Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη"

Transcript

1 1 Μεταψυχολογία και νευροεπιστήµες. Μιά άποψη Βασίλης Καψαµπέλης Ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, µέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισιού Η ανάγνωση κειµένων τόσων πλούσιων όσο τά άρθρα τού Ιάκωβου Κλεώπα και της Έλσας Σµίτ-Κιτσίκη προκαλεί έντονη διανοητική διακίνηση, ιδιαίτερα στούς αναλυτές πού ενδιαφέρονται γιά την ανάπτυξη της µεταψυχολογίας. Ο Ιάκωβος Κλεώπας προτείνει µιά τολµηρή σύνθεση, η οποία χρησιµοποιεί µιά εννοιολογική κατηγορία πού προέρχεται από ένα διαφορετικό πεδίο εµπειρίας (την έννοια της µεταβατικότητας) γιά να καταλήξει σε µιά καινούργια διατύπωση τού µεταψυχολογικού µονισµού. Η Έλσα Σµίτ-Κιτσίκη διατυπώνει την υπόθεση ότι η στοιχειοθεσία σχέσεων ανάµεσα στην µεταψυχολογία και ορισµένες άλλες επιστήµες αποτελεί βασικά διάβηµα αναλογικού τύπου, τού οποίου είναι χρήσιµο να συζητηθεί η επιστηµολογική θεµελίωση. Χωρίς να έχει την αξίωση να αναπτύξει επιχειρηµατολογία τόσο ολοκληρωµένη όσο των δύο αυτών άρθρων, το παρόν κείµενο εκθέτει συνοπτικά, και µε τρόπο ασφαλώς τόσο υποκειµενικό όσο και αµφισβητήσιµο, ένα τρόπο κατανόησης της φροϋδικής µεταψυχολογίας, και πιό ειδικά του φροϋδικού διαβήµατος σε σχέση µε τις νευροεπιστήµες της εποχής του. Οι σκέψεις αυτές, πού βρίσκονται σε άµεση σχέση µε την ανάγνωση των δύο αυτών άρθρων, θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην απάντηση στα εξής δύο ερωτήµατα : πώς καταλαβαίνει ο Φρόυντ την αντίθεση µονισµού δυϊσµού ; Και τι θέση παίρνει στο ζήτηµα των «συµβολών» και τού «διαλόγου» ανάµεσα σε ψυχανάλυση και νευροεπιστήµες ; Χρειάζεται ίσως να υπενθυµίσουµε κατ`αρχήν µερικά θεµελειώδη στοιχεία. Ο Φρόυντ ορίζει ένα «πεδίο γνώσεων» : τον ψυχισµό. Την εποχή κατά την οποία πραγµατοποιεί τις πρώτες του ψυχολογικές διερευνήσεις, το πεδίο αυτό αρχίζει µόλις να αναδύεται σαν αυτόνοµο, αποσπώµενο προοδευτικά από την φιλοσοφία. Ας θυµίσουµε εδώ ότι, ενώ η φιλοσοφία υπάρχει σαν όρος, και σαν ερευνητική δραστηριότητα, ήδη από την ελληνική αρχαιότητα, η έννοια της ψυχολογίας εµφανίζεται µόλις περί τα τέλη τού 16 ου αιώνα, και µόνο κατά την διάρκεια τού 19 ου αιώνα αποκτά σταδιακά επιστηµονική υπόσταση. Ο Φρόυντ

2 ενδιαφέρεται για το πεδίο αυτό, αλλά βρίσκεται σε ένα δίληµµα, οι δύο όροι τού οποίου τού φαίνονται εξίσου ανεπαρκείς. Από τη µιά µεριά, υπάρχει πάντα η ψυχολογία σαν κλάδος της φιλοσοφίας. Αυτός ο τρόπος πρακτικής της θεωρίας της ψυχολογίας δεν το ενδιαφέρει, και άλλωστε δεν συνάδει µε το πνεύµα της εποχής, δεν είναι «µοντέρνος» : ο 19 ος αιώνας χαρακτηρίζεται ακριβώς από τον διαχωρισµό ανάµεσα σε ψυχολογία και φιλοσοφία. Λίγο πρίν απο τον Φρόυντ, άλλοι ερευνητές, των οποίων γνωρίζει το έργο, και πού είχαν αρχική παιδεία φιλοσοφική, είχαν ήδη αποφασίσει να µην χρησιµοποιήσουν τα παραδοσιακά αντικείµενα και εργαλεία της φιλοσοφίας γιά να µελετήσουν τον ψυχισµό. Αυτό κάνει, γιά παράδειγµα, ο Pierre Janet, πού αποφασίζει συνειδητά να στρέψει το ενδιαφέρον του πρός τούς «αυτοµατισµούς», δηλαδή πρός µιά ψυχονοητική δραστηριότητα πού η φιλοσοφία την βλέπει σαν υποδεέστερη, επειδή θεωρεί ότι έχει περισσότερη σχέση µε την φυσιολογία και τη θεωρία των αντανακλαστικών παρά µε τον ειδικά ανθρώπινο ψυχισµό. Η «ανακάλυψη τού ασυνείδητου» οφείλει πολλά σ`αυτό τον διαχωρισµό της ψυχολογίας από την φιλοσοφία : το νέο πεδίο γνώσεων αναδύεται ακριβώς επειδή οι ερευνητές της εποχής δέχονται την υπόθεση ότι ένα σηµαντικό µέρος τού ψυχισµού δεν µπορεί νά γίνει γνωστό µε τα θεωρητικά και πρακτικά µέσα πού παρέχει η συνείδηση. Από την άλλη µεριά, ο Φρόυντ έχει αρχική παιδεία νευροφυσιολόγου. Κατά συνέπεια, δεν διανοείται ότι οι ψυχικές οντότητες µπορούν να υπάρξουν έξω από τις διακινήσεις της ζωντανής ύλης, και ειδικότερα της νευρικής ύλης κατά τον ίδιο τρόπο δεν διανοείται ότι οι ψυχικές οντότητες µπορεί να είναι ανεξάρτητες από τούς µεγάλους βιολογικούς νόµους πού διέπουν το ανθρώπινο είδος σαν θηλαστικό. Αλλά, όπως και η φιλοσοφία δεν τού φαίνεται κατάλληλη γιά την µελέτη τού ψυχικού αντικειµένου, παροµοίως θεωρεί ότι θα ήταν πολύ αφελές να φαντάζεται κανείς πώς υπάρχει κάποια αµφιµονοσήµαντη αντιστοιχία ανάµεσα σε εγκεφαλικές δοµές ή λειτουργίες και τον ένα ή τον άλλο ψυχικό τόπο ή δραστηριότητα. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ένα µέρος τού προ-ψυχαναλυτικού του έργου, γύρω από της αφασίες, επιχειρηµατολογεί ακριβώς το ίδιο σηµείο, ότι δηλαδή οι εγκεφαλικές εντοπίσεις παρουσιάζουν σχετικά περιορισµένο ενδιαφέρον, δεν δίνουν παρά µιά µάλλον χονδροειδή εικόνα των διαταραχών τού λόγου, και ότι η ικανοποιητική περιγραφή των κλινικών ενδηλώσεων των αφασιών απαιτεί πιό πολύπλοκα και «συνδυαστικά» µοντέλα. Ακριβώς γιά να λύσει αυτό το δίληµµα ανάµεσα σε φιλοσοφία και νευροεπιστήµες (ο όρος είναι πρόσφατος, αλλά οι σχετικές δραστηριότητες εµφανίζονται περίπου εκείνη την εποχή, κατά το δεύτερο ήµισυ τού 19 ου αιώνα), ο Φρόυντ ξεκινά ρίχνοντας τις βάσεις µιάς «επιστηµονικής ψυχολογίας» ή «µεταψυχολογίας». Στις διατυπώσεις αυτές, το «µετα-» αντιστοιχεί στο «επιστηµονική», και έρχεται να κολάσει και να διευκρινίσει τον όρο 2

3 «ψυχολογία» : δηλώνει ότι η καινούργια θεωρία συνεχίζει να αποτελεί ψυχολογία, αλλά διαχωρίζεται από την παραδοσιακή ψυχολογία σαν κλάδο της φιλοσοφίας, επειδή ακριβώς έχει την φιλοδοξία να ενταχθεί στον χώρο των επιστηµών. Ας εξετάσουµε µε ποιούς τρόπους πραγµατοποιεί ο Φρόυντ στο αρχικό του δίληµµα. Από τη µιά, και στο βαθµό πού σκοπός του παραµένει η οικοδόµηση µιάς ψυχολογίας, ένα µεγάλο µέρος τού έργου του περιγράφει πράγµατι ψυχολογικούς µηχανισµούς ή, γιά την ακρίβεια, περιγράφει διάφορους µηχανισµούς µε όρους ψυχολογικούς. Ο Φρόυντ δεν πιστεύει ότι είναι επιστηµονικά προβλέψιµο, ή επιστηµολογικά δυνατό, να υποκατασταθεί πλήρως η ψυχολογία η περιγραφή των ψυχικών φαινοµένων από την µελέτη των λειτουργιών του εγκεφάλου, και γενικότερα τού σώµατος. Μοιάζει να θεωρεί ότι είναι αδύνατον η νευροβιολογική µελέτη τού ανθρώπινου οργανισµού, όσο λεπτοµερής και προχωρηµένη κι άν είναι, κι όποια κι αν είναι η έκταση των ανακαλύψεών της, να µπορέσει να αποδώσει µε τρόπο ικανοποιητικό όλες τις ψυχικές οντότητες (φαινόµενα και µηχανισµούς) πού εµφανίζονται στο πεδίο της ψυχολογίας. Όποιες και να είναι οι εξελίξεις, µοιάζει να λέει, θα χρειαζόµαστε πάντα µιά «ψυχολογία» γιά την µελέτη τού πεδίου γνώσεων πού ονοµάζεται ψυχισµός. Άς παρατηρήσουµε εδώ ότι η ιδέα αυτή παραµένει αξιοσηµείωτα έγκυρη ένα αιώνα αργότερα : τόσο έγκυρη, ώστε ο «νευρωνικός άνθρωπος» της δεκαετίας τού 1990 τελικά ζήτησε την συµβολή τού ανθρώπου της ψυχολογίας, εν προκειµένω τού «γνωσιακού ανθρώπου» (homme cognitif), γιά να προχωρήσει στις έρευνές του, και µάλιστα δέχθηκε και να µοιραστεί µαζί της την γενική ονοµασία τού πεδίου του : οι νευροεπιστήµες έγιναν «νευρογνωσιακές επιστήµες». Αλλά, από την άλλη µεριά, η ψυχολογία αυτή πρέπει να είναι «επιστηµονική», δηλαδή πρέπει να λάβει υπόψη της την νευρωνική, και γενικότερα την βιολογική οργάνωση τού ανθρώπινου όντος. Τί ακριβώς σηµαίνει, «να λάβει υπόψη της» ; Εδω είναι πού αναµετράµε όλη την πρωτοτυπία τού φροϋδικού έργου. Έγκειται στο εξής. Θα πρέπει να πάµε να βρούµε, λέει ο Φρόυντ, σε πεδία γνώσεων άλλα έξω από την ψυχολογία (στην βιολογία των θηλαστικών, στην λειτουργική οργάνωση τού κεντρικού νευρικού συστήµατος...), µερικές µεγάλες αρχές, αναµφισβήτητες, θεµελειώδεις από την άποψη της οργάνωσης και της λειτουργίας τού ζώντος, και να τις εισαγάγουµε (υπό την έννοια τού «κάνω εισαγωγή», import) στην ψυχολογία, βρίσκοντάς τους το κατάλληλο σύστηµα «εκπροσώπησης», «αντιπροσωπίας». Το σηµείο αυτό απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. εν πρόκειται, νοµίζω, γιά «αναλογικό διάβηµα» : ο Φρουντ δεν γυρεύει κάποια «αναλογία» ανάµεσα στο τάδε βιολογικό φαινόµενο και την δείνα ψυχική εκδήλωση. Η «εκπροσώπηση» πρέπει να γίνει αντιληπτή υπό την κυριολεκτική έννοια τού ορου, υπό την έννοια µιάς οντότητας (όρου, 3

4 φαινοµένου, µηχανισµού...) πού αντιπροσωπεύει µιά άλλη οντότητα. Ο Φρόυντ δίστασε στις διατυπώσεις αυτής της εκπροσώπησης : άλλοτε είναι η «ενόρµηση» πού εκπροσωπεί την βιολογική ώση στο χώρο τού ψυχισµού, άλλοτε είναι η ασυνείδητη παράσταση πού εκπροσωπεί την ενόρµηση. Αλλά σε όλες τις περιπτώσεις, οι µεταξύ τους σχέσεις είναι σχέσεις «αντιπροσωπίας» : µε ποιό τρόπο µιά οντότητα (βιολογικό φαινόµενο, αλλά και τραυµατισµός, εξωτερικός παράγοντας...) εκπροσωπείται στο χώρο τού ψυχισµού, ώστε να µπορέσει να γίνει αντικείµενο τού ειδικού έργου, της επεξεργασίας, πού χαρακτηρίζει αυτό το «σύστηµα» τού οργανισµού πού ονοµάζεται «ψυχικό όργανο» ; Έχουµε πολλά παραδείγµατα αυτών των «εισαγωγών» τού Φρόυντ µε προέλευση τις νευροεπιστήµες της εποχής του, και µε σκοπό η εκπροσώπησή τους στην ψυχολογια του να οδηγήσει στην θεµελίωση µιάς µεταψυχολογίας. Γιά παραδειγµα, στο επίπεδο των γενικών νόµων των ζώντος : εισαγωγή των κυριώτερων ενστίκτων πού µοιάζουν να διακυβερνούν την ζωή των θηλαστικών, το ένστικτο συντήρησης τού ατόµου (ό,τι έχει σχέση µε την αναζήτηση τροφής, µε την αυτοπροστασία και την άµυνα), και το ένστικτο συντήρησης τού είδους (ότι έχει σχέση µε την σεξουαλικότητα και την αναπαραγωγή). Και πράγµατι, συνεχίζουµε να χρησιµοποιούµε τούς αντίστοιχους εκπροσώπους την ψυχολογία µας : την θεµελιώδη αντίθεση αντικειµενοτροπισµού και ναρκισσισµού. Γιά παράδειγµα, σε επίπεδο στοιχειώδους λειτουργίας : εισαγωγή της λογικής της διάδοσης τού ηλεκτρικού φορτίου ως ποσοτικής οντότητας, καθορισµένης µε οικονοµικούς όρους, διά µέσου των νευρώνων, καθως και της λογικής των αµοιβαίων διασυνδέσεων µεταξύ νευρώνων σύµφωνα µε συστήµατα διευκόλυνσης ή αναστολής της διόδου. Και πράγµατι, συνεχίζουµε να χρησιµοποιούµε στην µεταψυχολογία µας τις έννοιες της επένδυσης, της αποεπένδυσης, της αντι-επένδυσης, της ρευστότητας, της γλοιότητας ή της λίµνασης της λιβιδούς. Γιά παράδειγµα (και πάλι στο γενικό επίπεδο) : επεξεργασία µιάς δεύτερης θεωρίας των ενορµήσεων την οποία, παρά τις προφανείς ανθρωπολογικές και ίσως και φιλοσοφικές προεκτάσεις της, ο Φρόυντ επιµένει να στηρίξει πρώτ`απ`όλα σε µιά υπόθεση γύρω από την γενική φύση των κυττάρων (στην αντιθεση ανάµεσα σε σωµατικά κύτταρα, που αυτοκαταστρέφονται µε βάση τούς δικούς τους χρονικούς ρυθµούς, και κύτταρα αναπαραγωγής, πού διαιωνίζονται µέσα από την συνενωσή τους µε τα αντίστοιχα άλλων οργανισµών). Και πράγµατι, συνεχίζουµε να κατανοούµε τις ψυχικές εκδηλώσεις µε όρους ενορµήσεων ζωής και ενορµήσεων θανάτου, και µάλιστα συνεχίζουµε να θεωρούµε ότι η καταστρεπτικότητα πού χαρακτηρίζει τις ενορµήσεις θανάτου αφορά αρχικά το ίδιο το άτοµο και µόνο δευτερογενώς, µετά από µετατροφή, το αντικείµενο. Γιά παράδειγµα (και πάλι στο επίπεδο τού στοιχειώδους) : εισαγωγή των γνώσεων των νευρολογικών ερευνών τού δεύτερου µισού τού 19 ου αιώνα πάνω στις αφασίες και τις αγνωσίες, καθώς και στις διάφορες εγκεφαλικές περιοχές 4

5 συγκρότησης των παραστάσεων, γιά την εκπόνηση µιάς τοπολογίας καθαρά ψυχικής, πού διακρίνει παραστάσεις πραγµάτων και παραστάσεις λέξεων, ασυνείδητες παραστάσεις και συνειδητές παραστάσεις, ή ακόµη αντιλήψεις και παραστάσεις οι µέν απόρροια διεγέρσεων προερχόµενων από τον εξωτερικό, σε σχέση µε τον ψυχισµό, κόσµο (τα πέντε αισθητήρια όργανα γιά τον κόσµο εκτός σώµατος, τις ιδιοδεκτικές αισθήσεις γιά ό,τι αφορά το σώµα), οι δέ απόρροια των διεργασιών ανάµεσα σε φαντασίωση και µνήµη (γενικό σχήµα πού υιοθετούν άλλωστε σήµερα και οι περισσότερες γνωσιακές επιστήµες). Γιά παράδειγµα (σε γενικό επίπεδο) : η υπόθεση σύµφωνα µε την οποία, εφόσον η ενόρµηση έχει αυτονόητο «πεπρωµένο» την αναζήτηση ικανοποίησης, η αρχή λειτουργίας τού ψυχισµού είναι λογικά ή αρχή της ηδονής/δυσαρέσκειας (η οποία ως εκ τούτου δεν συνιστά «ζεύγος αντιθέτων» µε την «αρχή της πραγµατικότητας», όπως θεώρησαν µερικοί ψυχαναλυτές, διότι η εν λόγω «αρχή της πραγµατικότητας» είναι στην υπηρεσία της αρχής της ηδονής, υπό την έννοια ότι προστατεύει από την παραγωγή δυσαρέσκειας). Η ψυχολογία (η µεταψυχολογία) πού οικοδοµειται µε αυτό τον τρόπο, στη βάση αυτών των προϊόντων εισαγωγής, ξέρει γιά τί πράγµα µιλάει ; Η απάντηση τού Φρόυντ σ`αυτό το ερώτηµα είναι απερίφραστα : όχι. εν ξέρουµε τίποτε γιά τις ενορµήσεις στην βιολογική τους διάσταση, και επίσης τίποτε γιά τις ποσότητες διέγερσης και γιά την λιβιδώ. Αλλά στο σηµείο αυτό η άποψη τού Φρόυντ είναι αρκετά σαφής. εδοµένου ότι η δουλειά µας, σαν ψυχαναλυτών, παραµένει «ψυχολογία», µάς αρκεί να βάλουµε µέσα στις «εξισώσεις» της δικής µας επιστήµης ένα άγνωστο «χ» (την ενόρµηση, την ποσότητα...) και να τον µεταφέρουµε ώς έχει από εξίσωση σε εξίσωση : ο άγνωστος «χ» παραµένει ο ίδιος καθ`όλη τη διάρκεια των συλλογισµών, πράγµα πού δεν τούς εµποδίζει να προχωρούν. Αυτή ακριβώς είναι, νοµίζω, η θέση της βιολογίας στην µεταψυχολογία κατά τον Φρόυντ : κατ`εξοχήν προϊόντα εισαγωγής, ορισµένες από τις βασικές της αρχές γίνονται, αφού τούς βρούµε τον κατάλληλο εκπρόσωπο, βασικές αρχές της ψυχολογίας πού προκύπτει από αυτές, αλλά κατά τα άλλα η βιολογία παραµένει άγνωστος «χ», και η ψυχολογία πού οικοδοµήθηκε µε αυτό τον τρόπο δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά την βιολογία γενικά, στο βαθµό πού άντλησε ήδη από εκείνην ό,τι της ήταν απαραίτητο γιά την δική της, ειδική και διαφορετική, εργασία. Θα µπορούσαµε να προσθέσουµε εδώ ότι, τηρουµένων των αναλογιών, µιά αντιστοιχη ανάλυση µπορεί να γίνει σχετικά µέ τις συµβολές στη µεταψυχολογία και άλλων πεδίων γνώσεων έξω από την βιολογία. Γιά παράδειγµα, ο Φρόυντ παραδέχεται, χωρίς ιδιαίτερα σχόλια, ότι το υπερεγώ συγκροτείται αρχικά µε αφετηρία τον πατέρα (τον πατέρα της πραγµατικότητας), πράγµα πού τού αρκεί γιά να περιγράψει ένα συστατικό στοιχείο της δεύτερης τοπικής υπόθεσης. Το πεδίο γνώσεων από το οποίο εισάγει αυτή την έννοια αυτό το αντικείµενο «πατέρας» είναι προφανώς η ανθρωπολογία, επιφορτισµένη να µάς µάθει µε ποιό τρόπο και από πότε το 5

6 ανθρώπινο είδος οργανώνεται σαν οικογένεια υπό την έννοια των τριών διακριτών, και διαρκώς παρόντων στην συγκρότηση τού ατόµου, πόλων (µητέρα, παιδί, πατέρας). Το πεδίο αυτό µπορεί επίσης να είναι το πεδίο της ιστορίας των θρησκειών, ή της µελέτης της καταγωγής τού θρησκευτικού αισθήµατος. Σαν στοχαστής, ο Φρόυντ δεν αποκλείει την δυνατότητα να κάνει µερικές ψυχαναλυτικές παρεµβάσεις σ`αυτά τα πεδία γνώσεων (γιά παράδειγµα η «αρχέγονη ορδή», ή ακόµη η µονογραφία του πάνω τον Μωυσή), όπως άλλωστε δεν αποκλείει το ενεδεχόµενο να διατυπώσει, ευκαιριακά, κάποια γνώµη σε ζητήµατα ανθρώπινης βιολογίας ή ηθολογίας... Αλλά βασικά, η δουλειά του είναι δουλειά «µεταψυχολόγου», το γεγονός ότι το ανθρώπινο όν διαθέτει ενορµήσεις (και πατέρα) τού αρκεί γιά να προχωρήσει τις «εξισώσεις» του, και αν κατά περίπτωση µπεί τον χώρο των βιολόγων (ή των ανθρωπολόγων), το κάνει περισσότερο γιά να προχωρήσει πιό πέρα την µεταψυχολογία του, παρά γιά να τροφοδοτήσει ενδεχόµενους διεπιστηµονικούς διαλόγους. Γίνεται κατανοητό ότι, κατά τη άποψή µου, το ερώτηµα του Φρόυντ δεν είναι τόσο το ερώτηµα µονισµού δυισµού. Νοµίζω άλλωστε ότι κάθε υπόθεση «µεταβατικότητας», ακριβώς λόγω της εννοιολογικής κατηγορίας πού χρησιµοποιεί, κινδυνεύει να επανεγκαθιδρύσει τον δυισµό πού θέλησε να ξεπεράσει (διότι τι άλλο συνεπάγεται η έννοια της «µετάβασης» αν όχι την ύπαρξη δύο όρων ;). Νοµίζω ότι γιά τον Φρόυντ το ζήτηµα είναι πρωταρχικά η οριοθέτηση ενος πεδίου γνώσεων αυτόνοµου (σχετικά αυτόνοµου, αλλά αυτόνοµου), ξέροντας ότι ένα τέτοιο πεδίο οικοδοµείται µε µιά µεθοδολογία (µεθοδολογία παραγωγής νέων γνώσεων) και τείνει να συγκοτήσει την δική του θεωρία (πού οργανώνει τις συσσωρευόµενες γνώσεις). Αυτός είναι πάντως ο ορισµός πού δίνει γιά την ψυχανάλυση, χωρίς να φαίνεται να τον απασχολεί η θέση της σε σχέση µε άλλες υποθέσεις τού ψυχισµού, βιολογικές ή µη. Η µεταψυχολογία είναι η θεωρία πού προκύπτει από την ανάγκη οργάνωσης και συστηµατοποιησης τού οριζόµενου πεδίου γνώσεων, το αντικειµενό της είναι ο ανθρώπινος ψυχισµός, και η µεθοδολογία της είναι πρωταρχικά ή «ψυχική ανάλυση», η «ψυχο-ανάλυση», ακόµη και όταν αυτή τη «ανάλυση» των στοιχείων πού συνθέτουν τον ψυχισµό και η µελέτη των διαπλοκών τους και των νοηµάτων τους καταλήγει στην εκπόνηση µιάς ερµηνευτικής, την οποία είναι δυνατόν στην συνέχεια να χρησιµοποιήσουµε και σε άλλες εκδηλώσεις τού ψυχισµού (τέχνη, κοινωνικά φαινόµενα...) όπου η «ανάλυση» υπό την στενή της έννοια δεν είναι δυνατή. εν απαγορεύεται να χρησιµοποιεί κανείς πολλά πεδία γνώσεων γά το ίδιο αντικείµενο, ιδιαίτερα όταν πρόκειται γιά τη γνώση τού ανθρώπου : η βιολογία, η ψυχανάλυση, η γνωστική ψυχολογία, η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία, το δίκαιο, η οικονοµία, η ιστορία, ακόµη και η κλιµατολογία πιό πρόσφατα, µάς µιλάνε γι αυτόν. Επίσης δεν απαγορεύεται σε ένα πεδίο γνώσεων να χρηιµοποιήσει σαν «εναρκτήριες υποθέσεις» έννοιες θεµελιωµένες σε άλλα 6

7 πεδία γνώσεων πού έχουν το ίδιο αντικείµενο : αυτό ακριβώς έκανε ο Φρόυντ, µε αποτέλεσµα να οικοδοµήσει µιά ψυχολογία πού διαθέτει την «δική της» βιολογία (οι ενορµήσεις, η οικονοµική άποψη...), την «δική της» ανθρωπολογία (η οιδιπόδεια οργάνωση), και ως και την «δική της» κοινωνιολογία («ψυχολογία των µαζών και ανάλυση τού εγώ»). Εδώ, η κτητική αντωνυµία (η βιολογία «της», η κοινωνιολογία «της»...) σηµαίνει ότι δεν πρόκειται γιά την βιλογία, γιά την κοινωνιολογία, κλπ., αλλά γιά το τµήµα τους πού η µεταψυχολογία έκανε εισαγωγή και εκπροσώπησε στο εσωτερικό της, στην υπηρεσία της δικής της ανάπτυξης. Μπορούµε, αν θέλουµε, να ονοµάσουµε αυτή την αντίληψη µονισµό οπωσδήποτε, αποτελεί µονισµό περισσότερο απ`ότι άλλες ψυχολογικές θωρίες (όπως γιά παράδειγµα η γνωσιακή θεωρία), πού δεν µπαίνουν στον κόπο να κάνουν εισαγωγή και να εκπροσωπήσουν µε δικές τους εννοιολογικές κατηγορίες τις βασικές γνώσεις της βιολογίας πού τούς χρειάζονται, και περιορίζονται στην µάταια, νοµίζω, αναζήτηση αντιστοιχιών ανάµεσα σε ψυχονοητικά φαινόµενα και ανατοµικές δοµές ή λειτουργικές εκδηλώσεις τού εγκεφάλου. Αλλά ο µονισµός αυτός δεν εµποδίζει την βιολογία να συνεχίσει να αναπτύσσεται µε βάση τις δικές της µεθόδους έρευνας, χωρίς να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά την ψυχανάλυση (εκτός από κάποιες εξαιρέσεις). Έτσι ώστε, τελικά, το µόνο πού µπορούµε να πούµε, είναι ότι οι εισαγωγές τού Φρόυντ αποδείχτηκαν γόνιµες κυρίως γιά την ίδια την µεταψυχολογία, στο βαθµό πού της επέτρεψαν να οικοδοµήσει µιά θεωρία τού ανθρώπινου ψυχισµού εξαιρετικά πλούσια και πολύπλοκη. Κατά τα άλλα, δεν είναι άσκοπο βέβαια οι ειδικοί διαφορετικών πεδίων γνωσεων, πού µοιράζονται το ίδιο αντικείµενο, να έχουν διάλογο µεταξύ τους. Αλλά σε τελευταια ανάλυση, η εγκυρότητα, η επικύρωση ενός πεδίου γνώσεων δεν γίνεται χάρη σε ένα άλλο πεδίο γνώσεων η επικύρωση ενός πεδίου γνώσεων, τουλάχιστον σε τοµείς όπως οι δικοί µας, δεν µπορεί να προέλθει παρά από το ίδιο, και συγκεκριµένα από την διττή του ικανότητα, αφενός να περιγράψει µε τρόπο πειστικό το αντικείµενο πού διάλεξε, αφετέρου να παρέµβει στο εσωτερικό του, χάρη στην µέθοδό του, µε σκοπό να παραγάγει αλλαγές. Απ`αυτή τη σκοπιά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ένας από τούς κινδύνους τού διαλόγου πάνω στις σχέσεις ανάµεσα σε ψυχανάλυση και νευροεπιστήµες είναι να ξεχάσουµε ότι η µεταψυχολογία στηρίζεται σε κάποιας µορφής «βιολογία» (την δική της), πράγµα πού θά είχε σαν αποτέλεσµα η ψυχανάλυση να αναγνωρισθεί σαν επιστήµη ή θεωρία αποκλειστικά «ψυχική» (η επιστήµη της «ψυχικής πραγµατικότητας», ή ακόµη χειρότερα, τού «συναισθηµατικού και συγκινησιακού ψυχισµού»), ενώ άλλες επιστήµες ή θεωρίες επιφορτίζονται µε την µελέτη της εξωτερικής ή σωµατικής ή γνωσιακής «πραγµατικότητας», και των σχέσεών της µε την ψυχική πραγµατικότητα. Ο κίνδυνος αυτός είναι πολλώ µάλλον υπαρκτός εάν συνυπολογίσουµε το γεγονός ότι µία ορισµένη εκδοχή ή κατανόηση της ψυχανάλυσης κινείται πρός την ίδια κατεύθυνση, συγκεκριµένα 7

8 εκείνη πού παραµένει βαθιά προσηλωµένη στην φιλοσοφική παράδοση τού δυτικού κόσµου, και ιδιαίτερα στον αρκετά άκαµπτο διαχωρισµό ανάµεσα σε «σώµα» και «ψυχή» ή «πνεύµα» (όπως και ανάµεσα σε «πνεύµα» και «πργµατικότητα»). Μιά τέτοια κατανόηση της ψυχανάλυσης, υπό έντονα φιλοσοφική χροιά, οδηγεί λογικά, από την πλευρά της, στην µετατροπή της σε «επιστήµη τού πνεύµατος» (ή «της ψυχής», ή τού ψυχισµού, ή τού ψυχονοητικού κόσµου, ή της εσωτερικης ζωής, ή της γλώσσας...), και ως εκ τούτου επιτείνει τον προαναφερθέντα κίνδυνο. Αν αυτή είναι η ιδιοτυπία της µεταψυχολογίας (µιά ψυχολογία πού εισήγαγε από την βιολογία τα στοιχεία πού χρειαζόταν γιά τα δικά της µοντέλα, θεωρώντας ευθύς εξ αρχής ότι αυτή η εισαγωγή αποτελούσε γι αυτήν επιστηµονική απαίτηση), τότε τί νοήµα έχει ο διάλογος µε άλλα πεδία γνώσεων, εν προκειµένω µε την βιολογία και τις νευροεπιστήµες ; Και τί µπορεί να αποφέρει σε µάς, ψυχαναλυτές, ο διάλογος αυτός ; Η γνώµη µου είναι ότι γιά µάς, το ενδιαφέρον γι αυτό το διαφορετικό πεδίο γνώσεων πού είναι η βιολογία και οι νευροεπιστήµες εκείνο το πεδίο πού χρησιµοποίησε και ο Φρόυντ στο ιδρυτικό του διάβηµα συνίσταται στην αναζήτηση ενδεχόµενων καινούργιων γνώσεων, καινούργιων αναµφισβήτητων αρχών, πού θα ήταν χρήσιµο να εισαγάγουµε. Στο κάτω-κάτω, οι εισαγωγές τού Φρόυντ ανάγονται σε ένα και πλέον αιώνα είναι θεωρητικά δυνατόν καινούργιες γνώσεις να εµφανίσθηκαν σε πεδία γνώσεων έξω από το δικό µας, µε αφετηρία τις οποίες θα µπορούσαµε να ξανασκεφτούµε και να εµπλουτίσουµε τις δικές µας. Πώς να προχωρήσουµε ; Προηγουµένως, προσπαθώντας να δώσω µιά συνοπτική εικόνα των εισαγωγών πού έκανε ο Φρόυντ στην µεταψυχολογία µε αφετηρία τις νευροεπιστήµες τις εποχής του, µού φάνηκε χρήσιµο να διακρίνω ένα «γενικό επίπεδο» (το επίπεδο των µεγάλων βιολογικών αρχών, υπό την έννοια της ηθολογίας των θηλαστικών), και ένα «στοιχειώδες επίπεδο» (την µελέτη των συστατικών στοιχείων της ψυχονοητικής ζωής και λειτουργίας). Θα µπορούσαµε, σε µιά πρώτη και προσωρινή προσέγγιση, να χρησιµοποιήσουµε αυτή τη διάκριση γιά να δώσουµε µερικά πρόχειρα παραδείγµατα, χωρίς την αξίωση ότι εξαντλούµε το θέµα. Στο γενικό επίπεδο της ψυχικής ζωής. Είναι προφανές ότι η αφοσίωση (attachement) ως σχήµα συµπεριφοράς κοινό σε πολλά θηλαστικά βρίσκεται σε άµεση σχέση µε αυτό πού ο Φρόυντ καταλαβαίνει ως «ενορµήσεις τού εγώ» στην υπηρεσία της ασφάλειας τού ατόµου και της αυτοσυντήρησης. Ωστόσο, όλη η αφοσίωση ίσως να µην συµπυκνώνεται στις «ενορµήσεις τού εγώ», και το ευρύ πεδίο ερευνών πού διεξάγονται τα τελευταία χρόνια σ`αυτό τον τοµέα δεν αποκλείεται να έχει κάτι να προσθέσει στις γνώσεις µας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ακριβή περίµετρο των «ενορµήσεων τού εγώ». Πολλώ µάλλον πού αυτό το σχήµα συµπεριφοράς συνδυάζεται µε ένα άλλο, πού συνιστά την µόνη πιθανώς 8

9 εξαίρεση στον νόµο της αυτοσυντήρησης των θηλαστικών : την ιδιότητα τού θηλικού να θέτει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή προκειµένου να προστατεύσει το βρέφος του. Νά ένα στοιχείο πού δεν θα έπρεπε να αφήσει αδιάφορη την ψυχαναλυτική θεωρία, όταν µάλιστα σκεφθεί κανείς ότι µία από τις βασικές εξελίξεις της τις τελευταίες δεκαετίες είναι η µελέτη της δυάδας µητέρας παιδιού σε σχέση µε την ανάπτυξη τού ειδκά ανθρώπινου ψυχισµού. Το πεδίο αυτό είναι ενδιαφέρον και γιά ένα άλλο λόγο. Η βιολογική έρευνα σήµερα ενδιαφέρεται πολύ λίγο γιά έννοιες πού κουβεντιάζονταν πολύ την εποχή του Φρόυντ, όπως το ένστικτο το οποίο όµως εµείς συνεχίζουµε να χρειαζόµαστε, λόγω της σπουδαιότητας πού πήρε η µετεξέλιξη της έννοιας αυτής στην θεωρία µας (θεωρία των ενορµήσεων). Έχουµε λοιπόν κάθε λόγο να ανοίξουµε διάλογο µε τους ερευνητές της αφοσίωσης, σπάνιο παράδειγµα στις µέρες µας ερευνών στη βιολογία πού θα µπορούσαν να µάς ενδιαφέρουν. Στο επίπεδο των συστατικών στοιχείων των διεργασιών τού ψυχισµού. Όσο οι γνωσιακές επιστήµες θα συνεχίσουν να φαντάζονται τον ανθρώπινο ψυχισµό µε βάση το µοντέλο τού υπολογιστή, είναι αρκετά απίθανο να µας µάθουν κάτι το χρήσιµο γιά την λειτουργία του, διότι είναι αρκετά απίθανο η επιστήµη να καταφέρει να αποδείξει ότι το «βάθος» της ανθρώπινης ψυχής έγκειται σε ένα είδος ήπιας γενικευµένης µορφής τού συνδρόµου τού Asperger (άλλωστε, η εµπειρία δείχνει ότι σε περιόδους κρίσης, όταν οι πιό ειδικά ανθρώπινοι θεσµοί οικογένεια, κοινωνική οργάνωση... αποδιαρθρώνονται και το «βάθος» τού ανθρώπου βγαίνει στην επιφάνεια, λίγα άτοµα αναπτύσσουν αυτιστικές ιδιότητες, τα περισσότερα απλώς περιπίπτουν σε άγρια κατάσταση). Αντίθετα, σε ό,τι αφορά το επίπεδο αυτού πού συνιστά τα στοιχειώδη «εξαρτήµατα», τα βασικά συστατικά των διαφόρων πράξεων της ψυχικής ζωής, είναι ίσως ενδιαφέρον να ακούσουµε τι έχουν να µάς πούν. Στο κάτω-κάτω, το µοντέλο πού χρησιµοποιούµε γι αυτά τα στοιχειώδη υλικά, γιά παράδειγµα η αντιδιαστολή αναµεσα σε παραστάσεις πραγµάτων και παραστάσεις λέξεων, αντλεί την καταγωγή του στην νευρολογία του 19 ου αιώνα ίσως υπάρχουν νέες γνώσεις χάρη στην νευρογνωσιακή έρευνα, και θα ήταν χρήσιµο να αντιπαραβάλουµε τις παραστάσεις µας µε τις δικές της, εάν υπάρχει έδαφος ανανέωσης των εισαγωγών µας. Τέλος, έχουµε ένα τρίτο παράδειγµα µε τα ψυχοφάρµακα. Όπως είναι γνωστό, εδω και πολλές δεκαετίες µιά αρκετά διαφοροποηµένη ψυχοφαρµακολογία οδηγεί τις ψυχικές παθολογίες σε αλλαγές, πού µερικές φορές είναι θεαµατικές. Όποια κι αν είναι η άποψή µας γιά τις αλλαγές αυτές (εφήµερες ή διαρκείας, επιφανειακές ή βαθειές), παρατηρούµε αναµφισβήτητα αλλαγές, και κατά συνέπεια ψυχική κινητοποίηση. Η έρευνα πάνω στα ψυχοφάρµακα, αυτή καθαυτή, λίγα έχει να µάς µάθει γίνεται πρός τέτοιες κατευθύνσεις, και µε τέτοιες αφετηρίες, πού ο διάλογος µαζί της έχει λίγο ενδιαφέρον για µάς. Αντίθετα, σε κλινικό επίπεδο, οι αλλαγές είναι σαφώς ορατές και πολύ ενδιαφέρουσες δεν βρίσκονται σε προφανή σχέση µε ορισµένες έννοιες πού 9

10 χρησιµοποιούµε καθηµερινά, και πού εντάσσονται στην γενική κατηγορία της «οικονοµικής» µας υπόθεσης («δύναµη» και «πεπρωµένα» της ενορµητικής ώσης, επενδύσεις και αποεπενδύσεις, ισορροπία ανάµεσα σε αντικειµενοτρόπο και ναρκισσιστικό πόλο της λιβιδούς, οικονοµία της εκδραµάτισης...) ; εν έχουν κάτι να µάς µάθουν γι αυτές τις έννοιες ; Εδώ, τίθεται βέβαια ένα ερώτηµα : οι ψυχικές επενέργειες των ψυχοφαρµάκων βρίσκονται πράγµατι σε «προφανή σχέση» µε τις οικονοµικές εννοιολογικές µας κατηγορίες ; Μερικοί ψυχαναλυτές το πιστεύουν, και αυτή είναι και η άποψη πού υποστηρίζεται εδώ. Άλλοι αντίθετα θα πούν ότι οι όροι µας (επένδυση, αποεπένδυση, λιβιδώ...) έχουν βέβαια κάποια σχέση µε έννοιες πού ο Φρόυντ υπέθετε βιολογικές, αλλά η σχέση αυτή είναι πλέον τώρα «ιστορική», οι έννοιες αυτές δεν είναι πιά παρά «µεταφορικές εκφράσεις» του βιολογικού, η µελέτη των «πραγµατικών» επενεργειών των ψυχοφαρµάκων δεν µπορεί σε τίποτε να τις τροποποιήσει ή να τις εµπλουτίσει. Η γνώµη αυτή δεν στερείται επιχειρηµάτων. Το πρόβληµα είναι ότι, εάν την ακολουθήσουµε µέχρι τις ακραίες της συνέπειες, η µεταψυχολογία γιά την οποία µιλά χάνει το «µετα-» της και ξαναγίνεται λοιπόν απλή ψυχολογία. εν ξέρω αν οι παραπάνω σκέψεις εµπολουτίζουν τον διάλογο πού άνοιξαν τα εξαιρετικά κείµενα τού Ιάκωβου Κλεώπα και της Έλσας Σµίτ-Κιτσίκη, αλλά ίσως µπόρεσαν να δώσουν µιά άποψη στο ερώτηµα : η ψυχανάλυση χρειάζεται τις νευροεπιστήµες ; Πράγµατι, παρακολουθώντας πολλές ψυχαναλυτικές δηµοσιεύσεις των τελευταίων ετών, αντιλαµβανόµαστε ότι πολυάριθµοι είναι οι ψυχαναλυτές πού µοιάζουν να απαντούν στο ερώτηµα αυτό καταφατικά, αν κρίνουµε από την αφθονία εργασιών πού προτείνουν παραλληλισµούς ανάµεσα σε ψυχανάλυση και νευροεπιστήµες. Ας δεχθούµε λοιπόν ότι χρειαζόµαστε τις νευροεπιστήµες, κι ότι είναι απαραίτητο να ανοίξουµε διάλογο µαζι τους και να τις χρησιµοποιήσουµε. Το ερώτηµα πού τίθεται τότε είναι : ναί, αλλά πώς ; Οι παρούσες σκέψεις προτείνουν µιά αρκετά απλή απάντηση : όπως ο Φρόυντ. 10

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία δελτίο περιεχόµενα Συνέδριο της Γερµανικής Ψυχαναλυτικής Ενώσεως, Bad Homburg, Νοέµβριος 2011 Νίκος Τζαβάρας Διαπολιτισµική ψυχανάλυση στη Γερµανική Ψυχαναλυτική Ένωση Πολυτίµη Ζέη Αναπαραγωγή και συγκρούσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ KAI ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΙΑΚΗΣ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Κώστας Παγωνδιώτης (Τµήµα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Πατρών), Βάσω Κιντή (Τµήµα Μ.Ι.Θ.Ε., Πανεπιστήµιο Αθηνών) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερώτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ t ΒΙΛΧΕΛΜ Ρ AÏ Χ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ 1981 I Τίτλος πρωτοτύπου: Charakteranalyse Part One: Technique φ γιά τήν έλληνική γλώσσα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της διαίσθησης στη μελέτη της συνείδησης

Ο ρόλος της διαίσθησης στη μελέτη της συνείδησης Ο ρόλος της διαίσθησης στη μελέτη της συνείδησης Θανάσης Πρωτόπαπας 5 Δεκεμβρίου 2007 Μέρος 1 ο : Ορισμοί Το θέμα της εισήγησης είναι «ο ρόλος της διαίσθησης στη μελέτη της συνείδησης», άρα καλό είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

FIRST RESPONSE Panagiotis Pefanis. Πρώτη απάντηση. Παναγιώτης Πεφάνης. Φυσικός, Ph.D. Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΕΜΠ

FIRST RESPONSE Panagiotis Pefanis. Πρώτη απάντηση. Παναγιώτης Πεφάνης. Φυσικός, Ph.D. Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΕΜΠ Πρώτη απάντηση. Παναγιώτης Πεφάνης Φυσικός, Ph.D. Φιλοσοφίας της Επιστήµης ΕΜΠ Ξεκινώντας θα ήθελα να ξεκαθαρίσω πως µπήκα τώρα στο τέλος στην συζήτηση και ως εκ τούτου είχα το προνόµιο να έχω στη διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών

Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και. η ουσιαστική υποστήριξη. του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών ΠΑΚΕ Μακεδονίας Εργασία στην ενότητα 2 : Η γνώση βασικών θεωριών μάθησης και η ουσιαστική υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών Επιμορφούμενοι: Παλάζη Χρυσάνθη ΠΕ 02 Δημήτρης Κολιόπουλος ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις και υποθέσεις για τη μελέτη της συνείδησης: Η βούληση και η κατασκευή του υποκειμενικού εαυτού

Προϋποθέσεις και υποθέσεις για τη μελέτη της συνείδησης: Η βούληση και η κατασκευή του υποκειμενικού εαυτού Προϋποθέσεις και υποθέσεις για τη μελέτη της συνείδησης: Η βούληση και η κατασκευή του υποκειμενικού εαυτού Θανάσης Πρωτόπαπας 1 Ιουλίου 2006 Το πλαίσιο της παρουσίασής μου είναι η αναζήτηση ενός θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά

ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. του Μιχάλη Κουβελά ΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ του Μιχάλη Κουβελά Για τη ιαλεκτική Ψυχολογία ο νους δεν είναι [...] κάτι που βρίσκεται έξω από τη φύση, [...] είναι ένα µέρος της φύσης, άµεσα συνδεόµενο µε τις λειτουργίες της ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

«Θεωρητική προσέγγιση του όρου της Νοητικής Υστέρησης»

«Θεωρητική προσέγγιση του όρου της Νοητικής Υστέρησης» Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Τμήμα Λογοθεραπείας Πτυχιακή εργασία «Θεωρητική προσέγγιση του όρου της Νοητικής Υστέρησης» Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Κετσιτζή Νικολέττα Α.Μ.12295

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α T Ε Ι Κ Α Β Α Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (E-UNIVERSITY) ΣΜΠΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 14 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α T E I Κ α β ά λ α ς Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θέμα: «Η Διαχείριση της Γνώσης στη Σύγχρονη Επιχείρηση». Γνώση Επιχείρηση Επιβλέπων Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψη του ADOLF MEYER για την ταξινόµηση των Ψυχικών Παθήσεων

Η άποψη του ADOLF MEYER για την ταξινόµηση των Ψυχικών Παθήσεων 1 Η άποψη του ADOLF MEYER για την ταξινόµηση των Ψυχικών Παθήσεων ρ Αντωνάτος Σπύρος - Ψυχίατρος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Adolf Meyer (1866-1950) γεννήθηκε κοντά στη Ζυρίχη όπου και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήµιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Σχιζοτυπία και Συµπεριφορά Καταναλωτή Κυριακή Ηλιοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ντζούφρας ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Σύνταξη. Γρηγόρης Μανιαδάκης

Από τη Σύνταξη. Γρηγόρης Μανιαδάκης ΔΙΑΛΟΓΟΙ για την ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Δημητρέσσα 8, Αθήνα, 11528, τηλ./ φαξ 210-7712901 www.psychoanalysis-psychotherapy.gr Περίοδος B ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοτροπώντας: Η Μουσική Πράξη ως Υγεία και Θεραπεία µέσα από µια ιεπιστηµονική Προοπτική

Μουσικοτροπώντας: Η Μουσική Πράξη ως Υγεία και Θεραπεία µέσα από µια ιεπιστηµονική Προοπτική Μουσικοτροπώντας: Η Μουσική Πράξη ως Υγεία και Θεραπεία µέσα από µια ιεπιστηµονική Προοπτική Γιώργος Τσίρης & ήµητρα Παπασταύρου Περίληψη Ο Christopher Small χρησιµοποίησε τον όρο musicking το 1998 τονίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ Δ.Α.Θ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή

Σηµειώσεις 1-1. Εισαγωγή Σηµειώσεις 1-1 Εισαγωγή Τα µαθήµατα της Μεθοδολογίας Έρευνας και ιδιαίτερα της Στατιστικής είναι από τα πλέον παρεξηγηµένα στα διάφορα προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ψυχολογίας παγκοσµίως. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη, Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, τεύχος 48

Συνέντευξη, Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, τεύχος 48 Ιάκωβος Κλεώπας Ιστορία και βασικά γνωρίσµατα της ψυχοσωµατικής σκέψης Συνέντευξη, Δελτίο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας, τεύχος 48 Δελτίο : Κύριε Κλεώπα, σας ευχαριστούµε που δεχθήκατε να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας

δελτίο της ελληνικής ψυχαναλυτικής εταιρείας δελτίο περιεχόμενα Σημείωμα της σύνταξης Επιστημονικό συμπόσιο της ΕΨΕ και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης (ΙΡΑ) Αθήνα, 18-19/02/2011 Ruggero Levy «Εφηβεία, ναρκισσισμός και πολιτισμική πραγματικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα