ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληρ. : Ευθυμίου Ι. Τηλ. : Πειραιάς : 30/04/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρασία Νο 4/2012 που θα γίνει στις 09/05/2012 (ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ) και ώρα 09:00 στο ισόγειο των Κεντρικών Γραφείων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.(Ακτή Μιαούλη 10 - Β' Ισόγειο αίθουσα 170 Β) από την αρμόδια επιτροπή του Ο.Λ.Π. Α.Ε. Οι προσφορές θα κατατίθενται σφραγισμένες ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκποίησης και από ώρα 09:00 μέχρι 10:00. Η αποσφράγιση όλων των κατατιθεμένων προσφορών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 10:00, ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών. Η επίδειξη των αζητήτων εμπορευμάτων στους χώρους των αποθηκών θα πραγματοποιείται κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 09:00-13:00. Οι ενδιαφερόμενοι για πληρέστερη ενημέρωση τους ως προς την ποιότητα, την κατάσταση, το είδος και την ιδιότητα των εμπορευμάτων μπορούν να λάβουν γνώση της σχετικής πράξης επαλήθευσης από την οικεία Διαχείριση και να εξετάσουν τα εμπορεύματα στους χώρους αποθήκευσης τους σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Αζητήτων Εμπορευμάτων. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΒΑΡΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΖΗΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗ ΣΗΣ ΔΑΣΜΟ- ΦΟΡΟΛ. ΕΠΙΒ/ΝΣΗ 1 ΣΚΕΛΕΤΟΚΙΒΩ ΤΙΟ /2012 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 780 Χ/ΚΙΒ ΠΕΤΡΕΣ (ΒΟΤΣΑΛΑ) %-23% /2012 ΠΕΡΙΕΧΕΙ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΡΜΟΥΣ ΔΕΝΔΡΩΝ %-23% /2012 ΠΕΡΙΕΧΕΙ 3 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΡΜΟΥΣ ΔΕΝΔΡΩΝ %-23% /2012 ΠΕΡΙΕΧΕΙ 3 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΟΡΜΟΥΣ ΔΕΝΔΡΩΝ %-23% /2012 ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΜΟΥ 306 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ,7%-23% / / / / / / / /2012 ΠΕΡΙΕΧΕΙ 1 ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΑΡΤΟΥ Η ΓΛΥΚΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΑΓΝΩΣΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΛΕΙΨΕΙΣ Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ. ΠΕΡΙΕΧΕΙ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΟΙΟΥ.ΑΓΝΩΣΤΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΛΕΙΨΕΙΣ Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ,7% 0% CFSD147_APOTH

2 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟ ΒΑΡΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΖΗΤ. ΔΙΑΧ/ΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗ ΣΗΣ ΔΑΣΜΟ- ΦΟΡΟΛ. ΕΠΙΒ/ΝΣΗ 14 ΝΑΥΛΟΠΑΛ /2012 ΠΑΛΛΕΤΕΣ 33 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 610 Χ/ΚΙΒ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ Α00 5% + Α30 69,7% 15 X/KIB /2012 Χ/ΚΙΒ 760 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΛΑΚΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ Α00 5% + Α30 69,7% X/KIB X/KIB / /2012 Χ/ΚΙΒ 612 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΠΕΛΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΙΤΩΝΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. Χ/ΚΙΒ 113 ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 2690 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΕΡΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ (ΠΙΓΚΑΛ) % 2,7% ΠΡΟΣΟΧΗ Ακολουθούν συνημμένα οι όροι της παρούσης διακήρυξης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύεται στο INTERNET, στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ( Διεύθυνση : Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΛ.ΡΟΥΝΤΑΣ CFSD147_APOTH

3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληρ. : Ευθυμίου Ιωάννης Τηλ. : Fax : Πειραιάς, 30/04/2012 ΘΕΜΑ : «Όροι διακήρυξης της υπ αριθμ No 4/2012 δημοπρασίας εκποίησης αζητήτων εμπορευμάτων, που θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό στις ». Για τη συμμετοχή σε δημοπρασία αζητήτων εμπορευμάτων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα πρέπει απαραίτητα η ταυτοποίηση των στοιχείων. 1. Των φυσικών προσώπων να γίνεται με την επίδειξη των κάτωθι δικαιολογητικών : α) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο β) Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για το προηγούμενο έτος ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.(αριθμού φορολογικού μητρώου) γ) Αποδεικτικό βεβαίωσης της κατοικίας τους (πχ. Λογαριασμοί ΔΕΚΟ). Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο υποβάλλει προσφορά για λογαριασμό άλλου φυσικού προσώπου, απαιτείται η κατάθεση πρόσφατης Εξουσιοδότησης δια την συγκεκριμένη Δημοπρασία θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα, ή Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 2. Για την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων απαιτείται η κατάθεση από τον νόμιμο εκπρόσωπο, επικυρωμένου καταστατικού, σε περίπτωση δε εκπροσώπησης εταιρείας από άλλο πρόσωπο, απαιτείται Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδότηση με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ή πρόσφατο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του νομίμου εκπροσώπου της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις δημοπρασίες εκποίησης αζήτητων εμπορευμάτων της ΟΛΠ ΑΕ αποτελεί η κατάθεση Εγγύησης Συμμετοχής, ποσού 500 ευρώ (μετρητά ή τραπεζική επιταγή), στο ταμείο της Υπηρεσίας την προηγουμένη ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας ή πριν την ώρα έναρξης της κατάθεσης των σφραγισμένων προσφορών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής εκποίησης, στην οποία θα προσκομίζεται το σχετικό γραμμάτιο είσπραξής της. Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Δια την ταχύτερη & νομότυπη διεκπεραίωση της διαδικασίας της ταυτοποίησης των στοιχείων των συμμετεχόντων στη δημοπρασία, υποχρεούνται οι συμμετέχοντες όπως φέρουν μαζί τους σε κάθε δημοπρασία τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους,τα οποία θα καταθέτουν μαζί με το γραμμάτιο της εγγύησης συμμετοχής. Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, Τηλ.: , Fax: website:

4 Για τα πρωτόκολλα αζήτητων με αριθμ. 2) πρωτ. Αζητ.20/2012 για την ξυλεία απαιτείται έγκριση φυτουγειονομικού ελέγχου 3) πρωτ. Αζητ.21/2012 για την ξυλεία απαιτείται έγκριση φυτουγειονομικού ελέγχου 4) πρωτ. Αζητ.22/2012 για την ξυλεία απαιτείται έγκριση φυτουγειονομικού ελέγχου Όσα από τα παραπάνω πρωτόκολλα αζήτητων της Διακήρυξης αναφέρονται σε εμπορεύματα με κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ειδική άδεια εισαγωγής από το ΥΠΕΘΟ και για τα οποία σας είναι γνωστό ότι σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται η άδεια αυτή (από το ΥΠΕΘΟ) οφείλετε να γνωρίζετε ότι εκποιούνται μόνο για επανεξαγωγή. Για τα αζήτητα εμπορεύματα ΕΖ τύπου ΙΙ η αναφερόμενη στη διακήρυξη δασμολογική επιβάρυνση είναι ενδεικτική και όπως αυτή αναγράφεται στην πράξη επαλήθευσης. Δύναται δε αυτή να διαφοροποιηθεί μετά την έκδοση του σχετικού Δ.Χ.Α. ή την κατάθεση τελωνειακού παραστατικού, όπου θα αναγράφεται η τελική δασμολογική κλάση από το αρμόδιο τελωνείο. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη που ενδεχομένως να αλλάξουν από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ή τυχόν επιβολή νέων πρόσθετων επιβαρύνσεων. Ο τελικός καθορισμός της δασμολογικής άξιας για τον υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων θα γίνεται από το Τελωνείο με την κατάθεση τελωνειακού παραστατικού. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν μη ακριβή περιγραφή του είδους και της ιδιότητας των εμπορευμάτων αυτών, ούτε για την ποιότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Οι βεβαιώσεις καταλληλότητας των εμπορευμάτων, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από το αρμόδιο τελωνείο, θα προσκομίζονται με ευθύνη των πλειοδοτών. Η παράδοση των εμπορευμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό παραλαβής παράδοσης και σε συμφωνία συσχέτιση με την πράξη επαλήθευσης. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν διαφορές μετά την παράδοση των εμπορευμάτων. O υπολογισμός της τιμής εκκίνησης έγινε σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του τιμολογίου 1 που ισχύει.( διάστημα 180 ημερών, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στους αποθηκευτικούς χώρους του ΟΛΠ Α.Ε ) Ο Διευθυντής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΝΤΑΣ

5

6

7 ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΑΚΘΝΗΗ ΑΤΣΟΚΘΝΗΣΩΝ & ΓΕΝΘΚΟΤ ΦΟΡΣΘΟΤ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΣΑΜΘΕΤΗ & ΑΖΗΣΗΣΩΝ ΟΡΟΘ ΚΑΘ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΘ ΓΘΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΘΑ ΕΚΠΟΘΗΗ ΑΖΗΣΗΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΛΘΜΕΝΟ ΠΕΘΡΑΘΩ Α.Ε. χκθσ λα κε ηηοδηαηάμεηοηνπ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΑΕΖΣΖΣ ΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΛΠ ΑΔ, εθηίζεληαη ζε πι εηνδνηηθή δεκνπξαζία εθπνίε ζεο ηα αλαγξαθφκελα ζηελ δηαθήξπμε εθπνίεζεο αδήηεησλ εκπνξεπκάησλ, κε ηνπο αθφι νπζνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο: 1. Ζ δεκνπξαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αίζνπζα δεκνπξαζηψλ ησλ Κεληξηθψλ Γξαθεί σλ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ (Αθηή Μηανχι ε 10 Β Ηζφγεην αίζνπζα 170 Β ), εκέξα ΣΕΣΑΡΣΗ πνπ ζα θαζνξί δεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηεο Γ/λζεο Γηαθ/ζ εο Απη/ησλ & Γεληθνχ Φνξηίνπ. Οη πξνζθ νξέο ζα θαηαηίζεληαη ζθ ξαγηζκέλεο ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Δθπνίεζ εο θαη απφ ψξα 9.00 κέρξη Ζ απνζθ ξάγηζε φι σλ ησλ θαηαηηζεκέλσλ πξνζθ νξψλ θαη ε αλαθνίλσ ζε ησλ απνηει εζκ άησλ ζα γίλεηαη ζηηο10.00, ψξα ι ήμεο θαηάζεζεο πξνζθ νξψλ. 2. ηηο δεκνπξαζίεο εθπνίεζε ο αδήηεησλ εκπνξεπκάησλ κπνξεί λα ι άβεη κέξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσ πν κε εμαίξεζε ην πξνζσ πηθφ πνπ ππεξεηεί ζηνλ ΟΛΠ ΑΔ, άκεζα ή δηαηξίηνπ πξνζψ πνπ θαη ηνπο ζπγγελείο απηνχ κέρξη θαη ηνπδεπηέξνπ βαζκνχ ζπγγελείαο. 3. Σα αδήηεηα εκπνξεχ καηα εθπνηνχληαη φπσο απηά αλαγξάθνληαη ζηε πξάμε επαι ήζεπζεο θα η ζηελ θαηάζηαζ ε πνπ βξίζθ νληαη θαηά ηνλ ρξφλν ηεο εθπνίεζή ο ηνπο ζηηοαπνζήθ εο. Ο ΟΛΠ δελ αλαι ακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ κε αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ είδνπο θαη ηεο ηδηφηεηαο ησλ αδήηεησλ εκπ/ησλ νχηε γηαηελ πνηφηεηα θαη ηελ θαηάζηαζ ε ζηελ νπνία βξίζθ νληαη. Ο ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ι άβεη γλψζε ηεο ζ ρεηηθήο πξάμεο επαι ήζεπζ εο απφ ηελ νηθεία δηαρείξηζε θαη λα εμεηάζεη ηα εκπ/ηα ζηνπο ρψξνπο απνζήθ επζήο ηνπο κέρξη θαη ηελ πξνεγνπκέλε ηεο δεκνπξαζίαο. Γηα ηα εθπνηνχκελα αδήηεηα εκπ/ηα πνπ δελ έγηλε επαι ήζεπζε ηνπ βάξνπο ή ηνπ φγθνπ ηνπο, γηαηνλ αξρηθφ ππνι νγηζκφ ηνπ εθπι εηζηεξηάζκ αηνο θαη ησλ ι νηπψλ δηθαησκ άησλ, ι ακβάλεηαη ην πνζφ πνπ δει ψζεθε ή ην κηθηφ βάξνο ή ν φγθνο ηνπ εκπ/ηνο, ε δε εμαθξίβσζ ε ηνπ πξαγκαηηθνχ βάξνπο ή φγθνπ ησλ εκπ/ησλ απηψλ, γηαηνλ ηει ηθφ πξνζ δηνξηζκφ ηφζν ηνπ εθπι εηζηεξηάζκ αηνο, φζν θαη ησλ ι νηπψλ δηθαησκάησλ ηνπ ΟΛΠ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ επαλαδχγηζε ή νγθνκέηξεζή ηνπο, πξν ηεο εμφδνπ απφ ην ρψξν ηεο Δι εχζεξεο Εψλεο. Γηα ηα αδήηεηα εκπνξεχ καηα πνπ εθπνηνχληαη θαηαβάι ι νληαη νη δαζκ νί θαη ι νηπνί ζ ρεηηθνί θφξνη, ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ εηζάγνληαη ζηελ επηθξάηεηα. Ο ηειηθφο θαζνξηζκ φο ηεο δαζκ νι νγηθήο αμίαο γηα ηνλ ππνι νγηζκφ ησλ δαζκ νι νγηθψλ επηβαξχλζεσλ ζα γίλεηαη απφ ην Σει σλείν κε ηελ θαηάζεζε ηεισλεηαθνχ παξαζ ηαηηθνχ. Ο ΟΛΠ ΑΔ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηηο δαζκ νι νγηθέο επηβαξχλζεηοπνπ αλαγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε πνπ ελδερνκέλσο λα αι ι άμνπλ απφ ηελ αξκφδηαηεισλεηαθή αξρή ή ηπρφλ επηβνι ή λέσλ πξφζζ εησλ επηβαξχλζεσλ. Δπίζεο θαηαβάι ι νληαη ηα απνζεθ επηηθά δηθαηψκαηα πνπ νθ είι νληαη ζ ηνλ ΟΛΠ, απφ ηελ εκέξα πνπ θνηλνπνηήζεθε ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο θαηαθχξσζ εο ηεο δεκνπξαζίαο κέρξη θαη ηεο παξαι αβήο ηνπ εκπ/ηνο, κε αλάι νγε εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ «Πεξί απνζε θεπηηθψλ δηθαησκάησλ». Ωο πξψηε εκέξα ππνι νγηζκνχ ησλ απνζε θεπηηθψλ δηθαησκάησλ ι νγίδεηαη απηή πνπ θνηλνπνηήζεθε ε απφθαζε ηεο ζρεηηθήο δεκνπξαζία ο. Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, Τηλ.: , Fax: website:

8 Ο ππνι νγηζκφο ησλ ρξεψζεσ λ απνζήθ επζεο γίλεηαη κε βάζ ε ηηοηηκέο ηεο πξψηεο θι ίκαθαο γηααπνζήθ επζ ε γεληθψλ εκπνξεπκάησλ ηνπ ηηκνι νγίνπ Νν 1 έσο ηελ 10 ε εκέξα παξακνλήο ηνπο κεηά ηελ θνηλνπνίε ζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο. Δάλ δελ παξαι εθζ νχλ εληφο 10εκέξνπ ε ρξέσ ζε γηα ηηοπι ένλ ησλ 10 εκεξψλ ππνι νγίδεηαη κε ηηορξεψζεηο ηεο 4 εο θι ίκαθαο ηνπ αλσηέξνπ ηηκνι νγίνπ. 4. Σα εκπνξεχ καηα εθπνηνχληαη θαηά ηελ ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζηε λ δηαθήξπμε θαη γηα θάζε εθπνηνχκελν εκπφξεπκα ππνβάι ι νληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζθ ξαγηζκέλεο πξνζθ νξέο, ζηελ νξηδφκελε κε απφθαζε ηνπ Γ/ληνο πκβνχι νπ ΟΛΠ επηηξνπή εθπνίεζεο αδήηεησλ εκπ/ησλ. Όηαλ πεξάζεη ν ρξφλνο πνπ νξίζ ζεθ ε γηαηελ θαηάζεζε ζθ ξαγηζκέλσλ πξνζθ νξψλ ε Δπηηξνπή ηηοαπνζθ ξαγίδεη ακέζσ ο θαη ζπγθξίλεη ηηοπξνζ θνξ έο πνπ αλαγξάθνληαη ζε φι εο απηέο θαη ακέζσ ο κεηά, ν Πξφεδξφο ηεο αλαθνηλψλεη δεκφζηα ην νλνκαηεπψλπκν απηνχ πνπ πξνζέθ εξε ηελ κεγαι χηεξε ηηκή, θαζψο θαη ην χς νο απηήο. Οη πξνζθ εξφκελεο ηηκέο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξεο απφ ηελ πξνθ αζνξηζκ έλε ηηκή εθθίλεζ εο. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξνη πι εηνδφηεο κε ηζφηηκεο πξνζθ νξέο, ππνβάι ι νληαη λέεοθι εηζηέοπξνζθ νξέο μόνο απφ ηνπο ηζνς εθήζα ληεο. Ζ θαηαθχξσζ ε θάζε δεκνπξαηεζέληνο εκπνξεχ καηνο γίλεηαη ζχ κθσλα κε ηνλ αξηζκφ Πξσηνθφι ι νπ Αδήηεησλ Δκπνξεπκάησλ. 5. Γηα θάζε εκπφξεπκα πνπ δεκνπξαηείηαη ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πι εηνδφηε θαη ε ηηκή πνπ πξνζθ έξζεθ ε απ απηφλ. Σν πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη απφ φι α ηα κέι ε ηεο Δπηηξνπήο θαη απφ ηνλ Κήξπθα ή ζε πεξίπησζε απνπζίαο απηνχ, απφ ηνλ ππάι ι ει ν ηνπ ΟΛΠ, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα αδήηεηα εκπνξεχ καηα. Ο πι εηνδφηεο πνπ αλαδείρζεθ ε, θαι είηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, λα πξνζπ πνγξάς εη ην Πξαθηηθφ εθπνίεζεο θαη λα θαηαζέζεη ακέζσ ο ρξεκαηηθή ή Σξαπεδηθή εγγχεζε, ίζε κε ην (1/4) ηνπιά ρηζηνλ ηεο πξνζθ νξάο ηνπ, ή θαη νι φθι εξν ην πνζφ απηήο, ζεκ εηψλεηαη δε ζην πξαθηηθφ ν αξηζκφο ηνπ γξακκαηίνπ είζπξα μεο, ή ηα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο επηζηνι ήο. Ζ πην πάλσ ρξεκαηηθή ή Σξαπεδηθή εγγχεζε εηζπξάηηεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάι ι ει ν ηνπ Σκήκαηνο Δζφδσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία. 6. Αλ ν πι εηνδφηεο πνπ αλαδείρζε θε δελ εκθαληζζεί γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ εθπνίεζε ο θαη ηελ θαηάζεζε ηεο παξαπάλσ ρξεκαηηθήο ή ηξαπεδηθήο εγγχεζεο, ή δελ ζπλέηξεμε ν έλαο απφ ηνπο δχν ι φγνπο ην εκπφξεπκα θαηαθπξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δθπνίεζε ο ζηνλ δεχηεξν πι εηνδφηε εθφζνλ ε πξνζθ νξά ηνπ δελ είλαη θαηψηεξε ηνπ 90% ηεο πξνζθ νξάο ηνπ πξψηνπ πι εηνδνηήζαληα, εθαξκνδνκέλσλ αλαι φγσο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθ. Β ηεο παξαγξ. 3 ηνπ άξζξ νπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ Αδήηεησλ. Δπίζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ησλ 500 επξψ αλ ν αλαθε ξπρζείο πι εηνδφηεο δελ έρεη νι νθι ε ξψζ εη ηε δηαδηθαζία ηεο θαηαθχξσζ ε ο γηα νπνηνδήπνηε απφ ηα πξσ ηφθνι ι α πξνζθ νξάο ηνπ. Δηδηθά γηα ηηοπεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζε αλαπι εηζηεξηαζκφ, ζα θαηαηίζεηαη σο εγγχεζε ζπκκεηνρήο πνζφ ίζν πξνο ην 1/3 ηεο ηηκήο ηεο αξρηθήο θαηαθχξσζ εο, θαη ζα θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ ΟΛΠ ΑΔ αλ ν πι εηνδφηεο πνπ αλαδείρζε θε απνδεηρζεί αζπλεπήο,(δει αδή δελ θαηαβάι ι εη ην ππνι εηπφκελν πνζφ, δελ ππνγξάς εη ην πξαθηηθφ εθπνίεζ εο), ή δελ ζπλέηξεμε ν έλαο απφ ηνπο δχν ι φγνπο, ην εκπφξεπκα θαηαθπξψλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δθπνίεζε ο ζηνλ επφκελν ή κεζεπφκελν θ.ι.π πι εηνδφηε εθφζνλ ε ηηκή πνπ πξνζθ έξζεθ ε δελ είλαη θαηψηεξε ηνπ ¼ ηεο ηηκήο ηεο αξρηθήο θαηαθχξσζ εο. ηελ πεξίπησζε απηή, κε εηζήγεζε ηνπ Γηεπζπληή Γηαθ/ζ εο Απη/ησλ & Γεληθνχ Φνξηίνπ, δχλαηαη ην αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ ΟΛΠ ΑΔ, κε απφθαζή ηνπ, λα εμαηξέζεηηνλ αζπλεπή πι εηνδφηε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε επφκελεο δεκνπξαζίεο θαη γηαρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έλα (1) έηνο. ηελ πεξίπησζε δε πνπ δελ ππάξρεη δεχηεξνο πι εηνδφηεο πνπ λα πι εξεί ηηοπξναλαθεξφκελεο πξνυ πνζέζεηο εθ αξκφδνληαη νη δηαη άμεηοηνπ άξζξ νπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ Αδήηεησλ. 7. Ζ ππνβνι ή αληηπξνζθ νξάο ζην απνηέι εζκ α ηεο δεκνπξαζίαο είλαη απαξάδεθηε. 8. Σν πξαθηηθφ εθπνίεζε ο, κε φι α ηα ζ ρεηηθά έγγξαθα θαη γλψκε ησλ Πξντζηακέλσλ ηεο νηθείαο Γηεχζπλζε ο θαη ηνπ Σκήκαηνο Αδήηεησλ, ππνβάι ι εηαη ζην αξκφδην φξγαλν Γηνίθεζεο ηνπ ΟΛΠ ΑΔ, ην νπνίν κέζα ζε πξνζεζ κία δέθα (10) εξγαζίκ σλ εκεξψλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο εγθξίλεη ή απνξξί πηεη ην απνηέι εζκ ά ηεο. Ζ πην πάλσ απφθαζε φηαλ αθνξ ά έγθξηζε θαηαθχξσζ εο, θνηλνπνηείηαη κε ηνηρνθφι ι εζε ζηελ είζνδν ηνπ ρψξνπ πνπ γίλνληαη νη δεκνπξαζίεο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έθδνζή ηεο, κε ηελ θξ νληίδα ηνπ Σκήκαηνο Αδήηεησλ, βεβαηψλεηαη δε κε πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ ίδηνπ Σκήκαηνο.

9 9. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζ εο ηεο δεκνπξαζίαο ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσ πν ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ έγηλε ε θαηαθχξσζ ε, ππνρξεψλεηαη κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ηνηρνθφι ι εζε λα θαηαβάι ι εη ην ηπρφλππφι νηπν ηνπ εθπι εηζηεξηάζκ αηνο θαζψο θαη ηελ δαπάλε γηα ηελ δεκνζίεπ ζε ησλ δηαθεξχμεσλ, πνπ ππνι νγίδνληαη << ζε πνζνζηφ 10% επί ηεο πξνζθ νξάο ηνπ πι εηνδφηε έσο 300 επξψ & ζε πνζνζηφ 4 % γηαπξνζθ νξά άλσ ησλ 300 επξψ & κέρξη πνζνχ 60 επξψ θαη αλψηαην >>. Αλ κέζα ζηελ πην πάλσ πξνζεζ κία, ν πι εηνδφηεο δελ θαηαβάι ι εη ην ηπρφλ ππφι νηπν ηνπ εθπι εηζηεξηάζκαηνο ε εγγχεζε πνπ έρεη θαηαζέζεη θαηαπίπηεη ρσξ ίο άι ι ν ππέξ ηνπ ΟΛΠ θαη γίλεηαη αλαπι εηζηεξηαζκ φο ρσξ ίο λα ζπκς εθίδεηαη απηή ζην απνηέι εζκ α ηνπ αλαπι εηζηεξηαζκ νχ. Καηά ηνλ αλαπι εηζηεξηαζκ φ, ην εκπφξεπκα θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ηει επηαίν πι εηνδφηε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηηκή πνπ πξνζέθ εξε είλαη ίζε κε ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπιά ρηζηνλ ηεο ηηκήο ηεο πξνεγ νπκέλεο θαηαθχξσζ εο. Σν πνζφ απηφ θαηαβάι ι εηαη ζην αθέξαην, κεηά ην ηέινο ηνπ αλαπι εηζηεξηαζκνχ, ρσξ ίο λα ηεξείηαη ε δηαδηθαζί α ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ νπ 9 ηνπ Κ.Α. Αλ ζηνλ αλαπι εηζηεξηαζκ φ επηηεπρζεί κηθξφηεξε πξνζθ νξά, ηφηε ε δηαθνξ ά πνπ ππάξρεη κεηαμχ απηήο θαη εθείλεο πνπ αξρηθά επηηεχρζε θε, αλαδεηείηαη απφ ηνλ ΟΛΠ, απφ εθείλνλ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έγηλε ν αλαπι εηζηεξηαζ κφο, εηζπξάηηεηαη δε κε ηα λφκηκα κέζα, ηα νπνία πξνβι έπνληαη γηα ηελ είζπξαμε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθ εξζεί θακία ηηκή ή απηή πνπ πξνζθ έξζεθ ε είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ παξαπάλσ (1/4), ν αλαπι εηζηεξηαζκ φο επαλαι ακβάλεηαη ζε έλα (1) κήλα ην αξγφηεξν. Αλ θαη κεηά ηελ επαλάι ες ε ππάξμεη ην ίδην απνηέι εζκ α, ηφηε επηδηψθεηαη απφ ηνλ ΟΛΠ ε είζπξα με νι φθι εξνπ ηνπ πνζνχ ηεο πξνζθ νξάο, απφ εθείλνλ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έγηλε ν αλαπι εηζηεξηαζκ φο ζχ κθσ λα κε ηε δηαδηθαζία «Πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσ λ εζφδσλ». 10. Σα αδήηεηα εκπνξεχ καηα πνπ εθπνηνχληαη, πξέπεη λα βεβαησζνχλ ζε Σει σλεηαθφ παξαζηαηηθφ, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο απφθαζεο γηα ηελ θαηαθχξσζ ε ηεο δεκνπξαζίαο. Αλ πεξάζν πλ νη παξαπάλσ πξνζεζ κίεο, ρσξ ίο ζην κεηαμχ λα έρεη γίλεη βεβαησηηθή πξάμε ζε ζρεηηθφ ηεισλεηαθφ παξαζηαηηθφ, ηα εκπ/ηα απηά ζεσ ξνχ ληαη αδήηεηα θαη αθνι νπζεί λέα εθπνίεζε, κε ζρεηηθή πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ/λζεο πνπ ηα δηαρεηξίδεηαη. ηελ πεξίπησζε α πηή ην εθπι εηζηεξίαζκα π νπ έρεη θαηαβι εζεί θαηαπίπηεηππέξ ηνπ ΟΛΠ. 11. ε πεξίπησζε αδπλακίαο παξαι αβήο ηνπ εκπ/ηνο, επεηδή νη απαγνξεπηηθέο δηαηάμεηο εηζαγσγήο πνπ ηζρχνπλ δελ επηηξέπνπλ ηε ρνξήγεζε αδείαο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, ην εθπι εηζηεξίαζκα επ ηζηξέθεηαη ζηνλ δηθαηνχρν, ρσξ ίο θακία επζχλε ή ππνρξέσ ζε ηνπ ΟΛΠ. Γηα ην ζθ νπφ απηφ ν δηθαηνχρνο ππνβάι ι εη αίηεζε, κέζα ζε πξνζεζ κία εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηαθχξσζ εο, ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη ππνρξεσ ηηθά ηα ζ ρεηηθά απνδεηθηηθά, επηβεβαησηθά έγγξαθα ηεο παξαπάλσ Αξρήο θαη πξνθεηκέλνπ γηα εκπφξεπκα πνπ έρεη απνηακηεπζεί επηζπλάπηεηαη θαη ν ηίηι νο απνηακίεπζεο απηνχ. 12. Ο θχξηνοηνπ εκπ/ηνο πνπ εθπνηήζεθε σο αδήηεην, δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ παξαι αβή απηνχ, θαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο θαηαθχξσζ εο ζηνλ ηει επηαίν πι εηνδφηε, εθφζνλ πξνζθνκ ίζεη ηνπο ηίηινπο θπξηφηεηνο θαη εμνθ ι ήζεη φι α ηα ζηνλ ΟΛΠ νθ εηιφκελα δηθαηψκαηα. Σφηε ε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο αηνλεί, ρσξ ίο θαλέλα δηθαίσκα γηααπνδεκίσζε απηνχ πνπ έγηλε ε θαηαθχξσζ ε, ε δε πξνθαηαβνι ή πνπ έρεη θαηαβάι εη ηνπεπηζηξέθεηαη. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα ηνπ θπξίνπ ηνπ εκπ/ηνο απνθι είεηαη, εάλ ν ηει επηαίνο πι εηνδφηεο έρεη θαηαβάι εη νι φθι εξν ην πνζφ ηνπ εθπι εηζηεξηάζκαηνο πξηλ απφ ηελ ππνβνι ή ηεο δηθήο ηνπ αίηεζε ο. 13. ηηο εθπνηήζεηοησλ αδήηεησλ εκπ/ησλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή φι εο νη ζρεηηθέο πεξί απαγνξεχ ζεσ λ θαη πεξηνξηζκψλ δηαηάμεηο, ν δε ΟΛΠ δελ αλαι ακβάλεη θακία επζχλε αλ γηα ην εθπνηεζέλ εκπφξεπκα, δελ ρνξεγ εί άδεηα εηζαγσγ ήο ηνπ ζηελ Δπηθξάηεηα, θάπνηα Γεκφζηα Αξρή. 14. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πι εηνδνηψλ ζηε δεκνπξαζία, απνηει εί απφδεημε φηη απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχ ζαο δηαθήξπμεο άζθ εζαλ ην δηθαίσκα λα επηζθεθζνχ λ θαη λα εμεηάζνπ λ ηα εκπ/ηα, έρνπλ πι ήξε γλψζε ηνπ είδνπο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ελ γέλεη θαηάζηαζεο απηψλ θαη είλαη ηεο ηέιεηαο αξεζθεία ο ηνπο. Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Α. ΡΟΤΝΣΑ

10

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΧ/Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΧ/Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣ ΔΙΑΚΙΝ ΑΥΤΟΚΙΝΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΣ & ΑΖΤΤΩΝ ΤΜΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΣ & ΑΖΤΤΩΝ Πληρ. : Γ. Ντούρου Τηλ. : 210-4090606 Δ Ι Α Κ Ρ Υ Ξ Πειραιάς 10-3-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝ ΔΙΑΚΙΝΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΟΥ Φ0ΡΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥ & ΑΖΗΤΗΤΩΝ Πληρ. : Γ. Ντούρου Τηλ. : 210-4090606 Πειραιάς : 1-7-2009 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ

ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ 1 ΑΝΔΡΕΑ Υ. ΣΖΟΤΜΑΝΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Δ..Α. ΠΟΙΝΙΚΑ - ΦΡΗΙΜΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΑΔΕΛΥΟ 2 Πρόλογος Αγαπηηές και Αγαπηηοί ζσνάδελθοι, Μεηά ηελ ζεηηθή ζέισ λα πηζηεχσ αληαπφθξηζή ζαο ζηελ πξψηε έθδνζε ηνπ παξφληνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002477408 2014-12-15

14PROC002477408 2014-12-15 14PROC002477408 2014-12-15 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΔΙΓΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΜΔΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ Μεζζήλε 09 / 12 / 2014 Αξηζ. Πξση.: 41837 ΣΔΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΠΘΗΑΘΝΠ: 31/5/2013 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΟ. ΞΟΥΡ. : 5072 ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΠΝΓΥΛ Ραρ. Γ/λζε: Ληθνηζάξα 12 Ρ.Θ. 37002 -Πθηάζνο Ρει.: 24273 50110-111 Φαμ: 24270 23618

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8

Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 1 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8 ... 8 ΧΑΡΣΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ (Χ.Τ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ... 2. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ... 4 4. ΧΡΕΩΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ... 8... 8 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το

Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Ειδικό τέλος ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ Οπως έχει ανακοινωθεί κατ επανάληψη από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, το ειδικό τέλος ακινήτων συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ

ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ ΦΤΛΛΑΔ Ι Ο ΟΡΩΝ Π ΩΛ Η Η ΑΚ Ι Ν Η Σ Ο Τ Ζ Αλψλπκε Αζθαιηζηηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΕΙΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ», εθεμήο Δζληθή Αζθαιηζηηθή, κε αλαθνίλσζή ηεο πνπ δεκνζηεχζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013)

Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Ν. 4182/2013 Κώδηθαο θνηλσθειώλ πεξηνπζηώλ, ζρνιαδνπζώλ θιεξνλνκηώλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ 185/10.09.2013) Κεθάιαην Α' Γεληθέο δηαηάμεηο Αξζξν 1 Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα