ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ..."

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Εισαγωγή Συνάφεια συστημικής σκέψης και συστημικής δυναμικής Στοιχεία και βασικές αρχές της συστημικής δυναμικής Μεθοδολογία και μοντελοποίηση στη συστημική δυναμική Περιγραφή και απεικόνιση των εργαλείων του συστήματος Πεδία εφαρμογής της συστημικής δυναμικής Θέματα επιχειρηματικής ανάλυσης Θέματα εκπαίδευσης Θέματα δημόσιας διοίκησης, πολιτικής και περιβάλλοντος Αντί επιλόγου Επιλεγμένη βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΩΣ ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ Εισαγωγή: η συστημική σκέψη ως μέθοδος ανάλυσης στα πλαίσια της οργανωσιακής θεωρίας. Οι σχέσεις της και οι εξαρτήσεις της από το στρουκτουραλισμό και την κυβερνητική Η μέθοδος εξέτασης των κυρίαρχων θεωρητικών μοντέλων της καπιταλιστικής επιχείρησης, σε συνδυασμό με τα κύρια εργαλεία ανάλυσης της συστημικής σκέψης Οι βασικές διαστάσεις δόμησης και τα κύρια εργαλεία ανάλυσης της συστημικής σκέψης και θεωρίας Η οργάνωση ως «τυπικό σύνολο» που ο συντονισμός του στηρίζεται στην ατομική προσφορά υποχρέωση και τη βελτίωση της απόδοσης με στόχο το μεγαλύτερο κέρδος... 42

4 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2.5 Η «άτυπη οργάνωση» και η πρώιμη συστημική οπτική στην ανάλυση του επιχειρησιακού φαινόμενου Η συστημική συμβολή και η ολοκληρωτική κυριαρχία της, έως τα μέσα της δεκαετίας του Η αποκαλυπτική δυναμική της συστημικής θεωρίας και ο συνδυασμός της με την ατομική πρωτοβουλία. Η προοπτική «Frankenstein» στην έρευνα των επιχειρήσεων τον 21 ο αιώνα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΒΕΡΝΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Η έννοια της πολυπλοκότητας και η σημασία μοντελοποίησης Η έννοια της πολυπλοκότητας Η σημασία της μοντελοποίησης Συστημική Προσέγγιση και Κυβερνητική Η συστημική προσέγγιση Η κυβερνητική Κυβερνοσυστημικά μοντέλα Η διαχείριση της γνώσης Διαχείριση της γνώσης και εκπαίδευση Η Μεθοδολογία των Ανθρώπινων Συστημάτων Η ενεργός έρευνα: φιλοσοφία και μέθοδος Το σχολείο ως οργανισμός που μαθαίνει Το ενδιαφέρον για νέες συνθετικές κυβερνοσυστημικές μοντελοποιήσεις στην εκπαίδευση Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εισαγωγή: η συνεισφορά των αερομεταφορών Οι Ευρωπαϊκές αερομεταφορές μετά την απελευθέρωση Χωρητικότητα Καθυστερήσεις Ασφάλεια Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη στις αερομεταφορές Αποτελεσματικότητα κόστους και βελτίωση ανταγωνιστικότητας... 98

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η αλλαγή και το νέο πολυ-παραγοντικό πλαίσιο Η αναγκαιότητα της αλλαγής Το πολυ-παραγοντικό πλαίσιο Συστημική προσέγγιση συστημική δυναμική Συστημική προσέγγιση Συστημική δυναμική Η ασφάλεια στο πλαίσιο της συστημικής δυναμικής Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εισαγωγή Πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα Η συνεισφορά της μελέτης Η διαδικασία της στρατηγικής αλλαγής Στρατηγική συζήτηση Το μοντέλο της στρατηγικής συζήτησης Ανισορροπίες ισχύος στο μοντέλο της στρατηγικής συζήτησης Συστημική δυναμική Διατύπωση προτάσεων και συνθετικό μοντέλο Περιορισμοί του μοντέλου κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Εισαγωγή Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής Εφαρμογή της αρχιτεκτονικής για την κατασκευή εικονικής εταιρείας κατασκευής μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών Ανάλυση της αρχιτεκτονικής με χρήση της συστημικής μεθοδολογίας της δομής προβλήματος (PSM) Παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Διοίκηση εικονικής επιχείρησης Τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία

6 6 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Εταιρεία παραγωγής λειτουργικού Παροχέας Internet (ISP) Τράπεζα Εταιρεία Τelevox Προσομοίωση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή Συμπεριφορά συστήματος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παλαίωση των οχημάτων και η εμφάνιση βλαβών Γενικά Πολιτική 1: δεν λαμβάνονται υπόψη οι κυκλοφοριακές ανάγκες Πολιτική 2: προσαρμογή σε στόχο Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας πολιτικών αγοράς οχημάτων Επίδραση εναλλακτικών πολιτικών συντήρησης των οχημάτων Πολιτική 1: συντήρηση αποκατάστασης βλαβών Πολιτική 2: προληπτική συντήρηση Απόσυρση παλαιών οχημάτων Διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας αύξησης του στόλου Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο Πρότυπα διαχείρισης των απορριμμάτων Μελέτη περίπτωσης: διαχείριση των απορριμμάτων σε ένα δήμο της Αττικής Συμπερασματικές παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Εισαγωγή Καθορισμός του προβλήματος Κύρια προβλήματα του ναυτικού επαγγέλματος Τα επίπεδα διαθεσιμότητας των ναυτικών Το λειτουργικό κόστος του πλοίου Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Μια διαφορετική προσέγγιση Εφαρμογή του μοντέλου δυναμικής συστημάτων Βασικά συστατικά του μοντέλου (Insights) Στατιστικά στοιχεία στην επιβατηγό ναυτιλία Αναλυτική περιγραφή της αγοράς επιβατηγών πλοίων Προσομοίωση Συμπερασματικές παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Εισαγωγή περιγραφή μιας προβληματικής κατάστασης Η αποδόμηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Η διαδικασία διορθωτικής παρέμβασης Το μοντέλο προσομοίωσης Πειραματισμοί και αποτελέσματα Ανακεφαλαίωση συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Βιοκαύσιμα και χρήση γης Η δυναμική της παραγωγής και των αγορών βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση συστημικής δυναμικής Προσομοιώσεις σεναρίων και αποτελέσματα Τιμές βιοκαυσίμων Τιμές Τροφίμων Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Νικήτας Α. Ασημακόπουλος, Αναστάσιος Ρίγγας και Κωνσταντίνος Καρρόπουλος 6.1 Εισαγωγή 1 Το πιο σημαντικό σημείο κατά τη σύσταση μιας Εικονικής Επιχείρησης 2 είναι η γρήγορη και αποτελεσματική αφομοίωση σε αυτήν των Επιχειρηματικών Διεργασιών 3 από τις επιμέρους εταιρείες που την απαρτίζουν. Το αρχικό σημείο σύστασης μιας Ε.Ε. είναι μια ομάδα υπαρχόντων εταιρειών που μπορούν να συνεισφέρουν με κάποιες από τις λειτουργίες τους για το σχηματισμό της εικονικής οντότητας. Οι υπάρχουσες δομές Ε.Δ. σε τέτοιες εταιρείες, σε γενικές γραμμές, δεν σχεδιάστηκαν για διαδικασίες σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, αλλά οι βασικές διεργασίες μεταξύ εταιρειών είναι ήδη δυνατές (Camarinha κ.ά., 1997), (Kosanke και Nell, 1997). Ενώ η ενσωμάτωση των τεχνολογιών των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών είναι αναμφισβήτητα κρίσιμο σημείο, η επιτυχής πραγμάτωση των στόχων της Ε.Ε. βασίζεται συχνά στην ικανότητά της να ορίζει σωστά και να καθορίζει την ορθή ροή των Ε.Δ. και των πρακτικών από τις επιμέρους εταιρείες. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 1 Ένα τμήμα της εργασίας αυτής παρουσιάστηκε στο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, Τρίπολη, Μαΐου Από εδώ και πέρα στο κείμενο Ε.Ε. 3 Από εδώ και πέρα στο κείμενο Ε.Δ.

10 138 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η αρχιτεκτονική μιας εικονικής εταιρείας μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα «σχέδιο» ή μια «εικόνα» που βοηθά στο σχεδιασμό της Ε.Ε. Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να βοηθά εταιρείες που θα ήθελαν να συμμετέχουν στην εικονική αυτή σύνδεση, ορίζοντας τις λειτουργίες και τις διεπαφές των κρίσιμων επιχειρηματικών διεργασιών, επιτρέποντας επιπλέον την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ειδικών δυνατοτήτων κάθε συμμετέχοντα στην Ε.Ε., με στόχο την ομαλή ροή πληροφοριών σε αυτήν, την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, καθώς και τη βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση της αρχιτεκτονικής μιας Εικονικής Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Πληρωμών με τη χρήση της συστημικής μεθοδολογίας PSM 4 μέσω της δυναμικής συστημάτων 5 (System Dynamics), (Sterman, 2000). Η μεθοδολογία αυτή είναι επαρκώς θεμελιωμένη, ώστε να αναλύονται οι συνιστώσες σύνθετων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων αιτίας αποτελέσματος, της λογικής, των χρονικών καθυστερήσεων και των αναδραστικών βρόγχων. Το σενάριο που υλοποιείται είναι η δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης για την κατασκευή ενός συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, μέσω κινητών τηλεφώνων για τους λογαριασμούς μιας εταιρείας. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μοντελοποιείται και αναλύεται με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου I-Think 6. Το συγκεκριμένο λογισμικό πακέτο αποτελεί ένα επιστημονικό και πρακτικό εργαλείο προσομοίωσης Σ.Δ., ανάπτυξης και ανάλυσης επιχειρηματικών μοντέλων και διαδικασιών, ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής. Η χρήση του I-Think γίνεται για την καλύτερη λειτουργία και αποσαφήνιση των Ε.Δ. στην Ε.Ε., την αποτελεσματική και γρήγορη αφομοίωση των Ε.Δ. και τη βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής της Ε.Ε. (Assimakopoulos κ.ά., 2003). Στις επόμενες δύο ενότητες παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες στην Ε.Ε., οι απαραίτητες Ε.Δ. για την κατασκευή ηλεκτρονικών πληρωμών και οι βάσεις της αρχιτεκτονικής. Στην 4 η ενότητα παρουσιάζεται και αναπαρίσταται, με τη βοήθεια της συστημικής μεθοδολογίας της δομής προβλήματος (PSM), η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, με χρήση του πακέτου I-Think (Ασημακόπουλος, 2003). Η PSM χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση και τον τεχνικό σχεδιασμό όλων των απαραίτητων διαγραμμάτων ως γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη της αρχιτεκτονικής. Στην 5 η ενότητα γίνεται η παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής με τη χρήση του I-Think. Το μοντέλο της αρχιτεκτονικής προσομοιώνεται, στην 6 η ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ομαλές και ακραίες καταστάσεις της Ε.Ε. και τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο ίδιο σχέδιο της παραπάνω PSM, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατών ειδών επικοινωνίας μεταξύ των δύο μελών της Ε.Ε. Ακόμη, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, με τη βοήθεια γραφημάτων για διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις του μοντέλου που προσομοιώνεται. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων. 4 Problem Structuring Methodology PSM (Μεθοδολογία Δομής Προβλήματος). 5 Από εδώ και πέρα στο κείμενο Σ.Δ. 6 Βλ. σχετικά High Performance Systems Inc. Επίσης, VERISIGN Inc (2001), «New Services Enable Merchants and Enterprises to Conduct Payment Transactions Over Wireless Networks», VeriSign, Inc.

11 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής Η αναγνώριση των λειτουργικών απαιτήσεων και η εκτίμηση των οργανωτικών δυνατοτήτων είναι τα απαραίτητα πρώτα βήματα κατά τη σύσταση μιας εικονικής εταιρείας (Strader κ.ά., 1998). Μια εταιρεία είναι μια συλλογή από επιχειρηματικές δραστηριότητες, οργανωμένη σε μια ομάδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες που συλλειτουργούν για την παραγωγή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της εταιρείας. Μια επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζεται ως οποιαδήποτε λειτουργία που μετατρέπει την είσοδο ενός στοιχείου, γεγονότος ή πληροφορίας σε κάποιο εξαγόμενο αποτέλεσμα. Προτείνεται ότι οι Ε.Δ. (Business Processes) είναι τα βασικά δομικά στοιχεία μιας επιχείρησης (Barnett και Presley, 1998). Προτείνεται ακόμη ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Barnett κ.ά., 1994; Kosanke και Nell, 1997): Στις διαδικασίες που μετατρέπουν τις εξωτερικές δεσμεύσεις σε εσωτερικές. Στις διαδικασίες που απαιτούν και προετοιμάζουν τους πόρους. Στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν τους πόρους για να παράγουν επιχειρηματικά αποτελέσματα. Οι επιχειρηματικές δυνατότητες θα πρέπει να εντοπιστούν ανάμεσα στους πιθανούς συμμετέχοντες της εικονικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρονικών πληρωμών 7 (Assimakopoulos κ.ά., 2001). Η φύση αυτών των λειτουργικών απαιτήσεων θα πρέπει να καθορίζει την επιλογή των συμμετεχόντων στην εικονική εταιρεία, καθώς και το βαθμό της συμμετοχής τους σε αυτήν (Σχήμα 6.1). Σχήμα 6.1 Συστημική απεικόνιση της Ε.Ε. ως ένα σύνολο επιχειρηματικών διεργασιών 7 Από εδώ και πέρα στο κείμενο Η.Π.

12 140 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η αρχιτεκτονική δείχνει μια συστημική άποψη της Ε.Ε., στην οποία η επιχείρηση εμφανίζεται ως ένα σύστημα που εισάγει εισροές και παράγει εκροές υπό ένα σύστημα περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Η εικονική εταιρεία, όπως φαίνεται στο παραπάνω Σχήμα, αποτελείται από ένα σύνολο Ε.Δ. από την κατηγορία 1, η οποία ανήκει στην Ε.Ε., και ένα σύνολο Ε.Δ. από τις κατηγορίες 2 και 3, το οποίο ανήκει σε δύο ή περισσότερες πραγματικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιείται από την πραγματική και την Ε.Ε. Εκτός από τον ακριβή καθορισμό των διαδικασιών, η αρχιτεκτονική θα πρέπει να βοηθά και στον προσδιορισμό της σειράς και του τρόπου εκτέλεσης των διεργασιών (διαδικασία ευθυγράμμισης). 6.3 Εφαρμογή της αρχιτεκτονικής για την κατασκευή εικονικής εταιρείας κατασκευής μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών Η κατασκευή Ασύρματων Μηχανισμών Ηλεκτρονικών Πληρωμών είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη συνεργασία πολλών συμμετεχόντων εταιρειών (Assimakopoulos κ.ά., 2003). Για την κατασκευή αξιόπιστων, ευέλικτων και ασφαλών μηχανισμών E-Cash, προτείνεται η ενοποίηση των παρακάτω εταιρειών σε μια εικονική εταιρεία: Μιας Τράπεζας: Είναι υπεύθυνη και εγγυητής για όλες τις ηλεκτρονικές πληρωμές και διαδικασίες Μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού: Εγκαθιστά τα λειτουργικά συστήματα και το απαραίτητο λογισμικό για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και προσαρμόζει το λογισμικό στο υλικό που παράγεται από την κατασκευαστική εταιρεία. Μια τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία: Τροφοδοτεί την Ε.Ε. με το απαραίτητο υλικό (π.χ. Servers). Έναν παροχέα Internet (ISP): O ISP κάνει τη σύνδεση του συστήματος Η.Π. στην υπάρχουσα κατάσταση του δικτύου της εταιρείας, για την οποία κατασκευάζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία. Είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της μισθωμένης γραμμής, καθώς και για τη δημιουργία του ιδιωτικού δικτύου (VPN), που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες επικοινωνίας Οι Ε.Δ. και το μοντέλο της αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται καλύτερα στην επόμενη ενότητα με τη βοήθεια της PSM, όπως απεικονίζεται μέσω του πακέτου I-Think (Ασημακόπουλος, 2003). 6.4 Ανάλυση της αρχιτεκτονικής με χρήση της συστημικής μεθοδολογίας της δομής προβλήματος (PSM) Η συστημική μεθοδολογία της PSM (Panayiotopoulos και Assimakopoulos, 1987) χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση και τον τεχνικό σχεδιασμό όλων των απαραίτητων συστημάτων ως γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη της αρχιτεκτονικής. Αρχικά, θα χρησιμοποιήσουμε την PSM για τον αρχικό εννοιολογικό σχεδιασμό της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής της συγκεκριμένης Ε.Ε., ο οποίος είναι αποδεκτός από όλα τα μέλη της Ε.Ε., μέσω του πακέτου I-Think. Στο Σχήμα 6.2 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική της Ε.Ε., όπως σχεδιάστηκε με το I-Think. Αυτό το σχέδιο αποτελεί το γνωστικό επίπεδο της Ε.Ε.. Σε αυτό το Σχήμα της PSM απουσιάζουν τα είδη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ε.Ε., καθώς αυτές οι σχέσεις θα προκύψουν μετά τη διενέργεια της προσομοίωσης της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής.

13 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 141 Σχήμα 6.2 Αρχιτεκτονική Ε.Ε. με χρήση της PSM μέσω του I-Think Στο Σχήμα 6.2 απεικονίζονται τα μέρη της Ε.Ε. και οι σχέσεις μεταξύ τους. Η Ε.Ε. αποτελείται από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, τον παροχέα Internet και την τράπεζα. Σε υψηλότερο επίπεδο, βρίσκονται οι διοικούντες της Ε.Ε., οι οποίοι αναλαμβάνουν να οργανώσουν τα μέρη της Ε.Ε. Τέλος, η εταιρεία (Televox), η οποία ζήτησε την κατασκευή Ασύρματων Μηχανισμών Ηλεκτρονικών Πληρωμών, συνδέεται με κάποια από τα μέρη της Ε.Ε., με σκοπό την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 6.5 Παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιάσουμε το εννοιολογικό μοντέλο της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε., όπως προκύπτει από το σχεδιασμό με χρήση του πακέτου I-Think. Σε αυτό το σημείο, θα περιγράψουμε τις διεργασίες, οι οποίες συμβαίνουν σε κάθε εταιρεία και στη διοίκηση της εικονικής επιχείρησης.

14 142 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Διοίκηση εικονικής επιχείρησης Οι διοικούντες της εικονικής επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και τον έ- λεγχο των εταίρων της. Οι διεργασίες της διοίκησης της Ε.Ε. περιγράφονται στο επόμενο Σχήμα (6.3). Σχήμα 6.3 Διεργασίες της διοίκησης της εικονικής επιχείρησης Αρχικά, οι διοικούντες της Ε.Ε. ορίζουν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργου για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η κάθε εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος της Ε.Ε. Στη συνέχεια, ελέγχουν αν η κάθε εταιρεία έχει ολοκληρώσει το έργο της μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχει συμφωνηθεί με τη διοίκηση της Ε.Ε. και υπολογίζεται η συνολική διάρκεια του έργου Τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία Ο ρόλος της τεχνικής-κατασκευαστικής εταιρείας είναι να προμηθεύσει την Ε.Ε. με το απαραίτητο υλικό, που στην προκείμενη περίπτωση είναι οι «servers». Οι διεργασίες της εταιρείας υλικού περιγράφονται στο Σχήμα 6.4. Σχήμα 6.4 Διεργασίες της τεχνικής-κατασκευαστικής εταιρείας Πρώτα, η τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία ελέγχει στην αποθήκη της αν διαθέτει servers με τις προδιαγραφές που ζητάει η Ε.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει κατάλληλους servers, προχωρά στην πώλησή τους προς την Ε.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία υλικού αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει μια έρευνα αγοράς για να προμηθευτεί τους servers που ζητά η Ε.Ε. Αρχικά, επισκέπτεται διάφορα καταστήματα και συλλέγει προσφορές για servers. Έπειτα, συγκρίνει τις προσφορές και επιλέγει την αγορά κάποιων servers, οι οποίοι

15 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 143 πληρούν τις προδιαγραφές. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις, εμφανίζεται κάποια μικρή καθυστέρηση στη διαδικασία της αγοράς των servers για την Ε.Ε. από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία. Τέλος, οι servers μεταφέρονται στην εταιρεία παραγωγής λογισμικού για να γίνει η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού Εταιρεία παραγωγής λειτουργικού Η εταιρεία παραγωγής λειτουργικού αναλαμβάνει να εγκαταστήσει τα λειτουργικά συστήματα και το απαραίτητο λογισμικό για τις Η.Π. και προσαρμόζει το λειτουργικό στο υλικό (servers) που παραλαμβάνει από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία. Οι διεργασίες της εταιρείας παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.5. Μία από τις δραστηριότητες της εταιρείας λογισμικού είναι η ίδια η διαδικασία κατασκευής του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για τις Η.Π. Έτσι, η εταιρεία ξεκινά την κατασκευή του λογισμικού, η οποία διαρκεί κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, κάποια στιγμή λαμβάνει τους servers από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, με σκοπό αρχικά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, η οποία διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα. Ένα από τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει η εταιρεία λογισμικού σε αυτό το σημείο, μπορεί να είναι η ασυμβατότητα του λειτουργικού συστήματος με τους servers, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου της εταιρείας. Στη συνέχεια, το λειτουργικό σύστημα παραδίδεται στην τράπεζα προς εγκατάσταση και προχωρά η εταιρεία για την εγκατάσταση του λογισμικού στους servers, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής του. Η εγκατάσταση του λογισμικού απαιτεί κάποιο χρόνο, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί σε περίπτωση ασυμβατότητας του λειτουργικού, επηρεάζοντας το συνολικό έργο της εταιρείας. Αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού στους servers, το λογισμικό παραδίδεται στην τράπεζα προς Σχήμα 6.5 Διεργασίες της εταιρείας παραγωγής λογισμικού

16 144 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ εγκατάσταση και οι servers μεταφέρονται στην εταιρεία (Televox), που ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία των Η.Π Παροχέας Internet (ISP) Ο παροχέας Internet πραγματοποιεί τη σύνδεση του συστήματος Η.Π. στην υπάρχουσα κατάσταση του δικτύου της εταιρείας, για την οποία κατασκευάζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της μισθωμένης γραμμής, καθώς και για τη δημιουργία του ιδιωτικού δικτύου (VPN), που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες επικοινωνίας. Οι διεργασίες του παροχέα Internet περιγράφονται στο Σχήμα 6.6. Οι δραστηριότητες που ασκεί ο παροχέας Internet είναι οι εξής: Συνδέει το σύστημα στο δίκτυο, το οποίο υπόκειται σε μια μικρή χρονική καθυστέρηση. Στη συνέχεια, συνδέει την τράπεζα στο ιδιωτικό δίκτυο (VPN). Εγκαθιστά τη μισθωμένη γραμμή, η οποία απαιτεί κάποιο χρόνο. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να εμφανιστεί κάποια καθυστέρηση εξαιτίας πιθανής ασυμβατότητας μεταξύ των δικτύων που συνδέονται, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί το συνολικό έργο του παροχέα Internet. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της μισθωμένης γραμμής, η γραμμή παρέχεται στην εταιρεία για την οποία κατασκευάζεται η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία. Σε περίπτωση πτώσης του δικτύου στην τράπεζα, ο παροχέας Internet αναλαμβάνει την επιδιόρθωση της βλάβης. Σχήμα 6.6 Διεργασίες παροχέα Internet

17 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Τράπεζα Η τράπεζα είναι υπεύθυνη και εγγυητής για όλες τις Η.Π. και διαδικασίες. Στο Σχήμα 6.7 παρουσιάζονται οι διεργασίες που συμβαίνουν στην τράπεζα ως μέλος της Ε.Ε.. Αρχικά, η τράπεζα υπογράφει κάποια συμφωνία με την εταιρεία που ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία των Η.Π., σχετικά με τις υπηρεσίες που θα της παρέχει. Στη συνέχεια, αφού έχει παραλάβει το λειτουργικό σύστημα από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, προχωρά στην εγκατάστασή του στο server της τράπεζας, γεγονός που διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα. Ένα από τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν είναι η ασυμβατότητα του λειτουργικού συστήματος με τον server της τράπεζας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου. Έπειτα, αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού στο server της τράπεζας, γίνεται εκπαίδευση των υπαλλήλων στο χειρισμό του λογισμικού για τις Η.Π. Αφού περάσει κάποιο διάστημα για την εκπαίδευσή τους, στη συνέχεια, οι υπάλληλοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το λογισμικό. Παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού στο server της τράπεζας, γίνεται η διαδικασία της σύνδεσης της τράπεζας στο ιδιωτικό δίκτυο (VPN), η οποία μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση πτώσης του δικτύου, με συνέπεια να καθυστερήσει και το συνολικό έργο της τράπεζας. Τέλος, για την ασφάλεια της τράπεζας στο δίκτυο, γίνεται εγκατάσταση ειδικού firewall. Σχήμα 6.7 Διεργασίες τράπεζας

18 146 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Εταιρεία Τelevox Η Televox είναι η εταιρεία για την οποία κατασκευάζεται η υπηρεσία των Η.Π. Στο Σχήμα 6.8 περιγράφονται οι διεργασίες που γίνονται, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας των Η.Π. στους πελάτες της. Σχήμα 6.8 Διεργασίες εταιρείας Τelevox Η εταιρεία λαμβάνει τον server από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού και στη συνέχεια τον χρησιμοποιεί κατά τον επιθυμητό τρόπο. Κατά παρόμοιο τρόπο, λαμβάνει τη μισθωμένη γραμμή από τον παροχέα Internet, με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει, όπως και τις υπηρεσίες που της προσφέρει η τράπεζα. Έτσι, η υπηρεσία Η.Π. παρέχεται από την εταιρεία Televox προς τους πελάτες, οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. 6.6 Προσομοίωση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Κατά την προσομοίωση της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε., ελέγχουμε το συνολικό χρόνο του έργου, που προκύπτει ως το άθροισμα των χρόνου ολοκλήρωσης του έργου του κάθε μέλους της Ε.Ε., ο οποίος υπολογίζεται σε μέρες. Κάθε κύκλος προσομοίωσης περιλαμβάνει είκοσι επαναλήψεις, έτσι ώστε να κατανοήσουμε την πιθανή πορεία του έργου μέσα από πολλές επαναλήψεις. Παρακάτω θα θεωρήσουμε δύο σενάρια προσομοίωσης του μοντέλου και θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, θα θεωρήσουμε ότι δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα για την ολοκλήρωση του έργου σε κανένα από τα μέλη της Ε.Ε. Υπάρχει η δυνατότητα να δούμε αναλυτικά το χρόνο (σε ημέρες), που χρειάζεται το κάθε μέλος της Ε.Ε. για να ολοκληρώσει το έργο του, για κάθε επανάληψη της προσομοίωσης από τον παρακάτω Πίνακα δεδομένων (6.1).

19 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 147 Πίνακας 6.1 Δεδομένα Επιπλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα το χρόνο ολοκλήρωσης έργου για κάθε εταιρεία από το ακόλουθο γράφημα (Σχήμα 6.9). Σχήμα 6.9 Γράφημα αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. (όπου δεν εμφανίζεται πρόβλημα)

20 148 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ασυμβατότητας του λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια πως αυτό το πρόβλημα θα επηρεάσει το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, όχι μόνο στην εταιρεία λογισμικού, αλλά και του έργου της Ε.Ε.. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αυτής παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα (Σχήμα 6.10). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η εμφάνιση ενός τέτοιου προβλήματος έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει αρκετά η ολοκλήρωση του έργου από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, με αποτέλεσμα να έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση και στην ολοκλήρωση όλου του έργου από την Ε.Ε. Η προσομοίωση, λοιπόν, παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης, ελέγχου και ανίχνευσης λαθών στη δομή και λειτουργία της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. Η προσομοίωση στη συγκεκριμένη εφαρμογή εντόπισε τα σημεία, όπου μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα, το οποίο θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής: Ασυμβατότητα λειτουργικού συστήματος κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία λογισμικού. Ασυμβατότητα λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία λογισμικού. Ασυμβατότητα λειτουργικού συστήματος κατά την εγκατάστασή του στο server της τράπεζας. Ασυμβατότητα λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server της τράπεζας. Πτώση δικτύου. Σχήμα 6.10 Γράφημα αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. (όπου εμφανίζεται πρόβλημα ασυμβατότητας του λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία λογισμικού)

21 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 149 Με αυτόν τον τρόπο, η Ε.Ε. μπορεί να κατασκευάζει σωστά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης έργου για κάθε εταιρεία που είναι μέλος της, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καθυστερήσεις λόγω αυτών των προβλημάτων. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιούμε την προσομοίωση για να ποσοτικοποιήσουμε τα είδη επικοινωνίας μεταξύ δύο μελών της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, προσομοιώσαμε όλες τις ακραίες και ομαλές καταστάσεις της Ε.Ε., αναλύσαμε τα αποτελέσματα και καταλήξαμε στο τι είδους επικοινωνία μπορεί να έχουν μεταξύ τους δύο μέλη της. Το Σχήμα 6.11 περιγράφει το αρχικό σχήμα της PSM, όπως το σχεδιάσαμε μέσω του πακέτου I- Think, εμπλουτισμένο με τα είδη επικοινωνίας που μπορούν να εμφανιστούν μεταξύ δύο μελών της Ε.Ε., όπως προέκυψαν από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της αρχιτεκτονικής της. Σχήμα 6.11 Αρχιτεκτονική Ε.Ε. με χρήση της PSM μέσω του I-Think, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατών ειδών επικοινωνίας μεταξύ δύο μελών της Αυτό το πλήρες σχέδιο είναι και το γνωστικό επίπεδο της Ε.Ε., με το οποίο πλέον οι διοικούντες και τα μέλη της λαμβάνουν αποφάσεις για την υλοποίησή της.

22

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 3 Πρότυπα διαχείρισης έργου 46 Περιεχόμενα Πρόλογος Σημείωμα του συγγραφέα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη διαχείριση έργου 18 1. Τι είναι έργο; 21 2. Έργο εναντίον γραμμής παραγωγής 23 3. Τύποι έργων 26 4. Τι είναι διαχείριση έργου; 29 5.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβλημα: Με τον όρο αυτό εννοείται μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Δομή προβλήματος: Με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων.

Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτική Μονάδα 10.2: Εργαλεία χρονοπρογραμματισμού των δραστηριοτήτων. Στην προηγούμενη Εκπαιδευτική Μονάδα παρουσιάστηκαν ορισμένα χρήσιμα παραδείγματα διαδεδομένων εργαλείων για τον χρονοπρογραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων Webmaster 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Webmaster Γνωστό και ως Αρχιτέκτονας διαδικτύου, υπεύθυνος ανάπτυξης ιστοσελίδας, συγγραφέας ιστοσελίδας, διαχειριστής ιστοσελίδας Συνοπτική Ο webmaster ή webmistress

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων. Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Αθανάσιος Σπυριδάκος Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015

Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 MACROWEB Προβλήματα Γεώργιος Φίλιππας 23/8/2015 Παραδείγματα Προβλημάτων. Πως ορίζεται η έννοια πρόβλημα; Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η κατανόηση ενός προβλήματος; Τι εννοούμε λέγοντας χώρο ενός προβλήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πρόγραμμα FATE ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παρατηρήσεις επί της πρότασης/μελέτης Γενικές 1. Η μελέτη δεν έχει τη δομή ούτε μίας οικονομοτεχνικής ή επιχειρησιακής μελέτης αλλά ούτε και

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Οργανωσιακή μάθηση. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Οργανωσιακή μάθηση Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Μάθηση είναι: Η δραστηριοποίηση και κατεύθυνση δυνάμεων για την όσο το δυνα-τόν καλύτερη προσαρμογή στο φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Η απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Γενική Περιγραφή του SAP ERP... 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων... 13 1.1 Ιστορική αναδρομή...18 1.2 Τρόποι ανάπτυξης ERP συστημάτων...20 1.3 Γενική δομή ERP συστημάτων...22 1.4 Πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι συγγραφείς... xiii Πρόλογος και ευχαριστίες...xv 1. Πόλη και σχεδιασμός: oι βασικές συνιστώσες... 18 1.1 Αναγκαιότητα του χωρικού σχεδιασμού....18 1.2 Η ρύθμιση των χρήσεων γης...20 1.3

Διαβάστε περισσότερα

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED:

1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1η Ελληνο - Γαλλική & Διεθνής Συνάντηση, SD-MED: «Πολιτικές χωρικού σχεδιασμού και διευθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Συρίγος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΈΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΣΤΟ ΜΆΝΑΤΖΜΕΝΤ

Ευάγγελος Συρίγος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΈΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΣΤΟ ΜΆΝΑΤΖΜΕΝΤ Ευάγγελος Συρίγος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΈΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΣΤΟ ΜΆΝΑΤΖΜΕΝΤ AGENDA Βασικό αγγλικό λεξιλόγιο στο μάνατζμεντ (jargon) Τι είναι θεωρία και πως χτίζουμε ένα επιχείρημα

Διαβάστε περισσότερα