(...) (, )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(...).. 1 2008 31 2008 (, )"

Transcript

1 (...) (, )

2 (...) (, )

3 (...) (, ) (...)... ( ), ,,.,.,,,..,.,..,.,.,,.,.. : ,6. 0,8.. 2,0. 0,1. 3

4 (...) (, ).,., ,5. 0,7. 1,1.,, ,,.,, 32.3, /20.,

5 (...) (, ) (. ), 01/01/ /06/ , " " : ,0%.. 51,0%.. 51,0% ,.... : % % 5

6 (...) (, ) % % : / % & % /20,, ,.... : ,5% % % % 6

7 (...) (, ) : / % & % ,. 332/1/ /2/ /1/ ,, ,..,. ( - )..,.,, : : / ,.3697/

8 (...) (, ).., 2009,,.,,.. ), ), ), ), ), ), ),. : 1.,,..,,,. 2. (,,, ) /.,..,. /, (,, ). : 1.,, 2009 (b2c b2b),,. 8

9 (...) (, ) 2.,..., ( )..,,,, /03,,,. 4..,,,,, (. 26/ ),. 5.,,. 6.,,..,, ,.3697/ , ,,,. 9

10 (...) (, ),. E :. 2008, , 30, , , ,4. 164, , 10%. II. 2008, , , 3, ,497 6,0. 76,5., 47,5.. 10

11 (...) (, ),.., 1.200, 26, / ( 2 ) 230 / / 2C.,,., 2008 ESRI San Diego, «Special Achievement in GIS» GIS. III , % ( )... ( ) 18. : (,. ) MR MRS. - 23mbar 5.86 km ( ) IV (,,, ). "". " " Direct Marketing.. 11

12 (...) (, ) 2008, 290 /,,,.,,, 240 B2C,,.,. barcodes.. B2B, / /.,.,,, / ( ) , 2008,. V.. PRC group

13 (...) (, ) VI : ( ) : , 2008 Public Folders ,3. 4, , ( 5,5 5,3.) 2008 ( 1,63 0, ), , 3. ( 11,8. 5, ), 95% % , , /,.,,. Adobe Forms ( /, / ). -,, /., /., &

14 (...) (, ) 2008,. : ) i ,09 & 1, , 1,45 & 1,34.. ) i ,4% 3,7% ,9% -1,8%, ii. (8,6%) ,4%. (8,6%) (-6%),. iii. iv , 2008, 90,. v. 6% % ,.,., 2008,., 14

15 (...) (, ), 20% KWh. 2008,. 54,89%, 22,59% 33,25%.,, (time to market).,,,,. 2007, (+37,94%), [EBITDA] (39,88%) (+56,12%) , , 38,10% , , ,8.., 14, ,. free net cash flow

16 ( ) (...) (, ) ( ) ( ) % 25% 2008,.,, ( )., : -..,.,.,. 50% ( ) (Patrolling),. 16

17 (...) (, ) 1712, ,..., ,......,,. - (City Gate)....., ,...,., 125 mm 63 mm,. GIS/SCADA 2008, Italgas S.p.A.. (as-built) SCADA server () COPT, Italgas S.p.A., Call Center. server Italgas.... modem RTU ( ). SCADA ( ), modem (RTU).... Italgas Torino 17

18 (...) (, ) COPT... A.E. (GIS).,,,, , ,, (, ) : % 4 bar. 88,6 101,9 36,0-65,9-64,67% 4 bar. 642,5 744,4 780,4 36,0 4,84% ,59% ,93% ,59% ,33% ,34% ,70%,,....,,

19 (...) (, ), 2008: % ,89% ,84% ,59% ,33% ,34% ,70% 31/ ,25% 31/ ,25% ,8 154,1 168,8 14,7 9,53%,.,,.,,, , 30,84% %.., 5%..,,. 19

20 (...) (, ) ( ),...,,.,, , 33,25% , ,. 20

21 (...) (, ) ( ) T2 ( ) T3 ( ) T5 (),, 6,7 2008, 3,3, 96,9% ,8, 14,7.., 9,53%, ,2.,,,., ,9 5,9 2007, 30,91%. 21

22 (...) (, ) ( ) , , , , ,8 92, ,6 67, ,2 44,6 33,4 52,6 20 7,1 8,9 13,4 19, ( m3) ( ) 2008, , , , , ,77 m , ,9, 37,71% 22

23 2007. (...) (, ) (),. 2 (ALPHA BANK, ) internet (web banking). ICAP, ( 5) ( 3 )., (, ),.,,.,, 2008,,.,,.,,....,,. :. ( ).,, 23

24 (...) (, ) %, " "..., 95%,.,,, ,.,., 2008,,.,, 20% KWh. 2008,. 38,15%, 36,81% 36,69%.,, (time to market).,,,,. 2007, (+32,69%), [EBITDA] (8,26%) (+5%), 24

25 (...) (, ) , , 32,24% , , ,8.., 3, ,. free net cash flow (4.258). ( ) (24.319) (20.061) , % 25% 25

26 (...) (, ) 2008,.,, ( )., : -..,.,.,. 50% ( ) (Patrolling),. 1712, ,..., ,......,, 26

27 (...) (, ). GIS/SCADA (GIS), (software) (hardware). Italgas S.p.A.,....., GEOGRAFO. (software) 2009, SCADA. (as-built) SCADA, server () Italgas server COPT, Italgas S.p.A., (RTU). RTU 5 ( 3 ). SCADA ( ), modem (RTU).... Italgas Torino COPT.,,, , ,, ( )...,,. 27

28 (...) (, ), ,7. 19 bar 8,1. 4 bar, 3,2. 1 4, : % 4 bar. 72,1 63,7 51,84-11,9-19% 4 bar. 440, ,6 51,8 10% % % % % % % 28

29 (...) (, ),, 2008: % ,15% ,81% ,82% 31/ ,69% 31/ ,42%... 87,5 100,5 103,8 3,3 3,28%,..,,, , 38,15% %.., 17%..,,. 29

30 (...) (, ) ( ),...,,.,, , 36,69% , ,. 30

31 (...) (, ) T2 ( ) T3 ( ) T5 (),, 2, , 1,10, +61,5 % ,8, 3,3.., 3,74 %, ,4.,,,,., ,18 1, , 9,05%. 31

32 (...) (, ) ( ) ,5 103, , , ,7 52,7 39, ,7 24,9 33,0 21,4 33,1 20 4,6 4,8 7,1 11, ( m3) ( ) 2008,. 69,89% 60,24% 54,14% 54,34% 57,60% 39,76% 45,86% 45,66% 42,40% 30,11% ,38 m ,87, 32,53%

33 (...) (, ) 2008.,,,. 2 (ALPHA BANK, ) internet (web banking). ICAP, ( 5) ( 3 )., (, ),.,,.,, 2008,,. 33

34 (...) (, ),,.,,....,,. :. ( ).,, %, " "..., 83%,.,,,... ( ), ( ), ,,. 34

35 (...) (, ) , , , , , ,53 375,26 375,20 0,00 0, , , , , , , , ,86 0,00 0, , , , , , ,21 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 23 ( ,53) ( ,53) 0,00 0, , , , ,19 ( ) , ,21 ( ,36) ( ,06) , , , , , ,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, , , , , , , , , , ,44 0,00 0, , ,93 0,00 0, , , , , , , , , , ,56 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,51 35

36 (...) (, ) 1/1-1/1-1/1-1/ , , , ,35 : ( ,93) ( ,26) ( ,99) ( ,53) , ,36 ( ,72) ( ,18) , , , , , ,35 ( ,90) ( ,06) 8 ( ,54) ( ,60) ( ,90) ( ,14) 9 ( ,77) ( ,68) 0,00 0,00 10 (1.414,64) ( ,50) (1.414,64) (1.215,46) , ,31 0,00 0, , ,88 ( ,44) ( ,66) 11 0,00 0, , ,63 12 ( ,72) ( ,95) (2.692,90) (956,08) , , , , , , , ,75 13 ( ,45) ( ,32) 0,00 0,00 13 (63.275,06) 0,00 (63.275,06) 0,00 13 ( ,10) ( ,20) 0,00 0, , , , ,75 ( ) 14 4,0699 2,1375 0,5800 0,

37 (...) (, ) , , , , ,89 ( ,53) , , , ,96 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,89 ( ,53) , , , , , , ,89 ( ,53) , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,89 ( ,53) , ,45 37

38 (...) (, ) E , , , , , ,51 ( ,81) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,51 ( ,06) , , , , , , ,51 ( ,06) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,51 ( ,36) ,73 38

39 (...) (, ) : 1/1-1/1-1/1-1/ , , , ,75 ( ) : 0,00 0, , , , , , ,61 0,00 0,00 ( ) 0, ,21 0,00 (1.792,76) 0, ,12 0,00 0,00 ( ,45) ( ,31) 0,00 0,00 ( ,98) ( ,36) ( ,24) ( ,78) / : , , , ,77 / ( ) ,47 ( ,77) 0,00 0,00 / ( ) ( ,39) ( ,55) ( ,42) ( ,71) / ( ) ,45 ( ,76) 0,00 986,06 ( ) / ( ) ( ,70) ,20 ( ,24) ( ,18) ( ): ( ,72) ( ,83) (2.692,90) (956,08) ( ,85) ( ,16) (61.486,20) 9.572,79 / ( ) ( ) , , , ,65 : , ,46 0,00 0,00 ( ,54) ( ,77) (29.917,06) (4.526,67) , ,08 0, , , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 / ( ) ( ) ( ,40) ( ,55) , ,96 : ( ) , ,56 0,00 0,00 / ( ) ( ) / ( ) ( )+( )+( ) , ,56 0,00 0, ,95 ( ,80) , , , , , , , , , ,81,.. 01/01/2008.,

40 (...) (, ) 1/1-1/1-1/1-1/ , , , ,35 : ( ,93) ( ,26) ( ,99) ( ,53) , ,36 ( ,72) ( ,18) , , , , , ,35 ( ,90) ( ,06) 8 ( ,54) ( ,60) ( ,90) ( ,14) 9 ( ,77) ( ,68) 0,00 0,00 10 (1.414,64) ( ,50) (1.414,64) (1.215,46) , ,31 0,00 0, , ,88 ( ,44) ( ,66) 11 0,00 0, , ,63 12 ( ,72) ( ,95) (2.692,90) (956,08) , , , , , , , ,75 13 ( ,45) ( ,32) 0,00 0,00 13 (63.275,06) 0,00 (63.275,06) 0,00 13 ( ,10) ( ,20) 0,00 0, , , , ,75 ( ) 14 4,0699 2,1375 0,5800 0, & / 40

41 (...) (, ) , , , , , ,53 375,26 375,20 0,00 0, , , , , , , , ,86 0,00 0, , , , , , ,21 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 23 ( ,53) ( ,53) 0,00 0, , , , ,19 ( ) , ,21 ( ,36) ( ,06) , , , , , ,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, , , , , , , , , , ,44 0,00 0, , ,93 0,00 0, , , , , , , , , , ,56 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,51.. & / 41

42 (...) (, ) , , , , ,89 ( ,53) , , , ,96 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,89 ( ,53) , , , , , , ,89 ( ,53) , , , ,87 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,89 ( ,53) , ,45.. & / 42

43 (...) (, ) E , , , , , ,51 ( ,81) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,51 ( ,06) , , , , , , ,51 ( ,06) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,51 ( ,36) ,73.. & / 43

44 (...) (, ) : 1/1-1/1-1/1-1/ , , , ,75 ( ) : 0,00 0, , , , , , ,61 0,00 0,00 ( ) 0, ,21 0,00 (1.792,76) 0, ,12 0,00 0,00 ( ,45) ( ,31) 0,00 0,00 ( ,98) ( ,36) ( ,24) ( ,78) / : , , , ,77 / ( ) ,47 ( ,77) 0,00 0,00 / ( ) ( ,39) ( ,55) ( ,42) ( ,71) / ( ) ,45 ( ,76) 0,00 986,06 ( ) / ( ) ( ,70) ,20 ( ,24) ( ,18) ( ): ( ,72) ( ,83) (2.692,90) (956,08) ( ,85) ( ,16) (61.486,20) 9.572,79 / ( ) ( ) , , , ,65 : , ,46 0,00 0,00 ( ,54) ( ,77) (29.917,06) (4.526,67) , ,08 0, , , , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 / ( ) ( ) ( ,40) ( ,55) , ,96 : ( ) , ,56 0,00 0,00 / ( ) ( ) , ,56 0,00 0,00 / ( ) ( )+( )+( ) ,95 ( ,80) , , , , , , , , , ,81.. & / 44

45 (...) (, ) ( ),. 2364/1995,. 2528/1997.,......,,,....,, 30.,..... (....) / ,....., ,. 2166/ / / / , ( ) ,,, 100,0 % ( 92, ). 45

46 (...) (, ) /1-,,.,. 1/1- (....) ( /1920). 12/06/ , " " ,,,.. 46

47 (...) (, ). " " (1/1- ) ,,, ( ). : ( ),,.,,... 47

48 (...) (, ) 12 (Service Concession Arrangements) ( )....., ( ) (.. ), , , ( )

49 (...) (, ) ( ) " " " ". 15.,. 16 ( ) ( ) 17.,.,, 49

50 (...) (, )., ( 2008).,., & ( ) ,, & ( ) : ( ), ( ), ( ), ( ), 50

51 (...) (, ) & ( ) ( ).... 8, " " ( )

52 (...) (, ) ( ) : , ( )... 23,,.,,,... 23, ( ) , ( ) (,, 52

53 (...) (, ) ),.,,, (,, ), (.. 7 ) ( )... 16, o.... 7, ( ) : ( ),, 53

54 (...) (, ) ( ), ( ) (12) ( )... 37, ( ) : ( )... 27,.. 54

55 (...) (, ) , ( )... 27, :,.... 5, ( 32 : : ) ( ) ( : : ) ( ) : 55

56 (...) (, ) : : ( ) ( : : ) ( ) : : : ( )

57 (...) (, ),, ( ) ( ) ( ) ( ),.. 57

58 (...) (, ) : - ( ) : ( ). ( ).,. ( )., /. ( ), ( )

59 (...) (, ) ( ) ( ) , ( ) : ,0%.. 51,0%.. 51,0% ,. 2166/ /

60 (...) (, ) ,,...., : ,0 %,, 51,0 %,...,,,,.. 60

61 (...) (, )., , : ( ) ( ).,, 61

62 (...) (, ).,,,.,..,.,, '..,, : / µµ., ( µ ). ( ),,. 62

63 (...) (, ) ,., '. : ,,.,,..,..,.,. 63

64 (...) (, ). 4.6.,., , : (,, ).,. 64

65 (...) (, ), ,. ( ) :,,,.., ,.,. 65

66 (...) (, ).. ( )..,.,,., , µ µ, 66

67 (...) (, ) µ µ µ. µ µ ( ) µ µ µ. µ µ µ µ µ, µ µ µ. µ µ µ. 4.10,.,,, ,.. ( ) , 67

68 (...) (, ) ( ),.. (liability method). ( ),... ( ), ( ),,. 68

69 4.15 (...) (, ). 4.16,,,.,,. 24 (Projected Unit Method).,,,.., 10 % (...),.,. 69

70 (...) (, ) ,,..,,,,., ( ),,. 70

71 (...) (, ) ,,,.,., ,, ( ) ,,

72 4.21 (...) (, ) , , ( ). ( ) ,,,.. 72

73 (...) (, ) ,.,., 0,50 % /, / ,03, / , ,. 73

74 (...) (, ) (commodity price swap). 5.2,,.,. 20, (....) ,.,., ,00 0, ,26 0, ,34 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 74

75 (...) (, ) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 5.4,,... ( ).. : ( 24) , ,56 : ( 21) ( ,73) ( ,78) ( ,47) ( ,22) , , , ,16-29,89% -36,75% 5.5 ( )

76 (...) (, ) 6.,.. :., : 76

77 (...) (, ) (. 30) ,66 0,00 0,00 0, , ,55 0,00 0, , ,22 0,00 0, , ,43 0, , , , , , , ,35 0,00 0, , , , , , , , ,12 8. : , ,43 0,00 0, , , ,30 0, , , , , , , , ,14 9. : , ,61 0,00 0, , ,50 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 ( ,54) ( ,38) 0,00 0, , ,68 0,00 0, : 77

78 (...) (, ) 0,00 420,56 0,00 420,56 / 0, ,04 0,00 0, ,64 794, ,64 794, , , , , ( ) ( ) : 0,00 0, , ,63 0,00 0, , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ) 0,00 0, , ,63 :.. 0,00 0, , , , , , , ( ) ( ) : , ,05 0,00 0, , , ,90 956, , , ,90 956,08 78

79 (...) (, ) , , , , , ,27 0,00 0, , , , ,86 ( ) , , , , : , ,32 0,00 0, ,06 0, ,06 0, , ,20 0,00 0, , , ,06 0, , , , ,75 (2008: 25 %, 2007: 25 %) , , , ,19 0, , , , ,06 0, ,06 0,00 ( ,46) ( ,51) ( ,99) ( ,66) , , ,06 0,00,, (deferred tax assets deferred tax liabilities). 3697/ , ( ) : 79

80 (...) (, ) , , , ,70 ( ,23) (49.655,82) (70.861,67) (70.861,67) , ,89 (16.057,97) (16.057,97) , ,37 (16.057,97) (16.057,97) ( ,10) ( ,48) 0,00 0,00 (0,08) 0,00 0,00 0, , ,89 (16.057,97) (16.057,97) ( ) ( ) (61.893,03) 0,00 0,00 (61.893,03) ,21 ( ,33) (0,08) ( ,20) (49.655,82) ( ,33) (0,08) ( ,23) 608,96 0,00 0,00 608, ,74 0,00 0, , ,79 (16.698,21) 0, , ,54 ( ,82) 0, ,72 0,00 ( ,56) 0,00 ( ,56) , ,82 0, , ,71 ( ,78) 0, , ,89 ( ,10) (0,08) , , ,67 (16.057,97) (16.057,97) , ,70 80

81 (...) (, ) ( ) ( ) (62.595,79) 0,00 0,00 (62.595,79) (8.265,88) 0,00 0,00 (8.265,88) (70.861,67) 0,00 0,00 (70.861,67) 608,96 0,00 0,00 608, ,74 0,00 0, , ,70 0,00 0, ,70 (16.057,97) 0,00 0,00 (16.057,97) 14. : , , , , , , , ,00 : 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 ( ) 4,0699 2,1375 0,5800 0, : 81

82 (...) (, ) & & & & , , , , , , , , , , , , , , ,00 (69.427,63) (5.288,70) 0,00 (70.492,26) ( ,95) ( ,54) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,47) ( ,47) , , , , , , ,02 0, , , , ,37 0, , , , , , ,27 0, , ,00 (8.252,96) 0,00 0,00 (64.346,70) 0,00 (72.599,66) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,94 0, , , , , , , , , , , , , , , ,29 & & & & , , , , , , , ,00 0, ,26 0, ,08 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (14.193,67) 0,00 (14.193,67) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,25 0, , , , ,93 0, , ,00 0, , , ,31 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 (14.193,67) 0,00 (14.193,67) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,57 0, , ,69 170, , , , , , ,69 170, , , , , ,08 82

83 (...) (, ) 16. : ,72 0, , ,84 0, , ,05 0, , ,98 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 0,00 0,00 0, ,83 0, , ,82 0, , ,19 0, , ,64 0, , ,36 0, , ,92 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0, , ,56 0, , ,53 0, ,53 375,20 0,00 375, ,28 0, ,28 375,26 0,00 375,26 : , , , , , , ,30 0, , ,50 0,00 0, , , , ,56 : ( ,45) ( ,31) 0,00 0, , , , , ,40, ,62 83

84 (...) (, ) , : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,73 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0,00 0,00 0,00 0, ,69 84

85 (...) (, ) ,00 0, , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , : , ,21 0,00 0, , ,21 0,00 0, : 85

86 (...) (, ) , , , , , ,00 0,00 0,00 (. 30) ,59 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 o o 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00.. o ,60 0,00 0,00 0, ,14 0, ,07 0, , , ,39 0, , , , , , , , , , ,42 0,00 0, , , , , , , , ,53 : ( ,44) ( ,13) 0,00 0, , , , ,53.., ,19 (2007: ,17).,., : , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,11 : , , , , , ,17 0,00 0, , ,13 0,00 0, , , , ,11 86

87 (...) (, ) ,22 (2007: 694,95) ,44 (2007: ,13).., : , ,02 0,00 0, , ,06 0,00 0,00 ( ,22) (694,95) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , 29, : 87

88 (...) (, ) ,0% ,0% 23. : , , , ,96 E , , , ,37 0,00 0, , , , , , ,39 ' , , , , , , , ,01 ( ,53) ( ,53) 0,00 0, , , , ,19, - ' 5 %,, - 1 / 3.,,....., ,87, ,34.,,. 88

89 24. (...) (, ).,,,.,, : / / / / ALPHA BANK 0, ,26 0, , Euribor + 0,6% 0,00 0, ,56 0,00 0, , , ,00 : ) ALPHA BANK , , uribor 0,6 % ,22, ,26.,,.,., : 89

90 (...) (, ) 27/2/ ,00 ( ,00) 27/2/ , , ,25.. ) , , ,,,,,..., : 90

91 (...) (, ) : : , , , , , , , , , ,59 : , ,13 (66.765,90) (65.782,86) , , , , : , ,35 ( ) 1.228, , , ,55 : , , , ,61 ( ) ,48 (83.974,05) 0, , , ,28 : 91

92 (...) (, ) , , , , , ,61 ( ) ,480 (83.974,05) 0, ,58 (66.765,90) (65.782,86) , ,55 : 5,0%-6,0% 24 4,5-6,0% ,,.,, , , , , , ,46 0,00 0,00 ( ,45) ( ,31) 0,00 0, , , , ,00 27., ,16,.....,. 92

93 (...) (, ) 28. : , ,57 0,00 0, , ,25 0,00 0, , ,11 0,00 0, , ,93 0,00 0, , : , , , ,23 (. 30) ,34 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,56 971,77 345, , , , , , ,62 0,00 0, , , , ,82 93

94 (...) (, ) (commodity price swaps).,., (12).. : (. 20) ,59 0, ,59 0,00 (. 29) ,34 0, ,34 0,00 (. 7) ,66 : ) , ) ,

95 31. (...) (, ) ( ), 5 %., 1/ ,, : 1/1-1/ , , , ,94 0, ,04 0, ,45.. 0, ,39 0, ,25 0, ,41 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0, ,77 0,00 0,00 0,00 0, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ITALGAS S.p.A. 0, ,56 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 ENI INSURANCE LIMITED 0, ,37 759,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENI S.p.A. 0, ,11 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,54 0, ,45 0, ,45 95

96 (...) (, ) µ µ (51,0%). 1/ , , , ) ) , / ,30. : 96

97 (...) (, ) , , , , , , , , :..... (.....) ( 30/6/2006,. 2166/1993) , ,,. 97

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) Έκθεση Πεπραγµένων ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. για τη χρήση που έληξε την ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA A.B.E.E 1 31 2008 3556/2007

VIVARTIA A.B.E.E 1 31 2008 3556/2007 10 151 23 1 31 2008 3556/2007 1 2!" 4 #"" " $! 31 2008 42 #"" " $! 31 2008 43 %& 31 2008 44 #"" '" %( #)"" " $! " 31 2008 " 31 2007 45 #"" '" %( #)"" " $! " 31 2008 " 31 2007 46 #"" *"" + ( () " $! 31

Διαβάστε περισσότερα

31 2013 (1 2013 31 2013)

31 2013 (1 2013 31 2013) .. 31 2013 (1 2013 31 2013) ... 4... 7... 9... 10... 11... 12... 13 1... 13 2... 13 2.1... 13 2.2... 14 2.3... 16 2.4... 17 2.5... 17 2.6... 17 2.7... 17 2.8... 18 2.9... 19 2.10... 19 2.11... 19 2.12...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100. , ( ) 809/2004.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100. , ( ) 809/2004. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ... 6 2007, 125.434 : ) 80.000,. 96,. ) 10.434,. 112. ) 35.000,. 96 100.., ( ) 809/2004., 20 2007-1 - 1. 5 1.1. 5 1.1.1. 5 1.1.2. 6 1.1.3. 7 1.2. 7 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ Αττικής) Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Κύριοι Μέτοχοι, Σύµφωνα µε το Νόµο

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1

CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1 .. CYPRUS LIMNI RESORTS & GOLFCOURSES PLC,. 339.500 1... μ μ μ μ. μ μ μ (CISCO) : μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ μ. H μ μ 15 2010 1 1... 3 2... 4 2.1...4 2.2...4 2.3...5 2.4...5 3... 6 4... 11 4.1...11

Διαβάστε περισσότερα

None of the Issuer and any Dealer has authorised, nor do any of them authorise, the making of any offer of Notes in any other circumstances.

None of the Issuer and any Dealer has authorised, nor do any of them authorise, the making of any offer of Notes in any other circumstances. Amended and Restated Final Terms dated 11 November 2013 amending and restating the Final Terms dated 16 October 2013 to reflect publication of the Citigroup Inc. Underlying Linked Notes Base Prospectus

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 28 March 2014

Final Terms dated 28 March 2014 Final Terms dated 28 March 2014 Citigroup Inc. Issue of up to EUR20,000,000 Callable Notes due May 2019 linked to a Basket of Security Indices Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΑΡΡΟΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετησια Εκθεση 2013. Επισυνάπτεται ανακοίνωση. 0108/00006898/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD VIP

Ετησια Εκθεση 2013. Επισυνάπτεται ανακοίνωση. 0108/00006898/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD VIP 0108/00006898/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD VIP Addendum To: 0108/00006777 Επισυνάπτεται ανακοίνωση Ετησια Εκθεση 2013 Attachments: 1. Εγκριση Ετησιας Εκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064. Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ. Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: AUGMENTED REALITY: rowsers

ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064. Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ. Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: AUGMENTED REALITY: rowsers ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064 Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ, Smart xis: «Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: : AUGMENTED REALITY: rowsers INFO-COM 10*09 editorial4 point of view6 newsgr8

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme

Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Amended and Restated Final Terms dated 11 October 2013 amending and restating the Final Terms dated 30 September 2013 to reflect an increase in the "up to" aggregate principal amount of the Notes Citigroup

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 31 January 2014. Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020

Final Terms dated 31 January 2014. Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020 Final Terms dated 31 January 2014 Citigroup Inc. Issue of up to USD 30,000,000 Callable Range Accrual Notes due March 2020 Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Any person making

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,,

( ) 1995.» 3 ( ). 10 ( ). 1975 1980 ( ) 1986, ( ) (1) 3,, ( ),,,,».,,, 1983 1995 23/83 51/83 39/84 79/86 94/86 135/88 51/89 138/91 67( ) / 92 100( ) / 92 2( ) / 93 70(1)/99 109(1)/99 119(1)/99 16(1)/01 20(1)/01 150(1)/02 102 ( ) /95 33/64 35/75 72/77 59/81.. 79/86... 2/86

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL DETAILS / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. EDUCATION / ΣΠΟΥ ΕΣ Senior Certificate (English, Afrikaans, Maths, Science, Latin, History)

PERSONAL DETAILS / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. EDUCATION / ΣΠΟΥ ΕΣ Senior Certificate (English, Afrikaans, Maths, Science, Latin, History) CURRICULUM VITAE VENETIA DOUNIS e-mail dounisv@gmail.com Tel. (Home) = 210-6040106 Tel. (Work) = 210-6655800 Tel. (Mobile) = 6972010942 ΒΕΝΕΤΙΑ ΟΥΝΗ e-mail: dounisv@gmail.com Τηλ. (Σ ίτι) = 210-6040106

Διαβάστε περισσότερα

:.. Apple: iphone, 2012

:.. Apple: iphone, 2012 : :.. Apple: iphone 330 333 329 349 338, 2012 ... 4 APPLE... 5... 5 APPLE... 10 APPLE... 12... 12 (BRAND NAME)... 12 APPLE... 12 LIFESTYLE... 13... 13 5 PORTER:... 14... 16 :... 18... 19... 19... 19...

Διαβάστε περισσότερα

CONCISE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL PERIOD BETWEEN JANUARY 1 AND SEPTEMBER 30, 2013. Pursuant to Law 3556/2007, article 6

CONCISE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL PERIOD BETWEEN JANUARY 1 AND SEPTEMBER 30, 2013. Pursuant to Law 3556/2007, article 6 CONCISE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FISCAL PERIOD BETWEEN JANUARY 1 AND SEPTEMBER 30, 2013 Pursuant to Law 3556/2007, article 6 CRETA FARM S.A. S.A. Reg. no.: 11867/06/Β/86/38 15th km of Rethymnon

Διαβάστε περισσότερα

Final Terms dated 28 February 2014. Citigroup Inc.

Final Terms dated 28 February 2014. Citigroup Inc. Final Terms dated 28 February 2014 Citigroup Inc. Issue of up to USD30,000,000 Fixed to Capped Floating Rate Notes due April 2020 Under the U.S.$30,000,000,000 Global Medium Term Note Programme Any person

Διαβάστε περισσότερα

X10i. Xperia. Sony Ericsson. LG GD880 mini. Apple iphone OS 4.0. Megatest: 5. Android. Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth

X10i. Xperia. Sony Ericsson. LG GD880 mini. Apple iphone OS 4.0. Megatest: 5. Android. Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth Megatest: 5 2010 152 TIMH: 5.30 Sony Ericsson Xperia X10i Android Timescape Mediascape 4 8,1MP Wi-Fi, Bluetooth LG GD880 mini Apple iphone OS 4.0 8, www.kiniti.gr....: 3507 HTC HD mini HTC Desire Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

E-INVOICES. Customer Communications Management. i-docs is a member of:

E-INVOICES. Customer Communications Management. i-docs is a member of: Customer Communications Management E-INVOICES i-docs is a member of: George V. Kappas Sales Manager ADACOM Enterprise Software (i-docs TM ) g.kappas@i-docs.com 1 At a glance I-DOCS OVERVIEW SOLUTIONS PORTFOLIO

Διαβάστε περισσότερα

Close To You, Everywhere!

Close To You, Everywhere! Close To You, Everywhere! Home Office Branch Car Beach Abroad ATM Phone PC Mobile Phone Building an Electronic "Bank" Investment Credit Cards Insurance Banking Corporate Payments Every New Device and Channel

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες ATLANTIS Entry III Βασικές Ενότητες 210 050 ATLANTIS Entry III - Εµπορική Διαχείριση Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Εισπράξεις, Προμηθευτές - Πιστωτές, Πληρωμές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης

Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Information Sheet Εκπαίδευση Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων & Εξετάσεων Πιστοποίησης Η Εκπαίδευση της Hellas & Cyprus προσφέρει τις κάτωθι προγραμματισμένες Ανοιχτές Εκπαιδεύσεις που διεξάγονται στο Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands JANUARY - JUNE 2013

Grasp knowledge into your hands JANUARY - JUNE 2013 KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands JANUARY - JUNE 2013 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009, our experienced

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands

Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands JULY - DECEMBER 2012 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. Since April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide

AppleCare Protection Plan. Getting Started Guide AppleCare Protection Plan Getting Started Guide Contents 5 English 45 Русскии 69 Polski 89 Ελληνικά 111 Magyar AppleCare Protection Plan Fact Sheet Service and support from the people who know your Mac

Διαβάστε περισσότερα