ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:"

Transcript

1 Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

2 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης η OMNIPRESS παρυσιάζει τ πρόγραμμα τυ 4υ Διεθνύς Συνεδρίυ Εμφυτευματλγίας και Αισθητικής Οδντιατρικής, τ πί η δική σας απδχή και η απρόσκπτη συμμετχή σας καθιέρωσαν ως θεσμό στην δντιατρική επιστημνική ενημέρωση. Η συνεργασία μας επί τρεις δεκαετίες μας επιτρέπυν να αφυγκραζόμαστε τν σφυγμό της δικής σας καθημερινής αναγκαιότητας και η εμπειρία μας μας δίνει την δυνατότητα να πρσεγγίζυμε την επίλυση των πρβλημάτων στην δική σας ανεκτίμητη πρσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση των πρσφερμένων υπηρεσιών σας στν ασθενή. Η επιλεγμένη θεματλγία και η παρυσία των διεθνύς καταξιωμένων εισηγητών στ τυ πρσεχύς Οκτωβρίυ απτελύν τυς βασικύς παράγντες πυ εγγυώνται και την επιτυχία τυ συνεδρίυ. Η OMNIPRESS, με ιδιαίτερη ικανπίηση, σας ενημερώνει ότι συμπεριλήφθηκαν στην θεματλγία τυ φετινύ συνεδρίυ, μετά την απαίτηση σημαντικύ αριθμύ Ελλήνων δντιάτρων, δύ πλύ σημαντικές και επιστημνικά πρωτπριακές ενότητες, ι πίες θα απαντήσυν σε καίρια ερωτήματα πυ αφρύν στν συνεχώς εξελισσόμεν τμέα της αισθητικής δντιατρικής. Αναφερόμαστε αφενός στην χρήση της μεθόδυ Botox στην πρεμφυτευματλγική και μεταεμφυτευματλγική αισθητική απκατάσταση για πρώτη φρά στην Ελλάδα, και αφ ετέρυ στην παρυσία κρυφαίυ καθηγητή ανατμίας στ πανεπιστήμι τυ Μνάχυ πίς με την εξειδικευμένη εισήγησή τυ πυ θα αφρά στην ανατμία των γνάθων θα απαντήσει σε καίρια ερωτήματα πυ καθημερινά απασχλύν τν δντίατρ, είτε ασχλείται με την τπθέτηση εμφυτευμάτων είτε όχι. Αξιότιμε Γιατρέ, Με την βεβαιότητα ότι τ συνέδριό μας αυτό θα απτελέσει ένα ακόμα επιστημνικό βήμα υψηλύ επιπέδυ, πρβλέπντας πάντα τις δικές σας επιστημνικές αναζητήσεις και ανάγκες, όπως άλλωστε ι περιστάσεις τ απαιτύν, με απόλυτ αίσθημα ευθύνης απέναντί σας, σας καλύμε να τ παρακλυθήσετε. Με εκτίμηση Για την OMNIPRESS Γιάννης Ρύσσης 3

3 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ Dr. Luiz Narciso Baratieri O Dr Luiz Narciso Baratieri είναι καθηγητής/πρόεδρς τυ Τμήματς Οδντικής Χειρυργικής στ Ομσπνδιακό Πανεπιστήμι της Σάντα Καταρίνα, στη Φλριανάπλη της Βραζιλίας. Με MSD, PhD στην Οδντική Χειρυργική από τ Πανεπιστήμι τυ Σά Πάλ, διαθέτει μεταπτυχιακ δίπλωμα από τ Πανεπιστήμι τυ Σέφιλντ στη Βρετανία. Έχει κάνει πλλές μιλίες για θέματα Αισθητικής Οδντιατρικής, έχει δημσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα για Αισθητική Οδντιατρική κι Οδντική Χειρυργική σε 8 γλώσσες. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων Αισθητικής Οδντιατρικής σε 7 γλώσσες. Dr. Πάνς Μπαζός Ο Δρ. Παναγιώτης Μπαζός απφίτησε από την δντιατρική σχλή τυ Πανεπιστημίυ της Νότιας Καλιφόρνιας (USC, Los Angeles,CA) τ Εχρησίμευσε ως επίκυρς καθηγητής στην δντιατρική σχλή τυ USC στ τμήμα της δντικής χειρυργικής από τ , διδάσκντας μια επίλεκτη μάδα πρπτυχιακών σπυδαστών τις αρχές της βιμιμητικής δντιατρικής. Διατηρεί ιατρεί πυ περιρίζεται στην αισθητική και επανρθωτική δντιατρική στην Αθήνα. Είναι συντάκτης άρθρων σχετικών με την συγκλλόυμενη δντιατρική και την ψηφιακή δντιατρική φωτγραφία και συχνά πρσκαλείται παγκσμίως να μιλήσει και να διδάξει σε αυτά τα θέματα. Dr. Klaus Benner Σπυδές Ιατρικής στα Πανεπιστήμια Μαrburg, Vienna, Heidelberg 1967 Απφίτηση από Πανεπιστήμι Heidelberg Επιστημνικς συνεργάτης στ Ινστιτύτ φυσιλγικής και παθλγικής Παθλγίας, Πανεπιστήμι της Κλωνίας 1976 Μεταδιδακτρική μιλία στη Φυσιλγία στ Πανεπιστήμι της Κλωνίας Επίκυρς καθηγητής στ Ινστιτύτ Ανατμίας, Τεχνικό Πανεπιστήμι Μνάχυ Ερευνητής στ Τμήμα Νευρλγίας, Πανεπιστήμι Όρεγκν, Πόρτλαντ ΗΠΑ Καθηγητής στ Αnatomicshe Anstalt, Πανεπιστήμι Μνάχυ Μόνιμς λέκτρας στ Πανεπιστήμι Danube Krems, Bόννη Βασικός ερευνητής: Η απόκριση σκληρών και μαλακών ιστών στα δντικά εμφυτεύματα 5

4 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής Dr. Ezio Costa Τ 1985 απφίτησε από τ Τμήμα Ιατρικής και Χειρυργικής τυ Πανεπιστημίυ της Βερόνα. Απτελεί μέλς τυ Συλλόγυ Χειρυργών κι Οδντιάτρων της Βερόνα. Απτελεί Σύμβυλ κι Ειδικό στην Αισθητική Ιατρική. Από τ 1985 ασκεί την Οδντιατρική με ειδίκευση στην Πρσθετική, Περιδντλγία κι Εμφυτευματλγία και από τ 2000 έχει εισάγει στ δντιατρεί τυ και την Αισθητική Ιατρική. Έχει διατελέσει μιλητής σε πλλά διεθνή συνέδρια και σεμινάρια και είναι συγγραφέας πλλών άρθρων σχετικά με την ενσωμάτωση των τεχνικών της Αισθητικής Ιατρικής και της Αισθητικής Οδντιατρικής στην θεραπεία της αισθητικής τυ πρσώπυ και τυ χαμόγελυ. Από τ 2009 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και μέλς της Συντνιστικής Επιτρπής τυ μεταπτυχιακύ πργράμματς: Αισθητική των στματικών και περιστματικών ιστών στην Οδντιατρική στ Τμήμα ιατρικής-χειρυργικής εξειδίκευσης τυ Πανεπιστημίυ της Πάντβα(διευθυντής: GA Favero) Από τ Σεπτέμβρι τυ 2009 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στ Πανεπιστήμι τυ Κάλιαρι, στ Τμήμα Εξειδίκευσης στην Ορθδντική (Διευθυντής: Καθηγητής V.Piras). Ιδρυτικό μέλς και Αντιπρόεδρς της Ιταλικής Εταιρείας Περιστματικής και Στματικής Αισθητικής Επιστήμης. Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Πρσθετικής Οδντιατρικής. Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Περιδντλγίας. Μέλς τυ Ιταλικύ Οδντιατρικύ Συλλόγυ. Marcelo Carvalho Chain ñ Καθηγητής και Πρόεδρς-Τμήμα Βιυλικών-Ομσπνδιακό Πανεπιστήμι Σάντα Καταρίνα-Βραζιλία ñ Συντνιστής/Διευθυντής τυ μεταπτυχιακύ πργράμματς(master) στα Βιυλικά στ ίδι Πανεπιστήμι ñ Καθηγητής Μεταπτυχιακών σπυδών στην Οδντική Χειρυργική στη Βραζιλιάνικη Ακαδημία Οδντιατρικής ñ MSc στα Βιυλικά στ Πανεπιστήμι Αλαμπάμα στ Μπέρμιγκχαμ των ΗΠΑ ñ Διδακτρικό στη Βιιατρική Μηχανική στ Πανεπιστήμι Αλαμπάμα στ Μπέρμιγκχαμ των ΗΠΑ ñ Επιστημνικός συνεργάτης στην Ενδδντία και Οδντική Χειρυργική στ Πανεπιστήμι Σάντα Καταρίνα Βραζιλία ñ Ερευνητής και Σύμβυλς της Εθνικής Εταιρείας Ερευνών στη Βραζιλία ñ Συγγραφέας και συνεργάτης σε εννέα βιβλία πυ σχετίζνται με την Αισθητική Οδντιατρική και τα Οδντιατρικά Βιυλικά 6

5 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ ñ Συγγραφέας 42 εργασιών πυ δημσιεύτηκαν σε εθνικά και διεθνή περιδικά. Θεματλγία κυρίως όσν αφρά τη συγκόλληση, αισθητικές απκαταστάσεις, συγκλλητικά συστήματα, κεραμικά και ρητίνες. ñ Διεθνής μιλητής σε περισσότερα από 500 συνέδρια σε Βραζιλία, Πρτγαλία, Ισπανία, Αργεντινή, Χιλή, Μεξικό, Παραγυάη, Ελ Σαλβαδόρ, Δμινικανή Δημκρατία, Κόστα Ρίκα, Ουρυγυάη, Βενεζυέλα, Κλμβία, Ισημερινό, Βλιβία, Ελβετία και ΗΠΑ. ñ Ιδιωτικό δντιατρεί στη Φλριανάπλη στη Βραζιλία. Dr. Milvia Di Gioia Απόφιτς της Οδντιατρικής Σχλής τυ Πανεπιστημίυ τυ Μπάρι τ Μaster στην περιστματική και στματική μη χειρυργική αισθητική θεραπεία στ Πανεπιστήμι της Πάντβα (Ιταλία) Έχει γίνει επίσημα απδεκτή σαν επιστημνικός συνεργάτης στ Πανεπιστήμι τυ Μπάρι από τ Οι τμείς ενδιαφέρντς της Dr. Di Gioia ειναι η Ακίνητη κι η Κινητή Πρσθετική, ι εμφυτευματικής και δντικής στήριξης γναθλγικές απκαταστάσεις και ι κρανιπρσωπικές διαταραχές. Με 18 χρνια εμπειρίας στην Ακίνητη και Κινητή Πρσθετική έχει εστιάσει πρσφάτως τ ενδιαφέρν της σε μία πλυδιάστατη θεραπευτική πρσέγγιση για την αισθητική τυ πρσώπυ και τη μη χειρυργική αισθητική θεραπεία τυ πρσώπυ. Από τ 1998 έχει απκτήσει εμπειρία σχετικά με τη Διαχείριση Οδντιατρείυ και την Καθδήγηση της Οδντιατρικής Ομάδας. Κατά τη διάρκεια τυ 2009 απτέλεσε μέλς μίας ερευνητικής μάδας σχετικά με τη δημιυργία συμβυλευτικών υπηρεσιών για δντιατρεία. Ιδρυτικό μέλς και μέλς τυ ΔΣ ως γενική γραμματέας στην Επιστημνική Κιντητα Περιστματικής και Στματικής Αισθητικής Επιστημνικής Θεραπείας ( σήμερα) Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Πρσθετικής Μέλς της Ιταλικής Ακαδημίας Περιδντλγίας Μέλς τυ Ιταλικύ Οδντιατρικύ Συλλόγυ(μέλς της Πλιτιστικής Επιτρπής (από τ 2004 έως τ 2006) : Ιδρυτικό μέλς τυ ΔΣ τυ Cenacolo Odontoiatrico Barese Έχει πραγματπιήσει μιλίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. 7

6 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ Dr. Stefen Koubi Ιύνις 1998: Απφίτηση από τ την Οδντιατρική Σχλή τυ Πανεπιστημίυ της Μασαλίας : Κλινικός βηθός στ Νσκμεί Louis Mourier(Νσκμεί Παρισίυ) στ Τμήμα Στματλγίας με επικεφαλής τν καθηγητή POIDATZ. Bηθός ερευνών στ Πανεπιστήμι τυ Παρισιυ στην Οδντιατρική Σχλή της Μntrouge Ιύνις 2001: Δίπλωμα ΑΕΑ(κλινικής εκπαίδευσης) Ιύνις 2001: Δίπλωμα DEA(μεταπτυχιακό πρόγραμμα) στ Τμήμα με επικεφαλής τν καθηγητή de Lumley στ Ηpital Nord Σεπτέμβρις 2001: Ντκτρά στην Οδντική Χειρυργική Νέμβρις 2001: Βηθός στ Τμήμα Συντηρητικής Οδντλγίας με επικεφαλής τν καθηγητή KOUBI. Πανεπιστημιακή Κλινική Μασαλίας. Από τν Ιανυάρι τυ 2002: ιδιωτικό δντιατρεί Νέμβρις 2004: Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Στματική Εμφυτευματλγία 38 δημσιεύσεις, 4 από αυτές σε διεθνή περιδικά. Συγγραφέας 168 άρθρων, 47 από αυτά σε διεθνή και 121 σε γαλλικά επιστημνικά έντυπα Από τις 21 Απριλίυ 2008: Επίκυρς Καθηγητής στ Τμήμα Συντηρητικής Οδντλγίας στην Οδντιατρική Σχλή τυ Πανεπιστημίυ της Μασαλίας Dr Wynard van der Linden Στματικός και Γναθπρσωπικός Χειρυργός (Γιχάνεσμπυργκ/Ντις Αφρική) Ο Dr. Wynard van der Linden απέκτησε την ειδικότητα τυ Στματικύ και Γναθπρσωπικύ Χειρυργύ τ Διατηρεί ιδιωτικό ιατρεί αφιερωμέν στην ειδικότητά τυ και ασκεί περιρισμένη νσκμειακή πρακτική στ Τμήμα Στματικής και Γναθπρσωπικής Χειρυργικής, στ Τμήμα Χειρυργικής τυ Πανεπιστημίυ τυ Witwatersand. Ασχλείται ιδιαίτερα με την εφαρμγή της Εμφυτευματλγίας για τη βελτίωση κι λκληρωση της απκατάστασης των ασθενών με στικά μσχεύματα, ρθγναθικές επεμβάσεις, υπερωισχιστίες και κρανιπρσωπικές χειρυργικές επεμβάσεις. Έχει πραγματπιήσει τπικές και διεθνείς μιλίες κι έχει δημσιεύσει πλυάριθμες εργασίες σε διεθνή επιστημνικά περιδικά. 9

7 ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής Dr. Peter van der Meulen Πρσθετλόγς (Γιχάνεσμπυργκ/Νότια Αφρική) Ο Dr. P.van der Meulen έχει ειδικευθεί ως Πρσθετλόγς, με διακρίσεις, τ 1988 από τ Πανεπιστήμι της Πραιτώρια(Ν.Αφρική), όπυ έλαβε Ακαδημαικές Τιμές και τ Βραβεί Ακαδημαικής Διάκρισης Dean. Τ πάθς τυ στην Οδντιατρική είναι η απκατάσταση της αισθητικής τυ πρσώπ, με βάση τις αρχές τυ αισθητικύ, φωνητικύ και λειτυργικύ σχεδιασμύ χαμόγελυ, χρησιμπιώντας πρηγμένη ψηφιακή τεχνλγία, λκεραμικές απκαταστάσεις κι εμφυτεύματα με ιδιαίτερη βάση στην άμεση φόρτιση, θέματα για τα πία έχει πραγματπιήσει μιλίες τόσ σε εθνικό όσ και σε διεθνές επίπεδ. Ο Dr. van der Meulen έχει διατελέσει Πρόεδρς τόσ της Ακαδημίας Πρσθετικής της Ν.Αφρικής (1989/1999) και της Εταιρείας Εμφυτευματλγίας της Ν.Αφρικής (2002/2003). Απτέλεσε τν εκπρόσωπ Πρσθετλόγ στην Εταιρεία Εμφυτευματλγίας της Ν.Αφρικής( ). Παραμένει μέλς της Ακαδημίας Πρσθετικής της Ν.Αφρικής. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρειό στ Γιχάνεσμπυργκ. 10 Dr. med. dent. Peter Randelzhofer Σπυδές: LMU(Ludwig-Maximilians-Universitat) στ Μναχ Doctorate: Θέση τ 1996 στ Πανεπιστήμι τυ Μνάχυ: Σύγκριση συμβατικύ και τρισδιάστατυ υπλγιστικύ σχεδιασμύ δντικών εμφυτευμάτων. Μία ιστλγική αξιλγηση. Πρσθετική: Ιδιωτικό δντιατρεί , Μόναχ επιστημνικός συνεργάτης στ Πανεπιστήμι τυ Φράιμπυργκ, Τμήμα Πρσθετικής Διευθυντής Τμήματς: Καθηγητής Dr. Strub Κλινική πρακτική: συνεργασία με τν Dr. G. De Lange Κέντρ παραπμπής για Εμφυτευματλγία και Περιδντλγία, Άμστερνταμ, Ολλανδία 2009 δημιυργία Κέντρυ Εκπαίδευσης Εμφυτευματλγίας και Περιδντλγίας. Ιδιωτικό δντιατρεί με τυς Dr. C.Cacaci, Campus Neue Balan, Μόναχ Πιστπίηση:Ειδικός στην Εμφυτευματλγία, OOΣΕ(Ολλανδικς Οργανισμός Στματικης Εμφυτευματλγίας) Από τ 1999 Εθνικές και διεθνείς δημσιεύσεις κι μιλίες. Άλλες συμμετχές και συναντήσεις ñ Διεθνής Ομάδα Μελέτης Πλυδιάστατης Οδντιατρικής Από τ 2004 Μέλς της μάδας μελέτης μετά από πρόσκληση τυ καθηγητή D. A.P.Allen, Ντάλας/Τέξας, ΗΠΑ και τν Dr. G.Iglhaut, Γερμανία.

8 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΟΜΙΛΗΤΕΣ Dr. Marius Steigmann ñ Eπίκυρς καθηγητής Στματικης και Γναθπρσωπικής Χειρυργικής στ Πανεπιστήμι της Βστόνης ñ Αντιπρόεδρς της ICOI στη Γερμανία ñ Επίτιμς καθηγητής στ Πανεπιστημι Carol Davila τυ Βυκυρεστίυ, Έκτακτς Επιστημνικός Συνεργάτης ñ Επισκέπτης Καθηγητής στ Πανεπιστήμι Szeged ñ Επισκέπτης Καθηγητής στ Τμήμα Εμφυτευματλγίας στ Τemeschburg ñ Απτελεί υπεύθυν σύνταξης τυ International Dental Tribune ñ Συντάκτης τυ Implant Dentistry στη Γερμανία ñ Μέλς αρκετών επιστημνικών εταιρειών(όπως DGOI, FIZ, BDIZ, ICOI) ñ Υπεύθυνς Εκπαίδευσης στ DGOI κι εκπρόσωπς της ICOI ñ Τ 2005 Dr. Steigman έλαβε τ διδακτρικό τυ Summa cum laude από τ Πανεπιστήμι Neumarkt ñ Διατηρεί ιδιωτικό ιατρεί στ Neckargemund της Γερμανίας, όπυ ασχλείται με την ειδικότητά τυ. ñ Πρόεδρς της Αlpha Omega, στ Τμήμα της Γερμανίας ñ Ιδρυτής κι επιστημνικός διευθυντής τυ Update Implantologie Heidelberg ñ Ένας εκ των πρέδρων της ICOI Europe Dr Goran Urde Ο Goran Urde DDS είναι απόφιτς τυ Iνστιτύτυ Karolinska, Ο Dr. Urde έχει διατελέσει μέλς τυ διδακτικύ πρσωπικύ στ Ινστιτύτ Καρoλινσκα, στην κλινική Branemark τυ Πανεπιστήμιυ Gothenburg, στ Νσκμεί Eastman Kodak και στ United Medical & dental Schools of Guy s & St. Thomas Hospital. Ο Goran Urde έχει αρθργραφήσει και δώσει πλλές διαλέξεις σε διεθνές επίπεδ σε ότι αφρά τα δντικά εμφυτεύματα και την πρακτική διίκηση τυς. Σήμερα εργάζεται ως πρσθετλγς στην κέντρ εμφυτευμάτων της Κπεγχάγης. 11

9 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Θεωρητικό Πρόγραμμα Παρασκευή 1 Οκτωβρίυ 08:30-09:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα 09:00-10:30 Stefen Koubi Αισθητική πρσέγγιση: πώς να συνδυάσετε τη φυσική αισθητική και την πρβλεψιμότητα 10:30-11:00 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 11:00-12:00 Wynard van der Linden Η εξέλιξη τυ χειρυργικύ πρωτόκλλυ στην εμφυτευματλγία των δντιών νέες τεχνικές πυ βασίζνται σε παλιές εφαρμσμένες αντιλήψεις 12:00-13:00 Peter van der Meulen Ομιλίας Αισθητικί κανόνες για επιεμφυτευματικές απκαταστάσεις με ιδιαίτερες απαιτήσεις. 13:00-14:00 Ελαφρύ Γεύμα Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 14:00-15:30 Luiz Narciso Baratieri Αναμένεται τίτλς μιλίας 15:30-16:00 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 16:00-17:00 Goran Urde Πώς να απφύγετε τις επιπλκές με τα εμφυτεύματα. 17:00-17:45 Πάνς Μπαζός Κλινικά Πρωτόκλλα Άμμεσης Κάλυψης Οδντίνης 13

10 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Θεωρητικό Πρόγραμμα Σάββατ 2 Οκτωβρίυ 09:00-10:00 Peter Randelzhofer Άμεση και πρώιμη τπθέτηση εμφυτευμάτων: κριτήρια και τεχνικές για επίτευξη μακρπρόθεσμης επιτυχίας 10:00-10:30 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 10:30-12:45 Εζι Costa & Milvia Di Gioia Οι μαλακί ιστί τυ πρσώπυ από τη διάγνωση έως τις θεραπευτικές επιλγές, με την μέθδ υαλυρνικών υλικών ή botox 12:45-13:45 Ελαφρύ Γεύμα Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση 13:45-15:15 Marcelo Carvalho Chain Αισθητικές Απκαταστάσεις : Πιότητα και Λειτυργικότητα 15:15-16:15 Klaus Benner Αύξηση της φατνιακής ακρλφίας χρησιμπιώντας ενδγενός σταθερό σύνθετ τριφωσφρικό ασβέστι (εύχρηστ μόσχευμα): Κλινικά και ιστλγικά απτελέσματα 16:15-16:45 Διάλειμμα - Επίσκεψη στην Οδντιατρική έκθεση. 16:45-18:00 Marius Steigmann Σχεδιασμός κρημνύ για την αισθητική ζώνη 15

11 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Πρόγραμμα για βηθύς δντιάτρων Στα πλαίσια τυ 4 υ Διεθνές Συνεδρίυ Εμφυτευματλγίας & Αισθητικής Οδντιατρικής και ημερίδα για βηθύς δντιάτρων στ ξενδχεί Intercontinental. Η θεματλγία τυ Συνεδρίυ θα αναφέρεται σε επίδειξη στματικής υγιεινής, επικινωνία τυ ιατρείυ με ασθενής και διαχείρηση αυτών, καθώς επίσης και management ιατρείυ και πρώθηση ιατρικών πράξεων σε ασθενείς με έμφαση στα εμφυτεύματα. Τ αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακινωθεί στα περιδικά της OMNIPRESS, καθώς επίσης και στην ιστσελιδά Τιμή συμμετχής 80ευρώ + ΦΠΑ 23% 17

12 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής Πρακτικά σεμινάρια (hands on) 1. Πρσθετική επί εμφυτευμάτων με τ σύστημα Blue Sky/Bredent Σε αυτό τ Hands-on γίνεται συζήτηση για τ σχέδι θεραπείας με εμφυτεύματα και ανάλυση των πρσθετικών εξαρτημάτων πυ χρειάζεται γενικός δντίατρς για τις πι συνηθισμένες απκαταστάσεις. Μεγάλη έμφαση δίνεται στις τεχνικές απτύπωσης και στ πρακτικό μέρς ι συμμετέχντες εκπαιδεύνται στην απτύπωση με την τεχνική τυ ανιχτύ και κλειστύ δισκαρίυ. Eκπαιδευτής: Στρατής Παπάζγλυ Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 125 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 25 Χρηγί: ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. 2. Συγκόλληση πρκατασκευασμένυ άξνα υαλνημάτων και ανασύσταση μύλης με σύνθετη ρητίνη. Στ θεωρητικό μέρς αυτύ τυ hands-on θα συζητηθύν όλα τα πρωτόκλλα συγκόλλησης και ανασύστασης μύλης και θα δθεί έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις των συγκλλητικών συστημάτων και ιδιαίτερα των αυτό-συγκλλύμενων (self-adhesive) ρητινωδών κνιών πυ απλπιύν πλύ την όλη διαδικασία. Επίσης συζήτηση θα γίνει για τυς άξνες υαλνημάτων και τα υλικά ανασύστασης της μύλης. Στ πρακτικό μέρς ι συμμετέχντες θα συγκλλήσυν έναν πρκατασκευασμέν άξνα υαλνημάτων με αυτσυγκλλύμενη ρητινώδη κνία και θα κάνυν ανασύσταση μύλης με σύνθετη ρητίνη ανασύστασης μύλης χρησιμπιώντας ειδικές καλύπτρες μύλης (crown formers). Eκπαιδευτής: Στρατής Παπάζγλυ Ημερμηνία Διεξαγωγής: 1/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 150 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 25 Χρηγός: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γ. Α.Ε. - DENTALCOM 18

13 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Πρακτικά Σεμινάρια 3. Όψεις Πρσελάνης Αυτό τ σεμινάρι απτελεί μία εντατική πρακτική εκπαίδευση για όλυς τυς δντιάτρυς πυ επιθυμύν να τελειπιήσυν ή να αναβαθμίσυν τις δεξιότητες και την κατανόηση των πρσθίων συγκλλύμενων απκαταστάσεων. Η αισθητική και η λειτυργικότητα απτελυν ίσυς πρβληματισμύς κατά την απκατάσταση της πρόσθιας δντφυίας. Ωστόσ, η μεγάλη αντχή των συμβατικών πρσθετικών απκαταστάσεων (μεταλλκεραμικών και κεραμικόν ξειδείων στεφάνων) μπρεί να μεταφέρει έντνες τάσεις στη κλινική μύλη και να δηγήσει σε κατάγματα ριζών. Επμένως, θα πρέπει να λαμβάνυμε υπόψη την τρππίηση της αντχής τυ συμπλέγματς δντιύαπκατάστασης για απφυγή της μεταφράς τάσεων και καταστρφικών απτυχιών. Οι βασικές ιδέες πυ θα αναπτυχθύν στ σεμινάρι είναι ι εξής: Εμβιμηχανικές αρχές και τεχνικές παρασκευής των δντιών για τη δημιυργία βέλτιστων συνθηκών για τν κεραμίστα για την κατασκευή απκαταστάσεων πρσελάνης. Σχλαστική εφαρμγή και διαχείριση της σύγχρνης τεχνλγίας συνθέτων ρητινών συμπεριλαμβανμένων των συγκλλητικών δντίνης για την αξιπιστία και διάρκεια ζωής της συγκόλλησης. Βέλτιστη επιλγή πρσελάνης, τα ιδανικά επιφανειακά χαρακτηριστικά κι η εμβιμηχανική συνέχεια πυ εξασφαλίζεται μέσω της υψηλής απόδσης τυ δεσμύ με τ δόντι. Τα σημαντικότερα πρακτικά φέλη: Βιμιμητική πρσέγγιση: ρισμός κι αρχές Διαγνωστική πρσέγγιση: πρσθετικό κέρωμα κι ακρυλικό μίωμα Οδντική παρασκευή: βήμα πρς βήμα η λγική και η άμεση κάλυψη της δντίνης Κεραμική διαστρωμάτωση: εξέλιξη της τεχνικής και των κλβωμάτων Διαδικασία συγκόλλησης: λγική βήμα πρς βήμα, πρωτόκλ τελείωσης και διατήρησης. Eκπαιδευτής: Πάνς Μπαζός Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 180 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: IVOCLAR VIVADENT AG 4. Μυστικά και συμβυλές για την ιδανική τπθέτηση εμφυτευμάτων Επιλέγντας τ κατάλληλ εμφύτευμα και τη σωστή διαμόρφωση τυ φατνίυ με πρετιμασία στετμής πυ είναι καθριστικί παράγντες για την γεπίτευξη της πρωτγενύς σταθερπίησης των εμφυτευμάτων. Εξασφαλίζεται τ αρτιότερ αισθητικά απτέλεσμα πυ πρέπει να είναι βασικός στόχς για τπθέτηση εμφυτευμάτων. 19

14 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς Πρακτικά Σεμινάρια Αυτή η σειρά μαθημάτων είναι σχεδιασμένη ώστε να παρυσιάσει τεχνικές πυ θα βηθήσυν τν χειρύργ δντίατρ ώστε να τπθετήσει σταθερά εμφυτεύματα Διάφρες επεμβάσεις στυς σκληρύς και μαλακύς ιστύς για τη βελτιστπίηση των απτελεσμάτων με εμφυτεύματα Eκπαιδευτής: Van Der Linden Ημερμηνία Διεξαγωγής: 1/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 150 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: IMPLADEND ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕ 5. Άμεση τπθέτηση εμφυτευμάτων με αύξηση τυ στύ και των μαλακών ιστών. Πρακτικό σεμινάρι σε γυρνκεφαλές ñ Πρετιμασία κρημνύ χειρυργικά διαχωρισμένυ για σύγκλειση χωρίς άσκηση τάσης. ñ Αύξηση μαλακών ιστών με χρήση συνδετικύ ιστύ από περιχή της υπερώας ñ Αύξηση σκληρών ιστών με Bio-Oss και Bio-Gide της εταιρείας Geistlich Eκπαιδευτής: Peter Randelzhofer Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 145 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: ARRIANI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ 6. Πρσθετικό και χειρυργικό πρακτικό σεμινάρι με εμφυτεύματα Οspol: διευκόλυνση της θεραπείας με εμφυτεύματα. Στην μιλία θα δθεί έμφαση στη σημασία τυ σωστύ θεραπευτικύ σχεδιασμύ και την επιλγή ασθενών και πώς ι δντίατρι μπρύν να απφύγυν την πραγματπίηση και/ή τη διόρθωση αισθητικών σφαλμάτων. Eκπαιδευτής: Goran Urde Ημερμηνία Διεξαγωγής: 1/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 110 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ Α.Ε. 21

15 Θεωρητικό Πρόγραμμα Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Αισθητικής Οδντιατρικής 7. Όψεις σύνθετης ρητίνης και αναδιαμόρφωση πρσθίυ δντιύ με σύνθετη ρητίνη Ο Dr Marcelo Chain θα δείξει βήμα βήμα τ πώς μπρεί κανείς να δημιυργήσει όμρφες, λειτυργικές όψεις σύνθετης ρητίνης. Στην συνέχεια ι συμμετέχντες τυ πρακτικύ θα κτίσυν έναν πλάγι και θα εκπαιδευτύν στ κλείσιμ διαστήματς με σύνθετη ρητίνη. Όλι ι συμμετέχντες τυ πρακτικύ θα λάβυν σετ σύνθετης ρητίνης αξίας 165 τ πί περιέχει 7 σύριγγες σύνθετης ρητίνης, συγκλλητικό παράγντα, αδρπίηση, γυαλιστικό / απφρακτικό και μία βάση. Eκπαιδευτής: Dr. Marcelo Chain Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010, ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 170 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) Αριθμός ατόμων: 20 Χρηγός: ULTRADENT Workshop Μη χειρυργικές αισθητικές θεραπευτικές επιλγές για τη βελτίωση της αισθητικής τυ πρσώπυ και τυ χαμόγελυ. Eκπαιδευτής: Ezio Costa Ημερμηνία Διεξαγωγής: 2/10/2010 ώρα: 18:00μ.μ. Τιμή: 50 euro (πλέν Φ.Π.Α 23%) 22

16 Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θ ητικής Οδντιατρ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ι κ ή ς Χρήσιμες Πληρφρίες 1. Εγγραφές Για εγγραφές μέχρι και την Παρασκευή 19 Σεπτεμρίυ 2010 τ κόστς συμμετχής είναι : ñ 180 (πλέν Φ.Π.Α 23%). ñ 162 (πλέν Φ.Π.Α 23%) για τυς συνδρμητές της OMNIPRESS (DENTAL JOURNAL DEN- TORAMA) και όσυς έχυν παρακλυθήσει μετεκπαιδευτικό σεμινάρι στα εμφυτεύματα και την αισθητική της εταιρείας μας. Για εγγραφές από την Δευτέρα 20 Σεπτεμρίυ 2010 και μετά, τ κόστς συμμετχής είναι : ñ 230 (πλέν Φ.Π.Α 23%). ñ 207 (πλέν Φ.Π.Α 23%) για τυς συνδρμητές της OMNIPRESS (DENTAL JOURNAL DEN- TORAMA) και όσυς έχυν παρακλυθήσει μετεκπαιδευτικό σεμινάρι στα εμφυτεύματα και την αισθητική δντιατρική της εταιρείας μας. 2. Η τιμή συμμετχής περιλαμβάνει: ñ Παρακλύθηση τυ επιστημνικύ πργράμματς (θεωρητικό 1 & 2 Οκτωβρίυ ) ñ Δέκτες για την μετάφραση στα Ελληνικά, των ξένων μιλητών ñ Πιστπιητικό παρακλύθησης ñ Φάκελς με μπλκ σημειώσεων, στυλό και έντυπα ñ Καφέ & Ελαφρύ γεύμα. 3. Συμμετχή στα πρακτικά σεμινάρια (hands on) Για τ κόστς συμμετχής των πρακτικών σεμιναρίων hands on καθώς και τ workshop μπρείτε να ανατρέξετε στις σελίδες 18, 19, 21 & 22 τυ παρόντς 4. Τ κόστς συμμετχής για την παρακλύθηση τυ πργράμματς των βηθών δντιάτρων ανέρχεται σε 80 (πλέν Φ.Π.Α 23%) Οι εγγραφές πραγματπιύνται μέσω της ιστσελίδα συμπληρώνντας την αντίστιχη φόρμα εγγραφής. Για όπιν σύνεδρ επιθυμεί διαμνή στ ξενδχεί Athens Intercontinental, Λ. Συγγρύ 89-93, Αθήνα, κατά τις ημέρες διεξαγωγής τυ συνεδρίυ υπάρχυν ειδικές τιμές: ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ & ΔΙΚΛΙΝΟ 160 χωρίς πρωινό και 175 με πρωινό. ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ 10,55%. Για κρατήσεις δωματίων επικινωνήστε με τ Athens Intercontinental στ: και αναφέρατε ότι συμμετέχετε στ 4 Διεθνές. Θα υπάρχει ταυτόχρνη μετάφραση στα Ελληνικά «Λόγω της αυξημένης ρής τυ επιστημνικύ πργράμματς και των πρακτικών σεμιναρίων σε μάδες η τήρηση τυ ωρλγίυ πργράμματς θα τηρηθεί επακριβώς ώστε να μην σημειώννται καθυστερήσεις.» Η διργανώτρια εταιρεία OMNIPRESS ενημερώνει τυς αξιότιμυς Συνέδρυς ότι στ χώρ τυ Συνεδρίυ θα λειτυργεί έκθεση δντιατρικών ειδών. Τα μέλη τυ Εμπρικύ Συλλόγυ συμβάλυν απφασιστικά στην διργάνωση τυ συνεδρίυ και με τις υπηρεσίες τυς πράγυν σταθερά τ δντιατρικό επάγγελμα. Κατά τη διάρκεια τυ συνεδρίυ θα είναι στη διάθεσή σας να σας ενημερώνυν άμεσα και υπεύθυνα για τις δυνατότητες των πρϊόντων τυς. Για περισσότερες πληρφρίες, εγγραφές, επικινωνήστε στα τηλέφωνα: & Fax: website: 23

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Παρασκευή 7 Μαίου. 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές Θε ω ρ η τ ι κ ό Πρ ό γ ρ α μ μ α Παρασκευή 7 Μαίου 8:30-9:00 Εγγραφές - Καλωσόρισμα 9:00-10:00 Oswaldo Scopin Η ενδοδοντικη θεραπεία στην επανορθωτική οδοντιατρική: σύγχρονες αντιλήψεις και εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ P αιώνα 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 695 ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ. ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΣΤΙΣ 5 ΗΠΕΙΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΚ. ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ανδρεάκυ Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης

EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16. User-Pc. Fine Art, Culture & Design. Kέντρο δια Βίου Μάθησης EΓΓΡΑΦΕΣ 2015-16 User-Pc Θ έ μ ι δ ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r t 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη;

Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Αισθητική προσέγγιση: είναι συμβατή η τέχνη με την επιστήμη; Σας προσκαλούμε στο: 3ο Τριήμερο Ενημέρωσης 3-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 HOLIDAY INN ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Ομιλητές Dr. Georg Bayer - MDT. Stephan Adler Άμεση ακίνητη αποκατάσταση σε νωδούς ασθενείς. Dr. Franziska Beer

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ

Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα Ο ΠΛAΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (2007-2013) ΣΩΤΗΡΗΣ ΞΥΔΗΣ: Σύμβυλς μεταφράς τεχνλγίας, ΔIKTYOY ΠΡΑΞΗ Α ΜΕΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Τ Δίκτυ ΠΡΑΞΗ απτελεί μια στρατηγική συμμαχία τυ Συνδέσμυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχολογία της Υγείας» και στη «Σχολική Ψυχολογία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Πργράμματς Μεταπτυχιακών Σπυδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Ψυχλγία της Υγείας» και στη «Σχλική Ψυχλγία» Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρ 1 Αντικείμεν-Σκπί 1. Αντικείμεν τυ Πργράμματς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες»

Μελέτη Σκοπιμότητας «Τεχνική υποστήριξη και δικτυακές υπηρεσίες» ΕΛΛΑΔΑ 1 2 0 0 8 /fvutnvih παντύ Ανάπτυξη yta άλυς. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ GPHIKEYMATQH ΕίΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ EYPDRAÏKHBi& H ΣΥΙΚΡΗΗΑΤ8Α0ΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΗΠΝΙΚΟ TAMÊIÛ ΕΥΡΟΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

για τον γενικό οδοντίατρο

για τον γενικό οδοντίατρο Συνέδριο «Ξεκινώντας τα Εμφυτεύματα» για τον γενικό οδοντίατρο Αθήνα, 6-7 Μαρτίου 2009 Ξενοδοχείο, Athens Imperial π ρ ό γ ρ α μ μ α Editorial Ηραγδαία εισδοχή της εμφυτευματολογίας στην Οδοντιατριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέυ 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρύσι Ιστσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr, 6 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 431 Η Σ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/09/2015 Αριθμ. Πρωτκόλλυ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών

P6_TA-PROV(2007)0010 Ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών P6_TA-PROV(2007)0010 Ολκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στ πλαίσι των εργασιών των επιτρπών Ψήφισμα τυ Ευρωπαϊκύ Κινβυλίυ σχετικά με την λκληρωμένη πρσέγγιση της ισότητας γυναικών και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αξιότιμοι Κύριοι, Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία διοργανώνει το 39 ο Πανελλήνιο Ενδοκρινολογικό Συνέδριο, από 4-7 Απριλίου 2012, στο Ξενοδοχείο Intercontinental. Φέτος το ΔΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε)

Ακτινογραφία στην ενδοδοντία - Τρισδιάστατη απεικόνιση (Λαµπριανίδης Θ) Άµεση και έµµεση κάλυψη του πολφού Σύγχρονα δεδοµένα (Κουλαουζίδου Ε) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΡΟ ΟΣ Mediterranean Hotel 35, Cos str. 85100 Rhodes, Greece Tel.: +30 22410 24661, ISDN Line: +3022410 97000 Fax: +30 22410 22828

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου σε Προγράμματα και Δραστηριότητες του 7P P Πργράμματς Απτελέσματα για τη Συμμετχή της Κύπρυ σε Πργράμματα και Δραστηριότητες τυ 7P υ Πλαίσι για Έρευνα και Τεχνλγική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εισαγωγή H παρύσα Έκθεση αφρά στην αξιλόγηση της

Διαβάστε περισσότερα

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982)

- ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΟΥ 21ου ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (1978-1982) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΥ ΦΙΜΕΡΕΛΗ Δ!ΠΛ. ΜΗΧ/ΓΥ - ΗΛ/ΓΥ ΜΗΧ/ΚΥ Ε.Μ.Π. - ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΙΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΔΣΗ ΠΛΥ ΥΨΗΛΩΝ ΡΑΔΙΣΥΧΝΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΘΣ ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗΣ ΓΥΡΩ AHO Τ ΜΕΓΙΣΤ ΤΥ 21υ ΗΛΙΑΚΥ ΚΥΚΛΥ (1978-1982) ΔΙΔΑΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού

Κυβερνοχώρος, Ανοιχτή Εκπαίδευση και Κοινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµού Κυβερνχώρς, Ανιχτή Εκπαίδευση και Κινότητες Μάθησης: Βασικές Παιδαγωγικές Αρχές Σχεδιασµύ Άννα ΧΡΟΝΑΚΗ Επίκυρς Καθηγήτρια, ΠΤΠΕ, Σχλή Επιστηµών τυ Ανθρώπυ Πανεπιστήµι Θεσσαλίας, Βόλς, Ελλάδα chronaki@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.) σε συνεργασία με τ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ τυ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 6 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Καιντμία και

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r

w w w. e n n e 2 0 1 6. g r w w w. e n n e 2 0 1 6. g r European Council of Nursing Regulators 9 Πανελλήνι 8 Πανευρωπαϊκό ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19-22 Μαΐ υ Η μεγάλη συνάντηση των Νσηλευτών 2016 Διικητικό

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 114/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 Ευρώ Περιεχόμενα: α)τεχνική Έκθεση β)πρϋπλγισμός

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic 10-11-12 28-29. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 10-11-12 28-29 Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 2011-2014 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Λάζαρς Κυρίζγλυ Υπψήφις Δήμαρχς Μιλάμε με τ έργ μας! Μαζί συνεχίζυμε! 2011-2014 Τ χαρτί πυ χρησιμπιήθηκε είναι από ανακύκλωση Πραγματπιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Δραστηριότητες Ακαδημαικού Έτους 2014-2015 { Μετεκπαιδευτικά Διακλινικά Μαθήματα των

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας

Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο Κολωνίας berlin_6th-group 2012:Layout 1 11/23/12 3:16 PM Page 1 7o Group Oral Implantology Σειρά µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων µε πιστοποιητικό από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Εµφυτευµατολόγων (BDIZ-EDI) και το πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ www.ssos.gr η 3 ΗΜΕΡΙΔΑ EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα στο οδοντιατρείο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα (αίθουσα Ολυμπία) ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!!

Το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Editorial ΝΕΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ KA O KA OKAIPI!!! R A.E. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΦΥΛΛΟ 8 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Πυρσβεστικός Εξπλισμός Ιατρικά - Βιμηχανικά Αέρια MobiakCare Editorial ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ Διανύσαμε όλ τ χειμώνα και την άνιξη και, έχντας πλέν

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 23-24-25 Μαΐου 27-28 Ιουνίου 2015 2015 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Σ Λ Ε Υ Κ ΩΣ Ι Κ Ο Σ Ι ΑΤ Ρ -Κ ΥΡ Η Ν Ε Ι ΑΣ Ο Ο ΝΤ 1968 Ι ΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ και ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΩΝ KΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σάββατο 21 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Γεώργιος Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιθεώρηση Κινωνικών Ερευνών, 131 Α', 2010, 33-70 Γεώργις Παστιάδης* ΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΜΕ ΠΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΔΥΣ ΤΗ ΝΕΑ ΚΙΝΩΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ, ΥΠ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΥ ΕΠΙΠΕΔΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενεργειακός. Πτυχιακή Εργασία Τεχνλγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχλή Τεχνλγικών Εφαρμγών Τμήμα Μηχανλγίας Τμέας Ενεργειακός Πτυχιακή Εργασία ΧΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Εφαρμγές, συγκριτικά στιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ 2016-2017 Επιστ. Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. Πολυζώης Συντονιστές: Αναπληρωτής Καθηγητής Η. Καρκαζής, Επίκουρος Καθηγητής Σ. Σιλβέστρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 17 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ. 17 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 17 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Αργοστόλι, Ξενοδοχείο Méditerranée 29-31 Μαΐου 2015 Διοικητικό Συμβούλιο Επτανησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ O Ειδική Υπηρεσία Εφαρµγής Πργραµµάτων ΚΠΣ (ΕΥΕ) - ΥΠΕΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr διαβήτης & διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου

www.palladianconferences.gr διαβήτης & διατροφή Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015 Αίγλη Ζαππείου διαβήτης & διατροφή Η PALLADIAN COMMUNICATIONS SPECIALISTS διοργανώνει το ATHENS DIABETES FORUM, με στόχο τη δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης, διαλόγου, ενημέρωσης και πολιτικών για το ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Ορθοπαιδική Κλινική. Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Ορθοπαιδική Κλινική Συντονιστής Διευθυντής : Δρ Κοσμάς Παπαγεωργίου Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα -Δραστηριότητες Ακαδημαϊκού Έτους 2012-2013 { Μετεκπαιδευτικά Διακλινικά Μαθήματα των

Διαβάστε περισσότερα

day Σάββατο 17 Μαΐου 2014

day Σάββατο 17 Μαΐου 2014 Η είσοδος είναι ελεύθερη 09.25-10.15 day Εκπαιδευτικό κέντρο SADENT Παιανία,1 χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου Τηλ. 2107777608, 6937274232, email: info@sadent.com κ. Peter Brehm Οδοντοτεχνίτης και ιδρυτής

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Διοργάνωση: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο DIVANI PALACE,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α ΜΗΕ) /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΛΠΩΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙ Η 29 Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης»

«Νανοκρυσταλλικό πυρίτιο για εφαρμογές σε νανοηλεκτρονικές διατάξεις μνήμης» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διδακτρική διατριβή της Αθηνάς Σαλωνίδυ «Νανκρυσταλλικό πυρίτι για εφαρμγές σε νανηλεκτρνικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩ ΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σύλλγς Εκπ αιδευτικών Πληρφρικής µ ε την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩ Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» µ ε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία)

ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΣ του Τμήματος ΗΥΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ για ΕΝΤΑΞΗ (πραγματικά στοιχεία) Στις επόμενες σελίδες υπάρχυν πληρφρίες σχετικές με τ Νέ Πργραμμα Σπυδών τυ Τμήματς ΗΥΣ τυ ΤΕΙ Πειραιά και πως θα γίνει η ΕΝΤΑΞΗ των σπυδαστών στ νέ πρόγραμμα μέσω τυ συστήματς GKEL τυ Τμήματς. Ολι ι σπυδαστές

Διαβάστε περισσότερα

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

«Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και προς την Βιομηχανία: Το Έργο Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP» Ίδρυμα Τεχνλγίας & Έρευνας (ΙΤΕ) Εθνικό Σημεί Επαφής για τ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 7 «Νέες ευκαιρίες χρηματδότησης για τη μετακίνηση ερευνητών από και πρς την Βιμηχανία: Τ Έργ Industry-Academia Partnerships and Pathways-IAPP»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Σ. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ 1 Σε μία κεφαλαιαγρά τ επιτόκι ακίνδυνυ δανεισμύ είναι 3% σε ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Φραγκίσκος Φραγκίσκος, Αν. Καθηγητής Πανεπ. Αθηνών Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. It just works... *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. *ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. It just works... Η ANNOVI REVERBERI, από τις πλέν καταξιωμένες και εξειδικευμένες εταιρίες στν χώρ των υδρπλυστικών από τ 1956, παράγει σήμερα 750.000 υδρπλυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην «Μεγάλη Πραγματεία» τυ Κμφύκιυ αναφέρεται: «Στ Yi 1 υπάρχει τ tài jí 太 極. Τ tài jí 太 極 γεννά τις 2 πρωταρχικές ενέργειες ή πλικότητες τ liang yi 兩 儀 ή αλλιώς yīn yáng» και

Διαβάστε περισσότερα

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες

με δισεκατομμύρια ευρώ τους πολίτες HPøMENO TE O OΔIKA PI PI ΔEΣ ΠE AÚÈıÌfi Õ ÂÈ 1439/99 MHNIAIA E Φ H M E P I Δ A γ ι α τ η ν T O Π Ι Κ Η A Y T O Δ I O I K H Σ H (X+) EKΔOTΩN EΦHME T. Ú ÊÂ Ô KEM A KAPOΛOY 24 1043 AΘHNA ETOΣ 13 ΦYΛΛO 145

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών 2009 9o Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Προκαταρτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής 12 15 Νοεμβρίου 2009 18/6/2009 Η ΕΛΕΓΕΙΑ ανακοινώνει την οργάνωση του 9 ου Σεμιναρίου Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

511-12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ σε συνεργασία: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ www.perinealtrauma2014.mdcongress.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΝΕΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

8th Group. 5-Days. Masterclass. Dentistry. in Aesthetic. 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου. πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες 5-Days Masterclass in Aesthetic Dentistry 21-22-23 Ιουνίου 6-7 Σεπτεμβρίου 2014 Το μόνο Πρόγραμμα Πανεπιστημίου του Εξωτερικού που γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, με και 33 πιστοποιούμενες διδακτικές ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Δημιουργία ολοκληρωμένων αρχείων. μετεωρολογικών δεδομένων από μετρήσεις ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιυργία λκληρωμένων αρχείων μετεωρλγικών δεδμένων από μετρήσεις Συνπτικών Μετεωρλγικών Σταθμών στν ελληνικό χώρ με τη χρήση Τεχνητών

Διαβάστε περισσότερα

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας»

Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» 1 Panel II: «Πλεονεκτήματα και οφέλη για τα νοσοκομεία από την ανάπτυξη της κλινικής έρευνας» Συντονιστής: κ. Αιμίλιος Νεγκής, δημοσιογράφος, Pharma & Health Business,Virus.com.gr Ομιλητές: Δρ. Μιλτιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης»

ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρακτική άσκηση - Μελέτη Περίπτωσης» ΕΘΝΙΚ ΚΑΙ ΚΑΠΔΙΣΤΡΙΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΓΡΑΜΜΑ: «Εξειδίκευση εκπαιδευτικών και στελεχών της γενικής εκπαίδευσης για μαθητές με πρβλήματα λόγυ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Ενηµέρωσης Κοινού, Ασθενών & Φροντιστών. Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Πάρκινσον. Από την επιστήµη στην φροντίδα των ασθενών.

Ηµερίδα Ενηµέρωσης Κοινού, Ασθενών & Φροντιστών. Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Πάρκινσον. Από την επιστήµη στην φροντίδα των ασθενών. Οργάνωση: Τµήµα Πάρκινσον & Κινητικών Διαταραχών ΥΓΕΙΑ σε συνεργασία µε την Β Πανεπιστηµιακή Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Πάρκινσον Από την επιστήµη στην φροντίδα των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Μελέτη σκοπιμότητας. «Δημιουργίας διαδικτυακής πύλης» για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας Μελέτη σκπιμότητας «Δημιυργίας διαδικτυακής πύλης» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική, τυ Πανεπιστημίυ Στερεάς Ελλάδας Επιστημνικός Υπεύθυνς: Σφηκόπυλς Θωμάς Καθηγητής Τμήματς Πληρφρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Botox & Dermal Filler Live Surgery Aesthetic Dentistry Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 GRAND HOTEL PALACE Μοναστηρίου 305-307,

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015

Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Botox & Dermal Filler Live Surgery Aesthetic Dentistry Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2015 GRAND HOTEL PALACE Μοναστηρίου 305-307,

Διαβάστε περισσότερα

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο).

(Ανάλογα εργαζόµαστε και για να αποδείξουµε ότι δύο γωνίες έχουν κοινή διχοτόµο ή δύο τόξα κοινό µέσο). 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (η τεχνική τυ αρκεί να απδείξυµε ότι... ) Παναγιώτης Λ. Θεδωρόπυλς Σχλικός Σύµβυλς κλάδυ ΠΕ03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν µε σκπό να βηθήσυν τυς µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα"

Επιστημονική Εκδήλωση Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.) Επιστημονική Εκδήλωση "Σύγχρονες απόψεις στα Μεταβολικά Νοσήματα" 1-4 Ιουνίου 2012 Ξενοδοχείο «Corfu Holiday Palace» Κέρκυρα Πρόλογος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71

TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 TηλερυθΒιστης 1000 W 036 71 Xαρακτηριστικά Τάση 100-240 V~ Συντητα 50-60 Hz 2 x 1,5 mm 2 ή 1 x 2,5 mm 2 (*) γκς 6 Βνάδες ΣυΒΒρωση IEC 60669-2-1 0 C έως + 45 C Απαγρεύεται η ανάβειη ρτίων τύπυ έως. 110

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει σύντομα αλλά περιεκτικά τους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται τα στατιστικά δεδομένα. 2.2. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 8 ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σπός Σπός της ενότητας αυτής είναι να παρυσιάσει σύντμα αλλά περιετιά τυς τρόπυς με τυς πίυς παρυσιάζνται τα στατιστιά δεδμένα. Πρσδώμενα απτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 45/ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Νο 45/ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αμερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης & Κλιματισμύ Σωματεί «Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE» ΝΠΙΔ Μη-Κερδσκπικό Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of Heating,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ... 03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 04 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ... 03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 04 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 02 ΕΠΙΤΡΟΠΗ... 03 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 04 ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 06 08 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 09 01 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Aγαπητοί Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων

Γ κύκλος μαθημάτων. Ημερομηνίες μαθημάτων Γ κύκλος μαθημάτων Ημερομηνίες μαθημάτων 1 ο Μάθημα: 30 31 Μαρτίου 2012 2 ο Μάθημα: 11 12 Μαΐου 2012 3 ο Μάθημα: 28, 29 & 30 Σεπτεμβρίου 2012 4 ο Μάθημα: 23, 24 & 25 Νοεμβρίου 2012 Γραμματεία Σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινή ιαδραστική Ηµερίδα Παιδιάτρων Α Παιδιατρική Κλινική Ιατρικού Κέντρου Αθηνών «Τα εµβόλια στο µάτι του κυκλώνα!»

Εαρινή ιαδραστική Ηµερίδα Παιδιάτρων Α Παιδιατρική Κλινική Ιατρικού Κέντρου Αθηνών «Τα εµβόλια στο µάτι του κυκλώνα!» ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών Είµαστε κοντά σας, σε κάθε του βήµα! Εαρινή ιαδραστική Ηµερίδα Παιδιάτρων Α Παιδιατρική Κλινική Ιατρικού Κέντρου Αθηνών «Τα εµβόλια στο µάτι του κυκλώνα!»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Ε.Μ. 4049 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ» «STUDY OF ACTIVE CIRCUIT FILTERS BY USING SIMULATION» ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Θρόμβωση & την Αντιθρομβωτική Αγωγή 4 & 5 Νοεμβρίου 2011 Ιωάννινα Ξενοδοχείο Epirus Palace ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οργάνωση: Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (Ι.Α.Π.) Αγγειοχειρουργική

Διαβάστε περισσότερα

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ

gide / UCLA Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική Περίοδος 2010 1 year Master Program ΧΟΡΗΓΟΣ gide / UCLA 1 year Master Program Πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Αισθητική Οδοντιατρική University of California Los Angeles ΧΟΡΗΓΟΣ Διάρκειας 1 έτους, με την επιστημονική επίβλεψη του Dr. Ed. Mclaren και

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Φραγκίσκος Δ. Φραγκίσκος Α Αντιπρόεδρος Παπανικολάου Παναγιώτα Β Αντιπρόεδρος Μερεντίτης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Νεόφυτος Γιώργος Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα