Wilo-CR-System/CRn-System. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilo-CR-System/CRn-System. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας"

Transcript

1 Wilo-CR-System/CRn-System GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1

2 Περιεχόμενα 1 Γενικά Σκοπός χρήσης Στοιχεία για το προϊόν Κωδικοποίηση τύπου 3 2 Ασφάλεια Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας Εξειδίκευση προσωπικού Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας 5 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση 5 4 Περιγραφή του συστήματος ρύθμισης και του προαιρετικού εξοπλισμού Στοιχεία κατασκευής του συστήματος ρύθμισης Εκδοχές κατασκευής των συστημάτων ρύθμισης Τρόποι ρύθμισης (μέσω διαφορετικού δότη σήματος) Τρόποι λειτουργίας των εγκαταστάσεων Χρονοδιακόπτης Προστασία κινητήρα Χρήση της ρύθμισης Ταμπλό χρήσης Δομή μενού Περιεχόμενο παράδοσης Προαιρετικός εξοπλισμός 25 5 Τοποθέτηση/εγκατάσταση Συναρμολόγηση Συναρμολόγηση ηλεκτρικού πίνακα για εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού Συναρμολόγηση ηλεκτρ. πίνακα για πιεστικά συγκροτήματα Συναρμολόγηση των επιπρόσθετων πλακετών και δοτών σήματος Ηλεκτρική σύνδεση 26 6 Θέση σε λειτουργία Εργοστασιακές ρυθμίσεις Ρύθμιση των μεμονωμένων παραμέτρων των μενού Έλεγχος φοράς περιστροφής κινητήρα Ρύθμιση της προστασία του κινητήρα Δότες σήματος και επιπρόσθετες πλακέτες 28 7 Συντήρηση Service 28 8 Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση Ένδειξη βλαβών και αναίρεση Iστορική μνήμη βλαβών Πτώση φάσης 29 2

3 1 Γενικά Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μόνο από ειδικευμένο προσωπικό! 1.1 Σκοπός χρήσης Αυτό το εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης περιγράφει μία σειρά ηλεκτρικών πινάκων/συσκευών ρύθμισης, για την αυτόματη, άνετη ρύθμιση μιας εγκατάστασης με μία ή με πολλές αντλίες: Για τη διακίνηση του νερού στον τομέα της θέρμανσης και του κλιματισμού, για τηλεθέρμανση και μονάδες παραγωγής θερμότητας, στη βιομηχανία και στη χημική τεχνολογία. Για τροφοδοσία νερού και εγκαταστάσεις πιεστικών συγκροτημάτων στον οικιστικό τομέα, κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, διοικητικά και βιομηχανικά κτίρια. Για επιμερισμό και καταμερισμό νερού στην υδρο-οικονομία και στην τεχνολογία διαχείρισης λυμάτων αποβλήτων, στην ψύξη και στον κλιματισμό. Σε σύνδεση με κατάλληλους δότες σήματος λειτουργούν οι αντλίες αθόρυβα και με εξοικονόμηση ενέργειας. Η απόδοση των αντλιών προσαρμόζεται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των συστημάτων θέρμανσης και τροφοδοσίας νερού. 1.2 Στοιχεία για το προϊόν Κωδικοποίηση τύπου Comfort R-σύστημα ρύθμισης Μέγιστη ονοματική ισχύς κινητήρα P2 (kw) Αριθμός αντλιών εγκατάστασης (1-6) Κατασκευαστική μορφή (WA-επίτοιχη, SG-όρθια, SE-ντουλάπα) Comfort Rn-νέο σύστημα ρύθμισης Αριθμός αντλιών (1-2, 3-4, 5-6) T-ρύθμιση θερμοκρασίας (προαιρετική) Αισθητήρια θερμοκρασίας (KTY, PT 100) Κατασκευαστική μορφή (WA-επίτοιχη, SG-όρθια, SE-ντουλάπα) CR 3,0-2 WA CRn 1-2 / T K - WA 2 Ασφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν θεμελιώδεις υποδείξεις για την εγκατάσταση και λειτουργία στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή. Γι αυτό το λόγο πρέπει να διαβάζονται από τον εγκαταστάτη πριν από τη συναρμολόγηση ή τη θέση σε λειτουργία αλλά και από τον υπεύθυνο για το χειρισμό του μηχανήματος. Δεν πρέπει να προσέξουμε μόνο τις γενικές υποδείξεις 3

4 ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και τις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας με τα σύμβολα του κινδύνου που αναγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας Σύμβολα: Γενικό σύμβολο κινδύνου Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση ΥΠΟΔΕΙΞΗ:... Λέξεις επισήμανσης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κρίσιμα επικίνδυνη κατάσταση. Η μη τήρηση των οδηγιών οδηγεί σε θάνατο ή σε βαρύτατους τραυματισμούς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο χρήστης μπορεί να υποστεί βαρύτατους τραυματισμούς. Η «προειδοποίηση» υπονοεί ότι είναι πιθανοί βαρύτατοι τραυματισμοί προσώπων εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες. ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μια χρήσιμη υπόδειξη για τον χειρισμό του προϊόντος. Εφιστά επίσης την προσοχή μας σε πιθανές δυσκολίες. 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό που ασχολείται με τη συναρμολόγηση πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη εξειδίκευση γι' αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι εάν αγνοηθούν οι υποδείξεις ασφαλείας Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον κίνδυνο προσώπων όσο και μηχανήματος/εγκατάστασης. Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία διεκδίκησης της αποζημίωσης/εγγύησης. Ειδικότερα η μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει τους εξής κινδύνους: Διακοπή σημαντικών λειτουργιών της εγκατάστασης. Διακοπή των προδιαγεγραμμένων διαδικασιών συντήρησης και επισκευής. Κινδύνους για τα πρόσωπα από ηλεκτρικές και μηχανικές επιδράσεις. Αντικειμενικές βλάβες. 2.4 Yποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη Πρέπει να δίδεται προσοχή στους κανονισμούς που ισχύουν για την πρόληψη ατυχημάτων. Πρέπει να αποκλεισθούν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια. Πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας (ΔΕΗ). 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει ώστε όλες οι εργασίες ελέγχου και συναρμολόγησης να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο γνωρίζει οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας. 4

5 Εννοείται ότι όλες οι εργασίες στην εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιούνται όταν η εγκατάσταση είναι εκτός λειτουργίας. 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Μετατροπές στην εγκατάσταση επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. Αυθεντικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά του ιδίου του κατασκευαστή εξασφαλίζουν πλήρη ασφάλεια. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η ασφάλεια λειτουργίας της εγκατάστασης που παραδίδεται είναι εγγυημένη μόνον εάν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες λειτουργίας της αντιστοίχου παραγράφου 1. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ξεπερασθούν ή να υπολείπονται οι οριακές τιμές που δίδονται στο φύλλο χαρακτηριστικών. 3 Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να προστατεύεται από υγρασία και μηχανικές φθορές. Δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε θερμοκρασίες εκτός της περιοχής από -10 C μέχρι +50 C. 4 Περιγραφή του συστήματος ρύθμισης και του προαιρετικού εξοπλισμού Περιγραφή του συστήματος ρύθμισης. Εικόνες 1a, 1b, 1c (υποδειγματική απεικόνιση). Το ψηφιακά ελεγχόμενο σύστημα ρύθμισης Comfort κάνει δυνατή μία αδιαβάθμητη προσαρμογή της απόδοσης των εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και ανύψωσης πίεσης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων. Η ρύθμιση CR (εικόνα 1a, 1b) επενεργεί πάνω σε έναν μετατροπέα συχνότητας νεότατης τεχνολογίας, ο οποίος ρυθμίζει με άριστο τρόπο τον αριθμό στροφών ενός απλού τριφασικού κινητήρα της αντλίας βασικού φορτίου αδιαβάθμητα. Η ρύθμιση CRn (εικόνα 1c) επενεργεί πάνω σε μέχρι και 6 μετατροπείς συχνότητας ή αντλίες με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό απόδοσης. Με το αριθμό στροφών μεταβάλλεται η παροχή και μαζί της η απόδοση του συστήματος θέρμανσης ή της εγκατάστασης ανύψωσης πίεσης. Τα μεγέθη ρύθμισης αποδίδονται από το σύστημα θέρμανσης ή ανύψωσης πίεσης μέσω κατάλληλων δοτών σήματος. Ανάλογα με τον τύπο του δότη σήματος διατίθενται επιλεκτικά διαφορετικοί τρόποι ρύθμισης. Με ρύθμιση αριθμού στροφών είναι μόνο η βασική αντλία. Ανάλογα με την απαίτηση του φορτίου ή το χρονικό προγραμματισμό μπαίνουν αυτόματα σε λειτουργία ή διακόπτεται η λειτουργία μη ρυθμισμένων αντλιών αιχμής, ενώ η αντλία βασικού φορτίου αναλαμβάνει την εκάστοτε ρύθμιση σε σχέση με τη ρυθμισμένη επιθυμητή τιμή. Ανάλογα με τον αριθμό των αντλιών και τις απαιτήσεις της ρύθμισης είναι τα συστήματα ρύθμισης σχεδιασμένα με διαφορετικό τρόπο. Μεγαλύτερες εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού λειτουργούν συνήθως με μία δίδυμη αντλία, εγκαταστάσεις ανύψωσης πίεσης (πιεστικά συγκροτήματα) με μέχρι 6 μονές αντλίες. 5

6 4.1.1 Στοιχεία κατασκευής του συστήματος ρύθμισης Στοιχείο κατασκευής Γενικός διακόπτης Ρύθμιση Δίκτυο Μετατροπέας συχνότητας Φίλτρο κινητήρα Διακόπτης προστασίας κινητήρα Στοιχεία ασφάλειας Ρύθμιση Βασική πλακέτα Πλακέτα διεύρυνσης Προαιρετική πλακέτα Εικόνα /Θέση 1a/1b Θέση1 1a/1b Θέση2 1a/1b Θέση 3 1a/1b Θέση 4 1a/1b Θέση 5 1a/1b Θέση 6 1a/1b Θέση 7 1c Θέση 2 1c Θέση 3 1c Θέση 4 1c Θέση 5 Περιγραφή Υποδειγματική απεικόνιση 1a Υποδειγματική απεικόνιση 1b για για CR 1,1... 4,0-4 CR 5,5/7,54. P 2 4 kw P 2 5,5 kw Διακόπτης ON/OFF Ρύθμιση το ανώτερο 6 κινητήρων (βλέπε κεφάλαιο και 4.2.2). Οθόνη LC 4 γραμμών για ένδειξη των τιμών ρύθμισης του συνδυασμού των μηχανημάτων, της επιθυμητής τιμής και των παραμέτρων λειτουργίας Τροφοδοσία του ηλεκτρικού πίνακα/συσκευής ρύθμισης με την απαραίτητη τάση ελέγχου Διαφορετικά μεγέθη ισχύος σύμφωνα με την απόδοση του κινητήρα, περιοχή ρύθμισης 10 μέχρι 50 Hz Εξομάλυνση της μέσω μετατροπέα συχνότητας τάσης Ο διακόπτης προστασίας του κινητήρα εδράζεται πάνω στην πλακέτα ισχύος. Ρύθμιση μέσω μενού Για μετατροπέα συχνότητας και κινητήρες Ρύθμιση του διακόπτη προστασίας του κινητήρα στα 0,58 x ονομαστικό ρεύμα κινητήρα Υποδειγματική απεικόνιση 1c για CRn 3-4/TK WA Ρύθμιση το ανώτερο 6 κινητήρων (βλέπε κεφάλαιο και 4.2.2). Οθόνη LC 4 γραμμών για ένδειξη των τιμών ρύθμισης του συνδυασμού των μηχανημάτων, της επιθυμητής τιμής και των παραμέτρων λειτουργίας Τροφοδοσία της ρύθμισης με την απαιτούμενη τάση ελέγχου, έλεγχος αντλιών 1 και 2, σύνδεση δότη, είσοδοι/έξοδοι ελέγχου Έλεγχος αντλιών 3-4 Προαιρετική πλακέτα CR-KTY εναλλακτικά CR-PT100 6

7 Πλακέτες ισχύος: Στοιχείο Εικόνα κατασκευής /Θέση 3a/3b, 4a Θέση 1 3a/3b, 4a Θέση 2 3a/3b Περιγραφή Για σύνδεση δικτύου και κινητήρων, διαφορετικές ανάλογα με την έκδοση του ηλεκτρικού πίνακα. Δυνατότητα σύνδεσης 2 κινητήρων ανά πλακέτα (3 πλακέτες για 6 αντλίες). Προστασία, ρελέ ή αναλογικές έξοδοι για τον έλεγχο των κινητήρων ESA: ηλεκτρονική επέμβαση διακοπής λειτουργίας σε υπέρ-τάση ανά αντλία σε απευθείας εκκίνηση TSA: θερμική επέμβαση διακοπής λειτουργίας σε υπέρ-τάση ανά αντλία μέσω σύζευξης πεδίων Διακόπτες: «Not» (Κίνδυνος): Ο κινητήρας λειτουργεί χωρίς προστασία απευθείας στη σύνδεση δικτύου ενώ η λειτουργία «Extern Aus» (Εξωτερική διακοπή) έχει υπερκερασθεί «Aus» (OFF): Η αντλία είναι σε φραγή για τη ρύθμιση «Freigabe» (Ελεύθερο): Ο κινητήρας είναι ελεύθερος για τη ρύθμιση Αγκιστροειδής διακόπτης για επιλογή αντλιών (1/2, 3/4, 5/6) Κλέμμες σύνδεσης για τις αντλίες Θέση 3 2Pp Δίκτυο 3a Για κινητήρες χωρίς ρύθμιση αριθμού στροφών (χωρίς μετατροπέα συχνότητας) 2Pp Δίκτυο/ Ρύθμιση Πλακέτα σύζευξης 2Pp Δίκτυο/ Ρύθμιση 3b 4a Θέση 4 Θέση 5 Για κινητήρες με ρύθμιση αριθμού στροφών, όπως 2Pp δίκτυο, όμως με έλεγχο του μετατροπέα συχνότητας Για κινητήρες με ή χωρίς ρύθμιση στροφών. Ο καθορισμός επιτυγχάνεται στο μενού. Κλέμμες για τον έλεγχο του μετατροπέα συχνότητας και του συνδυασμού προστασίας Y-Δ (αστέρας τρίγωνο) Ποτενσιόμετρο χρονικής διάρκειας λειτουργίας αστέρα, ρυθμιζόμενο σε 1-6 sec 7

8 Στοιχείο κατασκευής Βασική πλακέτα CR-GP Εικόνα Περιγραφή /Θέση 4b Για σύνδεση των διαφορετικών δοτών σήματος Θέση 1 Οι αγκιστροειδείς διακόπτες S2 ή S3 πρέπει να είναι ρυθμισμένοι στο σήμα εξόδου του συνδεδεμένου δότη: Για ρεύμα εξόδου του δότη 0/4-20 ma αγκιστροειδής διακόπτης κλειστός Για τάση εξόδου του δότη 0/2-10 V αγκιστροειδής διακόπτης ανοιχτός Θέση 2 Κλέμμες σύνδεσης του δότη σήματος: Για δότη πίεσης DEA (DG) Για θέρμανση/κλιματισμό δότης διαφορικής πίεσης (DDG), ή δότης παροχής σε Q-c Θέση 3 Κλέμμες για τηλε-ρύθμιση επιθυμητής τιμής ή δότη παροχής σε Δp-q Θέση 4 Κλέμμες εισόδου για ψυχρή επαφή NC «Extern ON/OFF», έχει προτεραιότητα έναντι άλλων λειτουργιών, βλέπε επίσης παράγραφο Θέση 5 Ψυχρή επαφή NC ERR_off_DIG2, π.χ. έλλειψη νερού ή προστασία έναντι παγετού, μόνο για θέρμανση/κλιματισμό Θέση 6 Κλέμμες εξόδου για ψυχρή μεταγωγική επαφή SPDT για γενική ένδειξη βλάβης SSM και λειτουργίας SBM Ανοχή επαφής 250 V AC 2Α 8

9 Στοιχείο κατασκευής Βασική πλακέτα CR-IPG Εικόνα Περιγραφή /Θέση 4c Τμήμα δικτύου με τάση τροφοδοσίας, έλεγχος για 2 αντλίες Θέση 1 Ψυχρή επαφή ΝΟ για σύνδεση μίας αντλίας σταθερών στροφών, Ανοχή επαφής: 250 V AC/2 A Θέση 2 Αναλογική έξοδος ελέγχου 0/4 20 ma, 0/2 10 V DC. Αυτή η έξοδος πρέπει να συνδεθεί με την 0 10V είσοδο της αντλίας, βλέπε οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας. Θέση 3 Ψυχρή επαφή NC για μεμονωμένη ένδειξη βλάβης της αντλίας, 24 V DC. υτή η είσοδος πρέπει να συνδεθεί με την επαφή συνολικής ένδειξης βλαβών της αντλίας SSM, βλέπε οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας. Θέση 4 Διακόπτες: «Νot» (Κίνδυνος): Ο κινητήρας λειτουργεί χωρίς προστασία με σταθερό στο ποτενσιόμετρο (θέση 5) προρυθμισμένο αριθμό στροφών, ενώ η λειτουργία «Extern OFF» (Εξωτερική διακοπή) έχει υπερκερασθεί «Aus» (OFF): Η αντλία είναι σε φραγή για τη λειτουργία ρύθμισης «Freigabe» (Ελεύθερο): Ο κινητήρας είναι ελεύθερος για τη λειτουργία ρύθμισης Θέση 5 Ποτενσιόμετρο για τη ρύθμιση σταθερού αριθμού στροφών και για τους δύο κινητήρες στην αναγκαστική λειτουργία Θέση 6 Διακόπτης επιλογής ρεύματος (I)/τάσης (U) σήματος επιθυμητής τιμής Θέση 7 Διακόπτης επιλογής αντλίας: 1/2: S1=ON, S2=OFF 3/4: S1=OFF, S2=ON 5/6: S1=ON, S2=ON Θέση 8 Κλέμμες σύνδεσης δότη σήματος: Για DEA (πιεστικά) δότη πίεσης (DG) Για δότη διαφορικής πίεσης για θέρμανση/κλιματισμό (DDG), ή δότη παροχής σε Q-c Θέση 9 Κλέμμες τηλεμεταβολής επιθυμητής τιμής ή δότη παροχής σε Δp-q Θέση 10 Οι κλέμμες εισόδου για ψυχρή επαφή ΝC «Extern ON/OFF», έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων λειτουργιών, βλέπε επίσης παράγραφο Θέση 11 Ψυχρή επαφή ΝC ERR_off_DIG2, π.χ. έλλειψη νερού ή προστασία έναντι παγετού Θέση 12 Κλέμμες εξόδου για ψυχρή μεταγωγική επαφή SPDT για συνολική ένδειξη βλάβης SSM και λειτουργίας SBM Ανοχή επαφής 250 V AC/2A Θέση 13 Διακόπτης επιλογής ρεύματος (I)/τάσης (U) σήματος δότη Θέση 14 Διακόπτης επιλογής ρεύματος (I)/τάσης (U) σήματος επιθυμητής τιμής «αναλογικά σε 1» 9

10 Στοιχείο κατασκευής Πλακέτα διεύρυνσης CR-IPE Εικόνα Περιγραφή /Θέση 4d Πλακέτα διεύρυνσης για σύνδεση των αντλιών 3 4 ή 5 6. Θέση 1 Ψυχρή επαφή ΝΟ για σύνδεση μίας αντλίας σταθερών στροφών, Ανοχή επαφής: 250 V AC/2 A Θέση 2 Αναλογική έξοδος ελέγχου 0/4 20 ma, 0/2 10 V DC. Αυτή η έξοδος πρέπει να συνδεθεί με την είσοδο 0 10V της αντλίας, βλέπε οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας Θέση 3 Ψυχρή επαφή NC για μεμονωμένη ένδειξη βλάβης της αντλίας, 24 V DC. Αυτή η είσοδος πρέπει να συνδεθεί με την επαφή συνολικής ένδειξης βλαβών της αντλίας SSM, βλέπε οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας της αντλίας Θέση 4 Διακόπτες: «Not» (Κίνδυνος): Ο κινητήρας λειτουργεί χωρίς προστασία με σταθερό στο ποτενσιόμετρο (θέση 5) προρυθμισμένο αριθμό στροφών, ενώ η λειτουργία «Extern OFF» (Εξωτερική διακοπή) έχει υπερκερασθεί «Aus» (OFF): Η αντλία είναι σε φραγή για τη λειτουργία ρύθμισης «Freigabe» (Ελεύθερο): Ο κινητήρας είναι ελεύθερος για τη λειτουργία ρύθμισης Θέση 5 Ποτενσιόμετρο για τη ρύθμιση σταθερού αριθμού στροφών και για τους δύο κινητήρες στην αναγκαστική λειτουργία Θέση 6 Διακόπτης επιλογής ρεύματος (I)/τάσης (U) σήματος επιθυμητής τιμής Θέση 7 Διακόπτης επιλογής αντλίας: 1/2: S1=ON, S2=OFF 3/4: S1=OFF, S2=ON 5/6: S1=ON, S2=ON 10

11 Προαιρετικές πλακέτες για το διαφοροποιημένο εξοπλισμό των εγκαταστάσεων Στοιχείο κατασκευής Εικόνα /Θέση Περιγραφή Πλακέτες ένδειξης/ καταχώρησης CR-MP 1-2 Πλακέτα ένδειξης/ καταχώρησης CR-MP 3-6 Πλακέτα-DDC CR-DDC 5a Μεμονωμένες ενδείξεις λειτουργίας και βλάβης για τις αντλίες 1-2 και το μετατροπέα συχνότητας, ψυχρές επαφές, καταχώρηση λειτουργίας ψυχρής επαφής ΝΟ, καταχώρηση βλάβης ψυχρής επαφής NC. Ψυχρή επαφή NC ERR_off_DIG2, π.χ. έλλειψη νερού ή ERR_off_DIG3. Ανοχή επαφής: 250 V AC/2 A Η αναλογική έξοδος, δείχνει ανάλογα τη ρύθμιση στο μενού 2.14 την πραγματική τιμή του μετατροπέα συχνότητας FU, την επιθυμητή τιμή της αντλίας βασικού φορτίου στο CRn, ή του σήματος στην αναλογική είσοδο «δότης 1». Η έξοδος μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού 2.15 στα ακόλουθα μεγέθη εξόδου: «0/2-10V DC/0/4-20mA». Ρυθμίστε τον αγκιστροειδή διακόπτη S1 πάνω στην πλακέτα καταχώρησης/ένδειξης (σχήμα 5a, θέση 1) στη θέση «U» ή «I» Ενδείξεις σφάλματος και μέσω της οθόνης LCD, μενού 7 Στο μενού 2.13 δηλώστε την πλακέτα ένδειξης (>xxxx<) 5b Ενδείξεις μεμονωμένης λειτουργίας και βλάβης για τις αντλίες 3-6 Ψυχρές επαφές όπως CR-MP 1-2 5c Για την εφαρμογή μιας εξωτερικής ρύθμισης, η οποία ρυθμίζει σύμφωνα με τη σύγκριση επιθυμητής πραγματικής τιμής. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει μετάθεση της εσωτερικά ρυθμισμένης επιθυμητής τιμής Wi1 στην δεύτερη επιθυμητή τιμή Wi2, η οποία τότε καθορίζει τη συχνότητα εξόδου του μετατροπέα συχνότητας FU. Μέσω της Wi2 μπορεί να επιλεγεί επίσης η λειτουργία «Off» (χρονικά εξαρτώμενη διακοπή της θέρμανσης). Μέσω της Wi2 μπορεί να επιλεγεί επίσης η λειτουργία «Pilotpump» Η προστασία κινητήρα και οι ενδείξεις κατάστασης παραμένουν. Λειτουργίες εισόδων: SL-ZU/SL-AB: μετάθεση της λειτουργίας φορτίου αιχμής από «intern» (εσωτερικά) σε «extern» (εξωτερικά) μέσω του μενού 3.29 «extern». Οι χρονικές λειτουργικές επιβραδύνσεις καθορίζονται στο 1 s. 11

12 Στοιχείο κατασκευής Πλακέτα-DDC CR-DDC Εικόνα Περιγραφή /Θέση PT: Ελευθέρωση της εναλλαγής αντλιών. Μενού 3.30 «extern». SW 1/2: Ενεργοποίηση της επιθυμητής τιμής Wi2, μενού 3.31 «extern» (εξωτερικά). Εδώ ενεργοποιείται και η λειτουργία «Pilotpumpe» εξωτερικά, εάν έχει προηγουμένως επιλεγεί στο μενού 3.06 EXT. QUIT: Η εξωτερική αναίρεση της συνολικής ένδειξης βλάβης SSM, είναι ελεύθερη, εάν η πλακέτα DDC εμφανίζεται στο μενού Οι μεμονωμένες ενδείξεις βλάβης πρέπει να αναιρούνται στο μενού ANALOG IN 2: Αναλογικό σήμα σαν τιμή ρύθμισης για την αντλία βασικού φορτίου. Η είσοδος μπορεί να ρυθμιστεί στο μενού 2.20 στα ακόλουθα μεγέθη εισόδου: «0/2-10V DC/0/4-20mA». Ρυθμίστε τον αγκιστροειδή διακόπτη S1 στην πλακέτα DDC (εικόνα 5c, θέση 1) στο «U» ή «I». PARAM.2: Με κλείσιμο της ψυχρής επαφής μπορεί από κάθε ενεργή ρύθμιση στο τρόπο λειτουργίας n=f(analog IN 2), να αλλάξει η λειτουργία σταθερών στροφών. Με το άνοιγμα της ψυχρής επαφής ενεργοποιείται πάλι η προηγούμενη ρύθμιση. Το σύστημα CR-System διαθέτει στη λειτουργία σταθερών στροφών ακόμη μόνο τη λειτουργία της βάνας ελέγχου (ρύθμισης) για την αντλία βασικού φορτίου. DIG 3: Με άνοιγμα της ψυχρής επαφής ενεργοποιείται η ρύθμιση «ERR_off_DIG3», εάν έχει προεπιλεγεί στο μενού Αυτό είναι μια ελεύθερη είσοδος σαν ψυχρή επαφή NC για μια διακοπή λόγω βλάβης με ένδειξη. Η εφεδρική είσοδος Res.2 δεν είναι επιλεγμένη. Εάν ακυρωθεί η πλακέτα DDC, γυρίζουν όλοι οι διακόπτες DDC-Software πίσω στο «intern» (εσωτερικά) και ο τρόπος ρύθμισης. 12

13 Στοιχείο κατασκευής Πλακέτα ελέγχου CR-ST 2 Εικόνα /Θέση 5d Μενού 2.16 Περιγραφή Για τη μετάθεση των κινητήρων σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία π.χ. από ένα κέντρο ελέγχου κτιρίου ή είσοδο σήματος ελέγχου διακόπτη επισκευών. Έλεγχος ανά πλακέτα των εκάστοτε 2 αντλιών Οι αντλίες καθορίζονται μέσω ρύθμισης του αγκιστροειδούς διακόπτη S3 (1/2 3/4 5/6) Μετά τη ρύθμιση VDE δεν διατίθεται η αναγκαστική διακοπή λειτουργίας (κίνδυνος) και η λειτουργία του διακόπτη επισκευών. Προϋπόθεση: Μενού 1.01 «AUTOMATIK ΜΕ FU» (μετ. συχν.) ή «AUTOMATIK ΧΩΡΙΣ FU» ή «AUTOMATIK ΜΕ IP-G && IP-E» Προϋπόθεση: Η αντίστοιχη αντλία πρέπει να ελευθερωθεί μέσω του διακόπτη απελευθέρωσης. Ιδιαίτερη λειτουργία με ρυθμιστή CRn: Εάν κλείσει η επαφή «Hand» (χειροκίνητα), λειτουργεί η αντλία με τον αριθμό στροφών που έχει ρυθμιστεί στο μενού 2.35 (0-100%). 3 λειτουργίες ελέγχου ανά αντλία. Συνδέσεις των μεμονωμένων λειτουργιών ελέγχου (0 επαφή ανοιχτή, 1 επαφή κλειστή, X καμία λειτουργία): Επαφή λειτουργίας ελέγχου Επαφή ελεύθερο Επαφή χειροκίνητο Αντίδραση της αντλίας > < X X X Πλακέτα(ες) ελέγχου σε φραγή Ελεύθερο, X 0 0 Αντλία σε φραγή χειροκίνητο 0 1 Η αντλία λειτουργεί μέσω δικτύου ανεξάρτητα από την αυτόματη λειτουργία με όλες τις προστατευτικές διατάξεις έναντι υπέρ-έντασης ρεύματος/wsk/tsa 1 0 Αντλία ελεύθερη για αυτόματη λειτουργία 1 1 Αντλία σε φραγή, ένδειξη βλάβης (αναίρεση) Λειτουργία 0 X X Αντλία σε φραγή ελέγχου 1 X X Αντλία ελεύθερη για αυτόματη λειτουργία Λειτουργίες-Σ Αντλία σε φραγή Αντλία σε φραγή Αντλία σε φραγή Αντλία σε φραγή Αντλία σε φραγή Η αντλία λειτουργεί μέσω δικτύου ανεξάρτητα από την αυτόματη λειτουργία με όλες τις προστατευτικές διατάξεις έναντι υπέρ-έντασης ρεύματος/wsk/tsa Αντλία ελεύθερη για αυτόματη λειτουργία Αντλία σε φραγή, ένδειξη βλάβης (αναίρεση) 13

14 Πλακέτες Θερμοκρασίας Για έλεγχο των εγκαταστάσεων θέρμανσης μέσω θερμοκρασίας T ή διαφοράς θερμοκρασίας ΔT. Συνδέσεις για 3 αισθητήρια θερμοκρασίας: T-προσαγωγή, T-επιστροφή, T-εξωτερική/διαδικασία. Στο μενού 2.12 μπορεί να καταχωρηθεί και να ακυρωθεί η πλακέτα θερμοκρασίας CR-TP KTY10 6a Το αισθητήριο θερμοκρασίας KTY10 (-26 C μέχρι 140 C) είναι κατάλληλο για ΔT 10 Kelvin CR-TP Pt100 6b Το αισθητήριο θερμοκρασίας Pt100 (-26 C έως 140 C) είναι κατάλληλο για ΔT 3 Kelvin Η πλακέτα θερμοκρασίας κάνει δυνατή την εφαρμογή των ακόλουθων τρόπων ρύθμισης: Ρύθμιση: ΔT, ΔT-v, Δp-c(T) (μόνο θετική ρύθμιση) Σταθερές στροφές: n=f(ta), n= f(tp), n=f(tvl), n=f(trl) Μία βλάβη του αισθητηρίου εμφανίζεται σε T<-27 C (βραχυκύκλωμα) ή T>152 C (θραύση). Ένδειξη συναγερμού. Σε εφαρμογή στον τομέα του κλιματισμού πρέπει να γίνει εναλλαγή των αισθητηρίων προσαγωγής και επιστροφής Οι δυνατότητες επιλογής των διαφόρων τρόπων λειτουργίας είναι τότε μόνο εφικτές, όταν έχουν τοποθετηθεί οι αντίστοιχες πλακέτες. Επιπλέον πρέπει στο μενού 2 «διαμόρφωση συσκευών» και στο μενού 6 «μετατροπέας συχνότητας» να γίνουν οι σωστές ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο σχεδιασμό της εγκατάστασης Εκδοχές κατασκευής των συστημάτων ρύθμισης Εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα για εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού Ισχύς κινητήρα P2 4 kw P2 5,5 kw Επίτοιχη WA Έκδοση Standard Ηλεκτρονικό ισχύος και μετατροπέας συχνότητας FU εντός του χαλυβδοελάσματος του ερμαρίου, Ρύθμιση στην πόρτα του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα Όρθια συσκευή SG Ηλεκτρονικό ισχύος και μετατροπέας συχνότητας FU στον όρθιο αυτοστηριζόμενο πίνακα Ρύθμιση στην πόρτα του ερμαρίου του Εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα SE ηλεκτρικού πίνακα Ηλεκτρονικό ισχύος και μετατροπέας συχνότητας FU πάνω σε κοινή πλάκα βάσης και πρόβλεψη ρύθμισης για εγκατάσταση στην πόρτα του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα Απαιτούμενη εκτομή για τη ρύθμιση στην πόρτα του ερμαρίου του ηλεκτρικού πίνακα: H x B= 137 x 187 mm Εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα για πιεστικά συγκροτήματα Ο ηλεκτρικός πίνακας αποτελεί μέρος του πιεστικού συγκροτήματος 14

15 4.1.3 Τρόποι ρύθμισης (μέσω διαφορετικού δότη σήματος) Οι εξαρτώμενοι από το φορτίο τρόποι ρύθμισης διαφοροποιούνται μέσω των διαφορετικών δοτών σήματος. Οι τρόποι ρύθμισης και οι παράμετροί τους πρέπει να ρυθμιστούν στα αντίστοιχα μενού, τα οποία πρέπει να επιλεγούν στην οθόνη των ρυθμίσεων LC. Ρύθμιση διαφορικής πίεσης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης κλιματισμού: Προσαρμογή της εγκατάστασης στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις απόδοσης μέσω μεταβολής της παροχής κατόπιν ρύθμισης αριθμού στροφών της αντλίας βασικού φορτίου. Η διαφορική πίεση μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής, η οποία έχει μετρηθεί στα κεντρικά σημεία του κυκλώματος, διατηρείται κατά το δυνατό σταθερή. Λήπτης των μετρήσεων είναι ο δότης του διαφορικού θερμοστάτη, ο οποίος δίνει σήμα στη ρύθμιση. Η ρύθμιση διατηρεί τη διαφορική πίεση με σύγκριση της επιθυμητής/πραγματικής τιμής μέσω της επιτρεπόμενης περιοχής παροχής, σταθερή. Πλεονεκτήματα: σταθερές συνθήκες λειτουργίας και καλή διεύθυνση του υδραυλικού συστήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με τη ρύθμιση των διακλαδώσεων του δικτύου. Εξοικονόμηση ενέργειας, μειωμένη φθορά των αντλιών, καθόλου θόρυβοι ροής. Δp-c Διαφορική πίεση σταθερή Μετρημένη ανάμεσα σε δύο σημεία της εγκατάστασης. Η διαφορική πίεση διατηρείται μέσω της επιτρεπόμενης περιοχής παροχής σταθερή στη βασική επιθυμητή τιμή Wi (εικόνα 8a). Δυνατή η ρύθμιση λειτουργίας με μία ή με περισσότερες αντλίες. Στο μενού της ρύθμισης μπορούν να ρυθμιστούν 2 διαφορετικές επιθυμητές τιμές Wi1 και Wi2, π.χ. για ημερήσια και νυχτερινή λειτουργία. Η βασική επιθυμητή τιμή, που ρυθμίζεται στο μενού 3.05, μπορεί να μεταβληθεί εξωτερικά θετικά ή αρνητικά (Είσοδος αναλογική IN1) (εικόνα 8b). Το ύψος της εξωτερικής τηλεμεταβολής σε μέγιστο σήμα εισόδου ρυθμίζεται στο μενού Η επιλεγόμενη βασική επιθυμητή τιμή W2 λειτουργεί σε όλους τους τρόπους ρύθμισης χωρίς εξωτερική εντολή. Δp-q Διαφορική πίεση με επικάλυψη μεγεθών Μέτρηση μπροστά και πίσω από τον κυκλοφορητή. Συμψηφισμός των απωλειών της σωλήνωσης, έτσι ώστε η πραγματική τιμή να ακολουθεί την επιθυμητή τιμή η οποία αυξάνει με την παροχή (εικόνα 9b). Η άνοδος της επιθυμητής τιμής σταματά μέσω σήματος δότη παροχής (υποχρέωση εγκαταστάτη), και η επεξεργασία των τιμών γίνεται από τη ρύθμιση. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις με μία ή πολλές αντλίες Πλεονέκτημα: Δεν απαιτείται μεγάλο μήκος γραμμών για τις μετρήσεις της διαφορικής πίεσης. Δp-v Διαφορική πίεση μεταβαλλόμενη: Μεταβολή από Δp-c=f(Q) Αντί δότη παροχής εσωτερικό σήμα ελέγχου (ανάλογο με τον αριθμό στροφών) της ρύθμισης για τον μετατροπέα συχνότητας. Σε αναλογία με την παροχή (εικόνα 9a). Πλεονέκτημα: Δεν απαιτείται δότης παροχής. Εφαρμόσιμος τρόπος ρύθμισης μόνο σε εγκαταστάσεις με μία αντλία. Δp-c(T) Διαφορική πίεση σταθερή μέσω θερμοκρασίας: προσαρμόζεται γραμμικά σε σχέση με ένα μέγεθος κατεύθυνσης (εξωτερική θερμοκρασία/θερμική διαδικασία) (εικόνα 10a). Μαζί με την τιμή ρύθμισης στο μενού 3.20 Wvar υπάρχει σε ανοδική θερμοκρασία μία ανοδική ή πτωτική σχέση της επιθυμητής τιμής. Για εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν διατίθεται η διαφορική πίεση σαν μέγεθος ρύθμισης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θερμοκρασία σαν ουσιαστική παράμετρος λειτουργίας της εγκατάστασης. Με προσαρμογή της υδραυλικής στο σύστημα μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας, μικρότερη φθορά των αντλιών και μείωση των θορύβων ροής. 15

16 n=f(tx) Αριθμός στροφών εξαρτώμενος από τη θερμοκρασία: Ο αριθμός στροφών της αντλίας ελέγχεται μέσω μίας γραμμικής εξάρτησης π.χ. μέσω της εξωτερικής θερμοκρασίας. Εφαρμογή μόνο για τη λειτουργία μεμονωμένων αντλιών (εικόνα 10b). Οι δυνατότητες ρύθμισης μέσω θερμοκρασίας είναι: n=f(ta), n=f(tp), n=f(tvl), n=f(trl). ΔT Διαφορά θερμοκρασίας σταθερή: μεταξύ προσαγωγής και επιστροφής μιας εγκατάστασης. Διακυμάνσεις της απαίτησης θερμότητας εξισορροπούνται με αλλαγή του θερμικού ρεύματος μέσω αλλαγής του αριθμού στροφών της αντλίας (εικόνα 10c). Η βασική επιθυμητή τιμή, ρυθμιζόμενη στο μενού 3.05, μπορεί να μεταβληθεί εξωτερικά (αναλογική είσοδος IN1) θετικά ή αρνητικά. Το ύψος της εξωτερικής τηλεμεταβολής σε μέγιστο σήμα εισόδου ρυθμίζεται στο μενού Η επιλεγόμενη βασική επιθυμητή τιμή W2 λειτουργεί σε όλους τους τρόπους ρύθμισης χωρίς εξωτερική εντολή. ΔT-v Διαφορά θερμοκρασίας μεταβαλλόμενη: Μεταβολές της διαφοράς θερμοκρασίας ΔT, μεταβάλλουν τη βασική επιθυμητή τιμή (μενού 3.05) όταν αυξάνεται η εξωτερική θερμοκρασία/θερμική διαδικασία. Στο μενού 3.20 μπορεί να ρυθμιστεί η μεγαλύτερη απόκλιση από τη βασική επιθυμητή τιμή θετικά ή αρνητικά στα ρυθμιζόμενα όρια θερμοκρασίας (μενού 3.16 και 3.17) (εικόνα 10d). Σταθερή ρύθμιση παροχής σε εγκαταστάσεις τροφοδοσίας και αποστράγγισης νερού/εγκαταστάσεις ψύξης και κλιματισμού Q-c Παροχή σταθερή: Αυτός ο τρόπος ρύθμισης αντιστοιχεί στη λειτουργία Δp-c, αλλά χρησιμοποιείται σαν δότης σήματος ένας μετρητής ροής στην αντίστοιχη θέση (εικόνα 10e). Ρύθμιση εφαρμόσιμη για εγκαταστάσεις με μία ή με πολλές αντλίες. Υπόδειξη ασφαλείας: Σε εφαρμογή σε συστήματα/εγκαταστάσεις με ανοιχτό δοχείο διαστολής πρέπει να εξασφαλίζεται με κατάλληλη επιτήρηση (σύνδεση σε DIG2 ή DIG3) η εγκατάσταση με προστασία έναντι έλλειψης νερού. Ρύθμιση πίεσης σε εγκαταστάσεις πιεστικών συγκροτημάτων p-c Πίεση σταθερή: Ηλεκτρονικός δότης σήματος δίνει την πίεση του συστήματος-πραγματική τιμή Η ρύθμιση διατηρεί την πίεση με σύγκριση της επιθυμητής/πραγματικής τιμής μέσω της επιτρεπόμενης περιοχής παροχής σταθερή (εικόνες 7a/7b). Η βασική επιθυμητή τιμή, που ρυθμίζεται στο μενού 3.05, μπορεί να μεταβληθεί εξωτερικά (Είσοδος αναλογική IN1) θετικά ή αρνητικά. Το ύψος της εξωτερικής τηλεμεταβολής σε μέγιστο σήμα εισόδου ρυθμίζεται στο μενού Η επιλεγόμενη βασική επιθυμητή τιμή W2 λειτουργεί σε όλους τους τρόπους ρύθμισης χωρίς εξωτερική εντολή. 16

17 4.1.4 Τρόποι λειτουργίας των εγκαταστάσεων Εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης Εγκαταστάσεις ανύψωσης πίεσης (πιεστικά) Κανονική λειτουργία Η αντλία που πρώτη εκκινεί με ρύθμιση αριθμού στροφών είναι η αντλία βασικού φορτίου. Εάν σε εγκατάσταση πολλών αντλιών δεν μπορεί να καλυφθεί η απαίτηση ζήτησης του συστήματος από τη βασική αντλία, εκκινεί μέσω της ρύθμισης μία αντλία φορτίου αιχμής ή επιπλέον αντλίες με τη σειρά σε αυξανόμενη ζήτηση. Οι αντλίες φορτίου αιχμής λειτουργούν με σταθερό αριθμό στροφών, ενώ η αντλία βασικού φορτίου λειτουργεί συνεχώς ρυθμισμένη στην επιθυμητή τιμή. Η αντλία βασικού φορτίου λειτουργεί πάντα, εκτός Η αντλία βασικού φορτίου λειτουργεί πάντα, εκτός από τις περιπτώσεις: από τις περιπτώσεις: Βλάβες Βλάβες Εξωτερική διακοπή «Extern Aus» Εξωτερική διακοπή «Extern Aus» Μετάθεση λειτουργίας λόγω επιθυμητής τιμής Μετάθεση λειτουργίας λόγω επιθυμητής τιμής Διακοπή λειτουργίας λόγω μηδενικής παροχής σε περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση. Σε εγκαταστάσεις χωρίς μετατροπέα συχνότητας FU διακόπτεται η λειτουργία της αντλίας βασικού φορτίου μετά από υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου επιπέδου στάθμης, μετά από παρέλευση ενός ρυθμισμένου χρόνου υστέρησης λειτουργίας και εάν υπολείπεται το ελάχιστο επίπεδο στάθμης, τίθεται αμέσως πάλι σε λειτουργία. Σε εγκαταστάσεις με μετατροπέα συχνότητας FU αναιρείται σε σταθερή πίεση πάνω από 180 sec η επιθυμητή συχνότητα του μετατροπέα κατά 5%. Εάν με αυτό τον τρόπο δεν υπάρξει μεταβολή της πίεσης μέσω της πτώσης του αριθμού στροφών της αντλίας βασικού φορτίου, έχουμε μηδενική απαίτηση παροχής και διακόπτεται η λειτουργία της αντλίας. Εάν πέσει η πίεση 5% κάτω από την επιθυμητή τιμή, ενεργοποιείται πάλι η αντλία βασικού φορτίου. Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας της αντλίας φορτίου αιχμής με μετατροπέα συχνότητας FU Η εκκίνηση και η διακοπή λειτουργίας της αντλίας αιχμής καθορίζεται από τις ρυθμισμένες αποκλίσεις από την τρέχουσα επιθυμητή τιμή στα μενού 3.12 (SΔe) και 3.13 (SΔa) ως επίσης και από τους ρυθμισμένους χρόνους υστέρησης διακοπής λειτουργίας στα μενού 3.14 (Te) και 3.15 (Ta) Για τον μετατροπέα συχνότητας ρυθμίζεται για το χρονικό σημείο της εκκίνησης και της διακοπής λειτουργίας μιας αντλίας φορτίου αιχμής στο μενού 3.25 και 3.26, χωριστά για την εκκίνηση και τη διακοπή, μια επιθυμητή τιμή συχνότητας. Μετά την εκκίνηση επανέρχεται η ρύθμιση στη βασική επιθυμητή τιμή 1 ή 2. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται στο χρονικό σημείο της μετάθεσης λειτουργίας μια άνοδος ή πτώση της πίεσης (υδραυλικό πλήγμα). Οι αντλίες φορτίου αιχμής δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκκινούν ταυτόχρονα. Για να εκκινούν η μία κατόπιν της άλλης, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, υπάρχει στο μενού 3.14/3.15 ένας χρόνος αναμονής εκκίνησης, ο οποίος ρυθμίζεται μεταξύ 1 και 30 sec. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος/πτώσης του δικτύου, διακόπτεται ταυτόχρονα η λειτουργία όλων των αντλιών. Μόνο σε περίπτωση ανάγκης λειτουργούν με την εκκίνηση όλες οι αντλίες ταυτόχρονα. Εκκίνηση και διακοπή λειτουργίας των αντλιών φορτίου αιχμής σε λειτουργία δικτύου ή με χαλασμένο μετατροπέα συχνότητας FU Χωρίς μετατροπέα συχνότητας μπορεί να λειτουργήσει η ρύθμιση μόνον σαν ρύθμιση δύο σημείων. 17

18 Εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης Τα φορτία αιχμής ελέγχονται όπως και στη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας FU μέσω των οριακών τιμών εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας, ρύθμιση στα μενού 3.12 (SΔe) και 3.13 (SΔa). Σε καθαρή λειτουργία δικτύου υπάγονται τα φορτία αιχμής σε χρονική υστέρηση σύμφωνα με το χρόνο που έχει ρυθμιστεί στα μενού 3.14/3.15. Σε εναλλακτική λειτουργία δικτύου λόγω βλάβης του μετατροπέα συχνότητας FU διακόπτεται η λειτουργία φορτίου αιχμής μετά παρέλευση 180 s Εγκαταστάσεις ανύψωσης πίεσης (πιεστικά) Στις θέσεις του μενού 3.12/3.13 ρυθμίζονται οι απαραίτητες για την εκκίνηση-διακοπή λειτουργίας των αντλιών φορτίου αιχμής αποκλίσεις από την επιθυμητή τιμή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της λειτουργίας δικτύου σε σχέση με την ακρίβεια της ρύθμισης. Μετατροπέας συχνότητας-υπερφόρτωση Αιτίες: Η βλάβη του μετατροπέα συχνότητας ή της αντλίας μεταφέρεται στις υπόλοιπες αντλίες σε επίπεδη χαρακτηριστική καμπύλη της σωλήνωσης. Σε κανονική λειτουργία της ρύθμισης μπαίνει σε λειτουργία η επόμενη αντλία φορτίου αιχμής όταν επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση της αντλίας βασικού φορτίου και η μέγιστη συχνότητα του μετατροπέα FU. Η συχνότητα του μετατροπέα ακολουθεί την προσαρμοσμένη επιβάρυνση της αντλίας βασικού φορτίου. Εάν συνεχίζει να βρίσκεται ο μετατροπέας συχνότητας σε κατάσταση υπερφόρτωσης, ισχύει ότι η αντλία βασικού φορτίου έχει βλάβη και τίθεται από τον μετατροπέα συχνότητας σε φραγή. Σε εγκαταστάσεις με πολλές αντλίες και επίπεδη χαρακτηριστική καμπύλη μπορεί να προκύψει εξαιτίας πολύ υψηλής απαίτησης, να μην μπορεί η αντλία βασικού φορτίου να αποφέρει την απαιτούμενη απόδοση. Ο μετατροπέας συχνότητας ρυθμίζει τότε στη μέγιστη συχνότητα και μέγιστη απορρόφηση ισχύος. Η υπερφόρτωση, μια πολύ υψηλή απορρόφηση ισχύος της αντλίας βασικού φορτίου μπορεί να έχει δύο αιτίες, μια υδραυλική επιβάρυνση ή μια βλάβη (μπλοκάρισμα). Κατά την αναγνώριση της υπερφόρτωσης εξακριβώνεται αυτόματα η αιτία και το σύστημα αντιδρά με τα απαραίτητα βήματα όπως ακολουθεί: Σε παρεμβολή της αναγνώρισης υπερφόρτωσης στο μενού 2.08 ρυθμίζει ο μετατροπέας συχνότητας τον κινητήρα μέσω μείωσης της συχνότητας καθοδικά μέχρι το ονομαστικό ρεύμα. Εάν fπραγματικό <0,9 x fεπιθυμητό, πρόκειται για υπερφόρτωση. Εάν παραμείνει ο μετατροπέας συχνότητας παρά τη θέση σε λειτουργία μιάς αντλίας φορτίου αιχμής για ένα ρυθμιζόμενο διάστημα (5-60 s) σε υπερφόρτωση, έχει βλάβη η αντλία βασικού φορτίου, τίθεται εκτός λειτουργίας και παραμένει ακόμη σε ετοιμότητα σαν αντλία φορτίου αιχμής. Η ρύθμιση εκκινεί τότε την επόμενη αντλία μέσω του μετατροπέα συχνότητας. Όταν όλες οι διατιθέμενες αντλίες τεθούν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης της ρύθμισης, είναι και ο μετατροπέας συχνότητας με βλάβη ή λάθος ρυθμισμένος και τίθεται σε φραγή. Η ρύθμιση μετατίθεται τότε σε καθαρή λειτουργία δικτύου. Η αντλία που είναι συνδεδεμένη στον μετατροπέα συχνότητας διακόπτει τη λειτουργία της σε βλάβη του μετατροπέα συχνότητας, όταν η πρώτη αντλία φορτίου αιχμής δεν έχει επιφέρει καμία διαφοροποίηση και οι χρόνοι υστέρησης έχουν παρέλθει. Ανεξάρτητα από τη λειτουργία της αναγνώρισης υπερφόρτωσης ισχύει: Μετά την εκκίνηση μέσω τάσης τροφοδοσίας πρέπει μετά παρέλευση 15 s να υπάρχει η ένδειξη «betriebsbereit» (έτοιμη για λειτουργία) σαν εσωτερικό κριτήριο. Διαφορετικά τίθεται ο μετατροπέας συχνότητας σε βλάβη και συνεπώς σε φραγή. Η βλάβη πρέπει να αναιρεθεί (βλέπε οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας). 18

19 Εναλλαγή αντλιών (σε εγκαταστάσεις με περισσότερες αντλίες) Εάν η αντλία βασικού φορτίου εκκινούσε πάντα σαν πρώτη αντλία, θα υπήρχε μεγαλύτερη καταπόνηση της απ ότι για τις αντλίες φορτίου αιχμής. Για να επιμερισθεί ομοιόμορφα ο χρόνος λειτουργίας σε όλες τις αντλίες και για να αποκλεισθεί μια πρόωρη φθορά μιας αντλίας, μπορεί να ρυθμισθεί η εγκατάσταση στη θέση «Pumpentausch» (εναλλαγή αντλιών), δηλαδή μετά παρέλευση ενός καθορισμένου χρόνου, ρυθμισμένου στα μενού 4.31 και 4.32, αναλαμβάνει η αντλία 2 τη λειτουργία βασικού φορτίου. Μετά παρέλευση του εκάστοτε ρυθμισμένου χρόνου τίθεται σε λειτουργία η επόμενη αντλία με τη σειρά της. Εάν στο μενού 4.xx δεν είναι ενεργοποιημένη η εναλλαγή αντλιών, διενεργεί η εγκατάσταση μετά από κάθε εξωτερική διακοπή λειτουργίας (EXT.AUS) ή μετά από διακοπή λόγω μηδενικού φορτίου μια αλλαγή της αντλίας βασικού φορτίου. Για το λόγο αυτό ρυθμίζεται στο μενού 4.29, η εναλλαγή αντλιών/«pumpentausch», σε χρόνους μειωμένης απαίτησης απόδοσης. Στο μενού βελτιστοποίηση χρόνου λειτουργίας («Laufzeitoptimierung») (μενού 2.25) διενεργείται μια εναλλαγή αντλιών, όταν η χρονική διαφορά λειτουργίας της αντλίας βασικού φορτίου έναντι μιας άλλης αντλίας υπερβαίνει τις 24 h. Αυτή η λειτουργία έχει προτεραιότητα έναντι της εναλλαγής αντλιών. Κατά τη θέση σε λειτουργία των αντλιών φορτίου αιχμής, τίθεται πρώτα σε λειτουργία πάντα η αντλία με το λιγότερο χρόνο λειτουργίας. Η μετάθεση λειτουργίας μπορεί να ακυρωθεί και με τηλεχειρισμό μέσω της πλακέτας DDC. Κυκλική εναλλαγή αντλιών Μέσω του μενού 2.29 είναι δυνατόν να ρυθμιστεί ένας χρόνος κυκλικής εναλλαγής των αντλιών από 5 min μέχρι 12 h. Αφού δοθεί ο χρόνος, συμβαίνει πάντα μια εναλλαγή αντλιών, εάν υπάρχει ελεύθερη αντλία. Εάν ενεργοποιηθεί η κυκλική εναλλαγή αντλιών, σταματά να αναβοσβήνει στο μενού Εναλλαγή αντλιών με αντλία δικτύου Σε ορισμένες εγκαταστάσεις π.χ. μηχανές ψύξης, επιτηρείται συνεχώς για λόγους ασφαλείας η ροή του ρευστού, η οποία δεν επιτρέπεται να διακοπεί. Μέσω του μενού 2.30 μπορεί να επιλεχθεί μια επικαλυπτόμενη εναλλαγή αντλιών με διαφορετικό παράλληλο χρόνο λειτουργίας. Κατά το χρόνο της μετάθεσης λειτουργίας λειτουργεί επιπρόσθετα με την αντλία βασικού φορτίου και μία αντλία φορτίου αιχμής. Εάν επιπρόσθετα με την αντλία βασικού φορτίου λειτουργεί τουλάχιστον και μία αντλία φορτίου αιχμής, διεξάγεται η εναλλαγή αντλιών χωρίς αυτή τη λειτουργία. Εφεδρική αντλία (σε εγκαταστάσεις με περισσότερες αντλίες) Στο μενού μπορεί να κρατηθεί μια αντλία σαν εφεδρική ή να ελευθερωθεί από εφεδρική (μενού 2.24). Σε εφεδρική λειτουργία «ΟN» δεν συμπεριλαμβάνεται μια αντλία σε βασική ή λειτουργία φορτίου αιχμής. Τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης μια άλλη αντλία. Η εφεδρική αντλία υπόκειται όμως στην επιτήρηση παραμονής σε ετοιμότητα και συμπεριλαμβάνεται στη δοκιμαστική λειτουργία. Επειδή η ακολουθία από την αντλία βασικού φορτίου και τις αντλίες που εναλλάσσονται η μια κατόπιν της άλλης σαν αντλίες φορτίου αιχμής προχωρεί με κάθε εναλλαγή αντλιών κατά μία αντλία, κάθε αντλία γίνεται εφεδρική. Ακόμη και μετά τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης διατηρείται η κυκλική σειρά. 19

20 Εγκαταστάσεις θέρμανσης-κλιματισμού Εγκαταστάσεις πιεστικών συγκροτημάτων Εκκίνηση δοκιμής/επιτήρηση ετοιμότητας Μετά από μεγάλους χρόνους διακοπής λειτουργίας των αντλιών είναι μια επιτήρηση των απαραίτητη. Στο μενού 2.21 μπορεί να δοθεί η δοκιμή, όμως μόνο στην αυτοματοποιημένη λειτουργία. Η διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας και των χρόνων κατάστασης σε ετοιμότητα ανάμεσα σε δύο δοκιμαστικές λειτουργίες μπορεί να προγραμματισθεί στα μενού 2.22 και Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας αναβοσβήνει στο κυρίως μενού το σύμβολο I ή I. Εάν έχει γίνει υπέρβαση του ρυθμισμένου χρόνου Μία δοκιμαστική λειτουργία ακολουθεί μόνο μετά παραμονής σε ετοιμότητα μιας αντλίας, τότε τίθεται από διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης αυτή η αντλία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της (διακοπή μηδενικής παροχής) και μάλιστα πάντα αντλίας βασικού φορτίου και για διάρκεια σύμφωνα με μέσω του μετατροπέα συχνότητας, εάν υπάρχει, το ρυθμισμένο χρόνο, σε λειτουργία δικτύου. Σε διαφορετικά μέσω δικτύου. λειτουργία πολλών αντλιών δεν γίνεται δοκιμαστική λειτουργία αλλά εναλλαγή αντλιών. Μετάθεση λειτουργίας λόγω βλάβης, σε εγκατάσταση με μία αντλία Σε αυτόματη λειτουργία: Σε βλάβη της ρύθμισης (του μετατροπέα συχνότητας) μετατίθεται η αντλία σε λειτουργία μέσω δικτύου. Σε βλάβη της αντλίας διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης Σε απευθείας σύνδεση με το δίκτυο: Σε βλάβη του κινητήρα διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης. Μετάθεση λειτουργίας λόγω βλάβης, σε εγκατάσταση πολλών αντλιών Σε αυτόματη λειτουργία: Σε βλάβη της ρύθμισης (του μετατροπέα συχνότητας) μετατίθεται η αντλία βασικού φορτίου σε λειτουργία μέσω δικτύου. Σε βλάβη της αντλίας βασικού φορτίου διακόπτεται η λειτουργία της και αυτόματα μπαίνει σε λειτουργία μία από τις αντλίες φορτίου αιχμής μέσω του μετατροπέα συχνότητας. Σε απευθείας σύνδεση με το δίκτυο: Σε βλάβη της αντλίας διακόπτεται η λειτουργία της και η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί με τις υπόλοιπες αντλίες. Έλλειψη νερού (ERR_off_DIG2), ERR_off_DIG3 Η είσοδος είναι προγραμματισμένη σαν ψυχρή επαφή NC. Η ένδειξη του επιτηρητή θετικής πίεσης, υποχρέωση εγκαταστάτη, επιτυγχάνεται μέσω της εισόδου DIG2 στην ψυχρή επαφή στις βασικές πλακέτες CR-GP και CR-IP-G. Μετά παρέλευση του ρυθμισμένου στο μενού 2.38 χρόνου υστέρησης διακόπτεται κάθε 2 sec η λειτουργία μιας αντλίας μέχρι την πλήρη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης. Μια έλλειψη νερού κάτω από το ρυθμισμένο χρόνο δεν καταχωρείται. Η εγκατάσταση τίθεται πάλι σε λειτουργία μετά την αποκατάσταση της έλλειψης νερού με μια χρονική υστέρηση 10 s, όταν στο μενού 2.29 έχει ρυθμιστεί «auto-reset». Εάν στο μενού 2.29 έχει ρυθμιστεί χειροκίνητη αναίρεση «manuell», πρέπει να αναιρεθεί η βλάβη στη ρύθμιση πριν επανα-εκκινήσει η εγκατάσταση. Η έλλειψη νερού δηλώνεται με βλάβη SSM (συνολική ένδειξη βλάβης), η λυχνία βλάβης αναβοσβήνει. Μετά την αναίρεση της βλάβης αναιρείται επίσης και η ένδειξη βλάβης. Πάνω στην πλακέτα CR DDC-Platine βρίσκεται η ψηφιακή είσοδος DIG3. Η είσοδος είναι ταυτόσημη με την είσοδο DIG2, είναι επίσης όμοια και η λειτουργία της. Μπορεί να επιλεγεί ελεύθερα μία ψυχρή επαφή NC η οποία οδηγεί την εγκατάσταση σε διακοπή λειτουργίας λόγω βλάβης με ένδειξη βλάβης (ERROR DIG3). Η είσοδος δίνεται ελεύθερη για λειτουργία στο μενού 2.36, η ρύθμιση « » σημαίνει λειτουργία OFF. H διαμόρφωση της αυτόματης ή χειροκίνητης αναίρεσης «auto-reset» ή «manuell» επιτυγχάνεται στο μενού Ο χρόνος αντίδρασης της εισόδου DIG3 δεν είναι ρυθμιζόμενος, αλλά ανέρχεται σε 10 s. Η διακοπή λόγω βλάβης ERROR DIG2 και ERROR DIG3 λειτουργεί επίσης και σαν ένδειξη στην έξοδο «DIG 2-3» στην πλακέτα ένδειξης CR-Meldeplatine 1-2 Προστασία από παγετό Η είσοδος είναι προγραμματισμένη σαν ψυχρή επαφή NC. Εάν ρυθμιστεί η δεύτερη επιθυμητή τιμή Wi2 στο «off» (μενού 3.06), μπορεί σε περίπτωση παγετού να πάθει ζημιά η εγκατάσταση. Εάν όμως στην είσοδο DIG2 πάνω στη βασική πλακέτα συνδεθεί ένας θερμοστάτης προστασίας έναντι παγετού, τότε σε περίπτωση που πέφτει η θερμοκρασία προστασίας έναντι παγετού του θερμοστάτη, αποφεύγεται η διακοπή λειτουργίας μέσω της δεύτερης επιθυμητής τιμής. Τότε η εγκατάσταση συνεχίζει να λειτουργεί με την επιθυμητή τιμή 1. 20

21 Εγκαταστάσεις θέρμανσης-κλιματισμού Εγκαταστάσεις πιεστικών συγκροτημάτων Extern AUS Τηλεδιακοπή λειτουργίας Οι αντλίες φορτίου αιχμής και βασικές διακόπτουν τη λειτουργία τους η μία κατόπιν της άλλης. Η διακοπή λειτουργίας έχει προτεραιότητα έναντι άλλων λειτουργιών της εγκατάστασης εκτός από την αναγκαστική λειτουργία μέσω δικτύου(netz-not-betrieb). Οι κινητήρες είναι επίσης εκτός λειτουργίας σε χειροκίνητη και λειτουργία Service. Στη βασική ρύθμιση δεν γίνεται πλέον δοκιμαστική λειτουργία. Στο μενού 2.21 μπορεί όμως να ενεργοποιηθεί η δοκιμαστική λειτουργία στο «Extern Aus». Διακοπή λειτουργίας λόγω υπερπίεσης μέσω δότη Στο μενού 2.32 μπορεί να δοθεί ένα μέγιστο οριακό επίπεδο για την πίεση. Η μέτρηση επιτυγχάνεται μέσω του αναλογικού δότη πίεσης. Σε υπέρβαση πίεσης διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης. Στο μενού 2.33 τοποθετείται ένα οριακό χρονικό επίπεδο φραγής, μετά παρέλευση του οποίου τίθεται πάλι σε λειτουργία η εγκατάσταση. Σε εισαγωγή «- - -» απενεργοποιείται η λειτουργία. Μετά την τρίτη υπέρβαση του οριακού επιπέδου εμφανίζεται «ERROR 35» ένδειξη βλάβης SSM (συνολική αναγγελία βλάβης), και η λυχνία βλάβης αναβοσβήνει. Όταν πέσει το επίπεδο της πίεσης, εκκινεί πάλι η εγκατάσταση, η ένδειξη βλάβης παραμένει Πιλοτική αντλία Για την έκδοση CRn διατίθεται η διευρυμένη λειτουργία «πιλοτική αντλία» («Pilotpumpe»). Αυτή η λειτουργία προεπιλέγεται μέσω του μενού Η πιλοτική αντλία λειτουργεί τότε με σταθερό αριθμό στροφών ή επιθυμητή τιμή W2 (μενού 3.07). Με την πλακέτα CR DDC μπορεί να ελεγχθεί εξωτερικά η πιλοτική αντλία μέσω της εισόδου «W1/2». Πιλοτική αντλία είναι πάντα η αντλία 1. Οι αντλίες 2-6 (εάν υπάρχουν) λειτουργούν πάντα, εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η πιλοτική αντλία. Η ενεργοποίηση επιτυγχάνεται μέσω εσωτερικού χρονοδιακόπτη ή μέσω της εισόδου SW1/2 στην πλακέτα CR DDC. Σκόπιμη είναι η χρήση μιάς πιλοτικής αντλίας κατά τους χρόνους λειτουργίας με μειωμένο φορτίο ή ελαχιστοποιημένη κυκλοφορία του ρευστού. Η πιλοτική αντλία έχει με ιδεατό τρόπο στο σύστημα CRn-System μια μικρότερη απόδοση απ ότι η αντλία/αντλίες κύριου φορτίου Χρονοδιακόπτης Η ρύθμιση είναι εξοπλισμένη με εσωτερικό χρονοδιακόπτη. Υπάρχει αυτόματη μετάθεση ρύθμισης χειμώνα θέρους, εάν η ρύθμιση κατά το χρόνο της μετάθεσης είναι ενεργή στο δίκτυο. Μετάθεση σε: Θέρος: Τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, 2:00 π.μ. Χειμώνας: Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, 2:00 π.μ. Η ώρα διαθέτει από ένα πρόγραμμα για τη μετάθεση στην επιθυμητή τιμή και τη μετάθεση στην εναλλαγή αντλιών. Κάθε ένα από τα δύο προγράμματα μπορεί να ρυθμιστεί σε έναν από τρεις τύπους προγράμματος που ακολουθούν: 1: Εβδομαδιαίο πρόγραμμα, «Mo So» (Δευ-Κυρ), κάθε ημέρα έχει το ίδιο πρόγραμμα. 2: Πρόγραμμα ημερήσιο Δευ Παρ/Σαββατοκύριακου, «Mo-Fr, SaSo», ίδιο πρόγραμμα για Δευ-Παρ (Mo Fr), Πρόγραμμα Σαββάτου Sa, Πρόγραμμα Κυριακής So. 21

22 3: «MoDiMiDoFrSaSo», κάθε ημέρα της εβδομάδας έχει το δικό της πρόγραμμα. Μετάθεση επιθυμητής τιμής: Για κάθε ημέρα μπορούν να προγραμματισθούν μέχρι και 8 υποπρογράμματα. Ο χρόνος εκκίνησης πρέπει πάντα να είναι μικρότερος από το χρόνο διακοπής. Οι χρόνοι μπορούν να επικαλυφθούν. Η περιοχή ρύθμισης κυμαίνεται μεταξύ [00:00] και [24:00]. Με τη ρύθμιση «- - : - -«απενεργοποιείται το υποπρόγραμμα. Συνάρτηση επιθυμητής τιμής: Επιθυμητή τιμή 1 σε ισχύ: όταν δεν έχει προγραμματισθεί για την ημέρα κάποιος χρόνος εκκίνησης διακοπής, Εάν έχει προγραμματισθεί ένα χρονικό διάστημα μεταξύ «ΟΝ» και «OFF». Επιθυμητή τιμή 2 σε ισχύ: όπως και η επιθυμητή τιμή 1. Είδος της επιθυμητής τιμής: Επιθυμητή τιμή 1: Περιοχή ρύθμισης από 0,1 έως Xm, επιθυμητή τιμή ημέρας. Επιθυμητή τιμή 2: 3 εναλλακτικοί τρόποι ρύθμισης στο μενού Τύπος a: Περιοχή ρύθμισης από 0,1 έως Xm, νυχτερινή μείωση με εκκίνηση διακοπή φορτίου αιχμής. Τύπος b: Περιοχή ρύθμισης από Nmin έως 100%, νυχτερινή μείωση, σταθερός αριθμός στροφών της αντλίας βασικού φορτίου, διακοπή αντλιών φορτίου αιχμής. Τύπος c: Ρύθμιση «off»,διακοπή λειτουργίας των αντλιών φορτίου αιχμής και βασικού φορτίου. Το πρόγραμμα «Frost» (παγετός) παραμένει ανοιχτό. Σε περίπτωση παγετού λειτουργεί η εγκατάσταση με την επιθυμητή τιμή 1. Ρύθμιση επιθυμητής τιμής στο μενού 3.05/3.06. Μετάθεση σε εναλλαγή αντλιών: όπως σε μετάθεση επιθυμητής τιμής. Η εναλλαγή αντλιών μπορεί να καθορισθεί εναλλακτικά μέσω της ρύθμισης στο μενού (2.25) βελτιστοποίηση χρόνου λειτουργίας «Laufzeitoptimierung». Εδώ επιχειρείται μία εναλλαγή αντλιών στην επόμενη εκκίνηση, εάν μία αντλία έχει λειτουργήσει για περισσότερες από 24 ώρες σε σχέση με μια άλλη αντλία Προστασία κινητήρα Προστασία έναντι υπερθέρμανσης WSK (επαφή προστασίας στην περιέλιξη)/ssm (ενσωματωμένη πλήρης προστασία κινητήρα). Οι κινητήρες με WSK δηλώνουν στον πίνακα ελέγχου μια υπερθέρμανση της περιέλιξης. Ένα διμεταλλικό ρελέ ανοίγει σε υπερθέρμανση, κλείνει πάλι όταν μειωθεί η θερμοκρασία, δηλ. η εισερχόμενη βλάβη μπορεί να αναιρεθεί από τον πίνακα ελέγχου. Αναλογικά μπορεί επιπρόσθετα να διακοπεί η λειτουργία των αντλιών μέσω της εξόδου SSM. PTC Οι κινητήρες ξηρού ρότορα της WILO είναι εξοπλισμένοι από 11 kw και πάνω με μία αντίσταση η οποία σε περίπτωση ισχυρής ανόδου της δηλώνει στον πίνακα ελέγχου μία υπερθερμοκρασία της περιέλιξης. Ο πίνακας ελέγχου μπορεί να αντιδράσει σύμφωνα με την καταχώρηση της βλάβης. Μέσω ψύξης της περιέλιξης μειώνεται η τιμή αντίστασης και η βλάβη αναιρείται στον πίνακα ελέγχου. Μετά από σύνδεση σε ένα σύστημα CRn-System γίνεται πάντα επεξεργασία των τιμών WSΚ και SSM της αντλίας. Προστασία έναντι υπερέντασης ρεύματος ESA (ηλεκτρονική άμεση διακοπή ρεύματος) για κινητήρες από 1,1 μέχρι 4 kw. Ενσωματωμένο στοιχείο του πίνακα ελέγχου. Αντιλαμβάνεται τις δύο φάσεις του ρεύματος του κινητήρα και υπολογίζει τη μέση τιμή τους. Το ρεύμα διακοπής πρέπει να ρυθμιστεί. Η βλάβη πρέπει να αναιρεθεί. ΤSA (Θερμική συσκευή διακοπής ρεύματος) για κινητήρες από 5,5 kw και πάνω. Ο διακόπτης είναι ενσωματωμένος στον πίνακα ελέγχου. Αντιλαμβάνεται και τις τρεις φάσεις του ρεύματος του κινητήρα. Το ρεύμα διακοπής πρέπει να ρυθμιστεί. Σε περίπτωση αναίρεσης της βλάβης στο στοιχείο TSA, «aktiv» (ενεργό) «inaktiv» (μη ενεργό) όταν έχει αναιρεθεί η βλάβη. Σε 22

23 περίπτωση εκκίνησης Y-Δ (αστέρας τρίγωνο) της αντλίας ρυθμίζεται η τιμή στο στοιχείο TSA σε 0,58 x INenn. Όλες οι διατάξεις ασφαλείας κινητήρα προστατεύουν τον κινητήρα σε ρυθμισμένη λειτουργία μέσω του μετατροπέα συχνότητας ή του δικτύου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση αναγκαστικής λειτουργίας δεν υφίσταται κανενός είδους προστασίας κινητήρα. Στην περίπτωση αυτή δεν διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα σε περίπτωση βλάβης/σφάλματος. 4.2 Χρήση της ρύθμισης Ταμπλό χρήσης (εικόνα 2) Γενικός διακόπτης ON/OFF LCD: Το πεδίο οθόνης (θέση 1), 4-γραμμών με 16 χαρακτήρες δείχνει την κατάσταση λειτουργίας των αντλιών, της ρύθμισης, και του μετατροπέα συχνότητας. Επιπλέον ρυθμίζονται όλες οι παράμετροι της εγκατάστασης μέσω της οθόνης. Ο φωτισμός του πεδίου της οθόνης LCD σβήνει ένα λεπτό μετά τον εκάστοτε τελευταίο χειρισμό. Κυρίως μενού-επιλογή, πεδίο μενού I και υπομενού-επιλογή, πεδίο μενού II (θέση 2). Με πίεση πάνω σε ένα από τα βέλη μπορούμε να διατρέξουμε τα μεμονωμένα μενού, με το κάτω βέλος προς τα εμπρός με το επάνω βέλος προς τα οπίσω. Τα κυρίως μενού αναγνωρίζονται/χαρακτηρίζονται με ακέραιο αριθμό πάνω αριστερά στο πεδίο της οθόνης LCD, ενώ τα υπομενού με μία θέση υπό (π.χ. 1.01). Μια παρατεταμένη πίεση έχει σαν αποτέλεσμα το να διατρέχουμε γρήγορα τις θέσεις του μενού, του εκάστοτε πεδίου μενού I ή II. Άνοιγμα υπομενού και πλήκτρο επιβεβαίωσης (θέση 4), με το πλήκτρο-o.k. (επιστροφή) μεταφερόμαστε στο πρώτο υπομενού, πεδίο μενού II. Οι παράμετροι που εμφανίζονται με τη μορφή >...< πρέπει να αλλαχθούν και μάλιστα όπως ακολουθεί: με περαιτέρω πίεση του πλήκτρου πάνω στο o.k., ή στη ρύθμιση παραμέτρων (θέση 3) αντικαθιστώνται τα σύμβολα >...< με τα σύμβολα των δοκών που αναβοσβήνουν:..., πεδίο μενού III, δηλαδή οι παράμετροι μπορούν στην περίπτωση αυτή να διαφοροποιηθούν μέσω της. Ρύθμισης παραμέτρων (θέση 3) (μεταβολή τιμής προς τα επάνω και προς τα κάτω). Εάν έχει ρυθμισθεί η επιθυμητή παράμετρος στην οθόνη, επιβεβαιώνεται με το πλήκτρο-o.k. Παράλληλα αλλάζει ο συμβολισμός από... σε >...<. Η πράσινη λυχνία ένδειξης λειτουργίας (θέση 5) δείχνει την ετοιμότητα λειτουργίας της εγκατάστασης. Είναι φωτεινή ακόμη και όταν δεν λειτουργεί καμία αντλία, η εγκατάσταση όμως είναι έτοιμη για λειτουργία. Κόκκινη λυχνία ένδειξης βλάβης (θέση 6). Αναίρεση βλάβης (θέση 7) Εκτός από τη χρήση του πλήκτρου αυτού για αναίρεση βλάβης, χρησιμοποιείται ακόμη και όπως περιγράφεται: Με σύντομη πίεση του πλήκτρου φεύγετε από το πεδίο μενού II. Όταν ενεργοποιηθεί μια τιμή για αλλαγή στο μενού, μπορεί να διακοπεί η διαφοροποίηση με αυτό το πλήκτρο. Με παρατεταμένη πίεση του πλήκτρου επιτυγχάνεται η μεταφορά από κάθε θέση του μενού στις βασικές ενδείξεις (κατάσταση εγκατάστασης) και σε δεύτερη παρατεταμένη πίεση επιτυγχάνεται η επιστροφή στο μενού από το οποίο μόλις φύγαμε, εάν δεν έχει πιεσθεί ενδιάμεσα κάποιο άλλο πλήκτρο. 23

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-VeroLine IP-E/VeroTwin DP-E GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Συνοπτικά γι αυτό το εγχειρίδιο 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TOP-E/TOP-ED/TOP-EV GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης κι απόδοσης 3 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVIE 2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVIE 2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 Εικόνα 10 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain-Control 1/Control 2. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain-Control 1/Control 2. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain-Control 1/Control 2 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Εικόνα 3 4 Εικόνα 4 5 Εικόνα 5 6 Εικόνα 6 7 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Σκοπός χρήσης 9 1.2 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario

Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario Wilo-Economy Wilo-Comfort, -Comfort-N Wilo-Vario GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 063 145-Ed. 03 / 2010-07-Wilo Σχ. 1a: Σχ. 1b: Σχ. 1c: Σχ. 2a: 12b 8 9 12a 9 13 14 Σχ. 2b: A B C Σχ. 3: Σχ. 4:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR

Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1.../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1...-GE.../VR Wilo-Economy CO-1..., CO/T-1....../CE+.../ER Wilo-Comfort-Vario COR-1......-GE.../VR GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 527 299-Ed.03 (GR-PDF-2010-07-Wilo) Σχ. 1a Σχ. 1b 3 9 9 2 10 4 12 11 2 8 6

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Πίνακας ρυθμίσεων R21 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de WOLF Klima- und Heiztechnik GmbH Eduard-Haas-Str.

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Σύστημα ρύθμισης R1 Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de Κωδ. είδους: 3062801_xxxx

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης

Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Οδηγίες συναρμολόγησης και συντήρησης Ελεγκτής χώρου Μονάδα χειρισμού RC35 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και τις εργασίες συντήρησης 7 747 006 361-06/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller

Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 SOREL TDC 3. Temperatur-Differenz-Controller Ελεγκτής διαφοράς θερμοκρασίας TDC 3 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης SOREL TDC 3 Temperatur-Differenz-Controller Διαβάστε με προσοχή πριν από την τοποθέτηση, τη χρήση και τον χειρισμό 1 2 3 4 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος

Ray. Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης. Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος Ray Εγχειρίδιο χρήστη και εγκατάστασης 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K έκδοση 13 Επιτοίχιος ηλεκτρικός λέβητας Εύρος ισχύος 6 28 kw Τρόπος λειτουργίας HDO, ισοθερμικός έλεγχος GR έκδοση Ray 6, 9, 12, 14,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo Hellas Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα WFFS-D, WFFS-E, WFFS-SUB. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo Hellas Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα WFFS-D, WFFS-E, WFFS-SUB. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo Hellas Πυροσβεστικά Αντλητικά Συγκροτήματα WFFS-D, WFFS-E, WFFS-SUB GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά...4 1.1 Τομείς εφαρμογής...4 1.2 Οδηγίες για το προϊόν...4 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S

COMPRESS 3000 αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S 6 720 648 132-00.2I Αντλία θερμότητας αέρα/νερού σε έκδοση Split αποτελούμενη από: EWP 8-16 AWS B/E-S/T ODU 7,5-12t HMAWS B/E -S Οδηγίες χρήσης 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9.7 Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας.....................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC GR 2065704 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 EΛΛHNIKA Περιεχόμενα: 1 Γενικά........................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200

Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 Μονάδα χειρισμού EMS plus 6 720 807 337-00.1O Οδηγίες εγκατάστασης για τον τεχνικό Logamatic RC200 6 720 807 355 (2013/06) Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS

FW 100. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού. για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο BUS 6 720 612 481-00.1R Σύστημα ελέγχου με αντιστάθμιση και ρύθμιση ηλιακού FW 100 για λέβητα με Heatronic 3 με δυνατότητα σύνδεσης στο US Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR 2 Επισκόπηση των στοιχείων χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα