ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:"

Transcript

1 Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

2 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης η OMNIPRESS παρυσιάζει τ πρόγραμμα τυ 4υ Διεθνύς Συνεδρίυ Εμφυτευματλγίας και Αισθητικής Οδντιατρικής, τ πί η δική σας απδχή και η απρόσκπτη συμμετχή σας καθιέρωσαν ως θεσμό στην δντιατρική επιστημνική ενημέρωση. Η συνεργασία μας επί τρεις δεκαετίες μας επιτρέπυν να αφυγκραζόμαστε τν σφυγμό της δικής σας καθημερινής αναγκαιότητας και η εμπειρία μας μας δίνει την δυνατότητα να πρσεγγίζυμε την επίλυση των πρβλημάτων στην δική σας ανεκτίμητη πρσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση των πρσφερμένων υπηρεσιών σας στν ασθενή. Η επιλεγμένη θεματλγία και η παρυσία των διεθνύς καταξιωμένων εισηγητών στ τυ πρσεχύς Οκτωβρίυ απτελύν τυς βασικύς παράγντες πυ εγγυώνται και την επιτυχία τυ συνεδρίυ. Η OMNIPRESS, με ιδιαίτερη ικανπίηση, σας ενημερώνει ότι συμπεριλήφθηκαν στην θεματλγία τυ φετινύ συνεδρίυ, μετά την απαίτηση σημαντικύ αριθμύ Ελλήνων δντιάτρων, δύ πλύ σημαντικές και επιστημνικά πρωτπριακές ενότητες, ι πίες θα απαντήσυν σε καίρια ερωτήματα πυ αφρύν στν συνεχώς εξελισσόμεν τμέα της αισθητικής δντιατρικής. Αναφερόμαστε αφενός στην χρήση της μεθόδυ Botox στην πρεμφυτευματλγική και μεταεμφυτευματλγική αισθητική απκατάσταση για πρώτη φρά στην Ελλάδα, και αφ ετέρυ στην παρυσία κρυφαίυ καθηγητή ανατμίας στ πανεπιστήμι τυ Μνάχυ πίς με την εξειδικευμένη εισήγησή τυ πυ θα αφρά στην ανατμία των γνάθων θα απαντήσει σε καίρια ερωτήματα πυ καθημερινά απασχλύν τν δντίατρ, είτε ασχλείται με την τπθέτηση εμφυτευμάτων είτε όχι. Αξιότιμε Γιατρέ, Με την βεβαιότητα ότι τ συνέδριό μας αυτό θα απτελέσει ένα ακόμα επιστημνικό βήμα υψηλύ επιπέδυ, πρβλέπντας πάντα τις δικές σας επιστημνικές αναζητήσεις και ανάγκες, όπως άλλωστε ι περιστάσεις τ απαιτύν, με απόλυτ αίσθημα ευθύνης απέναντί σας, σας καλύμε να τ παρακλυθήσετε. Με εκτίμηση Για την OMNIPRESS Γιάννης Ρύσσης 3

3 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ Dr. Luiz Narciso Baratieri O Dr Luiz Narciso Baratieri είναι καθηγητής/πρόεδρς τυ Τμήματς Οδντικής Χειρυργικής στ Ομσπνδιακό Πανεπιστήμι της Σάντα Καταρίνα, στη Φλριανάπλη της Βραζιλίας. Με MSD, PhD στην Οδντική Χειρυργική από τ Πανεπιστήμι τυ Σά Πάλ, διαθέτει μεταπτυχιακ δίπλωμα από τ Πανεπιστήμι τυ Σέφιλντ στη Βρετανία. Έχει κάνει πλλές μιλίες για θέματα Αισθητικής Οδντιατρικής, έχει δημσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα για Αισθητική Οδντιατρική κι Οδντική Χειρυργική σε 8 γλώσσες. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων Αισθητικής Οδντιατρικής σε 7 γλώσσες. Dr. Πάνς Μπαζός Ο Δρ. Παναγιώτης Μπαζός απφίτησε από την δντιατρική σχλή τυ Πανεπιστημίυ της Νότιας Καλιφόρνιας (USC, Los Angeles,CA) τ Εχρησίμευσε ως επίκυρς καθηγητής στην δντιατρική σχλή τυ USC στ τμήμα της δντικής χειρυργικής από τ , διδάσκντας μια επίλεκτη μάδα πρπτυχιακών σπυδαστών τις αρχές της βιμιμητικής δντιατρικής. Διατηρεί ιατρεί πυ περιρίζεται στην αισθητική και επανρθωτική δντιατρική στην Αθήνα. Είναι συντάκτης άρθρων σχετικών με την συγκλλόυμενη δντιατρική και την ψηφιακή δντιατρική φωτγραφία και συχνά πρσκαλείται παγκσμίως να μιλήσει και να διδάξει σε αυτά τα θέματα. Dr. Klaus Benner Σπυδές Ιατρικής στα Πανεπιστήμια Μαrburg, Vienna, Heidelberg 1967 Απφίτηση από Πανεπιστήμι Heidelberg Επιστημνικς συνεργάτης στ Ινστιτύτ φυσιλγικής και παθλγικής Παθλγίας, Πανεπιστήμι της Κλωνίας 1976 Μεταδιδακτρική μιλία στη Φυσιλγία στ Πανεπιστήμι της Κλωνίας Επίκυρς καθηγητής στ Ινστιτύτ Ανατμίας, Τεχνικό Πανεπιστήμι Μνάχυ Ερευνητής στ Τμήμα Νευρλγίας, Πανεπιστήμι Όρεγκν, Πόρτλαντ ΗΠΑ Καθηγητής στ Αnatomicshe Anstalt, Πανεπιστήμι Μνάχυ Μόνιμς λέκτρας στ Πανεπιστήμι Danube Krems, Bόννη Βασικός ερευνητής: Η απόκριση σκληρών και μαλακών ιστών στα δντικά εμφυτεύματα 5

4 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής Dr. Ezio Costa Τ 1985 απφίτησε από τ Τμήμα Ιατρικής και Χειρυργικής τυ Πανεπιστημίυ της Βερόνα. Απτελεί μέλς τυ Συλλόγυ Χειρυργών κι Οδντιάτρων της Βερόνα. Απτελεί Σύμβυλ κι Ειδικό στην Αισθητική Ιατρική. Από τ 1985 ασκεί την Οδντιατρική με ειδίκευση στην Πρσθετική, Περιδντλγία κι Εμφυτευματλγία και από τ 2000 έχει εισάγει στ δντιατρεί τυ και την Αισθητική Ιατρική. Έχει διατελέσει μιλητής σε πλλά διεθνή συνέδρια και σεμινάρια και είναι συγγραφέας πλλών άρθρων σχετικά με την ενσωμάτωση των τεχνικών της Αισθητικής Ιατρικής και της Αισθητικής Οδντιατρικής στην θεραπεία της αισθητικής τυ πρσώπυ και τυ χαμόγελυ. Από τ 2009 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και μέλς της Συντνιστικής Επιτρπής τυ μεταπτυχιακύ πργράμματς: Αισθητική των στματικών και περιστματικών ιστών στην Οδντιατρική στ Τμήμα ιατρικής-χειρυργικής εξειδίκευσης τυ Πανεπιστημίυ της Πάντβα(διευθυντής: GA Favero) Από τ Σεπτέμβρι τυ 2009 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στ Πανεπιστήμι τυ Κάλιαρι, στ Τμήμα Εξειδίκευσης στην Ορθδντική (Διευθυντής: Καθηγητής V.Piras). Ιδρυτικό μέλς και Αντιπρόεδρς της Ιταλικής Εταιρείας Περιστματικής και Στματικής Αισθητικής Επιστήμης. Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Πρσθετικής Οδντιατρικής. Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Περιδντλγίας. Μέλς τυ Ιταλικύ Οδντιατρικύ Συλλόγυ. Marcelo Carvalho Chain ñ Καθηγητής και Πρόεδρς-Τμήμα Βιυλικών-Ομσπνδιακό Πανεπιστήμι Σάντα Καταρίνα-Βραζιλία ñ Συντνιστής/Διευθυντής τυ μεταπτυχιακύ πργράμματς(master) στα Βιυλικά στ ίδι Πανεπιστήμι ñ Καθηγητής Μεταπτυχιακών σπυδών στην Οδντική Χειρυργική στη Βραζιλιάνικη Ακαδημία Οδντιατρικής ñ MSc στα Βιυλικά στ Πανεπιστήμι Αλαμπάμα στ Μπέρμιγκχαμ των ΗΠΑ ñ Διδακτρικό στη Βιιατρική Μηχανική στ Πανεπιστήμι Αλαμπάμα στ Μπέρμιγκχαμ των ΗΠΑ ñ Επιστημνικός συνεργάτης στην Ενδδντία και Οδντική Χειρυργική στ Πανεπιστήμι Σάντα Καταρίνα Βραζιλία ñ Ερευνητής και Σύμβυλς της Εθνικής Εταιρείας Ερευνών στη Βραζιλία ñ Συγγραφέας και συνεργάτης σε εννέα βιβλία πυ σχετίζνται με την Αισθητική Οδντιατρική και τα Οδντιατρικά Βιυλικά 6

5 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ ñ Συγγραφέας 42 εργασιών πυ δημσιεύτηκαν σε εθνικά και διεθνή περιδικά. Θεματλγία κυρίως όσν αφρά τη συγκόλληση, αισθητικές απκαταστάσεις, συγκλλητικά συστήματα, κεραμικά και ρητίνες. ñ Διεθνής μιλητής σε περισσότερα από 500 συνέδρια σε Βραζιλία, Πρτγαλία, Ισπανία, Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό, Παραγυάη, Ελ Σαλβαδόρ, Δμινικανή Δημκρατία, Κόστα Ρίκα, Ουρυγυάη, Βενεζυέλα, Κλμβία, Ισημερινό, Βλιβία, Ελβετία και ΗΠΑ. ñ Ιδιωτικό δντιατρεί στη Φλριανάπλη στη Βραζιλία. Dr. Milvia Di Gioia Απόφιτς της Οδντιατρικής Σχλής τυ Πανεπιστημίυ τυ Μπάρι τ Μaster στην περιστματική και στματική μη χειρυργική αισθητική θεραπεία στ Πανεπιστήμι της Πάντβα (Ιταλία) Έχει γίνει επίσημα απδεκτή σαν επιστημνικός συνεργάτης στ Πανεπιστήμι τυ Μπάρι από τ Οι τμείς ενδιαφέρντς της Dr. Di Gioia ειναι η Ακίνητη κι η Κινητή Πρσθετική, ι εμφυτευματικής και δντικής στήριξης γναθλγικές απκαταστάσεις και ι κρανιπρσωπικές διαταραχές. Με 18 χρνια εμπειρίας στην Ακίνητη και Κινητή Πρσθετική έχει εστιάσει πρσφάτως τ ενδιαφέρν της σε μία πλυδιάστατη θεραπευτική πρσέγγιση για την αισθητική τυ πρσώπυ και τη μη χειρυργική αισθητική θεραπεία τυ πρσώπυ. Από τ 1998 έχει απκτήσει εμπειρία σχετικά με τη Διαχείριση Οδντιατρείυ και την Καθδήγηση της Οδντιατρικής Ομάδας. Κατά τη διάρκεια τυ 2009 απτέλεσε μέλς μίας ερευνητικής μάδας σχετικά με τη δημιυργία συμβυλευτικών υπηρεσιών για δντιατρεία. Ιδρυτικό μέλς και μέλς τυ ΔΣ ως γενική γραμματέας στην Επιστημνική Κιντητα Περιστματικής και Στματικής Αισθητικής Επιστημνικής Θεραπείας ( σήμερα) Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Πρσθετικής Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Περιδντλγίας Μέλς τυ Ιταλικύ Οδντιατρικύ Συλλόγυ(μέλς της Πλιτιστικής Επιτρπής (από τ 2004 έως τ 2006) : Ιδρυτικό μέλς τυ ΔΣ τυ Cenacolo Odontoiatrico Barese Έχει πραγματπιήσει μιλίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. 7

6 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ Dr. Stefen Koubi Ιύνις 1998: Απφίτηση από τ την Οδντιατρική Σχλή τυ Πανεπιστημίυ της Μασαλίας : Κλινικός βηθός στ Νσκμεί Louis Mourier(Νσκμεί Παρισίυ) στ Τμήμα Στματλγίας με επικεφαλής τν καθηγητή POIDATZ. Bηθός ερευνών στ Πανεπιστήμι τυ Παρισιυ στην Οδντιατρική Σχλή της Μntrouge Ιύνις 2001: Δίπλωμα ΑΕΑ(κλινικής εκπαίδευσης) Ιύνις 2001: Δίπλωμα DEA(μεταπτυχιακό πρόγραμμα) στ Τμήμα με επικεφαλής τν καθηγητή de Lumley στ Ηpital Nord Σεπτέμβρις 2001: Ντκτρά στην Οδντική Χειρυργική Νέμβρις 2001: Βηθός στ Τμήμα Συντηρητικής Οδντλγίας με επικεφαλής τν καθηγητή KOUBI. Πανεπιστημιακή Κλινική Μασαλίας. Από τν Ιανυάρι τυ 2002: ιδιωτικό δντιατρεί Νέμβρις 2004: Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Στματική Εμφυτευματλγία 38 δημσιεύσεις, 4 από αυτές σε διεθνή περιδικά. Συγγραφέας 168 άρθρων, 47 από αυτά σε διεθνή και 121 σε γαλλικά επιστημνικά έντυπα Από τις 21 Απριλίυ 2008: Επίκυρς Καθηγητής στ Τμήμα Συντηρητικής Οδντλγίας στην Οδντιατρική Σχλή τυ Πανεπιστημίυ της Μασαλίας Dr Wynard van der Linden Στματικός και Γναθπρσωπικός Χειρυργός (Γιχάνεσμπυργκ/Ντις Αφρική) Ο Dr. Wynard van der Linden απέκτησε την ειδικότητα τυ Στματικύ και Γναθπρσωπικύ Χειρυργύ τ Διατηρεί ιδιωτικό ιατρεί αφιερωμέν στην ειδικότητά τυ και ασκεί περιρισμένη νσκμειακή πρακτική στ Τμήμα Στματικής και Γναθπρσωπικής Χειρυργικής, στ Τμήμα Χειρυργικής τυ Πανεπιστημίυ τυ Witwatersand. Ασχλείται ιδιαίτερα με την εφαρμγή της Εμφυτευματλγίας για τη βελτίωση κι λκληρωση της απκατάστασης των ασθενών με στικά μσχεύματα, ρθγναθικές επεμβάσεις, υπερωισχιστίες και κρανιπρσωπικές χειρυργικές επεμβάσεις. Έχει πραγματπιήσει τπικές και διεθνείς μιλίες κι έχει δημσιεύσει πλυάριθμες εργασίες σε διεθνή επιστημνικά περιδικά. 9

7 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής Dr. Peter van der Meulen Πρσθετλόγς (Γιχάνεσμπυργκ/Νότια Αφρική) Ο Dr. P.van der Meulen έχει ειδικευθεί ως Πρσθετλόγς, με διακρίσεις, τ 1988 από τ Πανεπιστήμι της Πραιτώρια(Ν.Αφρική), όπυ έλαβε Ακαδημαικές Τιμές και τ Βραβεί Ακαδημαικής Διάκρισης Dean. Τ πάθς τυ στην Οδντιατρική είναι η απκατάσταση της αισθητικής τυ πρσώπ, με βάση τις αρχές τυ αισθητικύ, φωνητικύ και λειτυργικύ σχεδιασμύ χαμόγελυ, χρησιμπιώντας πρηγμένη ψηφιακή τεχνλγία, λκεραμικές απκαταστάσεις κι εμφυτεύματα με ιδιαίτερη βάση στην άμεση φόρτιση, θέματα για τα πία έχει πραγματπιήσει μιλίες τόσ σε εθνικό όσ και σε διεθνές επίπεδ. Ο Dr. van der Meulen έχει διατελέσει Πρόεδρς τόσ της Ακαδημίας Πρσθετικής της Ν.Αφρικής (1989/1999) και της Εταιρείας Εμφυτευματλγίας της Ν.Αφρικής (2002/2003). Απτέλεσε τν εκπρόσωπ Πρσθετλόγ στην Εταιρεία Εμφυτευματλγίας της Ν.Αφρικής( ). Παραμένει μέλς της Ακαδημίας Πρσθετικής της Ν.Αφρικής. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρειό στ Γιχάνεσμπυργκ. 10 Dr. med. dent. Peter Randelzhofer Σπυδές: LMU(Ludwig-Maximilians-Universitat) στ Μναχ Doctorate: Θέση τ 1996 στ Πανεπιστήμι τυ Μνάχυ: Σύγκριση συμβατικύ και τρισδιάστατυ υπλγιστικύ σχεδιασμύ δντικών εμφυτευμάτων. Μία ιστλγική αξιλγηση. Πρσθετική: Ιδιωτικό δντιατρεί , Μόναχ επιστημνικός συνεργάτης στ Πανεπιστήμι τυ Φράιμπυργκ, Τμήμα Πρσθετικής Διευθυντής Τμήματς: Καθηγητής Dr. Strub Κλινική πρακτική: συνεργασία με τν Dr. G. De Lange Κέντρ παραπμπής για Εμφυτευματλγία και Περιδντλγία, Άμστερνταμ, Ολλανδία 2009 δημιυργία Κέντρυ Εκπαίδευσης Εμφυτευματλγίας και Περιδντλγίας. Ιδιωτικό δντιατρεί με τυς Dr. C.Cacaci, Campus Neue Balan, Μόναχ Πιστπίηση:Ειδικός στην Εμφυτευματλγία, OOΣΕ(Ολλανδικς Οργανισμός Στματικης Εμφυτευματλγίας) Από τ 1999 Εθνικές και διεθνείς δημσιεύσεις κι μιλίες. Άλλες συμμετχές και συναντήσεις ñ Διεθνής Ομάδα Μελέτης Πλυδιάστατης Οδντιατρικής Από τ 2004 Μέλς της μάδας μελέτης μετά από πρόσκληση τυ καθηγητή D. A.P.Allen, Ντάλας/Τέξας, ΗΠΑ και τν Dr. G.Iglhaut, Γερμανία.

8 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ Dr. Marius Steigmann ñ Eπίκυρς καθηγητής Στματικης και Γναθπρσωπικής Χειρυργικής στ Πανεπιστήμι της Βστόνης ñ Αντιπρόεδρς της ICOI στη Γερμανία ñ Επίτιμς καθηγητής στ Πανεπιστημι Carol Davila τυ Βυκυρεστίυ, Έκτακτς Επιστημνικός Συνεργάτης ñ Επισκέπτης Καθηγητής στ Πανεπιστήμι Szeged ñ Επισκέπτης Καθηγητής στ Τμήμα Εμφυτευματλγίας στ Τemeschburg ñ Απτελεί υπεύθυν σύνταξης τυ International Dental Tribune ñ Συντάκτης τυ Implant Dentistry στη Γερμανία ñ Μέλς αρκετών επιστημνικών εταιρειών(όπως DGOI, FIZ, BDIZ, ICOI) ñ Υπεύθυνς Εκπαίδευσης στ DGOI κι εκπρόσωπς της ICOI ñ Τ 2005 Dr. Steigman έλαβε τ διδακτρικό τυ Summa cum laude από τ Πανεπιστήμι Neumarkt ñ Διατηρεί ιδιωτικό ιατρεί στ Neckargemund της Γερμανίας, όπυ ασχλείται με την ειδικότητά τυ. ñ Πρόεδρς της Αlpha Omega, στ Τμήμα της Γερμανίας ñ Ιδρυτής κι επιστημνικός διευθυντής τυ Update Implantologie Heidelberg ñ Ένας εκ των πρέδρων της ICOI Europe Dr Goran Urde Ο Goran Urde DDS είναι απόφιτς τυ Iνστιτύτυ Karolinska, Ο Dr. Urde έχει διατελέσει μέλς τυ διδακτικύ πρσωπικύ στ Ινστιτύτ Καρoλινσκα, στην κλινική Branemark τυ Πανεπιστήμιυ Gothenburg, στ Νσκμεί Eastman Kodak και στ United Medical & dental Schools of Guy s & St. Thomas Hospital. Ο Goran Urde έχει αρθργραφήσει και δώσει πλλές διαλέξεις σε διεθνές επίπεδ σε ότι αφρά τα δντικά εμφυτεύματα και την πρακτική διίκηση τυς. Σήμερα εργάζεται ως πρσθετλγς στην κέντρ εμφυτευμάτων της Κπεγχάγης. 11

9 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Θεωρητικό Πρόγραμμα Παρασκευή 1 Οκτωβρίυ 08:30-09:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα 09:00-10:30 Stefen Koubi Αισθητική πρσέγγιση: πώς να συνδυάσετε τη φυσική αισθητική και την πρβλεψιμότητα 10:30-11:00 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 11:00-12:00 Wynard van der Linden Η εξέλιξη τυ χειρυργικύ πρωτόκλλυ στην εμφυτευματλγία των δντιών νέες τεχνικές πυ βασίζνται σε παλιές εφαρμσμένες αντιλήψεις 12:00-13:00 Peter van der Meulen Ομιλίας Αισθητικί κανόνες για επιεμφυτευματικές απκαταστάσεις με ιδιαίτερες απαιτήσεις. 13:00-14:00 Ελαφρύ Γεύμα Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 14:00-15:30 Luiz Narciso Baratieri Αναμένεται τίτλς μιλίας 15:30-16:00 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 16:00-17:00 Goran Urde Πώς να απφύγετε τις επιπλκές με τα εμφυτεύματα. 17:00-17:45 Πάνς Μπαζός Κλινικά Πρωτόκλλα Άμμεσης Κάλυψης Οδντίνης 13

10 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Θεωρητικό Πρόγραμμα Σάββατ 2 Οκτωβρίυ 09:00-10:00 Peter Randelzhofer Άμεση και πρώιμη τπθέτηση εμφυτευμάτων: κριτήρια και τεχνικές για επίτευξη μακρπρόθεσμης επιτυχίας 10:00-10:30 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 10:30-12:45 Εζι Costa & Milvia Di Gioia Οι μαλακί ιστί τυ πρσώπυ από τη διάγνωση έως τις θεραπευτικές επιλγές, με την μέθδ υαλυρνικών υλικών ή botox 12:45-13:45 Ελαφρύ Γεύμα Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 13:45-15:15 Marcelo Carvalho Chain Αισθητικές Απκαταστάσεις : Πιότητα και Λειτυργικότητα 15:15-16:15 Klaus Benner Αύξηση της φατνιακής ακρλφίας χρησιμπιώντας ενδγενός σταθερό σύνθετ τριφωσφρικό ασβέστι (εύχρηστ μόσχευμα): Κλινικά και ιστλγικά απτελέσματα 16:15-16:45 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση. 16:45-18:00 Marius Steigmann Σχεδιασμός κρημνύ για την αισθητική ζώνη 15

11 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Πρόγραμμα για βηθύς δντιάτρων Στα πλαίσια τυ 4 υ Διεθνές Συνεδρίυ Εμφυτευματλγίας & Αισθητικής Οδντιατρικής και ημερίδα για βηθύς δντιάτρων στ ξενδχεί Intercontinental. Η θεματλγία τυ Συνεδρίυ θα αναφέρεται σε επίδειξη στματικής υγιεινής, επικινωνία τυ ιατρείυ με ασθενής και διαχείρηση αυτών, καθώς επίσης και management ιατρείυ και πρώθηση ιατρικών πράξεων σε ασθενείς με έμφαση στα εμφυτεύματα. Τ αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακινωθεί στα περιδικά της OMNIPRESS, καθώς επίσης και στην ιστσελιδά Τιμή συμμετχής 80ευρώ + ΦΠΑ 23% 17

12 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής Πρακτικά σεμινάρια (hands on) 1. Πρσθετική επί εμφυτευμάτων με τ σύστημα Blue Sky/Bredent Σε αυτό τ Hands-on γίνεται συζήτηση για τ σχέδι θεραπείας με εμφυτεύματα και ανάλυση των πρσθετικών εξαρτημάτων πυ χρειάζεται γενικός δντίατρς για τις πι συνηθισμένες απκαταστάσεις. Μεγάλη έμφαση δίνεται στις τεχνικές απτύπωσης και στ πρακτικό μέρς ι συμμετέχντες εκπαιδεύνται στην απτύπωση με την τεχνική τυ ανιχτύ και κλειστύ δισκαρίυ. Eκπαιδευτής: Στρατής Παπάζγλυ Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 125 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 25 Χρηγί: ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. 2. Συγκόλληση πρκατασκευασμένυ άξνα υαλνημάτων και ανασύσταση μύλης με σύνθετη ρητίνη. Στ θεωρητικό μέρς αυτύ τυ hands-on θα συζητηθύν όλα τα πρωτόκλλα συγκόλλησης και ανασύστασης μύλης και θα δθεί έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις των συγκλλητικών συστημάτων και ιδιαίτερα των αυτό-συγκλλύμενων (self-adhesive) ρητινωδών κνιών πυ απλπιύν πλύ την όλη διαδικασία. Επίσης συζήτηση θα γίνει για τυς άξνες υαλνημάτων και τα υλικά ανασύστασης της μύλης. Στ πρακτικό μέρς ι συμμετέχντες θα συγκλλήσυν έναν πρκατασκευασμέν άξνα υαλνημάτων με αυτσυγκλλύμενη ρητινώδη κνία και θα κάνυν ανασύσταση μύλης με σύνθετη ρητίνη ανασύστασης μύλης χρησιμπιώντας ειδικές καλύπτρες μύλης (crown formers). Eκπαιδευτής: Στρατής Παπάζγλυ Ημερμηνία Διεξαγωγής: 1/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 150 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 25 Χρηγός: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ. Α.Ε. - DENTALCOM 18

13 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Πρακτικά Σεμινάρια 3. Όψεις Πρσελάνης Αυτό τ σεμινάρι απτελεί μία εντατική πρακτική εκπαίδευση για όλυς τυς δντιάτρυς πυ επιθυμύν να τελειπιήσυν ή να αναβαθμίσυν τις δεξιότητες και την κατανόηση των πρσθίων συγκλλύμενων απκαταστάσεων. Η αισθητική και η λειτυργικότητα απτελυν ίσυς πρβληματισμύς κατά την απκατάσταση της πρόσθιας δντφυίας. Ωστόσ, η μεγάλη αντχή των συμβατικών πρσθετικών απκαταστάσεων (μεταλλκεραμικών και κεραμικόν ξειδείων στεφάνων) μπρεί να μεταφέρει έντνες τάσεις στη κλινική μύλη και να δηγήσει σε κατάγματα ριζών. Επμένως, θα πρέπει να λαμβάνυμε υπόψη την τρππίηση της αντχής τυ συμπλέγματς δντιύαπκατάστασης για απφυγή της μεταφράς τάσεων και καταστρφικών απτυχιών. Οι βασικές ιδέες πυ θα αναπτυχθύν στ σεμινάρι είναι ι εξής: Εμβιμηχανικές αρχές και τεχνικές παρασκευής των δντιών για τη δημιυργία βέλτιστων συνθηκών για τν κεραμίστα για την κατασκευή απκαταστάσεων πρσελάνης. Σχλαστική εφαρμγή και διαχείριση της σύγχρνης τεχνλγίας συνθέτων ρητινών συμπεριλαμβανμένων των συγκλλητικών δντίνης για την αξιπιστία και διάρκεια ζωής της συγκόλλησης. Βέλτιστη επιλγή πρσελάνης, τα ιδανικά επιφανειακά χαρακτηριστικά κι η εμβιμηχανική συνέχεια πυ εξασφαλίζεται μέσω της υψηλής απόδσης τυ δεσμύ με τ δόντι. Τα σημαντικότερα πρακτικά φέλη: Βιμιμητική πρσέγγιση: ρισμός κι αρχές Διαγνωστική πρσέγγιση: πρσθετικό κέρωμα κι ακρυλικό μίωμα Οδντική παρασκευή: βήμα πρς βήμα η λγική και η άμεση κάλυψη της δντίνης Κεραμική διαστρωμάτωση: εξέλιξη της τεχνικής και των κλβωμάτων Διαδικασία συγκόλλησης: λγική βήμα πρς βήμα, πρωτόκλ τελείωσης και διατήρησης. Eκπαιδευτής: Πάνς Μπαζός Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 180 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: IVOCLAR VIVADENT AG 4. Μυστικά και συμβυλές για την ιδανική τπθέτηση εμφυτευμάτων Επιλέγντας τ κατάλληλ εμφύτευμα και τη σωστή διαμόρφωση τυ φατνίυ με πρετιμασία στετμής πυ είναι καθριστικί παράγντες για την γεπίτευξη της πρωτγενύς σταθερπίησης των εμφυτευμάτων. Εξασφαλίζεται τ αρτιότερ αισθητικά απτέλεσμα πυ πρέπει να είναι βασικός στόχς για τπθέτηση εμφυτευμάτων. 19

14 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Πρακτικά Σεμινάρια Αυτή η σειρά μαθημάτων είναι σχεδιασμένη ώστε να παρυσιάσει τεχνικές πυ θα βηθήσυν τν χειρύργ δντίατρ ώστε να τπθετήσει σταθερά εμφυτεύματα Διάφρες επεμβάσεις στυς σκληρύς και μαλακύς ιστύς για τη βελτιστπίηση των απτελεσμάτων με εμφυτεύματα Eκπαιδευτής: Van Der Linden Ημερμηνία Διεξαγωγής: 1/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 150 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: IMPLADEND ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ 5. Άμεση τπθέτηση εμφυτευμάτων με αύξηση τυ στύ και των μαλακών ιστών. Πρακτικό σεμινάρι σε γυρνκεφαλές ñ Πρετιμασία κρημνύ χειρυργικά διαχωρισμένυ για σύγκλειση χωρίς άσκηση τάσης. ñ Αύξηση μαλακών ιστών με χρήση συνδετικύ ιστύ από περιχή της υπερώας ñ Αύξηση σκληρών ιστών με Bio-Oss και Bio-Gide της εταιρείας Geistlich Eκπαιδευτής: Peter Randelzhofer Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 145 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: ARRIANI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 6. Πρσθετικό και χειρυργικό πρακτικό σεμινάρι με εμφυτεύματα Οspol: διευκόλυνση της θεραπείας με εμφυτεύματα. Στην μιλία θα δθεί έμφαση στη σημασία τυ σωστύ θεραπευτικύ σχεδιασμύ και την επιλγή ασθενών και πώς ι δντίατρι μπρύν να απφύγυν την πραγματπίηση και/ή τη διόρθωση αισθητικών σφαλμάτων. Eκπαιδευτής: Goran Urde Ημερμηνία Διεξαγωγής: 1/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 110 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Ε. 21

15 Θεωρητικό Πρόγραμμα Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής 7. Όψεις σύνθετης ρητίνης και αναδιαμόρφωση πρσθίυ δντιύ με σύνθετη ρητίνη Ο Dr Marcelo Chain θα δείξει βήμα βήμα τ πώς μπρεί κανείς να δημιυργήσει όμρφες, λειτυργικές όψεις σύνθετης ρητίνης. Στην συνέχεια ι συμμετέχντες τυ πρακτικύ θα κτίσυν έναν πλάγι και θα εκπαιδευτύν στ κλείσιμ διαστήματς με σύνθετη ρητίνη. Όλι ι συμμετέχντες τυ πρακτικύ θα λάβυν σετ σύνθετης ρητίνης αξίας 165 τ πί περιέχει 7 σύριγγες σύνθετης ρητίνης, συγκλλητικό παράγντα, αδρπίηση, γυαλιστικό / απφρακτικό και μία βάση. Eκπαιδευτής: Dr. Marcelo Chain Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 170 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: ULTRADENT Workshop Μη χειρυργικές αισθητικές θεραπευτικές επιλγές για τη βελτίωση της αισθητικής τυ πρσώπυ και τυ χαμόγελυ. Eκπαιδευτής: Ezio Costa Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010 ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 50 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) 22

16 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θ ητικής Οδντιατρ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ι κ ή ς Χρήσιμες Πληρφρίες 1. Εγγραφές Για εγγραφές μέχρι και την Παρασκευή 19 Σεπτεμρίυ 2010 τ κόστς συμμετχής είναι : ñ 180 (πλέν Φ.Π.Α 23%). ñ 162 (πλέν Φ.Π.Α 23%) για τυς συνδρμητές της OMNIPRESS (DENTAL JOURNAL DEN- TORAMA) και όσυς έχυν παρακλυθήσει μετεκπαιδευτικό σεμινάρι στα εμφυτεύματα και την αισθητική της εταιρείας μας. Για εγγραφές από την Δευτέρα 20 Σεπτεμρίυ 2010 και μετά, τ κόστς συμμετχής είναι : ñ 230 (πλέν Φ.Π.Α 23%). ñ 207 (πλέν Φ.Π.Α 23%) για τυς συνδρμητές της OMNIPRESS (DENTAL JOURNAL DEN- TORAMA) και όσυς έχυν παρακλυθήσει μετεκπαιδευτικό σεμινάρι στα εμφυτεύματα και την αισθητική δντιατρική της εταιρείας μας. 2. Η τιμή συμμετχής περιλαμβάνει: ñ Παρακλύθηση τυ επιστημνικύ πργράμματς (θεωρητικό 1 & 2 Οκτωβρίυ ) ñ Δέκτες για την μετάφραση στα Ελληνικά, των ξένων μιλητών ñ Πιστπιητικό παρακλύθησης ñ Φάκελς με μπλκ σημειώσεων, στυλό και έντυπα ñ Καφέ & Ελαφρύ γεύμα. 3. Συμμετχή στα πρακτικά σεμινάρια (hands on) Για τ κόστς συμμετχής των πρακτικών σεμιναρίων hands on καθώς και τ workshop μπρείτε να ανατρέξετε στις σελίδες 18, 19, 21 & 22 τυ παρόντς 4. Τ κόστς συμμετχής για την παρακλύθηση τυ πργράμματς των βηθών δντιάτρων ανέρχεται σε 80 (πλέν Φ.Π.Α 23%) Οι εγγραφές πραγματπιύνται μέσω της ιστσελίδα συμπληρώνντας την αντίστιχη φόρμα εγγραφής. Για όπιν σύνεδρ επιθυμεί διαμνή στ ξενδχεί Athens Intercontinental, Λ. Συγγρύ 89-93, Αθήνα, κατά τις ημέρες διεξαγωγής τυ συνεδρίυ υπάρχυν ειδικές τιμές: ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ & ΔΙΚΛΙΝΟ 160 χωρίς πρωινό και 175 με πρωινό. ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ 10,55%. Για κρατήσεις δωματίων επικινωνήστε με τ Athens Intercontinental στ: και αναφέρατε ότι συμμετέχετε στ 4 Διεθνές. Θα υπάρχει ταυτόχρνη μετάφραση στα Ελληνικά «Λόγω της αυξημένης ρής τυ επιστημνικύ πργράμματς και των πρακτικών σεμιναρίων σε μάδες η τήρηση τυ ωρλγίυ πργράμματς θα τηρηθεί επακριβώς ώστε να μην σημειώννται καθυστερήσεις.» Η διργανώτρια εταιρεία OMNIPRESS ενημερώνει τυς αξιότιμυς Συνέδρυς ότι στ χώρ τυ Συνεδρίυ θα λειτυργεί έκθεση δντιατρικών ειδών. Τα μέλη τυ Εμπρικύ Συλλόγυ συμβάλυν απφασιστικά στην διργάνωση τυ συνεδρίυ και με τις υπηρεσίες τυς πράγυν σταθερά τ δντιατρικό επάγγελμα. Κατά τη διάρκεια τυ συνεδρίυ θα είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώνυν άμεσα και υπεύθυνα για τις δυνατότητες των πρϊόντων τυς. Για περισσότερες πληρφρίες, εγγραφές, επικινωνήστε στα τηλέφωνα: & Fax: website: 23

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές Θε ω ρ η τ ι κ ό Πρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή 7 Μαίου 8:30-9:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη;

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη; Σας προσκαλούμε στο: 3ο Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Ομιλητές Dr. Georg Bayer - MDT. Stephan Adler Άμεση ακίνητη αποκατάσταση σε νωδούς ασθενείς. Dr. Franziska Beer

Διαβάστε περισσότερα

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 220 Ηλεκτρλόγων ηχανικών και ηχανικών Υπλγιστών (Βόλς) http://www.inf.uth.gr/ Γενικά Τ Πρπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών (Π.Π.Σ.) τυ Τμήματς έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλ τ φάσμα των τεχνλγιών

Διαβάστε περισσότερα

για τον γενικό οδοντίατρο

για τον γενικό οδοντίατρο Συνέδριο «Ξεκινώντας τα Εμφυτεύματα» για τον γενικό οδοντίατρο Αθήνα, 6-7 Μαρτίου 2009 Ξενοδοχείο, Athens Imperial π ρ ό γ ρ α μ μ α Editorial Ηραγδαία εισδοχή της εμφυτευματολογίας στην Οδοντιατριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό Τμήμα ΙΙΙ P7_TA-PROV(2014)0247 Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τν πρϋπλγισμό 2015 - Τμήμα ΙΙΙ Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 13ης Μαρτίυ 2014 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

6 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ www.ssos.gr η 6 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Σύγχρονα πρωτόκολλα αντιμετώπισης προβλημάτων στην κλινική οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/2210(INI)) P6_TA(2009)0034 Άγρια φύση στην Ευρώπη Ψήφισµα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 3ης Φεβρυαρίυ 2009 σχετικά µε την άγρια φύση στην Ευρώπη (2008/220(INI)) Τ Ευρωπαϊκό Κινβύλι, έχντας υπόψη την δηγία 79/409/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αξιότιμοι Κύριοι, Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία διοργανώνει το 39 ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο, από 4-7 Απριλίου 2012, στο Ξενοδοχείο Intercontinental. Φέτος το ΔΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ 8-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 στο πολυχώρο COSMOPOLIS στον Κόρνο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ Το Θεωρητικό μέρος του Συνεδρίου θα μοριοδοτηθεί με 11,5 Μόρια Επιμόρφωσης (ΜΕ) και Το κάθε Πρακτικό μέρος μοριοδοτείται με

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση [ ]

Ανακοίνωση [ ] Ανακίνωση [30-03-2014] ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ Μπρείτε να δείτε τα απτελέσματα τυ τελικύ διαγωνισμύ σε μρφή pdf εδώ. 3 ς Πανελλαδικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φιλσφικύ Δκιμίυ: «Τ φιλσφικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Δραστηριότητες Ακαδημαικού Έτους 2014-2015 { Μετεκπαιδευτικά Διακλινικά Μαθήματα των

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 10-11-12 28-29 Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.ssos.gr η 3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα (αίθουσα Ολυμπία) ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Σχέδια Απφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τ 2015 ΘΕΜΑ 1 : Υπβλή πρς έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας berlin_6th-group 2012:Layout 1 11/23/12 3:16 PM Page 1 7o Group Oral Implantology Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ : Θ. Σπίγγος Ημερ. : 8/2/2017 Αριθμ. Πρωτ ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του ΠΕΠ Ι.Ν ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Εθνική Οδό Παλ/τσα Αλυκέ Πταμύ (κτίρια Μαρκεζίνη), 491 00 Κέρκυρα Τηλ.: 26613 60000 Fax : 26613 60060 e-mail: ionia@mou.gr Πρ : ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων

Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων P7_TA-PROV(2010)0448 Ιράκ - ειδικότερα η θανατική πινή (συμπεριλαμβανμένης της περίπτωσης τυ Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κιντήτων Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ της 25ης Νεμβρίυ 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Υ Κ ΩΣ Ι Κ Ο Σ Ι ΑΤ Ρ -Κ ΥΡ Η Ν Ε Ι ΑΣ Ο Ο ΝΤ 1968 Ι ΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ KΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σάββατο 21 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr διαβήτης & διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου

www.palladianconferences.gr διαβήτης & διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου διαβήτης & διατροφή Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το ATHENS DIABETES FORUM, με στόχο τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου, ενημέρωσης και πολιτικών για το ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ 2016-2017 Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Πολυζώης Συντονιστές: Αναπληρωτής Καθηγητής Η. Καρκαζής, Επίκουρος Καθηγητής Σ. Σιλβέστρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 17 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 17 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 17 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αργοστόλι, Ξενοδοχείο Méditerranée 29-31 Μαΐου 2015 Διοικητικό Συμβούλιο Επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

12:30-13:00 Εισαγωγή στον κύκλο σεμιναρίων - Ενημερωτικό φυλλάδιο Σ. Σιλβέστρος

12:30-13:00 Εισαγωγή στον κύκλο σεμιναρίων - Ενημερωτικό φυλλάδιο Σ. Σιλβέστρος ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ Επιστ. Υπεύθυνος: Α. Δουκουδάκης Συντονιστής: Σ. Σιλβέστρος Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε γενικούς οδοντιάτρους, αλλά και σε ειδικευμένους με μικρή ή καθόλου πείρα στον χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012 (07.01) (OR. en) 14975/12 LIMITE PV CONS 52 RELEX 936

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012 (07.01) (OR. en) 14975/12 LIMITE PV CONS 52 RELEX 936 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίυ 2012 (07.01) (OR. en) 14975/12 LIMITE PUBLIC PV CONS 52 RELEX 936 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3191η σύνδς τυ Συμβυλίυ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Καθηγητές: Δ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιστημνικός Συνεργάτης: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 { Μετεκπαιδευτικά Διακλινικά Μαθήματα των

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, 25.1.2002 120 Κ.Δ.Π. 33/2002 Αριθμός 33 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 95(1) ΤΥ 2000) Ι ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΙ) ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 2001.7 ' :: ΐ:;ί ; ί "-'- [ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

day Σάββατο 17 Μαΐου 2014

day Σάββατο 17 Μαΐου 2014 Η είσοδος είναι ελεύθερη 09.25-10.15 day Εκπαιδευτικό κέντρο SADENT Παιανία,1 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου Τηλ. 2107777608, 6937274232, email: info@sadent.com κ. Peter Brehm Οδοντοτεχνίτης και ιδρυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /6/ ΘΕΜΑ (3 μνάδες) (α) Η αντίσταση ενός D λευκόχρυσυ μετρήθηκε στη θερμκρασία πήξης τυ νερύ και βρέθηκε 8 Ω, ενώ στη συνέχεια μετρήθηκε σε θερμκρασία θ και βρέθηκε 448 Ω Να

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Διοργάνωση: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο DIVANI PALACE,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ πρακτικό 17 της συνεδρίασης τυ Διικητικύ Συμβυλίυ τυ Α.Ο. στις ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αριθ. Απφ. 58/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για την απόκτηση του τίτλου Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Για την απόκτηση του τίτλου Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ iremvmim ili& Για την απόκτηση τυ τίτλυ ΐ-m Η ΣΥΝΕΙΣΦΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΤΗΤΑΣ ΣΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝ ΚΑΙ ΣΤ ΕΥΡΥΤΕΡ ΚΙΝΩΝΙΚ ΣΥΝΛ (Η ΠΡΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ) Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Γκτζαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΘΕΜΑ ( μνάδες) T κύκλωμα τυ παρακάτω σχήματς λαμβάνει ως εισόδυς τις εξόδυς των αισθητήρων Α και Β. Η έξδς τυ αισθητήρα Α είναι ημιτνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης ;

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης ; Τι είναι τα εμφυτεύματα; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων; Υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία; Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων και της προσθετικής αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίου ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 και της /384/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. -- 275 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Ν. 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Μαρτίυ 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1031131/389/Δ.Τ. & Ε.Φ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1076 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 2009 9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Προκαταρτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής 12 15 Νοεμβρίου 2009 18/6/2009 Η ΕΛΕΓΕΙΑ ανακοινώνει την οργάνωση του 9 ου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟ 53 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 49: ΕΑ ΠΕΡΙΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΤΙΔΑ - Η ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδες. Καρδιάς &Αορτής. Εκπαιδευτική ιηµερίδα. Παρόν και µέλλον ΙΙ Νοεµβρίου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Αθήνα. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα

Οµάδες. Καρδιάς &Αορτής. Εκπαιδευτική ιηµερίδα. Παρόν και µέλλον ΙΙ Νοεµβρίου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Αθήνα. Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Οµάδες Καρδιάς &Αορτής Παρόν και µέλλον ΙΙ 10-11 Νοεµβρίου 2017 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Αθήνα Προκαταρκτικό Πρόγραµµα Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι, Το Mediterraneo Hospital σε συνεργασία με την Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

5 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Νέες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του ασθενούς από τον σύγχρονο γενικό οδοντίατρο

5 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Νέες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του ασθενούς από τον σύγχρονο γενικό οδοντίατρο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ η 5 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ www.ssos.gr 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Νέες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του ασθενούς από τον σύγχρονο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σε συνεργασία: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.perinealtrauma2014.mdcongress.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙ.ΑΛ.ΚΟ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΒΙ.ΑΛ.ΚΟ. ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑΣ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚ ΠΡΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Μ.Β.Α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΝΜΙΚΗΣ Δ' ΕΞΑΜΗΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (THESIS) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Φραγκίσκος Φραγκίσκος, Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

c$-~ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: 'Ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛ ΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ"

c$-~ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: 'Ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛ ΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ c$-~ u ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΟΚΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: 'Ή ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΛ ΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ" 1. Γενικά Η αγρά καλλυντικών στην Ιαπωνία απτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη αγρά παγκσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία)

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία) Στις επόμενες σελίδες υπάρχυν πληρφρίες σχετικές με τ Νέ Πργραμμα Σπυδών τυ Τμήματς ΗΥΣ τυ ΤΕΙ Πειραιά και πως θα γίνει η ΕΝΤΑΞΗ των σπυδαστών στ νέ πρόγραμμα μέσω τυ συστήματς GKEL τυ Τμήματς. Ολι ι σπυδαστές

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου 2014 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ο Πανελλήνιο Συνέδριο

ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ 5 Πανελλήνι Συνέδρι Ερευνητικής Εταιρείας Ουργεννητικής Ογκλγίας ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, Το 40ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο δεν αποτελεί απλά μια ακόμα επιστημονική εκδήλωση που έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των γνωστών

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα