ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ..."

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Εισαγωγή Συνάφεια συστημικής σκέψης και συστημικής δυναμικής Στοιχεία και βασικές αρχές της συστημικής δυναμικής Μεθοδολογία και μοντελοποίηση στη συστημική δυναμική Περιγραφή και απεικόνιση των εργαλείων του συστήματος Πεδία εφαρμογής της συστημικής δυναμικής Θέματα επιχειρηματικής ανάλυσης Θέματα εκπαίδευσης Θέματα δημόσιας διοίκησης, πολιτικής και περιβάλλοντος Αντί επιλόγου Επιλεγμένη βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΩΣ ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ Εισαγωγή: η συστημική σκέψη ως μέθοδος ανάλυσης στα πλαίσια της οργανωσιακής θεωρίας. Οι σχέσεις της και οι εξαρτήσεις της από το στρουκτουραλισμό και την κυβερνητική Η μέθοδος εξέτασης των κυρίαρχων θεωρητικών μοντέλων της καπιταλιστικής επιχείρησης, σε συνδυασμό με τα κύρια εργαλεία ανάλυσης της συστημικής σκέψης Οι βασικές διαστάσεις δόμησης και τα κύρια εργαλεία ανάλυσης της συστημικής σκέψης και θεωρίας Η οργάνωση ως «τυπικό σύνολο» που ο συντονισμός του στηρίζεται στην ατομική προσφορά υποχρέωση και τη βελτίωση της απόδοσης με στόχο το μεγαλύτερο κέρδος... 42

4 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2.5 Η «άτυπη οργάνωση» και η πρώιμη συστημική οπτική στην ανάλυση του επιχειρησιακού φαινόμενου Η συστημική συμβολή και η ολοκληρωτική κυριαρχία της, έως τα μέσα της δεκαετίας του Η αποκαλυπτική δυναμική της συστημικής θεωρίας και ο συνδυασμός της με την ατομική πρωτοβουλία. Η προοπτική «Frankenstein» στην έρευνα των επιχειρήσεων τον 21 ο αιώνα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΒΕΡΝΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Η έννοια της πολυπλοκότητας και η σημασία μοντελοποίησης Η έννοια της πολυπλοκότητας Η σημασία της μοντελοποίησης Συστημική Προσέγγιση και Κυβερνητική Η συστημική προσέγγιση Η κυβερνητική Κυβερνοσυστημικά μοντέλα Η διαχείριση της γνώσης Διαχείριση της γνώσης και εκπαίδευση Η Μεθοδολογία των Ανθρώπινων Συστημάτων Η ενεργός έρευνα: φιλοσοφία και μέθοδος Το σχολείο ως οργανισμός που μαθαίνει Το ενδιαφέρον για νέες συνθετικές κυβερνοσυστημικές μοντελοποιήσεις στην εκπαίδευση Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εισαγωγή: η συνεισφορά των αερομεταφορών Οι Ευρωπαϊκές αερομεταφορές μετά την απελευθέρωση Χωρητικότητα Καθυστερήσεις Ασφάλεια Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη στις αερομεταφορές Αποτελεσματικότητα κόστους και βελτίωση ανταγωνιστικότητας... 98

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η αλλαγή και το νέο πολυ-παραγοντικό πλαίσιο Η αναγκαιότητα της αλλαγής Το πολυ-παραγοντικό πλαίσιο Συστημική προσέγγιση συστημική δυναμική Συστημική προσέγγιση Συστημική δυναμική Η ασφάλεια στο πλαίσιο της συστημικής δυναμικής Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εισαγωγή Πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα Η συνεισφορά της μελέτης Η διαδικασία της στρατηγικής αλλαγής Στρατηγική συζήτηση Το μοντέλο της στρατηγικής συζήτησης Ανισορροπίες ισχύος στο μοντέλο της στρατηγικής συζήτησης Συστημική δυναμική Διατύπωση προτάσεων και συνθετικό μοντέλο Περιορισμοί του μοντέλου κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Εισαγωγή Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής Εφαρμογή της αρχιτεκτονικής για την κατασκευή εικονικής εταιρείας κατασκευής μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών Ανάλυση της αρχιτεκτονικής με χρήση της συστημικής μεθοδολογίας της δομής προβλήματος (PSM) Παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Διοίκηση εικονικής επιχείρησης Τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία

6 6 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Εταιρεία παραγωγής λειτουργικού Παροχέας Internet (ISP) Τράπεζα Εταιρεία Τelevox Προσομοίωση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή Συμπεριφορά συστήματος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παλαίωση των οχημάτων και η εμφάνιση βλαβών Γενικά Πολιτική 1: δεν λαμβάνονται υπόψη οι κυκλοφοριακές ανάγκες Πολιτική 2: προσαρμογή σε στόχο Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας πολιτικών αγοράς οχημάτων Επίδραση εναλλακτικών πολιτικών συντήρησης των οχημάτων Πολιτική 1: συντήρηση αποκατάστασης βλαβών Πολιτική 2: προληπτική συντήρηση Απόσυρση παλαιών οχημάτων Διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας αύξησης του στόλου Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο Πρότυπα διαχείρισης των απορριμμάτων Μελέτη περίπτωσης: διαχείριση των απορριμμάτων σε ένα δήμο της Αττικής Συμπερασματικές παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Εισαγωγή Καθορισμός του προβλήματος Κύρια προβλήματα του ναυτικού επαγγέλματος Τα επίπεδα διαθεσιμότητας των ναυτικών Το λειτουργικό κόστος του πλοίου Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Μια διαφορετική προσέγγιση Εφαρμογή του μοντέλου δυναμικής συστημάτων Βασικά συστατικά του μοντέλου (Insights) Στατιστικά στοιχεία στην επιβατηγό ναυτιλία Αναλυτική περιγραφή της αγοράς επιβατηγών πλοίων Προσομοίωση Συμπερασματικές παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Εισαγωγή περιγραφή μιας προβληματικής κατάστασης Η αποδόμηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Η διαδικασία διορθωτικής παρέμβασης Το μοντέλο προσομοίωσης Πειραματισμοί και αποτελέσματα Ανακεφαλαίωση συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Βιοκαύσιμα και χρήση γης Η δυναμική της παραγωγής και των αγορών βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση συστημικής δυναμικής Προσομοιώσεις σεναρίων και αποτελέσματα Τιμές βιοκαυσίμων Τιμές Τροφίμων Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Νικήτας Α. Ασημακόπουλος, Αναστάσιος Ρίγγας και Κωνσταντίνος Καρρόπουλος 6.1 Εισαγωγή 1 Το πιο σημαντικό σημείο κατά τη σύσταση μιας Εικονικής Επιχείρησης 2 είναι η γρήγορη και αποτελεσματική αφομοίωση σε αυτήν των Επιχειρηματικών Διεργασιών 3 από τις επιμέρους εταιρείες που την απαρτίζουν. Το αρχικό σημείο σύστασης μιας Ε.Ε. είναι μια ομάδα υπαρχόντων εταιρειών που μπορούν να συνεισφέρουν με κάποιες από τις λειτουργίες τους για το σχηματισμό της εικονικής οντότητας. Οι υπάρχουσες δομές Ε.Δ. σε τέτοιες εταιρείες, σε γενικές γραμμές, δεν σχεδιάστηκαν για διαδικασίες σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, αλλά οι βασικές διεργασίες μεταξύ εταιρειών είναι ήδη δυνατές (Camarinha κ.ά., 1997), (Kosanke και Nell, 1997). Ενώ η ενσωμάτωση των τεχνολογιών των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών είναι αναμφισβήτητα κρίσιμο σημείο, η επιτυχής πραγμάτωση των στόχων της Ε.Ε. βασίζεται συχνά στην ικανότητά της να ορίζει σωστά και να καθορίζει την ορθή ροή των Ε.Δ. και των πρακτικών από τις επιμέρους εταιρείες. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 1 Ένα τμήμα της εργασίας αυτής παρουσιάστηκε στο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, Τρίπολη, Μαΐου Από εδώ και πέρα στο κείμενο Ε.Ε. 3 Από εδώ και πέρα στο κείμενο Ε.Δ.

10 138 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η αρχιτεκτονική μιας εικονικής εταιρείας μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα «σχέδιο» ή μια «εικόνα» που βοηθά στο σχεδιασμό της Ε.Ε. Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να βοηθά εταιρείες που θα ήθελαν να συμμετέχουν στην εικονική αυτή σύνδεση, ορίζοντας τις λειτουργίες και τις διεπαφές των κρίσιμων επιχειρηματικών διεργασιών, επιτρέποντας επιπλέον την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ειδικών δυνατοτήτων κάθε συμμετέχοντα στην Ε.Ε., με στόχο την ομαλή ροή πληροφοριών σε αυτήν, την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, καθώς και τη βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση της αρχιτεκτονικής μιας Εικονικής Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Πληρωμών με τη χρήση της συστημικής μεθοδολογίας PSM 4 μέσω της δυναμικής συστημάτων 5 (System Dynamics), (Sterman, 2000). Η μεθοδολογία αυτή είναι επαρκώς θεμελιωμένη, ώστε να αναλύονται οι συνιστώσες σύνθετων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων αιτίας αποτελέσματος, της λογικής, των χρονικών καθυστερήσεων και των αναδραστικών βρόγχων. Το σενάριο που υλοποιείται είναι η δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης για την κατασκευή ενός συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, μέσω κινητών τηλεφώνων για τους λογαριασμούς μιας εταιρείας. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μοντελοποιείται και αναλύεται με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου I-Think 6. Το συγκεκριμένο λογισμικό πακέτο αποτελεί ένα επιστημονικό και πρακτικό εργαλείο προσομοίωσης Σ.Δ., ανάπτυξης και ανάλυσης επιχειρηματικών μοντέλων και διαδικασιών, ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής. Η χρήση του I-Think γίνεται για την καλύτερη λειτουργία και αποσαφήνιση των Ε.Δ. στην Ε.Ε., την αποτελεσματική και γρήγορη αφομοίωση των Ε.Δ. και τη βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής της Ε.Ε. (Assimakopoulos κ.ά., 2003). Στις επόμενες δύο ενότητες παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες στην Ε.Ε., οι απαραίτητες Ε.Δ. για την κατασκευή ηλεκτρονικών πληρωμών και οι βάσεις της αρχιτεκτονικής. Στην 4 η ενότητα παρουσιάζεται και αναπαρίσταται, με τη βοήθεια της συστημικής μεθοδολογίας της δομής προβλήματος (PSM), η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, με χρήση του πακέτου I-Think (Ασημακόπουλος, 2003). Η PSM χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση και τον τεχνικό σχεδιασμό όλων των απαραίτητων διαγραμμάτων ως γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη της αρχιτεκτονικής. Στην 5 η ενότητα γίνεται η παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής με τη χρήση του I-Think. Το μοντέλο της αρχιτεκτονικής προσομοιώνεται, στην 6 η ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ομαλές και ακραίες καταστάσεις της Ε.Ε. και τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο ίδιο σχέδιο της παραπάνω PSM, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατών ειδών επικοινωνίας μεταξύ των δύο μελών της Ε.Ε. Ακόμη, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, με τη βοήθεια γραφημάτων για διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις του μοντέλου που προσομοιώνεται. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων. 4 Problem Structuring Methodology PSM (Μεθοδολογία Δομής Προβλήματος). 5 Από εδώ και πέρα στο κείμενο Σ.Δ. 6 Βλ. σχετικά High Performance Systems Inc. Επίσης, VERISIGN Inc (2001), «New Services Enable Merchants and Enterprises to Conduct Payment Transactions Over Wireless Networks», VeriSign, Inc.

11 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής Η αναγνώριση των λειτουργικών απαιτήσεων και η εκτίμηση των οργανωτικών δυνατοτήτων είναι τα απαραίτητα πρώτα βήματα κατά τη σύσταση μιας εικονικής εταιρείας (Strader κ.ά., 1998). Μια εταιρεία είναι μια συλλογή από επιχειρηματικές δραστηριότητες, οργανωμένη σε μια ομάδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες που συλλειτουργούν για την παραγωγή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της εταιρείας. Μια επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζεται ως οποιαδήποτε λειτουργία που μετατρέπει την είσοδο ενός στοιχείου, γεγονότος ή πληροφορίας σε κάποιο εξαγόμενο αποτέλεσμα. Προτείνεται ότι οι Ε.Δ. (Business Processes) είναι τα βασικά δομικά στοιχεία μιας επιχείρησης (Barnett και Presley, 1998). Προτείνεται ακόμη ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Barnett κ.ά., 1994; Kosanke και Nell, 1997): Στις διαδικασίες που μετατρέπουν τις εξωτερικές δεσμεύσεις σε εσωτερικές. Στις διαδικασίες που απαιτούν και προετοιμάζουν τους πόρους. Στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν τους πόρους για να παράγουν επιχειρηματικά αποτελέσματα. Οι επιχειρηματικές δυνατότητες θα πρέπει να εντοπιστούν ανάμεσα στους πιθανούς συμμετέχοντες της εικονικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρονικών πληρωμών 7 (Assimakopoulos κ.ά., 2001). Η φύση αυτών των λειτουργικών απαιτήσεων θα πρέπει να καθορίζει την επιλογή των συμμετεχόντων στην εικονική εταιρεία, καθώς και το βαθμό της συμμετοχής τους σε αυτήν (Σχήμα 6.1). Σχήμα 6.1 Συστημική απεικόνιση της Ε.Ε. ως ένα σύνολο επιχειρηματικών διεργασιών 7 Από εδώ και πέρα στο κείμενο Η.Π.

12 140 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η αρχιτεκτονική δείχνει μια συστημική άποψη της Ε.Ε., στην οποία η επιχείρηση εμφανίζεται ως ένα σύστημα που εισάγει εισροές και παράγει εκροές υπό ένα σύστημα περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Η εικονική εταιρεία, όπως φαίνεται στο παραπάνω Σχήμα, αποτελείται από ένα σύνολο Ε.Δ. από την κατηγορία 1, η οποία ανήκει στην Ε.Ε., και ένα σύνολο Ε.Δ. από τις κατηγορίες 2 και 3, το οποίο ανήκει σε δύο ή περισσότερες πραγματικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιείται από την πραγματική και την Ε.Ε. Εκτός από τον ακριβή καθορισμό των διαδικασιών, η αρχιτεκτονική θα πρέπει να βοηθά και στον προσδιορισμό της σειράς και του τρόπου εκτέλεσης των διεργασιών (διαδικασία ευθυγράμμισης). 6.3 Εφαρμογή της αρχιτεκτονικής για την κατασκευή εικονικής εταιρείας κατασκευής μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών Η κατασκευή Ασύρματων Μηχανισμών Ηλεκτρονικών Πληρωμών είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη συνεργασία πολλών συμμετεχόντων εταιρειών (Assimakopoulos κ.ά., 2003). Για την κατασκευή αξιόπιστων, ευέλικτων και ασφαλών μηχανισμών E-Cash, προτείνεται η ενοποίηση των παρακάτω εταιρειών σε μια εικονική εταιρεία: Μιας Τράπεζας: Είναι υπεύθυνη και εγγυητής για όλες τις ηλεκτρονικές πληρωμές και διαδικασίες Μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού: Εγκαθιστά τα λειτουργικά συστήματα και το απαραίτητο λογισμικό για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και προσαρμόζει το λογισμικό στο υλικό που παράγεται από την κατασκευαστική εταιρεία. Μια τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία: Τροφοδοτεί την Ε.Ε. με το απαραίτητο υλικό (π.χ. Servers). Έναν παροχέα Internet (ISP): O ISP κάνει τη σύνδεση του συστήματος Η.Π. στην υπάρχουσα κατάσταση του δικτύου της εταιρείας, για την οποία κατασκευάζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία. Είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της μισθωμένης γραμμής, καθώς και για τη δημιουργία του ιδιωτικού δικτύου (VPN), που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες επικοινωνίας Οι Ε.Δ. και το μοντέλο της αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται καλύτερα στην επόμενη ενότητα με τη βοήθεια της PSM, όπως απεικονίζεται μέσω του πακέτου I-Think (Ασημακόπουλος, 2003). 6.4 Ανάλυση της αρχιτεκτονικής με χρήση της συστημικής μεθοδολογίας της δομής προβλήματος (PSM) Η συστημική μεθοδολογία της PSM (Panayiotopoulos και Assimakopoulos, 1987) χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση και τον τεχνικό σχεδιασμό όλων των απαραίτητων συστημάτων ως γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη της αρχιτεκτονικής. Αρχικά, θα χρησιμοποιήσουμε την PSM για τον αρχικό εννοιολογικό σχεδιασμό της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής της συγκεκριμένης Ε.Ε., ο οποίος είναι αποδεκτός από όλα τα μέλη της Ε.Ε., μέσω του πακέτου I-Think. Στο Σχήμα 6.2 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική της Ε.Ε., όπως σχεδιάστηκε με το I-Think. Αυτό το σχέδιο αποτελεί το γνωστικό επίπεδο της Ε.Ε.. Σε αυτό το Σχήμα της PSM απουσιάζουν τα είδη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ε.Ε., καθώς αυτές οι σχέσεις θα προκύψουν μετά τη διενέργεια της προσομοίωσης της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής.

13 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 141 Σχήμα 6.2 Αρχιτεκτονική Ε.Ε. με χρήση της PSM μέσω του I-Think Στο Σχήμα 6.2 απεικονίζονται τα μέρη της Ε.Ε. και οι σχέσεις μεταξύ τους. Η Ε.Ε. αποτελείται από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, τον παροχέα Internet και την τράπεζα. Σε υψηλότερο επίπεδο, βρίσκονται οι διοικούντες της Ε.Ε., οι οποίοι αναλαμβάνουν να οργανώσουν τα μέρη της Ε.Ε. Τέλος, η εταιρεία (Televox), η οποία ζήτησε την κατασκευή Ασύρματων Μηχανισμών Ηλεκτρονικών Πληρωμών, συνδέεται με κάποια από τα μέρη της Ε.Ε., με σκοπό την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 6.5 Παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιάσουμε το εννοιολογικό μοντέλο της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε., όπως προκύπτει από το σχεδιασμό με χρήση του πακέτου I-Think. Σε αυτό το σημείο, θα περιγράψουμε τις διεργασίες, οι οποίες συμβαίνουν σε κάθε εταιρεία και στη διοίκηση της εικονικής επιχείρησης.

14 142 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Διοίκηση εικονικής επιχείρησης Οι διοικούντες της εικονικής επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και τον έ- λεγχο των εταίρων της. Οι διεργασίες της διοίκησης της Ε.Ε. περιγράφονται στο επόμενο Σχήμα (6.3). Σχήμα 6.3 Διεργασίες της διοίκησης της εικονικής επιχείρησης Αρχικά, οι διοικούντες της Ε.Ε. ορίζουν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργου για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η κάθε εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος της Ε.Ε. Στη συνέχεια, ελέγχουν αν η κάθε εταιρεία έχει ολοκληρώσει το έργο της μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχει συμφωνηθεί με τη διοίκηση της Ε.Ε. και υπολογίζεται η συνολική διάρκεια του έργου Τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία Ο ρόλος της τεχνικής-κατασκευαστικής εταιρείας είναι να προμηθεύσει την Ε.Ε. με το απαραίτητο υλικό, που στην προκείμενη περίπτωση είναι οι «servers». Οι διεργασίες της εταιρείας υλικού περιγράφονται στο Σχήμα 6.4. Σχήμα 6.4 Διεργασίες της τεχνικής-κατασκευαστικής εταιρείας Πρώτα, η τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία ελέγχει στην αποθήκη της αν διαθέτει servers με τις προδιαγραφές που ζητάει η Ε.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει κατάλληλους servers, προχωρά στην πώλησή τους προς την Ε.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία υλικού αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει μια έρευνα αγοράς για να προμηθευτεί τους servers που ζητά η Ε.Ε. Αρχικά, επισκέπτεται διάφορα καταστήματα και συλλέγει προσφορές για servers. Έπειτα, συγκρίνει τις προσφορές και επιλέγει την αγορά κάποιων servers, οι οποίοι

15 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 143 πληρούν τις προδιαγραφές. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις, εμφανίζεται κάποια μικρή καθυστέρηση στη διαδικασία της αγοράς των servers για την Ε.Ε. από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία. Τέλος, οι servers μεταφέρονται στην εταιρεία παραγωγής λογισμικού για να γίνει η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού Εταιρεία παραγωγής λειτουργικού Η εταιρεία παραγωγής λειτουργικού αναλαμβάνει να εγκαταστήσει τα λειτουργικά συστήματα και το απαραίτητο λογισμικό για τις Η.Π. και προσαρμόζει το λειτουργικό στο υλικό (servers) που παραλαμβάνει από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία. Οι διεργασίες της εταιρείας παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.5. Μία από τις δραστηριότητες της εταιρείας λογισμικού είναι η ίδια η διαδικασία κατασκευής του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για τις Η.Π. Έτσι, η εταιρεία ξεκινά την κατασκευή του λογισμικού, η οποία διαρκεί κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, κάποια στιγμή λαμβάνει τους servers από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, με σκοπό αρχικά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, η οποία διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα. Ένα από τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει η εταιρεία λογισμικού σε αυτό το σημείο, μπορεί να είναι η ασυμβατότητα του λειτουργικού συστήματος με τους servers, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου της εταιρείας. Στη συνέχεια, το λειτουργικό σύστημα παραδίδεται στην τράπεζα προς εγκατάσταση και προχωρά η εταιρεία για την εγκατάσταση του λογισμικού στους servers, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής του. Η εγκατάσταση του λογισμικού απαιτεί κάποιο χρόνο, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί σε περίπτωση ασυμβατότητας του λειτουργικού, επηρεάζοντας το συνολικό έργο της εταιρείας. Αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού στους servers, το λογισμικό παραδίδεται στην τράπεζα προς Σχήμα 6.5 Διεργασίες της εταιρείας παραγωγής λογισμικού

16 144 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ εγκατάσταση και οι servers μεταφέρονται στην εταιρεία (Televox), που ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία των Η.Π Παροχέας Internet (ISP) Ο παροχέας Internet πραγματοποιεί τη σύνδεση του συστήματος Η.Π. στην υπάρχουσα κατάσταση του δικτύου της εταιρείας, για την οποία κατασκευάζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της μισθωμένης γραμμής, καθώς και για τη δημιουργία του ιδιωτικού δικτύου (VPN), που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες επικοινωνίας. Οι διεργασίες του παροχέα Internet περιγράφονται στο Σχήμα 6.6. Οι δραστηριότητες που ασκεί ο παροχέας Internet είναι οι εξής: Συνδέει το σύστημα στο δίκτυο, το οποίο υπόκειται σε μια μικρή χρονική καθυστέρηση. Στη συνέχεια, συνδέει την τράπεζα στο ιδιωτικό δίκτυο (VPN). Εγκαθιστά τη μισθωμένη γραμμή, η οποία απαιτεί κάποιο χρόνο. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να εμφανιστεί κάποια καθυστέρηση εξαιτίας πιθανής ασυμβατότητας μεταξύ των δικτύων που συνδέονται, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί το συνολικό έργο του παροχέα Internet. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της μισθωμένης γραμμής, η γραμμή παρέχεται στην εταιρεία για την οποία κατασκευάζεται η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία. Σε περίπτωση πτώσης του δικτύου στην τράπεζα, ο παροχέας Internet αναλαμβάνει την επιδιόρθωση της βλάβης. Σχήμα 6.6 Διεργασίες παροχέα Internet

17 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Τράπεζα Η τράπεζα είναι υπεύθυνη και εγγυητής για όλες τις Η.Π. και διαδικασίες. Στο Σχήμα 6.7 παρουσιάζονται οι διεργασίες που συμβαίνουν στην τράπεζα ως μέλος της Ε.Ε.. Αρχικά, η τράπεζα υπογράφει κάποια συμφωνία με την εταιρεία που ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία των Η.Π., σχετικά με τις υπηρεσίες που θα της παρέχει. Στη συνέχεια, αφού έχει παραλάβει το λειτουργικό σύστημα από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, προχωρά στην εγκατάστασή του στο server της τράπεζας, γεγονός που διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα. Ένα από τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν είναι η ασυμβατότητα του λειτουργικού συστήματος με τον server της τράπεζας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου. Έπειτα, αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού στο server της τράπεζας, γίνεται εκπαίδευση των υπαλλήλων στο χειρισμό του λογισμικού για τις Η.Π. Αφού περάσει κάποιο διάστημα για την εκπαίδευσή τους, στη συνέχεια, οι υπάλληλοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το λογισμικό. Παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού στο server της τράπεζας, γίνεται η διαδικασία της σύνδεσης της τράπεζας στο ιδιωτικό δίκτυο (VPN), η οποία μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση πτώσης του δικτύου, με συνέπεια να καθυστερήσει και το συνολικό έργο της τράπεζας. Τέλος, για την ασφάλεια της τράπεζας στο δίκτυο, γίνεται εγκατάσταση ειδικού firewall. Σχήμα 6.7 Διεργασίες τράπεζας

18 146 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Εταιρεία Τelevox Η Televox είναι η εταιρεία για την οποία κατασκευάζεται η υπηρεσία των Η.Π. Στο Σχήμα 6.8 περιγράφονται οι διεργασίες που γίνονται, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας των Η.Π. στους πελάτες της. Σχήμα 6.8 Διεργασίες εταιρείας Τelevox Η εταιρεία λαμβάνει τον server από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού και στη συνέχεια τον χρησιμοποιεί κατά τον επιθυμητό τρόπο. Κατά παρόμοιο τρόπο, λαμβάνει τη μισθωμένη γραμμή από τον παροχέα Internet, με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει, όπως και τις υπηρεσίες που της προσφέρει η τράπεζα. Έτσι, η υπηρεσία Η.Π. παρέχεται από την εταιρεία Televox προς τους πελάτες, οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. 6.6 Προσομοίωση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Κατά την προσομοίωση της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε., ελέγχουμε το συνολικό χρόνο του έργου, που προκύπτει ως το άθροισμα των χρόνου ολοκλήρωσης του έργου του κάθε μέλους της Ε.Ε., ο οποίος υπολογίζεται σε μέρες. Κάθε κύκλος προσομοίωσης περιλαμβάνει είκοσι επαναλήψεις, έτσι ώστε να κατανοήσουμε την πιθανή πορεία του έργου μέσα από πολλές επαναλήψεις. Παρακάτω θα θεωρήσουμε δύο σενάρια προσομοίωσης του μοντέλου και θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, θα θεωρήσουμε ότι δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα για την ολοκλήρωση του έργου σε κανένα από τα μέλη της Ε.Ε. Υπάρχει η δυνατότητα να δούμε αναλυτικά το χρόνο (σε ημέρες), που χρειάζεται το κάθε μέλος της Ε.Ε. για να ολοκληρώσει το έργο του, για κάθε επανάληψη της προσομοίωσης από τον παρακάτω Πίνακα δεδομένων (6.1).

19 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 147 Πίνακας 6.1 Δεδομένα Επιπλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα το χρόνο ολοκλήρωσης έργου για κάθε εταιρεία από το ακόλουθο γράφημα (Σχήμα 6.9). Σχήμα 6.9 Γράφημα αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. (όπου δεν εμφανίζεται πρόβλημα)

20 148 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ασυμβατότητας του λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια πως αυτό το πρόβλημα θα επηρεάσει το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, όχι μόνο στην εταιρεία λογισμικού, αλλά και του έργου της Ε.Ε.. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αυτής παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα (Σχήμα 6.10). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η εμφάνιση ενός τέτοιου προβλήματος έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει αρκετά η ολοκλήρωση του έργου από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, με αποτέλεσμα να έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση και στην ολοκλήρωση όλου του έργου από την Ε.Ε. Η προσομοίωση, λοιπόν, παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης, ελέγχου και ανίχνευσης λαθών στη δομή και λειτουργία της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. Η προσομοίωση στη συγκεκριμένη εφαρμογή εντόπισε τα σημεία, όπου μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα, το οποίο θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής: Ασυμβατότητα λειτουργικού συστήματος κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία λογισμικού. Ασυμβατότητα λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία λογισμικού. Ασυμβατότητα λειτουργικού συστήματος κατά την εγκατάστασή του στο server της τράπεζας. Ασυμβατότητα λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server της τράπεζας. Πτώση δικτύου. Σχήμα 6.10 Γράφημα αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. (όπου εμφανίζεται πρόβλημα ασυμβατότητας του λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία λογισμικού)

21 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 149 Με αυτόν τον τρόπο, η Ε.Ε. μπορεί να κατασκευάζει σωστά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης έργου για κάθε εταιρεία που είναι μέλος της, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καθυστερήσεις λόγω αυτών των προβλημάτων. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιούμε την προσομοίωση για να ποσοτικοποιήσουμε τα είδη επικοινωνίας μεταξύ δύο μελών της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, προσομοιώσαμε όλες τις ακραίες και ομαλές καταστάσεις της Ε.Ε., αναλύσαμε τα αποτελέσματα και καταλήξαμε στο τι είδους επικοινωνία μπορεί να έχουν μεταξύ τους δύο μέλη της. Το Σχήμα 6.11 περιγράφει το αρχικό σχήμα της PSM, όπως το σχεδιάσαμε μέσω του πακέτου I- Think, εμπλουτισμένο με τα είδη επικοινωνίας που μπορούν να εμφανιστούν μεταξύ δύο μελών της Ε.Ε., όπως προέκυψαν από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της αρχιτεκτονικής της. Σχήμα 6.11 Αρχιτεκτονική Ε.Ε. με χρήση της PSM μέσω του I-Think, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατών ειδών επικοινωνίας μεταξύ δύο μελών της Αυτό το πλήρες σχέδιο είναι και το γνωστικό επίπεδο της Ε.Ε., με το οποίο πλέον οι διοικούντες και τα μέλη της λαμβάνουν αποφάσεις για την υλοποίησή της.

22

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Απόδοσης - Balanced Scorecard Στις αρχές της δεκαετίας του 90 εμφανίστηκε μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον ithink. Σχήμα 1. ιάγραµµα ελέγχου προσοµοίωσης δραστηριοτήτων

Περιβάλλον ithink. Σχήμα 1. ιάγραµµα ελέγχου προσοµοίωσης δραστηριοτήτων Περιβάλλον ithink Ένα πρόγραµµα ελέγχου αποτελείται από δύο κρυµµένους βρόγχους, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1. Ο εξωτερικός βρόγχος αναλαµβάνει τον έλεγχο του χρόνου και την αύξηση του ρολογιού της προσοµοίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα

Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Τι είναι πληροφοριακό σύστημα Ένας ορισμός είναι ότι ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα σύνολο αλληλοσυνδεόμενων μερών που συνεργάζονται για τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάχυση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Περιεχόμενα Πρόλογος Σημείωμα του συγγραφέα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 18 1. Τι είναι έργο; 21 2. Έργο εναντίον γραμμής παραγωγής 23 3. Τύποι έργων 26 4. Τι είναι διαχείριση έργου; 29 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Μάθημα: Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Εργαστήριο) Ανάλυση του άρθρου με τίτλο: «Intelligent Decision Support Systems» των Stephanie Guerlain,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46 Περιεχόμενα Πρόλογος Σημείωμα του συγγραφέα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 18 1. Τι είναι έργο; 21 2. Έργο εναντίον γραμμής παραγωγής 23 3. Τύποι έργων 26 4. Τι είναι διαχείριση έργου; 29 5.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Επαγγελματικού Λυκείου Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Εισηγητής Δελησταύρου Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. M.Sc. στα Συστήματα Υπολογιστών Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Επισκόπηση μοντέλων λήψης αποφάσεων Τεχνικές Μαθηματικού Προγραμματισμού Σημασία μοντέλου Το μοντέλο δημιουργεί μια λογική δομή μέσω της οποίας αποκτούμε μια χρήσιμη άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων

Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων Ενότητα 4 Προγραμματισμός και Επιλογή Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 4-1 Μαθησιακοί στόχοι Κατανόηση των διαδικασιών προσδιορισμού και επιλογής έργων ανάπτυξης ΠΣ Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή

Εννοιολογική χαρτογράφηση: Διδακτική αξιοποίηση- Αποτελέσματα για το μαθητή Το λογισμικό της εννοιολογικής χαρτογράυησης Inspiration Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Joseph D. Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Ανάλυση Προβλήματος

1 Ανάλυση Προβλήματος 1 Ανάλυση Προβλήματος 1.1 Η Έννοια Πρόβλημα Τι είναι δεδομένο; Δεδομένο είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή, με μία από τις πέντε αισθήσεις του. Τι είναι επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. Κωδικός: Δ.ΓΕ.150 Αρ. Έκδ.: 1 Ημ/νία Έκδ.: 01-07-09 Σελ. 1 από 6 1. Εισαγωγή Η παρούσα Διαδικασία περιγράφει τον τρόπο χειρισμού των μη συμμορφώσεων που είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις/

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ομάδας Θ3 «Ευφυείς. Μεταφορές» Κick-off meeting 1 Νοεμβρίου E-Business Forum Θ3: Ευφυείς Μεταφορές

Στόχοι ομάδας Θ3 «Ευφυείς. Μεταφορές» Κick-off meeting 1 Νοεμβρίου E-Business Forum Θ3: Ευφυείς Μεταφορές Στόχοι ομάδας Θ3 «Ευφυείς Μεταφορές» Περιεχόμενο Ομάδας Θ3 Με τον όρο «Ευφυείς Μεταφορές» (Intelligent Transportation Systems ITS)εννοούμε το σύνολο των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία Δριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονομίας Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με την εξέλιξη των συστημάτων ERP

Κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με την εξέλιξη των συστημάτων ERP Συστήματα ERP και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών Κατανόηση των παραγόντων που συνδέονται με την εξέλιξη των συστημάτων ERP Βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών (BPR, CPI) Κατανομή μοντέλου επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra

Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1

Επώνυµη ονοµασία. Ενότητα 13 η Σχεδίαση,Επιλογή, ιανοµή Προϊόντων 1 Επώνυµη ονοµασία Η επώνυµη ονοµασία είναι αυτή η ονοµασία που ξεχωρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας από αυτές των ανταγωνιστών. Οι σχετικές αποφάσεις θα επηρεαστούν από τις εξής ερωτήσεις: 1. Χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστοσελίδων

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστοσελίδων Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή ρόλου Τίτλος Προφίλ Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιστοσελίδων, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Περιεχομένου Συνοπτική Περιγραφή Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων Webmaster 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Webmaster Γνωστό και ως Αρχιτέκτονας διαδικτύου, υπεύθυνος ανάπτυξης ιστοσελίδας, συγγραφέας ιστοσελίδας, διαχειριστής ιστοσελίδας Συνοπτική Ο webmaster ή webmistress

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία λογισμικού στην πράξη

Τεχνολογία λογισμικού στην πράξη Τεχνολογία λογισμικού στην πράξη Διαχείριση σχηματισμών λογισμικού Διομήδης Σπινέλλης Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών dds@aueb.gr http://www.dmst.aueb.gr/dds

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ενότητα 3: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών- Βασικές Έννοιες (Μέρος 2 ο ) Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Αρχιτεκτονικής Συστήματος σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Αρχιτεκτονικής Συστήματος σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Αρχιτεκτονικής Συστήματος σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων,

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, Περιπτώσεις Χρήσης (Προδιαγραφές Απαιτήσεων) Ιδέα του Jacobson ( 92, OOSE) μηχανισμός ανακάλυψης και καταγραφής των λειτουργικών απαιτήσεων ιστορίες χρήσης του συστήματος εργαλείο ανάλυσης ακόμη και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Πηγές Λογισμικού. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1

Ενότητα 2. Πηγές Λογισμικού. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Ενότητα 2 Πηγές Λογισμικού Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Μαθησιακοί στόχοι Εξοικείωση με εναλλακτικές πηγές λογισμικού Κατανόηση του τρόπου αξιολόγησης έτοιμου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάνα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra

Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Source: Northampton Symphony Orchestra Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Προγραμματισμός επιχειρηματικών πόρων (ΠΕΠ) Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ. Η έννοια του Προβλήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εισαγωγή Στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ. Η έννοια του Προβλήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή Στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ Η έννοια του Προβλήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. Η έννοια του προβλήματος 2 2. Η έννοια του προβλήματος 2.1 Το πρόβλημα στην επιστήμη των Η/Υ 2.2 Κατηγορίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS»

Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Σύστημα Διαχείρισης Εξοπλισμού «PRAXIS» Το Σύστημα Praxis της OPTIONSNET, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό για την διαχείριση ιατρό-τεχνολογικού εξοπλισμού. Το σύστημα αφορά στην καταγραφή, κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 10: Ο Κριτικός Στοχασμός στον Εργασιακό Χώρο Γιώργος Κ. Ζαρίφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 4: Ανάλυση Απαιτήσεων Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Η /Υ / Εφαρμογές σε συστ ήματα Π ό οι τητας Αριστομένης Μακρής

Προγράμματα Η /Υ / Εφαρμογές σε συστ ήματα Π ό οι τητας Αριστομένης Μακρής Προγράμματα Η/Υ Εφαρμογές σε συστήματα Ποιότητας Οι οκτώ αρχές της ποιότητας Εστίαση στον πελάτη: οι επιχειρήσεις, δδ δεδομένου ότι στηρίζονται και εξαρτώνται απ τους πελάτες, οφείλουν να αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα