Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β"

Transcript

1 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β Β ΜΕΟΣ Εργαλεία Ραρακολοφθηςησ και Αξιολόγηςησ Σχεδίων Δράςησ Δεκζμβριοσ

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την παρακολούθηση και αξιολόγηση των χεδίων Δράσης στις σχολικές μονάδες της Προσχολικής Εκπαίδευσης, οι οποίες συμμετείχαν στο πιλοτικό έργο της ΑΕΕ. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Κ. Λάμνια, Κ. Δημόπουλο και Γ. Πασιά και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του την επιλογή και επεξεργασία των κειμένων συμμετείχε η εκπαιδευτικός οφού Ευστρατία, ΠΕ60. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ΜΕΡΟ Β ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΗ 1. 3 ο Νηπιαγωγείο κύδρας, Πέλλας : «Υύλλα παρατήρησης συμπεριφοράς νηπίου» ο Νηπιαγωγείο Καλλονής, Λέσβου : «Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης γονέων» ο Νηπιαγωγείο Καλλονής, Λέσβου : «Ερωτηματολόγια γονέων : συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή» ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης : «Ερωτηματολόγια προς τους γονείς : χέσεις μεταξύ νηπιαγωγείου-γονέων» Νηπιαγωγείο γουρού, Ρόδου : «Ερωτηματολόγια για τους γονείς : υμβουλευτική γονέων» Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας : «Ερωτηματολόγια για τους γονείς : υμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή» Νηπιαγωγείο Άνω ύρου : «Ερωτηματολόγιο για τους γονείς : συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείων» Νηπιαγωγείο Άνω ύρου : «Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς : συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείων» Νηπιαγωγείο Αρχαίας Επιδαύρου: «Ερωτηματολόγιο γονέων : Η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό» Νηπιαγωγείο Αρχαίας Επιδαύρου : «χέδιο συνέντευξης παιδιών: Η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό» Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκυρας : «χέδιο μη δομημένης συνέντευξης με παιδιά» Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκυρας : «Υύλλα Εργασίας : Ζωγραφιές παιδιών του νηπιαγωγείου» Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκυρας : Ερωτηματολόγιο για τους γονείς» Νηπιαγωγείο Καλής, Πέλλας : «Ερωτηματολόγια γονέων: Ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία, Πέλλας : «Ερωτηματολόγια γονέων: Ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης»

4 Εισαγωγή Ο παρών τόμος αποτελεί προϊόν του πιλοτικού-ερευνητικού έργου «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», όπως αυτό εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της διετίας σε νηπιαγωγεία της χώρας μας. Η έκδοσή του έχει στόχο αφενός να παρουσιάσει τις φιλότιμες προσπάθειες των προσχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αφετέρου να αποτελέσει μια βάση παραδειγμάτων αποτελεσματικής εφαρμογής του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο. τον τόμο περιλαμβάνονται επιλεγμένα παραδείγματα εφαρμογών της αυτοαξιολόγησης, όπως αναπτύχθηκαν από τα συγκεκριμένα νηπιαγωγεία στο πλαίσιο της υλοποίησης χεδίων Δράσης των σχολείων. Ειδικότερα, το υλικό του τόμου έχει ως σκοπό να συμβάλει: α) στη μεθοδολογική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης στο νηπιαγωγείο και β) στη δημιουργία μιας τράπεζας ιδεών για τις διαδικασίες που απαιτούν οι διαφορετικές φάσεις της αυτοαξιολόγησης και της βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στις μονάδες της προσχολικής αγωγής. Σο υλικό αναφέρεται στην υλοποίηση «χεδίων Δράσης» και περιλαμβάνει εργαλεία που διαμόρφωσαν τα σχολεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης τους. 4

5 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΗ 5

6 1. 3 ο 2/θ Νηπιαγωγείο κύδρας Πέλλας : «Φύλλα Παρατήρησης συμπεριφοράς νηπίων» Τα φφλλα παρατιρθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ του νθπίου που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν από το 2/κεςιο Νθπιαγωγείο Σκφδρασ ςτθν περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν». Στόχοσ τθσ παρατιρθςθσ των παιδιϊν ιταν θ καταγραφι τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ ςε ςχζςθ με τα άλλα παιδιά. 6

7 ΦΥΛΛΟ ΡΑΑΤΗΗΣΗΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ ΝΗΡΙΟΥ 1 ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ Ακολουκεί τουσ κανόνεσ τθσ τάξθσ; Ζχει φίλουσ; Επιλζγει να ςυμμετζχει ςε ατομικζσ ι ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ; Συμμετζχει ςε ομάδεσ ωσ αρχθγόσ ι μζλοσ; Καταλαβαίνει τθ ςθμαςία των καλϊν τρόπων ςυμπεριφοράσ; Ρρόκυμα μοιράηεται με άλλουσ υλικά και παιχνίδια; Επιλφει προβλιματα ςε κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ; Αποδζχεται τα λάκθ του; Επικυμοφν τα παιδιά τθν παρζα του; Ραίηουν μαηί του; Ενοχλεί κατά τθ διάρκεια ομαδικϊν δραςτθριοτιτων; Εμφανίηει ξεςπάςματα κυμοφ με τςιριχτζσ φωνζσ, κλωτςιζσ, χτυπιματα κ.λπ.; Βάηει τα κλάματα με το παραμικρό; Ραλεφει, κλωτςάει, μαλϊνει, χτυπά όταν δεν το 7

8 προκαλοφν; Λζει ψζματα ι προςπακεί να εξαπατιςει τα παιδιά ι τθ νθπιαγωγό; Τον/ τθν κοροϊδεφουν τα άλλα παιδιά; Ζχει το παιδί τθν τάςθ να εκδθλϊνει τθν επικετικότθτα του ςτθν πράξθ; Ζχει το παιδί ςυχνά εκριξεισ κυμοφ; Εμφανίηεται υπερβολικά ςίγουρο για τον εαυτό του και τισ ικανότθτεσ του; 8

9 ΦΥΛΛΟ ΡΑΑΤΗΗΣΗΣ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ ΝΗΡΙΟΥ 2 Συμπεριφορζσ Ναι Πχι Σωματική επίθεςη Αριθμόσ Νηπίων που άςκηςαν τισ ςυμπεριφορζσ Αριθμόσ Νηπίων που δζχτηκαν τισ αρνητικζσ ςυμπεριφορζσ Δαγκωνιζσ Μαλλιοτράβθγμα Χτυπιματα Κλωτςιζσ Τςιμπιζσ Μπουνιζσ Τςαγκρουνιζσ Φτφςιμο ι άλλθ ςωματικι επίκεςθ Καταςτροφι αντικειμζνων Λεκτική επίθεςη Βρίςιμο Τρομοκράτθςθ ατςιςτικι, μερολθπτικι ςτάςθ Συκοφαντίεσ Ψευδείσ φιμεσ Κακοπροαίρετθ κοροϊδία 9

10 Μη λεκτική επίθεςη Κακοπροαίρετεσ γκριμάτςεσ και χειρονομίεσ Χειριςτικι αντιμετϊπιςθ Καταςτροφι φιλίασ Υπονόμευςθ φιλίασ Ρερικωριοποίθςθ Αποκλειςμόσ 10

11 2. 1 ο Νηπιαγωγείο Καλλονής, Λέσβου: «Φύλλα Παρατήρησης συμπεριφοράς νηπίων» Το ερωτθματολόγιο αυτοαξιολόγθςθσ των γονζων που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1 ο Νθπιαγωγείο Καλλονισ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Συμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι». Δόκθκε ςτουσ γονείσ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ με ςτόχο να βοθκιςει τουσ γονείσ να ςτοχαςτοφν ςχετικά με τισ ανάγκεσ των παιδιϊν τουσ αλλά και τθ ςχζςθ τουσ με το νθπιαγωγείο με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ τουσ με το νθπιαγωγείο. 11

12 Αγαπθτοί γονείσ. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ Με το ξεκίνθμα τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ ςασ παρουςιάηουμε ζνα ερωτθματολόγιο που πιςτεφουμε ότι κα ςασ βοθκιςει ςτον προςανατολιςμό των αναγκϊν του παιδιοφ ςασ, κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων ςασ με το ςχολείο. Α. Στην καλλιζργεια τησ γλϊςςασ Ασ αναρωτθκεί ο κακζνασ: 1. Ακοφω προςεκτικά και δείχνω ενδιαφζρον ςε ό,τι μου λζει το παιδί μου; 2. Απαντϊ ςε ερωτιςεισ του παιδιοφ μου; 3. Απαντϊ ςτο παιδί μου με πλιρεισ προτάςεισ ι κεωρϊ πολλά πράγματα αυτονόθτα; 4. Συηθτϊ με το παιδί μου αυτά που βλζπει ςτθν τθλεόραςθ; 5. Συηθτϊ με το παιδί μου πάνω ςτισ εμπειρίεσ που κουβαλά από το ςχολείο; 6. Ενκαρρφνω το παιδί μου να γράφει; 7. Διαβάηω ιςτορίεσ, παραμφκια ι άλλο ςτο παιδί μου; 8. Δίνω τθν ευκαιρία ςτο παιδί μου να με βλζπει να διαβάηω; 9. Επιςκζπτομαι με το παιδί μου εκκζςεισ βιβλίων; 10. Φζρνω βιβλία ςτο παιδί μου, αγοράηω βιβλία με το παιδί μου γι αυτό το ίδιο; 11. Μακαίνω ςτο παιδί μου να φροντίηει τα βιβλίο του; 12. Εξθγϊ ςτο παιδί μου το γιατί πρζπει να γίνει κάτι ζτςι ι αλλιϊσ, ϊςτε να ςυνδζει τθν αιτία με το αποτζλεςμα και να γίνει ικανό ςτουσ ςυλλογιςμοφσ; 13. Υποςτθρίηω το παιδί μου να ενδιαφζρεται και να υπθρετεί κοινζσ ευκφνεσ και ςυμφζροντα και όχι μόνο τα του εαυτοφ του; 14. Βοθκϊ το παιδί μου να ζχει ομαλι ςχζςθ με τθν φφςθ και να τθν προςτατεφει τόςο όςο αυτό είναι ςτισ δυνάμεισ του; Β. Στην καλλιζργεια τησ λογικομαθηματικήσ ςκζψησ 1. Ενκαρρφνω το παιδί μου ςτα μακθματικά; 2. Δθμιουργϊ καταςτάςεισ προβλθματιςμοφ που να καλλιεργοφν τθν μακθματικι ςκζψθ; 3. Ραίρνω το παιδί μου για ψϊνια, ϊςτε να γίνεται θ πρϊτθ εφαρμογι των μακθματικϊν ςτθ ηωι; 4. Διδάςκω τθ ςοφία τθσ οικονομίασ με το να τεκμθριϊνω γιατί πρζπει να αγοράςω αυτό το προϊόν κι όχι κάποιο άλλο; 5. Διδάςκω ςτο παιδί μου να εκτιμά τθν αξία του χριματοσ και τθν εργαςία που κρφβει κάκε αγακό; Γ. Στη ςυναιςθηματική του ιςορροπία. 12

13 1. Χαμογελϊ ςυχνά ςτο ςπίτι; 2. Επαινϊ το παιδί μου για όλεσ τισ προςπάκειεσ του που αποβλζπουν ςε κετικζσ πράξεισ; 3. Συηθτϊ μαηί του για τα λάκθ του, για το καλό για το κακό, για το αλθκινό και το ψεφτικο, για το ωραίο και το άςχθμο; 4. Αποφεφγω να το ςυγκρίνω με άλλα παιδιά; 5. Υποςτθρίηω το παιδί μου να γίνει υπεφκυνο και το ενκαρρφνω να δοκιμάηει νζα πράγματα; 6. Αποφεφγω να ςυηθτϊ μπροςτά ςτο παιδί μου για τα λάκθ που, κατά τθ γνϊμθ μου, ζχει κάνει ο δάςκαλοσ, ςυηθτϊντασ αυτά μόνο με το δάςκαλο, αποφεφγοντασ ζτςι τθ ςφγκρουςθ ςτα πρότυπα; Δ. Στισ ςυναντήςεισ με τουσ γονείσ. 1. Ραρακολουκϊ τισ ςυνελεφςεισ των γονζων; 2. Γνωρίηω το ςκοπό του Συλλόγου Γονζων; 3. Ρροςφζρω τισ υπθρεςίεσ μου ωσ εκελοντισ; 4. Βοθκϊ ςτον προγραμματιςμό και ςτθν υλοποίθςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ; Ε. Γενικότερα 1. Στζλνω το παιδί μου ςτο ςχολείο κακθμερινά και ςτθ ϊρα του; 2. Βάηω το παιδί μου ςτο κρεβάτι, και ςε μια λογικι ϊρα; 3. Εκφράηω μια κετικι ςτάςθ προσ το ςχολείο; 4. Επικοινωνϊ με τον εκπαιδευτικό τακτικά, μακαίνοντασ για τθν πρόοδο του παιδιοφ μου; 5. Ραρακολουκϊ τισ ςχολικζσ εργαςίεσ που φζρνει το παιδί μου ςτο ςπίτι; Ζχοντασ υπόψθ τα παραπάνω ερωτιματα, πιςτεφουμε ότι κα βοθκιςουν ςτθ βελτίωςθ τθσ επικοινωνίασ των γονζων με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε μια κοινι κατεφκυνςθ των ςτόχων του ςχολείου. Θ ςυνεργαςία και θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ γονζων και ςχολείου κα ςυντελζςει ςτθν ανάπτυξθ μιασ κετικισ αντίλθψθσ του παιδιοφ για τον εαυτό του, για τθ δθμιουργία μιασ ιςορροπθμζνθσ ςυμπεριφοράσ και ενόσ ςτακεροφ προςανατολιςμοφ ςτθ ηωι. ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΟΝΙΑ 13

14 3. 1 ο Νηπιαγωγείο Καλλονής, Λέσβου: «Ερωτηματολόγια γονέων : συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή» Τα ερωτθματολόγια που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν από το 1 ο Νθπιαγωγείο καλλονισ ςτθν Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Συμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι» για τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςι του. 14

15 1. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 1. Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ ςασ από το Νθπιαγωγείο;. 2. Ριςτεφετε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξφ των γονιϊν και του ςχολείου; 3. Με ποιουσ τρόπουσ κα κζλατε να βελτιωκεί; 4. Θα κζλατε να ενθμερϊνεςτε από τισ Νθπιαγωγοφσ για κζματα που αφοροφν τθ ςυμπεριφορά και τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ ςτο Νθπιαγωγείο; 5. Γιατί άλλο κα κζλατε να ενθμερϊνεςτε από τισ Νθπιαγωγοφσ; 6. Κάκε πότε κα κζλατε να ενθμερϊνεςτε ; Κάκε εβδομάδα Κάκε μινα Κάκε τρεισ μινεσ 7. Θα κζλατε να παρακολουκιςετε επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ςτο χϊρο του Νθπιαγωγείου από ειδικοφσ για κζματα που αφοροφν το παιδί ςασ; Αν ναι, με ποια ςυχνότθτα ;. 15

16 8. Ροιο από τα παρακάτω κζματα κα ςασ ενδιζφερε περιςςότερο να ενθμερωκείτε ; Διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των παιδιϊν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων - επικετικότθτα Επιλογι δραςτθριοτιτων και παιχνιδιϊν κατάλλθλων για τθν θλικία του Ραιδιοφ Συναιςκθματικι αγωγι, ανάπτυξθ τθσ αυτοεκτίμθςθσ Διατροφι Χρόνιεσ αςκζνειεσ Ρροετοιμαςία του παιδιοφ για το Δθμοτικό Σχολείο, κίνθτρα για μάκθςθ Μακθςιακζσ δυςκολίεσ Επικοινωνία και διαπροςωπικζσ ςχζςεισ Απαντιςεισ ςε δφςκολεσ ερωτιςεισ των παιδιϊν Εργαςίεσ που μπορϊ να κάνω ςτο ςπίτι 9. Θα κζλατε να ςυμμετζχετε ςε δραςτθριότθτεσ που οργανϊνει το Νθπιαγωγείο; Αν ναι, με ποιό τρόπο ; 10. Θα μποροφςατε να βοθκιςετε εκελοντικά ςε ανάγκεσ που ζχει το ςχολείο; Αν ναι, προτείνετε κάποιον τρόπο που μπορείτε να το κάνετε ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 1. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τθν ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με κζμα «Θ μετάβαςθ του παιδιοφ από το Νθπιαγωγείο ςτο Δθμοτικό»; 2. Σασ ικανοποίθςε ο τρόποσ που αναπτφχκθκε το κζμα; 16

17 3. Ζχουν καλυφκεί οι απορίεσ ςασ; Ναι Πχι 4. Αν όχι τι άλλο περιμζνατε να ακοφςετε; Σασ βοικθςε θ ςυνάντθςθ να διαπιςτϊςετε αν το παιδί ςασ είναι ζτοιμο για να πάει ςτο Δθμοτικό Σχολείο; Θεωρείτε ότι χρειάηεται να αςχολθκείτε με τθν προετοιμαςία του παιδιοφ ςασ για το Δθμοτικό Σχολείο; Αν ναι, ενθμερωκικατε από τθν ομιλία για το τι ακριβϊσ κα πρζπει να κάνετε; Από τθν ομιλία επιςθμάνατε τα ςθμεία που πρζπει να προςζξετε ςτθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςασ και τι πρζπει να ακολουκιςετε ϊςτε θ μετάβαςι του ςτο Δθμοτικό Σχολείο να είναι ομαλι; 3. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 1. Συμφωνείτε ότι θ «κζςπιςθ ορίων» ςυμβάλει ςτθ διαπαιδαγϊγθςθ του παιδιοφ; 2. Από τθν ομιλία που ζγινε τι πιςτεφετε ότι εφαρμόηετε ςτο δικό ςασ παιδί; 3. Τι όχι ; 17

18 4. Ριςτεφετε ότι ςασ βοικθςε θ ομιλία ςτο να βελτιϊςετε τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ ςασ; 5. Αν ΝΑΙ, πείτε μασ τι κα προςπακιςετε να βελτιϊςετε και με ποιο τρόπο. 6. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τον τρόπο που ζγινε θ ομιλία ςυηιτθςθ; Ναι Πχι 7. Αν όχι πείτε μασ, πϊσ κα κζλατε να γίνει; Τι άλλο περιμζνατε να ακοφςετε; 18

19 4. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 1. Ρόςο ευχαριςτθμζνοι είςτε από τισ ςυναντιςεισ που ζχουν γίνει ωσ τϊρα; Λίγο Αρκετά Ρολφ 2. Σασ ενδιζφερε θ κεματολογία των ςυηθτιςεων ; Ναι Πχι 3. Αν ΟΧΙ τι άλλο κζμα κα ςασ ενδιζφερε να ενταχκεί ςτισ ςυηθτιςεισ; 4. Είςτε ευχαριςτθμζνοι από τθ ςυχνότθτα των ςυηθτιςεων ; Θα κζλατε να γίνουν: Ρεριςςότερεσ Λιγότερεσ 5. Κακϊσ παρατθρικθκε μικρι προςζλευςθ γονζων ςτισ ςυναντιςεισ κα μασ ενδιζφερε να μάκουμε τουσ λόγουσ ςε περίπτωςθ μη ςυμμετοχή ςασ. Ακατάλλθλθ ϊρα Ανειλθμμζνεσ υποχρεϊςεισ Ελλιπισ ενθμζρωςθ από το Σχολείο Ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ για το κζμα τθσ ςυηιτθςθσ Αδυναμία πρόςβαςθσ ςτο Νθπιαγωγείο λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν Άλλοσ λόγοσ :

20 5. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Θα κζλαμε τθ γνϊμθ ςασ ςχετικά με το κζμα τθσ ομιλίασ «Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςε γονείσ παιδιά και εκπαιδευτικοφσ - Καλλιζργεια τθσ αυτοεκτίμθςθσ». Σασ ενδιζφερε; Ρολφ Λίγο Κακόλου 2. Στθν κακθμερινι επικοινωνία με το παιδί ςασ αντιμετωπίηετε προβλιματα; Αν ναι, ποια πιςτεφετε ότι μποροφν να εξομαλυνκοφν; 3. Αν αντιμετωπίηετε προβλιματα επικοινωνίασ με το παιδί ςασ τι από αυτά που ακοφςατε κα μποροφςατε να εφαρμόςετε ϊςτε να βελτιωκεί το κλίμα μεταξφ ςασ ; 4. Νομίηετε ότι θ αυτοεκτίμθςθ του παιδιοφ ςασ χρειάηεται να καλλιεργθκεί περιςςότερο; Αν ναι, με ποιόν τρόπο νομίηετε ότι κα τα καταφζρετε; 5. Θα κζλατε να γίνουν άλλεσ ςυηθτιςεισ για κζματα επικοινωνίασ; Αν ναι, αναφζρετε κάποια από αυτά που ςασ απαςχολοφν και κα κζλατε να τα ςυηθτιςετε: 20

21 4. 7 ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης, Λέσβου: «Ερωτηματολόγια γονέων : Η συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή» Τα ερωτθματολόγια που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν από το 7 ο Νθπιαγωγείο Μυτιλινθσ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Σχολείο και οικογζνεια: Δφο ςυμβατοί χϊροι με κοινό ςτόχο και αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν μασ». Το πρϊτο ερωτθματολόγιο δόκθκε ςτουσ γονείσ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ με ςτόχο αφενόσ τθ ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τα ενδιαφζροντα και τθν προςωπικότθτα του παιδιοφ τουσ και αφετζρου τθν ανίχνευςθ και τθν καταγραφι των απόψεων τουσ ςχετικά με τθ ςυνεργαςία τουσ με το νθπιαγωγείο. Το δεφτερο ερωτθματολόγιο που δόκθκε ςε διαφορετικι χρονικι περίοδο είχε ςτόχο να καταγράψει τισ απόψεισ των γονζων ςχετικά με τθν επικοινωνία τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ και τθν εμπλοκι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 21

22 Ι. Ερωτηματολόγιο γονζων ΜΕΟΣ Ι: ΦΥΛΛΟ ΓΝΩΙΜΙΑΣ Αϋ ΜΕΟΣ 1. Φφλο: Άνδρασ Γυναίκα 2. Θλικία: Άνω των Οικογενειακι κατάςταςθ: Άγαμοσ/θ Διαηευγμζνοσ/θ Ζγγαμοσ/θ Συμβίωςθ Χιροσ/α Αρικμόσ παιδιϊν. 4. Ατομικό μορφωτικό επίπεδο Μεταπτυχιακόσ Τίτλοσ Ρτυχίο ΑΕΙ Ρτυχίο ΤΕΙ / ΚΑΤΕΕ ι άλλθσ Ανϊτερθσ Σχολισ Απολυτιριο Λυκείου ι Εξατάξιου Γυμναςίου Απολυτιριο Γυμναςίου ι ιςότιμθσ Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ Απολυτιριο Δθμοτικοφ Δεν τελείωςα Δθμοτικό Άλλο Επάγγελμα Ρατζρα: 6. Επάγγελμα Μθτζρασ Βϋ ΜΕΟΣ 22

23 1. Ραρακαλοφμε πείτε μασ, εάν το παιδί ςασ: α) Ζχει κάποιουσ ιδιαίτερουσ φόβουσ ι πράγματα που δεν του αρζςουν. β) Ζχει κάποιεσ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ ςυνικειεσ (π.χ. ιατρικζσ, διατροφικζσ κ.α.). 2. Τι αρζςει ςτο παιδί ςασ να κάνει; Με τι του αρζςει να παίηει; 3. Τι μπορεί να κάνει μόνο του (π.χ. να φάει, να ντυκεί, να πλφνει τα χζρια του, να κοιμθκεί); 4. Ρωσ κα περιγράφατε τθν προςωπικότθτα του παιδιοφ ςασ; 5. Ροιεσ πιςτεφετε ότι είναι οι ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ ταλζντα του παιδιοφ ςασ; 6. Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τθν επικοινωνία του παιδιοφ ςασ με άλλα παιδιά; 7. Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ ςασ από το νθπιαγωγείο για το χρόνο που ζρχεται; 23

24 8. Υπάρχει κάτι άλλο που πιςτεφετε ότι είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε για το παιδί ςασ; 9. Χρειάηεςτε βοικεια ωσ γονείσ ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ μασ προκειμζνου να δθμιουργιςετε ςτο ςπίτι ζνα περιβάλλον υποςτθρικτικό για τθ μάκθςθ των παιδιϊν ςασ; Ναι Πχι 10. Ρροτείνετε επικυμθτοφσ τρόπουσ και μορφζσ ςυνεργαςίασ μαηί μασ (ςυχνότθτα, χρόνο, τρόπο κ.τ.λ.). 11. Τι μπορείτε να κάνετε εςείσ για τθν ανάπτυξθ ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ νθπιαγωγείου και οικογζνειασ; (Σθμειϊςτε ζνα μόνο Χ ςτθν κάκε κατθγορία) Ραρουςίαςθ ενόσ κζματοσ λόγω ειδικότθτασ Εκελοντικι βοικεια για τθν οργάνωςθ υποδομϊν(κτθριακό, προςφορά εποπτικοφ υλικοφ, κ.α.). Εκελοντικι βοικεια για τθν οργάνωςθ δράςεων (ςυνοδεία ςε ςχολικζσ εκδρομζσ, ςυνοδεία ςε εκπαιδευτικζσ δράςεισ), ςυμμετοχι ςε εργαςτιρια γονζων, κ.α. Άλλο, τι;. Αναλυτικότερα 24

25 ΜΕΟΣ ΙΙ 1. Το ςχολείο κάνει κάκε δυνατι προςπάκεια, ϊςτε να ςασ κρατάει ενιμερο για τισ δραςτθριότθτζσ του; ΝΑΙ ΟΧΙ 2.Οι πλθροφορίεσ που παρζχονται από τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ τυπικζσ και άτυπεσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ απαντοφν ςτα ερωτιματα ςασ; ΝΑΙ ΟΧΙ 3. Οι προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ ςχολείου/εκπαιδευτικϊν και γονζων είναι προςεκτικά οργανωμζνεσ; ΝΑΙ ΟΧΙ 4. Ρόςο ςυχνά επικοινωνείτε με το ςχολείο του παιδιοφ ςασ; Αιτιολογιςτε Κάκε εβδομάδα Κάκε μινα Κάκε τρίμθνο Σπάνια 5. Αιςκάνεςτε άνετα και φιλικά, όποτε επιςκζπτεςκε το ςχολείο, για να ρωτιςετε για τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ; ΝΑΙ ΟΧΙ 6. Είςτε ικανοποιθμζνοι από τισ υπθρεςίεσ που ςασ παρζχει το ςχολείο; Ράρα πολφ Αρκετά Πχι ιδιαίτερα Κακόλου Δεν ξζρω 7. Από τι δεν είςτε ευχαριςτθμζνοι; Τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του ςχολείου Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ςχολείου Τον τεχνολογικό εξοπλιςμό του ςχολείου 25

26 Το εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολείου Τθ διεφκυνςθ του ςχολείου Τθ γραμματεία του ςχολείου Το ενδιαφζρον και τθ φροντίδα του ςχολείου ςτουσ μακθτζσ Τισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου (εκδρομζσ, εκκζςεισ κ.λπ.) Δεν ζχω παράπονα Άλλο τι; 8. Διαςφαλίηεται τακτικι και αμφίδρομθ ροι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και το ςχολείο για τθν ανάπτυξθ και τθν πρόοδο των μακθτϊν; ΝΑΙ ΟΧΙ 9. Συνολικά πϊσ κα χαρακτθρίηατε τθ ςχζςθ ςασ με το ςχολείο του παιδιοφ ςασ; Άριςτθ Ρολφ καλι Μζτρια Κακόλου καλι 1. Αναφζρετε κάκε διαπίςτωςθ ςασ που ζχει ςχζςθ με ςυμπεριφορζσ του παιδιοφ ςασ που οφείλονται ςτθν επίδραςθ του ςχολείου. 2. Βάλτε ςε ςειρά προτεραιότθτασ τισ παρακάτω επιδιϊξεισ που επικυμείτε να υλοποιιςουν οι νθπιαγωγοί κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ (Αρικμιςτε τθν παρακάτω λίςτα, βάηοντασ τον αρικμό 1 ςτθν πρωταρχικι ςασ επιδίωξθ και ςυνεχίηοντασ ζωσ το 5) Να κοινωνικοποιθκεί Να μάκει να γράφει και να διαβάηει Να προετοιμαςτεί για το Δθμοτικό ςχολείο Να μπορεί να ςυνεργάηεται Να καλλιεργθκεί θ αυτενζργεια του παιδιοφ ςασ( ενεργθτικι εμπλοκι του παιδιοφ ςτισ διαδικαςίεσ μάκθςθσ) 3. Τι προτείνετε να αλλάξει/βελτιωκεί όςον αφορά τθ ςυνεργαςία ςασ με το ςχολείο. 26

27 4. α) Συμμετζχετε ενεργά ςτον προγραμματιςμό και ςτισ διάφορεσ δράςεισ του ςχολείου; ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΡΟΩ β) Με ποιο τρόπο νομίηετε ότι μπορείτε να μασ ςτθρίξετε ςτο εκπαιδευτικό μασ ζργο (γράψτε τουλάχιςτον δυο προτάςεισ ςασ). Α. Με προςωπικι εργαςία Β. Με υλικά Γ. Οικονομικά μζςου Συλλόγου Γονζων 5. Ρροτείνετε κζματα που ςασ απαςχολοφν (π.χ. ανυπακοι, αδελφικι ηιλια, μακθςιακζσ δυςκολίεσ, αυτοπεποίκθςθ παιδιοφ, ςεξουαλικι διαπαιδαγϊγθςθ, οικογζνεια και ςχολείο, επικοινωνία μζςα ςτθν οικογζνεια, προβλιματα ςυμπεριφοράσ, ςωςτι διατροφι, επικετικότθτα, επικριτικι ςυμπεριφορά, κυμόσ, νυχτερινι ενοφρθςθ, το άγχοσ του αποχωριςμοφ, κ.ά) και κα κζλατε για αυτά να οργανωκοφν ςτο ςχολείο μασ επιμορφωτικζσ δράςεισ που κα ςασ βοθκοφςαν να τα αντιμετωπίςετε (ομιλίεσ από ειδικά κατθρτιςμζνουσ επιςτιμονεσ, βιωματικά εργαςτιρια, κ.ά.). α). β). γ). δ).. 27

28 II. Ερωτηματολόγιο Γονζων ΜΕΟΣ Ι: ΑΡΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1. Ριςτεφετε ότι θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ ςασ είναι απαραίτθτθ Ναι Πχι 2. Σε τι βακμό κεωρείται ότι οι παρακάτω παράγοντεσ, κακιςτοφν ςθμαντικι τθν επικοινωνία μεταξφ οικογζνειασ και ςχολείου; (Σθμειϊςτε ζνα μόνο χ ςτθν κάκε κατθγορία οριηοντίωσ) Βελτίωςθ ςχολικισ επίδοςθσ του παιδιοφ Διαμόρφωςθ κετικισ ςτάςθσ από τα ίδια τα παιδιά απζναντι ςτο ςχολείο. Βελτίωςθ των κοινωνικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν. Ενίςχυςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ των μακθτϊν. Συμμετοχι του μακθτι ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ. Καλφτερθ κατανόθςθ των αναγκϊν του παιδιοφ από τουσ γονείσ. Αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ του παιδιοφ από τθν οικογζνεια. Βελτίωςθ επικοινωνίασ μεταξφ γονζων και παιδιϊν ςτο ςπίτι. Διαμόρφωςθ κετικισ ςτάςθσ των γονζων απζναντι ςτο ςχολείο. Κακόλου Μερικϊσ Ρολφ 28

29 3. Ρόςο ςθμαντικζσ κεωρείτε τισ παρακάτω προτάςεισ ςχετικά με τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μπορεί να υλοποιθκεί θ επικοινωνία και θ ςυνεργαςία ςτθν οικογζνεια και το ςχολείο; (Σθμειϊςτε 1 μόνο χ ςε κάκε κατθγορία οριηοντίωσ) Συχνζσ επιςκζψεισ, όταν κρίνει ο γονζασ. Κακόλου ςθμαντικό Αρκετά ςθμαντικό Ρολφ ςθμαντικό Ρροκακοριςμζνεσ από το ςχολείο ςυναντιςεισ κάκε μινα. Ρροκακοριςμζνεσ από το ςχολείο ςυναντιςεισ κάκε εβδομάδα. Ενθμζρωςθ γονζων για τον τρόπο λειτουργίασ του ςχολείου ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Ενθμζρωςθ γονζων για τουσ μακθςιακοφσ και άλλουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ ςτο τζλοσ του κάκε τριμινου. Κακθμερινι επικοινωνία μζςω κάποιου τετραδίου επικοινωνίασ ςχολείου- οικογζνειασ. Ραρεχόμενθ από το ςχολείο ςυμβουλευτικι γονζων για τθν υποςτιριξθ του παιδιοφ ςτο ςπίτι. Δθμιουργία εργαςτθρίων γονζων μζςα ςτο χϊρο του ςχολείου. Ρροκακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ επιςκζψεισ ςτο ςπίτι του μακθτι. Εμπλοκι των γονζων ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου κάκε μινα. 4. Θ επικοινωνία με το ςχολείο πρζπει να ενκαρρφνεται από: (Κατατάξτε τισ επιλογζσ ςασ τοποκετϊντασ το 1 από τθν πιο ςθμαντικι και το 6 ςτθν λιγότερο ςθμαντικι) 29

30 Το ςχολείο μόνο Τθν οικογζνεια μόνο Το ςχολείο και τουσ τοπικοφσ φορείσ Το Υπουργείο Ραιδείασ με ςυγκεκριμζνο κεςμικό πλαίςιο Το Σφλλογο Γονζων και Κθδεμόνων του ςχολείου Άλλο.. ΜΕΟΣ ΙΙ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 5. Ρόςο ςυχνά ιςχφουν τα παρακάτω; (Κυκλϊςτε μία επιλογι, αυτι που ταιριάηει καλφτερα ςτθν περίπτωςι ςασ). Κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ.. 1. Με τθ δικι ςασ πρωτοβουλίαεπικοινωνις ατε με τουσ εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ ςασ. Ροτζ Μία ι δφο φορζσ το χρόνο Σχεδόν κάκε μινα Σχεδόν κάκε εβδομάδ α Ράνω από μια φορά τθν εβδομάδα 2. Οι εκπαιδευτικοί του παιδιοφ ςασ επικοινϊνθςαν μαηί ςασ. 3. Ριγατε ςτο ςχολείο του παιδιοφ ςασ για να ενθμερωκείτε. 4. Επιςκεφτικατε το ςχολείο ςτα πλαίςια κάποιασ εκδιλωςθσ (π.χ. ςχολικι 30

31 εορτι, ζκκεςθ αποτελεςμάτων ςχεδίου εργαςίασ, κ.α.). 5. Το ςχολείο ςασ κάλεςε να παρευρεκείτε ςε προγραμματιςμζνθ ενθμζρωςθ γονζων. 6. Ραρευρεκικατε ςε προγραμματιςμζνθ ενθμζρωςθ γονζων. 7. Το ςχολείο ςασ κάλεςε να ςυμμετάςχετε ςτθν οργάνωςθ κοινωνικϊν ςχολικϊν εκδθλϊςεων (π.χ. ςχολικι εκδρομι, άλλθ δραςτθριότθτα). 8. Συμμετείχατε ςτθν οργάνωςθ κοινωνικϊν ςχολικϊν εκδθλϊςεων (ςχολικι εκδρομι, κ.α.). 6. Σε ποιο βακμό ιςχφουν τα παρακάτω; (Κυκλϊςτε μία επιλογι, αυτι που ταιριάηει καλφτερα ςτθν περίπτωςι ςασ) 1. Αιςκάνομαι ότι οι εκπαιδευτικοί του παιδιοφ μου με υποδζχονται με φιλικό τρόπο κάκε φορά που πθγαίνω ςτο ςχολείο. 2. Απολαμβάνω τθ ςυηιτθςθ με τουσ εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ μου. 3. Ριςτεφω ότι οι εκπαιδευτικοί του παιδιοφ μου ενδιαφζρονται πραγματικά για το παιδί μου. Κακόλου Λίγο Μζτρια Ρολφ Ράρα Ρολφ

32 4. Ριςτεφω ότι οι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να με γνωρίςουν. 5. Αιςκάνομαι άνετα να μιλάω για το παιδί μου ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του. 6. Οι εκπαιδευτικοί του παιδιοφ μου λαμβάνουν ςοβαρά υπόψθ τισ δικζσ μου προτάςεισ ςχετικά με τθν επίδοςθ ι/και τθ ςυμπεριφορά του παιδιοφ μου. 7. Κάνω ερωτιςεισ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθν πορεία του παιδιοφ μου ςτο ςχολείο. 8. Στζλνω αντικείμενα και γενικότερα εποπτικό υλικό που υποςτθρίηει το πρόγραμμα του ςχολείου ςτισ διάφορεσ δράςεισ του (Σχζδια εργαςίασ, Θεματικζσ προςεγγίςεισ). 9. Ρθγαίνω μαηί με το παιδί μου ςε βιβλιοκικεσ, μουςεία ι χϊρουσ τζχνθσ. 10. Ραίηω με το παιδί μου ςτο ςπίτι και μζςα από το παιχνίδι του μακαίνω νζα πράγματα. 11. Αςχολοφμαι με το παιδί μου ςτον ελεφκερο χρόνο μου. 12. Ρροςφζρω εκελοντικι εργαςία ςτο ςχολείο του παιδιοφ μου. 13. Γνωρίηω τισ ιδιαίτερεσ και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ του παιδιοφ μου. 14. Συμμετζχω ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία

33 7. Ροια είναι ςυνικωσ τα ςυναιςκιματά ςασ απζναντι ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του παιδιοφ ςασ; (Σθμειϊςτε ζνα μόνο Χ ςτθν κάκε κατθγορία οριηοντίωσ) Εκτίμθςθ Εμπιςτοςφνθ Επιφυλακτικότθτα- Καχυποψία Αρνθτικι διάκεςθ Κακόλου Μερικϊσ Σε μεγάλο βακμό 33

34 5. Νηπιαγωγείο γουρού Ρόδου : «υμβουλευτική γονέων» Το ερωτθματολόγιο για τουσ γονείσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το Νθπιαγωγείο Σγουροφ ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Συμβουλευτικι γονζων» με ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ των δράςεων που υλοποιοφνταν. Το ερωτθματολόγιο περιζχει ερωτιςεισ που διερευνοφν τισ απόψεισ των γονζων ςχετικά με ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ από ειδικοφσ. 34

35 Νηπιαγωγείο γοσρού Ρόδοσ Ερωτηματολόγιο γονζων 1. Σχζςθ που ζχετε με παιδί του νθπιαγωγείου Σγουροφ: Ρατζρασ. Μθτζρα.. 2. Συμμετζχετε ςτισ απογευματινζσ ςυναντιςεισ που γίνονται ςτο νθπιαγωγείο; Ναι.. Πχι. 3. Αν απαντιςατε όχι, πείτε μασ περιλθπτικά τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δε ςυμμετζχετε 4. Αν απαντιςατε ναι: Σε κάκε μία από τισ παρακάτω ερωτιςεισ ςθμειϊςτε ζνα τετράγωνο που αντιςτοιχεί ςτθ γνϊμθ ςασ ζχοντασ υπόψθ ότι 1= ελάχιςτα, 2=μζτρια, 3=πολφ, 4=πάρα πολφ Ρόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τθν οργάνωςθ των ςυναντιςεων για τθ Συμβουλευτικι γονζων; Συμμετζχετε ενεργθτικά ςτισ ςυναντιςεισ, εκφράηοντασ τισ απόψεισ ςασ, λζγοντασ τθ γνϊμθ ςασ; 35

36 Οι καλεςμζνοι ειςθγθτζσ είναι πρόςωπα που μπορείτε να εμπιςτευτείτε; Συηθτιςατε προςωπικά με κάποιον/α ειςθγθτι/τρια ι ηθτιςατε ςυμβουλζσ για προςωπικό ςασ ηιτθμα ι ηιτθμα του παιδιοφ ςασ; Νομίηετε ότι οι ςυναντιςεισ αυτζσ που οργανϊνει το νθπιαγωγείο ςασ είναι χριςιμεσ για τουσ γονείσ; Επικυμείτε τθ ςυνζχεια των ςυναντιςεων ςτο νθπιαγωγείο με τα ίδια ι άλλα κζματα και ειςθγθτζσ; Θεωρείται ότι οι ςυναντιςεισ βοικθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςε γονείσ και νθπιαγωγοφσ; Θεωρείται ότι οι ςυναντιςεισ βοικθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ γονείσ του νθπιαγωγείου; Θεωρείται ότι είναι χριςιμο παρόμοιεσ ςυναντιςεισ να αποτελοφν μόνιμο ςτοιχείο τθσ ςχολικισ ηωισ; Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία Με εκτίμθςθ Οι νθπιαγωγοί 36

37 6. Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αχαϊας : «υμβουλευτική γονέων» Το ερωτθματολόγιο για τουσ γονείσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το Νθπιαγωγείο Δεμενίκων ςτθν Ρεριφζρεια τθσ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Συμμετοχι των γονζων ςτθ ςχολικι ηωι» με ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ των δράςεων που υλοποιοφνταν. 37

38 Νηπιαγωγείο Δεμενίκων Αταϊας Αγαπθτοί γονείσ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Στα πλαίςια του προγράμματοσ τθσ αυτοαξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ το οποίο υλοποιικθκε ςτο Νθπιαγωγείο μασ, παρακαλοφμε να απαντιςετε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. Θ ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου είναι προαιρετικι και ανϊνυμθ. Οι νθπιαγωγοί του 1 ου Νθπιαγωγείου Δεμενίκων 1. Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τθ ςυνεργαςία ςασ με το εκπαιδευτικό προςωπικό του Νθπιαγωγείου που φοίτθςε το παιδί ςασ; 2. Συμμετείχατε ςτισ προγραμματιςμζνεσ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ; Αν όχι, αναφζρετε το λόγο απουςίασ ςασ Θεωρείτε ότι οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ από ειδικοφσ (ςυμβοφλουσ, λογοκεραπεφτρια, κοινωνικι λειτουργό), βοικθςαν; Σε ποιο βακμό;. 4. Σε ποιο βακμό ςάσ κάλυψε θ κεματολογία των παραπάνω ςυναντιςεων; Τι πιςτεφετε πωσ κα βοθκοφςε περιςςότερο; Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 38

39 7. Νηπιαγωγείο Άνω ύρου : «Ερωτηματολόγιο γονέων : υνεργασία μεταξύ νηπιαγωγέιων» Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το Νθπιαγωγείο Άνω Σφρου ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου, ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Συνεργαςία και άλλα ςυν» με ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων που υλοποιικθκαν από τουσ γονείσ των μακθτϊν. Το ςχζδιο δράςθσ αφοροφςε τθ ςυνεργαςία μεταξφ των δφο νθπιαγωγείων. 39

40 Νηπιαγωγείο Άνω ύροσ 1. Θλικιακι Ομάδα α β γ Φφλο α. Θιλυ β. Άρρεν 3. Οικογενειακι Κατάςταςθ α. Άγαμοσ -θ β. Ζγγαμοσ θ γ. Διαηευγμζνοσ θ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΟΝΕΩΝ 4. Αρικμόσ παιδιϊν ςτθν οικογζνεια, ςυμπεριλαμβανομζνου του νθπίου / προνθπίου ( Γράψτε ςτο κουτάκι των αρικμό των παιδιϊν) 5. Σχολικι βακμίδα των παιδιϊν α. Δεν πθγαίνουν ακόμθ ςχολείο β. Δθμοτικό γ. Γυμνάςιο δ. Λφκειο ε.. Ρανεπιςτιμιο 6. Ρόςο ςυχνά επιςκζπτεςτε το ςχολείο για να ενθμερωκείτε; α. Μία φορά το μινα ςτισ μθνιαίεσ ςυγκεντρϊςεισ β. Μία φορά το μινα ςτισ μθνιαίεσ ςυγκεντρϊςεισ και όποτε χρειαςτεί γ. Σε κάποιεσ από τισ μθνιαίεσ ςυγκεντρϊςεισ 40

41 δ. Σχεδόν ποτζ 7. Στον ςφλλογο γονζων (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). α. Ραρακολουκϊ τισ ςυνελεφςεισ β. Είμαι εκλεγμζνο μζλοσ γ. Δεν αςχολοφμαι δ. Ραρακολουκϊ τισ ςυνελεφςεισ και ςυμμετζχω ενεργά 8. Οι επιςκζψεισ ςασ ςτο ςχολείο γίνονται: (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). α. Με δικι μου πρωτοβουλία β. Μετά από πρόςκλθςθ του εκπαιδευτικοφ γ. Επειδι το ηιτθςε το παιδί μου 9. Θεωρείτε ςθμαντικό για τθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν, όταν ςτο ςχολείο υπάρχουν περιςςότερα του ενόσ τμιματα οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ να ςυνεργάηονται και να ςυνδιοργανϊνουν εκδθλϊςεισ; α. Ναι β. Πχι 10. Θεωρείτε ςθμαντικι τθ ςυνεργαςία μεταξφ δφο ςχολείων για τθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν; α. Ναι β. Πχι 11. Συμμετείχατε ςτθν αρχικι ενθμζρωςθ για τθ ςυνεργαςία με το ςχολείο τθσ Ροςειδωνίασ, όπωσ αυτι ζγινε από τθ ςχολικι ςφμβουλο και τισ εκπαιδευτικοφσ; α. Ναι β. Πχι 12. Συμμετείχατε ςτισ κοινζσ εκδθλϊςεισ που ςυνδιοργάνωςαν τα δφο ςχολεία; α. Σε όλεσ β. Σχεδόν ςε όλεσ γ. Σε καμία 41

42 13. Αν δεν ςυμμετείχατε ποιοι παράγοντεσ πιςτεφετε ότι ευκφνονται για τθ μθ εμπλοκι ςασ (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). α. Ζλλειψθ χρόνου και άλλοι προςωπικοί λόγοι; β. Ρροβλιματα επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ γονείσ; γ. Ρροβλιματα επικοινωνίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ; δ. Διαφωνία με τθν παιδαγωγικι αξία του προγράμματοσ; 14. Είχατε ποτζ ςτο παρελκόν ανάλογθ εμπειρία ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο ςχολικϊν μονάδων; α. Ναι β. Πχι 15. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςασ; α. Ναι β. Πχι 16. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των δφο ςχολικϊν μονάδων; α. Ναι β. Πχι 17. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των γονζων και κθδεμόνων του ςχολείου ςασ; α. Ναι β. Πχι 18. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των γονζων και κθδεμόνων των δφο ςχολικϊν μονάδων; α. Ναι β. Πχι 19. Αντιλθφκικατε κετικι επίδραςθ ςτθν κοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ ςασ λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτο πρόγραμμα; α. Ναι β.πχι 42

43 20. Αν ναι, πϊσ φάνθκε αυτό; (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). α. Μιλοφςε ςυχνά για τθν εμπειρία του; β. Ανυπομονοφςε για τισ κοινζσ δράςεισ; γ. Ζδειξε ενδιαφζρον για τθν τελικι εκδιλωςθ; δ. Άλλο τι; 21. Αν όχι να επιςθμάνετε τα αρνθτικά αποτελζςματα (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). α. Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςτισ κοινζσ εκδθλϊςεισ β. Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςτθν τελικι γιορτι γ. Δυςφορία όταν ςυμμετείχε ςτισ κοινζσ δράςεισ δ. Άλλο τι;. 22. Ριςτεφετε ότι το «ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα ςχολεία» πζτυχε τουσ αρχικοφσ του ςτόχουσ; α. Ράρα πολφ β. Λίγο γ. Κακόλου 23. Θα κζλατε να ςυνεχιςτοφν τζτοιου είδουσ δράςεισ με το ίδιο ι διαφορετικό ςχολείο; (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). α. Ναι ( με το ίδιο ςχολείο) β. Πχι γ. Ναι ( με άλλα ςχολεία ) δ. Πχι 43

44 8. Νηπιαγωγείο Άνω ύρου : «Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών : υνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείων» Το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από Νθπιαγωγείο Άνω Σφρου ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Συνεργαςία και άλλα ςυν» με ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων που υλοποιικθκαν από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Το ςχζδιο δράςθσ αφοροφςε τθ ςυνεργαςία μεταξφ των δφο νθπιαγωγείων. 44

45 Νηπιαγωγείο Άνω ύροσ 1. Θλικιακι Ομάδα α β γ Φφλο α. Θιλυ β. Άρρεν 3. Οικογενειακι Κατάςταςθ α. Άγαμοσ -θ β. Ζγγαμοσ θ γ. Διαηευγμζνοσ θ ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 4. Αρικμόσ παιδιϊν ςτθν οικογζνεια, ςυμπεριλαμβανομζνου του νθπίου / προνιπιο (Γράψτε ςτο κουτάκι των αρικμό των παιδιϊν) 5. Συμμετείχατε ςτθν αρχικι ενθμζρωςθ για τθ ςυνεργαςία με το ςχολείο τθσ Ροςειδωνίασ, όπωσ αυτι ζγινε από τθ ςχολικι ςφμβουλο; α. Ναι β. Πχι 6. Συμμετείχατε ςτισ κοινζσ εκδθλϊςεισ που ςυνδιοργάνωςαν τα δφο ςχολεία; α. Σε όλεσ β. Σχεδόν ςε όλεσ γ. Σε καμία 7. Αν δεν ςυμμετείχατε ποιοι παράγοντεσ πιςτεφετε ότι ευκφνονται για τθ μθ εμπλοκι ςασ (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). α. Ζλλειψθ χρόνου και άλλοι προςωπικοί λόγοι 45

46 β. Ρροβλιματα επικοινωνίασ με τουσ άλλουσ γονείσ γ. Ρροβλιματα επικοινωνίασ με τουσ εκπαιδευτικοφσ δ. Διαφωνία με τθν παιδαγωγικι αξία του προγράμματοσ; 8. Είχατε ποτζ ςτο παρελκόν ανάλογθ εμπειρία ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο ςχολικϊν μονάδων ; α. Ναι β. Πχι 9. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ςασ; α. Ναι β. Πχι 10. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των εκπαιδευτικϊν των δφο ςχολικϊν μονάδων; α. Ναι β. Πχι 11. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των γονζων και κθδεμόνων του ςχολείου ςασ; α. Ναι β. Πχι 12. Ριςτεφετε ότι υπιρξε ςυνεργαςία μεταξφ των γονζων και κθδεμόνων των δφο ςχολικϊν μονάδων; α. Ναι β. Πχι 13. Αντιλθφκικατε κετικι επίδραςθ ςτθν κοινωνικοποίθςθ των παιδιϊν λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτο πρόγραμμα; α. Ναι β.πχι 14. Αν ναι, πϊσ φάνθκε αυτό; (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). α. Μιλοφςε ςυχνά για τθν εμπειρία του; 46

47 β. Ανυπομονοφςε για τισ κοινζσ δράςεισ; γ. Ζδειξε ενδιαφζρον για τθν τελικι εκδιλωςθ; δ. Άλλο τι; 15. Αν όχι να επιςθμάνετε τα αρνθτικά αποτελζςματα. (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). α. Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςτισ κοινζσ εκδθλϊςεισ β. Άρνθςθ ςυμμετοχισ ςτθν τελικι γιορτι γ. Δυςφορία όταν ςυμμετείχε ςτισ κοινζσ δράςεισ δ. Άλλο τι; 16. Ριςτεφετε ότι το ςχζδιο δράςθσ < ςυνεργαςία ανάμεςα ςτα ςχολεία ;> α. Ράρα πολφ β. Λίγο γ. Κακόλου 17. Ριςτεφετε ότι θ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα τθσ ςυνεργαςίασ των δυο ςχολείων περιόριςε ςθμαντικά τον ελεφκερο χρόνο ςασ; α. Ναι β.πχι 18. Ριςτεφετε ότι θ ςχολικι ςφμβουλοσ βοικθςε ςτθν προϊκθςθ του προγράμματοσ τθσ ςυνεργαςίασ των δφο ςχολείων; α. Ναι β.πχι 19.Θα κζλατε να ςυμμετάςχετε ςε τζτοιου είδουσ δράςεισ με το ίδιο ι διαφορετικό ςχολείο; (Επιλζξτε μία ι περιςςότερεσ απαντιςεισ). α. Ναι ( με το ίδιο ςχολείο) β. Πχι( με το ίδιο ςχολείο 47

48 Αν ναι, γιατί; Αν όχι γιατί; α. Ναι ( με άλλα ςχολεία ) β. Πχι ( με άλλα ςχολεία) Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 48

49 9. Νηπιαγωγείο Αρχαίας Επιδαύρου, Αργολίδας : «Ερωτηματολόγιο γονέων : Η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό» Το ερωτθματολόγιο για τουσ γονείσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το Νθπιαγωγείο Αρχαίασ Επιδαφρου ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ «Θ ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό» με ςτόχο τθ διερεφνθςθ των απόψεϊν τουσ ςχετικά με τθ μετάβαςθ των παιδιϊν τουσ από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό ςχολείο. 49

50 Νηπιαγωγείο Αρταίας Επιδαύροσ Ερωτηματολόγιο γονέων 1. Ζχετε ενθμερωκεί για το πρόγραμμα ομαλισ μετάβαςθσ του παιδιοφ ςασ ςτο δθμοτικό ςχολείο; ΝΑΙ ΟΧΙ 2. Εάν ΝΑΙ, κεωρείτε τθν ενθμζρωςι ςασ ικανοποιθτικι; ΝΑΙ ΟΧΙ 3. Ζχετε ςυηθτιςει με τθν οικογζνειά ςασ το νζο ξεκίνθμα του παιδιοφ ςασ; ΝΑΙ ΟΧΙ 4. Ζχετε ςυηθτιςει αυτό το κζμα με το παιδί ςασ; ΝΑΙ ΟΧΙ 5. Εάν ΝΑΙ, αναφζρετε κάποιεσ χαρακτθριςτικζσ κουβζντεσ. 6. Είχατε ςτο παρελκόν εμπειρίεσ μετάβαςθσ, ομαλισ ι όχι, ςτο δθμοτικό; ΝΑΙ ΟΧΙ 7. Τι κατά τθ γνϊμθσ ςασ είναι το πιο ςθμαντικό για να είναι θ μετάβαςθ επιτυχισ (αςφάλεια, αυτοπεποίκθςθ, ςυνεργαςία, κ.α.) 8. Ροιοσ κατά τθ γνϊμθ ςασ είναι ο ρόλοσ του νθπιαγωγείου ςτθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν και ποιοσ ο ρόλοσ του δθμοτικοφ; 50

51 9. Μπορεί να υπάρχει ςυνεργαςία των δφο βακμίδων; ΝΑΙ ΟΧΙ 10. Ροιεσ πιςτεφετε ότι κα είναι οι αλλαγζσ που κα αντιμετωπίςει το παιδί ςασ ςτο δθμοτικό (ςτα μακιματα, ςτθ προςαρμογι, ςτουσ φίλουσ, ςτο πρόγραμμα, ςτο παιχνίδι, ςτισ αίκουςεσ, ςτθ ςυμπεριφορά του, ςτισ γνϊςεισ του); 11. Με ποιουσ τρόπουσ κα μποροφςε το νθπιαγωγείο να βοθκιςει ϊςτε να επιτευχκεί ομαλι μετάβαςθ των παιδιϊν; Με ποιουσ τρόπουσ κα μποροφςε το δθμοτικό ςχολείο να βοθκιςει; Τι ι ποιοσ άλλοσ, κατά τθ γνϊμθ ςασ, κα μποροφςε να βοθκιςει; 12. Ριςτεφετε ότι τα παιδιά κα ζχουν χρόνο για παιχνίδι, ενϊ βρίςκονται ςτο δθμοτικό ςχολείο; ΝΑΙ ΟΧΙ 13. Είναι, κατά τθ γνϊμθ ςασ, απαραίτθτο για τα παιδιά του δθμοτικοφ, το παιχνίδι; ΝΑΙ ΟΧΙ 14. Αιτιολογιςτε τθν παραπάνω απάντθςι ςασ. 15. Ζχετε κάτι άλλο να αναφζρετε; 51

52 10. Νηπιαγωγείο Αρχαίας Επιδαύρου, Αργολίδας : «χέδιο συνέντευξης παιδιών : Η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό» Το ςχζδιο ςυνζντευξθσ των παιδιϊν που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το Νθπιαγωγείο Αρχαίασ Επιδαφρου ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ «Θ ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό» με ςτόχο να διερευνθκεί το πϊσ αντιλαμβάνονται τα παιδιά το δθμοτικό ςχολείο και τθ μετάβαςι τουσ ςε αυτό. 52

53 Νηπιαγωγείο Αρταίας Επιδαύροσ Συνεντεφξεισ ςε νήπια πριν την υλοποίηςη δραςτηριοτήτων ομαλήσ μετάβαςησ 1. Τι αιςκάνεςαι που τθν επόμενθ χρονιά κα πασ ςτο δθμοτικό ςχολείο; Ρωσ φαντάηεςαι ότι κα είναι το δθμοτικό ςχολείο; Τι νομίηεισ πωσ κα κάνεισ εκεί; Ρερίγραψζ μου πωσ νομίηεισ ότι κα περνάσ τθν θμζρα ςου ςτο δθμοτικό ςχολείο Ροιουσ άλλουσ νομίηεισ ότι κα ςυναντιςεισ όταν πασ ςτο δθμοτικό ςχολείο; Τι κα ικελεσ εςφ να κάνεισ όταν αλλάξεισ ςχολείο; Ρϊσ κα ικελεσ να μοιάηει το άλλο ςου ςχολείο; Τι νομίηεισ πωσ πρζπει να κάνεισ για να είςαι ζτοιμοσ για το νζο ςου ςχολείο; Θζλεισ να επιςκεφτοφμε το δθμοτικό ςχολείο που είναι κοντά μασ; Εάν ναι, τι κα ικελεσ να κάνουμε όταν πάμε εκεί;

54 11. Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκυρας : «χέδιο μη δομημένης συνέντευξης παιδιών : Η ομαλή μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό» Το ςχζδιο μθ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1/κεςιο Νθπιαγωγείο Καλαφατιϊνων ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Θ ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό ςχολείο» με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του. Θ ςυνζντευξθ είχε ςτόχο να ςυγκεντρϊςει τισ απόψεισ των παιδιϊν ςχετικά με τθ μετάβαςι τουσ ςτο δθμοτικό ςχολείο. 54

55 Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκσρας Μη δομημζνη ςυνζντευξη για τα παιδιά 1. Τι ςκζφτεςαι όταν ακοφσ τθ λζξθ δθμοτικό ςχολείο; 2. Τι ςκζφτεςαι όταν ακοφσ τθ λζξθ διευκυντισ; 3. Τι ςου ζκανε εντφπωςθ από το Δθμοτικό ςχολείο που επιςκεφτικαμε; 4. Τι δεν ςου άρεςε ςτο Δθμοτικό ςχολείο που πιγαμε; 5. Αν ςε ρωτοφςαν τι κα ικελεσ να αλλάξεισ ςτο Δθμοτικό ςχολείο που πιγαμε, τι κα ζλεγεσ; 6. Θζλεισ να πασ ςτο Δθμοτικό ςχολείο; Γιατί; 7. Θζλεισ να ζχεισ δάςκαλο ι δαςκάλα; Γιατί; 8. Ρϊσ κζλεισ να είναι θ τάξθ ςου ςτο Δθμοτικό ςχολείο; 55

56 12. Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκυρας : «Φύλλα εργασίας : Ζωγραφιές παιδιών για τη μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό» Τα φφλλα εργαςίασ που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν από το 1/κεςιο Νθπιαγωγείο Καλαφατιϊνων ςτθν Ρεριφζρεια των Ιονίων Νιςων ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ και ομαλισ εξζλιξθσ του ςχεδίου δράςθσ που αφορά τθν ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό ςχολείο. Στα ςυγκεκριμζνα φφλλα εργαςίασ τα παιδιά καλοφνται α) να ηωγραφίςουν μετά τισ επιςκζψεισ τουσ ςτο δθμοτικό ςχολείο πϊσ κα ικελαν να είναι θ τάξθ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ, β) πϊσ κα ικελαν να ιταν ολόκλθρο το ςχολείο και γ) τι τουσ άρεςε και τι δεν τουσ άρεςε από τθν επίςκεψι τουσ ςτο δθμοτικό ςχολείο. 56

57 Φφλλο εργαςίασ 1 Πνομα παιδιοφ: Θμερομθνία: Ζμακεσ τϊρα πια πϊσ είναι μία τάξθ ςτο Δθμοτικό ςχολείο! Πϊσ όμωσ κα ικελεσ εςφ να είναι θ τάξθ τθσ Αϋ Δθμοτικοφ; Ηωγράφιςζ τθν! 57

58 Φφλλο εργαςίασ 2 Πνομα παιδιοφ: Θμερομθνία: Πϊσ κα ικελεσ να είναι το Δθμοτικό Σχολείο; Τι χρϊματα κα είχε το κτίριο και θ τάξθ ςου; Πϊσ φαντάηεςαι τθν αυλι; Ηωγράφιςε και περίγραψζ μασ με λίγα λόγια αυτό που ζφτιαξεσ! 58

59 Φφλλο εργαςίασ 3 Πνομα παιδιοφ: Θμερομθνία: Ηωγραφίηω κάτι που μου ζκανε εντφπωςθ ςτο Δθμοτικό Σχολείο που επιςκεφτικαμε και κάτι που δεν μου άρεςε κακόλου. 59

60 13. Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκυρας : «Ερωτηματολόγιο γονέων για τη μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό» Το ερωτθματολόγιο των γονζων που ακολουκεί διαμορφϊκθκε από το 1/κεςιο Νθπιαγωγείο Καλαφατιϊνων ςτθν Ρεριφζρεια των Ιονίων Νιςων ςτο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ και ομαλισ εξζλιξθσ του ςχεδίου δράςθσ που αφορά τθν ομαλι μετάβαςθ των νθπίων ςτο δθμοτικό ςχολείο. Το ερωτθματολόγιο περιζχει ερωτιςεισ ςχετικά με τισ ανθςυχίεσ τουσ και τισ προςδοκίεσ τουσ για τθ μετάβαςθ των παιδιϊν τουσ ςτθν καινοφρια βακμίδα. 60

61 Νηπιαγωγείο Καλαφατιώνων Κέρκσρας Ερωτηματολόγιο για τουσ γονείσ 1. Ριςτεφετε ότι το παιδί ςασ είναι ζτοιμο για το Δθμοτικό ςχολείο; 2. Ροιεσ είναι οι προςδοκίεσ ςασ από το νζο ςχολείο του παιδιοφ ςασ; 3. Τι περιμζνετε από το παιδί ςασ τθ επόμενθ χρονιά; 4. Τι νομίηετε ότι νιϊκει το παιδί ςασ τϊρα που κα πάει ςε ζνα νζο ςχολείο, ςτο Δθμοτικό; 5. Θυμάςτε τι νιϊςατε εςείσ όταν ιςαςτε πρωτάκι; 6. Τι κα κάνετε αν ζνα πρωί ςασ πει το παιδί ςασ ότι δεν κζλει να πάει ςτο Δθμοτικό ςχολείο; 61

62 7. Σθμειϊςτε με ςειρά προτεραιότθτασ αυτά που κεωρείτε ςθμαντικά για το παιδί ςασ: ΤΟ ΜΑΘΘΣΙΑΚΟ ΤΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟ... ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟ... ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΘΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΙΡΕΔΟ... ΤΘΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΟΥ... ΤΘΝ ΕΙΚΟΝΑ ΡΟΥ ΡΑΟΥΣΙΑΗΕΙ ΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ... ΤΘΝ ΑΥΤΟΡΕΡΟΙΘΘΣΘ ΤΟΥ... ΤΘΝ ΕΡΙΜΟΝΘ ΤΟΥ... ΤΘ ΘΕΛΘΣΘ ΤΟΥ... ΤΘΝ ΕΞΥΡΝΑΔΑ ΤΟΥ... 62

63 14. Νηπιαγωγείο Καλής, Πέλλας : «Ερωτηματολόγια γονέων : Ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» Τα ερωτθματολόγια που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν από το 2/κεςιο Νθπιαγωγείο Καλισ ςτθν Ρεριφζρεια τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο πλαίςιο του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ» με ςτόχο τθ διερεφνθςθ των απόψεων των ελλινων και αλλοδαπϊν γονζων για κζματα διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. 63

64 Νηπιαγωγείο Καλής, Πέλλας Ι. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΥ ΑΡΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Το ερωτθματολόγιο αυτό είναι ανϊνυμο και προαιρετικό και διαςφαλίηεται θ μυςτικότθτά του. Θ ςυμπλιρωςι του όμωσ είναι απαραίτθτθ κακϊσ το Σχολείο μασ ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα: "Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου και Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ" και επζλεξε το Σχζδιο Δράςθσ "Ενίςχυςθ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ των μακθτϊν". Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ είναι πολφ ςθμαντικά για τον τομζα που διαπραγματεφεται θ Σχολικι μασ Μονάδα από το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ και ολοκλθρϊνεται κατά το τρζχον Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία Οι νθπιαγωγοί του Νθπιαγωγείου Καλισ (Σθμειϊςτε με Χ ςτο κατάλλθλο κουτάκι) 1. Φφλο παιδιοφ: Αγόρι Κορίτςι 2. Χϊρα καταγωγισ: Στο ςχολείο του παιδιοφ ςασ φοιτοφν παιδιά αλλοδαπϊν; Ναι Πχι Δεν γνωρίηω Αν απαντιςατε "Ναι", πιςτεφετε ότι θ παρουςία αυτϊν των παιδιϊν ζχει δθμιουργιςει προβλιματα ςτθ ςχολικι κοινότθτα; Ναι Πχι Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ Αν απαντιςατε "Ναι", τι είδουσ προβλιματα; o Αναςτάτωςθ o Επικετικότθτα-Τραυματιςμοί o Μακθςιακά και προβλιματα επικοινωνίασ o Ρροβλιματα ζνταξθσ και προςαρμογισ o Άλλα προβλιματα: Το παιδί ςασ κάνει παρζα με παιδιά από άλλεσ χϊρεσ; Ναι Πχι 5. Σφμφωνα με όςα ςασ αναφζρει τι γνϊμθ ζχει για τα παιδιά αυτά; Θετικι Μάλλον κετικι 64

65 Αρνθτικι Μάλλον αρνθτικι Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ 6. Θα κζλατε να αναπτφξει ςτενότερεσ φιλικζσ ςχζςεισ με τα παιδιά αυτά; Ναι Μάλλον ναι Πχι Μάλλον όχι Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ 7. Το παιδί ςασ επιςκζφκθκε ι πρόκειται να επιςκεφτεί το ςπίτι αλλοδαποφ παιδιοφ; Ροτζ Μία φορά Συχνά Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ 8. Στθν οικογζνειά ςασ είχατε ι ζχετε ςχζςεισ με αλλοδαποφσ; Ναι Πχι Αν απαντιςατε "Ναι", τι είδουσ ςχζςεισ; Εργαςιακζσ Συναδελφικζσ Φιλικζσ Κοινωνικζσ Τουσ ζχετε παντρζψει ι βαφτίςατε κάποιο παιδί τουσ Άλλο: Αν αποκτοφςε φιλικότερεσ ςχζςεισ το παιδί ςασ με παιδιά αλλοδαπϊν κα αποφεφγατε να το αναφζρετε ςτο περιβάλλον ςασ; Ναι Πχι Δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ: Ρϊσ κρίνετε τθ ςτάςθ οριςμζνων γονζων οι οποίοι ηθτοφν τθν απομάκρυνςθ των αλλοδαπϊν μακθτϊν από το ςχολείο που φοιτοφν τα παιδιά τουσ; Απαράδεκτθ Δικαιολογθμζνθ Υπερβολικι 65

66 Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ 11. Ρϊσ κρίνετε τθν παρουςία των παιδιϊν από μετανάςτεσ ςτα ςχολεία τθσ χϊρασ μασ; Θετικό Αρνθτικό Φυςιολογικό Απειλι Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ 12. Ριςτεφετε ότι κάποιοι αλλοδαποί αντιμετωπίηονται ςτθν ελλθνικι κοινωνία ωσ κατϊτεροι ςε ςχζςθ με άλλουσ; Ναι Πχι Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ Αν απαντιςατε "Ναι", ποιοι; Μαφροι Βοφλγαροι ουμάνοι Τςιγγάνοι Αλβανοί Αςιάτεσ Άλλο: Θα ςασ ενοχλοφςε αν ςτο ςχολείο που πθγαίνει το παιδί ςασ, αυξανόταν ςθμαντικά ο αρικμόσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν; Ναι Μάλλον ναι Πχι Μάλλον όχι Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 66

67 ΙΙ. ΕΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΡΟΥ ΑΡΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Το ερωτθματολόγιο αυτό είναι ανϊνυμο και προαιρετικό και διαςφαλίηεται θ μυςτικότθτά του. Θ ςυμπλιρωςι του όμωσ είναι απαραίτθτθ κακϊσ το Σχολείο μασ ςυμμετζχει ςτο Πρόγραμμα: "Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου και Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ" και επζλεξε το Σχζδιο Δράςθσ "Ενίςχυςθ τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ των μακθτϊν". Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ είναι πολφ ςθμαντικά για τον τομζα που διαπραγματεφεται θ Σχολικι μασ Μονάδα από το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ και ολοκλθρϊνεται κατά το τρζχον Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία Οι νθπιαγωγοί του Νθπιαγωγείου Καλισ (Σθμειϊςτε με Χ ςτο κατάλλθλο κουτάκι) 1. Φφλο παιδιοφ: Αγόρι Κορίτςι 2. Χϊρα καταγωγισ: Ζτθ παραμονισ ςτθν Ελλάδα: Λόγοι παραμονισ ςτθν Ελλάδα: Οικογενειακοί: Οικονομικοί: Άλλοι: Αν απαντιςατε "Άλλοι" περιγράψτε ποιοι λόγοι είναι: 5. Το παιδί ςασ φοιτά ςε ςχολείο μαηί με Ζλλθνεσ μακθτζσ; Ναι Πχι 6. Ζχει αναπτφξει φιλικζσ ςχζςεισ με Ζλλθνεσ ςυμμακθτζσ του; Ναι Πχι 7. Επιςκζπτεται το παιδί ςασ τα ςπίτια των Ελλινων ςυμμακθτϊν του; Ναι Πχι 8. Επιςκζπτονται το ςπίτι ςασ Ζλλθνεσ ςυμμακθτζσ του παιδιοφ ςασ; Ναι Πχι 9. Στο ςχολείο το παιδί ςασ αντιμετϊπιςε προβλιματα; Ναι Πχι Αν απαντιςατε "Ναι", τι είδουσ; Γλωςςικά Ζνταξθσ και Ρροςαρμογισ 67

68 ατςιςμοφ 10. Το παιδί ςασ ςάσ ζχει αναφζρει ποτζ ότι ζχει δεχκεί ςωματικι ι λεκτικι επίκεςθ από ςυμμακθτζσ του; Ναι Πχι Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ Αν απαντιςατε "Ναι", περιγράψτε πϊσ το αιτιολόγθςε το παιδί ςασ: Ριςτεφετε ότι γίνονται διακρίςεισ ςε βάροσ των αλλοδαπϊν μακθτϊν ςτα ελλθνικά ςχολεία; Ναι Πχι Δεν γνωρίηω ι δεν απαντϊ 12. Επιςκζπτεςτε το ςχολείο για να ρωτιςετε ςχετικά με τθν πρόοδο του παιδιοφ ςασ; Ναι Πχι 13. Στο ςπίτι ςασ διαβάηετε ελλθνικά βιβλία ι άλλα ζντυπα που βοθκοφν το παιδί ςασ να ενςωματωκεί ςτθν ελλθνικι κοινωνία; Ναι Πχι 14. Μακαίνετε ςτο παιδί ςασ να μιλά τθ μθτρικι του γλϊςςα; Ναι Πχι Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία 68

69 15. Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία, Πέλλας: «Ερωτηματολόγια γονέων : Ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» Τα ερωτθματολόγια που ακολουκοφν διαμορφϊκθκαν από το 2/κεςιο Νθπιαγωγείο του Ρροφιτθ Θλία ςτθν Ρεριφζρεια τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ με τίτλο «Ενίςχυςθ τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ». Το πρϊτο ερωτθματολόγιο είχε ςτόχο τθν ανίχνευςθ προθγοφμενων αντιλιψεων ελλινων και αλλοδαπϊν γονζων ςχετικά με ηθτιματα που αφοροφν τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ. Το δεφτερο ερωτθματολόγιο είχε ςτόχο τθ διερεφνθςθ του βακμοφ ικανοποίθςισ τουσ από το πρόγραμμα τθσ ΑΕΕ και τθσ διαφοροποίθςθσ των προθγουμζνων αντιλιψεων τουσ ςε ςχζςθ με τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ μετά τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα. 69

70 Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία 1Α. Ερωτηματολόγιο (ςε ζλληνεσ γονείσ) Φφλο Θλικία Μόρφωςθ (Δθμοτικό Σχολείο, Γυμνάςιο, Λφκειο, άλλεσ ςπουδζσ κ.λπ.) 1. Γνωρίηετε το πρόγραμμα του Νθπιαγωγείου ςτο οποίο φοιτά το παιδί ςασ; 2. Τι περιμζνετε από τθ φοίτθςι του ςτο Νθπιαγωγείο; 3. Γνωρίηετε ότι ςτο Νθπιαγωγείο μασ φοιτοφν αλλοδαπά παιδιά (από Αλβανία) Ρϊσ αιςκάνεςτε γι αυτό; 4. Γνωρίηει το παιδί ςασ τι ςθμαίνει αλλοδαπόσ; (Αλβανόσ) 5. Ζχετε ποτζ ςυηθτιςει μαηί του, τον λόγο για τον οποίο βρίςκονται αυτοί οι άνκρωποι ςτον τόπο μασ; 70

71 6. Σασ ενοχλεί θ διαφορά ςτθ κρθςκεία; 7. Ζχετε πρόβλθμα αν το παιδί ςασ ζχει για φίλο ζνα αλλοδαπό παιδί; 8. Ριςτεφετε ότι θ ςυναναςτροφι με αλλοδαπά παιδιά μπορεί να επθρεάςει αρνθτικά ι κετικά τα παιδιά ςασ και γιατί; 9. Εςείσ ζχετε προςωπικι ςυναναςτροφι με τουσ γονείσ των άλλων παιδιϊν; 10. Με τουσ γονείσ αλλοδαπϊν παιδιϊν; 11. Ρϊσ πιςτεφετε ότι μπορεί να βοθκιςει το πρόγραμμα γενικά ςτισ μεταξφ ςασ ςχζςεισ; 71

72 1Β. Ερωτηματολόγιο (με τη λήξη του προγράμματοσ) 1. Τι αποκομίςατε από τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα ; 2. Ριςτεφετε ότι το πρόγραμμα γενικά ιταν πετυχθμζνο ι όχι και γιατί; 3. Τι νομίηετε ότι κα ζπρεπε να γίνει διαφορετικά; 4. Άλλαξε κάτι ςτον τρόπο που ςκεφτόςαςταν ςχετικά με τθ φοίτθςθ αλλοδαπϊν παιδιϊν ςτο Νθπιαγωγείο; 72

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότθτεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που κζλω να ακολουκιςω ι των επαγγελμάτων των γονιών μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Προτάςεισ μακθτϊν μακθτριϊν που ςυμμετείχαμε ςτθ ςυνάντθςθ τθσ 6.5.2017, ςτθ Θεςςαλονίκθ Φτιάξτε μια παρουςίαςθ ι ζνα μικρό βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παρατηρώντασ τη μαθηςιακή διαδικαςία Σι είδουσ δραςτθριότθτεσ παρατθριςατε να αναπτφςςονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Θζμα: Δυνατότητεσ και προοπτικζσ του επαγγζλματοσ που θζλω να ακολουθήςω ή των επαγγελμάτων των γονιϊν μου μζςα από το διαδίκτυο ΧΟΛΕΙΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΤΗΝΟΧΩΡΙΟΤ ΜΑΘΗΣΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 3.2: Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγθςθσ των μακθτών

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 3.2: Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγθςθσ των μακθτών Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 3.2: Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγθςθσ των μακθτών ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο δείκτθσ εξετάηει τισ παιδαγωγικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel

Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel tel Erasmus+ Programme Strategic Partnership Project Title: One Minute May Save A Life No. project: 2015-1-RO01-KA202-014982 Rivensco Consulting Ltd 1B Georgiou Gemistou street Strovolos Nicosia Cyprus tel

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΙΙ Ενότητα 10: Ψυχοκινθτικι Αγωγι Χατηόπουλοσ Δθμιτρθσ Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ρεριβαλλοντικι Οργάνωςθ. για τθν Ρροςταςία των Υδάτινων Οικοςυςτθμάτων

Ρεριβαλλοντικι Οργάνωςθ. για τθν Ρροςταςία των Υδάτινων Οικοςυςτθμάτων Ζκκεςθ αποτελεςμάτων ερωτθματολογίων ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ τθσ isea, ςτισ δράςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ: «Θάλαςςα και πράςινο οι δυο πνεφμονεσ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ.

Επαφξθςθ Δείκτθσ Β Επαφξθςθ Δείκτθσ C Επαφξθςθ Δείκτθσ D. ςτο κεφάλι του. παίκτθ. ςυμβαίνει τίποτα. Προςτίκενται νότεσ μουςικισ. Σο παιχνίδι τθσ ΕΠ (11-14) Εικονογραφθμζνο ςενάριο Ερϊτθςθ 1 Είςαι αγόρι ι κορίτςι; 2 Θζλεισ να βγάλεισ μια φωτογραφία τον εαυτοφ ςου; 3 Θα ικελα να ςε γνωρίςω λίγο καλφτερα. Θα ςου κάνω μερικζσ ερωτιςεισ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 7 Μορφζσ και διαφορετικά επίπεδα ζνταξθσ Στο επίπεδο τθσ οργάνωςθσ, τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ

Μάκθμα 7 Μορφζσ και διαφορετικά επίπεδα ζνταξθσ Στο επίπεδο τθσ οργάνωςθσ, τθσ διδαςκαλίασ και τθσ μάκθςθσ Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξη και Αναπηρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 7 Μορφζσ και διαφορετικά επίπεδα ζνταξθσ Στο επίπεδο τθσ οργάνωςθσ, τθσ διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ ΛΝΣΛΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΘ ΠΟΛΛΣΛΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Adventure Summer Cαmp 2017 Εκπαιδευτιρια Σακκά

Adventure Summer Cαmp 2017 Εκπαιδευτιρια Σακκά Adventure Summer Cαmp 2017 Εκπαιδευτιρια Σακκά Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Έλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!γινόμαςτε μικροί εξερευνθτζσ! Μια διαςκεδαςτικι,

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙI

Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη ΙI ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011)

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ

ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΧΟΛ. ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕ.Λ. ΜΟΛΑΩΝ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΧΟΛΙΚΟ ΚΛΙΜΑ: Αναηθτϊντασ τα Τλικά που Χτίηουν το χολείο των Ονείρων Μασ ΜΟΛΑΩΝ Μακθτζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά

Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Έλενα Παππά Στοιχειώδησ ενθάρρυνςη & Παράφραςη Η ςτοιχειϊδθσ ενκάρρυνςθ διευκολφνει τθν εξζλιξθ τθσ ςυηιτθςθσ Η παράφραςθ δείχνει ςτον βοθκοφμενο ότι ακοφςατε αυτό που είπε Στοιχειώδησ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 2 ΟΤ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ 5 Ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑ Τπευκ. Κακ. ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ

Εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 2 ΟΤ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ 5 Ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑ Τπευκ. Κακ. ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ Εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 2 ΟΤ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ 5 Ο ΓΕΛ ΒΕΡΟΙΑ 2016 2017 Τπευκ. Κακ. ΙΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΝΑ Εκιςμόσ ςτο διαδίκτυο Αναμφιςβιτθτα θ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν ςτθν εκπαίδευςθ αλλά και τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων

Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Σελικι Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Ερευνητικό Έργο VICTIMS (2009-2011) An Indirect Harmful Effect of Violence: Victimizing the Child and Re-victimizing the Woman-Mother Through her Child s Exposure to Violence

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 1/11/217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Πράξεων Τιοθεςίασ ζτουσ 216 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ των Πράξεων Υιοκεςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕ ΔΕΤΣΕΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 25 ης Μαρτίοσ 19, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ./Fax: 2310858448 e-mail: adlerian.thess@gmail.

ΟΜΑΔΕ ΔΕΤΣΕΡΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 25 ης Μαρτίοσ 19, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ./Fax: 2310858448 e-mail: adlerian.thess@gmail. ΔΕΤΣΕΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΛΕΡΙΑΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΕ 1. ΓΟΝΕΙ ΣΩΝ ΕΦΗΒΩΝ Ρερςινι ανοιχτι ομάδα Συντονίςτριεσ: Αναςταςία Γιαλαμά, Χριςτίνα Αντωνίου Βιβλίο: ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΘΒΟΙ, ΝΤΙΝΚΜΕΓΙΕ- ΓΚΑΥ ΜΑΚΚΑΙΥ ΔΕΥΤΕΑ 18.00

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER

PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER PERSONAL TRAINING 5 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ PERSONAL TRAINER 1. Σου δίνει 80% καλφτερα αποτελζςματα, 3 φορζσ γρθγορότερα 2. Σχεδιάηει και εξελίςςει ζνα ειδικό πρόγραμμα αποκλειςτικά για ςζνα, τισ προςωπικζσ ςου

Διαβάστε περισσότερα

PI0803 / Διάγραμμα 1

PI0803 / Διάγραμμα 1 PI0803 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΕΕΥΝΑΣ ΡΕΔΙΟΥ: PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε

Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε Αυτονομία, Ελευθερία, Αυτορρφθμιςη ςτην παιδική ηλικία. Η ςτάςη των ενηλίκων και το περιβάλλον. Μζςα από τθν ειςιγθςι μασ επιδιϊκουμε να μοιραςτοφμε ζναν δρόμο ςκζψθσ για τθν αγωγι του παιδιοφ που περνά

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙ ΕΘΕΛΟΝΣΘ; Εθελοντιςμόσ είναι θ πρακτικι τθσ προςφοράσ χρόνου και εργαςίασ προσ όφελοσ τρίτων ωσ μζροσ τθσ κοινωνικισ μασ ευκφνθσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των

Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να. κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των Στο ςχολείο και ςτο ςπίτι με αποκαλοφςαν ςυχνά «μαμοφνι». Μου άρεςε να κάνω πολλά και διαφορετικά πράγματα πθγαίνοντασ κόντρα ςτθ γνϊμθ των γονιϊν μου και τθσ εποχισ εκείνθσ, που ζλεγαν ότι πρζπει κάποιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Μία ελκυςτικι ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό

Μία ελκυςτικι ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό Μία ελκυςτικι ειςαγωγι ςτον προγραμματιςμό Μία παρουςίαςθ με τθ ςυνδρομι των: Bill Gates Microsoft Steve Jobs apple Susan Wojcicki Google Nicholas Negroponte MIT s Media Lab Mark Pincus (FarmVille, X-Ville)

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ

ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ vs ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥΣ «Προτείνω να αναπτφξουμε πρώτα αυτό που κα μποροφςε να ζχει τον τίτλο: «ιδζεσ ενόσ απλοϊκοφ φυςικοφ για τουσ οργανιςμοφσ». Κοντολογίσ, τισ ιδζεσ που κα μποροφςαν

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα