Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών (Supplier Code of Conduct) ΠΟΛΙΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ Τίτλος: Τομέας: Υπεύθυνη Οργανωτική Μονάδα (Process Owner): Ημερομηνία Έκδοσης: Περίληψη: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜHΘΕΥΤΩΝ (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 0/09/2012 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών περιγράφει τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο OTE για την αξιολόγηση των προμηθευτών του σε σχέση με θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται με θέματα Εργασίας, Υγείας και Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ηθικής. ΘΕΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Σύνταξη: Καρόκη Κωνσταντίνα Προϊστάμενος Τμήματος Εμπορικών & Υποστηρικτικών Διαδικασιών Σταθερής Πηλίδου Φωτεινή Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Σχεδιασμού & Διαχείρισης Διαδικασιών Σταθερής & Κινητής Ανασκόπηση: Γελεκλίδης Στέλιος Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Βελτιστοποίησης Διαδικασιών& Συντονισμού Θυγατρικών Εξωτερικού Ομίλου ΟΤΕ Παλαιογεώργου Πόλυ Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης & Βελτιστοποίησης Διαδικασιών Ομίλου ΟΤΕ Βλάχος Ιωάννης Βοηθός Γενικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προμηθειών Έκδοση: 1 Σελίδα 1 από 10

2 Τζιμέα Ντέπη Προϊστάμενος Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ Μαυράκης Γεώργιος Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Παπαδοπούλου Ελένη Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ Αθανασόπουλος Γεώργιος Γενικός Διευθυντής Τεχνολογιών Πληροφορικής Ομίλου ΟΤΕ Πιπερίδης Ζαχαρίας Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ Χαράλαμπος Μαζαράκης Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ Νικολαΐδη Ειρήνη Νομικός Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ Έγκριση: Τσαμάζ Μιχαήλ Διευθύνων Σύμβουλος Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Έλεγχου ΟΤΕ έχει λάβει γνώση της παρούσας πολιτικής: Έκδοση: 1 Σελίδα 2 από 10

3 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Αλλαγών 1.0 0/09/2012 Δημιουργία & Έγκριση Κώδικα. Έκδοση: 1 Σελίδα από 10

4 Περιεχόμενα 1) Σκοπός ) Πεδίο Εφαρμογής... 5 ) Είδος Πρόσβασης ) Περιγραφή ) Ορισμοί Συντομογραφίες ) Σχετικά Έγγραφα...10 Έκδοση: 1 Σελίδα 4 από 10

5 1) Σκοπός Σύμφωνα με τον «Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου ΟΤΕ» (Παράγραφος.1., «Επιχειρηματικές σχέσεις με Προμηθευτές»), ο ΟΤΕ δηλώνει ότι: «Οι σχέσεις που διατηρούμε με τους προμηθευτές μας βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να μας μεταχειρίζονται με τον ίδιο βαθμό ακεραιότητας και σεβασμού με τον οποίο τους φερόμαστε και εμείς. Οι προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς των χωρών στις οποίες λειτουργεί η κάθε εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ. Ο Όμιλος ΟΤΕ ζητά από τους προμηθευτές του να συμμορφώνονται προς τον Κώδικα Δεοντολογίας και τάσσεται υπέρ της συνεργασίας με περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους και κοινωνικά υπεύθυνους προμηθευτές.» Έχοντας με αυτόν τον τρόπο δεσμευτεί απέναντι στο κοινό, ο ΟΤΕ υιοθετεί μία σειρά από κύριες αξίες και επιχειρηματικές αρχές για την αξιολόγηση των υπαρχόντων καθώς και των μελλοντικών προμηθευτών του για αγαθά και υπηρεσίες, ανά τον κόσμο, σχετικά με θέματα Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης στους τομείς της Εργασίας, της Υγείας και της Ασφάλειας, του Περιβάλλοντος και της Ηθικής, όπως αναφέρονται στον παρόντα «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών». Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε εύλογες τροποποιήσεις των απαιτήσεων που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ΟΤΕ αναμένει από τους προμηθευτές του να αποδέχονται τις εν λόγω εύλογες τροποποιήσεις. Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών αποτελεί μέρος των συμφωνιών του OTE με τους Προμηθευτές του. Με την υπογραφή μιας σύμβασης με τον ΟΤΕ, ο Προμηθευτής συμφωνεί να συμμορφώνεται και με τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. Επιπλέον, οι Προμηθευτές του OTE θα δεσμεύονται να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε οι υπεργολάβοι τους να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών. 2) Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα Πολιτική ισχύει για την Εταιρεία καθώς και για τους Προμηθευτές της. ) Είδος Πρόσβασης Η πρόσβαση στο έγγραφο είναι δημόσια. Έκδοση: 1 Σελίδα 5 από 10

6 4) Περιγραφή A. Εργασία Οι Προμηθευτές δεσμεύονται να υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων τους και να τους μεταχειρίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό, όπως αυτό γίνεται αντιληπτό από τη διεθνή κοινότητα. A.1 Ελεύθερη Επιλογή Εργασίας Οι Προμηθευτές δεν θα χρησιμοποιούν οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας καθώς και εργασία από φυλακισμένους. Η εργασία πρέπει να προσφέρεται με ελεύθερη βούληση και οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν από την εργασία ή να διακόψουν την επαγγελματική τους σχέση, μετά από ειδοποίηση προ ευλόγου χρόνου. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υποχρεούνται να παραχωρήσουν οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια εργασίας κλπ) ή άλλη «εγγύηση» ως προϋπόθεση εργασίας. A.2 Αποφυγή Παιδικής Εργασίας Κανένα άτομο δεν θα προσλαμβάνεται, εάν η ηλικία του είναι μικρότερη από την ελάχιστη ηλικία για σύναψη σύμβασης εργασίας (ήτοι αν η ηλικία του είναι κάτω των 15 ετών, εκτός εάν υπάρχει νομοθεσία που απαιτεί μεγαλύτερη ηλικία για εργασία). Άτομα άνω της ηλικίας των 15, αλλά κάτω της ηλικίας των 18 (στο εξής αποκαλούμενα Νεαρά Άτομα ) δεν θα προσλαμβάνονται για επικίνδυνες εργασίες, ή για εργασίες που δεν συνάδουν με την προσωπική τους ανάπτυξη, την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική τους. Τα Νεαρά Άτομα δεν θα απασχολούνται τη νύχτα. Όπου απασχολούνται Νεαρά Άτομα, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας, το συμφέρον αυτών των Νεαρών Ατόμων πρέπει να αποτελεί το κύριο μέλημα του εργοδότη. Η καθιέρωση και η εφαρμογή από τους Προμηθευτές Πολιτικών και Προγραμμάτων που βοηθούν στον εντοπισμό κάθε περίπτωσης παράνομης παιδικής εργασίας επιδοκιμάζεται και θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην αξιολόγηση τους. A. Ώρες Εργασίας Έρευνες επιχειρηματικών πρακτικών συνδέουν ξεκάθαρα την καταπόνηση των εργαζομένων με την μείωση της αποδοτικότητας τους, με την μείωση του τζίρου καθώς και με την αύξηση τραυματισμών και ασθενειών. Συνεπώς, οι ώρες εργασίας των εργαζομένων πρέπει να συνάδουν με τους εθνικούς νόμους και τα πρότυπα ILO και να μην είναι υπερβολικές. A.4 Όροι & Πληρωμές Τα ημερομίσθια ή οι μισθοί που πληρώνονται για μία κανονική εβδομάδα εργασίας πρέπει να είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που τίθενται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή να τα Έκδοση: 1 Σελίδα 6 από 10

7 ξεπερνούν. Εάν απαιτείται εργασία πέραν του συμβατικού ωραρίου αυτή θα πρέπει να πληρώνεται ως επιπλέον αμοιβή σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Τα ημερομίσθια ή οι μισθοί δεν θα πληρώνονται σε είδος. Οι κρατήσεις από τα ημερομίσθια ή από τους μισθούς, ως μέτρα πειθαρχίας, δεν επιτρέπονται, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί σε συλλογική σύβαση μεταξύ των εργαζομένων και των συνδικάτων. Πρέπει να παρέχονται δίκαιοι και εύλογοι όροι απασχόλησης. Επιπλέον, πρέπει να παρέχονται στους εργαζόμενους εγγράφως κατανοητές πληροφορίες για τις συνθήκες απασχόλησής τους, πριν την έναρξη της απασχόλησης. A.5 Ανθρώπινη Μεταχείριση Οι εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Οι σωματικές ή λεκτικές προσβολές ή άλλη παρενόχληση και οποιεσδήποτε απειλές ή άλλες μορφές εκφοβισμού απαγορεύονται. A.6 Μη Διάκριση Οι παράνομες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου των διακρίσεων λόγω φυλής ή φύλου, απαγορεύονται. Οι εταιρείες δεν θα εφαρμόζουν διακρίσεις που βασίζονται στη φυλή, στο χρώμα, στην ηλικία, στο φύλο, στις σεξουαλικές προτιμήσεις, στην εθνικότητα, στην αναπηρία, στην εγκυμοσύνη, στη θρησκεία, στην πολιτική, στη συμμετοχή σε σωματεία ή στην οικογενειακή κατάσταση. A.7 Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι Οι Προμηθευτές πρέπει να σέβονται το δικαίωμα των εργαζομένων να συνεταιρίζονται ελεύθερα, να δημιουργούν και να γίνονται μέλη σε οργανώσεις της επιλογής τους, να αποζητούν αντιπροσώπευση και να διαπραγματεύονται συλλογικά, όπως επιτρέπεται από και σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Ωστόσο, τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων για ανοικτή επικοινωνία, απ' ευθείας πρόσληψη, ανθρώπινη και ίση μεταχείριση πρέπει να γίνονται σεβαστά ακόμα και σε χώρες όπου δεν τυγχάνουν αποτελεσματικής νομικής προστασίας. B. Υγειά και Ασφάλεια Οι Προμηθευτές αναγνωρίζουν ότι το ηθικό των εργαζομένων, η αρμονική ροή της παραγωγής και επομένως η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών αυξάνεται σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Οι Προμηθευτές αναγνωρίζουν επίσης ότι είναι επιτακτική η αναγνώριση και η επίλυση θεμάτων υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Έκδοση: 1 Σελίδα 7 από 10

8 B.1 Εργασιακή Ασφάλεια Οι Προμηθευτές θα παρέχουν στους εργαζομένους περιβάλλον εργασίας που προστατεύει την υγεία & ασφάλεια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τους εθνικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης και της διαχείρισης τόσο της έκθεσης εργαζομένων σε πιθανούς κινδύνους όσο και των εργατικών ατυχημάτων και ασθενειών. B.2 Εγκαταστάσεις Ένα υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει την πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις υγιεινής, σε πόσιμο νερό, και, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, σε εγκαταστάσεις για την αποθήκευση τροφίμων που πληρούν τις απαιτήσεις υγιεινής. Στην περίπτωση που οι Προμηθευτές παρέχουν στους εργαζομένους τους στέγη, αυτή θα είναι καθαρή, ασφαλής και θα ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες τους. Εάν απαιτείται εξοπλισμός προστασίας πρέπει να παρέχεται δωρεάν. B. Σωματικά Απαιτητική Εργασία Η έκθεση εργαζομένων σε σωματικά απαιτητική εργασία, συμπεριλαμβανομένων του χειροκίνητου χειρισμού υλικών και της άρσης βαρέων αντικειμένων, της παρατεταμένης ορθοστασίας και της εργασίας που απαιτεί πολλές επαναλήψεις ή μεγάλη μυϊκή καταπόνηση θα πρέπει να αναγνωρίζεται, να αξιολογείται και να είναι ελεγχόμενη. B.4 Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας Η καθιέρωση και εφαρμογή από τους Προμηθευτές Πολιτικής Υγείας & Ασφάλειας επιδοκιμάζεται και θα λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της αξιολόγησής τους. Γ. Περιβάλλον Τα Περιβαλλοντικά θέματα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των στόχων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του OTE. Συνεπώς, οι Προμηθευτές αναγνωρίζουν ότι η περιβαλλοντική ευθύνη είναι προαπαιτούμενο τόσο για την παροχή διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων και υπηρεσιών όσο και για την γενικότερη ευημερία της κοινωνίας και δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με τους εθνικούς νόμους που αφορούν στην προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζουν επίσης ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους θα πρέπει να ελαχιστοποιούνται, λαμβάνοντας υπόψιν παράλληλα την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Έκδοση: 1 Σελίδα 8 από 10

9 Γ.1 Περιβαλλοντική Πολιτική Η καθιέρωση και εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής από τους Προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών, ξεκάθαρων στόχων και προγραμμάτων βελτίωσης σχετικά με την πρόληψη της ρύπανσης, την μείωση αερίων εκπομπών συμπεριβαλλομένων και αυτών του φαινομένου θερμοκηπίου, τη μείωση χρήσης φυσικών πόρων, του ασφαλούς χειρισμού και της ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς, αποθήκευσης, ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και διάθεσης επικίνδυνων ουσιών καθώς και με την απόθεση ακάθαρτων υδάτων και στερεών απόβλητων, επιδοκιμάζεται και θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση τους. Γ.2 Πρόληψη Ρύπανσης και Μείωση Χρήσης Φυσικών Πόρων Οι Προμηθευτές θα επιδιώκουν και θα αποδεικνύουν ποσοτικά συνεχείς περιβαλλοντικές βελτιώσεις σε διάφορους τομείς, της μείωσης των αερίων εκπομπών, των απορριμμάτων, του θορύβου, των υγρών αποβλήτων, και της χρήσης φυσικών πόρων συμπεριλαμβανομένης. Γ. Επικίνδυνες Ουσίες, Εκπομπή Ακάθαρτων Υδάτων και Στερεών Απόβλητων Οι Προμηθευτές θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με: την απαγόρευση ή τον περιορισμό χρήσης συγκεκριμένων ουσιών, την αναγνώριση, παρακολούθηση, τoν ασφαλή χειρισμό και την ασφαλή χρήση, μετακίνηση, αποθήκευση, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και απόθεση, των ουσιών, που, εάν ελευθερωθούν, αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον, τη σήμανση τέτοιων επικίνδυνων ουσιών, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την απόθεση των ακάθαρτων υδάτων καθώς και των στερεών απόβλητων που προέρχονται από τη λειτουργία, βιομηχανική επεξεργασία και τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης τους. Δ. Ηθική Οι Προμηθευτές πρέπει να δεσμεύονται για ηθική συμπεριφορά απέναντι σε εργαζομένους, προμηθευτές και πελάτες. Δ.1 Διαφθορά, Εκβιασμός ή Κατάχρηση Η διαφθορά, ο εκβιασμός και η κατάχρηση, σε οποιαδήποτε μορφή, απαγορεύονται αυστηρά και μπορεί να αποτελέσουν αιτία άμεσης λήξης της συνεργασίας με το συγκεκριμένο προμηθευτή. Έκδοση: 1 Σελίδα 9 από 10

10 Δ.2 Αποκάλυψη Πληροφοριών Οι Προμηθευτές πρέπει να αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, τη δομή, την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική κατάσταση και την απόδοσή τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τις επικρατούσες επιχειρηματικές πρακτικές. Δ. Αθέμιτα Πλεονεκτήματα Οι Προμηθευτές δεν θα προσφέρουν ούτε θα δέχονται δώρα ή άλλες παροχές για την απόκτηση μη οφειλόμενων ή ανάρμοστων πλεονεκτημάτων. Δ.4 Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας Οι Προμηθευτές θα σέβονται τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η μεταβίβαση της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας θα γίνεται με τρόπο που να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 5) Ορισμοί Συντομογραφίες Έκφραση ILO: International Labor Organisation Επεξήγηση Διεθνής Οργανισμός Εργασίας 6) Σχετικά Έγγραφα Κωδικός Εγγράφου Τίτλος Συνημμένο Έκδοση: 1 Σελίδα 10 από 10

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους

«Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ MSD ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ «Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας» για Επιχειρηματικούς Εταίρους Κώδικας Συμπεριφοράς Επιχειρηματικών Εταίρων της MSD [Έκδοση Ι] Η MSD δεσμεύεται για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη

Πρότυπα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας για Τρίτα Μέρη Όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Bristol-Myers Squibb (BMS) στηρίζονται ακλόνητα στα θεμέλια της ακεραιότητας και συμμόρφωσής μας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft

Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Κώδικας Συμπεριφοράς Προμηθευτών της Microsoft Η Microsoft δεν φιλοδοξεί να είναι απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία, στόχος της είναι να καταξιωθεί ως σπουδαία εταιρεία. Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct)

Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct) Κώδικας Συμπεριφοράς του ομίλου επιχειρήσεων Voith (Code of Conduct) Περιεχόμενα Πρόλογος της διεύθυνσης της Voith GmbH: 3 Ενεργώντας σύμφωνα με τις αξίες της Voith 1. Εισαγωγή και διακήρυξη αρχών 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας

DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας DAIMLERCHRYSLER Κώδικας ηθικής ακεραιότητας Εισαγωγή 4 ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ Η εταιρική μας κουλτούρα: Πελατοκεντρική προσέγγιση Ομαδικό πνεύμα Δεκτικότητα Καινοτομία Έμπνευση Επιδεξιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας

Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Καθοδήγηση με Ακεραιότητα : Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης της Universal διασφαλίζει ότι συμπεριφερόμαστε με ακεραιότητα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς

Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Οδηγός Ηθικής Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς Καθημερινά, με το σωστό τρόπο για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε επίσης www.delhaizegroup.com 2 περιεχόμενα μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) μήνυμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα