ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών και δημόσιων αγαθών. Οι διαδικασίες αυτές μπορεί να οφείλονται και να προκαλούνται από άλλα φαινόμενα σχετιζόμενα με τον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό τομέα της κοινωνίας. Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι μια διαδικασία και μια κατάσταση που τις προσδιορίζουν: H παρεμπόδιση και η έλλειψη κοινωνικών δικαιωμάτων Η άρνηση και η αδυναμία συμμετοχής στην παραγωγή και στην απόλαυση των κοινωνικών και δημοσίων αγαθών. Η απαγόρευση και η απραξία στη διαμόρφωση του τρόπου και της άσκησης της εξουσίας

2 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι φαινόμενο: α. πολυτομεακό β. πολυδιάστατο γ. που σχετίζεται με πλήθος φαινομένων δ. που δημιουργεί ένα συνεχή κύκλο Ο κοινωνικός αποκλεισμός διαφοροποιείται: α. από ομάδα σε ομάδα β. από χώρο σε χώρο γ. από χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο

3 ΡΟΜ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Αιτίες Η μετάβαση της αγροτικής κοινωνίας προς τη βιομηχανικήαστική (αλλαγή παραγωγικών και πολιτιστικών δεδομένων) Ο τρόπος ζωής, κουλτούρας, συμπεριφοράς Τα ιστορικά και διαχρονικά στερεότυπα και προκαταλήψεις για αυτούς Η πολιτική χρηματικών παροχών του κράτους και όχι η συντονισμένη παρέμβαση για το πρόβλημα Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης Η φτώχια και οι κακές συνθήκες διαβίωσης

4 ΡΟΜ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Η διατήρηση του κοινωνικού προφίλ και η διαφύλαξη των συστατικών αυτού που οδηγούν σε αποστερήσεις (κατανάλωση σε πολιτισμικά και άλλα αγαθά, κατά προαίρεση ελεύθερος χρόνος κλπ) Ο χώρος κατοικίας : επειδή είναι στιγματισμένος στην συνείδηση του κοινωνικού συνόλου επειδή δεν είναι εξοπλισμένος με υποδομές, λειτουργίες επειδή οι ίδιοι τον διαφυλάττουν για λόγους προστασίας της εδαφοκυριαρχία τους

5 ΡΟΜ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Επιπτώσεις Ο νέος τρόπος ζωής στον οποίο πρέπει οι Ρομ να βρουν χώρο επιβίωσης, τους αναγκάζει να ζήσουν αλλοτριώνοντας έθιμα, τρόπο συμπεριφοράς, φιλοσοφία ζωής έτσι σε κάθε φαινόμενο αποκλεισμού τους το οποίο δεν τους αναγνωρίζει τις παραπάνω θυσίες αντιδρούν με: εσωστρέφεια τάση για αφομοίωση αυτοεκπληρούμενη προφητεία εξάρτηση - αδιαφορία καχυποψία-αμφισβήτηση παραβατικότητα

6 ΡΟΜ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Το τελευταίο οδηγεί το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο να τους αντιμετωπίζει ακόμα περισσότερο με: καχυποψία φόβο απόρριψη και ως αίσθημα απειλής Στην ίδια την ομάδα ο κοινωνικός αποκλεισμός δημιουργεί: συγκρούσεις μειονεξία νομάδα σε σχέση με εγκατεστημένο απόρριψη εγκατεστημένου από νομάδα μεταβίβαση αποκλεισμού από τον εγκατεστημένο στο νομάδα αλλοτρίωση των βασικών αρχών της ζωής και της παράδοσης των Ρομ (παρουσία εξουσιαστικών μηχανισμών)

7 ΡΟΜ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Χωρική αποτύπωση του αποκλεισμού θύλακες αποκλεισμού περιθωριακές - περιαστικές ζώνες καταυλισμοί - γκέτο μετακινούμενοι πόλοι εγκατάστασης (νομάδες)

8 Περιοχή έρευνας Ρουμανία Κωστάντζα N 1090B 1090A A 1084B 1076Γ A B 1073B 1074B 1075B B Γ 1074A 1072A 1073Δ Γ 1069Δ 1068A 1070B 1070Α A 1070Γ 1069Γ 1069B 1069A A 1064B B 1065B 1077A A Λάρισα Ελλάς 1073Α Κατοικία "Μπαλαμών" Κατοικία "Ρουμανόβλαχων" Κατοικία"Τσιγγάνων" Αριθμοί ΟΤ (από πολεοδομία) 1057Γ B 1057A A Γ 1056A 1056B Meters Πορεία του πληθυσμού προς τη Λάρισα

9 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ομαδικότητα Παράδοση-Οικογένεια-Έθιμα Εσωτερικοί Θεσμοί (μη εξουσιαστικοί) Σεβασμός-αγάπη-αλληλοκατανόηση Ελευθερία κίνησης Μικρές ηλικίες γάμου Πολύ λίγοι κάτοικοι πάνω από 65 ετών Αστικοποίηση (νέος τρόπος ζωής) Μόνιμη εγκατάσταση Περιοδικές εργασίες Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης Θρήσκευμα: Χριστιανοί Ορθόδοξοι Ρουντάρηδες και Τσιγγάνοι Γλώσσα: Ελληνική, Ρουμάνικη, Ρομανί Τσιμπ Γάμος: 18 έτη Πολύτεκνοι: οι μισοί περίπου Πολυμελή νοικοκυριά Ελλιπής ασφάλιση Αγνοια δικαιωμάτων - υποχρεώσεων 10-20% των κατοίκων ζούνε σε χαμηλής ποιότητας περιβάλλον

10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μονοκατοικίες (επί τω πλείστον) Μέση κατοικία : 82 τμ Εγκλωβισμένη περιοχή Άναρχη δόμηση Επικρατούσα χρήση: Κατοικία Συνεχές οικοδομικό σύστημα με : ΣΔ: 1,2 Πρόσοψη: 10 μ Αρτιότητα: 200 τμ Ρομ Υπόλοιπο δείγμα Αριθμός σπιτιών (συμφ. με ΕΣΥΕ) Μέσο εμβαδόν σπιτιού σε τ.μ. 81,95 78,6 Εμβαδόν κατοικίας κατά μέλος νοικοκυριού σε τ.μ. 10,12 19,95 Συνολική έκταση περιοχής σε τ.μ Έκταση σχολείου σε τ.μ Συνολικό Εμβαδόν κατοικίας σε τ.μ , ,4 Αδόμητο σε τ.μ , ,6 Ποσοστό δόμησης 28,68% 24,72% Μέσος αριθμός μελών νοικοκυριού 8,1 3,94 Μέσος αριθμός οικογενειών κατά νοικοκυριό 1,6 1 Συνολικός πληθυσμός Μικτή πυκνότητα πληθυσμού σε κατ/ha 283,5 123,90

11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο ικ ι ακ ές εξυ π η ρ ετ ή σει ς 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ηλ εκ τ ρικ ό ρ ε ύμ α Α π οχ έτ ευσ η υπ όν ομ οι Κε ν τρικ ή θ έρ μ αν σ η Ν ε ρό Σ όμ π α Β όθ ρ ος Τ η λε ό ρα σ η Ψ υγε ίο ΜΥπόλοιπο αλ α μο ίδείγμα Ρο μ το 1/5 των κατοικιών των Ρομ είναι κατω από 50 τ.μ. το 10% των κατοικιών των Ρομ είναι μη κατοικήσιμες

12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Κ αθ ό λο υ 1η -3η δη μ. 4 η-5 η δ η μ. Απ όφ ο ιτ οι δ η μοτ ικ ού Απ όφο ιτοι λυ κ είο υ Α π όφ οιτ οι γ υ μ να σ ίου Αν ώ τ α τ η εκπ α ίδε υσ η 1 η-2 η γ υμ να σ ίου Α π όφ οιτ οι τ ε χν ικώ ν σ χ ολώ ν ΜΥπόλοιπο π αλ αμ ο ί Δείγμα Ρο μ 1. το 35% των μικρών Ρομ δεν έχει πάει σχολείο και το 65% δε θα έχει απολυτήριο 2. από τους Ρομ τα καταφέρνουν με: εφημερίδα (5 στους 10) δημόσια έγγραφα (4 στους 10) λογαριασμούς (8 στους 10)

13 δ. τρία άτομα από κάθε οικογένεια εργάζονται ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Κ α τη γ ο ρ ί ες απ ασ χ ό λ η σ η ς 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Κα τώ τερ ο ς Τριτ ογ Π λα νόδ ιος Ε ργά τη ς γη ς Β ιομ ηχ αν ία Έ μ π ορο ς Β ιοτ ε χν ία Κα τ α σ κ ευ έ ς- Ε πισ κ ευ ές Μ ε τα φ ορ ές Σ υν τ αξ ιούχ ο ι-ο ικια κά Άν ε ργοι ΜΥπόλοιπο π αλ α μο Δείγμα ί Ρο μ α. το 45% του πληθυσμού είναι ενεργός β. μη πλήρης απασχόληση, το 67% δεν ικανοποιείται από την εργασία του γ. ένας στους τρεις ασκεί δεύτερο επάγγελμα

14 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διάγραμμα - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 13 : Δηλωθέν εισόδημα ΕΠΙΠΕΔΟ Ποσοστά % 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% δρχ. Μπαλαμοί Υπόλοιπο Δείγμα Ρομ δρχ δρχ δρχ δρχ δρχ δρχ. ΔΞ/ΔΑ το 12% των νοικοκυριών των Ρομ έχει μηνιαίο εισόδημα κάτω από το 50% του ΑΕΠ/κεφαλήν ( δρχ. ήταν για την Ελλάδα το ΑΕΠ/κεφαλήν το 1995). Ενώ για το υπόλοιπο δείγμα το ποσοστό είναι 5,7% το μέσο εισόδημα προκύπτει ότι είναι για τους Ρομ, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα είναι δρχ. (το μήνα το άτομο μπορεί να καταναλώνει δρχ. στους Ρομ και δρχ. στο υπολ. δείγμα)

15 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1 0 Χα ρ ακ τη ρ ισ τι κ ά τ ω ν Ρο μ, ό π ω ς πρ ο κύ πτ ει α πό τι ς απ αν τ ή σ ει ς τω ν Μ πα λ αμ ώ ν του υπόλοιπου δείγματος Β ρώ μ ικος Κλ έφ της Ψ εύτ η ς Π αρ α γω γικ ός Α λή τη ς Κ ο ιν ω νικ ός Φ ασ αρ ιόζο ς Δ ολο φό ν ος Ε π ικ ίνδυ νος Οπ ισθ οδρ ομικός Ν αρ κω μ α νής

16 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης : Συλλέκτες Ανακυκλώσιμων Υλικών Φορέας Υλοποίησης : ΚΕΚ. ΝΟΜ. Α. Λ. (συνεργασία με ΔΟΥΚ) Συνεργασία με το πιλοτικό πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού του Δήμου Λάρισας Ομάδα στόχος: Οι άνεργοι νέοι που κατοικούν στα Νταμάρια της Νέας Σμύρνης Λάρισας Η υλοποίηση αυτού στην συγκεκριμένη ομάδα οφείλεται: στη μή ύπαρξη προγραμμάτων για την περιοχή στο ανταγωνιστικό του περιεχομένου του στον αυξημένο αριθμό ανέργων-υποαπασχολούμενων νέων

17 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιατί η επιλογή της ανακύκλωσης υλικών ως πεδίου κατάρτισης ; Η κατάρτιση στην ανακύκλωση υλικών έχει διττή προσφορά: βελτίωση ποιότητας περιβάλλοντος βελτίωση οικονομικού επιπέδου των καταρτιζομένων Η ανακύκλωση υλικών είναι: χρήσιμη διαδικασία στη σύγχρονη κοινωνία παρθένος τομέας απασχόλησης τομέας με δημιουργία πολλών μελλοντικών θέσεων εργασίας εξαιτίας της αυξανόμενης οικολογικής σκέψης των διοικητικών οργανισμών νέα μέθοδος βιοπορισμού με μέλλον Η ανακύκλωση υλικών ταυτίζεται με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής των κατοίκων της περιοχής και ως επάγγελμα ο ανακυκλωτής είναι συναφές με πολλά παραδοσιακά τους επαγγέλματα

18 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η προσφορά της ανακύκλωσης υλικών δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη στο ευρύτερο σύνολο των κατοίκων της περιοχής και ειδικότερα σε τόμεις όπως: ο οικονομικός (αύξηση παραγωγικότητας) ο οικολογικός (προστασία περιβάλλοντος) ο κοινωνικός (αναίρεση διαχωρισμών) Τέλος, η ενασχόληση των συγκεκριμένων νέων ανέργων με τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος μέσω των ανακυκλωτικών εργασιών τους θα αναβαθμίση τους ίδιους και θα τους κάνει πλήρως αποδεκτούς από όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

19 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δομή προγράμματος κατάρτισης-δράσεις Προκατάρτιση (θέματα περιβαλλοντικών όρων, υγείας, νομικά, αλφαβητισμός, οδήγηση κ.α) Κυρίως Κατάρτιση (θέματα εξειδίκευσης στο αντικείμενο με θεωρεία και πρακτική, επισκέψεις σε εγκαταστάσεις ανακύλωσης κ.α.) Προώθηση στην αγορά εργασίας (έρευνα αγοράς, οργανωτικό πλαίσιο προγραμματος ανκύκλωσης, επαφές με ομάδα στόχο) Συνοδευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες (ενίσχυση αυτοπεποίθησης, επίλυση προβλημάτων, ομαλή ένταξη στο νέο εργασιακό περιβάλλον)

20 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Συγκριτικά πλεονεκτήματα προγράμματος Η συνεργασία με το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού του Δήμου Λάρισας Η μελλοντική προοπτική δημιουργίας εταιρίας ανακύκλωσης υλικών από τους καταρτιζμένους νέους με τη διεύρυνση του προγράμματος ανακύκλωσης του Δήμου Λάρισας Η αντιμετώπιση των καταρτιζόμενων ως νέων ανέργων πολιτών

21 Για την επίλυση του προβλήματος πρέπει να υπάρξει: συντονισμός των τομεακών πολιτικών δημιουργία υποδομών για βελτίωση της ποιότητας ζωής και της εκπαίδευσης των Ρομ καταπολέμηση αναλφαβητισμού ενεργοποίηση των Ρομ καταπολέμηση των στερεοτύπων, προκαταλήψεων παραχώρηση αρμοδιοτήτων και πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω έχουν: οι Ρομ το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο η τοπική αυτοδιοίκηση - εταιρικές σχέσεις τα άτυπα δίκτυα στήριξης - οικογένεια

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΣΩΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Χωροτάκτης Μηχανικός και Περιφερειολόγος) ΕΡΕΥΝΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Αυτό το άρθρο σκοπό έχει, να προβάλει τα προβλήματα, τις καταστάσεις και τις

Διαβάστε περισσότερα

Actions Promoting Health Access and Protection of Roma Population/Roma Alert! ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Actions Promoting Health Access and Protection of Roma Population/Roma Alert! ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ: Actions Promoting Health Access and Protection of Roma Population/Roma Alert! ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πακέτο Εργασίας 3., Δράση 3.1, Παραδοτέο 3.1.1 ΟικοΚοινωνία Βηλαρά 7 & Βαλαωρίτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ IV : ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ IV : ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ IV : ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Περιφερειακή Στρατηγική Καταπολέμησης της Φτώχειας και Κοινωνικής Ένταξης Ηράκλειο, Μάιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 7 Το πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ : ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ : ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΙΙ : ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ : ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ» ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΙΙ : ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ» ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης

4.1. Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης. 5.1. Κατάρτιση Ωφελουμένων. 6.1. Σύσταση και λειτουργία πόλου υποστήριξης & πληροφόρησης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακός σχεδιασμός για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισμό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δ. Βόλου 1 Στρατηγικός σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2007-2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Ενότητα 1 Στρατηγικός σχεδιασμός...

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε.

Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. ΕΡΓΟ FINALLY: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. 1 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟικοΚοινωνία Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία και την υποστήριξη της Κοινωνικής ένταξης των Τσιγγάνων πολιτών ΕΝΤΥΠΟ ΚΑ ΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020» ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Περιφερειακή Στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και προαγωγή της κοινωνικής Ένταξης στην Περιφέρεια» με Σχέδιο Δράσης και Εφαρμογής Παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax.

Παραδοτέο 2: α. Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης. Ιούνιος 2015. Φαρμακίδου 10, 34100, Χαλκίδα Τηλ. 22210 86050 Fax. Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακή Στρατηγική Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας & κάθε μορφής Διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ και πληθυσμών που διαμένουν σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένους οικισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ ΕΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΔ Α.Ε. Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -ΣΧΕ ΙΟ-

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -ΣΧΕ ΙΟ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -- ΕΥ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΟ Α.Ε. - Οµάδα Υποστήριξης ράσεων Ειδικών Οµάδων Πληθυσµού Φεβρουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015 2019 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ... 1 Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ... 2 ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2001-2012 της ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ

Περιεχόμενα. ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2001-2012 της ΚΕΠΚΑ ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ Διετές Σχέδιο δράσης 2011-2012 Κ Ε Κ Π Α Δ Ι Ε Κ Περιεχόμενα Πρόλογος...5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)

Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατάρτιση Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ/ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΑ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΙΛΙΓΚΟΥ ΓΚΟΛΦΩ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ -ΣΧΕΔΙΟ- ΕΔΑ Ιονίων Νήσων ΜΟΔ Α.Ε. Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού 1 Πίνακας περιεχομένων Παράρτημα - Πίνακες..88

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα