ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ"

Transcript

1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (GMDSS) ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1.1 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ( DSC): Σημαίνει τεχνική με την οποία γίνεται χρήση ψηφιακών κωδίκων, και η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε σταθμό ραδιοεπικοινωνιών να αποκαταστήσει επαφή με και να μεταφέρει πληροφορίες σε άλλο σταθμό ή ομάδα σταθμών και συμμορφώνεται με τις συστάσεις της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (CCIR) ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: Σημαίνει αυτοματοποιημένες τεχνικές τηλεγραφίας που συμμορφώνεται με τις συστάσεις της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Ραδιοεπικοινωνιών (CCIR) ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Σημαίνει υπηρεσιακή και δημόσια ανταπόκριση, εκτός από αυτή που αφορά μηνύματα κίνδυνου, επείγοντος και ασφαλείας, η οποία πραγματοποιείται με χρήση ραδιοσυχνοτήτων INMARSAT: Σημαίνει τον πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών GMDSS που εποπτεύεται από τον Διεθνή Οργανισμό Κινητών Δορυφορικών Επικοινωνιών, όπως ορίζεται στο Ν.2875/2000 (ΦΕΚ 287 Α / ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ NAVTEX: Σημαίνει τη συντονισμένη εκπομπή και αυτόματη λήψη στους 518 KHz, πληροφοριών ναυτιλιακής ασφάλειας με τη χρήση τηλεγραφίας στενής ζώνης άμεσης εκτύπωσης (NBDP), στην αγγλική γλώσσα ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ NAVTEX: Σημαίνει εκπομπή και αυτόματη λήψη στα 490 KHz και KHz πληροφοριών Ναυτικής Ασφάλειας ( MSI) με χρήση τηλεγραφίας στενής ζώνης άμεσης εκτύπωσης, χρησιμοποιώντας γλώσσα σύμφωνα με τη δήλωση κάθε ενδιαφερόμενης χώρας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSI): Σημαίνει ναυτιλιακές και μετεωρολογικές προειδοποιήσεις, μετεωρολογικές προγνώσεις και άλλα επείγοντα μηνύματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια και εκπέμπονται στα πλοία ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Α1: Σημαίνει την περιοχή μέσα στη ραδιοτηλεφωνική κάλυψη ενός τουλάχιστον παράκτιου σταθμού VHF στην οποία παρέχεται συνεχής συναγερμός DSC ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Α2: Σημαίνει την περιοχή, αποκλειόμενης της θαλάσσιας περιοχής Α1, μέσα στη ραδιοτηλεφωνική κάλυψη ενός τουλάχιστον παράκτιου σταθμού MF στην οποία παρέχεται συνεχής συναγερμός DSC ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Α3: Σημαίνει την περιοχή, αποκλειόμενων των περιοχών Α1 και Α2, μέσα στην κάλυψη γεωστατικών δορυφόρων του INMARSAT στην οποία παρέχεται συνεχής συναγερμός ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ Α4: Σημαίνει την περιοχή εκτός των θαλασσίων περιοχών Α1,Α2 και Α

2 SRR (Search and Rescue Region): Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.1844/1989 (100Α ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ SAFETYNET ΤΟΥ INMARSAT: Διεθνής υπηρεσία του συστήματος INMARSAT C, η οποία μέσω κωδικοποιημένων εντολών, παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης πλοίου ή πλοίων επιλεγμένης θαλάσσιας περιοχής (κυκλικής ή τετράγωνης) με τεχνική EGC καθώς και ταυτόχρονης κλήσης μέχρι 10 πλοίων. Εν λόγω Yπηρεσία παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών ναυτιλιακής ασφάλειας ( MSI) όπως ice reports, pilot service messages, other navaid messages, navigational warnings, meteorological warnings-forecasts, sar info, additional nav. warnings, παρέχοντας τις κάτωθι τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες: α) EGC: κλήση επιλεγμένης θαλάσσιας περιοχής β) INPUT MESSAGE: κλήση συγκεκριμένου πλοίου ή πλοίων (μέχρι 10 ταυτόχρονα) γ) CANCEL MESSAGE: ακύρωση εκπομπής ενός μηνύματος δ) STATUS ENQUIRY: αναγνώριση της τύχης ενός αποστέλλοντος μηνύματος ε) POLLING: αυτόματη λήψη πληροφοριών από πλοία VHF (Very High Frequency): Υπερβραχέα κύματα HF (High Frequency): Βραχέα κύματα MF (Medium Frequency): Μεσαία κύματα IMO: Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός GMDSS MASTER PLAN: Το MASTER PLAN OF SHORE-BASED FACILITIES FOR THE GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM (GMDSS.1/Circ.14/ ) του IMO ΕΚΣΕΔ: Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ΔΣ SOLAS 74:Διεθνής Σύμβαση «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση του 1974» ΕΜΥ: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία METAREA III: Η με Αριθμ. ΙΙΙ περιοχή, όπως αυτή καθορίζεται στο GMDSS MASTER PLAN, όπου παρέχονται μετεωρολογικές πληροφορίες ITU: Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 2.1 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ VHF * ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Χειροκίνητη ακρόαση διαύλου 16 των VHF (VHF CH 16) εκπομπή/λήψη και ακρόαση VHF CH 16 (156,8 MHz), σε 24/7 βάση, για σκοπούς κινδύνου και ασφάλειας με χρήση ραδιοτηλεφωνίας στην κατεύθυνση ξηρά-προς-πλοίο και πλοίο-προς-ξηρά. * Σύμφωνα με Κεφ. IV ΔΣ SOLAS 74 [ΠΔ 474/1991 (175Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει] - 2 -

3 2.1.2 (A1 GMDSS) εκπομπή/λήψη και ακρόαση VHF CH 70 (156,525 MHz), σε 24/7 βάση, για σκοπούς κινδύνου και ασφάλειας με χρήση DSC 1, στην κατεύθυνση ξηρά-προς πλοίο και πλοίοπρος-ξηρά. Η εν λόγω υπηρεσία θα παρέχει κάλυψη τουλάχιστον ισοδύναμη της υφιστάμενης και περιγραφόμενης στο Παράρτημα ( ANNEX) 2 του GMDSS MASTER PLAN για το Ελληνικό SRR. (Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα παρέξουν πληροφορίες σχετικά με τα όρια κάλυψης, που παρέχεται από τους σταθμούς ξηράς, που περιέχουν τα μέσα επικοινωνίας, για καταστάσεις κινδύνου και ασφάλειας, μέσω της υποβολής σχετικών χαρτών κάλυψης) Επιβεβαίωση λήψης κλήσης κινδύνου VHF/DSC από τους παράκτιους σταθμούς, που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό, σε 24/7 βάση, σε χρονικό διάστημα από 1 έως 2,75 πρώτα λεπτά από την λήψη της κλήσης και στην ίδια συχνότητα που λήφθηκε η κλήση και άμεση διαβίβαση της κλήσης κινδύνου στο ΕΚΣΕΔ Εκπομπή μετεωρολογικού δελτίου ** στα VHF [αναγγελίες/warnings - προγνώσεις/forecasts, ως αυτές ορίζονται στο εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO No 558)], όπως αυτό εκδίδεται από την ΕΜΥ, με χρήση ραδιοτηλεφωνίας, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (μέσω προαγγελίας στο κανάλι ακρόασης και στη συνέχεια σε επιλεγμένα κανάλια) και σε ώρες εκπομπής: και UTC. Στο πλαίσιο των ανωτέρω θα εξασφαλίζεται η δωρεάν μετάδοση μετεωρολογικών πληροφοριών από τα πλοία στην ΕΜΥ. (Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα παρέξουν πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα κανάλια εκπομπής των μετεωρολογικών δελτίων) Εκπομπή πληροφοριών ναυτιλιακής ασφάλειας *** στα VHF, για Ελληνικό θαλάσσιο χώρο με χρήση ραδιοτηλεφωνίας, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (μέσω προαγγελίας στο κανάλι ακρόασης και στη συνέχεια σε επιλεγμένα κανάλια) και σε ώρες εκπομπής: UTC ή εκτάκτως, όταν απαιτηθεί (Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα παρέξουν πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγμένα κανάλια εκπομπής των εν λόγω πληροφοριών) Εκπομπή/λήψη γενικών ραδιοεπικοινωνιών με χρήση ραδιοτηλεφωνίας στη συχνότητα 156,800 MHz (δίαυλος 16) [όπως εκπομπή πληροφοριών Medico]. 2.2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΜF * (A2 GMDSS) εκπομπή/λήψη και ακρόαση σε 24/7 βάση, για σκοπούς κινδύνου και ασφάλειας στην συχνότητα 2187,5 KHz με χρήση DSC, στην κατεύθυνση ξηρά-προς-πλοίο και πλοίο-προςξηρά. Η εν λόγω υπηρεσία να παρέχει πλήρη κάλυψη του Ελληνικού SRR. (Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα παρέξουν πληροφορίες σχετικά με τα όρια κάλυψης, που παρέχεται από τους 1 MIA ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΗ DSC ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΟΣ (MMSI) - ΦΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΝΤΟΣ - ΩΡΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ - ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΣΗΣ - ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Ή ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ) ** Η υποχρέωση εκπομπής μετεωρολογικών δελτίων στα πλοία απορρέει από τη ΔΣ SOLAS 74 (Κεφ. V Καν. 4), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. *** Η υποχρέωση πληροφόρησης ενδιαφερομένων για κάθε κίνδυνο στη ναυσιπλοΐα απορρέει από τη ΔΣ SOLAS 74 (Κεφ. V Καν. 2), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει - 3 -

4 σταθμούς ξηράς, που περιέχουν τα μέσα επικοινωνίας, για καταστάσεις κινδύνου και ασφάλειας, μέσω της υποβολής σχετικών χαρτών κάλυψης) Επιβεβαίωση λήψης κλήσης κινδύνου ΜF/DSC, από τους παράκτιους σταθμούς, που έχουν διατεθεί για το σκοπό αυτό, σε 24/7 βάση, σε χρονικό διάστημα από 1 έως 2,75 πρώτα λεπτά από τη λήψη της κλήσης και στην ίδια συχνότητα που λήφθηκε η κλήση και άμεση διαβίβαση της κλήσης κινδύνου στο ΕΚΣΕΔ Εκπομπή μετεωρολογικού δελτίου στα MF [αναγγελίες/warnings - προγνώσεις/forecasts, ως αυτές ορίζονται στο εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO No 558)], όπως αυτό εκδίδεται από την ΕΜΥ, με χρήση ραδιοτηλεφωνίας, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα (μέσω προαγγελίας στο κανάλι ακρόασης και στη συνέχεια σε συχνότητες και ώρες εκπομπής), ως ακολούθως: a και UTC από τη συχνότητα 2799 KHz (Ηράκλειο) b και UTC από τη συχνότητα 2830 KHz (Κέρκυρα) c και UTC από τη συχνότητα 2730 KHz (Λήμνος) και d και UTC από τη συχνότητα 2624 KHz (Ρόδος) Εκπομπή πληροφοριών ναυτιλιακής ασφάλειας στα MF, για τον Ελληνικό θαλάσσιο χώρο με χρήση ραδιοτηλεφωνίας, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, ως ακολούθως: a και UTC από τη συχνότητα 2799 KHz (Ηράκλειο) b και UTC από τη συχνότητα 2830 KHz (Κέρκυρα) c και UTC από τη συχνότητα 2730 KHz (Λήμνος) και d και UTC από τη συχνότητα 2624 KHz (Ρόδος) Εκπομπή/λήψη γενικών ραδιοεπικοινωνιών με χρήση ραδιοτηλεφωνίας ή τηλεγραφίας άμεσης εκτύπωσης (NBDP) στις συχνότητες εργασίας στις ζώνες μεταξύ 1605 KHz και 4000 KHz [όπως εκπομπή πληροφοριών Medico]. 2.3 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ HF * Εκπομπή/λήψη στην κατεύθυνση ξηρά-προς-πλοίο και πλοίο-προς-ξηρά, σε 24/7 βάση, για σκοπούς κινδύνου και ασφάλειας σε όλες τις συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας στις ζώνες μεταξύ 4000 KHz και KHz, με χρήση: a. Τεχνικής DSC, b. Ραδιοτηλεφωνίας και c. Τηλεγραφίας άμεσης εκτύπωσης (NBDP) Συνεχή ακρόαση, σε 24/7 βάση, στις συχνότητες κινδύνου 4207,5 KHz, 6312,0 KHz, 8414,5 KHz, 12577,0 KHz και 16804,5 KHz Εκπομπή μετεωρολογικού δελτίου στα HF με χρήση ραδιοτηλετυπίας, στην Αγγλική γλώσσα, σε συχνότητες και ώρες εκπομπής, ως ακολούθως: a UTC από τη συχνότητα 8424 KHz και b UTC από τη συχνότητα 8424 KHz * Σύμφωνα με Κεφ. IV ΔΣ SOLAS 74 [ΠΔ 474/1991 (175Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει] - 4 -

5 2.3.4 Εκπομπή μετεωρολογικών χαρτών (επτά (07) χάρτες) με χρήση ραδιοτηλεομοιοτυπίας ( radiofacsimile) στις συχνότητες 8105 KHz και 4481 KHz, μία φορά τη μέρα, με διάρκεια από ώρες 08:45 έως 10:10 UTC Εκπομπή/λήψη γενικών ραδιοεπικοινωνιών με χρήση ραδιοτηλεφωνίας ή τηλεγραφίας άμεσης εκτύπωσης ( NBDP) στις συχνότητες εργασίας στις ζώνες μεταξύ 4000KHz και KHz, [όπως εκπομπή πληροφοριών Medico]. Συμπεριλαμβάνονται εκπομπές PRESS (δελτίο ενημέρωσης ναυτιλλομένων) : a. στις 06:00, 13:00 και 21:00 (UTC) μέσω SITOR (NBDP), στις συχνότητες , , ,5 KHZ ανά ημέρα, b. στις 11:45 και 19:45 (UTC) μέσω ραδιοτηλεφωνίας, στις συχνότητες KHZ ανά ημέρα ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NAVTEX* Συντονισμένη εκπομπή πληροφοριών ναυτιλιακής ασφάλειας (MSI) για το σύνολο του ελληνικού θαλάσσιου χώρου με ικανή ισχύ για ραδιοκάλυψη έως 400 ν.μ περιφερειακά από κάθε σταθμό εκπομπής NAVTEX, με τηλεχειριζόμενη αυξομείωση ισχύος στις συχνότητες 518 KHz στην αγγλική γλώσσα και 490 KHz, 4209,5 KHz στην ελληνική, μέσω ραδιοτηλετυπίας (τύπος εκπομπής F1B), με σύστημα ακτινοβολίας (κεραίες) πανκατευθυντικές (ο mni - directional) κατάλληλου τύπου. Τα ακριβή σημεία αναφοράς και οι περιοχές κάλυψης και ευθύνης των Ελληνικών σταθμών εκπομπής NAVTEX έχουν δηλωθεί στον ΙΜΟ και δε δύνανται να τροποποιηθούν Οι εκπομπές NAVTEX πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα και διαδικασίες όπως αυτές καθορίζονται στο εγχειρίδιο NAVTEX (IMO NAVTEX Manual). O μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος κάθε προγραμματισμένης εκπομπής διαρκεί δέκα (10) λεπτά της ώρας. Οι εκπομπές ναυτιλιακών προειδοποιήσεων μετεωρολογικών δελτίων θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των οριζομένων στην 2.4.1, στις ακόλουθες ώρες και εκτάκτως όταν απαιτηθεί (π.χ. distress message), ως κάτωθι: A. Στους 518 KHz : a , 05.10, 09.10, 13.10, και UTC, από Ηράκλειο [H] b , 05.40, 09.40, 13.40, και UTC, από Κέρκυρα και [K] c , 05.50, 09.50, 13.50, και UTC, από Λήμνο [L] Β. Στους 490 KHz : a UTC, από Κέρκυρα και [P] b UTC, από Ηράκλειο [Q] c UTC, από Λήμνο [R] Γ. Στους 4209,5 KHz : UTC, από Ηράκλειο [S] Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις εκπομπές NAVTEX παρέχονται από τους συναρμόδιους φορείς (ΕΜΥ, ΛΣ -ΕΛ.ΑΚΤ, Υ.Υ.) κατά λόγο αρμοδιότητας, υπό το συντονισμό και την εποπτεία του Εθνικού Συντονιστή (Υ.Υ.). Θα αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου των σταθμών εκπομπής με σύγχρονα μέσα που θα παρέχουν την απαιτούμενη ασφάλεια, ή εναλλακτικά μέσω telex και θα εκπέμπονται από τους αντίστοιχους σταθμούς στις προβλεπόμενες ώρες εκπομπής της προηγούμενης παραγράφου

6 2.5 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INMARSAT * Εκπομπή/λήψη μηνυμάτων επικοινωνιών κινδύνου και ασφάλειας με χρήση τηλεγραφίας άμεσης εκτύπωσης στην κατεύθυνση ξηρά-προς-πλοίο και πλοίο-προς-ξηρά Εκπομπή/λήψη μηνυμάτων προτεραιότητας κινδύνου, με απόλυτη προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων ραδιοεπικοινωνιών Εκπομπή/λήψη γενικών ραδιοεπικοινωνιών με χρήση ραδιοτηλεφωνίας, τηλετυπίας, τηλεομοιοτυπίας, μεταφοράς δεδομένων ( REAL TIME επικοινωνία) μέσω συστήματος INMARSAT-B Εκπομπή/λήψη γενικών ραδιοεπικοινωνιών με χρήση τηλετυπίας, τηλεομοιοτυπίας, μεταφοράς δεδομένων μέσω συστήματος INMARSAT-C Εκπομπή/λήψη γενικών ραδιοεπικοινωνιών ανταπόκρισης με χρήση ραδιοτηλεφωνίας, τηλεομοιοτυπίας, μεταφοράς δεδομένων (REAL TIME επικοινωνία) μέσω συστημάτων Fleet 77/55/33 και Mini-M Διασπορά (broadcast) μετεωρολογικού δελτίου σε καθημερινή βάση στην METAREA III μέσω της Υπηρεσίας SAFETYNET (INMARSAT-C), προγνώσεων ( forecasts) την UTC και UTC μέσω δορυφόρου AOR-E και αναγγελιών (warnings) όταν αυτές εκδίδονται, μέσω AOR-E και IOR Εκπομπή πληροφοριών έρευνας και διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και ασφάλειας ναυσιπλοΐας (ΓΕΝ/Υ.Υ.) μέσω της Υπηρεσίας SAFETYNET και του συστήματος προηγμένης ομαδικής κλήσης ( EGC) του INMARSAT, όταν αυτό απαιτηθεί. 2.6 ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GMDSS Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει την 24ωρη ικανότητά του για ταχεία και αξιόπιστη λήψη των σημάτων κινδύνου από τον εξοπλισμό που διατίθεται για το σκοπό αυτό εντός της Ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης ( Ελληνικό SRR). Οποιοσδήποτε σταθμός επιφυλακής που λαμβάνει ένα σήμα κινδύνου θα είναι ικανός να αναμεταδίδει άμεσα το σήμα στο ΕΚΣΕΔ, γνωρίζοντας παράλληλα τη λήψη του σήματος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα το ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και την Υ.Υ. του ΓΕΝ για οποιαδήποτε βλάβη στους σταθμούς που παρέχουν τις υπηρεσίες των παραγράφων 2.1 και 2.4 αντίστοιχα (και έχουν ως συνέπεια την αναστολή της αντίστοιχης υπηρεσίας), ενώ τέλος θα πρέπει να υποβάλλει μηνιαίες αναφορές λειτουργικής κατάστασης των σταθμών αυτών Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες GMDSS που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει με εφεδρικό τρόπο την αδιάλειπτη παροχή τους. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εξασφαλίσει την αδιάλειπτη παροχή (τουλάχιστον 90% του συνόλου των κύριων ή εφεδρικών σταθμών εκπομπής και λήψης ανά την επικράτεια, να είναι λειτουργικοί κάθε χρονική στιγμή) για τις υπηρεσίες των παραγράφων 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, θα υποχρεούται σε καταβολή οικονομικής ρήτρας, η οποία θα διαμορφώνεται σε ποσοστό 0.25% επί του συνολικού ετήσιου τιμήματος της σύμβασης, ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας και ημέρα μη λειτουργίας, ενώ αντίστοιχα για τις υπηρεσίες των παραγράφων 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, η ρήτρα διαμορφώνεται σε ποσοστό 0.125% επί του συνολικού ετήσιου τιμήματος της σύμβασης, ανά είδος παρεχόμενης υπηρεσίας και ημέρα μη λειτουργίας. * Σύμφωνα με Κεφ. IV ΔΣ SOLAS 74 [ΠΔ 474/1991 (175Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει] - 6 -

7 2.6.3 Ειδικότερα για την παροχή υπηρεσιών του συστήματος NAVTEX (παράγραφος 2.4), στην περίπτωση που ένας ή περισσότεροι εκ των τριών σταθμών NAVTEX παύσουν να λειτουργούν, ο πάροχος δεσμεύεται να εξασφαλίσει την επαναφορά στην πρότερη λειτουργική κατάσταση, σε διάστημα όχι πέραν των 72 ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεούται σε οικονομική ρήτρα η οποία θα διαμορφώνεται σε ποσοστό 0.03% επί του συνολικού ετήσιου τιμήματος της σύμβασης, ανά ημέρα μη λειτουργίας, για κάθε σταθμό εκπομπής αθροιστικά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Η εθνική, διεθνής νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα, οι οδηγίες-συστάσεις-εγκύκλιοι-κανονισμοί Διεθνών Οργανισμών (IMO και ITU) και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ότι αφορά στην παροχή υπηρεσιών GMDSS, θα εφαρμόζονται όπως εκάστοτε ισχύουν. Ειδικότερα, το προσωπικό που εκτελεί βάρδιες σε παράκτιους σταθμούς θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη εκπαίδευση σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο του ΙΜΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ανάδοχος εγγυάται ότι οι λαμβανόμενες πληροφορίες των παρεχόμενων υπηρεσιών χαρακτηρίζονται εμπιστευτικού χαρακτήρα και δε δύνανται να διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Κάθε προσφορά που θα υποβληθεί εφόσον δεν ικανοποιεί κατά ελάχιστο τα αναγραφόμενα στις παραγράφους της παρούσας προδιαγραφής θα απορρίπτεται. Τα μέλη εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο για την υπογραφή του παρόντος. Πειραιάς, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αρχιπλοίαρχος ΛΣ ΣΥΒΙΤΟΣ Γ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2 1. Χρονοδιάγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για το έργο: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ AIS ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ):#300.000 ευρώ# ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του περιγραφόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΕΤΗΣΙΕΣ (ΜΟΝΙΜΕΣ) ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Αγγελίες 1 μέχρι και 14 ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΝ 1 To τεύχος των Ετήσιων (Μονίμων) Αγγελιών για τους Ναυτιλλόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' Άρθρο 32 Σκοπός Ο νόμος για τα υδατοδρόμια περιλαμβάνεται σε ένα γενικότερο Νόμο που έχει τίτλο «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 22/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αριθ. Φακέλου: 631.1/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Σχεδίου: 718 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός. 2. Γενική περιγραφή Συστήματος Εθνικού VTMIS

1. Σκοπός. 2. Γενική περιγραφή Συστήματος Εθνικού VTMIS 1 1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος είναι η συντήρηση τεχνική υποστήριξη του Εθνικού συστήματος ελέγχου θαλάσσιας κυκλοφορίας VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System). 2. Γενική περιγραφή Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Σ Ζ Ω Ν Ω Ν Σ Υ Χ Ν Ο Τ Η Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 1 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 121929/Η Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορή γησης Πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)»

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Πειραιάς, 04 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 2231.3-1/422/2015 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΗΗΟΠ-ΟΘΛ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 406/034/11.10.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...... 4 1.1 Αντικείμενο... 4 1.2 Ορισμοί... 4 2. ΣΥΜΒΑΣΗ.... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ.

ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. ΥΑ 390//2006 (ΥΑ 390/1 ΦΕΚ Β 750 2006): Καν/σμός Χρήσης-Χορήγησης Δικαιωμ. Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων για παροχή Δικτύων/Υπηρ. Ηλεκτρ.Επικ. (393047) Αρθρο :0 Αριθμ. 390/1 ΦΕΚ Β 750/21.06.2006 Κανονισμός Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)»

ΘΕΜΑ: «Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.)» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Πειραιάς, 04 Σεπτεμβρίου 2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 2231.3-1/422/2015 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 112/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 404/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Απριλίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠτΠ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ Χορήγηση στην Εταιρεία με την Επωνυμία «..» και το διακριτικό τίτλο «.», Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων επίγειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ VTMIS» Σελίδα από 35 . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3.. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ VTMIS...3.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΡΑ ΙΟ ΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΟΨΗ Σύµφωνα µε το Ν.3431/2006, προκειµένου να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ένα ειδικό ραδιοδίκτυο, θα πρέπει ο κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα