7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ Κατασκευή αραιών µητρών Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών Συναρτήσεις για γραφήµατα...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ 290 7.5.1 Κατασκευή αραιών µητρών... 290 7.5.2 Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών... 294 7.5.3 Συναρτήσεις για γραφήµατα..."

Transcript

1 Κ. Π Α Π Α Ρ Ρ Ι Ζ Ο Σ M A T L A B 6. 5 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ v Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 Β Α Σ Ι Κ Ε Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ε Σ Τ Ο Υ M A T L A B ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Το Παράθυρο Εντολών Πράξεις δυο αριθµών Αριθµητικές παραστάσεις Η ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ Ονοµατολογία µεταβλητών Σχόλια και συνέχιση εντολών Ο ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ιαγραφή και εµφάνιση µεταβλητών Επανεκτέλεση εντολών Οι εντολές save και load Εµφάνιση αριθµών στην οθόνη Η ΕΝΤΟΛΗ DIARY ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ SCRIPT Η εντολή diary Τα αρχεία script Οι εντολές disp, input, pause Ο τρέχον κατάλογος και ο πλοηγός δρόµων ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Η υπηρεσία βοήθειας Η κατηγορία elfun Η γενική δοµή των συναρτήσεων Η κατηγορία specfun ΜΙΓΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ Μορφή και πράξεις µιγαδικών αριθµών Συναρτήσεις µιγαδικών αριθµών Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ Κ Α Ι Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Η Τ Ρ Ω Ν ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΗΤΡΩΝ ΣΤΟ MATLAB Εισαγωγή µητρών µε πληκτρολόγηση Κατασκευή διανυσµάτων Κατασκευή δισδιάστατων µητρών i

2 2.2 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΝ Πράξεις µητρών Πράξεις στοιχείο µε στοιχείο Ειδικές πράξεις µητρών Πράξεις συνόλων Οι συναρτήσεις sum, prod και cumsum, cumprod Πράξεις πολυωνύµων ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΤΡΩΝ Αναφορές σε µήτρες Συνθέσεις µητρών ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝ Συναρτήσεις των κατηγοριών elfun και specfun Άλλες συναρτήσεις εισαγωγής µητρών Συναρτήσεις χειρισµού µητρών Μερικές δηµοφιλείς συναρτήσεις µητρών Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Σ Τ Ο M A T L A B ΣΧΕΣΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ Σχεσιακοί τελεστές Λογικοί τελεστές ΟΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η δοµή for Η δοµή if Η δοµή while Η δοµή switch Μερικά σύνθετα παραδείγµατα ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις nargin και nargout Μέτρηση αριθµητικών πράξεων και χρόνου Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 4 Α Ν Α Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Μ Ι Α Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΤΟ MATLAB ΣΑΝ ΑΝΑ ΡΟΜΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Προγραµµατίζοντας αναδροµικά Η αρχή του διαίρει και βασίλευε ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η µαθηµατική µορφή του γραµµικού προβλήµατος Η στάνταρτ µορφή του γραµµικού προβλήµατος Ο αλγόριθµος Simplex Επίλυση γενικών γραµµικών προβληµάτων ii

3 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 5 Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ε Π Ι Π Ε Ο ΑΠΛΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Βασικά χαρακτηριστικά της συνάρτησης plot Σηµάδια µορφές γραµµών και χρώµατα Μορφοποίηση αξόνων Οι εντολές grid, text και legend Γραφικές παραστάσεις στο ίδιο παράθυρο Εκτύπωση και αποθήκευση εικόνων ΕΙ ΙΚΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Συναρτήσεις γραφικών στο καρτεσιανό επίπεδο Συναρτήσεις γραφικών σε πολικές συντεταγµένες Συναρτήσεις σε τόξα Χρωµατίζοντας περιοχές Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 6 Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Σ Τ Ο Χ Ω Ρ Ο ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ Η συνάρτηση plot Η συνάρτηση view ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ Η συνάρτηση mesh και οι παραλλαγές της Η συνάρτηση surf και οι παραλλαγές της ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ Συναρτήσεις τύπου contour Χρησιµοποιώντας χρώµατα Μήτρες χρωµάτων ΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Αλγεβρική επίλυση γραµµικού προβλήµατος Γραφική επίλυση γραµµικού προβλήµατος Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 7 Τ Υ Π Ο Ι Ε Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟΣΕΙΡΕΣ Κατασκευή και χειρισµός συµβολοσειρών Οι συναρτήσεις ΚΕΛΙΑ Κατασκευή και αναφορά κελιών Συνάρτηση κελιών ΟΜΕΣ Κατασκευή και αναφορά δοµών Συναρτήσεις δοµών ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΕΣ ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 287 iii

4 7.5 ΑΡΑΙΕΣ ΜΗΤΡΕΣ Κατασκευή αραιών µητρών Πράξεις και συναρτήσεις αραιών µητρών Συναρτήσεις για γραφήµατα Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8 Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ω Ν ΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Ιεράρχηση αντικειµένων ιαβάζοντας και τροποποιώντας ιδιότητες αντικειµένων Μερικές δηµοφιλείς ιδιότητες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Πρωτόγονες λειτουργίες κίνησης Προηγµένες µορφές κίνησης Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 9 Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Ι Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Α Χ Ρ Η Σ Τ Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ Εισαγωγή στο GUIDE ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ G.U.I Μια απλή εφαρµογή G.U.I Μια σύνθετη εφαρµογή G.U.I Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ο Ρ Ω Ν Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Σ Υ Μ Β Ο Λ Ω Ν, Ε Ν Τ Ο Λ Ω Ν Κ Α Ι Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ M A T L A B Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Μ Α Ρ Χ Ε Ι Ω Ν Τ Ο Υ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Ε Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο Π Ι Ν Α Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α : Ο Η Γ Ι Ε Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Α - 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β : Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Τ Ω Ν Μ Α Ρ Χ Ε Ι Ω Ν Β - 1 iv

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης Έκδοσης Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες του MATLAB 6. Στις σελίδες του περιγράφονται διεξοδικά οι λειτουργίες, που είναι σχετικές µε την επιφάνεια εργασίας, οι δυνατότητές του για χειρισµό και σύνθεση µητρών, οι εντολές και συναρτήσεις, που καθιστούν το MATLAB µια από τις πιο εύχρηστες γλώσσες προγραµµατισµού και τέλος παρουσιάζονται οι εντυπωσιακές γραφικές λειτουργίες του στις δυο και τρεις διαστάσεις. Το βιβλίο γράφτηκε ώστε να είναι πλήρως κατανοητό από αναγνώστες µε ελάχιστες γνώσεις πληροφορικής. Οι µόνες γνώσεις που πρέπει να έχει ο αναγνώστης είναι µια µικρή εξοικείωση µε το λειτουργικό σύστηµα windows και ιδιαίτερα να γνωρίζει πως να ανοίγει, να αντιγράφει και να µεταφέρει αρχεία. Πρέπει επίσης να γνωρίζει πως ανοίγονται οι ιστοσελίδες µε ένα οποιοδήποτε πλοηγό ιστοσελίδων (web browser). Αν και δεν είναι απαραίτητο, καλό είναι ο αναγνώστης να γνωρίζει πως εγκαθίστανται λογισµικά εφαρµογών. Στο Παράρτηµα Α περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος εγκατάστασης του MATLAB 6. Τo MATLAB είναι ένα τεράστιο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών. Είναι αδύνατο να συµπεριληφθούν όλες οι βασικές του λειτουργίες σε ένα βιβλίο της έκτασης των 350 περίπου σελίδων. Εντυπωσιακές λειτουργίες του, όπως είναι το περιβάλλον GUI, ο αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός και ο χειρισµός αρχείων αφέθηκαν εκτός ύλης µε το σκεπτικό να συµπεριληφθούν σε ένα δεύτερο τόµο, ο οποίος θα περιλαµβάνει και ειδικά θέµατα, όπως, για παράδειγµα, συναρτήσεις για γραµµική άλγεβρα και αριθµητική ανάλυση, συµβολικούς υπολογισµούς, θεωρία ελέγχου, ανάλυση σήµατος και βελτιστοποίηση. Με το σκεπτικό αυτό έχει επιλεγεί ένα θέµα, το οποίο στο τέλος των δύο βιβλίων θα αποτελέσει µια ολοκληρωµένη εφαρµογή. Το θέµα έχει επιλεγεί από το χώρο της βελτιστοποίησης. Περιλαµβάνει θέµατα προγραµµατισµού, γραφικών και κίνησης (animation). Θα αναπτυχθεί ένα λογισµικό για διδασκαλία και επαγγελµατική χρήση του γραµµικού προγραµµατισµού. Το θέµα αυτό διαπραγµατεύεται κυρίως στα τµήµατα 4.2 και 6.4, στα οποία δεν ενδείκνυνται για πρώτη ανάγνωση. Τα θέµατα που διαπραγµατεύονται στο βιβλίο αναπτύσσονται σε βάθος και έκταση. Γι αυτό το λόγο προτείνεται στον αναγνώστη να διαβάζει το βιβλίο από την αρχή προς το τέλος. Κάτι τέτοιο πιθανόν να είναι ανιαρό για µερικούς αναγνώστες, παρότι κατά την άποψή µας είναι το καλύτερο από πλευράς απόκτησης συµπυκνωµένης γνώσης. Οι ανυπόµονοι αναγνώστες µπορούν στην αρχή να κάνουν επιλογή ύλης. Σ αυτή την περίπτωση για πρώτη ανάγνωση ενδείκνυνται τα τµήµατα του πρώτου κεφαλαίου που διαπραγµατεύονται τα αρχεία script και τις συναρτήσεις (τµήµατα 1.4 και 1.5), τα τµήµατα του δευτέρου κεφαλαίου που διαπραγµατεύονται το χειρισµό, τις πράξεις και τις αναφορές σε µήτρες (τµήµατα 2.1, 2.2 και 2.3), όλο το κεφάλαιο 3, όπου περιγράφεται αναλυτικά ο v

6 προγραµµατισµός και τµήµατα των κεφαλαίων 5 και 6 που διαπραγµατεύονται γραφικά (τµήµατα 5.1, 6.1 και 6.2). Η εκµάθηση µιας γλώσσας προγραµµατισµού ή ενός λογισµικού εφαρµογών, όπως είναι το MATLAB, µοιάζει µε την εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου. Αν κάποιος δεν παίζει µόνος του τις νότες, που διαβάζει, δεν πρόκειται ποτέ να µάθει το µουσικό όργανο. Παρόµοια, αν δεν πληκτρολογήσει µόνος του τις εντολές, αν δεν χρησιµοποιήσει ο ίδιος τις λειτουργίες που προσφέρει το λογισµικό, δεν πρόκειται να το µάθει. Όµως στην πορεία µάθησης του περιεχοµένου του βιβλίου αυτού πιθανόν να είναι κουραστικό στον αναγνώστη να προγραµµατίσει όλες τις συναρτήσεις και τα script αρχεία. Γι αυτό το λόγο όλα τα m αρχεία του βιβλίου διατίθενται δωρεάν στους αναγνώστες του βιβλίου στην ιστοσελίδα του συγγραφέα Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχουν σχεδόν όλες οι εντολές του βιβλίου αποθηκευµένες σε αρχεία script. Συστήνεται όµως στον αναγνώστη να πληκτρολογεί µόνος του τις εντολές. Στο παράρτηµα Β περιγράφεται ο τρόπος µεταφοράς των αρχείων από την ιστοσελίδα του συγγραφέα στον προσωπικό υπολογιστή του αναγνώστη. Για περαιτέρω διευκόλυνση του αναγνώστη υπάρχουν στο τέλος του βιβλίου ευρετήρια όρων του βιβλίου, συµβόλων, εντολών και συναρτήσεων του MATLAB, που περιγράφονται στο βιβλίο, ευρετήρια µε όλα τα m αρχεία και τις συναρτήσεις του βιβλίου. Υπάρχουν επίσης λίστες µε όλες τις εικόνες και όλους τους πίνακες του βιβλίου. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις η συγγραφή ενός βιβλίου είναι αποκλειστικό έργο ενός ανθρώπου και το βιβλίο αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα αυτό. Εκφράζω από τις γραµµές αυτές την ευγνωµοσύνη µου στους συνεργάτες µου Γιώργο Στεφανίδη, Νίκο Σαµαρά, Κώστα όσιο και Αλέξανδρο Βουτσά, οι οποίοι διάβασαν προσεκτικά το βιβλίο και έκαναν ουσιαστικές προτάσεις για βελτίωσή του. Ευχαριστώ επίσης το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και τον επιστηµονικό υπεύθυνο καθηγητή Γεώργιο Πάγκαλο για την ευγενή καλοσύνη του να µου επιτρέψει να χρησιµοποιήσω το MATLAB 6 του κέντρου. Ευχαριστώ επίσης θερµά τον Εκδοτικό Οίκο «ΖΥΓΟΣ» για την αµέριστη συµπαράστασή του καθ όλη τη διάρκεια συγγραφής του βιβλίου. Τέλος, αξιοµνηµόνευτη είναι η προσπάθεια της δακτυλογράφου κ. Μαρίνας Κάγκα-Μισύρη, η οποία κατάφερε να µετατρέψει τα δυσανάγνωστα χειρόγραφά µου σε αναγνώσιµο κείµενο. Θεσσαλονίκη, 2001 vi

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης Έκδοσης Η µεγάλη επιτυχία της πρώτης έκδοσης µας οδήγησε στην ανανέωση του βιβλίου ώστε να αναφέρεται στην τελευταία έκδοση του MATLAB. Προτιµήθηκε η χρήση της τελευταίας έκδοσης του MATLAB, η έκδοση 6.5. Ο αναγνώστης δεν θα έχει καµία δυσκολία στη χρήση της επαγγελµατικής έκδοσης, αν εξοικειωθεί ικανοποιητικά µε χρήση της φοιτητικής έκδοσης. Εκτός της απαραίτητης αναπροσαρµογής της παλιάς έκδοσης η οποία διαπερνά κυρίως το πρώτο κεφάλαιο, προστέθηκε ένα νέο κεφάλαιο το οποίο διαπραγµατεύεται την ανάπτυξη παραθυρικών εφαρµογών επεκτείνοντας έτσι το περιεχόµενο σε ένα από τα πιο σύγχρονα θέµατα του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες µου Κώστα όσιο και Άγγελο Σιφαλέρα, οι οποίοι έκαναν όλες τις απαραίτητες διορθώσεις για την επανέκδοση του βιβλίου σύµφωνα µε τη νέα έκδοση του MATLAB. Επίσης θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στον κ. Άγγελο Σιφαλέρα, για τη σηµαντική του βοήθεια µε τις υποδείξεις του κατά τη συγγραφή του κεφαλαίου 9 που προστέθηκε στη νέα έκδοση του βιβλίου. Θεσσαλονίκη, 2004 vii

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΘΕΩΡΙΑ 2011 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για το μάθημα «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων»

Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για το μάθημα «Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για το μάθημα «Δίκτυα Υψηλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μία από τις πιο σηµαντικές διαδικασίες που χαρακτηρίζουν τη συγγραφή και δηµοσίευση µιας ερευνητικής εργασίας, είναι η αξιολόγησή της από έµπειρους επιστήµονες του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής.

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΨίΑΙΠΠΛΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 Σ. Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων

Εργαλεία ελέγχου περιεχοµένου δικτυακών τόπων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ιαπανεπιστηµιακό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προηγµένα Συστήµατα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Με κατεύθυνση: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... v

Περιεχόμενα. Πρόλογος... v Περιεχόμενα Πρόλογος... v 1 Χρήση της έκδοσης 10 του SPSS για Windows και καταχώριση δεδομένων... 1 2 Περιγραφή μεταβλητών: πίνακες και γραφήματα... 19 3 Περιγραφή μεταβλητών αριθμητικά: μέσοι όροι, διακύμανση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές

Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές Π. Γ. Μιχαηλίδης, Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή με Υπολογιστές, Διεθνής Συνδιάσκεψη με θέμα "Νέες Τεχνολογίες και Ανάπηρα Άτομα", Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 21-22 Σεπτεμβρίου 1991 που οργανώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας

Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Παραδοτέο 2: Σχεδιασμός του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική

Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Κατασκευή εκπαιδευτικής φόρµας σε web site για την δηµιουργική απασχόληση των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια

Περιεχόμενα. Τεύχος 6Δ: Κλάδοι ΠΕ19/20. Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Διδακτικά Σενάρια Περιεχόμενα Ενότητα Σεναρίου 12... 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον GameMaker... 1 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ... 1 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla

Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία ιστοσελίδας ορειβατικού συλλόγου με χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla ΠΤΥΧ ΙΑ ΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Δαδαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ. Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ Υποέργο: «Ανάκτηση και προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων σε δεδοµένα πολυδιάστατου ψηφιακού σήµατος (Εικόνες Εικονοσειρές)» Πακέτο Εργασίας 1: Ανάπτυξη βάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 1 που χαρακτηρίζει την εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39

Ακολουθούν δοµές και σχέδια του εκπαιδευτικού προγράµµατος: Σελίδα 2 από 39 Κωδικός Πακέτου: P2 Τίτλος πακέτου: Cambridge IT Skills Standard 6 ενότητες Full Εκπαιδευτικές Ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων Επεξεργασία κειµένου Υπολογιστικά φύλλα Βάσεις δεδοµένων Παρουσιάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα