«ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ» Φλεβική θροµβοεµβολική νόσος. Σπύρος Π. Nτουράκης Kαθηγητής Παθολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ» Φλεβική θροµβοεµβολική νόσος. Σπύρος Π. Nτουράκης Kαθηγητής Παθολογίας"

Transcript

1 «ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ» Φλεβική θροµβοεµβολική νόσος Σπύρος Π. Nτουράκης Kαθηγητής Παθολογίας

2 Ασθενής Aνδρας 75 ετών νοσηλεύεται από εβδοµάδος λόγω δεξιάς ηµιπληγίας σε έδαφος ισχαιµικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Aιφνίδια παρουσίασε αίσθηµα αφανισµού και ιδρώτες. AΠ 40 mmhg, Σφύξεις 130/min, Aναπνοές 26/min, Θ: 35 0 C. Πνεύµονες κφ. Oι σφαγίτιδες ήταν διατεταµένες. ιόγκωση του δεξιού σκέλους.

3 Θροµβοεµβολική νόσος: στενή συσχέτιση DVT και ΠΕ 50% των ασθενών µε κεντρικήdvt έχουν ασυµπτωµακή ΠΕ 80% των ασθενών µε ΠΕέχουνDVT (κυρίως ασυµπτω- µατική) Μετανάστευση Θρόµβος Έµβολο

4 Φλεβική θροµβοεµβολική νόσος Στις ανεπτυγµένες χώρες η φλεβική θρoµβοεµβολική νόσος αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµαδηµόσιας υγείας

5 ΟΞΕΙΑ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙ Α

6

7 ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙ ΑΣ Σε παθολογική κλινική κλινήρεις για 1 εβδοµάδα:10-13% Σε παθολογική ΜΕΘ :29-33% Πνευµονοπαθείς κλινήρεις για > 3ηµέρες :20-26% Ασθενείς µε ΟΕΜ:27-33% Μετά από αορτοστεφανιαία παράκαµψη: 48%

8 ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Τριάδα του Virchow Υποκείμενη πρωτοπαθής η δευτεροπαθής θρομβοφιλική διάθεση Στάση Βλάβη αγγείου Ενεργοποίηση πήξης

9 Θροµβοφιλία Ησυµπτωµατική θρόµβωση είναι µια πολυπαραγοντική νόσος που εµφανίζεται όταν ένα άτοµο µευποκείµενη προδιάθεση θροµβοφιλίαεκτίθεται σε ορισµένους κλινικούς παράγοντες κινδύνου Ηθροµβοφιλία δεν αποτελεί νόσο και µπορεί να είναι κληρονοµική ή επίκτητη

10 Συχνότερα αίτια κληρονοµικής θροµβοφιλίας Ανεπάρκεια αντιθροµβίνης Ανεπάρκεια Πρωτείνης C Ανεπάρκεια Πρωτείνης S Παράγων V Leiden FIIG20210A Υψηλά επίπεδα παραγόντων της πήξης (FVIII, IX, XI) Υπεροµοκυστεϊναιµία υσινωδογοναιµία

11 Κλινικές καταστάσεις που προδιαθέτουν για θροµβοφλεβίτιδα Στάση Ακινησία, Κατάκλιση, Αναισθησία Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Υπερπηκτικότητα Βλάβη του τοιχώµατος των αγγείων Rudolph Virchow 1856 Κακοήθεια, Αντισώµατα καρδιολιπίνης Νεφρωσικό σύνδροµο Θροµβοκυττάρωση, Θεραπεία µε οιστρογόνα Φλεγµονώδης νόσος του εντέρου Παροξυσµική νυκτερινή αιµοσφαιρινουρία ρεπανοκυτταρική αναιµία Κοκκιωµάτωση Wegener ιάχυτη ενδοαγγειακή πήξη Μυελοϋπερπλαστικά σύνδροµα Τραύµα Χειρουργική επέµβαση

12 100 Επιπολασµός προδιαθεσικών παραγόντων σε νοσοκοµειακούς ασθενείς >=1 >=2 >=3 >=4 >=5

13 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙ Α

14 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙ Α Οι κλινικές εκδηλώσεις ποικίλουν Οίδηµα ιαγραφή επιπολής δικτύου ιόγκωση σκέλους Σηµεία φλεγµονής Σηµείο του Homman

15 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙ Α Λαγονοµηριαία = Λευκή επώδυνη φλεγµονή Σε απόφραξη αρτηρίας = Κυανή επώδυνη φλεγµονή

16 ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙ Α ΙΑΓΝΩΣΗ ΗΧΟ doppler Φλεβογραφία

17 ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ Σε κλινική υποψία, µόνο το 25% κυτταρίτιδα οίδηµα καρδιακής ανεπάρκειας ρήξη κύστεως Baker s χρονία φλεβική ανεπάρκεια Ρήξη µυών

18 ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΘΡΟΜΒΟΦΛΕΒΙΤΙ Α Εγγύς θροµβοφλεβίτιδα Κλινική ΠΕ στο 1/3-1/2 των ασθενών Υποκλινική ΠΕ στο 1/3 ΗΠΕχωρίςθεραπείαυποτροπιάζεισε ηµέρες ή εβδοµάδες Σύνδροµο µετά απόφραξη (10-30%) Σύνδροµο χρονίας φλεβικής ανεπάρκειας (πόνος, οίδηµα, υπέρχρωση δέρµατος, έλκη)

19 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

20 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Η απόφραξη της αιματικής ροής σε 1 ή περισσότερες πνευμονικές αρτηρίες από θρόμβο, καρκινικό έμβολο, σηπτικό έµβολο, αέρα ή λίπος Συνηθέστερα εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση στην πύελο, σκέλη ή άνω άκρα

21

22 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Οξεία-χρονία Οξεία: Άµεση εκδήλωση, µαζική ή υποµαζική Μαζική: Μείωση ΑΠ, Καρδιογενή καταπληξία Πρόκληση οξείας δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας θάνατος (σε 1-2 ώρες).κίνδυνος για ώρες Υποµαζική: Φυσιολογική ΑΠ Χρονία=Πνευµονική υπέρταση

23 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Η 3η συχνότερη καρδιαγγειακή νόσος Περισσότερες από τις ½ δεν διαγιγνώσκονται Θνητότητα 30%. Με θεραπεία 2-8% Σηµαντικό αίτιο µη αναµενόµενου θανάτου Συχνότερα σε νοσοκοµειακούς ασθενείς Σε χειρουργηµένους και µη 250,000 Νοσηλείες/χρόνο στις ΗΠΑ Νεκροτοµικώς: µέχρι το 60% που πεθαίνουν, η διάγνωση χάθηκε στο 70%

24 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Η κλινική εικόνα ποικίλει και µη-ειδική Ηδιάγνωσηδύσκολη Η ευρεία

25 Η κλινική εικόνα του ασθενούς εξαρτάται Την έκταση του αγγειακού δικτύου που έχει αποφραχθεί Μαζική Πνευµονική εµβολή (απόφραξη > 50% του δικτύου ) Πνευµονική εµβολή µε έµφρακτο. Πνευµονική εµβολή µέτριας εκτάσεως χωρίς έµφρακτο Εξαρτώνται από το χρόνο που απαιτήθηκε για την απόφραξη την προϋπάρχουσα καρδιοαναπνευστική επάρκεια του ασθενούς

26 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ύσπνοια 72% Πλευροδυνία 59% Βήχας 36% Θροµβοφιλία 22% Πόνος στο πόδι 24% Αιµόπτυση 8% Προκάρδιοι παλµοί 18% Εκπνευστικός Συριγµός 11% Στηθαγχικός πόνος 6%

27 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ (Πιθανοί µηχανισµοί ) ύσπνοια Πλευριτικό άλγος (Στηθαγχικό) άλγος Αιµόπτυση Συγκοπή Συριγµός Βήχας Αίσθηµα παλµών Πυρετός Αύξηση αερισµού νεκρού χώρου Υποξυγοναιµία Φλεγµονή υπεζωκότα πλησίον αιµορραγικής περιοχής Πτωχή αιµάτωση µυοκαρδίου Ενδοπνευµονική αιµορραγία Χαµηλή καρδιακή παροχή Τοπικό οίδηµα Απελευθέρωση µεσολαβητών (θρόµβου, τοιχώµατος αγγείου ) Ερεθισµός βρόγχων Αύξηση καρδιακής παροχής ( υποξυγοναιµία ) Ατελεκτασία Θροµβοφλεβίτιδα

28 Σηµεία Ταχύπνοια ταχυκαρδία ρόγχοι µειωµένο κυψελιδικό ψιθύρισµα αύξηση έντασης Ρ2 διάταση σφαγιτίδων

29 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ 3 συνήθη κλινικά σύνδροµα 1. Αιµοδυναµική στάθεια ή/και συγκοπτική κρίση (µαζική εµβολή) 2. ύσπνοια+/- πλευριτικό πόνο και αιµόπτυση 3. Μιµούµενη πνευµονία ή καρδιακή ανεπάρκεια ιδίως σε ηλικιωµένους

30 ΜΑΖΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Οξεία απόφραξη > 50% πνευµονικής κυκλοφορίας Ι. Κυκλοφορική καταπληξία (Ωχρότητα,αδυναµία,ταχυκαρδία εφίδρωση, απάθεια, ψυχρά άκρα, ναυτία και ολιγουρία) Ευρήµατα οξείας πνευµονικής υπερτάσεως ύσπνοια, ταχύπνοια Υποξυγοναιµία ΙΙ. ύσπνοια, ταχύπνοια,πλευριτικό άλγος Πυρετός, εφίδρωση, αιµόπτυση Υπόταση ( ήπια ), συριγµός, µη µουσικοί.

31 ΙΑΤΑΣΗ ΣΦΑΓΗΤΙ ΩΝ

32 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ ΜΕΤΡΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Απόφραξη < 50% της πνευµονικής κυκλοφορίας Ανεξήγητη δύσπνοια, ( επίµονη, συνοδευόµενη µε άγχος και οπισθοστερνικό βάρος ) Ταχύπνοια και ταχυκαρδία ( επιµένουν και κατά τον ύπνο ) Σπανιώτερα πλευριτικό άλγος,µουσικοί ή µη µουσικοί «παράδοξη εµβολή»(σε υψηλές πιέσεις δεξιού κόλπου)

33 Η κλασική τριάδα αιµόπτυση, πλευροδυνία, δύσπνοια στο 20%

34 ΙΑΓΝΩΣΗ Χωρίς απεικόνιση (πιθανή) προδιαθεσικοί Συµπτώµατα Σηµεία ΗΚΓ Αέρια αίµατος D-dimer Με απεικόνιση (τεκµηρίωση) ΗΧΟ καρδιάς CXR ΗΧΟ σκελών Αξονική τοµογραφία Σπινθηρογράφηµα Αγγειογραφία

35 Υπολογιζόµενη κλινική υποψία πνευµονικής εµβολής Μεγάλη Προδιαθεσικός παράγων (80-100% πιθανότητα) ύσπνοια, ταχύπνοια, πλευριτικός πόνος, αιµόπτυση ιαταραχή α/α ή/καιαερίωναίµατος Μέση (20-79% πιθανότητα) Ενδιάµεση Μικρή χωρίς προδιαθεσικό παράγοντα (1-19% πιθανότητα) ύσπνοια, ταχύπνοια, πλευριτικός πόνος, αιµόπτυση ιαταραχή α/α ή/καιαερίωναίµατος Πιθανόν παρόντα αλλά εξηγούµενα από άλλη αιτία Am J Respir Crit Care Med. Vol 159: 1-14; 1999

36 Κλινική πιθανότητα Πνευµονικής εµβολής Ευρήµατα βαθµοί Κλινικά ευρήµατα DVT 3.0 ΠιθανότερηηΠΕ 3.0 Ταχυκαρδία (>100/λ) 1.5 Ακινησία ή χειρουργική επέµβαση 1.5 Ιστορικό DVT ήπε 1.5 Aιµόπτυση 1.0 Κακοήθεια 1.0 Χαµηλή πιθανότητα <2.0 Μέτρια πιθανότητα Υψηλή πιθανότητα >6.0

37 Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ) Φλεβοκοµβική ταχυκαρδία εξιός άξονας Νέα εµφάνιση αποκλεισµού του δεξιού σκέλους RBBB ατελές ή πλήρες Αναστροφή των T στις πρόσθιες απαγωγές V1-V3 25% των ασθενών χωρίς ΗΚΓ αλλαγές

38

39 Υπερηχοκαρδιογράφηµα καρδιάς Άµεση απεικόνηση του θρόµβου στις πνευµονικές αρτηρίες Ευκολότερη απεικόνηση µε το διοισοφάγιο Ευαισθησία 80% Ειδικότητα 97% Μη αποκάλυψη 20% των αιµοδυναµικά σηµαντικών εµβόλων Αποκάλυψη θρόµβων στην δεξιά καρδιά Έµµεσα ευρήµατα ( υποδηλώνουν αλλά δεν επιβεβαιώνουν) ιάταση δεξιάς κοιλίας, πνευµονικών αρτηριών, κάτω κοίλης. Υποκινησία δεξιάς κοιλίας Συµπίεση αριστεράς κοιλίας Αύξηση πιέσεων στην πνευµονική αρτηρία ( Doppler )

40 ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ PaO2 σε µαζική ΠΕ ( οξεία, υποξεία ή χρόνια ) PaCO2 φυσιολογικό ή (λόγω υπεραερισµού ) PAO2 - PaO2 = (150-1,25 PaCO2)- PaO2 = Φυσιολογικές τιµές PAO2- PaO2 και PaCO2, σε ποσοστό 10-15% των ασθενών, µικρή πιθανότητα µαζικής ΠΕ.

41 CXR 14% κφ 68% ατελεκτασία ή πύκνωση 48% Πλευρίτιδα 35% Πύκνωση σε επαφή µε τον υπεζωκότα 24% Ανοδος διαφράγµατος 15% ιόγκωση πνευµονικής αρτηρίας 7% Westermark s sign 7% Καρδιοµεγαλία 5% πνευµονικό οίδηµα

42 Σε ασθενείς µε εµβολή χωρίς ιστορικό καρδιακής ή πνευµονικής νόσου Μόνο στο 14% η CXR είναι κφ

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55 ΚΛΑΣΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΣ V/Q scan ΚΦ & κλινικών χαµηλής πιθανότητας & κλινικών υψηλής πιθανότητας Όλοι οι άλλοι συνδιασµοί Αποκλεισµός Αποκλεισµός ιάγνωση Αγγειογραφία φλεβών ή ΗΧΟ κάτω άκρων

56 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Κλινική εικόνα Απίθανη Πιθανή D-dimer <500 ng/ml >500 ng/ml Ελικοειδής CT Αποκλεισµός Αρνητική Θετική Αποκλείει ιάγνωση

57 ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ Οξεία µικρής ή µέτριας εκτάσεως Οξεία νόσος των πνευµόνων που προκαλεί ύσπνοια, αιµόπτυση, πυρετό, πλευριτικό άλγος ( πνευµονία, πλευρ. συλλογή κ.λ.π.) Οξεία µαζική Χρονία Καταστάσεις που οδηγούν σε οξεία κυκλοφορική καταπληξία, µαζί µε οξεία δύσπνοια ( καρδιακός επιπωµατισµός, έµφραγµα του µυοκαρδίου πνευµοθώρακας υπό τάση, διαχωριστικό ανεύρυσµα) Καταστάσεις που οδηγούν σε προοδευτικά αυξανόµενη δύσπνοια (ΧΑΠ, καρδιακή ανεπάρκεια άσθµα, ίνωση)

58 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΝEΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ 1. Γενικά µέτρα 2. Αντιπηκτική αγωγή 3. Θροµβόλυση 4. Εµβολεκτοµή 5. Τοποθέτηση φίλτρου

59 Ασθενής Aνδρας 75 ετών νοσηλεύεται από εβδοµάδος λόγω δεξιάς ηµιπληγίας σε έδαφος ισχαιµικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Aιφνίδια παρουσίασε αίσθηµα αφανισµού και ιδρώτες. AΠ 40 mmhg, Σφύξεις 130/min, Aναπνοές 26/min, Θ: 35 0 C. Πνεύµονες κφ. Oι σφαγίτιδες ήταν διατεταµένες. ιόγκωση του δεξιού σκέλους.

60 Ι ΑΓΜΑΤΑ Έλεγχος για ΠΕ σε ασθενείς µε ανεξήγητη δύσπνοια, υποξυγοναιµία και φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα Καταγραφή της αναπνευστικής συχνότητας σε όλους Ακτινογραφία θώρακα, ΗΚΓ και αέρια αίµατος σε όλους Απουσία ταχύπνοιας (>20/λεπτό ), πλευριτικού άλγους, υποξυγοναιµία, (πιθανότητα ΠΕ πολύ µικρή). Έλεγχος για κακοήθεια σε ασθενείς µε α) ΠΕ χωρίς εµφανείς προδιαθεσικούς παράγοντες β) υποτροπιάζουσα ΠΕ

61

Θεόδωρος Σπυρόπουλος Παθολόγος. Α Περίπτωση

Θεόδωρος Σπυρόπουλος Παθολόγος. Α Περίπτωση Θεόδωρος Σπυρόπουλος Παθολόγος Α Περίπτωση Ασθενής 76 ετών εμφανίζει από ημερών δυσφορία που την συσχετίζει με γεύμα κουκιών. Ιστορικό ελεύθερο. Στην κλινική εξέταση στο σπίτι του ανευρίσκεται αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (Θ.Ν.) ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΛΑΘΗ

ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (Θ.Ν.) ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ (Θ.Ν.) ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΒΛ.ΣΠ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Πιθανότητες να μη συμβεί λάθος Αναγνώριση της πιθανότητας να συμβεί Σαφής και σε βάθος γνώση του αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ Οι επείγουσες επιπλοκές του καρκίνου στο καρδιαγγειακό σύστημα είναι πολλές και μπορεί να σχετίζονται, είτε με την υποκείμενη κακοήθη νόσο, είτε με

Διαβάστε περισσότερα

23o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πνευμονική Εμβολή Διάγνωση και Αντιμετώπιση

23o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πνευμονική Εμβολή Διάγνωση και Αντιμετώπιση 23o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Πνευμονική Εμβολή Διάγνωση και Αντιμετώπιση ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ι ΜΕΤΑΞΑΣ MD, MSc Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2014 Αποποίηση Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô

ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÙÂ ı ÓÙ ÚÈÂ ËÁ Â ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙÔ ÌÊÚ ÁÌ ÙÔ ÙÔ ª ÔÎ Ú Ô ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2002 Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Eκδοτική παραγωγή: Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου

Άρθρα. H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων. Ιωάννης Αποστολάκης. Πνευμονική εμβολή Διάγνωση και θεραπεία Αικατερίνη Καπετάνιου Άρθρα 385 408 390 412 H εκτίμηση του ασθενούς στο Τμήμα Επειγουσών Περιπτώσεων Ιωάννης Αποστολάκης Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ISSN 1790-4045 Επιτροπή Σύνταξης Κωστής Γεωργιλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών

Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Μέθοδοι εξέτασης των αρτηριών και των φλεβών Peter Gorman, Mario De Nunzio, Richard Donnelly Ανασκόπηση Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι κύριες τεχνικές διαγνωστικής διερεύνησης που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου

ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου ΟΞΕΙΑ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Βλάικος Δηµοσθένης Ειδικευόµενος Ιατρός Πνευµονολογίας ΓΝΘΓ Παπανικολάου Τι Ειναι ΔΥΣΠΝΟΙΑ?! Σε υγιή άτοµα η αναπνοή είναι υποσυνείδητη / µηχανική λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

Μπουτάρη Χρυσούλα Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο

Μπουτάρη Χρυσούλα Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Μπουτάρη Χρυσούλα Ειδικευόμενη Παθολογίας Β Προπ. Παθολογική κλινική Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο Γυναίκα, 75 ετών, προσκομίσθηκε στις 31/12 σε ημέρα γενικής εφημερίας, με αναφερόμενο αμφοτερόπλευρο οίδημα κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοεμβολική Νόσος Αίτια, Πρόληψη και Αντιμετώπιση. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Θρομβοεμβολική Νόσος Αίτια, Πρόληψη και Αντιμετώπιση. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θρομβοεμβολική Νόσος Αίτια, Πρόληψη και Αντιμετώπιση Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός Στοιχεία Ανατομικής και Φυσιολογίας του Κυκλοφορικού Συστήματος Το Αίμα: το υγρό της ζωής Πλάσμα:

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.)

3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 01/31 : 3. Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια, (Χ.Α.Π.) 02/31 Χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια: Ορισµός Σύνδροµο που χαρακτηρίζεται από ελάττωση των εκπνευστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ. Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ

ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ. Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΤΟΚΕΤΟ-ΛΟΧΕΙΑ Διαμαντής Α. Χλωρός Πνευμονολόγος Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ Θεσσαλονίκη 16 Μαΐου 2011 Επιδημιολογία δύσπνοιας στη φυσιολογική κύηση Είναι συχνή 50% στον 5 ο 75% στον

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr

Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ. http://www.npiatrikis.gr Ιούλιος 2007 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ http://www.npiatrikis.gr 1. Η πιο συχνή εξωπνευµονική αιτία κακοήθους υπεζωκοτικής συλλογής είναι το καρκίνωµα: α. Του νεφρού β. Του παχέος εντέρου γ. Του µαστού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονοµικές συνέπειες

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονοµικές συνέπειες ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονοµικές συνέπειες ΚΤΕΝΙΔΗΣ Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ, MD, PhD, EBSQ-VASC Αναπλ. Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Α.Π.Θ Πρόεδρος της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας

Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας Πανελλήνια Iατρική Eταιρεία Διευθυντών Kαρδιολογίας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητοί συνάδελφοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στο ετήσιο 9 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2

Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 1 of 14 30/3/2010 3:46 μμ Written by Νικολόπουλος Δημήτριος, Παπασταματίου Μιλτιάδης Δευτέρα, 06 Απρίλιος 2009 There are no translations available Νικολόπουλος ημήτριος 1 Παπασταματίου Μιλτιάδης 2 Ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Ι - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Σύγγραµµα: Rubin E., Βασική Παθολογική Ανατοµική Ύλη: Τόµος Ι: Κεφάλαια 1 12 Τόµος ΙΙ: Κεφάλαια 20, 22, 23 Μέθοδος εξέτασης: 10 ερωτήσεις ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Με εγκάρδιους φιλικούς χαιρετισμούς Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας καλωσορίζουμε στο 6 ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, που διοργανώνει η Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ. Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται στην Πύλο Μεσσηνίας 26-28 Μαϊου με συμβολικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας.

Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Page1 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι ΥΓΕΙΑ; Ως υγεία ορίζεται η κανονική και αρμονική λειτουργία του σώματος και της ψυχής του ανθρώπου και όχι μόνο η απουσία

Διαβάστε περισσότερα

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση

Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Στεφανιαία νόσος: Σύγχρονη διάγνωση - θεραπευτική αντιμετώπιση Αθανάσιος Μανώλης Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ασκληπιείου Βούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Emory University, Ατλάντα, ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονική Εμβολή. 2ετής Κύκλος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Πνευμονολογίας 2006-7 ΠΓΝΝΘΑ «Σωτηρία», 24/10/2007

Πνευμονική Εμβολή. 2ετής Κύκλος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Πνευμονολογίας 2006-7 ΠΓΝΝΘΑ «Σωτηρία», 24/10/2007 Πνευμονική Εμβολή Γιώργος Σταθόπουλος Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β ΕΣΥ Κλινική Εντατικής Θεραπείας και Πνευμονολογίας, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα