήνυμα Προέδρου Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας ανακοινώνω ότι το 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 1 Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα ιατρού, η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) συνεχίζει κι εφέτος την εικοσιπενταετή και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο. Α Ανακοίνωση. Εσωτερική Παθολογία 26-28. 1 st Panhellenic Congress. Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην

1 ο Πανελλήνιο. Α Ανακοίνωση. Εσωτερική Παθολογία 26-28. 1 st Panhellenic Congress. Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης στην Εσωτερική Παθολογία µε ιεθνή συµµετοχή www.ngimscongress2015.gr 1 st Panhellenic

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο

Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής Hellenic Society for Travel Medicine www.geomed.gr Υπό την αιγίδα: Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Μετεκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246 E: diastasi@diastasitravel.gr, W: www.diastasitravel.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246 E: diastasi@diastasitravel.gr, W: www.diastasitravel. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Σ. Σλήμαν 48 & Λεωφ. Μεσογείων, 115 26 Αμπελόκηποι T/ F: 210 6748561 E: eemh@otenet.gr, W: www.eemh.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας:

Διαβάστε περισσότερα

CONGRESS ON CONTINUING EDUCATION IN INTERNAL MEDICINE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

CONGRESS ON CONTINUING EDUCATION IN INTERNAL MEDICINE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΌΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΠΑΘΟΛΟΓΊΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΉ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 2 nd PANHELLENIC CONGRESS ON CONTINUING EDUCATION IN INTERNAL MEDICINE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα»

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα» www.eeel.gr Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων «Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: «Royal Olympic» Αθήνα 6-7 Νοεµβρίου Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από

Διαβάστε περισσότερα

4 ο. Ταξιδιωτικής. Ιατρικής 11-13. Α Ανακοίνωση. Πανελλήνιο Συνέδριο. (Γεωγραφικής & Τροπικής) Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο. Αθήνα.

4 ο. Ταξιδιωτικής. Ιατρικής 11-13. Α Ανακοίνωση. Πανελλήνιο Συνέδριο. (Γεωγραφικής & Τροπικής) Απριλίου 2014 Ξενοδοχείο. Αθήνα. 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ταξιδιωτικής (Γεωγραφικής και Τροπικής) Ιατρικής Hellenic Society for Travel Medicine Υπό την αιγίδα: Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Χαιρετισμός. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Καρδιομεταβολικών

Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ - ΛΙΠΙΔΙΩΝ & YΠΕΡΤΑΣΗΣ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΒΗΤΗ & ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΩNΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΥΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγούμενα Συνέδρια. 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 18-20/3/1996 «Η Δημόσια Υγεία στο Λυκόφως του 20ου αιώνα»

Προηγούμενα Συνέδρια. 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 18-20/3/1996 «Η Δημόσια Υγεία στο Λυκόφως του 20ου αιώνα» Προηγούμενα Συνέδρια 1 o Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 18-20/3/1996 «Η Δημόσια Υγεία στο Λυκόφως του 20ου αιώνα» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας 23-25/2/1998

Διαβάστε περισσότερα

Νευροχειρουργική. 9η Επιστημονική Συνάντηση. Αθήνα 28-30 Μαΐου 2015. Πανελλήνιο Συνέδριο. www.enxe.gr/congress2015. Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής

Νευροχειρουργική. 9η Επιστημονική Συνάντηση. Αθήνα 28-30 Μαΐου 2015. Πανελλήνιο Συνέδριο. www.enxe.gr/congress2015. Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής 29ο & Νοσηλευτών www.enxe.gr/congress2015 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 &Νοσηλευτών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής / Δ.Σ. Επιτροπές & Προσκεκλημένοι Διεθνείς Ομιλητές Θεματικές Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Σ. Σλήμαν 48 & Λεωφ. Μεσογείων 115 26 Αμπελόκηποι Τ/ F: 210 6748651 E: eemh@otenet.gr W: www.eemh.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος : Σ. Καραταπάνης

Διαβάστε περισσότερα