Εγχειρίδιο Ποιότητας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Ποιότητας"

Transcript

1 Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 1

2 Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας Δομή Έλεγχος εγγράφων Έλεγχος αρχείων Αντιστοίχιση απαιτήσεων προτύπου ISO 9001 με τις διαδικασίες του ΣΔΠ Διεργασίες ΣΔΠ και αλληλεπίδραση μεταξύ τους Υπευθυνότητα της Διοίκησης (ΓΣ) Δέσμευση πολιτική ποιότητας Εστίαση στον φοιτητή Προγραμματισμός ποιότητας Υπευθυνότητες, δικαιοδοσία και επικοινωνία Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη Διοίκηση Διαχείριση πόρων Διεργασίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Προγραμματισμός διεργασιών παροχής εκπαίδευσης Διεργασίες σχετικές με τους φοιτητές Σχεδιασμός και ανάπτυξη Αγορές Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Έλεγχος οργάνων παρακολούθησης και μέτρησης Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Γενικά Παρακολούθηση και μέτρηση Έλεγχος μη συμμορφώσεων Ανάλυση δεδομένων Βελτίωση Παράρτημα 1: Πολιτική Ποιότητας Παράρτημα 2: Πίνακας συντομογραφιών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 2

3 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το ΣΔΠ έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008. Ο σκοπός του εγχειριδίου ποιότητας είναι: να περιγράψει το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ. να αναφέρει εάν υπάρχουν απαιτήσεις του προτύπου που δεν καλύπτονται από το ΣΔΠ και να αιτιολογήσει γιατί εξαιρούνται. να περιγράψει συνοπτικά τον τρόπο με τον οποίο καλύπτονται οι απαιτήσεις του προτύπου και να παραπέμψει στα αντίστοιχα έγγραφα του ΣΔΠ. να περιγράψει την αλληλεπίδραση των διεργασιών του ΣΔΠ. Το πεδίο εφαρμογής του ΣΔΠ είναι: Παροχή Υπηρεσιών Προπτυχιακής Εκπαίδευσης 2. Περιγραφή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 2.1 Δομή Το ΣΔΠ του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι ιεραρχικό και διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα: Επίπεδο 1: Πολιτική Ποιότητας. Είναι οι συνολικές επιδιώξεις και η κατεύθυνση του Τμήματος σχετικά με τη ποιότητα. Επίπεδο 2: Εγχειρίδιο Ποιότητας. Περιγράφει συνοπτικά το ΣΔΠ. Επίπεδο 3: Διαδικασίες Ποιότητας. Καθορίζουν λεπτομερώς την υλοποίηση μιας δραστηριότητας ή διεργασίας του ΠΣ. Οδηγίες εργασίας. Συμπληρώνουν μία διαδικασία με επιπλέον λεπτομέρειες. Μπορούν να υποκαταστήσουν διαδικασίες στην περίπτωση που δεν κρίνεται απαραίτητο να καθιερωθεί διαδικασία. Έντυπα. Χρησιμοποιούνται για την καταγραφή των απαραίτητων δεδομένων για την αποτελεσματική λειτουργία και επαλήθευση του ΣΔΠ. Επίπεδο 4: Πρότυπα που εφαρμόζονται από το Τμήμα, Απαιτήσεις Νομοθεσίας, Αποφάσεις, Κανονισμοί και γενικά όλα τα Εξωτερικά Έγγραφα που επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 3

4 2.2 Έλεγχος εγγράφων Τα έγγραφα του ΣΔΠ (εγχειρίδιο ποιότητας, διαδικασίες ποιότητας, οδηγίες εργασίας, έντυπα), διαχειρίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.501 «Διαχείριση Εγγράφων». Στη διαδικασία περιγράφεται ο τρόπος έκδοσης, ανάπτυξης, κωδικοποίησης, αναθεώρησης, έγκρισης και διανομής των εγγράφων του ΣΔΠ. 2.3 Έλεγχος αρχείων Τα αρχεία του ΣΔΠ ελέγχονται σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.502 «Διαχείριση Αρχείων». Η διαδικασία αυτή καθορίζει τον τρόπο αναγνώρισης, διατήρησης, διάταξης καθώς και τον χρόνο τήρησης των αρχείων. Η διαχείριση των αρχείων γίνεται με ελεγχόμενο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σχετικές πληροφορίες παραμένουν διαθέσιμες στους χρήστες. Όλα τα αρχεία του ΣΔΠ είναι στη διάθεση των εκπροσώπων του φορέα πιστοποίησης. 2.4 Αντιστοίχιση απαιτήσεων προτύπου ISO 9001 με τις διαδικασίες του ΣΔΠ Άρθρο Προτύπου Διαδικασίες του ΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας Τίτλος του προτύπου 4.1 Γενικές απαιτήσεις ΕΓΧΠ 4.2 Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση Τίτλος του προτύπου Γενικά ΕΓΧΠ Εγχειρίδιο ποιότητας ΕΓΧΠ Έλεγχος εγγράφων Δ Έλεγχος αρχείων Δ Ευθύνη της Διοίκησης Τίτλος του προτύπου 5.1 Δέσμευση της Διοίκησης ΕΓΧΠ 5.2 Εστίαση στον πελάτη ΕΓΧΠ 5.3 Πολιτική ποιότητας ΕΓΧΠ 5.4 Σχεδιασμός Τίτλος του προτύπου Στόχοι ποιότητας Δ.503, Δ Σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας ΕΓΧΠ 5.5 Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία Τίτλος του προτύπου ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 4

5 Άρθρο Προτύπου Διαδικασίες του ΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ Ευθύνες και αρμοδιότητες Δ Εκπρόσωπος της Διοίκησης Δ Εσωτερική επικοινωνία Δ Ανασκόπηση από τη Διοίκηση Τίτλος του προτύπου Γενικά Δ Εισερχόμενα δεδομένα ανασκόπησης Δ Αποτελέσματα ανασκόπησης Δ Διαχείριση Πόρων Τίτλος του προτύπου 6.1 Διάθεση πόρων Δ.301, Δ.302, Δ Ανθρώπινο δυναμικό Τίτλος του προτύπου Γενικά Δ.301, Δ.302, Δ Επαγγελματική επάρκεια, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση Δ.301, Δ Υποδομή Δ Περιβάλλον εργασίας Δ Υλοποίηση προϊόντος Τίτλος του προτύπου 7.1 Σχεδιασμός της υλοποίησης του προϊόντος Δ.201, Δ Διεργασίες σε επαφή με τους πελάτες Τίτλος του προτύπου Προσδιορισμός των σχετικών με το προϊόν απαιτήσεων Δ.101, Δ.201, Δ.202, Δ Ανασκόπηση των σχετικών με το προϊόν απαιτήσεων Δ.202, Δ Επικοινωνία με τους πελάτες Δ.202, Δ.203, Δ.204, Δ.205, Δ.302, Δ.401, Δ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προϊόντος Τίτλος του προτύπου Προγραμματισμός του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ.201, Δ Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Επαλήθευση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ.201,Δ Επικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης Δ Έλεγχος των αλλαγών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Δ.201 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 5

6 Άρθρο Προτύπου Διαδικασίες του ΣΔΠ της ΜΟΔΙΠ 7.4 Αγορές Τίτλος του προτύπου Διεργασία αγορών Δ.204, Δ Πληροφορίες αγορών Δ.204, Δ Επαλήθευση του προϊόντος που αγοράζεται Δ.204, Δ Παραγωγή προϊόντος και παροχή υπηρεσιών Τίτλος του προτύπου Έλεγχος της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Δ.202, Δ.203, Δ.204, Δ.205, Δ.401, Δ Επικύρωση των διεργασιών παραγωγής προϊόντος και παροχής υπηρεσιών Δ.205, Δ.301, Δ.302, Δ Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα ΕΠ Ιδιοκτησία του πελάτη Δ Διατήρηση του προϊόντος ΕΓΧΠ 7.6 Έλεγχος του εξοπλισμού παρακολούθησης και μέτρησης ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ 8 Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση Τίτλος του προτύπου 8.1 Γενικά ΕΓΧΠ 8.2 Παρακολούθηση και μέτρηση Τίτλος του προτύπου Ικανοποίηση των πελατών Δ Εσωτερική επιθεώρηση Δ Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών Δ.401, Δ Παρακολούθηση και μέτρηση του προϊόντος Δ.203, Δ.204, Δ.205, Δ.401, Δ Έλεγχος του μη συμμορφούμενου προϊόντος Δ Ανάλυση δεδομένων Δ Βελτίωση Τίτλος του προτύπου Συνεχής βελτίωση Δ.404, Δ.503, Δ.505, Δ Διορθωτικές ενέργειες Δ.402, Δ Προληπτικές ενέργειες Δ.402, Δ Διεργασίες ΣΔΠ και αλληλεπίδραση μεταξύ τους Το ΣΔΠ του Τμήματος έχει σχεδιαστεί με βάση το διεργασιακό μοντέλο που προτείνεται από το πρότυπο ISO Οι διεργασίες έχουν χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 6

7 1. Διεργασίες υπευθυνότητας της Διοίκησης α. Καθορισμός πολιτικής ποιότητας β. Προγραμματισμός ποιότητας γ. Ανασκόπηση του ΣΔΠ 2. Διεργασίες διαχείρισης πόρων α. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων β. Διαχείριση εξοπλισμού 3. Διεργασίες υπηρεσιών α. Προσδιορισμός στόχων - απαιτήσεων β. Σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών & εκπαιδευτικής διαδικασίας γ. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης δ. Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαίδευσης ε. Αξιολόγηση εκπαίδευσης δ. Υποστήριξη πτυχιούχων 4. Διεργασίες μέτρησης ανάλυσης και βελτίωσης α. Έλεγχος μη συμμορφώσεων γ. Εσωτερικοί έλεγχοι δ. Διορθωτικές ενέργειες ε. Προληπτικές ενέργειες στ. Ανάλυση δεδομένων Ως κύριες διεργασίες χαρακτηρίζονται οι διεργασίες Υπηρεσιών. Οι υπόλοιπες διεργασίες είναι υποστηρικτικές. Οι διεργασίες περιγράφονται στο ΣΔΠ είτε από διαδικασίες ποιότητας είτε από οδηγίες εργασίας, όπου αναφέρονται: τα εισερχόμενα της διεργασίας η μέθοδος υλοποίησης της διεργασίας τα αποτελέσματα της διεργασίας η αλληλεπίδρασή της με άλλες διεργασίες οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται Σχηματικά η αλληλεπίδραση των διεργασιών φαίνεται στο σχήμα «Μοντέλο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» που ακολουθεί. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 7

8 Δ.300 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 301. Μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΠ, ΕΤΕΠ & ΕΔΙΠ) 302. Εντεταλμένο διδακτικό προσωπικό 303. Ανάθεση έργου σε μόνιμο και εντεταλμένο προσωπικό 304. Φοιτητές 305. Διαχείριση υλικών πόρων Δ.200 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 201. Σχεδιασμός & ανασκόπηση προγραμμάτων σπουδών 202. Εγχειρίδιο μαθήματος 203. Εκπόνηση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας 204. Ανάληψη και Διεξαγωγή πρακτικής άσκησης 205. Διεξαγωγή εξετάσεων-τήρηση τράπεζας θεμάτων-αξιολόγηση σπουδαστών 206. Σχεδιασμός εκπαιδευτικής διαδικασίας Δ.100 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 101. Ανασκόπηση εξωτερικού περιβάλλοντος και ανασκόπηση απαιτήσεων Ανασκόπηση των απαιτήσεων συνεργασιών με άλλα ΑΕΙ & ερευνητικούς/παραγωγικούς φορείς Δ.500 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 501. Διαχείριση εγγράφων 502. Διαχείριση αρχείων 503. Ανασκόπηση διοίκησης 504. Επικοινωνία/Δημόσιες σχέσεις/διαφάνεια/λογοδοσία 505. Μετρήσεις και ανάλυση στοιχείων 506. Καθορισμός ευθυνών και αρμοδιοτήτων 507. Εσωτερικές επιθεωρήσεις 508. Έλεγχος μη συμμορφώσεων 509. Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Δ.400 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 401. Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου και λήψη μέτρων για πλημμελή εκτέλεσή του 402. Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας 403. Εκτίμηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικής διαδικασίας και υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών. Δ.600 ΕΚΡΟΕΣ 601. Υποστήριξη πτυχιούχων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 8

9 3. Υπευθυνότητα της Διοίκησης (ΓΣ) 3.1 Δέσμευση πολιτική ποιότητας Η ΓΣ του Τμήματος έχει δεσμευτεί για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας του ΣΔΠ μέσω της Πολιτικής Ποιότητας η οποία παρουσιάζεται στο Παράρτημα 1. Ενημερώνεται συνεχώς για την πρόοδο των στόχων ποιότητας που έχουν τεθεί, διενεργεί ανασκοπήσεις και εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους στο βαθμό που είναι εφικτό. 3.2 Εστίαση στον φοιτητή Η εστίαση προς τον φοιτητή είναι μια από τις βασικές αρχές της ΓΣ και το ΣΔΠ έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των απαιτήσεων τους μέσω των διεργασιών Δ.100, Δ.200, Δ.300 και Δ.400 σε συμφωνία με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΤΕΙ και το Τμήμα. Ο βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών είναι διαρκής στόχος βελτίωσης ο οποίος αξιολογείται από τη Διοίκηση. 3.2 Προγραμματισμός ποιότητας Μέσω της διαδικασίας Δ.505 «Μετρήσεις και Ανάλυση Στοιχείων» καθορίζονται συγκεκριμένοι μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας οι οποίοι υποστηρίζουν την ανίχνευση ενδεχόμενων προβλημάτων, εξασφαλίζουν ότι οι διεργασίες του ΣΔΠ είναι αποδοτικές και βελτιώνονται και η παροχή της εκπαίδευσης συμμορφώνονται με τις καθορισμένες απαιτήσεις. Η Διοίκηση φροντίζει ώστε να: Προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διεργασίες, η σειρά και η αλληλεπίδραση τους Προσδιορίζονται τα κριτήρια και οι μέθοδοι για τον έλεγχο των διεργασιών Διατίθενται οι απαραίτητοι πόροι για την υποστήριξη, τη λειτουργία, την παρακολούθηση και την ανάλυση των διεργασιών Εφαρμόζονται οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων και τη διαρκή βελτίωση των διεργασιών 3.3 Υπευθυνότητες, δικαιοδοσία και επικοινωνία Οι υπευθυνότητες του προσωπικού καθώς επίσης και των επιτροπών που συστήνονται κατά περίπτωση καθορίζονται στη διαδικασία Δ.506 «Καθορισμός Ευθυνών και Αρμοδιοτήτων». Στο Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών έχει ορισθεί Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας η Καθηγήτρια Εφαρμογών Αβραμούλη Δήμητρα. Συνολικά η οργανωτική δομή του Τμήματος είναι αποτυπωμένη στο Οργανόγραμμα (Ε.506-1). Ο τρόπος της επικοινωνίας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του Τμήματος περιγράφεται στη διαδικασία Δ.504 «Επικοινωνία Δημόσιες Σχέσεις, Διαφάνεια/Λογοδοσία». ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 9

10 3.4 Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη Διοίκηση H Διοίκηση πραγματοποιεί συναντήσεις σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα για να εκτιμήσει την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα καθώς και τις δυνατότητες βελτίωσής του ΣΔΠ. Στη διαδικασία Δ.503 «Ανασκόπηση Διοίκησης και Καθορισμός Πολιτικής για την Ποιότητα» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η ανασκόπηση του ΣΔΠ καθώς επίσης και τα θέματα που συζητούνται. 4. Διαχείριση πόρων Οι πόροι που απαιτούνται για την υποστήριξη της λειτουργίας αλλά και της συνεχούς βελτίωσης της απόδοσης του Τμήματος προσδιορίζονται κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο τρόπος που πραγματοποιείται η διαχείριση του προσωπικού περιγράφεται στη διαδικασία Δ.301 «Ανθρώπινο Δυναμικό». Επιπλέον όταν εντοπισθεί ότι το προσωπικό απαιτείται να εκπαιδευθεί σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο ή σε νέα καθήκοντα, τότε προγραμματίζεται και υλοποιείται η σχετική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει είτε εσωτερικά είτε από κατάλληλους εκπαιδευτικούς φορείς. Η απαιτούμενη υποδομή για τη λειτουργία του Τμήματος, που περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις και χώρους εργασίας, τον εξοπλισμό για την εκτέλεση όλων των διεργασιών και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, έχει προσδιοριστεί και εξασφαλιστεί. Για τη διασφάλιση της καταλληλότητας της υποδομής έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται η διαδικασία Δ.303 «Οικονομική διαχείριση και διαχείριση υλικών πόρων». Όπως κάθε πρόγραμμα σπουδών στο ΤΕΙ Θεσσαλίας έτσι και το ΠΣ του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών υποστηρίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΤΕΙ Θεσσαλίας προκειμένου να διατηρηθεί η υποδομή σε αποδεκτή κατάσταση. Η επάρκεια των πόρων παρακολουθείται κατά την Ανασκόπηση του ΣΔΠ από τη Διοίκηση κατά την οποία μπορούν να γίνονται και προτάσεις βελτίωσης. Επιπλέον, το Τμήμα υποστηρίζεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας προκειμένου να εξασφαλίζεται, να παρακολουθείται και να διατηρείται το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας. 5. Διεργασίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης 5.1 Προγραμματισμός διεργασιών παροχής εκπαίδευσης Κατά τον σχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών και της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθορίζονται: οι αντικειμενικοί στόχοι και οι απαιτήσεις για την παρεχόμενη εκπαίδευση οι διεργασίες, τα έγγραφα και οι πόροι που απαιτούνται για την υποστήριξη της υλοποίησης της εκπαίδευσης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 10

11 οι απαιτούμενες δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης της εκπαίδευσης Στις διαδικασίες Δ.201 «Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών» και Δ.205 «Προγραμματισμός εκπαιδευτικής διαδικασίας» προσδιορίζεται με λεπτομέρεια ο τρόπος που πραγματοποιείται ο προγραμματισμός των διεργασιών παροχής εκπαίδευσης. 5.2 Διεργασίες σχετικές με τους φοιτητές Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους φοιτητές έχει καθορισθεί ΠΣ στο οποίο παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες προκειμένου ο φοιτητής να γνωρίζει τις απαιτήσεις για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Επιπλέον στους φοιτητές γνωστοποιούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Σε κάθε περίπτωση οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές συμμορφώνονται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην παροχή της εκπαίδευσης. Στη διαδικασία Δ.302 «Φοιτητές» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση των φοιτητών αλλά και ο τρόπος διαχείρισης των παραπόνων τους. Η έναρξη της συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος και του φοιτητή ορίζεται κατά την εγγραφή του (Ε.302-1) και ολοκληρώνεται με τη λήψη του τίτλου σπουδών. Ωστόσο το Τμήμα εξακολουθεί να υποστηρίζει τους πτυχιούχους φοιτητές σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στη διαδικασία Δ.601 «Υποστήριξη πτυχιούχων». 5.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να σχεδιασθεί ένα νέο πρόγραμμα σπουδών ή να αναθεωρηθεί ένα υφιστάμενο κατόπιν των δεδομένων που έχουν προκύψει σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.101 «Ανασκόπηση Εξωτερικού Περιβάλλοντος & Ανασκόπηση Απαιτήσεων», τότε ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία έτσι όπως προσδιορίζεται στη διαδικασία Δ.201 «Σχεδιασμός προγράμματος σπουδών». 5.4 Αγορές Οι προμήθειες που πραγματοποιεί το Τμήμα διακρίνονται κυρίως σε εξοπλισμό και αναλώσιμα που υποστηρίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της. Ο τρόπος που πραγματοποιούνται οι προμήθειες και η παραλαβή των εισερχομένων περιγράφεται στη διαδικασία Δ.305 «Οικονομική διαχείριση και Διαχείριση υλικών πόρων». 5.5 Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης Έλεγχος παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Για την ελεγχόμενη και αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών εφαρμόζονται τα εξής: Καθορισμός ΠΣ, ο οποίος ανασκοπείται και εάν απαιτηθεί αναθεωρείται Καθορισμός τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 11

12 Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού και εγκαταστάσεις Παρακολούθηση και μέτρηση του τρόπου υλοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και λήψη σχετικών αποφάσεων Επικύρωση των διεργασιών παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης Ο κάθε διδάσκων του Τμήματος είναι υπεύθυνος για την πλήρη πραγματοποίηση των 13 εβδομαδιαίων μαθημάτων είτε θεωρίας είτε εργαστηρίου σε κάθε εξάμηνο (Χειμερινό & Εαρινό) συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο στο τέλος του εξαμήνου. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ελέγχει την τήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε περίπτωση απώλειας μαθήματος ο εκπαιδευτικό έχει την υποχρέωση αναπλήρωσής του συμπληρώνοντας στο σχετικό έντυπο και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος Αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα Όλα τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται κατά την παροχή της εκπαίδευσης τόσο στις κύριες όσο και στις υποστηρικτικές διεργασίες μπορούν να αναγνωρίζονται από τον τίτλο ή/και το θέμα ή/και την ημερομηνία έκδοσης ή/και τον συντάκτη. Για την ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα των φοιτητών χρησιμοποιείται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε φοιτητή Διατήρηση δεδομένων φοιτητών Σε όλο τον κύκλο σπουδών ο κάθε φοιτητής παρέχει στη γραμματεία του Τμήματος πληροφορίες σχετικά με προσωπικά του δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά είτε καταχωρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία είτε σε διατηρούνται σε αναλογικά αρχεία. Κατά τη διατήρηση και χρήση των δεδομένων αυτών η γραμματεία του Τμήματος μεριμνά έτσι ώστε αυτά να προστατεύονται από απώλεια, ζημιά ή κοινοποίηση σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του φοιτητή. Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιασθεί κάποια από τις προηγούμενες περιπτώσεις τότε εφαρμόζεται η διαδικασία Δ. 508 «Έλεγχος μη συμμορφώσεων» ενώ ενημερώνεται και ο φοιτητής Διατήρηση αναλωσίμων Η διατήρηση των αναλωσίμων που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εκπαίδευσης γίνεται με τρόπο που διευκολύνει την ταυτοποίηση τους. Για όσο διάστημα τα αναλώσιμα παραμένουν στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και ανάλογα με το είδος τους, χειρίζονται έτσι ώστε να μην υποβαθμισθεί η ποιότητα τους. Σε κάθε περίπτωση η διατήρηση των αναλωσίμων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 5.6 Έλεγχος οργάνων παρακολούθησης και μέτρησης Οι απαιτήσεις του προτύπου σχετικά με τον έλεγχο των οργάνων μέτρησης και παρακολούθησης εξαιρούνται από το ΣΔΠ. Η εξαίρεση αυτή γίνεται γιατί τα όργανα μέτρησης και παρακολούθησης που ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 12

13 χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργαστηρίων, χρησιμοποιούνται ως μέσο για τη μετάδοση της γνώσης στους φοιτητές και όχι ως μετρητικός εξοπλισμός. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα όργανα προκειμένου να εξοικειωθούν ή και να αξιολογηθούν για τον τρόπο εκτέλεσης συγκεκριμένων δοκιμών, ανεξαρτήτως της ένδειξης του εξοπλισμού. 6. Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση 6.1 Γενικά Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται οι διεργασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης που σκοπό έχουν: την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των υπηρεσιών παροχής εκπαίδευσης τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ΣΔΠ τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ 6.2 Παρακολούθηση και μέτρηση Ικανοποίηση φοιτητών Η ικανοποίηση των φοιτητών είναι ένας από τους σημαντικότερους δείκτες της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών περιγράφεται στη διαδικασία Δ.402 «Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας». Επιπλέον ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των παραπόνων από τους φοιτητές μέσω του εντύπου Ε «Παράπονα/ παρατηρήσεις επί της εκπαιδευτικής διαδικασίας» καθορίζεται στις διαδικασίες Δ.302 «Φοιτητές» και Δ.401 «Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου και λήψη μέτρων για πλημμελή εκτέλεσή του» Εσωτερικές επιθεωρήσεις Εσωτερικές επιθεωρήσεις διενεργούνται σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα με αντικείμενο: τον έλεγχο της συμμόρφωσης του ΣΔΠ με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 καθώς και με τις απαιτήσεις που έχει θέσει η ΓΣ του Τμήματος τον έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής και υλοποίησης του ΣΔΠ Ο τρόπος υλοποίησης των εσωτερικών επιθεωρήσεων περιγράφεται με λεπτομέρεια στη διαδικασία Δ.507 «Εσωτερικές επιθεωρήσεις» Παρακολούθηση και μέτρηση διεργασιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης Στις διαδικασίες Δ.401 «Παρακολούθηση υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου και λήψη μέτρων για πλημμελή εκτέλεσή του» και Δ.402 «Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας» προσδιορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης και μέτρησης των κύριων διεργασιών και των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Η αποτελεσματικότητα τους αξιολογείται κατά την συνάντηση ανασκόπησης από τη Διοίκηση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 13

14 6.3 Έλεγχος μη συμμορφώσεων Το ΣΔΠ περιλαμβάνει τη διαδικασία Δ.508 «Έλεγχος μη συμμορφώσεων» όπου περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης υλικών, εξοπλισμού, υπηρεσιών και γενικά καταστάσεων που δεν συμμορφώνονται με τις καθορισμένες απαιτήσεις. 6.4 Ανάλυση δεδομένων Τα απαραίτητα δεδομένα για την επαλήθευση της επίτευξης των στόχων καθώς και για την εκτίμηση των δυνατοτήτων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ, συγκεντρώνονται και αναλύονται σύμφωνα με τη διαδικασία Δ.402 «Ετήσια αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας». Επιπλέον στοιχεία εκτός από την ικανοποίηση των φοιτητών και την συμμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για τα οποία γίνεται ανάλυση δεδομένων είναι και η αποδοτικότητα των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 6.5 Βελτίωση Συνεχής βελτίωση Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ΣΔΠ επιτυγχάνεται μέσω: της Πολιτικής Ποιότητας και της ανασκόπησης του ΣΔΠ από τη Διοίκηση όπου τίθεται το πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων ποιότητας των στόχων ποιότητας των διεργασιών ελέγχου, ανάλυσης δεδομένων, διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών όπου αναλύονται τα αποτελέσματα Επιπλέον στη διαδικασία Δ.403 «Εκτίμηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικής διαδικασίας και υλοποίηση υποστηρικτικών ενεργειών» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αναλύονται οι κρίσιμοι παράγοντες που προάγουν ή μη το εκπαιδευτικό έργο με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Στη διαδικασία Δ.509 «Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες» καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται οι αιτίες εμφάνισης μη συμμορφώσεων που έχουν εντοπισθεί έτσι ώστε να προλαμβάνεται η επανεμφάνιση τους καθώς επίσης και των πιθανών μη συμμορφώσεων έτσι ώστε να προλαμβάνεται η εμφάνιση τους. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 14

15 7. Παράρτημα 1 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας και προσδιορίζει την προσέγγιση του ΠΣ ΤΠΕΥ στην ποιότητα και στη διαρκή βελτίωσή της. Η πολιτική ποιότητας Περιγράφει το πλαίσιο ποιότητας του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε.. Προσδιορίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα του πλαισίου ποιότητας. Προσδιορίζει τους εμπλεκόμενους και τις αρμοδιότητες. Υποστηρίζει την αποστολή και τη στρατηγική του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε.. Εγγυάται τη μείωση του θεσμικού κινδύνου που αναλαμβάνει το ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε. στην προσπάθειά του να παρακολουθήσει, αξιολογήσει και βελτιώσει το Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που έχει υιοθετήσει. Υποστηρίζει την εφαρμογή των πολιτικών, των διαδικασιών, των οδηγιών, των εγχειριδίων και των φορμών του ΤΕΙ Θεσσαλίας όπου ανήκει το ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε Εύρος Η παρούσα πολιτική ποιότητας αφορά στο ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε.., στην εκπαιδευτική και φοιτητική του κοινότητα, καθώς και στη διοικητική του υποστήριξη. Την παρούσα πολιτική πρέπει να ακολουθούν όσοι άμεσα ή έμμεσα υποστηρίζουν την εφαρμογή του ΣΔΠ στο ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε... Αρμοδιότητες Αρμόδιος για τη χάραξη της πολιτικής ποιότητας είναι η διοίκηση του ΠΣ του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου. Αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής της είναι η διοίκηση του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε. σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ποιότητας του ΣΔΠ που σύμφωνα με την υπ αριθμ. 87/ απόφαση της Γ.Σ. του Σ.Τ.Ξ.Ε. έχει οριστεί η κα Αβραμούλη Δήμητρα, Καθηγήτρια Εφαρμογών. Υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση του ΣΔΠ είναι η διοίκηση του ΠΣ του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου σε συνεργασία με τη μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Το ΣΔΠ κυρώνεται από τη ΓΣ του Τμήματος, ενώ στην εφαρμογή του εμπλέκεται το σύνολο των δομών του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε Δήλωση πολιτικής Το ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε. προτίθεται να αναπτύξει ΣΔΠ με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών του, μέσω του οποίου θα εμπνέει τους φοιτητές του να επιτύχουν στους εκπαιδευτικούς στόχους και θα βελτιώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 15

16 Η δέσμευση της διοίκησης του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε. στην ποιότητα εκφράζεται με την υιοθέτηση ενός ΣΔΠ, η επίδοση του οποίου θα μετράται και θα αξιολογείται διαρκώς. Η επιτυχία του ΣΔΠ του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε. θα επιτυγχάνεται όταν: Επιτυγχάνονται οι στόχοι ποιότητας. Οι διεργασίες που εκτελούνται εντός του ΠΣ του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου είναι συνεπείς με τους στόχους και υπόκεινται σε διαρκή βελτίωση. Η συλλογή στοιχείων από τους φοιτητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους θα αποτελεί χρήσιμη πηγή ώστε η διοίκηση του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε. να γνωρίζει ποια σημεία αποδίδουν σωστά και ποια σημεία χρήζουν βελτίωσης. 1.4 Πλαίσιο ποιότητας Το πλαίσιο ποιότητας του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε. έχει δυο στόχους: Τη διασφάλιση ότι το ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε. επιτυγχάνει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας των διαδικασιών του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αυτές ορίζονται στον κανονισμό του. Τη διασφάλιση ότι το ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε. συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία του, ώστε να επιτευχθεί η συνέχεια και η πιστοποίηση των εγγυημένου επιπέδου εκπαιδευτικών του υπηρεσιών. 1.5 Πολιτικοί Στόχοι Η ποιότητα και η επίδοση του ΣΔΠ παρακολουθείται, μετράται και αξιολογείται διαρκώς. Οι πολιτικοί στόχοι αφορούν στα επιθυμητά αποτελέσματα της εφαρμογής του ΣΔΠ και συγκεκριμένα: - Η επίτευξη υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε., σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ίδρυση και την αποστολή του. - Η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε.. - Η υιοθέτηση ΣΔΠ που θα εγγυάται στους εμπλεκόμενους το υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε., αλλά και που θα πιστοποιεί τη δέσμευση του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε. στην αποστολή του. - Η επίτευξη εσωτερικών τυποποιημένων διαδικασιών. - Η εναρμόνιση με το νομικό πλαίσιο και τους κανονισμούς που ορίζουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία του ΠΣ του Σ.Τ.Ξ.Ε.. Κάθε ένας από τους πολιτικούς στόχους δύναται να αντιστοιχηθεί σε δείκτες ποιότητας που θα μετρώνται και θα αξιολογούνται στο ρυθμό που ορίζεται από το ΣΔΠ. 1.6 Παραδοχές Η πολιτική ποιότητας δεν μπορεί να επιβληθεί εξωτερικά του ΠΣ του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου και μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη δέσμευση του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 16

17 οργανισμού στις αρχές του σχεδίου διασφάλισης ποιότητας (ΣΔΠ) και στις διαρκείς προσπάθειες εφαρμογής και τήρησής του. Για την εφαρμογή και επιτυχία του ΣΔΠ η Γενική Συνέλευση του ΠΣ του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου δεσμεύεται να διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές και εργαλεία, ενώ τοποθετεί την ποιότητα στην κορυφή της στρατηγικής της. 1.7 Περιεχόμενο πολιτικής Η πολιτική για την ποιότητα του ΠΣ αναγνωρίζει την αποστολή του ΠΣ και δομείται σύμφωνα με τις προτεραιότητες αυτής. Συγκεκριμένα, η πολιτική ποιότητας αναγνωρίζει τους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: Εναρμόνιση και εστίαση στην επίτευξη της αποστολής του ΠΣ Να παράγει και να μεταδίδει γνώση, να υλοποιεί διδασκαλία και να καλλιεργεί τις τέχνες και τον πολιτισμό. Να συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες όλων των πεδίων των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και με σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Να ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση κοινωνικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την αναζήτηση και διάδοση νέας γνώσης και ανάδειξη νέων ερευνητών, επιδιώκοντας συνεργασίες με άλλα ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και να συμμετέχει στην αξιοποίηση της γνώσης και του ανθρώπινου δυναμικού για την ευημερία της χώρας και της διεθνούς κοινότητας. Να συμβάλλει στην εμπέδωση της ισότητας των φύλλων και της ισοπολιτείας μεταξύ ανδρών και γυναικών Εστίαση στην επίτευξη των προτεραιοτήτων του ΠΣ Έμφαση στο φοιτητή και μαθητο-κεντρική διδασκαλία. Επάρκεια και βιωσιμότητα του ΠΣ. Βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού του ΠΣ. Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του ΠΣ Τυποποίηση διαδικασιών, μέτρηση και αξιολόγηση Παρακολούθηση και αξιολόγηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών. Εξορθολογισμός και βελτιστοποίηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών διαδικασιών. Οι παραπάνω άξονες προτεραιότητες διαμορφώνουν τις προτεραιότητες για την πολιτική ποιότητας του ΠΣ ως εξής: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 17

18 Προτεραιότητα της πολιτικής Επεξήγηση ποιότητας 1 Ηγεσία Χρηστή και διαφανής διοίκηση, που θα προσδιορίζει τους στόχους του ΣΔΠ. Επιπλέον, θα εμπνέει το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό, ενώ θα ενθαρρύνει την αριστεία στους εκπαιδευόμενους 2 «Πελατο»-κεντρική προσέγγιση Ο εκπαιδευόμενος αναγνωρίζεται ως «πελάτης», και οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικό προϊόν. Συνεπώς, η μέτρηση της ικανοποίησης και η βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων αποτελούν αξία του ΠΣ. Επιπλέον, η εφαρμογή του ΣΔΠ μπορεί να πιστοποιήσει στους εμπλεκόμενους του ΠΣ (φοιτητές, ΠΣ, αγορά εργασίας κλπ.) την τήρηση υψηλού επιπέδου προδιαγραφών για τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες. 3 Βελτίωση του ανθρώπινου Η διασφάλιση ότι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν δυναμικού υψηλού επιπέδου γνώσεις, σύμφωνες με τις προδιαγραφές του ΠΣ και με τις σύγχρονες τάσεις στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΣ. Επιπλέον, η παρακολούθηση της επίδοσης, η συνεχιζόμενη κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η επιλογή διακεκριμένων εκπαιδευτών-συνεργατών αποτελεί προϋπόθεση της επιτυχίας του ΠΣ 4 Εσωτερικές διαδικασίες Χαρτογράφηση, τυποποίηση, μέτρηση, εξορθολογισμός και βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών τόσο στην εκπαιδευτική, όσο και στις διοικητικές διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό, θα διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του ΠΣ. 5 Πόροι Εξασφάλιση και ορθή χρήση ανθρωπίνων και υλικών πόρων για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του ΠΣ Οι ανωτέρω άξονες προτεραιότητας εναρμονίζονται με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας (TQM, ISO9001:2000, ESG, EFQM), ενώ ενσωματώνει και τις οπτικές του Balanced Scorecard (Financial, Customer, Learning & Growth, Internal Business Processes). Για την εκπλήρωση της πολιτικής ποιότητας, το ΠΣ αποφάσισε να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και σε συνδυασμό με την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 18

19 επιδιώκεται η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών προς τους φοιτητές οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 19

20 8 Παράρτημα 2: Πίνακας συντομογραφιών ΜΟΔΙΠ: ΠΣ: ΕΚΑΠ: ΕΠ: ΣΕΣ: ΓΣ: ΕΔΕ: ΙΚΥ: ΕΛΚΕ: Σ.Τ.Ξ.Ε. ΑΕΙ: ΥΔΠ: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πρόγραμμα Σπουδών Επιτροπή Κατάρτισης/ Ανασκόπησης Προγράμματος Σπουδών Εκπαιδευτικό Προσωπικό Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Γενική Συνέλευση Ειδική Διατμηματική Επιτροπή Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ/ / ΕΚΔ.1.0 Σελίδα 20

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες

Πολιτική Ποιότητας. Αρμοδιότητες Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Διοίκησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου (ΠΣ Σ.Τ.Ξ.Ε.) στα θέματα ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΜΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.Sc Διασφάλιση Ποιότητας Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διευθυντής Οργανισμού Πιστοποίησης Q-check ΣΥΣΤΗΜΑTA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO9001:2008 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ορισμός 1. Ποιότητα είναι ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001: εφαρμογές ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διοίκηση ολικής ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση ανάλυση του προτύπου 9001:2000 - εφαρμογές ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ o Γιαρένη Ιωάννα, Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων o Αλετρά Βασιλική, ΔΠ Γραφείου Διεθνών Σχέσεων o Παππά Παναγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 03 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 03 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009

Έγκριση από Γενικό Διευθυντή Έκδοση: 1, 28/9/2009 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σύνταξη από: Υπεύθυνο Ποιότητας Έγκριση από: Γενικό Υπεύθυνο Ποιότητας Αναθεωρήσεις A/A Ημερομηνία Αλλαγές Υπεύθυνος Ποιότητας 1 28/9/2009 First publication Page: 1 from 26 Περιεχόμενα 1. ΓΕΝΙΚA...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Παρουσίαση: Βάσος Βασιλείου Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Εκπρόσωπος CYS στην Διεθνή Τεχνική Επιτροπή ISO/TC 176/SC 2

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01 Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 25.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΠΡΑΞΗ ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΤΕΙ πρώην (ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ (πρώην ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ) Το Νομικό πλαίσιο της Διασφάλισης Ποιότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του προτύπου ISO9001:2008 στο ΤΕΙ Αθήνας

Η εφαρμογή του προτύπου ISO9001:2008 στο ΤΕΙ Αθήνας Η εφαρμογή του προτύπου ISO9001:2008 στο ΤΕΙ Αθήνας 23/10/2012 Βάσω Βλαχοπαναγιώτου Σύμβουλος Ποιότητας, Αξιολογήτρια EFQM Πρότυπο ISO9001:2008 Πρόκειται για ένα σύνολο απαιτήσεων / προδιαγραφών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Εισηγητής : Σπύρος Ραγιάς CMC 16/05/2015 MANSYSTEMS BUSINESS CONSULTANTS LTD Τι είναι τα Πρότυπα; Τα διεθνή πρότυπα είναι κείμενα που εκπονούνται από Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Παράπονα & Έρευνα Ικανοποίησης Πελάτη σ.1.5 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της Διαδικασίας αυτής είναι: Ο καθορισμός της μεθόδου αντιμετώπισης και διαχείρισης των παραπόνων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις

Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών. Συχνές Ερωτήσεις Διαδικασίες Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών Συχνές Ερωτήσεις Ο σχεδιασμός για την υλοποίηση των διαδικασιών Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ από την ΑΔΙΠ βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM

Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Κρίνοντας το Σύστημα Αξιολόγησης των ΑΕΙ με βάση το Πρότυπο Αριστείας του EFQM Φίλιππος Ι. Καρυπίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συνέδριο Διασφάλισης Ποιότητας στα ΑΕΙ: Μοχλός Ανάπτυξης, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ)

Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Σύστημα Ποιότητας (ΣΠ) Ένα σύστημα ποιότητας αποτελείται από διάφορα τμήματα που συνδυάζονται ώστε να παράγουν την απαιτούμενη ποιότητα κατά τη σχεδίαση/ανάπτυξη/παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 1.1 Γενικά...9 1.2 Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»...12 1.3 Μέθοδοι χρήσης των εκπαιδευτικών υλικών...14 1.4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης

Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των. Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σύστηµα ιαχείρισης Της Ποιότητας Υπηρεσιών Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Εισηγητής: Μιχάλης Αµοιραδάκης Πρόεδρος ΟΕΦΕ Τα Πάντα Ρει, Μηδέποτε Κατά Τ` Αυτό Μένειν

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ποιότητας (quality management)

ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ιοίκηση Ποιότητας (quality management) ρ. Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε. Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (ΕΛΟΤ 1431-1, 1431-2) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 ã ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ικανοποίηση των νοµοθετικών απαιτήσεων Ικανοποίηση των απαιτήσεων που έχουν σχέση µε την ποιότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων, που σχετίζονται με τις φάσεις του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.

H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ. Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ Ν. Σουλακέλλης, Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων

Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων " ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΟ Ε Κ ΠΑΙΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩ Ν " Εγχειρίδιο Συστήματος Διαχείρισης Έργων "ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ" ΣΕΡΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23210 49101 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης

KAZUAL Case study. Οργανόγραμμα εταιρείας. Υπεύθυνος προμηθειών/ πωλήσεων. Υπεύθυνος franchising Υπεύθυνος ποιότητας. Υπεύθυνος αποθήκης KAZUAL Case study ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAZUAL Η εταιρεία KAZUAL ιδρύθηκε το 1992 από δύο αδέλφια με εμπειρία στις πωλήσεις υποδημάτων. Το 1997 η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2000

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2000 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2000 Συγγραφή: ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2007) Προσαρμογή για διδασκαλία στην ΑΣΠΑΙΤΕ: Ν.Μ. Βαξεβανίδης (2014) Σελίδα 1 από 51 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης

Ιστορικό υπόβαθρο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO. Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ISO Οµιλητής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΖΓΚΗΣ Χηµικός, MSc, Σύµβουλος Συστηµάτων ιαχείρισης Ιστορικό υπόβαθρο Το παλαιότερο παράδειγµα πιστοποίησης ήταν πρότυπα µέτρα και σταθµά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11. Μεταπτυχιακές Σπουδές 11.1 Εισαγωγή Οι μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΣ) αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π/01/02/06-12-2005 1/21 ΕΣΥ Ε-ΦΠ-Π Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 02-03-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ημήτριος Α. Αηδόνης Καθηγητής Εφαρμογών daidonis77@gmail.com Τμήμα Τυποποίησης και ιακίνησης Προϊόντων Παράρτημα Κατερίνης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα