ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:"

Transcript

1 Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

2 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης η OMNIPRESS παρυσιάζει τ πρόγραμμα τυ 4υ Διεθνύς Συνεδρίυ Εμφυτευματλγίας και Αισθητικής Οδντιατρικής, τ πί η δική σας απδχή και η απρόσκπτη συμμετχή σας καθιέρωσαν ως θεσμό στην δντιατρική επιστημνική ενημέρωση. Η συνεργασία μας επί τρεις δεκαετίες μας επιτρέπυν να αφυγκραζόμαστε τν σφυγμό της δικής σας καθημερινής αναγκαιότητας και η εμπειρία μας μας δίνει την δυνατότητα να πρσεγγίζυμε την επίλυση των πρβλημάτων στην δική σας ανεκτίμητη πρσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση των πρσφερμένων υπηρεσιών σας στν ασθενή. Η επιλεγμένη θεματλγία και η παρυσία των διεθνύς καταξιωμένων εισηγητών στ τυ πρσεχύς Οκτωβρίυ απτελύν τυς βασικύς παράγντες πυ εγγυώνται και την επιτυχία τυ συνεδρίυ. Η OMNIPRESS, με ιδιαίτερη ικανπίηση, σας ενημερώνει ότι συμπεριλήφθηκαν στην θεματλγία τυ φετινύ συνεδρίυ, μετά την απαίτηση σημαντικύ αριθμύ Ελλήνων δντιάτρων, δύ πλύ σημαντικές και επιστημνικά πρωτπριακές ενότητες, ι πίες θα απαντήσυν σε καίρια ερωτήματα πυ αφρύν στν συνεχώς εξελισσόμεν τμέα της αισθητικής δντιατρικής. Αναφερόμαστε αφενός στην χρήση της μεθόδυ Botox στην πρεμφυτευματλγική και μεταεμφυτευματλγική αισθητική απκατάσταση για πρώτη φρά στην Ελλάδα, και αφ ετέρυ στην παρυσία κρυφαίυ καθηγητή ανατμίας στ πανεπιστήμι τυ Μνάχυ πίς με την εξειδικευμένη εισήγησή τυ πυ θα αφρά στην ανατμία των γνάθων θα απαντήσει σε καίρια ερωτήματα πυ καθημερινά απασχλύν τν δντίατρ, είτε ασχλείται με την τπθέτηση εμφυτευμάτων είτε όχι. Αξιότιμε Γιατρέ, Με την βεβαιότητα ότι τ συνέδριό μας αυτό θα απτελέσει ένα ακόμα επιστημνικό βήμα υψηλύ επιπέδυ, πρβλέπντας πάντα τις δικές σας επιστημνικές αναζητήσεις και ανάγκες, όπως άλλωστε ι περιστάσεις τ απαιτύν, με απόλυτ αίσθημα ευθύνης απέναντί σας, σας καλύμε να τ παρακλυθήσετε. Με εκτίμηση Για την OMNIPRESS Γιάννης Ρύσσης 3

3 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ Dr. Luiz Narciso Baratieri O Dr Luiz Narciso Baratieri είναι καθηγητής/πρόεδρς τυ Τμήματς Οδντικής Χειρυργικής στ Ομσπνδιακό Πανεπιστήμι της Σάντα Καταρίνα, στη Φλριανάπλη της Βραζιλίας. Με MSD, PhD στην Οδντική Χειρυργική από τ Πανεπιστήμι τυ Σά Πάλ, διαθέτει μεταπτυχιακ δίπλωμα από τ Πανεπιστήμι τυ Σέφιλντ στη Βρετανία. Έχει κάνει πλλές μιλίες για θέματα Αισθητικής Οδντιατρικής, έχει δημσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα για Αισθητική Οδντιατρική κι Οδντική Χειρυργική σε 8 γλώσσες. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων Αισθητικής Οδντιατρικής σε 7 γλώσσες. Dr. Πάνς Μπαζός Ο Δρ. Παναγιώτης Μπαζός απφίτησε από την δντιατρική σχλή τυ Πανεπιστημίυ της Νότιας Καλιφόρνιας (USC, Los Angeles,CA) τ Εχρησίμευσε ως επίκυρς καθηγητής στην δντιατρική σχλή τυ USC στ τμήμα της δντικής χειρυργικής από τ , διδάσκντας μια επίλεκτη μάδα πρπτυχιακών σπυδαστών τις αρχές της βιμιμητικής δντιατρικής. Διατηρεί ιατρεί πυ περιρίζεται στην αισθητική και επανρθωτική δντιατρική στην Αθήνα. Είναι συντάκτης άρθρων σχετικών με την συγκλλόυμενη δντιατρική και την ψηφιακή δντιατρική φωτγραφία και συχνά πρσκαλείται παγκσμίως να μιλήσει και να διδάξει σε αυτά τα θέματα. Dr. Klaus Benner Σπυδές Ιατρικής στα Πανεπιστήμια Μαrburg, Vienna, Heidelberg 1967 Απφίτηση από Πανεπιστήμι Heidelberg Επιστημνικς συνεργάτης στ Ινστιτύτ φυσιλγικής και παθλγικής Παθλγίας, Πανεπιστήμι της Κλωνίας 1976 Μεταδιδακτρική μιλία στη Φυσιλγία στ Πανεπιστήμι της Κλωνίας Επίκυρς καθηγητής στ Ινστιτύτ Ανατμίας, Τεχνικό Πανεπιστήμι Μνάχυ Ερευνητής στ Τμήμα Νευρλγίας, Πανεπιστήμι Όρεγκν, Πόρτλαντ ΗΠΑ Καθηγητής στ Αnatomicshe Anstalt, Πανεπιστήμι Μνάχυ Μόνιμς λέκτρας στ Πανεπιστήμι Danube Krems, Bόννη Βασικός ερευνητής: Η απόκριση σκληρών και μαλακών ιστών στα δντικά εμφυτεύματα 5

4 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής Dr. Ezio Costa Τ 1985 απφίτησε από τ Τμήμα Ιατρικής και Χειρυργικής τυ Πανεπιστημίυ της Βερόνα. Απτελεί μέλς τυ Συλλόγυ Χειρυργών κι Οδντιάτρων της Βερόνα. Απτελεί Σύμβυλ κι Ειδικό στην Αισθητική Ιατρική. Από τ 1985 ασκεί την Οδντιατρική με ειδίκευση στην Πρσθετική, Περιδντλγία κι Εμφυτευματλγία και από τ 2000 έχει εισάγει στ δντιατρεί τυ και την Αισθητική Ιατρική. Έχει διατελέσει μιλητής σε πλλά διεθνή συνέδρια και σεμινάρια και είναι συγγραφέας πλλών άρθρων σχετικά με την ενσωμάτωση των τεχνικών της Αισθητικής Ιατρικής και της Αισθητικής Οδντιατρικής στην θεραπεία της αισθητικής τυ πρσώπυ και τυ χαμόγελυ. Από τ 2009 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και μέλς της Συντνιστικής Επιτρπής τυ μεταπτυχιακύ πργράμματς: Αισθητική των στματικών και περιστματικών ιστών στην Οδντιατρική στ Τμήμα ιατρικής-χειρυργικής εξειδίκευσης τυ Πανεπιστημίυ της Πάντβα(διευθυντής: GA Favero) Από τ Σεπτέμβρι τυ 2009 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στ Πανεπιστήμι τυ Κάλιαρι, στ Τμήμα Εξειδίκευσης στην Ορθδντική (Διευθυντής: Καθηγητής V.Piras). Ιδρυτικό μέλς και Αντιπρόεδρς της Ιταλικής Εταιρείας Περιστματικής και Στματικής Αισθητικής Επιστήμης. Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Πρσθετικής Οδντιατρικής. Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Περιδντλγίας. Μέλς τυ Ιταλικύ Οδντιατρικύ Συλλόγυ. Marcelo Carvalho Chain ñ Καθηγητής και Πρόεδρς-Τμήμα Βιυλικών-Ομσπνδιακό Πανεπιστήμι Σάντα Καταρίνα-Βραζιλία ñ Συντνιστής/Διευθυντής τυ μεταπτυχιακύ πργράμματς(master) στα Βιυλικά στ ίδι Πανεπιστήμι ñ Καθηγητής Μεταπτυχιακών σπυδών στην Οδντική Χειρυργική στη Βραζιλιάνικη Ακαδημία Οδντιατρικής ñ MSc στα Βιυλικά στ Πανεπιστήμι Αλαμπάμα στ Μπέρμιγκχαμ των ΗΠΑ ñ Διδακτρικό στη Βιιατρική Μηχανική στ Πανεπιστήμι Αλαμπάμα στ Μπέρμιγκχαμ των ΗΠΑ ñ Επιστημνικός συνεργάτης στην Ενδδντία και Οδντική Χειρυργική στ Πανεπιστήμι Σάντα Καταρίνα Βραζιλία ñ Ερευνητής και Σύμβυλς της Εθνικής Εταιρείας Ερευνών στη Βραζιλία ñ Συγγραφέας και συνεργάτης σε εννέα βιβλία πυ σχετίζνται με την Αισθητική Οδντιατρική και τα Οδντιατρικά Βιυλικά 6

5 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ ñ Συγγραφέας 42 εργασιών πυ δημσιεύτηκαν σε εθνικά και διεθνή περιδικά. Θεματλγία κυρίως όσν αφρά τη συγκόλληση, αισθητικές απκαταστάσεις, συγκλλητικά συστήματα, κεραμικά και ρητίνες. ñ Διεθνής μιλητής σε περισσότερα από 500 συνέδρια σε Βραζιλία, Πρτγαλία, Ισπανία, Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό, Παραγυάη, Ελ Σαλβαδόρ, Δμινικανή Δημκρατία, Κόστα Ρίκα, Ουρυγυάη, Βενεζυέλα, Κλμβία, Ισημερινό, Βλιβία, Ελβετία και ΗΠΑ. ñ Ιδιωτικό δντιατρεί στη Φλριανάπλη στη Βραζιλία. Dr. Milvia Di Gioia Απόφιτς της Οδντιατρικής Σχλής τυ Πανεπιστημίυ τυ Μπάρι τ Μaster στην περιστματική και στματική μη χειρυργική αισθητική θεραπεία στ Πανεπιστήμι της Πάντβα (Ιταλία) Έχει γίνει επίσημα απδεκτή σαν επιστημνικός συνεργάτης στ Πανεπιστήμι τυ Μπάρι από τ Οι τμείς ενδιαφέρντς της Dr. Di Gioia ειναι η Ακίνητη κι η Κινητή Πρσθετική, ι εμφυτευματικής και δντικής στήριξης γναθλγικές απκαταστάσεις και ι κρανιπρσωπικές διαταραχές. Με 18 χρνια εμπειρίας στην Ακίνητη και Κινητή Πρσθετική έχει εστιάσει πρσφάτως τ ενδιαφέρν της σε μία πλυδιάστατη θεραπευτική πρσέγγιση για την αισθητική τυ πρσώπυ και τη μη χειρυργική αισθητική θεραπεία τυ πρσώπυ. Από τ 1998 έχει απκτήσει εμπειρία σχετικά με τη Διαχείριση Οδντιατρείυ και την Καθδήγηση της Οδντιατρικής Ομάδας. Κατά τη διάρκεια τυ 2009 απτέλεσε μέλς μίας ερευνητικής μάδας σχετικά με τη δημιυργία συμβυλευτικών υπηρεσιών για δντιατρεία. Ιδρυτικό μέλς και μέλς τυ ΔΣ ως γενική γραμματέας στην Επιστημνική Κιντητα Περιστματικής και Στματικής Αισθητικής Επιστημνικής Θεραπείας ( σήμερα) Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Πρσθετικής Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Περιδντλγίας Μέλς τυ Ιταλικύ Οδντιατρικύ Συλλόγυ(μέλς της Πλιτιστικής Επιτρπής (από τ 2004 έως τ 2006) : Ιδρυτικό μέλς τυ ΔΣ τυ Cenacolo Odontoiatrico Barese Έχει πραγματπιήσει μιλίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. 7

6 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ Dr. Stefen Koubi Ιύνις 1998: Απφίτηση από τ την Οδντιατρική Σχλή τυ Πανεπιστημίυ της Μασαλίας : Κλινικός βηθός στ Νσκμεί Louis Mourier(Νσκμεί Παρισίυ) στ Τμήμα Στματλγίας με επικεφαλής τν καθηγητή POIDATZ. Bηθός ερευνών στ Πανεπιστήμι τυ Παρισιυ στην Οδντιατρική Σχλή της Μntrouge Ιύνις 2001: Δίπλωμα ΑΕΑ(κλινικής εκπαίδευσης) Ιύνις 2001: Δίπλωμα DEA(μεταπτυχιακό πρόγραμμα) στ Τμήμα με επικεφαλής τν καθηγητή de Lumley στ Ηpital Nord Σεπτέμβρις 2001: Ντκτρά στην Οδντική Χειρυργική Νέμβρις 2001: Βηθός στ Τμήμα Συντηρητικής Οδντλγίας με επικεφαλής τν καθηγητή KOUBI. Πανεπιστημιακή Κλινική Μασαλίας. Από τν Ιανυάρι τυ 2002: ιδιωτικό δντιατρεί Νέμβρις 2004: Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Στματική Εμφυτευματλγία 38 δημσιεύσεις, 4 από αυτές σε διεθνή περιδικά. Συγγραφέας 168 άρθρων, 47 από αυτά σε διεθνή και 121 σε γαλλικά επιστημνικά έντυπα Από τις 21 Απριλίυ 2008: Επίκυρς Καθηγητής στ Τμήμα Συντηρητικής Οδντλγίας στην Οδντιατρική Σχλή τυ Πανεπιστημίυ της Μασαλίας Dr Wynard van der Linden Στματικός και Γναθπρσωπικός Χειρυργός (Γιχάνεσμπυργκ/Ντις Αφρική) Ο Dr. Wynard van der Linden απέκτησε την ειδικότητα τυ Στματικύ και Γναθπρσωπικύ Χειρυργύ τ Διατηρεί ιδιωτικό ιατρεί αφιερωμέν στην ειδικότητά τυ και ασκεί περιρισμένη νσκμειακή πρακτική στ Τμήμα Στματικής και Γναθπρσωπικής Χειρυργικής, στ Τμήμα Χειρυργικής τυ Πανεπιστημίυ τυ Witwatersand. Ασχλείται ιδιαίτερα με την εφαρμγή της Εμφυτευματλγίας για τη βελτίωση κι λκληρωση της απκατάστασης των ασθενών με στικά μσχεύματα, ρθγναθικές επεμβάσεις, υπερωισχιστίες και κρανιπρσωπικές χειρυργικές επεμβάσεις. Έχει πραγματπιήσει τπικές και διεθνείς μιλίες κι έχει δημσιεύσει πλυάριθμες εργασίες σε διεθνή επιστημνικά περιδικά. 9

7 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής Dr. Peter van der Meulen Πρσθετλόγς (Γιχάνεσμπυργκ/Νότια Αφρική) Ο Dr. P.van der Meulen έχει ειδικευθεί ως Πρσθετλόγς, με διακρίσεις, τ 1988 από τ Πανεπιστήμι της Πραιτώρια(Ν.Αφρική), όπυ έλαβε Ακαδημαικές Τιμές και τ Βραβεί Ακαδημαικής Διάκρισης Dean. Τ πάθς τυ στην Οδντιατρική είναι η απκατάσταση της αισθητικής τυ πρσώπ, με βάση τις αρχές τυ αισθητικύ, φωνητικύ και λειτυργικύ σχεδιασμύ χαμόγελυ, χρησιμπιώντας πρηγμένη ψηφιακή τεχνλγία, λκεραμικές απκαταστάσεις κι εμφυτεύματα με ιδιαίτερη βάση στην άμεση φόρτιση, θέματα για τα πία έχει πραγματπιήσει μιλίες τόσ σε εθνικό όσ και σε διεθνές επίπεδ. Ο Dr. van der Meulen έχει διατελέσει Πρόεδρς τόσ της Ακαδημίας Πρσθετικής της Ν.Αφρικής (1989/1999) και της Εταιρείας Εμφυτευματλγίας της Ν.Αφρικής (2002/2003). Απτέλεσε τν εκπρόσωπ Πρσθετλόγ στην Εταιρεία Εμφυτευματλγίας της Ν.Αφρικής( ). Παραμένει μέλς της Ακαδημίας Πρσθετικής της Ν.Αφρικής. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρειό στ Γιχάνεσμπυργκ. 10 Dr. med. dent. Peter Randelzhofer Σπυδές: LMU(Ludwig-Maximilians-Universitat) στ Μναχ Doctorate: Θέση τ 1996 στ Πανεπιστήμι τυ Μνάχυ: Σύγκριση συμβατικύ και τρισδιάστατυ υπλγιστικύ σχεδιασμύ δντικών εμφυτευμάτων. Μία ιστλγική αξιλγηση. Πρσθετική: Ιδιωτικό δντιατρεί , Μόναχ επιστημνικός συνεργάτης στ Πανεπιστήμι τυ Φράιμπυργκ, Τμήμα Πρσθετικής Διευθυντής Τμήματς: Καθηγητής Dr. Strub Κλινική πρακτική: συνεργασία με τν Dr. G. De Lange Κέντρ παραπμπής για Εμφυτευματλγία και Περιδντλγία, Άμστερνταμ, Ολλανδία 2009 δημιυργία Κέντρυ Εκπαίδευσης Εμφυτευματλγίας και Περιδντλγίας. Ιδιωτικό δντιατρεί με τυς Dr. C.Cacaci, Campus Neue Balan, Μόναχ Πιστπίηση:Ειδικός στην Εμφυτευματλγία, OOΣΕ(Ολλανδικς Οργανισμός Στματικης Εμφυτευματλγίας) Από τ 1999 Εθνικές και διεθνείς δημσιεύσεις κι μιλίες. Άλλες συμμετχές και συναντήσεις ñ Διεθνής Ομάδα Μελέτης Πλυδιάστατης Οδντιατρικής Από τ 2004 Μέλς της μάδας μελέτης μετά από πρόσκληση τυ καθηγητή D. A.P.Allen, Ντάλας/Τέξας, ΗΠΑ και τν Dr. G.Iglhaut, Γερμανία.

8 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ Dr. Marius Steigmann ñ Eπίκυρς καθηγητής Στματικης και Γναθπρσωπικής Χειρυργικής στ Πανεπιστήμι της Βστόνης ñ Αντιπρόεδρς της ICOI στη Γερμανία ñ Επίτιμς καθηγητής στ Πανεπιστημι Carol Davila τυ Βυκυρεστίυ, Έκτακτς Επιστημνικός Συνεργάτης ñ Επισκέπτης Καθηγητής στ Πανεπιστήμι Szeged ñ Επισκέπτης Καθηγητής στ Τμήμα Εμφυτευματλγίας στ Τemeschburg ñ Απτελεί υπεύθυν σύνταξης τυ International Dental Tribune ñ Συντάκτης τυ Implant Dentistry στη Γερμανία ñ Μέλς αρκετών επιστημνικών εταιρειών(όπως DGOI, FIZ, BDIZ, ICOI) ñ Υπεύθυνς Εκπαίδευσης στ DGOI κι εκπρόσωπς της ICOI ñ Τ 2005 Dr. Steigman έλαβε τ διδακτρικό τυ Summa cum laude από τ Πανεπιστήμι Neumarkt ñ Διατηρεί ιδιωτικό ιατρεί στ Neckargemund της Γερμανίας, όπυ ασχλείται με την ειδικότητά τυ. ñ Πρόεδρς της Αlpha Omega, στ Τμήμα της Γερμανίας ñ Ιδρυτής κι επιστημνικός διευθυντής τυ Update Implantologie Heidelberg ñ Ένας εκ των πρέδρων της ICOI Europe Dr Goran Urde Ο Goran Urde DDS είναι απόφιτς τυ Iνστιτύτυ Karolinska, Ο Dr. Urde έχει διατελέσει μέλς τυ διδακτικύ πρσωπικύ στ Ινστιτύτ Καρoλινσκα, στην κλινική Branemark τυ Πανεπιστήμιυ Gothenburg, στ Νσκμεί Eastman Kodak και στ United Medical & dental Schools of Guy s & St. Thomas Hospital. Ο Goran Urde έχει αρθργραφήσει και δώσει πλλές διαλέξεις σε διεθνές επίπεδ σε ότι αφρά τα δντικά εμφυτεύματα και την πρακτική διίκηση τυς. Σήμερα εργάζεται ως πρσθετλγς στην κέντρ εμφυτευμάτων της Κπεγχάγης. 11

9 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Θεωρητικό Πρόγραμμα Παρασκευή 1 Οκτωβρίυ 08:30-09:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα 09:00-10:30 Stefen Koubi Αισθητική πρσέγγιση: πώς να συνδυάσετε τη φυσική αισθητική και την πρβλεψιμότητα 10:30-11:00 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 11:00-12:00 Wynard van der Linden Η εξέλιξη τυ χειρυργικύ πρωτόκλλυ στην εμφυτευματλγία των δντιών νέες τεχνικές πυ βασίζνται σε παλιές εφαρμσμένες αντιλήψεις 12:00-13:00 Peter van der Meulen Ομιλίας Αισθητικί κανόνες για επιεμφυτευματικές απκαταστάσεις με ιδιαίτερες απαιτήσεις. 13:00-14:00 Ελαφρύ Γεύμα Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 14:00-15:30 Luiz Narciso Baratieri Αναμένεται τίτλς μιλίας 15:30-16:00 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 16:00-17:00 Goran Urde Πώς να απφύγετε τις επιπλκές με τα εμφυτεύματα. 17:00-17:45 Πάνς Μπαζός Κλινικά Πρωτόκλλα Άμμεσης Κάλυψης Οδντίνης 13

10 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Θεωρητικό Πρόγραμμα Σάββατ 2 Οκτωβρίυ 09:00-10:00 Peter Randelzhofer Άμεση και πρώιμη τπθέτηση εμφυτευμάτων: κριτήρια και τεχνικές για επίτευξη μακρπρόθεσμης επιτυχίας 10:00-10:30 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 10:30-12:45 Εζι Costa & Milvia Di Gioia Οι μαλακί ιστί τυ πρσώπυ από τη διάγνωση έως τις θεραπευτικές επιλγές, με την μέθδ υαλυρνικών υλικών ή botox 12:45-13:45 Ελαφρύ Γεύμα Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 13:45-15:15 Marcelo Carvalho Chain Αισθητικές Απκαταστάσεις : Πιότητα και Λειτυργικότητα 15:15-16:15 Klaus Benner Αύξηση της φατνιακής ακρλφίας χρησιμπιώντας ενδγενός σταθερό σύνθετ τριφωσφρικό ασβέστι (εύχρηστ μόσχευμα): Κλινικά και ιστλγικά απτελέσματα 16:15-16:45 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση. 16:45-18:00 Marius Steigmann Σχεδιασμός κρημνύ για την αισθητική ζώνη 15

11 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Πρόγραμμα για βηθύς δντιάτρων Στα πλαίσια τυ 4 υ Διεθνές Συνεδρίυ Εμφυτευματλγίας & Αισθητικής Οδντιατρικής και ημερίδα για βηθύς δντιάτρων στ ξενδχεί Intercontinental. Η θεματλγία τυ Συνεδρίυ θα αναφέρεται σε επίδειξη στματικής υγιεινής, επικινωνία τυ ιατρείυ με ασθενής και διαχείρηση αυτών, καθώς επίσης και management ιατρείυ και πρώθηση ιατρικών πράξεων σε ασθενείς με έμφαση στα εμφυτεύματα. Τ αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακινωθεί στα περιδικά της OMNIPRESS, καθώς επίσης και στην ιστσελιδά Τιμή συμμετχής 80ευρώ + ΦΠΑ 23% 17

12 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής Πρακτικά σεμινάρια (hands on) 1. Πρσθετική επί εμφυτευμάτων με τ σύστημα Blue Sky/Bredent Σε αυτό τ Hands-on γίνεται συζήτηση για τ σχέδι θεραπείας με εμφυτεύματα και ανάλυση των πρσθετικών εξαρτημάτων πυ χρειάζεται γενικός δντίατρς για τις πι συνηθισμένες απκαταστάσεις. Μεγάλη έμφαση δίνεται στις τεχνικές απτύπωσης και στ πρακτικό μέρς ι συμμετέχντες εκπαιδεύνται στην απτύπωση με την τεχνική τυ ανιχτύ και κλειστύ δισκαρίυ. Eκπαιδευτής: Στρατής Παπάζγλυ Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 125 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 25 Χρηγί: ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. 2. Συγκόλληση πρκατασκευασμένυ άξνα υαλνημάτων και ανασύσταση μύλης με σύνθετη ρητίνη. Στ θεωρητικό μέρς αυτύ τυ hands-on θα συζητηθύν όλα τα πρωτόκλλα συγκόλλησης και ανασύστασης μύλης και θα δθεί έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις των συγκλλητικών συστημάτων και ιδιαίτερα των αυτό-συγκλλύμενων (self-adhesive) ρητινωδών κνιών πυ απλπιύν πλύ την όλη διαδικασία. Επίσης συζήτηση θα γίνει για τυς άξνες υαλνημάτων και τα υλικά ανασύστασης της μύλης. Στ πρακτικό μέρς ι συμμετέχντες θα συγκλλήσυν έναν πρκατασκευασμέν άξνα υαλνημάτων με αυτσυγκλλύμενη ρητινώδη κνία και θα κάνυν ανασύσταση μύλης με σύνθετη ρητίνη ανασύστασης μύλης χρησιμπιώντας ειδικές καλύπτρες μύλης (crown formers). Eκπαιδευτής: Στρατής Παπάζγλυ Ημερμηνία Διεξαγωγής: 1/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 150 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 25 Χρηγός: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ. Α.Ε. - DENTALCOM 18

13 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Πρακτικά Σεμινάρια 3. Όψεις Πρσελάνης Αυτό τ σεμινάρι απτελεί μία εντατική πρακτική εκπαίδευση για όλυς τυς δντιάτρυς πυ επιθυμύν να τελειπιήσυν ή να αναβαθμίσυν τις δεξιότητες και την κατανόηση των πρσθίων συγκλλύμενων απκαταστάσεων. Η αισθητική και η λειτυργικότητα απτελυν ίσυς πρβληματισμύς κατά την απκατάσταση της πρόσθιας δντφυίας. Ωστόσ, η μεγάλη αντχή των συμβατικών πρσθετικών απκαταστάσεων (μεταλλκεραμικών και κεραμικόν ξειδείων στεφάνων) μπρεί να μεταφέρει έντνες τάσεις στη κλινική μύλη και να δηγήσει σε κατάγματα ριζών. Επμένως, θα πρέπει να λαμβάνυμε υπόψη την τρππίηση της αντχής τυ συμπλέγματς δντιύαπκατάστασης για απφυγή της μεταφράς τάσεων και καταστρφικών απτυχιών. Οι βασικές ιδέες πυ θα αναπτυχθύν στ σεμινάρι είναι ι εξής: Εμβιμηχανικές αρχές και τεχνικές παρασκευής των δντιών για τη δημιυργία βέλτιστων συνθηκών για τν κεραμίστα για την κατασκευή απκαταστάσεων πρσελάνης. Σχλαστική εφαρμγή και διαχείριση της σύγχρνης τεχνλγίας συνθέτων ρητινών συμπεριλαμβανμένων των συγκλλητικών δντίνης για την αξιπιστία και διάρκεια ζωής της συγκόλλησης. Βέλτιστη επιλγή πρσελάνης, τα ιδανικά επιφανειακά χαρακτηριστικά κι η εμβιμηχανική συνέχεια πυ εξασφαλίζεται μέσω της υψηλής απόδσης τυ δεσμύ με τ δόντι. Τα σημαντικότερα πρακτικά φέλη: Βιμιμητική πρσέγγιση: ρισμός κι αρχές Διαγνωστική πρσέγγιση: πρσθετικό κέρωμα κι ακρυλικό μίωμα Οδντική παρασκευή: βήμα πρς βήμα η λγική και η άμεση κάλυψη της δντίνης Κεραμική διαστρωμάτωση: εξέλιξη της τεχνικής και των κλβωμάτων Διαδικασία συγκόλλησης: λγική βήμα πρς βήμα, πρωτόκλ τελείωσης και διατήρησης. Eκπαιδευτής: Πάνς Μπαζός Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 180 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: IVOCLAR VIVADENT AG 4. Μυστικά και συμβυλές για την ιδανική τπθέτηση εμφυτευμάτων Επιλέγντας τ κατάλληλ εμφύτευμα και τη σωστή διαμόρφωση τυ φατνίυ με πρετιμασία στετμής πυ είναι καθριστικί παράγντες για την γεπίτευξη της πρωτγενύς σταθερπίησης των εμφυτευμάτων. Εξασφαλίζεται τ αρτιότερ αισθητικά απτέλεσμα πυ πρέπει να είναι βασικός στόχς για τπθέτηση εμφυτευμάτων. 19

14 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Πρακτικά Σεμινάρια Αυτή η σειρά μαθημάτων είναι σχεδιασμένη ώστε να παρυσιάσει τεχνικές πυ θα βηθήσυν τν χειρύργ δντίατρ ώστε να τπθετήσει σταθερά εμφυτεύματα Διάφρες επεμβάσεις στυς σκληρύς και μαλακύς ιστύς για τη βελτιστπίηση των απτελεσμάτων με εμφυτεύματα Eκπαιδευτής: Van Der Linden Ημερμηνία Διεξαγωγής: 1/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 150 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: IMPLADEND ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ 5. Άμεση τπθέτηση εμφυτευμάτων με αύξηση τυ στύ και των μαλακών ιστών. Πρακτικό σεμινάρι σε γυρνκεφαλές ñ Πρετιμασία κρημνύ χειρυργικά διαχωρισμένυ για σύγκλειση χωρίς άσκηση τάσης. ñ Αύξηση μαλακών ιστών με χρήση συνδετικύ ιστύ από περιχή της υπερώας ñ Αύξηση σκληρών ιστών με Bio-Oss και Bio-Gide της εταιρείας Geistlich Eκπαιδευτής: Peter Randelzhofer Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 145 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: ARRIANI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 6. Πρσθετικό και χειρυργικό πρακτικό σεμινάρι με εμφυτεύματα Οspol: διευκόλυνση της θεραπείας με εμφυτεύματα. Στην μιλία θα δθεί έμφαση στη σημασία τυ σωστύ θεραπευτικύ σχεδιασμύ και την επιλγή ασθενών και πώς ι δντίατρι μπρύν να απφύγυν την πραγματπίηση και/ή τη διόρθωση αισθητικών σφαλμάτων. Eκπαιδευτής: Goran Urde Ημερμηνία Διεξαγωγής: 1/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 110 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Ε. 21

15 Θεωρητικό Πρόγραμμα Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής 7. Όψεις σύνθετης ρητίνης και αναδιαμόρφωση πρσθίυ δντιύ με σύνθετη ρητίνη Ο Dr Marcelo Chain θα δείξει βήμα βήμα τ πώς μπρεί κανείς να δημιυργήσει όμρφες, λειτυργικές όψεις σύνθετης ρητίνης. Στην συνέχεια ι συμμετέχντες τυ πρακτικύ θα κτίσυν έναν πλάγι και θα εκπαιδευτύν στ κλείσιμ διαστήματς με σύνθετη ρητίνη. Όλι ι συμμετέχντες τυ πρακτικύ θα λάβυν σετ σύνθετης ρητίνης αξίας 165 τ πί περιέχει 7 σύριγγες σύνθετης ρητίνης, συγκλλητικό παράγντα, αδρπίηση, γυαλιστικό / απφρακτικό και μία βάση. Eκπαιδευτής: Dr. Marcelo Chain Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 170 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: ULTRADENT Workshop Μη χειρυργικές αισθητικές θεραπευτικές επιλγές για τη βελτίωση της αισθητικής τυ πρσώπυ και τυ χαμόγελυ. Eκπαιδευτής: Ezio Costa Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010 ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 50 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) 22

16 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θ ητικής Οδντιατρ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ι κ ή ς Χρήσιμες Πληρφρίες 1. Εγγραφές Για εγγραφές μέχρι και την Παρασκευή 19 Σεπτεμρίυ 2010 τ κόστς συμμετχής είναι : ñ 180 (πλέν Φ.Π.Α 23%). ñ 162 (πλέν Φ.Π.Α 23%) για τυς συνδρμητές της OMNIPRESS (DENTAL JOURNAL DEN- TORAMA) και όσυς έχυν παρακλυθήσει μετεκπαιδευτικό σεμινάρι στα εμφυτεύματα και την αισθητική της εταιρείας μας. Για εγγραφές από την Δευτέρα 20 Σεπτεμρίυ 2010 και μετά, τ κόστς συμμετχής είναι : ñ 230 (πλέν Φ.Π.Α 23%). ñ 207 (πλέν Φ.Π.Α 23%) για τυς συνδρμητές της OMNIPRESS (DENTAL JOURNAL DEN- TORAMA) και όσυς έχυν παρακλυθήσει μετεκπαιδευτικό σεμινάρι στα εμφυτεύματα και την αισθητική δντιατρική της εταιρείας μας. 2. Η τιμή συμμετχής περιλαμβάνει: ñ Παρακλύθηση τυ επιστημνικύ πργράμματς (θεωρητικό 1 & 2 Οκτωβρίυ ) ñ Δέκτες για την μετάφραση στα Ελληνικά, των ξένων μιλητών ñ Πιστπιητικό παρακλύθησης ñ Φάκελς με μπλκ σημειώσεων, στυλό και έντυπα ñ Καφέ & Ελαφρύ γεύμα. 3. Συμμετχή στα πρακτικά σεμινάρια (hands on) Για τ κόστς συμμετχής των πρακτικών σεμιναρίων hands on καθώς και τ workshop μπρείτε να ανατρέξετε στις σελίδες 18, 19, 21 & 22 τυ παρόντς 4. Τ κόστς συμμετχής για την παρακλύθηση τυ πργράμματς των βηθών δντιάτρων ανέρχεται σε 80 (πλέν Φ.Π.Α 23%) Οι εγγραφές πραγματπιύνται μέσω της ιστσελίδα συμπληρώνντας την αντίστιχη φόρμα εγγραφής. Για όπιν σύνεδρ επιθυμεί διαμνή στ ξενδχεί Athens Intercontinental, Λ. Συγγρύ 89-93, Αθήνα, κατά τις ημέρες διεξαγωγής τυ συνεδρίυ υπάρχυν ειδικές τιμές: ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ & ΔΙΚΛΙΝΟ 160 χωρίς πρωινό και 175 με πρωινό. ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ 10,55%. Για κρατήσεις δωματίων επικινωνήστε με τ Athens Intercontinental στ: και αναφέρατε ότι συμμετέχετε στ 4 Διεθνές. Θα υπάρχει ταυτόχρνη μετάφραση στα Ελληνικά «Λόγω της αυξημένης ρής τυ επιστημνικύ πργράμματς και των πρακτικών σεμιναρίων σε μάδες η τήρηση τυ ωρλγίυ πργράμματς θα τηρηθεί επακριβώς ώστε να μην σημειώννται καθυστερήσεις.» Η διργανώτρια εταιρεία OMNIPRESS ενημερώνει τυς αξιότιμυς Συνέδρυς ότι στ χώρ τυ Συνεδρίυ θα λειτυργεί έκθεση δντιατρικών ειδών. Τα μέλη τυ Εμπρικύ Συλλόγυ συμβάλυν απφασιστικά στην διργάνωση τυ συνεδρίυ και με τις υπηρεσίες τυς πράγυν σταθερά τ δντιατρικό επάγγελμα. Κατά τη διάρκεια τυ συνεδρίυ θα είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώνυν άμεσα και υπεύθυνα για τις δυνατότητες των πρϊόντων τυς. Για περισσότερες πληρφρίες, εγγραφές, επικινωνήστε στα τηλέφωνα: & Fax: website: 23

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

Dental 2012-13. Υπό την Αιγίδα:

Dental 2012-13. Υπό την Αιγίδα: Dental RoadShow 2012-13 Υπό την Αιγίδα: Dental 2012-13 Δράμα Θεσσαλονίκη Ιωάννινα Λάρισα Πάτρα Αθήνα Ηράκλειο Πίνακας Σεμιναρίων Dental RoadShow 2012-2013 ΠΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 ELPIDA Resort & Spa HOTEL Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, Σέρρες Botox & Dermal Filler Aesthetic Dentistry

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΤΟΣ 25 - ΜΑΪΟΣ 2015 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 289 - ΤΙΜΗ 0,20 - ΚΩΔΙΚΟΣ 1190 ΟΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Στ χρνικ διαστημα πυ η χωρα μας βρισκεται ντως σε δεινη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣѲΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ. 24-25 Απριλίου 2015 ΔΙΕѲΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Makedonia Palace Ѳεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΙΣѲΗΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ. 24-25 Απριλίου 2015 ΔΙΕѲΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Makedonia Palace Ѳεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ο 24-25 Απριλίου 2015 Makedonia Palace Ѳεσσαλονίκη ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ OMIΛΗΤΕΣ Dr. Wael Att, Germany Dr. Antonio Cerutti, Italy Dr. Camillo D' Arcangelo, Italy Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου 2014 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Eνδοδοντικοί προβληµατισµοί - Προτεινόµενες λύσεις

Eνδοδοντικοί προβληµατισµοί - Προτεινόµενες λύσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC SOCIETY of ENDODONTICS 6o Περιφερειακό Συνέδριο Ελληνικής Ενδοδοντικής Εταιρείας Eνδοδοντικοί προβληµατισµοί - Προτεινόµενες λύσεις Λουτράκι, 19, 20 και 21 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

15 o Π ανελλήνιο Σ υνέδριο

15 o Π ανελλήνιο Σ υνέδριο Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος και η Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος διοργανώνουν φέτος το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Prosthodontic Crossroads:

Prosthodontic Crossroads: Tufts Prosthodontic Alumni Charitable Organization Inc. (Greek Chapter) Prosthodontic H Προσθετική σε σταυροδρόμι: Εκεί όπου το Παλιό Μονοπάτι συναντά το Νέο Δρόμο Ѳεσσαλονίκη 24-25 Ιανουαρίου 2015 Porto

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Η Σ Ε ΤΑ Ι Ρ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η πρόσβαση στη γνώση αποτελεί δύναμη δημιουργίας για τα άτομα και τις κοινωνίες. Σε μια εποχή, που η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ανεξάντλητες μορφωτικές ευκαιρίες στη νέα γενιά και παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

πρέπει ή δεν πρέπει να προβούμε σε ενδοδοντική θεραπεία; 13:00-14:00 Schloss T. Μικροσκόπιο και Οδοντιατρική

πρέπει ή δεν πρέπει να προβούμε σε ενδοδοντική θεραπεία; 13:00-14:00 Schloss T. Μικροσκόπιο και Οδοντιατρική 34 Συνέδρια De n t a l Tr i b u n e Greek Edition ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ 29 Νομβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 επιστημονική ημερίδα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Συντονιστής - Επιστημονική Επιμέλεια: Στέργιος Νότας D.P.MGR., κλινικός ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ. [ειδήσεις] α.κξφβωολαςβρωλαβλεςβρφ ... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ

... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ. [ειδήσεις] α.κξφβωολαςβρωλαβλεςβρφ ... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ ...... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ [ειδήσεις] α.κξφβωολαςβρωλαβλεςβρφ...... σξφνωόξαβφω ξβαεφ βξάφ Ο Αυξέντιος Καλαγκός, επικεφαλής του Κέντρου Συγγενών Καρδιοπαθειών α.κξφβωολαςβρωλαβλεςβρφ Ενηλίκων του Ιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

NYC EDUCATIONAL GROUP CAMPUSES. New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι

NYC EDUCATIONAL GROUP CAMPUSES. New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι 1 New York College : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, Τίρανα, Βελιγράδι Το New York College έχει λάβει Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ (ΦΕΚ 1302 Τεύχος Β 18/8/10 Αθήνα), (ΦΕΚ 1320

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ C O L L E G E B U L L E T I N Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 01 Μήνυμα του Προέδρου 02 Οι σταθμοί του Mediterranean College 04 H αποστολή και το όραμα 05 Προτεραιότητα στην επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ gide / UCLA 1 year Master Program Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική University of California Los Angeles ΧΟΡΗΓΟΣ Διάρκειας 1 έτους, με την επιστημονική επίβλεψη του Dr. Ed. Mclaren και

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield

Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees. CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Πτυχιακά Προγράμματα Βachelors Degrees CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield Περιεχόμενα 1 Χαιρετισμοί 2-3 CITY College, Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield 4 Aναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δέσποινα Σ. Γαλανάκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα