(...) (, )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(...).. 1 2008 31 2008 (, )"

Transcript

1 (...) (, )

2 (...) (, )

3 (...) (, ) (...)... ( ), ,,.,.,,,..,.,..,.,.,,.,.. : ,6. 0,8.. 2,0. 0,1. 3

4 (...) (, ).,., ,5. 0,7. 1,1.,, ,,.,, 32.3, /20.,

5 (...) (, ) (. ), 01/01/ /06/ , " " : ,0%.. 51,0%.. 51,0% ,.... : % % 5

6 (...) (, ) % % : / % & % /20,, ,.... : ,5% % % % 6

7 (...) (, ) : / % & % ,. 332/1/ /2/ /1/ ,, ,..,. ( - )..,.,, : : / ,.3697/

8 (...) (, ).., 2009,,.,,.. ), ), ), ), ), ), ),. : 1.,,..,,,. 2. (,,, ) /.,..,. /, (,, ). : 1.,, 2009 (b2c b2b),,. 8

9 (...) (, ) 2.,..., ( )..,,,, /03,,,. 4..,,,,, (. 26/ ),. 5.,,. 6.,,..,, ,.3697/ , ,,,. 9

10 (...) (, ),. E :. 2008, , 30, , , ,4. 164, , 10%. II. 2008, , , 3, ,497 6,0. 76,5., 47,5.. 10

11 (...) (, ),.., 1.200, 26, / ( 2 ) 230 / / 2C.,,., 2008 ESRI San Diego, «Special Achievement in GIS» GIS. III , % ( )... ( ) 18. : (,. ) MR MRS. - 23mbar 5.86 km ( ) IV (,,, ). "". " " Direct Marketing.. 11

12 (...) (, ) 2008, 290 /,,,.,,, 240 B2C,,.,. barcodes.. B2B, / /.,.,,, / ( ) , 2008,. V.. PRC group

13 (...) (, ) VI : ( ) : , 2008 Public Folders ,3. 4, , ( 5,5 5,3.) 2008 ( 1,63 0, ), , 3. ( 11,8. 5, ), 95% % , , /,.,,. Adobe Forms ( /, / ). -,, /., /., &

14 (...) (, ) 2008,. : ) i ,09 & 1, , 1,45 & 1,34.. ) i ,4% 3,7% ,9% -1,8%, ii. (8,6%) ,4%. (8,6%) (-6%),. iii. iv , 2008, 90,. v. 6% % ,.,., 2008,., 14

15 (...) (, ), 20% KWh. 2008,. 54,89%, 22,59% 33,25%.,, (time to market).,,,,. 2007, (+37,94%), [EBITDA] (39,88%) (+56,12%) , , 38,10% , , ,8.., 14, ,. free net cash flow

16 ( ) (...) (, ) ( ) ( ) % 25% 2008,.,, ( )., : -..,.,.,. 50% ( ) (Patrolling),. 16

17 (...) (, ) 1712, ,..., ,......,,. - (City Gate)....., ,...,., 125 mm 63 mm,. GIS/SCADA 2008, Italgas S.p.A.. (as-built) SCADA server () COPT, Italgas S.p.A., Call Center. server Italgas.... modem RTU ( ). SCADA ( ), modem (RTU).... Italgas Torino 17

18 (...) (, ) COPT... A.E. (GIS).,,,, , ,, (, ) : % 4 bar. 88,6 101,9 36,0-65,9-64,67% 4 bar. 642,5 744,4 780,4 36,0 4,84% ,59% ,93% ,59% ,33% ,34% ,70%,,....,,

19 (...) (, ), 2008: % ,89% ,84% ,59% ,33% ,34% ,70% 31/ ,25% 31/ ,25% ,8 154,1 168,8 14,7 9,53%,.,,.,,, , 30,84% %.., 5%..,,. 19

20 (...) (, ) ( ),...,,.,, , 33,25% , ,. 20

21 (...) (, ) ( ) T2 ( ) T3 ( ) T5 (),, 6,7 2008, 3,3, 96,9% ,8, 14,7.., 9,53%, ,2.,,,., ,9 5,9 2007, 30,91%. 21

22 (...) (, ) ( ) , , , , ,8 92, ,6 67, ,2 44,6 33,4 52,6 20 7,1 8,9 13,4 19, ( m3) ( ) 2008, , , , , ,77 m , ,9, 37,71% 22

23 2007. (...) (, ) (),. 2 (ALPHA BANK, ) internet (web banking). ICAP, ( 5) ( 3 )., (, ),.,,.,, 2008,,.,,.,,....,,. :. ( ).,, 23

24 (...) (, ) %, " "..., 95%,.,,, ,.,., 2008,,.,, 20% KWh. 2008,. 38,15%, 36,81% 36,69%.,, (time to market).,,,,. 2007, (+32,69%), [EBITDA] (8,26%) (+5%), 24

25 (...) (, ) , , 32,24% , , ,8.., 3, ,. free net cash flow (4.258). ( ) (24.319) (20.061) , % 25% 25

26 (...) (, ) 2008,.,, ( )., : -..,.,.,. 50% ( ) (Patrolling),. 1712, ,..., ,......,, 26

27 (...) (, ). GIS/SCADA (GIS), (software) (hardware). Italgas S.p.A.,....., GEOGRAFO. (software) 2009, SCADA. (as-built) SCADA, server () Italgas server COPT, Italgas S.p.A., (RTU). RTU 5 ( 3 ). SCADA ( ), modem (RTU).... Italgas Torino COPT.,,, , ,, ( )...,,. 27

28 (...) (, ), ,7. 19 bar 8,1. 4 bar, 3,2. 1 4, : % 4 bar. 72,1 63,7 51,84-11,9-19% 4 bar. 440, ,6 51,8 10% % % % % % % 28

29 (...) (, ),, 2008: % ,15% ,81% ,82% 31/ ,69% 31/ ,42%... 87,5 100,5 103,8 3,3 3,28%,..,,, , 38,15% %.., 17%..,,. 29

30 (...) (, ) ( ),...,,.,, , 36,69% , ,. 30

31 (...) (, ) T2 ( ) T3 ( ) T5 (),, 2, , 1,10, +61,5 % ,8, 3,3.., 3,74 %, ,4.,,,,., ,18 1, , 9,05%. 31

32 (...) (, ) ( ) ,5 103, , , ,7 52,7 39, ,7 24,9 33,0 21,4 33,1 20 4,6 4,8 7,1 11, ( m3) ( ) 2008,. 69,89% 60,24% 54,14% 54,34% 57,60% 39,76% 45,86% 45,66% 42,40% 30,11% ,38 m ,87, 32,53%

33 (...) (, ) 2008.,,,. 2 (ALPHA BANK, ) internet (web banking). ICAP, ( 5) ( 3 )., (, ),.,,.,, 2008,,. 33

34 (...) (, ),,.,,....,,. :. ( ).,, %, " "..., 83%,.,,,... ( ), ( ), ,,. 34

35 (...) (, ) , , , , , ,53 375,26 375,20 0,00 0, , , , , , , , ,86 0,00 0, , , , , , ,21 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 23 ( ,53) ( ,53) 0,00 0, , , , ,19 ( ) , ,21 ( ,36) ( ,06) , , , , , ,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, , , , , , , , , , ,44 0,00 0, , ,93 0,00 0, , , , , , , , , , ,56 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,51 35

36 (...) (, ) 1/1-1/1-1/1-1/ , , , ,35 : ( ,93) ( ,26) ( ,99) ( ,53) , ,36 ( ,72) ( ,18) , , , , , ,35 ( ,90) ( ,06) 8 ( ,54) ( ,60) ( ,90) ( ,14) 9 ( ,77) ( ,68) 0,00 0,00 10 (1.414,64) ( ,50) (1.414,64) (1.215,46) , ,31 0,00 0, , ,88 ( ,44) ( ,66) 11 0,00 0, , ,63 12 ( ,72) ( ,95) (2.692,90) (956,08) , , , , , , , ,75 13 ( ,45) ( ,32) 0,00 0,00 13 (63.275,06) 0,00 (63.275,06) 0,00 13 ( ,10) ( ,20) 0,00 0, , , , ,75 ( ) 14 4,0699 2,1375 0,5800 0,

37 (...) (, ) , , , , ,89 ( ,53) , , , ,96 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,89 ( ,53) , , , , , , ,89 ( ,53) , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,89 ( ,53) , ,45 37

38 (...) (, ) E , , , , , ,51 ( ,81) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,51 ( ,06) , , , , , , ,51 ( ,06) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,51 ( ,36) ,73 38

39 (...) (, ) : 1/1-1/1-1/1-1/ , , , ,75 ( ) : 0,00 0, , , , , , ,61 0,00 0,00 ( ) 0, ,21 0,00 (1.792,76) 0, ,12 0,00 0,00 ( ,45) ( ,31) 0,00 0,00 ( ,98) ( ,36) ( ,24) ( ,78) / : , , , ,77 / ( ) ,47 ( ,77) 0,00 0,00 / ( ) ( ,39) ( ,55) ( ,42) ( ,71) / ( ) ,45 ( ,76) 0,00 986,06 ( ) / ( ) ( ,70) ,20 ( ,24) ( ,18) ( ): ( ,72) ( ,83) (2.692,90) (956,08) ( ,85) ( ,16) (61.486,20) 9.572,79 / ( ) ( ) , , , ,65 : , ,46 0,00 0,00 ( ,54) ( ,77) (29.917,06) (4.526,67) , ,08 0, , , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 / ( ) ( ) ( ,40) ( ,55) , ,96 : ( ) , ,56 0,00 0,00 / ( ) ( ) / ( ) ( )+( )+( ) , ,56 0,00 0, ,95 ( ,80) , , , , , , , , , ,81,.. 01/01/2008.,

40 (...) (, ) 1/1-1/1-1/1-1/ , , , ,35 : ( ,93) ( ,26) ( ,99) ( ,53) , ,36 ( ,72) ( ,18) , , , , , ,35 ( ,90) ( ,06) 8 ( ,54) ( ,60) ( ,90) ( ,14) 9 ( ,77) ( ,68) 0,00 0,00 10 (1.414,64) ( ,50) (1.414,64) (1.215,46) , ,31 0,00 0, , ,88 ( ,44) ( ,66) 11 0,00 0, , ,63 12 ( ,72) ( ,95) (2.692,90) (956,08) , , , , , , , ,75 13 ( ,45) ( ,32) 0,00 0,00 13 (63.275,06) 0,00 (63.275,06) 0,00 13 ( ,10) ( ,20) 0,00 0, , , , ,75 ( ) 14 4,0699 2,1375 0,5800 0, & / 40

41 (...) (, ) , , , , , ,53 375,26 375,20 0,00 0, , , , , , , , ,86 0,00 0, , , , , , ,21 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 23 ( ,53) ( ,53) 0,00 0, , , , ,19 ( ) , ,21 ( ,36) ( ,06) , , , , , ,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, , , , , , , , , , ,44 0,00 0, , ,93 0,00 0, , , , , , , , , , ,56 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,51.. & / 41

42 (...) (, ) , , , , ,89 ( ,53) , , , ,96 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,89 ( ,53) , , , , , , ,89 ( ,53) , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,89 ( ,53) , ,45.. & / 42

43 (...) (, ) E , , , , , ,51 ( ,81) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,51 ( ,06) , , , , , , ,51 ( ,06) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,51 ( ,36) ,73.. & / 43

44 (...) (, ) : 1/1-1/1-1/1-1/ , , , ,75 ( ) : 0,00 0, , , , , , ,61 0,00 0,00 ( ) 0, ,21 0,00 (1.792,76) 0, ,12 0,00 0,00 ( ,45) ( ,31) 0,00 0,00 ( ,98) ( ,36) ( ,24) ( ,78) / : , , , ,77 / ( ) ,47 ( ,77) 0,00 0,00 / ( ) ( ,39) ( ,55) ( ,42) ( ,71) / ( ) ,45 ( ,76) 0,00 986,06 ( ) / ( ) ( ,70) ,20 ( ,24) ( ,18) ( ): ( ,72) ( ,83) (2.692,90) (956,08) ( ,85) ( ,16) (61.486,20) 9.572,79 / ( ) ( ) , , , ,65 : , ,46 0,00 0,00 ( ,54) ( ,77) (29.917,06) (4.526,67) , ,08 0, , , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 / ( ) ( ) ( ,40) ( ,55) , ,96 : ( ) , ,56 0,00 0,00 / ( ) ( ) , ,56 0,00 0,00 / ( ) ( )+( )+( ) ,95 ( ,80) , , , , , , , , , ,81.. & / 44

45 (...) (, ) ( ),. 2364/1995,. 2528/1997.,......,,,....,, 30.,..... (....) / ,....., ,. 2166/ / / / , ( ) ,,, 100,0 % ( 92, ). 45

46 (...) (, ) /1-,,.,. 1/1- (....) ( /1920). 12/06/ , " " ,,,.. 46

47 (...) (, ). " " (1/1- ) ,,, ( ). : ( ),,.,,... 47

48 (...) (, ) 12 (Service Concession Arrangements) ( )....., ( ) (.. ), , , ( )

49 (...) (, ) ( ) " " " ". 15.,. 16 ( ) ( ) 17.,.,, 49

50 (...) (, )., ( 2008).,., & ( ) ,, & ( ) : ( ), ( ), ( ), ( ), 50

51 (...) (, ) & ( ) ( ).... 8, " " ( )

52 (...) (, ) ( ) : , ( )... 23,,.,,,... 23, ( ) , ( ) (,, 52

53 (...) (, ) ),.,,, (,, ), (.. 7 ) ( )... 16, o.... 7, ( ) : ( ),, 53

54 (...) (, ) ( ), ( ) (12) ( )... 37, ( ) : ( )... 27,.. 54

55 (...) (, ) , ( )... 27, :,.... 5, ( 32 : : ) ( ) ( : : ) ( ) : 55

56 (...) (, ) : : ( ) ( : : ) ( ) : : : ( )

57 (...) (, ),, ( ) ( ) ( ) ( ),.. 57

58 (...) (, ) : - ( ) : ( ). ( ).,. ( )., /. ( ), ( )

59 (...) (, ) ( ) ( ) , ( ) : ,0%.. 51,0%.. 51,0% ,. 2166/ /

60 (...) (, ) ,,...., : ,0 %,, 51,0 %,...,,,,.. 60

61 (...) (, )., , : ( ) ( ).,, 61

62 (...) (, ).,,,.,..,.,, '..,, : / µµ., ( µ ). ( ),,. 62

63 (...) (, ) ,., '. : ,,.,,..,..,.,. 63

64 (...) (, ). 4.6.,., , : (,, ).,. 64

65 (...) (, ), ,. ( ) :,,,.., ,.,. 65

66 (...) (, ).. ( )..,.,,., , µ µ, 66

67 (...) (, ) µ µ µ. µ µ ( ) µ µ µ. µ µ µ µ µ, µ µ µ. µ µ µ. 4.10,.,,, ,.. ( ) , 67

68 (...) (, ) ( ),.. (liability method). ( ),... ( ), ( ),,. 68

69 4.15 (...) (, ). 4.16,,,.,,. 24 (Projected Unit Method).,,,.., 10 % (...),.,. 69

70 (...) (, ) ,,..,,,,., ( ),,. 70

71 (...) (, ) ,,,.,., ,, ( ) ,,

72 4.21 (...) (, ) , , ( ). ( ) ,,,.. 72

73 (...) (, ) ,.,., 0,50 % /, / ,03, / , ,. 73

74 (...) (, ) (commodity price swap). 5.2,,.,. 20, (....) ,.,., ,00 0, ,26 0, ,34 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 74

75 (...) (, ) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 5.4,,... ( ).. : ( 24) , ,56 : ( 21) ( ,73) ( ,78) ( ,47) ( ,22) , , , ,16-29,89% -36,75% 5.5 ( )

76 (...) (, ) 6.,.. :., : 76

77 (...) (, ) (. 30) ,66 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, , ,22 0,00 0, , ,43 0, , , , , , , ,35 0,00 0, , , , , , , , ,12 8. : , ,43 0,00 0, , , ,30 0, , , , , , , , ,14 9. : , ,61 0,00 0, , ,50 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 ( ,54) ( ,38) 0,00 0, , ,68 0,00 0, : 77

78 (...) (, ) 0,00 420,56 0,00 420,56 / 0, ,04 0,00 0, ,64 794, ,64 794, , , , , ( ) ( ) : 0,00 0, , ,63 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ) 0,00 0, , ,63 :.. 0,00 0, , , , , , , ( ) ( ) : , ,05 0,00 0, , , ,90 956, , , ,90 956,08 78

79 (...) (, ) , , , , , ,27 0,00 0, , , , ,86 ( ) , , , , : , ,32 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , ,20 0,00 0, , , ,06 0, , , , ,75 (2008: 25 %, 2007: 25 %) , , , ,19 0, , , , ,06 0, ,06 0,00 ( ,46) ( ,51) ( ,99) ( ,66) , , ,06 0,00,, (deferred tax assets deferred tax liabilities). 3697/ , ( ) : 79

80 (...) (, ) , , , ,70 ( ,23) (49.655,82) (70.861,67) (70.861,67) , ,89 (16.057,97) (16.057,97) , ,37 (16.057,97) (16.057,97) ( ,10) ( ,48) 0,00 0,00 (0,08) 0,00 0,00 0, , ,89 (16.057,97) (16.057,97) ( ) ( ) (61.893,03) 0,00 0,00 (61.893,03) ,21 ( ,33) (0,08) ( ,20) (49.655,82) ( ,33) (0,08) ( ,23) 608,96 0,00 0,00 608, ,74 0,00 0, , ,79 (16.698,21) 0, , ,54 ( ,82) 0, ,72 0,00 ( ,56) 0,00 ( ,56) , ,82 0, , ,71 ( ,78) 0, , ,89 ( ,10) (0,08) , , ,67 (16.057,97) (16.057,97) , ,70 80

81 (...) (, ) ( ) ( ) (62.595,79) 0,00 0,00 (62.595,79) (8.265,88) 0,00 0,00 (8.265,88) (70.861,67) 0,00 0,00 (70.861,67) 608,96 0,00 0,00 608, ,74 0,00 0, , ,70 0,00 0, ,70 (16.057,97) 0,00 0,00 (16.057,97) 14. : , , , , , , , ,00 : 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 ( ) 4,0699 2,1375 0,5800 0, : 81

82 (...) (, ) & & & & , , , , , , , , , , , , , , ,00 (69.427,63) (5.288,70) 0,00 (70.492,26) ( ,95) ( ,54) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,47) ( ,47) , , , , , , ,02 0, , , , ,37 0, , , , , , ,27 0, , ,00 (8.252,96) 0,00 0,00 (64.346,70) 0,00 (72.599,66) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,94 0, , , , , , , , , , , , , , , ,29 & & & & , , , , , , , ,00 0, ,26 0, ,08 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (14.193,67) 0,00 (14.193,67) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,25 0, , , , ,93 0, , ,00 0, , , ,31 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (14.193,67) 0,00 (14.193,67) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,57 0, , ,69 170, , , , , , ,69 170, , , , , ,08 82

83 (...) (, ) 16. : ,72 0, , ,84 0, , ,05 0, , ,98 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0,00 0,00 0, ,83 0, , ,82 0, , ,19 0, , ,64 0, , ,36 0, , ,92 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, , ,56 0, , ,53 0, ,53 375,20 0,00 375, ,28 0, ,28 375,26 0,00 375,26 : , , , , , , ,30 0, , ,50 0,00 0, , , , ,56 : ( ,45) ( ,31) 0,00 0, , , , , ,40, ,62 83

84 (...) (, ) , : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 84

85 (...) (, ) ,00 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , : , ,21 0,00 0, , ,21 0,00 0, : 85

86 (...) (, ) , , , , , ,00 0,00 0,00 (. 30) ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 o o 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00.. o ,60 0,00 0,00 0, ,14 0, ,07 0, , , ,39 0, , , , , , , , , , ,42 0,00 0, , , , , , , , ,53 : ( ,44) ( ,13) 0,00 0, , , , ,53.., ,19 (2007: ,17).,., : , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,11 : , , , , , ,17 0,00 0, , ,13 0,00 0, , , , ,11 86

87 (...) (, ) ,22 (2007: 694,95) ,44 (2007: ,13).., : , ,02 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 ( ,22) (694,95) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , 29, : 87

88 (...) (, ) ,0% ,0% 23. : , , , ,96 E , , , ,37 0,00 0, , , , , , ,39 ' , , , , , , , ,01 ( ,53) ( ,53) 0,00 0, , , , ,19, - ' 5 %,, - 1 / 3.,,....., ,87, ,34.,,. 88

89 24. (...) (, ).,,,.,, : / / / / ALPHA BANK 0, ,26 0, , Euribor + 0,6% 0,00 0, ,56 0,00 0, , , ,00 : ) ALPHA BANK , , uribor 0,6 % ,22, ,26.,,.,., : 89

90 (...) (, ) 27/2/ ,00 ( ,00) 27/2/ , , ,25.. ) , , ,,,,,..., : 90

91 (...) (, ) : : , , , , , , , , , ,59 : , ,13 (66.765,90) (65.782,86) , , , , : , ,35 ( ) 1.228, , , ,55 : , , , ,61 ( ) ,48 (83.974,05) 0, , , ,28 : 91

92 (...) (, ) , , , , , ,61 ( ) ,480 (83.974,05) 0, ,58 (66.765,90) (65.782,86) , ,55 : 5,0%-6,0% 24 4,5-6,0% ,,.,, , , , , , ,46 0,00 0,00 ( ,45) ( ,31) 0,00 0, , , , ,00 27., ,16,.....,. 92

93 (...) (, ) 28. : , ,57 0,00 0, , ,25 0,00 0, , ,11 0,00 0, , ,93 0,00 0, , : , , , ,23 (. 30) ,34 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,56 971,77 345, , , , , , ,62 0,00 0, , , , ,82 93

94 (...) (, ) (commodity price swaps).,., (12).. : (. 20) ,59 0, ,59 0,00 (. 29) ,34 0, ,34 0,00 (. 7) ,66 : ) , ) ,

95 31. (...) (, ) ( ), 5 %., 1/ ,, : 1/1-1/ , , , ,94 0, ,04 0, ,45.. 0, ,39 0, ,25 0, ,41 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITALGAS S.p.A. 0, ,56 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 ENI INSURANCE LIMITED 0, ,37 759,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENI S.p.A. 0, ,11 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,54 0, ,45 0, ,45 95

96 (...) (, ) µ µ (51,0%). 1/ , , , ) ) , / ,30. : 96

97 (...) (, ) , , , , , , , , :..... (.....) ( 30/6/2006,. 2166/1993) , ,,. 97

A.E. (1-31 2013) (. 3556/2007)

A.E. (1-31 2013) (. 3556/2007) A.E. (1-31 2013) (. 3556/2007) 2 ... 5... 7... 27... 31... 32... 33... 34... 35 1... 35 2... 35 2.1... 35 2.2,... 36 2.3... 43 2.4... 44 2.5... 46 2.6... 47 2.7... 47 2.8... 48 2.9... 48 2.10... 53 2.11...

Διαβάστε περισσότερα

ETALBOND.. ETALBOND... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 .. &.. ...: 681178...: 016559...: 659818 .. 28963

ETALBOND.. ETALBOND... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 .. &.. ...: 681178...: 016559...: 659818 .. 28963 ETALBOND.. 31 2009.. &.....: 681178...: 016559...: 659818.. 28963 ETALBOND..... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 ....2....3....4 IV....5 V....6...7 1....7 2....7 3....19 4....20 5....21 6....21 7....22 8....23

Διαβάστε περισσότερα

Παρά δειγμα. Στη συνέχεια, με βάση τα δεδομένα του φόρου εισοδήματος που προέκυψαν, συντάσσουμε το λογιστικό ισολογισμό της εταιρείας.

Παρά δειγμα. Στη συνέχεια, με βάση τα δεδομένα του φόρου εισοδήματος που προέκυψαν, συντάσσουμε το λογιστικό ισολογισμό της εταιρείας. φορολογικού αποτελέσματος έχουν προσωρινό χαρακτήρα, με την έννοια ότι μια θετική ή αρνητική διαφορά που δημιουργείται σε μια χρονική περίοδο γίνεται αρνητική ή θετική διαφορά, αντίστοιχα, σε επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.) Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

31 2013 (1 2013 31 2013)

31 2013 (1 2013 31 2013) .. 31 2013 (1 2013 31 2013) ... 4... 7... 9... 10... 11... 12... 13 1... 13 2... 13 2.1... 13 2.2... 14 2.3... 16 2.4... 17 2.5... 17 2.6... 17 2.7... 17 2.8... 18 2.9... 19 2.10... 19 2.11... 19 2.12...

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «OLYMPIC CATERING

Διαβάστε περισσότερα

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38

15/01/2015 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών 09:07:38 Εξάµηνο : 1 44 ΑΓΓΛΙΚΑ I 160 ΓΕΝ. ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Εργ.:ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 3010 ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι Εργ.:ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ 3030 ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ Εργ.:ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr

1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr .. 1 31 2008 1). 2). 3) 4). 5). 6) 10.3401/2005 1/1/2008 31/12/2008.. www.etem.gr www.ase.gr 2 .. «..» /. 1 31 2008, 3556/2007 2008.,, &,..,..,,.., STEELMET S.A. Plovdiv AM 115252741 U,, STEELMET S.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σ. Χατζηιορδάνου

Ελένη Σ. Χατζηιορδάνου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W03/052013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W03/052013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: W03/052013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών φωτογραφιών DESIGNJET Z6200. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών φωτογραφιών DESIGNJET Z6200. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών φωτογραφιών DESIGNJET Z6200 Χρήση του εκτυπωτή 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 6 11 1 12 7 1 2 5 4 3 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Διαβάστε περισσότερα

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 9 10 1 8 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100. , ( ) 809/2004.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100. , ( ) 809/2004. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100.., ( ) 809/2004., 20 2007-1 - 1. 5 1.1. 5 1.1.1. 5 1.1.2. 6 1.1.3. 7 1.2. 7 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σελίδα : 2 από 64 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α 00-60.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠ. 1 ΛΥΣΣΑΝΔΡΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΜΠΗΣ Α1 108400011 ΑΠΟΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΑΠΟΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ _ 2 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α1 108400021 ΑΠΟΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ _ 3 ΤΣΙΜΠΛΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α1 108400031 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» - ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAPGROUP

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» - ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAPGROUP Αθήνα, 19 Μαρτίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» - ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAPGROUP Σημαντική ήταν η επιβάρυνση των οικονομικών αποτελεσμάτων του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Hosted CRM Εφαρμογές μέσω Internet

Hosted CRM Εφαρμογές μέσω Internet Hosted CRM Εφαρμογές μέσω Internet Ο ι μισθωμένες λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού για πολλαπλούς χρήστες (multiple-tenancy hosted applications 1 ) γνωρίζουν ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου... 5 II.Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑ ΑΡΙΘ. ---- ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 4 BAR ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ : ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Sales 1,153,542 965,373 Interests 81 23 Total Income 1,153,622 965,396

Sales 1,153,542 965,373 Interests 81 23 Total Income 1,153,622 965,396 ERTIF VERWALTUNG GMBH PHOTOVOLTAICS LTD INCOME STATEMENT Year 2014 Year 2013 Sales 1,153,542 965,373 Interests 81 23 Total Income 1,153,622 965,396 Operating Expenses 111,452 76,567 Extra Solidarity Tax

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών. INTΡAΚOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 19,7 Χ.Θ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκόπουλου 190 02 Παιανία Αττικής.

Προς τα ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών. INTΡAΚOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 19,7 Χ.Θ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκόπουλου 190 02 Παιανία Αττικής. Προς τα ιοικητικά Συµβούλια των εταιριών INTΡAΚOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ 19,7 Χ.Θ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκόπουλου 190 02 Παιανία Αττικής και INTΡAMET ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Α. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ^ΟΛΟ/γ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και 30 η Ιουνίου 2015 Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

«υναµική. ροµολόγηση Στόλου Οχηµάτων. ερευνητικό έργο MADREL» Γεώργιος Νινίκας

«υναµική. ροµολόγηση Στόλου Οχηµάτων. ερευνητικό έργο MADREL» Γεώργιος Νινίκας ΗΜΕΡΙ Α BESTUFS II «υναµική ροµολόγηση Στόλου Οχηµάτων σε Αστικό Περιβάλλον Ταχυµεταφορών: Το ερευνητικό έργο» Γεώργιος Νινίκας Τµήµα ΜηχανικώνΟικονοµίας & ιοίκησης Πανεπιστήµιο Αιγαίου g.ninikas@fme.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT) (Version 1.5 02/04/2009) OID: 1.3.6.1.4.1.11774.1.1.1.5 Εγκεκριμένος για τις ακόλουθες Πολιτικές Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ της ΤΣΙΓΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Επιβλέπων Καθηγητής: ΤΑΧΥΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Επιβλέπων: Καθηγητής Αρσένος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιάθεση ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών έτους 2005.

ΘΕΜΑ: ιάθεση ειδικών σηµάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχηµάτων και µοτοσικλετών έτους 2005. - 955 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 2) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 3) ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ..Ε.Α.. 4) ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή του Marketing Υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνδυασμό με την Ιδρυση και λειτουργία των Κ, Ε. Π. Εμπειρική Διερεόνηση

Η εισαγωγή του Marketing Υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνδυασμό με την Ιδρυση και λειτουργία των Κ, Ε. Π. Εμπειρική Διερεόνηση TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η εισαγωγή του Marketing Υπηρεσιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε συνδυασμό με την Ιδρυση και λειτουργία των Κ, Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Ε κ α ι δ ε υ τ ι κ ό Π ρ ό γ ρ α µ µ α : Τ ε χ ν ο λ ο γ ί α & Ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ό τ η τ α Ε π ι σ τ η µ ο ν ι κ ό ς Υ π ε ύ θ υ ν ο ς : Λ ε υ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 8: Δίκτυο πωλήσεων και διανομής των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕ ΓΓΕ -ΓΓΕ, ΙΟΜ, ΕΗΕΑ, ΕΗΕΜΘ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΟΗΜΗΟ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ

ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ALSINCO A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΕΝ ΥΣΗΣ ΥΠΟ ΗΣΗΣ & ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Antonopoulou Maria Saggariou 24 Volos

Antonopoulou Maria Saggariou 24 Volos nitza INVOICE Antonopoulou Maria Saggariou 24 Volos Date Due Date Invoice number 2016-08-13 2016-09-12 1001555228 DESCRIPTION QUANTITY PRICE UNIT TOTAL excl.tax TOTAL incl.tax Tax ticket ithaki 1 32.26

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη εγκατάσταση & έναρξη χρήσης

Γρήγορη εγκατάσταση & έναρξη χρήσης Γρήγορη εγκατάσταση & έναρξη χρήσης Επαγγελµατικοί υπολογιστές Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π. 34) ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30.9.2014 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάµεση Έκθεση ιαχείρισης 1-2 Ενδιάµεση Κατάσταση Αποτελεσµάτων 3 Ενδιάµεσος Ισολογισµός 4 Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet Z2100 Photo

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet Z2100 Photo Σειρά εκτυπωτών HP Designjet Z2100 Photo Οδηγός γρήγορης αναφοράς Νοµικές σηµειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 535/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 535/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 535/VI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 9 η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ, ΑΝΕΦΙΚΤΗ...σελ. 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ, ΑΝΕΦΙΚΤΗ...σελ. 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ: ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ, ΑΝΕΦΙΚΤΗ...σελ. 3 Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ Της ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες 210 050 ATLANTIS Entry III - Εµπορική Διαχείριση Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Εισπράξεις, Προμηθευτές - Πιστωτές, Πληρωμές,

Διαβάστε περισσότερα

Τιτλοποιήσεις και καλυμμένες ομολογίες ως εργαλεία ρευστότητας

Τιτλοποιήσεις και καλυμμένες ομολογίες ως εργαλεία ρευστότητας Τιτλοποιήσεις και καλυμμένες ομολογίες ως εργαλεία ρευστότητας Περίληψη Νίκος Ζαγορήσιος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ CAPITAL MANAGEMENT & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Alpha Bank Ιωάννης Ασημέλης ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MICROSOFT DYNAMICS NAVISION

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MICROSOFT DYNAMICS NAVISION ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MICROSOFT DYNAMICS NAVISION Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Αθηνά Σπ.

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων

11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 11 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων 1. Η βακμολογία των φοιτθτϊν ςτο μάκθμα τθσ Στατιςτικισ ακολουκεί Κανονικι Κατανομι με μζςο 75 μονάδεσ. Στθν τελευταία εξεταςτικι, ζνα δείγμα 64 τυχαία επιλεγμζνων γραπτϊν ζδωςε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ιείσδυσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τοµέα του Τουρισµού: Στρατηγική και Προοπτικές. ICTeTourism

Μελέτη ιείσδυσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τοµέα του Τουρισµού: Στρατηγική και Προοπτικές. ICTeTourism Μελέτη ιείσδυσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τοµέα του Τουρισµού: Στρατηγική και Προοπτικές Νίκος Κάκαρης, Γενικός ιευθυντής Παρατηρητήριου για την ΚτΠ ICTeTourism Τεχνολογίες Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

P&I Clubs. Τι είναι? Ποιόςορόλοςτους?

P&I Clubs. Τι είναι? Ποιόςορόλοςτους? P&I Clubs Τι είναι? Ποιόςορόλοςτους? Ο στόχος μας είναι: Να αποκωδικοποιήσουμε τον κόσμο των P&I για όσους δεν τον γνωρίζεται. Να φρεσκάρουμε την εικόνα για εκείνους που ξέρουν λιγότερα ή περισσότερα!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ USD BOND PREMIUΜ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KYΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ALPHA TRUST

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. (σε ισχύ από την 1 η Φεβρουαρίου 2014)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. (σε ισχύ από την 1 η Φεβρουαρίου 2014) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (σε ισχύ από την 1 η Φεβρουαρίου 2014) Η συμφωνία σας με την ALPHA BANK CYPRUS LTD αποτελείται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18586/06/Β/89/22 Έδρα: Λυγιάς Ναυπάκτου, 303 00 Υποκατάστηµα: Αγ. Γεωργίου 40-44, Κ. Πεύκη Αττικής, 151 21 Web : www.nafpaktos-yarns.gr Email: investors@nafpaktos-yarns.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. α.μ. 74/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. α.μ. 74/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών α.μ. 74/2013 Πράξη: «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Εξαδάκτυλος Νίκος ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: Μαυρατζώτου Θελξινόη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 31.12.2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΌνομαI Μαλαχάς Σπάρος - Αποστόλου Γιώργος ΤμήμαI Τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου Όνομα! Καθηγητή X. Παπαδόπουλος ΣΥΝΟΨΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Εισαγωγή / Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ Ο

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ Ο Οι βλάβες στους θαµµένους σωληναγωγούς κατά την διάρκεια ενός σεισµού προέρχονται από τα ακόλουθα φαινόµενα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 1.0.7.0

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 1.0.7.0 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 1.0.7.0 Η παρούσα προσθήκη, προορίζεται για όσους έχουν ήδη εκτυπώσει το manual και δεν υπάρχει λόγος να το εκτυπώσουν εκ νέου, για τις λίγες νέες σελίδες που προστέθηκαν. Οι νέες προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/VENERDI 28-3-2014

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/VENERDI 28-3-2014 2014 ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ/VENERDI 28-3-2014 REGENCY BALLROOM 18.00-20.00 ήµος Θεσσαλονίκης Ο ήµαρχος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 08/01/2015 Αρ. πρωτ. 10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 730,00 (συμπεριλαμβανομένου ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Στρατηγικός Σχεδιασµός των Πληροφοριακών Συστηµάτων του Χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης

Χαρτογράφηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Στρατηγικός Σχεδιασµός των Πληροφοριακών Συστηµάτων του Χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης Χαρτογράφηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Στρατηγικός Σχεδιασµός των Πληροφοριακών Συστηµάτων του Χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης Σύνοψη αποτελεσµάτων µελέτης Πελάτης: ΚτΠ ΑΕ - Αποδέκτης: ΓΓΚΑ Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Β. Πάτσιου Πτυχίο Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)

Κατερίνα Β. Πάτσιου Πτυχίο Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Η ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ Η συμπεριφορά καταναλωτή όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τα άτομα στην επιλογή βιβλίων που διαβάζουν κατά τον ελεύθερο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ m ΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: "Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Επιτέλους αναπτυξιακά μέτρα!!! Η Ανάπτυξη μονόδρομος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιτέλους αναπτυξιακά μέτρα!!! Η Ανάπτυξη μονόδρομος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση των νέων αρχών του Νέου Αναπτυξιακού. Νέο πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα. ICAP: Ζημιογόνες 1 στις 3 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Kριτήρια - Οδηγίες 1.1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διείσδυση του Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Αγορά Ασφάλεια στην Μεταφορά ιανοµή & Χρήση

Η διείσδυση του Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Αγορά Ασφάλεια στην Μεταφορά ιανοµή & Χρήση Προσυνεδριακή εκδήλωση «Το φυσικό αέριο στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα» ΤΕΕ & Περιφερειακό τµήµα Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας Η διείσδυση του Φυσικού Αερίου στην Ελληνική Αγορά Ασφάλεια στην Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ Επιβλέπων Καθηγητής: Καμινάρης Σταύρος Σπουδαστής: Παρθενόπουλος Γεώργιος ΑΜ: 32775 ΑΙΓΑΛΕΩ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμελητής: Βαΐτσης Ευάγγελος Α.Μ.: 9357

Επιμελητής: Βαΐτσης Ευάγγελος Α.Μ.: 9357 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Α.Ε. Επιμελητής: Α.Μ.: 9357 Εισηγητής: Ζωϊτσάς Άγγελος, Τμήμα Λογιστικής 2012-2013 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

xline Βασικές Ενότητες

xline Βασικές Ενότητες xline Βασικές Ενότητες 020 xline - Διαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασµοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2010) (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. δείξτε ότι για κάθε αριθμό μεταξύ των f

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. δείξτε ότι για κάθε αριθμό μεταξύ των f Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ Λυκείου Β Κύκλος (2015-2016) Σύγχρονο www.fasma.fro.gr ΦΑΣΜΑ GROUP προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΦΑΣΜΑ Group Μαθητικό Φροντιστήριο Οι λύσεις θα αναρτηθούν μετά το πέρας

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΤΥΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ PRIME ΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (BMS) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ revision 00, 25/02/2014 1. ΧΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ 1.1 Μέτρηση θερμοκρασίας χώρου 6 Αντίσταση Αισθητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013(άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/Β/13.07.2001 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2011. είναι εκείνες ου εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΟΥΜΠΑΣ

Βεβαιώνεται ότι οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2011. είναι εκείνες ου εγκρίθηκαν α ό το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΚΟΥΜΠΑΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2011 έως 31/12/20111 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) Βεβαιώνεται ότι οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 εκεµβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2015 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1(CET1 Capital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΙΝΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΕΙΣ:- ΤΕΛΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ( ΕΠΑ ) Α.Ε ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2008-31.12.2008

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ( ΕΠΑ ) Α.Ε ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ( ΕΠΑ ) Α.Ε ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1.1.2008-31.12.2008 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση την Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps. Χρήση του εκτυπωτή

Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps. Χρήση του εκτυπωτή Εκτυπωτής φωτογραφιών HP Designjet Z5200ps Χρήση του εκτυπωτή 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηημα. ( ) Απιθμόρ ύμβαζηρ. ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΖ ΠΗΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΓΑΝΔΗΟΤ --------------- Μεηαμχ: Α) ηεο αλψλπκεο ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

( million) ( million)

( million) ( million) Πορτογαλία, Μάιος 2015 H Sonae Sierra καταγράφει Καθαρά Κέρδη 12,6 εκατ. κατά το πρώτο τρίµηνο του 2015 Οι πωλήσεις των καταστηµάτων διατηρούν την τάση ανάπτυξης Τα άµεσα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 14,5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ; ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing»

«Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing» 12 Σεπτεμβρίου 2008 «Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing» Πάνος Σκλιάμης BSc, MA Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Σύμβουλος Βιογραφικό Ο Πάνος

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Προµήθεια εφαρµογών Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙ ΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙ ΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 3 / 2592/2007 1 2...1. 3.2. 5.3. 7.4. 8...1. 8.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4. 31/12/2008 9.1.5. 31/12/2008 9.2. 8.2.1. 9.2.2. 1.2.3. 2.2.4. 31/12/2008 9.2.5. 31/12/2008 9.2.6. 31/12/2008 9.2.7. 27. 30601/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας, καθώς και οι

Διαβάστε περισσότερα