Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών"

Transcript

1 Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Μάρτιος

2 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 5 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 5 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Περιβαλλοντικά Κριτήρια (Environmental Criteria-S-G)... 7 Μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων... 7 Πρόληψη της ρύπανσης / Επικίνδυνες ουσίες... 7 Διαχείριση υγρών & στερεών αποβλήτων... 7 Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου... 7 Περιβαλλοντική συμμόρφωση και άδειες Κοινωνικά Κριτήρια (E-Social criteria-g)... 9 Υγεία & Ασφάλεια... 9 Ασφάλεια στην εργασία... 9 Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές νόσοι... 9 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Ετοιμότητα και συστήματα έκτακτης ανάγκης Σωματικά επίπονη εργασία Υγιεινή και καταλύματα εργαζομένων Συνθήκες Εργασίας & Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισθοί και επιδόματα Δίκαιη μεταχείριση εργαζομένων Απαγόρευση των διακρίσεων Πρόληψη κατά της παιδικής εργασίας Ελευθερία επιλογής εργασίας

3 Συνδικαλιστική ελευθερία Κριτήρια Διακυβέρνησης (E-S-Governace criteria) Πολιτική Προμηθειών Δεοντολογία & Ακεραιότητα Ενίσχυση της Διαφάνειας Θεμιτός ανταγωνισμός Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Προστασία ιδιωτικού απορρήτου Αποκάλυψη πληροφοριών Κανόνες συμπεριφοράς Συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες Διαχείριση Νομοθετική & κανονιστική συμμόρφωση Ποιότητα & ασφάλεια παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών Εκτίμηση & διαχείριση κινδύνων Σύγκρουση συμφερόντων Διαδικασία διορθωτικών ενεργειών Διατήρηση εγγράφων & αρχείων Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων Προώθηση του Κώδικα στην αλυσίδα εφοδιασμού Συνεχής πρόοδος Συμμόρφωση

4 EΙΣΑΓΩΓΗ Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (στο εξής ΑτΕ), μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, δραστηριοποιείται με γνώμονα μια αδιαπραγμάτευτη αλήθεια: κάθε μορφή επιχειρηματικότητας οφείλει να διέπεται από το ήθος και τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη συμμαχία της εταιρείας με την Κοινωνία, τους Εργαζομένους και το Περιβάλλον. Η διατήρηση της αρχής της ακεραιότητας κατά την υλοποίηση των συναλλαγών της ΑτΕ με όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της (εργαζόμενους, επιχειρηματικούς εταίρους, μετόχους, προμηθευτές/συνεργάτες κ.α.) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της νοοτροπίας της και απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου της δεοντολογίας που την διέπει. Η ΑτΕ τηρεί έναν εσωτερικό Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Ηθικής, καθώς επίσης και υπεύθυνες πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες χαρακτηρίζουν τις καθημερινές της πρακτικές, ενώ συνολικά αποσκοπεί να αναπτύξει αρμοδιότητες και μηχανισμούς ανταπόκρισης στη σφαίρα επιρροής της με βιώσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα. Η ΑτΕ, ως θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και στο πλαίσιο της δέσμευσης του τελευταίου στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact), βρίσκεται σε μια συνεχή προσπάθεια διαμόρφωσης των πολιτικών και της στρατηγικής της ώστε οι επιχειρηματικές της πρακτικές να συμβαδίζουν με τις διεθνώς αναγνωρισμένες Αρχές του Συμφώνου. Οι Αρχές αυτές αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων στην εργασία και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Επίσης, η ΑτΕ, ακολουθώντας την πρακτική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που αφορά στην υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών του Διεθνούς Προτύπου ISO 26000, αναγνωρίζει και αποδέχεται τις βασικές Αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ με τον τρόπο αυτό δεσμεύεται στην υιοθέτηση μιας κοινωνικά υπεύθυνης, βιώσιμης και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς που αξιολογείται τακτικά βάσει των αποτελεσμάτων και τις βελτιώσεις στην επίδοσή της σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα αλλά και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης (ESG criteria). Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος του συγκεκριμένου Κώδικα είναι να λειτουργήσει ως μια δέσμη κατευθυντήριων οδηγιών, που ορίζει τα βασικά πρότυπα της δεοντολογικής συμπεριφοράς, των αξιών και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τις οποίες η ΑτΕ αναμένει από τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες της να υιοθετούν κατά τις συναλλαγές τους με τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους πελάτες τους για λογαριασμό της. Συγκεκριμένα, η ΑτΕ, αναμένει από την αλυσίδα εφοδιασμού της να αναπτύξει σαφείς πολιτικές και διαδικασίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την τήρηση του εργατικού δικαίου, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες, αναγνωρίζοντας και παρακολουθώντας τους κινδύνους δωροδοκίας και διαφθοράς, εντοπίζοντας και παρακολουθώντας τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και χαράσσοντας/διατηρώντας πολιτικές και διαδικασίες, που διέπουν τους τομείς της Διασφάλισης της Ποιότητας και της Υγείας και Ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους, όπου αυτό είναι εφικτό. Η ΑτΕ ενθαρρύνει τη συμμόρφωση των υφιστάμενων βασικών Προμηθευτών/Συνεργατών της με τον παρόντα Κώδικα, ενώ θα λαμβάνει υπόψη της, στην αξιολόγηση της συνεργασίας μαζί τους, την πρόοδο τους σε σχέση με την εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτών. Παράλληλα, κατά τη διαδικασία επιλογής νέων Προμηθευτών/Συνεργατών, η ΑτΕ ορίζει τον συγκεκριμένο Κώδικα ως προαπαιτούμενο. 4

5 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ Η ΑτΕ έχει δεσμευτεί, όπως όλες οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της τιμιότητας και της ακεραιότητας. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΑτΕ επιδιώκει να αναπτύξει και να διατηρήσει τις εμπορικές σχέσεις με τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες της, οι οποίοι θα είναι σε θέση να μοιράζονται τη δέσμευσή αυτή στο πλαίσιο: Της διεξαγωγής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους με υπεύθυνο τρόπο, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Της προάσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Της συμμόρφωσής τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς καθώς και του στόχου της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων τους. Της εφαρμογής της διαχείρισης και παρακολούθησης των πρακτικών διακυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις συμβάσεις και την ισχύουσα νομοθεσία. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι διατάξεις του παρόντος Κώδικα αποτελούν κατευθυντήριες οδηγίες για την επιχειρηματική συμπεριφορά και πρέπει να θεωρούνται ως συμπλήρωμα των συμβάσεων, που υπογράφονται μεταξύ της ΑτΕ και του Προμηθευτή/Συνεργάτη. Στην περίπτωση που μια συγκεκριμένη σύμβαση είναι αυστηρότερη από τον εν λόγω Κώδικα, τότε ο Προμηθευτής/Συνεργάτης θα πρέπει να ακολουθήσει την εφαρμογή των αυστηρότερων απαιτήσεων της σύμβασης. Οι υποχρεώσεις των Προμηθευτών/Συνεργατών, που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο, είναι εκτελεστές μέσω σύμβασης εντός των ορίων της έννομης σχέσης, που δημιουργήθηκε μεταξύ των Προμηθευτών/Συνεργατών και της ΑτΕ. Οι υφιστάμενοι και οι δυνητικοί Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν, ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση αυτή και το έργο (προϊόντα ή υπηρεσίες), που έχουν αναλάβει ή προτίθενται να αναλάβουν για λογαριασμό της ΑτΕ εκτελείται ή θα εκτελεστεί κυρίως από τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές, με τους οποίους συνεργάζονται, τότε πρέπει να προωθούν ενεργά τον παρόντα Κώδικα σε εκείνους, ώστε να διασφαλιστούν οι όροι της συμμόρφωσης. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Η ΑτΕ, όπως ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και όλες οι θυγατρικές του εταιρίες, ενσωματώνοντας την αποστολή, τις αρχές και τις αξίες της σε κάθε πτυχή των σχέσεων της με την αλυσίδα εφοδιασμού της δεσμεύεται: Να λειτουργεί με ακεραιότητα σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής της σχέσης με τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες της. Στη δίκαιη επιλογή των Προμηθευτών/Συνεργατών μέσα από τεκμηριωμένες διαδικασίες. Στην προθυμία για αμοιβαία συνεργασία στη διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών. Στην επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης των βασικών Προμηθευτών/Συνεργατών μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, ανάλογα με την περίπτωση. 5

6 Κριτήρια ESG (Environmental Social Governance) «Ο όρος 'Προμηθευτές/Συνεργάτες' που χρησιμοποιείται στο παρόν έγγραφο αναφέρεται στους βασικούς προμηθευτές, αναδόχους, υπεργολάβους και επιχειρηματικούς εταίρους, που παρέχουν έργο, προϊόν και υπηρεσίες ή που ενεργούν για λογαριασμό της ΑτΕ» 6

7 1. Περιβαλλοντικά Κριτήρια (Environmental Criteria-S-G) Ως ΑτΕ έχουμε δεσμευτεί στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς, τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την προώθηση της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων, που εξαρτώνται από τη δραστηριότητά μας. Στην κατεύθυνση αυτή, αναμένουμε από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, τόσο με την εφαρμογή περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών όσο και με την κατάθεση εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων εκ μέρους τους, να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο, βοηθώντας μας στην επίτευξη των στόχων αυτών. Μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων Oι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να μεριμνούν συστηματικά για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων (π.χ. νερό, πηγές ενέργειας, πρώτες ύλες). Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κλίμα θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται ή να εξαλείφονται στην πηγή της προέλευσής τους μέσω διεργασιών τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, συντήρησης ή και αντικατάστασης μηχανημάτων παραγωγής, εφαρμογής πρακτικών περιορισμού της κατανάλωσης ή υποκατάστασης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών. Πρόληψη της ρύπανσης / Επικίνδυνες ουσίες Οι διαρροές χημικών και καυσίμων μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες πιθανόν να επηρεάσουν το έδαφος, το νερό, την ατμόσφαιρα, τη βιοποικιλότητα και την ανθρώπινη υγεία. Oι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να προσπαθούν συστηματικά για την πρόληψη και την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής διαρροών επικίνδυνων υλικών και ουσιών, που συνδέονται με την δραστηριότητά τους και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο τέτοια περιστατικά, αν συμβούν, αλλά και να αναλάβουν το κόστος της αποκατάστασης της βλάβης. Επίσης, οι όποιες απορρίψεις νερού και τα ακάθαρτα ύδατα, που παράγονται από τις δραστηριότητες, τις βιομηχανικές διεργασίες και τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει να παρακολουθούνται, να ελέγχονται και να αντιμετωπίζονται, όπως απαιτείται, πριν από τη διαδικασία απόρριψης, σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους, νόμους και κανονισμούς. Διαχείριση υγρών & στερεών αποβλήτων Oι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν, ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη μείωση αλλά και την ορθή διαχείριση και αξιοποίηση των υγρών και στερεών αποβλήτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά τους. Αναφορικά με το στάδιο της διαχείρισης, θα πρέπει είναι σε θέση να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο διάθεσης, ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία με τις ανομοιογενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, η επιλογή της απόρριψης σε αδειοδοτημένους χώρους σε σύγκριση με την επιλογή της μεθόδου της ανακύκλωσης, προκαλούν όπως είναι κατανοητό διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και υπολειμματικές δράσεις. Στις περισσότερες στρατηγικές ελαχιστοποίησης των αποβλήτων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους της ανάκτησης και της ανακύκλωσης, όπου αυτό είναι δυνατό. Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου είναι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής και διέπονται από τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCC) και το μεταγενέστερο Πρωτόκολλο του Κιότο. Oι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να μεριμνούν για την 7

8 καταγραφή των πηγών, τον υπολογισμό, τον έλεγχο και τη σταδιακή μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, από τη δραστηριότητά τους, μεταξύ των οποίων είναι και οι έμμεσες εκπομπές, που σχετίζονται με την ενέργεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. Η δέσμευση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί π.χ. μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων συντήρησης των εγκαταστάσεων με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας ή/και τη μείωση των εκπομπών τους, καθώς και μέσω της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή αντικατάστασης υλικών. Περιβαλλοντική συμμόρφωση και άδειες Oι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ δεσμεύονται στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και τους κανονισμούς αναφορικά με όλα τα περιβαλλοντικά θέματα (εκπομπές αερίων, υγρά και στερεά απόβλητα, καθώς και η χρήση υλικών, η ενέργεια, το νερό και η βιοποικιλότητα), που ισχύουν για τον τομέα της δραστηριότητάς τους. Επίσης, θα πρέπει να μεριμνούν για την απόκτηση, τη ενημέρωση και την τήρηση μητρώων όλων των απαραίτητων εθνικών και τοπικών περιβαλλοντικών αδειών και απαιτήσεων, που διέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, που αναλαμβάνουν για λογαριασμό της ΑτΕ. Η ΑτΕ θα αξιολογεί θετικά την εθελοντική εφαρμογή, εκ μέρους των Προμηθευτών/Συνεργατών της, των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO ή EMAS (Eco Management and Audit Scheme). 8

9 2. Κοινωνικά Κριτήρια (E-Social criteria-g) Ως ΑτΕ, υψίστη προτεραιότητά μας, σε καθημερινή βάση, αποτελεί η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας, στους χώρους εργασίας της εταιρείας μας. Σε συνδυασμό με την απόλυτη συμμόρφωσή μας στους ισχύοντες νόμους και κανόνες που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για την επίτευξη του μόνου αποδεκτού στόχου «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ», που αποτελεί και την κυρίαρχη πρόκληση στον τομέα της βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, να μοιραστούν μαζί μας τη δέσμευση αυτή, ακολουθώντας και αυτοί τη νομοθετική συμμόρφωση αλλά και την ανάπτυξη μιας εργασιακής κουλτούρας σύμφωνα με την οποία τόσο η εταιρεία όσο και ο εργαζόμενος θα μοιράζονται την ευθύνη στοχεύοντας στη δημιουργία μιας αξιοπρεπούς εργασίας απαλλαγμένης από κινδύνους υγείας και ασφάλειας. Επίσης, ο σεβασμός προς στο ανθρώπινο δυναμικό μας και η αναγνώριση της ευθύνης μας για την προστασία και το σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και ευρύτερα στο πεδίο της δραστηριότητάς μας αποτελούν θεμελιώδης αρχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε. Τις βασικές προσδοκίες μας, από την εφοδιαστική μας αλυσίδα στον τομέα αυτό, αποτελούν οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών και η δήλωση της διεθνούς οργάνωσης εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία. Υγεία & Ασφάλεια Ασφάλεια στην εργασία Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει, να εγγυώνται την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τους σχετικά με όλες τις πτυχές της εργασίας, που προϋποθέτει η δραστηριότητά τους. Επίσης, είναι σε θέση να θεσπίζουν μέσα και μέτρα προστασίας που αφορούν σε πρωτοβουλίες πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων τους, κυρίως με στόχο: α) την αποφυγή των κινδύνων ή τη διαχείριση κινδύνων, που δεν μπορούν να αποφευχθούν, β) την παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους, ευνοώντας τα μέτρα ομαδικής προστασίας, γ) την προσαρμογή των συνθηκών, των εξοπλισμών και των μεθόδων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές εξελίξεις. Τα μέσα και τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να προσαρμόζονται σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών εργασίας. Εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές νόσοι Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να διαθέτουν διαδικασίες και συστήματα για την ορθή καταγραφή, ταξινόμηση, διαχείριση και διερεύνηση των επαγγελματικών ατυχημάτων και των 9

10 περιστατικών ασθενειών στους χώρους εργασίας τους, που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και την εξάλειψη των αιτίων αυτών για την αποφυγή συνθηκών υποτροπής. Επίσης δεσμεύονται να παρέχουν στους εργαζόμενους τους την αναγκαία ιατρική βοήθεια και υποστήριξη σε περίπτωση ατυχήματος και να διευκολύνουν την επιστροφή των εργαζομένων τους στην εργασία. Τέλος θα πρέπει να δηλώνουν αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορφή πειθαρχικών κυρώσεων προς τους εργαζομένους τους λόγω έκφρασης ανησυχιών των τελευταίων για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ δεσμεύονται να παρέχουν, σε κάθε περίπτωση και όπου απαιτείται, δωρεάν στους εργαζομένους τους, τον κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας (μάσκες προσώπου και άλλα κατάλληλα προστατευτικά μέσα), όταν αυτοί εκτελούν επικίνδυνα για την υγεία τους καθήκοντα που περιλαμβάνουν π.χ. εργασίες βαφής, γυαλίσματος, λείανσης ή εφαρμογής χημικών ή διαλυτών κ.λπ. Όλες οι χημικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται, απαιτείται να είναι ασφαλείς και δεν πρέπει να ενέχουν κανένα βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο κίνδυνο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Επίσης, σε καθήκοντα όπου η εργασία μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τη σωματική υγεία, οι εργαζόμενοι υποχρεωτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον χορηγούμενο από τους Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους εργαζόμενους, κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως π.χ.: εξοπλισμός για την προστασία των οφθαλμών, γάντια, μάσκες συγκόλλησης, κράνη, κατάλληλα υποδήματα, κατάλληλες ανά περίπτωση φόρμες εργασίας, μέσα προστασίας της ακοής κ.α. καθώς και ότι άλλο προστατευτικό μέσο προβλέπεται από τη φύση της εργασίας. Ετοιμότητα και συστήματα έκτακτης ανάγκης Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, που αποσκοπούν στην πρόβλεψη, την αναγνώριση και την εκτίμηση επειγουσών καταστάσεων και περιστατικών ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις τους στο ανθρώπινο δυναμικό τους, εφαρμόζοντας παράλληλα διαδικασίες αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων αναφοράς έκτακτων περιστατικών, έγγραφες κοινοποιήσεις προς τους εργαζομένους, διαδικασίες εκκένωσης χώρων, διαδικασίες κατάρτισης των εργαζομένων, διάθεση πρώτων βοηθειών, κατάλληλα συστήματα πυρανίχνευσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό, κατάλληλες εξόδους από τις εγκαταστάσεις αλλά και σχέδια αποκατάστασης. Σωματικά επίπονη εργασία Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να προσδιορίζουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν την έκθεση των εργαζομένων τους σε σωματικά επίπονες και απαιτητικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών του χειρισμού υλικών, της ανύψωσης βαρέων αντικειμένων ή κατασκευών, των εργασιών που απαιτούν επαναλαμβανόμενες κινήσεις και παρατεταμένη ή μόνιμη κατάσταση ορθοστασίας. Υγιεινή και καταλύματα εργαζομένων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ πρέπει να διασφαλίζουν, ότι παρέχουν στους εργαζομένους τους καθαρές και ασφαλείς εγκαταστάσεις υγιεινής, πρόσβαση σε πόσιμο νερό και εφόσον χρειάζεται, υψηλές συνθήκες υγιεινής σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφίμων. Επίσης, σε περίπτωση που παρέχονται στους εργαζομένους καταλύματα αυτά θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και ασφαλή και να διαθέτουν επαρκή θέρμανση και εξοπλισμό καλύπτοντας τις όλες βασικές ανάγκες των εργαζομένων. Η ΑτΕ θα αξιολογεί θετικά την εθελοντική συμμετοχή και εφαρμογή, εκ μέρους των Προμηθευτών/Συνεργατών της, εθνικών και διεθνών και αναγνωρισμένων προτύπων Υγείας και Ασφάλειας όπως: OSHAS Σε ειδικές περιπτώσεις η πιστοποίηση του συνεργάτη/προμηθευτή αποτελεί συμβατική του υποχρέωση. 10

11 Συνθήκες Εργασίας & Ανθρώπινα Δικαιώματα Μισθοί και επιδόματα Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι οι ώρες εργασίας συμμορφώνονται με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή τα πρότυπα του κλάδου, που δραστηριοποιούνται και δεσμεύονται τόσο στην καταβολή ημερομισθίου ή μισθού σε όλους τους εργαζόμενούς τους, που ισούται με ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια, που προβλέπονται από το νόμο, όσο και στην παροχή όλων των επιδομάτων, που ορίζει ο νόμος (τις περιόδους αδειών, το χρόνο διακοπών κ.λπ.). Επίσης, δεσμεύονται, ότι οι εργαζόμενοι τους αποζημιώνονται για υπερωρίες τους σε ποσοστό, που ορίζεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ενώ δηλώνουν, ότι δεν χρησιμοποιούν πρακτικές μείωσης μισθού ως πειθαρχικό μέτρο. Τέλος δηλώνουν, ότι καταβάλουν τους μισθούς των εργαζομένων τους εγκαίρως και μπορούν να αποδείξουν με σαφήνεια το καθεστώς βάσει του οποίου γίνονται οι πληρωμές αυτές. Δίκαιη μεταχείριση εργαζομένων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ ενθαρρύνονται, να μεριμνούν για τη συνεχή βελτίωση, την απρόσκοπτη παροχή και την αδιάλειπτη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιτρέπει στους εργαζόμενούς τους, να ασκούν τα καθήκοντά τους απαλλαγμένοι από κάθε είδους ηθική πίεση ή παρενόχληση. Η αντιμετώπιση του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να διέπεται από σεβασμό και αξιοπρέπεια, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενώ κάθε μορφή σκληρής ή απάνθρωπης μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, των σωματικών ποινών, των ψυχολογικών εκβιασμών, του εξαναγκασμού, της λεκτικής κακοποίησης όπως και κάθε είδους παράλογου περιορισμού, που αφορά στην είσοδο ή την έξοδο οποιουδήποτε εργαζομένου από της εγκαταστάσεις της εταιρείας δεν είναι αποδεκτές. Απαγόρευση των διακρίσεων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ ενθαρρύνονται, να είναι αντίθετοι σε κάθε είδους διάκριση εις βάρος των εργαζομένων τους με βάση τη φυλή, το χρώμα, την ηλικία, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την εθνικότητα, την αναπηρία, τη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε σωματεία, την εθνική καταγωγή ή την οικογενειακή κατάσταση και οι οποίες σχετίζονται έμμεσα ή άμεσα με τις εταιρικές διαδικασίες και πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης, προαγωγών, καθορισμού και καταβολής αμοιβών, Υγείας και Ασφάλειας, πρόσβασης στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, αξιολόγησης, ανάθεσης εργασιών, προσφοράς παροχών αλλά και λήξης της συνεργασίας. Πρόληψη κατά της παιδικής εργασίας Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην παράνομη χρήση του φαινομένου της Παιδικής Εργασίας, που οδηγεί στην εκμετάλλευση των παιδιών. Επίσης, θα πρέπει να μεριμνούν για την πρόληψη και την εξάλειψη οποιασδήποτε συνθήκης, που μπορεί να ενθαρρύνει το φαινόμενο αυτό στους χώρους εργασίας τους στις περιοχές που δραστηριοποιούνται, ενώ φροντίζουν στις συμβάσεις έργων με τους εταίρους τους (προμηθευτές, συνεργάτες κ.α.) να διασφαλίζεται η προστασία της παιδικής ηλικίας από την παράνομη εργασία. Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ πρέπει να τηρούν αυστηρά τα όρια της νόμιμης ηλικίας εργασίας, που ισχύουν στις χώρες που δραστηριοποιούνται. 11

12 Ελευθερία επιλογής εργασίας Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ ενθαρρύνονται, να είναι αντίθετοι σε κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας ενώ θα πρέπει να μεριμνούν για την πρόληψη και την εξάλειψη οποιασδήποτε συνθήκης, που μπορεί να ενθαρρύνει το φαινόμενο αυτό στους χώρους εργασίας τους στις περιοχές που δραστηριοποιούνται. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζουν, ότι η επιλογή θέσης εργασίας από οποιοδήποτε εργαζόμενο γίνεται με την ελεύθερη βούληση του και ότι κάθε προσληφθείς εργαζόμενος διαθέτει τα σωστά και απαραίτητα έγγραφα εργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να σέβονται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου, να παραιτηθεί, αν το επιθυμεί, από την εργασία του ή να την διακόψει χωρίς να του επιβληθούν ποινές, εφόσον έχει υποβάλλει σχετική προειδοποίηση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Συνδικαλιστική ελευθερία Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ δεσμεύονται στο σεβασμό του δικαιώματος των εργαζομένων τους, που αφορά στην ελευθερία του συνδικαλισμού συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να προσχωρούν, αν το επιθυμούν, σε εργατικές ενώσεις ή παρόμοιους οργανισμούς, καθώς και να επικοινωνούν ανοικτά με τη διοίκηση της εταιρείας τους, όσον αφορά στη διαπραγμάτευση των συνθηκών εργασίας αλλά και στην υπεράσπιση των οικονομικών και κοινωνικών τους κατακτήσεων ή συμφερόντων χωρίς το φόβο αντιποίνων, εκφοβισμού ή οποιουδήποτε είδους παρενόχλησης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η ΑτΕ θα αξιολογεί θετικά την εθελοντική συμμετοχή των Προμηθευτών/Συνεργατών της στο πρόγραμμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Global Compact. 12

13 3. Κριτήρια Διακυβέρνησης (E-S-Governace criteria) Η επιχειρηματική δραστηριότητα της ΑτΕ χαρακτηρίζεται από την απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την τήρηση των κανόνων της αγοράς, ενώ η τιμιότητα και η ακεραιότητα των συναλλαγών αποτελούν το βασικό θεμέλιο όλων των επιχειρησιακών μας σχέσεων. Επίσης, η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω του ανοικτού διαλόγου με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας αποτελούν για την ΑτΕ δεσμεύσεις, που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις Αξίες και τις Αρχές, που την διέπουν. Πιστεύουμε ότι με τους Προμηθευτές/Συνεργάτες μας μοιραζόμαστε τις ίδιες ηθικές αξίες και αρχές επιδιώκοντας μια δημιουργική συνεργασία μαζί τους στο πλαίσιο της συνεχούς επιχειρηματικής βελτίωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Πολιτική Προμηθειών Η Πολιτική Προμηθειών της ΑτΕ στοχεύει στη συνεχή βελτιστοποίηση του Συνολικού Κόστους Χρήσης (Total Cost of Ownership - TCO) λαμβάνοντας υπ όψη το κόστος, την ποιότητας και τις άλλες παραμέτρους για το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών, που αγοράζει η εταιρεία. Οι σχέσεις με τους Προμηθευτές/Συνεργάτες αναπτύσσονται σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και στοχεύουν στην βελτίωση της αξιοπιστίας και την μείωση του ρίσκου, που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που προμηθεύεται. Η προμήθεια των υλικών και των υπηρεσιών γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και διαφάνειας, το οποίο πλαίσιο εγγυάται τις ίσες ευκαιρίες, την ακεραιότητα και το σεβασμό των δεσμεύσεων απέναντι στους Προμηθευτές/ Συνεργάτες. Δεοντολογία & Ακεραιότητα Ενίσχυση της Διαφάνειας Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ δεσμεύονται, να διασφαλίζουν και να τηρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ακεραιότητας σε όλες τις επιχειρηματικές τους συναλλαγές. Θα πρέπει να διαθέτουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν διαδικασίες πρόληψης συνθηκών ή περιστατικών, που αφορούν σε οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας, διαφθοράς, εκβιασμού και κατάχρησης στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, ενώ θα πρέπει να υιοθετούν δίκαιες επιχειρηματικές πρακτικές στον τομέα της διαφήμισης, των πωλήσεων και του ανταγωνισμού. Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να διασφαλίζουν, ότι συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς και νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις κατά της διαφθοράς, όπως εκάστοτε ισχύει και στο βαθμό, που οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν για το έργο που προσφέρουν για λογαριασμό της ΑτΕ. Τέλος, η ΑτΕ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με προμηθευτή ή συνεργάτη της, που διαπιστωθεί, ότι αδυνατεί να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις κατά της διαφθοράς στις χώρες που δραστηριοποιείται. Θεμιτός ανταγωνισμός Ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων προάγει την οικονομική αποδοτικότητα αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ δεσμεύονται, στο πλαίσιο των νομοθετικών διατάξεων, που διέπουν τον ανταγωνισμό στη χώρα ή τις χώρες που λειτουργούν, στην αποφυγή κάθε ενέργειας αθέμιτου ανταγωνισμού και της συμμετοχής τους σε συνθήκες, που μπορεί 13

14 να ενθαρρύνουν ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να καταλήξουν σε αθέμιτες συμπράξεις με στόχο τη δημιουργία εμποδίων για την είσοδο στον κλάδο άλλων εταιρειών, σε αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές, στην κατάχρηση της θέσης τους στην αγορά, σε αντι-ανταγωνιστικές συγχωνεύσεις, στον καθορισμό των τιμών, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που παρεμποδίζουν τη θεμιτή επιχειρηματική δραστηριότητα και ιδιαιτέρως όταν εμπλέκονται σε συναλλαγές για λογαριασμό της ΑτΕ. Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ δεσμεύονται στην αποτελεσματική προστασία των πληροφοριών των πελατών τους καθώς και στο σεβασμό των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με θέματα, που αφορούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση ή σε οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, που κρίνονται εμπιστευτικές. Επίσης, η μεταφορά της τεχνολογίας, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο, που να διασφαλίζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας δεδομένων. Οι πληροφορίες αυτές δύναται να γνωστοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, που ορίζονται στο πλαίσιο κάθε συνεργασίας που διέπεται από συμφωνία μη αποκάλυψης πληροφοριών ή πολιτική απορρήτου, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Προστασία ιδιωτικού απορρήτου Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών και των συνεργατών τους με νόμιμο και θεμιτό τρόπο. Επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις κατά τη διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάχυσης των πληροφοριών αυτών. Αποκάλυψη πληροφοριών Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να κοινοποιούν με ακρίβεια και πληρότητα κάθε απαιτητή πληροφορία σχετικά με τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες, τη δομή καθώς και την οικονομική τους κατάσταση και απόδοση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και επικρατούσες επιχειρηματικές πρακτικές. Οποιαδήποτε παραποίηση αρχείων, διαστρεβλώσεις ή ψευδείς δηλώσεις στοιχείων και πρακτικών εκ μέρους των προμηθευτών και συνεργατών της ΑτΕ δεν είναι αποδεκτή. Κανόνες συμπεριφοράς Κάθε υπάλληλος της ΑτΕ, που έρχεται σε επαφή με έναν Προμηθευτή/Συνεργάτη πρέπει να τηρεί τους ακόλουθους κανόνες: αβρότητας, "fair play" και διαφάνειας κατά την έκφραση των αιτήσεων, να λαμβάνει υπόψη τις ενδεχόμενες δυσκολίες, που αντιμετωπίζει ο Προμηθευτής/ Συνεργάτης, όταν δεν πρόκειται για ζημιά της ΑτΕ, εμπιστευτικότητας των λαμβανομένων από τους Προμηθευτές/Συνεργάτες πληροφοριών, ταχύτητας απάντησης στις ερωτήσεις των Προμηθευτών/Συνεργατών, διακανονισμού των τιμολογίων στις προθεσμίες, που προβλέπονται από τις συμβάσεις, ανοιχτού πνεύματος σε νέα προϊόντα και σε νέους Προμηθευτές/Συνεργάτες. Είναι αυτονόητο, ότι αναμένεται η ίδια δεοντολογία και συμπεριφορά από τους Προμηθευτές/ Συνεργάτες της ΑτΕ και αν είναι αναγκαίο, πρέπει να τους γίνεται σχετική υπενθύμιση. Συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες Η ΑτΕ συντελεί ενεργά στην άμβλυνση μιας σειράς κοινωνικών ζητημάτων των κοινοτήτων, στις οποίες δραστηριοποιείται, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της ευημερίας τους. Συμβάλλει στην υλοποίηση έργων υποδομής με οικονομικούς αλλά και τεχνικούς τρόπους. 14

15 Υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες υψηλού κοινωνικού ενδιαφέροντος των τοπικών κοινωνιών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ενισχύει την τοπική πολιτιστική ζωή και εκπαίδευση. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΑτΕ παροτρύνει τους Προμηθευτές/Συνεργάτες της, να συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται, εκτιμώντας τα κοινοτικά ζητήματα, σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου που δραστηριοποιούνται, βοηθώντας στο μέτρο και τη δυνατότητα που τους αναλογεί την προώθηση της τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Διαχείριση Νομοθετική & κανονιστική συμμόρφωση Η ΑτΕ απαιτεί απ' όλους τους υπαλλήλους της, όπως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τηρούν αυστηρά τους νόμους, που δύνανται να εφαρμοσθούν στις χειριζόμενες υποθέσεις. Κανείς υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να υποθέτει, ότι το συμφέρον της Εταιρείας μπορεί να του δώσει το δικαίωμα άλλης επιλογής. Φυσικά, σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μια δικαιολογημένη αμφισβήτηση της ερμηνείας του νόμου. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο υπάλληλος πρέπει να συμβουλεύεται, μέσω της ιεραρχικής οδού, τη Νομική Υπηρεσία. Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με όλες τις διεθνείς, εθνικές και τοπικές νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις και κανονισμούς, βάσει των οποίων πρέπει να λειτουργούν. Ποιότητα & ασφάλεια παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών Στην ΑτΕ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων, που παράγονται. Καθημερινή μέριμνα της ΑτΕ αποτελεί η διασφάλιση, ότι όλα τα προϊόντα, που διατίθενται στην αγορά, θα πληρούν τις καθορισμένες από το νόμο προδιαγραφές, αλλά και τις προσδοκίες των τελικών χρηστών. Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ δεσμεύονται, να πληρούν τις γενικά αναγνωρισμένες, σύμφωνα με τη διεθνή και εθνική νομοθεσία, αλλά και τις συμφωνημένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας τόσο στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων όσο και στη διαδικασία παροχής προϊόντων και των υπηρεσιών, που ικανοποιούν τις ανάγκες της ΑτΕ. Εκτίμηση & διαχείριση κινδύνων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ δεσμεύονται στην εφαρμογή διαδικασιών και ανάλογων μηχανισμών για την εκτίμηση, τον προσδιορισμό, την καταγραφή και τη διαχείριση κινδύνων σε όλους τους τομείς, που καλύπτονται από τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας αλλά και σχετικά με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις και κανονισμούς, που διέπουν την λειτουργία τους. Σύγκρουση συμφερόντων Η ΑτΕ, σε ό,τι αφορά στην σύγκρουση συμφερόντων, απαιτεί από τους διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, να αποφεύγουν κάθε σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών συμφερόντων τους και του συμφέροντος της εταιρείας, όσον αφορά στις σχέσεις τους με τους Προμηθευτές/Συνεργάτες, τους πελάτες, τους οργανισμούς ή ιδιώτες, που είχαν ή επιθυμούν, να έχουν εργασιακές σχέσεις με την Εταιρεία. Καθόσον δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν όλες οι περιπτώσεις, που μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση μ' αυτή την πολιτική, τα παρακάτω παραδείγματα είναι ενδεικτικά του τύπου των σχέσεων, που θεωρούνται, ότι έρχονται σε σύγκρουση με το συμφέρον της ΑτΕ και δημιουργούν παραβίαση της εμπιστοσύνης της: Για κάθε άτομο, που ανήκει στο προσωπικό της ΑτΕ ή ένα μέλος της οικογενείας του, να έχει συμφέροντα σ' έναν οργανισμό (Προμηθευτή/Συνεργάτη), ο οποίος έχει ή θέλει να αποκτήσει εργασιακές σχέσεις με την ΑτΕ και ως εκ τούτου είναι σε θέση να επηρεάσει ευμενώς μία συμφωνία, εκτός: 15

16 - Εάν η Διεύθυνση της ΑτΕ είναι ενήμερη και συγκατατίθεται. - Εάν τα εξαρτημένα συμφέροντα είναι μετοχές ανωνύμων εταιρειών διασκορπισμένες σε συμμετοχές και διακινούνται στο Χρηματιστήριο. - Εάν τα συμφέροντα δεν είναι ούτε υλικά, ούτε οικονομικά. Για κάθε άτομο, που ανήκει στο προσωπικό της ΑτΕ ή μέλος της οικογενείας του, να έχει επιχειρησιακές συναλλαγές με την ΑτΕ ή Προμηθευτές/Συνεργάτες της εταιρείας, εκτός εάν η Διεύθυνση είναι ενήμερη και συγκατατίθεται. Για κάθε μέλος του προσωπικού, που έχει τον βαθμό του στελέχους, του διευθυντή, του συμβούλου ή έχει οποιαδήποτε δικαιοδοσία στη διαχείριση και στις προμήθειες ή στις παραλαβές υλικών ή/και υπηρεσιών, να έχει συμμετοχή σε μια προσωπική ή άλλης μορφής εταιρεία, που έχει ή επιθυμεί να έχει εργασιακές σχέσεις με την ΑτΕ, εκτός εάν η Διεύθυνση είναι ενήμερη και συγκατατίθεται. Για κάθε μέλος του προσωπικού της ΑτΕ να δίνει, χωρίς να έχει εξουσιοδοτηθεί, σε οποιονδήποτε, που δεν είναι υπάλληλος της ΑτΕ, πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως (προετοιμασία αποφάσεων, σχέδια, οικονομικές προβλέψεις ή δραστηριότητες, προσφορές διαγωνισμών). Για κάθε μέλος του προσωπικού της ΑτΕ ή μέλος της οικογενείας του να δέχεται: - προμήθειες, - ένα μέρος από κέρδη, - πληρωμές κάθε άλλης μορφής, - δάνεια μη τραπεζικά, - προκαταβολές μη τραπεζικές, - αγαθά ή υπηρεσίες, επιδιορθώσεις ή βελτιώσεις δωρεάν ή σε τιμή αδικαιολόγητα χαμηλή, - διασκεδάσεις υπέρμετρες ή παράλογες, - άλλα δώρα απ' αυτά που θα είχαν μια συμβολική αξία, - ταξίδια, προσφερόμενα από οργανισμούς, εταιρείες ή ιδιώτες, που έχουν ή αναζητούν τρόπο να συνάψουν εργασιακές σχέσεις Προμηθευτή/Συνεργάτη με την ΑτΕ. Με τη σειρά τους οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ δεσμεύονται, να αποφεύγουν οποιαδήποτε συνθήκη ή κατάσταση, που μπορεί να εμφανιστεί και να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων, προστατεύοντας έτσι την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη τους στην ΑτΕ. Στην κατεύθυνση αυτή δεσμεύονται να γνωστοποιούν, στην ΑτΕ, τις περιπτώσεις εκείνες όπου οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή άλλος συνεργάτης της ΑτΕ, στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής σύμβασης, μπορεί να ή έχει συμφέρον, όφελος ή οποιαδήποτε μορφή οικονομικού δεσμού από τη δραστηριότητά τους. Διαδικασία διορθωτικών ενεργειών Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει, να διαθέτουν μια διαδικασία ανάληψης διορθωτικών ενεργειών για την έγκαιρη κάλυψη τυχόν ελλείψεων, που μπορεί να προκύψουν από τη διεκπεραίωση εσωτερικών ή εξωτερικών ελέγχων, αξιολογήσεων, ερευνών, επιθεωρήσεων ή αναθεωρήσεων σχετικά με την Περιβαλλοντική και Κοινωνική τους επίδοση, όπως και με τα standards, που διέπουν τη διαχείριση της επιχείρησής τους. Διατήρηση εγγράφων & αρχείων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ οφείλουν, να αποκτούν, να διατηρούν και να τηρούν ενημερωμένα τα αρχεία τους αναφορικά με τα έγγραφα, που αφορούν τόσο στις άδειες της επιχειρηματικής τους λειτουργίας όσο και στις άδειες, που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση του έργου ή της υπηρεσίας, που έχουν αναλάβει για λογαριασμό της ΑτΕ, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επίσης, προτείνεται να αναπτύξουν τα απαραίτητα έγγραφα και αρχεία μέσω των οποίων θα είναι ικανοί να αποδείξουν, ότι ενστερνίζονται και εφαρμόζουν τα βασικά 16

17 πρότυπα της δεοντολογικής συμπεριφοράς, των αξιών και των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα. Τα συγκεκριμένα έγγραφα δύναται να ελέγχονται περιοδικά από την ΑτΕ, πάντα στο πλαίσιο της αποδοχής μιας αμοιβαίας συμφωνίας με τον εκάστοτε προμηθευτή ή συνεργάτη. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει, να είναι σε θέση να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα επιτρέψουν τόσο στα στελέχη τους όσο και στους εργαζομένους τους να αποκτήσουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσης, κατανόησης και ικανότητας στην εφαρμογή των πολιτικών και των αντίστοιχων διαδικασιών, όλων των θεμάτων, που πραγματεύεται ο παρόντας Κώδικας, σε συνδυασμό με τους σχετικούς νομοθετικούς κανονισμούς και τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα. Προώθηση του Κώδικα στην αλυσίδα εφοδιασμού Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ θα πρέπει, να διαθέτουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες γνωστοποίησης και διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντα Κώδικα στους προμηθευτές τους, έμμεσους και άμεσους, με τους οποίους συνεργάζονται σε επίπεδο προϊόντων ή υπηρεσιών για λογαριασμό της ΑτΕ. Συνεχής πρόοδος Οι Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ αναμένεται να βελτιώνουν συνεχώς την Περιβαλλοντική και Κοινωνική τους επίδοση καθώς και τη Διακυβέρνησή τους, σύμφωνα με τα ESG κριτήρια, που περιλαμβάνονται στον παρόντα Κώδικα, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων μέτρων, που προκύπτουν από τις διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης και εκτίμησης και διαχείρισης κινδύνων. 17

18 4. Συμμόρφωση H σχέση της ΑτΕ με τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες της βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και το σεβασμό. Σημαντικό παράγοντα, για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της επιτυχημένης πορείας της ΑτΕ, αποτελεί η διασφάλιση της ύπαρξης και της εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στην αλυσίδα εφοδιασμού της. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΑτΕ ενθαρρύνει τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες της να ορίσουν το κατάλληλο προσωπικό (άτομο ή ομάδα), που θα είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, καθώς και τις προσδοκίες του παρόντα Κώδικα. Η ΑτΕ προτρέπει επίσης τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες της να επανεξετάζουν τη συμμόρφωσή τους με τον παρόντα Κώδικα σε περιοδική βάση. Εναλλακτικά, οι βασικοί Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ έχουν τη δυνατότητα να επιδείξουν τη συμμόρφωσή τους με τα ESG κριτήρια του παρόντα Κώδικα μέσω του δικού τους Κώδικα Δεοντολογίας ή σχετικών πολιτικών, που εφαρμόζουν και που καλύπτουν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ωστόσο, η ΑτΕ μπορεί να ζητήσει την επαλήθευση της συμμόρφωσης των βασικών Προμηθευτών/Συνεργατών της με τα ESG κριτήρια, που περιγράφονται στον παρόντα Κώδικα, με μία από τις ακόλουθες μεθόδους και να λάβει διορθωτικά μέτρα εάν υπάρχει λόγος ανησυχίας: Αξιολογήσεις: Μπορεί να ζητηθεί από τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την κάλυψη των εν λόγω ESG κριτηρίων. Επιτόπιοι έλεγχοι: Εκπρόσωποι της ΑτΕ ή ένας εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της, που θα ενεργεί για λογαριασμό της, μπορεί να επικοινωνήσει με τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ και να ζητήσει την άδεια, να επαληθεύσει το βαθμό κάλυψης των τα ESG κριτηρίων στο χώρο τους. Πιστοποιητικά συμμόρφωσης: Μπορεί να ζητηθεί από τους βασικούς Προμηθευτές/Συνεργάτες της ΑτΕ να προσκομίσουν σχετικά πιστοποιητικά ή άλλα επίσημα έγγραφα, που να επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τα ESG κριτήρια του παρόντα Κώδικα. 18

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Ά έκδοση Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα EΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 4 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 4 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών/Συνεργατών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ... 5 Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ... 5 Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ PROTERGIA... 6 1. Περιβαλλοντική επίδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC. Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές (στο εξής Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Η μετάφραση παρέχεται αποκλειστικά για λόγους ευκολίας σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύει η αγγλική έκδοση. Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών του Ομίλου TUI Travel PLC Κατευθυντήριες οδηγίες για τους προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ

Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Κώδικας δεοντολογίας ΜΕΛΚΑΤ Περιεχόμενα: 1. Εισαγωγή 2. Οι αξίες μας 3. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους μας 4. Οι σχέσεις με τους πελάτες μας 5. Οι σχέσεις με τους προμηθευτές μας 6. Παραβίαση του κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1

8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 8.3 Πίνακας Δεικτών Global Reporting Intiative G3.1 Ο ς ΕΥ του ΟΤΕ και της COSMOTE βασίζεται στις απαιτήσεις που ορίζονται από το Global Reporting Initiative (GRI). Ο ς ΕΥ 2013 του ΟΤΕ και της COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΣΙΣ Ημερομηνία έκδοσης: Αύγουστος 2016 Τόπος έκδοσης: Αθήνα, στην έδρα της Οργάνωσης Πεδίο ισχύος: Όλα τα παραρτήματα της ΑΡΣΙΣ και όλες οι δομές της Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της Takeda

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της Takeda Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών της Takeda Έκδοση 1.0 24 Ιουνίου 2015 Πίνακας περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή & πεδίο εφαρμογής... 2 2.0 Τήρηση των Ισχυόντων νόμων, των Κανονισμών & του Κώδικα Προμηθευτών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 1. Εισαγωγή 1.1. Ο παρών Κώδικας Ηθικής Αγοράς («ο Κώδικας») προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του προμηθευτή για συμμόρφωση με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ηθικά πρότυπα ή αρχές. Ο Κώδικας συνδυάζεται και

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ MSD

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ MSD «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση II], Δεκέμβριος 2015 Η MSD

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ. του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της OMYA HELLAS ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 20 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Κριτήρια Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά GRI/G4 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα συμμορφούμενη με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων

Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Κώδικας ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων Ενοποιημένη έκδοση Θεσπίστηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου MB/11/2008 της 14ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΜΕΡΟΣ Ι. Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΚΔ.Π. 20/2004 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ Αρ. 3799 της 23ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 20. Οι περί Δεοντολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1 Παράρτημα 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου Κώδικας Δεοντολογίας Με βάση το άρθρο 28 του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου η Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.04.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π. 2548/30.04.2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3, Ταχ. Κώδικας:115 21, Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ BRAVO SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΟΛΕΣ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli

Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Κωδικας Ηθικης του Ομιλου Pirelli Η ταυτότητα του Ομίλου Pirelli βασίζεται ιστορικά σε πληθώρα αξιών των οποίων την διαφύλαξη και επιδίωξη πάντοτε φροντίζαμε όλοι μας. Οι αξίες αυτές, με την πάροδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ στις 30 Νοεμβρίου 2007, με τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03

Εισαγωγή 01. 1. Κατευθυντήριε αρχέ 02. 2. Εµπλεκόµενοι τοµεί 03 ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΙΛΑΝΟ, 12 ΜΑΪΟΥ 2010 Κώδικα εοντολογία του Οµίλου Generali Εισαγωγή 01 1. Κατευθυντήριε αρχέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 03 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 05 Τι είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας? 05 Τι εκφράζει? 05 Σε ποιους απευθύνεται? 05 MISSION STATEMENT 06 ΟΡΑΜΑ 06 ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ 07 Η

Διαβάστε περισσότερα