ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ"

Transcript

1 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή ποσότητα υλικού για την τελική κατεργασία. Η τελική κατεργασία στη διαµόρφωση ενός εξαρτήµατος µπορεί να επιτευχθεί κυρίως µε µεθόδους αφαίρεσης υλικού, µια και προκύπτει µε τέτοιες κατεργασίες µεγαλύτερη ακρίβεια στις διαστάσεις και καλύτερη ποιότητα επιφάνειας. Με τη µορφοποίηση µε παραµόρφωση επιτυγχάνεται η διαµόρφωση ενός προϊόντος χωρίς µεγάλη απώλεια υλικού. Στο σχήµα 1.1 φαίνονται διάφορα αντικείµενα, που έχουν παραχθεί µε κατεργασίες διαµόρφωσης. Σχήµα 1.1 : Αντικείµενα που έχουν παραχθεί µε διαδικασίες διαµόρφωσης Με τις κατεργασίες διαµόρφωσης συνήθως παράγονται προϊόντα κοντά στην τελική µορφή τους. Τέλος, µε τις κατεργασίες µε προσθήκη (συνδέσεις, κολλήσεις, κ.λπ.), παράγονται προϊόντα από διαφορετικά εξαρτήµατα, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους είτε µόνιµα (συγκολλήσεις, κολλήσεις) είτε προσωρινά (κοχλιοσυνδέσεις). 1.1 Πλαστική παραµόρφωση Οι σηµαντικότερες αλλαγές στις διαδικασίες µορφοποίησης των µετάλλων έγιναν τον 18 και 19 αιώνα, που άρχισαν να υιοθετούνται οι µηχανικές διεργασίες. Η ανάπτυξη αυτή της τεχνολογίας διαµορφώσεως των µετάλλων είχε ως αποτέλεσµα την έρευνα σε νέα υλικά, στα οποία µπορούσαν να εφαρµοσθούν οι νέες τεχνικές και αντίστοιχα την ανακάλυψη νέων υλικών που οδήγησε στην ανάπτυξη νέων µεθόδων διαµόρφωσης. Κατά τη διαµόρφωση, το µέταλλο παραµορφώνεται. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι η ανάλυση της διαδικασίας της διαµόρφωσης απαιτεί την ανάλυση των τάσεων και των παραµορφώσεων. (βλ. Αντοχή των Υλικών). Η τάση, που είναι η ανά µονάδα επιφάνειας δύναµη, ορίζεται ως το διάνυσµα σε ένα σηµείο µίας διατοµής µε µέτρο ίσο µε τη δύναµη προς την επιφάνεια. Οι τιµές των τάσεων, ορθών ή διατµητικών, είναι καθοριστικές για την επιλογή του κατάλληλου υλικού σε κάποια µηχανολογική κατασκευή. Η µέγιστη ορθή τάση αποτελεί κριτήριο ελέγχου για

2 53 τα ψαθυρά υλικά, µια και αυτά σπάνε κάθετα στη διεύθυνση της ορθής τάσης. Αντίθετα η µέγιστη διατµητική τάση λαµβάνεται ως κριτήριο για τα όλκιµα υλικά που διαρρέουν πριν αστοχήσουν Παραµορφώσεις Παραµόρφωση σε ένα στερεό σώµα είναι το σύνολο των µετατοπίσεων όλων των σηµείων ενός σώµατος, που οδηγούν σε αλλαγή της γεωµετρίας του. Αντίστοιχα µε τις τάσεις, στις παραµορφώσεις διακρίνουµε τις ορθές παραµορφώσεις, που συµβολίζονται µε το γράµµα ε και εκφράζουν την ανά µονάδα µήκους επιµήκυνση ή βράχυνση µιας στοιχειώδους ευθείας του σώµατος, και τις διατµητικές παραµορφώσεις που συµβολίζονται µε το γράµµα τ και εκφράζουν τη στρέβλωση της γωνίας, που σχηµατίζουν δύο αρχικά κάθετες µεταξύ τους ευθείες. Στο σχήµα 1. παρουσιάζεται το διάγραµµα των τάσεων και των παραµορφώσεων για την περίπτωση ενός κοινού χάλυβα. Το διάγραµµα αυτό προκύπτει από το πείραµα εφελκυσµού. Όπως παρατηρείται από το σχήµα, διακρίνονται δύο κύριες περιοχές, η ελαστική και η ελαστοπλαστική περιοχή. Στην ελαστική περιοχή, η οποία οριοθετείται από το όριο αναλογίας σ Α, ισχύει ο νόµος του Hooke, όπου η τάση και η παραµόρφωση έχουν µεταξύ τους την παρακάτω γραµµική σχέση : σ ε Ε (1) Σχήµα 1. : ιάγραµµα τάσεων παραµορφώσεων όπου µε Ε συµβολίζεται το µέτρο ελαστικότητας ή µέτρο του Young, το οποίο για κάθε υλικό έχει διαφορετική αλλά σταθερή τιµή (για το χάλυβα Ε N/mm έως N/mm ). Στον πίνακα Π.1.1 παρουσιάζονται για διάφορα υλικά τα αντίστοιχα µέτρα ελαστικότητας και διάφορες άλλες χαρακτηριστικές σταθερές.

3 5 Υλικό Σύµβολο Ειδικό βάρος σε θερµοκρασία περιβάλλοντος γ [p/cm 3 ] Μέτρο ελαστικότητας σε θερµοκρασία περιβάλλοντος Ε [10 Nmm - ] Σταθερά εγκάρσιας παραµόρφωσης ή Λόγος του Poisson v Σταθερά θερµικής διαστολής µεταξύ 0 και 100 C a [10-6 / C] Αλουµίνιο Al,70 7, 0,3,0 Μόλυβδος Mb 11,35 1,7 0, 9,0 Σίδηρος Fe 7,86 1,6 0,8 1,0 Χάλυβας - 7,85 1,0 0,8 11,0 Χυτοσίδηρος - 7,10-7,30 7,5-13,0 0, - 0,6 9,0 Χρυσός Au 19,3 8,1 0, 1,0 Χαλκός Cu 8,93 1,6 0,35 16, Μπρούτζος - 8,73 11,1 0,35 17,0 Μαγνήσιο Mg 1,7,5 0,8 6,0 Νικέλιο Ni 8,90 0,5 0,31 13,0 Ορείχαλκος - 8,30-8,50 9,0-10,0 0,38 18,0-19,0 Ψευδάργυρος Zn 7,13,0-13,0 0,0-0,30 6,0 Κασσίτερος Sn 7,30 5,6 0,33 7,0 Άργυρος Ag 10,50 8,1 0,37 0,0 Μπετόν - 1,50 -,0,5 -,5 0,0 1,0 Γυαλί -,0 -,60,0-10,0 0,19-0,8 3,0-10,0 Πίνακας Π.1.1 : Χαρακτηριστικές σταθερές υλικών Στο πείραµα του εφελκυσµού εφαρµόζεται αξονική δύναµη σε ένα δοκίµιο προδιαγραµµένης γεωµετρίας. Η αξονική δύναµη επιφέρει µια τριαξονική κατάσταση παραµόρφωσης, όπου οι εγκάρσιες παραµορφώσεις είναι ανάλογες µε την αντίστοιχη αξονική, µε συντελεστή αναλογίας το λόγο του Poisson ή αλλιώς "σταθερά εγκάρσιας παραµόρφωσης", που για διάφορα υλικά παρουσιάζεται επίσης στον πίνακα Π.1.1. Στην ελαστική περιοχή, το υλικό συµπεριφέρεται αναλογικά και ελαστικά, πράγµα που σηµαίνει πως η παραµόρφωση είναι ανάλογη της αναπτυσσόµενης τάσης και ταυτόχρονα είναι ελαστική, δηλαδή το σώµα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση. Η ελαστικότητα αυτή συνεχίζεται για λίγο ακόµα, πέρα από την ελαστική περιοχή και το όριο αναλογίας µέχρι το όριο ελαστικότητας, και στο δοκίµιο δεν παρατηρούνται µόνιµες παραµορφώσεις. Μετά από αυτή την τάση σ F το δοκίµιο παρουσιάζει µόνιµες παραµορφώσεις και δεν επανέρχεται πλέον στην αρχική του κατάσταση. Ως όριο διαρροής λαµβάνεται ένα τεχνητό µέγεθος, που αντιστοιχεί σε εκείνη την τάση που επιφέρει µία µετρήσιµη µόνιµη παραµόρφωση. Έτσι, το σ 0. που χρησιµοποιείται συχνά, είναι εκείνη η τάση που επιφέρει στο δοκίµιο µόνιµη παραµόρφωση ε0.00 ή 0.%. Με την αύξηση της τάσης πέρα από το όριο διαρροής, το δοκίµιο συνεχίζει να παραµορφώνεται πλαστικά µέχρι το όριο θραύσης σ Β, όπου η τάση µειώνεται ενώ η παραµόρφωση συνεχίζεται. Το φαινόµενο αυτό συνεχίζεται µέχρι την τάση θραύσης σ Θ Ενδοτράχυνση Στο σχήµα 1.3 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα τάσης - παραµόρφωσης για την περίπτωση τριών χαρακτηριστικών υλικών, του χυτοσιδήρου, του αλουµινίου και του λάστιχου. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως σε µερικά υλικά η µετάβαση από την ελαστική στην πλαστική περιοχή γίνεται πολύ οµαλά, χωρίς να εµφανίζεται

4 55 έντονα το όριο διαρροής. Η αιτία αυτής της συµπεριφοράς είναι η ενδοτράχυνση που ξεκινά ιδιαίτερα νωρίς γι αυτά τα υλικά. Σχήµα 1.3 : Συµπεριφορά διαφόρων υλικών Η ενδοτράχυνση ή εργοσκλήρυνση είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόµενο των υλικών, κατά το οποίο η συνεχής αύξηση της παραµόρφωσης απαιτεί ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση της τάσης. Το υλικό, το οποίο αναγκάζεται σε παραµόρφωση, αυξάνει την αντίστασή του σε κάθε προσπάθεια αύξησης του ποσού της παραµόρφωσης. Η εργοσκλήρυνση, όπως παρουσιάστηκε, είναι µια διαδικασία, η οποία αντιτίθεται στην παραµόρφωση. Υπάρχουν όµως άλλες διαδικασίες µε τη βοήθεια των οποίων επιτυγχάνονται αντίθετα µε την εργοσκλήρυνση αποτελέσµατα Επίδραση συνθηκών παραµόρφωσης Η επίδραση της θερµοκρασίας στο όριο παραµόρφωσης ενός υλικού είναι πολύ σηµαντική. Σε πολλά εξαρτήµατα διαφόρων υλικών παρουσιάζεται ένα ανώτερο όριο παραµόρφωσης πέρα από το οποίο το εξάρτηµα θα ραγίσει ή θα σπάσει. Με την αύξηση όµως της θερµοκρασίας, µπορούν να ενεργοποιηθούν διεργασίες αποκατάστασης ή διευθέτησης των αταξιών του υλικού, µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα παραπέρα παραµόρφωσης. Συχνά, το προς παραµόρφωση εξάρτηµα θερµαίνεται µέχρι τη θερµοκρασία ανοπτήσεως, πιο πάνω από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης και διατηρείται σε αυτή για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η ανόπτηση αυτή, στην οποία υποβάλλεται, έχει ως συνέπεια να σχηµατίζονται νέοι απαραµόρφωτοι κόκκοι στο υλικό και ταυτόχρονα να εξαφανίζεται ή να επαναδιευθετείται µεγάλος αριθµός αταξιών, ενώ δηµιουργούνται καινούριες µε µικρότερο ενεργειακό περιεχόµενο. Στο τέλος της ανόπτησης, λόγω των παραπάνω, το εξάρτηµα µπορεί να δεχθεί επιπλέον σοβαρή παραµόρφωση, ενώ όλη η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και άλλες φορές. Στο σχήµα 1. παρουσιάζεται αυτή η επίδραση της διαδικασίας της ανόπτησης στη δυνατότητα παραµόρφωσης. Όπως φαίνεται από το σχήµα, οι ενδιάµεσες ανοπτήσεις και παραµορφώσεις δίνουν τη δυνατότητα µεγάλης συνολικής παραµόρφωσης, χωρίς όµως να έχει ξεπεραστεί το ανώτερο επιτρεπτό όριο. Σχήµα 1. : Επίδραση της ανόπτησης στην επιτρεπόµενη παραµόρφωση

5 56 Γενικά, η αύξηση της θερµοκρασίας σε ένα υλικό επιφέρει τη µείωση του ορίου διαρροής, ιδιαίτερα σε θερµοκρασίες πάνω από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης, όπου και εκτελούνται οι κατεργασίες διαµορφώσεως των µετάλλων εν θερµώ. Ταυτόχρονα, τις περισσότερες φορές, µε την αύξηση της θερµοκρασίας αυξάνεται η ολκιµότητα του µετάλλου, ενώ το όριο ελαστικότητάς του µειώνεται. Η διαµόρφωση των µετάλλων εν θερµώ προαπαιτεί τη βέλτιστη επιλογή της θερµοκρασίας εκτέλεσης της διεργασίας, θερµοκρασία που πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική πτώση του ορίου διαρροής σε συνδυασµό µε επαρκή ολκιµότητα. Ανάλογα µε το διαµορφούµενο µέταλλο αλλά και τις συνθήκες εκτέλεσης της διεργασίας διαµόρφωσης, το µέταλλο παραµορφώνεται µε διαφορετική ταχύτητα. Η επίδραση αυτής της ταχύτητας επί του ορίου διαρροής είναι σηµαντική σε υψηλές θερµοκρασίες. Στο σχήµα 1.5 παρουσιάζεται η επίδραση της ταχύτητας παραµόρφωσης ανάλογα µε τη θερµοκρασία, στο όριο διαρροής του υλικού. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως η αύξηση της ταχύτητας παραµόρφωσης συνεπάγεται αύξηση του ορίου διαρροής, άρα και της µέγιστης αντοχής του υλικού. Σχήµα 1.5 : Επίδραση της ταχύτητας παραµόρφωσης στο όριο διαρροής Η επίδραση της περιεκτικότητας άνθρακα στους χάλυβες στο όριο διαρροής τους είναι εξίσου σηµαντική. Στο σχήµα 1.6 παρουσιάζεται η σχέση ορίου διαρροής - παραµόρφωσης για χάλυβες διαφόρων περιεκτικοτήτων σε άνθρακα. Από το σχήµα γίνεται φανερό πως όσο πιο µεγάλη είναι η περιεκτικότητα σε άνθρακα σε ένα χάλυβα, τόσο µεγαλύτερο είναι το όριο διαρροής του. Σχήµα 1.6 : Επίδραση περιεκτικότητας σε C στο όριο διαρροής χαλύβων σε σχέση µε την παραµόρφωση Η επίδραση της περιεκτικότητας σε άνθρακα για χάλυβες στο όριο διαρροής τους, σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία, φαίνεται στο σχήµα 1.7. Στο σχήµα αυτό µπορεί να παρατηρηθεί πως, αυξανοµένης της θερµοκρασίας, το όριο διαρροής µειώνεται σηµαντικά µέχρι τους 750 C, ενώ για µεγαλύτερες θερµοκρασίες η µείωση δεν είναι τόσο σηµαντική. Επίσης, οι χάλυβες µε µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άνθρακα στην ίδια θερµοκρασία έχουν και µεγαλύτερο όριο διαρροής, γεγονός που είχε διαπιστωθεί και από το σχήµα 1.6.

6 57 Σχήµα 1.7 : Επίδραση περιεκτικότητας σε C στο όριο διαρροής χαλύβων σε συνάρτηση της θερµοκρασίας τους. 1. Παραµόρφωση εν θερµώ και εν ψυχρώ Οι µηχανικές διαµορφώσεις πραγµατοποιούνται εν θερµώ ή εν ψυχρώ. Η διαφορά στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι η θερµοκρασία στην οποία βρίσκεται το υλικό πριν δεχθεί τη δύναµη παραµόρφωσης. Έτσι, αν το υλικό βρίσκεται σε θερµοκρασία χαµηλότερη από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσής του, τότε λέµε ότι η παραµόρφωση γίνεται εν ψυχρώ, ενώ αντίστοιχα σε υψηλότερες θερµοκρασίες από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης λέµε ότι γίνεται εν θερµώ. Για τα περισσότερα µέταλλα, η θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης βρίσκεται περίπου στο µισό της θερµοκρασίας στην οποία το υλικό λιώνει, δηλαδή τη θερµοκρασία τήξης. Οι δύο αυτές περιπτώσεις κατεργασιών διαµόρφωσης παρουσιάζουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Πλεονεκτήµατα εν θερµώ Επειδή το υλικό βρίσκεται πάνω από τη θερµοκρασία ανακρυστάλλωσης δε σκληραίνει από την επίδραση του φορτίου παραµόρφωσης. Σε υψηλές θερµοκρασίες το όριο διαρροής του υλικού είναι µικρότερο και κατά συνέπεια το υλικό µπορεί να παραµορφωθεί εντονότερα. Επειδή η αντοχή σε διάτµηση µειώνεται σε υψηλές θερµοκρασίες, για την ίδια παραµόρφωση στην εν θερµώ διαµόρφωση απαιτείται λιγότερη δύναµη από ότι στην εν ψυχρώ. Μειονεκτήµατα εν θερµώ Μερικά µέταλλα δεν µπορούν να διαµορφωθούν εν θερµώ, επειδή σε υψηλές θερµοκρασίες παρουσιάζουν ευθραυστότητα. Λόγω της διαστολής, που γίνεται από τη θερµοκρασία, δεν µπορεί να επιτευχθεί µεγάλη ακρίβεια στις διαστάσεις. Ο έλεγχος σε αυτή την περίπτωση της θερµοκρασίας του κοµµατιού που παραµορφώνεται είναι δύσκολος. Η συγκράτηση του τεµαχίου που είναι σε υψηλές θερµοκρασίες είναι δύσκολη. Πλεονεκτήµατα εν ψυχρώ Η εν ψυχρώ παραµόρφωση αυξάνει την αντοχή και την επιφανειακή σκληρότητα του κατεργαζόµενου τεµαχίου. Αφού δεν υπάρχουν υψηλές θερµοκρασίες, δεν παρουσιάζονται οξείδια στην επιφάνεια του τεµαχίου, µε αποτέλεσµα η ποιότητα της επιφάνειάς του να είναι καλύτερη. Επιτυγχάνεται καλύτερη ακρίβεια στις τελικές διαστάσεις. Είναι εύκολος ο χειρισµός και η συγκράτηση των τεµαχίων. Μειονεκτήµατα εν ψυχρώ Το υλικό έχει υψηλό όριο διαρροής και απαιτεί περισσότερο φορτίο για να παραµορφωθεί.

7 58 Το υλικό µε την εν ψυχρώ παραµόρφωση ενδοτραχύνεται, δηλαδή αντιστέκεται στην περαιτέρω παραµόρφωσή του. Περισσότερη παραµόρφωση µπορεί να γίνει, αφού προηγηθεί ανόπτηση και µε αυτό τον τρόπο µείωση του ορίου διαρροής. ιάφορα εύθραυστα υλικά δε µπορούν να διαµορφωθούν εν ψυχρώ. 1.3 Είδη µηχανικών διαµορφώσεων ιάφορα είδη µηχανικών διαµορφώσεων παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήµατα. Οι µέθοδοι αυτοί αναλύονται στα επόµενα κεφάλαια ξεχωριστά. Σχήµα 1.8 : Ελεύθερη παραµόρφωση Σχήµα 1.9 : Κάµψη, διαβάθµιση, στρέβλωση

8 59 Σχήµα 1.10 : Μήκυνση, Βάθυνση, Πλάτυνση Σχήµα 1.11 : Έλαση Σχήµα 1.1 : Ολκή, Βαθεία κοίλανση, Περιώθηση

9 60 Σχήµα 1.13 : Σφυρηλασία Σχήµα 1.1 : ιέλαση ή Εξώθηση 1. Πρέσες Οι πρέσες είναι µηχανήµατα τα οποία, χρησιµοποιώντας µηχανική ή υδραυλική ενέργεια, πραγµατοποιούν τις µηχανικές διαµορφώσεις. Οι πρέσες διακρίνονται ανάλογα µε τον τύπο του πλαισίου, την απόδοσή τους, την πηγή ενέργειας κ.λπ Πηγή ενέργειας Οι Πρέσες για παραµόρφωση µπορεί να είναι µηχανικές ή υδραυλικές. Στις µηχανικές πρέσες ένας στρόφαλος χρησιµοποιείται ως πηγή ενέργειας, ενώ στις υδραυλικές πρέσες ένα ή περισσότερα έµβολα δίνουν την ενέργεια για την παραµόρφωση. Οι βασικές διαφορές ανάµεσα στα δύο αυτά είδη πρεσών είναι : Οι υδραυλικές πρέσες εξασκούν σταθερή δύναµη ανά εµβολισµό, ενώ στις µηχανικές πρέσες η δύναµη εξαρτάται από την εκάστοτε θέση του διωστήρα. Στις υδραυλικές πρέσες το µήκος εµβολισµού µπορεί να ορισθεί εύκολα και µε ακρίβεια, κάτι που δε συµβαίνει στις µηχανικές πρέσες. Η ταχύτητα εµβολισµού στις υδραυλικές πρέσες µπορεί να ορισθεί µέσα σε ένα µεγάλο εύρος, ενώ στις µηχανικές πρέσες περιορίζεται από τον τύπο του κιβωτίου ταχυτήτων. Οι υδραυλικές πρέσες δεν µπορούν να υπερφορτωθούν και να υποστούν ζηµιές. Όταν η δύναµη που εξασκείται ξεπεράσει µία οριακή τιµή, η υδραυλική πρέσα σταµατά, ενώ η µηχανική πρέσα, αν δε διαθέτει ειδική διάταξη για υπερφόρτωση, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρές ζηµιές.

10 61 Οι µηχανικές πρέσες επανέρχονται γρήγορα και είναι καλύτερες για µεγάλη παραγωγικότητα, σε αντίθεση µε τις υδραυλικές πρέσες, που παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Επειδή η µηχανική ενέργεια αποθηκεύεται στο στρόφαλο, οι µηχανικές πρέσες χρησιµοποιούν µικρότερο κινητήρα. Σε αρκετές εφαρµογές το µέγεθος του κινητήρα που απαιτείται για µία υδραυλική πρέσα είναι,5 φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο της ισοδύναµης µηχανικής πρέσας. Η ταχύτητα του εµβόλου στις µηχανικές πρέσες είναι µεγαλύτερη, µε συνέπεια οι µηχανικές πρέσες να είναι πιο αποδοτικές στην απότµηση και διάτρηση, που απαιτείται ιδιαίτερα µεγάλο κρουστικό φορτίο. Αντίστοιχα, στις υδραυλικές πρέσες παρουσιάζεται ο κίνδυνος, λόγω του µεγάλου κρουστικού φορτίου, να υποστεί βλάβη το υδραυλικό σύστηµα. Στο σχήµα 1.15 παρουσιάζονται µία µηχανική και µία υδραυλική πρέσα αντίστοιχα. Σχήµα 1.15 : Μηχανική και υδραυλική πρέσα 1.. Τύπος πλαισίου Οι πρέσες, σε σχέση µε τη γεωµετρία του πλαισίου από το οποίο αποτελούνται, διακρίνονται κυρίως σε δύο είδη, τις πρέσες διακένου ή C-πρέσες και τις ευθείες πρέσες. Στο σχήµα 1.16 παρουσιάζονται µία πρέσα διακένου και µία ευθεία πρέσα αντίστοιχα. Οι πρέσες διακένου θυµίζουν από πλάγια το λατινικό γράµµα C και έχουν το πλεονέκτηµα ότι διαθέτουν άµεση πρόσβαση στο χώρο τοποθέτησης της µήτρας από εµπρός, αλλά και από τις δύο πλαϊνές πλευρές. Οι ευθείες πρέσες αποτελούνται από βάση και δύο κάθετες κολόνες που δένονται µε την κεφαλή.

11 6 Σχήµα 1.16 : Πρέσα διακένου και ευθεία πρέσα Μία πιο ειδική κατηγοριοποίηση των πρεσών παρουσιάζεται στο σχήµα 1.17, που φαίνονται διάφοροι τύποι πρεσών σε σχέση µε το πλαίσιό τους. Σχήµα 1.17 : Τύποι πρεσών µε βάση τον τύπο του πλαισίου τους. Εκτός από την ήδη αναφερθείσα κατηγοριοποίηση υπάρχουν και άλλα είδη πρεσών, όπως οι ατµόσφυρες, οι πρέσες µε δυνατότητα κλίσης κ.λπ Απότµηση Η απότµηση είναι η κατεργασία διαµόρφωσης κατά την οποία αποχωρίζεται µέρος από το υλικό ενός ελάσµατος µέσω κατάλληλου εργαλείου. Το κοπτικό εργαλείο το οποίο εκτελεί την απότµηση, κινείται ενάντια στο έλασµα µε κινηµατική και συνθήκες που εκτελούνται σε µια πρέσσα εκκέντρου ή σπανιότερα σε υδραυλική πρέσσα. Στο σχήµα 1.18 παρουσιάζεται ένα εργαλείο αποτµήσεως το οποίο ονοµάζεται και έµβολο (a) και η ακίνητη µήτρα (c) στην οποία πιέζεται το κατεργαζόµενο τεµάχιο (b) µέσω του εµβόλου. Στο ίδιο σχήµα φαίνεται η αναγκαία χάρη u ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα καθώς και ο µηχανισµός απότµησης.

12 63 Σχήµα 1.18 : Εργαλείο και µηχανισµός απότµησης Το έµβολο εισέρχεται στο τεµάχιο το οποίο λόγω της συγκράτησής του από την µήτρα, παραµορφώνεται. Η διαδικασία της απότµησης ακολουθεί τρία στάδια, όσον αφορά τα φαινόµενα που λαµβάνουν χώρα, τα οποία φαίνονται στο σχήµα Σχήµα 1.19 : Τα στάδια της απότµησης (Κύκλος απότµησης) 1 ο στάδιο : ελαστική συµπίεση του υλικού ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα και ελαφρά διείσδυση των κόψεων εµβόλου και µήτρας µέσα στο υλικό. ο στάδιο : εισχώρηση του εµβόλου στο υλικό και αντίστοιχη, µικρότερη όµως, εισχώρηση της µήτρας. 3 ο στάδιο : εµφάνιση µιας ή δύο ρωγµών πάνω και κάτω στο έλασµα και επέκτασή τους µέχρι την συνάντηση και την τελική απότµηση του τεµαχίου από το έλασµα. Η ταχύτητα µε την οποία εκτελείται η κατεργασία της απότµησης είναι καθοριστικός παράγοντας για την προκύπτουσα επιφάνεια αλλά και για την απαιτούµενη δύναµη για την απότµηση. Οπως έχει ήδη περιγραφεί στο κεφάλαιο της πλαστικότητας, η αύξηση της ταχύτητας παραµόρφωσης έχει σαν αποτέλεσµα την αντίστοιχη αύξηση του όριου διαρροής του παραµορφούµενου υλικού και κατά συνέπεια την ενίσχυση της αντοχής του. Ετσι η απαιτούµενη δύναµη σε µια τέτοια περίπτωση, άρα και η ισχύς της εργαλειοµηχανής, είναι µεγαλύτερη, ενώ η προκύπτουσα επιφάνεια παρουσιάζεται καλύτερη. Η δύναµη της απότµησης συναρτήσει της µετατόπισης του εµβόλου, παρουσιάζεται διαγραµµατικά στο σχήµα 1.0. Οι επιµέρους περιοχές του διαγράµµατος αντιστοιχούν σε διαφορετική κατάσταση όσον αφορά την κατεργασία, ενώ η αρνητική περιοχή αντιπροσωπεύει την επιστροφή του εµβόλου. Οπως φαίνεται στο σχήµα 1.0, ο κύκλος απότµησης διακρίνεται βασικά σε δύο περιοχές σε σχέση µε την διαδροµή του εµβόλου. Ετσι φαίνονται η ενεργός και η νεκρά διαδροµή του εµβόλου που αντιστοιχούν σε θετική ή αρνητική δύναµη απότµησης. Η θέση Α στο διάγραµµα αντιστοιχεί στο τέλος της ελαστικής παραµόρφωσης και την αρχή της πλαστικής παραµόρφωσης µε συνεχή µείωση της επιφάνειας απότµησης, ενώ η θέση Β στο

13 6 διάγραµµα αντιστοιχεί στην µεγαλύτερη τιµή της δύναµης απότµησης. Στην περιοχή ανάµεσα στις θέσεις C και D αναπτύσσονται ρωγµές στο κατεργαζόµενο υλικό χωρίς πλέον αυτό να υφίσταται σηµαντική πλαστική παραµόρφωση, ενώ µετά τη θέση D αναπτύσσεται ισχυρή τριβή ανάµεσα στο έµβολο την µήτρα και το τεµάχιο. Η πλήρης απότµηση του τεµαχίου επιτυγχάνεται στην θέση F, ενώ στη συνέχεια για την επιστροφή του εµβόλου απαιτείται νέα δύναµη για την έξοδό του από το κατεργαζόµενο έλασµα Σχήµα 1.0 : Η δύναµη της απότµησης (Κύκλος απότµησης) Σηµείο εφαρµογής δύναµης στην απότµηση Για την περίπτωση που το αποτεµνόµενο τεµάχιο δεν έχει συµµετρική µορφή, είναι απαραίτητη η γνώση του σηµείου εφαρµογής της δύναµης απότµησης, ώστε να αποφεύγονται επιπλέον καταπονήσεις στην εργαλειοµηχανή και το εργαλείο. Στο σχήµα 1.1 παρουσιάζεται ο αναλυτικός τρόπος προσδιορισµού του σηµείου εφαρµογής το οποίο ταυτίζεται µε το κέντρο βάρους της περιµέτρου του σχήµατος. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός σχήµατα, το σηµείο εφαρµογής προσδιορίζεται σαν το κέντρο βάρους όλων των επιµέρους σχηµάτων. Σχήµα 1.1 : Αναλυτικός υπολογισµός σηµείου εφαρµογής δύναµης απότµησης Για την γενική περίπτωση του σχήµατος 1.1, το κέντρο βάρους του σχήµατος, άρα και το σηµείο εφαρµογής της δύναµης, προκύπτει από τις σχέσεις : L1 x1 + L x + L3 x3 + L x + L5 x5 x0 L1 + L + L3 + L + L5 (1.1) L1 y1 + L y + L3 y 3 + L y + L5 y5 y 0 L + L + L + L + L όπου L i : τα µήκη των επιµέρους τµηµάτων, x i : οι X συντεταγµένες των µέσων των τµηµάτων, y i : οι Υ συντεταγµένες των µέσων των τµηµάτων, i : τα επιµέρους τµήµατα που αποτελούν το σχήµα, 1 3 5

14 S(x 0,y 0 ) : το σηµείο εφαρµογής της δύναµης απότµησης. 65 Στην περίπτωση που το έµβολο της απότµησης πρέπει να κόψει παραπάνω από ένα κλειστά σχήµατα την ίδια στιγµή, η µέθοδος υπολογισµού του σηµείου εφαρµογής της δύναµης απότµησης, δηλαδή της θέσης που θα δεθεί το έµβολο στην πρέσα, αλλάζει. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν αντίστοιχοι τύποι µε τις σχέσεις 1.1, αλλά στη θέση των συντεταγµένων των µέσων τοποθετούνται οι συντεταγµένες των κέντρων βάρους κάθε σχήµατος, ενώ στη θέση των µηκών των τµηµάτων L τοποθετούνται οι περίµετροι U κάθε σχήµατος. Έτσι, για την περίπτωση τριών σχηµάτων, οι σχέσεις 1.1 µετασχηµατίζονται στις παρακάτω σχέσεις 1. x y 0 0 U1 x1 + U x + U3 U + U + U 1 U1 y1 + U y + U3 U + U + U x y 3 3 (1.) όπου U i : οι περίµετροι των επιµέρους σχηµάτων, x i : οι X συντεταγµένες των κέντρων βαρών των σχηµάτων, y i : οι Υ συντεταγµένες των κέντρων βαρών των σχηµάτων, i : τα επιµέρους σχµήµατα που αποτελούν το έµβολο, S(x 0,y 0 ) : το σηµείο εφαρµογής της δύναµης απότµησης. Εφαρµογή : Ζητείται το σηµείο εφαρµογής της δύναµης για την απότµηση των διαµορφώσεων του σχήµατος 1.. Y 1 R15 30 A S B X Σχήµα 1. : Εφαρµογή Επειδή το σχήµα αποτελείται από δύο επιµέρους σχήµατα, το σηµείο εφαρµογής της δύναµης θα προκύψει ως το κέντρο βάρους και των δύο σχηµάτων µαζί. Για τον υπολογισµό αυτό απαιτούνται οι περίµετροι των δύο σχηµάτων (U 1 και U ) και οι συντεταγµένες των κέντρων των δύο σχηµάτων, δηλαδή οι συντεταγµένες των σηµείων Α και Β. Έτσι ισχύει : περίµετρος του 1 ου σχήµατος U mm περίµετρος του ου σχήµατος U πr 3,1 15 9, mm συντεταγµένες του κέντρου του 1 ου σχήµατος (σηµείο Α) : x 1 0 και y 1 0, µια και το σύστηµα συντεταγµένων έχει το κέντρο του στο σηµείο Α. συντεταγµένες του κέντρου του ου σχήµατος (σηµείο Β) : x 5 και y 0, µια και το σύστηµα συντεταγµένων έχει το κέντρο του στο σηµείο Α.

15 Με αντικατάσταση στις σχέσεις (1.3) προκύπτουν οι σχέσεις : U1 x1 + U x , 5 39 x U + U 0 + 9, 13, 0 1 y U1 y1 + U y U + U , , 13, 0 1 Τελικό αποτέλεσµα είναι ότι το σηµείο εφαρµογής της δύναµης απότµησης S έχει συντεταγµένες x ο 31,6 mm και y ο 0 mm. Το ότι η συντεταγµένη y του γραµµικού κέντρου βάρους και των δύο σχηµάτων είναι 0, δηλαδή το κέντρο βάρους είναι πάνω στον άξονα X, ήταν αναµενόµενο, µια και τα δύο σχήµατα είναι συµµετρικά ως προς τον άξονα αυτό Χάρη στην απότµηση Οπως φάνηκε στο σχήµα 1.18, ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα απαιτείται να αφεθεί ένα προκαθορισµένο διάκενο το οποίο ονοµάζεται χάρη. Η εκλογή της σωστής χάρης έχει σηµαντική επίδραση στην απότµηση. Όπως φαίνεται και από το σχήµα η διάµετρος του διάκενου της µήτρας D δίνεται από τη σχέση D d+ u (1.3) Για διάφορα µεγέθη της επιλεγόµενης χάρης, στο σχήµα 1.3 παρουσιάζεται η συµπεριφορά του κατεργαζόµενου υλικού. Στην πράξη το µέγεθος της χάρης κυµαίνεται από έως 10% του πάχους του τεµαχίου που θα αποκοπεί. 31, Σχήµα 1.3 : Επίδραση της χάρης στην παραµόρφωση του υλικού Συντελεστής εκµετάλευσης υλικού στην απότµηση Ο συντελεστής εκµετάλευσης του ελάσµατος ξ είναι ο λόγος του εµβαδού του τεµαχίου προς το εµβαδόν του διατιθέµενου ελάσµατος. Ο συντελεστής αυτός που χαρακτηρίζει την κατεργασία απότµησης, επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος ώστε να γίνεται βέλτιστη η εκµετάλευση της επιφάνειας του ελάσµατος. Ταυτόχρονα οι διαστάσεις του ελάσµατος δεν πρέπει να είναι πολύ οριακές µε τις διαστάσεις της απότµησης. Η περίµετρος της απότµησης πρέπει να απέχει κάποια ελάχιστη απόσταση από το περίγραµµα του τεµαχίου καθώς και από το περίγραµµα του γειτονικού σχήµατος. Οι τιµές αυτές εξαρτώνται κυρίως από το υλικό του τεµαχίου και από το πάχος του. Στο σχήµα 1. παρουσιάζονται διαφορετικές περιπτώσεις τοποθέτησης για την κοπή του ιδίου περιγράµµατος και αντίστοιχα τα ποσοστά απωλειών ελάσµατος.

16 67 Σχήµα 1. : Βέλτιστη οριοθέτηση τεµαχίων για απότµηση 1.6 Βαθεία Κοίλανση Η βαθεία κοίλανση είναι η κατεργασία κατά την οποία διαµορφώνεται ένα επίπεδο έλασµα σε κοίλο, µέσω κατάλληλου εργαλείου. Η βαθεία κοίλανση, που άρχισε να εφαρµόζεται γύρω στα 1700, έχει γίνει σήµερα µία από τις σηµαντικότερες κατεργασίες διαµόρφωσης. Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό της κατεργασίας αυτής είναι η όσο το δυνατόν διατήρηση του πάχους του αρχικού ελάσµατος. Στο σχήµα 1.5 παρουσιάζονται δύο στοιχειώδεις διατάξεις βαθείας κοίλανσης, όπου διακρίνονται το έλασµα προς διαµόρφωση, το έµβολο, η µήτρα. Στην δεξιά περίπτωση κοίλανσης χρησιµοποιείται συγκρατητής για να συγκρατεί το έλασµα. Σχήµα 1.5 : ιάταξη βαθείας κοίλανσης. Στο σχήµα 1.6 παρουσιάζονται τεµάχια που παράγονται µε τη διαδικασία της βαθείας κοίλανσης. Σχήµα 1.6 : Προϊόντα Βαθείας κοίλανσης.

17 Λόγος Κοίλανσης Για την απλή περίπτωση που παρουσιάζεται στο σχήµα 1.5, της κοίλανσης ενός κυκλικού ελάσµατος πάχους s (δίσκος) και διαµέτρου D, σε κοίλο κυάθιο διαµέτρου d, ονοµάζεται λόγος κοίλανσης β ο λόγος της αρχικής µε την τελική διάµετρο, δηλαδή : D β (1.) d Κατά την βαθεία κοίλανση ενός ελάσµατος απαιτούνται πολλές φορές αρκετές διαδοχικές κοιλάνσεις οι οποίες ονοµάζονται ανακοιλάνσεις. Ο λόγος κοίλανσης για κάθε µια από τις ενδιάµεσες φάσεις προκύπτει από τον τύπο (1.). Σαν λόγος κοίλανσης συναντάται και ο λόγος του ύψους του κυαθίου ως προς την διάµετρό του. Ο λόγος αυτός όσο µεγαλώνει, δηλαδή όσο µεγαλύτερο ύψος έχει το τελικό κυάθιο ως προς την τελική διάµετρο, τόσο δυσκολώτερη είναι και η απαιτούµενη κοίλανση. Για την αποφυγή τέτοιων προβληµάτων, γίνονται οι προαναφερόµενες διαδοχικές ανακοιλάνσεις του ελάσµατος οι οποίες συνοδεύονται συνήθως από ανόπτηση, ώστε το διαµορφούµενο υλικό να µαλακώσει για να δεχτεί την επόµενη κοίλανση. Τέτοιες διαδικασίες είναι γενικά αντιοικονοµικές και γίνεται προσπάθεια να αποφεύγονται. Ο λόγος κοιλάνσης β, σε οποιαδήποτε από τις ενδιάµεσες φάσεις ή την µία και µοναδική φάση, απαιτείται να είναι όσο το δυνατόν µεγαλύτερος, γεγονός που ισοδυναµεί µε µεγαλύτερη παραµόρφωση, άρα αποδοτικότερη κατεργασία, κατά την κοίλανση. Ο λόγος β δεν µπορεί όµως να παίρνει οποιεσδήποτε µεγάλες τιµές. Η οριακή του τιµή εξαρτάται από τη γεωµετρία του εργαλείου κοίλανσης, από το κατεργαζόµενο υλικό, την πίεση συγκράτησης, την επιθυµητή διάµετρο d και το πάχος του ελάσµατος s Ανάπτυγµα ελάσµατος Για τον υπολογισµό του αναπτύγµατος του ελάσµατος που πρόκειται να υποστεί κοίλανση, θεωρείται ότι δεν λαµβάνει ουσιαστική µεταβολή του πάχους του ελάσµατος και ότι η επιφάνεια του αναπτύγµατος είναι ίση µε την αντίστοιχη του τελικού τεµαχίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγµατα υπολογισµού του αναπτύγµατος απλών µορφών τεµαχίων. Απλό κυλινδρικό τεµάχιο (r<10mm) Για το τεµάχιο του σχήµατος 1.7, µε ακτίνα καµπυλότητας στην βάση του µικρότερη από 10mm, προκύπτει από την ισότητα της αρχικής και τελικής επιφάνειας η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος Σχήµα 1.7 : Κυλινδρικό τεµάχιο (r<10mm) Η σχέση που εκφράζει την αρχική διάµετρο εξάγεται από την ισότητα : D π d π + d π h από την οποία τελικά προκύπτει : D d + d h όπου : D d h η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος σε mm η εσωτερική διάµετρος του κυαθίου σε mm το ύψος του κυαθίου σε mm

18 69 Kυλινδρικό τεµάχιο µε χείλος Για το τεµάχιο του σχήµατος 1.8, µε ακτίνα καµπυλότητας στην βάση του, µικρότερη από 10mm και µε χείλος στο πάνω µέρος, προκύπτει από την ισότητα της αρχικής και τελικής επιφάνειας η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος. Σχήµα 1.8 : Κυλινδρικό τεµάχιο µε χείλος (r<10mm) Η σχέση που εκφράζει την αρχική διάµετρο προκύπτει από την ισότητα : D D d π π ( d π + d + d π h + ( d h + d d π d ) π ) από την οποία προκύπτει : D d + d1 h όπου : D d 1 d h η διάµετρος του αρχικού ελάσµατος σε mm η εσωτερική διάµετρος του κυαθίου σε mm η διάµετρος του χείλους του κυαθίου σε mm το ύψος του κυαθίου σε mm Για οποιαδήποτε περίπτωση τεµαχίου εκ περιστροφής, για τον υπολογισµό της διαµέτρου του αρχικού ελάσµατος, αρκεί να εκφραστεί το άθροισµα των επιφανειών των επιµέρους τµηµάτων του τελικού τεµαχίου σαν ίσο µε την επιφάνεια του αρχικού ελάσµατος. Στο παρακάτω σχήµα 1.9 φαίνονται διάφορες µορφές αντικειµένων που προήλθαν από βαθεία κοίλανση και αντίστοιχα οι αρχικές διάµετροι των ελασµάτων από τα οποία παρήχθησαν.

19 70 Σχήµα 1.9 : ιάµετροι αρχικού ελάσµατος για τη βαθεία κοίλανση διαφόρων µορφών ιαδικασία κοίλανσης Κατά την κοίλανση, όπως αναφέρθηκε, ένα επίπεδο έλασµα διαµορφώνεται σε κυλινδρικό ή ορθογωνικό κυάθιο µε την βοήθεια κατάλληλου εµβόλου και µήτρας. Οι βασικές παράµετροι που επηρεάζουν την κατεργασία είναι οι ακόλουθοι : οι ιδιότητες του κατεργαζόµενου υλικού, ο λόγος της διαµέτρου του ελάσµατος προς την διάµετρο του εµβόλου, η χάρη ανάµεσα στο έµβολο και την µήτρα, η καµπυλότητα στα άκρα του εµβόλου και της µήτρας, η δύναµη συγκράτησης, η τριβή και η λίπανση κατά την κοίλανση, η ταχύτητα της κοίλανσης. Κατά τη διάρκεια της κοίλανσης το έλασµα υπόκειται σε εφελκυστικές κυρίως τάσεις. Το έλασµα περιλαµβάνει ουσιαστικά τρεις κύριες περιοχές οι οποίες µετέχουν στην κοίλανση µε διαφορετικό τρόπο. Οι περιοχές αυτές είναι : Το µέρος του ελάσµατος που έρχεται σε επαφή µε την µήτρα. Το τµήµα αυτό υφίσταται συνεχή ολκή κατά την κοίλανση και καθώς διέρχεται από το χείλος της µήτρας, υφίσταται πλαστική κάµψη και λεπτένει. Το µέρος του ελάσµατος που δεν έρχεται σε επαφή ούτε µε την µήτρα ούτε µε το έµβολο. Το τµήµα αυτό κυρίως εφελκύεται µεταξύ µήτρας και εµβόλου, ενώ µέρος του ολισθαίνει και κάµπτεται προς το µέρος του χείλους της µήτρας ή του εµβόλου.

20 71 Το µέρος του ελάσµατος που βρίσκεται σε επαφή µε το έµβολο και που αποτελεί τον πάτο του κυάθιου. Το τµήµα αυτό ανάλογα τις συνθήκες τριβής, τεντώνει και ολισθαίνει πάνω στην επιφάνεια του εµβόλου. Συνολικά τα διάφορα τµήµατα του ελάσµατος υφίστανται : το έλασµα µεταξύ µήτρας και συγκρατητή, ακτινική ολκή, το έλασµα στο χείλος της µήτρας, κάµψη και ολίσθηση, το έλασµα ανάµεσα στη µήτρα και το έµβολο, εφελκυσµό, το έλασµα στο καµπύλο µέρος του εµβόλου, κάµψη και ολίσθηση, το έλασµα στην επιφάνεια πίεσης του εµβόλου, έκταση και ολίσθηση Ανακοίλανση Κατά την κοίλανση, όπως περιγράφηκε, ο λόγος κοίλανσης β, δηλαδή ο λόγος της διαµέτρου του ελάσµατος προς την διάµετρο του τεµαχίου, δεν µπορεί να είναι ιδιαίτερα µεγάλος. Σε περίπτωση που ο λόγος κοίλανσης ξεπερνά την επιτρεπόµενη τιµή του, είναι απαραίτητο η κοίλανση να γίνει σε διαδοχικές φάσεις µε µικρότερο λόγο κοίλανσης. Ανάµεσα στις φάσεις αυτές είναι δυνατή η ανόπτηση του κατεργαζόµενου υλικού η οποία αφενός αυξάνει το κόστος της κατεργασίας, αφετέρου όµως επιτρέπει την χρησιµοποίηση µεγαλύτερου λόγου κοίλανσης. Οι ανακοιλάνσεις που αναφέρθηκαν µπορεί να είναι άµεσες ή µε αντιστροφή. Η ουσιαστική διαφορά των δύο µεθοδολογιών είναι πως στην ανακοίλανση µε αντιστροφή, το έλασµα γυρίζει µέσα-έξω και η µέχρι πριν εξωτερική επιφάνεια µετά την ανακοίλανση γίνεται εσωτερική. Στο σχήµα 1.30 φαίνονται οι δύο βασικές µέθοδοι ανακοίλανσης, η άµεση και η ανακοίλανση µε αντιστροφή. Σχήµα 1.30 : Μέθοδοι ανακοίλανσης.

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 3. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 3.1 Κατηγορίες μηχανικών δοκιμών Η μηχανική συμπεριφορά των υλικών είναι πολύ σημαντική, τόσο για την απευθείας χρήση τους σε μηχανολογικές κατασκευές, όσο και για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα

Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Μοντελοποίηση (FEM) της δυναµικής συµπεριφοράς του κοπτικού εργαλείου κατά το φραιζάρισµα Κατά την διάρκεια των κοπών η κοπτική ακµή καταπονείται οµοιόµορφα σε µήκος της επιφάνειας αποβλίττου ίσο µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 1720 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1851 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3.1 Γενικά Τα μεταλλικά φύλλα μπορούν να κοπούν με μια μεγάλη ποικιλία από εργαλεία, όπως ψαλίδια μαχαιρωτά, ψαλίδια με ορθογωνισμένες κοπτικές ακμές, ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ

ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΦΘΟΡΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΑΞΟΝΙΚΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Είναι γνωστό ότι η διάρκεια ζωής ενός κοπτικού εργαλείου είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες κατά την κοπή των µετάλλων, επειδή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Ως γνωστό, στις τεχνικές και τεχνολογικές εφαρμογές τα στερεά σώματα υφίστανται την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων οπότε καταπονούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατηγορίες κραμάτων αλουμινίου Ελατά κράματα Κράματα τα οποία παράγονται σε κολώνες ή πλάκες οι οποίες στη συνέχεια υφίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΥΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘ. Α. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ.-ΦΟΙΒΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής

6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6. Σχηµατισµοί και όργανα γραµµής 6.1 Εισαγωγή Απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική εκµετάλλευση ενός σιδηροδροµικού δικτύου αποτελεί η δυνατότητα ένωσης, τοµής, διχασµού και σύνδεσης των γραµµών σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Τα αγώγιμα υλικά Ηλεκτρική Αγωγιμότητα των μεταλλικών Υλικών Mακροσκοπικά η ηλεκτρική συμπεριφορά των υλικών είναι: Τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κρυσταλλικό πλέγμα I=V/R {R=ρL/S, σ=1/ρ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ - 2 / 22 - Παπαδόπουλος Α. Χρήστος 8 Συγκολλήσεις είναι η διαδικασία της μόνιμης τοπικής ένωσης μεταλλικών μερών σε ημιτετηγμένη μορφή με εφαρμογή πίεσης ή την ένωση των μερών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ. Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ. Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΥΡΑΥΛΩΝ Η προώθηση των πυραύλων στηρίζεται στην αρχή διατήρησης της ορμής. Ο πύραυλος καίει τα καύσιμα που αρχικά βρίσκονται μέσα του και εκτοξεύει τα καυσαέρια προς τα πίσω. Τα καυσαέρια δέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΙΤΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΥΛΙΣΗ Ο ΟΝΤΩΣΕΩΝ Σκοπός εργασίας Σκοπός του λογισμικού που δημιουργήθηκε είναι η μελέτη της γεωμετρίας του αποβλίττου στο φραιζάρισμα με κύλιση οδοντώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. (ΕΕΟΤ) ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Τα κοπτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι της εταιρείας Kennametal (Εικόνα 1), κοπτικά KC725M µε πολλαπλές στρώσεις TiN/TiCN/TiN, υψηλής απόδοσης και σχεδιασµένα

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων

Σχέδιο Ειδικότητας Αµαξωµάτων 89 ιδακτικοί στόχοι: Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας θα είσαι σε θέση: Να µπορείς να απεικονίζεις σε σκαρίφηµα τα κυριότερα µέρη των αµαξωµάτων. Να γνωρίζεις τη σειρά συναρµολόγησης των τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 123 ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει τι είναι πρέσα 2. Κατονομάζει τις κατεργασίες διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών που γίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή... 1 1.1 Ιστορική αναδρομή...1 1. Μικροδομή του χάλυβα...19 1.3 Τεχνολογία παραγωγής χάλυβα...30 1.4 Μηχανικές ιδιότητες χάλυβα...49 1.5 Ποιότητες δομικού χάλυβα...58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Το βιβλίο είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται µε τις συγκολλήσεις και όχι µόνο από τους τεχνίτες αµαξωµάτων. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 0-1. Γενικά Σκοπός του σχολικού αυτού βιβλίου είναι να δώσει στους µαθητές τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά µε τις συγκολλήσεις των µετάλλων και να τους εξοικειώσει µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ

1.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΥΣΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ορισμός : αν λ πραγματικός αριθμός με 0 και μη μηδενικό διάνυσμα τότε σαν γινόμενο του λ με το ορίζουμε ένα διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7

CL-06.gr 2007. Σχηµατική αναπαράσταση συστήµατος συµπλέκτη 1/7 CL-06.gr 2007 ιάγνωση προβληµάτων στη λειτουργία του συµπλέκτη Συµπλέκτης Σετ συµβατικού συµπλέκτη 11 σηµεία συστηµατικού ελέγχου. Όταν πραγµατοποιείται µια επισκευή αλλαγής σετ συµπλέκτη, είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου

Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου Μ7 Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου A. Προσδιορισµός της πυκνότητας στερεού σώµατος B. Εύρεση της εστιακής απόστασης συγκλίνοντα φακού. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα