ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ"

Transcript

1 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή ποσότητα υλικού για την τελική κατεργασία. Η τελική κατεργασία στη διαµόρφωση ενός εξαρτήµατος µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µε µεθόδους αφαίρεσης υλικού, µια και προκύπτει µε τέτοιες κατεργασίες µεγαλύτερη ακρίβεια στις διαστάσεις και καλύτερη ποιότητα επιφάνειας. Με τη µορφοποίηση µε παραµόρφωση επιτυγχάνεται η διαµόρφωση ενός προϊόντος χωρίς µεγάλη απώλεια υλικού. Στο σχήµα 1.1 φαίνονται διάφορα αντικείµενα, που έχουν παραχθεί µε κατεργασίες διαµόρφωσης. Σχήµα 1.1 : Αντικείµενα που έχουν παραχθεί µε διαδικασίες διαµόρφωσης Με τις κατεργασίες διαµόρφωσης συνήθως παράγονται προϊόντα κοντά στην τελική µορφή τους. Τέλος, µε τις κατεργασίες µε προσθήκη (συνδέσεις, κολλήσεις, κ.λπ.), παράγονται προϊόντα από διαφορετικά εξαρτήµατα, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους είτε µόνιµα (συγκολλήσεις, κολλήσεις) είτε προσωρινά (κοχλιοσυνδέσεις). 1.1 Πλαστική παραµόρφωση Οι σηµαντικότερες αλλαγές στις διαδικασίες µορφοποίησης των µετάλλων έγιναν τον 18 και 19 αιώνα, που άρχισαν να υιοθετούνται οι µηχανικές διεργασίες. Η ανάπτυξη αυτή της τεχνολογίας διαµορφώσεως των µετάλλων είχε ως αποτέλεσµα την έρευνα σε νέα υλικά, στα οποία µπορούσαν να εφαρµοσθούν οι νέες τεχνικές και αντίστοιχα την ανακάλυψη νέων υλικών που οδήγησε στην ανάπτυξη νέων µεθόδων διαµόρφωσης. Κατά τη διαµόρφωση, το µέταλλο παραµορφώνεται. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι η ανάλυση της διαδικασίας της διαµόρφωσης απαιτεί την ανάλυση των τάσεων και των παραµορφώσεων. (βλ. Αντοχή των Υλικών). Η τάση, που είναι η ανά µονάδα επιφάνειας δύναµη, ορίζεται ως το διάνυσµα σε ένα σηµείο µίας διατοµής µε µέτρο ίσο µε τη δύναµη προς την επιφάνεια. Οι τιµές των τάσεων, ορθών ή διατµητικών, είναι καθοριστικές για την επιλογή του κατάλληλου υλικού σε κάποια µηχανολογική κατασκευή. Η µέγιστη ορθή τάση αποτελεί κριτήριο ελέγχου για

2 53 τα ψαθυρά υλικά, µια και αυτά σπάνε κάθετα στη διεύθυνση της ορθής τάσης. Αντίθετα η µέγιστη διατµητική τάση λαµβάνεται ως κριτήριο για τα όλκιµα υλικά που διαρρέουν πριν αστοχήσουν Παραµορφώσεις Παραµόρφωση σε ένα στερεό σώµα είναι το σύνολο των µετατοπίσεων όλων των σηµείων ενός σώµατος, που οδηγούν σε αλλαγή της γεωµετρίας του. Αντίστοιχα µε τις τάσεις, στις παραµορφώσεις διακρίνουµε τις ορθές παραµορφώσεις, που συµβολίζονται µε το γράµµα ε και εκφράζουν την ανά µονάδα µήκους επιµήκυνση ή βράχυνση µιας στοιχειώδους ευθείας του σώµατος, και τις διατµητικές παραµορφώσεις που συµβολίζονται µε το γράµµα τ και εκφράζουν τη στρέβλωση της γωνίας, που σχηµατίζουν δύο αρχικά κάθετες µεταξύ τους ευθείες. Στο σχήµα 1. παρουσιάζεται το διάγραµµα των τάσεων και των παραµορφώσεων για την περίπτωση ενός κοινού χάλυβα. Το διάγραµµα αυτό προκύπτει από το πείραµα εφελκυσµού. Όπως παρατηρείται από το σχήµα, διακρίνονται δύο κύριες περιοχές, η ελαστική και η ελαστοπλαστική περιοχή. Στην ελαστική περιοχή, η οποία οριοθετείται από το όριο αναλογίας σ Α, ισχύει ο νόµος του Hooke, όπου η τάση και η παραµόρφωση έχουν µεταξύ τους την παρακάτω γραµµική σχέση : σ ε Ε (1) Σχήµα 1. : ιάγραµµα τάσεων παραµορφώσεων όπου µε Ε συµβολίζεται το µέτρο ελαστικότητας ή µέτρο του Young, το οποίο για κάθε υλικό έχει διαφορετική αλλά σταθερή τιµή (για το χάλυβα Ε N/mm έως N/mm ). Στον πίνακα Π.1.1 παρουσιάζονται για διάφορα υλικά τα αντίστοιχα µέτρα ελαστικότητας και διάφορες άλλες χαρακτηριστικές σταθερές.

3 5 Υλικό Σύµβολο Ειδικό βάρος σε θερµοκρασία περιβάλλοντος γ [p/cm 3 ] Μέτρο ελαστικότητας σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Ε [10 Nmm - ] Σταθερά εγκάρσιας παραµόρφωσης ή Λόγος του Poisson v Σταθερά θερµικής διαστολής µεταξύ 0 και 100 C a [10-6 / C] Αλουµίνιο Al,70 7, 0,3,0 Μόλυβδος Mb 11,35 1,7 0, 9,0 Σίδηρος Fe 7,86 1,6 0,8 1,0 Χάλυβας - 7,85 1,0 0,8 11,0 Χυτοσίδηρος - 7,10-7,30 7,5-13,0 0, - 0,6 9,0 Χρυσός Au 19,3 8,1 0, 1,0 Χαλκός Cu 8,93 1,6 0,35 16, Μπρούτζος - 8,73 11,1 0,35 17,0 Μαγνήσιο Mg 1,7,5 0,8 6,0 Νικέλιο Ni 8,90 0,5 0,31 13,0 Ορείχαλκος - 8,30-8,50 9,0-10,0 0,38 18,0-19,0 Ψευδάργυρος Zn 7,13,0-13,0 0,0-0,30 6,0 Κασσίτερος Sn 7,30 5,6 0,33 7,0 Άργυρος Ag 10,50 8,1 0,37 0,0 Μπετόν - 1,50 -,0,5 -,5 0,0 1,0 Γυαλί -,0 -,60,0-10,0 0,19-0,8 3,0-10,0 Πίνακας Π.1.1 : Χαρακτηριστικές σταθερές υλικών Στο πείραµα του εφελκυσµού εφαρµόζεται αξονική δύναµη σε ένα δοκίµιο προδιαγραµµένης γεωµετρίας. Η αξονική δύναµη επιφέρει µια τριαξονική κατάσταση παραµόρφωσης, όπου οι εγκάρσιες παραµορφώσεις είναι ανάλογες µε την αντίστοιχη αξονική, µε συντελεστή αναλογίας το λόγο του Poisson ή αλλιώς "σταθερά εγκάρσιας παραµόρφωσης", που για διάφορα υλικά παρουσιάζεται επίσης στον πίνακα Π.1.1. Στην ελαστική περιοχή, το υλικό συµπεριφέρεται αναλογικά και ελαστικά, πράγµα που σηµαίνει πως η παραµόρφωση είναι ανάλογη της αναπτυσσόµενης τάσης και ταυτόχρονα είναι ελαστική, δηλαδή το σώµα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Η ελαστικότητα αυτή συνεχίζεται για λίγο ακόµα, πέρα από την ελαστική περιοχή και το όριο αναλογίας µέχρι το όριο ελαστικότητας, και στο δοκίµιο δεν παρατηρούνται µόνιµες παραµορφώσεις. Μετά από αυτή την τάση σ F το δοκίµιο παρουσιάζει µόνιµες παραµορφώσεις και δεν επανέρχεται πλέον στην αρχική του κατάσταση. Ως όριο διαρροής λαµβάνεται ένα τεχνητό µέγεθος, που αντιστοιχεί σε εκείνη την τάση που επιφέρει µία µετρήσιµη µόνιµη παραµόρφωση. Έτσι, το σ 0. που χρησιµοποιείται συχνά, είναι εκείνη η τάση που επιφέρει στο δοκίµιο µόνιµη παραµόρφωση ε0.00 ή 0.%. Με την αύξηση της τάσης πέρα από το όριο διαρροής, το δοκίµιο συνεχίζει να παραµορφώνεται πλαστικά µέχρι το όριο θραύσης σ Β, όπου η τάση µειώνεται ενώ η παραµόρφωση συνεχίζεται. Το φαινόµενο αυτό συνεχίζεται µέχρι την τάση θραύσης σ Θ Ενδοτράχυνση Στο σχήµα 1.3 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα τάσης - παραµόρφωσης για την περίπτωση τριών χαρακτηριστικών υλικών, του χυτοσιδήρου, του αλουµινίου και του λάστιχου. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως σε µερικά υλικά η µετάβαση από την ελαστική στην πλαστική περιοχή γίνεται πολύ οµαλά, χωρίς να εµφανίζεται

4 55 έντονα το όριο διαρροής. Η αιτία αυτής της συµπεριφοράς είναι η ενδοτράχυνση που ξεκινά ιδιαίτερα νωρίς γι αυτά τα υλικά. Σχήµα 1.3 : Συµπεριφορά διαφόρων υλικών Η ενδοτράχυνση ή εργοσκλήρυνση είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόµενο των υλικών, κατά το οποίο η συνεχής αύξηση της παραµόρφωσης απαιτεί ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση της τάσης. Το υλικό, το οποίο αναγκάζεται σε παραµόρφωση, αυξάνει την αντίστασή του σε κάθε προσπάθεια αύξησης του ποσού της παραµόρφωσης. Η εργοσκλήρυνση, όπως παρουσιάστηκε, είναι µια διαδικασία, η οποία αντιτίθεται στην παραµόρφωση. Υπάρχουν όµως άλλες διαδικασίες µε τη βοήθεια των οποίων επιτυγχάνονται αντίθετα µε την εργοσκλήρυνση αποτελέσµατα Επίδραση συνθηκών παραµόρφωσης Η επίδραση της θερµοκρασίας στο όριο παραµόρφωσης ενός υλικού είναι πολύ σηµαντική. Σε πολλά εξαρτήµατα διαφόρων υλικών παρουσιάζεται ένα ανώτερο όριο παραµόρφωσης πέρα από το οποίο το εξάρτηµα θα ραγίσει ή θα σπάσει. Με την αύξηση όµως της θερµοκρασίας, µπορούν να ενεργοποιηθούν διεργασίες αποκατάστασης ή διευθέτησης των αταξιών του υλικού, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα παραπέρα παραµόρφωσης. Συχνά, το προς παραµόρφωση εξάρτηµα θερµαίνεται µέχρι τη θερµοκρασία ανοπτήσεως, πιο πάνω από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης και διατηρείται σε αυτή για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η ανόπτηση αυτή, στην οποία υποβάλλεται, έχει ως συνέπεια να σχηµατίζονται νέοι απαραµόρφωτοι κόκκοι στο υλικό και ταυτόχρονα να εξαφανίζεται ή να επαναδιευθετείται µεγάλος αριθµός αταξιών, ενώ δηµιουργούνται καινούριες µε µικρότερο ενεργειακό περιεχόµενο. Στο τέλος της ανόπτησης, λόγω των παραπάνω, το εξάρτηµα µπορεί να δεχθεί επιπλέον σοβαρή παραµόρφωση, ενώ όλη η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και άλλες φορές. Στο σχήµα 1. παρουσιάζεται αυτή η επίδραση της διαδικασίας της ανόπτησης στη δυνατότητα παραµόρφωσης. Όπως φαίνεται από το σχήµα, οι ενδιάµεσες ανοπτήσεις και παραµορφώσεις δίνουν τη δυνατότητα µεγάλης συνολικής παραµόρφωσης, χωρίς όµως να έχει ξεπεραστεί το ανώτερο επιτρεπτό όριο. Σχήµα 1. : Επίδραση της ανόπτησης στην επιτρεπόµενη παραµόρφωση

5 56 Γενικά, η αύξηση της θερµοκρασίας σε ένα υλικό επιφέρει τη µείωση του ορίου διαρροής, ιδιαίτερα σε θερµοκρασίες πάνω από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης, όπου και εκτελούνται οι κατεργασίες διαµορφώσεως των µετάλλων εν θερµώ. Ταυτόχρονα, τις περισσότερες φορές, µε την αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνεται η ολκιµότητα του µετάλλου, ενώ το όριο ελαστικότητάς του µειώνεται. Η διαµόρφωση των µετάλλων εν θερµώ προαπαιτεί τη βέλτιστη επιλογή της θερµοκρασίας εκτέλεσης της διεργασίας, θερµοκρασία που πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική πτώση του ορίου διαρροής σε συνδυασµό µε επαρκή ολκιµότητα. Ανάλογα µε το διαµορφούµενο µέταλλο αλλά και τις συνθήκες εκτέλεσης της διεργασίας διαµόρφωσης, το µέταλλο παραµορφώνεται µε διαφορετική ταχύτητα. Η επίδραση αυτής της ταχύτητας επί του ορίου διαρροής είναι σηµαντική σε υψηλές θερµοκρασίες. Στο σχήµα 1.5 παρουσιάζεται η επίδραση της ταχύτητας παραµόρφωσης ανάλογα µε τη θερµοκρασία, στο όριο διαρροής του υλικού. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως η αύξηση της ταχύτητας παραµόρφωσης συνεπάγεται αύξηση του ορίου διαρροής, άρα και της µέγιστης αντοχής του υλικού. Σχήµα 1.5 : Επίδραση της ταχύτητας παραµόρφωσης στο όριο διαρροής Η επίδραση της περιεκτικότητας άνθρακα στους χάλυβες στο όριο διαρροής τους είναι εξίσου σηµαντική. Στο σχήµα 1.6 παρουσιάζεται η σχέση ορίου διαρροής - παραµόρφωσης για χάλυβες διαφόρων περιεκτικοτήτων σε άνθρακα. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως όσο πιο µεγάλη είναι η περιεκτικότητα σε άνθρακα σε ένα χάλυβα, τόσο µεγαλύτερο είναι το όριο διαρροής του. Σχήµα 1.6 : Επίδραση περιεκτικότητας σε C στο όριο διαρροής χαλύβων σε σχέση µε την παραµόρφωση Η επίδραση της περιεκτικότητας σε άνθρακα για χάλυβες στο όριο διαρροής τους, σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία, φαίνεται στο σχήµα 1.7. Στο σχήµα αυτό µπορεί να παρατηρηθεί πως, αυξανοµένης της θερµοκρασίας, το όριο διαρροής µειώνεται σηµαντικά µέχρι τους 750 C, ενώ για µεγαλύτερες θερµοκρασίες η µείωση δεν είναι τόσο σηµαντική. Επίσης, οι χάλυβες µε µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άνθρακα στην ίδια θερµοκρασία έχουν και µεγαλύτερο όριο διαρροής, γεγονός που είχε διαπιστωθεί και από το σχήµα 1.6.

6 57 Σχήµα 1.7 : Επίδραση περιεκτικότητας σε C στο όριο διαρροής χαλύβων σε συνάρτηση της θερµοκρασίας τους. 1. Παραµόρφωση εν θερµώ και εν ψυχρώ Οι µηχανικές διαµορφώσεις πραγµατοποιούνται εν θερµώ ή εν ψυχρώ. Η διαφορά στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι η θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται το υλικό πριν δεχθεί τη δύναµη παραµόρφωσης. Έτσι, αν το υλικό βρίσκεται σε θερµοκρασία χαµηλότερη από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσής του, τότε λέµε ότι η παραµόρφωση γίνεται εν ψυχρώ, ενώ αντίστοιχα σε υψηλότερες θερµοκρασίες από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης λέµε ότι γίνεται εν θερµώ. Για τα περισσότερα µέταλλα, η θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης βρίσκεται περίπου στο µισό της θερµοκρασίας στην οποία το υλικό λιώνει, δηλαδή τη θερµοκρασία τήξης. Οι δύο αυτές περιπτώσεις κατεργασιών διαµόρφωσης παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Πλεονεκτήµατα εν θερµώ Επειδή το υλικό βρίσκεται πάνω από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης δε σκληραίνει από την επίδραση του φορτίου παραµόρφωσης. Σε υψηλές θερµοκρασίες το όριο διαρροής του υλικού είναι µικρότερο και κατά συνέπεια το υλικό µπορεί να παραµορφωθεί εντονότερα. Επειδή η αντοχή σε διάτµηση µειώνεται σε υψηλές θερµοκρασίες, για την ίδια παραµόρφωση στην εν θερµώ διαµόρφωση απαιτείται λιγότερη δύναµη από ότι στην εν ψυχρώ. Μειονεκτήµατα εν θερµώ Μερικά µέταλλα δεν µπορούν να διαµορφωθούν εν θερµώ, επειδή σε υψηλές θερµοκρασίες παρουσιάζουν ευθραυστότητα. Λόγω της διαστολής, που γίνεται από τη θερµοκρασία, δεν µπορεί να επιτευχθεί µεγάλη ακρίβεια στις διαστάσεις. Ο έλεγχος σε αυτή την περίπτωση της θερµοκρασίας του κοµµατιού που παραµορφώνεται είναι δύσκολος. Η συγκράτηση του τεµαχίου που είναι σε υψηλές θερµοκρασίες είναι δύσκολη. Πλεονεκτήµατα εν ψυχρώ Η εν ψυχρώ παραµόρφωση αυξάνει την αντοχή και την επιφανειακή σκληρότητα του κατεργαζόµενου τεµαχίου. Αφού δεν υπάρχουν υψηλές θερµοκρασίες, δεν παρουσιάζονται οξείδια στην επιφάνεια του τεµαχίου, µε αποτέλεσµα η ποιότητα της επιφάνειάς του να είναι καλύτερη. Επιτυγχάνεται καλύτερη ακρίβεια στις τελικές διαστάσεις. Είναι εύκολος ο χειρισµός και η συγκράτηση των τεµαχίων. Μειονεκτήµατα εν ψυχρώ Το υλικό έχει υψηλό όριο διαρροής και απαιτεί περισσότερο φορτίο για να παραµορφωθεί.

7 58 Το υλικό µε την εν ψυχρώ παραµόρφωση ενδοτραχύνεται, δηλαδή αντιστέκεται στην περαιτέρω παραµόρφωσή του. Περισσότερη παραµόρφωση µπορεί να γίνει, αφού προηγηθεί ανόπτηση και µε αυτό τον τρόπο µείωση του ορίου διαρροής. ιάφορα εύθραυστα υλικά δε µπορούν να διαµορφωθούν εν ψυχρώ. 1.3 Είδη µηχανικών διαµορφώσεων ιάφορα είδη µηχανικών διαµορφώσεων παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήµατα. Οι µέθοδοι αυτοί αναλύονται στα επόµενα κεφάλαια ξεχωριστά. Σχήµα 1.8 : Ελεύθερη παραµόρφωση Σχήµα 1.9 : Κάµψη, διαβάθµιση, στρέβλωση

8 59 Σχήµα 1.10 : Μήκυνση, Βάθυνση, Πλάτυνση Σχήµα 1.11 : Έλαση Σχήµα 1.1 : Ολκή, Βαθεία κοίλανση, Περιώθηση

9 60 Σχήµα 1.13 : Σφυρηλασία Σχήµα 1.1 : ιέλαση ή Εξώθηση 1. Πρέσες Οι πρέσες είναι µηχανήµατα τα οποία, χρησιµοποιώντας µηχανική ή υδραυλική ενέργεια, πραγµατοποιούν τις µηχανικές διαµορφώσεις. Οι πρέσες διακρίνονται ανάλογα µε τον τύπο του πλαισίου, την απόδοσή τους, την πηγή ενέργειας κ.λπ Πηγή ενέργειας Οι Πρέσες για παραµόρφωση µπορεί να είναι µηχανικές ή υδραυλικές. Στις µηχανικές πρέσες ένας στρόφαλος χρησιµοποιείται ως πηγή ενέργειας, ενώ στις υδραυλικές πρέσες ένα ή περισσότερα έµβολα δίνουν την ενέργεια για την παραµόρφωση. Οι βασικές διαφορές ανάµεσα στα δύο αυτά είδη πρεσών είναι : Οι υδραυλικές πρέσες εξασκούν σταθερή δύναµη ανά εµβολισµό, ενώ στις µηχανικές πρέσες η δύναµη εξαρτάται από την εκάστοτε θέση του διωστήρα. Στις υδραυλικές πρέσες το µήκος εµβολισµού µπορεί να ορισθεί εύκολα και µε ακρίβεια, κάτι που δε συµβαίνει στις µηχανικές πρέσες. Η ταχύτητα εµβολισµού στις υδραυλικές πρέσες µπορεί να ορισθεί µέσα σε ένα µεγάλο εύρος, ενώ στις µηχανικές πρέσες περιορίζεται από τον τύπο του κιβωτίου ταχυτήτων. Οι υδραυλικές πρέσες δεν µπορούν να υπερφορτωθούν και να υποστούν ζηµιές. Όταν η δύναµη που εξασκείται ξεπεράσει µία οριακή τιµή, η υδραυλική πρέσα σταµατά, ενώ η µηχανική πρέσα, αν δε διαθέτει ειδική διάταξη για υπερφόρτωση, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρές ζηµιές.

10 61 Οι µηχανικές πρέσες επανέρχονται γρήγορα και είναι καλύτερες για µεγάλη παραγωγικότητα, σε αντίθεση µε τις υδραυλικές πρέσες, που παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Επειδή η µηχανική ενέργεια αποθηκεύεται στο στρόφαλο, οι µηχανικές πρέσες χρησιµοποιούν µικρότερο κινητήρα. Σε αρκετές εφαρµογές το µέγεθος του κινητήρα που απαιτείται για µία υδραυλική πρέσα είναι,5 φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της ισοδύναµης µηχανικής πρέσας. Η ταχύτητα του εµβόλου στις µηχανικές πρέσες είναι µεγαλύτερη, µε συνέπεια οι µηχανικές πρέσες να είναι πιο αποδοτικές στην απότµηση και διάτρηση, που απαιτείται ιδιαίτερα µεγάλο κρουστικό φορτίο. Αντίστοιχα, στις υδραυλικές πρέσες παρουσιάζεται ο κίνδυνος, λόγω του µεγάλου κρουστικού φορτίου, να υποστεί βλάβη το υδραυλικό σύστηµα. Στο σχήµα 1.15 παρουσιάζονται µία µηχανική και µία υδραυλική πρέσα αντίστοιχα. Σχήµα 1.15 : Μηχανική και υδραυλική πρέσα 1.. Τύπος πλαισίου Οι πρέσες, σε σχέση µε τη γεωµετρία του πλαισίου από το οποίο αποτελούνται, διακρίνονται κυρίως σε δύο είδη, τις πρέσες διακένου ή C-πρέσες και τις ευθείες πρέσες. Στο σχήµα 1.16 παρουσιάζονται µία πρέσα διακένου και µία ευθεία πρέσα αντίστοιχα. Οι πρέσες διακένου θυµίζουν από πλάγια το λατινικό γράµµα C και έχουν το πλεονέκτηµα ότι διαθέτουν άµεση πρόσβαση στο χώρο τοποθέτησης της µήτρας από εµπρός, αλλά και από τις δύο πλαϊνές πλευρές. Οι ευθείες πρέσες αποτελούνται από βάση και δύο κάθετες κολόνες που δένονται µε την κεφαλή.

11 6 Σχήµα 1.16 : Πρέσα διακένου και ευθεία πρέσα Μία πιο ειδική κατηγοριοποίηση των πρεσών παρουσιάζεται στο σχήµα 1.17, που φαίνονται διάφοροι τύποι πρεσών σε σχέση µε το πλαίσιό τους. Σχήµα 1.17 : Τύποι πρεσών µε βάση τον τύπο του πλαισίου τους. Εκτός από την ήδη αναφερθείσα κατηγοριοποίηση υπάρχουν και άλλα είδη πρεσών, όπως οι ατµόσφυρες, οι πρέσες µε δυνατότητα κλίσης κ.λπ Απότµηση Η απότµηση είναι η κατεργασία διαµόρφωσης κατά την οποία αποχωρίζεται µέρος από το υλικό ενός ελάσµατος µέσω κατάλληλου εργαλείου. Το κοπτικό εργαλείο το οποίο εκτελεί την απότµηση, κινείται ενάντια στο έλασµα µε κινηµατική και συνθήκες που εκτελούνται σε µια πρέσσα εκκέντρου ή σπανιότερα σε υδραυλική πρέσσα. Στο σχήµα 1.18 παρουσιάζεται ένα εργαλείο αποτµήσεως το οποίο ονοµάζεται και έµβολο (a) και η ακίνητη µήτρα (c) στην οποία πιέζεται το κατεργαζόµενο τεµάχιο (b) µέσω του εµβόλου. Στο ίδιο σχήµα φαίνεται η αναγκαία χάρη u ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα καθώς και ο µηχανισµός απότµησης.

12 63 Σχήµα 1.18 : Εργαλείο και µηχανισµός απότµησης Το έµβολο εισέρχεται στο τεµάχιο το οποίο λόγω της συγκράτησής του από την µήτρα, παραµορφώνεται. Η διαδικασία της απότµησης ακολουθεί τρία στάδια, όσον αφορά τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα, τα οποία φαίνονται στο σχήµα Σχήµα 1.19 : Τα στάδια της απότµησης (Κύκλος απότµησης) 1 ο στάδιο : ελαστική συµπίεση του υλικού ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα και ελαφρά διείσδυση των κόψεων εµβόλου και µήτρας µέσα στο υλικό. ο στάδιο : εισχώρηση του εµβόλου στο υλικό και αντίστοιχη, µικρότερη όµως, εισχώρηση της µήτρας. 3 ο στάδιο : εµφάνιση µιας ή δύο ρωγµών πάνω και κάτω στο έλασµα και επέκτασή τους µέχρι την συνάντηση και την τελική απότµηση του τεµαχίου από το έλασµα. Η ταχύτητα µε την οποία εκτελείται η κατεργασία της απότµησης είναι καθοριστικός παράγοντας για την προκύπτουσα επιφάνεια αλλά και για την απαιτούµενη δύναµη για την απότµηση. Οπως έχει ήδη περιγραφεί στο κεφάλαιο της πλαστικότητας, η αύξηση της ταχύτητας παραµόρφωσης έχει σαν αποτέλεσµα την αντίστοιχη αύξηση του όριου διαρροής του παραµορφούµενου υλικού και κατά συνέπεια την ενίσχυση της αντοχής του. Ετσι η απαιτούµενη δύναµη σε µια τέτοια περίπτωση, άρα και η ισχύς της εργαλειοµηχανής, είναι µεγαλύτερη, ενώ η προκύπτουσα επιφάνεια παρουσιάζεται καλύτερη. Η δύναµη της απότµησης συναρτήσει της µετατόπισης του εµβόλου, παρουσιάζεται διαγραµµατικά στο σχήµα 1.0. Οι επιµέρους περιοχές του διαγράµµατος αντιστοιχούν σε διαφορετική κατάσταση όσον αφορά την κατεργασία, ενώ η αρνητική περιοχή αντιπροσωπεύει την επιστροφή του εµβόλου. Οπως φαίνεται στο σχήµα 1.0, ο κύκλος απότµησης διακρίνεται βασικά σε δύο περιοχές σε σχέση µε την διαδροµή του εµβόλου. Ετσι φαίνονται η ενεργός και η νεκρά διαδροµή του εµβόλου που αντιστοιχούν σε θετική ή αρνητική δύναµη απότµησης. Η θέση Α στο διάγραµµα αντιστοιχεί στο τέλος της ελαστικής παραµόρφωσης και την αρχή της πλαστικής παραµόρφωσης µε συνεχή µείωση της επιφάνειας απότµησης, ενώ η θέση Β στο

13 6 διάγραµµα αντιστοιχεί στην µεγαλύτερη τιµή της δύναµης απότµησης. Στην περιοχή ανάµεσα στις θέσεις C και D αναπτύσσονται ρωγµές στο κατεργαζόµενο υλικό χωρίς πλέον αυτό να υφίσταται σηµαντική πλαστική παραµόρφωση, ενώ µετά τη θέση D αναπτύσσεται ισχυρή τριβή ανάµεσα στο έµβολο την µήτρα και το τεµάχιο. Η πλήρης απότµηση του τεµαχίου επιτυγχάνεται στην θέση F, ενώ στη συνέχεια για την επιστροφή του εµβόλου απαιτείται νέα δύναµη για την έξοδό του από το κατεργαζόµενο έλασµα Σχήµα 1.0 : Η δύναµη της απότµησης (Κύκλος απότµησης) Σηµείο εφαρµογής δύναµης στην απότµηση Για την περίπτωση που το αποτεµνόµενο τεµάχιο δεν έχει συµµετρική µορφή, είναι απαραίτητη η γνώση του σηµείου εφαρµογής της δύναµης απότµησης, ώστε να αποφεύγονται επιπλέον καταπονήσεις στην εργαλειοµηχανή και το εργαλείο. Στο σχήµα 1.1 παρουσιάζεται ο αναλυτικός τρόπος προσδιορισµού του σηµείου εφαρµογής το οποίο ταυτίζεται µε το κέντρο βάρους της περιµέτρου του σχήµατος. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός σχήµατα, το σηµείο εφαρµογής προσδιορίζεται σαν το κέντρο βάρους όλων των επιµέρους σχηµάτων. Σχήµα 1.1 : Αναλυτικός υπολογισµός σηµείου εφαρµογής δύναµης απότµησης Για την γενική περίπτωση του σχήµατος 1.1, το κέντρο βάρους του σχήµατος, άρα και το σηµείο εφαρµογής της δύναµης, προκύπτει από τις σχέσεις : L1 x1 + L x + L3 x3 + L x + L5 x5 x0 L1 + L + L3 + L + L5 (1.1) L1 y1 + L y + L3 y 3 + L y + L5 y5 y 0 L + L + L + L + L όπου L i : τα µήκη των επιµέρους τµηµάτων, x i : οι X συντεταγµένες των µέσων των τµηµάτων, y i : οι Υ συντεταγµένες των µέσων των τµηµάτων, i : τα επιµέρους τµήµατα που αποτελούν το σχήµα, 1 3 5

14 S(x 0,y 0 ) : το σηµείο εφαρµογής της δύναµης απότµησης. 65 Στην περίπτωση που το έµβολο της απότµησης πρέπει να κόψει παραπάνω από ένα κλειστά σχήµατα την ίδια στιγµή, η µέθοδος υπολογισµού του σηµείου εφαρµογής της δύναµης απότµησης, δηλαδή της θέσης που θα δεθεί το έµβολο στην πρέσα, αλλάζει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν αντίστοιχοι τύποι µε τις σχέσεις 1.1, αλλά στη θέση των συντεταγµένων των µέσων τοποθετούνται οι συντεταγµένες των κέντρων βάρους κάθε σχήµατος, ενώ στη θέση των µηκών των τµηµάτων L τοποθετούνται οι περίµετροι U κάθε σχήµατος. Έτσι, για την περίπτωση τριών σχηµάτων, οι σχέσεις 1.1 µετασχηµατίζονται στις παρακάτω σχέσεις 1. x y 0 0 U1 x1 + U x + U3 U + U + U 1 U1 y1 + U y + U3 U + U + U x y 3 3 (1.) όπου U i : οι περίµετροι των επιµέρους σχηµάτων, x i : οι X συντεταγµένες των κέντρων βαρών των σχηµάτων, y i : οι Υ συντεταγµένες των κέντρων βαρών των σχηµάτων, i : τα επιµέρους σχµήµατα που αποτελούν το έµβολο, S(x 0,y 0 ) : το σηµείο εφαρµογής της δύναµης απότµησης. Εφαρµογή : Ζητείται το σηµείο εφαρµογής της δύναµης για την απότµηση των διαµορφώσεων του σχήµατος 1.. Y 1 R15 30 A S B X Σχήµα 1. : Εφαρµογή Επειδή το σχήµα αποτελείται από δύο επιµέρους σχήµατα, το σηµείο εφαρµογής της δύναµης θα προκύψει ως το κέντρο βάρους και των δύο σχηµάτων µαζί. Για τον υπολογισµό αυτό απαιτούνται οι περίµετροι των δύο σχηµάτων (U 1 και U ) και οι συντεταγµένες των κέντρων των δύο σχηµάτων, δηλαδή οι συντεταγµένες των σηµείων Α και Β. Έτσι ισχύει : περίµετρος του 1 ου σχήµατος U mm περίµετρος του ου σχήµατος U πr 3,1 15 9, mm συντεταγµένες του κέντρου του 1 ου σχήµατος (σηµείο Α) : x 1 0 και y 1 0, µια και το σύστηµα συντεταγµένων έχει το κέντρο του στο σηµείο Α. συντεταγµένες του κέντρου του ου σχήµατος (σηµείο Β) : x 5 και y 0, µια και το σύστηµα συντεταγµένων έχει το κέντρο του στο σηµείο Α.

15 Με αντικατάσταση στις σχέσεις (1.3) προκύπτουν οι σχέσεις : U1 x1 + U x , 5 39 x U + U 0 + 9, 13, 0 1 y U1 y1 + U y U + U , , 13, 0 1 Τελικό αποτέλεσµα είναι ότι το σηµείο εφαρµογής της δύναµης απότµησης S έχει συντεταγµένες x ο 31,6 mm και y ο 0 mm. Το ότι η συντεταγµένη y του γραµµικού κέντρου βάρους και των δύο σχηµάτων είναι 0, δηλαδή το κέντρο βάρους είναι πάνω στον άξονα X, ήταν αναµενόµενο, µια και τα δύο σχήµατα είναι συµµετρικά ως προς τον άξονα αυτό Χάρη στην απότµηση Οπως φάνηκε στο σχήµα 1.18, ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα απαιτείται να αφεθεί ένα προκαθορισµένο διάκενο το οποίο ονοµάζεται χάρη. Η εκλογή της σωστής χάρης έχει σηµαντική επίδραση στην απότµηση. Όπως φαίνεται και από το σχήµα η διάµετρος του διάκενου της µήτρας D δίνεται από τη σχέση D d+ u (1.3) Για διάφορα µεγέθη της επιλεγόµενης χάρης, στο σχήµα 1.3 παρουσιάζεται η συµπεριφορά του κατεργαζόµενου υλικού. Στην πράξη το µέγεθος της χάρης κυµαίνεται από έως 10% του πάχους του τεµαχίου που θα αποκοπεί. 31, Σχήµα 1.3 : Επίδραση της χάρης στην παραµόρφωση του υλικού Συντελεστής εκµετάλευσης υλικού στην απότµηση Ο συντελεστής εκµετάλευσης του ελάσµατος ξ είναι ο λόγος του εµβαδού του τεµαχίου προς το εµβαδόν του διατιθέµενου ελάσµατος. Ο συντελεστής αυτός που χαρακτηρίζει την κατεργασία απότµησης, επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος ώστε να γίνεται βέλτιστη η εκµετάλευση της επιφάνειας του ελάσµατος. Ταυτόχρονα οι διαστάσεις του ελάσµατος δεν πρέπει να είναι πολύ οριακές µε τις διαστάσεις της απότµησης. Η περίµετρος της απότµησης πρέπει να απέχει κάποια ελάχιστη απόσταση από το περίγραµµα του τεµαχίου καθώς και από το περίγραµµα του γειτονικού σχήµατος. Οι τιµές αυτές εξαρτώνται κυρίως από το υλικό του τεµαχίου και από το πάχος του. Στο σχήµα 1. παρουσιάζονται διαφορετικές περιπτώσεις τοποθέτησης για την κοπή του ιδίου περιγράµµατος και αντίστοιχα τα ποσοστά απωλειών ελάσµατος.

16 67 Σχήµα 1. : Βέλτιστη οριοθέτηση τεµαχίων για απότµηση 1.6 Βαθεία Κοίλανση Η βαθεία κοίλανση είναι η κατεργασία κατά την οποία διαµορφώνεται ένα επίπεδο έλασµα σε κοίλο, µέσω κατάλληλου εργαλείου. Η βαθεία κοίλανση, που άρχισε να εφαρµόζεται γύρω στα 1700, έχει γίνει σήµερα µία από τις σηµαντικότερες κατεργασίες διαµόρφωσης. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της κατεργασίας αυτής είναι η όσο το δυνατόν διατήρηση του πάχους του αρχικού ελάσµατος. Στο σχήµα 1.5 παρουσιάζονται δύο στοιχειώδεις διατάξεις βαθείας κοίλανσης, όπου διακρίνονται το έλασµα προς διαµόρφωση, το έµβολο, η µήτρα. Στην δεξιά περίπτωση κοίλανσης χρησιµοποιείται συγκρατητής για να συγκρατεί το έλασµα. Σχήµα 1.5 : ιάταξη βαθείας κοίλανσης. Στο σχήµα 1.6 παρουσιάζονται τεµάχια που παράγονται µε τη διαδικασία της βαθείας κοίλανσης. Σχήµα 1.6 : Προϊόντα Βαθείας κοίλανσης.

17 Λόγος Κοίλανσης Για την απλή περίπτωση που παρουσιάζεται στο σχήµα 1.5, της κοίλανσης ενός κυκλικού ελάσµατος πάχους s (δίσκος) και διαµέτρου D, σε κοίλο κυάθιο διαµέτρου d, ονοµάζεται λόγος κοίλανσης β ο λόγος της αρχικής µε την τελική διάµετρο, δηλαδή : D β (1.) d Κατά την βαθεία κοίλανση ενός ελάσµατος απαιτούνται πολλές φορές αρκετές διαδοχικές κοιλάνσεις οι οποίες ονοµάζονται ανακοιλάνσεις. Ο λόγος κοίλανσης για κάθε µια από τις ενδιάµεσες φάσεις προκύπτει από τον τύπο (1.). Σαν λόγος κοίλανσης συναντάται και ο λόγος του ύψους του κυαθίου ως προς την διάµετρό του. Ο λόγος αυτός όσο µεγαλώνει, δηλαδή όσο µεγαλύτερο ύψος έχει το τελικό κυάθιο ως προς την τελική διάµετρο, τόσο δυσκολώτερη είναι και η απαιτούµενη κοίλανση. Για την αποφυγή τέτοιων προβληµάτων, γίνονται οι προαναφερόµενες διαδοχικές ανακοιλάνσεις του ελάσµατος οι οποίες συνοδεύονται συνήθως από ανόπτηση, ώστε το διαµορφούµενο υλικό να µαλακώσει για να δεχτεί την επόµενη κοίλανση. Τέτοιες διαδικασίες είναι γενικά αντιοικονοµικές και γίνεται προσπάθεια να αποφεύγονται. Ο λόγος κοιλάνσης β, σε οποιαδήποτε από τις ενδιάµεσες φάσεις ή την µία και µοναδική φάση, απαιτείται να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος, γεγονός που ισοδυναµεί µε µεγαλύτερη παραµόρφωση, άρα αποδοτικότερη κατεργασία, κατά την κοίλανση. Ο λόγος β δεν µπορεί όµως να παίρνει οποιεσδήποτε µεγάλες τιµές. Η οριακή του τιµή εξαρτάται από τη γεωµετρία του εργαλείου κοίλανσης, από το κατεργαζόµενο υλικό, την πίεση συγκράτησης, την επιθυµητή διάµετρο d και το πάχος του ελάσµατος s Ανάπτυγµα ελάσµατος Για τον υπολογισµό του αναπτύγµατος του ελάσµατος που πρόκειται να υποστεί κοίλανση, θεωρείται ότι δεν λαµβάνει ουσιαστική µεταβολή του πάχους του ελάσµατος και ότι η επιφάνεια του αναπτύγµατος είναι ίση µε την αντίστοιχη του τελικού τεµαχίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγµατα υπολογισµού του αναπτύγµατος απλών µορφών τεµαχίων. Απλό κυλινδρικό τεµάχιο (r<10mm) Για το τεµάχιο του σχήµατος 1.7, µε ακτίνα καµπυλότητας στην βάση του µικρότερη από 10mm, προκύπτει από την ισότητα της αρχικής και τελικής επιφάνειας η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος Σχήµα 1.7 : Κυλινδρικό τεµάχιο (r<10mm) Η σχέση που εκφράζει την αρχική διάµετρο εξάγεται από την ισότητα : D π d π + d π h από την οποία τελικά προκύπτει : D d + d h όπου : D d h η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος σε mm η εσωτερική διάµετρος του κυαθίου σε mm το ύψος του κυαθίου σε mm

18 69 Kυλινδρικό τεµάχιο µε χείλος Για το τεµάχιο του σχήµατος 1.8, µε ακτίνα καµπυλότητας στην βάση του, µικρότερη από 10mm και µε χείλος στο πάνω µέρος, προκύπτει από την ισότητα της αρχικής και τελικής επιφάνειας η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος. Σχήµα 1.8 : Κυλινδρικό τεµάχιο µε χείλος (r<10mm) Η σχέση που εκφράζει την αρχική διάµετρο προκύπτει από την ισότητα : D D d π π ( d π + d + d π h + ( d h + d d π d ) π ) από την οποία προκύπτει : D d + d1 h όπου : D d 1 d h η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος σε mm η εσωτερική διάµετρος του κυαθίου σε mm η διάµετρος του χείλους του κυαθίου σε mm το ύψος του κυαθίου σε mm Για οποιαδήποτε περίπτωση τεµαχίου εκ περιστροφής, για τον υπολογισµό της διαµέτρου του αρχικού ελάσµατος, αρκεί να εκφραστεί το άθροισµα των επιφανειών των επιµέρους τµηµάτων του τελικού τεµαχίου σαν ίσο µε την επιφάνεια του αρχικού ελάσµατος. Στο παρακάτω σχήµα 1.9 φαίνονται διάφορες µορφές αντικειµένων που προήλθαν από βαθεία κοίλανση και αντίστοιχα οι αρχικές διάµετροι των ελασµάτων από τα οποία παρήχθησαν.

19 70 Σχήµα 1.9 : ιάµετροι αρχικού ελάσµατος για τη βαθεία κοίλανση διαφόρων µορφών ιαδικασία κοίλανσης Κατά την κοίλανση, όπως αναφέρθηκε, ένα επίπεδο έλασµα διαµορφώνεται σε κυλινδρικό ή ορθογωνικό κυάθιο µε την βοήθεια κατάλληλου εµβόλου και µήτρας. Οι βασικές παράµετροι που επηρεάζουν την κατεργασία είναι οι ακόλουθοι : οι ιδιότητες του κατεργαζόµενου υλικού, ο λόγος της διαµέτρου του ελάσµατος προς την διάµετρο του εµβόλου, η χάρη ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα, η καµπυλότητα στα άκρα του εµβόλου και της µήτρας, η δύναµη συγκράτησης, η τριβή και η λίπανση κατά την κοίλανση, η ταχύτητα της κοίλανσης. Κατά τη διάρκεια της κοίλανσης το έλασµα υπόκειται σε εφελκυστικές κυρίως τάσεις. Το έλασµα περιλαµβάνει ουσιαστικά τρεις κύριες περιοχές οι οποίες µετέχουν στην κοίλανση µε διαφορετικό τρόπο. Οι περιοχές αυτές είναι : Το µέρος του ελάσµατος που έρχεται σε επαφή µε την µήτρα. Το τµήµα αυτό υφίσταται συνεχή ολκή κατά την κοίλανση και καθώς διέρχεται από το χείλος της µήτρας, υφίσταται πλαστική κάµψη και λεπτένει. Το µέρος του ελάσµατος που δεν έρχεται σε επαφή ούτε µε την µήτρα ούτε µε το έµβολο. Το τµήµα αυτό κυρίως εφελκύεται µεταξύ µήτρας και εµβόλου, ενώ µέρος του ολισθαίνει και κάµπτεται προς το µέρος του χείλους της µήτρας ή του εµβόλου.

20 71 Το µέρος του ελάσµατος που βρίσκεται σε επαφή µε το έµβολο και που αποτελεί τον πάτο του κυάθιου. Το τµήµα αυτό ανάλογα τις συνθήκες τριβής, τεντώνει και ολισθαίνει πάνω στην επιφάνεια του εµβόλου. Συνολικά τα διάφορα τµήµατα του ελάσµατος υφίστανται : το έλασµα µεταξύ µήτρας και συγκρατητή, ακτινική ολκή, το έλασµα στο χείλος της µήτρας, κάµψη και ολίσθηση, το έλασµα ανάµεσα στη µήτρα και το έµβολο, εφελκυσµό, το έλασµα στο καµπύλο µέρος του εµβόλου, κάµψη και ολίσθηση, το έλασµα στην επιφάνεια πίεσης του εµβόλου, έκταση και ολίσθηση Ανακοίλανση Κατά την κοίλανση, όπως περιγράφηκε, ο λόγος κοίλανσης β, δηλαδή ο λόγος της διαµέτρου του ελάσµατος προς την διάµετρο του τεµαχίου, δεν µπορεί να είναι ιδιαίτερα µεγάλος. Σε περίπτωση που ο λόγος κοίλανσης ξεπερνά την επιτρεπόµενη τιµή του, είναι απαραίτητο η κοίλανση να γίνει σε διαδοχικές φάσεις µε µικρότερο λόγο κοίλανσης. Ανάµεσα στις φάσεις αυτές είναι δυνατή η ανόπτηση του κατεργαζόµενου υλικού η οποία αφενός αυξάνει το κόστος της κατεργασίας, αφετέρου όµως επιτρέπει την χρησιµοποίηση µεγαλύτερου λόγου κοίλανσης. Οι ανακοιλάνσεις που αναφέρθηκαν µπορεί να είναι άµεσες ή µε αντιστροφή. Η ουσιαστική διαφορά των δύο µεθοδολογιών είναι πως στην ανακοίλανση µε αντιστροφή, το έλασµα γυρίζει µέσα-έξω και η µέχρι πριν εξωτερική επιφάνεια µετά την ανακοίλανση γίνεται εσωτερική. Στο σχήµα 1.30 φαίνονται οι δύο βασικές µέθοδοι ανακοίλανσης, η άµεση και η ανακοίλανση µε αντιστροφή. Σχήµα 1.30 : Μέθοδοι ανακοίλανσης.

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Είναι ο αποχωρισµός τµήµατος ελάσµατος κατά µήκος µιας ανοικτής ή κλειστής γραµµής µέσω κατάλληλου εργαλείου (Σχ. 1). Το εργαλείο απότµησης αποτελείται από το έµβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ. Διαμορφώσεις Διαμορφώσεις Σχήμα 1 Στην κατεργασία μετάλλου υπάρχουν δύο κατηγορίες διαμορφώσεων, κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και μηχανικής διαμόρφωσης χωρίς αφαίρεση υλικού 1. Ποια η διαφορά των μηχανικών διαμορφώσεων/κατεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2 ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 2.1 Εισαγωγή Τα περισσότερα έμβολα και μήτρες που χρησιμοποιούμε για την κοπή λαμαρίνας καταλήγουν σε επίπεδες επιφάνειες που σχηματίζουν ορθή γωνία με τις κάθετες πλευρές.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 1. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Βασικοί συντελεστές της κοπής (Σχ. 1) Κατεργαζόμενο τεμάχιο (ΤΕ) Κοπτικό εργαλείο (ΚΕ) Απόβλιττο (το αφαιρούμενο υλικό) Το ΚΕ κινείται σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ. Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Πλαστική παραμόρφωση με διατήρηση όγκου Περιοχή ευσταθούς πλαστικής παραμόρφωσης Η πλαστική παραμορφωση πέρα από το σημείο διαρροής απαιτεί την αύξηση της επιβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.).

ΔΙΕΛΑΣΗ. Το εργαλείο διέλασης περιλαμβάνει : το μεταλλικό θάλαμο, τη μήτρα, το έμβολο και το συμπληρωματικό εξοπλισμό (δακτυλίους συγκράτησης κλπ.). ΔΙΕΛΑΣΗ Κατά τη διέλαση (extrusion) το τεμάχιο συμπιέζεται μέσω ενός εμβόλου μέσα σε μεταλλικό θάλαμο, στο άλλο άκρο του οποίου ευρίσκεται κατάλληλα διαμορφωμένη μήτρα, και αναγκάζεται να εξέλθει από το

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονικός Εφελκυσμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονικός Εφελκυσμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Μονοαξονικός Εφελκυσμός Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εισαγωγή στη Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκίμιο στερεωμένο ακλόνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ Τ.Ε.Ι. Λάρισας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) Τμήμα Μηχανολογίας Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ Καλούπια κοπής-διαμόρφωσης λαμαρίνας Ιωάννης Δ. Κεχαγιάς Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Θεωρία κοπής λαμαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

16/4/2018. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

16/4/2018. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Το υλικό «πονάει». Πως; Πόσο; P P Εξωτερικό εφελκυστικό φορτίο P N = P N

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓENIKA Θερµική κατεργασία είναι σύνολο διεργασιών που περιλαµβάνει τη θέρµανση και ψύξη µεταλλικού προϊόντος σε στερεά κατάσταση και σε καθορισµένες θερµοκρασιακές και χρονικές συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Μάθημα: Πειραματική Αντοχή των Υλικών Πείραμα Κάμψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Α. Ασημακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΚΤΙΝΙΚΟ Ε ΡΑΝΟ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ 7.1 Εδρανα Τα έδρανα αποτελούν φορείς στήριξης και οδήγσης κινούµενων µηχανολογικών µερών, όπως είναι οι άξονες, -οι οποίοι καταπονούνται µόνο σε κάµψη

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών

7. Στρέψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών. 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 7. Στρέψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 7. Στρέψη/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Εισαγωγή Σε προηγούμενα κεφάλαια μελετήσαμε πώς να υπολογίζουμε τις ροπές και τις τάσεις σε δομικά μέλη τα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής Επιστήμη των Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φυσικής 2017 Α. Δούβαλης Μηχανικές ιδιότητες των στερεών (μεταλλικά στερεά) Τάση και παραμόρφωση Τάση (stress): αίτιο (δύναμη/ροπή) που προκαλεί παραμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ I 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μηχανική συμπεριφορά αντανακλά την σχέση παραμόρφωση ασκούμενο φορτίο/δύναμη Να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του υλικού - να αποφευχθεί υπερβολική παραμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

Απότμηση Διάτρηση Κάμψη Κοίλανση - Τύπωση. Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης ελάσματος - ΕΜΤ

Απότμηση Διάτρηση Κάμψη Κοίλανση - Τύπωση. Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης ελάσματος - ΕΜΤ Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης ελάσματος Απότμηση Διάτρηση Κάμψη Κοίλανση - Τύπωση Οκτ-15 Γ. Βοσνιάκος Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης ελάσματος - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΤΜΗΣΗ 1. Γενικά Όλοι γνωρίζουμε ότι σε μια διατομή ενός καταπονούμενου φορέα

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Σύνθετη καταπόνηση

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Σύνθετη καταπόνηση Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Σύνθετη καταπόνηση Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχήμα 1 Μέσω των πειραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις

5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις 5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 5. Θερμικές Τάσεις και Παραμορφώσεις/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Περιεχόμενα ενότητας Επίδραση ορθών τάσεων στη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-1 Υ: TΡΑΧΥΤΗΤΑ - ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τοµέας Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΝΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΚΥΑΘΙΩΝ

6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΝΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΚΥΑΘΙΩΝ 6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΝΣΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΚΥΑΘΙΩΝ 6.1 Γενικά Η κατεργασία της κοίλανσης μεταλλικής λαμαρίνας είναι σύνθετη και δύσκολη στον έλεγχο. Αν και υπάρχει εμπειρία πολλών ετών, δεν μπορούμε να πούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων ΜΕΤΑΛΛΑ 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα μέταλλα παράγονται, κυρίως, από τις διάφορες ενώσεις τους, οι οποίες βρίσκονται στη φύση με τη μορφή μεταλλευμάτων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 Κεραμικών και Πολυμερικών Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Εισαγωγή Όπως ήδη είδαμε, η μηχανική συμπεριφορά των υλικών αντανακλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Δυσκαμψία & βάρος: πυκνότητα και μέτρα ελαστικότητας

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Δυσκαμψία & βάρος: πυκνότητα και μέτρα ελαστικότητας ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δυσκαμψία & βάρος: πυκνότητα και μέτρα ελαστικότητας Αντοχή και Δυσκαμψία (Strength and Stiffness) Η τάση (stress) εφαρμόζεται σ ένα υλικό μέσω της φόρτισής του Παραμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΕΣΣΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΕΣΣΩΝ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΕΣΣΩΝ 1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Περιλαµβάνουν διαφορετικές οικογένειες εργαλείων που εκτελούν κάµψη, κυλίνδρωση, τύπωση, απλή διαµόρφωση, συνδυασµούς αυτών µε απότµηση και διάτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΣΤΑΘΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Α.1. Ποια οικογένεια υλικών αφορά η μορφοποίησή τους με διαμόρφωση; Χρησιμοποιώντας ένα τυπικό διάγραμμα εφελκυσμού, αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Θεωρούµε ινώδες σύνθετο υλικό ενισχυµένο µονοδιευθυντικά µε συνεχείς ίνες. Για τη µελέτη της µηχανικής συµπεριφοράς µιας τυχαίας στρώσης, πρέπει να είναι γνωστές οι

Διαβάστε περισσότερα

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/11/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΔΡ Σ. Π. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Δοκιμή Εφελκυσμού Βασικές Αρχές Ορολογία Στόχοι εργαστηριακής

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΆΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΊ ΙΣΧΥΡΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΈΤΑΛΛΑ Κράματα με υψηλές αντοχές, μερική ολκιμότητα και δυσθραυστότητα ( μεταλλειολόγοι και μηχανικοί υλικών ) - η ολκιμότητα χάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 Β5. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας

Διαβάστε περισσότερα

5/14/2018. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80)

5/14/2018. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) 1 Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ. Σχήµα 1: Καµπύλη επιβαλλόµενης τάσης συναρτήσει του χρόνου

ΟΚΙΜΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ. Σχήµα 1: Καµπύλη επιβαλλόµενης τάσης συναρτήσει του χρόνου ΟΚΙΜΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ Ερπυσµός ονοµάζεται το φαινόµενο της συνεχούς παραµόρφωσης ενός υλικού υπό την επίδραση σταθερής τάσης µε την πάροδο του χρόνου (Σχήµατα 1 και 2). Σχήµα 1: Καµπύλη επιβαλλόµενης τάσης συναρτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης

Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης Μάθημα: Πειραματική αντοχή των υλικών Πείραμα Στρέψης Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχήμα 1 Στρέψη κυκλικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ) Νίκος Μ. Κατσουλάκος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., PhD, Msc ΜΑΘΗΜΑ 4-2 ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΑΞΟΝΕΣ - ΣΤΡΟΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΤΡΑΚΤΩΝ. Λειτουργικές Παράμετροι

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΤΡΑΚΤΩΝ. Λειτουργικές Παράμετροι Άτρακτος: περιστρεφόμενο στοιχείο κυκλικής (συνήθως) διατομής (πλήρους ή σωληνωτής) που χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ισχύ ή κίνηση Άξονας: μη περιστρεφόμενο στοιχείο που δεν μεταφέρει ροπή και χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής

Επιστήμη των Υλικών. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τμήμα Φυσικής Επιστήμη των Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φυσικής 2017 Α. Δούβαλης Ατέλειες, διαταραχές και σχέση τους με τις μηχανικές ιδιότητες των στερεών (μεταλλικά στερεά) μικτή διαταραχή διαταραχή κοχλία

Διαβάστε περισσότερα

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης

4/26/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία. Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Βασική αρχή εργαστηριακής άσκησης Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Διάτμηση Κοχλία Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Αξονικό φορτίο Ανάπτυξη διατμητικών τάσεων σε στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΙ ΣΤΡΕΨΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΡ Σ. Π. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Μηχανικές ιδιότητες Στρέψη κυλινδρικών ράβδων Ελαστική περιοχή Πλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΘΕΡΜΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι κατεργασίες των μετάλλων σε θερμή κατάσταση είναι οι αρχαιότερες κατεργασίες πού χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει τα πρώτα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: ΕΝΟΤΗΤΑ 10 : ΜΗΤΡΕΣ 114 ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει ναι: 1. Ορίζει τι είναι μήτρες. 2. Κατονομάζει τις κατηγορίες ταξινόμησης των μητρών. 3. Κατονομάζει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ Επιφανειακές αστοχίες είναι οι αστοχίες που προκαλούνται από τη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των επιφανειών διαφορετικών στοιχείων. Όταν τα σώματα κινούνται, οι αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες

Οδοντωτοί τροχοί. Εισαγωγή. Είδη οδοντωτών τροχών. Σκοπός : Μετωπικοί τροχοί με ευθύγραμμους οδόντες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : X. Παπαδόπουλος Λ. Καικτσής Οδοντωτοί τροχοί Εισαγωγή Σκοπός : Μετάδοση περιστροφικής κίνησης, ισχύος και ροπής από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Δ1. Η φέρουσα διατομή και ο ρόλος της στον υπολογισμό αντοχής Όπως ξέρουμε, το αν θα αντέξει ένα σώμα καθορίζεται όχι μόνο από το φορτίο που επιβάλλουμε αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Έλαση Διέλαση Ολκή Σφυρηλάτηση. Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού - ΕΜΤ

Έλαση Διέλαση Ολκή Σφυρηλάτηση. Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού - ΕΜΤ Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού Έλαση Διέλαση Ολκή Σφυρηλάτηση Οκτ-15 Γ. Βοσνιάκος Επισκόπηση κατεργασιών διαμόρφωσης συμπαγούς υλικού - ΕΜΤ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΑΝΟΠΤΗΣΗ - ΒΑΦΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΑ Στο Σχ. 1 παρουσιάζεται µια συνολική εικόνα των θερµικών κατεργασιών που επιδέχονται οι χάλυβες και οι περιοχές θερµοκρασιών στο διάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ 40 ΚΡΟΥΣΗ κρούση < αρχαία ελληνική κρούσις το χτύπημα ενός αντικειμένου πάνω σε ένα άλλο (φυσική) η συνάντηση δύο σωμάτων με βίαιο και αιφνίδιο τρόπο ΓΕΝΙΚΑ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler.

Δυναμική Αντοχή. Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα. Περιεχόμενα F = A V = M r = J. Δυναμική καταπόνηση κόπωση. Καμπύλη Woehler. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Μάθημα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Δυναμική Αντοχή Σύνδεση με προηγούμενο μάθημα Καμπύλη τάσης παραμόρφωσης Βασικές φορτίσεις A V y A M y M x M I

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΡΙΟΥ 1 4. Διαμόρφωση μεταλλικών υλικών χωρίς κοπή Χύτευση Σφυρηλάτηση Κυλινδροποίηση Ολκή - συρματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις)

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις) Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙ Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις) Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών Τάση - Παραμόρφωση Ελαστική Συμπεριφορά Πλαστική Συμπεριφορά Αντοχή και Ολκιμότητα Σκληρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2018

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2018 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2018 Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Περιεχόμενα ενότητας Α Βασικές έννοιες Στατική υλικού σημείου Αξιωματικές αρχές Νόμοι Νεύτωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΕΙΑ ΚΟΙΛΑΝΣΗ (Deep-drawing)

ΒΑΘΕΙΑ ΚΟΙΛΑΝΣΗ (Deep-drawing) ΒΑΘΕΙΑ ΚΟΙΛΑΝΣΗ (Deep-rawing) 1. ΓΕΝΙΚΑ Ορισµός: Βαθεία κοίλανση είναι η διαµόρφωση επίπεδου ελάσµατος σε κοίλο τεµάχιο (κυάθιο) µε τη βοήθεια συστήµατος εµβόλου/µήτρας, µε ή χωρίς τη χρήση δακτυλίου συγκράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Γουδέλης Σπυρίδων Κοσµάς ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Χατζηφωτίου Θωµάς NEA ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρικές Μέθοδοι Υπολογισμού Μετακινήσεων. Εισαγωγή ΜέθοδοςΔιπλήςΟλοκλήρωσης

Γεωμετρικές Μέθοδοι Υπολογισμού Μετακινήσεων. Εισαγωγή ΜέθοδοςΔιπλήςΟλοκλήρωσης Γεωμετρικές Μέθοδοι Υπολογισμού Μετακινήσεων Εισαγωγή ΜέθοδοςΔιπλήςΟλοκλήρωσης Εισαγωγή Παραμορφώσεις Ισοστατικών Δοκών και Πλαισίων: Δ22-2 Οι κατασκευές, όταν υπόκεινται σε εξωτερική φόρτιση, αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

Πρέσσες κοχλία. Κινηματική Δυνάμεις Έργο. Πρέσσες κοχλία. Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

Πρέσσες κοχλία. Κινηματική Δυνάμεις Έργο. Πρέσσες κοχλία. Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Πρέσσες κοχλία Κινηματική Δυνάμεις Έργο Γ.Βοσνιάκος-ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ Πρέσσες κοχλία Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου των Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Πλαστική συμπεριφορά

Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών. Πλαστική συμπεριφορά Μηχανικές ιδιότητες των μεταλλικών υλικών Πλαστική συμπεριφορά Πλαστική παραμόρφωση των μετάλλων Πλαστική παραμόρφωση σημαίνει Μόνιμη παραμόρφωση. 2 Tensile strength (TS) Fracture strength Necking Διάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη - Παραμόρφωση

Δύναμη - Παραμόρφωση Δύναμη - Παραμόρφωση Τάση (σ): περιγράφει το αίτιο τη δύναμη που ασκείται σε όρους δύναμης προς επιφάνεια. Παραμόρφωση: περιγράφει το αποτέλεσμα Για μικρές τάσεις και παραμορφώσεις η σχέση τάσης παραμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι θεωρία κοπής Ορθογωνική κοπή-γεωμετρία κοπής Associate Prof. John Kechagias Mechanical Engineer, Ph.D. Περίγραμμα 2 Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στο μηχανισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ ίκτυα διανοµής αέρα (αερισµού ή κλιµατισµού) Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης Μέρηδικτύουδιανοµήςαέρα Ένα δίκτυο διανοµής αέρα εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα