Σπογγοειδής μυκητίαση. Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σπογγοειδής μυκητίαση. Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα"

Transcript

1 Σπογγοειδής μυκητίαση. Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα Aνασκόπηση Γεροχρήστου Μ. Δούβαλη Θ. Κυριακού Σ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Κρατική Κλινική Νοσοκομείο, Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç H Σπογγοειδής μυκητίαση (ΣΜ) έχει μια χρόνια, υποτροπιάζουσα πορεία, με τη θεραπεία να στοχεύει στη κάθαρση των δερματικών βλαβών, την παρεμπόδιση της εξέλιξης της νόσου και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών. Πρόσφατα η κατανόηση της παθογένεσης της MF με ανοσοϊστοχημικούς δείκτες οδήγησε στην ανάπτυξη καινούργιων στοχευμένων θεραπειών. Summa ry Μycosis Fungoides. Treatment of Patients with T-Cell Lymphomas Gerochristou M., Doubali Th., Kyriakou S., Kontochristopoulos G. Mycosisfungoides (MF) has a chronic, relapsing course and treatment is aimed at the clearance of skin disease, thus the minimization of recurrence and the prevention of disease progression, improves patients quality of life. Recently, an increased understanding of the pathogenesis of MF with identification of important molecular markers has led to the development of new targeted therapies. 1 ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Σπογγοειδής μυκητίαση, συστηματικές-στοχευμένες θεραπείες, ανοσοτροποποιητικά. KEY WORDS Mycosisfungoides, systemic targeted therapies, immunomodulators. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σπογγοειδής μυκητίαση είναι ένα εξω - αδενικό, μη-hodgkin λέμφωμα προέλευσης Τ-κυττάρων που αναπτύσσεται κυρίως στο δέρμα, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει λεμφαδένες, αίμα και σπλαχνικά όργανα. Το πρότυπο σύστημα σταδιοποίησης της MF βασίζεται σε αξιολόγηση του δέρματος (Τ), των λεμφαδένων (Ν), των σπλάχνων (M), και το αίματος (Β). 2 ΣΤΑΔΙΟ ΙΑ Στο στάδιο ΙΑ ανήκουν ασθενείς με κηλίδες, πλάκες, ή βλατίδες που καταλαμβάνουν λιγότερο από το 10% της συνολικής επιφάνειας του δέρματος (BSA) χωρίς λεμφαδενική ή σπλαχνική συμμετοχή. Οι ασθενείς με νόσο σταδίου Ι αντιμετωπίζονται με θεραπείες που απευθύνονται στο δέρμα. Οι τοπικές θεραπείες δέρματος περιλαμβάνουν: Τοπικά κορτικοστεροειδή Τοπική χημειοθεραπεία (μουστάρδα αζώτου ή καρμουστίνη) Τοπικά ρετινοειδή Τοπική ακτινοβολία (ακτίνες Χ ή δέσμη ηλεκτρο - νίων) Φωτοθεραπεία (UVB ή PUVA) Τοπικά κορτικοστεροειδή- Τα τοπικά κορτικο - Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 26: , 2015

2 18 Μ. Γεροχρήστου, Σ. Κυριακού, Θ. Δούβαλη και συν. στεροειδή είναι αποτελεσματικά στο πρώιμο στάδιο της MF, με την πλειονότητα των ασθενών να έχουν πλήρη ανταπόκριση (CR). Η πολλαπλή τους δράση περιλαμβάνει την απόπτωση του ενδοθηλίου, μέσω μείωσης της παραγωγής κυτταροκινών, μεταγρα - φικών παραγόντων, μορίων προσκόλλησης και αυξητικών παραγόντων. 1 Η μέση ανταπόκριση στη θεραπεία, παρατηρείται εντός διαστήματος τριών μηνών περίπου. 4 Τα τοπικά κορτικοστεροειδή εφαρμόζονται μία ή δύο φορές ημερησίως στις προσβεβλημένες περιοχές. Η κλειστή περίδεση μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας κατά φορές. 5 Όμως, η μακρο - χρόνια χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών, συνδέεται με ατροφία του δέρματος, σχηματισμό ραβδώσεων και πιθανή συστηματική απορ ρόφηση. 1 Τοπική μουστάρδα του αζώτου (HΝ2) - Η τοπική χρήση μουστάρδας αζώτου (μεχλωραιθαμίνη υδροχλωρική, HΝ2) έχει πλήρη απάντηση σε ποσοστά από 70% έως 80% σε ασθενείς με περιορισμένη νόσο σταδίου Τ1, με μέσο χρόνο κάθαρσης του δέρματος, από 6-8 μήνες. 6-9 Είναι αλκυλιωτικός παράγοντας και προάγει τη καταστροφή του DNA. Η τοπική εφαρμογή της έχει ως αποτέλεσμα την επαγωγή αναοσολογικών μηχα - νισμών, επηρεάζοντας τα κύτταρα Langerhans, και τα Τ-λεμφοκύτταρα. 1 Περίπου 20-25% των ασθενών που έλαβαν τοπική θεραπεία με HΝ2 έχουν πλήρη κάθαρση (CR) διάρκειας 10 ετών. Τοπική θεραπεία με HΝ2 έχει επίσης χρησιμο ποιηθεί με ασφάλεια σε παιδιατρικούς ασθενείς με MF. 5 Η HΝ2 διατίθεται με τη μορφή αλοιφής ή σκόνης διαλυόμενης με νερό βρύσης και δύναται να χρησιμοποιείται καθημερινά. Η αλοιφή ΗΝ2 παρασκευάζεται από το φαρμα - κοποιό σε μία αρχική συγκέντρωση mg HΝ2 ανά 100 γραμμάρια Aquaphor TM. Για το υδατικό παρασκεύασμα, χρησιμοποιείται συγκέντρωση από mg ανά 100 ml νερού της βρύσης και εφαρμόζεται στο δέρμα με ένα πανί ή πινέλο. 10 Εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση στους τρεις μήνες, η συγκέντρωση της τοπικής HΝ2 αυξάνεται έως και mg%, μέχρι η ανταπόκριση να είναι ικανο - ποιητική. Η συχνότητα της εφαρμογής μπορεί να είναι μέχρι και δύο φορές ημερησίως. Η κύρια επιπλοκή της τοπικής θεραπείας με HΝ2 είναι η οξεία ή καθυστερημένη αντίδραση υπερευαισθησίας. 11 Το υδατικό παρασκεύασμα συνδέεται με υψηλότερη συχνότητα αντιδράσεων υπερευαισθησίας σε σχέση με το παρασκεύασμα της αλοιφής (>30% έναντι <5 %). Άλλες παρενέργειες περιλαμβάνουν την υπό-ή υπέρχρωση των βλαβών. Δευτεροπαθείς πολλαπλές βλάβες έχουν αναπτυχθεί κυρίως σε ασθενείς με διαδοχικές τοπικές θεραπείες. 13,14 Ωστόσο, δε φαίνεται να είναι αυξημένος ο κίνδυνος ανάπτυξης δευτερογενούς καρκίνου του δέρματος σε ασθενείς που χρησιμοποίησαν τοπικά HΝ2, ως μονο - θεραπεία. 6 Επιπροσθέτως, υπάρχει μία ελάχιστη συστηματική απορρόφηση της τοπικά εφαρμο - ζόμενης HΝ2, επομένως συστηματικές επιπλοκές, όπως η καταστολή του μυελού των οστών ή και στειρότητα δεν έχουν παρατηρηθεί. Τοπική καρμουστίνη (BCNU) - Η τοπική καρμου - στίνη (BCNU) φαίνεται να έχει παρόμοια αποτελε - σματικότητα με την τοπική χρήση HΝ2, με συνολικό ποσοστό απόκρισης 98% (86% πλήρης). 15,16 Οι πλήρεις αποκρίσεις απαιτούν 8-20 εβδομάδες θεραπείας. Η BCNU γενικά δεν συνίσταται σε ασθενείς με συμμετοχή του δέρματος μεγαλύτερη από 3%, διότι η συστηματική απορρόφηση μπορεί να οδηγήσει σε αιματολογική τοξικότητα, γεγονός που περιορίζει τη διάρκεια της θεραπείας. Η BCNU μπορεί να αναμιχθεί σε ένα διάλυμα αλκοόλης ή να ενσωματωθεί σε μία αλοιφή βαζε - λίνης σε συγκέντρωση 10mg/100g βαζελίνης. Η αλοιφή φαίνεται να είναι καλύτερα ανεκτή από το διάλυμα αλκοόλης, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματική. 16 Η BCNU εφαρμόζεται σε πάσχου - σες περιοχές μία φορά ημερησίως. Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα για την αποφυγή έκθεσης των ματιών. Γενικές εξετάσεις αίματος πρέπει να λαμβάνονται κάθε δύο εβδομάδες για το ενδεχόμενο καταστολής του μυελού,ως δείγμα συστηματικής απορρόφησης. Η πλειοψηφία των ασθενών θα αναπτύξει ερύθημα με συνοδό αίσθημα καύσου, στις περιοχές εφαρμογής και κυρίως στις πτυχές του σώματος. Δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις καρκίνου του δέρματος δευτεροπαθώς με την τοπική χορήγηση BCNU. Τοπικά ρετινοειδή Τοβηξαροτένιο (Targretin) είναι ένα συνθετικό ρετινοειδές που δεσμεύει τους ρετινοϊκούς Χ υποδοχείς και τις ισομορφές του προκαλώντας κυτταρική διαφοροποίηση, επάγοντας την απόπτωση και οδηγώντας τελικά σε συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 45-65%. 1,17,18 Η πλήρης κάθαρση αναμένεται μετά από εβδομάδες και ÅË ËÇ ÍÉ ÊÇ ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

3 ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑ 19 η μέση διάρκεια ανταπόκρισης από την έναρξη της θεραπείας υπολογίζεται στα δύο χρόνια. Δεδομένου της ερεθιστικότητας του θα πρέπει η χρήση να περιορίζεται σε επιφάνεια σώματος <15% Το βηξαροτένιο διατίθεται σε σκεύασμα 1%. Γενικώς, το βηξαροτένιο εφαρμόζεται στις βλάβες, βράδυ για την πρώτη εβδομάδα της θεραπείας και στη συνέχεια δύο φορές την ημέρα. Εφόσον είναι ανεκτή η πιο συχνή εφαρμογή, μπορεί να χρη - σιμοποιηθεί, έως και τέσσερις φορές ημερησίως. Το βηξαροτένιο είναι γενικά καλά ανεκτό. Στις συνη - θέστερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις συμπερι λαμ - βάνονται η ήπια έως μέτρια ερεθιστική δερματίτιδα, ο κνησμός, η καυσαλγία στο σημείο εφαρ μογής, και η φλεγμονή του δέρματος Το βηξαροτένιο αντενδείκνυται σε έγκυες γυναίκες. Όλα τα ρετινοειδή μπορεί επίσης να αυξήσουν τη φωτο ευαισθησία. Ακτινοθεραπεία Η MF είναι εξαιρετικά ευαίσ - θητη στη θεραπεία μειονίζουσα ακτινοβολία με πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα. 23 Παλαιό - τερα, χαμηλής ενέργειας ακτίνες Χ (περίπου 100 KVP) χρησιμοποιήθηκαν για τη θεραπεία των μεμονωμένων βλαβών. Δυστυχώς, η μακροπρόθεσμη τοξικότητα περιορίζει τη χρήση της. Η θεραπεία δέσμης ηλεκτρονίων, είναι ευρέως διαθέσιμη και πιο κατάλληλη, δεδομένου ότι η κατάλληλη ενέργεια των ηλεκτρονίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει την δόση της ακτινοβολίας στις επι - φανειακές στιβάδες του δέρματος, ώστε να απο - φευχθεί η βλάβη στους βαθύτερους ιστούς. Θεραπεία Δέσμης ηλεκτρονίων - Η θεραπεία δέσμης ηλεκτρονίων ολικού δέρματος θα πρέπει να προορίζεται για ασθενείς με εξελισσόμενη ασθένεια του δέρματος. 24 Το συνολικό ποσοστό απόκρισης προσεγγίζει το 100% και το ποσοστό πλήρους απόκρισης κυμαίνεται από 40-98%, ανάλογα με την έκταση των δερματικών βλαβών. 23 Το ήμισυ των ασθενών με περιορισμένη νόσο και το ένα τέταρτο των ατόμων με εκτεταμένη νόσο θα παραμείνει απαλλαγμένο από τη νόσο για πέντε χρόνια. 7,23 Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν απολέπιση, ξηρότητα, ερύθημα του δέρματος, αλωπεκία και δυστροφία ονύχων. Σε μακροχρόνια παρακολούθηση, οι ασθενείς εμφανίζουν περιστασιακά διάσπαρτες τελαγγειε κτασίες, κατά την κλινική εξέταση. Οι δερματικές κακοήθειες, όπως τα scc και bcc καρκι - νώ ματα πιθανώς αυξάνονται μετά τη χρήση της TSEBT, ιδίως σε ασθενείς που έχουν λάβει αγωγή με επαναλαμβα νόμενες θεραπείες, συμπεριλαμ - βανομένης της ακτινοβολίας, τοπικής HΝ2, και PUVA. 13 Η συνολική δόση της ακτινοβολίας που χρη - σιμοποιείται, κυμαίνεται από 8 έως 30 Gy. 25,26 Πλή - ρης ανταπόκριση (CR) με εξάλειψη του δερμα τικού εξανθήματος, σε διάστημα 2-3 εβδο μάδων, επ έρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 90% των περι πτώσεων με δόση πάνω από 3 Gy. 25 Δεν σημειώνονται υποτροπές στη θεραπευθείσα περιο χή, ωστόσο νέες βλάβες μπορεί να ανα πτυχθούν εκτός πεδίου. Η τοξικότητα που σχετίζεται με τη θεραπεία εξαρ - τάται από τη χρησιμοποιούμενη δόση της ακτι νο - βολίας και τη θέση του όγκου. 26 Φωτοθεραπεία Η Φωτοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί ως υπεριώδης Β (UVB-ευρείας ή στενής ζώνης) ή PUVA (ψωραλένιο + υπεριώδης ακτινοβολία Α) Η φωτοθεραπεία επάγει το μηχα - νισμό απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων και την καταστροφή του DNA, επίσης καταστέλλει την παραγωγή κυτταροκινών μεταξύ των κερατινο κυτ τάρων και των κυττάρων Langerhans. 1 Δεδομένου ότι οι αθροιστική δόση της υπεριώδους ακτινοβολίας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο συγκεκριμένων νεοπλασμάτων του δέρματος, η φωτοθεραπεία μπορεί να μην ενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορικό νεο - πλασμάτων του δέρματος, καρκινωμάτων των μυο - επιθηλιακών κυττάρων, ή μελανώματος. Είναι κοινή πρακτική να χρησιμοποιείται UVB για τις περισσότερες κηλιδώδεις ασθένειες, φυλάσσοντας τη PUVA για παχύτερες πλακώδεις βλάβες. Ωστόσο, φαίνεται η PUVA να είναι λιγότερο αποτελεσματική στα στάδια όγκου, ερυθροδερμικής και θυλακιο τρόπου ΜF. 1 UVB Στην MF έχει αξιολογηθεί η θεραπεία τόσο με ευρύ ή στενό φάσμα υπεριώδους Β (UVB). Η nbuvb χρησιμοποιεί ένα μήκος κύματος 311 nm, ενώ η bb- UVB χρησιμοποιεί nm μήκος κύματος. Hnb-UVB έχει καλύτερη αποτελεσματι - κότητα και μειωμένη τοξικότητα σε σύγκριση με την ευρείας ζώνης, αλλά όχι με την PUVA ,35,37 Λόγω της ρηχής της διείσδυσης εντός του χορίου, η UVB είναι η πλέον κατάλληλη για λεπτές βλάβες του δέρματος. Η θεραπεία με UVB χορηγείται τρεις έως πέντε φορές εβδομαδιαίως με σταδιακή αύξηση της δόσης. Βελτίωση παρατηρείται μετά από θεραπείες. PUVA - Ασθενείς με περιορισμένη νόσο σταδίου (Τ1) που αντιμετωπίζονται με PUVA, έχουν πλήρη ανταπόκριση (CR) σε υψηλά ποσοστά, έως 90%. Ο Ôüìïò 26, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

4 20 Μ. Γεροχρήστου, Θ. Δούβαλη, Σ. Κυριακού και συν. συνήθης χρόνος κάθαρσης του δέρματος είναι 2-6 μήνες και η πιθανότητα αυτή σχετίζεται με την έκταση του δερματικού εξανθήματος. Μερικοί ασθενείς έχουν καλή ανταπόκριση και μένουν ελεύθεροι νόσου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 38 Η θεραπεία PUVA, με μήκος κύματος λ= nm χορηγείται 3 φορές/εβδομαδιαίως, έως ότου επιτευχθεί κάθαρση του δέρματος, μετά την οποία η συχνότητα της θεραπείας μειώνεται πολύ αργά, με τρόπο παρόμοιο με αυτό της UVB, ως μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Η PUVA είναι μια θεραπεία χρονικά καθορισμένης έκθεσης σε UVA, σε μία μονάδα φωτοθεραπείας 1,5 έως 2 ώρες μετά από λήψη ψωραλενίου. Σε γενικές γραμμές, ολόκληρο το σώμα υποβάλλεται σε φωτοθεραπεία, με εξαίρεση τα μάτια και τα γεννητικά όργανα, τα οποία και προστα - τεύονται. Οι οξείες επιπλοκές της θεραπείας με PUVA περιλαμβάνουν ερύθημα, κνησμό, φλύκταινες, ξηρότητα του δέρματος, και ναυτία. 1,39 Πιθανές μα - κρο πρόθεσμες επιπλοκές περιλαμβάνουν αυξημένο κίνδυνο καταρράκτη γι αυτό και απαιτείται η χρήση των UVA-αδιαφανών γυαλιών κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία. Οι ασθενείς πρέπει να προστα - τεύουν το δέρμα και τα μάτια τους από τον ήλιο για τουλάχιστον 24 ώρες μετά την κατάποση του ψωρα - λενίου. Επιπλέον οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μακροχρόνια συνεχή θεραπεία με PUVA κινδυ - νεύουν να αναπτύξουν δευτερογενές δερματικό καρκί νωμα ή μελάνωμα. STAGE IB/IIA ΝΟΣΟΥ Το Στάδιο ΙΒ περιλαμβάνει ασθενείς με κηλίδες, πλάκες, ή βλατίδες που καταλαμβάνουν πάνω από 10% ή περισσότερο της συνολικής επιφανείας του δέρματος, χωρίς τη συμμετοχή λεμφαδένων ή σπλάχνων. Το Στάδιο ΙΙΑ περιλαμβάνει ασθενείς με κηλίδες, πλάκες, ή βλατίδες οποιουδήποτε μεγέθους με αντιδραστικά ψηλαφητούς λεμφαδένες (Ν1) ή μεμονωμένα και διάσπαρτα νεοπλασματικά κύτταρα στους λεμφαδένες (Ν2), με διατήρηση της αρχι - τεκτονικής των λεμφαδένων, χωρίς συμμετοχή των σπλάχνων. Οι ασθενείς σταδίου ΙΒ/ΙΙΑ με κυκλοφορούν τα άτυπα (Sezary) κύτταρα πάνω από 5%, με ιστο - λογική θυλακιοτρόπο παραλλαγή της MF, ή με εκτροπή MF σε μεγάλα κύτταρα χρήζουν πιο επιθετικής θεραπείας. Οι ασθενείς σταδίου ΙΒ/ΙΙΑ αντιμετωπίζονται με γενικευμένες θεραπείες που απευθύνονται στο δέρμα. Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν: Τοπική χημειοθεραπεία (μουστάρδα αζώτου ή καρμουστίνη) Tοπικά κορτικοστεροειδή Συνολική θεραπεία δέρματος με δέσμη ηλεκτρονίων (TSEBT) Φωτοθεραπεία (UVB ή PUVA). 41 Για τους περισσότερους ασθενείς σταδίου ΙΒ ή ΙΙΑ MF, συνιστάται η τοπική χρήση θεραπειών του δέρματος και όχι οι συστηματικές θεραπείες. Για ασθενείς με IB ή ΙΙΑ στάδιο νόσου, με λεπτές πλάκες και αργή πορεία της νόσου, προτείνεται η χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών, τοπικής HΝ2, ή υπεριώδους Β (UVB) θεραπείας. Αυτή η προτίμηση οφείλεται κυρίως στις λιγότερες παρενέργειες αυτών των θεραπειών, σε σχέση με την TSEBT. Για ασθενείς με συμπτωματικές, γενικευμένες πλάκες, προτείνεται η TSEBT ως αρχική θερα - πεία και όχι η HΝ2 ή UVB. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω του αποτελεσματικού βάθους της θεραπείας με δέσμη ηλεκτρονίων. Η TSEBT κρί - νεται σημαντική επίσης σε ασθενείς με οξεία πορεία νόσου και επί αποτυχίας τοπικής HΝ2 και φωτοθεραπείας. Eπί αποτυχίας των δερμα - τικών θεραπειών, επί σοβαρού δερματικού εξανθήματος και σε περιπτώσεις ασθενών με θυλα κιοτρόπο MF, ή με εκτροπή μεγάλων κυττάρων, ενδείκνυται η χρήση συστηματικών βιο λογικών θεραπειών, αναστολέων αποακετυ - λασών ιστόνης (HDAC), ή μεθοτρεξάτης. 7,40 Πιθανοί συνδυασμοί περιλαμβάνουν TSEBT και τοπικά στεροειδή, PUVA και τοπικά στεροειδή, είτε συνδυάζουν φωτοθεραπεία με εντοπισμένο EBT. 19,20,42,43 Τοπική μουστάρδα αζώτου Η θεραπεία με τοπική μουστάρδα αζώτου (HΝ2) για γενικευμένη νόσο Τ2 είναι παρόμοια με εκείνη των ασθενών με περιορισμένη νόσο Τ1. Το ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης (CR) για νόσο Τ2 είναι 50 έως 70%. 8,9,40 Συνολική θεραπεία δέρματος με δέσμη ηλεκτρονίων (TSEBT) Ενδείκνυται για ασθενείς με παχύτερες πλάκες, που έχουν ταχέως εξελισσόμενη ανθεκτική ή υποτροπιάζουσα νόσο και είναι Τ2 ή Τ3, με ποσοστό ανταπόκρισης 80-90%. 1,40,44,45 Η διεισδυτικότητα της θεραπείας με δέσμη ηλεκτρο - νίων είναι μεγαλύτερη από την τοπική HΝ2 ή ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5 ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑ 21 UVB/PUVA. 24 Μετά την ολοκλήρωση της συνολικής EBT δέρματος, η επικουρική θεραπεία με τοπική HΝ 2 είναι κατάλληλη και μπορεί να συνεχιστεί για τουλάχιστον έξι μήνες. 47,48 Οι ασθενείς είτε στέκονται σε μια περιστρε - φόμενη πλατφόρμα ή λαμβάνουν διάφορες θέσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 23,48 Η συνολική δόση είναι 36 Gy χορηγούμενη σε μία περίοδο 10 εβδομάδων, με ένα διάλειμμα μίας εβδομάδας μετά από 18 έως 20 Gy για να παρέχεται κάποια ανα - κούφιση από το γενικευμένο ερύθημα του δέρματος, που συχνά συνοδεύει τη TSEBT. Φωτοθεραπεία Η θεραπεία με nb- UVB ή PUVA για γενικευμένη Τ2 νόσο είναι παρόμοια με εκείνη των ασθενών με περιορισμένη Τ1 νόσο. Για την PUVA η πλήρης ανταπόκριση (CR) ασθενών με στάδιο Τ2 της νόσου είναι 50 με 80% ,41 ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Θυλακιοτρόπος (Folliculotropic) παραλλαγή της MF- Πρόκειται για μια ιστοπαθολογική και κλινική παραλλαγή της MF με σημαντικά χειρότερη πρό - γνωση. Οι ασθενείς αυτοί, συχνά εκδηλώνουν αλωπεκία, λόγω της ασθένειας. Οι ασθενείς σταδίου ΙΑ, ΙΒ, ΙΙΑ ή θυλακιοτρόπου MF, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με σχήματα που χρησιμοποιούνται για το στάδιο ΙΙΒ της νόσου. Εκτροπή σε Μεγάλα Κύτταρα- Μία υποομάδα ασθενών με MF πιθανόν να παρουσιάσει εκτροπή της νόσου σε λέμφωμα μεγάλων Τ-κυττάρων, γεγονός που σχετίζεται συχνά με μια επιθετική κλινική πορεία και δυσμενή έκβαση. Η διαχείριση αυτών των ασθενών πρέπει να είναι εξατομικευμένη. Οι ασθενείς σταδίου ΙΑ, ΙΒ, ΙΙΑ ή MF με εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα, θεραπεύονται σύμφωνα με τις αγωγές που χρησιμοποιούνται για τη φάση ΙΙΒ της νόσου. Συμμετοχή τουαίματος- Οι ασθενείς με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με5 % κυκλοφορούντων άτυπων κύτταρων (Sezary) θεωρούνται ότι έχουν συμμετοχή του περιφερικού αίματος. Οι ασθενείς με λιγότερο από 1000/microL κύτταρα Sezary έχουν χαρακτη - ριστεί ως έχοντες συμμετοχή Β1, ενώ οι ασθενείς με 1000/microL κύτταρα Sezary και άνω με θετικές κλωνικές μελέτες έχουν Β2 συμμετοχή (δηλαδή, Sezary σύνδρομο). Κνησμός- Ασθενείς με MF μπορεί να έχουν σοβαρό κνησμό και έντονη ξηρότητα δέρματος, ως απο τέλεσμα της νόσου ή της θεραπείας. Υποστη - ρικτικά μέτρα είναι απαραίτητα και περιλαμβάνουν τη χρήση μαλακτικών, τοπικών κορτικοστεροειδών, και αντιισταμινικών σκευασμάτων. Έχει αναφερθεί χορήγηση γκαμπαπεντίνης και μιρταζαπίνης επί επίμονου κνησμού. 49,50 ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ ΙΙΒ Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει όγκους που καλύπτουν κάτω του 10% της επιφάνειας του σώ - ματος, με ή χωρίς ταυτόχρονη κηλιδώδη ή κατά πλάκας νόσο οποιουδήποτε μεγέθους. Οι ασθενείς αυτού του σταδίου δύνανται να αντιμετωπισθούν με τοπική ακτινοβόληση του όγκου (Electron Beam Therapy/EBT) ακολουθούμενη από άλλες δερματικά στοχευμένες θεραπείες για τη σύγχρονη κηλιδώδη ή κατά πλάκας νόσο. Εναλλακτικά μπορούν να λάβουν συστηματική αγωγή παρόμοια με αυτή που δίνεται για την τοπικά προχωρημένη νόσο ΙΙΒ. Με οποια - δήποτε εκ των δυο προσεγγίσεων οι ασθενείς έχουν μέσο χρόνο επιβίωσης τα 3,5-4 έτη και η πλειο - ψηφία θα καταλήξει λόγω επιπλοκών της νόσου. 51,52 Μια τυχαιοποιημένη μελέτη κατέδειξε ότι η πρώιμη επιθετική θεραπεία που συνδυάζει ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ) και χημειοθεραπεία (ΧΜΘ) δεν υπερέχει της συντηρητικής διαδοχικής τοπικής θεραπείας. 3 Η συστηματική θεραπεία με ρετινοειδή ή βιολογικούς παράγοντες, μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς του σταδίου αυτού που δεν μπορούν να υποβληθούν σε EBT, σε ασθενείς με την θυλακιοτρόπο ποικιλία της νόσου ή με εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα. Άλλες επιλογές συστηματικής θεραπείας είναι η ιντερφε - ρόνη, οι αναστολείς της αποακετυλάσης των ιστονών, η δενιλευκίνη και η χαμηλής δόσης μεθοτρεξάτη, που χορηγούνται σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική νόσο. ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΝΟΣΟΥ ΙΙΒ Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει ασθενείς με γενικευ μένους δερματικούς όγκους, με μηδενική ή ελά χιστη συμμετοχή λεμφαδένων και χωρίς συμμε - τοχή εσωτερικών οργάνων καθώς και ασθενείς με τοπικά περιορισμένη νόσο, αλλά με ιστοπαθο - Ôüìïò 26, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

6 22 Μ. Γεροχρήστου, Θ. Δούβαλη, Σ. Κυριακού και συν. λογικές ενδείξεις θυλακιοτρόπου ποικιλίας ή με εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα. Για τους ασθενείς αυτού του σταδίου υπάρχουν οι ακόλουθες θεραπευτικές επιλογές Ολόσωμη ΕΒΤ Συστηματικά ρετινοειδή Ιντερφερόνη Αναστολείς της αποακετυλάσης των ιστονών Δενιλευκίνη (Denileukindiftitox) Συστηματική ΧΜΘ Συνδυασμοί τοπικών θεραπειών με τα ανωτέρω Δεν υπάρχουν προοπτικές μελέτες που να συγκρίνουν αυτές τις θεραπευτικές επιλογές. Η ολόσωμη ΕΒΤ μπορεί να ακολουθηθεί από άλλες δερματικά στοχευμένες θεραπείες ή συστηματική αγωγή προκειμένου να επιμηκύνει τη διάρκεια ανταπόκρισης. Η πλειοψηφία των ασθενών σταδίου ΙΙΒ θα υποτροπιάσει μετά από μια αρχική αντα - πόκριση στη θεραπεία. Οι εντοπισμένοι ανθεκτικοί όγκοι δύνανται να ανταποκριθούν σε booster δόσεις εντοπισμένης ΕΒΤ. Επιπροσθέτως οι ασθενείς με υποτροπιάζουσα νόσο θα έπρεπε να θεωρούνται υποψήφιοι για αλλογενή μεταμόσχευση μυελού οστών (HTC). Η ολόσωμη ΕΒΤ οδηγεί σε πλήρη ανταπόκριση το 44%-74% των ασθενών σταδίου ΙΙΒ. 44,53-55 Την ολόσωμη ΕΒΤ ακολουθεί συνήθως μια επικουρική θεραπεία είτε δερματικά στοχευμένη (π.χ. αζωτούχος μουστάρδα ή PUVA) ή συστηματική (π.χ. Ιντερφε - ρόνη Α, ρετινοειδή ή φωτοαφαίρεση), προκειμένου να επιμηκυνθεί η διάρκεια ανταπόκρισης. 24,56 Παραμένει ασαφές το κατά πόσο η επικουρική θερα - πεία βελτιώνει τη συνολική επιβίωση. 44,53,54,57 Η συνολική δόση χορήγησης είναι Gy σε περίοδο 9-10 εβδομάδων. Η ιδανική ολική δόση ακτινοβολίας που χρησιμοποιείται στην ολόσωμη ΕΒΤ είναι άγνωστη. Κάποιες μελέτες χρησιμοποιούν χαμηλές δόσεις, όπως τα 8 Gy και επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης, ελάχιστη τοξικότητα αλλά σημαντικό ποσοστό υποτροπών. Σταδιακά η δόση αυξάνεται με το χρόνο φθάνοντας τα Gy, δόση που σχετίζεται με μεγαλύτερη τοξικότητα αλλά και μεγαλύτερης διάρκειας ύφεση. Τα συστηματικά ρετινοειδή οδηγούν σε ποσοστό ανταπόκρισης 45-55% (10-20% πλήρης αντα - πόκριση) αναλόγως της δόσης αλλά και της σοβα - ρότητας της ΣΜ. 58,59 Το βηξαροτένιο (Targretin) έχει εγκριθεί από το FDA για χορήγηση σε ασθενείς με προχωρημένη ΣΜ (στάδιο ΙΙΒ έως ΙVB) που είναι ανθεκτική σε τουλάχιστον μια προηγούμενη συστηματική θεραπεία. Υπάρχουν και αλλά ρετινοειδή όπως η ισοτρετινοΐνη και η ασιτρετίνη, που δεν έχουν έγκριση από το FDA για αυτή την ένδειξη. Η ετρετινάτη χρησιμοποιείται μόνο στην Ιαπωνία. Στις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες συμπεριλαμβάνονται η υπερλιπιδαιμία, (πρωτο - παθής υπερτριγλυκεριδαιμία 82%), υπερχοληστερο - λαιμία (30%), υποθυρεοειδισμός (29%) και η κεφα - λαλγία (20%). 58,60 Η συνιστώμενη δόση έναρξης για το βηξαροτένιο είναι mg/m 2 επιφανείας σώματος, από του στόματος ημερησίως. Το βηξαροτένιο πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με υπερτρι - γλυκεριδαιμία, ηπατική δυσλειτουργία ή παράγοντες κινδύνου για παγκρεατίτιδα. Η αρχική δόση ισο - τρετινοΐης είναι 1 mg/kg/ημέρα και της ασιτρε τίνης είναι mg/ημέρα. Οι περισσότερες ανεπιθύ - μητες ενέργειες είναι αναστρέψιμες με τη διακο πή της θεραπείας και περιλαμβάνουν φωτο ευαισθησία, ξηρότητα, μυαλγίες, αρθραλγίες, κεφα λαλγία και διαταραχή νυχτερινής όρασης. Τα ρετι νοειδή έχουν δυνητική ηπατοτοξικότητα και υπερ λιπιδαιμική δράση. Η ευρέως γνωστή τερατογόνος δράση τους πρέπει να επισημαίνεται σε γυναίκες ασθενείς. Η ιντερφερόνη Α (IFN-a) χορηγείται πρωταρχικά για παρηγορητική θεραπεία της υποτροπιάζουσας ή ανθεκτικής προχωρημένης νόσου, με συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 53-74% (21-35% πλήρης ανταπόκριση). 61 Η IFNa ενδυναμώνει την Τh1 αντίδραση έναντι των κακοήθων Τ λεμφοκυττάρων. Η μονοθεραπεία έχει αποτελεσματικότητα σε όλα τα στάδια και η βέλτιστη δόση δεν έχει επακριβώς προσ διοριστεί. Φαίνεται ότι η συγχορήγηση με ρετι - νοειδή, δεν υπερτερεί έναντι της μονο θερα πείας. 1 Η πλειοψηφία των ασθενών θα υποτροπιάσει κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης. Ο συνδυασμός της IFN και PUVA οδηγεί σε ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 75-80% και μερικής ανταπόκρισης 6-20% σε ασθενείς με νόσο σταδίου ΙΒ και ΙΙΑ. 62,63 Η δόση έναρξης κυμαίνεται από 3 έως 5 εκατομμύρια μονάδες υποδορίως τρεις φορές την εβδομάδα και μπορεί να αυξηθεί σταδιακά. Η Ρομιδεψίνη (Romidepsin) είναι ένας ανα - στολέας της αποακετυλάσης των ιστονών με δράση στο δερματικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα. 64 Έχει επι - δείξει συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 35%, έχει εγκριθεί από το FDA για τη θεραπεία του CTCL. Χορηγείται ως μονοθεραπεία σε δόση 14 mg/m 2 σε ενδοφλέβια έγχυση τις ημέρες 1, 8 και 15 (κύκλος 28 ημερών). 65 Πολλές ΗΚΓ αλλοιώσεις (μη ειδικές T-ST αλλοιώσεις) σχετιζόμενες με τη ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

7 ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑ 23 θεραπεία με ρομιδεψίνη, έχουν αναφερθεί σε κλινικές μελέτες, αλλά δε δείχνουν να είναι κλινικά σημαντι κές. 66,67 Ωστόσο, συνιστάται παρακολούθηση σε ασθενείς με παράταση Q-T. Τα επίπεδα K και Mg πρέπει να είναι φυσιολογικά πριν την έναρξη της χορήγησης. Η Βορινοστάτη αποτελεί επίσης αναστολέα της διακετυλάσης των ιστονών με μερική ανταπόκριση στη ΣΜ 30%. 68,69 Έχει εγκριθεί από το FDA για τη θεραπεία του CTLC σε ασθενείς με προοδευτική επίμονη η υποτροπιάζουσα νόσο μετά από δύο συστηματικές θεραπείες. 70,71 Στις ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται διάρροια (46%), κακουχία (49%), ναυτία (43%), ανο ρεξία (26%), δυσγευσία (24%) αναιμία, θρομβο - πενία, ουδετεροπενία και η πνευμονική εμβολή. 71 Η χορήγηση του φαρμάκου απαιτεί καρδιολογική παρακολούθηση. Η Δενιλευκίνη (Denileukindiftitox) είναι μία πρωτεΐνη σύντηξης IL-2 με διφθεριτική τοξίνη για θεραπεία ασθενών με επίμονη ή υποτροπιάζουσα ΣΜ, τα καρκινικά κύτταρα της οποίας εκφράζουν το συστατικό α του υποδοχέα της IL-2 (CD25). 72 Πα - ρου σιάζει συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης περίπου 30% και χορηγείται σε δόση των 9-18 mic/kg, καθημερινά για 5 συνεχόμενες ημέρες, διακοπή και επανάληψη του σχήματος (8-11 κύκλοι). 73,74 Στις ανεπιθύμητες ενέργειες συμπεριλαμβάνονται κεφαλαλγία, αρθραλγίες, μυαλγίες και πυρετός. Επίσης έχουν εμφανιστεί σοβαρές και θανατηφόρες αντιδράσεις έγχυσης, γι αυτό προ της χορήγησής της έχει δοκιμαστεί λήψη δεξαμεθαζόνης, αντιιστα - μινικών και ακεταμινοφαίνης. Η συστηματική χημειοθεραπεία (CHOP), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις εμμένουσας ή υποτροπιάζουσας νόσου ή σε ασθενείς με εκτετα - μένους όγκους, και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν στοιχεία για εκτροπή σε μεγάλα κύτταρα. ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΑ Στο στάδιο αυτό ανήκουν οι ασθενείς με γενικευμένη ερυθροδερμία (που καλύπτει τουλά χι - στον το 80% της επιφάνειας του σώματος), με ή χωρίς την συμμετοχή λεμφαδένων, και χωρίς την συμμετοχή εσωτερικών οργάνων και αίματος. Θεραπευτικά χορηγούνται δερματικά στοχευμένες θεραπείες, συστηματικές θεραπείες ή συνδυασμός και των δύο. Η ακτινοβολία με ηλεκτρόνια (EBT) δεν χρησιμοποιείται γενικά σε αυτούς τους ασθενείς, διότι υποφέρουν από σοβαρή απολέπιση ακόμα και με χαμηλή συνολική δόση όπως είναι τα 4 Gy. Οι θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς αυτού του σταδίου περιλαμβάνουν ένα ή συνδυασμό από τα ακόλουθα: Τοπικά κορτικοστεροειδή Τοπικά αζωτούχο μουστάρδα Χαμηλή δόση μεθοτρεξάτης Συστηματικά ρετινοειδή μόνα ή σε συνδυασμό με PUVA, IFN-a, τοπικά στεροειδή Αναστολείς της αποακετυλάσης ιστόνης (βορινο - στάτη και ρομιδεψίνη) PUVA Η θεραπεία είναι παρηγορητική και η μέση επιβίωση είναι τα έτη. Συνήθως χορηγείται μία δερματικά στοχευμένη θεραπεία μαζί με συστηματική αγωγή. Οι ασθενείς με υποτροπιά - ζουσα νόσο πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για αλλογενή αιματοποιητική μεταμόσχευση (HTC). Η τοπική αγωγή με αζωτούχο μουστάρδα/κορτι - κοστεροειδή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε αυτό το στάδιο, διότι δύναται να επιδεινώσει τον κνησμό και την φλεγμονή του δέρματος. Τα συστηματικά ρετινοειδή (π.χ. Bexarotene) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα ή πιο συχνά σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή, PUVA ή IFN-a. Η PUVA έχει ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 33-70% για τους ασθενείς αυτού του σταδίου. 75,76 H δόση έναρξης είναι χαμηλή και ακολουθεί πολύ αργή και προσεκτική αύξηση της δόσης της UVA ώστε να αποφευχθούν οι φωτοτοξικές αντιδράσεις. Η πλειοψηφία των ασθενών υποτροπιάζει κατά τη διάρκεια της θεραπείας συντήρησης. Ο συνδυασμός PUVA και IFN-a, μπορεί να χρη - σιμοποιηθεί ως αρχική θεραπεία ή όταν οι ασθενείς δεν ανταποκριθούν σε μονοθεραπεία με PUVA/IFN-a. Ο συνδυασμός τους δύναται να βελτιώσει την κλινική ανταπόκριση. Βέβαια, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η επιμήκυνση της διάρκειας ανταπόκρισης οδηγεί σε βελτίωση και τη συνολική επιβίωση. Σε ασθενείς σταδίου ΙΙΙΑ, η χαμηλή δόση μεθο - τρεξάτης, οδηγεί σε ποσοστό πλήρους και μερικής ανταπόκρισης 41 και 17% αντίστοιχα. 77 ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙΒ Στο στάδιο αυτό ανήκουν οι ασθενείς με γενικευ - μένη ερυθροδερμία, χωρίς ή με περιορισμένη Ôüìïò 26, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

8 24 Μ. Γεροχρήστου, Θ. Δούβαλη, Σ. Κυριακού και συν. συμμετοχή λεμφαδένων, χωρίς συμμετοχή των εσω - τερικών οργάνων, αλλά με περιορισμένη συμμετοχή του περιφερικού αίματος. Επίσης, στο στάδιο αυτό ανήκουν οι ασθενείς χωρίς γενικευμένη ερυθρο - δερμία, αλλά με περιορισμένη συμμετοχή του αίματος. Μέσος χρόνος επιβίωσης χρόνια. 51,52 Στο στάδιο αυτό απαιτείται συστηματική θεραπεία που στοχεύει στα κακοήθη κυκλο φο - ρούντα κύτταρα. Οι δερματικά στοχευμένες θερα - πείες μπορούν να προστεθούν επικουρικά για τον έλεγχο των δερματικών βλαβών. Οι συστηματικές θερα πευτικές επιλογές για το στάδιο ΙΙΙΒ είναι οι ακόλουθες: Εξωσωματική φωτοχημειοθεραπεία (ECP) Συστηματικά ρετινοειδή Ιντερφερόνη Δενιλευκίνη (denileukindiflitox) Αναστολείς της διακετυλασης της ιστόνης (βορι - νοστάτη και ρομιδεψίνη) Χαμηλή δόση μεθοτρεξάτης Δεν υπάρχει πλεονέκτημα της πρώιμης επι - θετικής συνδυαστικής θεραπείας έναντι της συντη - ρητικής διαδοχικής θεραπείας. Η πλειοψηφία των ασθενών θα υποτροπιάσει μετά την αρχική θερα - πεία. Όταν υποτροπιάσουν, μπορούν να ξανακάνουν εξωσωματική φωτοχημειοθεραπεία ή να λάβουν κάποια άλλη συστηματική αγωγή. Επίσης νέοι ασθενείς με υποτροπιάζουσα και ταχέως εξελισ - σόμενη νόσο, πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για αλλογενή μεταμόσχευση αιματοποιητικών κυττάρων (HTC). 52 Η εξωσωματική φωτοχημειοθεραπεία αποτελεί μέθοδο παροχής φωτοχημειοθεραπείας (ψωραλένιο και UVA) χρησιμοποιώντας συστηματικά μία εξωσωματική αγωγή, προκαλώντας απόπτωση των κακοήθων Τ-κυττάρων. Συνιστάται να γίνεται όταν από την PCR διαπιστώνεται θετική κλωνικότητα. 1 Συχνά χρησιμοποιείται ως πρωταρχική θεραπεία για το στάδιο ΙΙΙΒ ή το σύνδρομο Sezary με συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 41% Εάν η ανταπόκριση στη ECP είναι μερική ή αργή, τότε μπορούν να προστεθούν IFN ή συστηματικά ρετινοειδή. 79,81,82 Επίσης, δερματικά στοχευμένες θεραπείες, όπως τοπικά κορτικοστεροειδή, τοπική αζωτούχος μου - στάρ δα, φωτοθεραπεία ή ΕΒΤ μπορούν να συν - δυαστούν με ECP, εφόσον απαιτείται. 83 Στην ECP, γίνεται λευκαφαίρεση και τα λευκά αιμοσφαίρια του ασθενούς αναμιγνύονται με υγρό ψωραλένιο (8-MOP, Uvadex) και ακτινοβολούνται με UVA. Η φωτοαφαίρεση γίνεται συνήθως κάθε 4 εβδομάδες, αλλά σε ασθενείς με σοβαρή νόσο, μπορεί το διάστημα αυτό να είναι κάθε 2 ή 3 εβδομάδες. Το πλεονέκτημα της φωτοαφαίρεσης είναι οι ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες. 84 Μερικοί ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν ναυτία, κυρίως λόγω του ψωραλενίου, χαμηλή πυρετική κίνηση ή κακουχία. ΣΤΑΔΙΟ ΙV Οι ασθενείς σταδίου ΙV χωρίζονται σε τρεις υποομάδες: Στάδιο IVA1 Μεγάλη συμμετοχή από το περι - φε ρικό αίμα (σύνδρομο Sezary), με περιορισ - μένη ή καθόλου συμμετοχή των λεμφαδένων και χωρίς συμμετοχή των εσωτερικών οργάνων. Στάδιο IVA2 Μερική η πλήρης εξάλειψη της αρχιτεκτονικής των αδένων από μη φυσιολογικά κύτταρα, χωρίς συμμετοχή των εσωτερικών οργάνων. Στάδιο IVB Συμμετοχή των εσωτερικών οργάνων. Η νόσος σταδίου IV αντιμετωπίζεται αρχικά με συστηματική αγωγή, αν και οι περισσότερες θερα - πείες οδηγούν μόνο σε προσωρινό παρηγο ρητικό έλεγχο. Η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλες δερματικά στο χευ μένες θεραπείες (π.χ. ακτινοβολία) ή τροπο - ποιητές βιολογικής απάντησης (π.χ. Ιντερφε ρόνη). Με τους συνδυασμούς χημειοθεραπευτικής αγωγής, το ποσοστό πλήρους και μερικής αντα πόκρισης μπορεί να αγγίξει το 80 έως 100%. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις, η μέση διάρκεια ανταπόκρισης είναι λιγότερο από ένα έτος, και σε πολλούς ασθενείς λιγότερο από λίγους μήνες Επιπροσθέτως, οι ασθενείς σταδίου IV πρέπει να θεωρούνται υποψήφιοι για αλλογενή μεταμόσχευση αιματοποιητικών κυττάρων (HTC). Η θεραπευτική προσέγγιση ασθενών σταδίου IVστρωματοποιείται αναλόγως εάν ο ασθενής έχει σύνδρομο Sezary: Για τους περισσότερους ασθενείς με σύνδρομο Sezary, σταδίου IVA1, συνιστάται η συστηματική αγωγή με ή χωρίς δερματικά στοχευμένες θερα - πείες. Προτιμώνται οι μη ανοσοκατα σταλτικές θεραπείες, όπως είναι η εξωσωματική φωτοχη - μειοθεραπεία. Σε ασθενείς με υψηλό φορτίο αιμα - το λογικού όγκου συχνά απαιτείται συνδυασμός συστηματικών βιολογικών θερα πειών. Για τους ασθενείς σταδίου IVA2 χωρίς σύνδρομο ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

9 ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑ 25 Sezary ή για αυτούς με νόσο συμπαγούς οργάνου IVB, συνιστάται αγωγή με Ρομιδεψίνη, Δενιλευ - κίνη ή συστηματική χημειοθεραπεία. Η εξωσωμα - τική φωτοθεραπεία (ECP) προτιμάται ως αρχική θεραπεία ασθενών με σύνδρομο Sezary IVA1. 85,86,88 Η χορήγηση χαμηλής δόσης Μεθο - τρεξατης (5-50 mg/εβδομάδα) οδηγεί σε ποσοστό ανταπόκρισης 30-50%. Εναλλακτικά μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως σε δόση mg/m² μία φορά την εβδομάδα με παρόμοια ποσοστά ανταπόκρισης. Η Πεγκυλιωμένη λιποσωμιακή Δοξορουβικίνη παρουσιάζει ποσοστό ανταπόκρισης από 55% έως 80% σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό δερματικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα (CTCL) Οι ασθενείς με ανθεκτική σταδίου IV νόσο παρου - σιάζουν μέσο ποσοστό ανταπόκρισης 33%. 91 Συνήθως χορηγείται στο CTCL σε δόση mg/m² ανά τρεις ή τέσσερεις εβδομάδες. Στις πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνεται η αναιμία, λεμφοπενία και η παλαμο-πελματιαία ερυθροδυσαισθησία. Η Γεμσιταβίνη (Gemcitabine) επιδεικνύει ποσοστό ανταπόκρισης 47-70% σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική ΣΜ. 92,93 Τα ανάλογα πουρίνης και πυριμιδίνης (fludarabine, pentostatin) παρουσιάζουν ποσοστό ανταπόκρισης 50-70%. 94,95 Συνήθης ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η σημάντική/παρατεταμένη ανοσο - καταστολή. Η Αλεμτουζουμάμπη (Campath-1H), ένα εξ - ανθρω ποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του CD Πλήρης και μερική ανταπόκριση παρατηρήθηκε σε ποσοστό 32% και 23% αντίστοιχα. Σοβαρές λοιμώξεις (CMV, γενικευ - μένος HSV, θανατηφόρος ασπεργίλλωση και M.pneumonia) παρατηρήθηκαν, ειδικά στους ασθενείς που είχαν λάβει τουλάχιστον τρεις προ - η γούμενες θεραπείες. Η θεραπεία με αλεμτου - ζουμάμπη απαιτεί αντιμικροβιακή και αντιιική προφύλαξη και στενή παρακολούθηση για την ανάπτυξη κάποιας λοίμωξης και καρδιακής τοξικότητας Η Βορτεζομίμπη (Bortezomib)είναι αναστολέας πρωτεοσωματίου και έχει εκτιμηθεί σε μελέτη φάσης II σε 12 ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό CTCL ή με περιφερικό Τ κυτταρικό λέμφωμα με ποσοστό ανταπόκρισης 67%.[99]. Η Πραλατρεξάτη (Pralatrexate) είναι ένας μεταβολικός αναστολέας,ανάλογο του φυλλικού οξέος που έχει επιδείξει κλινική δράση στα Τ κυτταρικά λεμφώματα. Οι πιο συχνές ανεπι - θύμητες ενέργειες είναι η στοματίτιδα, κατα βολή, ναυτία/έμετοι, τοξικότητα από το δέρμα, οίδημα, αναιμία και πυρεξία. 100 Η συνδυαστική χημειοθεραπεία περιλαμβάνει συνδυασμούς όπως: CHOP, CVP, CAVE, CVP με μεθοτρεξάτη. 101,102 Η IFN-a, τα συστηματικά ρετινοειδή ή η φωτοαφαίρεση δύνανται να χρησι - μοποιηθούν ως επικουρικοί παράγοντες μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας. Η εμπειρία της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων (HCT) στην ΣΜ περιορίζεται σε μικρό αριθμό περιστατικών. Η ανταπόκριση στην αυτόλογη HCT είναι συχνή, αλλά μικρής διάρ - κειας, με μέσο χρόνο εξέλιξης της νόσου τους δύο μήνες. Αντιθέτως η αλλογενής μεταμόσχευση μπορεί να προσφέρει πιο μακρόχρονη ύφεση σε έναν υποπληθυσμό ασθενών, πιθανά λόγω της graft-versus-tumor δράσης. 103,104 Η πλήρης ύφεση μετά από αλλογενή μεταμόσχευση έχει περιγραφεί σε αρκετά περιστατικών. 105 Υπο - ψήφιοι για μεταμόσχευση είναι οι ασθενείς στα - δίου IIB ή πιο προχωρημένου σταδίου που έχουν αποτύχει σε πολλαπλές συστηματικές θεραπείες. Συνοψίζοντας, καθώς δεν υπάρχει ίαση στην ΣΜ, η κατευθυνόμενη θεραπεία στοχεύει στην παρο - δική κάθαρση της δερματικής και εξωδερματικής νόσου με στόχο την παρεμπόδιση της εξέλιξης της νόσου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Jawed SI, Myskowski PL, Horwitz S, et al. Primary cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides and Sezary syndrome) Part II. Prognosis, management, and future directions 2. Olsen E, Vonderheid E, Pimpinelli N, et al. Revisions to the staging and classification of mycosis fungoides and Sezary syndrome: a proposal of the International Society for Cutaneous Lymphomas (ISCL) and the cutaneous lymphoma task force of the European Organization of Research and Treatment of Cancer (EORTC). Blood 2007; 110: Kaye FJ, Bunn PA Jr, Steinberg SM, et al. A randomized trial comparing combination electron-beam radiation and chemotherapy with topical therapy in the initial treatment of mycosis fungoides. N Engl J Med 1989; 321: Zackheim HS, Kashani-Sabet M, Amin S. Topical cortico - steroids for mycosis fungoides. Experiencein 79 patients. Arch Dermatol 1998; 134: Zackheim HS. Treatment of patch-stage mycosis fungoides with topical corticosteroids. Dermatol Ther 2003; 16:283. Ôüìïò 26, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

10 26 Μ. Γεροχρήστου, Θ. Δούβαλη, Σ. Κυριακού και συν. 6. Kim YH, Martinez G, Varghese A, Hoppe RT. Topical nitrogen mustard in the management of mycosis fungoides: update of the Stanford experience. Arch Dermatol 2003; 139: Kim YH, Jensen RA, Watanabe GL, et al. Clinical stage IA (limited patch and plaque) mycosis fungoides. A longterm outcome analysis. Arch Dermatol 1996; 132: Ramsay DL, Halperin PS, Zeleniuch-Jacquotte A. Topical mechlorethamine therapy for early stage mycosis fun - goides. J Am Acad Dermatol 1988; 19: Vonderheid EC, Tan ET, Kantor AF, et al. Long-term efficacy, curative potential, and carcinogenicity of topical mechlorethamine chemotherapy in cutaneous T cell lymphoma. J Am Acad Dermatol 1989; 20: Hoppe RT, Abel EA, Deneau DG, Price NM. Mycosis fungoides: management with topical nitrogen mustard. J Clin Oncol 1987; 5: Ramsay DL, Meller JA, Zackheim HS. Topical treatment of early cutaneous T-cell lymphoma. Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9: Price NM, Hoppe RT, Deneau DG. Ointment-based mechlorethamine treatment for mycosis fungoides. Cancer 1983; 52: Abel EA, Sendagorta E, Hoppe RT. Cutaneous malignancies and metastatic squamous cell carcinoma following topical therapies for mycosis fungoides. J Am Acad Dermatol 1986; 14: Smoller BR, Marcus R. Risk of secondary cutaneous malignancies in patients with long-standing mycosis fungoides. J AmAcad Dermatol 1994; 30: Zackheim HS, Epstein EH Jr, Crain WR. Topical carmustine (BCNU) for cutaneous T cell lymphoma: a 15- year experience in 143 patients. J Am Acad Dermatol 1990; 22: Zackheim HS. Topical carmustine (BCNU) in the treatment of mycosis fungoides. Dermatol Ther 2003; 16: Breneman D, Duvic M, Kuzel T, et al. Phase 1 and 2 trial of bexarotene gel for skin-directed treatment of patients with cutaneous T-cell lymphoma. Arch Dermatol 2002; 138: Heald P, Mehlmauer M, Martin AG, et al. Topical bexarotene therapy for patients with refractory or persistent early-stage cutaneous T-cell lymphoma: results of the phase III clinical trial. J Am Acad Dermatol 2003; 49: Duvic M, Lemak NA, Redman JR, et al. Combined modality therapy for cutaneous T-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol 1996; 34: Thomsen K, Hammar H, Molin L, Volden G. Retinoids plus PUVA (RePUVA) and PUVA in mycosis fungoides, plaque stage. A report from the Scandinavian Mycosis Fungoides Group. Acta Derm Venereol 1989; 69: Jones G, McLean J, Rosenthal D, et al. Combined treatment with oral etretinate and electron beam therapy in patients with cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides and Sιzary syndrome). J Am Acad Dermatol 1992; 26: Apisarnthanarax N, Talpur R, Ward S, et al. Tazarotene 0.1% gel for refractory mycosis fungoides lesions: an open-label pilot study. J Am Acad Dermatol 2004; 50: Jones GW, Hoppe RT, Glatstein E. Electron beam treatment for cutaneous T-cell lymphoma. Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9: Jones GW, Kacinski BM, Wilson LD, et al. Total skin electron radiation in the management of mycosis fungoides: Consensus of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Cutaneous Lymphoma Project Group. J Am Acad Dermatol 2002; 47: Cotter GW, Baglan RJ, Wasserman TH, Mill W. Palliative radiation treatment of cutaneous mycosis fungoides--a dose response. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1983; 9: Neelis KJ, Schimmel EC, Vermeer MH, et al. Low-dose palliative radiotherapy for cutaneous B- and T-cell lymphomas. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009; 74: Ramsay DL, Lish KM, Yalowitz CB, Soter NA. Ultraviolet- B phototherapy for early-stage cutaneous T-cell lymphoma. Arch Dermatol 1992; 128: Resnik KS, Vonderheid EC. Home UV phototherapy of early mycosis fungoides: long-term follow-up obser va - tions in thirty-one patients. J Am Acad Dermatol 1993; 29: Gathers RC, Scherschun L, Malick F, et al. Narrowband UVB phototherapy for early-stage mycosis fungoides. J Am Acad Dermatol 2002; 47: Herrmann JJ, Roenigk HH Jr, Hurria A, et al. Treatment of mycosis fungoides with photochemotherapy (PUVA): long-term follow-up. J Am Acad Dermatol 1995; 33: Hönigsmann H, Brenner W, Rauschmeier W, et al. Photochemotherapy for cutaneous T cell lymphoma. A follow-up study. J Am Acad Dermatol 1984; 10: Abel EA, Sendagorta E, Hoppe RT, Hu CH. PUVA treatment of erythrodermic and plaque-type mycosis fungoides. Ten-year follow-up study. Arch Dermatol 1987; 123: Roenigk HH Jr, Kuzel TM, Skoutelis AP, et al. Photo - chemotherapy alone or combined with interferon alpha- 2a in the treatment of cutaneous T-cell lymphoma. J Invest Dermatol 1990; 95:198S. 34. Pabsch H, Rόtten A, Von Stemm A, et al. Treatment of childhood mycosis fungoides with topical PUVA. J Am Acad Dermatol 2002; 47: Diederen PV, van Weelden H, Sanders CJ, et al. Narrow - band UVB and psoralen-uva in the treatment of earlystage mycosis fungoides: a retrospective study. J Am Acad Dermatol 2003; 48: Carter J, Zug KA. Phototherapy for cutaneous T-cell lymphoma: online survey and literature review. J Am Acad Dermatol 2009; 60: Boztepe G, Sahin S, Ayhan M, et al. Narrowband ultra - violet B phototherapy to clear and maintain clearance in patients with mycosis fungoides. J Am Acad Dermatol 2005; 53: Querfeld C, Rosen ST, Kuzel TM, et al. Long-term follow- ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

11 ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑ 27 up of patients with early-stage cutaneous T-cell lympho - ma who achieved complete remission with psoralen plus UV-A monotherapy. Arch Dermatol 2005; 141: British Photodermatology Group guidelines for PUVA. Br J Dermatol 1994; 130: Kim YH, Chow S, Varghese A, Hoppe RT. Clinical chara - cteristics and long-term outcome of patients with genera - lized patch and/or plaque (T2) mycosis fungoides. Arch Dermatol 1999; 135: Whittaker S, Ortiz P, Dummer R, et al. Efficacy and safety of bexarotene combined with psoralen-ultraviolet A (PUVA) compared with PUVA treatment alone in stage IB-IIA mycosis fungoides: final results from the EORTC Cutaneous Lymphoma Task Force phase III randomized clinical trial (NCT ). Br J Dermatol 2012; 167: Kuzel TM, Roenigk HH Jr, Samuelson E, et al. Effective - ness of interferon alfa-2a combined with phototherapy for mycosis fungoides and the Sιzary syndrome. J Clin Oncol 1995; 13: Chiarion-Sileni V, Bononi A, Fornasa CV, et al. Phase II trial of interferon-alpha-2a plus psolaren with ultraviolet light A in patients with cutaneous T-cell lymphoma. Cancer 2002; 95: Jones GW, Tadros A, Hodson DI, et al. Prognosis with newly diagnosed mycosis fungoides after total skin electron radiation of 30 or 35 GY. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1994; 28: Quirσs PA, Jones GW, Kacinski BM, et al. Total skin electron beam therapy followed by adjuvant psoralen/ ultraviolet-a light in the management of patients with T1 and T2 cutaneous T-cell lymphoma (mycosis fungoides). Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997; 38: Ysebaert L, Truc G, Dalac S, et al. Ultimate results of radiation therapy for T1-T2 mycosis fungoides (including reirradiation). Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 58: Kamstrup MR, Specht L, Skovgaard GL, Gniadecki R. A prospective, open-label study of low-dose total skin electron beam therapy in mycosis fungoides. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2008; 71: Hoppe RT. Total skin electron beam therapy in the management of mycosis fungoides. Front Radiat Ther Oncol 1991; 25: Demierre MF, Taverna J. Mirtazapine and gabapentin for reducing pruritus in cutaneous T-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol 2006; 55: Duval A, Dubertret L. Aprepitant as an antipruritic agent? N Engl J Med 2009; 361: Agar NS, Wedgeworth E, Crichton S, et al. Survival outcomes and prognostic factors in mycosis fungoides/ Sezary syndrome: validation of the revised International Society for Cutaneous Lymphomas/European Organisa - tion for Research and Treatment of Cancer staging proposal. J Clin Oncol 2010; 28: Kim YH, Liu HL, Mraz-Gernhard S, et al. Long-term outcome of 525 patients with mycosis fungoides and Sezary syndrome: clinical prognostic factors and risk for disease progression. Arch Dermatol 2003; 139: Wilson LD, Licata AL, Braverman IM, et al. Systemic che - mo therapy and extracorporeal photochemotherapy for T3 and T4 cutaneous T-cell lymphoma patients who have achieved a complete response to total skin electron beam therapy. Int J RadiatOncolBiolPhys 1995; 32: Chinn DM, Chow S, Kim YH, Hoppe RT. Total skin electron beam therapy with or without adjuvant topical nitrogen mustard or nitrogen mustard alone as initial treatment of T2 and T3 mycosis fungoides. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1999; 43: Navi D, Riaz N, Levin YS, et al. The Stanford University experience with conventional-dose, total skin electronbeam therapy in the treatment of generalized patch or plaque (T2) and tumor (T3) mycosis fungoides. Arch Dermatol 2011; 147: Wobser M, Göppner D, Lang SC, et al. Durable complete remission of therapy-refractory, tumor-stage cutaneous T-cell lymphoma under radioimmunotherapy with electron beam irradiation and denileukindiftitox. Arch Dermatol 2010; 146: Hoppe RT, Fuks Z, Bagshaw MA. Radiation therapy in the management of cutaneous T-cell lymphomas. Cancer Treat Rep 1979; 63: Duvic M, Hymes K, Heald P, et al. Bexarotene is effective and safe for treatment of refractory advanced-stage cutaneous T-cell lymphoma: multinational phase II-III trial results. J ClinOncol 2001; 19: Duvic M, Martin AG, Kim Y, et al. Phase 2 and 3 clinical trial of oral bexarotene (Targretin capsules) for the treatment of refractory or persistent early-stage cutaneous T-cell lymphoma. Arch Dermatol 2001; 137: Sherman SI, Gopal J, Haugen BR, et al. Central hypo - thyroidism associated with retinoid X receptor-selective ligands. N Engl J Med 1999; 340: Olsen EA, Rosen ST, Vollmer RT, et al. Interferon alfa-2a in the treatment of cutaneous T cell lymphoma. J Am Acad Dermatol 1989; 20: Kuzel TM, Roenigk HH Jr, Samuelson E, et al. Effective - ness of interferon alfa-2a combined with phototherapy for mycosis fungoides and the Sιzary syndrome. J Clin Oncol 1995; 13: Chiarion-Sileni V, Bononi A, Fornasa CV, et al. Phase II trial of interferon-alpha-2a plus psolaren with ultraviolet light A in patients with cutaneous T-cell lymphoma. Cancer 2002; 95: Woo S, Gardner ER, Chen X, et al. Population pharmacokinetics of romidepsin in patients with cutaneous T-cell lymphoma and relapsed peripheral T-cell lymphoma. Clin Cancer Res 2009; 15: file://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/ 2009/022393lbl.pdf (Accessed on November 06, 2009). 66. Whittaker SJ, Demierre MF, Kim EJ, et al. Final results from a multicenter, international, pivotal study of romi - depsin in refractory cutaneous T-cell lymphoma. J Clin Oncol 2010; 28: Romidepsin: Treatment of Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL), including Relief of Pruritus, in Patients who have Ôüìïò 26, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

12 28 Μ. Γεροχρήστου, Θ. Δούβαλη, Σ. Κυριακού και συν. Received at Least One Prior Systemic Therapy. Sponsor's Background Package for the Oncologic Drugs Advisory Committee Meeting Scheduled for September 2, (Available at file://www.fda.gov/downloads/advisory Committees/ CommitteesMeetingMaterials/Drugs/ OncologicDrugsAdvisoryCommittee/UCM pdf, accessed February 11, 2010). 68. Duvic M, Talpur R, Ni X, et al. Phase 2 trial of oral vorinostat (suberoylanilidehydroxamic acid, SAHA) for refractory cutaneous T-cell lymphoma (CTCL). Blood 2007; 109: Duvic, M, Zhang, C. Clinical and laboratory experience of vorinostat (suberoylanilidehydroxamic acid) in the treatment of cutaneous T-cell lymphoma. Br J Cancer 2006; 95 Suppl 1:S Mann BS, Johnson JR, He K, et al. Vorinostat for treat - ment of cutaneous manifestations of advanced primary cutaneous T-cell lymphoma. Clin Cancer Res 2007; 13: Olsen EA, Kim YH, Kuzel TM, et al. Phase IIb multicenter trial of vorinostat in patients with persistent, progressive, or treatment refractory cutaneous T-cell lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25: Williams DP, Snider CE, Strom TB, Murphy JR. Structure/function analysis of interleukin-2-toxin (DAB486-IL-2). Fragment B sequences required for the delivery of fragment A to the cytosol of target cells. J Biol Chem 1990; 265: Olsen E, Duvic M, Frankel A, et al. Pivotal phase III trial of two dose levels of denileukindiftitox for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma. J Clin Oncol 2001; 19: Olsen E, Duvic M, Martin A, et al. Pivotal phase III trial of two dose levels of DAB389IL-2 (Ontak ) for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma (CTCL). J Invest Dermatol 1998; 110: Herrmann JJ, Roenigk HH Jr, Hurria A, et al. Treatment of mycosis fungoides with photochemotherapy (PUVA): long-term follow-up. J Am Acad Dermatol 1995; 33: Hönigsmann H, Brenner W, Rauschmeier W, et al. Photochemotherapy for cutaneous T cell lymphoma. A follow-up study. J Am AcadDermatol 1984; 10: Zackheim HS, Kashani-Sabet M, Hwang ST. Low-dose methotrexate to treat erythrodermic cutaneous T-cell lymphoma: results in twenty-nine patients. J Am Acad Dermatol 1996; 34: Lim HW, Edelson RL. Photopheresis for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma. Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9: Gottlieb SL, Wolfe JT, Fox FE, et al. Treatment of cutaneous T-cell lymphoma with extracorporeal photo - pheresismonotherapy and in combination with reco - mbinant interferon alfa: a 10-year experience at a single institution. J Am Acad Dermatol 1996; 35: Arulogun S, Prince HM, Gambell P, et al. Extracorporeal photopheresis for the treatment of Sιzary syndrome using a novel treatment protocol. J Am Acad Dermatol 2008; 59: Suchin KR, Cucchiara AJ, Gottleib SL, et al. Treatment of cutaneous T-cell lymphoma with combined immuno - modulatory therapy: a 14-year experience at a single institution. Arch Dermatol 2002; 138: Richardson SK, Lin JH, Vittorio CC, et al. High clinical response rate with multimodality immunomodulatory therapy for Sιzary syndrome. Clin Lymphoma Myeloma 2006; 7: Wilson LD, Jones GW, Kim D, et al. Experience with total skin electron beam therapy in combination with extracorporeal photopheresis in the management of patients with erythrodermic (T4) mycosis fungoides. J Am Acad Dermatol 2000; 43: Knobler R, Jantschitsch C. Extracorporeal photochemo - immunotherapy in cutaneous T-cell lymphoma. Transfus Apher Sci 2003; 28: Bunn PA Jr, Hoffman SJ, Norris D, et al. Systemic therapy of cutaneous T-cell lymphomas (mycosis fungoides and the Sιzary syndrome). Ann Intern Med 1994; 121: Rosen ST, Foss FM. Chemotherapy for mycosis fungoides and the Sezary syndrome. Hematol Oncol Clin North Am 1995; 9: Duvic M, Apisarnthanarax N, Cohen DS, et al. Analysis of long-term outcomes of combined modality therapy for cutaneous T-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol 2003; 49: Sarris AH, Phan A, Duvic M, et al. Trimetrexate in relapsed T-cell lymphoma with skin involvement. J Clin Oncol 2002; 20: Wollina U, Dummer R, Brockmeyer NH, et al. Multi - center study of pegylated liposomal doxorubicin in patients with cutaneous T-cell lymphoma. Cancer 2003; 98: Quereux G, Marques S, Nguyen JM, et al. Prospective multicenter study of pegylated liposomal doxorubicin treatment in patients with advanced or refractory mycosis fungoides or Sιzary syndrome. Arch Dermatol 2008; 144: Di Lorenzo G, Di Trolio R, Delfino M, De Placido S. Pegylated liposomal doxorubicin in stage IVB mycosis fungoides. Br J Dermatol 2005; 153: Zinzani PL, Baliva G, Magagnoli M, et al. Gemcitabine treatment in pretreated cutaneous T-cell lymphoma: experience in 44 patients. J ClinOncol 2000; 18: Zinzani PL, Venturini F, Stefoni V, et al. Gemcitabine as single agent in pretreated T-cell lymphoma patients: evaluation of the long-term outcome. Ann Oncol 2010; 21: Von Hoff DD, Dahlberg S, Hartstock RJ, Eyre HJ. Activity of fludarabine monophosphate in patients with advanced mycosis fungoides: a Southwest Oncology Group study. J Natl Cancer Inst 1990; 82: Greiner D, Olsen EA, Petroni G. Pentostatin (2'- deoxycoformycin) in the treatment of cutaneous T-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol 1997; 36: Lundin J, Hagberg H, Repp R, et al. Phase 2 study of alemtuzumab (anti-cd52 monoclonal antibody) in patients with advanced mycosis fungoides/sezary syndrome. Blood 2003; 101:4267. ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

13 ΣΠΟΓΓΟΕΙΔΗΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΗ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ Τ-ΛΕΜΦΩΜΑ Lenihan DJ, Alencar AJ, Yang D, et al. Cardiac toxicity of alemtuzumab in patients with mycosis fungoides/ Sezary syndrome. Blood 2004; 104: Bernengo MG, Quaglino P, Comessatti A, et al. Lowdose intermittent alemtuzumab in the treatment of Sιzary syndrome: clinical and immunologic findings in 14 patients. Haematologica 2007; 92: Zinzani PL, Musuraca G, Tani M, et al. Phase II trial of proteasome inhibitor bortezomib in patients with relapsed or refractory cutaneous T-cell lymphoma. J Clin Oncol 2007; 25: Duvic M, Lemak NA, Redman JR, et al. Combined modality therapy for cutaneous T-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol 1996; 34: Grozea PN, Jones SE, McKelvey EM, et al. Combination chemotherapy for mycosis fungoides: a Southwest Oncology Group study. Cancer Treat Rep 1979; 63: Case DC Jr. Combination chemotherapy for mycosis fungoides with cyclophosphamide, vincristine, metho - trexate, and prednisone. Am J Clin Oncol 1984; 7: Burt RK, Guitart J, Traynor A, et al. Allogeneic hemato - poietic stem cell transplantation for advanced mycosis fungoides: evidence of a graft-versus-tumor effect. Bone Marrow Transplant 2000; 25: Duvic M, Donato M, Dabaja B, et al. Total skin electron beam and non-myeloablative allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation in advanced mycosis fungoides and Sezary syndrome. J Clin Oncol 2010; 28: Duarte RF, Canals C, Onida F, et al. Allogeneic hemato - poietic cell transplantation for patients with mycosis fungoides and Sιzary syndrome: a retrospective analysis of the Lymphoma Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. J Clin Oncol 2010; 28:4492. Áë ëç ëï ãñá ößá: M. Γεροχρήστου Íï óï êï ìåßï Á. Óõã ãñüò É. Äñá ãïý ìç 5, , Êá é óá ñéá íþ Ôçë.: Å-mail: Ôüìïò 26, Ôåý ïò 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2015

14

ΛΕΥΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Θεοδώρα Καράγιωργα Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

ΛΕΥΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ. Θεοδώρα Καράγιωργα Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος ΛΕΥΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Θεοδώρα Καράγιωργα Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος ΛΕΥΚΗ Κοινή δερματική νόσος που οδηγεί σε αποχρωματισμό Σημαντική η ψυχολογική υποστήριξη. Γνώση προγνωστικών παραγόντων. ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):647-655 Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΣΚΟΠΟΣ Τα δερματικά λεμφώματα συνιστούν μια ετερογενή

Διαβάστε περισσότερα

Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ανασκόπηση Κλινική περίπτωση δυσχερούς διάγνωσης σπογγοειδούς μυκητίασης Φαχαντίδης Π. Απάλλα Ζ. Σωτηρίου Ε. Ιωαννίδης Δ. Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ðå ñß ëç øç Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (δηλ. ισχυρή απόδειξη υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα στην ακόλουθη λίστα θεραπειών)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (δηλ. ισχυρή απόδειξη υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα στην ακόλουθη λίστα θεραπειών) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ MASCC/ISOO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: 7 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

MabThera. ριτουξιμάβη. Τι είναι το MabThera; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το MabThera; Περίληψη EPAR για το κοινό

MabThera. ριτουξιμάβη. Τι είναι το MabThera; Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το MabThera; Περίληψη EPAR για το κοινό EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Περίληψη EPAR για το κοινό ριτουξιμάβη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr Αυτό το φυλλάδιο είναι μέρος του «Προγράμματος Ενημέρωσης για την Ψωρίαση», το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες για την πάθηση. Το φυλλάδιο κάνει μία εισαγωγή στην ψωρίαση και στις θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα:

Στο μη-hodgkin λέμφωμα, το MabThera χρησιμοποιείται για τη θεραπεία αμφότερων των μορφών της νόσου που επηρεάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα: EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 Περίληψη EPAR για το κοινό ριτουξιμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Επιβλέπουσα Α.ΤΕΙ.Θ Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μέλη Επιτροπής Λαβδανίτη Μαρία Μινασίδου Ευγενία Αλεξιάδη Αθηνά Γεωργάκη Ελένη Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ : ποια και πότε ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Αξιολόγηση κλινικής εικόνας ακμής(μορφή και βαρύτητα) Γνώση του σκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική.

Γονίδια. τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική Από. Παρενέργειες. Φαρμακο γονιδιωματική / γενετική. Από τη Φαρμακολογία και τη Γονιδιωματική στη Φαρμακογονιδιωματική" Φυσιολογικά Ανθρώπινα Χαρακτηριστικά Ανταπόκριση στο Περιβάλλον Δέσποινα Σανούδου,, PhD FACMG Επίκουρη Καθηγήτρια Molecular Biology Biomedical

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΖΩΗ-ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΖΩΗ-ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΣΚΟΕΙΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ ΖΩΗ-ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΟΥ Οξύς δερματικός λύκος Υποξύς δερματικός λύκος Χρόνιος δερματικός λύκος Δισκοειδής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας Νευροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Π. ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΛΟΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΠΙΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO I) ΑΣΤΡΟΚΥΤΩΜΑ (WHO II) ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης

Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης Ιωάννης µορφή κακοήθειας που αναπτύσεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Από την καρδιοπνευμονική στην καρδιοεγκεφαλική αναζωογόνηση ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ Μαρία Ι. Σεφέρου Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Σισμανόγλειο Γ.Ν.Α. ΑΝΑΚΟΠΗ Ηλεκτρική Φάση Κυκλοφορική Φάση Μεταβολική Φάση ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σπογγοειδής μυκητίαση. Διάγνωση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα

Σπογγοειδής μυκητίαση. Διάγνωση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα Σπογγοειδής μυκητίαση. Διάγνωση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα Aνασκόπηση Γεροχρήστου Μ. Κυριακού Σ. Δούβαλη Θ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Κρατική Κλινική Νοσοκομείο, Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής

Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα. Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Χειρουργική αντιμετώπιση μη μικροκυτταρικού Ca πνεύμονα Μαδέσης Αθανάσιος Επιμελητής Α Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Γ.Ν.Ν.Γ.Παπανικολάου Καρκίνος Πνεύμονα Πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο στις ΗΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

ενήλικες με ενεργή και εξελισσόμενη ψωριασική αρθρίτιδα (νόσος που προκαλεί ερυθρές, φολιδωτές κηλίδες στο δέρμα και φλεγμονή των αρθρώσεων)

ενήλικες με ενεργή και εξελισσόμενη ψωριασική αρθρίτιδα (νόσος που προκαλεί ερυθρές, φολιδωτές κηλίδες στο δέρμα και φλεγμονή των αρθρώσεων) EMA/178267/2015 EMEA/H/C/000481 Περίληψη EPAR για το κοινό αδαλιμουμάμπη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν

Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν Χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα Θεμιστοκλής χαμογεωργάκης Λέκτορας θωρακοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν ΔεύτερηπιοσυχνήαιτίαθανάτουUSA Πιο συχνή αιτία θανάτου στους άνδρες 33% θανάτων από

Διαβάστε περισσότερα

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου.

HIV & Ca τραχήλου μήτρας. Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. HIV & Ca τραχήλου μήτρας Άτομα μολυσμένα με HIV έχουν αυξημένη ροπή για την ανάπτυξη καρκίνου. ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ Πολλαπλοί παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κακοήθειας σε ασθενείς με AIDS. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Οι παράγοντες που ασκούν επίδραση στο δέρμα είναι: 1)Η τριβή και η πίεση 2)οι τραυματισμοί 3)η θερμότητα και το ψύχος 4)η ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρίαση: ο πονοκέφαλος του δερματολόγου και του ασθενούς

Ψωρίαση: ο πονοκέφαλος του δερματολόγου και του ασθενούς Ψωρίαση: ο πονοκέφαλος του δερματολόγου και του ασθενούς Αντώνης Βαρελιζίδης Ομοτ. Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Δ εν υπάρχει πιο πολυπρόσωπη δερματοπάθεια από την ψωρίαση.

Διαβάστε περισσότερα

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn. Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Ηθέσητωναντι-TNF παραγόντων στην θεραπεία της περιεδρικής νόσου Crohn Χρηστίδου Αγγελική Γαστρεντερολόγος ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ CROHN ΣΥΡΙΓΓΙΟ Τα συρίγγια είναι συχνή εκδήλωση της ν.crohn (17%-

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 «Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 Κοιλιοκάκη Ι Η κοιλιοκάκη είναι ανοσολογική πάθηση, που προκαλεί κυρίως βλάβες στο λεπτό έντερο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Παναγιώτης Τσιριγώτης

Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων. Παναγιώτης Τσιριγώτης Ο ρόλος της αιμαφαίρεσης στην μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Παναγιώτης Τσιριγώτης Αιμαφαίρεση και Μεταμόσχευση Λήψη του μοσχεύματος Αντιμετώπιση επιπλοκών Αντιμετώπιση νόσου του μοσχεύματος έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Φύλλο Οδηγιών χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φύλλο Οδηγιών χρήσης Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειασθεί να το διαβάσετε ξανά. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω.

Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω. ρ Έλενα Κουλλαπή Η ψωρίαση είναι µια χρόνια φλεγµονώδη δερµατοπάθεια µε ανοσολογικό υπόστρωµα, που προσβάλλει περίπου το 1-3 % του πληθυσµού παγκοσµίω. Η ψωρίαση δεν είναι µεταδοτική. Η ψωρίαση προσβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WARTEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Οξινο αιθανολικό διάλυμα Podophyllotoxin

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη

Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Μωυσίδης Κυριάκος Λέκτορας Ουρoλογίας Β ουρολογική κλινική του Α.Π.Θ. Διευθυντής Καθηγητής Ε. Ιωαννίδης Διαχείριση της βιοχημικής υποτροπής στον καρκίνο του προστάτη Καρκίνος του προστάτη Yπάρχει κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2,

ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. 2,Β.Αναστασάκος2, ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΗ ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ. Κ. Παπαλλά 1, Δ. Μπισιρτζόγλου2, Αθ. Ζέτος 2,Β.Αναστασάκος2, 2Γ. Ιωαννίδου 1, 2Δ. Ξεσφύγγη 1, Μ.Πλόχωρου1,Μ.Καραβαλλάκης 1 Ι.Τσαλαφουτας 1 Γ. Πολίτης

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας.

Τα αποτελέσματά μας δεν αποτελούν ελεγχόμενη μελέτη ή κλινική δοκιμή, αλλά στοιχεία μητρώου των ασθενών μας. CUMMULATINE SUCCESS SCORE % ΙΣΧΙΟ CUMMULATINE SUCCESS RATE % YΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 42 ΑΝΔΡΕΣ 16 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 26 ΗΛΙΚΙΑ 63.1 (42-92) ΥΨΟΣ 171 (162-191) Δ.Μ.Σ 36 (22-47) Το ποσοστό των ασθενών που αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,διότι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ*

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΝΝ ΣΕ ΕΞΩΝΕΦΡΙΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD,

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣΤΟΥ: ΟΙ 1000 ΠΡΩΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ Γ MD, ΚΑΠΙΡΗΣ Σ MD, ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ Γ MD, ΜΑΛΛΙΔΗΣ Ε MD, Γ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος των γυναικών στον Δυτικό κόσμο. Από την έναρξη λειτουργίας του Ιατρείου Παθήσεων Μαστού (του Γ Χειρουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΓΕΝΗ HPV Α γένος: βλεννογόνοι αιτιολογική συσχέτιση µε καρκίνο τραχήλου µήτρας, πρωκτού, αιδοίου, πέους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου

Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HPV (+) ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝ ΟΜΗΤΡΙΟΥ Κ. ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ του καρκίνου του

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος και Κύηση. Γεράσιμος Ηλία Πανάγος Διευθυντής Β Τμήματος Παθολογίας Ογκολογίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Καρκίνος και Κύηση. Γεράσιμος Ηλία Πανάγος Διευθυντής Β Τμήματος Παθολογίας Ογκολογίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Καρκίνος και Κύηση Γεράσιμος Ηλία Πανάγος Διευθυντής Β Τμήματος Παθολογίας Ογκολογίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυροι» Καρκίνος και κύηση - 2 Ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη σε συχνότητα αιτία θανάτου στις

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης. Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πίεση νωτιαίου µυελού Σύνδροµο άνω κοίλης Δέσποινα Μισαηλίδου Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο ΠΙΕΣΗ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ 12700 ασθενείς/έτος ΗΠΑ 5-10% όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική αντιμετώπιση λειχηνοειδούς πιτυρίασης με χορήγηση μεθοτρεξάτης

Αποτελεσματική αντιμετώπιση λειχηνοειδούς πιτυρίασης με χορήγηση μεθοτρεξάτης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Αποτελεσματική αντιμετώπιση λειχηνοειδούς πιτυρίασης με χορήγηση μεθοτρεξάτης Κυριαζή Μαρία Τραχανά Μαρία Εισαγωγή Η λειχηνοειδής πιτυρίαση (Λ.Π.) είναι μια λεμφοϋπερπλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία

Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία Μεταβολικό σύνδρομο μετά χημειοθεραπεία Αναστάσιος Μόρτογλου, Ενδοκρινολόγος Διευθυντής τομέα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού Ιατρικού Αθηνών 41ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας H.M. Παράγοντες κινδύνου καρκινώματος τραχήλου Ηλικία κατά την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΓΚΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΝΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Γ.Ν.Θ. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια είναι μια νόσος που μπορεί να προληφθεί και να θεραπευθεί, και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Φαρμακευτική θεραπεία της επιληψίας

Οδηγίες για την Φαρμακευτική θεραπεία της επιληψίας Οδηγίες για την Φαρμακευτική θεραπεία της επιληψίας Επιληψία είναι μία νόσος με πολλαπλά αίτια και η διάγνωση τίθεται όταν ο ασθενής εμφανίσει δύο επεισόδια μη προκλητών επιληπτικών κρίσεων ή ένα επεισόδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη

Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου του Προστάτη Τηλεφωνικό Κέντρο 210 69 66 000 Prolaris : Ο Νέος Εξατομικευμένος Υπολογισμός της Επιθετικότητας του Καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S The "Annual Report to the Nation on the Status of Cancer,, 1975-2001*"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος

ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων Απόφαση Ε.Ο.Φ. 47558/4-7-2012 Στη διαμόρφωση του περιεχομένου της παρούσας εργασίας, δεν υπήρξε κάποια εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα

Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα Βραχυθεραπεία Προστάτη: Ουρολογικές ενδείξεις και αποτελέσματα Στέλιος Βούλγαρης Χειρουργός Ουρολόγος Υπεύθυνος Κέντρου Βραχυθεραπείας Προστάτη Euromedica Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκη LDR Βραχυθεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

«Ψωρίαση: πέρα απο τα όρια» μελλοντικες προοπτικες. Α. Β. Ρουσσάκη-Σούλτσε Αναπλ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας Διευθύντρια Παν. Δερματολογικής Κλινικής

«Ψωρίαση: πέρα απο τα όρια» μελλοντικες προοπτικες. Α. Β. Ρουσσάκη-Σούλτσε Αναπλ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας Διευθύντρια Παν. Δερματολογικής Κλινικής «Ψωρίαση: πέρα απο τα όρια» μελλοντικες προοπτικες Α. Β. Ρουσσάκη-Σούλτσε Αναπλ. Καθηγήτρια Παν. Θεσσαλίας Διευθύντρια Παν. Δερματολογικής Κλινικής OFF LABEL ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα

Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα Μέρα Νταλαντύσε Αχµέτι Φλούτουρα πολυσύνθετο εξελισσόµενο θέµα Τέλη 90 ο ιό ήταν θανατηφόρο Σύνδροµο επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια (AIDS) 1998 πρώτε αποτελεσµατικέ θεραπείε Χρόνιο νόσηµα Ο φορέα συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των 40 ετών και τυπικά εμφανίζεται στην πέμπτη και έκτη

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Scheriproct Neo Ορθική αλοιφή (0,19+0,5) % Δραστικά συστατικά: Prednisolone caproate και Cinchocaine hydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση Oncotype DX για τον καρκίνο του προστάτη βοηθά εσάς και τον γιατρό σας να αποφασίσετε με αυτοπεποίθηση.

Η ανάλυση Oncotype DX για τον καρκίνο του προστάτη βοηθά εσάς και τον γιατρό σας να αποφασίσετε με αυτοπεποίθηση. ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ή ΑΜΕΣΗ ΘΕΡΑΠΕΊA; Η ανάλυση Oncotype DX για τον καρκίνο του προστάτη βοηθά εσάς και τον γιατρό σας να αποφασίσετε με αυτοπεποίθηση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το OncotypeDX.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADAFERIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADAFERIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ADAFERIN (ADAPALENE) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ADAFERIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Adapalene... 0.1% 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία σας... εξελίσσεται!

Η εμπειρία σας... εξελίσσεται! Η εμπειρία σας... εξελίσσεται! ARI/49// δεκαετίες δίνει νόημα στη λέξη ορμονοθεραπεία! ΕΤΗ Page Παράγοντες κινδύνου H ύπαρξη διηθημένων λεμφαδένων διπλασιάζει τον κίνδυνο πρώιμης υποτροπής Ετήσια υποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα Scheriproct

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

αρχείο Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού»

αρχείο Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» αρχείο Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας Ελένη Βασιλάτου-Κοσμίδη Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» ACCIS Ross J.A et al Cancer Epidemiol Biomarkers Prev,2004

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ρευματοειδής αρθρίτιδα Ρευματοειδής αρθρίτιδα Μ.Ν. Μανουσάκης En. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μία χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων (Πιν. 1). Με τον όρο χρόνια φλεγμονή των αρθρώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Περιέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία σας. Εάν έχετε περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ψαλτοπούλου Θεοδώρα, Παθολόγος, Επίκ. Καθηγήτρια Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Συσχέτιση της σωματικής δραστηριότητας (ΣΔ) με τον κίνδυνο για νεοπλασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index)

ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) ΕΙΚΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩ ΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ (UV-Index) Τι είναι η υπεριώδης (ultraviolet-uv) ηλιακή ακτινοβολία Η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία κατά τη διάδοσή της στη γήινη ατµόσφαιρα απορροφάται κυρίως από το στρατοσφαιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TEPADINA 15 mg κόνις για πυκνό σκεύασμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΠEΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ Ι. Φυσιολογία και παθοφυσιολογία του πόνου... 15 1. Ορισμός και τύποι του πόνου... 15 1.1. Ο ορισμός του πόνου... 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καλτσάς

Κωνσταντίνος Καλτσάς ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΗΣ ΙΙ ΛΙΠΟΠΛΑΤΙΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΓΕΜΣΙΤΑΜΠΙΝΗ ΩΣ 2 ΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω λέμφωμα; Πώς θα το καταλάβω; Πώς θα το καταλάβω; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Μήπως έχω λέμφωμα; Η έγκαιρη διάγνωση, σώζει ζωές Ο οδηγός αυτός έχει γραφτεί για να σας εφοδιάσει με πληροφορίες και συμβουλές, ώστε να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για το ζολεδρονικό

Διαβάστε περισσότερα

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 14. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Υδατιδώδης μύλη κύηση ολική μερική Διεισδυτική μύλη κύηση Χοριοκαρκίνωμα PSTT (placental site trophoblastic tumors) Η ολική και μερική υδατιδώδης

Διαβάστε περισσότερα

Τι νεώτερο στην γυροειδή αλωπεκία

Τι νεώτερο στην γυροειδή αλωπεκία Τι νεώτερο στην γυροειδή αλωπεκία Αργυρή Α. Καπελλάρη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Παθήσεων Τριχών-Νοσ. «Α.Συγγρός» Λίγα λόγια και νούμερα... Απρόβλεπτο αυτοάνοσο νόσημα,

Διαβάστε περισσότερα

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Mycospor Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία.

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΣΚΟΠΟΣ Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ανασκοπήθηκαν όλες οι υπάρχουσες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Θεοδοσίου Γ. Μήτσιου Ε. Κουντουράς Ι. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Θεοδοσίου Γ. Μήτσιου Ε. Κουντουράς Ι. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Δελλή Φ-Σ. Θεοδοσίου Γ. Μήτσιου Ε. Κουντουράς Ι. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Β Παθολογική Κλινική, Γ.Π. Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Γυναίκα ηλικίας 57 ετών παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

17. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ

17. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΤΡΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Αιτιολογία: επίμονη λοίμωξη με ογκογόνο στέλεχος HPV (16, 18, 31, 33, 35, 45 κλπ) Πρωτογενής πρόληψη: εμβολιασμός (2 εμβόλια τετραδύναμο, διδύναμο) Δευτερογενής πρόληψη: προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ Η συµβολή της µοριακής ανάλυσης Eλισάβετ Οικονοµάκη Βιολόγος Αιµοπαθολογοανατοµικό Εργαστήριο ΠΓΝΑ > ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ (Μη µορφολογικές) Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης

Διαβάστε περισσότερα

ανασκοπήσεις 01//Noµoγράµµατα και καρκίνος του προστάτη Εισαγωγή Γεώργιος Μ. Πατσάης

ανασκοπήσεις 01//Noµoγράµµατα και καρκίνος του προστάτη Εισαγωγή Γεώργιος Μ. Πατσάης 30-31 Γεώργιος Μ. Πατσάης 01//Noµoγράµµατα και καρκίνος του προστάτη Εισαγωγή Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον 2ον κατά σειρά συχνότητας καρκίνο στους άνδρες και δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο µετά

Διαβάστε περισσότερα