Ενότητα 2: Υπέρφωτες κινήσεις σε πίδακες αερίων Φύλλο Φοιτητή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 2: Υπέρφωτες κινήσεις σε πίδακες αερίων Φύλλο Φοιτητή"

Transcript

1 1 Ενότητα 2: Υπέρφωτες κινήσεις σε πίδακες αερίων Φύλλο Φοιτητή Σκοπός της ενότητας αυτής: Πολλοί ενεργοί γαλαξιακές πυρήνες έχουν πίδακες αερίων οι οποίοι εκπεµπουν σε όλο ουσιαστικά το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα. Η ύλη στους πίδακες αυτούς πιστεύεται ότι κινείται ως σύνολο (σύσσωµη κίνηση, bulk motion) µε σχετικιστικές ταχύτητες. Οι ενέργειες (τυχαίες συνιστώσες της ταχύτητας) των σωµατιδίων στους πίδακες επίσης πιστεύεται ότι είναι σχετικιστικές. Το αποτέλεσµα είναι πολλών ειδών σχετικιστικά «πυροτεχνήµατα». Στην ενότητα αυτή θα µελετήσουµε το πρώτο από αυτά, τις φαινοµενικά υπέρφωτες κινήσεις στους πίδακες των ηµιαστέρων (quasars). Θα παίξουµε µε δεδοµένα της εποχής που τα φαινόµενα αυτά είχαν πρωτοανακαλυφθεί, από τον ηµιαστέρα 3C 345, και θα διαπιστώσουµε µόνοι µας ότι οι κινήσεις είναι πράγµατι φαινοµενικά υπέρφωτες ότι η ύλη φαίνεται να ταξιδεύει στον ουρανό µε ταχύτητα µεγαλύτερη από αυτήν του φωτός. Θα χρησιµοποιήσουµε στο παιχνίδι αυτό τα εργαλεία που δουλέψαµε στην ενότητα 1 σχετικά µε τις κοσµολογικές αποστάσεις αφού οι ηµιαστέρες ζουν σε κοσµολογικές αποστάσεις. Θα προσπαθήσουµε να δώσουµε στην ειδική θεωρία της σχετικότητας µια ευκαιρία να ανακάµψει, προσπαθώντας να βρούµε πού θα µπορούσαµε να κάνουµε λάθος στον υπολογισµό της ταχύτητας. Θα δούµε ότι θεωρώντας την κίνηση σε 3 διαστάσεις µπορούµε πράγµατι να εξηγήσουµε τις (φαινοµενικά) υπέρφωτες κινήσεις σαν αποτέλεσµα της γεωµετρίας του πίδακα. Θα υπολογίσουµε τι προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί αυτή η γεωµετρία για να εξηγήσει υπέρφωτες κινήσεις συγκεκριµένου µεγέθους. Σαν µέρος των ασκήσεων, θα επιβεβαιώσουµε µε σύγχρονα δεδοµένα (παρµένα 30 χρόνια αργότερα) ότι η ιδιότητα της υπέρφωτης κίνησης επιµένει τόσο στον 3C 345 όσο και σε ένα µεγάλο δείγµα ηµιαστέρων. Τι θα συζητήσουµε: A. Πίδακες ύλης από ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες (AGN jets). B. Παρατηρήσεις «ρόζων» στον 3C 345 σε διαφορετικές εποχές και απόδειξη φαινοµενικά υπέρφωτων κινήσεων C. Εξήγηση υπέρφωτων κινήσεων στον 3C 345: κίνηση σε 3 διαστάσεις Γνώσεις και δεξιότητες που θέλουµε να αποκτήσουµε ή να φρεσκάρουµε (τα SOS!) : i. Από τι είδους παρατηρήσεις προκύπτει το φαινόµενο της υπέρφωτης κίνησης; ii. Να µπορούµε εύκολα να ζωγραφίσουµε ένα σκίτσο που εξηγεί τις υπέρφωτες κινήσεις iii. Τι µας µαθαίνουν οι υπέρφωτες κινήσεις για την κινηµατική και τη γεωµετρία των πιδάκων των ηµιαστέρων; iv. Ποιο είναι το ελάχιστο Lorentz Γ σύσσωµης κίνησης που µπορεί να έχει ένας πίδακας µε υπέρφωτη ταχύτητα (σε µονάδες της ταχύτητας του φωτός) β obs ; v. Σε τι γωνία µε την κατεύθυνση παρατήρησης παίρνουµε το µέγιστο β obs από έναν πίδακα µε Lorentz Γ;

2 2 Α. Πίδακες ύλης από ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες Hercules A, z=0.156 VLA radio + Hubble optical 180 arcsec Η απόσταση γων. διαµέτρου στο redshift του HercA είναι Mpc. Ποιο το µήκος των πιδάκων σε pc? Ερωτήσεις: τι είναι; πώς εκτοξεύονται; πώς επιταχύνονται; από τι αποτελούνται; πώς ακτινοβολούν; Πίδακες ύλης που κινούνται σχετικιστικά. Εξωφρενικές ενεργειακές απαιτήσεις, ισχυρή µεταβλητότητα, ευρύ φάσµα, ακτινοβολία κυρίως µη θερµική Από την ύπαρξη της µη θερµικής ακτινοβολίας συµπεραίνουµε ότι αποτελούνται από πλάσµα, είτε ηλεκτρονιών/ποζιτρονίων, είτε προτωνίων/ηλεκτρονίων, τα οποία είχουν τυχαίες ταχύτητες που είναι επίσης σχετικιστικές. Επιτάχυνση µε µηχανισµό Fermi σε κρουστικά κύµατα; Πιθανές πηγές κοσµικών ακτίνων υπερ-υψηλών ενεργειών, αστροφυσικών νετρίνων Φαίνεται πως σχετίζονται µε συστήµατα που φιλοξενούν υπερµαζικές µελανές οπές Οι πίδακες λοιπόν είναι βασικοί παίκτες σε εξαιρετικά ευρεία θεµατολογία στην αστροφυσική υψηλών ενεργειών! Και όχι µόνον αυτό: -- εναποθέτουν ενέργεια στο µεσογαλαξιακό µέσο, πιθανώς παίζοντας ουσιαστικό ρόλο στην «ενεργειακή ζυγαριά» των γαλαξιακών σµηνών, και επηρεάζοντας το ρυθµό της συσσώρευσης ψυχρού αερίου και της γένεσης αστέρων στους γαλαξίες-ξενιστές τους. -- Επειδή µπορούν να ανιχνευθούν σε κοσµικές αποστάσεις λόγω της λαµπρότητάς τους, λειτουργούν επίσης ως «φάροι» που φωτίζουν το υλικό µπροστά τους και επιτρέπουν τη µελέτη της εξέλιξης του µεσοαστρικού αερίου. -- Είναι πιθανόν να έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στον επανιονισµό του σύµπαντος και το τέλος των «σκοτεινών χρόνων» του σύµπαντος. -- Εξαιτίας της µεταβλητότητάς τους δυσχεραίνουν την µελέτη των transients, εξαιτίας της λαµπρότητάς τους και της ιονιστικής ακτινοβολίας τους δυσχεραίνουν την µελέτη των starbursts. Είναι λοιπόν δύσκολο να λειτουργεί κανείς στην αστροφυσική σήµερα, πολύ περισσότερο στην αστροφυσική υψηλών ενεργειών, και να µην συναντήσει τους πίδακες, είτε ως αντικείµενο µελέτης, είτε ως παράγοντα επιρροής του υπό µελέτη συστήµατος, είτε ως ενόχληση. Γι αυτό και αρχίζουµε τη µελέτη µας από αυτούς.

3 3 Β. Παρατηρήσεις «ρόζων» στον 3C 345 σε διαφορετικές εποχές και απόδειξη φαινοµενικά υπέρφωτων κινήσεων Μερικές γραφικές παραστάσεις από τους Unwin et al που δείχνουν παρατηρήσεις του 3C 345. (1) (2) (3) Ο 3C 345 έχει µετρηµένο redshift z= Σε τι απόσταση γωνιακής διαµέτρου αντιστοιχεί αυτό; Άρα, πόσα είναι 2mas στον ουρανό, σε φυσικό µέγεθος; (χρησιµοποιείστε τις απαντήσεις των ασκήσεων της ενότητας 1!) Πόσο χρόνο συνολικά πήρε να γίνουν αυτές οι παρατηρήσεις; Παρατηρήστε προσεκτικά την εικόνα (1). Βλέπετε τον λίγο ως πολύ σταθερό «πυρήνα» εκποµπής (core)? Τι µέγεθος, χονδρικά, έχει στον ουρανό η συνιστώσα του πίδακα που φαίνεται, σε mas και σε pc? Πώς συγκρίνεται αυτό το µέγεθος µε το µέγεθος των πιδάκων π.χ. του Herc A? Πού είναι ο αντιδιαµετρικός από τον πυρήνα πίδακας;

4 4 brightness temperature: είναι η θερµοκρασία που πρέπει να έχει ένα µέλαν σώµα για να παράγει την ίδια ένταση ακτινοβολίας στη συγκεκριµένη συχνότητα Πώς συγκρινεται η τιµή στην εικόνα (2) µε τυπικές θερµοκρασίες πχ αστεριών; Αν πραγµατικά αυτό είναι µέλαν σώµα, πού ακτινοβολεί τα µέγιστα; Παρατηρήστε προσεκτικά την εικόνα (2). Πόσο φαίνεται χονδρικά να έχει προχωρήσει ο εσωτερικός ρόζος κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων; Πώς συγκρίνεται το νούµερο αυτό µε τα 0.31 mas/yr του fit της εικόνας (3); Σε τι ταχύτητα αντιστοιχούν τα 0.31 mas/yr του εσωτερικού ρόζου; Σε τι ταχύτητα αντιστοιχούν τα 0.42 mas/yr του εξωτερικού ρόζου; Πώς συγκρίνονται οι ταχύτητες αυτές µε την ταχύτητα του φωτός; C. Εξήγηση υπέρφωτων κινήσεων στον 3C 345: κίνηση σε 3 διαστάσεις Τι από τα δύο πρέπει να υποθέσουµε τώρα, και γιατί: A. Η θεωρία της Σχετικότητας είναι λάθος B. Κάπου κάποιο λάθος κάναµε στη θεώρησή µας της ταχύτητας. Να χρησιµοποιήσετε το παρακάτω σχήµα για να διαπιστώσετε τι γίνεται αν ένας ρόζος κινείται προς τον παρατηρητή (ή και µακρυά από τον παρατηρητή) καθώς παράλληλα κινείται και στο επίπεδο του ουρανού: vδt μακρυά από εμάς L φ D= vδt cosφ Φαινόμενη θέση στο επίπεδο του ουρανού d=δt v cos θ θ vδt προς τα εμάς

5 5 Κινηση προς εµάς: Δt obs = Δt... Οπότε v obs = L/ Δt obs =... και β obs =... Δείξατε ότι β obs = β sin θ / (1-β cos θ)? Καλώς! Μας βοηθά αυτό να χαµηλώσουµε την πραγµατική ταχύτητα; είναι δηλαδή β obs > β? Πόσο πρέπει να είναι το θ για να πάρουµε β obs για δεδοµένο β? Πόσο πρέπει να είναι το ελάχιστο β για την περίπτωσή µας ώστε να υπάρχει θ που να µας δώσει β obs? Σε τι Γ αντιστοιχεί αυτό; Συµπέρασµα: η σύσσωµη κίνηση (bulk motion σε αντίθεση µε τις τυχαίες κινήσεις, random motions, των σωµατιδίων µέσα στον πίδακα) του πίδακα στον 3C 345 και γενικά σε πίδακες που παρουσιάζουν υπέρφωτες κινήσεις είναι σχετικιστική, µε Γ τουλάχιστον ίσο µε β obs.

6 6 Ασκήσεις: 1. Να βρείτε τη γωνία θ για την οποία το β obs είναι µέγιστο για δεδοµένο β. Να εκφράσετε τη γωνία αυτή συναρτήσει του Γ (Lorentz factor της σύσσωµης κίνησης) του πίδακα. (10β.) 2. Κάντε τη γραφική παράσταση του β obs συναρτήσει του θ για Γ=3, 10, 20 και για θ από 0 ως π/2. Τι γίνεται σε µικρές γωνίες; Σε µεγάλες γωνίες; Πότε είναι β obs >c? Tι συµπεραίνουµε για τη γεωµετρία πιδάκων που παρουσιάζουν υπέρφωτες κινήσεις; (8β) 3. Να επαναλαβετε την ανάλυση υπολογισµού του β obs (συναρτήσει του πραγµατικού β και της γωνίας µε την κατεύθυνση παρατήρησης, φ), για κίνηση του ρόζου µακρυά από εµάς. Παίρνουµε ποτέ υπέρφωτη κίνηση; (7β) 4. To IAU όνοµα του φίλου µας 3C 345 είναι Χρησιµοποιείστε το στο online Table 2 του paper (Lister et al. 2009, AJ, 138, 1874) για να βρείτε πιο πρόσφατες µετρήσεις ρόζων στον 3C 345 από το πείραµα MOJAVE. Πώς συγκρίνονται οι ταχύτητές τους (σε mas/yr) µε αυτές που είδαµε από τη δουλειά του 1983? Είναι ή όχι περίπου σταθερή η υπέρφωτη ταχύτητα του 3C345? (5β) 5. Στο ίδιο paper των Lister et al. 2009, βρείτε την κατανοµή των υπέρφωτων κινήσεων (v obs ) για όλους τους ρόζους του δείγµατός τους (για όλες τις πηγές). Πώς µοιάζει; Πώς συγκρίνεται η ταχύτητα του πίδακα του 3C345 µε τη γενική κατανοµή υπέρφωτων ταχυτήτων; (5β) 6. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ: Αν όλοι οι πίδακες έχουν bulk Lorentz factor Γ και τυχαία (οµοιόµορφη) κατανοµή γωνιών ανά µονάδα στερεάς γωίας µε την κατεύθυνση παρατήρησης, να βρείτε την κατανοµή (πυκνότητα πιθανότητας) των β obs για τους πίδακες που κινούνται προς τα εµάς. Να σχεδιάσετε την κατανοµή αυτή για Γ=10, και να τη συγκρίνετε µε την κατανοµή της εικόνας 7 του Lister et al Βιβλιογραφία: Unwin et al. 1983, ApJ, 271, 536 Lister et al. 2009, AJ, 138, 1874 Rosswog & Brueggen High Energy Astrophysics, Jets, Superluminal Motion

Ενεργοί Γαλαξίες. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής

Ενεργοί Γαλαξίες. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Ενεργοί Γαλαξίες Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Οι «ενεργοί γαλαξίες» είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία γαλαξιών που ως χαρακτηριστικό τους γνώρισμα έχουν μια εξαιρετικά έντονη ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Σμηνοποίησης των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων στις ακτίνες Χ Διδακτορική Διατριβή Κουτουλίδης Λάζαρος

Μελέτη της Σμηνοποίησης των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων στις ακτίνες Χ Διδακτορική Διατριβή Κουτουλίδης Λάζαρος Μελέτη της Σμηνοποίησης των Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων στις ακτίνες Χ Διδακτορική Διατριβή Κουτουλίδης Λάζαρος Τριμελής Επιτροπή Π.Ε. Χριστοπούλου Ε.Πλειώνης Ι.Γεωργαντόπουλος Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ.

ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ. ΓΑΛΑΞΙΕΣ, ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ, ΝΕΦΕΛΩΜΑΤΑ. Η δημιουργία και εξέλιξη του σύμπαντος υπήρξε αντικείμενο όλων των θρησκειών. Από τη δεκαετία όμως του 1930, το θέμα αυτό περιήλθε στην δικαιοδοσία της επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙ ΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. Αραβαντινός Καθ. Φυσικής ΤΕΙ Αθήνας Το 2005 συµπληρώθηκε ένας ακριβώς αιώνας από την χρονιά της ιστορικής δηµοσίευσης του Albert Einstein γύρω από την Ειδική Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. ιπλωµατική εργασία Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιπλωµατική εργασία Οι επιδράσεις της ηλιακής δραστηριότητας στη γη ελήµπασης Παναγιώτης Επιβλέπων καθηγητής Βασίλειος Γκέκας ΧΑΝΙΑ 2009 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΙ ΚΟΣΜΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ατρείδης Γιώργος ΑΜ: 4147 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σπ. Δεδούσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης.

Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. 1 Αρχή της απροσδιοριστίας και διττή σωματιδιακή και κυματική φύση της ύλης. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχε μια αντίληψη για τη φύση των πραγμάτων βασισμένη στις αρχές που τέθηκαν από τον Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>>

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής

2. Γεωµετρική Οπτική. Η Γεωµετρία της Οπτικής. Μαθήµατα Οπτικής ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ Μαθήµατα Οπτικής 2. Γεωµετρική Οπτική Η Γεωµετρία της Οπτικής Η Γεωµετρική Οπτική εξετάζει τη διάδοση του φωτός µε τους µηχανισµούς της ανάκλασης και διάθλασης. Οι µηχανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στα επικοινωνιακά συστήµατα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σε αυτό το κεφάλαιο και γενικότερα στο βιβλίο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 1. Εισαγωγή Οπτική είναι το κεφάλαιο της Φυσικής που µελετά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού φωτός, τις ιδιότητές της και την αλληλεπίδρασή της µε την ύλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις

Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Μερικές ιαφορικές Εξισώσεις Ζούπας Ανδρέας Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίο Άρεως, Βόλος 38334 7 Ιουνίου 14 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή. 3 1.1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΟΣΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΥΜΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής

Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Σηµειώσεις Ατοµικής και Μοριακής Φυσικής Ε. Φωκίτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ατοµική και Μοριακή Φυσική 1. Εισαγωγή 2. Πολυηλεκτρονιακά άτοµα: Ταυτόσηµα σωµατίδια,συµµετρικές και αντισυµµετρικές κυµατοσυναρτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές υπέρηχων

Βασικές αρχές υπέρηχων HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις III: Βασικές αρχές υπέρηχων Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ Ακουστική, Κυματική και Υπέρηχοι Οι υπέρηχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αστέρες Νετρονίων και Μελανές Οπές:

Αστέρες Νετρονίων και Μελανές Οπές: Αστέρες Νετρονίων και Μελανές Οπές: Η Γένεσή τους και η Ανίχνευση Βαρυτικών Κυμάτων Βίκυ Καλογερά Τμημα Φυσικής & Αστρονομίας Γενικό Σεµινάριο Τµήµατος Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων

Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Εισαγωγή στη στατιστική ανάλυση δεδοµένων Α. Η στατιστική περιγραφή της µέτρησης φυσικών µεγεθών. Ο στοχαστικός χαρακτήρας της µέτρησης Στη διαδικασία µέτρησης ενός φυσικού µεγέθους η πραγµατική του τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις για το Μάθημα «Εργονομία και Φωτισμός περιβάλλοντος» Του Ζ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση

Ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση 1 Πρόλογος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μια ιστορική αναδρομή Ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση Ο Νευτώνειος χρόνος Ο κλασσικός χωρόχρονος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι απόψεις που θα εκθέσω σχετικά με το χώρο και το χρόνο πηγάζουν απ την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα