ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ..."

Transcript

1

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Εισαγωγή Συνάφεια συστημικής σκέψης και συστημικής δυναμικής Στοιχεία και βασικές αρχές της συστημικής δυναμικής Μεθοδολογία και μοντελοποίηση στη συστημική δυναμική Περιγραφή και απεικόνιση των εργαλείων του συστήματος Πεδία εφαρμογής της συστημικής δυναμικής Θέματα επιχειρηματικής ανάλυσης Θέματα εκπαίδευσης Θέματα δημόσιας διοίκησης, πολιτικής και περιβάλλοντος Αντί επιλόγου Επιλεγμένη βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΩΣ ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ Εισαγωγή: η συστημική σκέψη ως μέθοδος ανάλυσης στα πλαίσια της οργανωσιακής θεωρίας. Οι σχέσεις της και οι εξαρτήσεις της από το στρουκτουραλισμό και την κυβερνητική Η μέθοδος εξέτασης των κυρίαρχων θεωρητικών μοντέλων της καπιταλιστικής επιχείρησης, σε συνδυασμό με τα κύρια εργαλεία ανάλυσης της συστημικής σκέψης Οι βασικές διαστάσεις δόμησης και τα κύρια εργαλεία ανάλυσης της συστημικής σκέψης και θεωρίας Η οργάνωση ως «τυπικό σύνολο» που ο συντονισμός του στηρίζεται στην ατομική προσφορά υποχρέωση και τη βελτίωση της απόδοσης με στόχο το μεγαλύτερο κέρδος... 42

4 4 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2.5 Η «άτυπη οργάνωση» και η πρώιμη συστημική οπτική στην ανάλυση του επιχειρησιακού φαινόμενου Η συστημική συμβολή και η ολοκληρωτική κυριαρχία της, έως τα μέσα της δεκαετίας του Η αποκαλυπτική δυναμική της συστημικής θεωρίας και ο συνδυασμός της με την ατομική πρωτοβουλία. Η προοπτική «Frankenstein» στην έρευνα των επιχειρήσεων τον 21 ο αιώνα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΥΒΕΡΝΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ Εισαγωγή Η έννοια της πολυπλοκότητας και η σημασία μοντελοποίησης Η έννοια της πολυπλοκότητας Η σημασία της μοντελοποίησης Συστημική Προσέγγιση και Κυβερνητική Η συστημική προσέγγιση Η κυβερνητική Κυβερνοσυστημικά μοντέλα Η διαχείριση της γνώσης Διαχείριση της γνώσης και εκπαίδευση Η Μεθοδολογία των Ανθρώπινων Συστημάτων Η ενεργός έρευνα: φιλοσοφία και μέθοδος Το σχολείο ως οργανισμός που μαθαίνει Το ενδιαφέρον για νέες συνθετικές κυβερνοσυστημικές μοντελοποιήσεις στην εκπαίδευση Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εισαγωγή: η συνεισφορά των αερομεταφορών Οι Ευρωπαϊκές αερομεταφορές μετά την απελευθέρωση Χωρητικότητα Καθυστερήσεις Ασφάλεια Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη στις αερομεταφορές Αποτελεσματικότητα κόστους και βελτίωση ανταγωνιστικότητας... 98

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η αλλαγή και το νέο πολυ-παραγοντικό πλαίσιο Η αναγκαιότητα της αλλαγής Το πολυ-παραγοντικό πλαίσιο Συστημική προσέγγιση συστημική δυναμική Συστημική προσέγγιση Συστημική δυναμική Η ασφάλεια στο πλαίσιο της συστημικής δυναμικής Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Εισαγωγή Πρακτικά και θεωρητικά προβλήματα Η συνεισφορά της μελέτης Η διαδικασία της στρατηγικής αλλαγής Στρατηγική συζήτηση Το μοντέλο της στρατηγικής συζήτησης Ανισορροπίες ισχύος στο μοντέλο της στρατηγικής συζήτησης Συστημική δυναμική Διατύπωση προτάσεων και συνθετικό μοντέλο Περιορισμοί του μοντέλου κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Εισαγωγή Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής Εφαρμογή της αρχιτεκτονικής για την κατασκευή εικονικής εταιρείας κατασκευής μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών Ανάλυση της αρχιτεκτονικής με χρήση της συστημικής μεθοδολογίας της δομής προβλήματος (PSM) Παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Διοίκηση εικονικής επιχείρησης Τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία

6 6 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Εταιρεία παραγωγής λειτουργικού Παροχέας Internet (ISP) Τράπεζα Εταιρεία Τelevox Προσομοίωση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Εισαγωγή Συμπεριφορά συστήματος χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η παλαίωση των οχημάτων και η εμφάνιση βλαβών Γενικά Πολιτική 1: δεν λαμβάνονται υπόψη οι κυκλοφοριακές ανάγκες Πολιτική 2: προσαρμογή σε στόχο Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας πολιτικών αγοράς οχημάτων Επίδραση εναλλακτικών πολιτικών συντήρησης των οχημάτων Πολιτική 1: συντήρηση αποκατάστασης βλαβών Πολιτική 2: προληπτική συντήρηση Απόσυρση παλαιών οχημάτων Διερεύνηση της οικονομικής σκοπιμότητας αύξησης του στόλου Συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο Πρότυπα διαχείρισης των απορριμμάτων Μελέτη περίπτωσης: διαχείριση των απορριμμάτων σε ένα δήμο της Αττικής Συμπερασματικές παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ Εισαγωγή Καθορισμός του προβλήματος Κύρια προβλήματα του ναυτικού επαγγέλματος Τα επίπεδα διαθεσιμότητας των ναυτικών Το λειτουργικό κόστος του πλοίου Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης Μια διαφορετική προσέγγιση Εφαρμογή του μοντέλου δυναμικής συστημάτων Βασικά συστατικά του μοντέλου (Insights) Στατιστικά στοιχεία στην επιβατηγό ναυτιλία Αναλυτική περιγραφή της αγοράς επιβατηγών πλοίων Προσομοίωση Συμπερασματικές παρατηρήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Εισαγωγή περιγραφή μιας προβληματικής κατάστασης Η αποδόμηση της εφοδιαστικής αλυσίδας Η διαδικασία διορθωτικής παρέμβασης Το μοντέλο προσομοίωσης Πειραματισμοί και αποτελέσματα Ανακεφαλαίωση συμπεράσματα Βιβλιογραφία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Βιοκαύσιμα και χρήση γης Η δυναμική της παραγωγής και των αγορών βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση συστημικής δυναμικής Προσομοιώσεις σεναρίων και αποτελέσματα Τιμές βιοκαυσίμων Τιμές Τροφίμων Συμπεράσματα Βιβλιογραφία

8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Νικήτας Α. Ασημακόπουλος, Αναστάσιος Ρίγγας και Κωνσταντίνος Καρρόπουλος 6.1 Εισαγωγή 1 Το πιο σημαντικό σημείο κατά τη σύσταση μιας Εικονικής Επιχείρησης 2 είναι η γρήγορη και αποτελεσματική αφομοίωση σε αυτήν των Επιχειρηματικών Διεργασιών 3 από τις επιμέρους εταιρείες που την απαρτίζουν. Το αρχικό σημείο σύστασης μιας Ε.Ε. είναι μια ομάδα υπαρχόντων εταιρειών που μπορούν να συνεισφέρουν με κάποιες από τις λειτουργίες τους για το σχηματισμό της εικονικής οντότητας. Οι υπάρχουσες δομές Ε.Δ. σε τέτοιες εταιρείες, σε γενικές γραμμές, δεν σχεδιάστηκαν για διαδικασίες σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, αλλά οι βασικές διεργασίες μεταξύ εταιρειών είναι ήδη δυνατές (Camarinha κ.ά., 1997), (Kosanke και Nell, 1997). Ενώ η ενσωμάτωση των τεχνολογιών των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών είναι αναμφισβήτητα κρίσιμο σημείο, η επιτυχής πραγμάτωση των στόχων της Ε.Ε. βασίζεται συχνά στην ικανότητά της να ορίζει σωστά και να καθορίζει την ορθή ροή των Ε.Δ. και των πρακτικών από τις επιμέρους εταιρείες. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 1 Ένα τμήμα της εργασίας αυτής παρουσιάστηκε στο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών, Τρίπολη, Μαΐου Από εδώ και πέρα στο κείμενο Ε.Ε. 3 Από εδώ και πέρα στο κείμενο Ε.Δ.

10 138 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η αρχιτεκτονική μιας εικονικής εταιρείας μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα «σχέδιο» ή μια «εικόνα» που βοηθά στο σχεδιασμό της Ε.Ε. Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να βοηθά εταιρείες που θα ήθελαν να συμμετέχουν στην εικονική αυτή σύνδεση, ορίζοντας τις λειτουργίες και τις διεπαφές των κρίσιμων επιχειρηματικών διεργασιών, επιτρέποντας επιπλέον την αποτελεσματική ενσωμάτωση των ειδικών δυνατοτήτων κάθε συμμετέχοντα στην Ε.Ε., με στόχο την ομαλή ροή πληροφοριών σε αυτήν, την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος, καθώς και τη βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση της αρχιτεκτονικής μιας Εικονικής Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Πληρωμών με τη χρήση της συστημικής μεθοδολογίας PSM 4 μέσω της δυναμικής συστημάτων 5 (System Dynamics), (Sterman, 2000). Η μεθοδολογία αυτή είναι επαρκώς θεμελιωμένη, ώστε να αναλύονται οι συνιστώσες σύνθετων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων αιτίας αποτελέσματος, της λογικής, των χρονικών καθυστερήσεων και των αναδραστικών βρόγχων. Το σενάριο που υλοποιείται είναι η δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης για την κατασκευή ενός συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, μέσω κινητών τηλεφώνων για τους λογαριασμούς μιας εταιρείας. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μοντελοποιείται και αναλύεται με τη βοήθεια του λογισμικού πακέτου I-Think 6. Το συγκεκριμένο λογισμικό πακέτο αποτελεί ένα επιστημονικό και πρακτικό εργαλείο προσομοίωσης Σ.Δ., ανάπτυξης και ανάλυσης επιχειρηματικών μοντέλων και διαδικασιών, ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής. Η χρήση του I-Think γίνεται για την καλύτερη λειτουργία και αποσαφήνιση των Ε.Δ. στην Ε.Ε., την αποτελεσματική και γρήγορη αφομοίωση των Ε.Δ. και τη βελτιστοποίηση του κύκλου ζωής της Ε.Ε. (Assimakopoulos κ.ά., 2003). Στις επόμενες δύο ενότητες παρουσιάζονται οι συμμετέχοντες στην Ε.Ε., οι απαραίτητες Ε.Δ. για την κατασκευή ηλεκτρονικών πληρωμών και οι βάσεις της αρχιτεκτονικής. Στην 4 η ενότητα παρουσιάζεται και αναπαρίσταται, με τη βοήθεια της συστημικής μεθοδολογίας της δομής προβλήματος (PSM), η προτεινόμενη αρχιτεκτονική, με χρήση του πακέτου I-Think (Ασημακόπουλος, 2003). Η PSM χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση και τον τεχνικό σχεδιασμό όλων των απαραίτητων διαγραμμάτων ως γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη της αρχιτεκτονικής. Στην 5 η ενότητα γίνεται η παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής με τη χρήση του I-Think. Το μοντέλο της αρχιτεκτονικής προσομοιώνεται, στην 6 η ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ομαλές και ακραίες καταστάσεις της Ε.Ε. και τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο ίδιο σχέδιο της παραπάνω PSM, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατών ειδών επικοινωνίας μεταξύ των δύο μελών της Ε.Ε. Ακόμη, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα, με τη βοήθεια γραφημάτων για διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις του μοντέλου που προσομοιώνεται. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων. 4 Problem Structuring Methodology PSM (Μεθοδολογία Δομής Προβλήματος). 5 Από εδώ και πέρα στο κείμενο Σ.Δ. 6 Βλ. σχετικά High Performance Systems Inc. Επίσης, VERISIGN Inc (2001), «New Services Enable Merchants and Enterprises to Conduct Payment Transactions Over Wireless Networks», VeriSign, Inc.

11 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής Η αναγνώριση των λειτουργικών απαιτήσεων και η εκτίμηση των οργανωτικών δυνατοτήτων είναι τα απαραίτητα πρώτα βήματα κατά τη σύσταση μιας εικονικής εταιρείας (Strader κ.ά., 1998). Μια εταιρεία είναι μια συλλογή από επιχειρηματικές δραστηριότητες, οργανωμένη σε μια ομάδα από επιχειρηματικές δραστηριότητες που συλλειτουργούν για την παραγωγή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της εταιρείας. Μια επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζεται ως οποιαδήποτε λειτουργία που μετατρέπει την είσοδο ενός στοιχείου, γεγονότος ή πληροφορίας σε κάποιο εξαγόμενο αποτέλεσμα. Προτείνεται ότι οι Ε.Δ. (Business Processes) είναι τα βασικά δομικά στοιχεία μιας επιχείρησης (Barnett και Presley, 1998). Προτείνεται ακόμη ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Barnett κ.ά., 1994; Kosanke και Nell, 1997): Στις διαδικασίες που μετατρέπουν τις εξωτερικές δεσμεύσεις σε εσωτερικές. Στις διαδικασίες που απαιτούν και προετοιμάζουν τους πόρους. Στις διαδικασίες που χρησιμοποιούν τους πόρους για να παράγουν επιχειρηματικά αποτελέσματα. Οι επιχειρηματικές δυνατότητες θα πρέπει να εντοπιστούν ανάμεσα στους πιθανούς συμμετέχοντες της εικονικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρονικών πληρωμών 7 (Assimakopoulos κ.ά., 2001). Η φύση αυτών των λειτουργικών απαιτήσεων θα πρέπει να καθορίζει την επιλογή των συμμετεχόντων στην εικονική εταιρεία, καθώς και το βαθμό της συμμετοχής τους σε αυτήν (Σχήμα 6.1). Σχήμα 6.1 Συστημική απεικόνιση της Ε.Ε. ως ένα σύνολο επιχειρηματικών διεργασιών 7 Από εδώ και πέρα στο κείμενο Η.Π.

12 140 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Η αρχιτεκτονική δείχνει μια συστημική άποψη της Ε.Ε., στην οποία η επιχείρηση εμφανίζεται ως ένα σύστημα που εισάγει εισροές και παράγει εκροές υπό ένα σύστημα περιβαλλοντικών δεσμεύσεων. Η εικονική εταιρεία, όπως φαίνεται στο παραπάνω Σχήμα, αποτελείται από ένα σύνολο Ε.Δ. από την κατηγορία 1, η οποία ανήκει στην Ε.Ε., και ένα σύνολο Ε.Δ. από τις κατηγορίες 2 και 3, το οποίο ανήκει σε δύο ή περισσότερες πραγματικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιείται από την πραγματική και την Ε.Ε. Εκτός από τον ακριβή καθορισμό των διαδικασιών, η αρχιτεκτονική θα πρέπει να βοηθά και στον προσδιορισμό της σειράς και του τρόπου εκτέλεσης των διεργασιών (διαδικασία ευθυγράμμισης). 6.3 Εφαρμογή της αρχιτεκτονικής για την κατασκευή εικονικής εταιρείας κατασκευής μηχανισμών ηλεκτρονικών πληρωμών Η κατασκευή Ασύρματων Μηχανισμών Ηλεκτρονικών Πληρωμών είναι μια περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί τη συνεργασία πολλών συμμετεχόντων εταιρειών (Assimakopoulos κ.ά., 2003). Για την κατασκευή αξιόπιστων, ευέλικτων και ασφαλών μηχανισμών E-Cash, προτείνεται η ενοποίηση των παρακάτω εταιρειών σε μια εικονική εταιρεία: Μιας Τράπεζας: Είναι υπεύθυνη και εγγυητής για όλες τις ηλεκτρονικές πληρωμές και διαδικασίες Μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού: Εγκαθιστά τα λειτουργικά συστήματα και το απαραίτητο λογισμικό για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και προσαρμόζει το λογισμικό στο υλικό που παράγεται από την κατασκευαστική εταιρεία. Μια τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία: Τροφοδοτεί την Ε.Ε. με το απαραίτητο υλικό (π.χ. Servers). Έναν παροχέα Internet (ISP): O ISP κάνει τη σύνδεση του συστήματος Η.Π. στην υπάρχουσα κατάσταση του δικτύου της εταιρείας, για την οποία κατασκευάζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία. Είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της μισθωμένης γραμμής, καθώς και για τη δημιουργία του ιδιωτικού δικτύου (VPN), που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες επικοινωνίας Οι Ε.Δ. και το μοντέλο της αρχιτεκτονικής παρουσιάζονται καλύτερα στην επόμενη ενότητα με τη βοήθεια της PSM, όπως απεικονίζεται μέσω του πακέτου I-Think (Ασημακόπουλος, 2003). 6.4 Ανάλυση της αρχιτεκτονικής με χρήση της συστημικής μεθοδολογίας της δομής προβλήματος (PSM) Η συστημική μεθοδολογία της PSM (Panayiotopoulos και Assimakopoulos, 1987) χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση και τον τεχνικό σχεδιασμό όλων των απαραίτητων συστημάτων ως γλώσσα επικοινωνίας ανάμεσα στα μέρη της αρχιτεκτονικής. Αρχικά, θα χρησιμοποιήσουμε την PSM για τον αρχικό εννοιολογικό σχεδιασμό της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής της συγκεκριμένης Ε.Ε., ο οποίος είναι αποδεκτός από όλα τα μέλη της Ε.Ε., μέσω του πακέτου I-Think. Στο Σχήμα 6.2 απεικονίζεται η αρχιτεκτονική της Ε.Ε., όπως σχεδιάστηκε με το I-Think. Αυτό το σχέδιο αποτελεί το γνωστικό επίπεδο της Ε.Ε.. Σε αυτό το Σχήμα της PSM απουσιάζουν τα είδη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Ε.Ε., καθώς αυτές οι σχέσεις θα προκύψουν μετά τη διενέργεια της προσομοίωσης της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής.

13 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 141 Σχήμα 6.2 Αρχιτεκτονική Ε.Ε. με χρήση της PSM μέσω του I-Think Στο Σχήμα 6.2 απεικονίζονται τα μέρη της Ε.Ε. και οι σχέσεις μεταξύ τους. Η Ε.Ε. αποτελείται από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, τον παροχέα Internet και την τράπεζα. Σε υψηλότερο επίπεδο, βρίσκονται οι διοικούντες της Ε.Ε., οι οποίοι αναλαμβάνουν να οργανώσουν τα μέρη της Ε.Ε. Τέλος, η εταιρεία (Televox), η οποία ζήτησε την κατασκευή Ασύρματων Μηχανισμών Ηλεκτρονικών Πληρωμών, συνδέεται με κάποια από τα μέρη της Ε.Ε., με σκοπό την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 6.5 Παρουσίαση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιάσουμε το εννοιολογικό μοντέλο της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε., όπως προκύπτει από το σχεδιασμό με χρήση του πακέτου I-Think. Σε αυτό το σημείο, θα περιγράψουμε τις διεργασίες, οι οποίες συμβαίνουν σε κάθε εταιρεία και στη διοίκηση της εικονικής επιχείρησης.

14 142 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Διοίκηση εικονικής επιχείρησης Οι διοικούντες της εικονικής επιχείρησης είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση και τον έ- λεγχο των εταίρων της. Οι διεργασίες της διοίκησης της Ε.Ε. περιγράφονται στο επόμενο Σχήμα (6.3). Σχήμα 6.3 Διεργασίες της διοίκησης της εικονικής επιχείρησης Αρχικά, οι διοικούντες της Ε.Ε. ορίζουν το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έργου για τις δραστηριότητες που αναλαμβάνει η κάθε εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος της Ε.Ε. Στη συνέχεια, ελέγχουν αν η κάθε εταιρεία έχει ολοκληρώσει το έργο της μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχει συμφωνηθεί με τη διοίκηση της Ε.Ε. και υπολογίζεται η συνολική διάρκεια του έργου Τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία Ο ρόλος της τεχνικής-κατασκευαστικής εταιρείας είναι να προμηθεύσει την Ε.Ε. με το απαραίτητο υλικό, που στην προκείμενη περίπτωση είναι οι «servers». Οι διεργασίες της εταιρείας υλικού περιγράφονται στο Σχήμα 6.4. Σχήμα 6.4 Διεργασίες της τεχνικής-κατασκευαστικής εταιρείας Πρώτα, η τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία ελέγχει στην αποθήκη της αν διαθέτει servers με τις προδιαγραφές που ζητάει η Ε.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία διαθέτει κατάλληλους servers, προχωρά στην πώλησή τους προς την Ε.Ε. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία υλικού αναλαμβάνει να πραγματοποιήσει μια έρευνα αγοράς για να προμηθευτεί τους servers που ζητά η Ε.Ε. Αρχικά, επισκέπτεται διάφορα καταστήματα και συλλέγει προσφορές για servers. Έπειτα, συγκρίνει τις προσφορές και επιλέγει την αγορά κάποιων servers, οι οποίοι

15 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 143 πληρούν τις προδιαγραφές. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις, εμφανίζεται κάποια μικρή καθυστέρηση στη διαδικασία της αγοράς των servers για την Ε.Ε. από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία. Τέλος, οι servers μεταφέρονται στην εταιρεία παραγωγής λογισμικού για να γίνει η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού Εταιρεία παραγωγής λειτουργικού Η εταιρεία παραγωγής λειτουργικού αναλαμβάνει να εγκαταστήσει τα λειτουργικά συστήματα και το απαραίτητο λογισμικό για τις Η.Π. και προσαρμόζει το λειτουργικό στο υλικό (servers) που παραλαμβάνει από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία. Οι διεργασίες της εταιρείας παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.5. Μία από τις δραστηριότητες της εταιρείας λογισμικού είναι η ίδια η διαδικασία κατασκευής του λογισμικού που θα χρησιμοποιηθεί για τις Η.Π. Έτσι, η εταιρεία ξεκινά την κατασκευή του λογισμικού, η οποία διαρκεί κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, κάποια στιγμή λαμβάνει τους servers από την τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία, με σκοπό αρχικά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος, η οποία διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα. Ένα από τα προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει η εταιρεία λογισμικού σε αυτό το σημείο, μπορεί να είναι η ασυμβατότητα του λειτουργικού συστήματος με τους servers, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου της εταιρείας. Στη συνέχεια, το λειτουργικό σύστημα παραδίδεται στην τράπεζα προς εγκατάσταση και προχωρά η εταιρεία για την εγκατάσταση του λογισμικού στους servers, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατασκευής του. Η εγκατάσταση του λογισμικού απαιτεί κάποιο χρόνο, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί σε περίπτωση ασυμβατότητας του λειτουργικού, επηρεάζοντας το συνολικό έργο της εταιρείας. Αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού στους servers, το λογισμικό παραδίδεται στην τράπεζα προς Σχήμα 6.5 Διεργασίες της εταιρείας παραγωγής λογισμικού

16 144 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ εγκατάσταση και οι servers μεταφέρονται στην εταιρεία (Televox), που ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία των Η.Π Παροχέας Internet (ISP) Ο παροχέας Internet πραγματοποιεί τη σύνδεση του συστήματος Η.Π. στην υπάρχουσα κατάσταση του δικτύου της εταιρείας, για την οποία κατασκευάζεται η ηλεκτρονική υπηρεσία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της μισθωμένης γραμμής, καθώς και για τη δημιουργία του ιδιωτικού δικτύου (VPN), που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες επικοινωνίας. Οι διεργασίες του παροχέα Internet περιγράφονται στο Σχήμα 6.6. Οι δραστηριότητες που ασκεί ο παροχέας Internet είναι οι εξής: Συνδέει το σύστημα στο δίκτυο, το οποίο υπόκειται σε μια μικρή χρονική καθυστέρηση. Στη συνέχεια, συνδέει την τράπεζα στο ιδιωτικό δίκτυο (VPN). Εγκαθιστά τη μισθωμένη γραμμή, η οποία απαιτεί κάποιο χρόνο. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να εμφανιστεί κάποια καθυστέρηση εξαιτίας πιθανής ασυμβατότητας μεταξύ των δικτύων που συνδέονται, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί το συνολικό έργο του παροχέα Internet. Τέλος, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της μισθωμένης γραμμής, η γραμμή παρέχεται στην εταιρεία για την οποία κατασκευάζεται η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία. Σε περίπτωση πτώσης του δικτύου στην τράπεζα, ο παροχέας Internet αναλαμβάνει την επιδιόρθωση της βλάβης. Σχήμα 6.6 Διεργασίες παροχέα Internet

17 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ Τράπεζα Η τράπεζα είναι υπεύθυνη και εγγυητής για όλες τις Η.Π. και διαδικασίες. Στο Σχήμα 6.7 παρουσιάζονται οι διεργασίες που συμβαίνουν στην τράπεζα ως μέλος της Ε.Ε.. Αρχικά, η τράπεζα υπογράφει κάποια συμφωνία με την εταιρεία που ζήτησε τη συγκεκριμένη υπηρεσία των Η.Π., σχετικά με τις υπηρεσίες που θα της παρέχει. Στη συνέχεια, αφού έχει παραλάβει το λειτουργικό σύστημα από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, προχωρά στην εγκατάστασή του στο server της τράπεζας, γεγονός που διαρκεί κάποιο χρονικό διάστημα. Ένα από τα προβλήματα που πιθανόν να προκύψουν είναι η ασυμβατότητα του λειτουργικού συστήματος με τον server της τράπεζας, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση του έργου. Έπειτα, αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού στο server της τράπεζας, γίνεται εκπαίδευση των υπαλλήλων στο χειρισμό του λογισμικού για τις Η.Π. Αφού περάσει κάποιο διάστημα για την εκπαίδευσή τους, στη συνέχεια, οι υπάλληλοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το λογισμικό. Παράλληλα με την παραπάνω διαδικασία εγκατάστασης του λειτουργικού συστήματος και του λογισμικού στο server της τράπεζας, γίνεται η διαδικασία της σύνδεσης της τράπεζας στο ιδιωτικό δίκτυο (VPN), η οποία μπορεί να καθυστερήσει σε περίπτωση πτώσης του δικτύου, με συνέπεια να καθυστερήσει και το συνολικό έργο της τράπεζας. Τέλος, για την ασφάλεια της τράπεζας στο δίκτυο, γίνεται εγκατάσταση ειδικού firewall. Σχήμα 6.7 Διεργασίες τράπεζας

18 146 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Εταιρεία Τelevox Η Televox είναι η εταιρεία για την οποία κατασκευάζεται η υπηρεσία των Η.Π. Στο Σχήμα 6.8 περιγράφονται οι διεργασίες που γίνονται, με σκοπό την παροχή της υπηρεσίας των Η.Π. στους πελάτες της. Σχήμα 6.8 Διεργασίες εταιρείας Τelevox Η εταιρεία λαμβάνει τον server από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού και στη συνέχεια τον χρησιμοποιεί κατά τον επιθυμητό τρόπο. Κατά παρόμοιο τρόπο, λαμβάνει τη μισθωμένη γραμμή από τον παροχέα Internet, με σκοπό να τη χρησιμοποιήσει, όπως και τις υπηρεσίες που της προσφέρει η τράπεζα. Έτσι, η υπηρεσία Η.Π. παρέχεται από την εταιρεία Televox προς τους πελάτες, οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. 6.6 Προσομοίωση του εννοιολογικού μοντέλου της αρχιτεκτονικής Κατά την προσομοίωση της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε., ελέγχουμε το συνολικό χρόνο του έργου, που προκύπτει ως το άθροισμα των χρόνου ολοκλήρωσης του έργου του κάθε μέλους της Ε.Ε., ο οποίος υπολογίζεται σε μέρες. Κάθε κύκλος προσομοίωσης περιλαμβάνει είκοσι επαναλήψεις, έτσι ώστε να κατανοήσουμε την πιθανή πορεία του έργου μέσα από πολλές επαναλήψεις. Παρακάτω θα θεωρήσουμε δύο σενάρια προσομοίωσης του μοντέλου και θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, θα θεωρήσουμε ότι δεν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα για την ολοκλήρωση του έργου σε κανένα από τα μέλη της Ε.Ε. Υπάρχει η δυνατότητα να δούμε αναλυτικά το χρόνο (σε ημέρες), που χρειάζεται το κάθε μέλος της Ε.Ε. για να ολοκληρώσει το έργο του, για κάθε επανάληψη της προσομοίωσης από τον παρακάτω Πίνακα δεδομένων (6.1).

19 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 147 Πίνακας 6.1 Δεδομένα Επιπλέον, μπορούμε να παρατηρήσουμε και να κατανοήσουμε καλύτερα το χρόνο ολοκλήρωσης έργου για κάθε εταιρεία από το ακόλουθο γράφημα (Σχήμα 6.9). Σχήμα 6.9 Γράφημα αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. (όπου δεν εμφανίζεται πρόβλημα)

20 148 ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, θα θεωρήσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ασυμβατότητας του λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια πως αυτό το πρόβλημα θα επηρεάσει το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, όχι μόνο στην εταιρεία λογισμικού, αλλά και του έργου της Ε.Ε.. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αυτής παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα (Σχήμα 6.10). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η εμφάνιση ενός τέτοιου προβλήματος έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει αρκετά η ολοκλήρωση του έργου από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού, με αποτέλεσμα να έχουμε μια μεγάλη καθυστέρηση και στην ολοκλήρωση όλου του έργου από την Ε.Ε. Η προσομοίωση, λοιπόν, παρέχει τη δυνατότητα βελτίωσης, ελέγχου και ανίχνευσης λαθών στη δομή και λειτουργία της αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. Η προσομοίωση στη συγκεκριμένη εφαρμογή εντόπισε τα σημεία, όπου μπορεί να προκύψει κάποιο πρόβλημα, το οποίο θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση του έργου. Τα σημεία αυτά είναι τα εξής: Ασυμβατότητα λειτουργικού συστήματος κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία λογισμικού. Ασυμβατότητα λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία λογισμικού. Ασυμβατότητα λειτουργικού συστήματος κατά την εγκατάστασή του στο server της τράπεζας. Ασυμβατότητα λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server της τράπεζας. Πτώση δικτύου. Σχήμα 6.10 Γράφημα αρχιτεκτονικής της Ε.Ε. (όπου εμφανίζεται πρόβλημα ασυμβατότητας του λογισμικού κατά την εγκατάστασή του στο server από την εταιρεία λογισμικού)

21 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PSM ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ 149 Με αυτόν τον τρόπο, η Ε.Ε. μπορεί να κατασκευάζει σωστά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης έργου για κάθε εταιρεία που είναι μέλος της, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καθυστερήσεις λόγω αυτών των προβλημάτων. Επιπλέον, στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιούμε την προσομοίωση για να ποσοτικοποιήσουμε τα είδη επικοινωνίας μεταξύ δύο μελών της Ε.Ε. Πιο συγκεκριμένα, προσομοιώσαμε όλες τις ακραίες και ομαλές καταστάσεις της Ε.Ε., αναλύσαμε τα αποτελέσματα και καταλήξαμε στο τι είδους επικοινωνία μπορεί να έχουν μεταξύ τους δύο μέλη της. Το Σχήμα 6.11 περιγράφει το αρχικό σχήμα της PSM, όπως το σχεδιάσαμε μέσω του πακέτου I- Think, εμπλουτισμένο με τα είδη επικοινωνίας που μπορούν να εμφανιστούν μεταξύ δύο μελών της Ε.Ε., όπως προέκυψαν από τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της αρχιτεκτονικής της. Σχήμα 6.11 Αρχιτεκτονική Ε.Ε. με χρήση της PSM μέσω του I-Think, συμπεριλαμβανομένων όλων των δυνατών ειδών επικοινωνίας μεταξύ δύο μελών της Αυτό το πλήρες σχέδιο είναι και το γνωστικό επίπεδο της Ε.Ε., με το οποίο πλέον οι διοικούντες και τα μέλη της λαμβάνουν αποφάσεις για την υλοποίησή της.

22

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15 Σημείωμα του συγγραφέα... 18 Υποστηρικτικό υλικό... 22 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 15 Σημείωμα του συγγραφέα............................................ 18 Υποστηρικτικό υλικό................................................

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Ειδικός Συντήρησης σε Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων

Διαθεσιμότητα ιστοσελίδας Ασφάλεια ιστοσελίδας Λειτουργία και συντήρηση ιστοσελίδας Συλλογή αναλυτικών δεδομένων Webmaster 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Webmaster Γνωστό και ως Αρχιτέκτονας διαδικτύου, υπεύθυνος ανάπτυξης ιστοσελίδας, συγγραφέας ιστοσελίδας, διαχειριστής ιστοσελίδας Συνοπτική Ο webmaster ή webmistress

Διαβάστε περισσότερα

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ XRTC ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2015 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η μέση αύξηση του κόστους των ναυτιλιακών δανείων της τράπεζάς σας σε σχέση με το 2013; (A.Αμετάβλητη / B.0%-50%

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Γνωστό και ως Συνοπτική Αποστολή Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιεχομένου Ιστοσελίδας Ένας Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ):

Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Αναλυτική Περιγραφή του προτεινόμενου Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) Περιεχόμενο Προγράμματος (μαθήματα, ώρες κλπ): Το πρόγραμμα αποτελείται από 3 βασικές θεματικές ενότητες και

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων

1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους - Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 1.1 Πολυλειτουργικά προϊόντα Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωματώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων TRACER FACTORY Ολοκληρωμένο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Προϊόντων Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος, Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ, etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστήματος και Λύσεων σε περιβάλλοντα Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκό Περίγραμμα για επαγγέλματα σε περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος

Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γενική Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan) Νικόλαος Κωνσταντόπουλος Γιατί κατασκευάζεται ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο; Μπορούν να προσδιοριστούν 10 διαφορετικοί λόγοι για τη κατασκευή του Επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος. 2 η υπό-ομάδα (Cosmote):

1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος. 2 η υπό-ομάδα (Cosmote): 1 η υπό-ομάδα (Wind): Ισμαήλ Σερκάν Τσουλουχόπουλος Ιωάννης Φαρμακίδης Πασχάλης Τσακίρη Άννα Αριστινίδης Παύλος 2 η υπό-ομάδα (Cosmote): Αμυγδαλούδης Κωνσταντίνος Νερατζάκης Κωνσταντίνος Μποτούρ Μεμέτ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής I ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ Οι σηµαντικότερες αιτίες που οδηγούν στην ανάγκη µέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Νίκος ρίτσας, Υπεύθυνος Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε., Κατερίνα Κατελάνου, Σύµβουλος Ποιότητας ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 3 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Δρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων

Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων και αποφυγής προστίμων Χριστίνα Καλογεροπούλου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Μέλος ΤΕΕ Αρ Μητρώου: 127929 Τηλ.: 2710-2790 Κιν.: 699-3996226 E-mail: christy_jour@yahoo.gr Πρόταση βελτίωσης επαγγελματικών συνθηκών, αύξησης των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ.

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Thomas Edison: >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πρακτική φωτιστική λυχνία Φιλμ 35mm Φωνόγραφος 21.6δισ. $ το 1920 Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Επαγγελματικό Περίγραμμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Κοινότητας σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης Ευρωπαϊκά Περιγράμματα για Επαγγέλματα σε Περιβάλλον Υποβοηθούμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 1 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία

Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Ελευθερία Μαντέλου Ψυχολόγος Ψυχοθεραπεύτρια Η συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία Τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί της οικογενειακής θεραπείας παροτρύνουν τους θεραπευτές του κλάδου να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. New Buildings Manager of Evalend Shipping Co. S.A. Η.Ι.Μ.Τ. & MARTECMA Member

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ. New Buildings Manager of Evalend Shipping Co. S.A. Η.Ι.Μ.Τ. & MARTECMA Member ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2013» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΤΗΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 Η εξωτερική ανάθεση εργασιών και διαδικασιών (Outsourcing) 2 Τα Ελληνικά Συστήματα ERP στο Ελληνικό επιχειρηματικό πεδίο. Έρευνα καταγραφή και παρουσίαση, των ελληνικών εταιριών ERP και των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Αποτελεσματική Οργάνωση και Διοίκηση Σύγχρονων Επιχειρήσεων και Οργανισμών Πρόγραμμα e-learning Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει την επιτακτική ανάγκη που

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit

Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό Διαδίκτυο στην Ελλάδα: Μύθος ή Πραγματικότητα; Γιάννης Καβακλής, Director Broadband Unit Ένας Πάροχος έφερε το Internet στην Ελλάδα o ΗιστορίατηςForthnet ξεκινά, το 1984, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Να δοθεί ο ορισμός του προβλήματος καθώς και τρία παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική

Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Τα εµπλουτισµένα ηλεκτρονικά βιβλία Πληροφορικής Γυµνασίου και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική πρακτική Α. Σαριδάκη, Π. Τσάκωνας, Α. Παλιούρας, Ε. Χριστοπούλου, Α. Πέτσος, Π. Τουκίλογλου, Α. Τζιµογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΜΠ Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Π. Ταούκης, Αν. Καθ. ΕΜΠ Κ. Τζιά, Καθ. ΕΜΠ, Β. Ωραιοπούλου, Καθ. ΕΜΠ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα