ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. Προγράμματα 1.1. Κάθε πρόγραμμα Τραμπολίνο απαρτίζεται από 10 ασκήσεις Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική προσπάθεια ενός προγράμματος Εάν υπάρχει φανερή ενόχληση στην εκτέλεση ενός προγράμματος (ελαττωματικό όργανο ή ουσιαστική εξωτερική επίδραση) ο Πρόεδρος της Α.Ε. μπορεί να επιτρέψει νέα προσπάθεια θόρυβος από τους φιλάθλους, χειροκροτήματα κ.λ.π δεν λογίζονται ως παρενόχληση. 2. Ενδυμασία αθλητών προπονητών Αθλητές (Παμπαίδες): Κορμάκι, σορτς, άσπρες κάλτσες ή άσπρα παπούτσια Τραμπολίνο Αθλητές (υπόλοιπες κατηγορίες): κορμάκι, κολάν μονόχρωμο, κάλτσες λευκές ή στο χρώμα του κολάν Αθλήτριες (όλες οι κατηγορίες): Κορμάκι με μανίκι ή χωρίς, άσπρες κάλτσες ή παπούτσια Τραμπολίνο Οι αθλητές και οι αθλήτριες δεν επιτρέπεται να φορούν κοσμήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα Οι ομάδες πρέπει να έχουν ομοιόμορφη ενδυμασία Κάθε παράβαση των άρθρων επιφέρει μείωση 0,1 από κάθε κριτή για την εκτέλεση του Προγράμματος στο οποίο διαπιστώνεται η παράβαση. Την απόφαση παίρνει ο πρόεδρος της Α.Ε Προπονητές: Φόρμες και αθλητικά παπούτσια. 3. Κάρτες Αγώνα Όλα τα προγράμματα (Υποχρεωτικά και ελεύθερα) πρέπει να αναγράφονται στην Κάρτα Αγώνα και να σημειώνεται ο βαθμός δυσκολίας κάθε άσκησης του Ελευθέρου Προγράμματος Οι Κάρτες Αγώνα θα πρέπει να παραδίδονται στον τόπο και την ώρα που ορίζει η Τεχνική Επιτροπή του Τραμπολίνο Κατά την εκτέλεση του Υποχρεωτικού προγράμματος, οι ασκήσεις θα πρέπει να εκτελεστούν ακριβώς όπως είναι γραμμένες στην κάρτα αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση το πρόγραμμα θα θεωρείται πως έχει διακοπεί. Στις κατηγορίες που υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, για κάθε ειδική απαίτηση που λείπει θα γίνεται μείωση 1,00 βαθμού από κάθε κριτή εκτέλεσης Κατά την εκτέλεση του ελευθέρου προγράμματος επιτρέπεται κάθε αλλαγή στις ασκήσεις που έχουν αναγραφεί στην Κάρτα Αγώνα. 4. Ασφάλεια Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Τραμπολίνο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας βοηθός ασφαλείας Οι αθλητές πρέπει να εκτελούν τα προγράμματά τους χωρίς καμιά εξωτερική βοήθεια. 1

2 4.3. Το έδαφος γύρω από το Τραμπολίνο, θα πρέπει να είναι καλυμμένο με στρώματα Τραπέζια ασφαλείας καλυμμένα με στρώματα θα πρέπει να βρίσκονται στις δύο μικρές πλευρές του Τραμπολίνο Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βοηθητικό στρώμα από τον προσωπικό βοηθό ασφαλείας του αθλητή ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται απέναντι από το πάνελ κριτών. 5. Προθέρμανση Τα όργανα των αγώνων θα πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένα προς χρήση στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον 1 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα Οι αθλητές του προκριματικού χωρίζονται σε γκρουπ όχι πάνω των 16 ατόμων ανά γκρουπ Κάθε αθλητής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα όργανα για 30 στο κάθε πρόγραμμα. Εάν κάποιος υπερβεί αυτό το χρόνο, ο Πρόεδρος της Α.Ε μπορεί να ζητήσει από κάθε κριτή εκτέλεσης να του κάνει μείωση 0,3 β στην τελική του βαθμολογία Η προθέρμανση στα αγωνιστικά όργανα μπορεί να μην επιτραπεί εφόσον υπάρχουν ισοδύναμα όργανα στον χώρο προθέρμανσης. 6. Έναρξη Προγράμματος 6.1. Κάθε αθλητής πρέπει να ξεκινάει το πρόγραμμα του έπειτα από σινιάλο του Προέδρου της Α.Ε Μετά από το σινιάλο ο αθλητής έχει στη διάθεσή του 1 για να ξεκινήσει την πρώτη άσκηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει μείωση από κάθε κριτή τεχνικής ως ακολούθως: : μείωση 0,1 β : μείωση 0,2 β Άνω των 121 : μείωση 0,3 β Εάν ο αθλητής υπερβεί το όριο του 1 εξαιτίας ελαττωματικού οργάνου, ή άλλου ουσιαστικού λόγου, δε θα γίνουν μειώσεις. Η απόφαση θα λαμβάνεται από τον Πρόεδρο της Α.Ε Εάν υπάρξει άκυρη εκκίνηση, ο αθλητής μπορεί να ξεκινήσει ξανά έπειτα από σινιάλο του Προέδρου της Α.Ε. 7. Απαιτήσεις θέσης σώματος κατά τη διάρκεια του προγράμματος Για όλες τις ασκήσεις εκτός του άλματος με σπαγγάτ, τα πόδια (μηροί και κνήμες) πρέπει να είναι ενωμένα και τα άκρα των ποδιών τεντωμένα Σύμφωνα με την απαίτηση της κίνησης, το σώμα θα πρέπει να είναι συσπειρωμένο, διπλωμένο ή τεντωμένο Στις θέσεις της δίπλωσης και της συσπείρωσης οι μηροί θα πρέπει να είναι κοντά στο θώρακα εκτός από την φάση της περιστροφής στα πολλαπλά σάλτο, σύμφωνα με το άρθρο Στη θέση της συσπείρωσης τα χέρια θα πρέπει να πιάνουν την κνήμη, εκτός από τη φάση περιστροφής στα πολλαπλά σάλτο σύμφωνα με το άρθρο Τα χέρια θα πρέπει να είναι τεντωμένα και κοντά στο σώμα όποτε είναι δυνατό. 2

3 7.6. Ορισμοί των ελάχιστων απαιτήσεων για τις θέσεις σώματος: Θέση Τεντωμένη : Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του κορμού και των μοιρών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 135 ο Θέση Δίπλωση : Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του κορμού και των μοιρών θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 135 ο και η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ μοιρών και κνημών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 135 ο Θέση Συσπείρωση : Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του κορμού και των μοιρών θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 135 ο και η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ μοιρών και κνημών θα πρέπει να είναι μικρότερη των 135 ο. 8. Επανάληψη Άσκησης 8.1. Κατά την εκτέλεση του Ελεύθερου Προγράμματος δεν επιτρέπεται η επανάληψη καμίας άσκησης, διαφορετικά δεν θα μετρήσει ο βαθμός δυσκολίας της επαναλαμβανόμενης άσκησης. Κατά την εκτέλεση του πρώτου προγράμματος στις κατηγορίες που δεν υπάρχει υποχρεωτικό πρόγραμμα, η επανάληψη μιας άσκησης θα επιφέρει μείωση 1,00 βαθμό από κάθε κριτή Εκτέλεσης Ασκήσεις που περιέχουν τον ίδιο αριθμό περιστροφών στον εγκάρσιο άξονα, αλλά εκτελούνται σε διαφορετική θέση είναι διαφορετικά στοιχεία και δεν αποτελούν επανάληψη Οι θέσεις συσπείρωσης και ημισυσπείρωσης θεωρούνται ως ίδιες θέσεις Τα πολλαπλά σάλτο (πάνω από 360 ο ) που έχουν τον ίδιο αριθμό περιστροφών στον εγκάρσιο και διαμήκη άξονα, δεν λογίζονται ως επανάληψη εάν οι περιστροφές στο διαμήκη άξονα είναι ολοκληρωμένες σε διαφορετικές φάσεις των ασκήσεων. 9. Διακοπή Προγράμματος Ένα πρόγραμμα θεωρείται διακοπτόμενο, εάν ο αθλητής: Δεν εκτελέσει τις ασκήσεις του Υποχρεωτικού Προγράμματος όπως ακριβώς έχουν γραφεί στην Κάρτα Αγώνα Δεν ακουμπήσει ταυτόχρονα και με τα δύο πόδια στο δίχτυ Εκτελέσει ένα ενδιάμεσο άλμα (αναπήδηση) Δεν χρησιμοποιήσει την ελαστικότητα του διχτύου προκειμένου να μεταβεί από την μια άσκηση στην άλλη Ακουμπήσει οποιοδήποτε σημείο του Τραμπολίνο εκτός του διχτυού με οποιοδήποτε μέλος του σώματός του Δεχθεί οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια (από τον προπονητή ή το στρώμα ασφαλείας) Βγει έξω από το Τραμπολίνο Εκτελέσει μια διαφορετική άσκηση από το ζευγάρι του στο συγχρονισμένο Εάν ένας αθλητής είναι περισσότερο από μισή άσκηση μπροστά από το ζευγάρι του, θεωρείται ότι κάνει διαφορετική άσκηση 9.2. Η άσκηση στην οποία έγινε η διακοπή δεν αναγνωρίζεται. 3

4 9.3. Ο αθλητής βαθμολογείται μόνο για τον αριθμό των ολοκληρωμένων ασκήσεων που έγιναν πάνω στο δίχτυ Ο Πρόεδρος της Α.Ε. καθορίζει την ανώτερη βαθμολογία κάθε αθλητή Σε διακοπτόμενο πρώτο πρόγραμμα που εμφανώς δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί η έλλειψη ειδικών απαιτήσεων λόγω αριθμού, θα γίνει μείωση για τις ειδικές απαιτήσεις που λείπουν όπως προβλέπεται. 10. Τερματισμός Προγράμματος Το πρόγραμμα θα πρέπει να τελειώνει σε όρθια θέση και με τα δύο πόδια στο δίχτυ. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνουν μειώσεις σύμφωνα με το άρθρο Μετά την τελευταία άσκηση ο αθλητής μπορεί να εκτελέσει μόνο ένα ακόμα τεντωμένο άλμα χρησιμοποιώντας την ελαστικότητα του οργάνου Συνολική μείωση 1,0 β θα γίνει στον αθλητή που θα εκτελέσει περισσότερες από 10 ασκήσεις, σύμφωνα με το άρθρο Μετά την τελευταία προσγείωση στο δίχτυ ο αθλητής πρέπει να παραμείνει ακίνητος στην όρθια θέση για περίπου 3, διαφορετικά θα του γίνουν μειώσεις για έλλειψη ευστάθειας σύμφωνα με το άρθρο Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο μετά την πάροδο και των Σε διακοπτόμενο πρόγραμμα που η τελευταία άσκηση είναι τεντωμένο άλμα, αυτό θα θεωρηθεί ως τελευταίο άλμα και όχι ως ενδιάμεσο Στο συγχρονισμένο θα πρέπει και οι δύο αθλητές να τελειώσουν με άλμα τεντωμένο ή κατευθείαν. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνει μείωση 0,2 β από κάθε κριτή συγχρονισμού, σύμφωνα με το άρθρο Βαθμολογία Βαθμός Δυσκολίας: Ο βαθμός δυσκολίας κάθε άσκησης υπολογίζεται με βάση την ποσότητα των περιστροφών (εγκάρσιο και επιμήκη άξονα): Κάθε ένα τέταρτο στροφής στον εγκάρσιο άξονα 0,1 β Για ολοκληρωμένο μονό σάλτο (360 ο ) 0,5 β Για ολοκληρωμένο διπλό σάλτο (720 ο ) 1,0 β Για ολοκληρωμένο τριπλό σάλτο (1080 ο ) 1,6 β Κάθε μισή στροφή στον επιμήκη άξονα 0,1 β Τα πλάγια σάλτο και οι ασκήσεις που δεν έχουν περιστροφή στον επιμήκη ή στον εγκάρσιο άξονα, δεν έχουν βαθμό δυσκολίας Ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων που περιέχουν σάλτο με στροφή, είναι το άθροισμα της δυσκολίας του σάλτο με τη δυσκολία της στροφής Απλά σάλτο 360 ο -630 ο χωρίς στροφές που πραγματοποιούνται με δίπλωση ή τεντωμένα, επιδοτούνται με bonus 0,1 β Πολλαπλά σάλτο (μεγαλύτερα ή ίσα με 720 ο ) με ή χωρίς στροφές που πραγματοποιούνται με δίπλωση ή τεντωμένα, επιδοτούνται με bonus 0,1β για κάθε σάλτο Μεθοδολογία (τρόπος) βαθμολόγησης. 4

5 Η βαθμολόγηση εκτέλεσης (παρουσία, διατήρηση ύψους και ελέγχου), του συγχρονισμού και της δυσκολίας στο Τραμπολίνο, γίνεται σε δέκατα της μονάδας Οι κριτές πρέπει να βγάζουν τη βαθμολογία τους ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο Όταν ο Πρόεδρος της Α.Ε. δώσει την εντολή, οι βαθμοί των κριτών τεχνικής θα πρέπει να επιδειχθούν ταυτόχρονα Εάν κάποιος κριτής εκτέλεσης ή συγχρονισμού δεν προλάβει να δείξει βαθμό όταν του ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Α.Ε., τότε ο μέσος όρος των υπολοίπων κριτών θα υπολογισθεί ως ο βαθμός που λείπει. Την απόφαση αυτή την παίρνει ο Πρόεδρος της Α.Ε Βαθμολογία Εκτέλεσης Οι μειώσεις για λανθασμένη εκτέλεση του προγράμματος καθώς και οι πρόσθετες μειώσεις που ορίζονται από τον Πρόεδρο της Α.Ε., θα αφαιρούνται από την ανώτερη βαθμολογία, σύμφωνα με το άρθρο Για να δοθεί ο τελικός βαθμός εκτέλεσης για κάθε πρόγραμμα, διαγράφεται ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος βαθμός και προστίθενται οι τρεις που απομένουν Οι κριτές της εκτέλεσης θα υπολογίζουν τη βαθμολογία τους, αφαιρώντας τις μειώσεις τους από την ανώτατη βαθμολογία, την οποία καθορίζει ο πρόεδρος της Α.Ε Στο συγχρονισμένο, η μεγαλύτερη και η μικρότερη βαθμολογία εκτέλεσης διαγράφονται, και προστίθενται οι δύο βαθμοί που απομένουν για να δοθεί ο βαθμός του ζευγαριού Βαθμολογία Δυσκολίας Οι κριτές δυσκολίας, υπολογίζουν τη δυσκολία κάθε Ελεύθερου Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 11.1 και την αναγράφουν στην κάρτα αγώνα Οι κριτές Δυσκολίας πρέπει να γράφουν στην κάρτα αγώνα κάθε αλλαγή των προγραμμάτων Ο βαθμός Δυσκολίας κάθε πρώτου προγράμματος εκτός από την κατηγορία Ανδρών Γυναικών, είναι μηδέν (0) Βαθμολογία Συγχρονισμού Οι μειώσεις για έλλειψη συγχρονισμού θα αφαιρούνται από την ανώτατη βαθμολογία, σύμφωνα με το άρθρο Ο βαθμός του κριτή συγχρονισμού διπλασιάζεται για να δοθεί ο βαθμός συγχρονισμού Τελική βαθμολογία προγράμματος Η γραμματεία του αγώνα θα υπολογίζει τον τελικό βαθμό (ΕΚΤΕΛΕΣΗ+ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ+ΔΥΣΚΟΛΙΑ) και θα τον αναγράφει στο φύλλο αγώνα Όλοι οι βαθμοί θα στρογγυλοποιούνται στα δύο δεκαδικά ψηφία. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται πάντα στον Τελικό Βαθμό και όχι στους επιμέρους Ο Πρόεδρος της Α.Ε είναι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και της τελικής βαθμολογίας, την οποία πρέπει να υπογράψει στο τέλος του αγώνα. 12. Αγωνόδικος επιτροπή. 5

6 12.1. Σύνθεση. ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟ Πρόεδρος Α.Ε Κριτές Εκτέλεσης Κριτές Δυσκολίας Κριτής Συγχρονισμού Βοηθός Προέδρου Σύνολο Οι κριτές Εκτέλεσης και Δυσκολίας πρέπει να κάθονται στο πόντιουμ των κριτών, 5-7 μέτρα από το Τραμπολίνο και σε ύψος 1 μέτρου περίπου Στο συγχρονισμένο ο βοηθός προέδρου πρέπει να κάθεται δίπλα στους κριτές Δυσκολίας Ο κριτής συγχρονισμού πρέπει να στέκεται όρθιος ώστε το Τραμπολίνο να είναι στο ύψος των ματιών Εάν ένας κριτής αποτύχει να εκτελέσει τα καθήκοντά του με αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει να αντικατασταθεί. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται από τον Πρόεδρο της Α.Ε. 13. Καθήκοντα Προέδρου Α.Ε Ελέγχει τις εγκαταστάσεις Τοποθετεί και επιβλέπει τους κριτές, τους βοηθούς ασφαλείας και την γραμματεία των αγώνων Διευθύνει τους αγώνες Συγκαλεί σε συνεδρίαση την αγωνόδικη επιτροπή και την επιτροπή εφέσεων Επιβλέπει τις κληρώσεις για τη σειρά που θα αγωνιστούν οι αθλητές Αποφασίζει αν θα επιτραπεί η δεύτερη προσπάθεια σε αγωνιζόμενο, σύμφωνα με το άρθρο Αποφασίζει για την κανονική ενδυμασία των αθλητών σύμφωνα με το άρθρο Αναγγέλλει την ανώτερη βαθμολογία σε διακοπτόμενο Πρόγραμμα Επιβλέπει και ελέγχει όλες τις βαθμολογίες, τους υπολογισμούς και τα τελικά αποτελέσματα Πληροφορεί τους κριτές Τεχνικής για τις επιπρόσθετες μειώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 14.3 και Υποχρεώσεις κριτών Εκτέλεσης Να εκτιμούν την Εκτέλεση κάθε άσκησης από 0,0 έως 0,5 σύμφωνα με το άρθρο και να καταγράφουν τις μειώσεις Να αφαιρούν τις μειώσεις από την ανώτατη βαθμολογία την οποία καθορίζει ο Πρόεδρος της Α.Ε Μειώσεις βαθμολογίας Εκτέλεσης Έλλειψη ύψους, παρουσίας, ελέγχου και ρυθμού σε κάθε άσκηση 0,1-0, Έλλειψη ευστάθειας μετά από ολοκληρωμένο πρόγραμμα (10 ασκήσεις) μία μείωση μόνο για το μεγαλύτερο λάθος: Προσγείωση με τα δύο πόδια αλλά έλλειψη ευστάθειας πριν να περάσουν τα 3 0,1-0,2 6

7 Ή τις παρακάτω πρόσθετες μειώσεις μόνο με υπόδειξη του Προέδρου Πτώση ή ακούμπημα του διχτυού με οποιοδήποτε μέρος του σώματος εκτός από τα πόδια 0, Ακούμπημα ή βήμα οπουδήποτε εκτός του διχτυού του Τραμπολίνο. 0, Προσγείωση ή πτώση έξω από το δίχτυ, ή εκτέλεση πρόσθετου σάλτο 1, Τις παρακάτω πρόσθετες μειώσεις όταν ο Πρόεδρος το υποδείξει: Εάν ο αθλητής δεχθεί ομιλία από τον προπονητή του ή οποιασδήποτε μορφής βοήθεια ή ένδειξη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος, για κάθε φορά μείωση 0, Για πρόσθετες ασκήσεις, συνολικά 1, Υπέρβαση του χρονικού ορίου (άρθρο 6.2 και 5.3) 0,1-0, Έλλειψη ειδικής απαίτησης κατά την εκτέλεση του πρώτου προγράμματος, για κάθε έλλειψη 1, Επανάληψη μιας άσκησης κατά την εκτέλεση του πρώτου προγράμματος, για κάθε επανάληψη 1, Παραβίαση της σωστής ενδυμασίας 0, Στο συγχρονισμένο, οι κριτές 1 και 3 βαθμολογούν το Τραμπολίνο 1 ενώ οι 2 και 4 το Τραμπολίνο Η αξιολόγηση της εκτέλεσης στο συγχρονισμένο θα γίνεται με τα ίδια κριτήρια που γίνεται και στο ατομικό Να δείχνουν το βαθμό εκτέλεσης όταν ο Πρόεδρος της Α.Ε. τους ζητήσει. 15. Υποχρεώσεις κριτών Δυσκολίας Συγκεντρώνουν τις Κάρτες Αγώνα τουλάχιστον μία ώρα πριν τον αγώνα Ελέγχουν τις Υποχρεωτικές ασκήσεις και τους βαθμούς Δυσκολίας που έχουν γραφεί στην Κ.Α Ελέγχουν τις ειδικές απαιτήσεις και ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Α.Ε. για πιθανές ελλείψεις ή αλλαγές σε αυτές τις απαιτήσεις Ελέγχουν τα υποχρεωτικά προγράμματα σύμφωνα με τα άρθρα 3.1 και Υπολογίζουν το βαθμό Δυσκολίας των Ελευθέρων Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 11.1 και τον γράφουν στην κάρτα αγώνα Ελέγχουν εάν έχουν γίνει ενδιάμεσα άλματα και το αναφέρουν στον Πρόεδρο της Α.Ε Στο συγχρονισμένο, ελέγχουν αν οι δύο αθλητές κάνουν τις ίδιες ασκήσεις ταυτόχρονα σύμφωνα με το άρθρο και το αναφέρουν στον Πρόεδρο της Α.Ε Επιδεικνύουν το Βαθμό Δυσκολίας 16. Υποχρεώσεις κριτή συγχρονισμού Να εκτιμάει τον συγχρονισμό κάθε άσκησης από 0,0 έως 0,5 σύμφωνα με το άρθρο 16.3 και να καταγράφει τις μειώσεις Να αφαιρει τις μειώσεις από την ανώτατη βαθμολογία την οποία καθορίζει ο πρόεδρος σύμφωνα με το άρθρο Να αφαιρεί τις παρακάτω μειώσεις για έλλειψη συγχρονισμού: Διαφορά μικρότερη από 80cm 0,1-0, Διαφορά μεγαλύτερη από 80 cm 0,4-0,5 7

8 Εάν μετά την δέκατη άσκηση οι δύο αθλητές δεν τελειώσουν με τον ίδιο τρόπο (άλμα τεντωμένο ή κατευθείαν σταμάτημα) 0, Επιδεικνύει το βαθμό συγχρονισμού. 17. Υποχρεώσεις βοηθού προέδρου Βοηθά τον Πρόεδρο ελέγχοντας το Τραμπολίνο Βοηθά τους κριτές Δυσκολίας και ελέγχει αν τα ζευγάρια στο συγχρονισμένο εκτελούν την ίδια άσκηση ταυτόχρονα. Χρυσοσπάθης Δημοσθένης Πρόεδρος Κριτών Τραμπολίνο Ε.Γ.Ο. 8

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE 0 2013 2016 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Ενόργανης Γυμναστικής Γυναικών Ανανεωμένος Νοέμβριος 2014 Μετάφραση : Μέλλου Φωτεινή Πρόεδρος Κριτών Ενόργανης Γυμναστικής Γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2009-2012

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2009-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ HELLENIC GYMNASTIC FEDERATION ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2009-2012 Ρυθμική Γυμναστική Τεχνική Επιτροπή FONDEE 1881 Έκδοση 01.01.2009 FIG Μετάφραση : Πάχτα Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2013-2016

ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ HELLENIC GYMNASTIC FEDERATION ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 2013-2016 Ρυθμική Γυμναστική Τεχνική Επιτροπή Τελευταία έκδοση Φεβρουάριος 2013 FONDEE 1881 Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει κεντρική γραμμή. Όλες οι γραμμές έχουν πλάτος 5εκ.

Δεν υπάρχει κεντρική γραμμή. Όλες οι γραμμές έχουν πλάτος 5εκ. 1. ΓΗΠΕΔΟ ΑΓΩΝΑ 1.1 ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ Ο αγωνιστικός χώρος αποτελείται από ένα ορθογώνιο τετράγωνο 16Χ8μ. και γύρω ελεύθερη ζώνη που είναι ένα ελάχιστο όριο τα 3μ. στις πλαϊνές γραμμές και 6μ. στις τελικές γραμμές.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Γενικά Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Γενικά Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Γενικά Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ Σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου (J.J.I.F.) ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ιανουάριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημοι ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Κανονισμοί

Επίσημοι ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Κανονισμοί Επίσημοι ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ Κανονισμοί Official BEACH VOLLEYBALL Rules 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ www.volleyball.gr FEDERETION INTERNATIONALE DE VOLLEYBAL www.fivb.org ΟΜΟΣΠΟΜΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ IAAF ΤΟΥ 2013 Εισαγωγικές σημειώσεις Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει στα Τεχνικά Άρθρα (Πέμπτο Μέρος) σε σχέση με την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΡΟ-3 ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ Α

ΙΡΟ-3 ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ Α ΙΡΟ-3 ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ ΤΟΜΕΑΣ Α Η διαδρομή χαράζεται από ξένο ιχνηθέτη, έχει μήκος τουλάχιστον 600 βημάτων, 5 σκέλη, 4 γωνίες (περίπου 90 μοιρών), 3 αντικείμενα και πρέπει να χαραχθεί τουλάχιστον 60 λεπτά πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 111149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ II ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΤΟΧΗΣ Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων Έκδοση 2012 492 2 300 Αγώνες Σκι Δρόμων Αντοχής 300.1 Όλοι οι αγώνες Δρόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ III ΔΙΑΘΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ III ΔΙΑΘΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ III ΔΙΑΘΛΟ ΑΘΗΝΑ 2001 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ 2001/2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF

«ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF ΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΤΙΒΟΥ (IAAF) «ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ» ΤΗΣ IAAF ΕΝΑ ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΕΝΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΣΤΙΒΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CROSS COUNTRY ENDURO RALLY

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CROSS COUNTRY ENDURO RALLY ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ CROSS COUNTRY ENDURO RALLY 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1.2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1.3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1.4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.5 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 1.6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑΔΩΝ 1.7 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ( ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΠΕΔΙΛΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗ 2010/04 CA 169 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα...... 2 1. ΤΜΗΜΑ 1... 3 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ.3 1.1.1. Άπνοια...3 1.1.2. Δυναμική Άπνοια..3 1.1.3. Απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ E.Ο.Χ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ E.Ο.Χ Α.Π. : Αθήνα / /2012 ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ E.Ο.Χ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Για την διεξαγωγή των Αλπικών Αγωνισμάτων έτους 2012-2013 (Απόφαση ΔΣ της../../2012 μετά από εισήγηση της ΕΑΑ) ΗΛΙΚΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου

Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου. Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου 2006 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Futsal Laws of the Game 2006 1 Μετάφραση: Χρήστος Στεφάνου Κανονισµοί του Παιχνιδιού 2006 Κανονισµός 1: Αγωνιστικός χώρος ιαστάσεις Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι

Διαβάστε περισσότερα

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES

OFFICIAL VOLLEYBALL RULES OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2009 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Εγκεκριμένοι από το 31 ο Συνέδριο της FIVB -2008 Fédération Internationale de Volleyball Av. de la Gare 12-1001 Lausanne - Switzerland Tel.

Διαβάστε περισσότερα

WOVD ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΟΛΛΕΫ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ 2001-2004. Προς εφαρµογή Σε όλες τις επίσηµες Παγκόσµιες και ιεθνείς ιοργανώσεις

WOVD ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΟΛΛΕΫ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ 2001-2004. Προς εφαρµογή Σε όλες τις επίσηµες Παγκόσµιες και ιεθνείς ιοργανώσεις WOVD ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΒΟΛΛΕΫ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ 2001-2004 Προς εφαρµογή Σε όλες τις επίσηµες Παγκόσµιες και ιεθνείς ιοργανώσεις η καθώς και σε Εθνικές ιοργανώσεις από 1 Ιανουαρίου 2001 η (Ενηµερώθηκαν την 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Ω Κ Ε Α Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Γ Ι Α Κ (Καγιάκ Ανοιχτής Θάλασσας) Όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ DRIFT 2015

ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ DRIFT 2015 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Μ.Α.Ε.) ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ DRIFT 2015 Οι αλλαγές σε σχέση με την 1 η δημοσίευση στις 26/01/2015, εμφανίζονται με κόκκινο. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ((ΕΠ..Α..

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνών Εξετάσεων Εργασίας (IPO) & Διεθνών Εξετάσεων Ιχνηλασίας (IPO FH) Δ.Κ.Ο. (F.C.I.)

Διεθνών Εξετάσεων Εργασίας (IPO) & Διεθνών Εξετάσεων Ιχνηλασίας (IPO FH) Δ.Κ.Ο. (F.C.I.) Διεθνών Εξετάσεων Εργασίας (IPO) & Διεθνών Εξετάσεων Ιχνηλασίας (IPO FH) Δ.Κ.Ο. (F.C.I.) (μετάφραση στα Ελληνικά) Συνετάχθη μετά από αίτημα της Επιτροπής Σκύλων Εργασίας της F.C.I. από τους Louis Quadroni

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ 9.0 ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟ 1.1.2015

ΕΚΔΟΣΗ 9.0 ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟ 1.1.2015 ΕΚΔΟΣΗ 9.0 ΕΓΚΥΡΟ ΑΠΟ 1.1.2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE ΑΡΘΡΟ 1: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΡΘΡΟ 2: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ KUMITE

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία Απαιτήσεις λήψης κατηγορίας Απαιτήσεις διατήρησης

Κατηγορία Απαιτήσεις λήψης κατηγορίας Απαιτήσεις διατήρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ Οι ακόλουθοι κανονισμοί κριτών της ΕΓΟ ισχύουν για όλα τα αγωνιστικά αθλήματα της Γυμναστικής (Ενόργανη Ανδρών, Ενόργανη Γυναικών, Ρυθμική, Τραμπολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

International rules of Water Polo

International rules of Water Polo International rules of Water Polo ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Υ Α Τ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Σ Η Σ Association of Hellenic Water Polo Referees ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΙΤΗΤΩΝ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ελληνική έκδοση) IT IS OFFERED FREE

Διαβάστε περισσότερα

Η οργάνωση των αγώνων σκι Αντοχής

Η οργάνωση των αγώνων σκι Αντοχής Τεχνική Επιτροπή Βορείων Αθλημάτων Η οργάνωση των αγώνων σκι Αντοχής Επιμέλεια: Τσουρέκας Τιμολέων Δεκέμβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο Ι 2 Οργανωτική δομή ενός χιονοδρομικού αγώνος 2 Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΕΣ Οι αγώνες για ιστιοσανίδες θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας όπως τροποποιούνται από αυτό το Παράρτημα. Ο όρος «σκάφος» στους κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ KΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ Έκδοση 2013 Μετάφραση και επιμέλεια: Χρίστος Μαϊφόσιης Διαιτητής Πετοσφαίρισης Μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Σάλας και Παραλίας Κύπρου Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Παιχνιδιού 2012/2013

Κανόνες Παιχνιδιού 2012/2013 Κανόνες Παιχνιδιού 2012/2013 2 FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (FIFA) Πρόεδρος: Γενικός Γραμματέας: Joseph S. Blatter (Ελβετία) Jerome Valcke

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Παιχνιδιού 2013/2014

Κανόνες Παιχνιδιού 2013/2014 Κανόνες Παιχνιδιού 2013/2014 2 FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (FIFA) Πρόεδρος: Γενικός Γραμματέας: Joseph S. Blatter (Ελβετία) Jerome Valcke

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ TΕXΝΙΚΗ EΠITΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ 8.00-2010 ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 MEPOΣ 4ο: ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Τμήμα 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κεφάλαιο 1: Τύποι Αγώνων

Διαβάστε περισσότερα