ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ , : ) ,. 96,. ) , ) , , ( ) 809/2004.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100. , ( ) 809/2004."

Transcript

1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ , : ) ,. 96,. ) , ) , , ( ) 809/2004.,

2 &

3 (...) e-banking _ ,

4 stock options & &

5 1.,,, ( ) 809/ ,, /2005..,,,, /86 «.», 605/9/ ( 278/ ) , «..»., 247/ ,, : 1667/86 (... ' 196/ ) " ", 2166/ /92 (... ' 130/1-8-92) " " 2.4,5, / /2/ , / 2413/ ,.2396/96 (... " 73/ ). 1667/ ,.,

6 . 2076/92,,, :.,,.,. (,, )., ' ,.,,,,. :

7 1.1.3., ' 2007 ( ) , , , , : ,, 809/04,,. ( ) ( ) ( ) , , , , , ,25 ( ) , , ,98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 : 2004, 2005, 2006, 809/

8 ( ) ' 2006 ' , , , ,64 ( ) , ,40, , , , , , , , , , , , , , , , ,79 : ( ) & , , ,50 & , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 : 2004, 2005, 2006, 809/04.. ( ) ' 2006 ' 2007 & , ,63 & , , , , , , , , , ,00 : - 8 -

9 , , , , , , , , ,36 : , , , , , , , , ,98 : 2004, 2005, 2006, 809/ ,00, , , ( / ) ( / ) ( / ) (p/e) ( / ) (p/bv) ( / ) 19,79% 16,56% 16,01% 42,66% 37,48% 40,84% 17,14% 16,51% 18,72% 6,15 6,60 7,29 1,22 1,09 1,17 : 2004, 2005, 2006, 809/

10 13/09/ ( - 1.) 96.. ( - 6.) , , , ,00 ( ) ( ) ,00 36,69 31/12/2006 ( - 2.) 89,96 ( - 4.) 116,00 29, : ( ) 31/12/ , ( )

11 ,., (2/5) , ,...,. 9.., ,

12 13. 31/12/ , , & ,. : , / : ), ), ) ). 4, µ, :

13 2.,,.,.,. 2.1., :,.,,,,, ( ),,,,.,,.,,.,,.,,,,,., :, ( )....,

14 ,.,. (,,, ) ,57%., Systemic Risk Management, «RV Credit & RV Rating»,...,,..,. 2577/2006. : ) ) ). : ) )... Secure LTD, (spread),.,,

15 . ( ),.. (,,, options, )., ), ) ) ( ).. ( 20% ) % 20%., ( )

16 ,,..,,.,.., 809/04., 3 -. : ), 3, ) &. ) ) ) 167 : :.. ( 3, 42100,, ). ( 3, 42100,, ),., ( ) 809/

17 .,, /1999., 3.3 : , 2004, , ,,, ( ) /2004, , / , ,,,..,,,

18 ,.,..,.,.,,.,.., , ,.,, , ,,,..,

19 ,,..,.,..,.,.,,.,.., , ,.,, , ,,,

20 .,,,..,.,..,.,.,,.,.., , ,.,,

21 ,,., (1994) ,00.., / ,51.,...,,, ,,.., ( ) hardware software, ( ) ( 29 )

22 , (.. 384/1992),, ( ). ( 30 ) 1.,,,. : ), ), ) ). 2., (15). 3.,,, /04,. ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 82,29 89,96 : 2004, 2005, 2006, 809/

23 ' 2006 ' , , , , , , , , , , , , , ,91 :, 75% 2006, 23% 40%.. 88,72% % (,, ). ( ) 63% % %., 34,26% % ,57% %

24 ,, " " ". 1998, 605/9/ / /92,

25 ,.. : &, Retail Banking 2 ( ),..,,,,. 2006, , / ,,.,,.,,..,,,,. :

26 ( 4 ) 1., /86,,, : ),. ) (,,, ). ). ),,,. ), ( ),,. ),,,,,,.,,.,..., /92,,,,,,, : )

27 ). ) (leasing),. ). ) (,, ). ) ( ). ) : ( )..... ),,. ). ). ). ), factoring. 2367/ ). ). ). 4., ( ),,,, ,,,,, , 30%. : (i) (ii)

28 7.,, /86 «.» ( 278/ ) 605/9/ ,, : 1667/86 (... ' 196/ ) " ", 2166/ /92 (... ' 130/1-8-92) " " 2.4,5, / /2/ , / 2413/ ,.2396/96 (... " 73/ ). 1667/ /86, 602/1915,,, -, 1667/86, 15,. 2076/92., /86.. 2, ', , /92.,,,.,, '

29 ../ / ,../. 541/ ,../. 2413/ /. 2471/ , , , '.,../. 541/ /92,, ( 5,. 2). 2601/98 (... ' 81/ , 16,. 2)../.. 7 / 45' % (../.. 7/44/7-8-98), /2006.,,,,.. 10%. (Underwriting),,../ /94.,,,., 2396/96, 2076/92., 2076/92../ / , 10%.. (, ),

30 ( 33 ) 1. : ) (10). ). ). 2.,. 3.,..2 35: ), ).,,. 4. (2). 5.,.,.. ( 34 ) ,, (15)

31 (,, ). : ' - - -,. : :. :

32 (VISA MASTERCARD) ( ) ' , , , , , , , , , , , , , , , ,03 : Internet Banking ,,,

33 ( 36 ) 1.,. 2.,,. /. 2258/93,.,,,. 3.. ( 3 4/1996. ) 4., : ) -. ( 4 4/1996. ) ),. ) (50%),.,, 150%,. 5. ( ) (. ),. 6.,,,. 7.,,. 8..,

34 . 9. ( ) ,., 50%., : ( ),, ( )».,, risk management. : :, :, :, : To :,.,

35 , ,,, /2006. ) ) ).,,..,., / 2577/2006., Systemic Risk Management, «RV Credit & RV Rating».., ,. Secure LTD, :

36 , COBIT FRAMEWORK,. ( ), ISO/IEC Portal server, Microsoft SharePoint Services,. firewall (5) :. : 3, :., :, :, : 167 &, , «(...)» : (...) ( )... : 24 ( )

37 e-banking 2004 Internet Banking 24. : ( ).. Internet Banking (VISA MASTERCARD) /2006,,,. 2577/2006,.,...,,. ( ), ISO/IEC ,

38 : ,, , , ,29.. (,,..., Internet banking,,, ) , , , ,19 1,67% ,00 (..) , , ,.. hardware,,.,.. : Microsoft Windows SharePoint Services intranet. SQL Server 2005,

39 Microsoft InfoPath,. server, Novell 4.11 Novell 6.5, hardware. storage NETAPP, ( ) snapshots snap restore. Active Directory,,. ERP,,.. DIAS CHEQUE,. Leasing,.,,,,. software houses,. Risk Credit Risk Value Systemic, Risk Management ,36 50% :

40 ( ) PROFITS INTRACOM ,00 ( ) , ,19 4,05%

41 / ( , , ,50 : , , , , , , , , , , , ,41 0, , ,44 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 ' 1.307, ,11 353,73 ' 823,87 435,20 109, , , , , , , , , , , , , , , ,36 : 2004, 2005, 2006, 809/ %. 63%

42 25%. 25% ,,,. 25% %., 2005.,. 38%. 1% ( :,,, ) 43% 2004, 42% % 2006., %. ' 2006 ' , ,63 : , , , ,76 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,14 ' 130, ,00 ' 4, , , ,00 :

43 , , , , , , , , , , , , , , ,70 : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 : 2004, 2005, 2006, 809/ ,00, , , ,91% 4,28% 4,21% 26,94% 23,27% 18,17% 5,29% 5,29% 4,62% 18,87% 14,78% 15,99% 2,70% 2,16% 0,09% 42,28% 50,22% 56,92% 100,00% 100,00% 100,00% : 2004, 2005, 2006, 809/

44 & , , , , , , , , , , , ,03 : , , ,05 & , , ,00, & , , , , , ,60 ( ) , , ,95 ( ) , , ,65 & , , , , , , , , , , , , , , ,34 & , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 : 2004, 2005, 2006, 809/04.., % 15% ,55% 18,76%

45 ' 2006 ' 2007 & , , , , , , , ,18 : , ,78 & , ,00, & , , , ,60 ( ) , ,53 ( ) , ,97 & , , , , , , , , , ,02 & , , , , , , , , , , , , , , , ,79 : :,, ,38.../ /2005, 24,3% 20%

46 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 :, ,23% ,80% ,72% , , , 90 9,67%, 3,13% 0,09% / 2442/99, 600. (0,85%) 23,75% 10% , 412, ( ) 70 0,02%., 0,56% ( ).,,,, ( ),

47 , , : ,19 1,67% ,41 2,00% ,00 4,69% ,00 0,06% , : 1/1/2004 1/1/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98, & , , , , , , , , , , , , , , , , : : , , , , , , , , , , , , , , , ,79 :,

48 ,55% ,55% ,73%., ( )., ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,98 : 2004, 2005, 2006, 809/ ,75%

49 ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) (p/e) ( / ) (p/bv) ( / ) 19,79% 16,56% 16,01% 3,39% 2,73% 3,00% 63,46% 63,99% 63,91% 42,66% 37,48% 40,84% 17,14% 16,51% 18,72% 75,44% 75,01% 76,37% 78,51% 80,24% 78,55% 6,15 6,60 7,29 1,22 1,09 1,17 15% ( 21 ) 1. - : ). ). ). ). ),. 2.,,,. ( 22 )

50 1..,,,, [ ] [50.000]. [ ] [4]. [50.000] / [ ] [146,74] [146,74] [73,37] [146,74] [73,37] [73,37] [36,69] [73,37] [36,69] 3.5, , ( ), : ) (10.000) /100 (29,35). ),, /2001. ). 5. ( ).,

51 . 6.,,., (3). 7..,.,.. 8.,. 9.. ( 23 ) 1.,,,. 24 ( 24 ) (10%)..,. ( 25 ) 1., (5%)

52 44. ( ), ,,,,. 3.,,. ( 26 ) 1.,. 2.. ( 27 ) 1.,,,,. 2..,,,. 3.,,. ( 28 ) 1.,. 2.,,,

53 %,. % ,02% 2,96% 3,38% 10,38% 12,12% 11,47% ( ) 75,44% 75,01% 76,37%, 9,64% 7,06% 5,89% 0,53% 1,86% 1,85% 0,99% 0,98% 1,05% 100,00% 100,00% 100,00% 78,51% 80,24% 78,55% 17,14% 16,51% 18,72% 4,36% 3,26% 2,73% 100,00% 100,00% 100,00% :. 78% 80%., 16% 19%.. 75% , % , 21% 24%

54 , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , , , , , , ,34 : 2004, 2005, 2006, 809/ , , , , , / , , , , , , , , ,98 :

55 3.9.6.,,, 2053/1993. (Tier 1) (Tier 2). (../ / , , , , , , , , , , , , , , ,02 (Upper Tier 1 Capital) , , , , , ,95 (Tier 1 Capital) (Upper Tier 2 Capital) , , , , , , , , , , , ,41 : / /2003 ( ), ( ),. (../ /1993). (.. 0%, %, 100% ).,,. 8% 10%

56 ,, ,34% 17,42% 19,77% : , ,17 28,82 30, , , , , , ,34 36,69 36,69 36,69 90,00 90,00 105,00 73,95 82,29 89,96 ( ) 75,00 85,00 92,

57 , , , , , , , , , , , , , , , ,00 / , , , , , , , , , , , ,51 / , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 / , ,50-510, , , , , , , , , , , , , , , , ,36 / , , , , , , , , , , , ,86 : , , , , , , , , , , , ,86 : 2004, 2005, 2006, 809/ , ,

58 ( ) ' ,00 0, , , , , ,00 : ( ) ' , ,64. ( ) = ( ) + ( ) ,86. 0,00. 0, ,00. ( ) = ( ) + ( ) - ( ) ( ) ,86 :

59 , : ,,. 2...,,. 3..., ,65., ( ) , , , , , ,52 :

60 ,. ON-LINE / REAL TIME,. ON-LINE / REAL TIME INTERNET BANKING., ( ), 24 VISA MASTERCARD.,,, 129., A.B.C. CROESUS ATLAS. : / - (,,, ). - (,, ),,,,. -,,,,. -. -,,.. -,,,. -,

61 3.12., : 1. T, , ,,.. : ( ) ,,., / ,, 30%. : (i)

62 (ii).,,,. 15%. 75% ( 31 ) 1.,.. 2., (,, ), : ) (10%), 27. ) (5%), ) 2%,,.,... 3.,,, : ),, ). 4., 30/6,

63 ,,,, 31/12 (50%) (1/1-30/6). 1/7.,.,,. 5.,. ( 32 ) 1.,,,,,,. 2.,,.., 23.3.,

64 ( 11 ) 1. (9),. 2.,,,,,. 1667/86,, ( 7,. 1), (20) 3.,, (3),,. 4..,,.,.,,. 5., : ). ) ( 12 ) 1.,,,,,,.,,. 2.,, ,,,

65 ( 7,.1 ), ,,, ( 13 ) 1.,.,,, ,,...,. 4.,,,,, : ),,,. ) -. ). ). ) ). ). )..,,. ),,

66 ),. ). ) (. 1667/86,, 7,. 1). ),. 5.,,,.,,. ( 14 ) 1. To,,, (3) ,,..,. 4.,,..,,. 5.,,,. 6.,,,, ( 15 ) :

67 ),,,. ),. ). 2.,. 3. : ),. ),. 4. : ). ),,. ),. ( 16 ) 1..., ,, :

68 /86../ / /.. 541/ /86.,. 2076/ /88.,.,,,.../ /2006,. A.. (..),., (..),. ( ), ( ), (,. ( ) B.,. (..),. (..),.. (..),.. (..) :

69 ..: -, " " , : , (..) :., : -. - ". &.." : : "..." : :., : MSc. 2000, ,.....:

70 & % % % % %. &..» ,33%

71 % % % %. & % %

72 % %, %. & ,33% ,

73 ....,. /.. ( ), ,... -,

74 (,,, - ) ,,,,,,,, E.F.G. Eurobank. To 2000., 2001.,, management, marketing,,,,... Alpha Bank ( 1970),,., ,., ,, Alpha Ban ,, , EFG EUROBANK

75 ..../ /2006,, : A.. B : ( ) , ,75 3. ( 2006) 8.559, , , , ,80 8. ( 2007) , ,. ( ) : 1.,,. 2.,,. 3.,,,, (use tests)

76 4.,. 5.,,. 6.,,. 7.,,. 8., :. (.. ).,,, (controls). 11.,,,. 12. (,,, ), ,. :,..,,.,, : ),

77 ), ( ), ), ),. 14.,,,

78

79 /06/ : /12/ /12/ /12/ /06/ : ,,.,.,.,,..,...,,.,, Stock Options, ,. 1667/1986,, ( ).,,

80 , 18,.., ,..,. / 31/12/2006 ( ) /12/2006 3,38%

81 3.18. : «. &..», ) ), ).P. ERGONPLUS ), ,

82 , 1667/86, , /86,. : ( 8 ) : 1.., : ). ). 2.,,, ,,,

83 ( 9 ),, : ,,,, ,, ( 10 ) 1.,, ( 7 ) 1. :.. (3), - (3)..., ,, : ) ) ( ). )

84 ) ( 390..) (..,..),. ),...,,....., , 22.7.,.1 22.,, / ( /96, ) 3. «2. 4». 4. -,., (,

85 , ).2 3, ( ) - ( 17 ) 1..,. 2. : ). ),,. ). ). ),. ). ). ). ). - ( 18 ) 1.,., 1/10. (1/10),,. (15). 2. (15),,. 3.,

86 ( 19 ) 1.,,. 2. (10) (., )., (30). - - ( 20 ) 1..,,,,,. (2), (15).,..,,. 2.,., (7),,, (1/5)., (7),,, (7). 3.,

87 ,,,,,, (.8 ), (1)., (1/3)., (1000), (400) , (4/5). 5..,. (1/20), ,,,,,.,,. 8.,, ,.,,,. (4),,

88 , (9). ( - ),,.,,., 4 19,.. 9.,, /09/ ( - 1.) 96.. ( - 6.) , , , ,00 ( ) ( ) ,00 36,69 31/12/2006 ( - 2.) 89,96 ( - 4.) 116,00 29,

89 : ( ) 31/12/ , ( ) ,., (2/5) , ,...,. 9..,

90 , /12/ , ,. : ( : ( 14 )

91 ,., / , (,,...)., 31/12/ % 10%,,..,, , ,..,

92 4.7, / : )., ,. (2/5) ,. ).,, , : (06/09/2007) , , , , , ,46, 116, :.. :,, , 29,

93 .., ( 5 ) 1.,,,... 2.,, ( 6 ) 1..,,..,,,.,,,, /2001»

94 ,,.,, 25. (, ),. 2.,,..,, (20). 25 (, ). 3., (, ) (.. 3.1) : : +1 : +1 : +1. : +50. : +51. : +60 : +61 :

95 4.11. (,,,,...) : (,...) ,, ( 60%).. ( ) , ( 3) , 16/06/ (..) 809/ /09/

96 (..) 809/

Symantec Backup Exec 11d για Windows Servers Options/Agents

Symantec Backup Exec 11d για Windows Servers Options/Agents Symantec Backup Exec 11d για Windows Servers Options/Agents Επισκόπηση Το Symantec Backup Exec 11d για Windows Servers αποτελεί την αξιόπιστη, αποδεδειγμένη και ολοκληρωμένη λύση προστασίας και ανάκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001

Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 Η ΠΙΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ Οκτώβριος 2001 1 Η Τράπεζα σήµερα 3η σε µέγεθος στην ελληνική αγορά (% µεριδίου αγοράς - 30.6.2001) Τρίτος µεγαλύτερος τραπεζικός όµιλος µε Ενεργητικό

Διαβάστε περισσότερα

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση.

p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. P p.a = per annum, κατ έτος. Σημαίνει τον υπολογισμό ενός μεγέθους π.χ επιτοκίου, κερδών και ζημιών, πληθωρισμού κ.λ.π. σε ετήσια βάση. Package deal = διαπραγμάτευση - πακέτο. Είναι ένας αριθμός εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής 3o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών.

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών. R RAC, Real Application Cluster = διακομιστής cluster σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών. Επιτρέπει σε πολλαπλές συνδέσεις να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή βάση δεδομένων ενός συστήματος διακομιστών. Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CFA LEVEL ΙI 29 Ιανουαρίου 21 Μαϊου 2011 The Chartered Financial Analyst (CFA ) Program is a graduate-level program that provides a strong foundation of the skills

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. Irreversible Investment Under Uncertainty, Contingent Claims Analysis and Competition. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα, 10434. Τηλ: 2108203364. Ηλεκτρονική αλληλογραφία: episcopos@aueb.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Αυστρία. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Από παράρτημα Οδηγίας 2006/48/EC) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΚ

ΕΔΡΑ: Αυστρία. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Από παράρτημα Οδηγίας 2006/48/EC) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΕΔΡΑ) ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/48/ΕΚ ΕΔΡΑ: Αυστρία 1. Raiffeisen Zentralbank

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ: Αυστρία. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Από παράρτηµα Οδηγίας 2006/48/EC) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΚ

Ε ΡΑ: Αυστρία. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Από παράρτηµα Οδηγίας 2006/48/EC) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Ε ΡΑ) ΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2006/48/ΕΚ Ε ΡΑ: Αυστρία 1. Raiffeisen Zentralbank

Διαβάστε περισσότερα

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες:

Εξελιγμένη διαχείριση της πλατφόρμας από τους Χρήστες: Η Microsoft εξέδωσε τη νέα έκδοση του Microsoft Dynamics CRM, λίγο πριν τις επόμενες εκδόσεις όπως απεικονίζονται στο παρακάτω Microsoft Dynamics roadmap 2015. Η νέα έκδοση ή διαφορετικά το CRM 2015 έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 March 2013

Μάρτιος 2013 March 2013 Μάρτιος 2013 March 2013 Αποποίηση Ευθύνης Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ INFORMATION BOOKLET

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ INFORMATION BOOKLET ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ INFORMATION BOOKLET Αγαπητοί πελάτες, Dear guests, Καλωσορίσατε στα Αγροτουριστικά Διαμερίσματα «Ενύπνιον». Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας έχουμε ως πελάτες μας. Σ αυτό το βιβλιάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιγραφή Ticketing πλατφόρµας Viva.gr

ΘΕΜΑ: Περιγραφή Ticketing πλατφόρµας Viva.gr ΘΕΜΑ: Περιγραφή Ticketing πλατφόρµας Viva.gr 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ TICKETING ΠΟΥ ΙΑΘΕΤΕΙ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 3 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... 7 3. ΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

1 &..10 1.1..10 1.2..13 1.3..14 1.4...16 1.5...20 2...22 2.1...22 2.2..24 2.3...28 2.3.1...28 2.3.2...31 2.3.3...32. 2.4 marketing management..

1 &..10 1.1..10 1.2..13 1.3..14 1.4...16 1.5...20 2...22 2.1...22 2.2..24 2.3...28 2.3.1...28 2.3.2...31 2.3.3...32. 2.4 marketing management.. & : 2012 1 .,,..,,,,,.,,.,.,. 2 ,,,.,,.,.,,,.,.,,,,.,, 3 ,,,.,,,,.,.,. 4 7 1 &..10 1.1..10 1.2..13 1.3..14 1.4....16 1.5....20 2...22 2.1...22 2.2..24 2.3...28 2.3.1....28 2.3.2....31 2.3.3....32 2.4 marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 14 Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές: του 4ου έτους που έχουν προαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA

MASTER OF SCIENCE (MSc) in INSURANCE RISK MANAGEMENT (IRM) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MASTER σε συνεργασία του ΕΙΑΣ με το ALBA Α.Π. : 3260 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 Οφέλη προγράμματος: Τα στελέχη που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα αποκτούν μεθοδολογικά εργαλεία και αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες που τους βοηθούν: να διαχειρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014

Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 2014 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 2014 Ανακοίνωση Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ Η Τράπεζα Κύπρου περνά επιτυχώς την Συνολική Αξιολόγηση 214 της ΕΚΤ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις τον Σεπτέμβριο του 214 Η σημαντική προληπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Internet Banking. Ίσως ο πιο εξελιγμένος τρόπος επικοινωνίας και συναλλαγών για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τις

Διαβάστε περισσότερα

0,50. 0,30% / min 25, max 300

0,50. 0,30% / min 25, max 300 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ( ) ΕΙ ΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 01. Συναλλαγές λογαριασµών ταµιευτηρίου 02. Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών σε λογαριασµό τρεχούµενο ή όψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γεράσιμος Μοσχονάς Υπεύθυνος Ασφαλείας Πληροφοριών Ομίλου Alpha Bank ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Σελίδα 1 από 2. Προμήθειες, Ελάχιστο 2. ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σελίδα 1 από 2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΠΔΤΕ 2501/31-10-02) Οι αναγραφόμενοι όροι υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αναβολής ΕΓΣ Adjourned AGM

Εξ αναβολής ΕΓΣ Adjourned AGM Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου Εξ αναβολής ΕΓΣ Adjourned AGM Mr. John Patrick Hourican Group Chief Executive Officer 29/11/2013 1 Πρόοδος μέχρι σήμερα - Progress so far Ανακεφαλαιοποίηση Recapitalisation Αποδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π1. Μελέτη επικαιροποίησης αναγκών: Προσδιορισμός των αναγκών επαύξησης των υποδομών (Hardware Software) του e-school Π 1.1 Καταγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή

Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή Μία$παρουσίαση$σχεδίου$δράσης$3$εβδομάδων Για$το$νέο$ΕΛΛΗΝΙΚΟ$Συμπληρωματικό$Νόμισμα $ Ευρώ$Δραχμή Οι$Έλληνες$Πολίτες$διατηρούν$τις$καταθέσεις$και$λογαριασμούς$τους$ακόμα$και$αν$η$ τραπεζά$τους$χρεωκοπίσει$

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd ανακοινώνει ότι σε συνεδρία του, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του Ομίλου για το 2011.

Διαβάστε περισσότερα