ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 (20%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κινητός συνδρομητής Α επικοινωνεί με κινητό συνδρομητή Β οι οποίοι διαθέτουν φορητές συσκευές [dual band dual mode] οι οποίες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης τόσο σε δίκτυα τεχνολογίας GPRS όσο και σε ασύρματα δίκτυα τεχνολογίας WiFi. Οι συγκεκριμένοι συνδρομητές είναι εγγεγραμμένοι σε Παρόχους Κινητών και Ασύρματων Υπηρεσιών, τα δίκτυα των οποίων διαθέτουν το αναγκαίο υλικό (hardware) και λογισμικό (software) προκειμένου να υποστηρίζεται η σύγκλιση των τεχνολογιών GPRS / WiFi (Σχήμα 1). Ο Συνδρομητής Α είναι εγγεγραμμένος στον Πάροχο Π1 και ο συνδρομητής Β είναι εγγεγραμμένος στον Πάροχο Π2. Δίκτυο GPRS BTS BSC Α Δίκτυο Κινητών Επικοινωνιών GPRS (ΔΚΕ) BSC Β ΦΣ Συνδρομητής Α AP BTS Ασύρματο Δίκτυο WiFi BTS: Σταθμός Εκπομπής & Λήψης (Σταθμός Βάσης) GPRS AP: Access Point (Σημείο Πρόσβασης) δικτύου WiFi BSC: Ελεγκτήρας Σταθμού Βάσης ΦΣ: Φορητή Συσκευή (GPRS / WiFi) ΦΣ Συνδρομητής Β Να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: Σχήμα 1: Ασύρματο Δίκτυο συνδυασμένης τεχνολογίας GPRS / WiFi Ερώτηση 1: Με βάση την αρχιτεκτονική του GPRS και με δεδομένο ότι από την έναρξη της επικοινωνίας μέχρι το πέρας των επικοινωνιών με το Συνδρομητή Β, αναγκάσθηκε για τον Συνδρομητή Α το Δίκτυο Κινητών Επικοινωνιών (ΔΚΕ) να πραγματοποιήσει πέντε διαφορετικές εγγραφές σε αντίστοιχες Βάσεις Επισκέψεως Δεδομένων Εγγραφής [VLRs], ενώ αντίστοιχα για το Συνδρομητή Β πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές εγγραφές σε αντίστοιχες VLRs, να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας: Α/Α Δικτυακή Οντότητα Αριθμός οντοτήτων ανά κατηγορία 1 Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των δύο συνδρομητών, ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των Ψηφιακών Κέντρων (MSCs) που ενεπλάκησαν στην επικοινωνία και για τα δύο δίκτυα των Π1 και Π2 ; 2 Συνολικοί Κόμβοι υποστήριξης GPRS Πύλες και για τα δύο δίκτυα των Π1 και Π2. Αιτιολόγηση του αριθμού των οντοτήτων 1

2 3 Συνολικοί Κόμβοι υποστήριξης GPRS Εξυπηρετητές και για τα δύο δίκτυα των Π1 και Π2. 4 Με δεδομένη την απαίτηση της προστασίας έναντι εξωτερικών επιθέσεων κατά την επικοινωνία των Συνδρομητών Α και Β, ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των συνοριακών πυλών που θα χρησιμοποιηθούν; Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των δύο συνδρομητών, πόσες Μεταπομπές (handovers) με έλεγχο του ψηφιακού κέντρου πραγματοποιήθηκαν για το συνδρομητή Α και πόσες για το συνδρομητή Β ; Σημείωση 1: Το ΔΚΕ αναφέρεται στη συνολική φυσική υποδομή των δικτύων των Π1 και Π2. Η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας των δικτύων GPRS είναι η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας των δικτύων GSM στα 900 MHz (Άνω ζεύξη: MHz & Κάτω ζεύξη: MHz). Ερώτηση 2: Ερώτηση 2.1: Με δεδομένο ότι για την πλήρη υποστήριξη του συνδρομητικού φορτίου του δικτύου Π1, απαιτούνται συνολικά συχνότητες άνω ζεύξης για κάθε κυψέλη (cell) του δικτύου, να προσδιορισθεί το συνολικό εύρος ζώνης (σε μονάδες MHz) του αχρησιμοποίητου διαθέσιμου ραδιοφάσματος της κάτω ζεύξης. Ερώτηση 2.2: Με βάση την απάντηση στην Ερώτηση 2.1, διερευνάται η επικοινωνία των συνδρομητών Α και Β που λαμβάνει χώρα κατά την πορεία του συνδρομητή Α όπου για μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, ο συνδρομής Α έχει διέλθει από τρεις γειτονικές κυψέλες (κυψέλη 1, κυψέλη 2 και κυψέλη 3). Στην περίπτωση αυτή να θεωρήσετε ότι το φάσμα των διαθέσιμων συχνοτήτων στις τρεις αυτές κυψέλες ακολουθεί διαδοχική σειρά (δηλαδή το φάσμα έναρξης της επόμενης κυψέλης ακολουθεί το πέρας του φάσματος της προηγούμενης κυψέλης. Το φάσμα της 1 ης κυψέλης να ξεκινήσει από τη συχνότητα έναρξης του φάσματος της συγκεκριμένης τεχνολογίας του κυψελωτού δικτύου). Επίσης, μέσα σε μια κυψέλη, οι συχνότητες είναι διαδοχικές. Στο πλαίσιο της διερεύνησης να συμπληρωθούν και να αιτιολογηθούν τα πεδία του παρακάτω πίνακα: Διαδοχικό χρονικό σενάριο επικοινωνίας των συνδρομητών Α και Β Καταγραφή συχνοτήτων χρήσης στο MSC σύμφωνα με το διαδοχικό χρονικό σενάριο Συνολικός αριθμός μεταπομπών (handovers) σε διαδοχικές κυψέλες κατά τη διάρκεια των 10 χρονικών στιγμών Σε ποιες κυψέλες του δικτύου ο συνδρομητής Β απέστειλε πληροφορία στο συνδρομητή Α ; 1 η χρονική στιγμή ΜΗz 2 η χρονική στιγμή 93.4 ΜΗz 3 η χρονική στιγμή ΜΗz 4 η χρονική στιγμή ΜΗz η χρονική στιγμή ΜΗz 6 η χρονική στιγμή ΜΗz 7 η χρονική στιγμή ΜΗz 8 η χρονική στιγμή ΜΗz 9 η χρονική στιγμή ΜΗz 10 η χρονική στιγμή ΜΗz Σημείωση 2: Ο παράγοντας επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων για το GSM / GPRS χρησιμοποιούμενες συχνότητες είναι διαδοχικές. είναι 1/12 και οι 2

3 Ερώτηση 3: Το ασύρματο δίκτυο τεχνολογίας WiFi καλύπτει ηλεκτρομαγνητικά έναν εσωτερικό οικιακό χώρο, ο οποίος ευρίσκεται στην 3 η κυψέλη και τελεί υπό την ηλεκτρομαγνητική κάλυψη του εξωτερικού δικτύου GPRS. Θεωρούμε ότι ο συνδρομητής Α ευρίσκεται στον εσωτερικό οικιακό χώρο και με βάση τα δεδομένα της άσκησης η φορητή του συσκευή έχει πρόσβαση τόσο στο δίκτυο GPRS όσο και στο ασύρματο δίκτυο WiFi. Με δεδομένο ότι η αποστολή της πληροφορίας από το συνδρομητή Α θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνθήκες μέγιστης ισχύος λήψης από τους σταθμούς βάσης (δηλαδή από το σταθμό βάσης του GPRS ή από το σταθμό βάσης (Σημείο Πρόσβασης Access Point) του δικτύου WiFi), να εκτιμήσετε και να αιτιολογήσετε κατά την 9 η χρονική στιγμή ποιο mode της φορητής συσκευής του συνδρομητή Α θα ενεργοποιηθεί (δηλαδή το mode του GPRS ή το mode του WiFi). Να λάβετε υπόψη παραμέτρους που καταγράφονται στον πίνακα του Ερωτήματος 2.2. Δίνονται: Απόσταση συνδρομητή Α από το Σταθμό Βάσης του δικτύου GPRS = Km Απόσταση συνδρομητή Α από το Σταθμό Βάσης (Access Point) του δικτύου WiFi = 8 m Απολαβή Κεραίας φορητής συσκευής του συνδρομητή Α = 1.2 (καθαρός αριθμός) Απολαβή Κεραίας Σταθμού Βάσης του δικτύου GPRS = 8 db Απολαβή Κεραίας Σταθμού Βάσης (Access Point) του δικτύου WiFi = 1.2 (καθαρός αριθμός) Συχνότητα λειτουργίας δικτύου WiFi = 2.4 GHz Ισχύς εκπομπής από τη φορητή συσκευή GPRS / WiFi του συνδρομητή Α = 20 mwatts Κατώφλι ευαισθησίας του δέκτη του Σταθμού Βάσης του δικτύου GPRS = Κατώφλι ευαισθησίας του δέκτη του Σταθμού Βάσης του δικτύου WiFi = Η ηλεκτρομαγνητική διάδοση ακολουθεί τον τύπο του Friis: PT GT P r Όπου: P r P T G T G r R c 310 f G 4 R 2 r ισχύς λήψης ισχύς εκπομπής 2 c και f απολαβή (κέρδος) κεραίας εκπομπής απολαβή (κέρδος) κεραίας λήψης μήκος κύματος ακτινοβολίας απόσταση συστήματος εκπομπής από το σύστημα λήψης 8 m/ sec ταχύτητα του φωτός συχνότητα λειτουργίας Watts Watts Μετατροπή db σε καθαρό αριθμό: καθαρό αριθμό. X 10 db 10log K, όπου Χ η τιμή σε db και Κ η μετατροπή της σε Ορισμός: Κατώφλι ευαισθησίας ενός δέκτη είναι η ελάχιστη δυνατή ισχύς του σήματος που μπορεί να λάβει ο δέκτης, ώστε με βάση την τεχνολογία που είναι κατασκευασμένος, να μπορεί να επεξεργασθεί το λαμβανόμενο σήμα και να μην το θεωρεί ως θόρυβο και επομένως να το απορρίψει. Σημείωση 3: Να θεωρηθούν μηδενικές όλες οι πιθανές απώλειες κατά τη διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Σημείωση 4: To κατώφλι ευαισθησίας ενός δέκτη, είναι η τιμή της ισχύος λήψης, όπου λαμβανόμενα σήματα με ισχύ μεγαλύτερη ή το πολύ ίση με τη τιμή του κατωφλίου, αναγνωρίζονται από τον δέκτη σαν σήμα και όχι σαν θόρυβος. Επομένως για αξιόπιστες μεταδόσεις σημάτων, η λαμβανόμενη ισχύς σε ένα δέκτη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή το πολύ ίση με την αντίστοιχη τιμή του κατωφλίου ευαισθησίας. Εάν η λαμβανόμενη ισχύς είναι μικρότερη από την τιμή του κατωφλίου ευαισθησίας, τότε δεν είναι εφικτή η επικοινωνία. 3

4 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 1 Απάντηση στην Ερώτηση 1: Α/Α Δικτυακή Οντότητα Αριθμός οντοτήτων ανά κατηγορία 1 Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των δύο συνδρομητών, ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των 8 Ψηφιακών Κέντρων (MSCs) που ενεπλάκησαν στην επικοινωνία και για τα δύο δίκτυα των Π1 και Π2? 2 Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των δύο συνδρομητών, ποιος είναι ο συνολικός 2 αριθμός των Κόμβων υποστήριξης GPRS Πύλες και για τα δύο δίκτυα των Π1 και Π2 3 Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των δύο συνδρομητών, ποιος είναι ο συνολικός 8 αριθμός των Κόμβων υποστήριξης GPRS Εξυπηρετητές και για τα δύο δίκτυα των Π1 και Π2 4 Με δεδομένο την απαίτηση της προστασίας έναντι εξωτερικών επιθέσεων κατά την επικοινωνία των Συνδρομητών Α και Β, ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των συνοριακών πυλών που θα χρησιμοποιηθούν? Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας των δύο συνδρομητών, πόσες Μεταπομπές (handovers) με έλεγχο του ψηφιακού 2 Μεταπομπές για τον συνδρομητή Α = και Αιτιολόγηση του αριθμού των οντοτήτων Διότι για τον συνδρομητή Α, πραγματοποιήθηκαν εγγραφές σε αντίστοιχες VLRs του δικτύου Π1 και για τον συνδρομητή Β, πραγματοποιήθηκαν 3 εγγραφές σε αντίστοιχες VLRs του δικτύου Π2. Να σημειωθεί ότι κάθε MSC ελέγχει τη δική του VLR. (βλέπε σχήμα 4.2, σελίδα 278 και σελίδα 32 [Α Τόμος]) Διότι απαιτείται ένα GGSN για το δίκτυο Π1 και ένα GGSN για το δίκτυο Π2. (βλέπε σχήμα.4, σελίδα 32 [Α Τόμος]) Επειδή εμπλέκονται συνολικά και τα δύο δίκτυα Π1 και Π2 8 ψηφιακά κέντρα (MSCs). Το κάθε ψηφιακό κέντρο (MSC) ελέγχει ένα SGSN. (βλέπε σχήμα.4, σελίδα 32 [Α Τόμος]) Επειδή η συνοριακή πύλη λειτουργεί ως αντιπυρικό τείχος (firewall), απαιτούνται 2 συνοριακές πύλες. Μία για το δίκτυο Π1 και μία για το δίκτυο Π2. (βλέπε σελίδα 32 [Α Τόμος]) Κατηγορία Μεταπομπής: Μεταπομπή με έλεγχο του ψηφιακού κέντρου (MSC) Διότι για τον συνδρομητή Α πραγματοποιήθηκαν εγγραφές σε αντίστοιχες VLRs και για το συνδρομητή Β πραγματοποιήθηκαν 3 εγγραφές σε αντίστοιχες VLRs. 4

5 κέντρου, πραγματοποιήθηκαν για τον συνδρομή Α και πόσες για τον συνδρομή Β? Μεταπομπές για τον συνδρομητή Β = 3 Απάντηση στην Ερώτηση 2: Απάντηση στην Ερώτηση 2.1: Επειδή σε κάθε κυψέλη για το δίκτυο Π1, καταχωρούνται συχνότητες για την άνω ζεύξη (up-link), αυτό σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα καταχωρηθούν και συχνότητες για την κάτω ζεύξη (down-link). Επομένως, επειδή για το GSM/GPRS ο παράγοντας επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων είναι 1/12, έχουμε: ό ( ά ύ ) 12 έ 60 ό Επειδή το συνολικό φάσμα συχνοτήτων της κάτω ζεύξης είναι 2 MHz και η απόσταση των διαδοχικών συχνοτήτων είναι 200 KHz (βλέπε σελίδα 277, Α τόμος), οι 60 συχνότητες της κάτω ζεύξης του δικτύου Π1, αντιστοιχούν σε φάσμα συχνοτήτων: KHz 60 ό z 12 ό MHz Επομένως, το συνολικό αχρησιμοποίητο φάσμα συχνοτήτων της κάτω ζεύξης, είναι: 2 MHz 12 MHz 13 MHz Απάντηση στην Ερώτηση 2.2: Με βάση τα στοιχεία της εκφώνησης, οι αντίστοιχες συχνότητες στις τρεις (3) διαδοχικές κυψέλες: Κυψέλη 1 η Συχνότητες Άνω Ζεύξης (uplink) Συχνότητες Κάτω Ζεύξης (down-link) ΜΗz 93.0 ΜΗz ΜΗz 93.2 ΜΗz ΜΗz 93.4 ΜΗz ΜΗz 93.6 ΜΗz ΜΗz 93.8 ΜΗz Κυψέλη 2 η Συχνότητες Άνω Ζεύξης (uplink) Συχνότητες Κάτω Ζεύξης (down-link) ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz

6 Κυψέλη 3 η Συχνότητες Άνω Ζεύξης (uplink) Συχνότητες Κάτω Ζεύξης (down-link) ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz ΜΗz Σύμφωνα με τις καταχωρηθείσες συχνότητες στις κυψέλες, οι απαντήσεις των πεδίων του πίνακα, είναι: Διαδοχικό χρονικό σενάριο επικοινωνίας των συνδρομητών Α και Β Καταγραφή συχνοτήτων χρήσης στο MSC σύμφωνα με το διαδοχικό χρονικό σενάριο Συνολικός αριθμός μεταπομπών (handovers) σε διαδοχικές κυψέλες κατά τη διάρκεια των 10 χρονικών στιγμών Σε ποιες κυψέλες του δικτύου ο συνδρομητής Β απέστειλε πληροφορία στο συνδρομητή Α? 1 η χρονική στιγμή ΜΗz 2 η χρονική στιγμή 93.4 ΜΗz Κυψέλη 1 3 η χρονική στιγμή ΜΗz 4 η χρονική στιγμή ΜΗz η χρονική στιγμή ΜΗz Κυψέλη 2 6 η χρονική στιγμή ΜΗz 7 η χρονική στιγμή ΜΗz Κυψέλη 2 8 η χρονική στιγμή ΜΗz 9 η χρονική στιγμή ΜΗz 10 η χρονική στιγμή ΜΗz Αιτιολόγηση: α) Η 1 η μεταπομπή λαμβάνει χώρα στη μετάβαση από τη 3 η χρονική στιγμή στη 4 η χρονική στιγμή Η 2 η μεταπομπή λαμβάνει χώρα στη μετάβαση από τη η χρονική στιγμή στη 6 η χρονική στιγμή Η 3 η μεταπομπή λαμβάνει χώρα στη μετάβαση από τη 6 η χρονική στιγμή στη 7 η χρονική στιγμή Η 4 η μεταπομπή λαμβάνει χώρα στη μετάβαση από τη 7 η χρονική στιγμή στη 8 η χρονική στιγμή Η η μεταπομπή λαμβάνει χώρα στη μετάβαση από τη 9 η χρονική στιγμή στη 10 η χρονική στιγμή Επομένως: Ο συνολικός αριθμός των μεταπομπών που έλαβαν χώρα στο διάστημα των 10 χρονικών στιγμών είναι. β) Με βάση τις καταχωρηθείσες συχνότητες στις τρεις διαδοχικές κυψέλες, ο συνδρομητής Β απέστειλε πληροφορία στον Α, στις κυψέλες 1 και 2. Δηλαδή ο συνδρομητής Α λαμβάνει την πληροφορία σε συχνότητες της κάτω ζεύξης (down link). Απάντηση στην Ερώτηση 3: Σύμφωνα με το πίνακα της ερώτησης 2.2, την 9 η χρονική στιγμή, η φορητή συσκευή του συνδρομητή Α έχει χρησιμοποιήσει τη συχνότητα στην άνω ζεύξη (για αποστολή πληροφορίας) των MHz. Διερεύνηση συνθήκης για πιθανή χρήση του δικτύου GPRS: P T 20mW 0. 2Watts R Km 000m 8dB 6.3( ό ό ) G T 6

7 G r f m c MHz sec 0. 6 f Hz GPRS 336 GPRS Επομένως, με βάση το τύπο του Friis, η ισχύς λήψης στον δέκτη του Σταθμού Βάσης του Δικτύου GPRS, είναι: [ P r ] GPRS Διερεύνηση συνθήκης για πιθανή χρήση του δικτύου WiFi: Watts P T 20mW 0. 2Watts R 8m G T 1.2 G r m c 310 fwifi 2.4GHz sec 0. 12m 9 f Hz WiFi Επομένως, με βάση το τύπο του Friis, η ισχύς λήψης στον δέκτη του Σταθμού Βάσης του Δικτύου WiFi, είναι: [ P r ] WiFi Συμπέρασμα: Watts Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος, και ότι η επικοινωνία θα πρέπει να πραγματοποιείται σε συνθήκες μέγιστης ισχύος λήψης από τους σταθμούς βάσης (του δικτύου GPRS ή του WiFi), την 9 η χρονική στιγμή, η ενεργοποίηση του εξωτερικού δικτύου GPRS δεν είναι εφικτή, διότι η λαμβανόμενη ισχύς [ ].4110 Watts είναι μικρότερη από το κατώφλι ευαισθησίας του δέκτη GPRS που είναι 11 P r GPRS Watts. Η ενεργοποίηση όμως του δικτύου WiFi είναι εφικτή διότι η λαμβανόμενη ισχύς [ ].7110 Watts είναι μεγαλύτερη από το κατώφλι ευαισθησίας του δέκτη του Access Point 7 P r WiFi του WiFi που είναι Άρα Watts Την 9 η χρονική στιγμή θα ενεργοποιηθεί το mode του WiFi. H αιτιολόγηση έχει γίνει στο «συμπέρασμα». m 7

8 ΘΕΜΑ 2 (10%) Δίνεται ο ακόλουθος κώδικας: 1. <html> 2. <head> 3. <title>θέμα τελικών εξετάσεων</title> 4. <script language="javascript">. function R(val){ 6. var _f=document.forms.thema; 7. _f.pedio.value +=val; 8. } 9. function S(){ 10. var _f=document.forms.thema; 11. _f.pedio.value =''; 12. } 13. function T(){ 14. var _f=document.forms.thema; 1. _f.pedio.value =eval(_f.pedio.value); 16. } 17. </script> 18. </head> 19. <body> 20. <form name="thema"> 21. <table border=4> 22. <tr> 23. <td><input type="text" name="pedio" size="22"></td> 24. </tr> 2. <tr> 26. <td> 27. <input type="button" name="a" value=" 1 " onclick="r('1')"> 28. <input type="button" name="b" value=" 2 " onclick="r('2')"> 29. <input type="button" name="c" value=" 3 " onclick="r('3')"> 30. <input type="button" name="d" value=" + " onclick="r('+')"> 31. <br> 32. <input type="button" name="e" value=" 4 " onclick="r('4')"> 33. <input type="button" name="f" value=" " onclick="r('')"> 34. <input type="button" name="g" value=" 6 " onclick="r('6')"> 3. <input type="button" name="h" value=" - " onclick="r('-')"> 36. <br> 37. <input type="button" name="i" value=" 7 " onclick="r('7')"> 38. <input type="button" name="j" value=" 8 " onclick="r('8')"> 39. <input type="button" name="k" value=" 9 " onclick="r('9')"> 40. <input type="button" name="l" value=" * " onclick="r('*')"> 41. <br> 42. <input type="button" name="m" value=" c " onclick="s()"> 43. <input type="button" name="n" value=" 0 " onclick="r('0')"> 44. <input type="button" name="o" value=" = " onclick="t()"> 4. <input type="button" name="p" value=" / " onclick="r('/')"> 46. </td> 47. </tr> 48. </table> 49. </form> 0. </body> 1. </html> (a) Τι είδους κώδικας είναι; (b) Τι λειτουργία επιτελεί; (c) Τι θα παρουσιαστεί στο χρήστη με την εκτέλεσή του; Εξηγείστε βήμα προς βήμα το αποτέλεσμα. 8

9 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 2 (a) Είναι κώδικας HTML με ενσωματωμένο σενάριο JavaScript. (b) Η ιστοσελίδα εμφανίζει έναν απλό υπολογιστή αριθμητικών πράξεων που εκτελεί πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση, υπολογίζοντας την αριθμητική παράσταση που γράφει ο χρήστης και η οποία φαίνεται στο πεδίο εισαγωγής. (c) Ο browser θα εμφανίζει την παρακάτω εικόνα, με 16 buttons και στο πάνω μέρος ένα πεδίο εμφάνισης της αριθμητικής παράστασης και του αποτελέσματος υπολογισμού της. Ο τίτλος της ιστοσελίδας είναι "Θέμα τελικών εξετάσεων" (Γραμμή 3). Στο σώμα της ιστοσελίδας δημιουργείται μια φόρμα (Γραμμές 20-49) η οποία περιλαμβάνει έναν πίνακα με πάχος=4pixels (Γραμμές 21-48) και δύο γραμμές (Γραμμές και 2-47 αντίστοιχα). Στην πρώτη γραμμή του πίνακα υπάρχει ένα κελί που περιέχει ένα πεδίο εισόδου (input) τύπου text και μήκους 22 χαρακτήρων (Γραμμή 23). Στη δεύτερη γραμμή του πίνακα υπάρχει ένα κελί που περιέχει πεδία εισόδου (input) τύπου button και τα οποία εμφανίζουν τις επιλογές του υπολογιστή δηλαδή 1, 2, 3, + στην πρώτη σειρά (Γραμμές 27-30), αλλαγή γραμμής (Γραμμή 31), 4,, 6, - στη δεύτερη σειρά (Γραμμές 32-3), αλλαγή γραμμής (Γραμμή 36), 7, 8, 9, * στην τρίτη σειρά (Γραμμές 37-40), αλλαγή γραμμής (Γραμμή 41) και c, 0, =, / στην τέταρτη σειρά (Γραμμές 42-4). Επιλέγοντας ένα button, τρέχει το onclick event που καλεί μια από τις τρεις συναρτήσεις του script. Στην περίπτωση που καλείται η συνάρτηση R, το όρισμά της προστίθεται στην έκφραση που θα υπολογιστεί κάθε φορά. Στην περίπτωση που καλείται η συνάρτηση S (επιλογή του button c), διαγράφεται η έκφραση και καθαρίζεται το πεδίο input με όνομα pedio της φόρμας. Τέλος, όταν καλείται η συνάρτηση T (επιλογή του button =), υπολογίζεται η έκφραση και εμφανίζεται το αποτέλεσμά της στο πεδίο input pedio της φόρμας. 9

10 ΘΕΜΑ 3 (1%) Όταν η διακινουμένη πληροφορία μέσω ενός κόμβου ενός δικτύου ανταλλαγής πακέτων (packet switched network) υπερβαίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του κόμβου, ο κόμβος πρέπει να απορρίψει πακέτα. Θεωρήστε το δίκτυο ανταλλαγής πακέτων της επόμενης εικόνας, στο οποίο πέντε σταθμοί εργασίας συνδέονται σε έναν από τους κόμβους του δικτύου. S1(r1) S2(r2) S3(r3) S4(r4) S(r) C = 1 Υπόλοιπο δίκτυο Ο κόμβος έχει μέγιστη ρυθμαπόδοση (throughput) C = 1 (πακέτα/μονάδα χρόνου) και διαθέτει μια απλή γραμμή επικοινωνίας προς το υπόλοιπο δίκτυο. Οι σταθμοί εργασίας 1 έως αποστέλλουν δεδομένα με μέσο ρυθμό r i (πακέτα/μονάδα χρόνου) ο οποίος είναι: r 1 = 0.1, r 2 = 0.2, r 3 = 0.3, r 4 = 0.4 και r = 0.. Είναι προφανές ότι ο κόμβος είναι υπερφορτωμένος. Προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα της συμφόρησης, ο κόμβος απορρίπτει πακέτα από το σταθμό εργασίας i με πιθανότητα p i (i = 1,, ). Ερώτηση 1 Ποια πρέπει να είναι η σχέση που συνδέει τα p i, ώστε να μην απορρίπτονται περισσότερα πακέτα από όσα χρειάζονται για να λειτουργεί ο κόμβος στη μέγιστη ρυθμαπόδοσή του C = 1; Ερώτηση 2 Ο κόμβος χρησιμοποιεί μια πολιτική απόρριψης πακέτων εκχωρώντας τιμές στα p i ώστε να ισχύει η σχέση της ερώτησης 1. Για κάθε μια από τις ακόλουθες πολιτικές, επιβεβαιώστε ότι ισχύει η σχέση της ερώτησης 1 και περιγράψτε ποιοτικά τη συγκεκριμένη πολιτική από την οπτική γωνία του αποστολέα. 1. p 1 = 0.333, p 2 = 0.333, p 3 = 0.333, p 4 = και p = p 1 = 0.0, p 2 = 0.0, p 3 = 0.0, p 4 = 0.0 και p =

11 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 3 Ερώτηση 1 Το συνολικό φορτίο που δέχεται ο κόμβος του δικτύου είναι: r total r i 1 i 1. Προκειμένου να μην απορρίπτονται περισσότερα πακέτα από όσα χρειάζονται για να λειτουργεί ο κόμβος στη μέγιστη ρυθμαπόδοσή του C = 1, θα πρέπει να ισχύει: p ri rtotal C i 1 i p2 0.2 p3 0.3 p4 0.4 p Εναλλακτικά, η συνθήκη γράφεται και ως: p (1) C r total i1 p r i i i1 i r i1 p r C i i i1 i r (1 p ) i Ερώτηση 2 Η σχέση (1) ισχύει για όλες τις προτεινόμενες πολιτικές απόρριψης. Πιο συγκεκριμένα: Πολιτική 1: i 1 p 0.333* * * * *0. = = r i i Στη συγκεκριμένη πολιτική ισχύει η ίδια πιθανότητα απόρριψης για κάθε σταθμό εργασίας. Πολιτική 2: i 1 p 0* * * * *0. = = 0. r i i Στη συγκεκριμένη πολιτική «τιμωρείται» ο σταθμός εργασίας που αποστέλλει δεδομένα με το μεγαλύτερο ρυθμό. 11

12 ΘΕΜΑ 4 (1%) Τα τελευταία 46 αιτήματα ενός χρήστη του διαδικτύου για λήψη μίας ιστοσελίδας μεγέθους 794 kb από έναν web server εξυπηρετούνται από το ιεραρχικό σύστημα caching της παρακάτω εικόνας όπως περιγράφεται ακολούθως: 14 φορές περίμενε χρόνο ίσο με 0.4 sec για να ολοκληρωθεί η λήψη της σελίδας, 6 φορές περίμενε χρόνο ίσο με 1.2 sec για την ολοκλήρωση λήψης της σελίδας, 20 φορές έπρεπε να περιμένει για μεγαλύτερο χρόνο και 6 φορές η σελίδα δεν κατέβηκε καθόλου. Να απαντηθούν τα παρακάτω: Ερώτηση 1: Ποια είναι η πιθανότητα η σελίδα να βρίσκεται: (i) στη browser cache του υπολογιστή του χρήστη, (ii) στην proxy cache του ISP και (iii) στο web server της σελίδας. Ερώτηση 2: Ο διαχειριστής της σελίδας αποφασίζει να βελτιώσει την κατάσταση στο server, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα να μην κατέβει καθόλου η σελίδα, στο 1/3 της αρχικής. Για να το πετύχει αυτό, θα εισάγει μία reverse proxy cache στο web server, και θα κάνει βελτιώσεις στην cache του web server, ώστε να μην αλλάξει η πιθανότητα να κατέβει η σελίδα από το web server και χωρίς να πειραχτεί το υπόλοιπο ιεραρχικό σύστημα caching. Ποια θα πρέπει να είναι τότε η πιθανότητα η σελίδα να βρίσκεται στην reverse proxy cache και ποια να βρίσκεται στο web server; Ερώτηση 3: Ποιο είναι το απαιτούμενο πλήθος μεταβάσεων με επιστροφή για να ληφθεί η σελίδα από την proxy cache του ISP, δεδομένου ότι το ελάχιστο bandwidth της σύνδεσης και το RTT από το PC του χρήστη έως την proxy cache του ISP είναι 10 Mbps και 10 msec αντίστοιχα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σκοπός της reverse proxy cache της άσκησης είναι να μειώσει το φόρτο που δέχεται ο web server και να επιταχύνει την απόκρισή του, για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται και ο όρος web accelerator. Προφανώς η reverse proxy cache που εισάγει ο web server τοποθετείται ιεραρχικά πάνω από την proxy cache του ISP. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 4 Ερώτηση 1: Ζητούνται τα h bc, h pc και h ws που είναι οι πιθανότητες να βρίσκεται η σελίδα στην cache του φυλλομετρητή, στην proxy cache του ISP και στο web server της σελίδας αντίστοιχα. Μας δίνονται κατάλληλα δεδομένα από τα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα τα P bc, P pc και P ws, δηλαδή τις πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας στην cache του φυλλομετρητή, στην proxy cache του ISP και στο web server σύμφωνα με το ιεραρχικό σύστημα caching της εκφώνησης. Από τους χρόνους που δίνονται μπορούμε να συμπεράνουμε πως υπάρχουν τρεις (3) περιπτώσεις επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας, με χρόνους απόκρισης από 0.4 sec (14 φορές στις 46), 1.2 sec (6 φορές στις 46) και μεγαλύτερο των 1.2 sec (20 φορές από τις 46), που αντιστοιχούν στην ανάκτηση της σελίδας από την browser cache, την proxy cache και τέλος τον web server της σελίδας αντίστοιχα, αφού αναμένεται οι χρόνοι απόκρισης να είναι μεγαλύτεροι όσο πιο απομακρυσμένο είναι το σημείο ανάκτησης της σελίδας. Επίσης, υπάρχει και πιθανότητα P no = 6/ να μην κατέβει καθόλου η σελίδα, δηλαδή να μην είναι διαθέσιμη πουθενά. 12

13 Συνεπώς: P bc = 14/ P pc = 6/ P ws = 20/ Προφανώς ισχύει: P bc + P pc + P ws + P no = 1 Από τους τύπους που συνδέουν τα P με τα h στο ιεραρχικό σύστημα caching, έχουμε: h bc = P bc 0.3 P pc = h pc (1 P bc ) 0.13 = h pc (1 0.3) h pc 0.19 P ws = h ws (1 P pc P bc ) 0.44 = h ws ( ) h ws 0.77 Ερώτηση 2: Στην περίπτωση που ο διαχειριστής της σελίδας εισάγει τη reverse proxy cache, η οποία ιεραρχικά τοποθετείται πάνω από την proxy cache του ISP, τώρα θα έχουμε τέσσερις (4) περιπτώσεις επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας. Η κατάσταση παραμένει ίδια όσον αφορά την browser cache και την proxy cache. Με βάση τα δεδομένα της Ερώτησης, η πιθανότητα να κατέβει η σελίδα από τη reverse proxy cache είναι τα 2/3 της αρχικής πιθανότητας P no 0.13, δηλαδή P rc 0.087, αφού πρέπει να μείνει ίδια η πιθανότητα να κατέβει η σελίδα από το web server. H πιθανότητα να κατέβει από το web server παραμένει ίδια, δηλαδή P ws = 20/ Επίσης, τώρα πλέον: P no = 2/ Συνεπώς, οι πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας έχουν ως εξής: P bc 0.3 P pc 0.13 P rc P ws 0.44 Οπότε: h bc = P bc 0.3 P pc = h pc (1 P bc ) 0.13 = h pc (1 0.3) h pc 0.19 P rc = h rc (1 P pc P bc ) = h ws ( ) h rc 0.1 P ws = h ws (1 P rc P pc P bc ) 0.44 = h ws ( ) h ws 0.91 Ερώτηση 3: Ισχύει από τη σχέση (.1) του Τόμου Β: όπου: 13

14 T r : είναι ο χρόνος απόκρισης και στην περίπτωσή μας ισούται με 1.2 sec για την απόκριση από την proxy cache του ISP [δίνεται] S: είναι το συνολικό μέγεθος της σελίδας: 794 kb [δίνεται] N: είναι το πλήθος μεταβάσεων με επιστροφή, το οποίο είναι το ζητούμενο του ερωτήματος RTT: είναι ο χρόνος μετάβασης με επιστροφή από το PC ως την proxy cache του ISP: 10 msec [δίνεται] P C + P S : είναι ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας: 0.4 sec όπως συνάγεται από το γεγονός ότι είναι ο συνολικός χρόνος κατεβάσματος της σελίδας από το PC [δίνεται] C min : είναι η μικρότερη χωρητικότητα συνδέσμου: 10 Mbps [δίνεται] Αντικαθιστώντας στη σχέση (1) έχουμε: Επομένως, το απαιτούμενο πλήθος μεταβάσεων με επιστροφή είναι 1. 14

15 ΘΕΜΑ (10%) Θεωρήστε ότι διαχειρίζεστε το δίκτυο υπολογιστών και ότι χρειάζεστε 119 χρήσιμα υποδίκτυα. Να απαντήσετε τεκμηριωμένα στις ακόλουθες ερωτήσεις. 1.1 Ποια είναι η κλάση των διευθύνσεων; Ποια είναι η εξ ορισμού μάσκα υποδικτύου (σε δεκαδική αναπαράσταση με τελείες); Πόσα κατ ελάχιστον bits πρέπει να δανειστείτε για υποδίκτυα; Ποια είναι η νέα μάσκα υποδικτύου (σε δεκαδική αναπαράσταση με τελείες); 1. Πόσα υποδίκτυα δημιουργήθηκαν; 1.6 Πόσοι hosts υπάρχουν ανά υποδίκτυο; Πόσοι hosts (οι οποίοι χρησιμοποιούνται) υπάρχουν ανά υποδίκτυο; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 1.1 Ποια είναι η κλάση των διευθύνσεων; 1.2 Ποια είναι η εξ ορισμού μάσκα υποδικτύου (σε δεκαδική αναπαράσταση με τελείες); A Η διεύθυνση ξεκινά με 118. Η δυαδική του αναπαράσταση είναι Με δεδομένο ότι η δυαδική αναπαράσταση ξεκινά με 0, η κλάση της διεύθυνσης είναι A Δεδομένου ότι έχουμε διεύθυνση κλάσης 1

16 , το πρώτο byte (από αριστερά προς τα δεξιά) της διεύθυνσης IP αναφέρονται στο δίκτυο, οπότε τα αντίστοιχα bits της μάσκας θα πρέπει να είναι 1 στη δυαδική της αναπαράσταση Πόσα κατ ελάχιστον bits πρέπει να δανειστείτε για υποδίκτυα; Ποια είναι η νέα μάσκα υποδικτύου (σε δεκαδική αναπαράσταση με τελείες); Άρα για τη μάσκα, το πρώτο byte θα πρέπει να έχει 1 σε όλα τα bits του, οπότε η μάσκα θα ξεκινά με 2 (2 10 = ). Τα επόμενα τρία bytes της διεύθυνσης IP αναφέρονται στον host μέσα στο συγκεκριμένο δίκτυο, οπότε τα αντίστοιχα bits της μάσκας θα πρέπει να είναι 0 στη δυαδική της αναπαράσταση. Άρα για τη μάσκα, τα τρία τελευταία bytes θα πρέπει να έχουν 0 σε όλα τα bits τους, οπότε η μάσκα θα τελειώνει με (0 10 = ). 7 Με βάση τα δεδομένα της άσκησης χρειαζόμαστε 119 υποδίκτυα. Συνεπώς για υποδίκτυα θα δανειστούμε 7 bits (2 7 = 128 > 119) Δεδομένου ότι έχουμε δανειστεί 7 bits για υποδίκτυα, η μάσκα πρέπει να είναι: ή Με κόκκινο είναι τα bits που δεν μπορούν να αλλάξουν χρήση επειδή έχουμε διεύθυνση Α κλάσης. Με πράσινο είναι τα bits που λόγω της κλάσης Α αναφέρονταν σε hosts αλλά τα δεσμεύσαμε για υποδίκτυα, και με μωβ είναι τα bits που χρησιμοποιούνται για hosts ανά υποδίκτυο (αυτά δεν αλλάζουν χρήση) Πόσα υποδίκτυα δημιουργήθηκαν; 1.6 Πόσοι hosts υπάρχουν ανά υποδίκτυο; Επειδή έχουμε διαθέσιμα 7 bits για υποδίκτυα, τα υποδίκτυα που μπορούν να δημιουργηθούν είναι Για την αναπαράσταση των hosts έχουμε στη διάθεσή μας 24-7=17 bits. Άρα μπορούμε να αναπαραστήσουμε 2 17 = hosts. 16

17 Πόσοι hosts (οι οποίοι χρησιμοποιούνται) υπάρχουν ανά υποδίκτυο; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; γιατί η πρώτη και η τελευταία διεύθυνση δεσμεύονται για συγκεκριμένη χρήση (αναπαράσταση δικτύου & broadcast). Broadcast Γιατί είναι η τελευταία διαθέσιμη διεύθυνση του δικτύου (όλα τα διαθέσιμα bits του host είναι 1) Με κόκκινο τα bits του υποδικτύου και με πράσινο τα bits του host. Συσκευής Γιατί εμπίπτει στις διευθύνσεις που είναι διαθέσιμες για hosts Με κόκκινο τα bits του υποδικτύου και με πράσινο τα bits του host. Συσκευής Γιατί εμπίπτει στις διευθύνσεις που είναι διαθέσιμες για hosts Με κόκκινο τα bits του υποδικτύου και με πράσινο τα bits του host. Δικτύου Γιατί είναι η πρώτη διαθέσιμη διεύθυνση του δικτύου (όλα τα διαθέσιμα bits του host είναι 0) Με κόκκινο τα bits του υποδικτύου και με πράσινο τα bits του host. 17

18 ΘΕΜΑ 6 (20%) Σας δίνεται το παρακάτω XSL αρχείο askisi.xsl : <xsl:stylesheet xmlns:xsl=" version="1.0" > <xsl:template match="/"> <html> <body> <table border="2" bgcolor="yellow"> <tr> <th>symbol</th> <th>name</th> <th>xrimatistirio</th> <th>price</th> </tr> <xsl:for-each select="portfolio/metoxi"> <tr> <td><xsl:value-of select="symbol"/></td> <td><xsl:value-of select="name"/></td> <td><xsl:value-of <td><xsl:value-of select="price"/></td> </tr> </xsl:for-each> </table> </body> </html> </xsl:template> </xsl:stylesheet> ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δηλώνει attribute. (a) Τι είδους (κατασκευαστικά και ποιοτικά) XML αρχεία φαίνεται να μετασχηματίζει το askisi.xsl; Τι παράγει ο μετασχηματισμός; (b) Γράψτε ένα XML αρχείο askisi.xml με δύο (2) elements δεύτερου επιπέδου, το οποίο να ακολουθεί τη δομή των XML αρχείων που επεξεργάζεται το askisi.xsl. Παρουσιάστε το αποτέλεσμα του μετασχηματισμού του askisi.xml σύμφωνα με το askisi.xsl, όπως αναμένεται να εμφανίζεται στον browser. (c) Γράψτε ένα DTD για αρχεία όπως το askisi.xml. (d) Παρουσιάστε το DOM δέντρο του askisi.xml. 18

19 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 6 (a) Όπως φαίνεται στην εντολή <xsl:for-each select="portfolio/metoxi">, τα XML αρχεία που μετασχηματίζονται από το askisi.xsl, πρέπει να έχουν ως root element το portfolio, με παιδιά (elements δεύτερου επιπέδου) το/τα metoxi. Κάθε element metoxi θα πρέπει να έχει ως elements, από ένα symbol, name, price, ενώ θα έχει και ένα attribute xrimatistirio. (b) Όπως φαίνεται, είναι XML αρχεία που περιέχουν το portfolio μετοχών κάποιου επενδυτή, με κάθε «μετοχή» να περιλαμβάνει ως πληροφορία: το Χρηματιστήριο στο οποίο συναλλάσσεται η μετοχή (attribute) και τα «σύμβολο», «όνομα», «τιμή» για κάθε μετοχή (elements). Με το μετασχηματισμό δημιουργείται ένα HTML αρχείο, το οποίο παρουσιάζει στον browser ένα table με κίτρινο φόντο (<table border="2" bgcolor="yellow">) με επικεφαλίδες (<th>) τις Symbol, Name, Xrimatistirio, Price, κάτω από τις οποίες θα εμφανίζονται με τη σειρά, οι τιμές των elements symbol, name, του attribute xrimatistirio και του element price, για όλα τα elements metoxi. <portfolio> <metoxi xrimatistirio="nyse"> <symbol>zcxm</symbol> <name>zacx corp</name> <price>28.87</price> </metoxi> <metoxi xrimatistirio="nasdaq"> <symbol>zffx</symbol> <name>zaffymat inc</name> <price>92.20</price> </metoxi> </portfolio> 19

20 (c) <!ELEMENT portfolio (metoxi+)> <!ELEMENT metoxi (symbol, name, price)> <!ATTLIST metoxi xrimatistirio CDATA #REQUIRED> <!ELEMENT symbol (#PCDATA)> <!ELEMENT name (#PCDATA)> <!ELEMENT price (#PCDATA)> (d) Document Element: portfolio Element: metoxi Element: metoxi Attribute: xrimatistirio Element: symbol Element: name Element: price Attribute: xrimatistirio Element: symbol Element: name Element: price Text: nyse Text: ZCXM Text: zaxc corp Text: Text: nasdaq Text: ZFFX Text: zaffymat inc Text:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Δίνεται το παρακάτω DTD (Document Type Definition) αρχείο X.dtd :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 20.5.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM υποστηρίζει πολύ καλή κάλυψη σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος. Ένας Πάροχος κινητών υπηρεσιών, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (20%) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 4.7.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ερώτηση 1: Η κάλυψη μιας ευρείας γεωγραφικής περιοχής απαιτεί συνολικά 100 συστάδες κυψελών με παράγοντα επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 3 Ακαδημαϊκό Έτος 011-01 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 9/01/01 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στόχος: Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (15%) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2012 2013 28.7.2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σε μια γεωγραφική περιοχή πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει δίκτυο GSM στη ζώνη συχνοτήτων των 900 MHz. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ 1 (0%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 008 009 3.6.009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM και με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 1 2 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 4 5 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2010 2011 6 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9.5.03 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών 1.1 Βασικές μετατροπές Εργαστήριο 1: Αρχές Κινητών Επικοινωνιών Όταν μας ενδιαφέρει ο υπολογισμός μεγεθών σχετικών με στάθμες ισχύος εκπεμπόμενων σημάτων, γίνεται χρήση και της λογαριθμικής κλίμακας με

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot

Πτυχιακή Εργασία. Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Πτυχιακή Εργασία Ασύρματα Δίκτυα της Τεχνολογίας Hot Spot Σκοπός της σημερινής παρουσίασης είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί η δομή και ο τρόπος λειτουργίας ενός δικτύου Hot Spot. Υπεύθυνος Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Δίκτυα. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Δίκτυα ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Εισαγωγή Η επικοινωνία, ως ανταλλαγή πληροφοριών, υπήρξε ένας από τους θεμέλιους λίθους της ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισμού Η μετάδοση πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM 1 Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο GSM Το GSM είναι ένα ψηφιακό κυψελωτό σύστημα κινητών επικοινωνιών και αναπτύχθηκε ώστε να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση Κινητές επικοινωνίες Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση 1 Αρχική Μορφή της Αρχιτεκτονικής του Τηλεφωνικού Συστήματος Κινητές Υπηρεσίες πρώτης γενιάς το σχέδιο με το οποίο έχει δομηθεί είναι παρόμοιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στόχος: 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 21/11/2010 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές

Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Διαχείριση Ειδοποιήσεων με Κινητές Συσκευές Λαμπαδαρίδης Αντώνιος el04148@mail.ntua.gr Διπλωματική εργασία στο Εργαστήριο Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων Επιβλέπων: Καθηγητής Τ. Σελλής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 ( Τόμος Β, Κεφάλαια 4 8 και Τόμος Γ ) Ημερομηνία Παράδοσης 08.05.2013 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Επέκταση συστήματος διαχείρισης φιλοδωρημάτων καφετέριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο

Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Γλώσσες Σήµανσης (Markup Languages) Τεχνολογία ιαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εµπόριο 1 Γλώσσες Σήµανσης Γλώσσες σήµανσης: Αρχικά για τον καθορισµό εµφάνισης σελίδων, γραµµατοσειρών. Στη συνέχεια επεκτάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές 1 Γενικά Σχεδιαστική παράμετρος 2 Μέτρηση ισχύος Για λόγους ευκολίας, λογαριθμίζουμε την ισχύ και έχουμε τις ακόλουθες μονάδες μέτρησης: Κατά συνέπεια:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση & Υλοποίηση Ασύρµατων ικτύων Εσωτερικού Χώρου Τεχνολογίας WiFi

Σχεδίαση & Υλοποίηση Ασύρµατων ικτύων Εσωτερικού Χώρου Τεχνολογίας WiFi Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΑΠΘ Σχεδίαση & Υλοποίηση Ασύρµατων ικτύων Εσωτερικού Χώρου Τεχνολογίας WiFi Αντώνης Γ. ηµητρίου ιδάκτωρ Τµ. Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών &

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt: 1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Ασκήσεις επανάληψης 1. Κινητός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

υαδικό Σύστημα 192.168.0.0-11000000.10101000.00000000.00000000

υαδικό Σύστημα 192.168.0.0-11000000.10101000.00000000.00000000 υαδικό Σύστημα Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πως γίνεται το Subnetting, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε καλά το δυαδικό σύστημα, τις Classes των δικτύων και τι ακριβώς γίνεται στην καθεμία. Όπως γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Σχεδίασης Ασύρματων και Κυψελωτών Συστημάτων Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λύση: Λύση:

Εισαγωγή. Λύση: Λύση: Εισαγωγή 1. Μία συλλογή πέντε δρομολογητών πρόκειται να συνδεθεί με ένα υποδίκτυο σημείου προς σημείο. Μεταξύ κάθε ζεύγους δρομολογητών, οι σχεδιαστές μπορούν να τοποθετήσουν είτε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting

3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting 3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting Περιέχει: Συστήματα αρίθμησης (Δεκαδικό, Δυαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Παραδείγματα) Φυσικές διευθύνσεις (Mac addresses, BIA) Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Άσκηση 6 η Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος (CSMA-CD) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διδάσκων: Παπαπέτρου Ευάγγελος 2 1 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 o Ένα πακέτο ανώτερου επιπέδου τεμαχίζεται σε 10 πλαίσια, κάθε ένα από τα οποία έχει πιθανότητα 80 τοις εκατό να φτάσει χωρίς σφάλμα. Αν το πρωτόκολλο συνδέσου μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Π ΑΤΡΩΝ Π ΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Σ ΧΟΛΗ Τ ΜΗΜΑ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κ ΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ Σ ΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ Αδάμ Γιώργος Γκορτσίλας Δημήτρης Οικονομίδης Γιάννης 2009 TARIFA Project 1. Περιγραφή προβλήματος-αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Subnetting-VLSM-Troubleshooting IP Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική ικτύου

Αρχιτεκτονική ικτύου Αρχιτεκτονική ικτύου Φυσική αρχιτεκτονική Oµαδοποίηση των λειτουργιών του δικτύου σε φυσικές οντότητες Η φυσική αρχιτεκτονική ενός δικτύου κινητών επικοινωνιών µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη κινητό τερµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ 2014 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ HTML ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ H HTML είναι μία γλώσσα σήμανσης και αποτελεί την κύρια γλώσσα δημιουργίας ιστοσελίδων του διαδικτύου. Είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText

Διαβάστε περισσότερα

BibConvert μετατροπές LOM

BibConvert μετατροπές LOM BibConvert μετατροπές LOM Δημοσθένης Νικούδης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας BibConvert 2 Μετατρέπει μεταδεδομένα από άλλες μορφές σε MARC21 (ή πιο σωστά MARCXML) Command-line tool Δεν έχει web interface

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο 1 ΓΕΝΙΚΑ Ο αριθμός των κλήσεων σε εξέλιξη μεταβάλλεται με έναν τυχαίο τρόπο καθώς κάθε κλήση ξεχωριστά αρχίζει και τελειώνει με τυχαίο τρόπο. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Alert - Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής

Θεσσαλονίκη Alert - Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής Θεσσαλονίκη Alert - Αναλυτική παρουσίαση εφαρμογής Δεληγιαννίδης Θεόδωρος Περίληψη Η "Θεσσαλονίκη Alert" είναι μια εφαρμογή του τύπου crowdsourcing που αφορά το Δήμο Θεσσαλονίκης και τους πολίτες του.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό

Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Έργο ΛΑΕΡΤΗΣ Λογισμικό Δικτύων Οδηγίες αξιοποίησης για τον Εκπαιδευτικό Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 1 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ

Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ Εργαστήριο ίκτυα Η/Υ ΙΙΙ ρ. Κ. Σ. Χειλάς Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι : (α) η εµβάθυνση σε θέµατα λειτουργίας δικτύων καθώς και (β) η εξοικείωση των σπουδαστών µε ένα από τα συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ6 / ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # - Λύσεις Ασκήσεων Θέµα Α Έστω T t ο µέσος χρόνος µετάδοσης ενός πλαισίου δεδοµένων και Τ f, αντίστοιχα, ο χρόνος µετάδοσης πλαισίου επιβεβαίωσης αρνητικής, na, ή θετικής ac

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π3.3.1.4) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (MIS 304191) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Βασικές αρχές λειτουργίας των δικτύων κινητών επικοινωνιών (GSM/GPRS - UMTS), των κινητών τηλεφώνων και άλλων ασυρμάτων διατάξεων μικρής εμβέλειας (Bluetooth, WLAN) Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Χαλκιώτης Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ)

Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ) Προσοµοίωση λειτουργίας επικοινωνίας δεδοµένων (µόντεµ) Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 2 Περιεχόµενα 1. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5. Εισαγωγή Ο σκοπός κάθε συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι η μεταφορά πληροφορίας από ένα σημείο (πηγή) σ ένα άλλο (δέκτης). Συνεπώς, κάθε μελέτη ενός τέτοιου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης

Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης Εργαστήριο 2 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Χρόνοι Μετάδοσης και Διάδοσης Στόχος Ο στόχος του σημερινού εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος

Επίκ. Καθηγητής. Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00. όροφος Θεωρία-Ασκήσεις: Παρασκευή 8:00-11:00 E-mail: tsiftsis@teilam.gr URL: http://users.teilam.gr/~tsiftsis Γραφείο: Κτήριο Βιβλιοθήκης, 1 ος όροφος 1 Πηγές Μαθήματος 1. Βιβλίο: Γ. K. Καραγιαννίδης, Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Ασκήσεις Υποδικτύωσης

Εργαστήριο Δικτύων Ασκήσεις Υποδικτύωσης Κλάσεις λογικών διευθύνσεων (IP address classes) Ανάλογα τη χρησιμοποίησή τους σε δίκτυα διαφορετικού είδους και μεγέθους οι IP διευθύνσεις χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες ή κλάσεις: Πιο συγκεκριμένα: class

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 8: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Σε ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών πολλών χρηστών, όπου περισσότεροι από ένας χρήστες στέλνουν πληροφορίες μέσω ενός κοινού καναλιού,

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας.

Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας. Paradox Insight Βασική ιδέα Ένας πίνακας για: Σύστημα ασφαλείας Σύστημα πρόσβασης Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης Ενοποίηση με home automation Μία ολοκληρωμένη λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 14. Ποιος είναι ο ρόλος των καρτών δικτύου (Network Interface Card, NIC); Απάντηση: Οι κάρτες δικτύου χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν

Διαβάστε περισσότερα

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ T.E.I. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ RIP ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις στα Τοπικά Δίκτυα 1. Ν σταθμοί επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω κοινού μέσου μετάδοσης χωρητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα