: μ -. Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm : μ -. Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education."

Transcript

1

2 μ - μ

3 μ μ DG Education, Training, Culture and Multilingualism (,, μ ) : Amanda Watkins, μμ ( ), μ -μ μ, μ - -, μ μ μ. μ, μ μ μ. μ μ,. μ : Watkins, A. (Editor) (2007) : μ -. Odense, Denmark: European Agency for Development in Special Needs Education. μ μ,, 19 μ. μ : : μ μ, μ μ μμ. μ : : Francisco Bezerra, 19. Francisco μ LPDM Social Resources Centre,. ISBN: ( ) ISBN: ( μ ) 2007 European Agency for Development in Special Needs Education Secretariat Østre Stationsvej 33 DK-5000 Odense C Denmark Tel: Brussels Office 3 Avenue Palmerston BE-1000 Brussels Belgium Tel:

4 3

5 μμ : μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ

6

7 6

8 μ μ ( ) μ, μ. μ μ μ μ μ μ (μ ) μ μ. μ μ ( ) μ μμ μμ 23, μ,, μ μ μ,,,,, μ (μ ),,,,,,, μ,,,,,, μ. μ μμ. μ μμ. μ μμ : site/themes/assessment/ μ μ μμ μ μ μμ. μ μ μ μ μ μμ. μ μ, μ μ Nick Peacey Institute of Education ( - μ μμ ), -μ μ 7

9 . μ μμ. Cor Meijer 8

10 μμ 2005, μ μ -μ -. μμ μ μ., μ μ μ μ μ μ, μ μ μ, μ μ μ. μ «μμ» μ., μ μ μ, μ μ μ μ μ., μ -μ - μ μ μ μ / μ μ μ. μ -μ μ (RBs) (NCs) μ μ ( ) μ μ : - μ, 9

11 10 - ( μ, μ,..), - ( ), - μ ( μμ ), - μ ( ). μ μ μμ. μμ 2005, μ μμ 23 -μ μμ., μ μ μ μ μ. μ - : μ μ μ, μ μ μ., μ μ μ μ ( ). μ : - μ μ μ μμ. - μ μ μ μ μ μ., μ μ, μ μ

12 μ : - (.. μ μ μ μ ), - μ μ μ, - μ, μ, - μ μμ, - μ μ μμ ( ) μ μ. μ μμ, μ μ ( μ μμ ) μ. μ ( μ μ ) μ, μ. μ μ μ μμ. μ μ - μ - μμ μμ. μ. μ μ μμ 2005,, μ., μ μμ μ. μ μ μ μμ, μ μ μ μ. μ μμ μ μ μ Institute of Education 11

13 OECD ( ). μ μ μ, μ μ μμ. μ μμ μ. μ μμ μμ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μμ, μ.,, μ, μ μ μμ : 1.2 : μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ μ μ., : - μ μ ( μ μ ), - 12

14 , - μ, μ. μ, μ : - μ, - μ μ, - μ μ, - μ μ., μ μμ μ μ ( ). μ : - (. 2 ), - μ μ (. 3), - μμ. μ μ μ (. 4). μμ μ μ. μ μ μ 13

15 μ. μ μ μ., μ μ. μ ( ), μ μ, μ μ. μ, μ μ,, μ μμ μ. 1.3 μ μμ, μ μ μμ,, μ μ, μ,, μ μ.. «assessment» ( ) μ. «evaluation» ( μ ) «assessment» μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 14

16 μ. μ μ. μ, μ μ : μ μμ μ μμ μ. μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ. μ (2005) μ, «assessment» «evaluation». μ μ Keeves/UNESCO (1994) μ μ ( μ μ ) μ μ μ, μ, μμ μ. μ μ μ μ μ μ μ, μ μ, μ (. ). μ μ μ μμ. μ μ μ. : μ μ μ, μ 15

17 16 μ / μ μ ( μ, μ, ). μ μ μ. μμ,, : - μ.,,, μ μ μ. μ μ μ. - μ μ μ μ ( ). μ μ μμ,, μμ μ. μ, μμ, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μμ,,.. μ μ μ μ, μ. μμ, ( μ, on-going- μ, formative-, diagnostic-, summative- testing- ) μ μ.

18 . μμ μ, μ μ. μ μ μ μ. μ. μμ ( μ Meijer, 2003) μ μ μ μ μ μ μμ μ μ μ (. 9). μ μμ, μ μ UNESCO μ : μ μ μ μ μ, μ, μ μ μ. μ μ μ (. 8). μ. : μ μ μ (Peacey, 2006)., μ 17

19 μ. «inclusion» ( ) μ, μ.,, μ μ μ μ μ. μ μμ, μ μ μ μ., μ μ. μ, μ μ μ., μ μ «μμ». «μμ» μ μ μ μμ. μ μ μ μμ μ μ. μμ μ μ μ. μ μ - : 1. μμ μ μ μ. μμ. 2. μ μ. μ μμ μ. 18

20 3. μ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ, μμ : - μ μ μ μ, - μ μμ μ μμ μ. 19

21 20

22 2., μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ μμ. μ, μ,,, μ. μ μ,. μ μ μ : μ μ, μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ. 2.1 μ μ, μμ μ μ μ. 21

23 , μ ( ) μ, μ μ μ μ., μ, μ. 1 μ μ μ μ μ., μ μ. μ μ μ., μ. μ,. μ μ, μ μ μ (Meijer, 2003). μ μ μ μ., μ. μ., μ. 1 μ : 22

24 μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ :,, ( μ μ ),,,,,, μ. μ «μμ» μ μ μ μ μ μ, μ μ μμ., μ μ μ, μ μ μ μ μ μ. μ. μ, μ,. μ μ - μ : - μ, - μ, - μ, -, - μ, - μ. μ 23

25 .. μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ,, μ. μ μ,. 2.2 μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ., μ μ. μ μ : - μ μ μ μ 24

26 . - μμ, μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μμ ( ) μ - μ., μ. μ μ μ μμ μ, μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ μ, μ μ ( ) μ μ., μ μ μ, μ μ, μ., μ μ μ., μ μ μ μ μ μ μ μ μ, 25

27 μ μμ μ. : - μ μμ μ μ (μ ), - μ μ μ μ μ ( ), - μ μ μ μ μμ. μ μμ, μ μμ μ. μμ., μ - μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ, ( ) (μ ) μ μμ μ μ μ μ : - μ μ μμ, - μμ μμ μ μ μ, - μ μ μ μ μ μ. 26

28 μ, μ μ μ μ. 2.4 μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ : - μ μ, - μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μμ. μ. μ μ μ μ. μ μ μ 27

29 μ μ. μ μ μ μ, μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μμ μ μ μ μ. 2.5 μ - μ μ -, ( ) μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μμ. μ μ μ μ. μ μ -. μ μ μ μ. 28

30 μ μ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ ( μ μ ). μ, μ, μ μ. μ μμ μ μ μ μ μ μ. 2.6 μμ μμ. μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ μ, μ μ. μ, 29

31 μ. μ μ μ μ. μ μ Madaus (1988). μ,,, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ ( ). μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ,. μ μ μ μ, μ μ, μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ. 30

32 3. μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μμ μμ μ μ : - μ, - μ ( ), - μ. μ μ., μ : 1. T μ μ μ μ μ μ μ μ μ, 2. T μ μ, μ μ, μ μ, 3. T μ μ, μ μ μ μ ( ) μ. μ μ μ. 31

33 μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ, μ., μ μ μ. μ μ -. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ, μ μ. μ μ μ μ μ μ. 3.1 μ μ μ ( ) μ μ μ. μ, μ, μ μ μ μ. μ. μ ( ) μμ μ : 32

34 . μ. μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ. μ, μ, PISA OECD (www.pisa.oecd.org),. μ μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ μ : μ «μ μ» μ μ μ ; μ μ μ μ μ ; μ μ μ, μμ, μ μ ; μ μ μμ ; μ μ ; μ μμ μ μ μ μ ; 33

35 34 μ μ μ μ μ ; μ μ μ μ μ μ ; μ μ μ «μ» μ,. ( ) μ : μ μ μ. : μ μ μ μ, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ μ. ( ) «μ» μ μ μ μ.

36 μμ. μ., μ μ μ μ μ μ. μ, μ,. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ.. «μ μ» μ μ μ μ μ μ. μ μ : μ μ μ μ μ. μ μ μμ : μ, 35

37 μ, μ, μ, μ μ μ. 36 μ μ μμ. μ μ μμ μ μ. μ : μ μ μ μ,, μ μ μμ μ, μ. μ, μ. μ, μ μ μμ - μ μ. ( ), μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ μ μ μ μμ μ. μ μ μ.

38 μ. μ, μ μ μ., μ μ μ, μ, μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ,,. μ μ μ μ. μ μ μ, μ : μ ( ) μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μμ μ μ μ μ μ. μμ μ μ μ : μ μ μ μ. 37

39 , μ μ μ μ, μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. 3.2 μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ,, μ μ, μ μ,., μ μ (, μ / ) μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ : 38

40 - μ μ μ μ μ ; μ μ ; μ μ μ μ μ μ, - μ ; μ «μ» μ μ ;, μ μ, - μ μ μ ; μ μ μ μ ; μ μ μ μ, - μ μ ; μ μ, - μ μ μ ; ; μ μ μ ; μ μ μ μ μ ( μ, μ, ), 39

41 40 - μ μ μ ; μ μ μ ;, μ μ μ μ. μ μμ μ μ, μ, μ.. μ μ μ μ μ. μμ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ : μ μ μ μ. μμ μ μ μ

42 μ. μ, μ μ μ μ :, μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ «μ» μ. «μ» μ μ. ( ) μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ. μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ. 41

43 μ, μ. μ μ μ «μμ». μ μ, μ μ ( μ μ μ, ). «μ» μ, μ μ, μ μ μ, μ. μ : μ μ, μ -. μ μ. μ μ -. μμ μ μ μ μ μ. 42 μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ.

44 , μ μ μμ μ.,,, μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μμ μ. μ. μ : μ μ, μ μ μ μ μ. μ μ. ( ) μ μ μ μ μ μ μ. 3.3 μ μ μ μ., μ μ 43

45 μμ μμ μ μ., μ μ, μ «μ»,,,, μ. μ μ, μ μμ. μ, μ μ : - μ μ ; μ μ μ μ μμ ; μ, - μ ; μ ; μ μ μ, - μ μ ; μ μ μ ; μ μ, μμ, - μ, ( μ ) μ μ ; μ μ 44

46 μ μ ; μ μ μ. μ μ, μ. μ μ μ μ μ.. μ, μ. μ μ μ μ, μ μ /. μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ (2005) μ. μ, μ μμ. 45

47 μ μ μμ. : μ μ μμ. μ μ μ, μ μμ μ, μ. μ, μμ. μ, μμ ( ), μ μμ, μ. 46 μ. μ, μ μ. μ μ. μ ( μ )., μ μ. μ μ.

48 μ μ μ. μ,,. μ,,, μ μ μ μ. μ, μ., μ μ μ μ μ.,,,, «μ»., μ,, μ μ μ μ μ μ, μ. μ, μ μ μ, μ μ. μ μ,. μμ ( μ ) μ μ μ «μ». μ μ, μ μ μ. μ μ 47

49 μ, μμ μ, μ. μ μ,. 48 μ / μ μ μ. μ μ, μ μ μ, μ, μ μ.., μ. μ μ μ μ μ μ., μ. μ μ μ μ μ., μ μ μ ( μ ), μ μ. μ ( μ )., μ μ. μ μ μ

50 μ.,, μ «μ» μ μ.,, μ μ μ. ( ) μμ. μ μ. μ. μ μ μ μ - μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ. μ, μ μ μ : μ,. μ μ - μ., μ μ, μ 49

51 μ : μ μ... μ μ μ μ μ, μ μ - μ,. μ μ - μ μ. 50 μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ,. μ μ μ, - μ μ μ,, μ μ μ. μ μμ., μ, μ μ μ μ μ. μ μ μ, μ

52 μ μ μ. ( μ ) μ μ μ μ μ μ μ μ. : μ μ μ μ μ. 3.4 μ μ,. 2., μ. : μ, μ. μ μ μ μ μ μ μ μ.,, μ μ,. μ. μ μ μ. μ 51

53 μ. μ, μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ μ. μ,, μ. 52

54 4. μ μ μ, μ μ., μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ, μ μ. μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ, μμ μ μ μ., μ. μ. 4.1 μ μ μμ : 53

55 54, μ μ μ. μμ μ μ, μ μ μ μ. μ. - μ μ. - μ μ μμ. - μ μ μ. - μ μ μ. - μ μ μ. - μ μ μ μ μ. - μ

56 . -, μ μ. - μ μ. μ μ, μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ - μ μ. μ - μ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ μ. - μ μ ( - μ μ ). - μ μ μ ( μ μ μ ). - μ μ μ μ μ μ μ 55

57 56. - μ μ. μ μ. - μ μ μ μ μ. μ - μ, μ,, μ μμ μμ. - μ μ μμ μ μμ. - μ μ μ μ μ μ. - μ μ μμ μ μ μμ μ. μ μ μ μ., μ μ μ μ, μ. μμ

58 μμ μ μ. μ, μ μ μ μ., μ ( ) μ μ μ μ. 4.2, μ. μμ μ :,,,. μ μ μ μ,. - μ,, μ. μ μ,, μ. μ 57

59 . - μ, μ :, μ μ, μ, μ μ, μ μ μ. -, μ μ, μ. -, μ μ. - μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ ( ). μ 58 - μ,,.

60 - μ,, μ μ. -, μ μ μ, μ μ. - μ μ μ μ. μ μ μ. - μ. μ μ μ μ μ. - μ. μ μ μ μ μ μ μ, - μ. - μ μ,, μ μ μ. 4.3 μ, μ μ μ. : 59

61 60 μ, μ, μ. μ μ μ : - μ μ μ μ μ μ μ. - μ μ. - μ μ μ μ μ. - μ μ μ. - μμ μ μ μ μ. - μ μ μ,

62 μμ μ. μ - μ μ μ. - μ, μ μ μ μ. μ, μ μ μ μμ. μ μ μ μ μ μ. - μ. μ μ μ. - μ μ μ ( μ μ μ μ μ ) ( μ ). μ - μ μ μ,, μ μ 61

63 μ. -, μ μ. - μ μ, μ μ μ, μ μ μ μ. - μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. -. μ μ. 4.4 μ μ μ μ μ μ μ. μ, μμ μ μ μ. μ : 62

64 μ μ μ μ μ,. μ μ : - μ μμ. μ μ μ, μ. - μ μ μ. μ, μ μ μ μ μ. - μμ μ μ (,, ), μ μ : μ μ μ, μ μ μ μ, μ. - μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ μ. 4.5 μ,. 63

65 μ μ : 64 μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ, μ μ, μ μ μ μ., μ μ,, μ μ μ μμ μ. μ : - μ μ μμ. μ μ, μ μ μ μ. - μ., μ μμ μ μ μ μ μ.

66 - μ, μ μ,,, μ. - μ, μ μ μ μ μ. - μ μ, μ. - μ μ μ μ ( ) μ μ μ. - μ μ μ μ μ ( μ μ ),. - μ μ μ μμ μ. μ : - μ, μ. μ. - μ 65

67 66 μ μ μ, μ. - μ, μ. μ. - μ μ μ μ - μ μ μ, μ μ. - μ μ μ, μ μ μ μ μ μμ. - μ μ, μ, μ. μ μ μ μ : - μ μ μ μ μ. μ, μ μ,

68 μ. - μ μ μ μ. μ μ μ. - μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ, μ μ μ. - μ,. μ μ. μ μ μ μ μ μ, μ μ. μ - μ. 67

69 4.6 μ μ μ. μ μ μ μ μ. μμ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ, μ μ, μ μ μ μ. μ μ. 68

70 5. μ μ. μ μ.,, μ μ μ μ, μ μμ, μ μ μ μ «μ». μ, μ μ, μ μ μ,,. μ μ μ μ μ μ μ μ. μ, μ μ μ μ, μ μ μ μ μ., μ μ, μ μ μ μ., μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ μ μ. μ μ UNESCO : μ, 21 69

71 ., μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ. μ μ, μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ - μμ μ μ μ. μ μ μ. μ. μ μ, μ μ μ μ μ. μ μ μ. 70

72 ,, μ μ μ μ μ., μ μ μ μμ, μ μ : μ μ. μ μ μ. 71

73 72

74 Meijer, C.J.W. (Editor) (2003) Special education across Europe in 2003: Trends in provision in 18 European countries. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education European Agency for Development in Special Needs Education (2005) Assessment Issues in non-european Countries - A brief Review of Literature. Available from: site/themes/assessment Keeves, J. P. (1994) National examinations: design, procedures and reporting. Fundamentals of Educational Planning No. 50. Paris: UNESCO International Institute for Educational Planning Madaus, G.F. (1988) The influence of testing on the curriculum. In Tanner, L. (Editor), Critical issues in curriculum (pp ). Chicago: University of Chicago Press Peacey, N. (2006) Reflections on the Seminar. Presentation given at the Agency Assessment Project meeting, May 20 th, 2006, Vienna, Austria UNESCO (1994) The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO UNESCO (1996) Learning: the Treasure Within. Paris: UNESCO International Commission on Education for the Twenty-first Century 73

75 74

76 μ. ( ) ( μ) μ μ μ ( ) μ μ μ 75

77 76

78 μ μ μμ μμ. «μ» μ μμ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ, μ. μ μ μ μ μ / μ ( μ, μ, ). μ μ μ μ μ. μ μ μ μμ ( ). μ μμ μ μμ μ μ μ μ μ, μμ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ., μ ( ) μ μ (2002) μ : 77

79 μ μ μ μ μ,. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ, μ μ,.. / ( ) μ. μ μ μ, μ μ. μ μ μ ( μ μ μ μ ). μ. μ μ μ μ μ μ. μ μμ μ «μ» μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,. μ μ. / μ / μ 78

80 μ μ. μ μ μ, ( μ, μ μ μ ). μ μ μ μ ( μ μ ) μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ / μ μ μ μ. μ, μ ( μ ). μ μ (, μ, μ ). μ μ / μ μ. μ μ μ μ μ μ (,, μ,..) μ μ μ μ μ μ, μ μ μ., μ μ μ μ μ μ. (formative on-going assessment) 79

81 μ. μ μ μ μ μ μ μμ., μ μμ. μ μ μ μ μ. μ μ μ. μ μ μ μ. μ, μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ ( μ ) ( μ μ ). 80

82 μ μ μ ( μ μ μ index.html) μ μ μ μ μ μ : ( ) ( μ ) Mr. Peter Friedle Mr. Wilfried Prammer Mr. André Caussin Ms. Danielle Choukart Ms. Inge Placklé Ms. Jetske Strijbos Ms. Janine Laurent- Cognet Mr. Ulrich von Knebel Ms. Anette Hausotter Ms. Christine Pluhar ( ) Mr. Niels Egelund Mr. Martin Wohlers Mr. Preben Siersbaek Ms. Annemarie Kummer Mr. Reto Luder Ms. Mara Pantazopoulou Ms. Maria Palaska Ms. Aina Haljaste Mr. Priit Pensa Mr. John Brown Ms. Tandi Clausen- May Mr. Pasquale Pardi Ms. Lina Grossi

83 82 Ms. óra Björk Jónsdóttir Mr. Arthúr Morthens Ms. Mª Luisa Arranz Mr. Victor Santiuste Bermejo Ms. Victoria Alonso Ms. Merope Iacovou Kapsali Mr. Andreas Theodorou Ms. Anitra Irbe Ms. Solvita Zarina Ms. Laimut Motuzien Ms. Ramut Skripkien Ms. Joëlle Faber Mr. Lucien Bertrand Ms. Yngvild Nilsen Mr. Bjarne Øygarden Ms. Noëlle Pameijer Mr. Sip Jan Pijl Ms. Zsuzsa Hámoriné-Váczy Ms. Mária K patakiné-mészáros Ms. Jadwiga Brzdak Ms. Anna Janus Ms. Teodolinda Silveira Ms. Margarida Marques Ms. Ulla Alexandersson Mr. Staffan Engström no ektoratet.no

84 Mr. Jasmin Muhi Ms. V ra Vojtová Ms. Zuzana Kaprová 83

85

: Cor Meijer, Victoria Soriano, Amanda Watkins ISBN: 87-90591-85-2

: Cor Meijer, Victoria Soriano, Amanda Watkins ISBN: 87-90591-85-2 2003 1 μ (Eurydice). μ, μ. μ μ μ μ. μ μ 12, μ. μ : www.european-agency.org : Cor Meijer, Victoria Soriano, Amanda Watkins ISBN: 87-90591-85-2 2003 European Agency for Development in Special Needs Education

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής

Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη Συνεκπαίδευση Προτάσεις για τους ιαµορφωτές Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Loizos Symeou BEd, MEd, MPhil, PhD

Loizos Symeou BEd, MEd, MPhil, PhD CurriculumVitae[Loizos SYMEOU]. 11/11/14 Loizos Symeou BEd, MEd, MPhil, PhD Work Address Department of Education Home Address 13 Elia Tziambazi School of Arts and Education Sciences 7101 Aradhippou European

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή

Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή g Βιογραφικό σημείωμα του Καθηγητή Δρ. Πάνου Φιτσιλή Εργασιακή Εμπειρία Θέσεις Διοίκησης Σεπ 2010 - τώρα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (πρώην Λάρισας) Διευθυντής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVE ORIENTAL MANUSCRIPT STUDIES (COMSt)

COMPARATIVE ORIENTAL MANUSCRIPT STUDIES (COMSt) RESEARCH NETWORKING PROGRAMME COMPARATIVE ORIENTAL MANUSCRIPT STUDIES (COMSt) Standing Committee for the Humanities (SCH) The European Science Foundation (ESF) is an independent, non-governmental organisation,

Διαβάστε περισσότερα

κατάλογος δημοσιεύσεων

κατάλογος δημοσιεύσεων κατάλογος δημοσιεύσεων επιμέλεια πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων [1] Dimitris Gouscos and Michalis Meimaris (eds.), Proceedings of the 5th European Conference on Games-Based Learning, Academic Conferences

Διαβάστε περισσότερα

Urban Sociology, Sociology of Culture, Social and Cultural Networks, Biographical Research, Voluntary Institutions, Poverty and Social Disorder

Urban Sociology, Sociology of Culture, Social and Cultural Networks, Biographical Research, Voluntary Institutions, Poverty and Social Disorder 1 Lofos Panepistimiou Office: 81100 Mytilini, Greece Tel. nr: (+30) 22510 36526 Fax: (+30) 22510 36524 E-mail: htouris@aegean.gr CHTOURIS SOTIRIS Professor UNIVERSITY OF THE AEGEAN Main scientific specialization

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Postdoctoral research, Institute of Education -University of London

CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Postdoctoral research, Institute of Education -University of London CURRICULUM VITAE Name Μaria Surname Nikolakaki Date of Birth 05/07/1962 Address 8 Alkamenous Str, 10439 Athens, Attica, Greece Telephone +30 6972702349 Email mnikolak@yahoo.gr ACADEMIC BACKGROUND 2002-2003

Διαβάστε περισσότερα

Areti Adamopoulou. Current Position: Assοciate Professor, Department of Fine Arts and of the Sciences of Art, University of Ioannina, Greece

Areti Adamopoulou. Current Position: Assοciate Professor, Department of Fine Arts and of the Sciences of Art, University of Ioannina, Greece CURRICULUM VITAE Areti Adamopoulou Current Position: Assοciate Professor, Department of Fine Arts and of the Sciences of Art, University of Ioannina, Greece Address: Alex. Mihailidi 25, 55236, Panorama,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

Maria Iakovou 1 CURRICULUM VITAE

Maria Iakovou 1 CURRICULUM VITAE Maria Iakovou 1 CURRICULUM VITAE Name: Maria Surname: Iakovou Date of birth: 30 November 1970 Place of birth: Athens (Greece) Work address: Department of Linguistics, School of Philosophy, University of

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: e-mail: Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαδιαμαντάκη Λέκτορας Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Key Competences and Transversal Skills: tools for transitions between education and employment

Key Competences and Transversal Skills: tools for transitions between education and employment ERGANI CENTRE, December 5, 2013 Key Competences and Transversal Skills: tools for transitions between education and employment Ioanna Papavassiliou-Alexiou University of Macedonia Structure of the Presentation

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

υ. υ υ µ «υ µ υ υ µ» (Lee, 1992). υ, µ υ υ Oakeshott (1983) µ υ. υ υ . µ υ υ, µ, υ « υ, υ µ υ µ µ υ υ «υ» υ µ υ υ υ, υ υ υ υ υ µ µ.

υ. υ υ µ «υ µ υ υ µ» (Lee, 1992). υ, µ υ υ Oakeshott (1983) µ υ. υ υ . µ υ υ, µ, υ « υ, υ µ υ µ µ υ υ «υ» υ µ υ υ υ, υ υ υ υ υ µ µ. !" ##$ " #%!!, µ, µ µ µ µ µ, µ µ µ υ µ µ υ. υ υ µ µ υ υ µ, µ υ υ υ µ υ. υ υ υ µ «υ µ υ υ µ» (Lee, 1992). υ, µ υ υ Oakeshott (1983) µ υ. υ υ, υ, µ. µ υ υ, µ, υ µ υ µ υ υ µ υ. µ µ., υ µµ, υ µ µ, υ µ µ µ

Διαβάστε περισσότερα

METALINGUISTIC AWARENESS TESTS IN GREEK (MATIG) PRINCIPAL INVESTIGATOR GEORGE ANDROULAKIS

METALINGUISTIC AWARENESS TESTS IN GREEK (MATIG) PRINCIPAL INVESTIGATOR GEORGE ANDROULAKIS METALINGUISTIC AWARENESS TESTS IN GREEK (MATIG) PRINCIPAL INVESTIGATOR GEORGE ANDROULAKIS Ι) CURRICULUM VITAE I.1) Biographical notes Education George Androulakis was born in Veria, Greece, in 1967; he

Διαβάστε περισσότερα

The proposed EU Labeling and Certification Framework for e-health interoperability across Europe

The proposed EU Labeling and Certification Framework for e-health interoperability across Europe The proposed EU Labeling and Certification Framework for e-health interoperability across Europe Tassos TAGARIS, Executive Director HL7 Hellas based on a presentation by Jos Devlies, EuroRec, Belgium and

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΤΕCHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (T.Ε.Ι.) OF ATHENS FACULTY OF HEALTH AND WELFARE PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING DIPLOMA SUPPLEMENT

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΤΕCHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (T.Ε.Ι.) OF ATHENS FACULTY OF HEALTH AND WELFARE PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING DIPLOMA SUPPLEMENT ΤΕCHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (T.Ε.Ι.) OF ATHENS FACULTY OF HEALTH AND WELFARE PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING DIPLOMA SUPPLEMENT This Diploma Supplement model was developed by the European Commission,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ INDUSTRIAL INFORMATICS FESTIVAL REVIEW ( i2fest2011) 10-13/11/2011 Centre of Technological Research of Eastern Macedonia & Thrace Regional Development

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume 1 Report of the workshops and workshop materials on: The use of sources in teaching and learning

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής

Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Αρχές Κλειδιά της Ειδικής Αγωγής Συστάσεις για τους Υπεύθυνους Χάραξης πολιτικής και Λήψης Αποφάσεων * Στο παρόν κείµενο, οι όροι «inclusive education» και «inclusion» αποδίδονται στα ελληνικά ως «συµµετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos MATHIOUDAKIS, Dr.

Nikolaos MATHIOUDAKIS, Dr. Curriculum Vitae Personal information First name / Surname Nikolaos MATHIOUDAKIS, Dr. Address AKRITON 31-35, Kalogreza 14234, Athens - Greece Telephones +30 210 6993503 +30 2810 235961 Fax +30 2106993503

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΖΗΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ημερομηνία γέννησης 29 Νοεμβρίου 1972 Τόπος Γέννησης Τρίκαλα Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος Διεύθυνση Κατοικίας Παπαφλέσσα 14,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας: Barr, David, 1977- ICT, Integrating Computers in Teaching: Creating a

Συγγραφέας: Barr, David, 1977- ICT, Integrating Computers in Teaching: Creating a 1 Συγγραφέας: Bagley, Carl, 1958- Cancienne, Mary Beth, 1968- Dancing the Data edited by Carl Bagley and Mary Beth Cancienne Δημοσίευση/Διάθεση: New York: P. Lang, c2002 Σημειώσεις: Includes 1 CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

: 2014-2015 526 ECTS: 7

: 2014-2015 526 ECTS: 7 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Μάθηµα: Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εαρινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2014-2015 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΥΕΣ) Κωδικός: ΕΕΚΠ526 ιδάσκων: Νίκος Παπαδάκης ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Evolution Observatory

Evolution Observatory παρατηρητήριο εξέλιξης Evolution Observatory Phone +30 2108203862 30 Lefkados Street Telex +30 2108203877 Athens, 11362, Greece E-mail: ioannis@aueb.gr Evolution Observatory Organizational Overview and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή Ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάτπυξη στην Ειδική Αγωγή είναι ένας ανεξάρτητος και αυτοδιοικούµενος

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. National Technical University of Athens, Greece Diploma, School of Electrical & Mechanical Engineering (1972)

CURRICULUM VITAE. National Technical University of Athens, Greece Diploma, School of Electrical & Mechanical Engineering (1972) CURRICULUM VITAE IOANNIS AGAMEMNON PAPAZOGLOU PRESENT ADDRESS: Institute of Nuclear Technology- Radiation Protection, National Center for Scientific Research "DEMOKRITOS" Aghia Paraskevi, 15310, Greece

Διαβάστε περισσότερα